DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň"

Transkript

1 DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux006qqje* CRDUX006QQJE Sp. Zn.: ML-SDL0006/13-9/Vd V Plzni dne 28. února 2014 Č. j.: DUCR-11422/14/Vd Telefon: (linka 224) Oprávněná úřední osoba: Mašek Václav Ing. O Z N Á M E N Í P O K R AČOVÁNÍ STA V E B N Í H O ŘÍZENÍ V EŘEJNOU V Y H L Á Š K O U Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), obdržel dne 19. prosince 2012 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ , zastoupeného firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská /1a, Praha 3, IČ: , o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: I. etapa Revitalizace trati České Budějovice - Volary, I. úsek (km 0,000-44,297) V rozsahu: Provozní soubory PS ŽST České Budějovice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení PS ŽST Boršov nad Vltavou, doplnění staničního zabezpečovacího zařízení PS ŽST Křemže, staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Zlatá Koruna, staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Český Krumlov, staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Kájov, staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Hořice na Šumavě, staniční zabezpečovací zařízení PS České Budějovice - Boršov nad Vltavou, traťové zabezpečovací zařízení PS Boršov - Křemže, traťové zabezpečovací zařízení PS Křemže - Zlatá Koruna, traťové zabezpečovací zařízení PS Zlatá Koruna - Český Krumlov, traťové zabezpečovací zařízení PS Český Krumlov - Kájov, traťové zabezpečovací zařízení PS Kájov - Hořice na Šumavě, traťové zabezpečovací zařízení PS Hořice na Šumavě - Polná na Šumavě, traťové zabezpečovací zařízení PS České Budějovice - Kájov, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení PS Kájov - Volary, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení PS ŽST Křemže, místní kabelizace PS ŽST Zlatá Koruna, místní kabelizace PS ŽST Český Krumlov, místní kabelizace PS ŽST Kájov, místní kabelizace PS ŽST Hořice na Šumavě, místní kabelizace PS České Budějovice - Kájov, traťový kabel PS Kájov - Volary, traťový kabel PS České Budějovice - Kájov, optický kabel PS Kájov - Volary, optický kabel PS České Budějovice - Kájov, přenosové zařízení PS Kájov - Volary, přenosové zařízení PS ŽST Boršov nad Vltavou, sdělovací zařízení PS ŽST Boršov nad Vltavou, ASHS PS ŽST Boršov nad Vltavou, EZS PS ŽST Křemže, sdělovací zařízení PS ŽST Křemže, ASHS PS ŽST Křemže, EZS 1 / 8

2 PS ŽST Zlatá Koruna, sdělovací zařízení PS ŽST Zlatá Koruna, ASHS PS ŽST Zlatá Koruna, EZS PS ŽST Český Krumlov, sdělovací zařízení PS ŽST Český Krumlov, ASHS PS ŽST Český Krumlov, EZS PS ŽST Kájov, sdělovací zařízení PS ŽST Kájov, ASHS PS ŽST Kájov, EZS PS ŽST Hořice na Šumavě, sdělovací zařízení PS ŽST Hořice na Šumavě, ASHS PS ŽST Hořice na Šumavě, EZS PS ŽST Boršov nad Vltavou, rozhlas pro cestující PS ŽST Křemže, rozhlas pro cestující PS ŽST Zlatá Koruna, rozhlas pro cestující PS ŽST Český Krumlov, rozhlas pro cestující PS ŽST Kájov, rozhlas pro cestující PS ŽST Hořice na Šumavě, rozhlas pro cestující PS ŽST Boršov nad Vltavou, MRS PS ŽST Křemže, MRS PS ŽST Zlatá Koruna, MRS PS ŽST Český Krumlov, MRS PS ŽST Kájov, MRS PS ŽST Hořice na Šumavě, MRS PS České Budějovice - Kájov, TRS PS Kájov - Volary, TRS PS ŽST Kájov, dispečerské pracoviště PS ŽST Boršov nad Vltavou, úprava hlavního rozvaděče NN PS ŽST Křemže, rozvodna NN PS ŽST Zlatá Koruna, rozvodna NN PS ŽST Český Krumlov, rozvodna NN PS ŽST Kájov, rozvodna NN PS ŽST Hořice na Šumavě, rozvodna NN PS ŽST České Budějovice, doplnění řídícího systému železniční infrastruktury. PS ŽST Boršov nad Vltavou, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS Boršov - Křemže, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS ŽST Křemže, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS Křemže - Zlatá Koruna, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS ŽST Zlatá Koruna, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS Zlatá Koruna - Český Krumlov, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS ŽST Český Krumlov, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS ŽST Kájov, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS Kájov - Hořice na Šumavě, dálkové ovládání železniční infrastruktury PS ŽST Hořice na Šumavě, dálkové ovládání železniční infrastruktury Stavební objekty SO Boršov-Křemže, železniční spodek SO Boršov-Křemže, železniční svršek SO ŽST Křemže, železniční spodek SO ŽST Křemže, železniční svršek SO Křemže-Zlatá Koruna, železniční spodek SO Křemže-Zlatá Koruna, železniční svršek SO ŽST Zlatá Koruna, železniční spodek SO ŽST Zlatá Koruna, železniční svršek SO Zlatá Koruna-Český Krumlov, železniční spodek SO Zlatá Koruna-Český Krumlov, železniční svršek SO ŽST Český Krumlov, železniční spodek SO ŽST Český Krumlov, železniční svršek SO ŽST Kájov, železniční spodek SO ŽST Kájov, železniční svršek SO Kájov-Hořice na Šumavě, železniční spodek SO Kájov-Hořice na Šumavě, železniční svršek SO ŽST Hořice na Šumavě, železniční spodek 2 / 8

3 SO ŽST Hořice na Šumavě, železniční svršek SO České Budějovice - Kájov, výstroj trati SO Zast. Vrábče, nástupiště SO ŽST Křemže, nástupiště SO Zast. Holubov, nástupiště SO Zast. Třísov, nástupiště SO Zast. Plešovice, nástupiště SO ŽST Zlatá Koruna, nástupiště SO ŽST Český Krumlov, nástupiště SO ŽST Kájov, nástupiště SO Zast. Mezipotočí, nástupiště SO ŽST Hořice na Šumavě, nástupiště SO Odb.Rožnov-Boršov, úpravy železničních přejezdů SO Boršov-Křemže, úpravy železničních přejezdů SO Rekonstrukce přejezdu v km 11,050 (Vrábče) SO Křemže-Zlatá Koruna, úpravy železničních přejezdů SO Zlatá Koruna-Český Krumlov, úpravy železničních přejezdů SO Rekonstrukce přejezdu v km 27,242 (Č.Krumlov) SO Rekonstrukce přejezdu v km 32,294 (Kájov) SO Kájov - Hořice na Šumavě, úpravy železničních přejezdů SO ŽST Hořice na Šumavě, úpravy železničních přejezdů SO Boršov - Křemže, železniční most v km 4,172 SO Boršov - Křemže, přechody kabelů po mostních objektech SO Křemže - Zlatá Koruna, železniční most v km 15,365 SO Křemže - Zlatá Koruna, přechody kabelů po mostních objektech SO Český Krumlov - Kájov, přechody kabelů po mostních objektech SO ŽST Kájov, železniční most v km 31,883 SO Kájov - Hořice na Šumavě, přechody kabelů po mostních objektech SO Hořice na Šumavě - Polná na Šumavě, přechody kabelů po mostních objektech SO Boršov n.vlt. - Křemže, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO ŽST Křemže, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO Křemže - Zlatá Koruna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO ŽST Zlatá Koruna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO Zlatá Koruna - Český Krumlov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO ŽST Český Krumlov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO ŽST Kájov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO Kájov - Hořice na Šumavě, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO ŽST Hořice na Šumavě, ochrany a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC SO Hořice na Šumavě - Polná na Šumavě, ochrany a přeložky sděl. kabelů SŽDC SO Boršov n.vlt. - Kájov, vodovody SO Kájov - Černý Kříž, vodovody SO Plynovody SO Boršov n.vlt. - Kájov, kanalizace SO Kájov - Černý Kříž, kanalizace SO Boršov n.vlt. - Kájov, individuální protihluková opatření SO Kájov - Černý - Kříž, individuální protihluková opatření SO Vegetační úpravy SO Zabezpečení veřejných zájmů SO ŽST Boršov nad Vltavou, stavební úpravy ve VB SO Boršov - Křemže, přístřešky pro cestující SO ŽST Křemže, nová technologická budova SO Křemže - Zlatá Koruna,přístřešky pro cestující SO ŽST Křemže, demolice SO ŽST Zlatá Koruna, nová technologická budova SO Zlatá Koruna - Český Krumlov, přístřešky pro cestující SO ŽST Český Krumlov, nová technologická budova SO ŽST Kájov, nová technologická budova SO Kájov - Hořice na Šumavě, přístřešky pro cestující SO ŽST Hořice na Šumavě, stavební úpravy ve VB SO ŽST Boršov nad Vltavou, úprava EOV SO ŽST Křemže, EOV SO ŽST Zlatá Koruna, EOV SO ŽST Český Krumlov, EOV 3 / 8

4 SO ŽST Kájov, EOV SO ŽST Hořice na Šumavě, EOV SO Zast. Černý Dub, úprava osvětlení a kabelového rozvodu SO Zast. Hradce, úprava osvětlení a kabelového rozvodu SO Zast. Hradce, přípojka nn pro PZS v km 9,653 SO Zast. Vrábče, úprava osvětlení a kabelového rozvodu SO ŽST Křemže, úprava osvětlení SO ŽST Křemže, úprava kabelového rozvodu SO Zast. Holubov, úprava osvětlení a kabelového rozvodu SO Zast. Třísov, venkovní osvětlení a kabelový rozvod SO Zast. Třísov, přípojka nn SO Zast. Třísov, přípojka nn pro PZS v km 17,846 SO Zast. Plešovice, venkovní osvětlení a kabelový rozvod SO Zast. Plešovice, přípojka nn SO ŽST Zlatá Koruna, úprava osvětlení SO ŽST Zlatá Koruna, úprava kabelového rozvodu SO ŽST Český Krumlov, úprava osvětlení SO ŽST Český Krumlov, úprava kabelového rozvodu SO ŽST Kájov, úprava osvětlení SO ŽST Kájov, úprava kabelového rozvodu SO Zast. Mezipotočí, venkovní osvětlení a kabelový rozvod SO Přípojka nn pro PZS v km 35,998 SO ŽST Hořice na Šumavě, úprava osvětlení SO ŽST Hořice na Šumavě, úprava kabelového rozvodu SO ŽST Křemže, uzemnění technologické budovy SO ŽST Zlatá Koruna, uzemnění technologické budovy SO ŽST Český Krumlov, uzemnění technologické budovy SO ŽST Kájov, uzemnění technologické budovy SO ŽST Hořice na Šumavě, uzemnění rozvodny nn Umístění stavby: p.č. 3106, 3105, 3950/2 v k.ú. České Budějovice 7 p.č. 418, 417/5, 373/15, 378/45, 375/1, 168/1, 52, 772/5, 351, 347/2, 298/1, 358/2, 359/2, 685/3, 767/25, 771/16, 770/1, 585/1, 585/2, 586/13, 769/6, 347/1, 772/4, 771/9, 684, 771/20, 771/22, 771/2, 772/3 v k.ú. Boršov nad Vltavou p.č. st.1099, 1527/12, st.3950, st.1100, 1303/1, 1500/3, 1524, 1527/1, st.1468, 1527/13 v k.ú. Český Krumlov p.č. 1048/10, 979/8, 997/5, 1001/1, 997/3, 1192/8, 1196/1, 1176/118, 1176/131, 1249/1, 997/4, 997/6, 1249/3, 1271/2, 1271/1, 979/29, 997/1, 1048/7, 1049/1, 3/2, 996, 1050/1, 1050/2, 1249/2, 1276/1, 999/2, 1273, 995, 997/2, St. 251, 1272, 28/2 v k.ú. Holubov p.č. 557/5, 561/23, 536/1, 879/2, 877/3, 1499/4, 1490/21, 879/1, 521/1, 520/1, 485/1, 900, 535/19, 1498/1, 534/1, 521/3, 1499/3, 515/2 v k.ú. Homole p.č. 1756, 1750/1, 1751/1, 1751/2, st. 152 v k.ú. Hořice na Šumavě p.č v k.ú. Kladenské Rovné p.č. 1390/1(PK 1390/1), 1390/3, 1392/4, 1385/1, 1385/13, 2085/3, 1370/1, 2068/4, 1392/1, 2105/1, 1321/1(EN 1321/2), 2105/3, 2104/1, 2105/4, 2105/5, 2105/7, 2137, 2105/6, 2105/8 v k.ú. Kladné p.č. 2104/2 v k.ú. Kladné Dobrkovice p.č. 806/16, 806/17, 806/1, 806/33, 2382/20, 806/18, 1911/40, 1910, 2382/21, 2382/24, 2382/3, 2167, 2239, 2382/19, 726/1, 2382/2, 2382/16, 729, 728/1, 1903/8, 1903/28, 2236, 2219, 726/2, 2383, 2382/17, 2382/12, 2382/11, 893, 2382/1, 2382/23 v k.ú. Křemže p.č. 1219, 1202 v k.ú. Mýto u Hořic p.č. 1744, 1908, 1993, 2074, 2075, 2076, 1810, 1812, 1817, 1906, 1907, 905/2, 1116/1, 2007, 2128 v k.ú. Novosedly u Kájova p.č. 580/2, 580/1, 292/2, 277/2, 288/2, 583/1, 583/3, 228/1 v k.ú. Plešovice p.č. 988/2(PK 987/2), 1528/2 v k.ú. Přísečná p.č. 314/1, 258/4, 1528/1 v k.ú. Přísečná Domoradice p.č. 1496/2, 1496/7, 1491/2, 1069/3, 1037/3, 1527, 1528/2 v k.ú. Srnín p.č. 776/1, 625/1, 724/2, 724/1, 1617 v k.ú. Svíba p.č. 1438/1, 1468, 1467 v k.ú. Šebanov p.č. 1850/4, 2307, 2030, 1018/4, 1914/3, 2267, st.380/1, 1915/1 v k.ú. Třísov p.č. 3259/2, 3181/11, 3330, 533/17, 418/3, 573/11, 3269/6, 3259/10, 2579/5, 562/3, 3328/3, 3328/2, 3290/4, 3290/2, 3290/50, 500/3, 500/5, 3181/7, 562/1, 573/8, 498/11, 3328/4, 2579/3, 2579/6, 3328/1 v k.ú. Vrábče p.č. 3328/2 v k.ú. Záhorčice u Vrábče 4 / 8

5 p.č. 280/5, 233/45, 233/29, 162/31, 263/5, 261/1, 261/4, 263/2, 263/1, 164/4, 233/34, 280/4, 233/33, 164/11, 164/8, 164/9, 157/2, 280/1, st. 72, st. 74, 233/25, 233/1, 156/1, 280/2, 280/3 v k.ú. Zlatá Koruna p.č. 55/1, 364/1, 386 v k.ú. Žestov Popis stavby: Stavba má charakter revitalizace trati, jehož hlavní cílem je zvýšení cestovní rychlosti, kultury cestování a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace řízení provozu. Hlavním ekonomickým přínosem je úspora dopravních zaměstnanců a současně redukce nadbytečného kolejiště na potřebnou úroveň pro zachování potřebného objemu dopravy se současným zvýšením bezpečnosti železničního a silničního provozu. Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-3877/13/Kx ze dne současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-3892/13/Kx ze dne Na žádost stavebníka byl dopisem č.j. DUCR-34305/13/Kx ze dne prodloužen termín k doplnění žádosti do a následně vydaným usnesením č.j. DUCR /13/Kx ze dne byla prodloužena lhůta k odstranění nedostatků do Dne byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad podle 112 odst. 1 stavebního zákona o z n a m u j e účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle 144 odst. 2 správního řádu. Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Plzeň na výše uvedené adrese. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Ing. František Kuška vedoucí oblasti Plzeň Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a Městského úřadu Český Krumlov. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu 5 / 8

6 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko Podpis: Po sejmutí veřejné vyhlášky zašle Magistrát města České Budějovice a Městský úřad Český Krumlov doklad o vyvěšení zpět Drážnímu úřadu v Plzni. Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: - Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, Kněžská 19, České Budějovice - Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad, náměstí Svornosti 1/, Český Krumlov Rozdělovník: Účastníci řízení: - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SS západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9 - České dráhy, a.s., Nábřeží l. Svobody 1222, Praha 1 - ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, Český Krumlov - Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1/, Český Krumlov - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/, Hradec Králové - Obec Kájov, Kájovská 100, Kájov - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, Praha 6 - Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, České Budějovice - Europasta SE, U Sila /246, Boršov nad Vltavou - Obec Zlatá Koruna 41, Zlatá Koruna - Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové, Černá 646/9, Praha 1 - Obec Vrábče, Na Návsi 33, Vrábče - Skanska a.s., Líbalova 2348/1, Praha 4 - Obec Homole, Budějovická 72, Homole - Obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, Boršov nad Vltavou - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 - Schwan-STABILO ČR,s.r.o., Tovární 7, Český Krumlov - ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, České Budějovice - Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna /19, České Budějovice - Obec Hořice na Šumavě, Hořice na Šumavě 40, Hořice na Šumavě - Městys Křemže, Náměstí 35/, Křemže - Obec Holubov, Holubov 242, Křemže - Mareš Petr, Nábřežní 16, Boršov nad Vltavou - Kocinová Marie, Nábřežní 12, Boršov nad Vltavou - Pexová Dagmar, třída Míru 2, Český Krumlov - E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice - Hajer Alois, Za Nádražím 8, Český Krumlov - Lišková Dana, 240, Loučovice - Ondrák František, 111/, Holubov - Ondrák František, Zámek 196, Český Krumlov - Ondráková Marie, Zámek 196, Český Krumlov - Struháčkovi Jan a Růžena, 8, Holubov - Šmejkal Miroslav, Ing., 12, Holubov - Veselý Milan, 107, Holubov - Kubák Jiří, 114, Holubov - Kubáková Hana, 114, Holubov - Bárta Jiří, Lipová 1611/1, České Budějovice - Cudlinová Ludmila, 11, Holubov - Čurnová Jiřina, 165, Hamr - Čurnová Ladislava, 165, Hamr - Gutwirthovi Oldřich a Jaroslava, 10/, Holubov - Harš Jaroslav, 17/, Holubov - Honečlégrová Věra, 43/, Holubov - Koubová Anna, 2/, Holubov - Starý Vladislav, Srubecká 2362/28, Dobrá Voda u Českých Budějovic - Votrubová Emilie, Nová 312/, Borovany - Chocovi Josef a Ladislava, Blahoslavova 9/6, České Budějovice - Fuk Petr, 209/, Dolní Třebonín 6 / 8

7 - Havlíčková Zdeňka, Lidická tř. 2221/275, České Budějovice - Kočí Josef, Macharova 909/19, České Budějovice - Kubešová Zdeňka, Jižní 2355/38, České Budějovice - Kučerovi Milan a Anna, K. Chocholy 1267/22, České Budějovice - Prokešovi Radek a Jana, Jáchymovská 339/, Zliv - Schönbauer Patrik, U Rybníka 346/, Křemže - Sládek Michal, Ot. Březiny 2121/26a, České Budějovice - Strnad Petr, Ing., Komenského 76/5, České Budějovice - Štíchovi Jan a Petra, Ing., Rokycanova 89/3, České Budějovice - Timkovi Ján a Jana, 1259/10, Chocholy - Volákovi Petr a Ladislava, Třebízského 1579/8, České Budějovice - Voláková Ladislava, Štítného 58/1, České Budějovice - Kouba František, 2/, Holubov - Mejzlík Petr, K Lesu 59/, České Budějovice - Ambrožová Marie, Černý Dub 2/, Homole - Nováčková Radka, M. Chlajna 1295/8, České Budějovice - Kokeš Bohumil, Pivovarská 9/, Homole - Černý Dub - Kokešová Marta, Pivovarská 9/, Homole - Černý Dub - Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže, Chlum 178/, Křemže - Cipínová Jana, Mgr., Bc., 20/, Chlum - Honzík Vojtěch, 15/, Mříč - TJ Sokol Kájov, /, Kájov - Fučík Jaromír, Luční 444/, Křemže - Fučík Vojtěch, 82/, Lipí - Fučíková Marie, 3/, Mříč - Kalová Hana, K Úsilnému 2550/26, České Budějovice - Brejcha Miroslav, U Smíchovského Hřbitova 1386/13, Praha - Brejchová Marie, U Smíchovského Hřbitova 1386/13, Praha - Krátký Jan, 68/, Mříč - Draxler Pavel, 15/, Mříč - Bartoš Jiří, 28/, Mříč - Bartoš Miroslav, 89/, Mříč - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, Č. Budějovice - Ciml Karel, Na Žofíně 209/, Větřní - Cimlová Blanka, Na Žofíně 209/, Větřní - Činátlová Jiřina, Májová 25/, Kájov - Beranová Marie, 22/, Přísečná - Zatková Růžena, Červeňákova 1817/19, Bratislava, Slovenská republika - Novák Jan, Ing., Jabloňová 2245/5, České Budějovice - Květoň Josef, 34/, Srnín - Obec Srnín, 42/, Srnín - Šusta Milan, 17/, Mýto - Bickovi Jiří a Jitka, 33/, Slupenec - Václavík Jiří, Skláře 5/, Hořice na Šumavě - Voců Anna, Lesní 156/, Třeboň - Knytl Stanislav, Dlouhá 1046/17, České Budějovice - Kalkuš Václav, Ing., Okružní 266/, Hrdějovice - Kalkuš Jiří, Antonína Slavíčka 156/8, České Budějovice - Márovi Viktor a Michaela, Zastávka - Budějovická 69/, Vrábče - Kučerová Marta, 23/, Zlatá Koruna - Crhanová Jaroslava, 22/, Zlatá Koruna - Štindl Alois, 22/, Zlatá Koruna - Šanderová Jana, T. G. Masaryka 116/, Český Krumlov - Crhanová Jaroslava, 22/, Zlatá Koruna - Nejedlý Václav a Nejedlá Marie, 26/, Zlatá Koruna - Nejedlý Tomáš, 155/, Zlatá Koruna - Růžička Stanislav, 99/, Dolní Třebonín - tindl Alois, 22/, Zlatá Koruna - Nůskovi Miroslav a Božena, 120/, Zlatá Koruna - Křížková Světluše, 23/, Zlatá Koruna - Ješetovi Jiří a Taťána, Fibichova 351/, Čekanice - Štindl Pavel, Luční 432/, Zlatá Koruna - Štindlová Gabriela, 71/, Zlatá Koruna Oznámeno veřejnou vyhláškou bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce: - Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, Kněžská 19, České Budějovice - Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad, náměstí Svornosti 1/, Český Krumlov Dotčené orgány: - Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, Český Krumlov - Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65/, Praha 1 - Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II 1,2/, České Budějovice - Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kněžská 19, Č. Budějovice - Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov 1 - Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, - Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, Praha 6 - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, České Budějovice 7 / 8

8 - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská /52b, České Budějovice - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, České Budějovice - Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát, Pražská třída 5, České Budějovice 5 - Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát, Tovární 185, Č. Krumlov Na vědomí: - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, Praha 3 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, České Budějovice 10 - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., Jaroslava Haška 1588/4, České Budějovice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice - ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, Praha 7 - Obec Včelná, Husova 212, Včelná Spis 8 / 8

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14641/12-SEB-1150/10-326.1-100 Vyřizuje:

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: Číslo jednací: OVUP/09/0002269 Vaše číslo jednací: 712/004445/2009/ZVy

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 22373/2014 OZZL Sp.zn.: OZZL 12602/2014/2 datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00box2r* CRDUX00BOX2R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 27. června 2017 Sp. zn.: MP-SDP0980/16-8/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 326.1-2280/3020/07 ŠE-176 Vyřizuje:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Vaše žádost ze dne: 29. května.2008 Číslo jednací: VÚP 328.3-1186/1634/08

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 26506/13-SEB-2657/12-326.1-104 Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel. 384 342 177, fax 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. ŽP 1762/2010 61

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ LIBERECKÉHO A VYSOČINA Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 LIBEREC 1 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Koncept rozhodnutí podle ustanovení 144 odst. 3 zákona č. 500/2004

Více

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U D R Á Ž N Í Čj.: 30-1256/07-DÚ/Vr-2 Oprávněná úřední osoba: ing.vrchlavský, tel. 602 669 174 (tel+fax 972 524 098) E-mail: vrchlavsky@du-praha.cz počet listů = 3 sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-1138/HH Rousínov, dne 27. února 2012 Sp. zn.: 2400/2012-199/HH

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyrozumění o pokračování ve správním řízení, nařízení ústního jednání a místního šetření

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyrozumění o pokračování ve správním řízení, nařízení ústního jednání a místního šetření ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ tel: +420 384 342 177, fax: +420 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 1707/2013 Ze dne: 29.04.2013 Naše č. j.: ŽP 1707/2013-89 Pro Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1850/2654/09, VÚP 330-1849/2653/09 Ka-19 Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1850/2654/09, VÚP 330-1849/2653/09 Ka-19 Pavel Kavlík Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 18.9.2009 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1850/2654/09, VÚP 330-1849/2653/09

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí *muslvp14v009pf* MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /06.03.2014 Číslo jednací: OŽP-ČJ/36456-14/MOU

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 9.10.2009 VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 735/2016-OÚPaSŘ Ze dne: 16.02.2016 Naše čj.: 1697/2016-FrPa

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1256/1712/08 Ka, VÚP 330-1257/1713/08 Ka Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1256/1712/08 Ka, VÚP 330-1257/1713/08 Ka Pavel Kavlík Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 18.7.2008 VÚP 328.3-1256/1712/08 Ka, VÚP 330-1257/1713/08

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví N á m. P ř e mys l a Otaka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního hospodářství

Více

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc *CRDUX000RU1L* CRDUX000RU1L. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc Sp. Zn.: DUCR-33225/09/Kf/Kf V Brně dne 16. července 2009 Č. j.: DUCR-33225/09/Kf

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19230/ZP/2014-Čr 07.11.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 18349/2010/ZPZE-11/231.8/KOSP-57 Spisová značka: 18349/2010/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.:

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Vracov. Veřejná vyhláška Usnesení

Městský úřad Vracov. Veřejná vyhláška Usnesení Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42 č.j. 1367-328-12-6 Vracov 12.09.2013 vyřizuje: Gloza Veřejná vyhláška Usnesení Dne 14.09.2012 podal RC Reinvest, a.s., IČ 28263685,

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov *CRDUX00BUM9R* CRDUX00BUM9R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0997/16-7/Bj V Praze dne 10. srpna 2017 Č. j.: DUCR-45862/17/Bj Telefon: +420

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí Rozdělovník: Právnické osoby: 1. Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk 2. F & F Park, spol. s r.o., č.p. 10,38451 Želnava 3. HORMEN s.r.o., Libušská 8/19, 142 00 Praha 4. Jihočeský kraj,

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:6 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00b1l8k* CRDUX00B1L8K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-5/Vb V Olomouci dne 12. ledna 2017 Č. j.: DUCR-2702/17/Vb Telefon: +420 972

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.2.2011 NAŠE ZN.: SZ MMHK/029455/2011ŢP1/TLJ MMHK/040483/2011 VYŘIZUJE: Jiří Tluka TEL.: 495 707 650 FAX: 495 707 642 E-MAIL: jiri.tluka@mmhk.cz DATUM:

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou *CRDUX00AXZ0V* CRDUX00AXZ0V DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-2/Vb V Olomouci dne 14. prosince 2016 Č. j.: DUCR-79223/16/Vb Telefon: +420

Více

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR Č.j.: 2494/20 1O/StO Spis. Zll.: 2158/20101Urb Vyřizuje: Urbánková, tel. 377970248 E-mail: pavla.urbankova@tremosna.cz Obec Bučí, 331 52 Bučí 57 v "V v v, MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ

Více

Zpracovatel: Spisový znak: Skartační znak: /iz. rozdělovník. Naše značka (č. j.) 55/ZP/2014-Čr

Zpracovatel: Spisový znak: Skartační znak: /iz. rozdělovník. Naše značka (č. j.) 55/ZP/2014-Čr y^. Pij; DXVJ30P/:kPN.ť MĚSTO OPOČNO Zpracovatel: Došlo dne: 02. 2014 krajský úřad Královéhradeckého kraje ČJ M'0 Átt/*C } M/OV6j Počet listu Přílohy: / J ( J ' l-mci Spisový znak: Jj'3 Skartační znak:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.05.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum MMHK/114535/2014 VYŘIZUJE: Bc. Petr Zumr TEL.: 495 707 651 E-MAIL: petr.zumr@mmhk.cz DATUM: 23.06.2014 VEŘEJNÁ

Více

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o. Chebská 282 356 04 SOKOLOV Spisový znak: 328.3 Archiv.znak: A/ 20 Váš dopis

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00dy8eh* MESTX00DY8EH Č. j.: MEST 8373/2015 Sp. zn.: OS 226/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 17964/2013/ODaSH/Jar

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05322/2012/POM Číslo jednací: MCLISEN 09861/2012/2700/POM Oprávněná úřední osoba: Gita

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka : STU/05/0900202/000/003 Číslo jednací : OVUP/09/0001893 Oprávněná

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 328.3-563/815/08 Ka VÚP 330-562/814/08 Ka Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více