U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/ /ZM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne v 17:00 hodin v sále kina Oko Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/ /ZM Usn. č. 373/ /ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne v 17:00 hodin v sále kina Oko Němčice nad Hanou: - paní Mgr. Hana Vojancová - pan Ing. Oldřich Plchot schvaluje návrhovou komisi ve složení: - pan Milan Tesařík - předseda - paní Martina Kouřilová - člen - pan Jaromír Snídal - člen určuje zapisovatelkou dnešního zasedání paní Hanu Sopuchovou, schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne v 17:00 hodin v sále kina Oko Němčice nad Hanou. Schválený program viz. písemný materiál. nevylučuje zastupitelku města Němčice nad Hanou (členka rady města), paní Mgr. Hanu Matuškovou, z projednávání a rozhodování k bodu programu č. 7 dnešního jednání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou. Paní Mgr. Hana Matušková oznámila osobní zainteresovanost /střet zájmu/ podle 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to k bodu dnešního programu č. 7, který zní: Žádost Klubu přátel ZUŠ Němčice nad Hanou (IČO: ), o poskytnutí bezúročné návratné finanční půjčky ze strany města Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, a to na předfinancování projektu Můj pohled Tvýma očima Písemné Oznámení o osobním zájmu je založeno u bodu dnešního programu č. 7 Tisk 379/ /ZM. 1

2 nevylučuje zastupitele města Němčice nad Hanou (člena rady města), pana Ing. Oldřicha Plchota, z projednávání a rozhodování k bodu programu č. 15 dnešního jednání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou. Pan Ing. Oldřich Plchot oznámil osobní zainteresovanost /střet zájmu/ podle 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to k bodu dnešního programu č. 15, který zní: Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Němčice nad Hanou /budoucí povinný/ a společností PERNIX SYSTEMS s.r.o., Němčice nad Hanou /budoucí oprávněný/ - budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění kabelového vedení optické sítě včetně skříní ORU1 a skříní ORU2 (zřízení a provozování zařízení elektronických komunikací) do-na části pozemků parc.č. st. 28/1, st. 28/3, st. 67/1, st. 116, st. 129/1, st. 134/2, st. 403, 124/2, 138/2, 151, 251/1, 251/2, 252/1, 252/19, 252/79, 331/24, 988,1024, 1271/1, 1304/5, 1310/3, 1314/3, 1315/3, 1345/1, 3674/1, 3674/3, 3674/5, 3674/24, 3676/3, 3678, 3682/1, 4307, 4312, 4314, 4315, 4316, 4326, 4330, 6800, 6801, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou, a to v souvislosti se stavbou Metropolitní síť elektronických komunikací SEK Němčice I. etapa Písemné Oznámení o osobním zájmu je založeno u bodu dnešního programu č. 15 Tisk 387/ /ZM. 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Němčice nad Hanou a činnost Rady města Němčice nad Hanou Tisk 374/ /ZM Usn. č. 374/ /ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Němčice nad Hanou a činnost Rady města Němčice nad Hanou za období od zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou č. 23/ viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové a místostarostovi města Němčice nad Hanou, panu Ing. Janu Vránovi, dořešit nesplněné úkoly usnesení Zastupitelstva města Němčice nad Hanou. 3. Rozbor hospodaření města Němčice nad Hanou k (II. Q. 2013) Tisk 375/ /ZM Usn. č. 375/ /ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Němčice nad Hanou k (II. Q. 2013) viz. písemný materiál. 4. Rozpočtové opatření města Němčice nad Hanou č. 4/2013 Tisk 376/ /ZM Usn. č. 376/ /ZM 2

3 schvaluje Rozpočtové opatření města Němčice nad Hanou č. 4/2013 dle ustanovení 16, odst. 1, 2 a 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu v předložených položkách. Ostatní položky, kde nebyla provedena změna, nejsou uváděny. Rozpočtové opatření města Němčice nad Hanou č. 4/2013: Zvýšení příjmů celkem Schválený rozpočet Rozpočtové opatření č. 1/2013 Rozpočtové opatření č. 2/2013 Rozpočtové opatření č. 3/2013 Rozpočtové opatření č. 4/ ,28 Kč ,00 Kč ,17 Kč ,12 Kč ,11 Kč ,39 Kč Zvýšení výdajů celkem ,14 Kč Schválený rozpočet ,00 Kč HV 0,00 Kč Rozpočtové opatření č. 1/ ,90 Kč HV ,27 Kč Rozpočtové opatření č. 2/ ,57 Kč HV ,55 Kč Rozpočtové opatření č. 3/ ,32 Kč HV ,79 Kč Rozpočtové opatření č. 4/ ,46 Kč HV ,93 Kč Financování Příjmy ,39 Kč Výdaje ,46 Kč Přidělené, ale nedoručené dotace, úvěry ,93 Kč celkem ,39 Kč ,39 Kč 5. Návrh navýšení limitu kontokorentního úvěru pro město Němčice nad Hanou od peněžního ústavu Československá obchodní banka, a.s. možnost čerpání finančních prostředků z účtu města, a to do maximální výše ,- Kč (limit), na dobu určitou, tj. do (překlenovací kontokorentní úvěr) Tisk 377/ /ZM Usn. č. 377/ /ZM schvaluje navýšení limitu kontokorentního úvěru pro město Němčice nad Hanou (provozní rezervy pro město Němčice nad Hanou) od peněžního ústavu Československá obchodní banka, a.s. možnost čerpání finančních prostředků z účtu města bez dokládání účelovosti do výše ,- Kč (úvěrový limit), na dobu určitou, tj. do (překlenovací kontokorentní úvěr). Úvěrový limit bude od snížen na původní částku ,- Kč. Nabídka Československé obchodní banky, a.s. viz. písemný materiál. Návaznost viz. ZM č. 19/ ze dne , bod č. 14, Usn.č. 315/ /ZM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít s peněžním ústavem Československá obchodní banka, a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru, v němž budou zapracovány výše uvedené skutečnosti. 3

4 6. Žádost pana P. Mgr. Tomáše Strogana, administrátora Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou, o prominutí zbylé části dluhu-půjčky, poskytnuté Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou ze strany města Němčice nad Hanou, a to na opravu-restaurování lavic v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou Tisk 378/ /ZM Usn. č. 378/ /ZM schvaluje prominutí zbylé části dluhu-bezúročné půjčky, formou finančního daru, ve výši ,- Kč, poskytnuté Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou ze strany města Němčice nad Hanou, a to na opravu-restaurování lavic v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o půjčce viz. písemný materiál. Žádost pana P. Mgr. Tomáše Strogana, administrátora Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou viz. písemný materiál. Návaznost viz. ZM č. 37/ ze dne , bod č. 5, Usn.č. 722/ /ZM viz. ZM č. 8/ ze dne , bod č. 16, Usn.č. 121/ /ZM viz. ZM č. 17/ ze dne , bod č. 7, Usn.č. 274/ /ZM viz. ZM č. 18/ ze dne , bod č. 15, Usn.č. 294/ /ZM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedený Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce. 7. Žádost Klubu přátel ZUŠ Němčice nad Hanou (IČO: ), o poskytnutí bezúročné návratné finanční půjčky ze strany města Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, a to na předfinancování projektu Můj pohled Tvýma očima Tisk 379/ /ZM Usn. č. 379/ /ZM schvaluje doplnění smlouvy v čl. II, a to nastavení úroku na 1,2 % p.a. Návrh nebyl schválen. schvaluje žádost Klubu přátel ZUŠ Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, Němčice nad Hanou, zastoupeným předsedkyní paní Mgr. Hanou Matuškovou, (IČO: ), o poskytnutí bezúročné návratné finanční půjčky ze strany města Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, a to na předfinancování projektu Můj pohled Tvýma očima. Půjčka ze strany města Němčice nad Hanou bude poskytnuta Klubu přátel ZUŠ Němčice nad Hanou bezúročně, na základě uzavřené smlouvy o půjčce peněz návrh viz. písemný materiál. Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou navrátí poskytnuté finanční prostředky ve výši ,- Kč městu Němčice nad Hanou nejpozději do , ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o půjčce peněz. 4

5 8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád Tisk 380/ /ZM Usn. č. 380/ /ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, Požární řád. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Požární řád, která nabyla účinnosti dnem a Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, Požární řád, který nabyl účinnosti dnem Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení. Viz. písemný materiál. 9. Návrh Darovací smlouvy, mezi Olomouckým krajem (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace) /dárce/ a městem Němčice nad Hanou /obdarovaný/ - darování-bezúplatný převod pozemku parc.č. 852/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 805 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou a pozemní komunikace dříve silnice č. III/43318, od km staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. III/4335 (UZ 2442A146) po km staničení 0,100 konec silnice (UZ 2442A152) v délce 100 m na výše uvedeném pozemku, se všemi součástmi a příslušenstvím. Předmětné nemovitosti se nachází v ulici Nádražní, Němčice nad Hanou viz. situační mapa Tisk 381/ /ZM Usn. č. 381/ /ZM schvaluje návrh Darovací smlouvy, mezi smluvními stranami: Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeným panem Ing. Michalem Symerským, 2. náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana ze dne , (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace) /dárce/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /obdarovaný/. Předmětem smlouvy je darování-bezúplatný převod pozemku parc.č. 852/1, ostatní plocha, silnice, o výměře 805 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou a pozemní komunikace dříve silnice č. III/43318, od km staničení 0,000 od křižovatky se silnicí č. III/4335 (UZ 2442A146) po km staničení 0,100 konec silnice (UZ 2442A152) v délce 100 m na výše uvedeném pozemku, se všemi součástmi a příslušenstvím. Předmětné nemovitosti se nachází v ulici Nádražní, Němčice nad Hanou viz. situační mapa. Viz. písemný materiál. Návaznost viz. ZM č. 15/ ze dne , bod č. 39, Usn.č. 248/ /ZM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou darovací smlouvu. 5

6 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy č , uzavřené ze strany provozovatele DS dne a ze strany žadatele dne , mezi městem Němčice nad Hanou /žadatel/ a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice /provozovatel DS/ - provedení přeložky části zařízení distribuční soustavy označené jako: Venkovní vedení 22kV AlFe 3x50 mm2 přípojka VN pro TS3 Němčice Masarykova, které se nachází v k.ú. Němčice nad Hanou, na pozemcích parc.č. 3675/1, 908, 909 a 912 (ulice Masarykova, Němčice nad Hanou). Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku II. Termín provedení přeložky, výše uvedené Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č Tisk 382/ /ZM Usn. č. 382/ /ZM bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy č , uzavřené ze strany provozovatele DS dne a ze strany žadatele dne , mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou města paní Ivanou Dvořákovou /žadatel/ a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou oprávněnými osobami Regionální správy Prostějov /provozovatel DS/ - provedení přeložky části zařízení distribuční soustavy označené jako: Venkovní vedení 22kV AlFe 3x50 mm2 přípojka VN pro TS3 Němčice Masarykova, které se nachází v k.ú. Němčice nad Hanou, na pozemcích parc.č. 3675/1, 908, 909 a 912 (ulice Masarykova, Němčice nad Hanou) a závazek žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající. Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku II. Termín provedení přeložky, výše uvedené Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č Viz. písemný materiál. Návaznost viz. ZM č. 15/ ze dne , bod č. 28, Usn.č. 237/ /ZM 11. Záměr směny pozemků (celých či částí) nacházejících se v k.ú. Němčice nad Hanou (oblast ulice Masarykova, Němčice nad Hanou viz. situační mapa), a to mezi městem Němčice nad Hanou a panem/paní.. (některé pozemky jsou ve SJM..) Tisk 383/ /ZM Usn. č. 383/ /ZM neschvaluje záměr směny: - pozemku parc. č. 930, zahrada, o výměře 278 m 2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je v majetku města Němčice nad Hanou za - část pozemku parc. č. 933, zahrada, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je v majetku pana/paní. - část pozemku parc. č. st. 405, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je v majetku pana/paní.. - část pozemku parc. č. 947, zahrada, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je ve SJM 6

7 .. - část pozemku parc. č. 944, zahrada, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je ve SJM.. - část pozemku parc. č. 943, zahrada, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je ve SJM Celkem se jedná o výměru cca 120 m 2. Přesnou výměru by určil, v případě schválení předmětného záměru směny pozemků zastupitelstvem města, geometrický plán. Předmětné pozemky se nachází v oblasti ulice Masarykova, Němčice nad Hanou viz. situační mapa. V současné době nejsou vytvořena pravidla pro majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků v intravilánu města Němčice nad Hanou. Schválením této směny by došlo k precedensu. 12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 930, zahrada, o výměře 278 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Předmětný pozemek se nachází v ulici Masarykova, Němčice nad Hanou (za domem č.p. 365) viz. situační mapa Tisk 384/ /ZM Usn. č. 384/ /ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 930, zahrada, o výměře 278 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Předmětný pozemek se nachází v ulici Masarykova, Němčice nad Hanou (za domem č.p. 365) viz. situační mapa. Návrh nebyl schválen. 13. Záměr prodeje níže uvedených pozemků nacházejících se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou, na kterých jsou postaveny budovy trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s., zastoupené společností E.ON Česká republika s.r.o.: - pozemek parc. č. st. 647, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m 2 (TS 5 Sídliště) - pozemek parc. č. st. 499, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m 2 (TS Šafaříkova) Tisk 385/ /ZM Usn. č. 385/ /ZM schvaluje záměr prodeje níže uvedených pozemků nacházejících se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou, na kterých jsou postaveny budovy trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s., zastoupené společností E.ON Česká republika s.r.o.: - pozemek parc. č. st. 647, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m 2 (TS 5 Sídliště) - pozemek parc. č. st. 499, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m 2 (TS Šafaříkova). Cena prodeje za 1m 2 bude stanovena dle znaleckého posudku, 7

8 ukládá paní Ing. Marii Plchotové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou, zabezpečit vyvěšení výše uvedeného záměru prodeje pozemků na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou. 14. Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Prostějov, o sdělení (zjištění zájmu) ze strany města Němčice nad Hanou případná možnost odkupu části pozemku parc. č. 3735/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, a to z majetku České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do majetku města Němčice nad Hanou. Předmětný pozemek se nachází v ulici Zahradní, Němčice nad Hanou viz. situační mapa Tisk 386/ /ZM Usn. č. 386/ /ZM souhlasí s případným odkupem části pozemku parc. č. 3735/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, a to z majetku České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do majetku města Němčice nad Hanou. Předmětný pozemek se nachází v ulici Zahradní, Němčice nad Hanou viz. situační mapa. Bližší informace viz. písemný materiál, ukládá paní Bc. Martině Lakomé, odborné referentce Odboru stavebního, životního prostředí a investic Městského úřadu Němčice nad Hanou /životní prostředí, informatika/, odpovědět Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Prostějov, na žádost o sdělení (zjištění zájmu) ze strany města Němčice nad Hanou, a to v souladu s výše uvedeným usnesením. 15. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Němčice nad Hanou /budoucí povinný/ a společností PERNIX SYSTEMS s.r.o., Němčice nad Hanou /budoucí oprávněný/ - budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění kabelového vedení optické sítě včetně skříní ORU1 a skříní ORU2 (zřízení a provozování zařízení elektronických komunikací) do-na části pozemků parc.č. st. 28/1, st. 28/3, st. 67/1, st. 116, st. 129/1, st. 134/2, st. 403, 124/2, 138/2, 151, 251/1, 251/2, 252/1, 252/19, 252/79, 331/24, 988, 1024, 1271/1, 1304/5, 1310/3, 1314/3, 1315/3, 1345/1, 3674/1, 3674/3, 3674/5, 3674/24, 3676/3, 3678, 3682/1, 4307, 4312, 4314, 4315, 4316, 4326, 4330, 6800, 6801, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou, a to v souvislosti se stavbou Metropolitní síť elektronických komunikací SEK Němčice I. etapa Tisk 387/ /ZM Usn. č. 387/ /ZM schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /budoucí povinný/ a společností PERNIX SYSTEMS s.r.o., Masarykova 400, Němčice nad Hanou, zastoupenou jednatelem panem Zbyňkem Burgetem, IČ: /budoucí oprávněný/. 8

9 Předmětem smlouvy je budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění kabelového vedení optické sítě včetně skříní ORU1 a skříní ORU2 (zřízení a provozování zařízení elektronických komunikací) do-na části pozemků parc.č. st. 28/1, st. 28/3, st. 67/1, st. 116, st. 129/1, st. 134/2, st. 403, 124/2, 138/2, 151, 251/1, 251/2, 252/1, 252/19, 252/79, 331/24, 988, 1024, 1271/1, 1304/5, 1310/3, 1314/3, 1315/3, 1345/1, 3674/1, 3674/3, 3674/5, 3674/24, 3676/3, 3678, 3682/1, 4307, 4312, 4314, 4315, 4316, 4326, 4330, 6800, 6801, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou, a to v souvislosti se stavbou Metropolitní síť elektronických komunikací SEK Němčice I. etapa. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou. Cena za věcné břemeno bude vycházet ze znaleckého posudku. Předmětná smlouva bude doplněna v článku V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ o text: Platnost této smlouvy se zřizuje na dobu 3 let od data podpisu. Viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 16. Investiční záměr společnosti Strojírny K&K, s.r.o., Ostrava-Zábřeh, vybudovat v k.ú. Němčice nad Hanou závod na ekologické zhodnocování opotřebovaných pneumatik a gumy metodou depolymerizace Tisk 388/ /ZM Usn. č. 388/ /ZM zamítá žádost o schválení investice Depolymerizace opotřebovaných pneumatik a gumy společnosti Strojírny K&K, s.r.o., Ostrava. Návrh nebyl schválen. bere na vědomí investiční záměr společnosti Strojírny K&K, s.r.o., Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava- Zábřeh, IČ: , vybudovat v k.ú. Němčice nad Hanou závod na ekologické zhodnocování opotřebovaných pneumatik a gumy metodou depolymerizace. Bližší informace viz. písemný materiál, bere na vědomí informace pracovní skupiny Zastupitelstva města Němčice nad Hanou o zjištěných skutečnostech ze zahraniční pracovní cesty uskutečněné ve dnech prohlídka provozu depolymerizace opotřebovaných pneumatik a gumy ve společnosti KFŠ-Delta, s.r.o., se sídlem Štefánkova 78, Bardejov (Slovensko). Bližší informace viz. písemný materiál. 17. Interpelace členů Zastupitelstva města Němčice nad Hanou 18. Diskuse 19. Usnesení 20. Závěr 9

10 V Němčicích nad Hanou dne Zapsala: Hana Sopuchová Ivana Dvořáková starostka Ing. Jan Vrána místostarosta 10

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 775/ /RM. Usn. č. 775/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 775/ /RM. Usn. č. 775/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 26. 8. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 13. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 4.5.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 23. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 10.8.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 16.5.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 353/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 353/ /ZM U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 27. 6.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM Usnesení z 24. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 7. 51/2015-7.61/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 48. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v úterý 18. 3. 2014 v 15:00 hodin ve firmě BENTRANS Benedikt Lavrinčík, závod: Tyršova 629,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 175/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 175/ /ZM Usnesení z 19. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo v úterý 21. 6. 2016 v 17:30 hodin v sále kina Oko Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 280/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 280/ /ZM U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 13. 12.

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 2. září 2013

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 2. září 2013 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 2. září 2013 2013/05/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Kateřina Rožcová, Ivan Vydra 2013/05/II Z M s c h v á l i l o navržený program

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Město Pohořelice Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Město Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 6. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 21. 150/2013 21. 159/2013 Ing. Andreas

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 8. 62/2015-8.70/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení z 9. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 14.02.2011 číslo 220 /9/2011-237/9/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více