Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:"

Transkript

1

2 Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy s dodržením požadavků na zdravotní stav osiva, zejména nadlimitním výskytem tilelletií. Tato osiva jsme následně mořili přípravkem Polyversum. Tím došlo k výraznému zvýšení ceny osiva. Při produkci jařin proto budeme i nadále posuzovat zdravotní stav osiv a moření využijeme pouze v případě jeho nevyhovujících hodnot, byť se tím celý proces výroby osiva značně prodlouží. Chtěl bych se ještě zmínit o postupu při použití travních směsí s podílem bioosiv. V současné době není možné připravit travní směsi ze 100% z biokomponentů. Proto jsme do nabídky připravili směsi s podílem dostupných bioosiv. Pro použití těchto směsí musíte požádat ÚKZÚZ o udělení výjimky na použití konvenčních osiv. Tyto podílové směsi by Vám však měly ulehčit získávání výjimky. Nabízíme také možnost výkupu bioprodukce, zejména surovin pro potravinářské zpracování a možnost smluvního množení osiv pro EZ. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte S přáním úspěšného roku Ing. Petr Trávníček Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: - osiva dodáme na základě písemné objednávky (možno mailem), přijetí objednávky Vám potvrdíme - ceník osiv bude definitivně stanoven v polovině února, po ukončení uznávacích řízení - v ceně osiva jsou zahrnuty obalové materiály (pytle, velkoobjemové vaky) - v ceně osiva není zahrnuta doprava - v případě použití palet pro dopravu osiva, budou palety odběrateli vyfakturovány v ceně: o palety EUR 250,- Kč/ks o palety obyčejné 150,- Kč/ks Téměř všichni smluvní dopravci vyžadují v případě dopravy takového druhu zboží uložení na paletách. - doprava osiva o vlastní doprava odběratelem o v případě větší objednávky osiva (nad 1,5 t) nebo dopravy do regionu, kde je soustředěno více objednávek, vypravíme nákladní vozidlo smluvního dopravce. Náklady za dopravu přeúčtujeme ve výši ceny dopravce. o v případě menších objednávek (do 1,5 t) mimo rozvoznou trasu využíváme zasilatelské služby sdružení Radiálka. Cenu za dopravu hradí odběratel v hotovosti při převzetí zboží. Informace o přepravních podmínkách sdružení Radiálka, včetně ceníku a kalkulátoru přepravného naleznete na Vámi preferovaný způsob dopravy uveďte, prosím do objednávky. Možnosti dopravy s Vámi budeme konzultovat. PRO-BIO obchodní spol. s.r.o., Lipová 40, Staré Město p.sn., tel.: , fax: , GSM:

3 Pšenice jarní (Triticum aestivum L.) Aranka Certifikované osivo z přechodného období Balení: vaky 750 kg, pytle 50 kg Udržovatel: Selgen, a.s Aranka je poloraná odrůda jarní pšenice s vysokým výnosem zrna. Má stabilní pekařskou jakost skupiny A s vyšším obsahem bílkovin a SDS, vyšší objemovou hmotností. Charakteristika: - kratší stéblo s dobrou odolností proti poléhání - dobře odnožuje a zahušťuje porost - dobrá odolnost k porůstání zrna - vzhledem k dobré adaptabilitě vykazuje stabilní výnosy ve všech výrobních oblastech Pěstební doporučení: Odrůda je vhodná do všech oblastí Předplodina - vyhovují okopaniny, luskoviny, jeteloviny, v dobrých podmínkách je vhodná i po obilovinách Termín setí - důležitý je včasný jarní výsev, nejpozději do 15.4 Výsevek: mil. klíčivých zrn na ha, podle podmínek pěstování Hodnocení odolnosti k chorobám ( 9 - rezistentní, 1 náchylná) Granny Aranka Padlí travní na listu 5,6 5,9 Padlí travní v klase 7,2 7,1 Listové skvrnitosti 6,4 6,1 Braničnatka plevová - klas 7,5 7,2 Rez pšeničná 7,0 7,2 Fusarium v klase 8,2 7,7 poléhání před sklizní 7,5 6,4 Výška rostlin (cm) HTZ (g) 38,6 39,2 Granny Balení: vaky 750 kg, pytle 50 kg Udržovatel: Selgen, a.s Poloraná osinatá odrůda jarní pšenice s potravinářskou jakostí A, vyznačující se vysokou vazností mouky. 3

4 Charakteristika: - střední odnožovací schopnost - kratší stéblo - dobrá odolnost k poléhání - dobrá odolnost porůstání - kombinovaná odolnost k chorobám klasu - vysoká objemová hmotnost - střední HTZ Pěstební doporučení: Odrůda je vhodná do všech oblastí Předplodina - okopaniny, luskoviny, obiloviny (i kukuřice) Termín setí - co nejdříve na jaře, snáší i výsev do hladnější a vlhčí půdy Výsevek: - časné setí (do 15.3.) - 4 MKS/ha - běžné setí (do 31.3.) - 4,5 MKS/ha - pozdní setí - 5 MKS/ha - při zhoršených půdních podmínkách zvýšení výsevku o 10% - pro podsevy snížení výsevku o 30% Tybalt, certifikované osivo z přechodného období Balení: vaky 750 kg, pytle 50 kg Udržovatel: W.v Borries Eckendorf GmbH / Co KG Odrůda jarní pšenice s velmi dobrým výnosem a vysokou kvalitou zrna (pekařská jakost A). Charakteristika: - polopozdní odrůda se střední intenzitou odnožování - nižší vzrůst se střední odolností k poléhání - velmi dobrá odolnost padlí travnímu, vysoká odolnost rzi travní i pšeničné, střední odolnost fuzariózám v klasu - výjimečná plasticita ve vztahu k různým podmínkám obdělávání a úrovním technologií - výsevek 4,5 5,0 mil. semen na 1 ha, tj kg/ha Ječmen jarní (Hordeum vulgare L.) AF Lucius Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg Udržovatel: Agrotest fyto, s.r.o. První česká odrůda ječmene jarního s bezpluchým zrnem, registrována k pěstování v České republice byla v roce Vhodný k výrobě standardních i speciálních potravin, včetně celozrnných, s vyšší nutriční hodnotou pro výživu lidí. Zrno má světlou barvu a má zvýšený obsah bílkovin, nižší obsah pentozanů a vysoký obsah beta-glukanů ve sladině. Je vhodný i ke krmení hospodářských zvířat, zejména monogastrů. 4

5 Agronomické vlastnosti: - vysoká objemová hmotnost zrna ( g/l), střední HTZ (41 45 g) - výnos zrna, snížený o hmotnost pluch, na úrovni cca % pluchatých sladovnických odrůd - střední až vyšší odolnost poléhání - střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, rzí ječnou, komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí - vyžaduje šetrnou manipulaci při sklizni a posklizňovém zpracování kvůli vyšší citlivosti bezpluchého zrna k mechanickému poškození Oves nahý (Avena sativa L.) Saul, C2 Balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg V roce 2004 byl sortiment povolených odrůd nahého ovsa obohacen o novou odrůdu Saul. Odrůda Saul ve státních odrůdových zkouškách v letech dosáhla nejvyššího výnosu ze zkoušených odrůd - 103% na průměr kontrolních odrůd (Abel, Izak). Svými vegetačními vlastnostmi je tato odrůda podobná odrůdě Abel (středně vysoká, polopozdní), liší se však dobrou odolností k poléhání, která je na úrovni odrůdy Izak. Mechanickými vlastnostmi zrna se odrůda Saul od odrůd Abel a Izak výrazně neliší. Úroveň polní odolnosti k houbovým chorobám je srovnatelná s odrůdami Abel a Izak. Agrotechnika odrůdy Saul se neliší od ostatních nahých ovsů. Oves nahý sejeme co nejdříve na jaře do pečlivě připravené půdy. Výsevek je v lepších oblastech 4-4,5 MKS (cca 120 kg), v bramborářské oblasti 5 MKS (cca 140 kg). Přehoustlé porosty jsou náchylnější k chorobám i poléhání, vysoká hustota negativně ovlivní kvalitu sklizeného zrna. Hnojení dusíkem podle předplodiny kg. Sklízíme v plné zralosti (sláma a laty jsou žluté, kolénka mohou být zelená), po sklizni co nejdříve vyčistíme, popřípadě dosušíme. Oves nahý lze využívat jak pro potravinářské, tak i pro krmivářské účely. Výsledky krmných pokusů ze zahraničí i u nás prokazují vhodnost pro výživu monogastrických zvířat (zvýšení přírůstku, zlepšení kvality masa). Přehled vlastností oves nahý (výsledky SOZ ) Izak Saul Metání (dny) Délka (cm) Poléhání (1-9) 6,5 6,4 Zrání (dny) Výnos (t/ha) 4,89 4,97 Výnos (%) HTS (g) 26,2 26,1 Hl. váha (kg/hl) 66,5 67,5 Podíl nad 1,8 mm (%) Pluch. zrn (%) 2,2 2,1 HB (%) 13,6 13,5 Tuk (%) 6,5 5, 5

6 Oves nahý obecné vlastnosti Oves nahý (biol. Avena nuda L.) je bezpluchý příbuzný druh ovsa setého (Avena sativa L.) Výhody: - zrna se lehce uvolňují při mlácení - nemusí se loupat - lepší senzorické vlastnosti zrna i vloček - přímé využití pro krmení monogastrických zvířat Nevýhody: - citlivost na poškození klíčku (nižší klíčivost, žluknutí a hořknutí) - vhodnější do lepších podmínek než oves setý - možnost větší mikrobiologické kontaminace (pluchy ochrana ü horší výtěžnost (malá zrna) Nutriční hodnota: - nutriční hodnota oloupaných obilek pluchatého ovsa je podobná nahému ovsu - bílkoviny 14-21% (vysoký podíl esenciálních aminokyselin) - tuk 6 10% (vynikající kvalita) - škrob (podobný rýžovému, jeho trávení a vstřebávání probíhá pomalu - lehce rozpustná vláknina (b- glukany) - makro- a mikro-prvky (hořčík, železo, zinek, mangan a arsen) - vitaminy (zdroj - B1 a E, nedostatek - A, C, D, proto kombinace ovesných vloček s mlékem a ovocem) Oves setý (Avena sativa L.) Neklan Balení: pytle 40 kg, vaky 500 kg V roce 1997 zaregistrován v České republice. Odrůda se výnosovou hladinou podobá odrůdě Auron. Liší se drobnějším, ale kvalitnějším zrnem s nižším podílem pluch a vyšší objemovou hmotností. Neklan je poloraná odrůda se žlutým zrnem, nižšího vzrůstu, středně odolná poléhání. Dnů do zrání Není náročná na předplodinu, vyžaduje časné setí, výsevek 4,0-5,0 MKS/ha. Vhodná do BVO a HVO. Vok Balení: pytle 40 kg, vaky 500 kg Výnosná žlutozrnná odrůda s jemnou pluchou a středně velkým zrnem. Ve státních odrůdových zkouškách ( ) dosáhl nejvyššího výnosu ovesné rýže. Základní charakteristika: - výnosný - středně velké žluté zrno - jemná plucha - odolnost k houbovým chorobám - odolnost k poléhání 6

7 Doporučená agrotechnika: výrobní oblast: všechny oblasti pěstování ovsa předplodina: není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny výsevek: 4-5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek termín setí: co nejdříve podle stavu půdy sklizeň: v plné zralosti skladování: při vlhkosti 15 % Přehled vlastností oves setý (výsledky SOZ ) Neklan Vok Délka (cm) Poléhání (1-9) 6,4 6,9 Zrání (dny) Výnos (%) HTS (g) 38,7 37,6 Hl. váha (kg/hl) 53,1 52,5 Pluchatost (%) 24,2 23,0 Obelisk Balení: pytle 40 kg, vaky 500 kg Odrůda ovsa setého Obelisk byla povolena v Rakousku v roce 2008 po dvouletém zkoušení, v ČR registrována v roce Odrůda Obelisk se řadí mezi rané odrůdy se středně dlouhým stéblem a dobrou odolností k poléhání. Obelisk má kvalitní žluté zrno, které se vyznačuje velkou hmotností tisíce zrn a nízkým podílem pluch. Spolu s odrůdou Neklan má nejvyšší hektolitrovou váhu v sortimentu odrůd zkoušených v ČR. Podle jednoletých výsledků (2008) má odrůda Obelisk nízký obsah betaglukanů. Přehled vlastností (výsledky SOZ ): - délka 105 cm - poléhání (0-9) 5 - zrání (dny) HTS 37 - objemová hmotnost 52 kg/hl - pluchatost 25 % - obsah bílkovin 12,6 % 7

8 Pohanka (Fagopyrum esculentum Moench) Jana BIO osivo s posudkem Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg Poloraná odrůda s průměrnou vegetační dobou 106 dní. Je plastická, vhodná pro všechny oblasti. Předností této odrůdy je vysoká tolerance vzešlých rostlin k pozdním mrazíkům. Má vysokou HTS průměrně 33,8 g. Kora BIO osivo s posudkem Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg Polská odrůda se střední vegetační dobou. Má dobrou odolnost vůči jarním mrazíkům a pravidelným suchům. Rostliny jsou vysoké, ale odolné vůči poléhání. Odrůdu charakterizuje stabilní výnos. Charakteristika: - dobrá odolnost proti jarním mrazům i suchům v období kvetení - odolnost vůči poléhání - výška rostlin cm - vegetační doba dní - HTS g v závislosti na půdně klimatických podmínkách - výnos 1,5 2,2 t/ha Zita Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg Udržovatel: OSEVA PR0 s.r.o. Raná až poloraná odrůda s uplatněním ve všech oblastech. Vhodná jednak pro produkci pro potravinářské účely, dobře využitelná je i jako meziplodina Charakteristika: - rostliny středně vysoké, nepoléhavé - odolnost chorobám srovnatelná s jinými registrovanými odrůdami - nažky hnědé s jemnou mozaikovitou kresbou, s křidélky - HTS střední až vyšší s dobrou výtěžností při potravinářském zpracování - výsev co možno nejranější, v chladnějších oblastech však i v 1.polovině května - výsevek 2,5 3,5 MKS/ha - možno pěstovat skoro ve všech oblastech tj. od humidnějších lokalit KVT až po vyšší polohy marginálních podhorských oblastí Hrách polní (Pisum sativum L.) Zekon Kategorie E Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg 8

9 Bezlistá odrůda hrachu. Semeno je středně velké, kulaté, zelené barvy, s HTS g. Délkou lodyhy patří mezi vyšší intermedierní odrůdy. Vyznačuje se velmi dobrou odolností vůči poléhání. Semeno má velmi dobré technologické vlastnosti. Zrání je polopozdní, asi 1 den po odrůdě Komet. V polních podmínkách má velmi dobrou odolnost vůči komplexu kořenových a krčkových chorob a obecné strupovitosti hrachu. Doporučený výsevek je 0,9 1,0 mil. klíčivých semen/ha. Peluška jarní (Pisum sativum L.) Arvika Certifikované osivo z přechodného období Kategorie C2 Balení: pytle 50 kg, vaky 500, kg Registrována od roku 1972 v České a Slovenské republice. Její výhodou je nižší hmotnost tisíce semen. Tato odrůda pelušky má dlouhou lodyhu, normální olistění a fialový květ. Polopozdní až pozdní odrůda, velmi vhodná je do jarních a letních luskovinoobilních směsek s využitím na zelené krmení, seno, senáž či zelené hnojení, a to ve všech výrobních oblastech ČR. Je zdrojem kvalitní a na bílkoviny bohaté píce a též vynikající předplodinou obohacující půdu o dusík. Na zrno jsou převážně ponechávány jen porosty určené k výrobě osiva. Má střední odolnost poléhání a střední až dobrou odolnost chorobám. polopozdní až pozdní plastická odrůda porostech na semeno výsevek 0,8-1 MKS/ha, na píci 0,8-1,2 MKS/ha a v luskovinoobilních směskách 0,4-0,5 MKS/ha pelušky s 2-2,5 MKS/ha obilniny Livioletta Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg Udržovatel: Deutsche Saatveredelung A.G. SRN Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o. Poloraná odrůda vyšlechtěná především pro pícní využití, používá se i do luskovinoobilních směsek, vhodná především do humidnějších poloh, na počátku vegetace snáší i nižší teploty. Livioletta má klasický typ olistění, dlouhou lodyhu s velkým počtem nodů, dobrou odolnost jak poléhání, tak chorobám. Zrno je drobnější, mírně válcovité, olivově zelené, výsevek 0,8-1,2 MKS/ha v čisté kultuře. Hořčice bílá (Sinapis alba L.) Zlata Balení: pytle 50 kg Udržovatel: B O R, s.r.o. 9

10 Osvědčená odrůda pro pěstování na semeno i zelenou hmotu. Vyšší výnos semene s vyšším obsahem oleje ji předurčuje k využití pro konzervárenské zpracování. S výhodou lze využít její krátkou vegetační dobu (102 dny) pro zásev strniskových meziplodin s vysokým výnosem zelené hmoty. Dobře odolná k poléhání. Jetel luční (Trifolium pratense L.) Manuela Kategorie C Balení: pytle 25 kg Udržovatel: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra Diploidní, středně raná odrůda s dobrým obrůstáním po sečích. Má vysokou odolnost proti rakovině a skvrnitosti, střední odolnost proti moučnatce. Manuela nemá žádné specifické agroekologické a agrotechnické požadavky. Je rajonizovaná do podhorské, bramborářské a řepné výrobní oblasti, méně stabilní je v kukuřičné oblasti. Sejeme brzy na jaře do dobře připravené půdy do hloubky mm. Výsevní množství závisí na předpokládaném využití porostu. Při zakládání provozních ploch využívaných jen na krmivo sejeme kg/ha do řádků 0,125 m širokých, při zakládání semenářských porostů sejeme kg/ha do řádků 0,25 m. Optimální počet rostlin v semenářském porostu je na m 2. Při setí do krycí plodiny je nutné snížit výsev krycí plodiny minimálně o 1/3. Sběr zelené hmoty provádíme v době plné butonizace. Úrodu semene výraznou měrou ovlivňuje včasnost provedení první seče (do konce května). Semeno sklízíme z druhé seče v užitkovém roce, jednofázově, v době kdy 80 % hlávek je hnědé barvy semena jsou tvrdá, žlutofialové barvy. Jetel nachový inkarnát (Trifolium incarnatum L.) Kardinál Uznané BIOosivo Kategorie E Balení: pytle 25 kg Jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově červené, oválné semeno má žlutou barvu, průměrná HTS je 4 g. Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská směska - inkarnát + ozimá vikev + jílek italský). Zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem. Významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat. Podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna. Na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6 mil. klíč. semen/ha, tj. asi 25 kg. Při zakládání semenářských porostů výsev kg inkarnátu do hloubky 1-2 cm. Dozrává do

11 Travní směsi Pastevní směs 3 - polopozdní až pozdní pro horskou a podhorskou oblast s podílem bioosiv Balení: pytle 25 kg Nosnými travními komponenty jsou bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků. Je 6-8 letou pastvinou. Doporučený výsev kg/ha. Složení směsi: Druh % Lipnice luční Slezanka 7% Jílek vytrvalý Pastel/Bača 25% Mezirodový hybrid Felina 15% Jetel plazivý Huia 10% Kostřava červená Valaška 10% Kostřava luční Rožnovská 13% Bojínek luční Emma BIO 15% Jílek jednoletý Levit BIO 5% Luční směs 6 polopozdní až pozdní s podílem bioosiv Balení: pytle 25 kg V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Jílek vytrvalý a výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně. Je 5-6 letá. Doporučený výsev kg/ha. Složení směsi: Druh % Mezirodový hybrid Felina 16% Jílek vytrvalý Metropol 14% Jílek vytrvalý Tarpan 15% Jetel luční Manuela BIO 5% Jetel plazivý Huia 5% Psineček veliký Rožnovský 10% Kostřava luční Rožnovská BIO 15% Bojínek luční Emma BIO 15% Jílek jednoletý Levit BIO 5% 11

12 Jetelotráva s podílem bioosiv Balení: pytle 25 kg Nosným komponentem této směsi je jetel luční. Vyšší podíl jetelovin Vám zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara do podzimu. Směs je zvláště vhodná k prosetí luk a pastvin. Doporučený výsev 40 kg/ha. Složení směsi: Druh % Jetel luční Manuela BIO 20% Jetel luční Manuela 20% Festulolium Felina 20% Kostřava luční Rožnovská BIO 10% Jílek jednoletý Levit 5 % Jílek vytrvalý Tarpan 25% 12

13 OBJEDNÁVKOVÝ LIST Firma: Kontaktní osoba: Adresa: IČ: DIČ: Tel.: Fax: Místo dodání: Způsob dopravy: Druh Odrůda Množství Pytle / vaky Při nedostatku osiv BIO - možno použít v EZ, zajistíme po dohodě s Vámi nemořená osiva konvenční. Závazně si objednávám výše uvedená osiva BIO - možno použít v EZ. Dne: za odběratele za dodavatele Objednávky zasílejte: PRO-BIO obchodní spol. s.r.o., Lipová 40, Staré Město p.sn., tel.: , fax: , GSM:

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem KATALOG BIO OSIV JARO 2013 obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem Rozdíl poznáte už při pečení BIOHARMONIE excelentní české BIOmouky. Vyrábí a dodává PRO BIO - první český výrobce biopotravin

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Vážení obchodní přátelé, Dovolte mi, abych Vám nabídl pro nastávající pěstitelskou sezónu osiva z našeho sortimentu. Novinky, které se k Vám dostanou, budou určitě přínosem pro širokou zemědělskou veřejnost

Více

Katalog BIO osiv. jaro 2014

Katalog BIO osiv. jaro 2014 Katalog BIO osiv jaro 2014 PŘEHLED BIO OSIV PŠENICE JARNÍ ARANKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 GRANNY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 SW KADRILJ - - - - - - - - - - - - - - - - 6 PŠENICE

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR FIGARO MALZ SAUL SEPTIMA RADEGAST

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv a sadby jaro 2 Vážení obchodní přátelé, v letošním roce do zemědělského sektoru došly poprvé peníze z dotací z Evropské Unie, které určitě pomohly. Ale problémů neubylo. Propad cen z minulého

Více

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. 27. října 2015, Tvrdkov Jaroslav Stránský Naše farma 1 110 ha zemědělské půdy v režimu EZ (od. r 1993) 265 ha orná

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Katalog BIO OSIV Jaro 2015

Katalog BIO OSIV Jaro 2015 Katalog BIO OSIV Jaro 2015 PŘEHLED BIOOSIV PŠENICE JARNÍ GRANNY...5 ZUZANA... 6 PŠENICE DVOUZRNKA RUDICO...7 JEČMEN JARNÍ ARTUR... 8 JEČMEN BEZPLUCHÝ AF CESAR... 9 OVES SETÝ KERTAG...10 KOROK...10 OBELISK...11

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 JEČMEN JARNÍ 3 PŠENICE JARNÍ 6 OVES SETÝ

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XI Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad P Vydáno: 15. července 2012 Cena: 38,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

ÚVOD DODÁNÍ, DOPRAVA VÝKUP A MNOŽENÍ BIOOSIV PODMÍNKY PRO DODÁVÁNÍ OSIVA: ZPŮSOB DOPRAVY OSIVA: VÝKUP BIOPRODUKCE: SMLUVNÍ MNOŽENÍ OSIV:

ÚVOD DODÁNÍ, DOPRAVA VÝKUP A MNOŽENÍ BIOOSIV PODMÍNKY PRO DODÁVÁNÍ OSIVA: ZPŮSOB DOPRAVY OSIVA: VÝKUP BIOPRODUKCE: SMLUVNÍ MNOŽENÍ OSIV: KATALOG BIOOSIV jaro 2017 ÚVOD DODÁNÍ, DOPRAVA VÝKUP A MNOŽENÍ BIOOSIV PODMÍNKY PRO DODÁVÁNÍ OSIVA: osiva jsou dodávána na základě písemné objednávky (možno e-mailem nebo přes online objednávkový list),

Více

Katalog BIO osiv. podzim 2014. www.probio.cz. PRO - BIO, obchodní společnost s r.o. Jsme česká firma, která se zabývá:

Katalog BIO osiv. podzim 2014. www.probio.cz. PRO - BIO, obchodní společnost s r.o. Jsme česká firma, která se zabývá: Germany Poland Ústí n. Labem Staré Město p. Sněžníkem Praha Plzeň České Budějovice Olomouc Brno Slovakia Austria PRO - BIO, obchodní společnost s r.o. Jsme česká firma, která se zabývá: zpracováním a výrobou

Více

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost S polehlivost D ůvěra B udoucnost Katalog J A R O 2 0 1 3 Nabídka osiv ječmen jarní str. 4-5 GRACE SUNSHINE BOJOS pšenice jarní str. 6 HAMLET EPOS oves setý str. 7 ATEGO SCORPION oves nahý SAUL hrách setý

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Vážení obchodní přátelé, Obsah

Vážení obchodní přátelé, Obsah Nabídka osiv jaro 2007 Vážení obchodní přátelé, sklizňový rok, který máme za sebou, většina z nás nepamatuje. Před sklizní sucho a krátce po jejím začátku deštivo až do jejího konce. Poznamenány byly prakticky

Více

Agrotechnika cibulové zeleniny

Agrotechnika cibulové zeleniny Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika cibulové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 CIBULOVÁ ZELENINA CIBULE KUCHYŇSKÁ

Více

ÚVOD. Vážení pěstitelé, spolupracovníci,

ÚVOD. Vážení pěstitelé, spolupracovníci, KATALOG BIOOSIV podzim 2017 ÚVOD Vážení pěstitelé, spolupracovníci, jako každý rok se rozhodujete, které plodiny a jejich odrůdy použijete k podzimnímu zásevu tak, abyste měli dobrou a kvalitní sklizeň.

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Katalog BIO OSIV Podzim 2015

Katalog BIO OSIV Podzim 2015 Katalog BIO OSIV Podzim 2015 PŘEHLED BIOOSIV Pšenice ozimá Pšenice špalda Žito ozimé Tritikale ozimé Odrůda strana Annie 3 Aszita 3 Bohemia 4 Diadem 5 Penalta 6 Sultan 7 Scaro 8 Tengri 9 Rubiota 10 Alkor

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Oves hluchý Uplatňuje se ve špatně založených porostech obilnin na jaře Koeficient odnožování je 2,2-9,3 Ekonomický práh škodlivosti

Více

KATALOG BIOOSIV PODZIM 2016

KATALOG BIOOSIV PODZIM 2016 KATALOG BIOOSIV PODZIM 2016 ÚVOD DODÁNÍ, DOPRAVA VÝKUP A MNOŽENÍ BIOOSIV PODMÍNKY PRO DODÁVÁNÍ OSIVA: osiva jsou dodávána na základě písemné objednávky (možno e-mailem nebo přes online objednávkový list),

Více

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Stanislav Hejduk, Mendelova univerzita Brno Bohumír Cagaš, SPJTS Zubří SPTJS, VPS Zubří, 4.3.2015 Širokolisté šťovíky v travních porostech

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Obiloviny Společná pro celou sadu oblast DUM č. VY_32_INOVACE_J07_3_18

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Obiloviny podzim 2011 Vážení obchodní přátelé, tak jsme opět o rok starší, o trochu zkušenější, ale v žádném případě ne moudří z toho, jak se zachovají trh a rozmary počasí. Březnové mrazy a dubnové a

Více

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. je docentem Katedry pícninářství a trávníkářství na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2014 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy v roce 2013

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 201 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Bodyček Golem Reform Novinka Rekordní výnos ve všech výrobních oblastech (výjimečné hodnocení BS Německo 8/8) super stabilní

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/17-2013 Počet stran: 17 Nahrazuje:ZUH/17 METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY LESKNICE Lesknice kanárská Phalaris canariensis L. Nabývá účinnosti dne 15.8.2013

Více

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY

KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY KOMPLETNÍ SERVIS PRO PĚSTITELE ŘEPKY - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY Jiří ŠILHA Soufflet Agro Summary: SOUFFLET AGRO offers a complete service for growers of winter rape. From seed delivery of performance

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Nabídka osiv jaro 2016

Nabídka osiv jaro 2016 Nabídka osiv jaro 2016 Obsah OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná

Více

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek Rostliny jednoděložné Hlavní znaky jednoděložných rostlin: v semenu je jedna děloha květní obaly nerozlišené květní lístky tvoří okvětí listy mají souběžnou žilnatinu svazčité kořeny LILIOVITÉ - vytrvalé

Více

Dotace navrhované změny od roku 2016

Dotace navrhované změny od roku 2016 Kokory, 08.12.2015 Dotace navrhované změny od roku 2016 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Dotace na

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST OZIMÉ OBILNINY 2 0 14 odrůdy pro Vaše pole: Pšenice ozimá ARKTIS ENERGO ESTEVAN BERNSTEIN JB ASANO ETANA ZEPPELIN PRINCEPS KERUBINO EUROFIT GORDIAN HEWITT Ječmen ozimý

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. Podzim 2010. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv Podzim 2010 www.soufflet-agro.cz Hybridní odrůdy Řepka ozimá Typ odrůdy: hybridní, 00, středního vzrůstu Podzimní růst: středně rychlý až rychlý Mrazuvzdornost: velmi dobrá Jarní regenerace:

Více

ALTERNATIVNÍ PLODINY, OSIVA A POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA. Ing. Martin Hutař PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. Staré Město pod Sněžníkem

ALTERNATIVNÍ PLODINY, OSIVA A POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA. Ing. Martin Hutař PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. Staré Město pod Sněžníkem ALTERNATIVNÍ PLODINY, OSIVA A POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA Ing. Martin Hutař PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. Staré Město pod Sněžníkem PRO-BIO, obchodní spol. s r. o. Zpracovatel biosurovin (smluvní pěstování, výkup,

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá Athlon Athlon je pekařská poloraná

Více

6. ŠLECHTĚNÍ, SEMENÁŘSTVÍ A VOLBA ODRŮDY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

6. ŠLECHTĚNÍ, SEMENÁŘSTVÍ A VOLBA ODRŮDY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 6. ŠLECHTĚNÍ, SEMENÁŘSTVÍ A VOLBA ODRŮDY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 6.1. Úvod do šlechtění pro EZ 6.2. Principy šlechtění (filozofie, metody, hodnocení odrůd, instituce) 6.3. Volba odrůdy jednotlivých druhů

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE Trio-D spol. s r.o. KATALOG ODRŮD PODZIM 2012 obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 9 FRIDERICUS KAPITAN CANDO ALTIGO NERO HORTENSO BALATON SYLVA TULUS BODYČEK YATZY BOHEMIA EVINA

Více

Zemědělské travní směsi - luční

Zemědělské travní směsi - luční Zemědělské travní směsi - luční LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha Srha laločnatá raná 37% Velmi intenzívní směs, snáší sušší i vlhčí polohy. Vysoký podíl srhy a ovsíku zajišťuje ranost a velmivysoké

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2007 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

ÚSPĚCH závisí na KVALITĚ OSIVA

ÚSPĚCH závisí na KVALITĚ OSIVA ÚSPĚCH závisí na KVALITĚ OSIVA Vážení obchodní přátelé a zákazníci, společnost Rožnovská travní semena s.r.o. se za léta své eistence stala spolehlivým partnerem mnoha obchodníků, zemědělců, zahradníků,

Více

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S PŮDOU, KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FEO/55/2014

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv jaro 2010 Vážení obchodní přátelé, můžeme začít bilancovat uplynulý rok a k spokojenosti a optimismu moc důvodů nebude. Není prakticky nic o co by byl zájem a co by se nechalo se ziskem zobchodovat.

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu.

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. podzim 2015 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. Úplných novinek

Více

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité - vytrvalé byliny (oddenky, hlízy) - pětičetné, oboupohlavné květy (mnoho tyčinek a pestíků) - plody - nažky, měchýřky - jedovaté (farmaceutický průmysl) -

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá 1 / 9 Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá Balitus Balitus je pekařská poloraná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná až odolná

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy (k 20.5.2009) Pšenice setá

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství

Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství České Budějovice 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Půda a potraviny. Souvislosti tušené i netušené. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda a potraviny. Souvislosti tušené i netušené. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda a potraviny Souvislosti tušené i netušené Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace půda a potravinová bezpečnost půdní úrodnost a kvalita potravin půda, agrotechnika

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Současné a nové trendy ve zpracování půdy

Současné a nové trendy ve zpracování půdy Současné a nové trendy ve zpracování půdy Prof. Ing. Vítězslav Škoda, CSc. Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie, ČZU v Praze Půda patří k nenahraditelnému přírodnímu bohatství naší země.

Více

Podzim 2004. Vážení obchodní přátelé, Obsah. Obiloviny Pšenice ozimá... 2 Ječmen ozimý... 10 Žito ozimé... 12 Tritikale ozimé...

Podzim 2004. Vážení obchodní přátelé, Obsah. Obiloviny Pšenice ozimá... 2 Ječmen ozimý... 10 Žito ozimé... 12 Tritikale ozimé... Nabídka osiv podzim Alana Alibaba Alka Apache Banquet Batis Bill Clarus Clever Complet Contra Corsaire Cubus Drifter Ebi Estica Globus Ilias Karolinum Košútka Levendis Ludwig Meritto Mladka Nela Rapsodia

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS) 1966L0402 CS 04.07.2009 013.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin

Více

Agrotechnika trav a jetelů na semeno a travních směsí O B S A H : strana Agrotechnika trav na semeno orientační informace 2. O S E V A U N I, a. s.

Agrotechnika trav a jetelů na semeno a travních směsí O B S A H : strana Agrotechnika trav na semeno orientační informace 2. O S E V A U N I, a. s. O B S A H : strana Agrotechnika trav na semeno orientační informace 2 kostřava luční 6 srha laločnatá 7 bojínek luční 8 jílek vytrvalý 9 jílek mnohokvětý 10 trojštět žlutavý 11 kostřava červená trsnatá

Více

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství

Jílek vytrvalý - anglický- Jílek mnohokvětý. -italský Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Nejvýznamnější uplatnění v polním pícninářství Jílek mnohokvětý -italský- Vynikající kvalita píce, jemná pokožky, pomalá inkrustace Dělí se na biologicky rozdílné typy: a) Jednoletý b) Dvou až tříletý

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Pěstování zeleniny v ekologické produkci

Pěstování zeleniny v ekologické produkci Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika košťálové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc.Ing. Kristína Petříková, CSc. 16.10.2015 KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA ZELÍ HLÁVKOVÉ

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie Nově registrované odrůdy (2014) Pšenice setá ozimá Annie je pekařská středně raná odrůda. Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké. Středně odolná proti napadení

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A

PODZIM2016 O S I V A A S A D B A PODZIM2016 OSIVA A SADBA R OBCHODNÍ ČINNOST NABÍDKA HNOJIV OBCHOD S KOMODITAMI ELITA semenářská, a.s. Vám nabízí, podobně jako v minulých sezónách, zobchodování Vašich zemědělských komodit Příznivé ceny

Více