B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH"

Transkript

1 B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Březová Gručovice Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m průměr rotoru: 112 m Tyto dvě plánované větrné elektrárny mají stát každá samostatně cca 4 km od sebe. Tato vzdálenost je však natolik velká, že VE nelze vnímat jako jeden větrný park, ale jako dvě samostatné stavby. Proto budou obě elektrárny posuzovány samostatně. Popis lokality Katastrální území: Gručovice Obec: Březová Umístění: V mírně zvlněném reliéfu, na okraji plochého návrší, v nadmořské výšce 500 m. n. m. Pod širokými plochými temeny pramení vodní toky, jejich mělká, široká údolí se postupně (zejména severně od záměru) zahlubují a vytvářejí hlubší údolí se strmějšími svahy. VE je umístěna nad mírně se zahlubujícím údolím Nadějovského potoka, jihovýchodně od Gručovic. Plánovaná větrná elektrárna leží v lesozemědělské krajině s převahou velkých zemědělských i lesních ploch. B.1.15b.2 Dotčené specifické krajiny Plánovaná větrná elektrárna bude ležet ve specifické krajině Budišov Vítkov, v těsném sousedství specifické krajiny Oderské vrchy.záměrem jsou však významně ovlivněny (do okruhu 10ti km) i rozsáhlá území dalších sousedních specifických krajin Hradec nad Moravicí Melč a Klimkovice Suchdol. Okrajově pak bude dotčena i SK Kyjovice Pustá Polom. Název: Budišov Vítkov Označení: B 08 Skupina: Oblast specifických krajin Nízkého Jeseníku Název: Oderské vrchy Označení: B 11 Skupina: Oblast specifických krajin Nízkého Jeseníku Název: Hradec nad Moravicí - Melč Označení: B 09 Skupina: Oblast specifických krajin Nízkého Jeseníku Název: Klimkovice - Suchdol Označení: D 01 Skupina: Oblast specifických krajin Moravské brány Název: Kyjovice Pustá Polom Označení: B 10 Skupina: Oblast specifických krajin Nízkého Jeseníku Mapa umístění větrného parku Umístění VE v terénu jihovýchodně od obce Gručovice. V severní části mapy je zobrazeno umístění druhé VE, která je však pro svou vzdálenou npolohu posuzována samostatně. Mapa specifických krajinných oblastí 116

2 Mapa záměrem dotčených specifických krajiny ve středu je SK Budišov Vítkov se znázorněním umístění záměru větrného parku Březová Gručovice. Severněji umístěná elektrárna je posuzována samostatně. B.1.15b.3 Analýza viditelnosti Březová - jih 117

3 ÚZEMNÍ STUDIE VYHODNOCENÍ POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRŮ VELKÝCH VÝŠKOVÝCH, PLOŠNÝCH A PROSTOROVÝCH ROZMĚRŮ V KRAJINĚ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE B.1.15b.4 Vymezení a vyhodnocení ovlivnění dotčených charakteristik krajiny 118

4 Větrná elektrárna má stát ve východní části protáhlé specifické krajiny Budišov Vítkov, na samém okraji SK Oderské vrchy. Kromě nich pak budou záměrem dotčeny rozsáhlá území sousedních specifických krajin Hradec nad Moravicí Melč a Klimkovice - Suchdol a okrajově i Kyjovice Pustá Polom. I. Jedinečné a neopakovatelné charakteristiky krajiny - významné a emblematické znaky krajiny Specifická krajina Budišov - Vítkov - Přírodní dominanty: Červená hora (749 m n.m), Mlžný kopec (685 m n.m): - Přírodní dominanty leží mimo posuzované zóny viditelnosti. - Větrná elektrárna neovlivní přírodní dominanty této specifické krajiny. - Migračně významné území (celá oblast): - Větrná elektrárna bude viditelná z řady míst migračně významného území. - Migračně významné území leží ve všech posuzovaných zónách viditelnosti. - Větrná elektrárna nebude mít významný rušivý vliv na migračně významné území. - Jemně členitá kulturní zemědělská krajina náhorní polohy členěná lesními porosty a údolím Budišovky na měřítkově menší prostory, ohraničené okraji lesnatých hran údolí Moravice a okrajů Oderských vrchů, dochované fragmenty historických krajinářských úprav v k.ú. Budišov nad Budišovkou, Podlesí: - Větrná elektrárna se stane vizuální součástí jemně členité kulturní zemědělské krajiny. - Jemně členitá kulturní zemědělská krajina náhorní polohy leží ve všech zónách viditelnosti. - Větrná elektrárna se stane novou dominantou této jemně členité kulturní krajiny, což lze považovat za její významné ovlivnění. Specifická krajina Hradec nad Moravicí - Melč - charakteristiky ovlivněné záměrem větrného parku - Jedinečné scenérie zaříznutého údolí Moravice s proměnlivou scénou meandrujícího toku: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch nad zaříznutým údolím. Větrná elektrárna tedy bude z řady míst součástí krajinných scenérií zaříznutého údolí Moravice. - Tato jedinečná scenérie zaříznutého údolí leží v zóně dobré viditelnosti. - Viditelnost větrné elektrárny při pohledech na údolí lze považovat za jeho ovlivnění. - Kultivovaná kulturní zemědělská krajina s drobnými dominantami kostelů v okolí Melče a Moravice v náhorní poloze nad rychle se zahlubujícími údolími levobřežních přítoků Moravice: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady pohledů na a z kultivované kulturní zemědělské krajiny. - Kultivovaná kulturní zemědělská krajina leží v zóně dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna nebude mít významný rušivý vliv na kultivovanou kulturní zemědělskou krajinu. Specifická krajina Oderské Vrchy - charakteristiky ovlivněné záměrem větrného parku - Přírodní dominanty: údolí řeky Odry, Fidlův kopec (680 m n.m.), Strážisko (675 m n.m.), Strážná (641 m n.m.): - Větrná elektrárna bude částečně viditelná z horních okrajů údolí Odry. - Údolí Odry okrajově zasahuje do zóny dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně neovlivní přírodní dominanty. - Petrova skála (staré důlní dílo), vrásy v lomu u Staré Vsi, migračně významné území (celá oblast s výjimkou k.ú. Bítov u Bílovce, Olbramice, Radotín u Bílovce, Labuť u Bílovce, Jílovec, Jerlochovice, Odry): - Větrná elektrárna bude viditelná z části ploch migračně významného území. - Migračně významné území leží ve všech zónách viditelnosti. - Větrná elektrárna nebude mít významný rušivý vliv na tyto charakteristiky. - Údolími vodotečí a zelenými koridory přítoků rozčleněné území Oderských vrchů s průhledy do prostoru Oderské brány a na siluety Beskyd: - Větrná elektrárna bude viditelná z části ploch údolími vodotečí rozčleněného území a zároveň bude viditelná při části pohledů na toto území. - Takto rozčleněné území leží ve všech zónách viditelnosti. - Větrná elektrárna se stane novou dominantou této krajiny, což lze považovat za její významné ovlivnění. - Výrazné údolí středního toku Odry s Odersku kotlinou v lesnatém rámci: - Větrná elektrárna bude částečně viditelná z horních okrajů výrazného údolí středního toku Odry. - Údolí Odry velmi okrajově zasahuje do zóny dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna nebude mít významný rušivý vliv na údolí Odry. - Fulnek středověké město s výraznou dominantou zámku na kopci nad městem na místě původního gotického hradu: - Větrná elektrárna bude viditelná z Fulneku i ze zámku. - Fulnek leží na rozhraní zón zřetelné a dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna nebude významným narušením této charakteristiky Specifická krajina Kyjovice Pustá Polom - charakteristiky ovlivněné záměrem větrného parku - Přírodní park (PP) Oderské vrchy: (okrajově) k.ú. Výškovce u Slatiny (část), Bítov u Bílovce (část), Olbramice (část), Klímkovice (část), Zbyslavice: - Větrná elektrárna bude pouze velmi omezeně viditelná z přírodního parku. - Přírodní park okrajově zasahuje do zóny dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna (vzhledem k velmi omezené ovlivněné výměře PP) nebude na něj mít (v této specifické krajině) významný rušivý vliv. - Přírodní dominanty: Hluboká zalesněná údolí: - Větrná elektrárna bude pouze velmi omezeně viditelné z části horních okrajů hlubokých zalesněných údolí. - Hluboká zalesněná údolí velmi okrajově zasahují do zóny dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně neovlivní hluboká zalesněná údolí. - Členitá pahorkatina s velkými celky lesních porostů a zahloubenými lesnatými údolími vytváří rozmanitou krajinnou scénu: - Větrná elektrárna bude okrajově viditelná z krajiny s rozmanitou krajinnou scénou. - Území s rozmanitou krajinnou scénou okrajově zasahuje do zóny dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně neovlivní území s rozmanitou krajinnou scénou. Specifická krajina Klimkovice - Suchdol - charakteristiky ovlivněné záměrem větrného parku - Zemědělská a urbanizovaná krajina velkého měřítka v kontaktu s cennou krajinou Poodří a s vizuálními vazbami na panorama Vítkovské vrchoviny, údolní nivu Odry, západní okraj Moravskoslezských Beskyd: - Větrná elektrárna bude viditelná z části území zemědělské a urbanizované krajiny velkého měřítka. - Tato zemědělská a urbanizovaná krajina leží v zóně dobré viditelnosti. 119

5 - Větrná elektrárna významně neovlivní tuto zemědělskou a urbanizovanou krajinu. - Specifická struktura osídlení v podobě sídelních pásů, paralelně s liniemi vodních toků, rovnoměrně členící levobřežní svah sníženiny Oderské brány: - Větrná elektrárna bude viditelná z části ploch krajiny se specifickou strukturou osídlení. - Krajina se specifickou strukturou osídlení leží v zóně s dobrou viditelností. - Větrná elektrárna významně neovlivní území se specifickou strukturou osídlení. II. Přírodní a kulturní dominanty a horizonty nadmístního významu V tabulce jsou uvedeny všechny přírodní a kulturní dominanty (dle Studie krajiny), které leží v Moravskoslezském kraji a ve sledovaných zónách viditelnosti (do 10ti km). Zóna silné viditelnosti (0 3 km) kostel v Březové - VE bude součástí řady pohledů na kostel Zóna zřetelné viditelnosti (3 6 km) horizont severně od Větřkovic - VE bude součástí řady pohledů na horizont zámek ve Fulneku - VE bude součástí pohledů na zámek Zóna dobré viditelnosti (6 10 km) horizont severně od Vítkova z části pohledů na horizont horizont jižně od Radkova - VE nebude v rámci posuzovaných zón viditelnosti součástí pohledů na horizont údolí Odry - VE bude omezeně viditelná z horních okrajů údolí Odry údolí Seziny - VE bude pouze velmi omezeně viditelná z malé části pohledů do údolí Seziny MPZ v Bílovci - VE bude pouze velmi okrajově součástí pohledů na MPZ/R zámek v Dubové - VE prakticky nebude součástí pohledů na zámek zřícenina hradu Vikštejn - VE nebude součástí pohledů na Vikštejn kostel ve Vésce - VE bude součástí řady pohledů na kostel kostel ve Slatině - VE bude součástí řady pohledů na kostel zámek ve Slatině - VE bude součástí řady pohledů na zámek Vyhodnocení vlivu větrného parku na přírodní a kulturní dominanty a horizonty nadmístního významu Vybudování nové vertikální dominanty lze považovat za narušení dominantního působení těch stávajících. Míra narušení pak závisí zejména na charakteru dominant a jejich vzdálenosti od nové dominanty. Přírodní dominanty se zde v rámci posuzovaných zón viditelnosti nenacházejí. Výrazné vertikály VTE pochopitelně v mnoha pohledech převýší řady horizontů. A budou tak v pohledech tvořit jejich akcenty, což je jejich významné ovlivnění. Kostely a zámky tvoří přirozené dominanty jednotlivých sídel, která jsou situována často pouze do drobných údolí. Byť se v rámci sídla často jedná o exponované polohy, nejsou kostely situovány v krajině na nejexponovanější místa (vrcholy kopců, převýšené horizonty atp.). VE také není situována do bezprostřední blízkosti kostelů a zámků. Byť je tedy VE novou kulturní dominantou krajiny, není jeho rušivý vliv na stávající dominanty zásadní. III. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty Specifická krajina Budišov - Vítkov Krajina s dynamickým reliéfem a hluboce zaříznutými lesnatými údolími, s velkým podílem rozptýlené zeleně a četnými drobnými vodními toky: - Větrná elektrárna se stane vizuální součástí krajiny s dynamickým reliéfem. - Krajina s dynamickým reliéfem leží ve všech zónách viditelnosti. - Větrná elektrárna bude novou dominantou této krajiny s dynamickým reliéfem, což lze chápat jako její významné ovlivnění. Přírodní park Moravice: k.ú. Větřkovice u Vítkova, Březová u Vítkova, Lesní Albrechtice): - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch přírodního parku. - Přírodní park leží v zónách silné a zřetelné viditelnosti. - Větrná elektrárna svojí viditelností z PP částečně naruší krajinné hodnoty území. Dálkové migrační koridory (DMK) procházející k.ú.: Podlesí nad Odrou, Budišov nad Budišovkou, Guntramovice, Veřkovice u Vítkova, Nové Vrbno, Lesní Albrechtice, Skřipov: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch dálkových migračních korodorů i při pohledech na ně. - Dálkové migrační koridory leží ve všech zónách viditelnosti. - Výstavbou větrných elektráren nedojde k významnému ovlivnění DMK. Dochovaná struktura osídlení, ortogonální středověké půdorysy měst Budišov a Vítkov, dochované historické krajinné struktury v prostoru Budišova a Podlesí: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch s dochovanou strukturou osídlení. Zároveň bude součástí části pohledů na ně. - Dochovanou strukturu osídlení najdeme ve všech zónách viditelnosti, ortogonální středověký půdorys města Vítkova v zóně dobré viditelnosti. - Výstavbou větrných elektráren nedojde k významnému narušení této hodnoty území. Vysoký rekreační potenciál území: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch území s vysokým rekreačním potenciálem. - Vysoký rekreační potenciál má území ležící ve všech zónách viditelnosti. - Vybudování větrných elektráren lze považovat za možné narušení rekreačního potenciálu. Kulturní krajina s četnými stopami hospodářského využívání a kultivace a s cennou urbanistickou strukturou některých obcí, s velmi harmonickým měřítkem a drobnými lokálními dominantami vytváří osobitou a působivou krajinu: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady míst této osobité a působivé krajiny a zároveň bude součástí řady pohledů na ni. - Tato osobitá a působivá krajina leží ve všech zónách viditelnost. - Větrná elektrárna se stanou novou dominantou této kulturní krajiny, což lze považovat za její významné ovlivnění. Specifická krajina Hradec nad Moravicí Melč - hodnoty ovlivněné záměrem větrného parku 120

6 Krajina s vysoce dynamickým reliéfem s hluboce zaříznutým údolím meandrujícím toku Moravice. Cenné lesní porosty horských bučin ve svazích údolí, cenné polohy hlubokých údolí potoků Hradečno, Raduňka, Sedlinka, Ohrozina: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady míst krajiny s vysoce dynamickým reliéfem, zejména z ploch nad zaříznutým údolím a zároveň bude součástí části pohledů na ni. - Krajina s vysoce dynamickým reliéfem leží v zóně viditelnosti. - Větrná elektrárna bude vizuální součástí plošin nad zaříznutým údolím, vlastní zaříznuté údolí však významněji neovlivní. Přírodní park Moravice (k.ú. Nové Lublice (část), Kružberk (část), Moravice (část),staré Těchanovice (část), Nové Těchanovice (část), Staré Lublice (část), Melč (část), Radkov u Vítkova, Filipovice, Domoradovice (část), Žimrovice (část), Lesní Albrechtice, Kajlovec (část), Bohučovice (část), Vršovice u Opavy (část), Raduň, Podvihov (část), Hlubočec (část), Jakubčovice, Hradec n.m. (část), Skřípov (část), Jelenice, Větřkovice u Vítkova (část), Vítkov (část), Lhotka u Vítkova (část): - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch přírodního parku i z řady pohledů na něj. - Přírodní park leží v zónách zřetelné a dobré viditelnosti. - Viditelnost větrných elektráren z řady ploch PP lze považovat za jeho negativní ovlivnění. Dálkové migrační koridory (DMK) procházející k.ú.: Lipina u Opavy, Domoradovice, Filipovice, Žimrovice, Lesní Albrechtice, Jelenice, Větřkovice u Vítkova, Radkov u Vítkova, Litulovice, Nové Lublice, Hořejší Kunčice: - Větrná elektrárna bude viditelné z řady ploch DMK. - DMK leží v zónách zřetelné a dobré viditelnosti. - Výstavbou větrných elektráren nedojde k významnému ovlivnění DMK. Dochovaná struktura osídlení, čitelná struktura středověkého města Hradec nad Moravicí s ulicovým náměstím (MPZ), jedinečný areál zámku Hradec nad Moravicí (NKP), areál Slezské Kalvárie s křížovou cestou. Jedinečné památky lidové architektury (Lipina VPR), četné kostely a drobné zámky (zámek a kostel v Melči, zámek Dubová, kostely v Moravici, Nové Lublici, Kružberku či Radkově), v nivě Moravice jižně od Hradce Weisshuhnův kanál s dalšími vodohospodářskými stavbami (akvadukt): - Větrná elektrárna bude viditelná z řady míst krajiny s dochovanou strukturou osídlení a zároveň bude součástí řady pohledů na ni. - Území s dochovanou strukturou osídlení leží v zónách zřetelné a dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně nenaruší tuto hodnotu území. Atraktivita území pro bydlení i rekreaci: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch území atraktivního pro bydlení a rekreaci. - Atraktivní území pro bydlení a rekreaci leží v zóně dobré viditelnosti. - VTE může potenciálně ovlivnit atraktivitu území pro bydlení a rekreaci. Specifická krajina Oderské vrchy hodnoty ovlivněné záměrem větrného parku Členitá zemědělská krajina s dynamickým reliéfem, cenný prostor údolí Odry s pestrými lužními lesy a nivami. Rozlehlé smíšené lesy s dominantním zastoupením buku: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady míst členité zemědělské krajiny. - Členitá zemědělská krajina leží v zónách zřetelné a dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna se stanou dominantou této členité zemědělské krajiny, což lze považovat za její významné ovlivnění. Přírodní park Oderské vrchy (celá oblast s výjimkou k.ú. Klokočov u Vítkova, Čermná ve Slezsku, Vítkov, Nové Vrbno: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch přírodního parku a zároveň bude viditelná i při pohledu na něj. - Přírodní park leží ve všech zónách viditelnosti. - Větrná elektrárna svojí viditelností z PP částečně naruší krajinné hodnoty území. Dálkové migrační koridory (DMK) procházející k.ú.: Kamenka, Nové Vrbno, Heřmánky n.o., Véska u Oder, Slezské Vlkovice, Tošovice, Loučky n.o., Dobešov: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady ploch DMK. - Dálkové migrační koridory leží ve všech zónách viditelnosti. - Větrná elektrárna významně neovlivní DMK. Tradiční výraz zemědělské krajiny se sídly středověkého původu, s městy středověkého ortogonálního půdorysu historických jader (Odry a Fulnek jsou MPZ). Krajinářsky cenné stavby, výrazná dominanta zámku ve Fulneku: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady míst s tradičním výrazem zemědělské krajiny. Zároveň budou viditelné při řadě pohledů na tuto krajinu, středověká města i zámek ve Fulneku. - Krajina s tradičním zemědělským výrazem leží ve všech zónách viditelnosti, zámek ve Fulneku leží na hranicích zón zřetelné a dobré viditelnosti a Vítkov leží v zóně dobré viditelnosti. - Výstavba větrných elektráren naruší tradiční výraz zemědělské krajiny. Specifická krajina Kyjovice Pustá Polom hodnoty ovlivněné záměrem větrného parku Krajina se souvislými plochami lesů v západní části: - Větrná elektrárna bude viditelná z velmi malé části krajiny se souvislými plochami lesů. - Krajina se souvislými plochami lesů okrajově zasahuje do zóny dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně nenaruší tuto hodnotu území. Dálkové migrační koridory (DMK) procházející k.ú.: Výškovice u Slatiny, Těškovice, Kyjovice ve Slezsku, Čavison, Olbramice: - Větrná elektrárna bude okrajově viditelná z míst DMK. - DMK okrajově zasahují do zóny dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně neovlivní DMK. Specifická krajina Klimkovice - Suchdol hodnoty ovlivněné záměrem větrného parku Svahy levobřežní části Oderské brány příčně rozčleněné široce rozevřenými údolími vodních toků (Odra a její levostranné přítoky): - Větrná elektrárna bude viditelná z řady míst na ze svazích levobřežní části Oderské brány. - Svahy levobřežní části Oderské brány leží v zóně dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně nenaruší tuto hodnotu území. Stopy historické krajinné struktury ve struktuře sídel a krajiny vč. členění zemědělských pozemků původní lánové struktury: - Větrná elektrárna bude viditelná z významné části území se stopami historických krajinných struktur. - Krajina se stopami historických krajinných struktur leží v zóně dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně nenaruší tuto hodnotu území. 121

7 Výhledy z otevřené krajiny na krajinná panoramata Vítkovské vrchoviny, Oderské nivy (CHKO Poodří) a okraje Moravskoslezských Beskyd: - Větrná elektrárna bude viditelná při části pohledů na krajinná panoramata Vítkovské vrchoviny. - Tato otevřená krajina leží v zóně dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna ovlivní výhledy na panoramata Vítkovské vrchoviny. Dálkové migrační koridory (DMK) procházející k.ú.: Klímkovice, Jistebník, Polánka n.o., Pohořílky u Kujan, Bučovice, Pohoř, Odry, Mankovice, Vraž u Oder, Hrabice n.o.: - Větrná elektrárna bude viditelná z řady pohledů z DMK. - DMK leží v zóně dobré viditelnosti. - Větrná elektrárna významně neovlivní DMK. IV. Cílové charakteristiky krajiny Specifická krajina Budišov - Vítkov CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA (CCH) Zachované fragmenty historických krajinných úprav (stop členění plužiny) - VTE nebude v rámci posuzovaných zón viditelnosti viditelná z ploch se zachovanými fragmenty historických krajinných úprav. Stejně tak nebude viditelná při pohledech na tyto fragmenty - VTE významně neovlivní dochované stopy členění plužiny Zachovaný význam kulturních dominant kostelů ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně - VTE se v řadě pohledů stane součástí vizuální scény s kulturními dominantami kostelů. - VTE nenaruší význam kulturních dominant kostelů Specifická krajina Hradec nad Moravicí Melč CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA (CCH) Zachování významu drobných kulturních dominant kostelů a zámků ve vizuální scéně - VTE bude viditelná při řadě pohledů na krajinu s drobnými kulturními dominantami - VTE nenaruší význam kulturních dominant kostelů PLATNOST CCH V RÁMCI SPECIFICKÉ KRAJINY k.ú. Budišov nad Budišovkou, Podlesí - mimo posuzované zóny viditelnosti Budišov nad Budišovkou, Vítkov, Čermná ve Slezsku, Svatoňovice -všechny, ale zejména zóna dobré viditelnosti PLATNOST CCH V RÁMCI SPECIFICKÉ KRAJINY Dominanty v sídlech - - Melč, zámek Dubová, kostely v Moravici, Nové Lublici, Kružberku či Radkově Specifická krajina Oderské vrchy charakteristiky ovlivněné záměrem větrného parku CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA (CCH) Krajinná scéna s dominancí výrazné kulturní dominanty zámku ve Fulneku - VTE bude viditelná z řady pohledů na dominantu zámku ve Fulneku, také bude viditelná z prostoru zámku - VTE nebude významným narušením této charakteristiky krajiny Zachování významu kulturních dominant ve vizuální scéně zemědělské krajiny - VTE bude částečně viditelná při pohledech na kulturní dominanty zemědělské krajiny. - VTE nenaruší význam kulturních dominant PLATNOST CCH V RÁMCI SPECIFICKÉ KRAJINY Okruh viditelnosti zámku ve Fulneku - všechny zóny viditelnosti kostely v Luboměři, Spálově, Heřmánkách, Vésce či Olbramicích, zámek a kostel ve Slatině, zámek v Bílovci, Specifická krajina Kyjovice Pustá Polom - charakteristiky ovlivněné záměrem větrného parku CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA (CCH) Krajina s limitovaným rozsahem nových ploch obytné zástavby u vesnických sídel - VTE bude velmi omezeně viditelná z krajiny s limitovaným rozsahem nových ploch obytné zástavby - VTE nenaruší tuto charakteristiku krajiny PLATNOST CCH V RÁMCI SPECIFICKÉ KRAJINY Hrabyně, Budišovice, Pustá Polom, Hlubočec, Podvihov a další Specifická krajina Klimkovice - Suchdol - charakteristiky ovlivněné záměrem větrného parku CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA SPECIFICKÉ KRAJINY(CCH) Urbanizovaná krajina charakteristická povlovným přechodem od okrajů Nízkého Jeseníku a výrazným ohraničením porosty okrajů Oderské nivy, rozčleněná pásy osídlení a vegetačními doprovody vodotečí, směřujícími od okrajů Vítkovské vrchoviny toku Odry. Segmenty zemědělské krajiny s výraznou strukturou nelesní zeleně - Větrná elektrárna budou viditelné z části ploch této krajiny - VTE nenaruší tuto charakteristiku krajiny Zvýšená krajinářská hodnota údolí řeky Odry a soustavy vodních ploch jihovýchodně od Oder. - Větrná elektrárna budou pouze velmi omezeně viditelné z okraje prostoru údolí řeky Odry - VTE významně neovlivní údolí řeky Odry Souhrn vyhodnocení ovlivnění dotčených charakteristik krajiny PLATNOST CCH V RÁMCI SPECIFICKÉ KRAJINY Na celém území specifické krajiny D-01 k.ú. Odry + přilehlá část k.ú. Makovice v prostoru mezi osadou Emauzy a silnicí II/441 MÚK Makovice Odry. Dominantní výškové objekty VTE se pochopitelně stanou novými dominantami krajiny a nutně ovlivní řadu jejich charakteristik. I když zde částečně můžeme vidět paralelu s historickými větrnými mlýny, jedná se o zcela nový způsob využití území, u něhož tvar a velikost objektů odpovídají své funkci, ovšem často neodpovídají měřítku krajiny. Nenaruší-li však záměry podstatně stávající charakteristiky území, je jejich umístění v krajině přípustné. Větrná elektrárna ovlivní řadu charakteristik a hodnot širokého okolí. Na většinu z nich však nebude mít významný rušivý vliv. Nejméně ve dvou případech je jeho rušivý vliv významný: větrná elektrárna má být situována do prostoru téměř ze všech stran obklopeného přírodními parky na severu a západě PP Moravice a na jihu a východě PP Oderské vrchy. Větrná elektrárna tak bude z prostorů PP silně viditelná (zejména z PP Moravice), což lze chápat jako narušení hodnot těchto chráněných území. Výstavba větrné elektrárny Březová - jih významně naruší scenérie přírodních parků. B.1.15b.5 Osídlené území ovlivněné záměrem Plánovaná větrná elektrárna má stát na okraji širokého a plochého hřbetu. Údolí v pramenných částech vodních toků v okolí jsou zpravidla mělká s převážně mírnými svahy. Postupně se však většina vodních toků výrazně zahlubuje (zejména Moravice a její drobné přítoky a Gručovka) a vytváří hluboká zaříznutá údolí. Díky nimž má reliéf v jejich okolí velmi dynamický charakter. Dramatický reliéf zaříznutých údolí je však v dálkových pohledech skryt. V nich se krajina jeví plochá, charakterizovaná horizontálními liniemi, tento její ráz je akcentován převýšenými kulturními dominantami (kostely, zámek ve Fulneku). Sídla jsou převážně situována v mělkých pramenných částech údolí, často dokonce při samých pramenech vodních toků, ojediněle i na svazích a krajinných horizontech a pouze částečně v hlubších údolích. Z částí řady sídel tak bude výrazná vertikála VTE viditelná. 122

8 Sídla Moravskoslezského kraje ležící v posuzovaných zónách viditelnosti Zóna silné viditelnosti (0 3 km) Březová (574 ob.,110 Jančí (143 ob., 51 Gručovice (99 ob., 39 Vrchy (214 ob., 81 Leskovec u Březové (271 ob., 77 Lukavec (397 ob., 122 z části sídla Zóna zřetelné viditelnosti (3 6 km) Lesní Albrechtice (207 ob., 62 Jelenice (96 ob., 25 Větřkovice (757 ob., 206 Jerlochovice (118 ob., 43 Fulnek (3329 ob., 498 Děrné (352 ob., 108 Skřipov (692 ob., 215 Kostelec (85 ob., 33 z větší části sídla Ohrada (61 ob., 26 - VE bude částečně viditelná Slezské Vlkovice (cca ¼ z 339 ob. a 86 -VE bude viditelná ze západní části sídla Bravinné (337 ob., 80 z jižní části sídla osada Nové Vrbno (23 ob., 8 - VE bude z osady pouze okrajově viditelná osada Dorňákův mlýn - VE prakticky nebude ze sídla viditelná Dolejší Kunčice (141 ob., 30 Moravské Vlkovice (cca ¾ z 339 ob a 86 Zóna dobré viditelnosti (6 10 km) Domoradovice (225 ob., 66 Dubová osada Veselka z většiny osady Horní ves u Vítkova Klokočov (531 ob., 167 Kaménka (205 ob., 94 Véska (73 ob., 33 Tošovice (207 ob., 58 Stachovice (509 ob., 141 Kujavy (563 ob., 153 Bílovec (5 857 ob., 944 Slatina (562 ob., 179 Nový svět z většina sídla Výškovice (229 ob., 76 Hlubočec (566 ob., 164) Jakubčovice (526 ob., 142 Jestřabí (118 ob., 43 z části sídla Vítkov (5 391 ob. 810 z velké části sídla Heřmanice (266 ob., 65, převážně z východní části sídla Pohořílky (66 ob., 26 z části sídla Zóna silné viditelnosti (0 3 km) Zóna zřetelné viditelnosti (3 6 km) Zóna dobré viditelnosti (6 10 km) Bílov (583 ob., 148 převážně ze západní části sídla Stará ves (564 ob., 172 z části sídla Tísek (793 ob., 206 zejména ze západní části sídla Hrabství (317 ob., 86 převážně ze západní části sídla Prostřední Dvůr - VE bude ze sídla viditelná pouze okrajově Jílovec (64 ob., 26 - VE prakticky nebude ze sídla viditelná Kajlovec (314 ob., 87 Žimrovice (334 ob., 192 Podhradí (48 ob., 15 osada Nýtek Vítovka (123 ob., 43 osada Údolí mladých - VE nebude viditelná z osady Každé sídlo je v tabulce doplněno údaji o počtu obyvatel a o počtu domů příp. (za lomítkem) o počtu trvale obydlených domů. Pokud tyto údaje nejsou uvedeny, tak se nám je za daný sídelní útvar nepodařilo zjistit. B.1.15b.6 Ovlivnění rekreačního potenciálu V případě záměru Březová odpovídá velikost narušení rekreačního potenciálu míře ovlivnění krajinných hodnot území, kde je zvýšeně chráněn jeho krajinný ráz. Jedná se o území dvou přírodních parků, mezi něž jsou dvě VTE záměru vklíněny, tedy PřP Moravice a PřP Oderské vrchy). Jižní VTE záměru se nachází těsně u severní hranice PřP Oderské vrchy a pohledově významně ovlivní téměř polovinu zemědělského bezlesí na území PřP. Přes malý počet plánovaných VTE v okolí Březové (2) tento záměr pohledově ovlivní poměrně velké plochy dvou PřP, a proto je narušení cenných krajinných hodnot nutno považovat za významné. 123

B.1.15a Větrná elektrárna BŘEZOVÁ - SEVER

B.1.15a Větrná elektrárna BŘEZOVÁ - SEVER B.1.15a Větrná elektrárna BŘEZOVÁ - SEVER B.1.15a.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrné elektrárny Březová - Gručovice Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m průměr rotoru:

Více

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Zátor Počet VTE: 1 Parametry VTE: výška osy rotoru: 100 m průměr rotoru: 100 m Popis lokality Katastrální

Více

B.1.6-7 Větrný park HLINKA a DÍVČÍ HRAD

B.1.6-7 Větrný park HLINKA a DÍVČÍ HRAD B.1.6-7 Větrný park HLINKA a DÍVČÍ HRAD B.1.6-7.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrný park Hlinka Větrný park Dívčí Hrad Počet VE: 5 3 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m 140 m průměr

Více

B.1.19 Větrná elektrárna STARÝ JIČÍN

B.1.19 Větrná elektrárna STARÝ JIČÍN B.1.19 Větrná elektrárna STARÝ JIČÍN B.1.19.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Starý Jičín Počet VTE: 1 Parametry VTE: výška osy rotoru: 100 m průměr rotoru: 100 m Popis lokality

Více

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 79. ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení.

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS)

RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) RŮZNÉ ZPŮSOBY REGULACE VÝSTAVBY V CHKO (UVEDENO NA PŘÍKLADU PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČESKÝ KRAS) Ing. Kateřina Hronovská doktorand Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury,

Více

B.1.4 Větrná elektrárna OLDŘIŠOV

B.1.4 Větrná elektrárna OLDŘIŠOV B.1.4 Větrná elektrárna OLDŘIŠOV B.1.4.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrný park Oldřišov Počet VTE: 1 Parametry VTE: výška osy rotoru: 105 m průměr rotoru: 90 m Mapa umístění větrného

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 6700-11-701 Spis.zn.: 11/730/0072/LKMT/01/11 V Praze dne 15. listopadu 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V R H O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

B.1.21 Větrná elektrárna ROHOV

B.1.21 Větrná elektrárna ROHOV B.1.21 Větrná elektrárna ROHOV B.1.21.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrný park Rohov Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška osy rotoru: 134-144 m průměr rotoru: 112-131 m Pozn.: Analýza viditelnosti

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0805 174 899 89 615 25 807 26 754 85 304 76 246 2 481 37 146 20 932 37 044 33 798 73 675 65 041 1. Bělá 51297 4 661 340 85 108 308 264 5 109 98 186 184 259 218 Bělá 00161 9 0 2. Bohuslavice 50619 2 1

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

bořislavka praha 6 shopping and office centrum

bořislavka praha 6 shopping and office centrum shopping and office centrum bořislavka praha 6 posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle ustanovení 12 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění leden 2014 1 doc.

Více

STRATEGIE ROZVOJE OPAVSKA. Integrovaná strategie území Místní akční skupina Opavsko

STRATEGIE ROZVOJE OPAVSKA. Integrovaná strategie území Místní akční skupina Opavsko STRATEGIE ROZVOJE OPAVSKA Integrovaná strategie území Místní akční skupina Opavsko 2008 1 Motto: Opavsko sobě 1. Strategie rozvoje MAS Opavsko 1.1. Záměr Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín DR3 Hlučínská žst. Hlučín Variantní řešení: A. POPIS ZÁMĚRU Specifikace záměru (varianty): Hlučínská žst. Hlučín Ostatní hodnocené varianty: Dotčené obce: Plocha : Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VYHODNOCENÍ POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRŮ VELKÝCH VÝŠKOVÝCH, PLOŠNÝCH A PROSTOROVÝCH ROZMĚRŮ V KRAJINĚ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ STUDIE VYHODNOCENÍ POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRŮ VELKÝCH VÝŠKOVÝCH, PLOŠNÝCH A PROSTOROVÝCH ROZMĚRŮ V KRAJINĚ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 0, 4 00 Brno Tel.: 470, 47740 Fax.: 470 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 478 DIČ: CZ478 ÚZEMNÍ STUDIE VYHODNOCENÍ POSOUZENÍ

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946 Budišov nad Budišovkou 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959 Dolní Benešov 1) 11.stol - 1965, založena 1946 2) 1965-1972, založena 1966 3) /1948/ 1973-1976, založena 1973 4) 1977-1982

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ODESKÉ VRCHY A POODŘÍ VE DNE CH 30.4.-3.5.2009

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ODESKÉ VRCHY A POODŘÍ VE DNE CH 30.4.-3.5.2009 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ODESKÉ VRCHY A POODŘÍ VE DNE CH 30.4.-3.5.2009 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v ubytovně a penzionu na Zámku Bartošovice(2-5

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 4 4 0 0 4 IČZ smluvního ZZ 9 0 7 3 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 P 0 0 2 Název IČO PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

B Větrný park ČAKOVÁ a ČAKOVÁ II

B Větrný park ČAKOVÁ a ČAKOVÁ II B.1.12+22 Větrný park ČAKOVÁ a ČAKOVÁ II B.1.12+22.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrný park Čaková Větrný park Čaková II Počet VTE: 6 3 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m výška osy

Více

Záměry převzaté ze schválených ÚPN VÚC Souhrnný komentář

Záměry převzaté ze schválených ÚPN VÚC Souhrnný komentář Záměry převzaté ze schválených ÚPN VÚC Souhrnný komentář 1. VLIVY NA OBYVATELSTVO (OVZDUŠÍ A HLUKOVÁ ZÁTĚŽ) Silniční doprava Posuzované záměry oblasti silniční dopravy mají převážně za cíl odvést automobilovou

Více

B.1.5 Větrný park HOŠŤÁLKOVY

B.1.5 Větrný park HOŠŤÁLKOVY B.1.5 Větrný park HOŠŤÁLKOVY B.1.5.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrný park Hošťálkovy Počet VTE: 3 Parametry VTE: výška osy rotoru: 105 m průměr rotoru: 90 m Popis lokality Katastrální

Více

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008)

Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 2008) záměru: 6.1. Název: Rozvojová oblast národního významu RO 1 Olomouc Prostějov Přerov Šternberk - nově součást OB 8 (dle PÚR 008) RO národního významu je situována mezi městy Olomouc,Prostějov,Přerov a

Více

Místní akční skupina Opavsko z.s. Místní integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020

Místní akční skupina Opavsko z.s. Místní integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020 1 Místní akční skupina Opavsko z.s. Místní integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST Vznik, činnost a projekty Místní akční skupiny

Více

1. Ú V O D 3 2. P O L O H A 5 3. H I S T O R I E 6 4. O B Y V A T E L S T V O A T E C H N I C K Á I N F R A S T R U K T U R A 1 7

1. Ú V O D 3 2. P O L O H A 5 3. H I S T O R I E 6 4. O B Y V A T E L S T V O A T E C H N I C K Á I N F R A S T R U K T U R A 1 7 Profil města Fulnek O B S A H 1. Ú V O D 3 2. P O L O H A 5 3. H I S T O R I E 6 4. O B Y V A T E L S T V O A T E C H N I C K Á I N F R A S T R U K T U R A 1 7 5. P Ř Í R O D N Í P O D M Í N K Y A Ž I

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP80RFHLT DODATEK č. 35 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dáie

Více

Metoda hodnocení krajinného rázu dle LÖW & spol.

Metoda hodnocení krajinného rázu dle LÖW & spol. Příloha č. 1 METODA HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU (LÖW & spol., s.r.o.) 1. Metodická východiska Krajinný ráz určitého území je výsledkem působení přírodních, kulturních a historických činitelů. Procesy a jevy

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN V Í T K O V A ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN V Í T K O V A ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN V Í T K O V A II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) II.A TEXTOVÁ ČÁST PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŦ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

B.1.14 Větrné elektrárny HAŤ

B.1.14 Větrné elektrárny HAŤ B.1.14 Větrné elektrárny HAŤ B.1.14.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrné elektrárny Hať Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška dříku: 100 m průměr rotoru: 92 m Popis lokality Katastrální území:

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Vypracoval: Úřad městyse Radomyšl ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou úvod říjen 2013 O pořízení změny č. 1 územního plánu Radomyšl rozhodlo zastupitelstvo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BRUNTÁL 1. Andělská Hora Mě 1 590 362 Bruntál Bruntál Bruntál Světlá Hora Bruntál 2. Bílčice 2 433 247 Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Bruntál 3. Bohušov 2 070 381 Krnov Osoblaha Krnov Osoblaha Osoblaha

Více

6. Zeleň na území hlavního města Prahy

6. Zeleň na území hlavního města Prahy 6. Zeleň na území hlavního města Prahy (Ing. Miroslav Kubový) Pro potřeby tohoto úkolu zpracoval stať týkající se zeleně v Praze Ing. Miroslav Kubový, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Seznam digitalizovaných matrik

Seznam digitalizovaných matrik Seznam digitalizovaných matrik časový rozsah Signatura I.Č Od Do Původce op-i-1 1 1627 1664 Římskokatolická fara Opava P. Marie - proboštství op-i-2 2 1665 1695 Římskokatolická fara Opava P. Marie - proboštství

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX016Y6D1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 54561/2013 Sp. zn.: DSH/2426/2013/Moš 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015

Nabídka nemovitostí k prodeji k 15.12.2015 Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci IČ 13642090 Okres Obec k.ú LV Číslo parcely výměra druh využití spolu vlast nický Benešov Soutice Soutice 402 395/19 25 ostatní plocha ostatní komunikace

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Bítov Obec Skřipov Obec Těškovice Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě dny pro veřejnost na území obcí s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Bílovec První středa v měsíci MěÚ Bílovec Slezské náměstí,

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO)

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO) Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2015 prováděných krajským úřadem v období od 11. 1. do 20. 5. 2016 aktualizováno dne 5.2.2016 2. týden 11. - 15. 1.

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc

ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZO ČSS 7-09 Estavela Katedra geografie PřF UP Olomouc, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc ZPRÁVA O VÝZKUMU EXOKRASOVÝCH FOREM JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI VRCHU ŠPRANĚK Lokalita výzkumu: Jižní a jihozápadní

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 10. 12. 2015

Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 10. 12. 2015 Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum Územní plán Chlebičov - Změna č. 1 Územní plán Dolní Životice - Změna č. 2 Vydán Územní plán Dolní Životice Územní plán Štítina - Změna č. 1 Vydán

Více

Větrné elektrárny Bačalky

Větrné elektrárny Bačalky POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY A VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ VE SMYSLU 12 ZÁK. Č. 114/1992 SB. NÁZEV Větrné elektrárny Bačalky Zpracoval: Mgr. Lukáš Klouda Datum: prosinec 2008 Větrné elektrárny Bačalky

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

aktualizace týden název ÚSC (DSO)

aktualizace týden název ÚSC (DSO) aktualizace 28.2.2017 4. týden 23. - 27. 1. 2017 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 26. 5. 2017

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009

GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009 GEOGRAFIE BRNA G. Petříková, 2009 Zeměpisná poloha 49 12' severní šířky 16 34' východní délky Základní údaje http://www.brno.cz Nadmořská výška 190-425 m n. m. Přibližná plocha 230 km 2 2. největší město

Více

CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Územní studie metodická část

CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Územní studie metodická část CÍLOVÉ CHARAKTERISTIKY KRAJINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Územní studie metodická část květen 2013 ŘEŠITELSKÝ TÝM Atelier T-plan, s.r.o. RNDr. Libor Krajíček Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. Ing. Michal Nosál

Více

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Zastupitelstvo Města Opočna vydává dne 5.5.2004 podle 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním

Více

čas odjezdu z výchozí zast.

čas odjezdu z výchozí zast. 850 129 Krnov - Karlova Studánka - Bruntál - Olomouc - Prostějov - Brno 850 818 Krnov - Brumovice, Úblo ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 41 05:15 uspíšen 10ʹ 347 05:40 zrušen 43 07:45 opožděn 76ʹ

Více

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán Vělopolí je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem, Obcí Vělopolí a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o.,

Více

poloha: leží na severu Moravy a na jihu Slezska

poloha: leží na severu Moravy a na jihu Slezska ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 5 427 km² počet obyvatel: 1 249 323 průměrná hustota: 230 obyv. / km² nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Ostrava poloha: leží na severu Moravy a na jihu Slezska okresy:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická)

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) Tab. P1 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 0,6-8 -3 21 260 Bílov 575 565 213 183

Více

Úprava veřejné dopravy po dokončení revitalizace přednádražního prostoru Svinov

Úprava veřejné dopravy po dokončení revitalizace přednádražního prostoru Svinov Koordinátor ODIS s.r.o. Úprava veřejné dopravy po dokončení revitalizace přednádražního prostoru Svinov alternativní projekt aktualizace 25. 3. 2013 Ostrava, duben 2013 Archivní číslo: Souprava: Průvodní

Více

Usnesení č. 124/4407 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 19 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Usnesení č. 124/4407 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 19 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Usnesení č. 124/4407 - Příloha č. 1 Strana 1 PŘEHLED SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Rozsah budoucího věcného břemene je určen na základě projektové dokumentace stavby vedení a bude

Více

ZBZ31E Základy krajinné architektury ZS 2015-2016

ZBZ31E Základy krajinné architektury ZS 2015-2016 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK), Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol ZBZ31E Základy krajinné architektury ZS 2015-2016 přednáška

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Konečné tabulky soutěží OFS Opava pro SR

Konečné tabulky soutěží OFS Opava pro SR ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Konečné tabulky soutěží OFS Opava pro SR 2008-2009 A1A BULY Aréna přebor muži 1. Štítina 26 16 6 4 80 : 37 54 ( 15)

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více