Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky"

Transkript

1 ECVET projekty LLP_LDV Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky CZ/13/LLP-LdV/PS/P/ New members for ECVET Earth Building Projekt Leonardo da Vinci Learn with Clay (Poznej hlínu) v letech a probíhající projekt PIRATE zpracovávaný v současné době ( ) ustavily a nadále určují ECVET výsledky výuky pracovních činností v oblasti hliněných staveb. Tyto výukové výstupy budou utvářet kompletní ECVET matrici pro hliněné stavby. Tým souhlasil v Memorandu Porozumění (MoU LearnWithClay) s aplikací evropských nástrojů ECVET a EQF, nabízejících studentům možnost zkoušek v ECVET Hliněné stavitelství. Předchozí projekt Leonardo da Vinci Partnerství Poznej hlínu prohloubil a rozšířil Memorandum porozumění a vyvinul doporučení a nástroje pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a pro zkoušející a aplikaci v ECVET Hliněné stavitelství. Nový projekt Noví členové pro ECVET Hliněné stavitelství (LearnWithClay partnership II) upraví stávající Memorandum porozumění. Nabízí novým partnerům možnost zavést dohodnuté standardy kvality. Povzbudí studenty ke geografické mobilitě účastnit se na zkouškách ECVET Hliněné stavitelství. Verein zur Förderung ökologisch und ökonomisch angemessener Lebensverhältnisse westlich des Plauer Sees - FAL e.v., Ganzlin (Německo) Sdružení hliněného stavitelství, o.s., Brno CZ/13/LLP-LdV/PS/P1/ Položení základů strategického partnerství pro vytvoření perspektivního oboru malíř Členové partnerství si kladou za cíl připravit převod současného systému na systém ECVET v rámci metodických seminářů pro učitele a pořádat studentské tábory pro testování systému ECVET pro obor malíř a lakýrník. Mezi hlavní aktivity a výstupy projektu patří zřízení informační a komunikační platformy, zařazení partnerství k dosavadním nástrojům ECVET, účast partnerství na workshop a Studentský camp. Projekt připravuje rozvoj strategického partnerství pro odborné vzdělávání a oboru malíř a lakýrník. Projekt sdružuje účastníky těchto projektů Painting Skills Ccomparisons a ECVET MaFlo s dalšími zástupci odborné přípravy a světa práce. Zvláštní význam v partnerství má spolupráce zaměstnavatelů sdružení evropských řemesel (UEAPME). Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz u. Chemieberufe Dresden mbh Cech malířů a lakýrníků ČR, o.s., Praha; Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace CZ/13/LLP-LdV/TOI/ Innovative Qualifications Framework for Development of ECVET Projekt reflektuje současnou situaci na evropském trhu práce. Záměrem projektu je připravení matrice kompetencí pro vzorové pozice v nábytkářském, textilním a podlahářském průmyslu, které osvětlí požadavky na kompetence potřebné k výkonu povolání napříč partnerskými zeměmi projektu. Matrice bude k dispozici v pěti partnerských jazycích na portálu společně s e-learningovými moduly. Projekt si klade za cíl propojit i další výstupy z projektů Leonardo da Vinci webové portály a které umožní využít informací v nich obsažených ke zvýšení vlastní odbornosti návštěvníků webu. Cílovými skupinami projektu jsou jak učitelé, studenti, zaměstnavatelé, tak i nezaměstnaní, účastníci neformálního vzdělávání, experti neformálního vzdělávání, andragogové, personalisté z firem. Také odborníci z praxe. Textilní zkušební ústav, s. p., Brno

2 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Mobility pro ECVET Projektu se zúčastní dvě české školy (vysílající organizace), dvě francouzské školy (přijímající organizace) a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), který má za úkol díky zkušenostem s projekty zajistit dobrou koordinaci partnerských organizací a zároveň školy metodicky podpořit. Hlavním cílem projektu je během stáží napomoci ověřování přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET). Během stáží se budou ověřovat jednotky certifikace ECVET z oblasti mezinárodního obchodu, které jsou součástí projektu RECOMFOR ( LLP-1-FR-LEONARDO-LNW). Všechny školy jsou také součástí sítě RECOMFOR, která spojuje evropské školy spolupracující na vývoji a ověřování kreditů v oblasti mezinárodního obchodu. Výstupem projektu bude zpráva o stážích, která bude shrnovat výsledky ověřování kreditů v praxi. Tato zpráva bude využívána při dalších aktivitách škol i NÚOVu souvisejících s uvedenou problematikou. Žáci se seznámí s prostředím zahraniční firmy, vyzkouší si uplatnění svých kompetencí v praxi, zdokonalí se v angličtině, což pro ně bude přínosem při jejich další studijní a profesní dráze. Přínos pro žáky bude hodnocen na úrovni škol na základě záznamů z praxe jednotlivých žáků a hodnocení odpovědné osoby. NÁRODNÍ ÚSTAV pro VZDĚLÁVÁNÍ CZ/10/LLP-LdV/PS/P/ S ohledem na rychlé změny na evropském trhu práce a rostoucí požadavky na kvalifikaci, týkající se také osob se zdravotním postižením budou rozvíjeny vzdělávání a příprava na práci zejména v oblastech jako je vedení domácnosti (úklid), údržba a rozvoj zahradních prostor, montážní práce, práce se dřevem a malířské a zednické práce. Díky projektu dojde k rozpracování a vyzkoušení obecných i specifických didaktickometodických vzdělávacích pomůcek a nástrojů, učebních pomůcek Ověření, evaluace, adaptace a další rozvoj směřujících k odpovídající kvalifikaci ve výše uvedených oborech. efektivních metod zaměřených na rozvoj Přitom budou od začátku důsledně rozlišovány a využívány kompetencí a instrumentů používaných partnery jednotlivé oblasti kompetencí tj. sociální, odborné, metodické, k podpoře účasti osob se zdravotním postižením vztahové apod. osob z cílové skupiny zapojené do projektu. Ve na evropském pracovním trhu vzájemných výměnných praxích mohou lidé se zdravotním postižením zvýšit svou uplatnitelnost (pracovní potenciál) na evropském pracovním trhu, asistenti rehabilitačních dílen, mistři odborného výcviku, sociální pedagogové a lektoři provádějící přípravu na práci těchto osob, získají další know-how pro svou práci. Posílí a rozšíří tím již vytvořenou spolupracující partnerskou síť, která společně směřuje ke splnění cíle, tj. omezit znevýhodnění osob se zdravotním postižením v přístupu na evropský pracovní trh a učinit odbornou pracovní přípravu ve smyslu ECVET, srovnatelnou a kompatibilní. Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené CZ/11/LLP-LdV/PS/P/ ECVET v oblasti zdraví a sociální péče průzkum a sdílení nástrojů a principů Vzhledem ke stárnutí populace je v řadě evropských zemí nutné zvýšit počet odborného personálu pohybujícího se v oblasti zdraví a sociální péče. Cílem projektu je podpořit využívání nástrojů a principů evropského kreditového systému ECVET v zájmu osob pracujících v oblasti zdravotní a sociální péče tak, aby mohli využít-pracovních mobilit k poznávání nových prostředků a výstupů, kterých může být dosaženo i neformálním vzděláváním. Partneři projektu budou sdílet společné nástroje a principy systému ECVET. Hlavním úkolem přitom bude sdílení existujících příkladů dobré praxe se zaměřením na metody popisující kvalifikaci, hodnotící standardy, porovnávající kvalifikace a uznávání vzdělávacích prostředků korespondujících s nástroji a principy ECVET. Výstupem projektu bude soubor modelů dobré praxe. Projekt současně podpoří rozvoj partnerství ECVET a to prostřednictvím vytvoření kritérií pro memorandum o porozumění, které budou přizpůsobeny specifikám dané oblasti. Akademie für berufliche Bildung ggmbh MEROSYSTEM s. r. o., Ostrava

3 CZ/11/LLP-LdV/TOI/ Getting European Business On-line Getting European Business On-line (GEBOL) má dva hlavní cíle. První je zvýšit počet podniků v partnerských zemích, které si umí vytvořit a udržovat vlastní webové stránky. Druhý je propagovat ECVET (Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání) v dovednostech tvorby a údržby webové stránky podnikatele. Dva hlavní přenosy inovací v projektu jsou the Getti ng British Business Online Concept od Google (UK) a ITQ Národní odborné kvalifikace od Sector Skills Council v UK, které jsou v souladu s EQF (Evropský rámec kvalifikací). V projektu bude realizována pilotáž, která identifikuje malé a střední podniky v jednotlivých zemích a napojí je na vzdělávací střediska, která poskytují odborné vzdělávání v užívání IT v malých podnicích. Partnerské organizace (geograficky vyvážené) budou dohlížet na tyto studenty aplikující své teoretické vzdělání do praktické tvorby webových stránek konečných příjemců. K udržitelnosti přispěje i příprava učitelů na roli hodnotitelů ITQ. Přenos dovedností bude realizován směrem od studentů k podnikatelům a zaměstnancům MSP dle metodiky ECVET. Euroface Consulting s.r.o., Kroměříž CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Vocational internship abroad a great challenge and experience Projekt plánuje mobility do 7 evropských zemí na pracoviště výzkumného, výrobního či kontrolního charakteru (chemické, farmaceutické, potravinářské podniky a jiné). Zahraniční odborná praxe je pro studenty neocenitelnou zkušeností s odlišným pracovním a kulturním prostředím a silnou motivací pro jejich další vzdělávání. Zároveň zvyšuje kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání. Absolvováním odborné stáže si studenti rozšíří své odborné znalosti a dovednosti, komunikační dovednosti v anglickém jazyce, získají přehled o požadavcích kladených na jejich profesi, poznají možnosti studia a pracovního uplatnění na trhu práce v jiných evropských zemích. Zahraniční stáž přispěje k jejich odbornému i osobnímu rozvoji a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Studenti posílí svou sebedůvěru a samostatnost, získají motivaci k dalšímu sebevzdělávání. V neposlední řadě poznají kulturní, společenský a politický život jiné evropské země, což zvýší jejich povědomí o evropském občanství a vědomí evropské sounáležitosti. Společně s naší školou jsou partnerské školy těchto zemí členy sítě CREDCHEMNetwork, jejíž aktivity a iniciativy jsou zaměřené na zavádění, experimentální ověřování a rozvoj evropského kreditního systému odborného vzdělávání ECVET (The European Credit system for Vocational Education and Training). Střední průmyslová škola chemická Pardubice

4 CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/ NEW SOURCE Obsah stáží bude přesně sestaven dle odbornosti a odborného zájmu pedagoga a vybavení školy nebo pracoviště, kde bude stáž probíhat tak, aby stážista získal co nejvíce teoretických a odborných poznatků, zkušeností a dovedností, které pak bude prakticky využívat při své výuce. Pro učitele bude velkým přínosem, že poznají, jak funguje škola v zahraničí, jak je organizován její provoz, jaká je její vybavenost, zjistí srovnatelnost našeho odborného vzdělávání v oboru se západoevropským standardem a možnostmi vzájemného uznávání vzdělávání (ECVET), inspirativní jistě bude i mezipředmětové projektové vyučování a způsoby propojenosti s praxí: méně teorie, ale více praktických dovedností. Budou navštěvovat vyučovací hodiny vlastních předmětů (job-shadowing), dle vlastních možností budou mít i možnost sami vést hodinu se studenty. Stážisté také absolvují řadu k oboru zaměřených exkurzí, přednášek, seminářů a odborných workshopů. Po absolvování mobility budou vypracovány evaluační zprávy stážistů z jednotlivých destinací v elektronické a tištěné podobě v české a anglické verzi, osobní zkušenosti budou kolegům předány na pedagogických poradách a předmětových komisích. Očekávají se podněty k úpravám ŠVP a TP. Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha CZ/12/LLP-LdV/PS/P/ Environmentální kompetence směrem k trhu práce a odbornému vzdělávání Projekt ECOLAV si klade za cíl identifikovat možné nástroje k integraci environmentálních kompetencí do oblasti odborného vzdělávání. Kompetence, které zohledňují jak trh práce, tak environmentální požadavky, a to jak na regionální úrovni, tak v evropském kontextu. Zapojení organizací podílejících se na odborném vzdělávání ze severní, východní i jižní Evropy a společná propagace environmentálních přístupů v odborném vzdělávání i na trhu práce, pomůže zástupcům cílových skupin dosáhnout následujících cílů identifikovat potřeby trhu práce směrem k environmentálním kompetencím v sektoru odborného vzdělávání, kde se budou moci aplikovat; vytvořit představu o vzdělávacích materiálech definujících specifické environmentální kompetence začleněné do ECVET a zvýšit kompetence účastníků při začleňování environmentálních kompetencí do odborného vzdělávání a ECVET. ALVIT inovace a vzdělávání s. r. o., Ostrava CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Evropská kultura a umění II Projekt především reaguje na potřebu studentů podpořit teoretické vzdělávání kvalitní zahraniční praxí a umožnit jim rozvoj profesionálních dovedností ve skutečném pracovním prostředí, získat nové odborné zkušenosti a jazykové zdokonalení aktivním užíváním jazyka nejenom v běžné komunikaci, ale i v odborné terminologii používané v jejich studijních oborech. Jedním z cílů je rovněž posílit schopnost žáků aplikovat teoretické znalosti v praxi a seznámit se s novými technologiemi. Projekt bude mít větší rozsah a přímý dopad na rozvíjení multimediálních profesí. Výstupem bude multimediální zpracování zadaného tématu a vytvoření dokumentu (film, soubor fotografií či grafik) odrážejícího kulturu, umění a každodenní život v jednotlivých zemích. Dalšími výstupy projektu budou zkušenosti na mezinárodní úrovni v odborné výuce a v praxi a demonstrace získaných profesionálních dovedností i tvůrčích aktivit, schopnost aplikovat teorii v praxi. Stážisté získají dovednosti v oblasti interkulturní multimediální spolupráce, pochopí, že jejich profesionální dovednosti jsou mezinárodní a že se mohou uplatnit na mezinárodním pracovním trhu. Bude vytvořena spolupracující evropská síť institucí kulturního sektoru a multimediálních vzdělávacích organizací fungujících v praxi. Rozšíří se nové způsoby výuky založené na poznávání kultury a jazyka. Bude zaveden systém ECVET, který podporuje vzájemnou důvěru a mobility v odborném vzdělávání. MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha 4

5 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Za zkušenostmi do kanceláří evropských institucí Cílem projektu je inovace a zvýšení kvality vzdělávání v Obchodní akademii v Lysé nad Labem, propojení jazykového a odborného vzdělávání, zvýšení motivace žáků školy ke vzdělávání, uplatnění znalostí a dovedností žáků v institucích v cizojazyčném prostředí, navázání spolupráce školy s novými institucemi v zemích EU, získání zájmu nových uchazečů o studium na škole, zhodnocení kvality stáže v souladu s ECVET. Těchto cílů bude dosaženo dvoutýdenní stáží ve Velké Británii, v Německu a na Slovensku. Stážisté budou pracovat v kancelářích škol (hostitelských partnerů) a v kancelářích sociálních partnerů těchto škol. Tito přímí účastníci stáže zdokonalí své jazykové a odborné znalosti a dovednosti (vedení administrativy, uplatňování xe_zahr_2013(1).pdf firemních procesů, komunikační dovednosti, zásady společenského chování a vystupování, zacházení s osobními a důvěrnými údaji). Účastníci stáže popíší v závěrečné zprávě prostředí kanceláře, zaměří se na popis činností v ní a na specifika dané země. Provedou sebehodnocení. Ve spolupráci s hostitelskými partnery vytvoříme záznam pro hodnocení stážisty mentorem v souladu s Národní soustavou kvalifikací pro skupinu oborů ekonomie, kvalifikace asistent/ka, sekretář/ka. Ten bude v projektu využit pro hodnocení jednotlivých stážistů. Obchodní akademie, Lysá nad Labem CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Příprava chemiků pro evropský trh práce Projekt je zaměřený na využití metodologie ECVET v odborném vzdělávání. Žáci školy realizují jednotky učení v oblasti chemie v evropských přijímajících organizacích. Získaná kvalifikace bude vyhodnocena na základě vědomostí, zručností a kompetencí, které účastník získá. Na základě tohoto vyhodnocení mu budou přiděleny kredity ECVET. Tímto projektem chceme potvrdit smysluplnost, význam a přínos vypracovaných jednotek učení, které spojují teoretickou výuku s praxí. Jednotky učení jasně definují obsah pracovních stáží, účastníci mobilit předem přesně vědí, co budou dělat, co se od nich očekává, a pro vysílající i přijímající instituci je jasný cíl a efekt mobilit, který bude dosažen, protože každá jednotka učení má určený kredit obtížnosti. Hlavním cílem projektu je osvojení nových pracovních postupů a metod, práce na kvalitních moderních přístrojích používaných v chemické laboratoři a průmyslu, zdokonalení jazykových dovedností, rozvíjení schopností pracovat samostatně, ale i schopnosti týmové spolupráce a zvýšení konkurenceschopnosti žáků na trhu práce nejenom v ČR, ale i v zahraničí. Výstupem projektu je zároveň zlepšení motivace účastníků ke studiu, získání nových odborných poznatků a zdokonalení v cizím jazyce po odborné stránce i v rámci běžné konverzace. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou

6 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Šance pro řemeslo - šance pro Evropu Jedná se o mobilitu, která zajistí zahraniční odbornou stáž u prověřeného partnera. Projekt je plánován na dva běhy a umožní vycestovat dvaceti studentům z oboru mechanik seřizovač, truhlář a mechanik opravář motorových vozidel. Hlavním cílem projektu je prevence nezaměstnanosti, zvýšení uplatnění na evropském trhu práce a podpoření motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají díky zahraniční praxi nové kompetence, zkušenosti s prací pomocí ICT technologií. Seznámení s těmito postupy rovněž nadstandardně rozšíří stážistům praktické dovednosti. Žáci budou respektovat a dodržovat bezpečnost práce, seznámí se s organizací práce německých odborníků, uplatní odbornou terminologií, zdokonalí se v jazykových dovednostech odborných i komunikačních, vedeni budou k aktivnímu přístupu, flexibilitě a kooperaci. Projekt vychází z pedagogických dokumentů, je tvořen v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, se školními vzdělávacími programy a v návaznosti na profesní rozvoj kompetencí jednotlivých účastníků daných oborů. Akceptuje profil absolventa a přihlíží k jeho dosaženým kompetencím. Odborné zahraniční stáže jsou uznávány jako součást hodnocení odborného výcviku. Do projektu budou zařazeny prvky ECVETU, evropských systémů kreditů pro odborné vzdělávání, které přispějí k přenosu uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu pracovní stáže. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Vocational training without borders Zahraniční odborná stáž zvyšuje kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání. V souladu s kurikulární reformou odborné stáže přispívají k rozvoji občanských, klíčových a odborných kompetencí a také k naplňování průřezových témat. Absolvováním jazykové přípravy a následně vlastní stáže si žáci vylepšují své jazykové portfolio. Zlepšují si své komunikační dovednosti a rozšiřují slovní zásobu v oblasti odborné terminologie. Velký přínos spatřujeme také v tom, že žáci získávají přehled o požadavcích na kladených na jejich profesi, poznávají možnosti studia v zahraničí a pracovního uplatnění na evropském trhu práce. Za oblast chemie se stáže uskuteční na pracovištích chemických nebo farmaceutických firem či ve vzdělávacích institucích (střední odborné školy obdobného typu, technické fakulty). Partnerské školy jsou společně členy sítě CREDCHEM Network. V rámci toho uspořádání spolupracují na zavádění, rozvoji a experimentálním ověřování evropského kreditního systému odborného vzdělávání ECVET pro sektor chemie. Žáci oboru chemik požární ochrany absolvují odborný výcvik na střední odborné škole v Žilině, která má vynikající technické zázemí v oblasti požární techniky. Žáci oboru kosmetické služby a kadeřník absolvují výcvik v kosmetických a kadeřnických salónech bratislavské střední odborné školy. I tyto stáže budou reciproční. Všechny stáže budou certifikovány dokumentem Europass-Mobility a budou uznávány jako integrální součást vzdělávacího cyklu. Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

7 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Odborná stáž v Evropě zlepšení odborných dovedností Projekt se bude zabývat realizací odborných stáží pro žáky oboru Strojírenství, a to žáky oboru Programování a obsluha CNC strojů a Ekonomika a podnikání ve strojírenství v podnicích ve Velké Británii. Pro projekt ve spolupráci s partnerskou organizací budou vypracované dva odlišné školicí programy, kterými účastníci projdou v místě své stáže a úspěšné absolvování školicího programu bude podmínkou pro získání Certificate of Work Experience Proficiency a Europassu mobility. K uznávání výsledků dosažených žáky během mobility by měl přispět Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET), který bude použit pro identifikaci a validaci získaných dovedností a kompetencí. Kvalifikace bude popsána v jednotkách výsledků a kreditních bodech a budou vytvořeny školicí programy pro období mobility. Pro zajištění monitorování, validaci a diseminaci projektu během stáže budou účastníci vyplňovat deníky odborné stáže. Střední škola technická a ekonomická CZ1-COM TEACHING BUSINESS IN ENGLISH - A WAY OF SHARING EUROPEAN EXPERIENCES/VÝUKA EKONOMIKY V ANGLIČTINĚ - ZPŮSOB SDÍLENÍ EVROPSKÝCH ZKUŠENOSTÍ Projekt byl založen na porovnání učebních plánů všech partnerů. Zajistili jsme výuku v anglickém jazyce v ekonomickém studiu a vytvořili jsme výukové a vzdělávací zdroje pro Ekonomiku v anglickém jazyce, stejně tak jako výměnu materiálů, učitelů, studentů. Češká škola připravila studijní a výukový materiál pro Management v angličtině. Finská škola připravila materiál pro úvod do mezinárodního marketingu v angličtině. Dánská škola připravila materiál pro Obchod a marketing v angličtině. Dánská škola připravila materiál pro mezinárodní obchod v angličtině. Jednalo se o předměty: globalizace a národní ekonomie v angličtině. Všechny studijní a výukové materiály museli obsahovat shrnutí v národním jazyce a slovníček také v národním jazyce. Všechny tyto materiály byly vytvořeny v elektronické r=7 podobě a i v tištěné verzi. Elektronické verze obsahují obrázkovou dokumentaci a spojení na webové stránky podporující ekonomická studia a prezentace. V průběhu projektu proběhla 4 setkání v každé zemi a dále video-konference vždy mezi setkáními. Po vytvoření všech materiálů, každá země včlenila materiál vzhledem k učebním plánům, úrovni studentů a počtu lekcí pro daný předmět. Po utvoření materiálů každá země sestavila skupinu (okolo 10 studentů) a praktikovala výuku v krátkodobém kurzu, kde byly tyto nové učební materiály, způsoby, techniky vuky Ekonomických předmětů v anglickém jazyce použity (v každé zemi). Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova FR1-LEO EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE A STANOVENÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY V LESNICTVÍ A DŘEVAŘSTVÍ. Cílem projektu FOREST (les) je dát příležitost deseti různým partnerům z šesti různých evropských zemí, vyměňovat si zkušenosti v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy v lesnickém a dřevařském odvětví. Projekt umožní mobility odborníků i praktikantů pracujících v této oblasti v různých organizacích v Evropě. V průběhu 2 let bude organizováno sedm nadnárodních schůzek v projektu s cílem poskytnout příležitost účastníkům, aby poznali jiné počáteční (výchozí) doškolovací odborné systémy v lesnictví a v dřevařském sektoru a určit tak osvědčené postupy, které by se mohly pokusit použít pro své vlastní aktivity. Tyto osvědčené postupy budou prezentovány a šířeny v průvodci osvědčených postupů a během konference, která se bude konat na konci projektu. Tento projekt by proto měl přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v oblasti dřevozpracující a lesnické, ke zvýšení počtu studentů a pracovníků lesnických oborů v budoucnu a k provádění aktivnějších odborných vzdělávacích systémů, které jsou přizpůsobeny nové technologické, environmentální a statutární potřebě. Groupe Interprofessionnel de Promotion de l'economie du Bois en Lorraine Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení (Moravian Silesian Wood Processing Cluster)

8 DE/13/LLP-LdV/TOI/ Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech (TRAWI) Posílení spolupráce středních odborných škol a podniků v chemickém sektoru v ČR a Polsku pomocí příkladů dobré praxe a zkušeností z Německa. V rámci projektu bude iniciován dialog mezi poskytovateli odborného vzdělávání, sociálními partnery a institucemi zodpovědnými za tvorbu vzdělávacích programů, na základě kterého by měly být vypracovány metodicko-didaktické koncepty vzdělávacích programů vedoucí k zatraktivnění odborného vzdělávání, přiblížení vzdělávacích programů potřebám světa práce a snížení nezaměstnanosti mladých. Navržené vzdělávací programy a jejich části budou v souladu s národním systémem vzdělávání, evropským kvalifikačním rámcem a budou zohledňovat principy ECVET. Projekt využije výstupů projektu Credchem, na jehož realizaci se NÚV podílel. Qualifizierungsförderwerk Chemie GMBH Národní ústav pro vzdělávání AT-LEONARDO-LNW European Credit Transfer System for Vocational Education and Training TOURISM and CATERING NETWORK Projekt ECVET TC NET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu SÍŤ CESTOVNÍHO RUCHU A POHOSTINSTVÍ) se zaměřuje na vzájemné uznávání a transparentnost kompetencí zaměstnanců v cestovním ruchu a pohostinství. Oblast cestovního ruchu a pohostinství je považována za jednu z hlavních hnacích sil ekonomického rozvoje mnoha států Evropy a v některých zemích je spolu s navazujícími odvětvími také významným tvůrcem pracovních míst. Významným znakem tohoto odvětví jsou vysoké nároky na mobilitu pracovní síly, která je však stále brzděna nedostatečnou transparentností a uznáváním výsledků učení mezi vzdělávacími organizacemi a podniky cestovního ruchu. V důsledku snazšího procesu uznávání výsledků učení dojde ke zlepšení pozice absolventů a studentů na trhu práce, ale i k usnadnění přístupu k celoživotnímu učení pro pracovní sílu tohoto sektoru. V rámci projektu ECVET TC NET byly vytvořeny kompetenční matice pro 9 profesí stanovující kompetence, které musí daný student splňovat, aby mohl dosáhnout určité úrovně (A1 B2, úrovně byly stanoveny na základě jazykového Europassu). Dále byla vytvořena příručka, jak správně systém používat v praxi a v neposlední řadě také strategický dokument, který přináší závěry vyplývající z projektu i návrhy pro budoucí rozvoj systému. Tempo Training & Consulting, Ostrava Ve spolupráci s Rakouskem a Slovenskou republikou přichází do Česka dvouletý projekt ECVET Tour II podporující mobilitu žáků středních odborných škol se zaměřením na profese KUCHAŘ a RECEPČNÍ. Projekt ECVET Tour II bude převádět poznatky a úspěšné metody vytvořené v rakouském prostředí odborného vzdělávání do slovenského a českého školství SK1-LEO ECVET Tour II Transfer inovací v oblasti odborného vzdělávání pro obory gastronomie a hotelový management Vytvoří nové nástroje pro zavedení a experimentální odzkoušení kreditního systému odborného vzdělávání žáků středních škol a odborných učilišť. Apel, EDUcentrum Zapojeným školám umožní projekt v rámci zahraničních stáží posílit jazykové znalosti a také lépe uplatnit své žáky v tuzemsku, tak v zahraničí získáním nových zkušeností, znalostí a dovedností. Přidanou hodnotou projektu budou i zahraniční certifikáty pro absolventy mobilitních stáží LLP DE- LEONARDO-ECVET 2get1care Pilotní projekt, který se zabývá přetvořením a redefinicí vzdělávacích programů pro kvalifikace Fyzioterapeut, Logoterapeut, Ergoterapeut a Pečovatel dle systému ECVET. Projekt podporovaný programem Celoživotního učení Evropské komise realizuje především mezioborová odborná skupina vzdělavatelů z Německa, doplněná o konzultanty z ČR, Rakouska a Maďarska. Cílem projektu je vytvořit následující produkty Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH KTP - Společnost pro kvalifikaci na trhu práce

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Project LdV - PARTNERSHIP

Project LdV - PARTNERSHIP Project LdV - PARTNERSHIP Testing of the approach of the project to develop ECVET, "CREDCHEM" (funded by the DG education and culture), in the work practice of chemistry-related educational institutions

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projekt Leonardo da VINCI - PARTNERSTVÍ ČÍSLO SMLOUVY CZ/11LLP-LdV/PS/P/134026

Projekt Leonardo da VINCI - PARTNERSTVÍ ČÍSLO SMLOUVY CZ/11LLP-LdV/PS/P/134026 Projekt Leonardo da VINCI - PARTNERSTVÍ ČÍSLO SMLOUVY CZ/11LLP-LdV/PS/P/134026 Název projektu: Testing of the approach of the project to develop ECVET, "CREDCHEM" (funded by the DG education and culture),

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ECVET certifikáty ve vzdělávání pro HLINĚNÉ STAVITELSTVÍ

ECVET certifikáty ve vzdělávání pro HLINĚNÉ STAVITELSTVÍ Poznej hlínu ECVET certifikáty ve vzdělávání pro HLINĚNÉ STAVITELSTVÍ Trh v oblasti hliněného stavebnictví vzrůstá v celé Evropě Je zapotřebí školených řemeslníků a odborníků se znalostmi, dovednostmi

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více