Komunikační kampaň teorie. pro VŠMVV, Praha, v4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační kampaň teorie. pro VŠMVV, Praha, v4"

Transkript

1 Komunikační kampaň teorie pro VŠMVV, Praha, v4 Ivan Vágner, 2010

2 Začlenění Komunikační kampaň je zvláštním typem integrované marketingové komunikace. Lze na ní nahlížet jako na nástroj více či méně očištěný o ostatní prvky IMC mixu. Toto očištění je zpravidla důsledkem omezeného finančního rozpočtu, může však být vyvoláno i potřebami prostředí (typické např. pro neviditelné guerillové kampaně). Komunikační kampaň využívá především nástroje TTL (Through The Line, česky přeslinky) a dále nástroje obvyklé v PR a MR (akce, média). Lze však samozřejmě využít komunikační prvky i v jiných typech kampaní. Kreativní komunikační kampaň 2

3 Průniky různých přístupů komunikace marketing propagace Pozn.: Oproti modelu IMC, založenému na nástrojích, je tento model založen na přístupech. Nástroje v jednotlivých kruzích mohou být stejné (částečně to naznačují jejich průniky), přesto je princip jejich nasazení jiný. To dokumentuje např. posun techniky product placement nebo umělecké ambice tv-reklam. Kreativní komunikační kampaň 3

4 Principy různých typů kampaní Marketingová kampaň: komunikuje se především cena, místo, produktové řady, balení, předvedení a řešení hlavní nástroje: BTL (sales promotion, direct marketing, personal sales, obaly a design) Reklamní kampaň: komunikuje se především značka, vlastnosti a benefity hlavní nástroje: ATL (TV, R, tisk, outdoor, indoor, Internet) Komunikační kampaň: komunikují se především vztahy, názory, sympatie a zkušenosti hlavní nástroje: TTL (PR texty, akce, viral, sponzoring, New Media, Corporate Image (CD+CCo+CCu+CId)) Kreativní komunikační kampaň 4

5 Teoretická podstata odlišnosti kampaní Procesuální model (Lasswell) typický pro klasické (např. reklamní) kampaně 1. Kdo říká co, komu, jakým kanálem a s jakým výsledkem. 2. Charakteristickým rysem je linearita a časová posloupnost. 3. Kampaně jsou stabilní, spojité, lze je dobře centrálně řídit a plánovat. Jsou vhodně zvláště pro plošné nasazení na klasickém, středně konkurenčním trhu. Jejich efektivita je však stále nižší vlivem rostoucí míry rezistence recipientů (tzv. bannerová slepota, spotřebitelská zkušenost, značková lhostejnost atd.). Semiotický model (Fiske) typický pro komunikační (IMC) kampaně 1. Porozumění je výsledkem aktivního způsobu čtení. 2. Recipienti s různými zkušenostmi nebo s odlišným momentálním kontextem mohou textu přisoudit zcela odlišné významy. 3. Kampaně jsou dynamické, nespojité, mají tendenci k probublávání a názorové heterogenitě. Obtížně se řídí a plánují, je nutný monitoring a korigování. Jsou vhodné zvláště u úzké segmentace, pro průniky na uzavřeném a vysoce konkurenčním trhu. Při správné intenzitě mají několikanásobně větší efektivitu. Kreativní komunikační kampaň 5

6 Klasická komunikace vs. IMC Klasická komunikace Zaměřená na akvizici, prodej Masová komunikace Monolog, jednostranná komunikace Informace jsou vysílány Informace jsou předávány Iniciativa je na straně vysílajícího Přesvědčování Účinek na základě opakování Ofenzívnost Obtížný prodej Vlastnosti značky Orientace na transakci Změna postojů Moderní, přímočará, masivní Integrovaná komunikace (IMC) Zaměřená na udržování trvalých vztahů Selektivní komunikace Dialog, dvoustranná komunikace Informace na vyžádání Informace samoobsluha Příjemce přebírá iniciativu Informace jsou poskytovány Účinek na základě konkrétních informací Defenzívnost Snadný prodej Důvěra ve značku Orientace na vztahy Spokojenost Postmoderní, cyklická a fragmentární Kreativní komunikační kampaň 6

7 Dělení komunikačního mixu podle W. Kinebrocka Promotion (promotion akce, P.O.S akce, incentivní akce, obchodní akce, akční nabídky Klasická reklama (elektronická média, tištěná média, venkovní reklama, internet, multimédia) Integrovaný event marketing (special events, výstavy a veletrhy, sponzoring, public relations, direct marketing, multimediální komunikace) W.Kinnebrock: Integrovaný event marketing zahrnuje všechny prvky moderní komunikace, které pomáhají vytvářet nebo zprostředkovat zinscenované zážitky. Hovoříme o přechodu od pasivního k aktivnímu marketingovému prožitku a o cestě od reklamního monologu k dialogu se zákazníkem. Kreativní komunikační kampaň 7

8 Principy komunikační kampaně Podstata Cílevědomá, nepřetržitá, plánovaná a revidovaná snaha o souznění. Cíle Vyvolat zájem + navázat dialog + získat si důvěru = ziskovost Metody Pochopení TG + nápad + komunikační mix + kontrola Klíčové otázky Co nám TG dává? Co od nás potřebuje? Co dáváme my ji? Co od ní potřebujeme my? Výhody Efektivita, neviditelnost, proměnlivost, měřitelnost, škálovatelnost, přesné cílení, přesun zodpovědnosti na spotřebitele, emoční zaujetí. Kreativní komunikační kampaň 8

9 Další principy Persvazívní sdělení je postaveno na strategii tahu (příjemce by měl sám dojít k pointě). I když je komunikace převážně jednosměrná, příjemce by ji měl vnímat jako obousměrnou (dialog se odehrává v jeho hlavě či osobním prostoru v rámci rodiny, mezi známými atd.). Cílem je opakovaná expozice (např. v médiích nebo ve vybraných sociálních skupinách), strategické sdělení musí mít proto schopnost zaujmout opakovaně; stát se přirozeným tématem rozhovoru. Kreativita je zde míněna ve smyslu empatie, nápad nemá zaujmout zvenčí, ale vycházet z přirozeného pohledu recipienta na svět. Kreativní komunikační kampaň 9

10 Shrnutí požadavků Osobní zainteresování respondenta musí vzniknout dialog musí to být jeho téma téma musí mít možnost řešení musí mít přesvědčen, že má na řešení vliv Adekvátní technické a nástrojové zázemí vhodné místo, čas, záznamové prostředky... funkční proces zachytávání názorů, jejich vyhodnocení a vrácení zpět do dialogu Opakované navázání komunikace (min. 2-3x, optim 4-5x) Šíření komunikace dál přes nosiče názorů do dalších uzlů Kreativní komunikační kampaň 10

11 Definice komunikační kampaně Komunikace je slovo odvozené od latinských slov communicare a communis. Tato slova znamenají sdílení, radění se, vzájemnost, společenství. Omezení slova na sdělování je proto zjednodušením, daným technologickým pohledem na komunikaci jako na předávání informací a účastníka dialogu na recipienta (příjemce). S tím, jak se do globální komunikace zapojuje stále více účastníků se zcela odlišnými kulturními zkušenostmi, houstne informační zaplevelenost prostředí a zdokonalují se manipulační metody i jejich známost, roste potřeba účasti na dialogu, resp. ujasnění si o čem je řeč a proč. Komunikací budeme proto v našem případě chápat nejenom samotný přenos informace nebo vzájemný dialog, ale rozšíříme to na vyjasnění a vzájemnou akceptaci komunikovaného obsahu dialogem. Komunikační kampaň bude tedy o tom, jak sdělit informace s jejich maximální možnou akceptací a samočinným šířením dál. Kreativní komunikační kampaň 11

12 Porovnání strategií AIDA Získat si pozornost Vzbudit zájem Vzbudit touhu Vyvolat akci Attention Interest Desire Action AIMAR Zaujmout Informovat Motivovat k účasti na řešení Vyzvat k akci Šířit a doporučovat Attention Information Motivation Appeal Repeat communication and recommend Kreativní komunikační kampaň 12

13 Hlavní cílové skupiny u kom. kampaně model Enterprise vnitřní veřejnost zdroj dodavatelé média (novináři) mediátoři (middle a top management, celebrity, opinion leaders) koncoví spotřebitelé, decision makers, investoři vnější veřejnost Kreativní komunikační kampaň 13

14 Cíle, SMART(ER) cíle S Specific, Simple M Measurable, Meaningful, Motivational, Manageable A R T E R Attainable, Appropriate, Achievable, Agreed, Action-oriented, Ambitious Relevant, Realistic, Results-oriented, Rewarding Time-bound, Time-oriented, Time limited, Trackable Evaluate, Ethical, Excitable Reevaluate, Rewarded, Revisit, Recorded Kreativní komunikační kampaň 14

15 Hlavní části / obsah KKK 1. zadání 2. analýza 3. cíle a strategie 4. kreativita (nápady, poselství, styl...) 5. taktika (mix) 6. produkce a zdroje (čas, lidi, peníze) 7. testování (kvalita, úspěšnost) Kreativní komunikační kampaň 15

16 Děkuji za pozornost. 16

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Bárta, Pátík, Postler. Retail marketing. Výpisky z učebnice. [lawatoshi]

Bárta, Pátík, Postler. Retail marketing. Výpisky z učebnice. [lawatoshi] Bárta, Pátík, Postler Retail marketing Výpisky z učebnice [lawatoshi] 2009 Obsah Anotácia publikácie... 3 1 Charakteristika současnosti jako východisko pro uplatnění marketingu... 4 2 Marketing jako východisko

Více

KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU

KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU Komunikační mix je vedle produktu, ceny, distribučních cest a dalších P (paketování, programování, lidé, politika, veřejnost, proces, fyzická přítomnost) součástí marketingového

Více

MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015

MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015 MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015 Úvod... 2 Marketing 360 a PR 360... 3 Marketing 360... 4 Historie marketingu 360... 5 Proč vznikl marketing 360?... 7 Marketing 360 a AIDA... 8 Marketingový

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Média a společnost. Studijní opora

Média a společnost. Studijní opora Média a společnost Studijní opora Masová kultura v moderní společnosti Masová kultura je typickým jevem moderní společnosti, je produktem modernizace i faktorem dalšího rozvoje. Je spjata s procesy industrializace,

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz

DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz DIREKT MARKETING Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz 1 DIREKT MARKETING Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 2 kredity předmětu min. 75 % (3 ze 4) účast na cvičeních test povinný látka př. i cv. písemný

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková Event marketing jako efektivní způsob komunikace Bc. Marcela Malenková Diplomová práce 2011 - 2 - - 3 - ABSTRAKT Event marketing zaujímá v současné době stále silnější pozici v rámci komunikačního mixu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více