Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně."

Transkript

1 Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně.

2

3 A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a možnosti použití... 3 A 1.5 Čištění a ošetřování přístroje... 3 A2 Předmět dodávky, příslušenství... 4 A 2.1 Předmět dodávky... 4 A 2.2 Příslušenství... 4 A3 Technické údaje... 5 A 3.1 SMARTair plus... 5 A 3.2 SMARTair plus mobile... 7 A4 Umístění... 9 A5 Montáž a připojení A 5.1 SMARTair plus A 5.2 SMARTair plus mobile A6 Příprava k uvedení do provozu A 6.1 SMARTair plus A 6.2 SMARTair plus mobile A 6.3 Vsazení resp. výměna adsorpčního filtru SMARTair plus A 6.4 Vsazení resp. výměna adsorpčního filtru SMARTair plus mobile A7 Ovládací a funkční prvky A 7.1 SMARTair plus A8 Obsluha... A 8.1 Automatický provoz... A 8.2 Manuální provoz... A 8.3 Stupně sání... A 8.4 Provoz přes nožní spínač... A 8.5 Nastavení prahové citlivosti... A9 Údržba A 9.1 Výměna filtračního sáčku SMARTair plus A 9.2 Výměna filtračního sáčku SMARTair plus mobile A 9.3 Výměna adsorpčního filtru A 9.4 Vsazení resp. výměna jemného filtru SMARTair plus A 9.5 Vsazení resp. výměna jemného filtru SMARTair plus mobile A 10 Funkční poruchy Záruční podmínky... Náhradní díly SMARTair... Náhradní díly SMARTair mobile... Prohlášení o shodě EU

4 A 1 Rady uživateli A 1.1 Význam piktogramů Situace, která při nedodržení pokynu může znamenat ohrožení člověka, poškození materiálu nebo poruchu provozu. důležité informace pro obsluhu a technika automatický provoz automatická operace zavřít, zašroubovat, připevnit atd. otevřít, povolit, uvolnit více, výše méně, níže trvalý provoz hodiny, časová operace vytáhněte zástrčku ze sítě Návod k obsluze si musí uživatel přečíst před prvním uvedením přístroje do provozu, aby se vyhnul chybné obsluze a jiným poškozením. Rozmnožení a reprodukce návodu k obsluze podléhají předchozímu souhlasu firmy KaVo. Všechny technické údaje, informace a vlastnosti přístroje popsaného v návodu odpovídají stavu při odevzdání do tisku. Změny a inovace výrobku na základě dalšího technického vývoje jsou možné. Nevzniká z toho však nárok na dovybavení již dodaných přístrojů. KaVo nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé vnějším vlivem (špatná kvalita médií nebo chybná instalace), použitím chybných informací, neadekvátním používáním výrobku, neodborně provedenými opravami. Opravy a údržby kromě činností popsaných v tomto návodu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Při úpravách třetími osobami zanikají všechna schválení. K provozu resp. k opravě doporučuje KaVo používat pouze originálních náhradních dílů. A 1.3 Bezpečnostní opatření A 1.2 Důležité pokyny Bezpečný provoz a ochrana výrobku jsou zajištěny pouze 2 při adekvátním použití podle návodu k obsluze při aplikaci schválených nástrojů. Kromě toho dodržujte: předpisy bezpečnosti práce, preventivní protiúrazové předpisy. Podle těchto ustanovení je povinností uživatele: používat pouze bezvadné pracovní prostředky, dbát na správný účel použití.

5 A 1.4 Účel a možnosti použití Odsávání a odlučování prachů (kterých se netýkají vyhlášky VBG 113 a VBG 119), odštěpků a par (hlavně metylmetakrylát). (VBG = Verwaltungs-Berufsgennosenschaft sdružení pro úrazové pojištění) profesní Použití v laboratořích zubních techniků, v průmyslové oblasti (zlatnictví, technika apod.). zubařských ordinacích a sluchátek, brusky skla Odsávání se používá ve spojení s různými zohlednění ergonomických předpisů. záchytnými prvky při Zásuvková verze SMARTair plus se adaptaci nástrčkových odsávacích hubic. používá hlavně pro Mobilní verze SMARTair plus mobile se používá hubic i pro přímé připojení k malým přístrojům. pro adaptaci nástrčkových odsávacích A 1.5 Čištění a ošetřování přístroje U novějších povrchů, ze kterých voda ještě steče, stačí čištění čisticími prostředky. Opotřebovaný lak, znatelný úbytek lesku, tmavší a ošetřete nejdříve výše popsaným způsobem a zakonzervujte běžně dostupným ošetřování laků. Přípravek nanášejte suchým netřepivým hadříkem a roztírejte krouživým pohybem. Po nanesení vezměte vatu nebo čistý hadřík a vyleštěte lak tak, aby se opět leskl. Při používání jiných ošetřujících prostředků může dojít ke škodám na lakovaných částech. vodou a nepískovými, jemnými matnější barvy potom přípravkem na Při čištění dejte pozor na to, aby se tekutina nedostala do vnitřku přístroje, mohlo by to vést k poruchám. 3

6 A 2 Předmět dodávky, příslušenství A 2.1 Předmět dodávky Zkontrolujte, je-li zařízení kompletní: SMARTair plus se skládá z: motorové filtrační zásuvky náhradního filtračního sáčku jemného filtračního pouzdra návodu k obsluze SMARTair plus mobile se skládá z: motorové filtrační skříňky náhradního filtračního sáčku sací hadice Ø 42 mm s hubicí jemného filtračního pouzdra návodu k obsluze A 2.2 Příslušenství Příslušenství dodávané na přání: adsorpční filtr nožní spínač ovládací kabel

7 A 3 Technické údaje A 3.1 SMARTair plus Rozměry: šířka: hloubka: výška: 450 mm 510 mm 540 mm hmotnost: ca. 17,5 kg sací výkon: l/s max. příkon pracovního přístroje: 500 W max. přípustný svodový proud 0,5 ma hodnoty pojistek: napájení V T 10A (H) / 250 V pojistka ventilátoru T 4A (L) / 250 V stupeň 1-4 pojistka ventilátoru T 3,15A (L) / 250 V stupeň 2 okolní podmínky: přípustné ve vnitřních prostorách přípustný rozsah okolní teploty 5ºC-40ºC přípustná max. relativní vlhkost 80% druh provozu trvalý provoz stupeň znečištění: 2 kategorie přepětí: II třída ochrany: I jmenovité napětí Zkontrolujte, zda-li souhlasí síťové napětí a frekvence s údaji na typovém štítku. oblasti napětí: 100/115/230 V 50/60 Hz jmenovitý výkon: příkon přístroje max W dělicí zařízení: Jako dělicí zařízení sítě lze použít zástrčku. přizpůsobení napětí specifikacím různých zemí Nastavte volič napětí na hodnotu specifickou pro danou zemi (viz A 5.1). 5

8 Typový štítek SMARTair plus Informace na štítku: výrobce výrobní číslo čárkový kód pozor, přečtěte si doprovodné papíry bezpečnostní pokyny a certifikace CE jištění výkon napájecí napětí přístroje objednací číslo typ přístroje 6

9 A 3.2 SMARTair plus mobile Rozměry: šířka: hloubka: výška: 420 mm 270 mm 430 mm hmotnost: ca. 17,5 kg sací výkon: l/s max. příkon pracovního přístroje: 500 W max. přípustný svodový proud 0,5 ma hodnoty pojistek: napájení V T 10A (H) / 250 V pojistka ventilátoru T 4A (L) / 250 V stupeň 1-4 pojistka ventilátoru T 3,15A (L) / 250 V stupeň 2 okolní podmínky: přípustné ve vnitřních prostorách přípustný rozsah okolní teploty 5ºC-40ºC přípustná max. relativní vlhkost 80% druh provozu trvalý provoz možný stupeň znečištění: 2 kategorie přepětí: II třída ochrany: I jmenovité napětí Zkontrolujte, zda-li souhlasí síťové napětí a frekvence s údaji na typovém štítku. oblasti napětí: 100/115/230 V 50/60 Hz jmenovitý výkon: příkon přístroje max W dělicí zařízení: Jako dělicí zařízení sítě lze použít zástrčku. přizpůsobení napětí specifikacím různých zemí Nastavte volič napětí na hodnotu specifickou pro danou zemi (viz A 5.2). délka sací hadice: vnitřní Ø sací hadice: 1200 mm 42 mm 7

10 Typový štítek SMARTair plus mobile Informace na štítku: výrobce výrobní číslo čárkový kód pozor, přečtěte si doprovodné papíry bezpečnostní pokyny a certifikace CE jištění výkon napájecí napětí přístroje objednací číslo typ přístroje 8

11 A 4 Umístění Odsávání SMARTair plus je určeno k zabudování do nosného rámu nebo do podstavce systému EWL Systembasis 5. Odsávání SMARTair plus mobile můžete naležato. EWL umístit nastojato nebo Místo zvolte tak, aby nebyl omezen výstup vzduchu. Zásuvková verze SMARTair plus se používá odsávacích hubic. hlavně pro adaptaci nástrčných Mobilní verze SMARTair mobile se nástrčných odsávacích hubic i pro přístrojům. používá pro adaptaci přímé připojení k malým 9

12 A 5 Montáž a připojení A 5.1 SMARTair plus Opravy a údržby kromě činností popsaných v tomto návodu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. SMARTair plus namontujte do provozní polohy. Sešroubujte kryt motoru s přírubou čtyřmi zastrčte do vyhrazené zásuvky na krytu šrouby. šrouby, zástrčku a zafixujte ji dvěma Sejměte víko přístroje SMARTair plus. SMARTair plus vsaďte do nosného rámu EWL Spínač proudu stlačte do. polohy 0. Dodanou šňůru zastrčte do SMARTairu a zastrčte ji do vyhrazené, instalované (uzemněné) zásuvky. prodlužovací šňůry.) vyhrazené přípojky snadno dostupné, předpisově (Toto zajistěte i při použití Šňůru položte tak, aby SMARTair mohl být k vytržení šňůry ze sítě. vytažen až na doraz, aniž by došlo Připojit se smí pracovní přístroje do max. výkonu 500 Watt. Víko položte na SMARTair a SMARTair zasuňte do nosného rámu 10 až na doraz.

13 Připojte pracovní přístroj přes spojovací kabel ke SMARTair plus. Jestliže není k dispozici studená přípojka pracovního přístroje, musíte sejmout zástrčku spojovacího kabelu a připojit ji k napájecí šňůře pracovního přístroje. Toto smí provádět pouze odborník. U pracovních přístrojů s výstupem ovládání (zdířka 3,5 mm) jako např. u K-Controlu můžete provést přímé spojení přístroje s odsáváním přes kabel V tomto případě nepotřebujete spojovací kabel a citlivost. Při použití odsávací hubice musí být sací Pro seřízení uvolněte šrouby lišty a tu (obj. č ). nemusíte nastavovat prahovou otvor zcela zakryt gumovým lemem. posuňte do strany. nastavení napětí specifikacím různých zemí Nastavte volič napětí na hodnotu specifickou pro 11 danou zemi.

14 A 5.2 SMARTair plus mobile Opravy a údržby kromě činností popsaných v tomto návodu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. SMARTair plus mobile postavte na vyhrazené místo. Spínač proudu stiskněte do polohy 0. Dodanou šňůru zastrčte do vyhrazené přípojky do vyhrazené, snadno dostupné, předpisově zásuvky. (Toto zajistěte i při použití Připojit se smí pracovní přístroje do SMARTairu a zástrčku zastrčte instalované (uzemněné) prodlužovací šňůry.) max. výkonu 500 Watt. 12

15 Připojte pracovní přístroj přes spojovací kabel ke SMARTair plus mobile. Jestliže není k dispozici studená přípojka pracovního přístroje, musíte sejmout zástrčku spojovacího kabelu a připojit ji k šňůře pracovního přístroje. napájecí Toto smí provádět pouze odborník. U pracovních přístrojů s výstupem ovládání (zdířka 3,5 mm) např. u K-Controlu můžete provést přímé spojení přístroje ). V tomto případě nepotřebujete spojovací prahovou citlivost. jako s odsáváním přes kabel (obj. č. kabel a nemusíte nastavovat Sací hadici nasaďte na hubici sání přístroje SMARTair mobile. Propojte hadici s pracovním přístrojem. nastavení napětí specifikacím různých zemí Nastavte volič napětí na hodnotu specifickou pro danou zemi. 13

16 A 6 Příprava k uvedení do provozu A 6.1 SMARTair plus Zkontrolujte správné usazení filtračního sáčku : SMARTair vytáhněte až na doraz z nosného rámu a sejměte víko. Filtrační sáček s kartónovým lemem nasuňte na hubici filtru případně zkontrolujte pevné usazení., Víko opět nasaďte a SMARTair zasuňte do nosného až na doraz. rámu A 6.2 SMARTair plus mobile Zkontrolujte správné usazení filtračního sáčku : Lehkým roztáhnutím za úchytky odjistíte západkové Úchytka filtru musí zasahovat do výřezu hubice filtru zajistěte proti vyklouznutí pomocí příchytky. uzávěry, pak sejměte kryt., kartónový lem filtračního sáčku Filtrační sáček nepoškoďte. Kryt položte na filtrační skříňku, zafixujte a zapadnout. nechte 14

17 A 6.3 Vsazení resp. výměna Vytáhněte zástrčku ze sítě a odpojte adsorpčního filtru SMARTair plus kabel vedoucí k pracovnímu přístroji. Vyjměte SMARTair z nosného rámu a jak je ukázáno odložte ho na stůl. resp. z podstavce systému Zatlačte uzávěr krytu skříňky a kryt sejměte. Dvěma západkovými uzávěry otevřete klapku filtru. Vyjměte tlumič resp. starý adsorpční filtr. Vsaďte nový adsorpční filtr. Uzavřete klapku filtru (pozor na zapadnutí). Nasaďte kryt skříňky. SMARTair vsaďte do nosného rámu resp. do podstavce systému a připojte ho (viz A 5.1). Adsorpční filtr měňte každých 6 měsíců. 15

18 A 6.4 Vsazení resp. výměna adsorpčního filtru SMARTair plus mobile Vytáhněte zástrčku ze sítě a odpojte kabel vedoucí k pracovnímu přístroji. Vyjměte SMARTair mobile a položte ho do přístupné pozice. Zatlačte uzávěr krytu skříňky vlevo a vpravo a kryt sejměte. Klapku filtru se západkovými uzávěry otevřete a odklopte. Vyjměte tlumič resp. starý adsorpční filtr. Vsaďte nový adsorpční filtr. Uzavřete klapku filtru (pozor na zapadnutí). Nasaďte kryt skříňky a nechte ho zapadnout. SMARTair mobile postavte na vyhrazené místo a připojte ho (viz A 5.2). Adsorpční filtr měňte každých 6 měsíců. 16

19 A 7 Ovládací a funkční prvky A 7.1 SMARTair plus 1) spojovací kabel k ovládacímu panelu 2) víko 3) hubice filtru 4) filtrační sáček 5) sací otvor 6) ovládací panel 7) kryt filtrační skříňky 8) vypínač 9) uzávěr krytu skříňky 10) volič napětí 11) úchytná lišta 12) uzávěry klapky filtru 13) klapka filtru 14) typový štítek 15) tlačítko + pro zvýšení sacího výkonu 16) tlačítko pro snížení sacího výkonu 17) tlačítko - automatika - trvalý provoz 18) LED zelená - automatika 19) LED zelená - trvalý provoz 20) 4x LED zelená ukazatel stupně sání 21) LED červená - filtr je plný 22) tlumič hluku 23) adsorpční filtr (na přání) 24) jemný filtr (na přání) 25) pojistky připojení k síti 26) pojistka (ventilátor 3,15 A) stupeň 2 27) pojistka (ventilátor 4 A) stupeň ) zdířka ovládacího kabelu k pracovnímu přístroji 29) zdířka pro spojovací kabel k ovládacímu panelu 30) zdířka pro připojení k pracovnímu přístroji 31) zdířka pro napájecí šňůru 32) napájecí šňůra (specifická pro danou zemi) 33) spojovací kabel k pracovnímu přístroji 34) nožní spínač (na přání) 35) ovládací kabel K-Control (na 36) skříňka ventilátoru filtru 17 přání)

20 A 7.2 SMARTair plus mobile 1) typový štítek 2) horní kryt filtrační skříňky 3) hubice filtru 4) nasávací hubice 5) skříňka ventilátoru filtru 6) kryt skříňky 7) ovládací panel 8) uzávěr krytu skříňky 9) filtrační sáček 10) volič napětí 11) vypínač 12) úchyt 13) západkový uzávěr klapky filtru 14) klapka filtru 15) LED červená - filtr je plný 16) tlačítko + pro zvýšení sacího výkonu 17) tlačítko pro snížení sacího výkonu 18) tlačítko - automatika - trvalý provoz 19) LED zelená - automatika 20) LED zelená - trvalý provoz 21) 4x LED zelená ukazatel stupně sání 22) jemný filtr (na přání) 23) tlumič hluku 24) adsorpční filtr (na přání) 25) zdířka pro spojovací kabel k ovládacímu panelu 26) spojovací kabel k pracovnímu přístroji 27) zdířka pro připojení k pracovnímu přístroji 28) zdířka pro napájecí šňůru 29) pojistky připojení k síti 30) pojistka (ventilátor 3,15 A) stupeň 2 31) pojistka (ventilátor 4 A) stupeň ) ovládací kabel K-Control (na přání) 33) zdířka pro připojení ovládacího kabelu k pracovnímu přístroji 34) napájecí šňůra (specifická pro danou zemi) 35) spojovací kabel k ovládacímu panelu 36) nožní spínač 37) sací hadice 18

21 A 8 Obsluha A 8.1 Automatický provoz Doporučeno pro normální provoz. Spínač stlačte do pozice Ein (zapnuto). Stiskněte tlačítko, aby se rozsvítila (automatika). V této pozici se mobil zapíná a vypíná automaticky s připojeným pracovním přístrojem. Zapněte pracovní přístroj. SMARTair plus příp. plus mobile se automaticky rovněž spustí. Po vypnutí pracovního přístroje ještě SMARTair plus příp. plus mobile několik sekund dobíhá a pak se samočinně vypne. kontrolka Automatic SMARTair plus příp. plus spolu Viz také A 8.5 Nastavení prahové citlivosti. A 8.2 Dlouhodobý provoz Pro provoz s pracovními přístroji bez elektrického zapojení (např. turbínkové EWL). Stiskněte tlačítko, aby se rozsvítila kontrolka Dauerlauf (trvalý chod) Zapnutí a vypnutí se provádí přes spínač resp. přepnutí na Automatic. Po vypnutí pracovního přístroje ještě SMARTair plus mobile několik sekund dobíhá a pak se samočinně SMARTair plus příp. SMARTair plus mobile smíte s nasazeným filtračním sáčkem. A 8.3 Stupně sání Zelené kontrolky svítí, sací výkon je v pořádku. Při stupních 1, 2, 3 je možnost přes tlačítko (+) zvýšit sací výkon. 19 zařízení. přes příp. plus vypne. zapínat pouze

22 Jestliže klesne sací výkon na spodní hranici, následuje automatický přechod na vyšší sací stupeň. Zelené kontrolky svítí, je dosažen maximální výkon odsávání a žádné zvýšení sacího stupně není možný. Červená kontrolka bliká - je skoro dosažena hranice sacího výkonu. Červená kontrolka svítí je dosažena hranice sacího výkonu a dojde k přerušení práce. V této pauze pracuje pouze připojené zařízení, odsávání ne. SMARTair plus příp. SMARTair plus mobile smíte zapínat pouze filtračním sáčkem a jemným filtrem. A 8.4 Provoz přes nožní spínač Na připojovací zdířku pro ovládací kabel můžete adaptovat nožní spínač. V pozici Automatic můžete zapnout odsávání. 20 s nasazeným

23 A 8.5 Nastavení prahové citlivosti v pozici Automatic Zapněte spínač. 1. Tlačítkem přepněte do provozu MANUAL tak, aby svítila kontrolka Po té držte stisknuté tlačítko Automatic / dlouho (ca. 3 s), až začnou blikat kontrolky a Dauerlauf tak (režim nastavení). 2. Ťukejte na tlačítko (+), až se kontrolky dále ťukejte na tlačítko (-), až kontrolky zhasnou. rozsvítí, Pracovní přístroj zapněte na minimální počet otáček. Kontrolky svítí. 3. Stisknutím tlačítka (-) pozhasínejte kontrolky. 4. Stiskněte tlačítko Dauerlauf ( trvalý chod ). uložíte a dosáhnete režimu Normální provoz. Pokud se citlivost nenastavila, celý Takto hodnoty postup opakujte! 21

24 A 9 Údržba A 9.1 Výměna filtračního sáčku SMARTair plus Spínač stlačte do pozice AUS (vypnuto). SMARTair vytáhněte až na doraz nebo podstavce systému a sejměte víko. Filtrační sáček opatrně sejměte z hubice filtru Naplněný sáček uzavřete lepicí páskou a zlikvidujte. Nový sáček nasuňte kartónovým lemem na hubici filtru a zkontrolujte jeho pevné usazení. Nasaďte víko a SMARTair opět až na doraz nebo do podstavce systému. z nosného rámu. zasuňte do nosného rámu A 9.2 Výměna filtračního sáčku SMARTair plus mobile Spínač stlačte do pozice AUS (vypnuto). SMARTair plus mobile uveďte do vodorovné polohy. Lehkým roztáhnutím za úchytky odjistíte západkové uzávěry, pak sejměte kryt. Příchytku opatrně sejměte z hubice filtru a filtr vyjměte. Naplněný sáček uzavřete lepicí páskou a zlikvidujte. Nový sáček nasuňte kartónovým hubici filtru, zafixujte ho příchytkou pevné usazení. Nasaďte kryt a nechte ho zapadnout. SMARTair plus mobile uveďte opět do SMARTair plus mobile smíte zapínat s nasazeným filtračním sáčkem. lemem opatrně na a zkontrolujte jeho funkční pozice. pouze A 9.3 Výměna adsorpčního filtru viz A

25 A 9.4 Vsazení příp. výměna jemného filtru SMARTair Jemný filtr musíte u SMARTair plus používat vždy. roky Z bezpečnostních důvodů měňte provozu. jemný filtr každé 2 Jemný filtr musíte vyměnit i v případě, kdy výměně filtračního sáčku signalizuje poruchu kontrolka ). SMARTair po (červená Stiskněte spínač do pozice AUS. Odpojte napájecí šňůru a kabel spojující přístrojem. odsávání s pracovním SMARTair plus vytáhněte z nosného rámu nebo podstavce systému a položte ho vodorovně na stůl. Otevřete uzávěr krytu skříňky, odstraňte kryt na skříňce filtru. Uvolněte západkové uzávěry, otevřete klapku filtru. Vyjměte tlumič hluku nebo případně i adsorpční filtr. Uvolněte dvě upínací lišty na jemném filtru a odklopte je. 23

26 Jemný filtr opatrně vyjměte ze skříňky Z filtru se do vnitřku skříňky nesmí dostat Zašpiněný jemný filtr zabalte do igelitového sáčku a řádně zlikvidujte. pokud možno mimo uzavřené prostory. žádný jemný prach. nepropustného Nový jemný filtr vložte do skříňky otvorem dolů. Jemný filtr připevněte pomocí dvou upínacích lišt. Vsaďte tlumič hluku, případně i adsorpční filtr Zavřete klapku filtru (uzávěry zapadnou). Nasaďte kryt skříňky a nechte ho zapadnout. SMARTair zasuňte až na doraz do nosného rámu nebo do podstavce systému. Připojte napájecí šňůru a kabel spojující odsávání s pracovním přístrojem. 24.

27 A 9.5 Vsazení příp. výměna jemného filtru SMARTair mobile Jemný filtr musíte u SMARTair plus mobile používat vždy. Z bezpečnostních důvodů měňte jemný filtr provozu. Jemný filtr musíte vyměnit i v případě, kdy SMARTair filtračního sáčku signalizuje poruchu (červená každé 2 roky mobile po výměně kontrolka ). Stiskněte spínač do pozice AUS. Odpojte napájecí šňůru a kabel s pracovním přístrojem. spojující odsávání SMARTair plus mobile dejte do přístupné polohy. Otevřete uzávěr krytu skříňky, sejměte. kryt filtrační skříňky Uvolněte západkové uzávěry, otevřete klapku filtru. Vyjměte tlumič hluku nebo případně i adsorpční filtr. Uvolněte dvě upínací lišty na jemném filtru a odklopte je. 25

28 Jemný filtr opatrně vyjměte ze skříňky pokud možno mimo prostory. Z filtru se do vnitřku skříňky nesmí dostat žádný Zašpiněný jemný filtr zabalte do nepropustného řádně zlikvidujte. Nový jemný filtr vložte do skříňky otvorem uzavřené jemný prach. igelitového sáčku a dolů. Filtr připevněte pomocí dvou upínacích lišt. Vsaďte tlumič hluku, případně i adsorpční filtr. Zavřete klapku filtru (uzávěry zapadnou). Nasaďte kryt skříňky a nechte ho zapadnout. Připojte napájecí šňůru a kabel spojující s pracovním přístrojem. odsávání SMARTair plus mobile uveďte zpět do funkční pozice. 26

29 A 10 Funkční poruchy Opravářské a údržbářské práce na elektrické části přístroje smějí provádět pouze odborníci nebo osoby zaškolené výrobcem, které byly seznámeny s bezpečnostními předpisy. Před otevřením částí skříňky vytáhněte zástrčku ze sítě a přerušte tak přívod proudu do přístroje. Z = závada, P = příčina, O = odstranění Z Sací výkon je nedostatečný. P Filtrační sáček je plný. O Filtrační sáček vyměňte (viz A 9). P Na volbě sacího výkonu je nastaven nejnižší stupeň. O Tlačítkem (+) nastavte vyšší stupeň. P Sací hadice resp. sací otvor je zašpiněn. O Hadici resp. sací otvor vyčistěte. Z SMARTair nebo SMARTair mobil se nespouští spolu s pracovním přístrojem. P Není správně nastaven práh spínání proudu. O Práh nastavte správně (viz A 8.5 Nastavení prahové citlivosti). P Pracovní přístroj není připojen k odsávání. O Spojte přístroj s odsáváním. P Pojistka pracovního přístroje je vadná. O Pojistku vyměňte a zkontrolujte, zda-li není pracovní přístroj porouchaný. P Pojistka přístroje SMARTair nebo SMARTair mobile je vadná. O Pojistku vyměňte a zkontrolujte, zda-li síťové napětí a pojistka odpovídají požadovaným hodnotám (viz A3). 27

30 Z Odsávání se nespouští, svítí červená kontrolka (filtr je plný). P Filtrační sáček příp. jemný filtr je plný. O Sáček příp. jemný filtr vyměňte. P Sací hadice resp. sací otvor je zašpiněn. O Hadici resp. sací otvor vyčistěte. 28

31 Záruční podmínky KaVo EWL přebírá v rámci platných dodacích a platebních podmínek firmy KaVo EWL záruku za bezvadnou funkci, bezchybnost materiálu a výroby na dobu 6 měsíců od data prodeje potvrzeného prodejcem. Po uplynutí záruky poskytuje KaVo dalších 6 měsíců záruku na škody vzniklé vadami materiálu nebo výroby. Na odůvodněné reklamace poskytne KaVo EWL záruku formou bezplatné dodávky náhradních dílů nebo formou opravy. KaVo EWL neručí za závady a jejich následky, které vznikly nebo mohly vzniknout přirozeným opotřebením, neodborným zacházením, čištěním nebo údržbou, nedodržením předpisů pro údržbu, obsluhu nebo zapojení, korozí, nečistotami v přívodu vzduchu nebo chemickými nebo elektrickými vlivy, které jsou neobvyklé nebo podle předpisů výrobce nepřípustné. Nárok na záruku zaniká, jestliže závady a jejich následky mohou vzniknout vinou provedených zásahů nebo úprav na výrobku. Nároky na záruku mohou být uplatněny pouze tehdy, jestliže budou neprodleně písemně oznámeny firmě KaVo EWL. K zásilce výrobku se přikládá kopie faktury resp. dodacího listu, ze které je jednoznačně patrné výrobní číslo. 29

32 30

33 31

34 Prohlášení o shodě EU KE104 My, KaVo ELEKTROTECHNISCHES WERK GmbH Wangener Str. 78 D Leutkirch im Allgäu, prohlašujeme, že výrobek odsávání prachu SMARTair (plus), SMARTair (plus) mobile, na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá podstatným bezpečnostním požadavkům dle ustanovení směrnic(e) 89/336/EWG 73/23/EWG (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě), (směrnice o nízkém napětí). Pro posouzení výrobku byly použity následující normy nebo normativní dokumenty: EN EN bezpečnostní ustanovení pro laboratorní přístroje požadavky elektromagnetické kompatibility pro laboratorní přístroje Leutkirch, M. Mohr - obchodní ředitel - 32

35 33

36

Návod k použití K-POWERgrip EWL 4941. K-POWERgrip EWL 4941. Vždy na správné straně

Návod k použití K-POWERgrip EWL 4941. K-POWERgrip EWL 4941. Vždy na správné straně Návod k použití K-POWERgrip EWL 4941 K-POWERgrip EWL 4941 Vždy na správné straně Prodej: KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 7561 / 86-0 Fax: 0 7561 / 86-222

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000 Zcela podle Vašich představ... 58 Moderní tělesná hygiena... 58 Jednoduchá obsluha... 58 Další otázky? - Rádi Vám odpovíme!... 58 Důležité pokyny... 59 Použití v souladu s určením... 59 Bezpečnostní pokyny...

Více

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100 VC 6100 VC 6200 VC 6100 Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 31 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 88 Magyar 95 Čeština 101 Slovenščina

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Dirt Devil Fello & Friend Infinity VS8 Turbo ECO

Dirt Devil Fello & Friend Infinity VS8 Turbo ECO Dirt Devil Fello & Friend Infinity VS8 Turbo ECO Obsluha Vybalení 1. Vybalte přístroj a jeho příslušenství. 2. Překontrolujte, zda je obsah balení kompletní (viz obr. 1-4). Montáž UPOZORNĚNÍ! K montáži

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Čističe vzduchu. Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460. Návod k použití. platný od 1. 1. 2003

Čističe vzduchu. Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460. Návod k použití. platný od 1. 1. 2003 rázdno Čističe vzduchu Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460 Návod k použití platný od 1. 1. 2003 Přečtěte si pečlivě tento Návod k použití a po přečtení jej pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně

Více

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 1600 č.v. 7946

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 1600 č.v. 7946 Návod k použití Odsávač jezírkového kalu SR 1600 č.v. 7946 GARDENA odsávač jezírkového kalu SR 1600 Vítejte v zahradě GARDENA Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Seznamte

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Vnější škody nahlásit okamžitě u dodavatele. Spojte se s vaší dodavatelskou firmou.

Vnější škody nahlásit okamžitě u dodavatele. Spojte se s vaší dodavatelskou firmou. Návod k obsluze KALOVÉ ČEPRADLO PONTEC Obj.č.: 572000 Obsah: Vybalení... 1 Rozsah dodávky... 2 Oblast použití... 2 Montáž, instalace (str. 32)... 2 Uvedení do provozu... 3 Důležité uživatelské pokyny...

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití... 2-8

Návod k použití... 2-8 KS 42 CZ Designová kuchyňská váha Návod k použití... 2-8 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE 1 Číslo Popis Kód 1 vypínač CEN0010 2 ochranný kryt motoru ventilátoru CEN0011 3 elektromotor CEN0012 4 elektrický přívodní kabel CEN0013 5 filtr

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Vrtačka na papír PB 2015 S5 / S6 Číslo zařízení: Výrobní datum : 1 Obsah 1. Všeobecné. 3 2. Technická data.... 4 3. Vrták na papír.. 5 4. Bezpečnostní pokyny..

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu BIO UV UV JEDNOTKY ŘADY IBP HO + JEDNA LAMPA 05/2014 (11/2013)

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu POZOR Tento návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento návod k obsluze

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6. Automatický podavač nýtů

Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6. Automatický podavač nýtů Návod na obsluhu RP4 / 5 / 6 Automatický podavač nýtů Návod na obsluhu RP 4 / 5 / 6 Podavač trhacích nýtů Tento automatický podavač nýtů navíc ještě uvolňuje jednu ruku na práci, takže produktivita práce

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

Návod k použití BSG 62080 B-750-01

Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Design tohoto výrobku je šetrný k životnímu prostředí. Všechny plastové části jsou vhodné k recyklaci a jsou odpovídajícím způsobem označeny. Případné technické změny,

Více

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com T 15/1 Deutsch 5 English 10 Français 15 Italiano 0 Nederlands 5 Español 30 Português 35 Dansk 40 Norsk 45 Svenska 50 Suomi 55 Ελληνικά 60 Türkçe 66 Русский 71 Magyar 77 Čeština 8 Slovenščina 87 Polski

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55 K 55 K 55 pet K 55 Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Español 24 Português 28 Dansk 32 Norsk 36 Svenska 40 Suomi 44 Ελληνικά 48 Türkçe 53 Русский 57 Magyar 62 Čeština 66 Slovenščina

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Register and win! www.karcher.com WV 50. WV 50 plus WV 50

Register and win! www.karcher.com WV 50. WV 50 plus WV 50 WV 50 WV 50 plus WV 50 Deutsch 3 English 7 Français 11 Italiano 16 Nederlands 21 Español 26 Português 31 Dansk 36 Norsk 40 Svenska 44 Suomi 48 Ελληνικά 52 Türkçe 57 Русский 61 Magyar 66 Čeština 70 Slovenščina

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více