příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA"

Transkript

1 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Zpracováno ve smyslu 10, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7, odst. 1, část třetí, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění a čl. 19, odst. 2, části šesté Zásad vztahů orgánů Moravskoslezského kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem. Zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou. Předkládá Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 2

3 Mise školy: Škola vznikla sloučením dvou středních odborných škol v Českém Těšíně. Je nejmladší a současně nejstarší střední školou v regionu, navazuje na stočtyřicetiletou tradici odborných škol, které byly zřizovány v druhé polovině 19. století s vazbou na hospodářský rozvoj tehdejšího Těšínska. Od 1. července 2013 je tu škola nová odborná velká s bohatými tradicemi a s velkými ambicemi. Cílem školy je vybudovat moderní multiorovou odbornou střední školu nastavit smysluplně oborovou strukturu s vazbou na trh práce a dobrou uplatnitelnost, k tomu zajistit škole kreativní pedagogický sbor a materiálně technické vybavení. Cílem školy je vytvořit "KAMPUS ODBORNOSTI", zajistit si trvalé místo na mapě škol a zahájit novou éru odborného vzdělávání těšínského regionu v oblasti gastronomie, polygrafie a zemědělství, v oblastech, které jsou prověřeny na Těšínsku od dob Albrechta. MOTTO: PER ASPERA AD ASTRA Přes překážky ke hvězdám ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 3

4 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obory vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání nástavbové denní a dálkové Přehled počtu žáků POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Struktura pracovníků Odborná kvalifikace ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Kritéria pro přijetí Protokol o přijímacím řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku KVALITA Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Krátkodobé kurzy Dlouhodobé kurzy a studium AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Kalendárium akcí na škole Aktivity za období září - leden Aktivity za období únor - srpen ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 4

5 8 ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rozpis a vyhodnocení závazných ukazate Školní jídelna Materiální zabezpečení vzdělávací a výchovné činnosti Učební pomůcky DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zapojení do programů, projektů Studentský parlament Výchovné poradenství, prevence Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení do spolupráce s partnery SRPŠ, Školská rada, Nadace ZÁVĚR PŘÍLOHY... ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 5

6 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název Sídlo ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková organizace ul. Frýdecká 32/690, Český Těšín IČ IZO DIČ CZ , neplátce DPH Identifikátor právnické osoby Telefon Web stránka Právní forma školy Zřizovatel Zahájení činnosti Datum a č. j. posledního rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě Statutární orgán Právnická osoba vykonává činnost školy a školského zařízení: střední škola školní jídelna příspěvková organizace Moravskoslezský kraj IČO ul. 28. října 117/ Ostrava 1. července 2001 ZL/124/ , č.j. MŠMT-20905/2013 Ing. Vanda Palowská, ul. Beskydská 12, Český Těšín kapacita 1300 cílová IZO kapacita 540 stravovaných IZO odloučená pracoviště Český Těšín, Frýdecká 37/ Český Těšín, Tyršova 2/ Český Těšín, Cihelní Český Těšín, Hlavní třída 2061 Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou poskytuje střední vzdělání s výučním listem připravuje především pro výkon odborných činností připravuje i pro studium na vysoké škole zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 6

7 Vedení školy Ředitelka statutární orgán Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky pro teoretické vyučování Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování Zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a hospodaření Ing. Vanda Palowská Mgr. Taťána Polášková Ing. Jana Matlochová Ing. Petra Swaczynová Ing. Alena Lacková Ing. Halina Twardziková Školská rada zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005; zřizovací listina školské rady ŠR/118/2005 Členové jmenováni Radou kraje Ing. Jaroslav Drahoš předseda Ing. Michael Trojka Zvoleni pedagogickými pracovníky Zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty Mgr. Danuta Siderková jednatelka Ing. Radomír Holý Pavel Cieslar JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 7

8 Škola je členem asociací: 1. CBA Česká barmanská asociace a Šejkr klub CBA 2. AKC Asociace kuchařů a cukrářů a Junior klub AKC 3. AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky 4. AČ ČR Asociace číšníků ČR 5. UNIHOST Ostrava 6. Sdružení aranžérů České republiky 7. Svaz polygrafických podnikatelů (jako host) 8. Asociace sommelierů ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 8

9 1.1 Charakteristika školy Vznik a vývoj školy Škola vznikla k sloučením dvou odborných středních škol v Českém Těšíně. Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 3/236 ze dne rozhodlo o sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ , s účinností od konstatovalo, že organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ , zanikne s účinností od rozhodlo, že přejímající organizací se stane organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ rozhodlo, že všechen majetek, práva a závazky organizace zanikající přejdou dnem sloučení na organizací přejímající rozhodlo o změně názvu přejímající organizace na Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky Č.j. MSMT 30848/2013 udělilo dne 6. srpna 2013 Střední odborné škole, Český Těšín, příspěvková organizace čestný název ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, příspěvková organizace Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 6/498 ze dne rozhodlo o změně názvu na Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od Oblast výchovně-vzdělávací Albrechtova střední škola v Českém Těšíně patří mezi největší odborné střední školy v regionu i ve státě. Multioborová škola, která reaguje svou oborovou strukturou na potřeby trhu práce. V současné době nabízí obory s trojím zaměřením hotelnictví-gastro, polygrafie, zemědělství. Škola má tisíc žáků a studentů v denní a dálkové formě vzdělávání, oborech s maturitou i s výučním listem, včetně oborů nástavbových (po výučním listu) v denní i dálkové formě a také zkrácené. Vyučuje se podle platných RVP vydaných MŠMT a podle vlastních školních vzdělávacích programů. Na škole jsou v denním studiu žáci ve věku let, v nástavbovém studiu denním a dálkovém pak ve věku 18 a více let. Celkem žáků se vzdělává ve škole, a to ve 36 třídách denní formy, 6 třídách dálkové formy vzdělávání celkem 42 tříd(!). Každá třída má svoji tří- až pětičlennou třídní samosprávu. Od října 2005 působí na škole školská rada. Škola má od roku 2003 studentský parlament, který tvoří zvolení mluvčí tříd. Podle potřeby se schází výchovná komise. ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 9

10 Škola má dobrou oborovou prostupnost, ale složitou organizaci (14 oborů vzdělání ve třech místně oddělených školních budovách) a s tím spojenou velkou škálu problémů v chodu školy. Zatím se neprojevil demografický pokles na náboru žáků do 1. ročníků díky dobře připravené a provedené propagaci školy a také dobré dopravní dostupnosti školy a hlavně díky nabídky žádaných oboru vzdělávání. Na školu se hlásí žáci i s horším průměrem, než by se očekávalo, a to následně ovlivňuje studijní úroveň žáků. Nabídka cizích jazyků je rozšířená na anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, polský jazyk. Výrazně se projevuje u žáků nechuť k tělesné výchově. Je evidován nepatrný nárůst kázeňských problémů a hlavně nárůst absence. Škola je školou odbornou vedle výuky teoretické má i výuku praktickou. Úsek praktického vyučování zajišťuje tzv. odborný výcvik, učební praxe a odborná praxe, a to ve vlastních střediscích praktického vyučování nebo u zaměstnavatelů v tuzemsku i v zahraničí (Německo, Řecko, Francie, Itálie). Letošní rok byl ve znamení slučování, poznávání, reorganizace, přizpůsobování. V rámci udržitelnosti projektu EU je provozována Evropská škola celoživotního vzdělávání. která nabízí odborné kurzy s vazbou na získání dílčích kvalifikací v rámci neformálního učení, škola je autorizovanou osobou. Škola vybudovala pro potřeby praktické výuky gastrocentrum. Žáci oboru polygrafie v rámci programu Leonardo da Vinci Sokrates Comenius realizují projekt se školou v Německu a hotelováci v Anglii. Škola se dlouhodobě udržuje místo mezi třemi nejlepšími gastronomickými školami v kraji. Rozvíjí výrazně environmentální výchovu, získala krajské projekty a hlavně mezinárodní titul EKOŠKOLA. V oblasti charity se podařilo dosáhnout až na ocenění s titulem Světová škola. Na základě smlouvy s Hornicko-geologickou fakultou VŠB TU Ostrava se stala v červnu Fakultní střední školou. Ve škole byl založen a pracuje školní sportovní klub žáků, školní muzikálové divadlo. Je propagována myšlenka férové školy s individuálním přístupem ke každému žákovi či zaměstnanci. ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

11 Shrnutí školního roku 2013/ úvodník ředitelky z populární výroční zprávy školy s názvem 30 deka informací. Drazí žáci, studenti, kolegové pedagogové, milí zaměstnanci, vážení rodiče, partneři, absolventi, přátelé! Otevíráte školní publikaci výroční zprávu naší školy v populární verzi za školní rok 2013/2014. Tento školní rok se stal historickým mezníkem středního školství v Českém Těšíně. Je prvním rokem existence odborné školy, která vznikla z rozhodnutí zřizovatele, Moravskoslezského kraje, ke dni sloučením Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou. Důvodem byl celkový demografický pokles žáků, částečně snížení zájmu o studium zemědělských oborů a v důsledku toho neekonomický provoz školní budovy na ulici Tyršově. Přejímající organizací se stala příspěvková organizace s identifikačním číslem čili SŠ hotelová, obchodní a polygrafická, SŠ zemědělská z rozhodnutí zřizovatele zanikla... (vlastně zanikla tímto i SŠ HOP). "Když něco končí, něco nového začíná." Je tu škola NOVÁ(!) multioborová velká s bohatými tradicemi a s velkými ambicemi. Je největší, je nejstarší a současně nejmladší v regionu, její snahou je být nejlepší,... lepší,... určitě dobrou odbornou školou. Škola má 140 let tradice, má po sloučení tisíc žáků ( 76 % žáci SŠ HOP, 24 % žáci SŠ zem) ve 12 oborech maturitních a s výučním listem ve čtyřech zaměřeních ve čtyřech školních budovách a ve dvou místně odloučených školních pracovištích a na desítkách pracovišť podnikatelských partnerů. Cílem školy je vybudovat moderní multioborovou odbornou střední školu nastavit smysluplně oborovou strukturu s vazbou na trh práce a dobrou uplatnitelnost, k tomu zajistit škole kreativní pedagogický sbor a materiálně technické vybavení. Cílem školy je stát se "KAMPUSEM ODBORNOSTI", zajistit si trvalé místo na mapě škol a zahájit novou éru odborného vzdělávání těšínského regionu. Nejsou to jen slova, ale hlavně činy. Čin první - ještě před vlastním sloučením byla zpracována vedením škol společná koncepce optimalizace, která obhájila a vybojovala pro novou školu budovu na ulici Tyršově, (i když na úkor ztráty budovy v Masarykových sadech) a tím zajistila pro novou školu potřebné prostory, které umožňují vybudování nutného materiálně technického vybavení pro jednotlivé obory. Za pouhých pár měsíců se podařilo vybudovat postupně: novou školní kuchyň, polygrafické dílny, 4 učebny kmenové a kabinety, odborné učebny přírodovědné, učebnu stolničení, gastrocentrum, plošinu pro bezbariérový přístup. Připravuje se ve spolupráci s architektem estetizace vstupního interiéru, foyer, schodiště a chodeb na ulici Tyršově. Byla zpracována studie exteriéru a na základě ní projekt výměny oken a zateplení této budovy, včetně vybourání některých necitlivých přístaveb s cílem navrácení původní podoby budově. Ještě v průběhu letošních prázdnin by měla vzniknout cvičná učebna oboru pekař a cvičný pozemek oboru agropodnikání. Velký rozsah rekonstrukčních prací je možný díky podpoře zřizovatele, díky evropským fondům a prostředkům vlastním školy. Jen vnější plášť budovy na Tyršově je rozpočtován na částku cca 39 mil. Kč. Čin druhý - podařilo se najít společný prvek v daleké historii obou sloučených škol a využít jej pro vytvoření identity nové školy, získáním názvu s čestným jménem knížete těšínského uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Albrechtova střední škola od ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

12 Čin třetí - v srpnovém přípravném týdnu 2013 se uskutečnilo jednání grémia školy, které nastavilo proces a etapy postupného slučování, optimalizace, stabilizace a rozvoje školy. Byla vytvořená nová organizační struktura, která propojila obě součásti školy, jak v oblasti teoretického i praktického vyučování, tak v oblasti ekonomicko-hospodářské. Školní rok "jsme rozjeli naplno a postupně zrychlovali". V úseku teoretické výuky byl vytvořen pilíř hotelnictví, obchodu, polygrafie a pilíř zemědělský. Začaly pracovat jednotlivé předmětové komise, v případě všeobecně vzdělávacích předmětů byly vytvořené PK společné pro obě součásti školy, u předmětů odborných byla vedle PK hotelnictví a cestovního ruchu gastronomie, ekonomiky, polygrafie a aranžování, nově ustanovena PK zemědělství. Školní poradenské služby se sjednotili do týmu šesti výchovných poradců, metodiků, psychologa. Systematický se uskutečňovaly výchovné komise s cílem posílení kázně a zlepšení docházky žáků. Hlavní koordinátor ŠVP a koordinátoři dílčí měli za úkol provést revize a navrhnout úpravy ŠVP s vazbou na nové podmínky ve sloučené školy. Obdobně to bylo u koordinátorů EVVO, koordinátorů ICT, u koordinátora volnočasových aktivit. Ke sloučení došlo také u SRPŠ. Odborové organizace zůstaly zatím dvě, ale veškerá kolektivní ujednání od nového roku 2014 jsou jednotná. Studentský parlament rozšířil působnost na třídy součástí zemědělské a tím vytvořil společnou žákovskou platformu. Čin čtvrtý po celý rok byla výjimečná pozornost věnována úseku praktického vyučování, kde byla nově vybudována větev zemědělská. Byly navázány úzké osobní kontakty se zemědělskými podnikatelskými partnery, řešila se otázka budoucnosti zemědělských oborů nebo i toho, co se očekává od absolventa. Byla vytvořená neformální školská profesní rada podnikatelských partnerů složená ze šesti zástupců významných zemědělských firem. Byly vybudovány dobré vztahy s vysokými školami (hlavně s VŠB Institutem environmentálního vzdělávání) za účelem zlepšení připravenosti absolventů oboru ekologie na vysokoškolské studium. Důkazem o zapojení školy do života zemědělské současnosti regionu je to, že se stala spolupořadatelem připravované velkolepé slavnosti tzv. Těšínského krmáše. Podstatu naplnění cílů nové školy shledáváme v především v dosažení dobré KVALITY výuky při zachování dosavadní bohaté oborové nabídky. Zaměřujeme se hlavně na ODBORNOST, na dovednosti žáků všech našich oborů, na jejich morální a etické postoje, to vše v duchu základních cílů vzdělávání 21. století - učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být, učit se žít společně. Máme před sebou ještě hodně práce, ale máme také nadšení a odhodlání. Máme zanícené i dobré pedagogy a provozní zaměstnance, máme spolupracující rodiče, máme podporující partnery, máme viditelné příznivce,.a máme dobré žáky a studenty. jsou mladí radost pohledět,... za třicet, čtyřicet let pořádní lidé budou z nich...že to nejsou jen slova, ale hlavně činy, Vás může přesvědčit právě tato publikace. Nabízím Vám krásné počtení. Přeji Vám všem v závěru školního roku kouzelné prázdniny Ing. Vanda Palowská, ředitelka V Českém Těšíně dne 30. dubna 2014 ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

13 Oblast personální Zaměstnanci školy jsou pedagogičtí pracovníci (učitelé teoretického vyučování a učitelé praktického vyučování) a nepedagogičtí pracovníci (administrativní a provozní). Počet pedagogických pracovníků činí 91 učitelů v teoretickém vyučování a v praktickém vyučování (vč. externistů), počet provozních a administrativních zaměstnanců je 34. Celkem má škola 125 zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci mají dvě odborové organizace. Současným zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Vedení školy tvoří dočasně v době slučování ředitel a pět zástupci tři zástupci ředitele pro teoretické vyučování, jeden pro praktické vyučování a jeden pro ekonomiku. Rozšířené vedení školy tvoří dále vedoucí učitelka pro teoretické vyučování, vedoucí učitelka a vedoucí učitel pro praktické vyučování, manager pro rozvoj sportu a tělesné výchovy. Do grémia školy patří kromě rozšířeného vedení školy také předsedové předmětových komisí/týmů. Předmětové komise jsou: PK českého jazyka a literatury, PK cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, PJ), PK společenských věda přírodních věd, PK tělesné výchovy, PK gastronomie, PK hotelnictví, PK obchodu, PK polygrafie, PK zemědělská a komise třídních učitelů (celkem 10). Do grémia se řadí také tři výchovní poradci, jeden metodik prevence, tři koordinátoři ŠVP, koordinátor autoevaluace, včetně čtyřčlenného autoevaluačního týmu, koordinátor pro další vzdělávání (náznak nového úseku celoživotního učení) dále koordinátor EVVO, koordinátor pro zahraniční vztahy a koordinátor pro volnočasové aktivity. Oblast ekonomická a materiálně-technická Škola se nachází ve třech školních budovách. Do konce roku 2013 měla čtyři budovy. Nejstarší budova původní německé základní školy je z roku 1892, byla převedena do správy Muzea Těšínska k První hlavní školní budova na ulici Frýdecké 32 je původně zemskou dívčí školou z roku Druhá budova na ulici Frýdecké 37 z roku 1903 byla objektem kláštera sester Boromejek. Budovy stojí naproti sobě na vjezdu města (cca 12 minut chůze od nádraží vlakového a autobusového), včetně rozsáhlých přilehlých prostor dnes využívaných školou jako školní zahrada (s ovocným sadem, antickým parkem) a jako školní sportovně rekreační areál. Škola má na ul. Frýdecké víceúčelovou sportovní halu z roku 2006 a dvě původní tělocvičny, dvě odborné učebny výpočetní techniky, sedm učeben s interaktivními tabulemi, učebnu pro výuky fiktivních firem, studovnu, učebnu propagace, stolničení, aranžování, jazykové učebny, cvičnou kuchyň a jídelnu, cvičný bar, kavárnu, ale také školní muzeum, pamětní desky v mezipatře, galerii nejlepších žáků. Třetí školní budova patřila Středním zemědělským školám od roku 1960, původně to byla v letech budova okresního úřadu, okresního soudu, prokuratury a vězení. Nově bylo vybudováno a vybaveno polygrafické studio tiskařská dílna v této budově a byli zde vedle oborů zemědělských umístěny třídy oboru polygrafie. Dále byl vybudován výtah umožňující bezbariérový přístup do budovy na Tyršově, dvě přírodovědné učebny, provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace a topení, byla zpracována koncepce dispozičního řešení školního pozemku. Byla vybudována jedna venkovní učebna na Frýdecké a jedna na Tyršově, bylo dobudováno gastrocentrum na ulici Frýdecké 37, nově byla zařízená odborná učebna stolničení. ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

14 Škola má přístup na internet ve všech budovách. Organizačně ke škole spadají i místa praktického vyučování. Přímo ve škole byly vybudovány v půdních prostorech na ul. Frýdecké čp. 37 ateliéry pro potřeby PV oboru aranžér. Škola má své vlastní výukové gastronomické zařízení pro praxi od září 2010 v Čítárně a literární kavárně NOIVA-AVION v Českém Těšíně u hraničního mostu do Polska. Na ulici Cihelní se nachází zařízení pro výuku mechanizace zemědělských oborů. Učebny pro teoretickou výuku byly obohaceny už sedmi multimediálními učebnami. Škola je pořadatelem řady akcí v průběhu školního roku. K nejvýznamnějším v tomto školním roce patřily (v chronologickém sledu v průběhu školního roku): - Slavnostní zahájení školního roku - Přebor v miniaturgolfu o putovní pohár ředitele školy (už 21. ročník) - Přebor středních škol v netradičních sportovních disciplínách (už 21. ročník) - Mezinárodní taneční soutěž v hale školy ve spolupráci s KaSS "Střelnice" - Festival ekologických filmů - Biojarmark - Doteky podzimu - Den studentstva Juvenálie vyhlášení prospěchově nejlepších žáků školy - Den otevřených dveří Vánoce u nás Vánoční strom propagační akce - Školní soutěž Mladý barman o cenu starosty města 17. ročník - Školní vánoční koncerty - Regionální sommelierská soutěž Těšínská karafa s mezinárodní účastí 8. ročník - Den vzdělávání vyhodnocení výsledků a úspěchů školy - Náborové akce pro žáky 9. tříd ZŠ, také nově náborové akce v únoru v Noivě - Celoroční aktivita Rok sportu soutěž třídních sportovních týmů v deseti sportovních disciplínách - Slavnostní vyřazení maturantů a učňů v sále Těšínského divadla, atd. Oblast organizační Škola má vytvořený organizační řád i strukturu, také školní řád. Průběžné jsou tyto směrnice aktualizovány a podle potřeby doplňovány Problém organizační školy je v jejích třech místně oddělených budovách a v rozmanitosti oborů a forem studia, ve velikosti sboru, v rozmanité struktuře zaměstnanců. Škola má tři skupiny zaměstnanců pedagogičtí, administrativní a provozní. Nově vzniká úsek pro další vzdělávání a mentoring ve škole. Škola usiluje o vytvoření centra celoživotního učení. Řídící a organizační práce v těchto podmínkách je náročná. ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

15 2 Přehled oborů vzdělávání (v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení č.j /2013 ze dne ) Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma M/ M/ M/ M/ L/ M M/ H/ H/ H/ H/ M/ H/ H/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/ L/51 * Polygrafie Polygrafie Hotelnictví Ekonomika a podnikání Obchodník Ekologie a životní prostředí Přírodovědné lyceum Kuchař-číšník Cukrář Pekař Prodavač Agropodnikání Aranžér Jezdec a chovatel koní Společné stravování Gastronomie Společné stravování Gastronomie Provoz obchodu Obchodník Provoz obchodu Podnikání Podnikání střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem střední s maturitní zkouškou střední s výučním listem střední s výučním listem střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou Délka studia Nejvyšší povolený počet žáků denní 4 roky 120 denní 4 roky 120 denní 4 roky 240 denní 4 roky 120 denní 4 roky 264 denní 4 roky 120 denní 4 roky 120 denní 3 roky 180 denní 3 roky 60 denní 3 roky 45 denní 3 roky 180 denní 4 roky 250 denní 3 roky 75 denní 3 roky 60 denní nástavbová denní nástavbová dálková nástavbová dálková nástavbová denní nástavbová dálková nástavbová dálková nástavbová denní nástavbová dálková nástavbová 2 roky 60 2 roky 60 3 roky roky roky 60 3 roky 60 3 roky 90 2 roky 60 3 roky 90 ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

16 2.1 Obory vzdělání s maturitní zkouškou Na škole je celkem osm oborů maturitních denního studia (včetně nástavbových) a tři obory dálkového studia. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Ve tomto školním roce byly zpracovány a realizovány už počtvrté nové podoby maturitních zkoušek viz tabulka dále Maturitní zkoušky dle oborů. 2.2 Obory vzdělání s výučním listem Na škole je celkem 6 oborů s výučním listem. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má tři jednotlivě klasifikované zkoušky konané v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška, ústní zkouška. Letos už po třetí se škola rozhodla uskutečnit závěrečné zkoušky podle jednotných zadání, včetně samostatné odborné práce žáků. Po úspěšně vykonané zkoušce žák získává vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

17 Přehled počtu žáků Vývoj celkového počtu žáků v letech dle výkazů k Typ školy SOŠ SOU Dálkové studium Celkem Žáci podle pohlaví k Typ školy Celkem Chlapci Dívky SOŠ SOU Celkem denní studium Dálkové studium Celkem dálkové studium Celkem škola ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

18 3 POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Struktura pracovníků Počet pracovníků k (výkaz P1-04) Fyzické osoby 125 Z toho žen 97 Přepočtené počty zaměstnanců (ze SR) ŠKOLA SOŠ/SOU 71,29/18,5 Školní jídelna 4,25 CELKEM 122,165 Pedagogové 91 Nepedagogové 29 Školní jídelna 5 CELKEM 125 Počty pracovníků podle profesí k Profese Počet Učitelé interní 91 Učitelé externí 2 Provozní pracovníci: 34 z toho správní pracovníci 12 školní jídelna 5 úklid a údržba 17 Věková struktura k Věková kategorie Počet do 35 let let let 51 od 55 let 38 Změny ve stavu zaměstnanců (v roce 2013) Druh změny Pedagog. Nepedag. Uzavření pracovního poměru - 1 Ukončení pracovního poměru v tom : odchod do důchodu 3 5 ostatní odchody (MD) 9 1 smlouva na dobu určitou 2 5 Popis personálního zabezpečení také v kapitole 1. Charakteristika školy ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

19 Dohoda o provedení práce exter.učitelé p.č. Průměrný týdenní pohlaví počet hodin 1 5 ž 2 7 ž Popis personálního zabezpečení také v kapitole 1. Charakteristika školy 3.2 Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v pl. znění k (bez externistů, učitelů odborného výcviku a asistenta pedagoga) Stupeň vzdělání Počet učitelé VVP učitelé Pozn. - řešení pracovníků OP VŠ magisterské odpovíd VŠ (mag., inž.) neodpovíd výjimka dle ZoPP, 1 začne studovat VŠ bakalářské neodpovíd ukončení PP SŠ s MZ + DPS neodpovíd studuje celkem Úrazovost Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokumentem uplatňovaným trvale v činnosti školy, zejména na lyžařských a turistických kurzech a v průběhu provozní praxe žáků. Škola realizuje podle zákona vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, školení BOZ a PO, poskytuje pracovní a ochranné prostředky, provádí namátkové kontroly BOZ, kontroluje dozory na pracovištích a dohled na kurzech, provádí veřejnou prověrku BOZ a PO. Ve školním roce 2013/2014 došlo k 1 drobnému pracovnímu úrazu (bez PN), k 35 drobným úrazům žáků bez trvalých následků z toho bylo 17 úrazů v hodinách tělesné výchovy (většinou naražená ruka), 13 úrazů na praxi z toho 8 pád z koně a 5 ostatní. Z úrazů byly vždy vyvozeny důsledky, byla zjištěna příčina úrazu, žáci byli vždy znovu proškoleni o bezpečnosti ve škole (v daném předmětu, na praxi apod.) ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

20 4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V novém školním roce bylo plánováno otevření níže uvedených oborů Kód OBOR Název Obory s maturitou (4-leté) Předpokl. počet žáků přijímaných do 1. ročníku Místa na odvolání v prvním kole Přijímací zkoušky Průměr. prospěch (orientační) M/01 Polygrafie 30 2 Ano 1, M/01 Hotelnictví 60 4 Ano 1,5 Obory s výučním listem (3-leté) H/01 Aranžér 24 1 Ne 2, H/01 Prodavač 18 1 Ne 2, H/01 Cukrář 12 1 Ne 2, H/01 Kuchař-číšník (také ve formě zkrác. studia) 30 2 Ne 2,3 Nástavbové studium (po výučním listu) L/51 Gastronomie - denní 30 2 Ne 1, L/51 Gastronomie - dálkové 60 4 Ne 1, L/51 Obchodník - dálkové 30 2 Ne 1,8 Přijímací řízení do 1. ročníku všech oborů bylo zajištěno podle novelizovaných předpisů se dvěmi přihláškami. Přijímací zkoušky se konaly u maturitních oborů hotelnictví a polygrafie v termínech 22. a z Českého jazyka a literatury a matematiky. Testování zajišťoval zřizovatel školy Moravskoslezský kraj a společnost SCIO. 4.1 Kritéria pro přijetí Ředitelka školy rozhodla o nekonání přijímacích zkoušek, vyjma oboru hotelnictví a polygrafie. Uchazeči byli hodnoceni dále podle následujících kritérií: Obory s maturitou a výučním listem Polygrafie Hotelnictví Podíl kritéria v % Počet bodů 1) prospěch za poslední a předposlední ročník ZŠ 35 % max. 70 bodů 2) účast v městských, okresních a vyšších soutěžích, max. 30 bodů 15 % reprezentace školy, jiné aktivity 3) přijímací zkoušky 50 % max. 100 bodů celkem max. 200 bodů Aranžér Cukrář Kuchař-číšník Prodavač Podíl kritéria v % Počet bodů 1) prospěch za poslední a předposlední ročník ZŠ 70 % max. 70 bodů 2) účast v městských, okresních a vyšších soutěžích, reprezentace školy, jiné aktivity 30 % max. 30 bodů Případný ústní pohovor (dle rozhodnutí ŘŠ) celkem max. 100 bodů ALBRECHOTVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, p.o. - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Předkládá: Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2013/2014 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr. Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více