NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Pro bližší informace kontaktujte prodejce zařízení. Při nesprávném způsobu likvidace elektrických a elektronických přístrojů, mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. MC3740 DVD TV M3-V

2

3 Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se na autorizovaný servis. Demagnetizace obrazovky Pokud se stane, že se na obrazovce objevují nežádoucí barevné elementy vyvolané působením magnetického pole vypněte hlavním vypínačem zhruba na 15 minut napájení televizoru. Po opětovném zapnutí zareaguje demagnetizační obvod a eliminuje nežádoucí barevné odstíny. Obdobné problémy mohou nastat i tehdy, je-li televizor umístěn v blízkosti zařízení generujících magnetické pole (např. reproduktory). Některé vysílače elektromagnetických vln, jako např. telefony systému GSM, mohou mít negativní vliv na provoz přijímače. Pokud se stane, že televizor nereaguje na povely dálkového ovladače, vypněte jej hlavním vypínačem, vyčkejte asi 10 s a znovu jej zapněte. Problém Chybí obraz anebo je nekvalitní. Chybějí barvy, resp. jsou nekvalitní. Obraz či zvuk jsou nekvalitní. Na obrazu jsou patrné přerušované čáry či pruhy. Na obrazu jsou patrné stíny (''duchy''). Nekvalitní barvy v rozích obrazovky. Nefunguje přehrávání disku Technické údaje Výrobce si vyhrazuje právo na změnu uvedených charakteristik. Možný způsob řešení Zkontrolujte anténu. Zkontrolujte nastavení jasu, intenzity barev a kontrastu. Zkontrolujte vstup obrazového signálu. Zkontrolujte nastavení intenzity barev. Proveďte manuální jemné doladění. Proveďte manuální jemné doladění. Zkontrolujte anténu. Může působit vliv zdrojů rušivého signálu (motorová vozidla, neonové osvětlení, fén, atp.). Nastavte anténu tak, aby se vliv rušení minimalizoval. Může působit vliv okolních kopců či budov. Pokuste se lépe instalovat anténu. Je-li v okolí televizoru zapojená audio souprava, transformátor, reproduktor, atp., instalujte takové zařízení do větší vzdálenosti od přijímače. Zkontrolujte, je-li do mechaniky založený disk. Zkontrolujte, je-li disk založený do mechaniky potištěnou stranou nahoru. V přehrávači mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti. Vyjměte disk z mechaniky a nechte přehrávač asi 1 hodinu zapnutý. Může jít o disk lokalizovaný pro jiný region než přehrávač. Úhlopříčka obrazovky 14'' (37 cm) Úhlopříčka obrazu (cm) 34 Maximální příkon (W) 60 Napájení 230 V střídavého napětí, 50 Hz TV norma PAL B/G, D/K TV pásma a kanály VHF I 2 4, VHF III 5 12, UHF 21 69, S 1-41 Anténní vstup Standardní anténní konektor 75 Ω Počet paměťových pozic (čísel programů) AV Efektivní zvukový výkon (W) 2 2 x 2W stereo při přehrávání DVD Obsah Všeobecné informace...1 Instalace...2 Běžný provoz přijímače...3 DVD přehrávač...10 Přehrávání disků...13 OSD MENU přehrávače...15 Technické údaje...20 Bezpečnostní opatření Televizor je určen pro provozování v interiéru, za pokojové teploty. Televizor musí stát na pevné a rovné ploše, kde může k horním, spodním i postranním ventilačním otvorům volně proudit vzduch. Nestavte přijímač na koberec ani na žádné provizorní podložky. Televizor musí být připojen na zdroj střídavého napětí V, 50 Hz. Pokud nebude přijímač delší dobu používán, odpojte jej od sítě. Totéž udělejte i v případě bouřky. Před čistěním vždy televizor vypněte a odpojte ze zásuvky. Skříňku a obrazovku čistěte jemným hadříkem a slabším roztokem čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte k čistění benzín, ředidla, líh, odstraňovač nátěrů či jiná rozpouštědla. Nepokládejte na horní plochu přijímače žádné předměty. Nestavte do blízkosti přijímače nádoby s kapalinou. V případě rozlití kapaliny by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přijímače. Dbejte na to, aby se ventilačními otvory do přijímače nedostaly cizí předměty (jehly, sponky, mince, atp.). Pokud dojde ke vniknutí kapaliny či cizího předmětu dovnitř přijímače, odpojte televizor ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat v odborném servisu. Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla vystavena deformaci, působení tepla, chemikálií či ostrých předmětů. Pokud dojde k jejímu poškození, odpojte televizor ze zásuvky a nechte šňůru zkontrolovat v autorizovaném odborném servisu. Neodstraňujte zadní kryt přijímače, uvnitř nejsou žádné ovládací prvky určené pro uživatele. Veškerý servis svěřte odbornému pracovišti. Některé vysílače elektromagnetických vln, jako např. telefony GSM, mohou mít negativní vliv na provoz přijímače. Pokud se stane, že televizor nereaguje na povely dálkového ovladače, vypněte jej hlavním vypínačem, vyčkejte asi 10 s a znovu jej zapněte. POZOR PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘED OTEVŘENÍM VYJMĚTE VIDLICI SÍŤOVÉHO PŘÍVODU ZE ZÁSUVKY. Všeobecné informace Ovládání televizoru Televizor se ovládá prostřednictvím obrazovkových menu. Hlavní menu aktivujete stisknutím tlačítka [MENU] na dálkovém ovladači. Pohyb po řádcích menu ovládáte tlačítky [P+] a [P-], výběr provedete stisknutím tlačítka [V-] nebo [V+]. Z Hlavního menu vstupuje do dalších menu pro nastavení jednotlivých parametrů. Například menu pro ladění obrazu aktivujete z Hlavního menu tak, že tlačítky [P+] a [P-] najedete na řádek Obraz a stisknete tlačítko [V-] nebo [V+]. V menu lze pomocí tlačítek kurzoru [P+] a [P-] volit jednotlivé parametry ovládání a tlačítky kurzoru [V-] a [V+] měnit nastavení těchto parametrů. Nastavení parametrů ovládání uložíte v řádku Uložení tlačítkem [V+], soustavu menu opustíte pomocí tlačítka [TV]. O krok zpět k předcházejícímu menu se vrátíte pomocí tlačítka [MENU]. 22 1

4 Ovládací prvky na předním panelu 1. Hlavní vypínač, slouží k zapínání a vypínání televizoru 2. Kontrolka pohotovostního a provozního režimu (červená) 3. Reproduktory 4. Tlačítka regulace hlasitosti [ +] a [ -] 5. Tlačítka pro volbu čísla programu krokováním [P+] a [P-] 6. Konektor pro sluchátka a A/V konektory (nejsou k dispozici u všech modelů) 7. DVD mechanika 8. Tlačítko [ ]: vysunutí vozíku ze šachty DVD mechaniky. Poznámka: Uspořádání předního panelu se u jednotlivých modelů může mírně lišit, funkce ovládacích prvků však zůstávají stejné. Instalace 1. Vložte baterie Pro ovladač použijte dvě baterie 1,5 V, rozměr AAA. Založte je tak, aby kladný a záporný pól souhlasily se značkami "+" a "-". 2. Zapojte přijímač k anténě Zapojte kabel od antény k televizoru. 3. Zapojte přijímač do zásuvky Zapojte napájecí šňůru televizoru do zásuvky střídavého napětí V, 50 Hz. 4. Zapněte televizor Stiskněte hlavní vypínač na předním panelu a zapněte televizor do pohotovostního stavu. Stisknutím jednoho z tlačítek [0] až [9] dálkového ovládání, tlačítky [P+], [P-] dálkového ovládání anebo tlačítky [P+], [P-] na předním panelu zapněte televizor z pohotovostního do provozního režimu. 5. Automatické vyhledávání programů TV vysílání V Hlavním Menu nastavte kurzor na řádek Instalace a stiskněte tlačítko [V+], zobrazí se menu Instalace. V menu Instalace stiskněte [Bílé tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Auto.ladění. V menu Auto. nastavení nastavte kurzor na řádek Vyhledávání a stisknutím tlačítka [V+] odstartujte automatické vyhledávání programů. V průběhu automatického ladění přijímač indikuje vyhledané programy (P1 P99) a postup ladění v MHz. Automatické ladění se ukončí po prohledání všech frekvencí, resp. po obsazení posledního volného čísla programu. Po ukončení vyhledávání se opět zobrazí menu Instalace s tabulkou naladěných programů. Vyhledané programy je možné pojmenovat, setřídit je nebo vymazat. Stisknutím tlačítka [TV] ukončíte práci v systému menu. Postup řešení problémů Dovolte, abychom Vám s ohledem na stále oblíbenější domácí vypalování DVD / CD disků předali pár informací, které by mohly předejít případným problémům při výrobě a používání těchto disků. Věnujte tedy, prosím, pozornost následujícímu textu, nezávislému na značce a typu přehrávače. Možné problémy s přehráváním DVD±R(W), CD-R/RW nosičů: Přestože váš nový TV-DVD přehrávač podporuje nahrávatelná CD a DVD média, je třeba počítat s tím, že žádný výrobce hardwaru nemůže zaručit stoprocentní podporu všech podomácku vypálených DVD nosičů. Do hry totiž vstupuje mnoho nejrůznějších faktorů, které mohou ovlivnit "přehrávatelnost" takovýchto médií. V prvé řadě to bývá zejména kvalita samotného nosiče. U některých nosičů není předem jisté nejenom to, zda ho váš přehrávač načte, ale ani to, zda se vám na něj s vaší vypalovačkou vůbec podaří korektně vypalovat. Dnes je navíc již prokázané, že některá média nezřídka podléhají změnám v čase a je tedy klidně možné, že po roce nebo i kratší době se stanou nepřehratelnými či dokonce o svá data zcela přijdete. Další faktory, které ovlivňují "přehrávatelnost" CD / DVD médií: - model vypalovací mechaniky a verze firmwaru této mechaniky - zvolená rychlost zápisu při vypalování se v různých místech media mění/zvyšuje oblouková rychlost vypalování a ne každé medium je pak tak kvalitně vypálené, aby jej každá mechanika správně přečetla. Platí osvědčené doporučení : pálím vše minimálně o polovinu pomaleji než dovoluje vypalovací mechanika a pakliže si pálím DVD, tak vždy jen dvourychlostně - zvolený stupeň komprimace - značka a model DVD rekordéru - a zejména dodržení všech podstatných parametrů (mezinárodně platných standardů) při tvorbě obsahu nosiče a jeho následném vypalování. Ještě více situaci znepřehledňuje skutečnost, že různé značky a různé modely jsou různou měrou "vstřícné" vůči nedodržování standardů i vůči různě kvalitním médiím. Nezřídka je tedy možné se setkat s případem, kdy DVD±R(W) přehratelné na jednom přehrávači jiný přístroj odmítá třeba i vůbec načíst, případně hraje s viditelnými pomlkami či ruchy v obraze a podobně. Z výše uvedeného textu, který popisuje základní (nikoli však všechny) atributy aktuální situace vyplývá jediné možné ponaučení: Pokud plánujete užívání DVD±R(W), CD-R/RW nosičů, dobře si nejprve celý řetězec odzkoušejte a pak se nadále držte osvědčeného modelu - stejné značky média, stejného způsobu tvorby nosičů, stejného způsobu vypalování, stejného vypalovacího softwaru i firmwaru vaší vypalovačky. Každá změna v tomto řetězci znamená další sérii pokusů, díky kterým předejdete zbytečným výdajům, například za média, která již nová verze firmwaru nebude vypalovat korektně. Společnost Mascom vedena snahou o maximální spokojenost zákazníků pokračuje v neustálém zdokonalování svých výrobků, není však v možnostech žádného výrobce reagovat na probíhající a zejména budoucí změny v technologiích vypalování disků a testovat kompatibilitu se všemi existujícími či budoucími značkami a typy medií, hardware a software. Rada na závěr : Posledním útočištěm v případě "nepřehratelnosti" na jiném přehrávači použitelného disku bývá jeho překopírování na počítači. Obsah disku jde v takovém případě zpravidla snadno zkopírovat a pak už jen použijete pro vás osvědčený typ média a prověřený způsob vypalování. Pokud nebude chyba v nedodržení standardů CD, DVD Video nosiče (vůči kterým může být jiný přehrávač benevolentnější), měla by tato metoda znamenat úspěšné řešení vašeho problému. 2 21

5 PŘEHRÁVÁNÍ DIVX CD Dálkové ovládání 1. Tlačítko [ ]: vypínání do pohotovostního režimu. 2. Numerická tlačítka: přímá volba čísla programu. 3. Tlačítko [ > < ]: přepínání mezi aktuálním a předchozím číslem programu. 1. Stisknutím tlačítka [DVD/TV] se přepnete do režimu práce s DVD přehrávačem. 2. Stisknutím tlačítka [ ] vysunete vozík ze šachty DVD mechaniky. Uložte disk do vozíku. 3. Stisknutím [ ] zasunete vozík zpět do šachty. 4. Po načtení DIVX CD disku se v závislosti na obsahu disku zobrazí menu s obsahem disku ve složkách. Pro pohyb a výběr v menu slouží tlačítka se šipkami [ ], [ ] jejich prostřednictvím vyberte požadovaný soubor a tlačítkem [ENTER] spusťte přehrávání. Použití a funkce ostatních tlačítek jsou, pokud to obsah disku povoluje, stejné jako při přehrávání ostatních CD disků. Obsahuje-li disk více filmů, můžete pro jejich výběr použít vyhledávání. Stiskněte tlačítko [SEARCH], vložte numerickými tlačítky pořadové číslo souboru na disku a volbu potvrďte tlačítkem [ENTER]. Vestavěný přehrávač podporuje formáty DIVX a XVID a připojené titulky ve formátech :.srt SRT.smi SAMI.sub Micro DVD SUB.ssa SSA.ass ASS Používejte, prosím, pouze uvedené kompatibilní disky. 4. Tlačítko [X ]: potlačení zvuku. 5. Tlačítko [MENU]: vyvolání menu. 6. Tlačítko [TV]: přepínání do režimu TV. 7. Tlačítka [P+] a [P-]: volba čísla programu krokováním, pohyb kurzoru v menu, stránkování teletextem. 8. Tlačítka [V+] a [V-]: ovládání hlasitosti, změna hodnot parametrů v menu. 9. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 10. Tlačítko [PP]: vyvolání uložené uživatelské konfigurace parametrů obrazu. 11. Tlačítko [i]: zobrazení informací na obrazovce. 12. Tlačítko [S/M/D]: nezapojeno. 13. Bílé tlačítko [ i]: automatické vyhledávání programů TV vysílání. 14. Tlačítko [AV]: přepínání do režimu AV. 15. Modré tlačítko: Obraz - předvolené konfigurace (Den-Večer-Tlumeně-Uživatel) 16. Žluté tlačítko: využití v ovládacím menu televizoru / např. při přesunu programů v seznamu / 17. Zelené tlačítko: využití v ovládacím menu televizoru 18. Červené tlačítko: využití v ovládacím menu televizoru 19. Tlačítko [16:9]: přepínání mezi formáty obrazu. 20. Tlačítko [DVD/TV]: stisknutím tlačítka se přepnete na práci s DVD přehrávačem. Dalším stisknutím tlačítka se můžete přepnout zpět do režimu příjmu TV vysílání. Poznámka: Další funkce některých tlačítek dálkového ovládání jsou uvedeny dále v popisech menu, ovládání teletextu a DVD přehrávače. Chraňte dálkový ovladač před pádem. Dbejte na to, aby nedošlo ke stisknutí více tlačítek najednou. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Nepokoušejte se dálkový ovladač rozebírat. Maximální pracovní vzdálenost dálkového ovladače je 7 m, jeho pracovní úhel je nejvýše 30 vůči kolmici k přední stěně televizoru vedené čidlem. Výměna baterií - použijte 2 baterie 1,5 V rozměr AAA. Odsuňte víčko ve směru šipky, založte baterie, dbejte na jejich polaritu. Zavřete víčko. 20 3

6 Běžný provoz přijímače Zapínání a vypínání televizoru Stisknutím hlavního vypínače na předním panelu se televizor zapne do pohotovostního režimu. Nachází-li se televizor v pohotovostním režimu, lze jej zapnout do provozního režimu jedním z tlačítek [0] až [9] nebo [P+], [P-] dálk. ovládání anebo tlačítky [P+], [P-] na předním panelu. Vypínání do pohotovostního režimu Pokud chcete přestat sledovat televizor pouze na kratší dobu, použijte pro vypnutí tlačítko [ ] na dálkovém ovladači. Poznámka: Pokud televizor po dobu cca 5 minut neregistruje signál žádného vysílání, vypne se automaticky do pohotovostního režimu. Poznámka: Pokud nebudete televizor používat delší dobu vypínejte jej pomocí hlavního vypínače, případně vytáhněte jak napájecí šňůru, tak zástrčku antény z jejich zásuvek ve zdi. Volba programu TV vysílání Televizní programy je možné volit pomocí numerických tlačítek anebo pomocí tlačítek [P+] resp. [P-]. Pomocí tlačítka [ > < ] lze přepínat mezi dvěma posledními programy. Hlasitost Pro regulaci hlasitosti použijte tlačítka [V+] a [V-]. Potlačení zvuku : Stisknutím tlačítka [X ] potlačíte zvuk z reproduktorů. Následujícím stisknutím tohoto tlačítka opět zvuk z reproduktorů zapnete. Obraz K dispozici jsou 4 konfigurace parametrů obrazu a přepínají se modrým tlačítkem ovladače. Tři z nich jsou fixní (Den, Večer, Tlumeně), uživatelskou konfiguraci (Uživatel) lze upravovat. V Hlavním Menu se nastavte na řádek Obraz a stiskněte tlačítko [V+]. PŘEHRÁVÁNÍ AUDIO CD, MP3 (CD), JPEG (CD) 1. Stisknutím tlačítka [DVD/TV] se přepnete do režimu práce s DVD přehrávačem. 2. Stisknutím tlačítka [ ] vysunete vozík ze šachty DVD mechaniky. Uložte disk do vozíku. 3. Stisknutím [ ] zasunete vozík zpět do šachty a spustíte přehrávání obsahu disku. V závislosti na obsahu disku je možné, že se nejprve zobrazí menu s obsahem disku. Pro pohyb a výběr v menu slouží tlačítka se šipkami [ ], [ ]a tlačítko [ENTER]. Jejich prostřednictvím můžete z menu zvolit požadovanou skladbu (track) a spustit přehrávání. Skladbu můžete volit též přímo numerickými tlačítky. 4. Prvním stisknutím tlačítka [ ] můžete přehrávání přerušit. Dalším stisknutím [ ] se vrátíte k přehrávání. 5. Stisknutím tlačítka [ ] přehrávání ukončíte. 6. Tlačítky [ ], [ ] je možné přesouvat se po skladbách směrem zpět, resp. vpřed. 7. Tlačítka [<<], [>>] umožňují zrychlené přehrávání směrem vzad nebo vpřed (2, 4, 8 a nebo 20 násobek standardní rychlosti). Nelze použít pro MP3 a JPEG. Opakované přehrávání Tlačítkem [A-B ] lze iniciovat opakované přehrávání definovaného úseku záznamu. Prvním stisknutím definujete počáteční bod opakovaného úseku (A), druhým stisknutím definujete koncový bod opakovaného úseku (B). Nyní přehrávač opakovaně přehrává úseku A-B.Opakované přehrávání zrušíte dalším stisknutím tlačítka [A-B ]. Informace na obrazovce - OSD Stisknutí tlačítka [DISPLAY] přepíná zobrazení mezi přehraným časem od začátku skladby (tracku) a časem zbývajícím do konce skladby (tracku). VOLBA zvukového doprovodu V případě vícekanálového zvukového záznamu ve formátech VCD, SVCD, CD lze tlačítkem [AUDIO] přepínat mezi pravým kanálem, levým kanálem a stereo zvukem. HLASITOST zvukového výstupu Tlačítky [VOLUME + / -] lze nastavit hlasitost zvukového výstupu. Potlačení zvukového výstupu Stisknutím tlačítka [MUTE] lze potlačit zvukový výstup, dalším stisknutím [MUTE] zvukový výstup opět zapnete. V zobrazeném menu OBRAZ je možné provést úpravu jasu, kontrastu, intenzity barev a ostrosti obrazu. Výběr parametru v menu : pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení hodnoty parametru : pomocí tlačítek [V+] a [V-]. Nastavení uložte v řádku Uložení tlačítkem [V+] jako Uživatelská konfigurace. Stisknutím tlačítka [MENU] se vrátíte do Hlavního Menu, tlačítkem [TV] ukončíte práci v systému menu. Formát obrazu Formát obrazu lze měnit po stisknutí tlačítka [16:9]. V závislosti na volbě formátu se může stát, že obraz bude lehce zdeformovaný nebo že nebude zobrazen celý. Přednastavené konfigurace obrazu Postupným tisknutím modrého tlačítka přepínáte mezi přednastavenými parametry obrazu a uživatelským nastavením. Dostupné hodnoty jsou: DEN TLUMENĚ - VEČER UŽIVATEL. Aktuální hodnota je zobrazena v pravém horním rohu obrazovky. Funkce je dostupná pouze v režimu TV. Poznámka : MP3 (zkratka z MPEG Layer3) je datový formát, který komprimuje velikost audio souboru na 1/9 originálu s minimálními ztrátami kvality zvuku. MP3 formát umožňuje na běžný 650MB CD-R(RW) disk uložit až cca 120 skladeb (běžné délky). WMA (zkratka z Windows Media Audio) je formát komprimující originál audio soubor v poměru 1/22. WMA formát umožňuje na běžný 650MB CD-R(RW) disk uložit až 1400minut hudby. JPEG je obrazový datový formát. Maximální podporované rozlišení je 3072 x 2048dpi. 19

7 2. NASTAVENÍ JAZYKA 2.1 JAZYK MENU Nastavení jazykové mutace ovládacího menu DVD přehrávače. Další funkce V Hlavním Menu se nastavte na řádek Další funkce a stiskněte tlačítko [V+]. Jazyk : Umožňuje volbu jazykové mutace soustavy menu (pomocí tlačítek [V+] a [V-] ). Automatické vypínání : Pomocí tlačítka [V+] lze nastavit interval pro vypnutí v krocích po 15 minutách, až na maximálně 2 hodiny. Zámek V Hlavním Menu se nastavte na řádek Zámek a stiskněte tlačítko [V+]. Funkce umožňuje nastavit zámek na tlačítka [V+], [V-], [P+], [P-] na čelním panelu televizoru. Aktivace zámku je podmíněna zadáním čtyřmístného číselného hesla kódu v řádku HESLO. Tovární nastavení hesla je , místo číslic se v hodnotě parametru na řádku Heslo zobrazuje symbol x. 2.2 JAZYK ZVUKU Nastavení hlavní jazykové mutace pro přehrávaní je-li nastavená jazyková mutace dostupná na přehrávaném disku přehrávač tuto mutaci vybere jako první. 2.3 JAZYK TITULKŮ Nastavení hlavní jazykové mutace titulků pro přehrávaní je-li nastavená jazyková mutace dostupná na přehrávaném disku přehrávač tuto mutaci titulků vybere jako první. 2.4 JAZYK NABÍDKY MENU DISKU Nastavení hlavní jazykové mutace pro zobrazení menu přehrávaného disku. 3. NASTAVENÍ ZVUKU 3.1 SMĚŠOVÁNÍ Parametr definuje způsob reprodukce zvuku. Dostupné hodnoty jsou : LT/RT - levá a pravá zvuková stopa Stereo - stereofonní reprodukce zvuku VSS - Virtual surround sound 3.2 VÝSTUP ZVUKU Definuje způsob výstupu zvuku pro externí zesilovač, domácí kino apod. Dostupné hodnoty : ANALOG : použijte při připojení nikoli digitálním výstupem, ale analogovými výstupy L/R SPDIW RAW : použijte při připojení na zesilovač vybavený dekoderem Dolby digital 5.1, DTS, SPDIF PCM : použijte při připojení na dvoukanálový zesilovač Po vložení hesla zapnete nebo vypnete zámek tlačítkem [V+] dálkového ovladače v řádku Zámek. Nové heslo Hodnota hesla lze menit v řádku Nové heslo od 0000 do Zmenu hesla je nutno potvrdit opakovaným vložením nové hodnoty. Upozornění : zapomenete-li své heslo vložte místo něj : , heslo se vymaže a platí opět původní tovární nastavení Jednotlivá čísla je nutno vložit velmi rychle za sebou jinak neproběhne vymazání. INSTALACE V Hlavním menu se nastavte na řádek Instalace a stiskněte tl. [V+]. V menu Instalace lze krokovat tlačítky[p+], [P-] tabulkou programů a pomocí barevných tlačítek spouštět automatické vyhledávání programů, přidělovat uloženým programům jména, mazat programy a měnit jejich uspořádání v seznamu. V tabulce programů je na jedné obrazovce 10 čísel programů. Mezi sloupci seznamu lze rolovat pomocí tlačítka [V+]. Funkce Volba : stisknutím modrého tlačítka zapnete pod menu obraz z programu na němž jste aktuálně nastaveni. Funkce Přesun: Umožňuje přesunout program v seznamu. Vybraný program označíte stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka přesunete jej na jinou pozici a potvrdíte opětovným stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka. Funkce Zrušení: Umožňuje zrušit program ze seznamu stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Man.nastavení: stisknutím ZELENÉHO tlačítká přepínáte do menu pro manuální ladění (manuální vyhledávání programů). Auto.nastavení: stisknutím ZELENÉHO tlačítká přepínáte do menu pro automatické ladění (automatické vyhledávání programů). 18 5

8 Manuální vyhledávání programů TV vysílání Manuální ladění je určeno pro ruční vyhledání programů TV vysílání. V Hlavním Menu nastavte kurzor na řádek Instalace a stiskněte tlačítko [V+], zobrazí se menu Instalace. V menu Instalace stiskněte [Zelené tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Man. nastavení. Výběr parametru v menu : pomocí tlačítek [P+] a [P-]. Nastavení hodnoty parametru : pomocí tlačítek [V+] a [V-]. Program: číslo programu jehož naladění chcete měnit, hodnotu přepínáte buď tl. [V+] a nebo numerickými tlačítky. Jméno: Chcete-li programu přiřadit jméno stiskněte tl. [V+]. Kurzor se nastaví na první znak jména. Znaky volte pomocí [P+], [P-], mezi znaky se přesouváte [V+], [V-]. Upozornění : Pokud bliká některý (i neobsazený) znak jména nelze se z řádku Jméno přesunout, je nutno dokrokovat tl. [V+] nebo [V-] na poslední nebo první znak jména. Systém: Nastavení vysílací normy zvuku a barvy. Vzhledem k tomu, že televizor automaticky rozpozná a přepíná obě v ČR používané normy (PAL-DK, PAL-BG) není tato funkce zapojena. Vyhledávání: Přímá volba čísla vysílací frekvence zadáváte numerickými tlačítky (0-9) ovladče. Nebo lze tl. [V+] zapnout postupné prohledávání celého frekvenčního pásma tv vysílání. Jemné doladění : doladění frekvence kanálu tl. [V+] nebo [V-] Uložení : v řádku Uložení stisknutím tlačítka (V+). Chcete-li menu opustit bez uložení změn stiskněte tl. (TV). Automatické vyhledávání programů TV vysílání V menu Instalace stiskněte [Bílé tlačítko] dálkového ovladače, zobrazí se menu Auto.nastavení. Start od: Máte-li již televizor naladěn a chcete doplnit nové programy nastavte číslo programu od má startovat ladění. Hodnotu přepínáte buď tl. [V+] a nebo numerickými tlačítky. Systém: Funkce není zapojena, televizor automaticky rozpozná a přepíná obě v ČR používané normy (PAL-DK, PAL-BG). Vyhledávání: Stisknutím tlačítka [V+] odstartujte automatické vyhledávání programů. V průběhu automatického ladění přijímač indikuje vyhledané programy (P1 P99) a postup ladění v MHz. Automatické ladění se ukončí po prohledání všech frekvencí, resp. po obsazení posledního volného čísla programu. Po ukončení vyhledávání se zobrazí menu Instalace. Vyhledané programy je možné pojmenovat, setřídit je nebo vymazat. Stisknutím tlačítka [TV] ukončíte práci v systému menu. DVD PŘEHRÁVAČ SOUSTAVA MENU Prostřednictvím menu lze optimalizovat způsob přehrávání, druh výstupu a řadu dalších funkcí přehrávače. Menu vyvoláte tlačítkem [SETUP], opakovaným stisknutím tl. [SETUP] menu zrušíte. Principy práce v menu. Přesun na horní liště: tlačítka kurzoru [ ],[ ] Přesun nahoru a dolu v rámci sloupce : tlačítka kurzoru [ ], [ ] Výběr parametru: tlačítko kurzoru[ ] nebo tlačítko [ENTER] Nastavení hodnoty parametru : tlačítka kurzoru [ ], [ ] Potvrzení (uložení) hodnoty parametru : [ENTER] následuje návrat zpět do sloupce Návrat do sloupce bez uložení : tlačítko kurzoru [ ] 1. HLAVNÍ NASTAVENÍ 1.1 TV SYSTÉM Hodnotu parametru nastavte tak, aby odpovídala standardu televizoru, běžné hodnoty jsou "PAL", "MULTI, "NTSC. Pro Váš televizor je platná hodnota PAL. 1.2 TV FORMÁT Nastavení formátu obrazovky televizoru - "4:3 PS": Tuto hodnotu navolte, má-li připojený televizor formát obrazovky 4:3. Obraz širokoúhlého pořadu bude mít v tomto případě oříznuté okraje. - "4:3 LB": Tuto hodnotu navolte, má-li připojený televizor formát obrazovky 4:3. Obraz širokoúhlého pořadu se zobrazí celý, podél horního a spodního okraje,budou tmavé pásy. - "16:9": Tuto hodnotu navolte, má-li připojený televizor širokoúhlou obrazovkou. 1.3 HESLO Parametr slouží pro uzamknutí či odemknutí zámku. Odemknutí zámku podmiňuje např. nastavení rodičovského přístupu. Pro odemknutí zámku je nutno vložit šestimístné heslo a potvrdit jej stisknutím tlačítka [ENTER]. Heslo je HODNOCENÍ Hodnocení obsahu disku Rodičovský přístup Dětský (rodičovský) zámek - podporuje-li disk regulaci přístupu, je jeho obsah klasifikován kategorií přístupnosti, podle které lze nastavit hodnotu parametru regulace přístupu. Změna nastavení je podmíněna odemknutím zámku v řádku HESLO. 1.5 DIVX Informace o registračním kodu DiVX. 1.6 OBNOVIT Tento řádek je neaktivní, provedené nastavení nemá žádný vliv na funkce přehrávače. 1.7 DEFAULT - TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Po volbě "Obnovit" se všechny parametry vrátí k hodnotě, která byla nastavena ve výrobě. 6

9 ANGLE - Záběry scény Pokud jsou na disku různé záběry téže scény, lze je přepínat tlačítkem [ANGLE] (např. jedoucí vlak lze pozorovat z čelního záběru, z okna kupé, atd.). Návěští signalizuje kolik variant záběrů je k dispozici. Informace na obrazovce - DISPLAY 1. Po prvním stisknutí tlačítka [DISPLAY] se na obrazovce zobrazí číslo titulu {TT}, kapitola a přehraný čas do začátku disku. 2. Po druhém stisknutí tlačítka [DISPLAY] se na obrazovce zobrazí informace o jazykové verzi, formátu zvuku, aktuální verzi titulků a možnosti volby úhlu záběru. 3. Dalším stisknutím tlačítka vypnete zobrazení displeje. Jazyková mutace titulků (DVD) Při přehrávání DVD disku, jehož součástí je více jazykových mutací titulků, je možné volit jazykovou mutaci, která se bude zobrazovat na obrazovce. Opakovaným tisknutím tlačítka [SUB] volíte požadovanou jazykovou mutaci titulků. Titulky zrušíte opakovaným tisknutím tlačítka [SUB], dokud se na obrazovce nezobrazí [TITULKY VYP]. Poznámka: U některých disků nelze zobrazování titulků zrušit. Množství jazykových mutací titulků se disk od disku liší. Není-li disk vybaven titulky, zobrazí se po stisknutí tlačítka [SUB] návěští [TITULKY NEJSOU K DISPOZICI]. Volba zvukového doprovodu Je-li DVD disk opatřen více jazykovými mutacemi, lze je volit tlačítkem [AUDIO]. Disponibilní škála jazykových mutací se disk od disku liší. V případě vícekanálového zvukového záznamu ve formátech VCD, SVCD, CD lze tlačítkem [AUDIO] přepínat mezi pravým kanálem, levým kanálem a stereo zvukem. Hlasitost zvukového výstupu Tlačítky [VOLUME + / -] lze nastavit hlasitost zvukového výstupu. Potlačení zvukového výstupu Stisknutím tlačítka [MUTE] lze potlačit zvukový výstup, dalším stisknutím [MUTE] zvukový výstup opět zapnete. Vyhledávání v záznamu Stisknutím [SEARCH] zobrazíte displej pro vyhledávaní na disku. DVD disky obsahují zpravidla několik Titulů a každý titul je rozdělen do několika Kapitol. Rozdělením na tituly se myslí, že disk obsahuje např. Titul č.1 = Film, Titul č.2 = Bonusy (rozhovory s herci, apod.), Titul č.3 = Informace o vydavateli disku apod. Vyhledávat můžete : Titul / Kapitolu (v rámci titulu) / Časovou pozici v rámci titulu / Časovou pozici v rámci kapitoly. Pohyb po položkách řídíte tlačítky kurzoru[ ], [ ]. Hodnoty vkládejte numerickými tlačítky. Nastavení potvrďte tlačítkem [ENTER], přehrávač přejde na zvolené místo, displej pro vyhledávání zmizí. Pokud nechcete provést žádné nastavení, displej zrušíte opětovným stiskem tlačítka [SEARCH]. AV režim - Externí zařízení AV režim Stisknutím tlačítka [AV] dálkového ovládání lze přijímač přepnout do AV režimu pro zobrazení signálu z externího zařízení (např. z videa či ze satelitního přijímače). Opakovaným stisknutím tlačítka [AV] přepínáte mezi AV vstupem (SCART konektor na zadním panelu) a normálním režimem. Připojení externího zařízení pomocí SCART konektoru Při propojení externího zařízení k televiznímu přijímači pomocí SCART AV konektoru a odpovídajícího propojovacího kabelu je zaručena maximální kvalita obrazu a zvuku přehrávaného záznamu. Je-li navolen režim AV je televizor přepnutý do přímého vstupu obrazového signálu z odpovídajícího vstupního SCART AV konektoru televizoru. Připojení externího zařízení koaxiálním kabelem Zapojte kabel od antény na anténní vstup např. videorekordéru. Zapojte koaxiální kabel mezi vysokofrekvenční výstup videorekordéru a anténní vstup televizoru. Na videorekordéru odstartujte přehrávání.automatickým (či manuálním) laděním televizoru vyhledejte výstupní kanál videorekordéru. Naladění tohoto kanálu uložte pod číslo programu které chcete vyhradit pro videorekordér. Připojení externího zařízení pomocí čelního (bočního) AV vstupu. Pokud je váš televizor vybaven na čelním panelu či na boku AV konektory (3 Cinch konektory Žlutý / Bílý / Červený) a chcete na ně připojit např. videokameru přepněte televizní přijímač na vstup AV. Před zapojením externího zařízení na čelní (boční) AV vstup je nutno vypnout ostatní externí zařízení, která by byla připojena na zadní vstup AV (SCART konektor). Pokud výše uvedený postup nedodržíte dochází k prolínání obrazu ze zadního AV vstupu (SCART konektor) a k prolínání zvuku z posledního sledovaného programu (1-99) televizního vysílání do čelního (bočního) AV vstupu. Zpět do režimu běžného TV vysílání se vrátíte buď přímou volbou čísla programu numerickými tlačítky [0] až [9], nebo tlačítkem [TV] nebo postupným krokováním tlačítkem [AV]. 15 7

10 Teletext 1. ]: přepínání do režimu teletextu. 2. Tlačítko [TV]: přepínání z teletextu do režimu běžného TV vysílání. 3.?]: zobrazení a opětovné skrytí skrytého textu. 4. ]: zobrazení aktuálního času z teletextu, volba podstránek. 5. X]: dočasné ukončení práce s teletextem. 6. ]: velikost písma teletextu. 7. Tlačítko [ _ ]: mixování obrazu TV vysílání a teletextu. 8. ]: zastavení podstránky teletextu na obrazovce. 9. i]: vyvolání stránky obsahu. 10. Barevná tlačítka. Tlačítka P+, P- pro krokování po stránkách o 1 nahoru nebo dolu Funkce tlačítek dálkového ovládání v režimu teletextu Vysílá-li aktuální program TV vysílání také signál teletextu, je možné přepnout televizor do režimu teletextu. Při práci s teletextem se využívají následující tlačítka dálkového ovládání: ]: Přepíná do režimu teletextu. Tlačítko [TV]: Přepíná z režimu teletextu zpět do režimu běžného TV vysílání. Přepínání stránek teletextu : v teletextu můžete přepínat stránky buď krokováním o jednu stranu nahoru / dolu tlačítky P+,P- a nebo můžete volit přímo číslo stránky numerickými tlačítky 1-9.?]: Umožňuje zobrazit a následně opět skrýt skrytý text. ]: V režimu běžného TV vysílání zobrazí aktuální čas (v pravém horním rohu obrazovky). X]: Jeho stisknutím v režimu teletextu se lze přepnout na příjem běžného TV vysílání. Příjem signálu teletextu nicméně v tomto případě pokračuje: Po zadání čísla stránky teletextu se tato stránka vyhledá a její číslo sez obrazí na obrazovce. Dalším stisknutím tlačítka [ X] ji pak lze vyvolat na obrazovku. ]: Umožňuje volbu velikosti písma teletextu. Kromě standardní velikosti lze zobrazit pouze horní či spodní část stránky ve dvojnásobné velikosti písma. DVD PŘEHRÁVAČ PŘEHRÁVÁNÍ DVD Přehrávání 1. Stisknutím tlačítka [DVD/TV] dálkového ovládání se přepnete do režimu práce s DVD přehrávačem. 2. Stisknutím tlačítka [ ] vysunete vozík ze šachty DVD mechaniky. 3. Uložte disk do vozíku stranou s nápisem či obrázkem vzhůru. 4. Stisknutím [ ] zasunete vozík zpět do šachty a spustíte přehrávání obsahu disku. V závislosti na obsahu disku je možné, že se nejprve zobrazí ovládací menu disku. Pro pohyb a výběr v menu slouží tlačítka se šipkami [ ], [ ], [ ], [ ] a tlačítko [ENTER]. Jejich prostřednictvím můžete z menu zvolit požadovaný titul a spustit jeho přehrávání. 5. Prvním stisknutím tlačítka [ ] můžete přehrávání přerušit. Na obrazovce zůstane statický obraz posledního záběru před přerušením. Dalším stisknutím tlačítka [ ] se vrátíte k přehrávání. 6. Stisknutím tlačítka [ ] lze přehrávání ukončit. Tlačítky [ ], [ ] je možné přesouvat se v záznamu po jednotlivých sekcích směrem zpět, resp. vpřed. Tlačítka [<<], [>>] umožňují zrychlené přehrávání směrem vzad nebo vpřed (2, 4, 8 anebo 20 násobek standardní rychlosti). Poznámka: Během přerušení přehrávání, zrychleného a zpomaleného přehrávání není k dispozici zvukový doprovod. Opakované přehrávání Tlačítkem [A-B] lze iniciovat opakované přehrávání definovaného úseku záznamu. 1. Prvním stisknutím definujete počáteční bod opakovaného úseku (A). 2. Druhým stisknutím definujete koncový bod opakovaného úseku (B). Přehrávač opakovaně přehrává označený úsek A-B. 3. Opakované přehrávání zrušíte dalším stisknutím tlačítka [A-B]. Rychlý posun VPŘED / VZAD Během přehrávání je možné přepnout na rychlý posun v záznamu směrem vpřed, resp. vzad. Tato funkce slouží především k vyhledání požadovaného úseku záznamu. 1. Tlačítky odstartujete rychlý posun směrem vpřed nebo vzad. S každým stisknutím tlačítka se rychlost posunu zvyšuje. 2. Stisknutím tlačítka [ENTER / PLAY] během rychlého posunu se ihned vrátíte k běžnému přehrávání. Rychlosti přehrávání vpřed / vzad se mohou lišit dle disku. PŘESUN NA DALŠÍ TITUL Během přehrávání je možné krokováním tlačítkem [ ] přepnout na další následující titul. Tlačítkem [ ] je možno krokovat směrem vzad na předchozí tituly.

11 DVD PŘEHRÁVAČ DÁLKOVÝ OVLÁDAČ Ovládání pomocí dálkového ovladače 1. Tlačítko [ ]: zapínání a vypínání. 2. Tlačítko [ ]: otevření a zavření šachty DVD mechaniky. 3. Tlačítko [MUTE]: potlačení zvuku. 4. Tlačítko [ZOOM]: zvětšení obrazu. 5. Tlačítko [ANGLE]: přepínání mezi záběry scény (jsou-li součástí záznamu) 6. Tlačítko [CLEAR]: zrušení údajů vložených v menu. 7. Tlačítko [SEARCH]: vyhledávání v záznamu. 8. Tlačítko [P.M]: režim přehrávání. 9. Tlačítko [A-B]: opakování uživatelsky definovaného úseku záznamu. 10. Tlačítko [EXIT]: ukončení práce v menu. 11. Tlačítko [MENU]: ovládací menu disku. 12. Tlačítko [SETUP]: menu parametrů. 13. Tlačítka [ ], [ ], [ ], [ ]: pohyb v menu směrem doleva, doprava, nahoru, dolů. 14. Tlačítko [SUB]: jazyková mutace titulků. 15. Tlačítko [AUDIO]: jazyková mutace zvukového doprovodu. 16. Tlačítko [DISPLAY]: zobrazení informací o přehrávaném záznamu. 17. Tlačítko [TITLE]: volba titulu. 18. Numerická tlačítka: volba v soustavě menu. 19. Tlačítka [ ], [ ]: přesun v záznamu po sekcích. 20. Tlačítko [ ]: krátké přerušení přehrávání, návrat k přehrávání. 21. Tlačítko [ ]: ukončení přehrávání. 22. Tlačítko [ ]: přehrávání. 23. Tlačítka [<<], [>>]: rychlý posun směrem zpět, resp. vpřed (rychlost posunu 2, 4, 8 anebo 20 násobek standardní rychlosti přehrávání). 24. Tlačítko [ENTER]: potvrzení volby v menu. 25. Tlačítko [DVD/TV]: stisknutím tlačítka se přepnete na práci s DVD přehrávačem. Dalším stisknutím tlačítka se můžete přepnout do režimu příjmu TV vysílání. Tlačítko [ _ ]: V režimu teletextu umožňuje současné zobrazení obrazu TV vysílání a teletextu. Dalším stisknutím tlačítka se lze přepnout zpět na zobrazení pouze teletextu. V režimu TV vysílání lze pomocí tohoto tlačítka stanovit, mají-li se obrazovky menu zobrazovat jako transparentní, semitransparentní či jako samotné menu. ]: Je-li stránka teletextu opatřena podstránkami, probíhá přetáčení podstránek po určitých intervalech automaticky. Stisknutím tohoto tlačítka lze podstránku zastavit na obrazovce (v levém horním rohu se zobrazí odpovídající symbol). Dalším stisknutím tlačítka se opět přechází na automatické přetáčení podstránek. i]: Vyvolává stránku obsahu teletextu. Červené, zelené, žluté a modré tlačítko: Umožňují přímý přístup k jednotlivým tématickým okruhům teletextu (např. přehled pořadů, sportovní zprávy, předpověď počasí, atp.), v závislosti na konkrétním systému teletextu. 9

12 DVD PŘEHRÁVAČ Na práci s DVD přehrávačem se přepnete stisknutím tlačítka [DVD/TV] dálkového ovladače. Na obrazovce se zobrazí symbol DVD přehrávače. Dalším stisknutím tlačítka [DVD/TV] se můžete přepnout zpět do režimu příjmu TV vysílání. DVD přehrávač pracuje se zvukovým a obrazovým signálem v digitální formě a umožňuje reprodukci obrazu a zvuku ve velmi vysoké kvalitě. Sledování filmů z DVD disků vám přinese zážitek stejné kvality, jako v moderním kinosále. Zapojení zvukového výstupu k audio systému, zesilovači domácího kina, apod. Audio systém U vašeho DVD přehrávače oceníte kromě jiných i následující funkce: - volba jazykové mutace zvukového doprovodu - volba jazykové mutace titulků - - možnost zrychleného a zpomaleného přehrávání různými rychlostmi - možnost přepínání mezi různými záběry téže scény (jsou-li záběry z různých úhlů součástí záznamu). DIGITÁLN Í AUDIO Lokalizace DVD přehrávač umožňuje přehrávání disků označených kódem geografické oblasti MULTI. Zapojení zvukového výstupu k digitálnímu zesilovači s dekodérem AC-3 Zesilovač Přední reproduktor (levý) Středový reproduktor Přední reproduktor (pravý) DIGITÁLNÍ AUDIO Subwoofer Zadní reproduktor (levý) Zadní reproduktor (pravý) Po realizaci propojení zapněte DVD přehrávač i příslušný audio systém. Parametry audio systému nastavte podle potřeby. Poznámka: Na systém Dolby Digital vlastní licenci společnost Dolby Laboratories. Dolby Digital, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní značky společnosti Dolby Laboratories. 12

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD/DIVX PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC4041S TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD/DIVX PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC4041S TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE Úhlopříčka obrazovky 15'' (cca 40 cm) Úhlopříčka obrazu (cm) cca 37cm Maximální příkon (W) 60 Napájení 230 V střídavého napětí, 50 Hz TV norma PAL B/G, D/K TV pásma a kanály VHF I 2 4,

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM. Postup řešení problémů. Technické údaje. www.mascom.cz e-mail: info@mascom.cz M3-V5_200505-3rc Postup řešení problémů Problémy s kvalitou obrazu a zvuku lze zpravidla odstranit jedním ze způsobů navržených v následující tabulce. Pokud se doporučeným postupem problém odstranit nepodaří, obraťte se

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646

OBSAH. INFORMACE SOFTWARE TECHNICKÁ PODPORA www.mascom.cz tel.: 257 912 646 OBSAH Bezpečnostní opatření...3 Vlastnosti a ovládací prvky...5 Standardně dodávané doplňkové vybavení...4 Přední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zařízení...7 Příprava dálkového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za zakoupení tohoto digitálního

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR. Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR k 1.8.2006. Provozovatel Vysílané programy Oblast : Parametry vysílání ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, NOVA TV

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC1000T - 20060823 Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Digitální fotorámeček

Digitální fotorámeček Bezpečnostní opatření Přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před použitím rámečku a uložte si je pro případné budoucí použití. - Vyhněte se používání digitálního rámečku na přímém slunci, ve vlhku, (např.

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Pinnacle MediaCenter

Pinnacle MediaCenter Pinnacle MediaCenter Pinnacle MediaCenter Manuál: Dodatek CZ Březen 2006 Pinnacle Systems GmbH 2006 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nesmí být použita bez písemného souhlasu společnosti

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více