Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S /2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu"

Transkript

1 /2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst

2 Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní návod obsahuje důležité informace pro bezpečnou a věcně správnou montáž a uvedení do provozu systému odvodu spalin. Návod k montáži je určen pro odbornou firmu, jež na základě své odborné přípravy a svých zkušeností disponuje znalostmi v rozsahu vytápěcích zařízení, jakož i v rozsahu instalace oleje a plynu. Technické změny jsou vyhrazeny! V důsledku trvalého vývoje se mohou zobrazení, funkční postupy a technická data nepatrně lišit. Aktualizace dokumentace Máte-li návrhy pro zlepšení, nebo jste zjistili nesrovnalosti, spojte se prosím s námi. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 2

3 Obsah 1 Všeobecně Normy předpisy a směrnice Systémová certifikace 4 2 Bezpečnost Účelné užívání Druhy upozornění Dbejte těchto upozornění Nářadí, materiály a pomocné prostředky Likvidace obalů 5 3 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data Základní stavební sada DO Základní stavební sada DO-S Technická data 8 4 Připomínky k instalaci a k provozu Požadavky na prostor umístění Odvod kondenzátu Instalace ve stávajícím komínovém průduchu Bezpečné odstupy vůči hořlavým stavebním materiálům Poznámky k revizním otvorům 10 5 Montáž systému odvodu spalin Všeobecné připomínky k montáži Montáž základní stavební sady (DO a DO-S) Montáž základní stavební sady DO Montáž základní stavební sady DO-S 14 6 Zkoušení systému odvodu spalin 18 Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 3

4 Všeobecně 1 1 Všeobecně 1.1 Normy, předpisy a směrnice Podle DVGW-TRGI máte tyto povinnosti: Před započetím prací na zařízení odvodu spalin informovat místní příslušnou kominickou firmu (nejlépe písemnou formou) a dbát příslušných zemských předpisů. Německo DIN 4705: Technický výpočet rozměru komínového průduchu pro spalování DIN 18160, díl 1: Zařízení odvodů spalin projektování a provádění DIN 18160, díl 5: Zařízení pro kominickou činnost; požadavky, projektování a provedení DVGW-TGRI: Technická pravidla pro instalaci plynu (1986/1996) Zemský stavební zákon Vzor Uspořádání spalovacích zařízení (MuFeuVO) FeuVo pro příslušné spolkové země Tab. 1 Technická pravidla pro instalaci zařízení odvodů spalin v Německu (výběr) Mezinárodně EN 483: Kotel pro plynné topné látky; kotel typu C s jmenovitým tepelným zatížením 70 kw EN677: Kotel pro plynné topné látky Zvláštní požadavky pro kondenzační kotle s jmenovitým tepelným zatížením 70 kw. 1.2 Systémová certifikace Pro plynový kondenzační kotel platí: Plynové kondenzační kotle Logamax plus GB112, GB122, GB132T a GB142 jsou s uvedenými základními stavebními sadami systémově certifikovány. Tato systémová certifikace odpovídá normám 90/396/EWG, EN 483 a EN 677. Meze použití zařízení odvodů spalin pro provoz bez závislosti na přívodu vzduchu z prostoru byly závěrem stanoveny. Instalace zařízení odvodů spalin a revizních otvorů jsou určeny předpisy zemského stavebního zákona a uspořádáním topenišť příslušné spolkové země. Zařízení odvodu spalin je třeba provést podle speciálně určeného návodu k montáži. Maximální povolené stavební délky a počty trubních změn směrů jsou uvedeny v kapitole Technická data. Výpočet zařízení odvodu spalin podle DIN 4705 není zapotřebí. Pro olejový kondenzační kotel platí: Olejový kondenzační kotel Logano plus GB135 smí být kombinován s uvedenou, od německého institutu pro stavební techniku (DIBT) povolenou základní stavební sadou: podle DIBt povolení č. Z pro přetlak/podtlak pro topné látky plynu a topného EL oleje pro maximální povolenou teplotu spalin do 120 C pro označení T120-P1-0-W-1-R00-C50 Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 4

5 Bezpečnost 2 2 Bezpečnost 2.1 Účelné užívání Plastové základní stavební sady DO a DO-S smí být jako systémy odvodu spalin použitý pro Buderus plynový a olejový kondenzační kotel s maximální teplotou spalin 120 C. Vhodné jsou např. pro kotle typu: Logamax plus GB112-11/19/23/24/29/43/60 Logamax plus GB122-11/19/24 Logamax plus GB132-11/19T Logamax plus GB142-15/24/30 Logano plus GB135 Použijte pouze originálních dílů Buderus. Za škody, které byly způsobeny náhradními díly nedodanými firmou Buderus, nepřejímá Buderus žádné záruky. 2.2 Druhy upozornění Budou rozlišovány dva stupně nebezpečí a tyto budou označeny signálními znaky: OHROŽENÍ ŽIVOTA Označuje případné nebezpečí spojené s výrobkem, které by mohlo bez náležité bdělosti přivodit těžkou újmu na zdraví, nebo dokonce i smrt. NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ / POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke střednímu nebo lehkému ublížení na zdraví, nebo k hmotným škodám. Další symboly pro označení nebezpečí a pro upozornění uživateli: UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Zde obdržíte rady pro uživatele k optimálnímu využití a k nastavení zařízení, jakož i další užitečné informace. 2.3 Dbejte těchto upozornění OHROŽENÍ ŽIVOTA otravou Nedostatečný přívod vzduchu, nebo netěsné vedení odvodu spalin může vést k nebezpečnému výronu spalin. Dejte pozor na to, aby otvory přívodu vzduchu a větrání nebyly zmenšeny nebo uzavřeny. Nemůžete-li nedostatek ihned odstranit, nesmí být kotel provozován. Upozorněte provozovatele písemně na nedostatek a nebezpečí. OHROŽENÍ ŽIVOTA pádem a pádem dílů Proveďte veškerá vhodná opatření vůči nebezpečí úrazu při pracích na střeše. Při všech pracích na střeše se zajistěte proti pádu. 2.4 Nářadí, materiály a pomocné prostředky Pro montáž zařízení odvodu spalin potřebujete standardní nářadí v rozsahu montáže vytápění, instalace plynu a vody. Mimo to je požadováno: Bezpečnostní výbava pro práci na střeše Montážní lano, min. o 3 m delší než je komín. 2.5 Likvidace obalů Obalový materiál systému odvodu spalin zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí. Komponenty zařízení odvodu spalin, které budou vyměněny, zlikvidujte prostřednictvím autorizované firmy ekologicky šetrným způsobem. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 5

6 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 3 3 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data 3.1 Základní stavební sada DO Základní stavební sada DO je koncipována zejména pro nástřešní centrály vytápění. Vedení vzduch-spaliny je koncentrická plastová, popř. ocelová trubka v trubce. Vnější trubka je trubkou přívodu spalovacího vzduchu (provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru), vnitřní trubka je trubkou odvodu spalin. Na vedení odvodu spalin smí být vždy připojen pouze jeden kotel. UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Základní stavební sada DO je vhodná pouze pro plynový kondenzační kotel Logamax plus. Před započetím montáže zkontrolujte, zda jsou všechny uvedené díly rozsahu dodávky k dispozici. Díly rozsahu dodávky (obr. 2) Poz. 1: koncentrický připojovací díl kotle, DN 125/80 s odvodem kondenzátu, těsnění a šrouby (pouze ve spojení s GB112) Obr. 1 Základní stavební sada DO pro šikmou střechu od 25 až 45 a pro plochou střechu Poz. 2: nasunovací koncovka (trubka bez hrdla), DN 125 Poz. 3: trubka vedení spalin DN 80, L=700 mm, ke krácení (do 45 kw předmontována v posuvném dílu) Poz. 4: posuvný díl, DN 119, bílý Poz. 5: krycí plech průchodu, dvoudílný, DN 125 Poz. 6: upevňovací objímka DN 125 Poz. 7*: univerzální střešní taška s dešťovou zábranou (příslušenství) Poz. 8*: příruba na plochou střechu (příslušenství) 1x kluzný prostředek CENTROCERIN EG-atest DO do 45 kw Poz. 9: průchod střechou, DN 125/80, 400 mm nad střechu DO pro 60 kw Poz. 9: průchod střechou, DN 125/80, 1000 mm nad střechu Obr. 2 Rozsah dodávky základní stavební sady DO Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 6

7 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data Základní stavební sada DO-S Základní stavební sady DO-S bude použito, když nemůže být spalovací vzduch nasáván přímo komínovým průduchem. Vnější koncentrická trubka je trubka přívodu vzduchu (provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru), vnitřní trubka je trubka odvodu spalin. Na vedení odvodu spalin smí být vždy připojen pouze jeden kotel. Před započetím montáže zkontrolujte, zda jsou všechny uvedené díly rozsahu dodávky k dispozici. Díly rozsahu dodávky (obr. 4) DO-S do 45 kw Poz. 1: koncentrický připojovací díl kotle, DN 125/80 s odvodem kondenzátu, těsnění a šrouby (pouze ve spojení s GB112) Poz. 2: koncentrické revizní koleno, DN 125/80 Poz. 3: krycí plech, DN 125, bílé Poz. 4: koncentrický průchod zdivem, DN 125/80, bílý Obr. 3 Základní stavební sada DO-S pro 2 varianty Varianta 1: průduch na střechu (vpravo) Varianta 2: průduch končí pod střešní krytinou (vlevo) Poz. 5: podpěrné koleno DN 125/80 s podpěrou a podpěrným příložníkem Poz. 6*: trubka spalin DN 80, (příslušenství) Poz. 7*: trubka vzduchu DN 125 (příslušenství) Poz. 8: distanční držák pro trubku spalin DN 80 6 x Poz. 9: distanční držák pro trubku přívodu vzduchu DN x kluzný prostředek CENTROCERIN EG-atest Příslušenství pro variantu 1 Poz. 10* zakrytí hlavy komínu Poz. 11*: trubka vyústění DN 80, délka=500 mm Příslušenství pro variantu 2 Poz. 12*: univerzální střešní taška s dešťovou zábranou (příslušenství) Poz. 13*: průchod střechou, DN 125/80, 400 mm nad střechu Obr. 2 Rozsah dodávky základní stavební sady DO-S Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 7

8 Popis výrobku, rozsah dodávky a technická data Technická data Systém odvodu spalin Tab. 2 Maxim. stavební délka v metrech Logamax plus Logano plus GB112 GB122/ GB142 GB135 GB132T / Trubní změna směru Požadovaný průřez průduchu v mm DO L/m , 160x160 DO-S L/m , 160x160 Povolené stavební délky a požadované průřezy průduchu L = Povolená rozvinutá celková stavební délka od připojovacího dílu kotle k vyústění Stavební délka je platná včetně trubních změn směru obsažených v základní stavební sadě. Bez redukování celkové stavební délky je možné ještě povolit další tři trubní změny směru (více na dotaz). Výjimka: U GB a GB se povolená celková stavební délka redukuje o 1,5 m za každou trubní změnu směru. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 8

9 Připomínky k instalaci a k provozu 4 4 Připomínky k instalaci a k provozu 4.1 Požadavky na prostor umístění Plynová topeniště musí být v rámci téhož podlaží, ve kterém jsou umístěna, připojena k zařízení odvodu spalin Vedení vzduch-spaliny v průduchu nebo v ochranné trubce Podle technických pravidel pro instalaci plynu DVGW-TRGI 1986/96 smí být podlaží překlenuto, když vedení vzduch-spaliny naplňují zde popsaná kritéria. Když se bezprostředně nad prostorem umístění nachází střešní konstrukce, pak je třeba vedení vzduch-spaliny mezi horní hranou stropu prostoru umístění a střešní krytinou opláštit. Pro toto postačuje nehořlavý, tvar udržující stavební materiál, nebo kovová ochranná trubka. Když je pro strop předepsána požární odolnost, tak toto platí i pro opláštění. Pro překlenutí podlaží je pro vedení vzduch-spaliny, s výjimkou prostoru umístění, až po střešní krytinu třeba uvažovat s třídou požární odolnosti L 30 (F 30) nebo L 90 (F 90). Proto smí být použito pouze schválených konstrukcí průduchu (např. fa. Promat) Provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru do 45 kw Základní stavební sady DO a DO-S jsou koncipovány pro provoz bez závislosti na přívodu vzduchu z prostoru. Spalovací vzduch bude přiváděn z volného prostoru. Umístění v prostoru, kde se zdržují osoby, je povoleno. 4.2 Odvod kondenzátu Vedení odvodu spalin má v připojovacím dílu kotle, popř. ve sběrači spalin integrovaný odvod kondenzátu. Kondenzát z vedení odvodu spalin odtéká přímo do pachové uzávěry (sifonu) kotle. Při zaústění kondenzátu do veřejné odpadní sítě je třeba respektovat místní předpisy a ATV pracovní list A Instalace ve stávajícím komínovém průduchu Základní stavební sada DO-S se zejména hodí pro instalaci do stávajícího komínového průduchu, jelikož spalovací vzduch bude nasáván vnější koncentrickou trubkou. Proto je základní stavební sada používána v případech, kdy při nasávání průduchem by bylo nutné počítat s výskytem prachu nebo se zbytky oleje, popř. pevných topných látek. Komín by měl být vyčištěn před montáží zařízení odvodu spalin kominickou firmou. 4.4 Bezpečnostní odstupy vůči hořlavým stavebním materiálům Maximální povrchová teplota systému odvodu spalin a přístroje při jmenovitém tepelném výkonu je nižší než 85 C. Z těchto důvodu nejsou žádná zvláštní bezpečnostní opatření nebo odstupy od hořlavých látek, nebo nábytkových částí nutná Zvláštnost pro Logamax plus GB Když bude jmenovitý tepelný výkon omezen na 50 kw, může být kotel umístěn v prostorách, ve kterých se trvale zdržují osoby. Je-li jmenovitý tepelný výkon vyšší než 50 kw, je podle FeuVo požadován zvláštní prostor pro umístění. Tento nesmí být dále jinak užíván. Respektujte požadavky na větrací otvory podle TRGI/FeuVo. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/2003 9

10 Připomínky k instalaci a k provozu Poznámky k revizním otvorům Revizní otvory pro základní stavební sadu DO Při dostatečném montážním místě revizní otvor instalovat. Při nedostatku montážního místa lze, při stavební délce menší než 4 m a po konzultaci s místní kominickou firmou, od revizního otvoru upustit. V tomto případě jsou měřící otvory na připojovacím dílu kotle postačující. Způsobilost používání zařízení odvodu spalin je měřením prokázána. UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Údaje v kapitole 4.5 platí pro plynový kondenzační kotel Logamax plus. Poznámky k revizním otvorům pro olejový kondenzační kotel Logano plus jsou uvedeny v DIBt-souhlasu Požadavek spodního revizního otvoru Spodní revizní otvor je uspořádán následovně: v kolmém úseku vedení odvodu spalin, přímo nad změnou směru vedení odvodu spalin, nebo na čelní straně v přímém, vodorovném úseku vedení odvodu spalin, nejvýše ve vzdálenosti 1 m od změny směru v kolmém dílu (obr. 5, poz. 1), jestliže se mezi žádná změna směru nenachází, nebo bočně ve vodorovném úseku vedení odvodu spalin, vzdáleném nejvýše 30 cm od změny směru v kolmém úseku (obr. 6, poz. 2). Přístupovou plochu 1 m před spodním revizním otvorem udržovat přístupnou Požadavek horního revizního otvoru (všechny systémy odvodu spalin) U vedení odvodu spalin je možné od horního revizního otvoru upustit, když není spodní revizní otvor od vyústění vzdálen více než 15 m (obr. 5) a je kolmý úsek vedení odvodu spalin položen s nejvýše jedním úskokem o maximálně 30 (obr. 5) a spodní revizní otvor je proveden podle DIN a Před a po každé změně směru větší než 30 instalovat přídavný revizní T-kus. Přístupovou plochu 0,5 x 0,5 m před horním revizním otvorem udržovat přístupnou. Obr. 5 Spodní revizní otvor Obr. 6 Revizní otvory Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

11 Montáž systému odvodu spalin 5 5 Montáž systému odvodu spalin 5.1 Všeobecné připomínky k montáži Krácení trubky NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ ostrými hranami a otřepy Používejte pracovní rukavice. U koncentrické trubky vnitřní trubku vytáhnout z vnější trubky. Trubku pravoúhle zkrátit na požadovanou délku x (obr. 7). U koncentrické trubky zkrátit trubky vedení spalin a vzduchu na stejnou délku. Otřep po řezu pečlivě ohranit. Doporučujeme řezanou hranu nalakovat běžně dostupnou lakovací tužkou. Trubky vedení spalin a vzduchu opět vzájemně sesunout. Obr. 7 Krácení trubky Zhotovení trubního spojení Trubky zásadně spojovat tak, aby hrdla směřovala ve směru toku spalin. Použijte pouze originální těsnění trubky vedení spalin od firmy Buderus. Těsnění (obr. 8, poz. 1) tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN. Trubky vedení spalin (obr. 8, poz. 2) lehkým otáčením vzájemně nasunout až nadoraz. U koncentrických trub trubku vedení vzduchu (vnější trubka obr. 8, poz. 3) přisunout. Dát pozor na to, aby se těsnění neposunula Uvolnění trubního spojení Trubky vzájemně rozpojit lehkým otáčením. Obr. 8 Zhotovení trubního spojení Poz.1: Těsnění Poz.2: Trubka vedení spalin (vnitřní trubka) Poz.3: Trubka vedení vzduchu (vnější trubka) Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

12 Montáž systému odvodu spalin Montáž základní stavební sady (DO a DO-S) Kotlový připojovací díl u GB112 Těsnící zátku (obr. 9, poz. 1) vyjmout z kondenzačního ochozu kotle. Pozor: Těsnící manžetu (obr. 9, poz. 2) neodejímat. Kluzným prostředkem CENTROCERIN tence potřít těsnění v připojovacím dílu kotle a těsnící manžetu v kondenzačním ochozu. Koncentrický připojovací díl (obr. 13, poz. 1) nasunout na připojení trubky odvodu spalin a namontovat na kondenzační ochoz a na kotel. Kotle GB122, GB132T, GB142 a GB135 jsou sériově vybaveny kotlovým připojovacím dílem (obr. 10, poz. 1, popř. obr. 11). 5.3 Montáž základní stavební sady DO Obr. 9 Vyjmutí těsnící zátky z kondenzačního ochozu Poz. 1: Těsnící zátka Poz. 2: Těsnící manžeta OHROŽENÍ ŽIVOTA pádem a pádem dílů Proveďte veškerá vhodná opatření vůči nebezpečí úrazu při pracích na střeše. Při všech pracích na střeše se zabezpečte proti pádu Na střechu potřebný materiál a nářadí průchod střechou, DN 125/80, 400 mm na střechu u šikmé střechy: univerzální střešní tašku s dešťovou zábranou u ploché střechy: přírubu na plochou střechu včetně těsnícího prostředku vodováhu metr Obr. 10 Zhotovení prostupu konstrukcí střechy Poz. 1: Kotlový připojovací díl Poz. 2: Univerzální střešní taška Montáž na šikmou střechu Určit střešní tašku kolmo nad kotlovým připojovacím dílem (obr. 10, poz. 1) a tuto odejmout. Ve střešní konstrukcí zhotovit prostup o 130 mm. Dbejte sklonu střechy (obr. 10). Univerzální střešní tašku (obr. 10, poz. 2) namontovat. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

13 Montáž systému odvodu spalin 5 Průchod střechou (obr. 11, poz. 1) shora nadoraz nasunout skrz univerzální střešní tašku (obr. 11, poz. 2*). Průchod střechou pomocí vodováhy ustavit kolmo. Důležité: Pro možnost tepelné dilatace musí být zabezpečena pohyblivost vrchního zakrytí (obr. 12). Trubka odvodu spalin proto musí disponovat 20 mm přesahem dolů. Montáž uvnitř objektu Krokevní držák (obr. 11, poz. 3) odspodu nasunout na střešní průchod a přišroubovat na střešní krokvi. Dvoudílný krycí plech průchodu (obr. 11, poz. 4) přišroubovat na vnitřní opláštění střešní konstrukce. Průchod střechou příp. krácení: Zkraťte průchod střechou (DN125) jen o max. 200 mm, aby zůstala zachována minimální posuvná hloubka 50 mm pro posuvný díl DN119 (obr. 11, poz. 5). Průchod střechou příp. prodloužení: Použijte k tomu koncentrickou trubku (příslušenství) a tence potřete těsnění kluzným prostředkem CENTROCERIN. Obr. 11 Montáž průchodu střechou (rozměry v mm) Jen u 60 kw: Trubku odvodu spalin DN80 namontovat na průchod střechou (obr. 11, poz. 1) a vsunout posuvný díl DN119 (obr. 11, poz. 5) (u výkonu kotlů do 45 kw je posuvný díl namontován výrobcem již dříve). Posuvný díl DN119 (obr. 12, poz. 1) nasunout zcela nahoru do průchodu střechou DN125. Trubka odvodu spalin DN80 (obr. 12, poz. 3) příp. krácení: Ponechte trubku odvodu spalin DN80 minimálně o 20 mm delší než je požadováno. Posuvný díl DN119 příp. krácení: Pro krácení může být odejmut nástrčný konec (obr. 12, poz. 2) a hned poté opět nasunut. Těsnění v připojovacím dílu kotle (obr. 12, poz. 4) tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN a nasunout trubku odvodu spalin. Posuvný díl DN119 nástrčným koncem nasunout na kotlový připojovací díl Montáž na plochou střechu Montáž proveďte analogicky vůči šikmé střeše. Namísto univerzální střešní tašky použijte přírubu na plochou střechu (obr. 11, poz. 8* (příslušenství)). Obr. 12 Montáž posuvného dílu (rozměr v mm) Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

14 Montáž systému odvodu spalin Montáž základní stavební sady DO-S Instalace revizního kolena Těsnění v dílu trubky vedení odvodu spalin tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN Díl trubky vedení spalin nasunout (obr. 13) Stanovení polohy průchodu zdivem komínu Rozměr B je určen rozměrem A, s přihlédnutím ke sklonu 3. 3 sklonu odpovídají 5,5 cm/m. Zhotovit průraz do komínového průduchu jako montážní otvor. Montážní otvor musí být tak velký, aby bylo možné v komínovém průduchu na koncentrické podpěrné koleno nasunout trubku kolmého vedení vzduch-spaliny. Obr. 13 Připojení kotle Poz. 1: Kotlový připojovací díl Poz. 2: Revizní koleno Montáž podpěrného příložníku Obr. 14 Stanovení polohy průchodu zdivem komínu V zadní stěně průduchu vyvrtat otvor o 10 mm, jež se bude nacházet 35 mm nad spodní hranou průrazu (obr. 15). Podpěrný příložník (obr. 15, poz. 1) popř. zkrátit a pozorně narazit. Koncentrické podpěrné (obr. 15, poz. 2) koleno nasadit na podpěrný příložník. Obr. 15 Montáž podpěrného příložníku (rozměr v mm) Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

15 Montáž systému odvodu spalin Na střechu potřebný materiál a nářadí OHROŽENÍ ŽIVOTA pádem a pádem dílů Proveďte veškerá vhodná opatření vůči nebezpečí úrazu při pracích na střeše. Při všech pracích na střeše se zabezpečte proti pádu. trubku vedení vzduch - spaliny v naměřené délce, s těsněním dvoudílný distanční držák pro trubku vedení vzduchu a spalin podpěrné koleno kluzný prostředek CENTROCERIN montážní lano, min. o 3 m delší než komín eventuálně metr příp. nůž U varianty 1 navíc zakrytí hlavy komínu s trubkou vyústění příklepovou vrtačku s vrtákem do kamene 6 mm 4 hmoždinky 6mm a šrouby šroubovák U varianty 2 navíc průchod střechou univerzální střešní tašku (příslušenství) vodováhu Obr. 16 Vyměření délky (rozměry v mm) Poz. 1: Koncentrické podpěrné koleno Poz. 2: Zakrytí hlavy komínu s trubkou vyústění (varianta 1) Poz. 3: Průchod střechou (varianta 2) Vyměření délky trubky Podpěrné koleno (obr. 16, poz. 1) středem nasadit na podpěrný příložník. Pomocí montážního lana určit požadovanou délku L mezi podpěrným kolenem a trubkou vyústění (obr. 16, poz. 2), popř. mezi průchodem střechou (obr. 16, poz. 3). Podle naměřené délky L trubky zkompletovat. Pro dosažení délky L trubku eventuálně zkrátit a pečlivě ohranit. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

16 Montáž systému odvodu spalin Zavedení trubky odvodu spalin do průduchu Trubku vedení spalin (obr. 17, poz. 2) včetně distančního držáku (obr. 17, poz. 1) fixovat do trubky vedení vzduchu (minimální odstup distančních držáků 2 m). Trubku vedení spalin nasunout do trubky vedení vzduchu (obr. 17, poz. 5). 4 rozpěrná ramena držáku (obr. 17, poz. 3) nasunout do kroužku distančního držáku DN125 (obr. 17, poz. 4). Kroužek distančního držáku DN125 (obr. 17, poz. 4) nasadit na trubku vedení vzduchu (obr. 17, poz. 5). UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Distanční držáky DN80 a DN125 umísťujte vždy minimálně v 2 m odstupu. Délka trubky za posledním držákem nesmí být delší než 1 metr. Montážní lano upevnit na trubku vedení vzduchu. Obr.17 Montáž distančního držáku Poz. 1: Distanční držák DN80 Poz. 2 Trubka vedení spalin Poz. 3: Rozpěrná ramena držáku Poz. 4: Kroužek distančního držáku DN125 Poz. 5: Trubka vedení vzduchu Trubku vedení vzduchu a odvodu spalin zavést shora do komínového průduchu (obr. 18) tak, aby hrdlo trubky krátce přesahovalo nad horní hranou komínu. Na následující trubku odvodu spalin upevnit distanční držák. Těsnění tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN a trubku nasunout do hrdla. Trubku vedení vzduchu a odvodu spalin nasunout do komínu. Se všemi dalšími trubkami postupovat obdobně. Trubku vyústění (bez hrdla) nasunout do hrdla poslední trubky. Je třeba, aby poslední trubka vedení vzduchu končila asi 30 mm nad vrchní hranou komínu. Obr. 18 Zavedení trubky odvodu spalin do průduchu Trubky vedení vzduchu a odvodu spalin nasunout do podpěrného kolena (obr. 15, poz. 2, str. 14) v komínovém průduchu. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

17 Montáž systému odvodu spalin Montáž zakrytí hlavy komínu (varianta 1) Vrchní díl zakrytí hlavy komínu (obr. 19, poz. 1) odejmout. Spodní díl zakrytí hlavy komínu nasunout přes trubku vyústění. Úložnou plochu zakrytí hlavy komínu příp. na liniích řezu (obr. 19, poz. 2) zkrátit. Narazit hmoždinky 6 mm. Zakrytí hlavy komínu přišroubovat a vodotěsně utěsnit. Vrchní díl zakrytí hlavy komínu nasunout přes trubku odvodu spalin a tlačit dolů až po západky Montáž průchodu střechou (varianta 2) Když končí komínové těleso pod střešní krytinou, namontujte průchod střechou analogicky ke kapitole 5.3. Obr. 19 Montáž zakrytí komínu Poz. 1: Vrchní díl zakrytí komínu (dešťová zábrana) Poz. 2: Linie řezů Montáž koncentrického průchodu zdivem Těsnění koncentrického průchodu zdivem (obr. 20, poz. 2) tence potřít kluzným prostředkem CENTROCERIN a trubku odvodu spalin nasunout na podpěrné koleno. Vnější trubku a trubku vedení spalin zkrátit na přesah 50 mm (obr. 20). Otřep po řezu pečlivě ohranit. Vnější trubku zazdít do montážního otvoru. Krycí plech (obr. 20, poz. 1) nasunout, narazit hmoždinky a krycí plech přišroubovat. Obr. 20 Zhotovení připojení komínu (rozměry v mm) Zhotovení připojení kotle koncentrického průchodu zdivem Revizní koleno, popř. T-kus, propojit koncentrickou trubkou s koncentrickým průchodem zdiva (obr. 21). Instalační firmou trubku odvodu spalin vždy po 2 m upevnit objímkami (obr. 21, poz. 1). Obr. 21 Propojení kotle s připojením v průduchu Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

18 Zkoušení systému odvodu spalin 6 6 Zkoušení systému odvodu spalin Při uvádění vytápěcího zařízení do provozu musí být zařízení odvodu spalin podrobeno zkoušce těsnosti. OHROŽENÍ ŽIVOTA otravou. Netěsné vedení odvodu spalin může vést k nebezpečnému výronu spalin. Ponechte kotel tak dlouho mimo provoz, dokud není netěsnost vedení spalin odstraněna. Propustnost plynů vedení odvodu spalin nesmí být při 200 Pa statického přetlaku na své vnitřní ploše vůči ploše vnější, vztaženo na vnitřní plochu 0,006 l/(sm 2 ), překročena (tab. 3). UPOZORNĚNĚNÍ PRO UŽIVATELE Mezní hodnoty Propustnost plynů při 200 Pa 0,006 l/(sm 2 ) Provoz bez závislosti na vzduchu z prostoru: koncentrace CO 2 nebo: koncentrace O 2 0,2 % >20,6 % Pro kontrolu a čištění zařízení odvodů spalin jsou v platnosti ostatní zemská nařízení pro vymetání a kontrolu. Tab. 3 Povolené mezní hodnoty zařízení odvodu spalin Pro vedení odvodu spalin s přívodem spalovacího vzduchu bez závislosti na vzduchu z prostoru platí za dostatečné prokázání těsnosti, když měření v přívodu spalovacího vzduchu (v mezikruží) neprokáže žádnou vyšší koncentraci než 0,2% CO 2, nebo nižší koncentraci O 2 než 20,6%. Pro zamezení chyby při měření provádějte měření více minut. Vykáže-li měření vyšší hodnotu CO 2, nebo nižší hodnotu O 2, musí být provedena tlaková zkouška vedení odvodu spalin. Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

19 Poznámky Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

20 Poznámky Váš obchodní partner Česká republika Buderus tepelná technika Praha s r.o., Praha 10 Návod k montáži systému odvodu spalin DO a DO-S Vydání 02/

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GAF-K, GAL-K, LAS-K, GA, GA-X, GN /2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GAF-K, GAL-K, LAS-K, GA, GA-X, GN /2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9900 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GAF-K, GAL-K, LAS-K, GA, GA-X, GN Prosím, před montáží pečlivě přečíst Úvodem K tomuto návodu

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ menu Návod k instalaci pro odborníka Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle CERAPURMAXX 6 720 614 087-00.2O ZBR 65-2 ZBR 98-2 6 720 644 756 (2010/10) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a

Více

Plynový-speciální topný kotel Logano GE434

Plynový-speciální topný kotel Logano GE434 60 7665 0/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Plynový-speciální topný kotel Logano GE Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročíst Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných evropských

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (200/05) CZ Obsah ÚVOD - Plastové

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO,

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pokyny k odtahu spalin pro Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 6 720 612 662-00.2O ZSBR 16-3 A.. ZSBR 28-3 A.. ZWBR 30-3 A.. ZBR 42-3 A.. 6 720 615 839 CZ (2008/04) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace Pro GB062/GB172/GB172T/GB162-15 až 45 Pro GB162-70- 100 DO Střešní instalace C33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího vzduchu Plochá střecha

Více

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby Vedení odtahu spalin Logamax U032-24 Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby 6 720 802 264 (2012/04) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k montá i a údr bì

Návod k montá i a údr bì Návod k montá i a údr bì Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB62-65/80/00 Pro odbornou firmu Pøed montá í a provádìním údr by si návod dùkladnì prostudujte 672082382 (205/04) CZ Popis výrobku Popis

Více

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9049-10/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Důležité

Více

Návod pro montá a údr bu

Návod pro montá a údr bu 70 600 /004 CZ(CZ) Pro odbornou firmu Návod pro montá a údr bu Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Pøed montá í a údr bou prosím dùkladnì pøeèíst Pøístroj odpovídá základním

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Pokyny pro instalaci odtahu spalin Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 612 662-00.2O KZ 14 R KZ 22 R KZ 24 C 6 720 617 365 (2008/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů... 3

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin 6 70 6 97 08/006 CZ Pro odbornou firmu Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel Logamax U0-/8T 6 70 6 6-00.O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory s hadicovými přechodkami dle DIN 3021, díl 1

Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory s hadicovými přechodkami dle DIN 3021, díl 1 60 656 /000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube 5 pro kolektory s hadicovými přechodkami dle DIN 0, díl Před montáží pečlivě přečíst. Rozsah dodávky Rozsah dodávky! Před zahájením

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 0..2007 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, 30 a 42 kw ( 80/25)... str. 2-5 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem 42 kw ( 00/50)... str. 5-7

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434 Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Milá zákaznice, milý zákazníku, speciální plynové kotle

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE

ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 14471: T120 H1 O W 2 020 I D L ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE katalog ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA moderní potrubní systémy Spalinové systémy jsou moderní potrubní systémy vyráběné renomovaným německým výrobcem zabývajícím se vývojem

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kompaktní kondenzační vytápěcí centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pro odbornou

Více

Připojovací sada Twin Tube DN 20

Připojovací sada Twin Tube DN 20 01 27 02/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube DN 20 Před montáží pečlivě pročtěte Obsah 1 Rozsah dodávky............................................ 2 Montáž....................................................

Více

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní Plochý vanový kolektor SWK 200 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor...

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw KAS 80 s AGZ - oddělené vedení spalin a přívodu vzduchu viz strana 17 Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a

Více

Montážní pokyny. Pro montáž zásobníku teplé vody VTI 100 s plynovým topným kotlem Logano G124. Prosím, před montáží pečlivě pročíst

Montážní pokyny. Pro montáž zásobníku teplé vody VTI 100 s plynovým topným kotlem Logano G124. Prosím, před montáží pečlivě pročíst G124 VTI 100 - CZ Pouze pro odbornou firmu Montážní pokyny Pro montáž zásobníku teplé vody VTI 100 s plynovým topným kotlem Logano G124 Prosím, před montáží pečlivě pročíst Obsah 1 Všeobecně 2 2 Schéma

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 648 053-00.2T Návod k obsluze Kondenzační kotel Logano plus SB745 Rozsah výkonu 800-1200 kw Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 801 059 (2012/03) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k instalaci a údržbě Logano G215. Výměnný kotel pro Logano G205/G215/G225. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte.

Návod k instalaci a údržbě Logano G215. Výměnný kotel pro Logano G205/G215/G225. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Olejový/plynový speciální kotel 6 70 87 69 (05/06) CZ Návod k instalaci a údržbě Logano G5 Výměnný kotel pro Logano G05/G5/G5 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Bezpečnost.................................................

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299 HDM9 Dir. 89/336/CEE 73/23/CEE Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBÌ Via Aristide Merloni, 47-60044

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH 1. Všeobecné požadavky na montáž 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému vícevrstvých trubek musí být použito komponentů,

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka ZS VV BA CZ 1406 Instalacní Prírucka OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 4 OBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY 5 9 Informace k instalaci 5 Návrh 6 9 Nářadí 9 INSTALACE POTRUBÍ 10 16 Práce s PVC 10 11 Důležité informace k

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Úsporné řešení pro vaše topení ÚVOD PLYNOVÝCH KOTLŮ Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační kotle. Odkouření

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz

Více

Komfortní větrání obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů Stručná technická informace Komfortní větrání obytných prostorů CWL Excellent CWL-T Excellent CWL-F Excellent 2 Stručný přehled jednotek CWL Excellent Typ CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-180

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE 6 720 607 485 CZ (05.04) Obsah Obsah strana Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Použité symboly 2 1 Použití 3 1.1 Všeobecné informace 3 1.2

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži 7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu Návod k montáži Spínací jednotka W002 pro externí hlášení závad a pro spínání žádané hodnoty Plynový kondenzační kotel GB112/GB122 Plynový průtokový kotel

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Odkouření kotlů. Katalog. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. Katalog. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů Katalog Úsporné řešení pro vaše topení Úvod Odkouření plynových kotlů Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Plynový kondenzační kotel Upozornění: Tento kotel smí být provozován pouze na zemní/zkapalněný plyn! Logano plus S735 Gas Pro odbornou firmu Před instalací a údržbou pečlivě

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od. 7. do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ 22 R, KZ 24 C, KZ 4 FS a KZ 22 FS Objednací

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Funkce a rozdělení komínů

Funkce a rozdělení komínů Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: o z klasických

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické informace kotlů Brötje

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Kondenzační kotel Logano plus SB315/315 VM Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 618 005-05/2008 CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů......

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ

CerapurCompact. Návod k instalaci a údržbě pro odborníka. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842892 (2015/06) CZ mode reset press 5s Návod k instalaci a údržbě pro odborníka CerapurCompact Plynový kondenzační kotel ok 0 010 005 914-001 6720842892 (2015/06) CZ ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Potrubní tepelná izolace

Potrubní tepelná izolace Potrubní tepelná izolace Tepelná izolace potrubních rozvodů Tepelná izolace kotelen Tepelná izolace vytápěcích systémů Tepelná izolace technických zař. budov Teplotní rozsah: do 280 C Certifikováno v České

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ

CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ CIHELNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY HELUZ Přednášející: Ing. Martin Coufalík Produkt technik Specialista na komínové systémy 10.4.2012 Ing. Martin Coufalík 1 KOMÍNOVÉ NORMY ČSN EN 1443 Komíny všeobecné požadavky

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10

Návod na Montáž. Solární kolektor VRK 14. Montáž na střešní háky, sklon paralelní. 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Návod na Montáž Montáž na střešní háky, sklon paralelní Solární kolektor VRK 14 6 9 0 X X X X / version 2010.10 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor... 5 Přehled

Více

Pokyny k přípravě vyfoukávacích prací strana 1

Pokyny k přípravě vyfoukávacích prací strana 1 Pokyny k přípravě vyfoukávacích prací strana 1 Příprava staveniště Všeobecně Řadicí prostor popř. parkovací místo pro nákladní automobily v prostoru staveniště, min. 2 m. Elektrická přípojka pro vyfoukávací

Více

Návod na Montáž. Montáž do střechy. Plochý rámový kolektor SFK 205ID. 6 9 0 2 7 3 3 / version 2009.04

Návod na Montáž. Montáž do střechy. Plochý rámový kolektor SFK 205ID. 6 9 0 2 7 3 3 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž do střechy Plochý rámový kolektor SFK 205ID 6 9 0 2 7 3 3 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor... 5 Přehled nářadí...

Více

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Více

6302 0472 11/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0472 11/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 pro kolektory SKS 3.0. Před montáží pečlivě pročtěte 630 047 /000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube 5 pro kolektory SKS 3.0 Před montáží pečlivě pročtěte Tiráž Technické změny vyhrazeny! Z důvodu dalšího vývoje se mohou obrázky,

Více

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest 1) Které hlavní hořlavé prvky jsou obsaženy v palivech? 2) Které hlavní složky obsahuje vzduch a v jakém podílu? 3) Co je oxid uhličitý,

Více

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Rotační čerpadlo Výrobek Dodavatel název: Rotační čerpadlo typ: DK 12, 22, 31, 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Výrobky

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile SI CZ HU PL TR SK ssembly and Use Instructions www.zarges.de w Plattformtreppe, fahrbar w Mobile platform steps w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform Z00 N 9 w Überstieg, fahrbar

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více