MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK..."

Transkript

1 MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3...

2 EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci oken, který lze použít nezávisle na velikosti podniku. S tímto programem lze zpracovat všechny provozně-ekonomické a technické procesy, standardizovat a zjednodušit obchodní procesy. Do okruhu jeho funkcí patří vedle zpracování nabídek a zakázek třeba nákup, správa skladu, plánování, výroba, obchod nebo logistika, expedice dodávek, finanční účetnictví a controlling. Procesní orientace umožňuje nejen zpracovávat a řídit procesy, ale také poskytuje různou hloubku užívání programu. Dalším důležitým aspektem je růst podniku. Zde je dobře patrná osobitost 3E-LOOK. Díky své jedinečné architektuře a modularitě je tento software škálovatelný, a proto prostě roste zároveň s podnikem. Možnosti jeho použití jsou prakticky neomezené: 3E-LOOK lze stejně dobře nasadit v podnicích s 15, 150 i s 1500 zaměstnanci. Díky integraci do Microsoft Dynamics AX jsme schopni pokrýt také specifické požadavky nadnárodních podniků s koncernovou strukturou. Zvolená databázová architektura a využití platformy.netframework zaručuje trvalou kompatibilitu a aktuálnost řešení 3E. Pro naše zákazníky to znamená maximální míru přizpůsobení konkrétním podmínkám odběratele, flexibilitu a ochranu vložených investic. Menší, střední i velké podniky z těchto důvodů úspěšně používají naše řešení. 3E-LOOK... vždy vyhoví!

3 3 E-LOOK... 3E-LOOK je pro mě to pravé. Má jednoduché ovládání, je přehledný a spolehlivě zvládá řízení mého CNC stroje. Splní všechno, co si vymyslím VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO MENŠÍ PODNIKY, KTERÉ MUSÍ BÝT FLEXIBILNÍ. 3E-LOOK je vhodné řešení pro podniky bez ohledu na jejich velikost. Menší podniky profitují z modulární stavby a jednoduchého, intuitivního ovládání. Zde platí zásada: tak moc jak je nutné, tak málo jak je možné - software má obsahovat všechno potřebné a přitom být co nejštíhlejší. 3E-LOOK pro Vás odvede i s minimálním vybavením pořádný kus práce. Kompletní konstrukce oken, zpracování nabídek a zakázek, výrobní a dílenské sestavy, faktury, dobropisy, dílčí faktury, avízo dodávky a dodací list na to všechno stačí pouhých několik modulů. Pro naše zákazníky z menších podniků má flexibilita velký význam, protože na jejich trhu rozhoduje schopnost uspokojit individuální požadavky odběratele. Chci mít kdykoli přístup ke všem důležitým datům. 3E-LOOK mi poskytuje základ pro dobrá rozhodnutí. 3E-LOOK v plné míře podporuje tuto orientaci na požadavky zákazníka. Pohodlné zadávání základních parametrů u všech druhů oken, široký výběr předpřipravených kmenových dat, spolehlivá kalkulace a v neposlední řadě mnohaleté zkušenosti s vynikajícím řízením strojů, zaručují maximální spolehlivost a výkonnost programu, který tak významně ulehčí a zefektivní běžný provoz podniku. 3E-LOOK kromě toho nabízí atraktivní doplňky v podobě správy objednávek, elektronické evidence spotřeby času, následné kalkulace a plánování montáže. Se softwarem 3E-LOOK máte v ruce samé trumfy: Váš podnik může růst, program Vás podporuje při optimalizaci procesů a tvoří optimální základ pro úspěšné hospodaření. 3E-LOOK mi nejenom poskytuje dokonalou kontrolu nad nákupem a plánováním výroby, ale také vytváří optimální předpoklady pro budoucí růst.

4 NÁSTROJ PRO BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ VE STŘEDNĚ VELKÝCH PODNICÍCH A PRO PODPORU JEJICH RŮSTU. Na čem nejvíce záleží ve středně velkých podnicích? K tomu, co tyto podniky požadují od softwarových řešení, patří strukturované operace, průmyslové výrobní procesy, propracovaný management zásobování a komplexní zpracování všech procesů. 3E-LOOK má jedinečnou softwarovou architekturu, díky níž dokáže vyhovět potřebám průmyslových podniků. Všechny procesy lze zobrazit do libovolné hloubky. Při provádění rutinních činností pomáhají různé plánovací nástroje, například plánování kapacity nebo plánování montáže. Naši zákazníci díky tomu přesně vědí, jestli budou schopni dodržet dodací termín nebo jestli mohou přesunout zakázky. Plně integrované materiálové hospodářství zajišťuje, že všechny potřebné zdroje budou včas k dispozici. S programem 3E-LOOK mohou naši zákazníci vytvářet postupové diagramy, automatizovat řadu operací a vybudovat pevnou strukturu tam, kde mnohdy vládne chaos. Výrobní controlling umožňuje spolehlivé sledování a řízení výrobních procesů. Další předností programu je vynikající podpora dodavatelů a obchodníků v celém řetězci výrobce-prodejce-koncový zákazník : modul Business Connector integruje celé zpracování zakázky a internetová aktualizace softwaru pro prodejce zajišťuje aktuálnost kmenových dat a verzí softwaru. 3E-LOOK podporuje růst podniku ve všech oblastech. Naši zákazníci z řad středně velkých podniků mohou s tímto programem neustále růst, protože možnosti jeho nasazení jsou díky procesní orientaci tohoto řešení prakticky neomezené. Škála je směrem nahoru otevřená. Se softwarem 3E-LOOK prokazatelně pracují podniky, které mají 15, ale také 1500 zaměstnanců. Proto můžeme právem říci: 3E-LOOK vždy vyhoví. VHODNÉ I PRO GLOBÁLNÍ HRÁČE: PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ BEZ VAZBY NA KONKRÉTNÍHO KLIENTA. Se softwarem 3E-LOOK pracují někteří z největších německých a evropských výrobců oken. Tyto podniky zpravidla mají koncernovou strukturu se závody hospodařícími ve více zemích. Od softwarových řešení očekávají pokud možno integrovaný ERP software, který bude schopen v co největší míře respektovat specifika daného odvětví. Díky úplné integraci do prostředí Microsoft Dynamics AX od nás tyto podniky získají obojí výkonný software pro podniky vyšší střední kategorie, stejně tak pro velké nadnárodní podniky a zároveň osvědčenou oborovou hloubku 3E-LOOK. Toto ERP řešení je vedle oborové orientace dimenzováno na standardizaci a zjednodušení Vašich provozních činností. Zajistí Vám transparentnost na úrovni celého podniku a vytváří fundovaný základ pro kvalifikovaná rozhodnutí. Koncepce vycházející z rolí zjednodušuje využití programu při provádění rutinních činností. Zaměstnanci se s programem naučí rychle pracovat, protože uživatelské rozhraní vychází z důvěrně známého standardu Microsoft Office. Řada funkcí přesahuje rámec podniku a podporuje tak procesy koncernu. Vzhledem k potřebě neustálého zpracování celopodnikových datových toků, nabývá stále více na důležitosti tzv. business intelligence a generování rozborů, zpráv a statistik. Software 3E-LOOK ve spojení s Microsoft Dynamics AX Vám na pouhé stisknutí tlačítka kdykoli dodá všechna relevantní podniková data a podporuje tak výhledové a úspěšné podnikové řízení.

5 PRODEJ, NABÍDKY A ZAKÁZKY PLÁNOVÁNÍ, LOGISTIKA A WORKFLOW KALKULACE NÁKUP/SKLAD VÝROBA PRODEJ/OBCHOD ADMINISTRACE MANAGEMENT Funkcionalita Microsoft Dynamics TM AX Finanční účetnictví Kalkulace nákladů Upomínková agenda Výkresy řezů ve formátu DXF Vícejazyčnost dat i aplikace Statické výpočty Restrikce/Kontrola použitelnosti CE značení CNC znaková makra Konstrukce rolet Záměna materiálu Zrychlené pořízení zakázky Řízení a správa podnikových procesů Logistika expedice Plánování montáže Plánování kapacity Plánování výroby dle místa dodání Plánování výrobních sérií Geografické plánování Statusy zakázek a jejich správa Správa transportních stojanů Workflow management Výpočty rabatů, provizí /Statistika Intercompany Pořizování dat z výroby Elektronická evidence času Detailní kalkulace Kalkulace ceníků Zpětná kalkulace Správa projektů Správa skladu Materiálové hospodářství Objednávková agenda Obousměrné online zpracování objednávek Dynamický tok hodnot ve výrobě Řízení strojů Optimalizace prořezu Výrobní controlling Zpracování zakázek přesně na kus Interní výrobní kontrola Webový portál CRM s integrací do MS Outlook Windoor-Illustrator Business Connector Software pro obchodníky CRM funkce Kalkulace v různých měnách Personalistika Vývojové prostředí X++ Definice uživatelských rolí Editor formulářů Více provozů Možnost práce s mandanty Tiskový server Správa uživatelů Libovolné definice přehledů/ předloh Rozhraní/Databáze Elektronický Update pro obchodníky Kalkulace nákladů Konsolidované podnikové ukazatele Balanced Scorecards Controlling Reportovací nástroje Business Intelligence na bázi SQL BI Tool pro generování reportů 3 E-LOOK modulární podnikový software pro výrobu oken a dveří Základní funkce: Konstrukce oken a dveří Zpracování nabídek a zakázek Faktury Dobropisy Zálohové platby Dílčí faktury Avízo dodávky a dodací list Kompatibilita s MS Office Na platformě: MS Access nebo MS SQL Server Možnosti rozšíření: Microsoft Sharepoint Server, OLAP, MS MapPoint, ATLAS XL, Biz Talk Server a řada dalších

6 ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK, ZAKÁZEK A FAKTURACE PLÁNOVÁNÍ, LOGISTIKA EXPEDICE A WORKFLOW Josef Kögl, E-STARTER 3E je první společnost, která přenesla filozofii ERP do podniků všech velikostí. Pro zpracování nabídek a zakázek má 3E-LOOK k dispozici řadu funkcí, které odrážejí rozmanitost procesů v této oblasti. Vše je nastaveno tak, aby měl zákazník ulehčenu svou každodenní činnost. 3E-LOOK podporuje strukturovanou a cílenou práci uživatele tím, že nabízí bohatou škálu možností v konstrukci oken. K tomu slouží mimo jiné restrikce, kontrola použitelnosti a pomůcky pro vložení základních parametrů. Statický výpočet je stejně rychlý a jednoduchý jako zpracování výkresů řezů ve formátu DXF a zajištění shody s požadavky CE. Užitečnou pomůckou při optimalizaci zpracování je zobrazení průběhu zakázky ve spojení se správou statusu. Tím je zajištěno, že každý obdrží právě ty informace, které potřebuje vzhledem ke své roli v podniku. Na pozadí probíhají kalkulace, plánování kapacit a ověřuje se disponibilita materiálu. Dobře organizovaný podnik se neobejde bez jasně definovaného postupu práce. Prostřednictvím modulu Správa statusu v 3E-LOOK je zajištěna softwarová podpora a průběžná kontrola workflow. Navíc je k dispozici také široká nabídka plánovacích nástrojů, které jsou zárukou úspěšného plánování a provádění úkolů ve všech oblastech činnosti podniku. Vedle plánování potřeby pracovních sil, strojů a materiálu na základě kapacity, lze vybírat také další výkonné moduly pro plánování: plánování výrobních sérií, plánování montáže, plánování výroby podle potřeb rozvozu s plánováním jízd, správa transportních stojanů a plánování expedice. Ve spojení s Microsoft Dynamics AX dochází k rozšíření logistiky expedice, která pak umožňuje řízení logistických procesů do větší hloubky. Celopodniková správa procesů podporuje podniky při navrhování a správě obchodních procesů prostřednictvím nástrojů pro identifikaci klíčových faktorů, které podporují strategii podniku.

7 KALKULACE/NÁSLEDNÁ KALKULACE NÁKUP/SKLAD VÝROBA PRODEJ/OBCHOD 3E-LOOK podporuje velmi odlišné kalkulační metody: kalkulace dle ceníků, detailní kalkulace s propočtem přímých variabilních nákladů a zpětná kalkulace, kterou lze dokonce kombinovat s elektronickou evidencí spotřeby času. Takto lze například vypočítat ceny všech produktů prostřednictvím rastrových ceníků s tím, že nové ceníky ve formátu MS Excel budou jednoduše označeny a přidány prostřednictvím schránky. Údržba cen je velmi jednoduchá a díky flexibilní struktuře kmenových údajů lze také upravovat cenu u jednotlivých zakázek. Zpětná kalkulace v 3E-LOOK Vám umožňuje vyhodnotit časovou spotřebu všech zaměstnanců a materiálové náklady za celý rok. To představuje účinný nástroj kontroly nákladů. Ještě více Vám přinese propojení s elektronickou evidencí času. Takto zjištěné údaje jsou přeneseny do modulu Zpětná kalkulace a dají se použít pro mzdové vyúčtování. Také u nákupu a skladování je dobře vidět, že 3E-LOOK umožňuje rozdílnou hloubku zobrazení procesů. Poskytujeme buď jednoduchou správu objednávek a plně integrované materiálové hospodářství nebo vysoce efektivní správu skladu v Microsoft Dynamics AX. Jádro plně integrovaného materiálového hospodářství tvoří management zásobování, správa skladu a správa materiálu. V materiálovém hospodářství je integrována podpora zjištění potřeby materiálu jak podle zakázek, tak i podle sérií. Hned při založení zakázky se provádí kontrola disponibility materiálu s navazující rezervací. V rámci plánování kapacity se provádí rozplánování na jednotlivá pracoviště s přihlédnutím ke všem zdrojům. Další optimalizace procesů se dosahuje prostřednictvím obousměrného online zpracování objednávek se všemi dodavateli. Zdrojem cenných informací pro management zásobování jsou užitečné možnosti hodnocení a reportingu a také simulace potřeby, které zahrnují také scénáře co když. 3E-LOOK nabízí rozmanité možnosti plánování a řízení výrobních procesů, např. plánování sérií a detailní plánování kapacity s grafickým zobrazením výsledku v podobě Ganttových diagramů. Řízení výroby s integrovanou kontrolou a řízením výrobních procesů umožňuje realizovat výrobu bez papírových dokumentů. Všechny nezbytné údaje pro jednotlivá pracoviště jsou přitom k dispozici. Evidence oprav vadných dílců, dodatečných objednávek při rozbití skleněných výplní a management kvality (např. evidence tupých nástrojů) a průběžné zpětné hlášení rozpracovanosti umožňují objektivní vyhodnocení dosažené optimalizace. Ke splnění požadavků stanovených v předpisech CE lze systém rozšířit o modul podnikové kontroly výroby, který zajišťuje provádění cílených a systematických kontrol. 3E-LOOK umožňuje přímé a spolehlivé řízení komplexních CNC strojů všech známých výrobců. Všechny moduly jsou navzájem provázané, což umožňuje dosáhnout optimálního průběhu výrobních procesů. Verze programu 3E-LOOK pro obchodníky skvěle podporují vztah mezi články řetězce výrobce-obchodník-koncový zákazník. Obchodník dostává prostřednictvím instalace internetového připojení všechny údaje o zpracování nabídek a zakázek. Business Connector zajišťuje operativní objednávkový proces s automatickým zakládáním zakázek v systému výrobce. Také aktualizaci softwaru pro obchodníky a kmenových dat lze pohodlně provést po internetu. Přesně definované restrikce a účelné kontroly použitelnosti usnadňují práci s daty a minimalizují chyby při jejich vkládání. Funkce CRM pomáhají při cílené realizaci marketingových aktivit. K usnadnění procesů souvisejících s prodejem přispívá u zakázek také možnost kalkulace v cizích měnách. Ve spojení s Microsoft Dynamics AX těží uživatelé v oblasti CRM z plné integrace s Outlook, ale také z webového portálu, který umožňuje přístup zvenčí a zrychluje tak obchodní procesy.

8 ADMINISTRATIVA Malé, střední a velké podniky vyžadují odlišný způsob zobrazování administrativních procesů. Některé firmě stačí pouhá správa uživatelů a pracovní prostředí založené na rolích, jiná potřebuje k zobrazení velkého počtu různých procesů řešení umožňující práci s mandanty. 3E-LOOK dokáže splnit požadavky, které mohou mít podniky různé velikosti na administrativní činnosti. Filozofie vycházející z rolí umožňuje vysoce efektivní využití softwaru, protože uživatel obdrží právě ta data, která potřebuje ke splnění svých úkolů. Také pracovní prostředí lze upravit v závislosti na rolích. Podniky s koncernovou strukturou a s více výrobními závody využijí rozsáhlou nabídku funkcí pro celokoncernovou úroveň (Intercompany). Elektronické napojení obchodníků a dodavatelů napomáhá optimalizaci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Celou nabídku vhodně doplňuje programovací prostředí podporující práci s vrstvami, které umožňuje velmi jednoduchou aktualizaci i v případě individuálních úprav podle požadavků zákazníka. MANAGEMENT Controlling je jednou z klíčových oblastí podnikového managementu. Chápeme jej jako efektivní řízení podniku na základě spolehlivých podnikových ukazatelů. Jedním z nástrojů controllingu je tzv. business intelligence (BI), tedy prostředky obchodní analýzy. Patří k nim všechny nástroje informačních technologií, které podporují shromažďování, zpracování a vyhodnocování podnikových informací. To usnadňuje efektivní řízení obchodních procesů. V takzvaných kokpitech se tyto informace zahušťují a pak prezentují v dobře srozumitelné formě. Souhrnná data lze metodou drill-down postupně rozkládat až na úroveň jednotlivých informací. I když jednotlivé podniky, začleněné do koncernových struktur, jednají a hospodaří jako právně samostatné jednotky, lze provádět celokoncernovou konsolidaci a analýzu dat. Účetnictví podle nákladových středisek a nositelů nákladů lze realizovat až po flexibilní kalkulaci plánovaných nákladů. Pomocí Balanced Scorecards lze podnikové cíle v každé oblasti rozložit na měřitelné menší celky, až po úroveň jednotlivých pracovníků.

9 3E Datentechnik GmbH Kapellenweg 23/1 D Oberkochen Tel Fax E Schweiz AG Dorf 51 CH-9428 Walzenhausen Tel Fax E Österreich GmbH Wolfauweg 2 A-5101 Bergheim b. Sbg. Mobil E France F Haguenau Tel Mobil E America Corp Hunter Trail Dickson, TN USA Tel Fax Mobil E Russia OOO Moscow, Russia Mobil: E Polska Oddział w Polsce ul. Młyńska 47 PL Konarzewo Tel Mobil E Czech Republic & Slowakia Čapky Drahlovského 18 CZ Přerov Tel Mobil Tento dokument má pouze informativní charakter. Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme v případě potřeby bez předchozího upozornění změnit. Bez písemného souhlasu společnosti 3E Datentechnik nelze tyto materiály jako celek ani jejich části jakýmkoli způsobem nebo s pomocí jakýchkoli technických prostředků reprodukovat nebo přenášet. Společnost 3E Datentechnik GmbH odmítá jakékoli ručení za chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu E Datentechnik GmbH. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Microsoft Dynamics a logo Microsoft Dynamics-jsou buď zapsané ochranné známky nebo chráněné značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy firem a produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušného držitele práv. Version 03/2011

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV

Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV Business Logic Provider for Firemní řešení ELO pro Microsoft Dynamics NAV Více dynamiky vašim procesům ELO Business Logic Provider pro Microsoft Dynamics NAV ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Více dynamiky vašim procesům

Více dynamiky vašim procesům for AX Firemní řešení ELO pro Microsoft Axapta pro Microsoft Dynamics AX (Axapta) (BLP) umožňuje výkonné propojení firemních řešení Microsoft Dynamics s platformou ELO Enterprise Content Management (ECM).

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Novinky mobilních aplikací imos a imiks

Novinky mobilních aplikací imos a imiks již od roku 1991 Novinky mobilních aplikací imos a imiks www.infopharm.eu 1 imos integrovaný Marketingový a Obchodní Systém INFOPHARM již od roku 1991 www.infopharm.eu 20.09.2016 3 20.09.2016 4 20.09.2016

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla S námi dodáte teplo komukoli Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla Informační systém SQL Ekonom vyúčtování dodávky tepla slouží pro komplexní, jednoduchou

Více

Okamžitá použitelnost

Okamžitá použitelnost Přednosti: Alternativní nabídky během okamžiku snadné ovládání okamžitá použitelnost vypracování alternativních nabídek s minimem námahy Okamžitá použitelnost Modul Výměna materiálu vyniká komfortním ovládáním

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉM OPTIMALIZACE Ve složitějších řetězcích vzniká snadno nežádoucí jev tzv. řetězcový efekt, který způsobuje dlouhá doba reakce na změny

Více

ABRA Gen. E-shop. Produktový list

ABRA Gen. E-shop. Produktový list ABRA Gen E-shop Produktový list Nástroj, který přináší peníze E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní době neobejde žádná firma vyžadující: prodej koncovým zákazníkům (B2C), velkoobchodní

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend. leden 2015

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend.  leden 2015 A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend www.macte.cz leden 2015 instalace ve 46 zemích světa významní zákazníci teritoriální zákazníci potenciální zákazníci www.macte.cz 2 reference

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Evidence nepřítomnosti. Dovolená. Přestávky. Příplatky. Denní model. >TimeLine. Docházkový systém//

Evidence nepřítomnosti. Dovolená. Přestávky. Příplatky. Denní model. >TimeLine. Docházkový systém// Záznamy Dovolená Evidence nepřítomnosti Přestávky Příplatky Denní model >TimeLine. Docházkový systém// www.tlfi.de >Ergonomie// Náš software byl vyvinut v úzké spolupráci s našimi uživateli. Přání a praxe

Více

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework Allegro framework Všechny Allegro produkty jsou postaveny na společné vývojové platformě Allegro Framework. Jedná se o programové a uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili s cílem získat společnou webovou

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8 PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPROVOZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU PROXIO PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ ODBORU DOPRAVY ÚMČ PRAHA 8" 1. Stávající

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou Řešení MATRIX TM je optimální kombinací: variabilního výdejního automatu nástrojů výkonného řídícího a analytického software Skříň DLS Skříň Mini Skříň Maxi Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Přehled Země: Česká republika Odvětví: Výroba, prodej Profil zákazníka Společnost HAWLE

Více