CESKA REPUBLIKA. o B S AH: VYHLASKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESKA REPUBLIKA. o B S AH: VYHLASKA"

Transkript

1 Rocnik 2008 SBIRKA ZAKONU CESKA REPUBLIKA Castka 90 Rozeslana dne 8. srpna 2008 Cena Kc 97,- o B S AH: 272. VyhlH ka, kterou se menf vyhlaska c. 381/2007 Sb., 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v potravinach a surovinach 272 VYHLASKA ze dne 28. cervence 2008, kterou se rneni vyhlaska c Sb., 0 stanoveni maximalnfch limitu rezidui pesticidu v potravinach a surovinach Ministerstvo zdravotnictvi stanovi podle 19 odst. 1 pisrn. a) zakona c. 110/1997 Sb., 0 potravinach a tabakovych vyrobcich a 0 zmene a doplneni nekterych souvisejicfch zakonu, ve zneni zakona c. 306/2000 Sb., zakona c. 146/2002 Sb., zakona c. 316/2004 Sb. a zakona c. 120/2008 Sb.: Cl. I Vyhlaska c. 381/2007 Sb., 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v potravinach a surovinach, se rneni takto: 1. Poznamka pod carou c. 1 znf:,,1) Smernice Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 tykajici se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich. Smernice Komise 80/428/EHS ze dne 28. bfezna 1980, kterou se menf pfiloha II ke smernici Rady 76/895/EHS tykajfd se stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich. Smernice Rady 81/36/EHS ze dne 9. (mora 1981, kterou se menf pifloha II ke smernici 76/895/EHS tykajic! se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine ana nich. Smernice Rady 82/528/EHS ze dne 19. cervence 1982, kterou se menf pnloha II ke smernicim 76/895/EHS tykajicirn se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zclenine a na nich. Smernice Rady 86/362/EHS ze dne 24. cervence 1986 tykajfd se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich. Smernice Rady 86/363/EHS tykajfd se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v potravinach zivocisneho a na nich. Smernice Rady 90/642/EHS tykajfd se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Rady 88/298/EHS ze dne 16. kvetna 1988, kterou se menf pifloha II ke smernicim 76/895/EHS a 86/362/EHS tykajicim se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zclenine a na nich a v obilninach. Smernice Rady 89/186/EHS ze dne 6. brczna 1989, kterou se menf pnloha II ke smernicim 76/895/EHS tykajicirn se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a ze Ienine a na nich. Smernice Rady 93/57/EHS ze dne 29. ccrvna 1993, kterou se menf pfilohy ke smernicim 86/362/EHS a 86/363/EHS tykajicim se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 93/58/EHS ze dne 29. ccrvna 1993, kterou

2 Strana 3974 Sbfrka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 se men! pnloha II ke smernici 76/895/EHS tykajic! se stanov en! maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich a pnloha ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou stanovi prvni seznam maximalnich limitu. Smernice Rady 94/29/EHS ze dne 23. ccrvna 1994, kterou se men! pfilohy ke smernicim 86/362/EHS a 86/363/EHS tykaj!dm se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 94/30/EHS ze dne 23. ccrvna 1994, kterou se men! pifloha ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoyen! maximalnich limiru rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou se stanovi seznam maximalnich limitu. Smernice Rady 95/38/ES ze dne 17. cervence 1995, kterou se men! pfilohy I a II ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou se stanovi seznam maximalnich limitu. Smernice Rady 95/39/ES ze dne 17. cervence 1995, kterou se men! pfilohy ke smernicim 86/362/EHS a 86/363/EHS tykaj!dm se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 95/61/ES ze dne 29. listopadu 1995, kterou se men! pifloha ke smernici 90/642/EHS tykaj!d se stanoyen! maximalnich limiru rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Rady 96/32/ES ze dne 21. kvetna 1996, kterou se men! pifloha II ke smernici 76/895/EHS tykajic! se stanoyen! maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a na nich a pfiloha II ke smernici 90/642/EHS tykajic! se stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a kterou se stanov! seznam maximalnkh limitu. Smernice Rady 96/33/ES ze dne 21. kvetna 1996, kterou se men! phlohy ke smernidm 86/362/EHS a 86/363/EHS tykaj!dm se stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v obilninach a na nich a v potravinach zivocisneho ana nich. Smernice Rady 97/41/ES ze dne 25. cervna 1997, kterou se men! smernice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykaj!d se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 97/71/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se men! phlohy ke smernidm 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykaj!dm se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 98/82/ES ze dne 27. Hjna 1998, kterou se men! pi'1lohy ke smernidm Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykaj!dm se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 1999/65/ES ze dne 24. cervna 1999, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS tykaj!d se stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 1999/71/ES ze dne 14. cervence 1999, kterou se men! pi'1lohy ke smernidm Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykajicirn se stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 2000/24/ES ze dne 28. dubna 2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitycl; produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/42/ES ze dne 22. ccrvna 2000, kterou se men! pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/48/ES ze dne 25. cervence 2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS a 90/ /642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/57/ES ze dne 22. zah2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS a 90/642/EHS o stan oven! maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/58/ES ze dne 22. zah2000, kterou se men! pfflohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/ /642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, ana nich. Smernice Komise 2000/81/ES ze dne 18. prosince 2000, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2000/82/ES ze dne 20. prosince 2000, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2001/35/ES ze dne 11. kvetna 2001, kterou se men! phlohy smernice Rady 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny. Smernice Komise 2001/39/ES ze dne 23. kvetna 2001, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2001/48/ES ze dne 28. cervna 2001, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/ /EHS 0 stanoven! maximalnkh limitu rezidu! pesticidu v obilninach a na nich a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2001/57/ES ze dne 25. cervence 2001, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnkh limim rezidu! pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/5/ES ze dne 30. ledna 2002, kterou se men! pi'1loha II smernice Rady 90/642/EHS 0 stanoven!

3 Castka 90 Sbfrka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3975 maximalnich limitu rezidui pesticidu v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/23/ES ze dne 26. (mora 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitycl; produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/42/ES ze dne 17. kvetna 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitycl; produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2002/66/ES ze dne 16. cervence 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2002/71/ES ze dne 19. srpna 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu (Iormothionu, dimethoatu, oxvdemethon -methylu) v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu. Smernice Komise 2002/76/ES ze dne 6. zah 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu (metsulfuron-methylu) v obilninach a v urcitych produktech rostlinneho ana nich, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2002/79/ES ze dne 2. Hjna 2002, kterou se men! pfflohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu v ovoci a zelenine, v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho ana nich, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2002/97/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoveni maximalnfch limitu rezidu! pesticidu (2,4-D, triasulfuronu a thifensulfuron-methylu) v obilninach, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu. Smernice Komise 2002/100/ES ze dne 20. prosince 2002, kterou se men! phloha smernice 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnfch limitu rezidu! pesticidu pro azoxystrobin. Smernice Komise 2003/60/ES ze dne 18. cervna 2003, kterou se men! phlohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/362/ /EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnfch limitu rezidu! pesticidu v obilninach a na nich, v potravinach zivocisneho a v urcitych produktech rostlinneho a na nich, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2003/62/ES ze dne 20. cervna 2003, kterou se men! phlohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/ /EHS 0 stan oven! maximalnfch limiti't rezidu! pesticidu pro hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl a prochloraz. Smernice Komise 2003/69/ES ze dne 11. cervence 2003, kterou se men! phlohy smernice 90/642/EHS 0 stanoven! maximalnfch limitu rezidu! pesticidu pro chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin a dithio-karbamaty. Smernice Komise 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se men! pfilohy smernice Rady 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 stanoveni maximalnich limiru rezidui pesticidu v obilninach, potravinach zivo Cisneho a v urcitych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, a na nich. Smernice Komise 2003/118/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se men! pfilohy srnernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 stanoyen! maximalnich limitu rezidui pesticidu pro acephat, 2,4-D a parathion-methyl. Smernice Komise 2004/2/ES ze dne 9.ledna 2004, kterou se men! pfflohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/ /642/EHS, pokud jde 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pesticidu pro fenamiphosu. Smernice Komise 2004/59/ES ze dne 23. dubna 2004 dopliiujicf smernici 90/642/EHS tykajic! se maximalniho limitu rezidui pesticidu brompropylatu. Smernice Komise 2004/61/ES ze dne 26. dubna 2004 dopliiujicf pfilohy srnernic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS tykajic! se stanoveni maximalnich limitu reziduf pesticidu, jejichz pouziti je v Fvropskern spolecenstvi zakazano. Smernice Komise 2004/95/ES ze dne 24. srpna 2004, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pesticidu bifenthrinu a famoxadonu stanovene v uvedene srnernici. Smernice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximalni limity rezidui urcitych pesticidu stanovene v uvedene srnernici. Smernice Komise 2005/37/ES ze dne 3. ccrvna 2005, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS 0 stanoyen! maximalnich limitu rezidui nekterych pesticidu v obilovinach a nekterych produktech rostlinneho, vcetne ovoce a zeleniny, ana jejich povrchu. Smernice Komise 2005/46/ES ze dne 8. cervence 2005, kterou se men! pfilohy srnernic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui amitrazu. Smernice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/ 642/EHS, pokud jde 0 stanoveni maximalnich limitu rezidui pro nektere pesticidy v obilovinach a nekterych produktech zivocisneho a rostlinneho a na jejich povrchu. Smernice Komise 2005/70/ES ze dne 20. Hjna 2005, kterou se men! smernice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 stanoven! maximalnfch limiti't rezidu! pro nektere pesticidy v obilovinach a nekterych produktech zivocisneho a rostlinneho a na jejich povrchu. Smernice Komise 2005/74/ES ze dne 25. Hjna 2005, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximaln! limity rezidu! ethofumesatu, lambda-cyhalothrinu, pymetrozinu a thiabendazolu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde 0 maximaln! limity rezidu! kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2006/9/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se men! smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximaln! limity rezidu! diquatu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2006/4/ES ze dne 26. ledna 2006, kterou se men! pi'1lohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximaln!limity rezidu! pro carbofuran. Smernice Komise 2006/30/ES ze dne 13. brezna 2006, kterou se men! smernice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/

4 Strana 3976 Sbirka zakonu /642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui skupiny latek benomyl. Smernice Komise 2006/53/ES ze dne 7. cervna 2006, kterou se meni smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui fenbutatinoxidu, fenhexamidu, kyazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pymetrozinu a pyraklostrobinu stanovene v uvedene smernici. Smernice Komise 2006/59/ES ze dne 28. cervna 2006, kterou se meni smernice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/ /363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui u karbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion a oxamyl. Smernice Komise 2006/60/ES ze dne 7. cervence 2006, kterou se meni smernice Rady 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, benomylu, karbendazimu, thiofanat-methylu, myklobutanylu, glyfosfatu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu a chlormekvatu. Smernice Komise 2006/61/ES ze dne 7. cervence 2006, kterou se meni pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu. Smernice Komise 2006/62/ES ze dne 12. cervence 2006, kterou se meni pfilohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/ /362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui latek desmedifam, fenmedifam a chlorfenvinfos. Smernice Komise 2006/92/ES ze dne 9. listopadu 2006, kterou se meni pfilohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/362/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro kaptan, dichlorvos, ethion a folpet. Smernice Komise 2007/7/ES ze dne 14. iinora 2007, kterou se meni pfilohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, 2. Pfilohy c. c. 272 / 2008 Castka 90 pokud jde 0 maximalni limity rezidui latek atrazinu, lambda-cahalothrinu, fenmediphamu, methomylu, linuronu, penconazolu, pymetrozinu, bifenthrinu a abamectinu. Smernice Komise 2007/56/ES ze dne 17. zarf 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynyl, oxamyl a quinoxyfen (chinoxyfen). Smernice Komise 2007/57/ES ze dne 17. zarf 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 76/895/EHS, 86/362/ /EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro dithiokarbamaty. Smernice Komise 2007/62/ES ze dne 4. rfjna 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/ /EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil a rimsulfuron. Smernice Komise 2007/73/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se meni nektere pfilohy smernic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozin, pyraklostrobin, thiacloprid a trifloxystrobin. Smernice Komise 2008/17/ES ze dne 19. iinora 2008, kterou se meni urcite pfilohy smernic Rady 86/362/EHS, 86/363/ /EHS a 90/642/EHS, pokud jde 0 maximalni limity rezidui pro acetat, acetamiprid, acibenzolar-s-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chloropyrifos, klofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiokarbamaty, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyfosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrin, metalaxyl-m, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethalin, spiroxamin, thiacloprid, thiofanat-methyl a trifloxystrobin.". 1 az 3 znejf: "PHloha NAzvy A DEFINICE REZIDUi PESTICIDU Metabolity CAS i) zahrnute do definice rezidui Nazev pesticidu pesticidu methylcyc1opropene ,2-dibromoethane ,2-dichloroethane ,4,5-T c. 1 k vyhlisce c. 381/2007 Sb. Rezidua pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) 1-methylcyc1opropene 1,2-dibromoethane 1,2-dichloroethane 2,4,5-T

5 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3977 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) ,4-D estery L 2,4-D a jeho estern, [vviadrenajako 2,4-D ,4-DB - 2,4-DB ,6- metabolit dichlobenilu 2,6-dichlorbenzamide 4 dichlorbenzamide abamectin avermectin B1a, avermectin BIb L avermectinu Bla a BIb a 41-2 a delta 8,9-izomeru avermectinu delta 8,9-izomeru avermectinu Bla Bla acephate - acephate acetamiprid rostlinne - acetamiprid 20-7 produkty zivocisni IM-2-1 (N- acetamiprid a 1M-2-1 metabolit produkty desmethylacetamiprid) acetochlor EMA,HEMA L acetochloru, metabolitu 82-1 EMA a HEMA, vyjadtena jako acetochlor acibenzolar-s- - acibenzolar-s-methyl 54-2 methyl alachlor - alachlor aldicarb aldicarb sulfoxid a sulfon L aldicarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjadrena jako aldicarb aldrin - viz dieldrin alpha-cypermethrin viz cypermethrin amidosulfuron - amidosulfuron amitraz vsechny metabolity obsahujici metabolitu L amitrazu a vsech ,4- dimethylanilinovou skupinu obsahujicich 2,4- dimethylanilinovou skupinu, lvviadrenajako amitraz amitrole - amitrole aramite - aramite asulam - asulam atrazine - atrazine azimsulfuron - azimsulfuron azinphos-ethyl - azinphos-ethyl 9

6 Strana 3978 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) azinphos-methyl - azinphos-methyl azocyc1otin - viz cyhexatin azoxystrobin - azoxystrobin barb an - barban benalaxyl rostlinne produkty L smesi izomeru benalaxylu, 11-4 vcetne benalaxylu-m zivocisni produkty benalaxyl beflubutamid - beflubutamid benfuracarb - benfuracarb benomyl viz carbendazim bentazone rostlinne 6- a 8- L bentazonu a jeho konjugatu 89-0 produkty hydroxybenta 6- a 8-hydroxy-bentazonu, zone Ivy]adrenaj ako bentazone zivocisne produkty bentazone beta-cyfluthrin - viz cyfluthrin bifenazate - bifenazate bifenox - bifenox bifenthrin - bifenthrin binapacryl - binapacryl bitertanol - bitertanol bromophos-ethyl - bromophos-ethyl bromopropylate - bromopropylate bromoxynil estery bromoxilu L bromoxynilu vcetne jeho 5 estern, vyjadrcna jako bromoxynil buprofezin - buprofezin camphechlor rostlinne produkty camphechlor (toxaphene) 2 (toxaphene) rostlinne produkty - obiloviny camphechlor (chlorovany camphen s 67-69% chloru)

7 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3979 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) zivocisne kongenery L kongeneru P26, P50, P62 [produktv P26,P50,P captafol - captafol captan rostlinne produkty - obiloviny a captan ostatni bez oznaceni (viz nize) rostlinne produkty - L captanu a folpetu s oznacenim "a" v priloze c carbaryl - carbaryl carbendazim rostlinne produkty L obsahu carbendazimu a 21-7 benomylu, vyjadrcna jako carbendazim zivocisne produkty L obsahu carbendazimu a thiophanate-methylu, vyjadrcna li ako carbendazim carbofur an 3-hy droxycarb0 fur an L carbofuranu a 2 3-hydroxycarbofuranu, [vyjadrcna jako carbofuran carbosui fan - carbosui fan carboxin carboxin sulfoxide, carboxin L carboxinu a jeho metabolitu, 4 sulfone vyj adrena j ako carboxin carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl- L carfentrazone-ethylu, 72-7 chlorpropionova kyselina, carfentrazone-ethyl - 3-hydroxymethyl- carfentrazone- chlorpropionove kyseliny, ethyl -chlorpropionova kyselina, 3-hydroxymethyl- 3-demethyl- carfentrazone-ethyl carfentrazone-ethyl - -chlorpropionova kyselina chlorpropionove kyseliny a 3- demethyl- carfentrazone-ethyl - chlorpropionove kyseliny, vyj adrena j ako carfentrazoneethyl cartap - cartap cinidon-ethyl - cinidon-ethyl (L Z a E 20-1 izomeru) clofentezine rostlinne produkty clofentezine 24-5 rostlinne vsechny L vsech sloucenin obsahujicich produkty - metabolity 2-chlorbenzoylovou skupinu, obiloviny obsahujici 2- vyjadtena jako clofentezine chlorbenzoylo you skupinu c1omazone - c1omazone 89-1

8 Strana 3980 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) clopyralid - clopyralid clothianidin - clothianidin cyazofamide - cyazofamide cyc1anilide - cyc1anilide cycloxydim - cycloxydim cyfluthrin - I jinych smesi izomeru 37-5 cyfluthrinu, vyjadrcna jako cyfluthrin cyhalofop-butyl volne kyseliny cyhalofop-butylu I cyhalofop-butylu a jeho 85-9 volnych kyselin, vyjadrcna jako cyhalofop-butyl cyhexatin - I azocyc1otinu a cyhexatinu, 70-5 vyjadrena jako cyhexatin cymoxanil - cymoxanil cypermethrin - cypermethrin (I izomeru) cyproconazole - cyproconazole cyprodinil rostlinne - cyprodinil 61-2 produkty zivocisne ega I cyprodinilu a ega produkty (volny a konjugovany), lvvi adrena j ako cyprodinil cyromazme - cyromazme daminozide 1,I-dimethylhydrazin I daminozidu ai,1-5 dimethylhydrazin, vyjadrcna Iiako daminozide dazomet methylisothiocyanate Idazometu a methylisothiocyanate, vyjadrena jako methylisothiocyanate DDT p,p'-dde a p,p'-ddd I p,p'-ddt, o.p '-DDT, p,p'- DDE a p.p'-ddd deltamethrin - deltamethrin (cis-deltamethrin) demeton-s-methyl viz oxydemeton-methyl demeton-s-methyl viz oxydemeton-methyl 19-6 sulphone

9 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3981 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) desmedipham - desmedipham di-allate - di-allate diazinon - diazinon dicamba - dicamba dicofol - dicofol (I o.p ' a p,p' izomeru) dieldrin - I aldrinu a dieldrinu, vyjadtena jako dieldrin difenoconazole - difenoconazole diflubenzuron - diflubenzuron diflufenican - diflufenican dichlobenil metabolit 2,6-dichlorbenzamide dichlobenil 6 viz 2,6-dichlorbenzamide dichlormid - dichlormid dichlorprop - dichlorprop dichlorprop-p viz dichlorprop dichlorvos - dichlorvos dimethachlor - dimethachlor dimethenamid - dimethenamid dimethenamid-p - dimethenamid-p (I izomeru) dimethipin - dimethipin dimethoate omethoate I dimethoate a omethoate, dimethomorph vyjadrena jako dimethoate - dimethomorph (I E a 70-5 Z izomeru) dimoxystrobin rostlinne produkty dimoxystrobin 52-4 zivocisne 505M09, I dimoxystrobin a metabolity produkty 505M76 505M09 a 505M76, vyjadrcna jako dimoxystrobin

10 Strana 3982 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) dinocap dinitrooktylfenoly L izomeru dinocapu a ptislusnych dinitrooktylfenolu, lvviadrenajako dinocap dinoseb - dinoseb dinoterb - dinoterb dioxathion - dioxathion (L cis a trans izomeru) diphenylamine - diphenylamine diquat - diquat disulfoton disulfoton-sulfoxid, disulfoton- L disulfotonu, disulfotonsulfon sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, lvvi adrena j ako disulfoton dithianon - dithianon DNOC - DNOC - dithiokarbamaty 11) - L dithiokarbamatu, vyjadrcna [iako CS 2, vcetne manebu, mancozebu, metiramu, [propmebu, thiramu a ziramu dodine - dodine endosulfan endosulfan-sulfate L u- a ~-izomery endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjadrcna liako endosulfan endrin - endrin epoxiconazole - epoxiconazole esfenvalerate - viz fenvalerate ethephon - ethephon ethion - ethion ethofumesate 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2- L ethofumesate a metabolitu 79-6 oxobenzofuran-5-yl methane 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2- sulfonate oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate, vyjadrena jako ethofumesate ethoxysulfuron - ethoxysulfuron ethylan 111) ethyl an ethylenoxide 2-chloroethanol L ethylenoxide a metabolitu 2-8 chlorethanolu, vyjadrcna jako ethylenoxide

11 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3983 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyjadfena jako pesticidu (rezidualni defmice) etofenprox - etofenprox etoxazole - etoxazole famoxadone - famoxadone fenamidone fenamidone fenamiphos fenamiphos sulfoxid a sulfon L fenamiphosu, jeho 92-6 metabolitu sulfoxidu a sulfonu, lvvi adrena j ako fenamiphos fenarimol - fenarimol fenazaquin - fenazaquin fenbutatin oxide fenbutatin oxide fenhexamid fenhexamid fenchlorphos fenchlorphos-oxon L fenchlorphosu a metabolitu fenchlorphos-oxonu, vyjadrena li ako fenchlorphos fenitrothion - fenitrothion fenoxaprop-p-ethyl 6-cWoro-2,3- L fenoxaprop-p-ethylu a 80-2 dihydroxybenzoxazol-2-on metabolit 6-chloro-2,3- dihydroxybenzoxazol-2-onu, vyjadrena jako fenoxaprop-pethyl fenoxycarb - fenoxy carb fenpropidin - fenpropidin fenpropimorph rostlinne produkty fenpropimorph 91-4 zivocisne fenpropimorp fenpropimorph karboxylova produkty h karboxylova kyselina, vyjadrena jako kyselina fenpropimorph fenpyroximate fenpyroximate fentin IV) - fentin, vyjadrcna jako trifenvlcin kation fentin acetate viz fentin fentin hydroxide viz fentin

12 Strana 3984 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) fenthion kyslfkovy analog, jeho sulfoxidy I fenthionu, jeho kyslikateho a sulfony analogu, jejich sulfoxidu a sulfonu, vyjadrena jako fenthion fenvalerate I fenvalerate a esfenvalerate (I RR a SS izomeru a I RS a fipronil MB SR izomeru) I fipronilu a MB 46136, 37-3 vyj adrena j ako fipronil flazasulfuron - flazasulfuron florasulam - florasulam fluazifop-p-butyl fluazifop fluazifop-p-butyl fluazinam - fluazinam flucythrinate - flucythrinate (I izomeru) fludioxonil - fludioxonil flufenacet vsechny metabolity obsahujici I vsech metabolitu 58-3 N-fluorofenyl-N-isopropylovou obsahujicich N-fluorofenyl-Nskupinu isopropylovou skupinu, vvi adrenajako flufenacet flufenoxuron - flufenoxuron flumioxazine - flumioxazine fluoxastrobin - fluoxastrobin (I E- a Z izomeru) flupyrsulfuron- - flupyrsulfuron-methyl 54-5 methyl fluquinconazole - floquinconazole flurochloridone - flurochloridone fluroxypyr - fluroxypyr flurtamone - flurtamone flusilazole - flusilazole 19-9

13 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3985 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) flutriafol - flutriafol folpet rostlinne produkty - obiloviny a folpet ostatni bez oznaceni (viz nize) rostlinne produkty - s oznacenim L folpetu a captanu "a" v prilozc c foramsulfuron - foramsulfuron formothion - formothion fosetyl-al - fosetyl-al fosforovodik - fosforovodik, fosfidy, 2 (phosphine) vyjadrena jako fosforovodfk fosthiazate - fosthiazate fuberidazole - fuberidazole furathiocarb - furathiocarb glufosinate - glufosinate glyphosate - glyphosate guazatine-acetate - guazatine-acetate haloxyfop-methyl estery a konjugaty L haloxyfop-methylu, jeho 32-0 estern a konjugatu, vyjadrena [iako haloxyfop-methyl HCH - L a-hch a ~-HCH, vyjadrcna [iako HCH (s vyjimkou y- izomeru) heptachlor heptachlor-epoxid L heptachloru a heptachlorepoxidu, vyjadrenajako heptachlor hexaconazole - hexaconazole hexachlorobenzene - hexachlorobenzene hexythiazox - hexythiazox hymexazol - hymexazol chinomethionat - chinomethionat 2

14 Strana 3986 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) chlorbenside - chlorbenside chlorbufam chlorbufam chlordane rostlinne produkty chlordane (I cis- a transizomeru) zivocisne oxychlordane I cis- a trans- chlordanu a produkty oxychlordanu, vyjadrenajako chlordane chlorfenapyr - chlorfenapyr chlorfenson - chlorfenson chlorfenvinphos - chlorfenvinphos (I E- a z- izomeru) chloridazon - chloridazon chlormequat - chlormequat chlorobenzilate - chlorobenzilate chlorothalonil - chlorothalonil chlorotoluron - chlorotoluron chloroxuron - chloroxuron chlorpropham rostlinne 3-chloranilin I chlorprophamu a 3- produkty chloranilinu, vyjadrcna jako chlorpropham brambory chlorpropham zivocisne 4-HSA I chlorprophamu a 4'- produkty hydroxychlorpropham-osulfonova kyselina (4-HSA), lvviadrenajako chlorpropham chlorpyrifos - chlorpyrifos chlorpyrifos-methyl - chlorpyrifos-methyl chlorsulfuron - chlorsulfuron chlozolinate - chlozolinate imazalil - imazalil nnazamox - nnazamox 32-9

15 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3987 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena j ako pesticidu (rezidualni defmice) imazosulfuron - imazosulfuron imidacloprid vsechny metabolity, obsahujici imidacloprid 41-3 kys. 6-chlomikotinovou indoxacarb - L DPX-KN128 + IN-KN (soucet S- a Rvizomeru), Ivyiadrenaiakoindoxacarb iodosulfuron- - iodosulfuron-methyl s obsahem 36-7 methyl, sodium salt soli, vyjadrcna jako iodosulfuron-methyl ioxynil - ioxynil vcetne jeho estern, 4 vyj adrena j ako ioxynil iprodione - iprodione iprovalicarb - iprovalicarb isoproturon - isoproturon isoxaflutole RPA , RPA L isoxaflutole, RPA a 29-0 RPA , vyjadrcnajako isoxaflutole kresoxim-methyl rostlinne produkty kresoxim-methyl 89-0 zivocisne 490M1 L metabolitu 490M1 a 490M9, produkty - vyjadtena jako kresoximpro maso, j atra, methyl tuk a ledviny [pro mleko 490M lactofen PPG 1576, PPG 947, PPG 847, L lactofenu a PPG 1576, PPG 63-4 PPG , PPG 847, PPG 2053 [vvjadrena jako lactofen lambda-cyhalothrin - lambda-cyhalothrin lenacil - lenacil lindane - lindane linuron - linuron malathion malaoxon L malathionu a malaoxonu, lvviadrenajako malathion maleic hydrazide rostlinne produkty maleic hydrazide 13-3 zivocisne produkty zivocisne produkty - mleko a L maleic hydrazide ajeho mlecne vyrobky konjugatu, vyjadrcna jako maleic hydrazide

16 Strana 3988 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) mancozeb viz dithiokarbamaty mandipropamid - mandipropamid maneb viz dithiokarbamaty MCPA soli, estery a konjugaty MCPA, L MCPA, MCPB vcetne jejich 20-7 MCPB soli, estern a kojugatu, vyjadrena jako MCPB soli, estery a konjugaty MCPA, MCPA MCPB mecarbam - mecarb am mecoprop - L mecopropu-p a mecopropu, 0 vyjadrena jako mecoprop mecoprop-p VIZ mecoprop med' - med' pochazejici ze vsech sloucenin obsahujicich med' mefenpyr-diethyl mefenpyr L mefenpyru a mefenpyr diethylu, vyjadrcna jako mefenpyr-diethyl mcpampynm 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6- L mepanipyrim a 2-anilino ethylpyrimidin (2-hydroxypropyl)-6- methylpyrimidinu, vyjadrcna liako mepanipyrim mesosulfuron - me sosuifuron-methyl, 21-8 vyjadrena jako mesosulfuron mesosulfuron- viz mesosulfuron - methyl mesotrione MNBA L mesotrione a metabolitu 82-8 MNBA, vyjadtena jako mesotrione metalaxyl - metalaxyl vcetne jinych smesi 19-1 izomeru vcetne metalaxylu-m (L izomeru) metalaxyl-m - viz metalaxyl metamitron desaminometamitron L metamitronu a 05-2 desaminometamitronu metazachlor - metazachlor metconazole - metconazole (cis- a trans isomery)

17 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3989 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) methacrifos - methacrifos methamidophos - methamidophos methidathion - methidathion methiocarb methiocarb sulfoxide a sulfone L methiocarbu a methiocarb 7 sulfoxidu a sulfonu, vyjadrena liako methiocarb methomyl - L methomylu a thiodicarbu, 77-5 vyjadtena jako methomyl methoxyfenozide - methoxyfenozide methoxychlor - methoxychlor metiram viz dithiokarbamaty metosulam - metosulam metribuzin - metribuzin metsulfuron-methyl - metsulfuron-methyl mevinphos - mevinphos (L cis a trans 65-0 izomeru) - mibemectin - jako - L MA 4 a 8,9Z-M 4, vyjadrcna smes ucinnych [iako milbemectin latek: milbemycin A milbemycin A molinate - molinate mono crotophos - monocrotophos monolinuron - monolinuron myclobutanil rostlinne produkty myclobutanil 89-0 zivocisne IRH 9090 RH 9090, vyjadrcna jako [produkty myclobutanil napropamide - napropamide nicosulfuron ADMP,ASDM L nicosulfuronu, ADMP a 09-4 ASDM, vyjadrcna jako nicosulfuron

18 Strana 3990 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Metabolity Rezidua pesticidu Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui pesticidu vyj adfena jako (rezidualni defmice) nicosulfuron v) - nicosulfuron nitro fen - nitro fen omethoate - viz dimethoate oxadiargyl - oxadiargyl oxadiazon - oxadiazon oxamyl - oxamyl oxasulfuron - oxasulfuron oxydemeton-methyl demethon-s-methylsuifon L oxydemethon-methylu a demethon-s-methylsuifonu, vyjadtena jako oxydemethonmethyl oxyfluorfen amino-oxyfluorfen a acetamido- L oxyfluorfenu,amino oxyfluorfen oxyfluorfenu a acetamidooxyfluorfenu, vyjadrcna jako oxyfluorfen paraquat - paraquat parathion - parathion parathion-methyl paraoxon-methyl L parathion-methylu a paraoxon-methylu, vyjadrcna [iako parathion-methyl penconazole - penconazole pencycuron - pencycuron pendimethalin - pendimethalin permethrin - permethrin (L izomeru) pethoxamid - pethoxamid phenmedipham rostlinne produkty phenmedipham 63-4 zivocisne produkty methyl-n-(3- hydroxyfenyljkarbamat MHPC, lvviadrena j ako phenmedipham

19 Castka 90 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Strana 3991 Metabolity Rezidua pesticidu CAS i) Nazev pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) phorate kyslikovy analog phoratu, L phoratu, jeho kyslikoveho sulfoxidy a sulfony phoratu a analogu, jeho sulfoxidu a jeho kyslikoveho analogu sulfonu, vvi adrena j ako phorate phosalone - phosalone phosmet - phosmet phosphamidon - phosphamidon phoxim - phoxim picloram - picloram picolinafen - picolinafen picoxystrobin - picoxystrobin pinoxaden metabolite NOA (M2) metabolite NOA (M2) piperonyl butoxide - piperonyl butoxide pirimicarb desmethyl-pirimicarb L pirimicarbu a desmethyl pirimicarb, vyjadrcna jako pirimicarb pirimiphos-methyl - pirimiphos-methyl procymidone - procymidone profenofos - profenofos prohexadione soli L prohexadionu ajeho soli, 35-0 vyjadtena jako prohexadione prochloraz vsechny metabolity obsahujici L prochlorazu a vsech ,4,6-tricWorfenolovou skupinu metabolitu obsahujici 2,4,6- trichlorfenolovou skupinu, vvi adrenajako prochloraz propachlor oxalinic derivat propachloru oxalinic derivat propachloru, 7 vyjadrena jako propachlor propamocarb soli L propamocarbu ajeho soli, 73-5 vyjadrena jako propamocarb hydrochloride propaquizafop - propaquizafop propargite - propargite 8

20 Strana 3992 Sbirka zakonu c. 272 / 2008 Castka 90 CAS i) Nazev pesticidu Metabolity Rezidua pesticidu zahrnute do definice rezidui vyj adfena jako pesticidu (rezidualni defmice) propiconazole - propiconazole propineb VI) - propineb (vyjadreny jako 83-9 propylendiamid) propoxur - propoxur propoxycarbazone 2-hydroxypropoxycarbazone L propoxycarbazone, jeho soli 15-7 a 2-hydroxypropoxycarbazone, vyj adrena j ako [propoxycarbazone propyzamide rostlinne produkty propyzamide 58-5 zivocisne vsechny L propyzamide a vsech produkty metabolity metabolitu obsahujicich obsahujici 3,5 -dichlorbenzoovou kyselinu, 3,5-dichlor- vyj adrena jako propyzamide benzoovou kyselinu proquinazid - proquinazid pro sulfo carb - pro sul focarb prosulfuron - prosulfuron prothioconazole rostlinne JAD prothioconazole-desthio (JAD 70-6 produkty desthio desthio) zivocisne JAD 6476-desthio (M04, SXX [produktv 0665) pymetrozine - pymetrozine pyrac1ostrobin - pyrac1ostrobin pyraflufenethyl - pyraflufenethyl pyrazophos - parazophos pyrethriny - L pyrethrinu I a II pyridaben - pyridaben pyridate CL 9673 a jeho hydrolyzovane L pyridate, jeho produktu 33-9 konjugaty hydrolyzy CL 9673 a hydrolyzovanych konjugatu CL 9673, vyjadrena jako pyridate pyrimethanil - pyrimethanil 28-0

C 0 3 a 0 0stka 127. a na nich. Sme 0 3rnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. c 0 3ervna 1993, kterou

C 0 3 a 0 0stka 127. a na nich. Sme 0 3rnice Rady 93/58/EHS ze dne 29. c 0 3ervna 1993, kterou 1 3Strana 5546 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 400 /2006 C 0 3 a 0 0stka 127 400 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 26. c 0 3ervence 2006, kterou se me 0 3n 0 1 0 0 vyhla 0 0s 0 3ka c 0 3. 158/2004 Sb., kterou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 90 Rozeslána dne 8. srpna 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 272. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů

Více

Autor: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, č. j. SZPI/AA913-220/2014., ze dne 11. 11. 2014.

Autor: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, č. j. SZPI/AA913-220/2014., ze dne 11. 11. 2014. Zpráva o rozsahu a výsledcích monitoringu reziduí účinných látek přípravků na ochranu rostlin v rostlinných produktech nabízených na farmářských trzích v roce 2014 (opatření NAP č. 4.30) Zadání: provedení

Více

pravků na ochranu rostlin

pravků na ochranu rostlin XII. Rostlinolékařské dny Pardubice, 5.11.2009 Rizika spojená s intoxikací podzemních vod přii aplikaci přípravkp pravků na ochranu rostlin Vít Kodeš Český hydrometeorologický ústav Obsah: Zranitelnost

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Královéhradeckého kraje v roce 2015

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Královéhradeckého kraje v roce 2015 Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech Královéhradeckého kraje v roce 2015 Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký kraj ÚSTŘEDNÍ

Více

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2011-2013

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2011-2013 VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2011-2013 ČESKÁ REPUBLIKA ZÁŘÍ 2010 V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002, Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení

Více

Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ. Pavla Tieffová Laboratoř reziduálních analýz

Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ. Pavla Tieffová Laboratoř reziduálních analýz Analýzy reziduí POR v NRL ÚKZÚZ Pavla Tieffová Laboratoř reziduálních analýz Pesticidy v zemědělství Brno 5.2.2015 Národní referenční laboratoř Činnost NRL vymezena zákonem č.147/2002 Sb. o ÚKZÚZ a vyhláškou

Více

Za jedy ve smyslu 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č.1ač. 2 k tomuto nařízení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r.

Za jedy ve smyslu 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č.1ač. 2 k tomuto nařízení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Stránka 1 10/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního

Více

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. Budou tyto předpisy používat od 28. prosince 2007.

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. Budou tyto předpisy používat od 28. prosince 2007. 27.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 165/25 SMĚRNICE KOMISE 2007/39/ES ze dne 26. června 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro diazinon

Více

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2012-2014 ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2012 V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů

Více

Czech Republic - Usage of active substances in 2013

Czech Republic - Usage of active substances in 2013 Czech Republic - Usage of active substances in 2013 Usage of active substances of PPP (kg, l) Usage of active substances - categories of PPP (kg, l) Usage of plant protection products and other plant protection

Více

PESTICIDY A OCHRANA VOD

PESTICIDY A OCHRANA VOD PESTICIDY A OCHRANA VOD Ústí nad Orlicí 19.04.2012 Obsah reziduí pesticidů ve vodních tocích v oblasti povodí Labe Ing. Jiří Medek a kolektiv laboratoří Obsah přednášky monitoring povrchových vod sledování

Více

VYHLASKA ze dne 8. Hjna 2008, v potravinach a surovinach, ve zneni pozdejsfch predpisu

VYHLASKA ze dne 8. Hjna 2008, v potravinach a surovinach, ve zneni pozdejsfch predpisu Strana 6002 Sbirka zakonu c. 387 / 2008 Castka 125 387 VYHLASKA ze dne 8. Hjna 2008, kterou se meni vyhlaska c. 381/2007 Sb., 0 stanovenf maximalnich limitu rezidui esticidu v otravinach a surovinach,

Více

6.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 290/7

6.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 290/7 6.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 290/7 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1050/2009 ze dne 28. října 2009, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde

Více

Přílohy. Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

Přílohy. Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002 Přílohy Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002 Komodita/analyt celkový počet analyzovaných vzorků bez nálezu s pozitivním s nadlimitním

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. srpna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 29. srpna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 29. srpna 2016 (OR. en) 11614/16 AGRILEG 118 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D045752/02 Předmět: Generální

Více

1. Moderní analytické metody

1. Moderní analytické metody Pesticidy a mykotoxiny v biopotravinách: 1. Moderní analytické metody Jana Hajšlová, Věra Schulzová, Vladimír Kocourek, a kol. mezinárodní konference ekologického zemědělství 11. září 2014 v Lednici Ústav

Více

TECHNICKÉ ODCHYLKY PRO DOPLŇKOVÉ LÁTKY V SUROVINÁCH A KRMNÝCH SMĚSÍCH DLE NAŘ. ES Č. 767/2009 V PLATNÉM ZNĚNÍ

TECHNICKÉ ODCHYLKY PRO DOPLŇKOVÉ LÁTKY V SUROVINÁCH A KRMNÝCH SMĚSÍCH DLE NAŘ. ES Č. 767/2009 V PLATNÉM ZNĚNÍ TECHNICKÉ ODCHYLKY PRO DOPLŇKOVÉ LÁTKY V SUROVINÁCH A KRMNÝCH SMĚSÍCH DLE NAŘ. ES Č. 767/2009 V PLATNÉM ZNĚNÍ Deklarovaný obsah Tolerance Do 0,5 jednotky 40% rel. 0,5-1 jednotka 0,2 jednotky 1-500 jednotek

Více

Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008

Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008 Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008 zelená = bez omezení žlutá = použití s podmínkou ervená = zakázané p ípravky 1. Fungicidy a insekticidy skupina inná látka

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 11.6.2011 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a

Více

Pesticidy v pitných vodách. RNDr. Jiří Kos KHS kraje Vysočina

Pesticidy v pitných vodách. RNDr. Jiří Kos KHS kraje Vysočina RNDr. Jiří Kos KHS kraje Vysočina Nejčastěji byly pozorovány záchyty rezidui ze skupiny fungicidů, méně insekticidů, zřídka herbicidů. Častěji byla hlášena rezidua u ovoce než u zeleniny. Mezi 5 nejčastěji

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Martin Sankot. : Zákaznický servis : Biskupský dvůr 2095/8

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Martin Sankot. : Zákaznický servis : Biskupský dvůr 2095/8 True Protokol o zkoušce Zakázka : PR1502909 Datum vystavení Oprava : 2 Kontakt Adresa Laboratoř : : Martin Sankot Kontakt : Zákaznický servis : Biskupský dvůr 2095/8 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 -

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN 12822 (56 0055)

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN 12822 (56 0055) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 30. října 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D041471/02 Předmět: Generální

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

bifenazate - bifenazate pethoxamid - pethoxamid ziram - ziram

bifenazate - bifenazate pethoxamid - pethoxamid ziram - ziram 15 V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 è. 07902/2008-OL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Rada Evropské unie Brusel 28. ledna 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 28. ledna 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 28. ledna 2015 (OR. en) 5686/15 AGRILEG 18 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. ledna 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D035770/02 Předmět: Generální

Více

Euro-Chem Cozep; AV Acro WG D/3

Euro-Chem Cozep; AV Acro WG D/3 Referenční přípravek Název účinné látky Název souběžně dováženého přípravku Euro Chemicals / Auverone Evid. č. (stav 9/2015) Stát původu dovozu Acanto Pikoxystrobin (Picoxystrobin) Euro-Chem Pikostro 4499-1D/6

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2015 (OR. en) 14048/15 AGRILEG 221 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. listopadu 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D041470/02 Předmět:

Více

Kontrola a monitoring reziduí pesticidů v potravinách v České republice

Kontrola a monitoring reziduí pesticidů v potravinách v České republice Kontrola a monitoring reziduí pesticidů v potravinách v České republice Petr Cuhra Státní zemědělská a potravinářská inspekce 1 Konference k problematice pesticidů, 19.5.2016, Ministerstvo zemědělství

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ( ) ČSN

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ( ) ČSN List 1 z 28 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u manažera

Více

Spotřeba přípravků na OR v roce 2015

Spotřeba přípravků na OR v roce 2015 Spotřeba přípravků na OR v roce 2015 Spotřeba účinných látek (kg, l) Spotřeba účinných látek podle kategorií (kg, l) Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449 E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz Datum:

Více

Chemie životního prostředí III Pedosféra (08) Zemědělství a pesticidy

Chemie životního prostředí III Pedosféra (08) Zemědělství a pesticidy Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Pedosféra (08) Zemědělství a pesticidy Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7610/16 AGRILEG 36 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044016/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 25. týdnu (16.6.2008 22.6.2008) Choroby Plíseň révy V závislosti na místních srážkách byly hlášeny další lokality s prvními primárními

Více

Příloha č. 1 PODROBNÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je provádění odběrů a analýz 1320 (tj. 660 - jaro/ 660 - podzim) vzorků podzemní vody v

Více

Příloha č. 1 PODROBNÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je provádění odběrů a analýz 1320 (tj. 660 - jaro/ 660 - podzim) vzorků podzemní vody v

Více

Stanovení optimálních dávek herbicidů s využitím přístrojů založených na měření změn v absorbanci záření a fluorescence chlorofylu SMUTNÝ V. a kol.

Stanovení optimálních dávek herbicidů s využitím přístrojů založených na měření změn v absorbanci záření a fluorescence chlorofylu SMUTNÝ V. a kol. METODIKA PRO PRAXI Stanovení optimálních dávek herbicidů s využitím přístrojů založených na měření změn v absorbanci záření a fluorescence chlorofylu SMUTNÝ V. a kol. Poděkování: Metodika vznikla za finanční

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R0669 CS 01.10.2012 009.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009,

Více

KATALOG 2014/2015 hluboce zmrazené výrobky určené pro Food Service

KATALOG 2014/2015 hluboce zmrazené výrobky určené pro Food Service KATALOG 2014/2015 OVOCE JAHODY Složení: jahody celé 1 ks x 10 kg JAHODY PLÁTEK Složení: jahody řezané na plátky OSTRUŽINY Složení: ostružiny celé MERUŇKY PŮLENÉ Složení: meruňky půlené bez pecek 1 ks x

Více

kapitola 20 - tabulková část

kapitola 20 - tabulková část 2000 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN 2001 00 00 00/80 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

Jsme česká zelenina... Gastro katalog. mrazená zelenina, ovoce, byliny a korení, houby, bramborové výrobky

Jsme česká zelenina... Gastro katalog. mrazená zelenina, ovoce, byliny a korení, houby, bramborové výrobky Jsme česká zelenina... Gastro katalog mrazená zelenina, ovoce, byliny a korení, houby, bramborové výrobky Získali jsme ocenění: KLASA, Středočeská regionální potravina a mezinárodní certifikát kvality

Více

ROSTLINY Ovoce a zelenina

ROSTLINY Ovoce a zelenina Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" ROSTLINY Ovoce a zelenina Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr.Jitka

Více

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Gluten obsahující cereálie Maso Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE ELISA POTRAVINOVÉ INTOLERANCE IMUNOANALYTICKÉ SOUPRAVY KE STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK TŘÍDY Ig G A Ig G 4 Standardní formáty (20, 24 a 88 antigenů) Individuální profil - výběr z více než 400 dostupných

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D48316/03. Příloha: D48316/ /17 lk DGB 2B. Rada Evropské unie Brusel 18. ledna 2017 (OR.

Delegace naleznou v příloze dokument D48316/03. Příloha: D48316/ /17 lk DGB 2B. Rada Evropské unie Brusel 18. ledna 2017 (OR. Rada Evropské unie Brusel 18. ledna 2017 (OR. en) 5396/17 AGRILEG 11 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 18. ledna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D48316/03 Předmět: Generální sekretariát

Více

mražené zeleniny a OVOC

mražené zeleniny a OVOC mražené zeleniny a OVOC OVOCe Získali jsme ocenění KLASA, Středočeská regionální potravina a IFS www.mrazirna.agro-jesenice.cz Tradiční výrobce kvalitní zeleniny a ovoce ze středních Čech Benefity zelenin

Více

Jednotka / Unit Název ukazatele / Determinand Povrchová voda Surface water

Jednotka / Unit Název ukazatele / Determinand Povrchová voda Surface water Tab. P.2CD Ukazatele sledované v povrchové vodě, podzemní vodě a pevných matricích. Tab. P.2CD Analysed quality determinands in surface water, groundwater and solid matrices. Jednotka / Unit Fyzikální

Více

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny Byliny & koření Saláty Ryby

Více

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU JAK ZAČÍT S SCD JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU ÚVOD ÚVOD Představujeme vám plán postupu nasazování potravin při SCD. Je skvělou pomůckou při zavádění této výživy. Tělo přechází na zcela nový režim a

Více

Přílohy. Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický

Přílohy. Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický Přílohy Tab. 1: Energetické ekvivalenty vstupů použité při výpočtech energetické bilance název množství energetický pramen ekvivalent v MJ Zdroje energie nafta 1l 47,78 Cervinka (1980) benzín 1l 42,32

Více

Jednotka / Unit. Název ukazatele / Determinand. Podzemní voda Groundwater. Pevné matrice Solid matrix. Povrchová voda Surface water

Jednotka / Unit. Název ukazatele / Determinand. Podzemní voda Groundwater. Pevné matrice Solid matrix. Povrchová voda Surface water Tab. P.CD1 Jakostní ukazatele sledované v povrchové vodě, podzemní vodě a pevných matricích. Tab. P.CD1 Analysed quality determinands in surface water, groundwater and solid matrices. Fyzikální ukazatele

Více

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí

Pátek 11.01.2008. 8: 45 voda 200 ml. 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí Pátek 11.01.2008 6.00 lehce potřený Florou ( 1 kávová lžička) vegetariánský bylinkový salám 100 g 1 rajče 8: 45 9: 30 mandarinka 1 ks, 30 g slaných mandlí 12:30 salát 500 g 1 vejce, 100 g tuňáka, ledový

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s rozdělením zeleniny, jeho složením a využitím ve výživě. Materiál je určen pro výuku v předmětu Potraviny a výživa.

Tato prezentace seznamuje žáky s rozdělením zeleniny, jeho složením a využitím ve výživě. Materiál je určen pro výuku v předmětu Potraviny a výživa. Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.037 Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Mgr. Alena

Více

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona.

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona. Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví výčet metodik zkoušek ke zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty, prováděných Ústavem v řízení o registraci odrůdy Ministerstvo

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2014 (OR. en) 16595/14 AGRILEG 255 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 4. prosince 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D035768/02 Předmět: Uwe

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 01.1 Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 373 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. SOP č. 1 (EBC 8.3)

Identifikace zkušebního postupu/metody. SOP č. 1 (EBC 8.3) Analytická zkušební laboratoř varský ústav Praha Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013,

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013

Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013 Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013 Martin Houšť a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Osnova 1. Strategie pěstební technologie 2. Porovnávání pěstebních technologií

Více

SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU CHLEBÍČEK POHANKOVÝ S CIZRNOVOU POMAZÁNKOU A MRKVOVÝM SALÁTEM

SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU CHLEBÍČEK POHANKOVÝ S CIZRNOVOU POMAZÁNKOU A MRKVOVÝM SALÁTEM SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU Složení: žitný chléb (bio žitná celozrnná mouka, bio žitný celozrnný kvásek, voda, kmín, sůl), semínková pomazánka se sušenými rajčaty (slunečnicová semínka,

Více

Jednotka / Unit Název ukazatele / Determinand Povrchová voda Surface water

Jednotka / Unit Název ukazatele / Determinand Povrchová voda Surface water Tab. P.2CD Ukazatele sledované v povrchové vodě, podzemní vodě a pevných matricích. Tab. P.2CD Analysed quality determinands in surface water, groundwater and solid matrices. Jednotka / Unit Fyzikální

Více

Speciální anorganické a organické látky

Speciální anorganické a organické látky Speciální anorganické a organické látky Nabízíme Vám širokou paletu stanoveni speciálních látek, zejména pro potřeby řešeni důsledků vodohospodářských havárií, zjišťování náhodných kontaminací, monitoring

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

čerstvé ovoce a zelenina

čerstvé ovoce a zelenina čerstvé ovoce a zelenina Tekoo - vždy čerstvé ovoce a zelenina Společnost a značka Tekoo je na trhu od roku 1991. Již více než 20 let obchodujeme především s čerstvým ovocem a zeleninou. Všechny zkušenosti,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009)

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) 14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) Choroby Plíseň révy Opakované sráţky v průběhu minulého období vytvořily na lokalitách s výskytem vhodné

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

HERBICIDY. INSEKTICIDY cyperkill 25 ec...60 cypermethrin 250 g/l nexide...62 gamma-cyhalothrin 60 g/l steward 30 WG...64 indoxacarb 300 g/kg

HERBICIDY. INSEKTICIDY cyperkill 25 ec...60 cypermethrin 250 g/l nexide...62 gamma-cyhalothrin 60 g/l steward 30 WG...64 indoxacarb 300 g/kg HERBICIDY BetAsAnA sc... 6 phenmedipham 160 g/l BeetUP compact sc... 8 phenmedipham 80 g/l, desmedipham 80 g/l BeetUP trio sc... 12 phenmedipham 60 g/l, desmedipham 60 g/l, ethofumesate 60 g/l BettIX 700

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Pomeranč, limetka, citron, zázvor. Výživové údaje

Pomeranč, limetka, citron, zázvor. Výživové údaje Pomeranč, limetka, citron, zázvor Energetická hodnota 204 kj 2% 48 kcal 2% Sacharidy 11 g 4% z toho cukry 8,3 g 9% Sůl 0 g 0% Banán, jahody, jablko Energetická hodnota 312 kj 4% 74 kcal 4% Sacharidy 16

Více

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU JAK ZAČÍT S SCD JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU ÚVOD ÚVOD Představujeme vám plán postupu nasazování potravin při SCD. Je skvělou pomůckou při zavádění této výživy. Tělo přechází na zcela nový režim a

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

NABÍDKOVÝ LIST. SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH

NABÍDKOVÝ LIST. SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH NABÍDKOVÝ LIST Svacinari.cz s.r.o. S.K.Neumanna 1135/22 Praha 8 182 00 IČ: 02785064 DIČ: CZ02785064 SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH ITALSKÝ (bazalkové pesto,

Více

Národní souhrnná zpráva

Národní souhrnná zpráva Výsledky sledování reziduí pesticidů Národní souhrnná zpráva Země: Česká republika (CZ) Rok: 2013 Národní kompetentní úřad/organizace: Státní zemědělská a potravinářská inspekce Státní veterinární správa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce březen 2013

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce březen 2013 ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT Květná 15, 603 00 Brno tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202 Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2012 březen 2013 Zpracoval: Ing. Petr Schneeweiss

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jeijich členskými

Více

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2009 1 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ

SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ ZELENINA VELKÉ BALENÍ HRÁŠEK JEMNÝ (3x 2,5 kg) KUKUŘICE (3x2,5 kg) MRKEV STROUHANÁ (3 x 4 kg) CELER STROUHANÝ (3x 4 kg) MRKEV BABY (3 x 4 kg) ZELENÉ FAZOLOVÉ LUSKY (3x2,5 kg)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

OBILNINY JARNÍ HERBICIDY >>> ČÁST 1/6

OBILNINY JARNÍ HERBICIDY >>> ČÁST 1/6 JARNÍ Y >>> ČÁST /6 v l, kg přípravku PJ pšenice jarní, JJ ječmen jarní O oves setý, PR proso seté TJ tritikale jarní, ŽJ žito jarní Dávka na ha/ Podmínky pro aplikaci v plodině C Příjem účinné látky půda:listy

Více