Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ"

Transkript

1 Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft, spol. s r.o. ( Verze dokumentu: 4.3 Poslední aktualizace: Počet stran dokumentu: 18 1/18

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod, účel dokumentu Důležité pokyny k hromadnému podání žádostí Popis struktury XML rozhraní Základní struktura souboru Identifikace žadatele Žádost - fyzická osoba Žádost - právnická osoba Příloha - Číselníky Příloha Příklad žádosti Úvod, účel dokumentu Tento dokument popisuje strukturu XML rozhraní pro podávání hromadných žádostí o zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Dokument shrnuje důležité technické pokyny k hromadnému podání žádostí, popisuje základní strukturu XML rozhraní, popisuje použité číselníky a obsahuje ukázku XML souboru s hromadným podáním. Použité zkratky: Zkratka Popis PZ pojišťovací zprostředkovatel PA pojišťovací agent PM pojišťovací makléř VPA vázaný pojišťovací agent VPZ výhradní pojišťovací zprostředkovatel PPZ podřízený pojišťovací zprostředkovatel EHP Evropský hospodářský prostor PO právnická osoba FO fyzická osoba 2/18

3 3 Důležité pokyny k hromadnému podání žádostí Aktuální informace k hromadnému podání žádostí o zápis do registru PZ se nacházejí na internetové adrese Při hromadném podávání žádostí postupujte podle metodických pokynů České národní banky, viz výše uvedená internetová adresa. Nutnou podmínkou hromadného podání žádostí je vytvoření XML souboru s údaji zadávanými v žádosti dle příslušné specifikace. Popis rozhraní v tomto souboru má spíše vysvětlující charakter. Přesná formální definice struktury rozhraní je k dispozici ve formě XDS schématu na výše uvedené internetové adrese. Formální správnost sestaveného souboru XML pro hromadné podání lze ověřit vůči XSD schématu, které je zveřejněné na výše uvedené internetové adrese. Upozorňujeme, že hromadná podání nesplňující předepsaný formát XML nebudou zpracována. 3/18

4 4 Popis struktury XML rozhraní 4.1 Základní struktura souboru <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <HromadnaZadost> <!-- povinné --> <PocetZadosti></PocetZadosti> <!-- povinné - vyplní se počet podávaných žádostí --> identifikace žadatele sekvence jednotlivých žádostí </HromadnaZadost> Doplňující informace 1. Dokument lze pořídit v jakémkoli obvyklém kódování (Windows-1250, iso , UTF-8 a jiné). Je nutné kódování správně uvést v hlavičce XML souboru. Hlavičku XML souboru je nutno uvést. 2. Záleží na pořadí elementů na stejné hierarchické úrovni. Záleží na hierarchii. 3. Data se uvádějí ve formátu yyyymmdd (vždy osm znaků). 4. Povinné elementy musejí obsahovat příslušnou hodnotu (nesmějí mít prázdný obsah). 5. Prázdné nepovinné elementy nelze do souboru uvádět. 6. Z důvodu urychlení zpracování nesmí soubor obsahovat XML poznámky (<!-- txt -->). 7. Formální popis struktury je k dispozici ve formě XSD schématu na internetových stránkách systému ISPOZ Identifikace žadatele Na začátku souboru se nachází identifikace žadatele. Pro identifikaci žadatele se použije právě jedna z následujících tří možností. 1. Pokud je žadatelem pojišťovna, vyplní se základní identifikační údaje pojišťovny (název, identifikační číslo, adresa) a jméno a funkce kontaktní osoby v elementu ZadatelPojistovna. Pojišťovny mohou hromadně podávat žádosti pro VPZ, VPA a PA. <ZadatelPojistovna> <!-- povinné --> <Nazev></Nazev> <!-- povinné --> <Ico></Ico> <!-- povinné --> <KontaktniOsoba> <TitulPred></TitulPred> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> <TitulZa></TitulZa> <Funkce></Funkce> <SpojeniTelefon></SpojeniTelefon> <SpojeniFax></SpojeniFax> <Spojeni ></Spojeni > </KontaktniOsoba> <Adresa> <!-- povinné --> </Adresa> </ZadatelPojistovna> 4/18

5 2. Pokud je žadatelem pojišťovací agent nebo makléř fyzická osoba, vyplní se registrační číslo v registru PZ (pokud je již přiděleno) a základní identifikační údaje osoby (jméno, příjmení, tituly, datum narození, příp. obchodní firma a identifikační číslo a adresa) do elementu ZadatelFO. Pojišťovací agenti a makléři mohou podávat hromadné žádosti pro své PPZ. <ZadatelFO> <!-- povinné --> <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <TitulPred></TitulPred> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> <TitulZa></TitulZa> <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <Ico></Ico> <Bydliste> <!-- povinné --> </Bydliste> <SpojeniTelefon></SpojeniTelefon> <!-- povinné --> <SpojeniFax></SpojeniFax> <Spojeni ></Spojeni > </ZadatelFO> 3. Pokud je žadatelem pojišťovací agent nebo makléř právnická osoba, vyplní se registrační číslo v registru PZ (pokud je již přiděleno), základní identifikační údaje osoby (identifikační číslo, obchodní firma a její právní forma dle číselníku, viz příloha, příp. název, dále sídlo firmy) a jméno a funkce kontaktní osoby do elementu ZadatelPO.. Pojišťovací agenti a makléři mohou podávat hromadné žádosti pro své PPZ. <ZadatelPO> <!-- povinné --> <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <Ico></Ico> <!-- povinné --> <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné --> <ObchodniNazev></ObchodniNazev> <PravniForma></PravniForma> <!-- povinné --> <SidloFirmy> <!-- povinné --> </SidloFirmy> <KontaktniOsoba> <!-- povinné --> <TitulPred></TitulPred> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> <TitulZa></TitulZa> <Funkce></Funkce> <SpojeniTelefon></SpojeniTelefon> <!-- povinné --> <SpojeniFax></SpojeniFax> <Spojeni ></Spojeni > </KontaktniOsoba> </ZadatelPO> 5/18

6 4.3 Žádost - fyzická osoba Uváděné údaje do žádosti o fyzickou osobu jsou zaobaleny elementem ZadostORegistraciVIspozFO. Popis struktury s komentářem k vyplňování hodnot jednotlivých elementů následuje. Formální popis struktury je k dispozici ve formě XSD schématu na internetových stránkách systému ISPOZ <ZadostORegistraciVIspozFO> <!-- povinné --> <CharakterCinnosti></CharakterCinnosti> <!-- povinné --> <OsobniUdaje> <!-- povinné --> <TitulPred></TitulPred> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> <TitulZa></TitulZa> <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> <! následující údaje se uvedou jen pokud žadatel nebude dodávat výpis z RT --> <RodnePrijmeni></RodnePrijmeni> <!-- nepovinné --> <RodneCislo></RodneCislo> <!-- povinné pokud JE státní příslušnost CZ --> <Pohlavi></Pohlavi> <!-- povinné pokud NENÍ státní příslušnost CZ --> <StatNarozeni></StatNarozeni> <!-- povinné --> <MistoNarozeniKodObce></MistoNarozeniKodObce> <!-- povinné pokud JE státní příslušnost CZ --> <StatniObcanstvi></StatniObcanstvi> <!-- povinné --> <! výše uvedené údaje se uvedou jen pokud žadatel nebude dodávat výpis z RT --> </OsobniUdaje> <Bydliste> <!-- povinné --> </Bydliste> <Ico></Ico> <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <SidloFirmy> </SidloFirmy> <AdresaKontaktni> </AdresaKontaktni> <SpojeniTelefon></SpojeniTelefon> <!-- povinné --> <SpojeniFax></SpojeniFax> <Spojeni ></Spojeni > <RozsahDleOdvetvi> <!-- povinné --> <Odvetvi></Odvetvi> <!-- povinné --> <Odvetvi></Odvetvi> </RozsahDleOdvetvi> <RozsahDleUzemi> <Stat> <!-- povinné --> <Id></Id> <!-- povinné --> <PravoZrizovatPobocky></PravoZrizovatPobocky> <!-- povinné --> </Stat> <Stat> <!-- povinné --> <Id></Id> <!-- povinné --> <PravoZrizovatPobocky></PravoZrizovatPobocky> <!-- povinné --> <AdresaPobocky> 6/18

7 </AdresaPobocky> </Stat> </RozsahDleUzemi> <DatumZahajeniCinnosti></DatumZahajeniCinnosti> <!-- povinné --> <OpravneniPrijimatPojistne></OpravneniPrijimatPojistne> <!-- povinné --> <Pojistovny> <!-- povinné pro VPA --> <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti> <!-- povinné pro VPA --> <Pojistovna></Pojistovna> <!-- povinné --> <Pojistovna></Pojistovna> </Pojistovny> <Pojistovny> <!-- povinné pro VPZ --> <CharakterCinnosti>VPZ</CharakterCinnosti> <!-- povinné pro VPZ --> <Pojistovna></Pojistovna> <!-- povinné --> <Pojistovna></Pojistovna> </Pojistovny> <Pojistovny> <!-- povinné pro PA --> <CharakterCinnosti>PA</CharakterCinnosti> <!-- povinné pro PA --> <Pojistovna></Pojistovna> <!-- povinné --> </Pojistovny> <Zprostredkovatel> <!-- povinné pro PPZ --> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné pro PPZ FO --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné pro PPZ FO --> <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné pro PPZ PO --> <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné pro PPZ --> </Zprostredkovatel> <MinulaRegistrace></MinulaRegistrace> </ZadostORegistraciVIspozFO> Vysvětlivky ke struktuře žádosti pro fyzickou osobu 1. Povinné elementy jsou vyznačeny. 2. Všechny datumové údaje musí být zadány ve formátu yyyymmdd. 3. Jako obsah všech elementů Stat se vyplní tříciferný kód státu (kód záznamu) podle číselníku států světa zveřejňovaného ČSÚ, viz číselník CIS_0086_CS CZEM Číselník zemí. Pokud nebude vyplněn element Stat, předpokládá se kód 203 (Česká republika). 4. Číselník charakter činnosti vyplní se jedna z možností VPZ, PPZ, VPA nebo PA. Pokud bude nutno subjekt registrovat ve více postaveních, např. jak v postavení VPA, tak v postavení VPZ, element CharakterCinnosti se zopakuje s jiným charakterem činnosti. 5. Do elementu SidloFirmy se vyplni adresa místa podnikáni, pokud není totožná s adresou bydliště. 6. Číselník pojistných odvětví (Odvetvi) viz příloha. Do žádosti se element Odvetvi zopakuje tolikrát, pro kolik odvětví se daný subjekt registruje. Pokaždé je obsahem elementu příslušný kód pojišťovacího odvětví. 7. Element RozsahDleUzemi Pro každý stát EHP, ve kterém bude subjekt provozovat činnost mimo ČR je nutné uvést vlastní element Stat. Všichni registrovaní PZ budou automaticky registrování pro ČR, tedy ČR se v seznamu států nesmí uvádět. Id státu viz číselník států EHP v příloze. Do elementu PravoZrizovatPobocky je nutno vyplnit 1, pokud osoba bude podnikat na základě svobody dočasně poskytovat služby. Pokud osoba bude podnikat na základě práva zřizovat pobočky, pak je nutno uvést 2 a vyplnit adresu pobočky do elementu AdresaPobocky. V případě použití kódu EHP, vyplňte hodnotu Element DatumZahajeniCinnosti uvede se předpokládané datum zahájení činnosti dle metodických pokynů ČNB pro vyplňování žádostí o registraci. 9. Element MinulaRegistrace pokud už byl subjekt na základě zákona 38/2004 Sb. někdy registrován, uvede se jeho předchozí registrační číslo. 7/18

8 10. Element OpravněniPrijimatPojistne se vztahuji k registraci VPA a PA. U registrací PPZ a VPZ musí být povinně vyplněna hodnota 0. Pokud není VPA nebo PA zmocněn přijímat pojistné ani zprostředkovávat pojistné plnění, vyplní se do elementu OpravneniPrijimatPojistne číslo 0. Pokud je zmocněn, vyplní se Elementy Pojistovny a Zprostredkovatel - specifikují pojišťovnu (povinně pro VPA, PA a VPZ; nesmí se vyskytnout u PPZ) nebo pojišťovacího agenta či makléře (povinně pro PPZ; nesmí se vyskytnout u ostatních charakterů činnosti), pro kterého je registrovaný subjekt činný. V případě činnosti pro pojišťovnu(y) se do atributu cinnost elementu Pojistovny uvede charakter cinnosti, kterou subjekt bude vykonávat pro uvedené pojišťovny, tedy právě jeden z charakterů VPZ, VPA nebo PA. Element Pojistovny se musí vyskytovat pro všechny charaktery činnosti, pro které se subjekt registruje. Do elementu Pojistovna uvádí identifikační číslo (IČ) pojišťovny. Pokud subjekt bude vykonávat činnost pro více pojišťoven, element Pojistovna se zopakuje. V případě činnosti pro agenta či makléře u PPZ je nutno zadat jeho jméno a příjmení do elementů Jmeno a Prijmeni (v případě, že se jedná o fyzickou osobu) nebo obchodní firmu do elementu ObchodniFirma (v případě právnické osoby) a jeho registrační číslo dle zákona 38/2004 Sb. ve správném formátu do elementu RegistracniCislo. Pokud je osoba činná pro více agentů a makléřů, je nutné element Zprostředkovatel a příslušné vnořené elementy zopakovat. Upozorňujeme na nutnost uvést ve výčtu pojišťoven, příp. agentů a makléřů i vlastního žadatele, který žádost podává! 12. Elementy RodnePrijmeni, RodneCislo, Pohlavi, StatNarozeni, MistoNarozeniKodObce, StatniObcanstvi se uvedou jen v případě že žadatel sám nebude dokládat výpis z rejstříku trestů (Doklad č.5 Doklad prokazující důvěryhodnost ). Na základě těchto dodatečných údajů bude doklad č.5 získán systémem ISPOZ elektronickou cestou. Do elementu RodnePrijmeni se uvede rodné příjmení žadatele je-li odlišné od příjmení uvedeného v elementu Prijmeni, jinak je element nepovinný. Do elementu RodneCislo se uvede rodné číslo pokud je v elementu StatniObcanstvi uvedeno CZ, jinak je element nepovinný. Do elementu Pohlavi se uvede pohlaví hodnotou M nebo Ž pokud není v elementu StatniObcanstvi uvedeno CZ, jinak je element nepovinný. Do elementu StatNarozeni se uvede kód státu narození žadatele kódem z číselníků států Do elementu MistoNarozeniKodObce se uvede kód obce narození žadatele kódem z číselníku obcí (související viz. číselník pokud je v elementu StatNarozeni uvedeno CZ, jinak je element nepovinný.do elementu StatniObcanstvi se uvede kód státu kódem z číselníků států 8/18

9 4.4 Žádost - právnická osoba Uváděné údaje do žádosti o fyzickou osobu jsou zaobaleny elementem ZadostORegistraciVIspozPO. Popis struktury s komentářem k vyplňování hodnot jednotlivých elementů následuje. Formální popis struktury je k dispozici ve formě XSD schématu na internetových stránkách systému ISPOZ <ZadostORegistraciVIspozPO> <!-- povinné --> <CharakterCinnosti></CharakterCinnosti> <!-- povinné --> <Ico></Ico> <!-- povinné --> <ObchodniFirma> </ObchodniFirma> <!-- povinné --> <ObchodniNazev> </ObchodniNazev> <PravniForma></PravniForma> <!-- povinné --> <SidloFirmy> <!-- povinné --> </SidloFirmy> <Zastupce> <! povinné pro VPA, PA, PM --> <TitulPred></TitulPred> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> <TitulZa></TitulZa> <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> </Zastupce> < AdresaOrganizacniSlozky> </AdresaOrganizacniSlozky> <AdresaKontaktni> </AdresaKontaktni> <SpojeniTelefon></SpojeniTelefon> <!-- povinné --> <SpojeniFax></SpojeniFax> <Spojeni ></Spojeni > <RozsahDleOdvetvi> <!-- povinné --> <Odvetvi></Odvetvi> <!-- povinné --> <Odvetvi></Odvetvi> </RozsahDleOdvetvi> <RozsahDleUzemi> <Stat> <!-- povinné --> <Id></Id> <!-- povinné --> <PravoZrizovatPobocky></PravoZrizovatPobocky> <!-- povinné --> </Stat> <Stat> <Id></Id> <!-- povinné --> <PravoZrizovatPobocky></PravoZrizovatPobocky> <!-- povinné --> <AdresaPobocky> 9/18

10 </AdresaPobocky> </Stat> </RozsahDleUzemi> <DatumZahajeniCinnosti></DatumZahajeniCinnosti> <!-- povinné --> <OpravneniPrijimatPojistne></OpravneniPrijimatPojistne> <!-- povinné --> <Pojistovny> <!-- povinné pro VPA --> <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti> <!-- povinné pro VPA --> <Pojistovna></Pojistovna> <!-- povinné --> <Pojistovna></Pojistovna> </Pojistovny> <Pojistovny> <!-- povinné pro VPZ --> <CharakterCinnosti>VPZ</CharakterCinnosti> <!-- povinné pro VPZ --> <Pojistovna></Pojistovna> <!-- povinné --> <Pojistovna></Pojistovna> </Pojistovny> <Pojistovny> <!-- povinné pro PA --> <CharakterCinnosti>PA</CharakterCinnosti> <!-- povinné pro PA --> <Pojistovna></Pojistovna> <!-- povinné --> </Pojistovny> <Zprostredkovatel> <!-- povinné pro PPZ --> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné pro PPZ FO --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné pro PPZ FO --> <ObchodniFirma></ObchodniFirma> <!-- povinné pro PPZ PO --> <RegistracniCislo></RegistracniCislo> <!-- povinné pro PPZ --> </Zprostredkovatel> <MinulaRegistrace></MinulaRegistrace> <StatutarniOrgan> <!-- povinné --> <TitulPred></TitulPred> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> <TitulZa></TitulZa> <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> <! následující údaje se uvedou jen pokud žadatel nebude dodávat výpis z RT --> <RodnePrijmeni></RodnePrijmeni> <!-- nepovinné --> <RodneCislo></RodneCislo> <!-- povinné pokud JE státní příslušnost CZ --> <Pohlavi></Pohlavi> <!-- povinné pokud NENÍ státní příslušnost CZ --> <StatNarozeni></StatNarozeni> <!-- povinné --> <MistoNarozeniKodObce></MistoNarozeniKodObce> <!-- povinné pokud JE státní příslušnost CZ --> <StatniObcanstvi></StatniObcanstvi> <!-- povinné --> <! výše uvedené údaje se uvedou jen pokud žadatel nebude dodávat výpis z RT --> </StatutarniOrgan> <ClenDozorciRady> <!-- povinné pro právní formu akciová společnost --> <TitulPred></TitulPred> <Jmeno></Jmeno> <!-- povinné --> <Prijmeni></Prijmeni> <!-- povinné --> <TitulZa></TitulZa> <DatumNarozeni></DatumNarozeni> <!-- povinné --> <! následující údaje se uvedou jen pokud žadatel nebude dodávat výpis z RT --> <RodnePrijmeni></RodnePrijmeni> <!-- nepovinné --> <RodneCislo></RodneCislo> <!-- povinné pokud JE státní příslušnost CZ --> <Pohlavi></Pohlavi> <!-- povinné pokud NENÍ státní příslušnost CZ --> <StatNarozeni></StatNarozeni> <!-- povinné --> <MistoNarozeniKodObce></MistoNarozeniKodObce> <!-- povinné pokud JE státní příslušnost CZ --> <StatniObcanstvi></StatniObcanstvi> <!-- povinné --> <! výše uvedené údaje se uvedou jen pokud žadatel nebude dodávat výpis z RT --> </ClenDozorciRady> </ZadostORegistraciVIspozPO> 10/18

11 Vysvětlivky ke struktuře žádosti pro právnickou osobu 1. Povinné elementy jsou vyznačeny. 2. Všechny datumové údaje musí být zadány ve formátu yyyymmdd. 3. Číselník právní forma vyplní se kód záznamu právní formy právnické osoby dle číselníku, který zveřejňuje ČSÚ, viz číselník CIS_0056_CS - Právní forma organizace. 4. Jako obsah všech elementů Stat se vyplní tříciferný kód státu (kód záznamu) podle číselníku států světa zveřejňovaného ČSÚ, viz číselník CIS_0086_CS CZEM Číselník zemí. Pokud nebude vyplněn element Stat, předpokládá se kód 203 (Česká republika). 5. Číselník charakter činnosti vyplní se jedna z možností VPZ, PPZ, VPA nebo PA. Pokud bude nutno subjekt registrovat ve více postaveních, např. jak v postavení VPA, tak v postavení VPZ, element CharakterCinnosti se zopakuje s jiným charakterem činnosti. 6. Do elementu Zastupce se vyplni jmeno odpovědného zástupce právnické osoby a jeho adresa v ČR. Tento element není vyžadován pro žádost VPZ a PPZ. 7. Pokud má právnická osoba domovskou příslušnost mimo EHP, vyplní se adresa organizační složku do elementu AdresaOrganizacniSlozky. 8. Číselník pojistných odvětví (Odvetvi) viz příloha. Do žádosti se element Odvetvi zopakuje tolikrát, pro kolik odvětví se daný subjekt registruje. Pokaždé je obsahem elementu příslušný kód pojišťovacího odvětví. 9. Element RozsahDleUzemi Pro každý stát EHP, ve kterém bude subjekt provozovat činnost mimo ČR je nutné uvést vlastní element Stat. Všichni registrovaní PZ budou automaticky registrování pro ČR, tedy ČR se v seznamu států nesmí uvádět. Id státu viz číselník států EHP v příloze. Do elementu PravoZrizovatPobocky je nutno vyplnit 1, pokud osoba bude podnikat na základě svobody dočasně poskytovat služby. Pokud osoba bude podnikat na základě práva zřizovat pobočky, pak je nutno uvést 2 a vyplnit adresu pobočky do elementu AdresaPobocky. V případě použití kódu EHP, vyplňte hodnotu Element DatumZahajeniCinnosti uvede se předpokládané datum zahájení činnosti dle metodických pokynů ČNB pro vyplňování žádostí o registraci. 11. Element MinulaRegistrace pokud už byl subjekt na základě zákona 38/2004 Sb. někdy registrován, uvede se jeho předchozí registrační číslo. 12. Element OpravneniPrijimatPojistne se vztahuji k registraci VPA a PA. U registrací PPZ a VPZ musí být povinně vyplněna hodnota 0. Pokud není VPA nebo PA zmocněn přijímat pojistné ani zprostředkovávat pojistné plnění, vyplní se do elementu OpravneniPrijimatPojistne číslo 0. Pokud je zmocněn, vyplní se Elementy Pojistovny a Zprostredkovatel - specifikují pojišťovnu (povinně pro VPA, PA a VPZ; nesmí se vyskytnout u PPZ) nebo pojišťovacího agenta či makléře (povinně pro PPZ; nesmí se vyskytnout u ostatních charakterů činnosti), pro kterého je registrovaný subjekt činný. V případě činnosti pro pojišťovnu(y) se do atributu cinnost elementu Pojistovny uvede charakter cinnosti, kterou subjekt bude vykonávat pro uvedené pojišťovny, tedy právě jeden z charakterů VPZ, VPA nebo PA. Element Pojistovny se musí vyskytovat pro všechny charaktery činnosti, pro které se subjekt registruje. Do elementu Pojistovna uvádí identifikační číslo (IČ) pojišťovny. Pokud subjekt bude vykonávat činnost pro více pojišťoven, element Pojistovna se zopakuje. V případě činnosti pro agenta či makléře u PPZ je nutno zadat jeho jméno a příjmení do elementů Jmeno a Prijmeni (v případě, že se jedná o fyzickou osobu) nebo obchodní firmu do elementu ObchodniFirma (v případě právnické osoby) a jeho registrační číslo dle zákona 38/2004 Sb. ve správném formátu do elementu RegistracniCislo. Pokud je osoba činná pro více agentů a makléřů, je nutné element Zprostředkovatel a příslušné vnořené elementy zopakovat. Upozorňujeme na nutnost uvést ve výčtu pojišťoven, příp. agentů a makléřů i vlastního žadatele, který žádost podává! 11/18

12 14. Údaje o členu statutárního orgánu a jeho bydlišti se vyplňují do elementu StatutarniOrgan. Pro každého člena statutárního orgánu se element zopakuje. Elementy RodnePrijmeni, RodneCislo, Pohlavi, StatNarozeni, MistoNarozeniKodObce, StatniObcanstvi se uvedou jen v případě že člen statutárního orgánu sám nebude dokládat výpis z rejstříku trestů (Doklad č.5 Doklad prokazující důvěryhodnost ). Na základě těchto dodatečných údajů bude doklad č.5 získán systémem ISPOZ elektronickou cestou. Do elementu RodnePrijmeni se uvede rodné příjmení je-li odlišné od příjmení uvedeného v elementu Prijmeni, jinak je element nepovinný. Do elementu RodneCislo se uvede rodné číslo pokud je v elementu StatniObcanstvi uvedeno CZ, jinak je element nepovinný. Do elementu Pohlavi se uvede pohlaví hodnotou M nebo Ž pokud není v elementu StatniObcanstvi uvedeno CZ, jinak je element nepovinný. Do elementu StatNarozeni se uvede kód státu narození kódem z číselníků států Do elementu MistoNarozeniKodObce se uvede kód obce narození kódem z číselníku obcí (související viz. číselník pokud je v elementu StatNarozeni uvedeno CZ, jinak je element nepovinný.do elementu StatniObcanstvi se uvede kód státu kódem z číselníků států Údaje o členu dozorčí rady a jeho bydlišti se vyplňují do elementu StatutarniOrgan. Pro každého člena dozorčí rady se element zopakuje. Elementy RodnePrijmeni, RodneCislo, Pohlavi, StatNarozeni, MistoNarozeniKodObce, StatniObcanstvi se uvedou jen v případě že člen statutárního orgánu sám nebude dokládat výpis z rejstříku trestů (Doklad č.5 Doklad prokazující důvěryhodnost ). Na základě těchto dodatečných údajů bude doklad č.5 získán systémem ISPOZ elektronickou cestou. Do elementu RodnePrijmeni se uvede rodné příjmení je-li odlišné od příjmení uvedeného v elementu Prijmeni, jinak je element nepovinný. Do elementu RodneCislo se uvede rodné číslo pokud je v elementu StatniObcanstvi uvedeno CZ, jinak je element nepovinný. Do elementu Pohlavi se uvede pohlaví hodnotou M nebo Ž pokud není v elementu StatniObcanstvi uvedeno CZ, jinak je element nepovinný. Do elementu StatNarozeni se uvede kód státu narození kódem z číselníků států Do elementu MistoNarozeniKodObce se uvede kód obce narození kódem z číselníku obcí (související viz. číselník pokud je v elementu StatNarozeni uvedeno CZ, jinak je element nepovinný.do elementu StatniObcanstvi se uvede kód státu kódem z číselníků států 12/18

13 5 Příloha - Číselníky Charakter provozované činnosti uvádí se v elementu CharakterCinnosti Kód Popis VPZ vázaný pojišťovací zprostředkovatel PPZ podřízený pojišťovací zprostředkovatel VPA výhradní pojišťovací agent PA pojišťovací agent Právní forma uvádí se v elementu PravniForma Číselník zveřejňuje ČSÚ. Použije se kód záznamu z číselníku CIS_0056_CS - Právní forma organizace viz Stát EHP uvádí v elementu Id (u specifikace poj. území). Pozor, neuvádí se v elementu Stat. Kód Popis BE CZ DK EE FI FR IE IT CY LT LV LU HU MT DE NL PL PT AT GR SK SI ES SE GB IS LI NO Belgie Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie Island Lichtenštejnsko Norsko V případě specifikace pojistných území, lze v elementu Id vyplnit i hodnotu EHP EHP celý Evropský hospodářský prostor Státy světa uvádějí se ve všech elementech Stat Číselník zveřejňuje ČSÚ. Použije se tříciferný kód záznamu z číselníku CIS_0086_CS CZEM Číselník zemí viz 13/18

14 Odvětví pojištění uvádí se v elementech Odvetvi Kód Popis Individuální kódy AIa AIb AI.c AII. AIII. AIV. AV. AVI_2010 AVII_2010 AVIII_2010 AIX_2010 B1a B1b B1c B1d B2a B2b B2c B2d B3a B3b B4 B5 B6a_2010 B6b_2010 B6c B7 B8a B8b B8c B8d B8e B8f B9 B10a B10b_2010 B10c B11 B12 B13a B13b B13c B13d B14a B14b B14c B14d AIa-poj.smrti nebo dožití AIb-poj. důchodu AI.c-poj.úrazu nebo nemoci AII.-svatební poj. + výživa dětí AIII.-poj.AI a) a b) a AII + inv.fond AIV.-trvalé zdrav.poj. AV.-kapitalizace AVI.-umořování kapitálu AVII.-správa skupinových penzijních fondů AVIII.-dle čl. 2 odst. 2 EP AIX.-pojištění týkající se délky lidského života B1a-úraz+jednoráz B1b-úraz+náhrada škody B1c-úraz+kombin.plnění B1d-úraz.poj.cestujících B2a-nemoc+jednoráz B2b-nemoc+náhrada škody B2c-nemoc+kombin.plnění B2d-soukromé zdrav.poj. B3a-škody mot.dop.prostř. B3b-škody nemot.dop.prostř. B4-škody dráž.vozidla B5-škody letecké prostř. B6a-škody na plavidlech říčních a průplavových B6b-škody na plavidlech jezerních B6c-škody na plavidlech námořních B7-poj.zavazadel B8a-poj.škod B3a-B7 požár B8b-poj.škod B3a-B7 výbuch B8c-poj.škod B3a-B7 vichřice B8d-poj.škod B3a-B7 př.živel B8e-poj.škod B3a-B7 jad.en. B8f-poj.škod B3a-B7 půda B9-krupobití, mráz B10a-odp.za škodu-mot.vozidla B10b-odp. za škodu-dopravce B10c-odp.za škodu-drážního vozidla B11-odp.za škodu-letecký dopr. prostř. B12-odp.za škodu-plavidel B13a-poj.odp.za škodu-živ. prost. B13b-poj.odp.za škodu-jad. zaříz. B13c-poj.odp.za škodu-vada výr. B13d-poj.odp.za škodu-ostatní B14a-úvěr-obec.plat.nesch. B14b-úvěr-vývozní úvěr B14c-úvěr-splátkový úvěr B14d-úvěr-hypoteční úvěr 14/18

15 B14e B15a B15b B16a B16b B16c B16d B16e B16f B16g B16h B16i B16j B17 B18 Ca Cb Cc_2010 Cd_2010 Ce Cf Cg Ch Skupinové kódy A B VSE B14e-úvěr-zemědělský úvěr B15a-přímá záruka B15b-nepřímá záruka B16a-fin.ztráty-výkon povol. B16b-fin.ztráty-nedostatečný příjem B16c-fin.ztráty-povět.podm. B16d-fin.ztráty-ztráta zisku B16e-fin.ztráty-stálé náklady B16f-fin.ztráty-nepředvídatelné obch.výdaje B16g-fin.ztráty-ztráta tržní hodnoty B16h-fin.ztráty-zdroj příjmu B16i-fin.ztráty-nepř.obch.fin. ztráty B16j-fin.ztráty-ostatní finanční ztráty B17-právní ochrana B18-pomoc osobám v nouzi na cestách Ca-úraz,nemoc Cb-motor.vozidla Cc-námořní a dopravní Cd-letecké pojištění Ce-požár a jiné maj. škody Cf-odp. za škody Cg-úvěr a záruka Ch-souhrnné neživ. poj. všechna odvětví životního pojištění, tedy odvětví s kódy A1 až A6 všechna odvětví neživotního pojištění, tedy odvětví s kódy B1a až B18 všechna odvětví i skupiny Pokud použijete některý ze skupinových kódů A, B nebo VSE, není možné použít již žádný jiný kód pro odvětví! V opačném případě nebude vaše žádost zpracována. Státy (pro účely rejstříku trestů): Okresy (pro účely rejstříku trestů): Obce (pro účely rejstříku trestů): 15/18

16 6 Příloha Příklad žádosti <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <HromadnaZadost> <PocetZadosti>2</PocetZadosti> <ZadatelPojistovna> <Nazev>Nová pojišťovna, a.s.</nazev> <Ico> </Ico> <KontaktniOsoba> <Jmeno>Jana</Jmeno> <Prijmeni>Slezáková</Prijmeni> <TitulZa>CSc.</TitulZa> <Funkce>Asistentka ředitele</funkce> <SpojeniTelefon> </SpojeniTelefon> <SpojeniFax> </SpojeniFax> </KontaktniOsoba> <Adresa> <Ulice>Římská</Ulice> <CisloPopisne>12</CisloPopisne> <CisloOrientacni>103</CisloOrientacni> <Obec>Praha</Obec> <Psc>12000</Psc> <Stat>203</Stat> </Adresa> </ZadatelPojistovna> <ZadostORegistraciVIspozFO> <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti> <OsobniUdaje> <TitulPred>Ing.</TitulPred> <Jmeno>Jan</Jmeno> <Prijmeni>Novák</Prijmeni> <DatumNarozeni> </DatumNarozeni> <StatNarozeni>CZ</StatNarozeni> <MistoNarozeniKodObce>529303</MistoNarozeniKodObce> <StatniObcanstvi>CZ</StatniObcanstvi> </OsobniUdaje> <Bydliste> <Ulice>Nad baterií</ulice> <CisloPopisne>10</CisloPopisne> <CisloOrientacni>12a</CisloOrientacni> <Obec>Praha</Obec> <Psc>15000</Psc> </Bydliste> <SpojeniTelefon> </SpojeniTelefon> <RozsahDleOdvetvi> <Odvetvi>VSE</Odvetvi> </RozsahDleOdvetvi> 16/18

17 <RozsahDleUzemi> <Stat> <Id>HU</Id> <PravoZrizovatPobocky>1</PravoZrizovatPobocky> </Stat> </RozsahDleUzemi> <DatumZahajeniCinnosti> </DatumZahajeniCinnosti> <OpravneniPrijimatPojistne>0</OpravneniPrijimatPojistne> <Pojistovny> <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti> <Pojistovna> </Pojistovna> </Pojistovny> </ZadostORegistraciVIspozFO> <ZadostORegistraciVIspozPO> <CharakterCinnosti>VPZ</CharakterCinnosti> <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti> <Ico> </Ico> <ObchodniFirma>PojistAB</ObchodniFirma> <PravniForma>112</PravniForma> <SidloFirmy> <Ulice>Na Poříčí</Ulice> <CisloPopisne>2</CisloPopisne> <Obec>Praha</Obec> <Psc>11010</Psc> <Stat>203</Stat> </SidloFirmy> <Zastupce> <TitulPred>Ing.</TitulPred> <Jmeno>Karel</Jmeno> <Prijmeni>Kašpárek</Prijmeni> <TitulZa>MBA.</TitulZa> <DatumNarozeni> </DatumNarozeni> <Ulice>Zaniklá</Ulice> <CisloPopisne>6</CisloPopisne> <CisloOrientacni>7</CisloOrientacni> <Obec>Příbram</Obec> <Psc>54866</Psc> </Zastupce> <SpojeniTelefon> </SpojeniTelefon> <RozsahDleOdvetvi> <Odvetvi>B1a</Odvetvi> <Odvetvi>B1b</Odvetvi> <Odvetvi>B1c</Odvetvi> <Odvetvi>B1d</Odvetvi> <Odvetvi>B7</Odvetvi> <Odvetvi>B8e</Odvetvi> <Odvetvi>B12</Odvetvi> <Odvetvi>Cb</Odvetvi> </RozsahDleOdvetvi> <RozsahDleUzemi> 17/18

18 <Stat> <Id>EHP</Id> <PravoZrizovatPobocky>1</PravoZrizovatPobocky> </Stat> </RozsahDleUzemi> <DatumZahajeniCinnosti> </DatumZahajeniCinnosti> <OpravneniPrijimatPojistne>1</OpravneniPrijimatPojistne> <Pojistovny> <CharakterCinnosti>VPZ</CharakterCinnosti> <Pojistovna> </Pojistovna> <Pojistovna> </Pojistovna> </Pojistovny> <Pojistovny> <CharakterCinnosti>VPA</CharakterCinnosti> <Pojistovna> </Pojistovna> </Pojistovny> <StatutarniOrgan> <TitulPred>Ing</TitulPred> <Jmeno>Josef</Jmeno> <Prijmeni>Jan</Prijmeni> <DatumNarozeni> </DatumNarozeni> <Ulice>Strž</Ulice> <CisloPopisne>6</CisloPopisne> <Obec>Kutná Hora</Obec> <Psc>69588</Psc> <RodneCislo> </RodneCislo> <StatNarozeni>CZ</StatNarozeni> <MistoNarozeniKodObce>529303</MistoNarozeniKodObce> <StatniObcanstvi>CZ</StatniObcanstvi> </StatutarniOrgan> <ClenDozorciRady> <TitulPred>RSDr.</TitulPred> <Jmeno>Ivan</Jmeno> <Prijmeni>Hrozný</Prijmeni> <DatumNarozeni> </DatumNarozeni> <Ulice>Moskevská</Ulice> <CisloPopisne>52</CisloPopisne> <Obec>Kutná Hora</Obec> <Psc>69588</Psc> <RodneCislo> </RodneCislo> <StatNarozeni>CZ</StatNarozeni> <MistoNarozeniKodObce>529303</MistoNarozeniKodObce> <StatniObcanstvi>CZ</StatniObcanstvi> </ClenDozorciRady> </ZadostORegistraciVIspozPO> </HromadnaZadost> 18/18

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, agenty (PA) a makléři (PM) Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor:

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro hromadné

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o obnovu oprávnění k činnosti

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o obnovu oprávnění k činnosti NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o obnovu oprávnění k činnosti Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro elektronické podání hromadné

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Mobility pro studenty AR 2016/17

Mobility pro studenty AR 2016/17 Mobility pro studenty AR 2016/17 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní pobyty a

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o zápis do registru PZ... 1

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o zápis do registru PZ... 1 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro elektronické podání hromadné žádosti...

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 2006 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol ČSN EN 13715 28 0526 Říjen Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Wheels tread

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.30 Říjen 2010 Rozváděče nízkého napětí Část 2: Výkonové rozváděče ČSN EN 61439-2 35 7107 idt IEC 61439-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2:

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2013 Zdravotnická informatika Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů ČSN EN ISO 27789 98 2025 idt ISO 27789:2013 Health informatics Audit trails for

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Národní registr vrozených vad

Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Národní registr vrozených vad 009-20091001 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Obsah 1. Platná legislativa pro Národní registr vrozených

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář lze získat od úřadu

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Aktuální vývoj bezpečnosti silničního provozu v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU

Aktuální vývoj bezpečnosti silničního provozu v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU Aktuální vývoj bezpečnosti silničního provozu v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU Dle zprávy Countdown to 2010, Only two more years to act (ETSC, červen 2008) zpracoval Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10 Duben 2010 Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory ČSN EN 12342+A1 85 2706 Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.80 Říjen 2011 Zdravotnická informatika Architektura služby Část 3: Počítačové hledisko ČSN EN ISO 12967-3 98 2006 idt ISO 12967-3:2009 Health informatics Service architecture

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.120; 43.150 Květen 2015 Jízdní kola Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem Jízdní kola EPAC ČSN EN 15194+A1 30 9080 Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Leden 2012 Komíny Konstrukční díly Prvky komínového pláště z betonu ČSN EN 12446 ed. 2 73 4207 Chimneys Components Concrete outer wall elements Conduits de fumée Composants

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2008 Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika ČSN EN ISO 15743 83 3547 Prosinec idt ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2014 COM(2014) 69 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Zavádění systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele

Zavádění systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele REGIS Zavádění systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele Odbor podpory dohledu ČNB Praha, 19.4.2013 REGIS Agenda Co je REGIS? Postupné rozšiřování IS REGIS Důvody pro zavedení příjmu žádostí o registraci

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Dosavadní účast ČR v ARTEMIS a ENIAC Přehled účasti ČR v ARTEMIS a ENIAC JU Výsledky prvních tří výzev:

Více

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods

Railway applications Braking systems of multiple unit trains Part 2: Test methods ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.040 Září 2015 Železniční aplikace Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek Část 2: Zkušební metody ČSN EN 16185-2 28 4022 Railway applications Braking systems of multiple

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2007 Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy ČSN EN ISO 13732-1 83 3557 Duben idt ISO 13732-1:2006

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR?

Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR? Transaction Services Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR? Filip Záhořík Září 2013 Single Euro Payments Area (SEPA) Cílem SEPA je vytvořit v Evropě bezbariérový prostor pro platby a inkasa

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.65 Duben 2013 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva ČSN EN 10223-4 42 6428 Steel wire and wire products for fencing and netting Part 4: Steel wire welded mesh

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 97.190 Duben 2013 Dětské vysoké židle ČSN EN 14988-1+A1 94 3418 Children,s high chairs Part 1: Safety requirements Chaises hautes pour enfants Partie 1: Exigences de sécurité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy Indikátory napájené elektrickou energií ČSN EN 834 25 8521 Heat cost allocators for

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.060 Leden 2011 Pšenice Stanovení sedimentačního indexu Zelenyho test ČSN EN ISO 5529 46 1022 idt ISO 5529:2007 Wheat Determination of the sedimentation index Zeleny test Blé

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10; 11.160 Listopad 2011 Záchranné systémy Přeprava inkubátorů ČSN EN 13976-1 84 2130 Rescue systems Transportation of incubators Part 1: Interface conditions Systemes

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.10 2004 rouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ČSN EN ISO 10642 02 1144 Srpen idt ISO 10642:2004 Hexagon socket countersunk head screws Vis à tête fraisée à six

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5102_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.20; 13.180 2006 Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy ČSN EN ISO 13732-3 83 3557 Květen idt ISO

Více

IP C&C. Obsah. cooperate and converge. Odpočítávání začíná. Snažíme se učit od nejlepších a dosáhnout něčeho, co bude prospěšné všem.

IP C&C. Obsah. cooperate and converge. Odpočítávání začíná. Snažíme se učit od nejlepších a dosáhnout něčeho, co bude prospěšné všem. IP C&C cooperate and converge Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) Odpočítávání začíná První cílovou pásku mají nyní téměř na dohled pan Simon White a rozsáhlá síť

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.50; 01.040.91 Září 2014 Hydroizolační pásy a fólie Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech Definice a charakteristiky ČSN EN 13707 72 7601 Flexible sheets for

Více