DISKUSNÍ SETKÁNÍ SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISKUSNÍ SETKÁNÍ SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT"

Transkript

1 DISKUSNÍ SETKÁNÍ SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT AKTUÁLNÍ TRENDY A TÉMATA TRH PRONÁMŮ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR Ing. PAVEL NOVÁK. KNIGHT FRANK, spol. s r.o. Leden 2016

2 TRENDY Rozhodování společností - orientace více na zaměstnance Komplexnější posuzování a zvýšené nároky na lokalitu Zavádění konceptů nových pracovních stylů Activity based working Zelené certifikace - BREAM, LEED KOMERČNÍ PRONÁJMY

3 KOMERČNÍ PRONÁJMY V dnešní době je roční nájemné (vč. poplatků) za pracovní stanici nižší než odměna personální agentuře za nahrazení zaměstnance, který odejde. Společnosti tak chtějí využít své kanceláře jako způsob, jak dát najevo svým zaměstnancům, že si jich cení.

4 KOMERČNÍ PRONÁJMY Kritéria posuzování objektu nájemci A. Lokalita, lokalita, lokalita!!! Kde bydlí vedení Jak je dostupné pro zaměstnance B. Objekt C. Finance - korporátní společnosti - zájem o zelené certifikace, interní kritéria - otevíratelná okna

5 KOMERČNÍ PRONÁJMY Activity based workplace co? Styl práce umožňující pracovat lidem kde, kdy a jak budou pracovat nejvíce efektivně Ne každý vyžaduje stůl ve stejnou dobu Založeno na důvěře, nikoliv přímém dozoru Není to novinka v zahraničí už u vybraných firem v 90. letech KOMERČNÍ PRONÁJMY

6 KOMERČNÍ PRONÁJMY KOMERČNÍ PRONÁJMY

7 KOMERČNÍ PRONÁJMY Activity based workplace co? KOMERČNÍ PRONÁJMY

8 KOMERČNÍ PRONÁJMY Z hlediska objektu. Jaká budova nejvíce sedí nové pracovní styly?? - musí mít propojený a flexibilní prostor - nemusí se jednat o novou budovu - v určitých místech zhuštění osob nároky na chlazení / přívod vzduchu Dopad na požadované prostory nájemce Nájemce potřebuje až o 20% - 30% nižší plochu Snížené reaktivní nároky na expanzi či redukci? Delší doba nájmu?? výhoda pro pronajímatele

9 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Pavel Novák Vedoucí oddělení komerčních pronájmů KNIGHT FRANK, spol. s r.o. Václavské nám Praha 1 Česká republika

10 ASSET MANAGEMENT SPRÁVA AKTIV ZBYNĚK LAUBE, PALMER CAPITAL HEAD OF ASSET MANAGEMENT CEE KOMERČNÍ PRONÁJMY 1/2016

11 PŘEDSTAVENÍ Vedoucí správy aktiv a developmentu ve skupině Palmer Capital v regionu CEE 3 investiční a 2 developerské fondy ve správě Z toho 4 uzavřené a 1 fond otevřený, kótovaný na burze NYSE Euronext Amsterdam SE Výnos akcií fondu PCEEP za % (including dividend (EUR 0,40) Porovnání vývoje hl. indexů v 2015: AEX (Dutch Main Index): 4.5% AEX Real Estate Index: 11.70% KOMERČNÍ PRONÁJMY Celková hodnota majetku ve správě 5 mld CZK Skladba investiční části portfolia: kanceláře 60% / průmysl 20% / retail 20% Skladba investorů: 90% zahraniční kombinace privátních a institucionálních a 10% čeští investoři

12 SPRÁVA AKTIV V PODÁNÍ NAŠÍ SKUPINY Přímý zástupce majitele s plnou rozhodovací pravomocí Strategické plánování rozvoje hodnoty aktiv Lokální řízení projektů zvyšovat obsazenost.., snižovat náklady.., zvyšovat kvalitu Investiční reporting investorská úroveň x legislativní úroveň v lokálním i mezinárodním měřítku Finanční management věčná snaha o optimalizaci úvěrových podmínek Řízení subdodavatelských řetězců a aktivní rozvoj obchodních vztahů s klienty / nájemci Kontinuální snaha o transparentnost procesů Spolupráce v rámci skupiny umožňující využití zkušeností a trendů ze zahraničí MY SE O INVESTICE STARÁME KOMERČNÍ PRONÁJMY

13 TRENDY A SMĚRY Vztah Správa aktiv x Správa nemovitostí x Údržba a opravy nemovitostí Rozdíly ve správě projektů dle: a) velikosti projektů b) dle investora/ skupiny investorů c) dle charakteru investiční orientace Proč je správné oddělovat jednotlivé činnosti ve správě a řízení nemovitostních projektů? Zvyšování nároků dohledových orgánů (bankovních, burzovních, finanční audity) Odborná kvalifikace správců aktiv / asset managerů Automatizace a standardizace procesů, softwarová podpora KOMERČNÍ PRONÁJMY

14 CONTACTS Ing. Zbyněk Laube Head of Asset and Development Palmer Capital Czech Republic s.r.o. Politických vězňů 912/ Praha 1 Czech Republic Tel KOMERČNÍ PRONÁJMY

15 DISKUSNÍ SETKÁNÍ SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT AKTUÁLNÍ TRENDY A TÉMATA V PROPERTY MANAGEMENTU Ing. Petr Machula, Ph.D. KNIGHT FRANK, spol. s r.o. Leden 2016

16 Asset x Property x Facility management Asset Management správa aktiva Property management Facility management zajištění komplexního provozu a ekonomicky administrativních služeb zajištění provozu technologií, úklidu, ostrahy, údržby, atd.

17 TRENDY V OBLASTI PROPERTY MANAGEMENTU Výrazně vyšší zájem vlastníků i nájemců o provoz objektů Stálý tlak na ceny poskytovaných služeb Aktivní přístup všech zúčastněných stran návrhy na zlepšení Aktivní tendrování všech dodávaných služeb, zejména médií Pravidelný kontakt s nájemci, dohled klienta, zájem o fungování nájemce, jeho stabilitu a možné problémy Zvýšené nároky na reporting a administrativu aktivnější zájem o provozní data objektů ze strany vlastníků i financujících institucí Sjednocování formátů dokumentů, automatizace předávání dat Konzultace v přípravné fázi projektů Posílení lokálních investorů na realitním trhu, kteří upřednostňují interní zajištění poskytovaných služeb

18 AKTUÁLNĚ ŘEŠENÁ TÉMATA Energetický audit dle 9 odst. 2 zákona 406/ v případě, že se nejedná o malého a středního podnikatele (250 zaměstnanců, obrat 50 mil EUR, ) PENB od povinnost předat PENB nebo jeho ověřenou kopii nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy (kupní smlouvy), povinnost předat grafickou část PENB nebo ověřenou kopii zprostředkovateli a povinnost uvádět ve všech propagačních materiálech. Pokud nebyl předán, povinnost zprostředkovatele uvádět nejhorší klasifikační třídu. - 7a zákona 406/2000 Dopad nařízení vlády ze dne o navýšení minimální mzdy od

19 KOMPLEXNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB X SPECIALIZOVANÍ DODAVATELÉ FM SLUŽEB Výhody komplexní dodávky služeb: - jeden subjekt pro komunikaci - zjednodušení smluvních vztahů - lepší kontrola nad termíny a jejich plněním - zjednodušení při nastavení úrovně služeb a při jejich kontrole - zajištění stejné kvality u všech podpůrných služeb - převzetí odpovědnosti a rizik Nevýhody komplexní dodávky služeb: - možné navýšení ceny vlivem postoupení některých služeb - v případě nekvalitní komunikace se tento problém rozšiřuje na více podpůrných služeb

20 KOMPLEXNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB X SPECIALIZOVANÍ DODAVATELÉ FM SLUŽEB Výhody komplexní dodávky služeb: - jeden subjekt pro komunikaci - zjednodušení smluvních vztahů - lepší kontrola nad termíny a jejich plněním - zjednodušení při nastavení úrovně služeb a při jejich kontrole - zajištění stejné kvality u všech podpůrných služeb - převzetí odpovědnosti a rizik Nevýhody komplexní dodávky služeb: - možné navýšení ceny vlivem postoupení některých služeb - v případě nekvalitní komunikace se tento problém rozšiřuje na více podpůrných služeb

21 Outsoursing x Insoursing Výhody Outsourcingu: - přenesení rizik na dodavatele služeb - předcházení krizovým situacím - pružnější reakce na nové požadavky a zavádění nových metod a technologií - okamžitá dostupnost odborníků pro různé oblasti - zjednodušení podmínek pro fúze a reorganizaci - garance kvality úrovně služeb - zjednodušení manažerské práce Nevýhody outsourcingu + výhody insourcingu: - ztráta odborného personálu - nejednoznačné stanovování rozsahu služeb (komunikace) - loajalita vlastních zaměstnanců

22 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Petr Machula, Ph.D. Vedoucí oddělení správy nemovitostí KNIGHT FRANK, spol. s r.o. Václavské nám Praha 1 Česká republika

23 SCF SERVIS Tailor made real estate solutions EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT TRENDY V OBLASTI FACILITY MANAGEMENTU MICHAL ROŽNOVSKÝ, MBA Hlavním cílem je trvale udržet spokojenost a důvěru, kterou do nás vkládají naši zákazníci.

24 TRENDY V OBLASTI FM Jak to vnímáme Účast FM při rodícím se projektu samozřejmostí se stává účast FM již ve fázi projektování následně při vlastní realizaci (účast na KD stavby, vzorkování, komplexní zkoušky technologií, přebírání stavby, apod ) dále velmi úzce spolupracuje s PM v oblasti sjednávání servisních smluv pak následně správy Zde FM předává svoje zkušenosti z provozu objektů, které vedou např. k lepší efektivitě i následné ekonomice.

25 TRENDY V OBLASTI FM HELP DESK požadavek evidence impulsů od nájemců (reklamace, žádosti..) prostřednictvím HELP DESKU jasná evidence a zpětná vazba pro nájemce i vlastníka nebo PM nahrazuje ovou komunikaci

26 TRENDY V OBLASTI FM V současné době vnímáme větší nároky na FM, jak z pohledu odborností, tak i dodávaných služeb a jejich reakční doby výstavba nových FIT OUTů nebo například modernizace prostor řešení vlastních požadavků nájemců na speciální technologie např. EZS, EKV, přesné chlazení serverů apod nájemci rádi využívají služeb FM i pro vlastní potřeby např. revize spotřebičů, PO nebo BOZP a další nástup na poruchu nejlépe do max 1 hodiny Dále je také požadováno, aby FM řešil více záležitostí bez zatížení PM, jedná se hlavně o provozní záležitosti.

27 TRENDY V OBLASTI FM Dalším důležitým požadavkem je jedna kontaktní osoba / cíl mít jednoho dodavatele Většina klientů požaduje jednu kontaktní osobu pro všechny činnosti (ostraha, recepce, údržba, revize, péče o zeleň a další ) V poslední době se snaží i tyto služby sdružovat pod FM

28 V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici. Děkuji za pozornost. SCF SERVIS, s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno, IČ: SCF SERVIS, s.r.o., Vlčie hrdlo 90, Bratislava, IČ: (QMS) ISO 9001:2008 (EMS) ISO :2004

29 BIM A FACILITY MANAGEMENT RADOMÍR NĚMEČEK / TOMÁŠ ČERMÁK PRAHA

30 CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami s komplexní otevřenou databází informací o objektu a jeho prvcích. BIM (Building Information Modeling) revoluční způsob zpracování projektové dokumentace stavebních projektů s reálnými a zejména finančními přínosy pro developery, investory, dlouhodobé vlastníky a uživatele. Klíčovým prvkem BIM je vytváření a správa databáze a využívání informací a dat všemi účastníky projektu během celého životního cyklu budovy - od návrhu, výstavby, správy budovy, rekonstrukce až po její demolici např.: typy, počty a materiál výrobků a zařízení rozměry a výkazy výměr konstrukcí, povrchů apod. vlastnosti stavebních, technických a technologických prvků i ostatního vybavení typové a záruční listy. SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 2 KOMERČNÍ PRONÁJMY

31 BIM VE SVĚTĚ A LEGISLATIVA BIM legislativně uzákoněn již v několika zemích EU Dánsku, Norsku, Finsku, Nizozemí, od roku 2016 se přidá Velká Británie a od roku 2017 Francie. BIM je v těchto zemích povinný pro všechny projekty ve veřejném sektoru. V dalších zemích EU vč. České republiky se o uzákonění stále jedná. V únoru r vydala EU směrnici doporučení pro všechny členské země, aby pracovaly v BIM. V rámci EU i jednotlivé soukromé instituce a zadavatelé vytvářejí vlastní předpisy nutící projektanty a dodavatele těchto projektů využívat BIM nástroje šetřící celkové náklady staveb např. Deutsche Bundesbahn - pro projekty menších a středních železničních stanic a pomocných staveb. SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 3 KOMERČNÍ PRONÁJMY

32 BIM VE SVĚTĚ A LEGISLATIVA Proč se ve světě zavádí metodika BIM? Podle průzkumů v současnosti: až 30% projektů nedodrží rozpočet pro 92% klientů jsou pro stavbu výkresy neadekvátní způsob pro zprostředkování informací až 37% materiálu skončí jako odpad v důsledku nedokonalé přípravy a koordinace až 10% nákladů se vynakládá na změnu stavby ještě při samotné realizaci Tyto problémy redukuje zavedení BIMu do praxe. Kromě nižších nákladů na stavbu budovy nebo její správu, BIM umožňuje také rychlejší zhotovení projektu nebo rychlejší výstavbu a eliminaci problémových situací na stavbě. Zdroj: bimproject.cz SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 4 KOMERČNÍ PRONÁJMY

33 BIM V ČR V České republice MPO - zastřešující role koordinátora pro zavedení BIM v České republice Odborná rada pro BIM byla založena v květnu Nestátní a nezisková organizace - systematicky a dlouhodobě se věnuje problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Obermeyer Helika je prostřednictvím T. Čermáka členem CzBIM a pracovní skupiny PS#03 BIM & Realizace SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 5 KOMERČNÍ PRONÁJMY

34 PROČ POUŽÍVAT BIM? SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 6 KOMERČNÍ PRONÁJMY Přesné výkazy výměr a prvků Zvýšení transparentnosti zejména při přípravě výběrových řízení 100% kontrola nad prostorovými vazbami všech prvků modelu omezení chyb v koordinaci profesí - jasná kontrola kolizních míst v projektu Úspory času a nákladů při projektování a jednoduchá kontrola plnění rozpočtu Jednoduchá reakce na klientské změny Snížení provozních nákladů díky optimalizaci technologií v budově a vlastní budovy Vytvořený model umožňuje neomezený počet půdorysů, řezů a pohledů Jednoduchá příprava podkladů pro jednotlivé profese Náklady na implementaci BIM snášejí projektanti a developeři / vlastníci / uživatelé získávají benefity

35 BIM A SPRÁVA NEMOVITOSTI Náklady během životního cyklu stavby Zdroj: CAD Studio a.s. - SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 7 KOMERČNÍ PRONÁJMY

36 BIM A SPRÁVA NEMOVITOSTI V průběhu životního cyklu budovy nedochází ke ztrátě dat a informací vnesených na začátku projektantem, ani informací připojených stavbou a následně správcem budovy. Načtení dat pro FM systémy z BIM modelu generálního projektanta. Všechny změny stavby, dispozic, zařízení nebo vybavení se tak jednoduše a efektivně (v ideálním případě automaticky) promítají do FM softwaru. Propojení databáze a modelu graficky - jednodušší a přehlednější práce pro správce - s FM systémy mohou pracovat i pracovníci, kteří nejsou přímo zaškoleni v BIM. Možnost připojit veškeré dokumenty např. záruční a technické listy nebo smlouvy o údržbě. Díky přesnému výkaznictví BIM přináší úspory času a nákladů při objednávkách dodávek a služeb (výběrová řízení) při provozu budovy (např. pravidelné malování, úklid, opravy a výměny technologických zařízení, SDK, zářivek atd.) SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 8 KOMERČNÍ PRONÁJMY

37 BIM NÁSTROJE PRO SPRÁVU BUDOV Aplikace BIM FOR ME Webová aplikace pro prohlížení a správu informačního modelu Umožňuje procházet 3D model i prohlížet 2D dokumentaci Vyhledávat jednotlivé prvky v modelu Atributy komponent je možné dodávat na základě uživatelských potřeb Lze přikládat k prvkům například technické listy, záruční listy Přístup k informacím k budově kdykoli a odkudkoli bez nutnosti instalace nákladných a složitých softwarů Není třeba detailní znalosti žádného BIM systému pro tvorbu modelu SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 9 KOMERČNÍ PRONÁJMY

38 APLIKACE BIM FOR ME - VÝHODY 3D prohlížení modelu prostřednictvím webového rozhraní Připojování libovolných dokumentů k jakémukoliv prvku v budově Možnost tvorby uživatelských skupin vlastností, které vám pomohou lépe třídit obsažené informace každého prvku podle stupně zájmu o daný prvek Pokročilý filtr vyhledávání je samozřejmostí, stejně jako ukládání na pozdější použití s možností exportu do xls či csv formátu Možnost doplnit parametry ke komponentě přímo ve webovém prostředí bez nutnosti úprav v samotném programu vytvoření modelu Všechny dokumenty a uživatelské vlastnosti mohou být uloženy na serverech vaší firmy pro větší pocit bezpečí SCHOPNÝ ASSET MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ FACILITY MANAGEMENT BIM 10 KOMERČNÍ PRONÁJMY

39 Děkujeme Vám za pozornost! V případě zájmu o rozšířenou verzi této prezentace včetně ilustrativních ukázkových obrázků a snímků z vytvořených BIM modelů nás prosím kontaktujte. OBERMEYER HELIKA a.s. Beranových Praha 9 Czech republic tel.: KOMERČNÍ PRONÁJMY

BIM A FACILITY MANAGEMENT

BIM A FACILITY MANAGEMENT BIM A FACILITY MANAGEMENT RADOMÍR NĚMEČEK / TOMÁŠ ČERMÁK 29.1.2016 PRAHA CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami s komplexní

Více

BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY

BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY RADOMÍR NĚMEČEK / TOMÁŠ ČERMÁK 11.2.2016 PRAHA CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami

Více

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR Témata diplomových prací K126 v letech - Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) Anton Zdroje a základní formy financování stavebních projektů Porovnání nákladů životního cyklu stavby projektované standardní technologií

Více

ODBORNÝ SEMINÁŘ BIM TOMÁŠ ČERMÁK BRATISLAVA

ODBORNÝ SEMINÁŘ BIM TOMÁŠ ČERMÁK BRATISLAVA TOMÁŠ ČERMÁK 14.3.2017 BRATISLAVA CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami s komplexní otevřenou databází informací o

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

INFORMAČNÍ STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o.

INFORMAČNÍ STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o. ZHOTOVITEL: TECHNISERV IT, spol. s r. o. Luděk Telecký, Ředitel TECHNISERV IT, spol. s r. o. - OBSAH PREZENTACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI FILOZOFIE STRATEGIE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY GLOBÁLNÍ POHLED NA INFORMAČNÍ

Více

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1

Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Implementace provozně ekonomického systému pro úřad Městské části Praha 1 Michal Andrlík, Indra Czech Republic, mandrlik@indra.cz Představení zákazníka: Městská část Praha 1 leží v centrální oblasti Prahy

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních surovin

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních surovin MPO JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ BIM V ČR Fórum českého stavebnictví 2015 Praha, Clarion Hotel, 10. března 2015 Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních surovin 1 Co je to BIM? Building

Více

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot MPO JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ BIM V ČR Konference BIM ve stavebnictví Praha, 24. června 2015 Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot 1 Co je to BIM? Building Information Modeling

Více

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B.

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Plnění A: KA 2 - Strategie rozvoje úřadu a města Současný stav: Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města

Více

Milan Doležal Michal Oujezdský Michael Petřík

Milan Doležal Michal Oujezdský Michael Petřík Milan Doležal Michal Oujezdský Michael Petřík Reality-úvod Cokoliv, co je připevněné k zemi (nemovité) Významné úložiště peněz Druhy ekonomických činností v oblasti realit: ohodnocení, asistence při prodeji

Více

Dětská hřiště bezpečnost a certifikace

Dětská hřiště bezpečnost a certifikace Dětská hřiště bezpečnost a certifikace Ing. Simon Palupčík, MBA 14/09/2014 Firemní prezentace Snímek 1 Kdo nese odpovědnost za bezpečnost? Investor Provozovatel Architekt Dodavatele Výrobce 14/09/2014

Více

Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému

Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému Bezpečnostní management - Základní postupy při budování bezpečnostního systému ŠMP AMG ČR 2014 Pavel Jirásek CultureTech, s.r.o. Prezentace Základní definice Přínosy kvalitní bezpečnostní strategie pro

Více

SEKCE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY

SEKCE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY Představení společnosti EGE, spol. s r.o. je česká společnost působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky speciálních zařízení pro energetický průmysl zapouzdřených vodičů, zhášecích

Více

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

IFS APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ OA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA 2 APPLICATIONS PRUŽNÉ ŘEŠENÍ PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ CM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM

Více

Management staveb. Jaroslava Tománková Dana Cápová. FinEco

Management staveb. Jaroslava Tománková Dana Cápová. FinEco Management staveb Jaroslava Tománková Dana Cápová FinEco Management staveb Autoři: Jaroslava Tománková Dana Čápové Recenzenti: doc. Ing. František Kuda, CSc. (VŠB-TU Ostrava) Lig. Jiří Škabrada (výrobní

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

BIM: MÝTY A FAKTA BIM JAKO NÁSTROJ EFEKTIVNÍHO PROJEKTOVÁNÍ, VÝSTAVBY A SPRÁVY

BIM: MÝTY A FAKTA BIM JAKO NÁSTROJ EFEKTIVNÍHO PROJEKTOVÁNÍ, VÝSTAVBY A SPRÁVY BIM: MÝTY A FAKTA BIM JAKO NÁSTROJ EFEKTIVNÍHO PROJEKTOVÁNÍ, VÝSTAVBY A SPRÁVY Petr Vaněk Odborná rada pro BIM www.czbim.org info@czbim.org Odborný seminář ČKLOP 11. března 2015, VELUX Česká republika,

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Oceňování nemovitostí u realitních fondů

Oceňování nemovitostí u realitních fondů Budova Qubix, Praha, Česká republika V portfoliu fondu od: březen 2014 Oceňování nemovitostí u realitních fondů Real Estate Autumn 2015 nemofond@reicofunds.cz www.reico.cz Metody oceňování nemovitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Developerský trh v ČR

Developerský trh v ČR Developerský trh v ČR Akvizice v oblasti nemovitostí komplexní pohled Seminář časopisu Stavební fórum 16.09.2008 Praha Ing. arch. & Ing. Filip Endal, fendal@deloittece.com Cíle přednášky Cílem přednášky

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

KOMPLEXNÍ DOHLEDOVÉ SYSTÉMY

KOMPLEXNÍ DOHLEDOVÉ SYSTÉMY KOMPLEXNÍ DOHLEDOVÉ SYSTÉMY Stálý dohled nad klíčovými technologiemi a systémy záložních zdrojů ať jste kdekoli DOHLEDOVÉ SYSTÉMY SPOLEČNOSTI PRONIX Dohledové a monitorovací systémy PRONIX představují

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice 2012/27/EU

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) Úvod do problematiky zemědělských staveb Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Mateřské školy, zařízení péče o děti

Mateřské školy, zařízení péče o děti Mateřské školy, zařízení péče o děti OBSAH: 1 Identifikace společnosti... 3 2 Nabídka služeb... 4 2.1 Dotační poradenství... 4 2.2 Organizace výběrových řízení... 4 2.3 Inženýrské služby... 5 2.4 Vzdělávací

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

FACILITY MANAGEMENT a HODNOTA NEMOVITOSTI

FACILITY MANAGEMENT a HODNOTA NEMOVITOSTI FACILITY a HODNOTA NEMOVITOSTI Seminář Stavebního Fóra Facility Management a řízení firemních aktiv Červen 2013 Představení ING. ONDREJ FUKAL MRICS PARTNER, HEAD OF 1917 založena v USA 60 zemí 253 kanceláří

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 4 1 Název: Personální zajištění realizace Zaměření: Cílové skupiny: Interní / externí proveditelnost projektu Podnikatelé,

Více

Realizace koncepce BIM

Realizace koncepce BIM Realizace koncepce BIM aktuální stav po 3 čtvrtletích (z 16) Jaroslav Nechyba ředitel Odboru koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci Co je BIM? Strašák nebo příležitost? Jaroslav Nechyba ředitel

Více

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti ekonomicky efektivního využívání

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti ekonomicky efektivního využívání SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

Klíčové údaje. Dokončené plochy v roce 2013. Slovo ředitele Tomáš Jirků

Klíčové údaje. Dokončené plochy v roce 2013. Slovo ředitele Tomáš Jirků Slovo ředitele Tomáš Jirků Před dvanácti měsíci jsme i od mnoha z Vás, kteří čtete tyto řádky, přijímali přání úspěšného roku 2013. Mnozí nezůstali jen u zdvořilostní fráze a následně se aktivně zapojili

Více

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FM PROCESŮ PREZENTACE

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FM PROCESŮ PREZENTACE EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FM PROCESŮ TCG Technical Consulting Group s. r. o. PREZENTACE 15.9.2016 www.tcg.cz info@tcg.cz Obsah 1. Představení společnosti 2. Základní principy efektivního řízení FM 3. Základní procesy

Více

eeebid.com Inc. Elektronické aukce jako nástroj snižování nákupních cen a nákladů firmy

eeebid.com Inc. Elektronické aukce jako nástroj snižování nákupních cen a nákladů firmy eeebid.com Inc. Elektronické aukce jako nástroj snižování nákupních cen a nákladů firmy www.eeebid.com Ing. Pavel Mysík, Key Account Manager, eeebid.com Group pavel.mysik@eeebid.com Tel: 222 231 307 Společnost

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky Stručný popis záměru ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace

Více

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu

C) které nabízí nejlepší pracovní sílu SOUTĚŽÍCÍ A METODIKA HODNOCENÍ Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce s rozšířenou působností v ČR (205 municipalit). Město Praha bude vyhodnoceno samostatně (22 městských správních obvodů).

Více

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava. Ing. Jaroslav Krčmář

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava. Ing. Jaroslav Krčmář Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky OP ŽP Název veřejné zakázky Zadavatel: Sídlo: Zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Vojtěch Rajtr statutární náměstek

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Vojtěch Rajtr statutární náměstek CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Vojtěch Rajtr statutární náměstek Výsledky roku 2013 Statistiky projektů -- CzechInvest v roce 2013 pomohl k rozhodnutí u 108 investičních projektů

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

PŘÍLOHA Č. 11C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 11C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 11C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví K transpozici evropské směrnice EPBD II 2010/31/EU Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

Ekonomika a management ve výstavbě

Ekonomika a management ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Ekonomika a management ve výstavbě Úvod Stavebnictví v ČR Legislativní rámec výstavby Společenské

Více

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření)

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření) Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční

Více

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 113/03-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 28.8.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26.8.2003,

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ KURZŮ A DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ KURZŮ A DRŽITELŮ CERTIFIKÁTŮ Váš partner na cestì za vyššíkvalitou 2016 k o n f e r e n c e 23. 24. 3. 2016 Orea Hotel Pyramida Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 Vzdělávání a specifické VW/Škoda požadavky na kvalitu dodávek Ochrana životního

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zadávací dokumentace pro projekt : Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Neotech, a.s. na změnu technologických a ekonomických podmínek

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 48 ze dne 27. března 2013 ke kritériím pro výběr správce Fondu rozvoje města v

Více

Výzva k podání nabídek / Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek / Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek / Zadávací dokumentace Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.4.00/17.0056 PARTNERSTVÍ

Více

Akademie Věd ČR. Metodika Full Cost

Akademie Věd ČR. Metodika Full Cost Akademie Věd ČR Metodika Full Cost Třešť, dne 16. května 2013 Agenda prezentace O Full Costu Reference Příklady projektů OP LZZ Manažerské shrnutí / Závěr 2 AV ČR, Full Cost Fullcost Fullcost neboli alokace

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky - elektronické poskytování dat

Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky - elektronické poskytování dat Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky - elektronické poskytování dat Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jiří Lagner Michal Hamouz HSI, spol. s r.o. Ladislav Bečvařík Karel Přech 20.1.2011 Vysoká

Více

Přehled požadovaného pokrytí podnikových procesů novým IS

Přehled požadovaného pokrytí podnikových procesů novým IS Proces Subprocesy OBCHOD 1. Marketing IS 1.1 Public relations IS 1.2 Marketingové analýzy IS 1.3 Správa produktového portfolia IS 2. Obchod IS 2.1 Vyhledávání zákazníků IS 2.2 Poptávkové a nabídkové řízení

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Start koncepce BIM Jaroslav Nechyba ředitel odboru Koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci

Start koncepce BIM Jaroslav Nechyba ředitel odboru Koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci Start koncepce BIM 2018 ředitel odboru Koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci BIM v ČR kdo je kdo. Česká agentura pro standardizaci Příspěvková organizace ÚNMZ 1. 1. 2018, v rámci působení MPO Dvě

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Informace v organizaci 1 Postavení informací z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory 2 Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Aktuální informace v oblasti energetiky z pohledu OK

Aktuální informace v oblasti energetiky z pohledu OK Aktuální informace v oblasti energetiky z pohledu OK Odbor strategického rozvoje kraje oddělení regionálního rozvoje 25. Března 2013, Litovel Obsah prezentace 1. Územní energetická koncepce OK Aktualizace

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Facility Management - Efektivní provozování zařízení hotelu

Facility Management - Efektivní provozování zařízení hotelu SOR Sales Dept. Facility Management - Efektivní provozování zařízení hotelu Ing. Tomáš Polák t.polak@iss iss-optimal.com 1 OBSAH Facility Management obecně Definice; proč externí Facility Management? Podpůrné

Více

Výběrové řízení - POPTÁVKA - (Request for Information)

Výběrové řízení - POPTÁVKA - (Request for Information) Výběrové řízení - POPTÁVKA - (Request for Information) Služby aktivního správce objektu/nemovitosti, technická i ekonomická správa pro budovu Čistovická 1700, 163 00, Praha 6, areál Bělohorské Zahrady

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA. Mgr. Luděk Šrubař

TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA. Mgr. Luděk Šrubař TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA Mgr. Luděk Šrubař ZAMĚŘENÍ PREZENTACE I. Směrnice o usnadnění výstavby důvody vzniku a základní rámec II. III. IV. Transpozice Směrnice do právního řádu

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF Ministerstvo průmyslu a obchodu Brno,

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VODNÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VODICE Jedna z největších odborných konferencí v regionu západního Balkánu Místo konání: Hotel Olympia, Vodice, Chorvatsko

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více