VOLVO FH. nové vlastnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLVO FH. nové vlastnosti"

Transkript

1 nvé vlastnsti VOLVO FH Claes Avedal manažer výzkumu nehd Ask Gerge hlavní návrhář exteriéru Vlv FH je šampinem na dluhých tratích, pkud jde výkn, phdlí a hspdárnst. Mtr D13, autmatizvaná převdvka I-Shift a zadní nápravy s rychlými převdvými pměry ddávají masivní výkn. Přidejte mtrvu brzdu VEB + a získáte hnací ústrjí, které neúnavně hdinu za hdinu udržuje cestvní rychlst bez hledu na stupání a klesání.

2 Řadvý vznětvý šestiválec Mtry Vlv vycházejí z knstrukce řadvéh vznětvéh šestiválce s turbdmychadlem. Tat knstrukce je vyzkušená a svědčila se jak skvělý a splehlivý standard. Inteligentní řazení Systém autmatickéh řazení splečnsti Vlv I-Shift ustavil nvý standard, pkud jde phdlí a hspdárnst. Spjuje phdlí autmatické převdvky a jemné dstupňvání převdvky manuální.

3 HNACÍ ÚSTROJÍ Sučásti hnacíh ústrjí např. systém I-Shift a mtry D13 se vyvíjejí suběžně. Systém řazení I-Shift nabízí zákazníkům řadu výhd, mezi něž patří nízká sptřeba paliva, nižší hmtnst, vyšší bezpečnst a lepší pracvní prstředí pr řidiče. Ove Wikström prduktvý manažer hnací ústrjí Přens efektivníh výknu Výkn by měl být přenášen na vzvku s c nejmenšími ztrátami. Zadní nápravy Vlv jsu knstruvány pr vyský tčivý mment mtru, vyské zatížení nápravy a vysku celkvu hmtnst supravy. Rychlé převdvé pměry zadních náprav Vznětvé mtry Vlv vytvářejí brvsku tažnu sílu. Vyšší tčivý mment umžňuje bez nutnsti zvyšvání táček mtru snížit sptřebu paliva využitím rychlejších převdvých pměrů zadních náprav.

4 MOTOR Vzy Vlv FH a FH16 jsu prslulé jak dlné vzy pr dálkvu dpravu a nabízené mtry se ke schpnstem těcht vzů výbrně hdí. Phn mají na starsti mtry D13A, D13B a D16E. Zde jsu na předním místě jízdní vlastnsti. Řadvé šestiválce Vlv jsu charakteristické tím, že tažnu sílu vyvíjejí kamžitě, téměř přím z vlnběhu. Máte k dispzici rvnměrnu ddávku výknu a vyský tčivý mment v širkém rzsahu táček. T jsu vlastnsti, díky kterým jsu mtry hspdárné a práce s převdvku je ptěšením. VEB + pskytuje mimřádně vyský brzdný účinek 510 kní u mtru D13A a 578 kní u mtru D16E. Při jízdě v kpcvitém terénu máte dbru mžnst zvýšit svu průměrnu rychlst, aniž hrzíte bezpečnst jízdy. V praxi t znamená, že při jízdě z kpce můžete pnechat zařazený vyšší převdvý stupeň. Vyská splehlivst a hspdárný prvz Jde-li velký zdvih válců a vyské výkny, pskytuje šestiválcvý mtr jasné výhdy. Díky sedmi hlavním lžiskům, mezi něž jsu rzlženy síly vznikající za chdu mtru, jsu v těcht mtrech v suladu vyský tlak ve válcích a ddávka maximálníh výknu. Vznětvé mtry Vlv jsu standardně vybaveny turbdmychadlem a mezichladičem stlačenéh vzduchu. Mají jedndílnu hlavu válců, vačkvu hřídel v hlavě válců a čtyři ventily na válec. Centrálně umístěné vstřikvací jedntky zajišťují extrémně rychlé a přesně řízené vstřikvání se symetrickým rzdělváním paliva ve spalvací kmře. Zvýšení průměrné rychlsti díky mtrvé brzdě VEB + Mtrvá brzda VEB +, patentvaná splečnstí Vlv, vám pskytne rvnměrný brzdný výkn bez pklesu účinku. Vzhledem k tmu, že mtrvá brzda VEB + pkrývá celý rzsah táček mtru, můžete ve většině případů vystačit se samtnu mtrvu brzdu. Filtrace výfukvých plynů SCR i EGR Splečnst Vlv Trucks je v technlgii mtrů špičku v bru a nabízí ba hlavní systémy filtrace výfukvých plynů: SCR (Selective Catalytic Reductin) i EGR (Exhaust Gas Recirculatin). Mtry D13A a D16E pužívají systém dčišťvání výfukvých plynů SCR, zatímc u mtru D13B se pužívá technlgie EGR. Všechny mtry ve všech výknvých variantách splňují emisní pžadavky Eur 4 a mtr D13A splňuje rvněž nrmu Eur 5. Mtry, stručná fakta Řadvý šestiválec, vysce splehlivá kncepce Vyská hspdárnst díky elektrnickému řízení mtru Vlv a vstřikvacím jedntkám Maximální tčivý mment je k dispzici v širkém rzsahu táček Vysce účinné mtrvé brzdy VEB a VEB + Rzvdvý mechanismus v zadní části mtru, umžňující pužití pmcnéh phnu s vyským výknem

5 Mtr D13A Mtr D13A se svědčil jak velmi hspdárný agregát s vynikajícími výknvými parametry. Vyský zdvih pskytuje masivní výkn již d nízkých táček a tčivý mment je k dispzici v širkém rzsahu táček. Mtr D13A se ddává ve výknvých variantách 400, 440, 480 neb 520 kní pr emisní limity Eur 4 a Eur 5. Mtr D13B Mtr D13B má stejně dbré jízdní vlastnsti, jak mtr D13A. Technlgie EGR splečnsti Vlv nevyžaduje dčišťvání výfukvých plynů v žádném filtru pevných částic. Výhdu systému EGR je jeh jednduchá instalace a skutečnst, že systém nevyžaduje aditiva. Mtr D13B je k dispzici ve výknvých variantách 400, 440 a 500 kní.

6 HNACÍ ÚSTROJÍ Systém řazení I-Shift spjuje ty nejlepší vlastnsti manuální a autmatické převdvky a knečnému výsledku dává zcela nvu kvalitu. I-Shift je v pdstatě 12stupňvá elektrnicky řízená převdvka s hrní a dlní řadu, dplněná autmatickým řazením. S 12 převdy má systém I-Shift k dispzici dalek více převdvých pměrů než tradiční autmatické převdvky. Výhdu převdvky I-Shift je vyváženější dstupňvání a větší hspdárnst. Převdvka I-Shift t však pmcí pkrčiléh sftwarvéh řízení prvádí autmaticky. Díky systému rychlé změny převdvých stupňů je tčivý mment zachván i v btížných prvzních pdmínkách. Řadí rychle a jen s krátkým přerušením přensu tčivéh mmentu Pr dsažení hspdárné jízdy je důležité využít pravdu maxima tčivéh mmentu mtru. Pstačí k tmu jednduchá pravidla, např. aby mtr vždy pracval v hspdárném rzsahu táček bez hledu na t, zda je důraz kladen na tažnu sílu, neb na rychlst. V praxi t znamená, že je třeba mít vždy zařazen správný převd, čehž není s manuální převdvku vždy jednduché dsáhnut. Přizpůsbena pr každu dpravní aplikaci Převdvka I-Shift může být dplněna sftwarvými pakety pr různé aplikace, např. pr dálkvu dpravu. Pužití převdvky je tak ještě phdlnější a hspdárnější, prtže strategie řazení je připravena na míru pvaze dpravních úklů. S převdvku I-Shift se může řidič sustředit na řízení a na klní prvz. Stále je však mžné řadit manuálně. Stačí přestavit řadicí páku na manuální řazení a pté zvyšvat neb snižvat převdvý stupeň pmcí tlačítka na bku řadicí páky. Vůz nemá pedál spjky a řazení a záběr jsu zcela autmatické. I-Shift nabízí zákazníkům řadu výhd Ove Wikström prduktvý manažer hnací ústrjí

7 Manuální převdvky Manuální převdvky Vlv se phdlně bsluhují, nebť řadicí páka díky lanvdům nepřenáší žádné vibrace. Převdvky jsu k dispzici v 9stupňvé variantě a 14stupňvé variantě s děličem, bě s rychlběžným převdem neb bez něj. Širký rzsah převdvých pměrů zajišťuje vysku trakci při rzjíždění i dstatečnu kapacitu pr dsahvání vyských průměrných rychlstí. Pwertrnic Pwertrnic je plně autmatická 6rychlstní planetvá převdvka vyvinutá pr těžku dpravu. Zabudvaný násbič tčivéh mmentu zvyšuje tčivý mment mtru a umžňuje dsahvat velmi vyské trakce při rzjíždění. Přímý phn u všech stupňů a přímý převd nejvyššíh stupně přispívají k hspdárnsti vzu. K dispzici jsu dva jízdní prgramy, Ecnmy a Perfrmance, s různými strategiemi řazení převdvých stupňů. I-Shift, stručná fakta Hspdárnst ve sptřebě paliva Vlba hrní a dlní řada, 12 převdvých stupňů K dispzici ve variantě s rychlběhem neb bez něj Dimenzván pr vyské hmtnsti suprav Prgramvé pakety ptimalizvané pr různé typy pužití Mžnst manuálníh řazení I-Cruise tempmat jak vlitelná výbava

8 ZADNÍ NÁPRAVA Úklem zadní nápravy je přens hnací síly na vzvku s c nejnižšími ztrátami. Nízké třecí ztráty a ptimalizvané převdvé pměry zadní nápravy jsu hlavními faktry přispívajícími k hspdárné jízdě. Zadní nápravy Vlv jsu knstruvány d těžkých pdmínek. Jsu vyrbeny z rbustně dimenzvaných kmpnent, aby dlaly extrémnímu zatížení a namáhání, kterému je zadní náprava vystavena. Jsu k dispzici varianty, které jsu schpny přenést tčivý mment mtru až 3100 Nm a celkvá hmtnst supravy může přesahvat 100 tun. Zadní nápravy lze vlit z širké nabídky variant, zahrnující jednduché i tandemvé nápravy s jednduchu redukcí neb s redukcí v nábjích kl. Všechny zadní nápravy jsu vybaveny uzávěrku diferenciálu zvyšující průchdnst na kluzkém neb ledvém pvrchu. Tandemvé nápravy jsu také vybaveny uzávěrku mezinápravvéh diferenciálu. Velký výběr převdvých pměrů Zadní nápravy mají puzdr dlité z tvárné litiny, cž zajišťuje kmpaktní knstrukci a velku světlu výšku vzu. Všechna lžiska kl jsu bezúdržbvá.

9 Zadní nápravy, stručná fakta RT3210HV Nízké třecí ztráty Litinvé skříně zadních náprav Bezúdržbvá lžiska kl Uzávěrka diferenciálu jak standard Velký výběr převdvých pměrů Tandemvé nápravy s redukcí v nábji kla byly vyvinuty pr ty nejtěžší a nejnárčnější aplikace a pr vyské celkvé hmtnsti suprav. Jsu dimenzvány pr tčivý mment mtru 3100 Nm, hmtnst na zdvjenu nápravu 32 tun a celkvu hmtnst supravy 100 tun. RTS2370A Všechny zadní nápravy jsu k dispzici se širkým výběrem převdvých pměrů. Zajišťují tak bezpečný rzjezd a dbré schpnsti jízdy d svahu a vyhvují hspdárnému rzsahu táček mtru při jízdě. Tandemvá náprava s jednduchu redukcí, určená pr nárčnu přepravu i při špatném stavu vzvky. Dimenzvána pr tčivý mment mtru 3100 Nm, hmtnst na zdvjenu nápravu 23 tun a celkvu hmtnst supravy 70 tun.

10 Elektrický systém vyhvující pžadavkům ADR Standardní kabeláž vzu Vlv je patřena dknalu izlací a dpvídá standardu ADR. Hlavní pjistky a hlavní elektrický vypínač jsu umístěny ve skříni akumulátru. Mechanicky rbustní akumulátry pr těžký prvz dispnují vyským výknem při startvání. Maximální bjem paliva Lehké hliníkvé palivvé nádrže s průřezem ve tvaru D jsu lehké a umžňují ptimální bjem v prstru, který pdvzek pskytuje. Nvá řešení výbavy vedu k tmu, že tahače s tlačenu nápravu mhu vézt více paliva. Plynule a snadn vladatelný vůz Řízení vzu je phdlné i při nízkých táčkách. Mechanismus řízení s prměnnu silu upravuje výkn psilvače pdle rychlsti jízdy. Rbustní dpružení zdvjené nápravy Klínvé vzpěry ulžené v pryži absrbují bční síly a udržují nápravu v se rámu, zatímc reakční tyče kntrlují pdélný phyb náprav a absrbují silvé účinky akcelerace a brzdění.

11 PODVOZEK Díky širké a flexibilní řadě pdvzků pr různá pužití a jejich dlnsti a špičkvému phdlí nabízíme zákazníkům všechny předpklady pr dsažení vyské prduktivity a dbré ziskvsti. Jnas Odermalm prduktvý manažer pdvzky Něklik variant řízené vlečené nápravy Vlečené nápravy jsu k dispzici ve třech knfiguracích, pevné s jednduchými neb dvjitými kly, pasivně neb aktivně řízené. Tlačené nápravy jsu k dispzici jak pevné neb aktivně řízené s jednduchu mntáží kl. Flexibilní vybavení pdvzku Flexibilní vybavení pdvzku nabízí řadu mžnstí pr umístění akumulátrů a palivvých nádrží. Můžete také pžadvat, aby celá jedna strana rámu zůstala vlná pr nástavbu.

12 VARIANTY PODVOZKŮ Škála pdvzků dstupných pr vzy Vlv FH je velmi širká a zahrnuje celu řadu knfigurací phnu, výšek pdvzku a rzvrů. Vybírat lze také z celé řady systémů dpružení a zdvjených náprav, ať už se vzduchvým dpružením, neb s listvými pružinami. Jedním z cílů splečnsti Vlv při vývji pdvzků je dsažení maximálníh užitečnéh zatížení. Mdulární knstrukce znamená, že tahač i pdvzek k dstavbě využívají stejné základní kmpnenty. K dispzici je tedy celá řada mžnstí úprav pdvzku na varianty, které vyhvují vašim dpravním aplikacím. Nejvyšší kmfrt se vzduchvým dpružením Systém vzduchvéh dpružení ECS (Electrnic Cntrlled Suspensin) se čtyřmi měchy na nápravu pskytuje téměř rvnběžné zvednutí a snižuje rizik přensu zpětnéh rázu d kabiny při jízdě. Systém manuálníh nastavení výšky usnadňuje manipulaci s nákladem. Manipulace s výměnnými nástavbami je rychlejší a výšku lžné plchy lze snadn přizpůsbit výšce nakládací rampy. Ktučvé brzdy s rychle reagujícím systémem EBS Ktučvé brzdy s elektrnicky řízeným brzdvým systém Vlv EBS (Electrnically cntrlled Brake System) charakterizuje vyský brzdný účinek a pužití ktučů dlných prti vyským tepltám. Elektrnické řízení zajišťuje mimřádně rychlu dezvu a krátku brzdnu dráhu. Systém EBS je k dispzici v prgramvých paketech Medium a. Systém ESP brzdí každé kl samstatně Elektrnický stabilizační prgram je sučástí paketu EBS pr všechny tahače a je nyní také k dispzici pr pdvzky k dstavbě v knfiguraci 6 2 a se vzduchvě dpruženu zdvjenu nápravu RADT. Systém umžňuje rvnměrné brzdění s mžnstí rzdělení brzdných sil mezi jedntlivé nápravy a kla. Lepší rzlžení hmtnsti díky umístění skříně akumulátru vzadu U tahačů se vzduchvým dpružením zadních náprav je alternativně k dispzici skříň akumulátru umístěná vzadu. Tt řešení pskytuje více prstru na rámu pdvzku a nabízí značnu vlnst například v umístění palivvých nádrží a dalšíh vybavení pdvzku. Je snížen zatížení přední nápravy, cž je výhda z hlediska rzlžení zátěže. Větší kapacita palivvých nádrží u tahačů Nvé upřádání pdvzku s prstrem pr větší palivvé nádrže umžňuje zvýšit kapacitu až na 1480 litrů paliva pr tahače 4 2.

13 Vlv FH 4 2, tahač Vlv FH 6 4, pdvzek k dstavbě

14 KABINA Myslím, že jednduchst knstrukce a prpracvané prvedení detailů vyjadřují sebevědmí a kvalitu. Design rvněž naznačuje fenmenální výkn a efektivitu nvéh vzu Vlv FH. Ask Gerge hlavní návrhář exteriéru Lepší výhled d všech stran i ve tmě Nvý statický rhvý světlmet pskytuje řidiči lepší výhled d bezprstředníh klí vzu. K dispzici je jak dplněk. Nvý čistý design Mřížka a znak s výrazným nvým vzhledem a sluneční clna s vylepšenu funkcí. Také znak Glbetrtter má nvý, mderní design a zahrnuje prstr pr pmcné reflektry. Bezpečnst na prvním místě Bezpečnstní klec z celi s vysku pevnstí tvří klem sádky rbustní rám. Ochrana prti pdjetí zepředu (FUPS) je sučástí standardníh vybavení a je integrvána d knstrukce pdvzku.

15 Nízká sptřeba paliva Kabiny vzů FH hladce prnikají vzduchem a díky svému klínvému tvaru mají ptimální aerdynamické vlastnsti. Strmě sklněné čelní skl a zablené hrany rvněž přispívají k minimálnímu dpru vzduchu. Bhatá nabídka spilerů Pr každu variantu kabiny jsu k dispzici individuálně navržené střešní a bční spilery. Aerdynamicky tvarvané kryty kl ještě více snižují dpr vzduchu. Čtyřbdvé dpružení kabiny Dbře izlvané kabiny s čtyřbdvým dpružením s vinutými pružinami neb pneumatickým dpružením minimalizují rizik přenášení třesů a vibrací d interiéru.

16 VARIANTY KABIN Bez hledu na variantu, kteru pr vůz Vlv FH zvlíte, získáte kabinu, která v každém hledu pskytuje maximální phdlí a ptěšení. Název Glbetrtter je v blasti nákladních vzidel v psledních dvaceti letech velmi dbře známý. Jde kmfrtní kabinu Vlv s vnitřní výšku dvlující stání, ve které je vše přizpůsben maximálnímu phdlí řidiče při nárčné dálkvé dpravě. Denní kabina Phdlná a tichá, s nízkým krytem mtru. Pracviště řidiče s nvu přístrjvu desku a všemi vládacími prvky phdlně na dsah zajišťuje stprcentní kntrlu. Spací kabina Tichá a dbře izlvaná, nabízí phdlné přencvání. Velkrysý prstr pr spaní pr jednu sbu a mžnst druhéh hrníh lůžka. Interiér pršel výraznu mdernizací. I když se zvětšil v interiéru prstr pr řidiče, zvětšila se také kapacita úlžných prstr na 14 litrů. Kabina Glbetrtter XL Optimální phdlí pr dvě sby. Kabina Glbetrtter s ještě vyšší vnitřní výšku nabízí phdlné přencvání, výšku ke stání, spustu místa v interiéru a užitečnu úlžnu kapacitu pd lůžkem. P letšní mdernizaci, která zahrnuje nvé lůžk, je kabina ještě phdlnější. Glbetrtter Bezknkurenční phdlí a phdlné přencvání pr dva. Kabina Glbetrtter bsahuje další úlžné prstry a je mžné v ní phdlně stát. Byla pprvé představena v rce 1979 a d té dby se stala měřítkem phdlí mezi nákladními vzy. Denní kabina (L1EH1) Spací kabina (L2H1) Kabina Glbetrtter (L2H2)

17 Kabina Glbetrtter XL (L2H3)

18 INTERIÉR Psadíte-li se d nvé kabiny vzu Vlv FH, ihned si uvědmíte, jak prstrně půsbí. Sustředili jsme se hlavně na vytvření interiéru s větším prstrem, lepším světlením a chytřejším rzvržením úlžnéh prstru. V tét kabině by se vám měl efektivněji pracvat a phdlněji dpčívat. Všechny vládací prvky má řidič phdlně na dsah na přístrjvé desce tvarvané d mírnéh bluku. Uprstřed nvéh kmbinvanéh přístrjvéh panelu se nachází ukazatel aditiva AdBlue a velký, dbře čitelný černbílý infrmační displej pr řidiče. Jak vlitelnu výbavu lze bjednat stěrače s dešťvým snímačem. Pžadvaný stupeň citlivsti lze nastavit pmcí tčnéh vladače na páčce. Dále můžete vlit mezi elektrnicky řízenu klimatizací, manuální klimatizací neb standardním větráním ventilátrem. Větrání bez průvanu prbíhá prstřednictvím něklika větracích tvrů. Vzduch je také před vstupem d kabiny vyčištěn filtrem. Sedadl řidiče pr dluhé cesty Ergnmické sedadl řidiče je vybaven pěrkami pr dstatečnu pru. Díky pneumatickému dpružení, nastavitelnému pdle tělesné hmtnsti, se budete v sedadle cítit velmi kmfrtně. Jak další vlitelné vybavení je nabízen elektrické vyhřívání a dvětrávání sedadla a pěradla. Nvě navržená řadicí páka pr převdvky I-Shift a Pwertrnic byla psunuta dále d sedadla, aby byla její bsluha phdlnější.

19 Vyská bezpečnst Elegantní nvý bezpečnstní vlant s kženým úchpem je k dispzici jak vlitelný dplněk. Výšku a úhel lze snadn nastavit pedálem a vlant lze rvněž sklpit tak, aby umžnil phdlnější nastupvání. Vlant lze také dplnit vládacími prvky pr audisystém a mbilní telefn. Naviják bezpečnstníh pásu je vybaven samstatnými snímači, které sledují náhlé phyby vzidla i pásu. Jak vlitelný dplněk je k dispzici také bezpečnstní pás vestavěný d sedadla, který je vždy správně veden klem těla. Lze bjednat také airbag SRS pr řidiče. Interiér, stručná fakta Ergnmicky řešené sedadl řidiče s pneumatickým dpružením Tlumené světlení interiéru něklika zdrji světla Červené nční světlení kabiny nenarušuje nční vidění Větrání prmcí ventilátru neb klimatizace Mžnst bjednání stěračů s dešťvým snímačem Univerzální audisystém ve třech verzích výknu Výjimečná kapacita úlžnéh prstru: 459 litrů v kabině Glbetrtter XL Vytahvací zásuvky 60 a 40 litrů pd lůžkem Lůžk s širku střední částí a nastavitelnu pru zad Relaxační tčné sedadl splujezdce k dispzici jak vlitelná výbava

20 22

21 23

22 INTERIÉR 24

23 25

24 SYSTÉMY PODPORY ŘIDIČE Vlv musí být při jízdě maximálně phdlné a bezpečné. Splečnst Vlv prt vyvinula něklik pdpůrných systémů, které pmáhaji řidiči při jeh práci. Jsu sučástí aktivní bezpečnsti vzu a jejich úklem je minimalizace rizika dpravní nehdy.

25 Varvání před mžnu bční klizí Pdpra při změně jízdníh pruhu LCS (Lane Changing Supprt) sleduje mrtvý úhel na straně splujezdce, který není viditelný ve zpětných zrcátkách. Jestliže řidič zapne směrvé světl a hdlá změnit jízdní pruh, radarvá jedntka systému LCS nejprve zjistí, zda se v mrtvém úhlu nenachází jiné vzidl. Pkud tmu tak je, bude řidič varván světelným signálem. Tent systém je k dispzici jak vlitelný dplněk. Varvání před mžným vybčením z jízdníh pruhu Sledvání jízdníh pruhu LKS (Lane Keeping Supprt) mnitruje plhu vzu na silnici a snižuje rizik nechtěnéh puštění jízdníh pruhu. Hlavní blastí pužití je dálkvá dprava na dálnicích, kdy vůz jede stálu rychlstí v mntónním dpravním prstředí. Dplňkvý videsystém LKS je cenným pmcníkem v případě únavy, ztráty kncentrace, neb je-li pzrnst řidiče dvedena jiným směrem. Upzrnění při únavě Výstraha pr řidiče DAS (Driver Alert Supprt) mnitruje určité parametry, např. phyby vlantu a pedálu akcelerace. Kamera na vnitřní straně čelníh skla sleduje střed vzvky a její kraje a palubní pčítač prvnává řidičvy phyby vlantem s tímt silničním značením. Pkud řidič začíná vybčvat ze směru, systém DAS jej na t upzrní zvukvým signálem a blikající kntrlku na infrmačním displeji. Tent systém je vlitelným dplňkem systému LKS. Adaptivní tempmat udržuje stálý dstup Adaptivní tempmat ACC (Adaptive Cruise Cntrl) je systém umžňující snadn splynut s dpravním prvzem a udržvat bezpečnu vzdálenst d vzidla jeducíh vpředu. Radarvý systém ACC, ddávaný jak vlitelné vybavení, udržuje bezpečný dstup d vzidla vpředu autmaticku akcelerací a brzděním. Radarvý snímač je zcela nvý a má zlepšený příjem. Pdpra při změně jízdníh pruhu Sledvání jízdníh pruhu Upzrnění při únavě Adaptivní tempmat LCS LKS DAS DAS ACC ACC

26 vlv fh16 Vlv FH16 je bezpchyby přebrník v nárčné dálkvé dpravě. Pkud jde hrubu tažnu sílu, schpnsti brzdění a phdlí kabiny, nemá na silnici knkurenci. Vůz Vlv FH16 si přijde na své při přepravě těch nejtěžších nákladů v kpcvitém terénu. Mderní vzhled kabiny skutečně drží krk se schpnstmi strje. Ze stříbrné mřížky vyzařuje síla a dává najev, kd udává směr. Mezi nvinky exteriéru patří vylepšená sluneční clna, nvé reflektry a nvá směrvá světla. Střízlivé kvvé lišty vytvářejí elegantní rám a pdstatně zesilují exkluzivní vzhled vzu. Celkvé úpravy vzhledu se vzu Vlv FH16 dstal v interiéru. Phdlnější lůžka, tčné sedadl splujezdce, prmyšlenější úlžný prstr a zlepšené světlení interiéru ještě více zvyšují phdlí jedničky ve své třídě. Speciální barevné schéma interiéru purpurvě mdrý dstín a kntrastující brnz se dráží ve všech tkaninách, ptazích a vlantu, a dále psiluje atmsféru výjimečnsti. Také přístrjvý panel je rámván brnzem. D16E síla vás prvází p celu cestu Řadvý šestiválcvý mtr D16E je nyní k dispzici ve třech výknvých verzích 540, 580 a 660 kní. Všechny tři mtry charakterizuje téměř nemezená dstupnst výknu. Vyský výkn mtru ve stupání a mimřádné brzdné schpnsti při jízdě z kpce efektivně zarvnají výškvý prfil trasy a umžní udržvat vysku cestvní rychlst. Obrvský tčivý mment nastupuje již d vlnběžných táček a přispívá tím k výjimečným jízdním vlastnstem a plynulému přensu výknu. Maximální tčivý mment dsahuje hdnty úctyhdných 2600, 2800 neb 3100 Nm, pdle varianty mtru. S hledem na výkn a vysku hmtnst supravy, pr kteru je mtr D16E dimenzván, je tent mtr ve sptřebě paliva výjimečně hspdárný. Delší supravy a vyské celkvé hmtnsti Tent vůz má veškeru ptřebnu kapacitu, aby si pradil i s nejtěžšími náklady a aby zefektivnil dálkvu dpravu. Vůz Vlv FH16 je ideální tahač pr dálkvu dpravu s vysku celkvu hmtnstí supravy. Je vynikající vlbu pr Evrpský mdulární systém s délku suprav 25,25 metru. Vlv FH16, stručná fakta D16E s výknem 540, 580 neb 660 kní Maximální tčivý mment 2600, 2800 neb 3100 Nm Mtrvá brzda VEB + s výknem 578 kní I-Shift neb 14stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu Systém EBS a ESP Spací kabina, kabina Glbetrtter neb Glbetrtter XL

27 D16E540 Max. výkn při min kw Max. mment při min Nm D16E580 Max. výkn při min kw Max. mment při min Nm D16E660 Max. výkn při min kw Max. mment při min Nm Pčet válců 6 Zdvihvý bjem 16,1 dm 3 Zdvih 165 mm Vrtání 144 mm Kmpresní pměr 17,3:1 Hspdárné táčky min -1 Účinek výfukvé brzdy (při 2200 min -1 ) 230 kw Účinnst brzdy VEB + (při 2200 min -1 ) 425 kw Brzda VEB + je k dispzici jak vlitelné vybavení. Pčet lejvých filtrů: 2 plně průtkvé, 1 btkvý Objem leje při výměně včetně filtru 42 l Chladicí systém, celkvý bjem 48 l Pmcný phn namntvaný na mtru pr přímý phn hydraulickéh čerpadla. Maximální tčivý mment je 1000 Nm v klidu a 650 Nm za jízdy. Pměr 1,26:1. Interval výměny leje: až km neb jednu rčně. Výkn a tčivý mment mtru D16E Čistý výkn pdle: ISO 1585, Dir. 89/491/EEC, ECE Reg 85 Výkn (kw) Tčivý mment (Nm) D16E660 D16E580 D16E540 Hspdárný rzsah Otáčky mtru (min -1 )

28 SPECIFIKACE HNACÍ ÚSTROJÍ MOTOR D13A Výkn a tčivý mment mtru D13A Čistý výkn pdle: ISO 1585, Dir. 89/491/EEC, ECE Reg 85 Výkn (kw) Tčivý mment (Nm) D13A520 D13A480 D13A440 D13A400 Hspdárný rzsah Otáčky mtru (min -1 ) D13A400 Max. výkn při min kw Max. mment při min Nm D13A440 Max. výkn při min kw Max. mment při min Nm D13A480 Max. výkn při min kw Max. mment při min Nm D13A520 Max. výkn při min kw Max. mment při min Nm D13A Pčet válců 6 Zdvihvý bjem 12,8 dm 3 Zdvih 158 mm Vrtání 131 mm Kmpresní pměr 18,1:1 Hspdárné táčky min -1 Účinek výfukvé brzdy (při 2300 min -1 ) 170 kw Účinnst brzdy VEB (při 2300 min -1 ) 300 kw Účinnst brzdy VEB + (při 2300 min -1 ) 375 kw VEB a VEB + jsu k dispzici jak vlitelné vybavení. Pčet lejvých filtrů: 2 plně průtkvé, 1 btkvý Objem leje při výměně včetně filtru cca 33 l Chladicí systém, celkvý bjem cca 38 l Pmcný phn namntvaný na mtru: Maximální tčivý mment je 1000 Nm v klidu a 650 Nm za jízdy. Pměr 1,26:1. Interval výměny leje: až km neb jednu rčně. MOTOR D13B Výkn a tčivý mment mtru D13B Čistý výkn pdle: ISO 1585, Dir. 89/491/EEC, ECE Reg 85 Výkn (kw) Tčivý mment (Nm) D13B500 D13B440 D13B400 Hspdárný rzsah Otáčky mtru (min -1 ) D13B400 Max. výkn při min -1 Max. mment při min -1 D13B440 Max. výkn při min -1 Max. mment při min -1 D13B500 Max. výkn při min -1 Max. mment při min -1 D13B 294 kw 2000 Nm 324 kw 2150 Nm 368 kw 2400 Nm Pčet válců 6 Zdvihvý bjem 12,8 dm 3 Zdvih Vrtání 158 mm 131 mm Kmpresní pměr 15,9:1 Hspdárné táčky min -1 Účinek výfukvé brzdy (při 2300 min -1 ) 180 kw Účinnst brzdy VEB (při 2300 min -1 ) 340 kw Brzda VEB je k dispzici jak vlitelné vybavení. Pčet lejvých filtrů: 2 plně průtkvé, 1 btkvý Objem leje při výměně včetně filtru cca 33 l Chladicí systém, celkvý bjem cca 38 l Pmcný phn namntvaný na mtru: Maximální tčivý mment je 1000 Nm v klidu a 650 Nm za jízdy. Pměr 1,26:1. Interval výměny leje: až km neb jednu rčně. i-shift I-Shift Převdvka s hrní a dlní řadu a s děličem převdvých stupňů. I-Shift může být sazen lejvým chladičem, pmcným phnem, kmpaktním retardérem a nuzvým psilvačem řízení. V2412AT 12stupňvá, nejvyšší převd je přímý. Převdvka je dimenzvána pr tčivý mment 2400 Nm a celkvu hmtnst supravy 44 tun. V2512AT 12stupňvá, nejvyšší převd je přímý. Převdvka je dimenzvána pr tčivý mment 2500 Nm a celkvu hmtnst supravy 60 tun. VO2512AT 12stupňvá, nejvyšší převd je rychlběžný. Převdvka je dimenzvána pr tčivý mment 2500 Nm a celkvu hmtnst supravy 60 tun. V2812AT 12stupňvá, nejvyšší převd je přímý. Převdvka je dimenzvána pr tčivý mment 2800 Nm a celkvu hmtnst supravy 44 tun. VO3112AT 12stupňvá, nejvyšší převd je rychlběžný. Převdvka je dimenzvána pr tčivý mment 3100 Nm a celkvu hmtnst supravy 60 tun.

29 i-shift Prgramvé pakety převdvky I-Shift Basic bsahuje základní funkce převdvky I-Shift a je s ní ddávána standardně. Distribuce a stavebnictví ptimalizuje činnst převdvky pr rzvz a stavebnictví. Zahrnuje funkce, které napmáhají při rzjezdu a manévrvání ve stísněných prstrách. Dálkvá přeprava a úspra paliva bsahuje funkce, které minimalizují sptřebu paliva. Tent sftwarvý paket je vhdný pr dálkvu dpravu. Heavy GCM Cntrl ptimalizuje převdvku I-Shift pr supravy s vysku celkvu hmtnstí (vyšší než 85 tun). Vysvětlení různých funkcí Standardní autmatizvané řazení autmatický výběr správnéh pměru pr rzjezd (1. 6. stupeň). Na vlbu stupně pr rzjezd má vliv celkvá hmtnst a stupání vzvky. Výknvý režim řazení pskytuje rychlejší a jemnější řazení díky prmyšlenému využití mtrvé brzdy, spjky vzu a speciální brzdy převdvky. Vlba převdvéh stupně umžňuje upravit vlbu řazení pmcí tlačítek na řadicí páce při brzdění mtrem v autmatickém režimu. Mnitrvání teplty leje zbrazuje tepltu převdvkvéh leje na infrmačním displeji. Pkrčilá strategie řízení snadnější rzjíždění a manévrvání ve stísněných prstrech pmcí systémů EBS a ECS. Maximalizuje brzdný účinek retardéru VEB autmatickým výběrem správnéh převdvéh stupně, aby mtr pracval při vyských táčkách. Při řazení převdvéh stupně při brzdění mtrvu brzdu se aktivují brzdy kl, aby se kmpenzval přerušení brzdnéh mmentu. Kntrla rzjezdu ptimalizuje výběr převdvéh stupně a funkci EBS pr pmalé manévrvání. Krmě jinéh zajišťuje, že se funkce pmc při rzjezdu d kpce aktivuje puze ve stupání. Vlnběžka autmatické zařazení neb vyřazení vlnběhu za účelem úspry paliva. Funkce I-Rll je pužívána v případě, kdy není vyžadván tah ani brzdný účinek mtru, například na rvné silnici. Inteligentní tempmat splupracuje s funkcí Cestvní brzdy a zajišťuje, že nejsu zbytečně aktivvány pmcné brzdy. Funkce vlnběhu tak může být využívána v ještě větším rzsahu. Řazení pdle zatížení vzidla ptimalizuje výběr převdvéh stupně pr vyské celkvé hmtnsti, tun, pr určité kmbinace mtru a převdvky. Pkrčilé funkce PTO něklik funkcí, které usnadňují pužití funkcí pmcnéh phnu. Pkrčilý výběr rychlstí vč. pdřazení Umžňuje upravit vlbu řazení pmcí tlačítek na řadicí páce při rzjíždění v autmatickém režimu. Funkce pdřazení vybírá správný převdvý stupeň pr dsažení maximální akcelerace. Prgramvé sady převdvky I-Shift Funkce basic Distribuce a stavebnictví Dálkvá přeprava a úspra paliva Heavy* GCM Cntrl Standardní autmatizvané řazení Výknvý režim řazení Vlba převdvéh stupně Mnitrvání teplty leje Pkrčilá strategie řízení Kntrla rzjezdu Vlnběžka Inteligentní tempmat Řazení pdle zatížení vzidla Sada pr úspru paliva Pr tahač Vlv FH 4 2 s mtrem D13A Převdvka I-Shift Sftware Lng Haul & Fuel Ecnmy I-Cruise tempmat* 900 litrvý kmpresr Chladič převdvky Zadní náprava RSS1344C Mžné dplňky: Pkrčilé funkce PTO Pkrčilý výběr rychlstí vč. pdřazení * Puze V2512AT a VO3112AT *I-Cruise upravuje rychlst vzu na začátku stupání, aby nedšl ke zbytečné akceleraci. P uknčení stupání se vrátí tempmat I-Cruise na svu nastavenu rychlst. I-Cruise je k dispzici také pr převdvku I-Shift v kmbinaci s mtrem D13.

30 SPECIFIKACE HNACÍ ÚSTROJÍ PŘEVODOVKY Manuální převdvky Ovládání pmcí lanvdů se samstatnými lanky pr phyb v pdélném a příčném směru umžňuje dsáhnut přesné plhy řazení s krátkým chdem. Patentvaná synchrnizace se servfunkcí snižuje sílu nezbytnu pr řazení. Převdvky mhu být z výrby připraveny pr instalaci kmpaktníh retardéru, pmcnéh phnu, nuzvéh čerpadla psilvače řízení, lejvéh chladiče a mnitrvání teplty leje. V2009B: 9 stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu. Dva stupně pr jízdu vzad. Max. tčivý mment 2000 Nm. V2214B: 14 stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu. Čtyři stupně pr jízdu vzad. Nejvyšší převd je přímý. Max. tčivý mment 2200 Nm. VT2814B: 14 stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu. Čtyři stupně pr jízdu vzad. Nejvyšší převd je přímý. Max. tčivý mment 2800 Nm. VTO2814B: 14 stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu. Čtyři stupně pr jízdu vzad. Nejvyšší převd je rychlběžný.. Max. tčivý mment 2800 Nm. Spjky CS43B-O: Jednktučvá suchá spjka. CS43B-OR: Jednktučvá suchá spjka se zesíleným blžením. CD38B-O: Dvuktučvá suchá spjka. CD40B-O: Dvuktučvá suchá spjka. Pwertrnic Plně autmatická planetvá převdvka s násbičem tčivéh mmentu pr vzy Vlv FH. V2506PT: 6stupňvá, dimenzvaná pr tčivý mment 2500 Nm. Zabudvané prgramy pr převdvku Pwertrnic Ecnmy ptimalizuje sptřebu paliva. K řazení dchází v těch nejhspdárnějších táčkách. Perfrmance pr situace, kdy je zaptřebí velký výkn mtru. K řazení dchází ve vyských táčkách mtru. VO2214B: 14 stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu. Čtyři stupně pr jízdu vzad. Nejvyšší převd je rychlběžný. Max. tčivý mment 2200 Nm. Oblžení disku u variant nebsahuje azbest ani lv (O Organické slžení). Varianta OR bsahuje zesílené blžení (R Reinfrced). V2514B: 14 stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu. Čtyři stupně pr jízdu vzad. Nejvyšší převd je přímý. Max. tčivý mment 2500 Nm. VO2514B: 14 stupňvá převdvka s hrní a dlní řadu. Čtyři stupně pr jízdu vzad. Nejvyšší převd je rychlběžný. Max. tčivý mment 2500 Nm. Manuální převdvka Pwertrnic

31 ZADNÍ NÁPRAVY / pmcný phn Zadní nápravy s jednduchu redukcí RSS1344C: Jednduchá náprava s jednstupňvým převdem s hypidním zubením. Max. tčivý mment 2400 Nm. Max. zatížení nápravy 13 tun. Max. celkvá hmtnst supravy 44 tun. RS1356SV: Jednduchá náprava s jednstupňvým převdem s hypidním zubením. Max. tčivý mment 2400/2800 Nm. Max. zatížení nápravy 13 tun. Max. celkvá hmtnst supravy 56/44 tun. RTS2370A: Tandemvá náprava s jednstupňvým převdem s hypidním zubením. Max. tčivý mment 3100 Nm. Max. zatížení zdvjené nápravy 23 tun. Max. celkvá hmtnst supravy 70 tun. Zadní nápravy s redukcí v nábjích kl RS1370HV: Jednduchá náprava s redukcí v nábji kla. Max. tčivý mment 3100 Nm. Max. zatížení nápravy 13 tun. Max. celkvá hmtnst supravy 70 tun. Pmcný phn K dispzici je celá řada pmcných phnů nezávislých i závislých na spjce pr phánění nejrůznějšíh vybavení nástaveb. Pmcné phny nezávislé na spjce PTOENG-R: Přím namntvaný v zadní části mtru k přímému phnu hydraulickéh čerpadla. PTPT-D/F: Určený pr převdvku Pwertrnic a pháněný přím z mtru, ze skříně násbiče mmentu. Spjvací zařízení DIN pr přímé připjení hydraulickéh čerpadla neb s připjvací přírubu pr klubvý hřídel. Pmcné phny závislé na spjce PTR-FL/FH: Připjvací příruba, výběr nízkých a vyských táček. PTR-D: Nízktáčkvý se spjvacím zařízením DIN pr přímé připjení hydraulickéh čerpadla. PTR-DM: Střednětáčkvý se spjvacím zařízením DIN pr přímé připjení hydraulickéh čerpadla. PTRD-F: Vysktáčkvý se spjvacím zařízením s připjvací přírubu pr přím mntvaný klubvý hřídel. PTRD-D: Vysktáčkvý s dvjitým phnem. Zadní spjvací zařízení s připjvací přírubu pr klubvý hřídel a přední spjvací zařízení DIN pr přímé připjení hydraulickéh čerpadla. PTRD-D1: Vysktáčkvý s dvjitým phnem. PTRD-D2: Vysktáčkvý s dvjitým phnem vzadu a jednduchým phnem vpředu. Dvě zadní připjvací příruby pr klubvý hřídel a přední spjvací zařízení DIN pr přímé připjení hydraulickéh čerpadla. RT2610HV: Tandemvá náprava s redukcí v nábji kla. Max. tčivý mment 3100 Nm. Max. zatížení zdvjené nápravy 26 tun. Max. celkvá hmtnst supravy 100 tun. RT3210HV: Tandemvá náprava s redukcí v nábji kla. Max. tčivý mment 3100 Nm. Max. zatížení zdvjené nápravy 32 tun. Celkvá hmtnst supravy 100 tun.* * Ve speciálních aplikacích a s mezeními pr Vlv FH16 až 180 tun. RSS1344C RS1356SV RTS2370A RS1370HV RT2610HV RT3210HV 2.64:1 2.50:1 2.43:1 3.61:1 3.61:1 3.61:1 Zadní nápravy: pměry 2.85:1 3.08:1 3.36:1 3.70:1 2.79:1 3.10:1 3.44:1 3.67:1 2.57:1 2.83:1 3.09:1 3.40:1 3.78:1 4.13:1 4.50:1 5.14:1 3.76:1 4.12:1 4.55:1 5.41:1 3.76:1 4.12:1 4.55:1 5.41:1 3.76:1 4.12:1 4.55:1 5.41:1 7.21:1 5.67:1 6.17:1

32 SPECIFIKACE PODVOZEK pdvzek Výšky pdvzků X-Lw (tahač FH, cca 810 mm), Lw (cca 850 mm), Med (cca 900 mm), (cca 1000 mm). Tažná zařízení K dispzici jsu tažná zařízení mntvaná uprstřed, plzavěšená, zavěšená a zavěšená pr přívěs s tandemvu nápravu. Všechna tažná zařízení lze namntvat v rztečích p 25 mm. Tčnice Certifikvaná instalace umžňuje zatížení až 36 tun. K dispzici je širká vlba variant včetně tčnice vyhvující standardu ISO s prfily ve tvaru L v různých výškách. Tčnice s přírubu představuje dlehčenu variantu, která nevyžaduje spjvací desku. Výška tčnice nad rámem je puze přibližně 140 mm. Palivvé nádrže Hliníkvé neb celvé nádrže bjemu 150 až 870 litrů. Maximální bjem paliva při pužití dvu nádrží je 1480 litrů u tahačů 4 2. Nádrže na AdBlue Plast neb krzivzdrná cel. Objem 36 až 125 litrů. Vlečené/tlačené nápravy K dispzici ve třech knfiguracích, pevné s jednduchými neb dvjitými kly, pasivně neb aktivně řízené. Tlačená náprava k dispzici jak pevná neb aktivně řízená pr tahače i pr pdvzky k dstavbě. Zadní dpružení RAD-L90: 4 2, listvé pružiny, S-parablické, zatížení nápravy 13 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. RAD-A4: 4 2, vzduchvé dpružení, zatížení nápravy 11,5/13 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. Zdvjené nápravy RADT-AR: 6 2/8 2, listvé pružiny, parablické, s pevnu vlečenu nápravu, zatížení zdvjené nápravy 19/21 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. RADT-A8: 6 2/8 2, 6 2, vzduchvé dpružení a pevná, pasivně neb aktivně řízená vlečená náprava, zatížení zdvjené nápravy 18/19 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. RADD-BR: 6 4/8 4, listvé pružiny, parablické, zatížení zdvjené nápravy 21 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. RADD-TR1: 6 4/8 4, listvé pružiny parablické/knvenční, zatížení zdvjené nápravy 23/26 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. RADD-TR2: 6 4/8 4, knvenční listvé pružiny, zatížení zdvjené nápravy 26/32 tun. Pr redukci v nábji kla. RADD-A8: 6 4/8 4, vzduchvé dpružení, zatížení zdvjené nápravy 21 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. RAPD-A6: 6 2, vzduchvé dpružení a pevná neb aktivně řízená tlačená náprava, zatížení zdvjené nápravy 18/19 tun. Pr jednduchu redukci a redukci v nábji kla. Přední nápravy FA-LOW: nízká přední náprava pr velmi nízké, nízké a středně vyské pdvzky, zatížení nápravy až 8 tun. FA-HIGH: vyská přední náprava pr vyské pdvzky, zatížení nápravy až 9 tun. Dvjité přední nápravy FA-HIGH: k dispzici v knfiguraci 8 2 a 8 4, zatížení náprav až 18 tun. RADT-A8 Zatížení přední nápravy Tahač: 7,1; 7,5; 8; 9 tun. Pdvzek k dstavbě: 7,1; 7,5; 8; 9 tun. Pdvzky k dstavbě dvjité přední nápravy: 8 2, 8 4: 16 a 18 tun. RADD-TR2

33 phn / výška pdvzku / rzvr Tahač (rzměry v dm) Pdvzek k dstavbě (rzměry v dm) RAD-L RAD-L RAD-A RAD-A RADT-AR RADT-A8 RAPD-A6 RADD-BR RADD-TR1 RADD-TR2 RADD-A8 Med Lw X-Lw Med Lw Med RADT-AR RADT-A8 RADD-BR RADD-TR1 RADD-TR2 RADD-A8 RADT-AR RADT-A8 RADD-BR RADD-TR1 RADD-TR2 Med Lw Med Lw Med Lw , , , , RADD-A

34 SPECIFIKACE PODVOZEK BRZDY Brzdy Ktučvé brzdy s elektrnicky řízeným brzdvým systémem Vlv EBS jsu k dispzici v prgramvých paketech Medium a pr pdvzky k dstavbě a tahače s návěsem. Prgram elektrnické stabilizace (ESP) je sučástí paketu EBS. Systém ESP je k dispzici pr tahače s knfigurací náprav 4 2, 6 2 a 6 4 a pr pdvzky k dstavbě 6 2 se vzduchvě dpruženu zdvjenu nápravu RADT. Díky tmu může splečnst Vlv nabídnut systém ESP pr téměř všechny aplikace ADR a kmbinace EMS. Škála brzdvých systémů také zahrnuje bubnvé brzdy Vlv s vačku Z se systémem ABS (prtiblkvací brzdvý systém). ABS prtiblkvací systém brzd Zabraňuje zablkvání kl při brzdění. Kmbinvání brzd Pmcné brzdy jsu autmaticky aktivvány jak pdpra brzd kl. Varvání při zvýšené tepltě brzd Varvání při přílišném zahřívání brzd. Diagnstika prstřednictvím TEA (Truck Electrnic Architecture) diagnstický systém vzu. Řízení uzávěrky diferenciálu (DLC) Autmatická aktivace uzávěrky diferenciálu při nízkých rychlstech. Synchrnizace uzávěrky diferenciálu (DLS) Funkce uzávěrky diferenciálu před aktivací uzávěrky diferenciálu jsu synchrnizvána pháněná kla. Řízení brzdicíh mmentu (DTC) Zabraňuje zablkvání pháněných kl na kluzkém pvrchu při uvlnění pedálu akcelerace. Stav systému EBS Prgramvé pakety EBS Funkce ABS prtiblkvací systém brzd Kmbinvání brzd Varvání při zvýšené tepltě brzd Diagnstika prstřednictvím TEA Ovládání uzávěrky diferenciálu Synchrnizace uzávěrky diferenciálu Řízení brzdicíh mmentu (DTC) Stav systému EBS EBD Pmc při rzjezdu d kpce Analýza ptřebení blžení Kntrla ptřebení blžení Snímač ptřebení blžení Asistence při nuzvém brzdění Varvání před špatným výknem brzd Systém kntrly trakce Mnitrvání brzd kl Kntrla síly na spjvacím zařízení Brzda přívěsu Elektrnický stabilizační prgram EBS MED Pdvzek k dstavbě EBS MED Tahač ebs high pdvzek k dstavbě EBS HIGH Tahač Sledvání stavu systému EBS prstřednictvím elektrnickéh systému vzidla TEA a systému VCADS Pr. Externí pžadavek na brzdění (EBD) Externí vládání brzd jinými systémy. Pmc při rzjezdu d kpce Brzdy jsu uvlněny až ve chvíli, kdy mtr dsáhne dstatečně velkéh tčivéh mmentu k zajištění jistéh rzjetí vzidla. Analýza ptřebení blžení Upzrnění na stav brzdvéh blžení prvádí výpčet kilmetrů d ptřebení stávajícíh brzdvéh blžení. Řízení ptřebení blžení (LWC) Vyrvnává rzdíly vzniklé různým ptřebením brzdvéh blžení u jedntlivých náprav.

35 BRZDY Snímač ptřebení blžení (LWS) Snímač, který upzrňuje na stav, kdy zbývá zhruba 20 % brzdvéh blžení. Kntrla síly na spjvacím zařízení (CFC) Autmatické přizpůsbení brzdné síly mezi tahačem a návěsem. Hydraulický retardér RET-TH: Kmpaktní retardér namntvaný na převdvce. Asistence při nuzvém brzdění Asistence při nuzvém brzdění zvyšuje brzdný tlak s cílem ptimalizvat brzdění a zkrátit brzdnu dráhu. Varvání před špatným výknem brzd Upzrní v případě příliš nízkéh zpmalení v pměru k tlaku na pedál. Systém řízení trakce (TCS) Prtiprkluzvý a synchrnizační účinek rzděluje tažnu sílu mezi pháněná kla. Mnitrvání brzd kl Nepřetržitá kntrla funkce brzd. Brzda návěsu Umžňuje prvádět bezpečnstní kntrlu při výměně návěsů. Elektrnický stabilizační prgram (ESP) Systém stabilizace brzd umžňuje nezávislé brzdění jedntlivých kl. Maximální brzdný účinek s retardérem (kňské síly)* Mtr EPG VEB VEB + D13A D13B D16E * Maximální brzdný účinek retardéru může být využit p dbu přibližně 20 s. Brzdný účinek ptm pstupně se zvyšváním teplty klesá přibližně na hdntu 544 kní, která je k dispzici nepřetržitě. RET-TPT: Integrvaný primární retardér, pr převdvku Pwertrnic. Maximální brzdný účinek s retardérem (kňské síly)** Mtr EPG D13A 775 D13B 788 ** Při nepřetržitém pužití je účinek mezen, jakmile se zvýší teplta chladicí kapaliny a leje. RET-TH RET-TPT

36 SPECIFIKACE KABINA VARIANTY KABIN Denní kabina (L1EH1) Spací kabina (L2H1) Kabina Glbetrtter (L2H2) Kabina Glbetrtter XL (L2H3) Denní kabina (L1EH1, nikli FH16): Denní kabina s phdlným a praktickým prstředím pr řidiče. Vnitřní výška 157 cm, 140 cm nad krytem mtru. Spací kabina (L2H1): Spací kabina s kmfrtním prstrem pr přencvání jedné či dvu sb. Vnitřní výška 157 cm, 140 cm nad krytem mtru. Kabina Glbetrtter (L2H2): Kabina Glbetrtter s kmfrtním prstrem pr přencvání až dvu sb. Kabina Glbetrtter pskytuje další úlžný prstr díky své vertikální stavbě. Vnitřní výška 193 cm, 176 cm nad krytem mtru. Kabina Glbetrtter XL (L2H3): Kabina Glbetrtter XL s kmfrtním prstrem pr přencvání až dvu sb. Kabina Glbetrtter pskytuje další úlžný prstr díky své přidané výšce. Vnitřní výška 210 cm, 193 cm nad krytem mtru. 38

37 KABINA Čtyřbdvé dpružení: Vinuté pružiny s tlumiči, zadní vzduchvé dpružení neb kmpletní vzduchvé dpružení. Spilery: Kmpletní nabídka střešních a bčních panelů, spilerů a bčních krytů pdvzku. Aerdynamicky tvarvané kryty kl. Sání vzduchu: Sání vzduchu je umístěn na levé straně vzu a je k dispzici ve vyské a v nízké verzi. Vlitelně je nabízen také přední sání vzduchu (FH). Barvy: K dispzici je přibližně 350 variant. Plstrvání: FH: Vinyl, textil, velur a kůže. FH16: Textil/kůže a kůže. Sedadl řidiče: Standard/Cmfrt/Deluxe. Sedadl lze pdélně nastavit v rzsahu 190 mm pr vzy FH a 200 mm pr vzy FH16, výškvě 100 mm. Sedadl řidiče je standardně vybaven pěrku hlavy, sklápěcím a nastavitelným pěradlem, výškvým a pdélným nastavením, nastavitelnu bederní pěrku a nastavením úhlu sedáku. Lůžka: Dlní lůžk: lůžk rzměrech , se střední částí širku 76 cm. Matrace: standardní pružinvé, 12,5 cm. Cmfrt a Recline, 16 cm, typu pcket spring. Lůžk Recline s nastavitelnu pru zad. Rzměry hrníh lůžka Standard cm. Rzměry hrníh lůžka Cmfrt cm. Úlžné prstry v interiéru: Přední plička se šesti zásuvkami pdle nrmy DIN a dvěma velkými úlžnými prstry s rletvými dvířky na straně řidiče i splujezdce. Pd lůžkem jsu vytahvací zásuvky 60 a 40 litrů. Menší úlžné prstry se nacházejí u paty (10 l) a čela (15 l) lůžka. Úlžné prstry se u paty a čela lůžka na PET láhve. Venkvní úlžné prstry: Na bu stranách se nacházejí velké úlžné prstry přístupné zvenku i zevnitř. Sklpný stůl: Deska stlu rzměrech cm s nsnstí 40 kg, jak vlitelný dplněk. Vlant: Vlant ve dvu velikstech průměr 450 mm neb 500 mm. Vlant lze výškvě nastavit v rzsahu 90 cm a lze jej naklánět v rzsahu 28 stupňů. Systém klimatizace Nabízeny jsu tři systémy klimatizace vyhvující všem ptřebám: Ventilátr s běžným vytápěním z chladiče mtru. Klimatizace s ručním vládáním. Klimatizace s autmatickým vládáním teplty. Příslušenství Katalg příslušenství můžete získat u svéh prdejce vzů Vlv neb na webvé stránce Sedadl splujezdce: Basic, Standard, Cmfrt a Deluxe. Všechna sedadla splujezdce jsu standardně vybavena pěrku hlavy. Otčné sedadl splujezdce je k dispzici jak vlitelná výbava. Kabina Glbetrtter XL s chranu prti pdjetí, sáním vzduchu, aerdynamickým paketem, bčními kryty pdvzku a aerdynamickými kryty kl. Výška kabiny na terénem TAHAČ Výška v mm (L1EH1) /phn Výška pdvzku Odpružení Pneumatiky 3160/4 2 Pružinvé/ vzduchvé 315/80-R /4 2 Med Pružinvé/ vzduchvé 315/70-R /4 2 Lw Vzduchvé/ vzduchvé 315/60-R /4 2 X-Lw Vzduchvé/ vzduchvé 295/60-R /6 2 Med Pružinvé/ vzduchvé 315/70-R22.5 Pdvzek k dstavbě Výška v mm (L1EH1) /phn Výška pdvzku Odpružení Pneumatiky 3155/6 2 Vzduchvé/ vzduchvé 315/80-R /6 2 Med Vzduchvé/ vzduchvé 315/70-R /6 2 Lw Vzduchvé/ vzduchvé 315/70-R /6 2 Pružinvé/ pružinvé 315/80-R /6 4 Pružinvé/ pružinvé 315/80-R /8 4 Pružinvé/ pružinvé 315/80-R

38 SPECIFIKACE KABINA SADY Řidič Bezpečnst řidiče Elektrnické řízení klimatu Střešní kn Kuřvé zbarvení sluneční clny Opěrky na ruce u bu sedadel řízení Řidič+ Alarm Bezpečné spdní lůžk Parkvací bezpečnstní světl Airbag Předpínače bezpečnstních pásů Vyhřívaná a elektricky vládaná zrcátka Dálkvě vládané zamykání bu dveří Přední zásuvka uprstřed Vyská úrveň výbavy přístrjvé desky Kžené pěrky ruku Viditelnst viditelnst Viditelnst+ Vlant ptažený kůží Aerdynamika Ostřikvače světlmetů Statické rhvé světlmety Dešťvý snímač Bi-xennvé světlmety Střešní spiler Bční spiler (krátký/dluhý) Bční kryty pdvzku Bční chrana prti pdjetí Bezpečná jízda tahač Bezpečná jízda Bezpečná jízda+ Kancelářský/jídelní mdul Ovládací panel u lůžka Zamykatelná schránka na cennsti Tpení v kabině Kabina L2H1 s lůžkem pr jednu sbu Kabina L2H2 s lůžkem pr jednu sbu Kabina L2H2 s lůžky pr dvě sby Kabina L2H3 s lůžky pr dvě sby Zrcátk na sluneční clně Kabina L2H2 s lůžky pr dvě sby a kancelářským paketem Kabina L2H3 s lůžky pr dvě sby a kancelářským paketem EBS s ESP Ochrana prti vyjetí z jízdníh pruhu Výstraha pr řidiče Pdpra při změně jízdníh pruhu Adaptivní tempmat Preventivní bezpečnst pdvzek k dstavbě Bezpečná Bezpečná jízda jízda+ EBS Medium Ochrana prti vyjetí z jízdníh pruhu Výstraha pr řidiče Pdpra při změně jízdníh pruhu Adaptivní tempmat 40

39 SADY Zvukvé systémy AUDIO Audi kmfrt Audi kmfrt+ Rádi* Reprduktry Ovládání na vlantu Pdpra Bluetth Připjení USB Zvukvý vstup minijack Dálkvé vládání 400W zesilvač * Rádi s přehrávačem CD a výknem 4 35 W, standardně kód prti dcizení Odpčinek kabiny Glbetrtter 1 Lůžk 1 Lůžk+ 2 Lůžka 2 Lůžka+ Sklápěcí lůžk Hrní zadní úlžný prstr Držák lahve u lůžka Tpení v kabině* Ovládací panel spací kabiny Mdul řízení světel Pružné lampičky na čtení Stlek Otčné sedadl splujezdce Chladnička na 27 l * V severské verzi PH-ENGCA Odpčinek spací kabina 1 Lůžk 1 Lůžk+ Sklápěcí lůžk Držák lahve u lůžka Tpení v kabině Ovládací panel spací kabiny* Nční světl Pružné lampičky na čtení Stlek Otčné sedadl splujezdce Chladnička na 27 l * V severské verzi PH-ENGCA 41

40 APLIKACE Legendární Vlv FH je výknné a phdlné v prvedení jak tahač i jak pdvzek k dstavbě. Širká nabídka sučástí hnacíh ústrjí, pdvzku a kabiny pskytuje brvský prstr pr přizpůsbení vzu. V tmt materiálu je uveden něklik příkladů výhdných specifikací. Specifikace se však mhu na jedntlivých trzích lišit. Prdejce nákladních vzů Vlv vám chtně uvede další příklady ptimálních sestav. 42

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží

411 HT JCB KOLOVÝ NAKLADAČ ½ ¹. Celková délka Střed nápravy od patního čepu lopaty Rozvor náprav Střed nápravy od hrany protizávaží MAX. VÝKON MOTORU: 74 kw MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 8774 MAX. OBJEM LOPATY: 1,7m³ SPECIFIKACE STROJE - Standardní zdvih SPECIFIKACE STROJE - Vyský zdvih. l º, T E ½ ¹ M A µ» R R» TE ja SPECIFIKACE STROJE

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Výkon a točivý moment. Čistý výkon podle: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Otáčky motoru (ot./min) Max. výkon při 1400 1800 ot.

Výkon a točivý moment. Čistý výkon podle: EC 582/2011 D16K750 D16K650 D16K550 D16K550. Otáčky motoru (ot./min) Max. výkon při 1400 1800 ot. motor Dk euro 6 Motor D16K Euro 6 Výkon a točivý moment Výkon a točivý moment Čistý výkon podle: EC 582/2011 Čistý výkon podle: EC 582/2011 Výkon (koní) Točivý moment (Nm) Výkon (koní) Točivý moment (Nm)

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Aktivní bezpečnost. Systémy aktivní bezpečnosti v nákladních vozech Volvo

Aktivní bezpečnost. Systémy aktivní bezpečnosti v nákladních vozech Volvo Aktivní bezpečnost Systémy aktivní bezpečnosti v nákladních vozech Volvo VOLVO UDÁVÁ SMĚR VÝVOJE AKTIVNÍ BEZPEČNOSTI Bezpečnost byla pro společnost Volvo vždy jednou ze základních hodnot. Výsledky společnosti

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Obsah 1 ČÁST - LŮŽKA... 2 1.1 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ 2 KUSY... 2 1.1.1 Medicínský účel... 2 1.1.2 Pžadvané věcné plnění, vlastnsti a parametry přístrje...

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Terapie rázovou vlnou ve veterinárním lékařství

Terapie rázovou vlnou ve veterinárním lékařství Terapie rázvu vlnu ve veterinárním lékařství TERAPIE RÁZOVu VLNu RYCHLÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA OD BOLESTI Unikátní neinvazivní řešení blesti muskulskeletální sustavy. Nutné jen tři až čtyři léčebné prcedury v

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

AVV&CRV na jednotkách řady 471

AVV&CRV na jednotkách řady 471 AVV&CRV na jedntkách řady 471 Inicializace: Přestavením režimvéh přepínače d plhy CB. Puze pkud jedntka stjí! Při přestavení režimvéh přepínače d plhy CB za jízdy bez předchzíh zadání údajů, zadá systém

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Změny v londýnské nízkoemisní zóně

Změny v londýnské nízkoemisní zóně Tiskvá zpráva Březen 2011 Změny v lndýnské nízkemisní zóně Registrujte se d dnešníh dne, abyste prkázali, že splňujete dané nrmy (www.tfl.gv.uk/lezlndn). Od 3. ledna 2012 dchází ke změně v emisních nrmách.

Více

Poznej pravdu. www.mytyfakta.cz. Ceník, platnost od 13. února 2012. Třída ML

Poznej pravdu. www.mytyfakta.cz. Ceník, platnost od 13. února 2012. Třída ML Pznej pravdu www.mytyfakta.cz Ceník, platnst d 13. únra 2012 Třída ML Obsah Ceník základních mdelů 3 Ceník mdelu Lk 4 Rzšířená sérivá výbava pr 5 Sérivá výbava třídy ML 6 8 Příplatkvé výbavy Druhy laků,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Jízdní vlastnosti. Výkon. Pohodlí. total. Efektivita spotřeby. Bezpečnost. Životní prostředí. Efektivita dopravy. Flexibilita

Jízdní vlastnosti. Výkon. Pohodlí. total. Efektivita spotřeby. Bezpečnost. Životní prostředí. Efektivita dopravy. Flexibilita Volvo FH Jízdní vlastnosti Výkon Pohodlí total Efektivita spotřeby Bezpečnost Životní prostředí Efektivita dopravy Flexibilita Obsah Chcete-li lépe podnikat Nákladní vůz, který splňuje očekávání Všestranná

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

H Ar- ř 7. PAt. I. Smluvní strany

H Ar- ř 7. PAt. I. Smluvní strany H Ar- ř 7 PAt '\is4^akt&4am^ i^au -ti.il.whwakad KUMSP00G5886 AK-AJ) SM3 OUVY (DODÁTKLfi -3- r v mk zkr tíi: I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupen: IČ: DIČ: bankvní spjení: čísi účtu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Návd k pužití Vibrační desky ZI-RPE60 / Zi-RPE90 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více