Návod k instalaci PKSET. Modul chlazení PKSET 33 PKSET 60. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci PKSET. Modul chlazení PKSET 33 PKSET 60. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete."

Transkript

1 Návod k instalaci Modul chlazení I PKSET PKSET 33 PKSET 60 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete CZ(2009/0)

2 Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů Bezpečnostní pokyny Rozsah dodávky PKSET 33 (WPS 22...WPS 33) PKSET 60 (WPS 43...WPS 60) Příslušenství pro PKSET Pasivní chlazení Pasivní chlazení Pasivní chlazení Technické pokyny Systémová řešení Technické údaje Tlaková ztráta výměníku tepla Pasivní chladicí výkon Schéma zapojení Schéma zapojení PKSET Schéma zapojení XB Schéma zapojení svorkovnice rozdělovačů Nastavení Přehled menu Oběhová čerpadla Okruh Chlazení Okruh 2, Externí regulace Výstupy Časový spínač Nastavení z výrobního závodu Protokol o uvedení do provozu - Modul chlazení 30 6 Instalace CAN-BUS Zacházení s deskou s plošnými spoji Montáž Připojení Naplnění systému, určeného pro vytápění Průtok v otopném systému Oběhové čerpadlo otopného systému PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

3 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Vysvětlení symbolů Výstražné pokyny Výstražné pokyny jsou v textu označeny výstražným trojúhelníkem podloženy šedou barvou a opatřeny rámečkem. Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. POZOR znamená, že může dojít k lehkým nebo středně těžkým poraněním osob. VÝSTRAHA signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k poranění osob ohrožující život. Důležité informace Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čarami..2 Bezpečnostní pokyny Všeobecné informace Tento návod si pečlivě pročtěte a uschovejte. Instalace a uvedení do provozu Tepelné čerpadlo smí instalovat pouze odborně proškolená firma a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný servis. Škody způsobené chybnou obsluhou Chybná obsluha může způsobit ujmu na zdaví a/nebo věcné škody. Zajistěte, aby se děti bez dozoru nedostaly k zařízení a nemohly si s ním hrát. Zajistěte, aby byl možný přístup k zařízení jen pro osoby, které jsou znalé zařízení a které jej dokáží správně obsluhovat. Údržba a oprava Opravy svěřte pouze autorizovanému servisu. Neodborně provedené opravy mohou ohrožovat uživatele a zhoršovat provoz. Používejte pouze originální náhradní díly. Tepelné čerpadlo nechte každoročně prohlédnout autorizovanou odbornou firmou a podle potřeby nechte provést údržbu. Další symboly Symbol Význam požadovaný úkon křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo výčet/položka seznamu Tab. výčet/položka seznamu PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 3

4 2 Rozsah dodávky 2 Rozsah dodávky 2. PKSET 33 (WPS 22...WPS 33) I Obr. Rozsah dodávky Vazač kabelů (2 ks) 2 Koleno - vnitřní závit R40 3 Filtr DN32 (2 ks) 4 Motor směšovače 5 Směšovač DN32 6 Instalační příručka 7 Nátrubek R40 8 Oběhové čerpadlo 9 Izolace oběhového čerpadla 0 Zpětná klapka ½ Převlečná matice G50 (4 ks), G40 (3 ks) 2 Těsnicí kroužek R40 (4 ks), G32 (3 ks) 3 Těsnění 56x47x2 mm (6 ks), 44x35x2 mm (3 ks) 4 Skříňový rozvaděč (s hlásičem rosného bodu E3.RM) 5 Držák vloženého výměníku tepla 6 Vložený výměník tepla 7 Izolace vloženého výměníku tepla 8 Čidlo teploty na výstupu 9 Redukční objímka 40x32 mm 20 Ochrana vazače kabelů 2 Čidlo pro hlídání rosného bodu Uzavírací ventil (E3.Q0) ( Kapitola 5..2) není součástí dodávky. 4 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

5 Rozsah dodávky PKSET 60 (WPS 43...WPS 60) I Obr. 2 Rozsah dodávky Vazač kabelů (2 ks) 2 Koleno vnitřní závit R40 3 Filtr DN40 (2 ks) 4 Motor směšovače 5 Směšovač DN40 6 Instalační příručka 7 Nátrubek R40 8 Oběhové čerpadlo 9 Izolace oběhového čerpadla 0 Zpětná klapka 2 Převlečná matice G50 (7 ks) 2 Těsnicí kroužek R40 (7 ks) 3 Těsnění 56x47x2 mm (9 ks) 4 Skříňový rozvaděč (s hlásičem rosného bodu E3.RM) 5 Držák vloženého výměníku tepla 6 Vložený výměník tepla 7 Izolace vloženého výměníku tepla 8 Čidlo teploty na výstupu 9 Ochrana vazače kabelů 20 Čidlo pro hlídání rosného bodu Uzavírací ventil (E3.Q0) ( Kapitola 5..2) není součást dodávky. PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 5

6 3 Příslušenství pro PKSET 3 Příslušenství pro PKSET Pro regulaci pasivního chlazení je k dispozici dále uvedené příslušenství: ESBE trojcestný ventil (E.Q2): Trojcestný ventil se spolu dodaným připojovacím kabelem připojí na kartu-xb2 ve skříňovém rozvaděči. Trojcestný ventil umožňuje obejít pracovní akumulační zásobník při provozu chlazení, aby byl chráněn před ochlazováním. Napájení střídavým napětím 230 V. Klima stanice prostorového převodníku (čidlo rosného bodu (E.TM): Klima stanice, která zaznamenává v referenční místnosti teplotu a vlhkost vzduchu. Klima stanice Sauter bude připojena v rozvaděči modulu chlazení kabelem 4x2x0,8 mm 2 na kartu-xb2. Z transformátoru ve skříňovém rozvaděči je napájeno napětím 24 V, Svorkovnice rozdělovačů vytápění/chlazení: Vývod ze svorkovnice rozdělovačů Sauter pro podlahová vytápění se ve skříňovém rozvaděči připojí na kartu-xb2. Prostorový regulátor, čidlo s hlásičem rosného bodu a převodník s pohonem pro servomotory k ventilům se rovněž připojí na vývod svorkovnice rozdělovačů. Také signál C/O čerpadla vytápění (přepínání z provozu vytápění na provoz chlazení) se připojí na vývod ze svorkovnice rozdělovačů tepelného čerpadla. Napájení svorkovnice rozdělovačů tepelného čerpalda je 230 V. Zpracovní signálu C/O mezi čerpadlem pro výtápění a prostorovým převodníkem Sauter ASV6F6 umožňuje propojení kabelem. Elektronický prostorový regulátor vytápění/chlazení 230 V: Prostorový regulátor Sauter je k rozdělovači vytápění/chlazení připojen kabelem NYM-J 7x,5 mm 2. Termický servopohon pro malé ventily: Servopohon Sauter pro malé ventily se připojí na rozdělovači vytápění/chlazení. Napájení servopohonu pro malé ventily je 230 V. Čidlo rosného bodu s převodníkem: Sauter, čidlo rosného bodu s převodníkem a čidlo prostorové teploty v místnosti, které kompletně kontroluje rosný bod, se připojí jedním upínacím páskem, např. na vedení výstupu podlahového rozdělovače pro vytápění/chlazení. Čidlo rosného bodu se na rozdělovač připojí kabelem JY(ST)-Y 2x2x0,8 mm 2. 6 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

7 Pasivní chlazení 4 4 Pasivní chlazení Modul pasivního chlazení je navržen pro připojení na tepelná čerpadla kapalina (solanka)/voda s výkonem kw a systémem podlahového vytápění nebo ventilátorovým konvektorem. Modul chlazení je k dostání ve dvou variantách, PKSET 33 pro tepelná čerpadla kw a PKSET 60 pro tepelná čerpadla kw. Modul chlazení se skládá z jednoho výměníku tepla, jednoho oběhového čerpadla, jednoho směšovače a také jedné desky s plošnými spoji, která řídí provoz chlazení. Při provozu chlazení udržuje systém teplotu v místnosti, přestože venkovní teplota stoupá a tím se vytváří v místnosti příjemné klima. Při pasivním chlazení se nepoužívá kompresor tepelného čerpadla. Chlazení je místo toho řízeno průtokem solanky. Pro chlazení mohou být využity všechny otopné okruhy. 4. Pasivní chlazení Pasivní chlazení v kombinaci s ventilátorovým konvektorem. Teplota je řízena termostatem ve ventilátorovém konvektoru. V důsledku toho se vypíná ventilátor při poklesu teploty místnosti. Teplota může být rovněž řízena prostorovým čidlem. Zatímco ventilátor dále běží, dokud teplota místnosti neklesne na žádanou hodnotu, bude v tomto případě směšovač připojen na okruh chlazení. Požadovanou teplotu na výstupu nastaví instalatér. Tím, že instalatér nastaví dostatečně vysokou teplotu na výstupu, musí být neustále systém chráněn před kondenzací. V rozvaděči/spínací skříňce se instaluje kontrola rosného bodu, která při vzniku kondenzace přeruší provoz chlazení. Alternativně může být namontována stanice pro hlídaní klima v prostoru (s čidlem rosného bodu). Tím je regulátor nastaven do pozice pro udržování vhodné výstupní teploty, při které žádná kondenzace nevzniká. 4.2 Pasivní chlazení 2 Pasivní chlazení v kombinaci se systémem plošného vytápění, jako jsou systémy podlahového nebo stěnového vytápění. Toto řešení je použitím systému podlahového vytápění, který je k dispozici, pro chlazení místnosti. Tím, že instalatér nastaví dostatečně vysokou výstupní teplotu, musí být v každém okamžiku systém chráněn před kondenzací. V rozvaděči/spínací skříňce se instaluje elektronický hlídač rosného bodu, který při vzniku kondenzace přeruší provoz chlazení. Alternativně může být namontována stanice pro klima v prostoru (čidlem rosného bodu). Tím je regulátor nastaven do pozice pro udržování vhodné výstupní teploty, při které žádná kondenzace nevzniká. PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 7

8 5 Technické pokyny 5 Technické pokyny 5. Systémová řešení 5.. Vysvětlivky k systémovým řešením E0 E2 E0.T2 Čidlo venkovní teploty E2 Tepelné čerpadlo Tab. 2 E2.F Odvzdušnění (automatické) E E2.G2 Čerpadlo teplonosné látky E.C0 E.C E.F0 E.F E.G E.P0 E.P E.P2 E.Q2 E.Q0 E.Q02 Expanzní nádoba Akumulační zásobník Pojistný ventil Odvzdušnění (automatické) Čerpadlo pro systém vytápění Tlakoměr Teploměr Teploměr 3cestný přepínací ventil (chlazení) Uzavírací ventil Uzavírací ventil E2.G3 E2.Q02 E2.Q2 E2.R0 E2.R02 E2.T8 E2.T9 E2.T0 E2.T E2.V02 Tab. 5 Čerpadlo solanky Uzavírací ventil 3cestný ventil Zpětný ventil Zpětný ventil Teplonosná látka výstup Teplonosná látka vstup Solanka vstup Solanka výstup Filtr E.R0 Zpětný ventil E22 E T Čidlo teploty na výstupu E22 Tepelné čerpadlo E.TM E.TT Tab. 3 Stanice pro klima v prostoru (čidlem rosného bodu) Čidlo teploty prostoru E22.F0 E22.G2 E22.G3 E22.Q0 Pojistný ventil Čerpadlo teplonosné látky Čerpadlo solanky Uzavírací ventil E2 E22.R0 Zpětný ventil E2.G Čerpadlo vytápění E22.R02 Zpětný ventil E2.P2 Teploměr E22.T8 Teplonosná látka výstup E2.Q0 Uzavírací ventil E22.T9 Teplonosná látka vstup E2.Q02 Uzavírací ventil E22.T0 Solanka vstup E2.Q Směšovací ventil E22.T Solanka výstup E2.R0 Zpětný ventil E22.V0 Filtr E2.T Čidlo teploty na výstupu Tab. 6 E2.TM Čidlo teploty prostoru (vlhkost) E2.TT Čidlo teploty prostoru (teplota) Tab. 4 8 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

9 Technické pokyny 5 E3 E3 Okruh solanky Kompresor E4 E4 Zásobník teplé vody E3.C0 E3.E32 E3.F0 E3.F02 E3.F E3.G3 E3.Q2 E3.Q22 E3.Q23 E3.Q24 E3.Q3 E3.Q0 E3.R0 E3.RM.TM E3.T3 Expanzní nádoba Výměník tepla (chlazení) Pojistný ventil Pojistný ventil Odvzdušnění (automatické) Oběhové čerpadlo Kulový ventil plnicího zařízení Kulový ventil plnicího zařízení Uzavírací ventil Uzavírací ventil Směšovač Uzavírací ventil Zpětný ventil Elektronický hlásič rosného bodu, čidlo rosného bodu Čidlo teploty na výstupu (chlazení) E4.E E4.E.G E4.F0 E4.F02 E4.G6 E4.P E4.P2 E4.Q0 E4.Q04 E4.Q05 E4.Q06 E4.Q E4.R0 E4.R02 E4.T3 Elektrický dohřev v zásobníku teplé vody Oběhové čerpadlo Pojistný ventil Pojistný ventil Oběhové čerpadlo teplé vody Teploměr Teploměr Uzavírací ventil Uzavírací ventil Uzavírací ventil Uzavírací ventil Seřizovací ventil Zpětný ventil Zpětný ventil Čidlo zásobníku teplé vody E3.V0 Filtr E4.V4 Teplá voda E3.V02 Filtr E4.W4 Studená voda E3.V03 Filtr Tab. 8 Tab. 7 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 9

10 5 Technické pokyny 5..2 Systémové řešení s pasivním chlazením E3.Q I Obr. 3 Otopný okruh, pasivní chlazení a akumulační zásobník ( Kapitola 5..) Okruhy E a E2 jsou používány pro vytápění a chlazení. Oba okruhy mají po jednom prostorovém čidle teploty, E.TT a E2.TT, stejně jako po jedné stanici pro klima v prostoru (čidle rosného bodu) E.TM a E2.TM. Čidlo rosného bodu bude připojeno nad jedním elektronickým hlásičem rosného bodu (E3.RM) na rozvaděči/spínací skříňce. Stanice pro klima v prostoru E.TM se připojí na skříňový rozvaděč. E2.TM se připojí na XB-kartu tepelného čerpadla. 0 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

11 Technické pokyny Technické údaje 5.2. PKSET Jednotka PKSET 33 PKSET 60 Připojení na rozvod elektrické energie Elektrické připojení V WS/Hz 230 V/-50 Hz 230 V/-50 Hz Druh ochrany IP X X Všeobecné Výměník tepla ( Obr., [6], strana 4) ( obr. 2, [6], strana 5) CB76-30 CB76-40 Směšovač ( Obr., [5], strana 4) ( obr. 2, [5], strana 5) VRG 3, DN32 VRG 3, DN40 Motor směšovače ( Obr., [4], strana 4) ( obr. 2, [4], strana 5) ARA 66 Zpětný ventil ( Obr., [0], strana 4) ( obr. 2, [0], strana 5) DN40 DN50 Filtr ( Obr., [3], strana 4) ( obr. 2, [3], strana 5) DN32 DN40 Oběhové čerpadlo ( Obr., [8], strana 4) ( obr. 2, [8], strana 5) Tab. 9 Wilo TOP-S 30/0 5.3 Tlaková ztráta ve výměníku tepla 45,0 40,0 35,0 30,0 (kpa) 25,0 20,0 2 5,0 0,0 5,0 Obr kw kw 0,0 0,5 0,7 0,9,,3,5,7,9 2, 2,3 2,5 2,7 2,9 (l/s) Tlaková ztráta ve výměníku tepla (kpa) a průtok (l/s) I PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

12 5 Technické pokyny 5.4 Pasivní chladicí výkon (kw) (m) Obr. 5 Výkon (kw) a délka vrtu (m) I Dvě trubky, kw 2 Čtyři trubky, kw 3 Dvě trubky, kw 4 Čtyři trubky, kw Parametry k ( obr. 5, strana 2) se zakládají na údajích v: Teplota skalních hornin 0 C Voda pro chlazení - teplota na výstupu 20 C Voda pro chlazení - teplota zpátečky 6 C Přenos energie kw 0 kw/ C Přenos energie kw 4 kw/ C Tab. 0 2 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

13 Instalace 6 6 Instalace 6. CAN-BUS Desky s plošnými spoji v tepelném čerpadle se spojí komunikačním vedením CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) je systém dvoudrátového vedení pro komunikaci mezi moduly/deskami s plošnými spoji na bázi mikroprocesorů. POZOR: Porucha induktivními vlivy. Vedení CAN-BUS musí být stíněno a položeno odděleně od vedení 230 V nebo 400 V. Vhodné vedení pro externí připojení je vedení LIYCY (TP) 2x2x0,5. Vedení musí být vícežilové a stíněné. Stínění musí být uzemněno jen na jednom konci a jen na kryt. Maximálně přípustná délka vedení činí 30 m. Vedení CAN-BUS nesmí být položeno společně s vedeními 230 V nebo 400 V. Minimální odstup 00 mm. Položení s vedeními pro čidla je dovoleno. POZOR: Nezaměňte připojení 2 V a CAN-BUS! Jestliže se připojí 2 V na CAN-BUS, procesory se zničí. Dbejte na to, aby čtyři vedení byla připojena na kontakty s příslušným označením desek s plošnými spoji. Spojení mezi deskami s plošnými spoji je provedeno čtyřmi žilami, které spojují také napětí 2 V mezi deskami s plošnými spoji. Na deskách s plošnými spoji je vždy označeno připojení 2 V a připojení CAN-BUS. Spínač Term označuje začátek a konec CAN-BUS vedení. Dávejte pozor na to, aby byly termínovány správné karty a všechny ostatní nebyly termínovány. CAN-BUS CAN-BUS I Obr. 6 GND země CANL CAN nízké CANH CAN vysoké +2V připojení 2V EWP tepelné čerpadlo PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 3

14 6 Instalace 6.2 Zacházení s deskou s plošnými spoji Desky s plošnými spoji s řídící elektronikou jsou velmi citlivé vůči elektrostatickým výbojům (ESD ElectroStatic Discharge). Aby se zabránilo poškození komponentů, je proto nutné jim věnovat mimořádnou pozornost. POZOR: Poškození elektrostatickými výboji. Desky s plošnými spoji se dotýkejte jen když nosíte uzemněný náramek. Dobrou ochranu ESD při práci s elektronikou poskytuje připojený, uzemněný náramek. Tento náramek musí být nasazen na ruku ještě předtím, než se otevře kovový sáček/obal, nebo ještě předtím, než se vyjme deska s plochými spoji. Náramek musí být nošen, dokud nebude deska s plošnými spoji opět uložena ve stíněném obalu nebo připojena v uzavřené rozvaděči/ spínací skříňce. Tento způsob musí zacházení platí i pro vyměněné/vadné desky s plochými spoji, které se vracejí I Obr. 7 Škody jsou nejčastěji skryté. Deska s plošnými spoji může při uvedení do provozu bez závad fungovat a problémy se vyskytnou až později. Nabité předměty představují problém jen v blízkosti elektroniky. Než začnete s prací, dodržujte bezpečnostní odstup minimálně jednoho metru od pěnové pryže, ochranných folií a jiného obalového materiálu, kusů oblečení z umělých vláken (např. pulover Fleece) a podobně. Obr I 4 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

15 Instalace Montáž 6. Vložený výměník se přišroubuje čtyřmi vhodnými šrouby k podlaze ( obr. 0, strana 5) Obr Vložený výměník izolujte. 3. Výměník vložte do jeho držáku a pevně upevněte oběma kabelovými sponami ( obr., strana 5) I I Obr. 9 Držák vloženého výměníku tepla 2 Vložený výměník tepla 3 Oběhové čerpadlo 4 Směšovač 5 Filtr 6 Zpětný ventil 7 Uzavírací ventil 2 3 Možný příklad představuje instalace chladicího modulu ( obr. 9, strana 5). Chladicí modul může být instalován libovolně na obou stranách vloženého výměníku tepla I Obr. PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 5

16 6 Instalace I Obr. 2 Vložený výměník tepla 2 Těsnění 3 Těsnicí kroužek a převlečná matice 4 Koleno 5 Oběhové čerpadlo 4. Namontujte převlečnou matici, těsnění, těsnicí kroužek a koleno na jedno z horních připojení vloženého výměníku. 5. Těsnicí kroužek a převlečnou matici nasaďte na koleno. 6. Oběhové čerpadlo s těsněním namontujte mezi převlečnou maticí a oběhové čerpadlo. Čerpadlo bude čerpat směrem dolů k vloženému výměníku. 6 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

17 Instalace 6 7. Podle obrázku ( obr. 3, strana 7) proveďte montáž převlečné matice, těsnicích kroužků, těsnění a nátrubku. Jedna z převlečných matic se pevně přišroubuje na oběhové čerpadlo. Při řešeních s PKSET 33 musí být jedna redukční vložka namontována mezi objímku a těsnicí kroužek. 8. Směšovač se namontuje na převlečnou matici ( obr. 4, strana 7) Obr. 3 Oběhové čerpadlo 2 Těsnění 3 Těsnicí kroužek a převlečná matice 4 Objímka I Obr. 4 Směšovač 2 Převlečná matice 3 Těsnicí kroužek 4 Filtr 9. Pevně našroubujte na filtr nečistot těsnicí kroužek a převlečnou matici. Potom namontujte na směšovač převlečnou matici s těsněním ( obr. 4, strana 7). 0.Podle umístění a ve směru šipky namontujte zpětný ventil, ( obr. 9, strana 5), na straně chladiva za filtrem..0.zbylé trubky a uzavírací ventil namontujte tak, aby provedení odpovídalo systémovému řešení ( Kapitola 5..2) a příkladu instalace ( obr. 9, strana 5). 2.Výstupní čidlo se pomocí vazačů na kabely připevní na trubku na výstupu vedení tak, aby to odpovídalo systémovému řešení ( Kapitola 5..2). Čidlo výstupního potrubí se připojí v rozvaděči/spínací skříňce na kartu-xb2. 3.Instalaci ukončete montáží trubek vloženého výměníku na otopný systém, tak aby odpovídalo řešení systému ( Kapitola 5..2). 6.4 Připojení Na chladicím modulu musí být provedena tato připojení: výstup a zpátečka chladicí vody výstup a zpátečka solanky provedení napájení CAN-BUS Trubky na straně solanky výstup i zpátečka chladicího modulu izolujte proti kondenzaci I VÝSTRAHA: Na trubkách na straně solanky je kompletně potřeba krycí izolace. PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 7

18 6 Instalace Připojení je třeba vytvořit tak, aby odpovídalo řešení systému a podle schématu zapojení. Elektrická přípojka chladicího modulu musí mít možnost bezpečného přerušení. Pro to je potřeba instalovat oddělovací vypínač všech fází, který bude umožňovat kontrolu a kompletní odpojení přívodu proudu do chladicího modulu. Pro optimální rozdělování tepla, případně chladu, mohou být trubky na výstupu opatřeny tepelnou izolací Kontrola kondenzace Namontujte čidlo pro kontrolu vlhkosti v blízkosti modulu chlazení na trubku na výstupu. Čidlo snímající vlhkost se na elektronický hlídač rosného bodu připojí v rozvaděči/spínací skříňce, modulu chlazení. VÝSTRAHA: Čidlo rosného bodu a trubka, na které je čidlo umístěno, nesmí být zaizolovány Čidlo teploty místnosti (příslušenství) Čidlo teploty místnosti je příslušenství modulu chlazení, které musí být použito s chlazením u systémového řešení. Jen prostor, ve kterém je namontováno čidlo teploty prostoru, má možnost ovlivňovat regulaci teplot v prostoru. Požadavky na místo montáže: Pokud možno vnitřní stěna bez průvanu a ozařování teplem. Nerušená cirkulace vzduchu v prostoru pod čidlem teplot (oblast vyšrafovaná na obr. 5 musí být zachována volná) I Obr. 6 Elektronický hlásič rosného bodu I Obr. 5 Doporučená poloha montáže pro čidlo teploty místnosti Stanice pro klima v prostoru (Příslušenství) Stanice pro klima v prostoru - připojení převodníku pro měření teploty a vlhkosti v prostoru se provádí podle stejného principu jako u čidla teploty místnosti ( Kapitola 6.4.). 8 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

19 Instalace Naplnění otopného sytému Topný systém před připojením vypláchněte, aby se odstranily případné nečistoty, zbytky těsnicích materiálů atd. Nahromadění zbytků může způsobit kompletní výpadek funkce. Nastavte vstupní tlak v expanzní nádobě v objektu podle statické výšky otopného zařízení. Otevřete ventily otopného systému. Otevřete kohout filtru a naplňte otopný systém až na tlak od až do 4 barů. Odvzdušněte topný systém. Opětovně naplňte topný systém na tlak od do 4 barů. Zkontrolujte těsnost na všech místech, kde jsou spojení. 6.6 Průtok v otopném systému Je-li k otopnému systému paralelně připojen akumulační zásobník, nejsou žádné další požadavky na průtok. Bypass (obtok) není potřebný. V nesměšovaném okruhu (E) nebo ve směšovaném okruhu (E2, E3 ), není-li použito žádné oběhové čerpadlo (G), řízené tlakovým spádem (rozdílem tlaků), je požadavek na Bypass (obtok). 6.7 Oběhové čerpadlo otopného systému Oběhové čerpadlo otopného systému G nesmí provádět žádná automatická snížení rychlosti (funkce nočního snížení). Všechna čerpadla, která jsou aktivní v provozu chlazení, nesmí být provozována s funkcí nočního snížení. (Deaktivace funkce čerpadel s vysokou účinností se zjistí dotazem u výrobce). Snížené otáčky čerpadla zabraňují provozu chlazení. PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 9

20 7 Schéma zapojení 7 Schéma zapojení 7. Schéma zapojení PKSET I Obr. 7 Schéma zapojení PKSET Plná čára = připojení ze strany závodu Čárkovaná čára = Příslušenství: TR Transformátor E.TM Stanice pro klima v prostoru E.TM.TM Vlhkost E.TM.TM5 Teplota v místnosti E3.F Ochrana motoru čerpadla E3.RM E3.RM.TM-5 X Kontrola rosného bodu Čidlo rosného bodu Připojovací lišta 6 ( obr. 8, strana 2) 7 ( obr. 8, strana 2) 8 ( obr. 8, strana 2) 20 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

21 Schéma zapojení Schéma zapojení XB I Obr. 8 Schéma zapojení XB2 Plná čára = vždy se připojuje Čárkovaná čára = Příslušenství, volitelné: E3.B Externí vstup čidla hlídání rosného bodu E3.RM E3.B2 Externí výstup chlazení aktivní/neaktivní (Připojení případného regulátoru, který rozděluje podlahové vytápění) E3.Q3 Směšovač 230 V E.Q2 3cestný ventil vytápění/chlazení E3.G3 Oběhové čerpadlo chlazení interní E3.G32 Oběhové čerpadlo externí chlazení E3.G33 Oběhové čerpadlo podzemní voda E3.T3 Čidlo výstupní teploty E3.TT.T35Čidlo teploty prostoru E3.TT.P LED Čidla teploty prostoru E3.F Ochrana motoru čerpadla E3.F5 Skleněná pojistka 6,3 A E3.F52 Skleněná pojistka 250 ma Je-li deska s plochými spoji XB2 jako poslední obvodu karta v obvodu CAN-BUS, musí být přepnut spínač v poloze TERM. 2 Spínač, musí být v poloze 0. 3 Spínač, musí být v poloze 0. 4 Volba adresy, musí být v poloze 0. 5 Volba programu, musí být v poloze 3. 6 ( obr. 7, strana 20) 7 ( obr. 7, strana 20) 8 ( obr. 7, strana 20)) Vedení: Svorka L, N, PE Vstupní napětí Min.,5 mm 2 Svorka 5-58 Vstupní napětí 230 V Min. 0,75 mm Svorka - Připojení čidel Min. 0,5 mm Svorka 3-38 CAN-BUS ( kapitola 6.) Tab. PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 2

22 7 Schéma zapojení 7.3 Schéma zapojení svorkovnice rozdělovačů I Obr. 9 Schéma zapojení svorkovnice rozdělovačů ASV6F6 EGH 02 Rozvaděč regulace topení/chlazení - Sauter Hlídač rosného bodu s převodníkem - Sauter AXT NRT20 Teplotou řízený pohon malého ventilu Sauter Regulátor prostoru Sauter 22 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

23 Schéma zapojení 7 8 Nastavení Nastavení pro modul chlazení a další části provozu chlazení se nacházejí v centrále regulace pod Nastavení a Diagnóza/Monitor. Regulace řídí všechny komponenty, které jsou spojeny s tepelným čerpadlem a modulem chlazení. Příslušenství, které je připojené na rozdělovač regulace pro podlahové vytápění, není řízeno touto regulací. Rozvaděč regulace může být řízen signálem: chlazení aktivní/neaktivní přes externí výstup podle schématu zapojení ( Kapitola 7.2). 8. Přehled menu Pod Nastavení se nacházejí záznamy: Tepelné čerpadlo Oběhová čerpadla Solankové čerpadlo G3 aktivní při chlazení Instalace Okruh Vytápění žádná nastavení pro chlazení žádná nastavení pro chlazení Okruh Chlazení Primární okruh chlazení Při zimním provozu chlazení dovoleno Mez venkovní teploty pro chlazení Čidlo prostoru Teplota prostoru Změna teploty prostoru při provozu chlazení Zpoždění při změně chlazení/vytápění Teplotní spád v prostoru Potvrdit čidlo ochrany proti mrazu T32 Okruh 2, 3 Typ provozu směšovače Topná křivka (Typ provozu směšovače je vytápění nebo vytápění/chlazení) Pod Diagnóza/Monitor se nacházejí položky: Mez ochrany proti mrazu T32 Čidlo na výstupu Čidlo rosného bodu je instalováno Minimální žádaná hodnota T na výstupu při chlazení Nastavení regulace Typ topného systému Nastavená teplota Paralelní posun Maximální povolená teplota na výstupu T Minimální povolená teplota na výstupu T Chlazení (Typ provozu směšovače je vytápění/chlazení nebo chlazení) Mez venkovní teploty pro chlazení Změna teploty prostoru při provozu chlazení Zpoždění při změně chlazení/vytápění Teplotní spád teplot prostoru Čidlo rosného bodu instalované Minimální žádaná hodnota T výstup při chlazení Nastavení regulace Externí regulace Externí vstup primárního okruhu chlazení Chlazení blokovat Externí vstup, okruh 2, 3 Chlazení blokovat Tab. 2 Přehled Menu - Nastavení chlazení Teploty Zobrazit a korigovat čidlo teploty Výstupy Čas pro test funkčnosti Zobrazení stavu čerpadel, trojcestných ventilů, směšovačů atd. Tab. 3 Přehled Menu - Diagnóza/monitor chlazení PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 23

24 7 Schéma zapojení 8.2 Oběhová čerpadla > Solankové čerpadlo G3 aktivní při chlazení Tovární nastavení Alternativa Tab. 4 G3 při provozu chlazení Neměnit tovární nastavení Ne. Ne Ano/Ne 8.3 Okruh Chlazení Nastavení modulu chlazení jsou v podmenu (nižší úroveň menu) Okruh Chlazení. Provoz chlazení V letním provozu se aktivuje provoz chlazení, jakmile venkovní teplota překročí nastavenou hodnotu, uplynul čas pro zpoždění jednotky chlazení/vytápění a jestliže bylo připojeno čidlo teploty prostoru teplota prostoru v okruhu přesáhla žádanou hodnotu o polovinu teplotního spádu pro sepnutí (viz nastavení níže). V zimním provozu probíhá provoz chlazení, když se v nastavení Zimní provoz Povolit chlazení zadá Ano. Je-li připojeno čidlo teploty prostoru, tak v tomto případě provoz chlazení, řídí teplota prostoru. Jinak pracuje chlazení podle nastavené žádané hodnoty. Primární chladicí okruh Nastavení platí pro modul chlazení. > Při zimním provozu povolit chlazení Tovární nastavení Ne Alternativa Ano/Ne Tab. 5 Při zimním provozu povolit chlazení Ano funguje jen v systémech s oddělenými okruhy pro chlazení a vytápění. Systémy podlahového vytápění s regulací pro rozdělovače nemohou použít tuto funkci. Zde je třeba zvolit Ne. > Omezení venkovní teplotou při chlazení Tovární nastavení 2,0 C Nejmenší hodnota 0,0 C Největší hodnota 35,0 C Tab. 6 Mez venkovní teploty pro chlazení Menu se zobrazuje jen tehdy, když pod Při zimním provozu chlazení povolit se zvolí Ne. > Čidlo místnosti Tovární nastavení žádné Alternativa žádné/e.tt/e3.tt Tab. 7 Čidlo teploty prostoru primární okruh chlazení E.TT zvolit, když má být použito čidlo teploty prostoru nesměšovaného okruhu, který je spojen s tepelným čerpadlem. E3.TT zvolit, když musí být použito čidlo teploty prostoru, které je spojeno s modulem chlazení. Zvolit žádné, když nemusí být použito žádné čidlo teploty prostoru. Použití čidla teploty prostoru, které je spojeno s modulem chlazení, případně s tepelným čerpadlem, optimalizuje řízení provozu chlazení a vytápění. > Teplota prostoru Tovární nastavení 20,0 C Nejmenší hodnota 0,0 C Největší hodnota 35,0 C Tab. 8 Teplota prostoru Menu se objeví, jen když se zvolí Čidlo prostoru a nabídka E3.TT. Bylo-li toto menu použito, tak nastavení pro E.TT, se nachází pod Okruh vytápění. > Změna teploty prostoru při provozu chlazení Tovární nastavení Minimální hodnota 2,0 K -5,0 K Největší hodnota 5,0 K Tab. 9 Změna teploty prostoru při provozu chlazení Menu se zobrazí, jen když se zvolí Čidlo prostoru při E.TT. Pomocí této funkce přizpůsobí žádaná hodnota teplotu prostoru (tovární nastavení +2 K) tak, aby bylo příjemné klima v místnosti při provozu chlazení. > Zpoždění při změně - chlazení/vytápění Tovární nastavení Nejmenší hodnota Tato funkcí zajišť uje, že změna mezi chlazením a vytápěním při teplotách kolem mezní hodnoty venkovní teploty pro chlazení proběhne teprve tehdy, když je teplota trvale nad, případně pod nastavenou hodnotou. 8h 0h Největší hodnota 48h Tab. 20 Zpoždění při změně - chlazení/vytápění 24 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

25 Schéma zapojení 7 > Teplotní spád u teplot prostoru Funkce je k dispozici jen tehdy, pokud bylo zvoleno čidlo teploty prostoru. > Čidlo ochrany proti mrazu potvrdit Není používáno. > Čidlo výstupu Funkce se aktivuje až v letním provozu. Tovární nastavení,0k Nejmenší hodnota 0,5K Největší hodnota 0,0K Tab. 2 Teplotní spád u teplot prostoru Tovární nastavení automaticky Alternativa ano/ne Tab. 22 Čidlo ochrany proti mrazu T32 potvrdit Tovární nastavení Alternativa Tab. 23 Čidlo výstupu E3.T3 E3.T3/E.T Neměnit nastavení ze závodu E3.T3. > Čidlo rosného bodu instalováno Tovární nastavení Ne Alternativa ano/ne Tab. 24 Čidlo rosného bodu instalováno Hodnotu změnit na Ano, pokud je stanice pro klima v prostoru (čidla rosného bodu E.TM) připojena na modul chlazení. Zde není žádné automatické potvrzení. Nastavení se tedy musí být změněno na Ano. > Bezpečnostní tolerance z rosného bodu do teploty T, na výstupu Tovární nastavení 2,0K Nejmenší hodnota 0,0K Největší hodnota 0,0K Tab. 25 Bezpečnostní tolerance z rosného bodu do teploty T, na výstupu Funkce je k dispozici jenom tehdy, když je instalováno čidlo rosného bodu. Tím je zajištěna ochrana proti kondenzaci. > Minimální žádaná teplota T na výstupu při chlazení Tovární nastavení 0,0 C Nejmenší hodnota 0,0 C Největší hodnota 35,0 C Tab. 26 S čidlem rosného bodu Tovární nastavení 7,0 C Nejmenší hodnota 0,0 C Největší hodnota 35,0 C Tab. 27 Bez čidla rosného bodu Když je připojeno jedno čidlo rosného bodu, může být žádaná hodnota pro T nižší. Jinak je, aby se zabránilo kondenzaci, požadovaná vyšší teplota na výstupu, Aby se dosáhlo požadované hodnoty na výstupu při dané potřebě, řídí se směšovač modulu chlazení pomocí PID-regulace. Signálem je určeno, jak velká má být změna otevření směšovače. Tato hodnota se v krátkých intervalech propočítá. Tovární nastavení umožňuje bezproblémový provoz a nemusí být většinou měněn. > Nastavení regulace >> P-podíl Tovární nastavení 3,0 Nejmenší hodnota 0, Největší hodnota 30,0 Tab. 28 P-podíl >> I-podíl Tovární nastavení 300,0 Nejmenší hodnota 5,0 Největší hodnota 600,0 Tab. 29 I-podíl >> D-podíl Tovární nastavení 2,0 Nejmenší hodnota 0,0 Největší hodnota 0,0 Tab. 30 D-podíl PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 25

26 7 Schéma zapojení >> Minimální PID-signál Tovární nastavení 0% Nejmenší hodnota 0% Největší hodnota 00% Tab. 3 Minimální PID-signál >> Maximální PID-signál Tovární nastavení 00% Nejmenší hodnota 0% Největší hodnota 00% Tab. 32 Maximální PID-signál >> Doba chodu směšovače Tovární nastavení Nejmenší hodnota Největší hodnota Tab. 33 Doba chodu směšovače 8.4 Okruh 2, 3 Pod označením Okruh 2 jsou uváděna nastavení pro první směšovaný okruh (E2). Připojovací karta XB pro tento okruh je součástí dodávky tepelného čerpadla. Další okruhy se zobrazí pouze tehdy, když byly v příslušenství připojeny moduly otopného okruhu HHM. Platí pro ně tatáž nastavení, jako pro okruh 2. Druh provozu směšovače 300 s s 6000s POZOR: Hodnotu doby provozu směšovače je nutno změnit za hodnotu, která je nyní uvedena pro směšovač. Jestliže chybí údaj o době chodu směšovače: Manuálně ( Kapitola 8.6) pohybujte a měřte, jak dlouho trvá, než se směšovač přepne z polohy úplného uzavření do polohy úplného otevření (provoz směšovače je slyšet a tlukot hlásí, že je sepnuta koncová poloha). Tovární nastavení Vypnuto Nastavte druh provozu směšovače podle funkcí směšovače a aktuálních potřeb. Pro okruh E2 v systémovém řešení ( Kapitola 5.2.), je třeba navolit vytápění/chlazení, kdy se bude požadovat provoz vytápění/chlazení. Otopná křivka (Druh provozu Vytápění a Vytápění/ Chlazení) > Typ systému vytápění Tovární nastavení Zvolte typ otopného systému. Chlazení Nastavení pro čidlo rosného bodu platí pro stanice pro klima v prostoru, které je spojeno s tepelným čerpadlem (E2.TM). 8.5 Externí regulace > Externí vstup primární okruh chlazení >> Blokace chlazení při vypnuté kontrole vlhkosti >> Blokace chlazení Podlaha Alternativa Otopná tělesa/podlaha Tab. 35 Typ otopného systému Tovární nastavení Alternativa Tab. 36 Blokovat Ne Ne/Ano Funkce předpokládá, že byl namontován elektronický hlásič rosného bodu s připojeným čidlem rosného bodu a na externím vstupu E3.B byl připojen modul chlazení. Tovární nastavení Alternativa Tab. 37 Blokovat Ne Ne/Ano > Externí vstup Okruh 2, 3 >> Při vypnutém (rozpojeném) hlídání rosného bodu, chlazení blokovat Alternativa Vytápění Vytápění/Chlazení Chlazení Vypnuto Tab. 34 Druh provozu směšovače Tovární nastavení Alternativa Tab. 38 Blokovat Ne Ne/Ano 26 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

27 Schéma zapojení 7 Funkce předpokládá, že byl namontován elektronický hlídač rosného bodu s připojeným čidlem rosného bodu a ta byla připojena na externí vstup (Ex.B), pro aktuální okruh. >> Blokovat chlazení Tovární nastavení Alternativa Tab. 39 Blokovat Ne Ne/Ano 8.6 Výstupy V menu Výstupy je možné provést testování různých komponentů. Nastavte počet minut pro funkční test. Různé části mohou být odděleně zapnuty, případně vypnuty. Při nastavení 0 min se objeví stav pro každou část, např.: zap. nebo vyp. Použijte funkční test k uvedení do provozu a ke kontrole funkce instalovaných částí. Součásti, příslušné pro modul chlazení, jsou uvedeny v: > Primární okruh chlazení >> Podzemní voda >> Signál chlazení aktivní >> Oběhové čerpadlo >> Signál směšovače >> Ventil směšovače otevřít >> Ventil směšovače zavřít PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 27

28 7 Schéma zapojení 8.7 Časový spínač Regulace zobrazuje aktivní spínání času. Časové spínače pro chlazení jsou uvedeny v tabulce. Přístupová rovina 0 = Zákazník, = Instalatér Časový spínač Nastavení Tovární nastavení Rovina Časový spínač pro chlazení > Zpoždění při změně Chlazení/Vytápění primární okruh chlazení Okruh Chlazení\Primární okruh chlazení\ Zpoždění při změně Chlazení/ Vytápění 8 h > Zpoždění při změně Chlazení/Vytápění okruh x Okruh 2, 3 Chlazení\Zpoždění při změně Chlazení/Vytápění Tab. 40 Časový spínač 8 h 28 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

29 Nastavení ze závodu 9 9 Nastavení ze závodu Přístupová rovina 0 = Zákazník, = Instalatér Nastavení Chlazení Tovární nastavení Tepelné čerpadlo Oběhová čerpadla Solankové čerpadlo G3 aktivní při chlazení Ne Instalace žádná nastavení pro chlazení Okruh Vytápění žádná nastavení pro chlazení Okruh Chlazení Primární okruh chlazení Při zimním provozu chlazení povoleno Ne Rovina Mez venkovní teploty pro chlazení 2 C Čidlo teploty prostoru Žádné Teplota prostoru 20 C Změna teploty prostoru při provozu chlazení 2,0 K Zpoždění při změně Chlazení/Vytápění 8 h Teplotní spád teploty v prostoru,0 K Čidlo ochrany proti mrazu T32 potvrdit Ne Čidlo teploty na výstupu E3.T3 Čidlo rosného bodu instalováno Ne Minimální žádaná hodnota T Výstup při chlazení s čidlem rosného bodu bez čidla rosného bodu Nastavení regulace - P-podíl - I-podíl - D-podíl - Minimální PID signál - Maximální PID signál - Doba provozu směšovače Okruh 2, 3 Druh provozu směšovače Vyp. Otopná křivka Typ otopného systému Podlaha (Druh provozu směšovače je Vytápění Stanovená teplota 35 C nebo Vytápění/Chlazení) Paralelní posunutí 0,0K Maximální teplota výstupu T 40 C Minimální teplota výstupu T 0 C Chlazení (Druh provozu směšovače je Vytápění / Chlazení nebo Chlazení) 0 C 7 C 3,0 300,0 2,0 0% 00% 300s Při zimním provozu chlazení povoleno Ne Mez venkovní teploty pro chlazení 2,0 C Změna teploty místnosti při provozu 2,0 chlazení Zpoždění při změně Chlazení/Vytápění 8 h Teplotní spád teploty v prostoru,0 K Čidlo rosného bodu instalováno Ne Minimální žádaná hodnota T Výstup při chlazení 7,0 C Externí regulace Externí vstup primární okruh chlazení Chlazení blokovat Ne Externí vstup Okruh 2, 3 Chlazení blokovat Ne Tab. 4 Tovární nastavení Chlazení Diagnóza/Monitor Chlazení Výstupy Čas pro funkční test Stav pro čerpadla, trojcestné ventily, směšovač atd. se zobrazuje Tab. 42 Tovární nastavení Diagnóza/monitoring Chlazení 0 min PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 29

30 0 Protokol o uvedení do provozu - Modul chlazení 0 Protokol o uvedení do provozu - Modul chlazení Zákazník/Provozovatel zařízení: Zhotovitel zařízení: Tepelné čerpadlo: Datum zhotovení: Typ okruhu solanky: Sériové číslo: Typ systému vytápění-/chlazení: podlahové vytápění konvektor s ventilátorem Celková délka okruhu solanky: Součásti, které je nutné instalovat: 3cestný ventil, musí být instalován podle (-> Kapitola 5..2) Stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu) (-> Kapitola 6.4.2): E.TM E2.TM Elektronický hlásič rosného bodu s připojeným čidlem rosného bodu (-> Kapitola 6.4.3) Pozice připojeného čidla rosného bodu: Byly provedeny tyto práce: Vytápění: naplněno odvzdušněno filtr vyčištěn minimální oběh zajištěn čidlo rosného bodu překontrolováno ) kontrola nastavení chlazení v regulaci doba chodu směšovače změněna (-> Kapitola 8.3) Ventilátorový konvektor: provedena izolace proti vzniku kondenzátu na potrubí Odvod kondenzátu z ventilátorového konvektoru: připojen a kontrolován Solankový okruh: naplněn odvzdušněn filtr vyčištěn odvzdušňovač správně umístěn přezkoušena koncentrace solanky Elektrické připojení: provedeno Tab. 43 ) Test, provádějící funkční zkoušku čidla rosného bodu se provede navlhčením čidla a na závěr se zkontroluje, zda se rozsvítí kontrolka na elektronickém hlídání rosného bodu. Provozní teplota po desetiminutovém provozu vytápění/ohřevu teplé vody: Čidlo teplonosné látky výstup (T8):... C Čidlo teplonosné látky vstup (T9):... C Teplotní spád mezi teplonos. látkou na výstupu (T8) a teplonos. látkou na vstupu (T9) cca 6 0 K ( C) Čidlo okruhu solanky vstup (T0):... C Čidlo okruhu solanky vystup (T):... C Teplotní spád mezi vstupem okruhu solanky (T0) a výstupem okruhu solanky (T) cca 2 5 K ( C) Nastavení čerpadla teplonosné látky (G2): Nastavení solankového čerpadla (G3): Kontrola těsnosti otopného okruhu a okruhu solanky provedena Funkční zkouška provedena Zákazník/provozovatel zařízení byl zasvěcen do obsluhy tepelného čerpadla Dokumentace předána Datum a podpis zhotovitele zařízení: Tab PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny

31 PKSET 33/60 - Změny z důvodů technických zlepšení vyhrazeny 3

32 Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Značka Buderus proto dodává kompletní sortiment exkluzivně přes odborné topenářské firmy, poskytuje všem zájemcům vyčerpávající informace a zajišťuje odborná školení a semináře. Váš kompetentní partner ve všech otázkách vytápění: Bosch Termotechnika s.r.o. obchodní divize Buderus Průmyslová 372/ Praha 0 Tel : (+420) 272 9, Fax : (+420) Obrazový materiál Bosch Termotechnika GmbH, Technické změny vyhrazeny

HHM17-1. Installation manual Instalační příručka Installatiehandleiding. Czech 2 German 26. French 10 Slovak 50 NL (Be) 18

HHM17-1. Installation manual Instalační příručka Installatiehandleiding. Czech 2 German 26. French 10 Slovak 50 NL (Be) 18 Installation manual Instalační příručka Installatiehandleiding Accessory, Split-Air/Water heat pump 6 720 801 399-00.1I HHM17-1 Please read carefully before installation. Czech 2 German 26 Příslušenství,

Více

Návod k instalaci. Směšovací modul HHM. Směšovací modul. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete.

Návod k instalaci. Směšovací modul HHM. Směšovací modul. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete. Návod k instalaci Směšovací modul 6 720 65 683-00.I Směšovací modul HHM Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete. 6 720 640 374 CZ (2009/05) Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

Greenline HA C6-C11 / E6-E17. Instalační příručka. 6 720 806 254 (2013/02) cs 6 720 641 855-01.1I

Greenline HA C6-C11 / E6-E17. Instalační příručka. 6 720 806 254 (2013/02) cs 6 720 641 855-01.1I Greenline HA C6-C / E6-E7 6 720 64 855-0.I Instalační příručka 6 720 806 254 (203/02) cs Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3. Použité symboly................................

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Návod na instalaci. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte.

Návod na instalaci. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte. Návod na instalaci Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 64 366-3.3 Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte. Obsah Použité symboly a bezpečnostní

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Návod k montáži a obsluze Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Oběhové čerpadlo UPS 15-50 Technická data Provozní tlak: max. 3 bar Teplota média:

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Multi module. Návod k instalaci HHM 17-1. Před montáží a údržbou pozorně pročtěte. 6 720 807 285 (2013/04) cs 6 720 649 519-00.1I

Multi module. Návod k instalaci HHM 17-1. Před montáží a údržbou pozorně pročtěte. 6 720 807 285 (2013/04) cs 6 720 649 519-00.1I Multi module 6 720 649 519-00.1I Návod k instalaci 6 720 807 285 (2013/04) cs HHM 17-1 Před montáží a údržbou pozorně pročtěte. 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split 6 720 648 125-78.1I 6 720 807 644 (2013/03) Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B skládající se z: WPLS 7,5 nebo 12IE s ODU 7,5-12t WPLS 7,5 nebo

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ 6 720 804 385-00.1I Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 2 1.1 Použité symboly................................

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

Návod k instalaci. Směšovací modul HHM. Směšovací modul. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete.

Návod k instalaci. Směšovací modul HHM. Směšovací modul. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete. Návod k instalaci Směšovací modul 6 720 615 683-00.1I Směšovací modul HHM Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete. 6 720 617 273 CZ (2009/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily Honeywell SÉRIE V4043/8043/4044/8044 2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily POUŽITÍ PŘÍRUČK VÝROKU Rozdělovací vodní ventily série V umožňují přesné řízení směru průtoku teplé a/nebo studené vody.

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) E 11/12 D 11/12 Cod. 4050399 Obsah: Způsob využití Bezpečnostní předpisy Maximální pracovní parametry média Doprava a značení

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy

Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Katalog Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet

Více

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon B Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a provoz 1. Instalace 2 1.1 Montáž čerpadlové skupiny 2 1.2 Integrace regulátoru DeltaSol B 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3.

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Neutralizační zařízení NE1.1 K použití pro plynové kondenzační kotle Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 643 485 (2010/01) CZ Obsah

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více