CESKA REPUBLIKA. o B S AH: VYHLASKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESKA REPUBLIKA. o B S AH: VYHLASKA"

Transkript

1 Rocnik 2008 SBIRKA ZAKONU CESKA REPUBLIKA Castka 90 Rozeslana dne 8. srpna 2008 Cena Kc 97,- o B S AH: 272. VyhlH ka, kterou se menf vyhlaska c. 381/2007 Sb., 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v potravinach a surovinach 272 VYHLASKA ze dne 28. cervence 2008, kterou se rneni vyhlaska c Sb., 0 stanoveni maximalnfch limitu rezidui pesticidu v potravinach a surovinach Ministerstvo zdravotnictvi stanovi podle 19 odst. 1 pisrn. a) zakona c. 110/1997 Sb., 0 potravinach a tabakovych vyrobcich a 0 zmene a doplneni nekterych souvisejicfch zakonu, ve zneni zakona c. 306/2000 Sb., zakona c. 146/2002 Sb., zakona c. 316/2004 Sb. a zakona c. 120/2008 Sb.: Cl. I Vyhlaska c. 381/2007 Sb., 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v potravinach a surovinach, se rneni takto: 1. Poznamka pod carou c. 1 znf:,,1) Smernice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 tykajici se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich. Smernice Komise 80/428/EHS ze dne 28. bfezna 1980, kterou se menf pfiloha II ke smernici Rady 76/895/EHS tykajfd se stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich. Smernice Rady 81/36/EHS ze dne 9. (mora 1981, kterou se menf pifloha II ke smernici 76/895/EHS tykajic! se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine ana nich. Smernice Rady 82/528/EHS ze dne 19. cervence 1982, kterou se menf pnloha II ke smernicim 76/895/EHS tykajicirn se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zclenine a na nich. Smernice Rady 86/362/EHS ze dne 24. cervence 1986 tykajfd se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich. Smernice Rady 86/363/EHS tykajfd se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v potravinach zivocisneho a na nich. Smernice Rady 90/642/EHS tykajfd se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Rady 88/298/EHS ze dne 16. kvetna 1988, kterou se menf pifloha II ke smernicim 76/895/EHS a 86/362/EHS tykajicim se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zclenine a na nich a v obilninach. Smernice Rady 89/186/EHS ze dne 6. brczna 1989, kterou se menf pnloha II ke smernicim 76/895/EHS tykajicirn se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a ze Ienine a na nich. Smernice Rady 93/57/EHS ze dne 29. ccrvna 1993, kterou se menf pfilohy ke smernicim 86/362/EHS a 86/363/EHS tykajicim se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 93/58/EHS ze dne 29. ccrvna 1993, kterou

2 Strana 3974 Sbfrka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 se men! pnloha II ke smernici 76/895/EHS tykajic! se stanov en! maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich a pnloha ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou stanovi prvni seznam maximalnich limitu. Smernice Rady 94/29/EHS ze dne 23. ccrvna 1994, kterou se men! pfilohy ke smernicim 86/362/EHS a 86/363/EHS tykaj!dm se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 94/30/EHS ze dne 23. ccrvna 1994, kterou se men! pifloha ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoyen! maximalnich limiru rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou se stanovi seznam maximalnich limitu. Smernice Rady 95/38/ES ze dne 17. cervence 1995, kterou se men! pfilohy I a II ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou se stanovi seznam maximalnich limitu. Smernice Rady 95/39/ES ze dne 17. cervence 1995, kterou se men! pfilohy ke smernicim 86/362/EHS a 86/363/EHS tykaj!dm se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se men! pifloha ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoyen! maximalnich limiru rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Rady 96/32/ES ze dne 21. kvetna 1996, kterou se men! pifloha II ke smernici 76/895/EHS tykajic! se stanoyen! maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich a pfiloha II ke smernici 90/642/EHS tykajic! se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou se stanov! seznam maximalnkh limitu. Smernice Rady 96/33/ES ze dne 21. kvetna 1996, kterou se men! phlohy ke smernidm 86/362/EHS a 86/363/EHS tykaj!dm se stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 97/41/ES ze dne 25. cervna 1997, kterou se men! smernice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykaj!d se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 97/71/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se men! phlohy ke smernidm 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykaj!dm se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 98/82/ES ze dne 27. Hjna 1998, kterou se men! pi'1lohy ke smernidm Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykaj!dm se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 1999/65/ES ze dne 24. cervna 1999, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS tykaj!d se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 1999/71/ES ze dne 14. cervence 1999, kterou se men! pi'1lohy ke smernidm Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykajicirn se stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitycl; produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/42/ES ze dne 22. ccrvna 2000, kterou se men! pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/48/ES ze dne 25. cervence 2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS a 90/ /642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/57/ES ze dne 22. zah2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS a 90/642/EHS o stan oven! maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/58/ES ze dne 22. zah2000, kterou se men! pfflohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/ /642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, ana nich. Smernice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2001/35/ES ze dne 11. kvetna 2001, kterou se men! phlohy smernice Rady 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 2001/39/ES ze dne 23. kvetna 2001, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2001/48/ES ze dne 28. cervna 2001, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/ /EHS 0 stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach a na nich a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2001/57/ES ze dne 25. cervence 2001, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se men! pi'1loha II smernice Rady 90/642/EHS 0 stanoven!

3 Castka 90 Sbfrka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3975 maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/23/ES ze dne 26. (mora 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitycl; produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/42/ES ze dne 17. kvetna 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitycl; produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/66/ES ze dne 16. cervence 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu (Iormothionu, dimethoatu, oxvdemethon -methylu) v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu. Smernice Komise 2002/76/ES ze dne 6. zah 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu (metsulfuron-methylu) v obilninach a v urcitych produktech rostlinneho ana nich, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2002/79/ES ze dne 2. Hjna 2002, kterou se men! pfflohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho ana nich, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnfch limitu rezidu! pesticidu (2,4-D, triasulfuronu a thifensulfuron-methylu) v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu. Smernice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se men! phloha smernice 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnfch limitu rezidu! pesticidu pro azoxystrobin. Smernice Komise 2003/60/ES ze dne 18. cervna 2003, kterou se men! phlohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/362/ /EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnfch limitu rezidu! pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2003/62/ES ze dne 20. cervna 2003, kterou se men! phlohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/ /EHS 0 stan oven! maximalnfch limiti't rezidu! pesticidu pro hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl a prochloraz. Smernice Komise 2003/69/ES ze dne 11. cervence 2003, kterou se men! phlohy smernice 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnfch limitu rezidu! pesticidu pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a dithio-karbamaty. Smernice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se men! pfilohy smernice Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach, potravinach zivo Cisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 stanoyen! maximalnich limitu rezidui pesticidu pro acephat, 2,4-D a parathion-methyl. Smernice Komise 2004/2/ES ze dne 9.ledna 2004, kterou se men! pfflohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/ /642/EHS, pokud jde 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu pro fenamiphosu. Smernice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004 dopliiujicf smernici 90/642/EHS tykajic! se maximalniho limitu rezidui pesticidu brompropylatu. Smernice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004 dopliiujicf pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykajic! se stanoveni maximalnich limitu reziduf pesticidu, jejichz pouziti je v Fvropskern spolecenstvi zakazano. Smernice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pesticidu bifenthrinu a famoxadonu stanovene v uvedene srnernici. Smernice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximalni limity rezidui urcitych pesticidu stanovene v uvedene srnernici. Smernice Komise 2005/37/ES ze dne 3. ccrvna 2005, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS 0 stanoyen! maximalnich limitu rezidui nekterych pesticidu v obilovinach a nekterych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2005/46/ES ze dne 8. cervence 2005, kterou se men! pfilohy srnernic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui amitrazu. Smernice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/ 642/EHS, pokud jde 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pro nektere pesticidy v obilovinach a nekterych produktech zivocisneho a rostlinneho a na jejich povrchu. Smernice Komise 2005/70/ES ze dne 20. Hjna 2005, kterou se men! smernice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 stanoven! maximalnfch limiti't rezidu! pro nektere pesticidy v obilovinach a nekterych produktech zivocisneho a rostlinneho a na jejich povrchu. Smernice Komise 2005/74/ES ze dne 25. Hjna 2005, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximaln! limity rezidu! ethofumesatu, lambda-cyhalothrinu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde 0 maximaln! limity rezidu! kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximaln! limity rezidu! diquatu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximaln!limity rezidu! pro carbofuran. Smernice Komise 2006/30/ES ze dne 13. brezna 2006, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/

4 Strana 3976 Sbirka zakonu /642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui skupiny latek benomyl. Smernice Komise 2006/53/ES ze dne 7. cervna 2006, kterou se meni smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui fenbutatinoxidu, fenhexamidu, kyazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pymetrozinu a pyraklostrobinu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2006/59/ES ze dne 28. cervna 2006, kterou se meni smernice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui u karbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion a oxamyl. Smernice Komise 2006/60/ES ze dne 7. cervence 2006, kterou se meni smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, benomylu, karbendazimu, thiofanat-methylu, myklobutanylu, glyfosfatu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu a chlormekvatu. Smernice Komise 2006/61/ES ze dne 7. cervence 2006, kterou se meni pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu. Smernice Komise 2006/62/ES ze dne 12. cervence 2006, kterou se meni pfilohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui latek desmedifam, fenmedifam a chlorfenvinfos. Smernice Komise 2006/92/ES ze dne 9. listopadu 2006, kterou se meni pfilohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/362/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet. Smernice Komise 2007/7/ES ze dne 14. iinora 2007, kterou se meni pfilohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, 2. Pfilohy c. c. 272 / 2008 Castka 90 pokud jde 0 maximalni limity rezidui latek atrazinu, lambda-cahalothrinu, fenmediphamu, methomylu, linuronu, penconazolu, pymetrozinu, bifenthrinu a abamectinu. Smernice Komise 2007/56/ES ze dne 17. zarf 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynyl, oxamyl a quinoxyfen (chinoxyfen). Smernice Komise 2007/57/ES ze dne 17. zarf 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/362/ /EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro dithiokarbamaty. Smernice Komise 2007/62/ES ze dne 4. rfjna 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/ /EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil a rimsulfuron. Smernice Komise 2007/73/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraklostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin. Smernice Komise 2008/17/ES ze dne 19. iinora 2008, kterou se meni urcite pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro acetat, acetamiprid, acibenzolar-s-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chloropyrifos, klofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiokarbamaty, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyfosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrin, metalaxyl-m, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethalin, spiroxamin, thiacloprid, thiofanat-methyl a trifloxystrobin.". 1 az 3 znejf: "PHloha NAzvy A DEFINICE REZIDUi PESTICIDU Metabolity CAS i) zahrnute do definice rezidui Nazev pesticidu pesticidu methylcyc1opropene ,2-dibromoethane ,2-dichloroethane ,4,5-T c. 1 k vyhlisce c. 381/2007 Sb. Rezidua pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) 1-methylcyc1opropene 1,2-dibromoethane 1,2-dichloroethane 2,4,5-T

5 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3977 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) ,4-D estery L 2,4-D a jeho estern, [vviadrenajako 2,4-D ,4-DB - 2,4-DB ,6- metabolit dichlobenilu 2,6-dichlorbenzamide 4 dichlorbenzamide abamectin avermectin B1a, avermectin BIb L avermectinu Bla a BIb a 41-2 a delta 8,9-izomeru avermectinu delta 8,9-izomeru avermectinu Bla Bla acephate - acephate acetamiprid rostlinne - acetamiprid 20-7 produkty zivocisni IM-2-1 (N- acetamiprid a 1M-2-1 metabolit produkty desmethylacetamiprid) acetochlor EMA,HEMA L acetochloru, metabolitu 82-1 EMA a HEMA, vyjadtena jako acetochlor acibenzolar-s- - acibenzolar-s-methyl 54-2 methyl alachlor - alachlor aldicarb aldicarb sulfoxid a sulfon L aldicarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjadrena jako aldicarb aldrin - viz dieldrin alpha-cypermethrin viz cypermethrin amidosulfuron - amidosulfuron amitraz vsechny metabolity obsahujici metabolitu L amitrazu a vsech ,4- dimethylanilinovou skupinu obsahujicich 2,4- dimethylanilinovou skupinu, lvviadrenajako amitraz amitrole - amitrole aramite - aramite asulam - asulam atrazine - atrazine azimsulfuron - azimsulfuron azinphos-ethyl - azinphos-ethyl 9

6 Strana 3978 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) azinphos-methyl - azinphos-methyl azocyc1otin - viz cyhexatin azoxystrobin - azoxystrobin barb an - barban benalaxyl rostlinne produkty L smesi izomeru benalaxylu, 11-4 vcetne benalaxylu-m zivocisni produkty benalaxyl beflubutamid - beflubutamid benfuracarb - benfuracarb benomyl viz carbendazim bentazone rostlinne 6- a 8- L bentazonu a jeho konjugatu 89-0 produkty hydroxybenta 6- a 8-hydroxy-bentazonu, zone Ivy]adrenaj ako bentazone zivocisne produkty bentazone beta-cyfluthrin - viz cyfluthrin bifenazate - bifenazate bifenox - bifenox bifenthrin - bifenthrin binapacryl - binapacryl bitertanol - bitertanol bromophos-ethyl - bromophos-ethyl bromopropylate - bromopropylate bromoxynil estery bromoxilu L bromoxynilu vcetne jeho 5 estern, vyjadrcna jako bromoxynil buprofezin - buprofezin camphechlor rostlinne produkty camphechlor (toxaphene) 2 (toxaphene) rostlinne produkty - obiloviny camphechlor (chlorovany camphen s 67-69% chloru)

7 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3979 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) zivocisne kongenery L kongeneru P26, P50, P62 [produktv P26,P50,P captafol - captafol captan rostlinne produkty - obiloviny a captan ostatni bez oznaceni (viz nize) rostlinne produkty - L captanu a folpetu s oznacenim "a" v priloze c carbaryl - carbaryl carbendazim rostlinne produkty L obsahu carbendazimu a 21-7 benomylu, vyjadrcna jako carbendazim zivocisne produkty L obsahu carbendazimu a thiophanate-methylu, vyjadrcna li ako carbendazim carbofur an 3-hy droxycarb0 fur an L carbofuranu a 2 3-hydroxycarbofuranu, [vyjadrcna jako carbofuran carbosui fan - carbosui fan carboxin carboxin sulfoxide, carboxin L carboxinu a jeho metabolitu, 4 sulfone vyj adrena j ako carboxin carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl- L carfentrazone-ethylu, 72-7 chlorpropionova kyselina, carfentrazone-ethyl - 3-hydroxymethyl- carfentrazone- chlorpropionove kyseliny, ethyl -chlorpropionova kyselina, 3-hydroxymethyl- 3-demethyl- carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl - -chlorpropionova kyselina chlorpropionove kyseliny a 3- demethyl- carfentrazone-ethyl - chlorpropionove kyseliny, vyj adrena j ako carfentrazoneethyl cartap - cartap cinidon-ethyl - cinidon-ethyl (L Z a E 20-1 izomeru) clofentezine rostlinne produkty clofentezine 24-5 rostlinne vsechny L vsech sloucenin obsahujicich produkty - metabolity 2-chlorbenzoylovou skupinu, obiloviny obsahujici 2- vyjadtena jako clofentezine chlorbenzoylo you skupinu c1omazone - c1omazone 89-1

8 Strana 3980 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) clopyralid - clopyralid clothianidin - clothianidin cyazofamide - cyazofamide cyc1anilide - cyc1anilide cycloxydim - cycloxydim cyfluthrin - I jinych smesi izomeru 37-5 cyfluthrinu, vyjadrcna jako cyfluthrin cyhalofop-butyl volne kyseliny cyhalofop-butylu I cyhalofop-butylu a jeho 85-9 volnych kyselin, vyjadrcna jako cyhalofop-butyl cyhexatin - I azocyc1otinu a cyhexatinu, 70-5 vyjadrena jako cyhexatin cymoxanil - cymoxanil cypermethrin - cypermethrin (I izomeru) cyproconazole - cyproconazole cyprodinil rostlinne - cyprodinil 61-2 produkty zivocisne ega I cyprodinilu a ega produkty (volny a konjugovany), lvvi adrena j ako cyprodinil cyromazme - cyromazme daminozide 1,I-dimethylhydrazin I daminozidu ai,1-5 dimethylhydrazin, vyjadrcna Iiako daminozide dazomet methylisothiocyanate Idazometu a methylisothiocyanate, vyjadrena jako methylisothiocyanate DDT p,p'-dde a p,p'-ddd I p,p'-ddt, o.p '-DDT, p,p'- DDE a p.p'-ddd deltamethrin - deltamethrin (cis-deltamethrin) demeton-s-methyl viz oxydemeton-methyl demeton-s-methyl viz oxydemeton-methyl 19-6 sulphone

9 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3981 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) desmedipham - desmedipham di-allate - di-allate diazinon - diazinon dicamba - dicamba dicofol - dicofol (I o.p ' a p,p' izomeru) dieldrin - I aldrinu a dieldrinu, vyjadtena jako dieldrin difenoconazole - difenoconazole diflubenzuron - diflubenzuron diflufenican - diflufenican dichlobenil metabolit 2,6-dichlorbenzamide dichlobenil 6 viz 2,6-dichlorbenzamide dichlormid - dichlormid dichlorprop - dichlorprop dichlorprop-p viz dichlorprop dichlorvos - dichlorvos dimethachlor - dimethachlor dimethenamid - dimethenamid dimethenamid-p - dimethenamid-p (I izomeru) dimethipin - dimethipin dimethoate omethoate I dimethoate a omethoate, dimethomorph vyjadrena jako dimethoate - dimethomorph (I E a 70-5 Z izomeru) dimoxystrobin rostlinne produkty dimoxystrobin 52-4 zivocisne 505M09, I dimoxystrobin a metabolity produkty 505M76 505M09 a 505M76, vyjadrcna jako dimoxystrobin

10 Strana 3982 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) dinocap dinitrooktylfenoly L izomeru dinocapu a ptislusnych dinitrooktylfenolu, lvviadrenajako dinocap dinoseb - dinoseb dinoterb - dinoterb dioxathion - dioxathion (L cis a trans izomeru) diphenylamine - diphenylamine diquat - diquat disulfoton disulfoton-sulfoxid, disulfoton- L disulfotonu, disulfotonsulfon sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, lvvi adrena j ako disulfoton dithianon - dithianon DNOC - DNOC - dithiokarbamaty 11) - L dithiokarbamatu, vyjadrcna [iako CS 2, vcetne manebu, mancozebu, metiramu, [propmebu, thiramu a ziramu dodine - dodine endosulfan endosulfan-sulfate L u- a ~-izomery endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjadrcna liako endosulfan endrin - endrin epoxiconazole - epoxiconazole esfenvalerate - viz fenvalerate ethephon - ethephon ethion - ethion ethofumesate 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2- L ethofumesate a metabolitu 79-6 oxobenzofuran-5-yl methane 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2- sulfonate oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate, vyjadrena jako ethofumesate ethoxysulfuron - ethoxysulfuron ethylan 111) ethyl an ethylenoxide 2-chloroethanol L ethylenoxide a metabolitu 2-8 chlorethanolu, vyjadrcna jako ethylenoxide

11 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3983 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyjadfena jako pesticidu (rezidualni defmice) etofenprox - etofenprox etoxazole - etoxazole famoxadone - famoxadone fenamidone fenamidone fenamiphos fenamiphos sulfoxid a sulfon L fenamiphosu, jeho 92-6 metabolitu sulfoxidu a sulfonu, lvvi adrena j ako fenamiphos fenarimol - fenarimol fenazaquin - fenazaquin fenbutatin oxide fenbutatin oxide fenhexamid fenhexamid fenchlorphos fenchlorphos-oxon L fenchlorphosu a metabolitu fenchlorphos-oxonu, vyjadrena li ako fenchlorphos fenitrothion - fenitrothion fenoxaprop-p-ethyl 6-cWoro-2,3- L fenoxaprop-p-ethylu a 80-2 dihydroxybenzoxazol-2-on metabolit 6-chloro-2,3- dihydroxybenzoxazol-2-onu, vyjadrena jako fenoxaprop-pethyl fenoxycarb - fenoxy carb fenpropidin - fenpropidin fenpropimorph rostlinne produkty fenpropimorph 91-4 zivocisne fenpropimorp fenpropimorph karboxylova produkty h karboxylova kyselina, vyjadrena jako kyselina fenpropimorph fenpyroximate fenpyroximate fentin IV) - fentin, vyjadrcna jako trifenvlcin kation fentin acetate viz fentin fentin hydroxide viz fentin

12 Strana 3984 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) fenthion kyslfkovy analog, jeho sulfoxidy I fenthionu, jeho kyslikateho a sulfony analogu, jejich sulfoxidu a sulfonu, vyjadrena jako fenthion fenvalerate I fenvalerate a esfenvalerate (I RR a SS izomeru a I RS a fipronil MB SR izomeru) I fipronilu a MB 46136, 37-3 vyj adrena j ako fipronil flazasulfuron - flazasulfuron florasulam - florasulam fluazifop-p-butyl fluazifop fluazifop-p-butyl fluazinam - fluazinam flucythrinate - flucythrinate (I izomeru) fludioxonil - fludioxonil flufenacet vsechny metabolity obsahujici I vsech metabolitu 58-3 N-fluorofenyl-N-isopropylovou obsahujicich N-fluorofenyl-Nskupinu isopropylovou skupinu, vvi adrenajako flufenacet flufenoxuron - flufenoxuron flumioxazine - flumioxazine fluoxastrobin - fluoxastrobin (I E- a Z izomeru) flupyrsulfuron- - flupyrsulfuron-methyl 54-5 methyl fluquinconazole - floquinconazole flurochloridone - flurochloridone fluroxypyr - fluroxypyr flurtamone - flurtamone flusilazole - flusilazole 19-9

13 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3985 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) flutriafol - flutriafol folpet rostlinne produkty - obiloviny a folpet ostatni bez oznaceni (viz nize) rostlinne produkty - s oznacenim L folpetu a captanu "a" v prilozc c foramsulfuron - foramsulfuron formothion - formothion fosetyl-al - fosetyl-al fosforovodik - fosforovodik, fosfidy, 2 (phosphine) vyjadrena jako fosforovodfk fosthiazate - fosthiazate fuberidazole - fuberidazole furathiocarb - furathiocarb glufosinate - glufosinate glyphosate - glyphosate guazatine-acetate - guazatine-acetate haloxyfop-methyl estery a konjugaty L haloxyfop-methylu, jeho 32-0 estern a konjugatu, vyjadrena [iako haloxyfop-methyl HCH - L a-hch a ~-HCH, vyjadrcna [iako HCH (s vyjimkou y- izomeru) heptachlor heptachlor-epoxid L heptachloru a heptachlorepoxidu, vyjadrenajako heptachlor hexaconazole - hexaconazole hexachlorobenzene - hexachlorobenzene hexythiazox - hexythiazox hymexazol - hymexazol chinomethionat - chinomethionat 2

14 Strana 3986 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) chlorbenside - chlorbenside chlorbufam chlorbufam chlordane rostlinne produkty chlordane (I cis- a transizomeru) zivocisne oxychlordane I cis- a trans- chlordanu a produkty oxychlordanu, vyjadrenajako chlordane chlorfenapyr - chlorfenapyr chlorfenson - chlorfenson chlorfenvinphos - chlorfenvinphos (I E- a z- izomeru) chloridazon - chloridazon chlormequat - chlormequat chlorobenzilate - chlorobenzilate chlorothalonil - chlorothalonil chlorotoluron - chlorotoluron chloroxuron - chloroxuron chlorpropham rostlinne 3-chloranilin I chlorprophamu a 3- produkty chloranilinu, vyjadrcna jako chlorpropham brambory chlorpropham zivocisne 4-HSA I chlorprophamu a 4'- produkty hydroxychlorpropham-osulfonova kyselina (4-HSA), lvviadrenajako chlorpropham chlorpyrifos - chlorpyrifos chlorpyrifos-methyl - chlorpyrifos-methyl chlorsulfuron - chlorsulfuron chlozolinate - chlozolinate imazalil - imazalil nnazamox - nnazamox 32-9

15 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3987 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena j ako pesticidu (rezidualni defmice) imazosulfuron - imazosulfuron imidacloprid vsechny metabolity, obsahujici imidacloprid 41-3 kys. 6-chlomikotinovou indoxacarb - L DPX-KN128 + IN-KN (soucet S- a Rvizomeru), Ivyiadrenaiakoindoxacarb iodosulfuron- - iodosulfuron-methyl s obsahem 36-7 methyl, sodium salt soli, vyjadrcna jako iodosulfuron-methyl ioxynil - ioxynil vcetne jeho estern, 4 vyj adrena j ako ioxynil iprodione - iprodione iprovalicarb - iprovalicarb isoproturon - isoproturon isoxaflutole RPA , RPA L isoxaflutole, RPA a 29-0 RPA , vyjadrcnajako isoxaflutole kresoxim-methyl rostlinne produkty kresoxim-methyl 89-0 zivocisne 490M1 L metabolitu 490M1 a 490M9, produkty - vyjadtena jako kresoximpro maso, j atra, methyl tuk a ledviny [pro mleko 490M lactofen PPG 1576, PPG 947, PPG 847, L lactofenu a PPG 1576, PPG 63-4 PPG , PPG 847, PPG 2053 [vvjadrena jako lactofen lambda-cyhalothrin - lambda-cyhalothrin lenacil - lenacil lindane - lindane linuron - linuron malathion malaoxon L malathionu a malaoxonu, lvviadrenajako malathion maleic hydrazide rostlinne produkty maleic hydrazide 13-3 zivocisne produkty zivocisne produkty - mleko a L maleic hydrazide ajeho mlecne vyrobky konjugatu, vyjadrcna jako maleic hydrazide

16 Strana 3988 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) mancozeb viz dithiokarbamaty mandipropamid - mandipropamid maneb viz dithiokarbamaty MCPA soli, estery a konjugaty MCPA, L MCPA, MCPB vcetne jejich 20-7 MCPB soli, estern a kojugatu, vyjadrena jako MCPB soli, estery a konjugaty MCPA, MCPA MCPB mecarbam - mecarb am mecoprop - L mecopropu-p a mecopropu, 0 vyjadrena jako mecoprop mecoprop-p VIZ mecoprop med' - med' pochazejici ze vsech sloucenin obsahujicich med' mefenpyr-diethyl mefenpyr L mefenpyru a mefenpyr diethylu, vyjadrcna jako mefenpyr-diethyl mcpampynm 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6- L mepanipyrim a 2-anilino ethylpyrimidin (2-hydroxypropyl)-6- methylpyrimidinu, vyjadrcna liako mepanipyrim mesosulfuron - me sosuifuron-methyl, 21-8 vyjadrena jako mesosulfuron mesosulfuron- viz mesosulfuron - methyl mesotrione MNBA L mesotrione a metabolitu 82-8 MNBA, vyjadtena jako mesotrione metalaxyl - metalaxyl vcetne jinych smesi 19-1 izomeru vcetne metalaxylu-m (L izomeru) metalaxyl-m - viz metalaxyl metamitron desaminometamitron L metamitronu a 05-2 desaminometamitronu metazachlor - metazachlor metconazole - metconazole (cis- a trans isomery)

17 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3989 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) methacrifos - methacrifos methamidophos - methamidophos methidathion - methidathion methiocarb methiocarb sulfoxide a sulfone L methiocarbu a methiocarb 7 sulfoxidu a sulfonu, vyjadrena liako methiocarb methomyl - L methomylu a thiodicarbu, 77-5 vyjadtena jako methomyl methoxyfenozide - methoxyfenozide methoxychlor - methoxychlor metiram viz dithiokarbamaty metosulam - metosulam metribuzin - metribuzin metsulfuron-methyl - metsulfuron-methyl mevinphos - mevinphos (L cis a trans 65-0 izomeru) - mibemectin - jako - L MA 4 a 8,9Z-M 4, vyjadrcna smes ucinnych [iako milbemectin latek: milbemycin A milbemycin A molinate - molinate mono crotophos - monocrotophos monolinuron - monolinuron myclobutanil rostlinne produkty myclobutanil 89-0 zivocisne IRH 9090 RH 9090, vyjadrcna jako [produkty myclobutanil napropamide - napropamide nicosulfuron ADMP,ASDM L nicosulfuronu, ADMP a 09-4 ASDM, vyjadrcna jako nicosulfuron

18 Strana 3990 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) nicosulfuron v) - nicosulfuron nitro fen - nitro fen omethoate - viz dimethoate oxadiargyl - oxadiargyl oxadiazon - oxadiazon oxamyl - oxamyl oxasulfuron - oxasulfuron oxydemeton-methyl demethon-s-methylsuifon L oxydemethon-methylu a demethon-s-methylsuifonu, vyjadtena jako oxydemethonmethyl oxyfluorfen amino-oxyfluorfen a acetamido- L oxyfluorfenu,amino oxyfluorfen oxyfluorfenu a acetamidooxyfluorfenu, vyjadrcna jako oxyfluorfen paraquat - paraquat parathion - parathion parathion-methyl paraoxon-methyl L parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjadrcna [iako parathion-methyl penconazole - penconazole pencycuron - pencycuron pendimethalin - pendimethalin permethrin - permethrin (L izomeru) pethoxamid - pethoxamid phenmedipham rostlinne produkty phenmedipham 63-4 zivocisne produkty methyl-n-(3- hydroxyfenyljkarbamat MHPC, lvviadrena j ako phenmedipham

19 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3991 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) phorate kyslikovy analog phoratu, L phoratu, jeho kyslikoveho sulfoxidy a sulfony phoratu a analogu, jeho sulfoxidu a jeho kyslikoveho analogu sulfonu, vvi adrena j ako phorate phosalone - phosalone phosmet - phosmet phosphamidon - phosphamidon phoxim - phoxim picloram - picloram picolinafen - picolinafen picoxystrobin - picoxystrobin pinoxaden metabolite NOA (M2) metabolite NOA (M2) piperonyl butoxide - piperonyl butoxide pirimicarb desmethyl-pirimicarb L pirimicarbu a desmethyl pirimicarb, vyjadrcna jako pirimicarb pirimiphos-methyl - pirimiphos-methyl procymidone - procymidone profenofos - profenofos prohexadione soli L prohexadionu ajeho soli, 35-0 vyjadtena jako prohexadione prochloraz vsechny metabolity obsahujici L prochlorazu a vsech ,4,6-tricWorfenolovou skupinu metabolitu obsahujici 2,4,6- trichlorfenolovou skupinu, vvi adrenajako prochloraz propachlor oxalinic derivat propachloru oxalinic derivat propachloru, 7 vyjadrena jako propachlor propamocarb soli L propamocarbu ajeho soli, 73-5 vyjadrena jako propamocarb hydrochloride propaquizafop - propaquizafop propargite - propargite 8

20 Strana 3992 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) propiconazole - propiconazole propineb VI) - propineb (vyjadreny jako 83-9 propylendiamid) propoxur - propoxur propoxycarbazone 2-hydroxypropoxycarbazone L propoxycarbazone, jeho soli 15-7 a 2-hydroxypropoxycarbazone, vyj adrena j ako [propoxycarbazone propyzamide rostlinne produkty propyzamide 58-5 zivocisne vsechny L propyzamide a vsech produkty metabolity metabolitu obsahujicich obsahujici 3,5 -dichlorbenzoovou kyselinu, 3,5-dichlor- vyj adrena jako propyzamide benzoovou kyselinu proquinazid - proquinazid pro sulfo carb - pro sul focarb prosulfuron - prosulfuron prothioconazole rostlinne JAD prothioconazole-desthio (JAD 70-6 produkty desthio desthio) zivocisne JAD 6476-desthio (M04, SXX [produktv 0665) pymetrozine - pymetrozine pyrac1ostrobin - pyrac1ostrobin pyraflufenethyl - pyraflufenethyl pyrazophos - parazophos pyrethriny - L pyrethrinu I a II pyridaben - pyridaben pyridate CL 9673 a jeho hydrolyzovane L pyridate, jeho produktu 33-9 konjugaty hydrolyzy CL 9673 a hydrolyzovanych konjugatu CL 9673, vyjadrena jako pyridate pyrimethanil - pyrimethanil 28-0

VYHLASKA ze dne 8. Hjna 2008, v potravinach a surovinach, ve zneni pozdejsfch predpisu

VYHLASKA ze dne 8. Hjna 2008, v potravinach a surovinach, ve zneni pozdejsfch predpisu Strana 6002 Sbirka zakonu c. 387 / 2008 Castka 125 387 VYHLASKA ze dne 8. Hjna 2008, kterou se meni vyhlaska c. 381/2007 Sb., 0 stanovenf maximalnich limitu rezidui esticidu v otravinach a surovinach,

Více

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek

Více

Přehled nejznámějších výživových směrů aneb. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Přehled nejznámějších výživových směrů aneb. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Přehled nejznámějších výživových směrů aneb Co je zdravé a co zdravější PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Stále více diskutujeme o vzájemném vztahu výživy, zdraví a některých druhů nemocí. Informace jsou různé,

Více

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1

2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 2002L0032 CS 20.10.2006 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/32/ES ze dne

Více

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

Více

DS 61. z Kuchyňská váha s analýzou nutričních. hodnot potravin Návod k použití

DS 61. z Kuchyňská váha s analýzou nutričních. hodnot potravin Návod k použití DS 61 z Kuchyňská váha s analýzou nutričních hodnot potravin Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer-medical.de

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Biocukr a další produkty ekologického zemědělství z Hrušovan nad Jevišovkou

Biocukr a další produkty ekologického zemědělství z Hrušovan nad Jevišovkou LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Biocukr a další produkty ekologického zemědělství z Hrušovan nad Jevišovkou Organic Sugar and Other Organic Farming Products from Hrušovany nad Jevišovkou Sugar Factory Pavel

Více

Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny

Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny Dnes od ekologických zemědělců obchodníci i spotřebitelé očekávají pouze kvalitní biosuroviny i výsledné biopotraviny. Již neplatí dřívější tolerance, kdy produkty pěstované ekologicky mohly být nevzhledné,

Více

Jak se stravovat při diabetu 2. typu

Jak se stravovat při diabetu 2. typu Jak se stravovat při diabetu 2. typu Diabetes mellitus Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolická porucha, projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jde o onemocnění, při kterém je relativní nebo

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

PRAVIDLA SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVY

PRAVIDLA SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVY Součástí režimu zdravého životního stylu je široká škála živin, kterou získáváte konzumací řady různých typů potravin. PRAVIDLA SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVY Naše zdraví ve velké míře závisí na dobrém trávení.

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK str. 2 2) Oka mžiky vzpomínání na str. 3,4 3) Jaké se nyní připravují akce str. 5 4) Informace z netu str. 6-9 5) Informace z

Více

NUTRIČNÍ VÁHA. Návod k použití

NUTRIČNÍ VÁHA. Návod k použití NUTRIČNÍ VÁHA Escali Cibo digitální nutriční váha má v sobě zabudován inteligentní odvažovací systém. Je určena k vážení různorodých potravin, pochutin a nápojů. Dokáže vážit v uncích, librách, gramech

Více

KLASICKÉ POKRMY V MODERNÍM POJETÍ II

KLASICKÉ POKRMY V MODERNÍM POJETÍ II Kaleidoskop moderní gastronomie KLASICKÉ POKRMY V MODERNÍM POJETÍ II Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie,

Více

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Ú p l n é z n ě n í NAŘÍZENÍ K O M I S E ( E S ) č. 8 8 9 / 2 0 0 8 9 9 PŘÍLOHA I Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Poznámky: A: povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. 1 Téma

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

CO JE GALAKTOSEMIE? VROZENÉ VADY METABOLISMU

CO JE GALAKTOSEMIE? VROZENÉ VADY METABOLISMU CO JE GALAKTOSEMIE? Poprvé byla popsána v roce 1917 a je klasifikována jako jedna z vrozených metabolických genetických vad. VROZENÉ VADY METABOLISMU Každá buňka v našem těle obsahuje zvláštní protein,

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Zavádění příkrmů. Kdy začít? Kojení. Jaké potraviny? 1/18

Zavádění příkrmů. Kdy začít? Kojení. Jaké potraviny? 1/18 Zavádění příkrmů Kdy začít? Pokud kojené i nekojené dítě dobře prospívá, začněte v ukončených šesti měsících. Když dítě projevuje velkou touhu po jídle (natahuje se po něm, dává hlasitě najevo, že chce

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

KALORICKÉ TABULKY. Zelenina, luštěniny, houby. Potravina - 100 g. Zelenina - 100 g

KALORICKÉ TABULKY. Zelenina, luštěniny, houby. Potravina - 100 g. Zelenina - 100 g Následující tabulka uvádí průměrné hodnoty živin - bílkovin, tuků a cukrů, obsah energie a nejdůležitějších minerálů v jednotlivých potravinách na 100 g dané potraviny. Podle konkrétního typu potraviny

Více

Složení pekařských výrobků

Složení pekařských výrobků Složení pekařských výrobků V Chocni dne 9. 12. 2014 Podle ustanovení 8, odst. l. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Vám sdělujeme veškeré údaje uvedené v 6. odst. l citovaného

Více

Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha.

Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha. Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha D IABETIKY a nejen pro ně KUCHAŘKA PRO 485 receptů Vyšehrad / Svaz diabetiků

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_PČ1_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN, Registrované v ČR, které je možné použít v EZ Stav k 1.11.2014

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN, Registrované v ČR, které je možné použít v EZ Stav k 1.11.2014 Název přípravku Agrosales - Síra 80 Agrosales - Síra 80 Biologická funkce Konec platnosti Název účinné látky Aktuální stav fungicid 24.7.2014 Síra (Sulphur) Do spotřebování zásob fungicid,akaricid 31.12.2019

Více

Výměnné jednotky sacharidové

Výměnné jednotky sacharidové Výměnné jednotky sacharidové Jedna z možností, jak se stravovat při diabetu, je používat regulovanou stravu pomocí sacharidových ekvivalentů výměnných sacharidových jednotek (VJ) Vladimíra Havlová, Prof.

Více