Efektivita online reklamy z hlediska biometrie. Ing. Pavel Rosenlacher emerite, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivita online reklamy z hlediska biometrie. Ing. Pavel Rosenlacher emerite, s.r.o."

Transkript

1 Efektivita online reklamy z hlediska biometrie Ing. Pavel Rosenlacher emerite, s.r.o.

2 Cíle a zaměření průzkumu Průzkum je zaměřen na využití poznatků z oblasti biometriky a neuromarketingu v online reklamě Metoda propojuje poznatky z oblasti Neurověd (neurofyziologie, neuropsychologie, neurologie a další) Psychologie Sociologie Marketingu Cíl průzkumu: Pomocí neuromarketingového průzkumu ověřit emoční účinek vybraných typů online reklamy (banner, pop-up, square)

3 Popis experimentálního šetření Shromáždění podnětů Výběr respondentů Experimentální šetření Verbální validizace Vyhodnocení výsledků

4 Shromáždění podnětů Vybrány 2 články Vybrány 3 typy online reklamy Kritéria výběru Kritéria výběru Zdroj: shodný zpravodajský portál Text obsahuje číselné údaje, letopočty Genderově neutrální tematika Počet slov: Vybrané články 1. Rok 2013 byl čtvrtým nejteplejším od roku 1880, hlásí meteorologové 2. Nejbohatších 85 lidí vlastní tolik majetku jako polovina lidstva Pop-up reklama Square Banner Známé a zavedené značky

5 Charakteristika respondentů Výběrová kritéria ¾ vzorku budou ženy -> vyšší emotivita Věková skupina ve věku let Střední anebo vysokoškolské vzdělání Není pracovníkem v reklamě, marketingu Velikost souboru: 10 respondentů Vybraní respondenti Skupina Počet [%] Pohlaví Ženy 7 70% Muži 3 30% Vzdělání SŠ 3 30% VŠ 7 70%

6 Popis experimentálního šetření Měření psychofyziologických reakcí respondentů Přístroj Nexus-10 umožňující zaznamenávat Bioelektrickou aktivitu mozku (EEG) Srdeční aktivitu (HRV) Svalové napětí (EMG) Kožně galvanický reflex (GSR) Krevní tlak (BVP) Povrchová teplota pokožky (TEMP) Břišní a hrudní dýchání Data v grafické a numerické podobě V experimentu bylo měřeno EEG mozku z frontálních laloků Mozkové vlny SMR Mozkové vlny Beta Mozkové vlny Gamma Krevní tlak (BVP) Kožně galvanický reflex (GSR) Za 1 vteřinu bylo naměřeno 160 statisticky zpracovatelných dat

7 Popis experimentálního šetření Měření psychofyziologických reakcí respondentů Průběh měření biometrických dat Instrukce respondentům Měření probíhalo v odhlučněné laboratoři Promítnutí neutrálního podnětu Promítnutí článku 1 a 2 Ukončení měření Standardizované světelné podmínky pro všechny respondenty Promítání článků pomocí HD dataprojektoru

8 Verbální validizace Metoda Strukturovaný hloubkový rozhovor Tazatel: klinický psycholog Probíhala bezprostředně po ukončení měření biometrických dat Rozhovor se uskutečňoval v jiné místnosti než biometrické měření Cílem je zjistit, do jaké míry se v emočních reakcích respondentů projevuje zpětná racionalizace Umožňuje ověřit polaritu emocí

9 Článek 1 a Článek 2

10 Rok 2013 byl čtvrtým nejteplejším od roku 1880, hlásí meteorologové Loňský rok byl podle amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší čtvrtým nejteplejším od roku 1880, kdy meteorologové začali sledovat teplotní poměry. Klimatologové také potvrzují zrychlující se růst průměrných teplot v posledních letech. Podle údajů NASA pak byl uplynulý rok sedmým nejteplejším. "Průměrná kombinovaná teplota zemského povrchu a moří dosahovala hodnoty 14,52 stupně Celsia, což je o 0,62 stupně víc, než byl průměr za celé 20. století," píše Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) ve své výroční zprávě. Z naměřených dat je patrné, že za období mezi lety 1880 až 2013 se teplota každý rok průměrně zvýšila o 0,06 stupně. Pokud však časové rozpětí omezíme, růst je mnohem větší. Mezi lety 1964 až 2013 například teplota vzrostla o 0,15 stupně Celsia. Meteorologové z NOAA uvedli, že naměřené hodnoty potvrzují teze o globálním oteplování. Rostoucí trend ve vývoji průměrných teplot je nejpatrnější zejména s nástupem 21. století. Všechny roky v tomto období se totiž řadí mezi 15 nejteplejších let od počátku měření. Nejteplejší roky v historii pak byly 1998, 2005 a Paradoxní je, že navzdory růstu průměrné teploty bylo v některých regionech loni průměrně chladněji. Platí to o centrálních regionech USA, východním Tichomoří a Jižní Americe. Svá vlastní měření v úterý zveřejnil také americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Rok 2013 byl podle něj sedmým nejteplejším v historii s průměrnou teplotou 14,6 stupně Celsia

11 Nejbohatších 85 lidí vlastní tolik majetku jako polovina lidstva Ekonomická nerovnost se ve většině zemí světa od počátku finanční krize rozšířila už natolik, že 85 nejbohatších lidí světa má tolik majetku jako chudší polovina lidstva. Vyplývá to ze zprávy nevládní organizace Oxfam. Polovinu veškerého bohatství ve světě drží pouhé procento nejbohatšího obyvatelstva, jehož příjmy v letech 1980 až 2012 ještě vzrostly ve 24 z 26 sledovaných zemí. Vyplývá to ze zprávy nevládní organizace Oxfam, jíž vydala před každoročním světovým hospodářským fórem ve švýcarském Davosu, které začíná ve středu. Podle agentury AFP, která cituje ze zprávy, 70 procent obyvatelstva světa žije v zemích, v nichž ekonomická nerovnost v posledních třech desítkách let nepřetržitě narůstala. Majetek procenta nejbohatších lidí v Číně, v Portugalsku nebo ve Spojených státech se od roku 1980 zdvojnásobil. I v zemích považovaných za více rovnostářské, jako je Švédsko a Norsko, se podíl příjmů jednoho procenta nejbohatších zvýšil o více než 50 procent. Oxfam uvádí, že poslední finanční krize sice ukrojila něco z majetku nejbohatších lidí, těm se už ale podařilo v období, kdy již začala polevovat, se dostatečně finančně zahojit.

12 Výsledky průzkumu U 80% respondentů je u článku 2 prokázána vyšší emocionální reakce Emocionální reakce na článek 2 je v průměru o 5,96 % vyšší Porovnání výše emocionálních reakcí u článku 1 a článku 2 Respondent Emoční index Článek Recall článku 2 Komentář Respondent 1 1,41 Článek 2 Včetně detailů Respondent 2 13,25 Článek 2 Včetně detailů Respondent 3 3,50 Článek 2 Podstata Respondent 4 32,23 Článek 2 Včetně detailů Respondent 5 5,12 Článek 2 Včetně detailů Respondent 6 0,09 Článek 1 Podstata Nemám ráda ekonomiku, čísla Respondent 7 2,69 Článek 2 Podstata Respondent 8 7,12 Článek 2 Včetně detailů Respondent 9 6,95 Článek 2 Téma Respondent 10 7,86 Článek 1 Téma Reklamy mě vyhodí z kontextu

13 Výsledky průzkumu Porovnání sekvencí článku 2 Nejvýraznějším emočním okamžikem je sekvence zobrazení pop-up Škoda reklamy Emoční index postupně narůstá od zobrazení reklamy Škoda až do jejího zavření Postupný nárůst emočního indexu je možné sledovat také u reklamy Alza -> efekt blikání Při dočtení článku je emoční index vyrovnaný, lze pozorovat pouze mírné výkyvy způsobené informačním obsahem článku Emoční index článku 2 dle jeho sekvencí Sekvence Průměr Medián Počet maxim Blikající Alza 2,1 5,8 0 Etapa bez reklam 17,1 16,5 5 Škoda vyskakovací okno Zmizení vyskakovacího okna 17,7 17,7 3 8,4 6,4 1 Dočtení článku 10,8 12,2 1

14 Výsledky průzkumu Zapamatování reklam Úroveň zapamatování reklam Rychlost vybavení obsahu článku Alza Škoda pop-up Banner Podrobnosti 20% 10% 0% Značka 80% 60% 60% Kategorie 0% 10% 20% Nevybaveno 0% 20% 30% Úroveň stopy 100% respondentů si vybavilo reklamu Alza Rychlost vybavení Článek 1 Článek 2 Vzpomněl si okamžitě 70% 40% Vybavuje si obsah pomalu 20% 50% Vybavuje si jen útržkovitě, s obtížemi 10% 10% Poměrně rychle říká, že si nevybavuje 0% 0% Hloubka paměťové stopy u každého článku je odlišná, především kvůli přerušování koncentrace reklamou

15 Výsledky průzkumu Hodnocení přítomnosti reklam Všichni respondenti považovali reklamy v článku 2 za rušivý prvek Reklamy jim odpoutávají pozornost Hodnocení reklam v článku Hodnocení Počet [%] Se zájmem jsem si je prohlédl 0 0% Rušily mne 9 90% Vadily mi 1 10% Nehodily se k článkům 0 0%

16 Hlavní zjištění anebo co říci závěrem? Online reklamy měly vliv na emoční reakce v průběhu čtení článku 2 Nejsilnější emoce vyvolává vyskakovací okno, avšak neznamená hlubší paměťovou stopu Nejkvalitněji se do paměti respondentů uložila reklama typu Square Reklamy jsou vnímány jako rušivý prvek, ale přesto se ukládají respondentům do paměti Výsledky potvrdily možnost využívání neuromarketingového měření i v oblasti online reklamy

17 Děkuji za pozornost Ing. Pavel Rosenlacher emerite, s.r.o.

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti průběžná zpráva z výzkumného projektu Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Předpoklady úspěchu v práci a v životě Předpoklady úspěchu v práci a v životě Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC Kolektiv autorů Recenzovali: Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. Autorský kolektiv: Mgr.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Age Management Komparativní analýza podmínek a přístupů

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více