LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu"

Transkript

1 LED modules for illuminated advertisement 1 NEW WHITE LED MODULES For the purposes of white illumination and for transparent yellow colour our company has introduced three new types of LED modules. These modules are built using 2LED mini, 3LED and 6LED PCBs but in each case the number of LEDs on the PCB is doubled. This way modules with 4, 6 and 12 LED are introduced. These new modules are primarily intended for white illumination but may be used in several special cases like the illumination of signs where multiple colours are used and single colour LED modules cannot be used or fullacrylic glass channel letters where not only the front but also the sides of the box letter must be illuminated. For these modules we use only LEDs with chips CREE to keep the price down; the price for these new modules in colours, and with Sander LEDs is the same as the price of the LED modules with half number of Nichia LEDs. New part numbers are explained below. NOVÉ BÍLÉ LED MODULY Pro účely bílého podsvícení a pro podsvícení transparentní žluté barvy uvádí naše společnost tři nové typy LED modulů. Tyto moduly mají stejné rozměry jako stávající modely 2LED mini, 3LED a 6LED, ale jsou osazeny dvojnásobným množstvím LED. Vznikly tak moduly se 4, 6 a 12 LED Tyto moduly jsou primárně určeny pro bílé podsvícení, mohou být ale použity i v jiných speciálních případech, jako je podsvícení vícebarevných log, kde se nedají použít moduly jedné barvy nebo podsvícení celoplexisklového krabicového písma, kde je nutné podsvítit nejen čelo, ale i boky písmen. V těchto modulech používáme pouze LED s čipy CREE, abychom docílili nízké ceny. Ceny těchto modulů v barvách bílá, modrá a zelená jsou stejné jako ceny modulů s polovičním počtem LED firmy Nichia. Nová označení jsou uvedena dále v textu. Module 4LED mini Module 6LED middle

2 LED modules for illuminated advertisement 2 Module 12LED

3 Czech republic Tel: Fax: Web: DESCRIPTION LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu 3 POPIS LED modules with extremely high luminance LEDs advantageously replace neon or fluorescent tubes in backlighting of surfaces of various dimensions, mainly the box letters, in advertising, information and image systems. Each module has its own electronics ensuring protection and operating conditions of LEDs. The LED modules are interconnected by two cables with connectors. The main advantages of LED modules in comparsion with neon are: Simple and fast assembly Long service life and lifespan Safe voltage 12 V AC/DC Resistance to air and condensed humidity LEDs emit almost monochromatic light Low built-in height (max. 15 mm) Electricity savings Independece on the surrounding temperature Possibility of using a programmable EFFECT module Environment friendly INSTALLATION AND CONNECTION OF LED MODULES LED modules can be attached to the pad with spacer and 3M VHB Plus tape. LED modules are also adjusted with 4,3 mm holes for alternative attachment by screws. The connection of LED modules is performed easily without any tools using the supplied cables with connecters. The polarity is not imoprtant. LED moduly s etrémně vysokou svítivostí LED mohou s výhodou nahradit neonové nebo fluorescentní trubice. Jsou vhodné zejména pro prosvětlení reklamních nápisů či log, informačních či zobrazovacích systémů. Každý modul má vlastní elktroniku, zajišťující ochranu a optimální pracovní podnínky pro LED. Jednotlivé LEDmoduly jsou vzájemně propojeny vodiči pomocí konektorů. Hlavní výhody LED modulů ve srovnání s neonem jsou: Jednoduchá a rychlá montáž Provozní spolehlivost a dlouhá životnost Bezpečné napětí 12 V Odolnost proti vlhkosti a prašnosti Vyzařované monochromatické světlo Malá výška (max. 15 mm) Úspora elektrické energie Nezávislost na okolní teplotě Možnost použití programovacího EFFECT module Šetrný k životnímu prostředí INSTALACE A ZAPOJENÍ LED MODULŮ LED moduly mohou být buď přilepeny k podkladu pomocí VHB plus pásky, případně montážním silikonem nebo přišroubovány šrouby. Montážní díry pro přišroubování mají průměr 4,3 mm. Propojení LED modulů je provedeno pomocí kabelů s konektorem. Nezáleží při tom na polaritě. Front design Čelní instalace Side design Boční instalace Middle design Středová instalace Halo illumination Negativní podsvícení Sufficient depth Lowl depth Low depth, wide width Lowl depth, negative effect Dostatečná hloubka Malá hloubka Malá hloubka, velká šířka Malá hloubka, negativní efekt Practical use Of LED modules Praktické použití LED modulů

4 DIMENSIONS LED modules for illuminated advertisement ROZMĚRY 4 Continuation on the next page Pokračování na další stránce

5 Continuation from the previous page LED modules for illuminated advertisement 5 Pokračování z předchozí stránky Scale Měřítko 1 : 1

6 LED modules for illuminated advertisement 6 TECHNICAL PARAMETERS TECHNICKÉ PARAMETRY Module modul Colour barva Dimensions Rozměry [mm] Voltage Napětí U [V] Power consumption Příkon P [W] Luminosity Svítivost L [lm] Wavelength Vlnová délka λ [nm] Connectors Konektory 1 LED MINI 2 LED MINI 2 LED MIDI 2 LED 3 LED 6 LED 20 x 12 x 15 (see page 2 viz str. 2) 50 x 12 x 15 (see page 2 viz str. 2) 80 x 20 x 18 (see page 2 viz str. 2) 100 x 20 x 18 (see page 2 viz str. 2) 100 x 20 x 18 (see page 3 viz str. 3) 120 x 40 x 18 (see page 3 viz str. 3) 0, ,24 2, , ,18 1, ,18 1,6 Spectrum 0, , , ,18 2, ,18 3,3 Spectrum 0, , , ,18 2, ,18 3,3 Spectrum 0, , , ,18 2, ,18 3,3 Spectrum 0, , , ,54 4, ,54 5 Spectrum 0, ,48 7, , ,54 8, ,54 10,0 Spectrum 2,8 mm 2,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm

7 LED modules for illuminated advertisement 7 LEDs WE USE Our priority was always the quality of our products and satisfaction of our customers. For these reasons we use only the best LEDs with chips from the world s leading producers. For colours red and yellow we use SANDER LEDs with Lumiled (HP) chips. For versions white, blue and green, in other words for colours that are labeled as expensive in the LED technology, we offer the possibility to choose between NICHIA and CREE (USA) chips. These two companies represent the absolute top in the LED technology. At this moment CREE has the highest efficiency (60 lm/watt) for white. However in the special case of blue colour we still suggest to use NICHIA version since in this case the gap between NICHIA chips and chips by other producers is the widest. It also should be said that SANDER LED packaging (and therefore also the LED radiation characteristics) is the same as NICHIA s. LED, KTERÉ POUŽÍVÁME Naší prioritou byla vždy kvalita výrobků a spokojenost zákazníka. Z těchto důvodů používáme pouze ty nejlepší LED s čipy předních světových výrobců. V barvách červená a žlutá používáme LED s čipy Lumiled (HP). Pro verze bílá, modrá a zelená, tedy v barvách, které jsou v LED oblasti označovány jako drahé, nabízíme možnost zvolit mezi LED s čipy NICHIA a CREE (USA). Obě firmy představují na poli LED absolutní špičku. Firma CREE dosahuje momentálně nejvyšší účinnosti (60 lm/watt) pro bílou barvu. Ve spociálním případě modré barvy však stále doporučujeme používat variantu NICHIA, neboť právě v tomto případě je rozdíl mezi čipy NICHIA a čipy ostatních výrobců nejmarkantnější. Dodejme, že pouzdra SANDER (a tedy i vyzařovací charakteristika LED) se nijak neliší od pouzder firmy NICHIA.

8 LED modules for illuminated advertisement DISTANCE AND AREA DENSITY OF LED MODULES 8 VZDÁLENOSTI A HUSTOTA LED MODULŮ Basic calculation of the density of LED dots describes following table: Základní výpočet hustoty LED bodů popisuje následující tabulka: Colour Barva Min. depth Min. hloubka [cm] Density Hustota [cm2/1 LED] Example of installation of LED modules in a symbol: Příklad instalace LED modulů v písmenu: SUGGESTED LUMINANCE DOPORUČENÁ SVÍTIVOST Podle normy EU pro dopravní značení je dáno, v jaké toleranci se má pohybovat jas svislých světelných reklam a billboardů, aby reklamy nerušily světelné svislé dopravní značky. Hodnoty jsou uvedeny v cd/m2. According the EU norm for traffic signs the luminance of vertical illuminated advertisement and billboards should be in such a range that it would not disturb the vertcal traffic signs. The values are given in cd/m2. červená Dark green Tmavězelená Brown Hnědá The human eye has different sensitivity for different colours. The following table shows suggested luminance for illuminated advertisement so that the sensation would be the same for all colours. The values are given in cd/m2. Lidské oko vnímá každou barvu různou citlivostí. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené svítivosti pro podsvícení, aby vjem člověka zůstal pro všechny barvy stejný (aby všechny barvy svítily stejným jasem). Hodnoty jsou uvedeny v cd/m2. Grey Šedá Orange Oranžová Dark green Tmavězelená Brown Hnědá Black Černá max.3 IMPORTANT TECHNICAL NOTES The number of LED modules connected serially should never exceed 40! Protect the modules from rain water. Rain can decrease the lifetime of the modules. Paint the inner side of the symbols with white gloss varnish. This reduces the light losses and it maximises the luminance and light diffusion. The minimal distance for negative highlighting of symbols (on the wall) is 30 mm measured from the surface of LED module plates. After connecting and testing the LED modules in the given sign we suggest soldering the connectors to avoid bad contacts in long-time operation (over 3 years). DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ POZNÁMKY Nikdy nesmí být zapojeno v sérii více než 40 LED modulů! Chraňte LED moduly proti vniku dešťové vody. Déšť může podstatně zkrátit živitnost modulů Vnitřek písmen nalakujte bílým lakem. Tím se zredukují světelné ztráty a zvýší se svítivost a rozptyl světla. Minimální vzdálenost pro negativní podsvícení písmen (ode zdi) je 30 mm měřeno od povrchu uchycení LED modulů. Po zapojení a otestování LED modulů v konečné podobě doporučujeme propájet konektory. Tím se vyhnete problémům se studenými spoji nejméně po dobu 3 let.

9 LED modules for illuminated advertisement 9 ACCESSORIES Transformers We offer two types of transformers for LED modules toroid and semiconductor. Both are waterproof with thermal fuse and IP56 shielding. Semiconductor transformers are popular for their small dimensions and weight. Toroid transformers are bigger and more heavy but very reliable. Power of semiconductor transformer can be Výkon polovodičového transformátoru může být [W] PŘÍSLUŠENSTVÍ Transformátory Nabízíme dva typy transformátorů pro LED moduly toroidní a polovodičové. Oba jsou odolné proti vodě s krytím IP56 a mají tepelnou pojistku. Obliba polovodičových transformátorů spočívá v jejich malých rozměrech a hmotnosti, toroidní transformátory jsou sice robustnější, ale vynikají vysokou spolehlivostí. Power of toroid transformer can be Výkon toroidního transformátoru může být [W] 60, 100, , 50, 100, 150, 200 Effect module Effect module opens new dimensions in the field of signmaking. Effect module allows creating colour effects for backlit signs: flashes, stroboscope effects, blinking or colour waves with continuous or step ramp. Effect module allows you to control up to 16 one-colour channels (letters) or 8 two-colours channels or 5 channels full-colour. If you need more, simply connect the required number of Effect moduless and multiply their capacity. Effect modul Effect modul otvírá nové možnosti na poli světelné reklamy. Effect modul umožňuje vytvořit nejrůznější barevné efekty: záblesky, stroboskopické efekty, blikání a barevné vlny plynulé nebo po krocích. Effect modul umožňuje řídit buď 16 kanálově jednu barvu (písmena), 8 kanálově dvě barvy nebo 5 kanálově plnobarevně. Pokud je třeba řídit větší množství kanálů či barev, jednoduše se zapojí příslušný počet Effect modulů a tím se znásobí jejich kapacita. Thermal fuse module should be connected into the sign itself. This module protects others LED modules against overheating. After reaching 60 0 C it limits the power supply for LED modules to 50% which leads to the drop of operating temperature (and luminance). If the temperature keeps on increasing after reaching 70 0 C, it shuts down the power supply completely and vice versa, when the temperature drops it turns on the power supply again. Note: The danger of overheating is the biggest if the sign is exposed to direct sunlight and is unsufficently ventilated. This does not apply for signs operated overnight only in standard European climatic conditions. Modul teplotní pojistky může být zapojen do obvodu v písmenech samotných. Tento modul chrání ostatní LED moduly proti přehřátí. Po dosažení teploty 60 0 C modul omezí dodávku energie na 50%, dokud nebude opět dosaženo provozní teploty. Pokud by teplota přesáhla hodnotu 70 0 C, přívod energie se zcela přeruší a naopak, při poklesu teploty se dodávka energie opět obnoví na jmenovitou hodnotu. Poznámka: Nebezpečí přehřátí je největší, pokud jsou písmena vystavena přímému slunečnímu záření. Toto se nevztahuje na nápisy svítící v noci ve standardních evropských klimatiských podmínkách. connectors, cables and accessories Distance plastic pads with double sided sticking tape 3M, pair Cable with connectors, 100 and 150 mm length Forking cable, length 200 mm, allowing voltage branching, pair connectors for individual connection between characters Konektory, kabely a příslušenství Plastické oboustranné samolepící pásky 3M Kabel s konektory 100 a 150 mm Rozdvojený kabel 200 mm pro větvení napětí konektory pro propojení jednotlivých písmen.

10 MOUNTING OF LED MODULES IN STEPS It is necessary to calculate the area of particular letters at the first and determine the density of LED modules depending on colour. 1 LED modules for illuminated advertisement? cm 2 10 MONTÁŽ LED MODULŮ PO KROCÍCH Nejdříve je třeba spočítat plochu jednotlivých písmen a v závislosti na barvě LED určit hustotu LED modulů The density of LEDs for particullar letters is determined from the following table: Next we can do a draft of LED modules distribution (graphically). 2 3 Colour/barva Min. depth / min. hloubka [cm] Density / Hustota [cm 2 / 1LED] Hustota LEDek pro jednotlivá písmena se určí z vedlejší tabulky: Graficky provést rozmístění LED modulů v písmenech. LED moduly se vloží do jednotlivých písmen podle nákresu. Then we will install the modules inside the symbols, using either self-adhesive tape, silicon or screws and connect them with connectors. It is strongly recommended to solder the contacts. The number of modules in branch should not be greater than Moduly připevníme na tělo písmen pomocí samolepící pásky, silikonem, či šrouby a propojíme konektory do série za sebe. Kontakty doporučujeme propájet z důvodu zamezení případného studeného spoje. Dbáme při tom na to, aby počet modulů v sérii nepřekročil 40. After testing we will fix the acrylic glass on the letters after testing. It is keeping in mind that we should ensure their water and dust resistance. 5 Po odzkoušení připevníme na písmena plexisklo, přitom dbáme na to, aby do písmen nezatékala voda a nevnikaly nečistoty a prach. Total power consumption is to the sum of power consumptions of LED modules [Σ P LEDmod ] see table. Allow 20% more for the transformer. Recommended power of the transformer is then given the following formula: 6 1 LED B, G, W 2 LED B, G, W 7 1 LED R, Y 2 LED R, Y?P[W] 3 LED B, G, W 6 LED B, G, W 3 LED R, Y 6 LED R, Y 0,18 W 0,24 W 0,54 W 0,96 W P trans = Σ P LEDmod 1,2 Podle celkového příkonu jednotlivých LED modulů [Σ P LEDmod ] viz sousední tabulka, se určí výkon transformátoru P trans. Rezerva pro výkon transformátoru je 20%. Doporučený výkon transformátoru je tedy vyjádřen vedlejším vztahem:

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps TŘÍPÁSMOVÉ ZÁŘIVKOVÉ TRUICE Tri-Phosphor Fluorescent Lamps Zářivkové trubice Ø 12 mm Série LT-T4 MINI LT-T4 MINI Zářivkové trubice COLOURLUX plus série T4 MINI jsou

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps ZÁŘIVKOVÉ TRUICE lineární zářivky v atypických délkách Zářivkové trubice LT- Tyto zářivkové trubice dosahují při používání s elektronickými předřadníky s teplým

Více

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report 2014 www.ote-cr.cz Expected Electricity and Gas Balance Report 1 Očekávaná dlouhodobá

Více

International Advisory Board

International Advisory Board International Advisory Board President Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Czech Technical University of Prague Czech Republic Members Prof. Dr.Sc. Mladen Radujković University of Zagreb Croatia Prof. Ing. Jozef

Více

Všeobecné pokyny k instalaci LED systémů

Všeobecné pokyny k instalaci LED systémů Všeobecné pokyny k instalaci LED systémů LED se dodávají ve dvou základních variantách, s napájecím napětím 12V, 24V, DC/AC a LED napájené proudově, je nutno bezpodmínečně tyto hodnoty dodržet. Nevhodné

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina 1 English 26 Čeština 51 Ελληνικά 76 Magyar 101 Polski 126 Slovenčina English Warning Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

2010 Zpráva o očekávané

2010 Zpráva o očekávané 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY 2015 Servis / Resoling service Servis lezeček Náš servis Ti nabízí zkušenost, preciznost, vysokou techničnost a team špičkových odborníků, kteří vědí, co Tvá lezečka potřebuje. Servis provádějí mistři,

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Vodní koridor D O L. D O E Water Corridor. Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér. A course for prosperity of the EU without barriers. Odra.

Vodní koridor D O L. D O E Water Corridor. Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér. A course for prosperity of the EU without barriers. Odra. Vodní koridor D O L Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér D O E Water Corridor A course for prosperity of the EU without barriers Pfiednosti vodní dopravy Benefits of water transport Ochrana přírody

Více

JAKUB MIKOLÁŠEK, JIŘÍ BARTÁK 1 INTRODUCTION LINIE TĚŽKÉHO OPEVNĚNÍ HEAVY FORTIFICATION LINES

JAKUB MIKOLÁŠEK, JIŘÍ BARTÁK 1 INTRODUCTION LINIE TĚŽKÉHO OPEVNĚNÍ HEAVY FORTIFICATION LINES HISTORICKÁ POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ ČSR REKONSTRUKCE VÝSTAVBY PODZEMNÍCH PROSTOR HISTORICAL BORDER FORTIFICATIONS IN CZECHOSLOVAK REPUBLIC RECONSTRUCTION OF THE DEVELOPMENT OF UNDERGROUND SPACES JAKUB MIKOLÁŠEK,

Více

total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních

total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních Technical Services: Tel: (800) http://www.tyco-fireproducts.com 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Series Horizontální boční 5.6 protipožární and 8.0 K-factor trysky Extended řady, Coverage rozšířený Horizontal

Více

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku The new method for assessing the radon risk of building sites Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Matej NEZNAL*, Martin NEZNAL*, Milan MATOLÍN, Ivan BARNET, Jitka MIKSOVA * RADON v.o.s.,

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

20. ročník - č. 2/2011

20. ročník - č. 2/2011 STŘÍKANÁ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA MASTERSEAL 345 JAKO ÚSPĚŠNÉ ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPRAY-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE MASTERSEAL 345 SUCCESSFUL ALTERNATIVE SOLUTION JAROSLAV ŠÍMA, ONDŘEJ KRČMÁŘ, RADOVAN

Více

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Novinky 2013 ED systémy & přístřešky w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete tomuto katalogu a rádi bychom Vám připomenuli, že

Více

3D ZÁKLADNÍ MAPA DÁLNICE TUNEL KLIMKOVICE 3D BASIC MOTORWAY MAP THE KLIMKOVICE TUNNEL

3D ZÁKLADNÍ MAPA DÁLNICE TUNEL KLIMKOVICE 3D BASIC MOTORWAY MAP THE KLIMKOVICE TUNNEL 3D ZÁKLADNÍ MAPA DÁLNICE TUNEL KLIMKOVICE 3D BASIC MOTORWAY MAP THE KLIMKOVICE TUNNEL VILÉM STŘEDA ÚVOD V rámci výstavby dálnice D 47, byly 6. května 2008 dokončeny a zprovozněny tunely Klimkovice. Tématům

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více