agrotip Ošetření obilnin fungicidy Herbicidní technologie v kukuřici V Posázaví hospodaří moderně Fomová hniloba brukvovitých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agrotip Ošetření obilnin fungicidy Herbicidní technologie v kukuřici V Posázaví hospodaří moderně Fomová hniloba brukvovitých"

Transkript

1 agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Duben Apríl 2014 Herbicidní technologie v kukuřici Ošetření obilnin fungicidy Fomová hniloba brukvovitých V Posázaví hospodaří moderně

2 Obsah Duben Řepka 04 Fomová hniloba brukvovitých 06 Hlízenka a co ještě? Obilniny 08 Doporučení pro ošetření obilnin fungicidy BASF v roce Fungicídy v obilninách: Capalo, Swing Top, Osiris 13 Čím více rzí a braničnatek, tím větší rozdíly mezi přípravky i modely ošetření 21 Arrat připomínáme doporučení pro jarní ječmen a trávy 22 Fungicidní pokusy na Moravě 2013 Kukuřice 24 Wing P: spolahlivý a dlhodobý účinok v preemergentnom herbicídnom ošetrení kukurice 26 Odplevelení kukuřice po vzejití: Stellar + Outlook Pack, Kelvin + Arrat Pack 2 Agrotip 4/2014

3 Speciálky 28 Vinohradnická konference BASF Reportáž 30 Moderní hospodaření v Posázaví agrotip Vydavatel: BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 IČO: Místo vydání: Praha Číslo 4/2014, den vydání: MK ČR E Vychází 10 ročně v ČR a SR Foto na titulní straně: Václav Jirka BASF spol. s r.o. Sokolovská 668/136d, Praha 8 Česká republika, tel.: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter. BASF Slovensko spol. s r. o. Prievozská 2, Bratislava Slovenská republika, tel.: Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. Agrotip 4/2014 3

4 Řepka ozimá Choroby Fomová hniloba brukvovitých Phoma lingam (Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria biglobosa) Fomová hniloba brukvovitých neboli fomové černání stonků řepky je v současné době nejčastější chorobou v porostech řepek ozimých na českých polích. Tato choroba se začala šířit v Čechách (tehdejším Československu) po roce Důvody pro její poměrně rychlé šíření byly dva. Prvním byl významný nárůst ploch této plodiny (pro technické zpracování). V roce 1989 bylo pěstováno 102 tisíc hektarů řepky, v roce 1995 již 252 tisíc. Od roku 1995 plocha řepky ozimé neklesla pod 250 tisíc hektarů, naopak (až na malé výjimky) plynule stoupala, až přesáhla 400 tisíc hektarů v roce Druhým důvodem bylo zavedení a pěstování nových přímořských odrůd (francouzských a německých), které byly k této chorobě méně odolné. Bionomie Fomová hniloba je způsobena patogenem Phoma lingam (imperfektní stadium), který má dva původce perfektního stadia a to je Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria biglobosa. Podle literatury a výzkumu je poškození způsobené Leptosphaeria maculans závažnější, protože způsobuje hluboké nekrózy ve spodní části stonku a kořenového krčku. Patogen se šíří pomocí půdy, posklizňovými zbytky nebo se může šířit i osivem, ale tento třetí způsob je málo častý. Vývojový cyklus má poměrně komplikovaný a alternativně může procházet saprofytickou, nekrotrofní a endophytickou fází. Na podzim se setkáváme s okrouhlými skvrnami na listech, které jsou nejprve šedé, později hnědé v barvě bílé kávy a objevují se v nich postupně pyknidy (malé černé útvary - viz foto č. 1). Okolo skvrn se vytváří žluté okraje a žloutnutí se obvykle zvětšuje přes část listu až celý list. Jedná se o fázi nekrotrofní. Chorobou bývají poškozené většinou starší listy, které odumírají v průběhu zimy a jara. Na jaře jsou rostliny napadány askosporami, uvolňujícími se z pseudothecií, které přežívají na posklizňových zbytcích. Po této jarní infekci se tvoří rovněž nejprve šedé léze a pyknidy na listech, později dochází k prorůstání infekce a k porušení pletiv uvnitř stonku a krčku (viz foto č. 2 a 3). Tím je narušena výživa rostliny a dochází ke ztrátám na výnosu. Askospory se šíří větrem i na větší vzdálenost a tato primární infekce je nebezpečná, zatímco z pyknid jsou uvolňovány konidie, šířené deštěm většinou na menší vzdálenost, a tato sekundární infekce nebývá tak škodlivá. Při poškození krčku (stonku) fomovou hnilobou může dojít k průniku dalších patogenů do rostlin řepky, případně se usnadní vstup i škůdcům. V případě silného poškození pletiv fomovou hnilobou dochází až k odumírání rostlin a ty mohou polehnout nebo se zlámat při silném větru. Vývoj a šíření fomy v porostech podporuje vlhko a teploty od 5 C do 20 C. Široké teplotní rozpětí umožňuje vývoj této choroby jak později na podzim, tak v časném jaru. Škodlivost a ochrana proti fomové hnilobě Škodlivost této choroby je vysoká, zejména sejde-li se vlhké počasí jak v průběhu podzimu, tak v předjaří a jarních měsících. Potom se ztráty na výnosu mohou pohybovat až okolo 40 %. Většinou se však jedná o výrazně nižší poškození řádově na úrovni jednotek procent. Ochrana proti fomové hnilobě spočívá v souboru opatření (IOR). Důležitá je správná agrotechnika, tj. odklizení posklizňových zbytků řepky, případně hluboké zapravení. Nevhodné je minimální zpracování půdy. Potřebné je dodržet v osevním postupu alespoň čtyřletý odstup od předchozího zařazení řepky (nebo jiné brukvovité plodiny) na jeden pozemek, vhodnější je 6 až 7 let. K agrotechnickým opatřením patří i správný výběr odrůdy nejlépe rezistentní (Arzenal, Atenzo), nebo odrůdy s vyšší odolností vůči fomové hnilobě. Neméně důležité je setí mořeného osiva, a to nejen proti chorobám, ale i proti škůdcům. Při časném napadení dřepčíky nebo krytonoscem zelným se ulehčuje cesta vstupu fomové hniloby do rostliny. Nevhodné jsou velmi časné výsevy, které způsobují přerůstání řepek, křehkost pletiv, a tím snadnější vstup choroby do rostliny (viz foto č. 4). K souboru opatření patří také podzimní morforegulace rostlin, tj. zbrždění růstu nadzemní části, zesílení kořenového krčku, posílení růstu kořenů a optimální úhel postavení listů. V řadě pokusů s morforegulátory růstu bylo zjištěno nižší napadení fomovou hnilobou 4 Agrotip 4/2014

5 1 1 Podzim, skvrny s pyknidami na listech 2 3 Prorůstání infekce dovnitř stonku a krčku 4 Časné výsevy způsobují křehkost pletiv (řádově 10-20%), protože došlo k zesílení pletiv rostlin. Další možností je použití fungicidů a nejlépe fungicidů s morforegulačním účinkem (fungicidy s účinnými látkami tebuconazole, metconazole případně flusilazole). V řadě pokusů probíhajících na Zkušební stanici Kluky bylo zjištěno, že nejvyšší účinnosti proti fomové hnilobě bylo dosaženo při dvou fungicidních vstupech - poprvé na podzim ve fázi řepky BBCH a podruhé na jaře ve fázi řepky BBCH 32. Pokud bylo použito pouze jedno fungicidní ošetření, bylo nejnižší napadení kořenového krčku a stonku (hodnoceno podle mezinárodních metodik EPPO ve fázi BBCH 75 85) u aplikací podzimních. V budoucnosti bude možné také použít induktory rezistence, ať již syntetické induktory nebo aktivátory obranných mechanismů řepky vůči fomové hnilobě, případně elicitory z mycelia Leptosphaerie maculans. V boji proti černání stonků řepky je nezastupitelná úloha monitoringu. Sledováním vývojové fáze porostu a prvních příznaků napadení zároveň se znalostí odrůdy, předplodiny, zpracování půdy, data setí, moření a vývoje počasí je možné vydat objektivní doporučení k ošetření porostů řepky ozimé. Ing. Milena Bernardová, Zkušební stanice Kluky Foto autorka Agrotip 4/2014 5

6 Řepka ozimá Choroby Hlízenka, a co ještě? Řepka ozimá si stále drží přízeň investorů na burzovních trzích a zpracovatelů řepkového semene, i když tato komodita zaznamenala nejistotu v důsledku váhání evropských zástupců s vysvětlením, jak vidí její budoucnost v následujících sedmi letech. Pro tuzemské pěstitele je v tuto chvíli nejdůležitější jistota stabilní ceny, která se nyní pohybuje nad úrovní 10 tis. Kč/t ( ). Příznivá výkupní cena dává pozitivní záruku vynaloženým finančním prostředkům do porostů řepky a významně stabilizuje ekonomiku podniku. Každý řádný hospodář věnuje maximální péči porostům, porovnává také vynaložené investice s jejich ekonomickým přínosem. Rozhodujícím parametrem bývá zpravidla dosažený výnos, ale neméně důležitým měřítkem je i jeho ekonomická návratnost. Protože řepka a slunečnice se společně pěstují na téměř 20 % ploch orné půdy, dobrým výnosům stojí v cestě řada houbových patogenů velká zásoba sklerocií hlízenky obecné v půdním profilu, v posledních letech se stále více objevující plíseň šedá, alternáriové skvrnitosti a černě. Při volbě přípravků je proto nezbytné zohledňovat jejich účinnost na tyto nejdůležitější patogeny společně s hospodářskými ukazateli a deklarovanými přírůstky výnosů. Z celosvětového měřítka má vysokou účinnost proti uvedeným patogenům účinná látka boscalid, patřící do skupiny SDHI karboxamidů (Tab. 1, Graf 1). Kombinace boscalidu s účinnou látkou dimoxystrobin vykazuje mimořádně dlouhou a silnou účinnost na dýchací procesy širokého spektra houbových organismů. Tyto originální látky jsou obsaženy pouze v přípravku Pictor a poskytují vysokou jistotu fungicidního zásahu. Jejich unikátní formulace podporuje rychlou penetraci do rostliny a zabraňuje smyvu deštěm (případné srážky 30 min. po aplikaci nesnižují účinnost). Přípravek je následně systémově rozváděn i do těch částí, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Kromě vlastní fungicidní ochrany působí Pictor také příznivě na fyziologii rostliny, což se pozitivně projevuje green-efektem především v období stresových podmínek (sucho, chlad apod.). Pictor rovněž ovlivňuje tvorbu ligninu v buňkách šešulí, významně je zpevňuje a zvyšuje jejich odolnosti k pukání. Pro tyto vlastnosti je řazen do skupiny AgCelence přípravků. Pictor jako jediný fungicid na trhu nemá žádné legislativní omezení! Kromě špičkové účinnosti Pictoru na houbové choroby je dalším důležitým měřítkem přírůstek výnosu po jeho aplikaci. Boscalid, nosný karboxamid Pictoru, zabezpečuje nejvyšší přírůstky výnosů i v letech s nízkým infekčním tlakem hlízenky (Graf 2). Není tedy nutné přemýšlet nad tím, jak vysoký infekční tlak bude. V podmínkách ČR Tabulka 1: Účinnost jednotlivých látek na patogeny řepky se vysoký výskyt hlízenky projeví jednou za několik let. Pictor se tak stává nástrojem ochranného opatření s nejvyššími přírůstky výnosů a současně s ideální ekonomikou postřiku (Graf 3). Srovnání technologií fungicidní ochrany řepky jednotlivých firem každoročně provádí v celorepublikových poloprovozních pokusech SPZO. Technologie BASF dosahuje v těchto pokusech meziročně vysokého zvýšení výnosů. Fungicidní ošetření porostů Caryxem a následně Pictorem přineslo zvýšení výnosů o 22 %, čemuž odpovídá navýšení výnosů o 0,86 t/ha (Graf 3). Ekonomická návratnost investice po odečtení nákladů na aplikaci a ceníkových cen fungicidů byla u této varianty Kč (při kalkulaci ceny řepkového semene v roce 2013 pouze Kč/t). Účinná látka g/ha Alternaria Sclerotinia Botrytis tebuconazole 250 prothioconazole 150 ( ) prochloraz 450 ( ) propiconazole 125 boscalid 100 Zdroj: Ing. J. Šaroun, Květy Olejnin, leden 2014, SPZO 6 Agrotip 4/2014

7 Graf 1: Napadení hlízenkou po ošetření fungicidy (v %), Rosemaund 2012, Velká Británie Zdroj: HGCA: Fungicides for sclerotinia control in winter oilseed rape, March 2013 kontrola 62 azoxystrobin + cyproconazole kontrola boscalid kontrola azoxystrobin + cyproconazole azoxystrobin tebuconazol + prothioconazol cyproconazole boscalid fluopyram boscalid tebuconazol + prothioconazol tebuconazol + prothioconazol fluopyram prothioconazol 31 poloviční dávka plná dávka Graf 5,4 2: Výnos řepky (t) po ošetření fungicidy, výskyt hlízenky 30 poloviční pod 5 dávka %, plná dávka (n=4) Zdroj: fluopyram HGCA: + Fungicides prothioconazol for sclerotinia poloviční control dávka in plná winter dávka oilseed rape, March ,3 25 5,2 5,4 poloviční dávka plná dávka poloviční dávka plná dávka 5,1 5,3 5,4 5,2 5 5,3 4,9 5,1 5,2 4,8 5 5,1 4,7 4,9 5 4,6 4,8 4,9 4,7 4,8 4,6 4,7 kontrola tebuconazol + prothioconazol kontrola tebuconazol + prothioconazol boscalid + metconazol azoxystrobin + cyproconazole 4,6 kontrola tebuconazol + boscalid + azoxystrobin + prothioconazol metconazol cyproconazole Graf 3: Zisk z aplikací fungicidů (Kč) Zdroj: Ing. J. Šaroun, Výsledky pokusů SPZO Tilmor, Tilmor, Prosaro Staccato, Staccato, Acanto boscalid + metconazol Orius+Veloc., Orius Veloc., Bumper azoxystrobin + cyproconazole Orius + Mir., Orius + Mir., Bumper + Roll. poloviční dávka boscalid fluopyram + prothioconazol boscalid fluopyram + prothioconazol 6334 boscalid fluopyram prothioconazol Caryx, Caryx, Pictor plná dávka Toprex, Toprex, Amistar Xtra Doporučení k aplikaci Optimální termín pro ochranu řepky proti houbovým chorobám je, s ohledem na hlízenku obecnou, ve fázi první poloviny květu v dávce 0,5 l/ha. Vzhledem k dlouhodobému působení Pictoru je možné provádět ošetření již před květem (od fáze zeleného poupěte řepky) ve stejné dávce. Tato flexibilita je oceňována především tam, kde jsou pro aplikaci postřikové jíchy využívány tažené postřikovače. Ošetření slunečnice proti houbovým chorobám je možné ve dvou lhůtách. První termín ve fázi 4 8 listů slunečnice proti alternáriové skvrnitosti a plísni šedé v dávce 0,5 l/ha. Druhý termín ve fázi počátku květu (BBCH 61) proti plísni šedé a hlízence obecné ve stejné dávce. Technologie ošetření řepky podle doporučení BASF dává možnost efektivního potlačení houbových patogenů, zvýšení výnosů a pojištění všech předchozích nákladů investovaných do porostů. Tilmor, Tilmor, Prosaro Staccato, Staccato, Acanto Orius+Veloc., Orius + Veloc., Bumper Orius + Mir., Orius + Mir., Bumper + Roll. Caryx, Caryx, Pictor Toprex, Toprex, Amistar Xtra Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. Tilmor, Tilmor, Prosaro Staccato, Staccato, Acanto Orius+Veloc., Orius + Veloc., Bumper Orius + Mir., Orius + Mir., Bumper + Roll. Caryx, Caryx, Pictor Toprex, Toprex, Amistar Xtra Agrotip 4/2014 7

8 Obilniny Fungicidy Doporučení pro ošetření obilnin fungicidy BASF v roce 2014 Společnost BASF má velmi široké portfolio fungicidních látek, které jsou zaregistrovány pro aplikace v obilninách. Snad bych mohl připomenout triazoly - epoxiconazole, metconazole, morfolin - fenpropimorph nebo strobilurin - pyraclostrobin. Tato velmi široká nabídka účinných látek byla ještě doplněna o metrafenone ze skupiny benzofenonů. Jmenované účinné látky jsou obsaženy ve čtyřech fungicidech, které BASF nabízí na českém trhu v letošním roce. Konkrétně se jedná o Tango Super, Capalo, Operu Top a Osiris. Tango Super Je dlouhodobě nejpoužívanější fungicidem v obilninách v České republice (na více než ha). Kombinace dvou účinných látek (epoxiconazole a fenpropimorph) zajišťuje dostatečnou účinnost na nejvýznamnější listové choroby pšenic (braničnatky, rzi, padlí, fuzariózy) a sladovnických ječmenů (listové skvrnitosti, padlí a rzi). I v letošním roce bude doporučováno jako univerzální řešení v systému jednoho ošetření v průměrných porostech pšenic a ječmenů nebo při nižším infekčním tlaku houbových chorob. Příznivá cena ošetření zaručuje vysokou rentabilitu použití. Nejdůležitější bude správné načasování podle aktuálního stavu porostů. Při použití Tanga Super v porostech pšenice je třeba se řídit infekčním tlakem houbových chorob a ošetřovat na počátku infekce. Pro odrůdy jarního ječmene, které neobsahují gen odolnosti k padlí Mlo (Kangoo, Sebastian, Malz), doporučujeme aplikaci na konci odnožování až začátku sloupkování. U ostatních odrůd můžete aplikaci posunout do období plného sloupkování až objevení se klasu, podle infekčního tlaku listových skvrnitostí a rzí. Doporučená dávka je 1 l/ha. V letošním roce pokračuje cenově zvýhodněné balení Tanga Super, kdy při jednorázovém nákupu 100 l (20 5 l) získáte slevu 20 % oproti klasickému balení 5 l*. Výskyt padlí v ozimém ječmeni v dubnu Agrotip 4/2014

9 Drnholec, odrůda Bardotka, klasová fuzária Capalo Nejvýznamnějším přínosem fungicidu Capalo je účinnost na padlí travní. Kombinací metrafenonu a fenpropimorphu vzniká kombinace výrazného stop-efektu + dlouhodobého působení proti padlí. Capalo je prvním fungicidem na českém trhu, který tuto účinnost nabízí. Výsledkem je velmi flexibilní termín aplikace ve fázi BBCH (konec odnožování až objevení se praporcového listu), tzn. že Capalo není třeba aplikovat příliš brzy (preventivně), ani příliš pozdě (eradikativně). Optimální termín je na začátku projevů infekce padlí; fenpropimorph probíhající infekci zastaví a metrafenone dlouhodobě (po dobu 3 4 týdnů) ochrání před další infekcí. Nelze zapomenout ani na epoxiconazole, tyto dvě látky doplňuje o účinnost na listové skvrnitosti braničnatky, hnědou a rhynchosporiovou a rzi. Capalo tak nabízí úplně nový systém ochrany pšenic a sladovnických ječmenů proti padlí travnímu, který zaručuje Osiris Je novinkou minulého roku a hned v prvním roce byl použit na více než ha. Obsahuje dva triazoly - epoxiconazole a metconazole. Kombinac těchto účinných látek potlačuje houbové choroby, které se vyskytují v druhé polovině vegetace, jako jsou listové skvrnitosti, rzi, klasové fuzariózy, a snižuje výskyt saprofytických houbových chorob, jako jsou černě pěstitelům dlouhodobě zdravý porost přinášející zisk. Doporučená dávka při sólo aplikaci je 1,4 l/ha. Termín aplikace Capala je obdobný jako termín aplikace morforegulátoru Medaxu Top (BBCH 30 39, začátek sloupkování až praporcový list). Firma BASF proto nabízí cenově zvýhodněné balení, obsahující 60 l Capala + 20 l Medaxu Top. Efektem balíčku je snížení ceny Capala o 18 %, počítáno při plné ceně Medaxu Top*. Doporučení při aplikaci se řídí aktuálním infekčním tlakem houbových chorob, stavem porostu, odrůdou, intenzitou dusíkatého hnojení, pozemkem a dalšími faktory. Obecně lze doporučit Capalo 1,2 1,4 l/ha + Medax Top 0,5 0,7 l/ha. Společná aplikace fungicidu s morforegulátorem znamená snížení dávky morforegulátoru, protože azoly obsažené ve fungicidech působí částečně morforegulačně. * Ceníkové ceny Agrofertu 2014 a alternárie. Velmi významná je inovativní formulace, která zajišťuje výbornou přilnavost postřikové kapaliny, rychlé působení a výrazný stop-efekt. Doporučená dávka je 1,75 l/ha. Pokud by byla vyšší pravděpodobnost tvorby fuzarióz (předplodina kukuřice, minimalizační zpracování půdy, citlivá odrůda, deštivé počasí), pak doporučujeme dávku zvýšit na 2 l/ha. Opera Top Obsahuje dvě účinné látky epoxiconazole a pyraclostrobin. Účinnost epoxiconazolu již byla zmíněna. Pyraclostrostrobin je účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Obecně je považován za nejefektivnější, nejzelenější strobilurin. Důvodem je jeho účinnost na houbové choroby (braničnatky, rhynchosporiovou a hnědou skvrnitost, rzi) a zvláště bych chtěl upozornit, že působí na listové choroby typu DTR (délka působení je 4 6 týdnů) a zároveň má významný vliv na omezení nespecifických skvrnitostí. Bonusem navíc je ochrana před stresovými faktory, jako je sucho, vysoké teploty a sluneční svit. Ochrana je dána snížením aktivity některých fyziologických procesů - transpirace, tvorby ethylenu apod. Pokud některý přípravek výrazně zlepšuje celkovou fyziologii rostliny, BASF pro tento efekt používá termín AgCelence. Doporučená dávka Opery Top při sólo aplikaci je 1,5 l/ha. Agrotip 4/2014 9

10 Obilniny Fungicidy Schéma systému 3 ošetření Osiris 1,5 l/ha Opera Top 1 l/ha Capalo 1,2 l/ha Systém 2 ošetření Systém dvojího ošetření je vždy jistější než systém jednoho ošetření, a to z hlediska výnosu i kvality produkce. Při intenzivním pěstování obilnin a při normálním vývoji počasí by měl být systém dvojího ošetření standardním opatřením. V systému dvojího ošetření obilnin doporučujeme letos 2 systémy: 1) Capalo (1,2 l/ha) BBCH Osiris (1,5 l/ha) BBCH Kombinace těchto dvou fungicidů zaručuje dlouhodobou ochranu porostů obilnin před listovými a klasovými chorobami. Výsledkem jsou maximální výnosy a kvalitní produkce bez mykotoxinů. Doporučené dávky Capala i Osirisu jsme snížili oproti systému jednoho ošetření. Pro úspěšné použití daného systému je nutné, aby období mezi aplikací prvního a druhého fungicidu nebylo delší než 25 dní. Předešlé doporučení preferujeme u sladovnických odrůd, které neobsahují gen odolnosti k padlí Mlo (Kangoo, Sebastian, Malz) a odrůd pšenice citlivých k padlí (Federer, Elly atd.) 2) Opera Top (1,5 l/ha) BBCH Osiris (1,5 l/ha) BBCH Kombinace těchto dvou fungicidů zaručuje obdobnou kontrolu houbových chorob jako předešlá kombinace, kromě padlí. Opera Top ovšem obsahuje pyraclostrobin, což je strobilurin s výrazným fyziologickým působením. Výsledkem je schopnost rostliny překonat stresové období vytvořené suchem nebo slunečním zářením. Systém dvojího ošetření s Operou Top doporučujeme pěstitelům, kteří pěstují odrůdy odolné k padlí, ale náchylnější k nespecifickým skvrnitostem. Systém 3 ošetření České zemědělství se naštěstí vrací k svému původnímu účelu, které bylo vždy spojeno s produkcí potravin a krmiv. Dané zaměření znamená intenzivní přístup při produkci obilovin a již v současné době je asi % ploch ošetřeno během vegetace třemi fungicidy (podle agentury Kleffmann a partner). BASF jako nejvýznamnější partner českých zemědělců při fungicidním ošetření obilnin nabízí následující model trojího ošetření: Capalo (1,2 l/ha) BBCH Opera Top (1 l/ha) BBCH Osiris (1,5 l/ha) BBCH Uvedené doporučení je aplikace na jistotu, která zajistí fungicidní kontrolu všech houbových chorob, jež se mohou během vegetace vyskytnout, od chorob pat stébel přes listové choroby až po ošetření klasu. Použití trojího ošetření doporučujeme na ty nejlepší porosty. I při tomto intenzivním ošetření, při standardním počasí a ceně komodit vyšší než Kč/ha bude dosažena 100 % rentabilita, jako je v systémech jednoho a dvojího ošetření. Závěr Společnost BASF nabízí v roce 2014 na českém trhu čtyři fungicidy, které umožňují pěstitelům obilnin řešit všechny houbové choroby při různých systémech intenzity pěstování a různém tlaku houbových chorob. Ing. Aleš Raus, Ph.D. Foto autor 10 Agrotip 4/2014

11 Obilniny Fungicídy Fungicídy v obilninách: Capalo, Swing Top, Osiris V ostatných rokoch sa v oblasti ochrany obilnín proti hubovým chorobám významne rozširuje spektrum účinných látok fungicídov a do sortimentu pribúda aj čoraz viac prípravkov so známymi účinnými látkami. Pre pestovateľov je náročné orientovať sa v širokej ponuke prípravkov a vybrať si vhodný produkt, pretože mnohé z nich sú nové alebo sú na trhu len veľmi krátko a poznatky i skúsenosti s ich využívaním nie sú všeobecne známe. Aj to je jeden z dôvodov prečo sa firma NPPC Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš v rámci svojej odbornej a poradenskej činnosti každoročne venuje zakladaniu vývojových maloparcelových pokusov. Ich cieľom je testovanie noviniek v segmente fungicídov, ktoré postupne prichádzajú na trh, a na ich základe i rozšírenie poznatkov na úseku ochrany proti chorobám. Firma BASF uviedla v ostatnom období v oblasti fungicídov 3 nové produkty - Capalo, Swing Top, Osiris. V tomto príspevku by sme Vás chceli oboznámiť s výsledkami ich testovania v pokusoch s pšenicou letnou f. ozimnou (ďalej len pšenica ozimná) na lokalite Malý Šariš v roku Pokusná lokalita sa nachádza v okrese Prešov, nadmorská výška je 301 m n. m., priemerný ročný úhrn zrážok je 625 mm a priemerná ročná teplota je 8,2 C. Oblasť je zaradená do zemiakarskej výrobnej oblasti. Účinnosť fungicídov proti listovým chorobám bola testovaná na 2 odrodách pšenice ozimnej Malyska a Madejka. Odolnosť odrody Malyska proti hubovým chorobám je nižšia, pričom najcitlivejšia je na prítomnosť múčnatky trávovej a hrdze pšenicovej. Odroda Madejka je proti väčšine hospodársky významných chorôb stredne odolná. Poľné pokusy boli zakladané blokovou metódou s náhodným usporiadaním pokusných členov v 4 opakovaniach. Veľkosť pokusných parciel bola 10 m 2. Z pohľadu chorôb boli v roku 2013 vytvorené veľmi dobré podmienky pre šírenie sa múčnatky trávovej, helmintosporiózy pšenice a hrdze pšenicovej. V krátkej dobe po obnovení jarnej vegetácie sa na odrode Madejka objavila silná infekcia múčnatkou trávovou. Už pri prvom postreku v štádiu druhého kolienka (BBCH 32) bol jej výskyt na 5. liste 10 %. Progres v rozvoji choroby bol následne brzdený vďaka uplatneniu obranných mechanizmov odrody. Iný priebeh mal rozvoj múčnatky na odrode Malyska. V mladšom vývinovom štádiu plodiny bol výskyt choroby na odrode Malyska zanedbateľný, ale postupne jej šírenie do vyšších listových poschodí nadobudlo expanzívny charakter. Začiatkom mliečnej zrelosti dosahovalo napadnutie horných dvoch listov kontrolného variantu 61 % (Tab. 2). Helmintosporióza pšenice (známa skôr ako DTR - Drechslera tritici-repentis), ktorá významne poškodzovala zdravotný stav porastov pšenice ozimnej v predchádzajúcich dvoch rokoch, sa vďaka teplejšiemu priebehu počasia v mesiaci máj presadila aj v roku Ďalšia z chorôb, podieľajúca sa na komplexe listových škvrnitostí, septorióza pšenicová, sa vyskytovala minimálne. Symptómy helmintosporiózy boli zaznamenané na 3. liste zvrchu už začiatkom klasenia (Tab. 1). Následný intenzívny rozvoj choroby bol podporovaný ďalším priebehom počasia. Pri hodnotení intenzity napadnutia horných dvoch listov v poraste kontrolného variantu začiatkom mliečnej zrelosti (BBCH 71) bolo zistené nižšie napadnutie odrody Madejka (33 %) v porovnaní s odrodou Malyska (54 %). Na odrode Malyska bol evidovaný veľmi skorý nástup ďalšej hospodársky významnej choroby, hrdze pšenicovej. Začiatkom mliečnej zrelosti bolo napadnutie 2. listu 21 % a zástavového 5 %. Na odrode Madejka neboli v tom čase zistené žiadne symptómy napadnutia. Koncom mliečnej zrelosti dosiahlo napadnutie zástavového listu odrody Malyska 28 % a pri odrode Madejka 11 %. Hrdza pšenicová bola tým patogénom, ktorý pri odrode Malyska najvýznamnejšie ovplyvnil proces tvorby zrna a viedol k podstatnému zníženiu HTZ a tým aj úrody zrna neošetreného variantu (Tab. 2). Agrotip 4/

12 Obilniny Fungicídy Tabuľka 1: Výskyt chorôb v porastoch pšenice ozimnej zistený pred 2. aplikáciou fungicídov (% napadnutia listovej plochy, BBCH 51, ) Odroda Listové poschodie Neošetrené Duett Top Capalo Múčnatka trávová Madejka 2. list Madejka 3. list Malyska 2. list Malyska 3. list Helmintosporióza pšenice Madejka 3. list Malyska 3. list Tabuľka 2: Výsledky pokusov v roku 2013, VŠS Malý Šariš Zdesikovaná listová plocha v neošetrenom variante, odroda Malyska, BBCH 83 Variant Dávka (l.ha -1 ) Múčnatka trávová (%) DTR (%) Hrdza pšenicová (%) HTZ (g) Prírastok HTZ (g) Úroda zrna (t.ha -1 ) Prírastok úrody (t.ha -1 ) Odroda Madejka Kontrola ,75-10,09 - Duett Top // Swing Top 0,6 / 1, ,30 1,55 11,07 0,98 Capalo // Swing Top 1,2 / 1, ,05 1,30 11,19 1,10 Capalo // Osiris 1,2 / 2, ,65 1,90 11,41 1,32 Capalo 1, ,50 0,75 10,65 0,56 Tango Super ,15 0,40 10,40 0,31 Odroda Malyska Kontrola ,00-9,82 - Duett Top // Swing Top 0,6 / 1, ,80 4,80 11,16 1,34 Capalo // Swing Top 1,2 / 1, ,50 4,50 11,56 1,74 Capalo // Osiris 1,2 / 2, ,75 4,75 11,35 1,53 Capalo 1, ,25 5,25 11,20 1,38 Tango Super ,05 4,05 10,63 0,81 Zdravý porast - variant Capalo / Swing Top, odroda Malyska, BBCH 83 V systéme dvojitej fungicídnej ochrany bolo ošetrenie realizované v dvoch dávkach aplikovaných v štvortýždňovom intervale, a to v štádiu BBCH 32 a BBCH 51. V prípade jednej aplikácie fungicídu bol postrek uskutočnený v štádiu BBCH 51. Z hľadiska účinnosti proti chorobám sa jednoznačne potvrdilo, že vyšší a spoľahlivejší účinok pri vysokom infekčnom tlaku chorôb býva dosiahnutý použitím dvoch aplikácií fungicídov. Najvyššia fungicídna účinnosť proti všetkým sledovaným chorobám a pozitívne ovplyvnenie HTZ a úrody zrna bolo dosiahnuté po ošetrení prípravkami Capalo / Swing Top a Capalo / Osiris. Priemerný prírastok úrody zrna po ošetrení porastov pšenice ozimnej uvedenými prípravkami bol 1,21 t.ha -1 pri odrode Madejka a 1,64 t.ha -1 pri odrode Malyska. V porovnaní s tým, pri jednom ošetrení, realizovanom na začiatku klasenia prípravkami Capalo a Tango Super, bol priemerný prírastok úrody zrna 0,43 t.ha -1 pri odrode Madejka a 1,09 t.ha -1 pri odrode Malyska. Nárast úrody zrna po aplikácii fungicídu ovplyvňuje priebeh počasia, infekčný tlak patogénov, odroda a samozrejme typ fungicídu. Najvyššia úroda zrna v porovnaní s kontrolným variantom (prírastok 1,32 t.ha - 1 ) bola zaznamenaná pri odrode Madejka na variante Capalo / Osiris a pri odrode Malyska (prírastok 1,74 t.ha -1 ) na variante Capalo / Swing Top. Poznámka: termíny hodnotenia chorôb - múčnatka trávová, DTR - BBCH 71 ( ); hrdza pšenicová - BBCH 77 ( ) Záver Účinnosť fungicídnej ochrany pri ošetrených variantoch pšenice ozimnej bola výsledkom interaktívneho pôsobenia fungicídu a odrodovej citlivosti k jednotlivým patogénom. Dosiahnuté výsledky pokusov predurčujú prípravky Capalo, Osiris a Swing Top pre efektívne riešenie kvalitnej ochrany porastov obilnín a zvyšovania hektárových úrod. RNDr. Darina Muchová, Ph.D. Ing. Mária Lichvárová NPPC Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš Foto Darina Muchová 12 Agrotip 4/2014

13 Obilniny Výsledky pokusů Čím více rzí a braničnatek, tím větší rozdíly mezi přípravky i modely ošetření Tento slogan zní možná odvážně, ale podle mých dlouholetých zkušeností je pravdivý. Za téměř 20 let v pozici obchodního zástupce společnosti BASF mi prošlo rukama mnoho účinných látek, přípravků, ale i variant a výsledků a toto tvrzení plně potvrzují. Braničnatky jsou plíživé a velice škodlivé choroby obilnin, které pomalu a jistě likvidují listovou plochu, čímž se významně podílí na snížení výnosu. Zvláštností této choroby je dlouhá inkubační doba (až 28 dní) a potom velice destruktivní účinek na listový aparát. Vlhké počasí a obilnina jako předplodina tuto chorobu silně podporují. Rzi jsou nenápadné choroby, které se vyznačují malými kupkami, různě zbarvenými v závislosti na druhu. Narozdíl od braničnatek mají velice krátkou inkubační dobu (do 7 dní) a v případě silné infekce jsou schopny za několik dní totálně zničit listový aparát. Jejich výskyt podporuje především suché počasí a odrůdová citlivost obilnin. V porostech se samozřejmě vyskytuje podstatně více chorob a podle různých podmínek dochází k jejich výskytu a míře škodlivosti. V tabulce 1 jsou shrnuty nejdůležitější předpoklady pro výskyt jednotlivých patogenů. Znalost problematiky vývoje a šíření chorob a přehled o účinnosti jednotlivých účinných látek obsažených ve fungicidech jsou cestou k úspěšnému zvládnutí ochrany obilnin, což vede k dosažení očekávaných výnosů a kvality produkce. V loňském roce jsem na území Moravy prováděl či hodnotil četné fungicidní pokusy s různými modely ošetření. Se zajímavými výsledky z této sezóny bych vás rád v tomto příspěvku seznámil. Především však s výsledky ze ZVU Kroměříž, u nichž jsem neměl žádný vliv na volbu přípravků nebo termín aplikace. Základem je odrůda I toto je známé rčení a mnozí se dokonce snažíte o tzv. odrůdovou agrotechniku. Znalosti požadavků odrůdy na předplodinu, stanoviště, výsevek, výživu, použití morforegulátorů a její odolnosti k chorobám ovlivňují výši dosaženého výnosu. Rozdíly jsou obrovské, což dokazují přiložené výsledky z vlastních odrůdových pokusů s pšenicí ozimou z roku 2010 nebo Je všeobecně známo, jak silný je vliv ročníku na výnos, což demonstrují např. tyto dva vybrané ročníky. V tab. 2 a 3 jsou uvedeny m.j. i výsledky pokusů s odrůdou Magister. Všimněte si přírůstků výnosu po ošetření fungicidy BASF, které mají excelentní účinnost nejen na braničnatky a rzi. Agrotip 4/

14 Obilniny Výsledky pokusů Odrůda Magister z pokusech ZVU Kroměříž Tato odrůda byla vyseta pro potřeby ZVU a různých chemických firem pro prezentaci jejich fungicidních modelů, a to především při Polním dnu. Je to kvalitní potravinářská odrůda, která má ale zvýšené požadavky na špičkovou fungicidní ochranu. To proto, že je citlivá nejen na padlí travní a rez pšeničnou, ale i braničnatky. Kdo jí kvalitní fungicidní ochranu zajistí, toho nezklame, v opačném případě svými výsledky nepřekvapí. Odrůda Magister byla vyseta i v pokusech BASF. Zvolené fungicidní modely se vypořádaly nejen se silnou infekcí padlí travního, ale především s extrémní infekcí rzí pšeničnou. Jasně se zde ukázalo, jak důležité je znát nároky odrůd. Systém jednoho ošetření nestačil v závěru vegetace na silnou infekci rzi a to se projevilo na výnose. Naopak se plně uplatnil systém dvojího fungicidního ošetření, který má v popisu práce nejen rzi, ale celý komplex chorob, včetně klasových. Jak je vidět z grafu 1, modely ošetření Capalo Osiris nebo Opera Top Osiris prokázaly své kvality. Magister prověřil mnohé fungicidy Jak jsem již zmínil, odrůda Magister byla v loňském roce vyseta i pro potřeby ZVU Kroměříž. Dr. Ing. Tvarůžek na této odrůdě porovnával účinnost jednotlivých fungicidů, které jsou na trhu, aplikovaných v různých dávkách. Celý pokus byl postaven na jednom fungicidním ošetření přibližně na začátku metání. Návštěvníci Polního dne ZVU Kroměříž měli možnost si tyto pokusy prohlédnout. Zajímavější byla ale prohlídka až 19. června 2013, tedy cca 10 dní po Polním dnu, kdy jsem se 14 zákazníky provedl hodnocení jednotlivých variant. Rozdíly mezi jednotlivými fungicidy byly výrazné a mnohé varianty připomínaly spíše neošetřenou kontrolu. Prezentované výsledky jsou tedy průměrem 15 hodnocení účastníků této prohlídky a jejich výsledky se překvapivě dosti shodovaly. Do pokusu bylo zahrnuto 25 variant, tj. fungicidy v doporučovaných i jiných dávkách + neošetřená kontrola. Za BASF mohu konstatovat, že výběr ani dávky fungicidů s námi nebyly konzultovány a některé zvolené varianty byly nestandardní. O to zajímavější byl zdravotní stav porostu a výsledky jeho hodnocení (Tab. 4 a 5). V tab. 5 jsou popsány varianty BASF, ostatní použité varianty uvádím jako standardy (hodnocení 9 - zcela zelený porost bez napadení, 1 - suchý porost). Je jasné, že na odrůdě Magister ani sebelepší fungicid není schopen zcela ochránit listový aparát po celou dobu vegetace. Pro jeho ochranu je nutno použít sled přípravků v časovém odstupu dle stavu porostu a vývojové fáze obilniny. Neošetřená kontrola Capalo 1,2 l Osiris 1,5 l/ha Tab. 1: Vliv povětrnostních podmínek na výskyt a šíření chorob Choroba Rez plevová Puccinia striiformis Braničnatka pšeničná Septoria tritici Stéblolam Pseudocercosporella herpotrichoides Rhynchosporiová skvrnitost ječmene Rhynchosporium secalis Padlí travní Erysiphe graminis Hnědá skvrnitost ječmene Drechslera teres Helmintosporiová skvrnitost pšenice DTR Braničnatka plevová Septoria nodorum Rez pšeničná Puccinia recondita Průměrná denní teplota Rel. vlhkost vzduchu 4 10 C C nad 18 C nad 80 % Předpoklad srážek Sluneční svit více než 5 hodin Vítr větší než 3 m / sek. Inkubační doba* při 15 C příznivá optimální optimální příznivý příznivý 11 dní příznivá optimální příznivá optimální 20 dní příznivá optimální dlouhodobá vlhkost * doba mezi infekcí a vizuálním projevem choroby, převzato od ing. Zdeňka Lokaje příznivá optimální příznivá optimální 13 dní optimální optimální 5 dní příznivá příznivá optimální optimální příznivý optimální optimální 5 dní příznivá optimální optimální příznivý optimální optimální 5 dní příznivá optimální příznivá optimální 9 dní příznivá optimální optimální příznivý příznivý 10 dní 14 Agrotip 4/2014

15 Tab. 2: Výnos pšenice ozimé po ošetření fungicidy, Rokytnice u Přerova, 2010 Odrůda kontrola t/ha ošetřeno t/ha výnos % oproti kontrole 1. Federer 3,13 8, Akteur 3,23 6, Sogood 4,73 8, Citrus 3,54 6, Jindra 4,69 8, Mulan 5,54 9, Elly 5,47 8, Magister 4,97 8, Kerubino 5,10 8, Sg-s ,11 8, Chevalier 5,28 8, Hermann 5,50 8, Etela 5,45 8, Iridium 6,06 9, Cubus 5,36 8, Sultan 5,35 8, Sakura 6,06 8, Secese 6,14 8, Jb asano 5,62 7, Bardotka 5,10 7, Preciosa 6,45 8, Orlando 6,44 8, Pannonikus 5,73 7, Potenzial 6,36 8, Nikol 5,94 7, Ludwig 5,82 7, Seance - pš. jarní 5,95 7, Pannonia ns 5,63 7, Luteus 5,75 7, Seladon 6,88 8, Eurofit 6,36 7, Bagou 7,23 8, Graindor 7,34 8, Bodyček 6,37 7, Baletka 7,23 8, Altigo 7,46 8, Nadal 7,97 8, Premio 8,23 9, Průměr 5,80 8, Tab. 3: Výnos pšenice ozimé po ošetření fungicidy, Rokytnice u Přerova, 2013 Odrůda kontrola t/ha Opera Top / Osiris výnos % oproti kontrole 1. Arktis 5,49 8, Federer 5,21 8, Chevalier 5,24 8, Princeps 5,92 9, Potenzial 6,11 9, Citrus 6,37 9, Jindra 5,76 8, Elan 6,24 8, Magister 5,16 7, SO ,41 8, Papageno 7,09 9, Meister 6,24 8, Dromos 6,56 8, Forhand 6,61 8, Evina 6,45 8, Elly 7,16 9, Gallus 7,09 9, Cubus 7,04 9, Vanessa 6,81 8, Sailor 7,35 9, Dagmar 6,73 8, Sultan 6,47 8, JB Asano 6,89 8, Genius 6,75 8, Altigo 6,92 8, Cimrmanova raná 7,29 9, Matylda 7,44 9, Fabius 6,95 8, Golem 7,59 9, Seladon 7,4 9, Tiguan 7,85 9, Caroll 7,61 9, Turandot 7,52 9, MV Menüett 6,73 8, SO ,28 7, Bohemia 7,63 8, Pannonia 6,28 7, Brokat 7,73 9, SY Passport 7,95 9, MV Bodri 6,76 7, Athlon 7,57 8, MV Karéj 7,11 7, Tobak 8,2 9, Avenue 7,6 8, Patras 8,16 8, Průměr 6,84 8, Agrotip 4/

16 Obilniny Výsledky pokusů Vlevo neošetřená kontrola, vpravo Osiris 1,5 l/ha Vlevo Capalo 1,4 l/ha, vpravo Hutton 0,8 l/ha Mezinárodní srovnávací technologie ZVU Kroměříž V loňském roce se započala na pracovišti ZVU Kroměříž nová éra pokusů, která snese přívlastek mezinárodní. Jednotliví účastníci tohoto klání na maximálně dvou zvolených odrůdách pšenice ozimé nebo ječmene jarního (popř. oboje) prezentují svá doporučení s ohledem nejen na výnos, ale rovněž na ekonomiku zásahu, včetně hodnocení kvalitativních parametrů. Podobné pokusy bývají k vidění v Německu na DLG Feldtage. Volba odrůdy, jakož i hnojení a kompletní ošetření morforegulátory a fungicidy jsou zcela na účastníkovi soutěže. Při konání Polního dne si hosté mohli prohlédnout zvolené systémy a posoudit, jak se jim podařilo zdolat všechny nástrahy ročníku. Většina zúčastněných firem volila vysokou úroveň dusíkatého hnojení a systému několikanásobného použití fungicidů. Maximum v pšenici ozimé bylo 9 fungicidů v 5 aplikacích. Za BASF jsem zvolil zcela jiný postup doporučení, které standardně radíme praxi, tedy systém kvalitního dvojího fungicidního ošetření. Ošetření morforegulátory, Cycocel na vyrovnání odnoží a novinka Medax Top proti polehnutí, trochu mikroprvků a hlavně kvalitní fungicidní ošetření. Fungicid BAS 702 je podobný Opeře Top, použitý v redukované dávce v kombinaci se známým Tangem Super - posílení účinnosti Tab. 4: Varianty fungicidního ošetření ozimé pšenice, odrůda Magister, ZVU Kroměříž, 2013 Č. Varianta Dávka l/ha 1. Amistar Opti + Artea Plus 1,6 +0,4 2. Amistar Xtra 0,75 3. Archer Top 1,0 4. Capalo 1,4 5. Capalo 2,0 6. Credo 1,5 7. Delaro 1,0 8. Falcon 0,6 9. Falcon 0,8 10. Fandango 1,2 11. Hutton 0,8 12. Impact 1,0 13. Juwel Top 0,5 14. Juwel Top 0,8 15. kontrola 16. Limit 0,6 17. Magnello 1 1,0 18. Opera Top 1,5 19. Opera Top 2,0 20. Osiris 1,5 21. Osiris 3,0 22. Prosaro 0, Prosaro 1,0 24. tebuconazol 1,0 25. Zamir 1,2 26. Zantara 1,5 Tab. 5: Výsledky hodnocení zdravotního stavu odrůdy Magister, ZVU Kroměříž, Varianta Dávka l/ha průměr Osiris 3,0 5,16 Opera Top 2,0 4,83 Opera Top 1,5 4,43 standard 0,75 3,87 Capalo 2,0 3,81 Osiris 1,5 3,63 Capalo 1,4 3,16 standard 1,5 2,95 standard 1,0 2,91 standard 1,0 2,77 standard 0,8 2,74 standard 1,6 +0,4 2,63 standard 1,2 2,55 standard 1,0 2,55 standard 0,5 2,25 standard 0,6 2,15 standard 0,75 1,96 standard 1,2 1,93 standard 0,8 1,91 standard 1,0 1,81 standard 0,8 1,67 standard 1,5 1,43 standard 1,0 1,29 standard 0,6 1,20 standard 1,0 1,19 kontrola 1,00 16 Agrotip 4/2014

17 Tab. 6: Srovnání technologií pěstování oz. pšenice, PD Kroměříž 2013 Účastníci Náklady Číslo technologie Odrůda celkem Kč/ha Výnos Cena za t Příjem PU t/ha Kč/t Kč potravina krmná BASF 3 Tobak , Dow 2 Hybery , Agrotrial 11 Cubus , Mendelu 10 Patras , Bayer 21 Tobak , Bohuňovice 8 Tobak , Mendelu 9 JB Asano , Moson 20 Potenzial , Moson 19 Bohemia , Zetaspol 17 Matylda , Dow 1 Patras , Agrotrial 12 Potenzial , DuPont 5 Potenzial , BASF 4 Vanessa , Bayer 22 Bohemia , DuPont 6 Magister , Zetaspol 18 Federer , Ditana 14 JB Asano , Ditana 13 Mulan , Bohuňovice 7 Mulan , Osadkowski 16 Keppler , Osadkowski 15 Zeppelin , Umístění podle PU Tab. 7: Srovnání technologií pěstování jarního ječmene, PD Kroměříž 2013 Účastníci Náklady Číslo technologie Odrůda celkem Kč/ha Výnos t/ha Příjem Kč PU Cena za t sladovnický Ditana 10 Bojos , Mendelu 4 Bojos , Ditana 11 Sebastian , Agrotrial 8 Sebastian , Agrotrial 9 Radegast , Zetaspol 12 Kangoo , DuPont 3 Sebastian , Estonsko 5 Aktiv , Sumi 16 Prestige , Agrovita 14 Sebastian , BASF 2 Marthe , BASF 1 Laudis , Zetaspol 13 Sebastian , Estonsko 6 Azit , Agrovita 15 Radegast , Estonsko 7 Grace , PU = příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku na 1 ha Cena - výkup NAVOS Ceny pesticidů a hnojiv - ceník NAVOS Ceny aplikací Kč/ha aplikace přípravků na ochranu rostlin a tekutých hnojiv, 250 Kč/ha aplikace pevných hnojiv Rozbory kvality - laboratoř Agrotestu fyto, s.r.o. V nákladech nejsou zahrnuty náklady na předseťovou přípravu, sklizeň a posklizňovou úpravu a manipulaci zrna krmný Umístění podle PU Agrotip 4/

18 Obilniny Výsledky pokusů na padlí travní. Na závěr vegetace velice kvalitní ošetření do klasů a na praporcový list v podobě novinky sezóny OSIRIS. Žádná kouzla a výsledky fantastické. Výsledky dosažené na odrůdě Vanessa nelze srovnat s jiným modelem ošetření, protože byla v pokuse jediná. Ale např. u odrůdy TOBAK, která byla v tomto typu pokusu zastoupena u tří firem, jsme dosáhli nejlepší ekonomiky ošetření. Rozdíl ve výnosech byl více než 1 tuna z hektaru a to je určitě důvod k zamyšlení (tab. 6). V jarním ječmeni jsem volil stejnou taktiku, jednoduchou a fungující. Na našich variantách byl problém s rovnoměrností aplikace NPK před setím, což se projevilo hlavně v nerovnoměrném růstu ječmene. Přestože se nepodařilo zvládnout morforegulaci takového porostu a obě varianty polehly, byly dosažené výsledky opět velmi dobré (tab. 7). Závěr nejen z Kroměříže Sezóna 2013 nebyla nijak výjimečná, a přesto důkladně prověřila zvolené fungicidní modely ošetření, zvláště u odrůd s nízkou odolností k chorobám. Nejen v Kroměříži, ale i na jiných stanovištích se potvrdilo, že fungicidy BASF patří mezi současnou špičku ošetření obilnin a snesou ta nejpřísnější kritéria hodnocení z hlediska účinnost i kvality produkce. Věřím, že se znalostí nároků odrůd a s vhodným modelem ošetření fungicidy BASF dosáhnete podobných výsledků. Již bez komentáře přikládám výsledky z dalších pracovišť na Moravě, především ze ZZS Kujavy a z VÚRV Ivanovice na Hané. Z hodnocení pouze modelů ošetření přípravky BASF je patrné, jak velké jsou rozdíly mezi systémem jednoho a dvojího ošetření, volbou a sledem přípravků. Tyto i další výsledky využíváme pro naše další doporučení s cílem přispět k vaší maximální spokojenosti s přípravky BASF. Graf 1: Modely ošetření BASF - Magister, ZVU Kroměříž 2013, výnosy v % kontrola OT+TS OT+TS/Osiris Cap/Osiris 90 kontrola OT+TS OT+TS/Osiris Graf : Výsledky 100 Ivanovice na Hané - ječmen jarní, výnosy v % Cap/Osiris kontrola OT+TS OT+TS/Osiris Cap/Osiris ,5 137, ,9 Graf 3: Výsledky 125,7 124,4 ZZS Kujavy - pšenice ozimá, výnosy v % ,3 122, ,4 126,9 125,7 124,4 123,3 122, ,4 126,9 125,7 124,4 123,3 122, ,4 136,5 137,3 132,9 131,5 130,8 132,9 123,9 131,5 130,8 136,5 137,3 123,9 132,9 131,5 130,8 123, Ing. Antonín Dostál, foto autor Agrotip 4/2014

19 Jaká je nejcennější práce na zemi?

20 Každé zrnko se počítá. Zemědělství, nejcennější práce na zemi. V roce 2050 má být na světě 9 miliard lidí, které bude potřeba nasytit. Jak ale zajistit pro všechny dostatek zemědělské půdy? Bude zkrátka potřeba počítat s každým zrnkem a BASF proto ve spolupráci se zemědělci vyvíjí inovativní přípravky pro ošetření osiva. Z něj vzešlé rostliny jsou silnější a odolné chorobám a pomáhá zemědělcům využít maximálně jejich výnosový potenciál. Je to osivo, které nasytí více lidí ze stejného množství půdy. S pomocí firmy BASF to je v rukou zemědělců.

21 Obilniny, travní porosty Herbicidy Arrat - připomínáme doporučení pro jarní ječmen a trávy Ječmen jarní Přípravek je určen především pro jarní postemergentní ošetření v dávce 0,15 0,2 kg/ha. Plevele musí být vzešlé a kulturní plodina by při aplikaci měla být alespoň ve fázi 3. listu (BBCH 13). Limitní růstová fáze ošetřované plodiny je konec odnožování (BBCH 29). Jelikož Arrat nemá reziduální účinek přes půdu, nepůsobí na plevele vzešlé po aplikaci a následné plodiny jsou zcela bez omezení (řepka). Arrat - doporučená aplikace 2014 Vynikající účinnost proti celému spektru dvouděložných plevelů včetně svízele, heřmánků, laskavců a jiných Komplexní řešení dvouděložných i jednoděložných plevelů Arrat 0,15 0,2 kg/ha Arrat + Protugan 50 SC 0,2 kg + 2,0 l/ha Plevelné spektrum je velmi široké a zahrnuje většinu běžných plevelů. Od roku 2011 je v ječmeni jarním registrovaná možnost použití v tankmixu s Protuganem 50 SC (Arrat + Protugan Pack) v dávce 0,2 kg/ha Arrat + 2,0 l/ha Protugan 50 SC v rozmezí růstových fází obilniny BBCH Travní porosty Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen provedlo další rozšíření registrace Arratu, a to pro použití v porostech semenných trav (lipnice luční, srha laločnatá, kostřava červená, bojínek luční, jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý, kostřava luční, trávy mezirodové hybridy Festulolium) proti dvouděložným plevelům v dávce 0,2 kg/ha v termínu od začátku do konce odnožování. Další podrobnosti najdete v registru přípravků na ochranu rostlin nebo na Ing. Jan Truneček Agrotip 4/

22 Technické okénko Výsledky pokusů Soufflet Agro Fungicidní pokusy na Moravě 2013 Zvládnutí fungicidní ochrany obilnin by mělo být cílem každého pěstitele. Udržení zdravého porostu je nezbytným předpokladem pro spokojenost na konci sezóny, protože jen zdravý porost naplno využije výnosové předpoklady odrůdy a další provedené vstupy. Na trhu se nabízí celá řada fungicidů a orientace v nich nemusí být vždy zcela jednoduchá. I to je jedním z důvodů, proč firma SOUFFLET AGRO a.s. v rámci své poradenské činnosti zakládá maloparcelkové pokusy, jejichž cílem je nejen vzájemné srovnání na trhu nabízených fungicidů, ale i otestování novinek, které na trh postupně přichází. Mezi hlavní pokusné lokality patří Všestary u Hradce Králové, Litovice (okr. Praha západ) a na Moravě pak Smržice a Hrubčice. A právě výsledkům z moravských lokalit se bude věnovat tento příspěvek. Ječmen jarní - Smržice (okr. Prostějov) Při pozdnějším setí, které charakterizovalo loňský ročník, je rozhodující včasné ošetření herbicidy a velmi citlivé dávkování morforegulátorů. Fungicidní ochrana musí být nasazena včas, nejlépe preventivně na zdravou listovou plochu při dostatečné pokryvnosti porostu. Moderní fungicidy mají velmi dobré, systémově působící účinné látky a jen zdravá listová plocha umožňuje jejich příjem a transport do nově rostoucích pletiv. To je základem vysoké účinnosti a plného využití fungicidů. Včasná aplikace fungicidů má lepší výnosový efekt než aplikace až na napadenou listovou plochu, kde již aplikujeme část fungicidu na mrtvou tkáň. Již napadené rostliny redukují počet odnoží a naše investice má i menší vliv na výnos a kvalitu zrna. Z hlediska vyšších výkonů aplikační techniky jsou oblíbené kombinace fungicidů s morforegulátory. Pokud jsou však morforegulátory v kombinacích s triazolovými fungicidy, je nutno je aplikovat v redukovaných dávkách, zvláště při teplém a slunečném počasí. Naproti tomu u porostů ošetřených velmi dobrými strobilurinovými fungicidy dávky morforegulátorů následně zvyšujeme. Ve Smržicích ztratily kontrolní varianty bez fungicidního ošetření zcela listovou plochu kvůli silnému napadení hnědou a později i rhynchosporiovou skvrnitostí. U variant ošetřených 1 triazolovými fungicidy účinnost kolísala, přičemž byla viditelně horší, než účinnost strobilurinů či SDHI s triazoly. Vyšší účinnost proti listovým skvrnitostem byla u variant 2 ošetřených a zejména u strobilurinových a SDHI fungicidů, čemuž odpovídal i vyšší přepad zrna a nižší obsah N látek v zrnu. Systém jednoho ošetření u odrůdy PRESTIGE nevede k pozitivnímu výsledku. Tato na hnědou skvrnitost velmi citlivá odrůda vyžaduje dvojí aplikaci fungicidů. Námi nejlépe hodnocenou variantou v pokusu byla kombinace OPERA TOP + TANGO SU- PER do první aplikace a poté již jen azolový přípravek OSIRIS na podržení zdravých horních listových pater. Tato kombinace je navíc vhodná i pro odrůdy bez genu Mlo díky přípravku TANGO SUPER obsahujícímu morfolinovou složku. Pšenice ozimá - Hrubčice (okr. Prostějov) Také pokus s ozimou pšenicí poznamenal pozdní, ale o to rychlejší průběh vegetace. Použili jsme odrůdu JB ASANO, ale i díky překvapivě velmi dobrému zdravotnímu stavu v první polovině vegetace jsme nakonec zvolili pouze systém jednoho ošetření a termínem aplikace cca ve fázi objevení se praporcového listu BBCH Výskyt padlí jsme v pokusu hodnotili jako zanedbatelný, více se projevovaly listové skvrnitosti, zejména braničnatky a později i rzi, jejichž výskyt byl velmi silný. Spoléhat se na jedno ošetření bývá zpravidla velmi rizikové a lze ho doporučit pouze u odrůd s velmi dobrým zdravotním stavem nebo v případě nižšího tlaku chorob, přičemž nezbytnou podmínkou je správné načasování aplikace. Systém jednoho fungicidního ošetření je vždy věcí kompromisu. Zpravidla se zaměřujeme na ochranu horních listů na úkor nižších listových pater, kde bývá choroba v době aplikace zpravidla už rozjetá. V loňském roce to výrazný kompromis u námi zvolené odrůdy nebyl, protože spodní patra byla až do aplikace fungicidů zdravá. Rozdíl ve výnosu mezi kontrolou a ošetřenými variantami byl dán zejména kvalitou zvoleného fungicidu a délkou jeho působení. Navýšení výnosu se pohybovalo od 17,3 do 24,6 %, což zaručovalo velmi dobrou ekonomiku ošetření. Z kvalitativních parametrů ovlivňovaly fungicidy nejvíce hodnotu objemové hmotnosti a navýšení výnosu se pohybovalo od 8 do 10 %. Úplně na závěr si Vás dovolujeme pozvat a náš jubilejní X. Velký polní den, který se bude konat ve Všestarech u Hradce Králové ve středu 18. června 2014 nebo na Den otevřených dveří na ČSO Litovice, a to 27. června Pokud přijdete, budete mít možnost sami si porovnat účinnost jednotlivých fungicidů přímo v porostech jak pšenice ozimé, tak i ječmene jarního. Za technický tým SOUFFLET AGRO a.s. Ing. Jiří Cejtchaml Foto autor 22 Agrotip 4/2014

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013

Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013 Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013 Martin Houšť a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Osnova 1. Strategie pěstební technologie 2. Porovnávání pěstebních technologií

Více

agrotip Rzi na pšenici Fungicidy do obilnin Choroby pat stébel Jak na plevele v kukuřici? Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Duben 2015

agrotip Rzi na pšenici Fungicidy do obilnin Choroby pat stébel Jak na plevele v kukuřici? Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Duben 2015 agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Duben 2015 Xemium nová účinná látka Fungicidy do obilnin Rzi na pšenici Jak na plevele v kukuřici? Choroby pat stébel Obsah Duben 2015 04 14 26 Obilniny

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Vstupte do světa nové technologie

Vstupte do světa nové technologie Vstupte do světa nové technologie Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Jedinečný specialista pro ještě zdravější a kvalitnější ječmen Špičková a dlouhodobá ochrana Používejte

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

Tvarůžek, L. Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, Kroměříž

Tvarůžek, L. Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, Kroměříž Srovnání efektivity použití fungicidů v odrůdové kolekci ozimé pšenice v ročníku 2012/2013 (The comparison of fungicides effectivity in winter wheat collection in growing season 2012/2013) Tvarůžek, L.

Více

Účinky přípravků ENERGEN: :

Účinky přípravků ENERGEN: : PŠENICE OZIMÁ POKUSY V KOSTCE 2009 až 2012. Účinky přípravků ENERGEN: : Přípravek ENERGEN AKTIVÁTOR ENERGEN GERMIN ENERGEN FULHUM ENERGEN APIKÁL ENERGEN 3D SMÁČEDLO Principy účinků Zvýšení apikální dominance,

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ: UKZUZ 039430/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Optimus. A všechno stojí

Optimus. A všechno stojí Účinná látka: trinexapak-ethyl 175 g/l (15-19 % w/w) Evidenční číslo přípravku: 4827- Držitel rozhodnutí o povolení: Výrobce: Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice ADAMA AGAN Ltd., Northern

Více

Přehled nákladů na aplikace JARNÍ JEČMENY - ÚČASTNÍCI. Tabulka Zadavatel Odrůda

Přehled nákladů na aplikace JARNÍ JEČMENY - ÚČASTNÍCI. Tabulka Zadavatel Odrůda Přehled nákladů na aplikace JARNÍ JEČMENY - ÚČASTNÍCI Tabulka Zadavatel Odrůda 1 Ditana Sebastian 2 Ditana Bojos 3 Mendelu Laudis 55 4 Sumi Agro Sebastian 5 Sumi Agro Bojos 6 Agrovita Sebastian 7 Agrovita

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

agrotip Jarní ochrana obilnin proti plevelům Novinky BASF do speciálek Reportáž z podniku Rhea holding Ponuka hybridov Clearfield repky

agrotip Jarní ochrana obilnin proti plevelům Novinky BASF do speciálek Reportáž z podniku Rhea holding Ponuka hybridov Clearfield repky agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Únor Február 2014 Jarní ochrana obilnin proti plevelům Reportáž z podniku Rhea holding Novinky BASF do speciálek Ponuka hybridov Clearfield

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Obiloviny podzim 2011 Vážení obchodní přátelé, tak jsme opět o rok starší, o trochu zkušenější, ale v žádném případě ne moudří z toho, jak se zachovají trh a rozmary počasí. Březnové mrazy a dubnové a

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

CAPITAN 25 EW. Přípravek na ochranu rostlin. Fungicid. flusilazole 250 g/l. T Toxický. N Nebezpečný pro životní prostředí

CAPITAN 25 EW. Přípravek na ochranu rostlin. Fungicid. flusilazole 250 g/l. T Toxický. N Nebezpečný pro životní prostředí Přípravek na ochranu rostlin CAPITAN 25 EW Fungicid Systémový postřikový fungicid ve formě emulze olej:voda k ochraně proti houbovým chorobám obilnin a řepky olejné. reg. ochranná známka E.I. Du Pont de

Více

Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013

Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013 Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013 V této zprávě bychom Vás rádi informovali o průběhu počasí a vývoji porostů ozimů v měsíci březnu. Počasí

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 201 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Bodyček Golem Reform Novinka Rekordní výnos ve všech výrobních oblastech (výjimečné hodnocení BS Německo 8/8) super stabilní

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AzoxyStar 250 SC

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AzoxyStar 250 SC SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou AzoxyStar 250 SC Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně obilnin proti chorobám listů

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

BODYČEK šokoval raností a výnosem str. 5. Nejvýnosnější áčková pšenice na trhu: ELAN str. 6....a žito, které nelehne str. 18 19

BODYČEK šokoval raností a výnosem str. 5. Nejvýnosnější áčková pšenice na trhu: ELAN str. 6....a žito, které nelehne str. 18 19 Katalog ozimých obilnin 2011 FEDERER nejúspěšnější česká elita str. 3 4 BODYČEK šokoval raností a výnosem str. 5 Nejvýnosnější áčková pšenice na trhu: ELAN str. 6...a žito, které nelehne str. 18 19 Byl

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad Agrární komora Èeské republiky Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský, a.s. Zkušební

Více

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a

Více

DuPont Treoris FUNGICID. Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin!

DuPont Treoris FUNGICID. Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin! DuPont Treoris FUNGICID Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin! DuPont Treoris Kombinace zcela nové účinné látky penthiopyrad a praxí ověřené látky chlórthalonil Silný kurativní a dlouhodobý

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Sportak HF. prochloraz 450 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. tj. N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy) ethyl ] imidazol-1-karboxamid.

Sportak HF. prochloraz 450 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. tj. N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy) ethyl ] imidazol-1-karboxamid. Přípravek na ochranu rostlin Sportak HF Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně proti chorobám stébel, listů a klasů obilnin a k ochraně

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

Září September 2012. Podzimní regulace řepky. Regulace plevelů v ozimých obilninách Zimovzdornost obilnin Ovocnáři za poznáním v Itálii

Září September 2012. Podzimní regulace řepky. Regulace plevelů v ozimých obilninách Zimovzdornost obilnin Ovocnáři za poznáním v Itálii Září September 2012 Podzimní regulace řepky Regulace plevelů v ozimých obilninách Zimovzdornost obilnin Ovocnáři za poznáním v Itálii 6 Září September 2012 Obsah čísla Podzimní regulace řepky přípravky

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

agrotip Nutriční význam řepkového oleje

agrotip Nutriční význam řepkového oleje agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Duben Apríl 2013 Nutriční význam řepkového oleje Opera Top - vysoká účinnost za výbornou cenu Morforegulace jarních ječmenů Terpalem C Seminár

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Tab. 1: Půdní charakteristika pro danou lokalitu. Zrnitostní frakce (částice) v procentech % jíl prach písek. Půdní druh (podle Nováka)

Tab. 1: Půdní charakteristika pro danou lokalitu. Zrnitostní frakce (částice) v procentech % jíl prach písek. Půdní druh (podle Nováka) Vliv počtu aplikací fungicidů na výnos vybraných odrůd ozimé pšenice v rozdílných pěstebních technologiích srovnávaných v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií Kroměříž 2014/2015 (The influence of

Více

prochloraz 450 g/l (39,96% hmot.)

prochloraz 450 g/l (39,96% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Adept TM Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně proti chorobám stébel, listů a klasů obilnin a k

Více

327 61 65,1 453,1 300 13.5.2015 (BBCH 31-32)

327 61 65,1 453,1 300 13.5.2015 (BBCH 31-32) Soufflet - group 58 v Kč/ ha aplikace v Kč/ ha aplikace odrůda Sunshine NPK 15-15-15 200 kg/ ha + LAV 100 kg/ ha 2040 730 2770 250 HNOJENÍ PŘED SETÍM Sulfammo 100 kg/ ha 1529 1529 250 14.4.2015 (BBCH 11)

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY 2 0 14 odrůdy pro Vaše pole: Pšenice ozimá ARKTIS ENERGO ESTEVAN BERNSTEIN JB ASANO ETANA ZEPPELIN PRINCEPS KERUBINO EUROFIT GORDIAN HEWITT Ječmen ozimý

Více

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie je pekařská středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké. Středně odolná proti napadení

Více

agrotip Ošetření obilnin fungicidy v roce 2016 Houbové choroby řepky ozimé Herbicidní ochrana slunečnice a luskovin

agrotip Ošetření obilnin fungicidy v roce 2016 Houbové choroby řepky ozimé Herbicidní ochrana slunečnice a luskovin agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2016 Ošetření obilnin fungicidy v roce 2016 Houbové choroby řepky ozimé Herbicidní ochrana slunečnice a luskovin Reportáž z Výzkumného ústavu

Více

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos ENERGIE pro přezimování vývoj výnos Nedělejte jednu chybu dvakrát - připraví na zimu nejlépe! Řešení pro každý typ porostu řepky ozimé Vyrovnané porosty Přípravek aplikujte proti houbovým chorobám a pro

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Sfera 535 SC PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice, žita, tritikale, slunečnice, cukrovky

Více

Ozimy 2013. Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. Číslo 16 Datum vydání: 17. 6. 2013. Vážení zemědělci,

Ozimy 2013. Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. Číslo 16 Datum vydání: 17. 6. 2013. Vážení zemědělci, Číslo 16 Datum vydání: 17. 6. 2013 Ozimy 2013 Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s. Vážení zemědělci, společnost SOUFFLET AGRO rozšiřuje své aktivity a přináší pěstitelům nové a inovativní

Více

Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR. Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin (22,9 %) PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM

Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR. Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin (22,9 %) PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a

Více

DEKALB LISTY. Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011. Vážení pěstitelé řepky ozimé,

DEKALB LISTY. Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011. Vážení pěstitelé řepky ozimé, DEKALB LISTY Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011 Úvodní slovo Vážení pěstitelé, právě držíte v rukou první číslo osivářského magazínu DEKALB LISTY. Prostřednictvím tohoto periodika

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

Jařiny 2014. Číslo 18 Datum vydání: 25. 11. 2013. Přijměte pozvání na X. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu 18.

Jařiny 2014. Číslo 18 Datum vydání: 25. 11. 2013. Přijměte pozvání na X. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu 18. Číslo 18 Datum vydání: 25. 11. 2013 Jařiny 2014 Vážení zemědělci, naše společnost v tomto roce rozšířila svůj sortiment o vlastní nabídku listových hnojiv, stimulátorů a přípravků na ochranu rostlin. V

Více

SYNGENTA PŘEDSTAVILA PĚT NOVINEK A DVA REVOLUČNÍ PROJEKTY

SYNGENTA PŘEDSTAVILA PĚT NOVINEK A DVA REVOLUČNÍ PROJEKTY www.syngenta.cz leden únor 2014 měsíčník společnosti Syngenta SYNGENTA PŘEDSTAVILA PĚT NOVINEK A DVA REVOLUČNÍ PROJEKTY GARDOPRIM PLUS GOLD SPECIALISTA V PREEMERGENTNÍ OCHRANĚ KUKUŘICE SYNGENTA TECHNOLOGIE

Více

Kontaminace snětmi a fuzárii snižuje kvalitu ozimé pšenice. Ing. M. Váňová, CSc. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Kontaminace snětmi a fuzárii snižuje kvalitu ozimé pšenice. Ing. M. Váňová, CSc. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Kontaminace snětmi a fuzárii snižuje kvalitu ozimé pšenice Ing. M. Váňová, CSc. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Na zrnu obilovin Na zrnu obilovin se může vyskytovat celá řada původců houbových chorob,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

Ing. Ladislava Jelínková, Zetaspol, s.r.o.

Ing. Ladislava Jelínková, Zetaspol, s.r.o. Ing. Ladislava Jelínková, Zetaspol, s.r.o. Výměra ha Výnos tun/ha Výnosy pšenice ozimé - rok 2011 odrůdy podle výměry počet pozemků/odrůd odrůda kvalita sklizená výměra ha výnos tun/ha 39 Bohemia A 1249,46

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Přípravek na ochranu rostlin AGENT

Přípravek na ochranu rostlin AGENT Přípravek na ochranu rostlin AGENT Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám. Účinné látky: 125 g/l propikonazol tj. (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-

Více

Přípravek na ochranu rostlin ARCHER TURBO

Přípravek na ochranu rostlin ARCHER TURBO Přípravek na ochranu rostlin ARCHER TURBO Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám. Účinné látky: 125 g/l propikonazol (13 %)

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Pšenice ozimá od A do Z

Pšenice ozimá od A do Z Pšenice Pšenice ozimá od A do Z od A do Z Food chain partnership Systém ošetření Systém ošetření pšenice ozimé Agrotechnika Použití certifikovaného osiva u pšenice Moření Choroby pšenice přenosné osivem

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál - 2. díl Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 2. díl - jarní ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012 Duben Apríl 2012 Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů Doporučení pro fungicidní ochranu ozimů v termínech T1 a T2 Efektivní ochrana řepky proti hlízence obecné Systém Clearfi eld

Více

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012 Duben Apríl 2012 Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů Doporučení pro fungicidní ochranu ozimů v termínech T1 a T2 Efektivní ochrana řepky proti hlízence obecné Systém Clearfi eld

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin ARTEA PLUS Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně ječmene, pšenice, tritikale a žita proti houbovým chorobám. Účinné látky: 160 g/l cyprokonazol

Více

Přípravek na ochranu rostlin AGENT

Přípravek na ochranu rostlin AGENT Přípravek na ochranu rostlin AGENT Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám. Účinné látky: 125 g/l propikonazol (13 %) 450 g/l

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

Registrační číslo: 3938-0

Registrační číslo: 3938-0 EGULÁTO ŮSTU A VÝVOJE egistrační číslo: 3938-0 Charakteristika egulátor růstu a vývoje ve formě vodného koncentrátu určený ke zpevnění stébla a omezení poléhání obilnin, řepky ozimé a okrasných rostlin

Více

Tvarůžek, L., Růžková, S., Jergl, Z., Matušinský, P., Svačinová, I. Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž

Tvarůžek, L., Růžková, S., Jergl, Z., Matušinský, P., Svačinová, I. Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Účinnost vybraných fungicidů na původce významných listových chorob pšenice ozimé v roce 2015 (The efficacy of selected fungicides against important leaf diseases of winter wheat in 2015) Tvarůžek, L.,

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce rostlinné výroby Národní odrůdový úřad Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Vladimíra Horáková SASOV, 15.9.2015 Národní odrůdový úřad - obecně Seznamy

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY Jiří ŠILHA Soufflet Agro Summary: SOUFFLET AGRO offers a complete service for growers of winter rape. From seed delivery of performance

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Víc než jen o kapku lepší Řepka plodina s perspektivou perspektiva

Více

Fungicid. Registrační číslo: 3932-2

Fungicid. Registrační číslo: 3932-2 ungicid Registrační číslo: 3932-2 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzní emulze proti listovým a klasovým chorobám obilnin a proti cerkosporióze cukrovky

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Oblastní odbor SRS Ztracená 1099/10 161 00 Praha 6 Praha 9.7.2012 čj.

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek na ochranu rostlin TREORIS Postřikový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou na ochranu obilnin pro houbovým chorobám. ochranná registrovaná značka E.I. DuPont de Nemours

Více

Vytvořeno: 3.8.2006 Revize: 30.6.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID.

Vytvořeno: 3.8.2006 Revize: 30.6.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN FUNGICID. Teldor 500 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy, jahodníku, maliníku, rajčete ve skleníku, papriky ve skleníku, okurky ve skleníku,

Více

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Váňová M., Růžková S., Tvarůžek L. Agrotest fyto s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Název předkládaného textu je velmi provokativní,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 22 C 22 C 24 C 19 C 20 C 23 C 22 C 22 C 24 C 21 C 21 C 24 C 19 C 20 C 22 C Týdenní

Více

Zacíleno na účinnou ochranu brambor proti houbovým chorobám.

Zacíleno na účinnou ochranu brambor proti houbovým chorobám. Zacíleno na účinnou ochranu brambor proti houbovým chorobám. www.bayercropscience.cz Charakteristika: Nový fungicid proti plísni bramboru využívající unikátního spojení dvou látek s odlišným mechanismem

Více

Rychlý, výkonný, flexibilní

Rychlý, výkonný, flexibilní Rychlý, výkonný, flexibilní JISTOTA účinku Jistota účinku Legendárním úspěchem se značka Roundup uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu.

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. podzim 2015 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. Úplných novinek

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A PODZIM2016 OSIVA A SADBA R OBCHODNÍ ČINNOST NABÍDKA HNOJIV OBCHOD S KOMODITAMI ELITA semenářská, a.s. Vám nabízí, podobně jako v minulých sezónách, zobchodování Vašich zemědělských komodit Příznivé ceny

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Capalo. Najsilnejší článok ochrany

Capalo. Najsilnejší článok ochrany Najsilnejší článok ochrany unikátna technológia Stick and Stay tri účinné látky epoxiconazole, fenpropimorph a metrafenone pôsobenie proti všetkým významným chorobám obilnín Najsilnejší článok ochrany

Více

Diagnostika houbových chorob obilnin. Květen Máj 2009

Diagnostika houbových chorob obilnin. Květen Máj 2009 Květen Máj 2009 Diagnostika houbových chorob obilnin Doporučení fungicidních ošetření Škůdci v obilninách Fungicidy do slunečnice a máku Reportáž z východních Čech Obsah čísla Květen Máj 2009 4 1 Diagnostika

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál 1 Obsah Rostlinolékařský portál... 3 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 3 Metodiky IOR... 4 Co je to Semafor přípravků?... 6 Jak používat Semafor přípravků...

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0 UNGICID Registrační číslo: 4678-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám Složení iprodion 500 g/l Použití v plodinách

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1.10.2012 31.10.2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1.10.2012 31.10.2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

ACHP Vysocina ˇ s.r.o. KATALOG OSIV. podzim 2015

ACHP Vysocina ˇ s.r.o. KATALOG OSIV. podzim 2015 ACHP Vysocina ˇ s.r.o. KATALOG OSIV podzim 2015 obsah ŘEPKA OZIMÁ Â Â ŘEPKA OZIMÁ 3 Â Â odrůdy Limagrain 4 Â Â odrůdy Rapool 7 Â Â odrůdy Dekalb 10 Â Â odrůdy dalších firem 12 Â Â CHOROBY ŘEPKY OZIMÉ 13

Více