MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK..."

Transkript

1 MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3...

2 EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci oken, který lze použít nezávisle na velikosti podniku. S tímto programem lze zpracovat všechny provozně-ekonomické a technické procesy, standardizovat a zjednodušit obchodní procesy. Do okruhu jeho funkcí patří vedle zpracování nabídek a zakázek třeba nákup, správa skladu, plánování, výroba, obchod nebo logistika, expedice dodávek, finanční účetnictví a controlling. Procesní orientace umožňuje nejen zpracovávat a řídit procesy, ale také poskytuje různou hloubku užívání programu. Dalším důležitým aspektem je růst podniku. Zde je dobře patrná osobitost 3E-LOOK. Díky své jedinečné architektuře a modularitě je tento software škálovatelný, a proto prostě roste zároveň s podnikem. Možnosti jeho použití jsou prakticky neomezené: 3E-LOOK lze stejně dobře nasadit v podnicích s 15, 150 i s 1500 zaměstnanci. Díky integraci do Microsoft Dynamics AX jsme schopni pokrýt také specifické požadavky nadnárodních podniků s koncernovou strukturou. Zvolená databázová architektura a využití platformy.netframework zaručuje trvalou kompatibilitu a aktuálnost řešení 3E. Pro naše zákazníky to znamená maximální míru přizpůsobení konkrétním podmínkám odběratele, flexibilitu a ochranu vložených investic. Menší, střední i velké podniky z těchto důvodů úspěšně používají naše řešení. 3E-LOOK... vždy vyhoví!

3 3 E-LOOK... 3E-LOOK je pro mě to pravé. Má jednoduché ovládání, je přehledný a spolehlivě zvládá řízení mého CNC stroje. Splní všechno, co si vymyslím VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO MENŠÍ PODNIKY, KTERÉ MUSÍ BÝT FLEXIBILNÍ. 3E-LOOK je vhodné řešení pro podniky bez ohledu na jejich velikost. Menší podniky profitují z modulární stavby a jednoduchého, intuitivního ovládání. Zde platí zásada: tak moc jak je nutné, tak málo jak je možné - software má obsahovat všechno potřebné a přitom být co nejštíhlejší. 3E-LOOK pro Vás odvede i s minimálním vybavením pořádný kus práce. Kompletní konstrukce oken, zpracování nabídek a zakázek, výrobní a dílenské sestavy, faktury, dobropisy, dílčí faktury, avízo dodávky a dodací list na to všechno stačí pouhých několik modulů. Pro naše zákazníky z menších podniků má flexibilita velký význam, protože na jejich trhu rozhoduje schopnost uspokojit individuální požadavky odběratele. Chci mít kdykoli přístup ke všem důležitým datům. 3E-LOOK mi poskytuje základ pro dobrá rozhodnutí. 3E-LOOK v plné míře podporuje tuto orientaci na požadavky zákazníka. Pohodlné zadávání základních parametrů u všech druhů oken, široký výběr předpřipravených kmenových dat, spolehlivá kalkulace a v neposlední řadě mnohaleté zkušenosti s vynikajícím řízením strojů, zaručují maximální spolehlivost a výkonnost programu, který tak významně ulehčí a zefektivní běžný provoz podniku. 3E-LOOK kromě toho nabízí atraktivní doplňky v podobě správy objednávek, elektronické evidence spotřeby času, následné kalkulace a plánování montáže. Se softwarem 3E-LOOK máte v ruce samé trumfy: Váš podnik může růst, program Vás podporuje při optimalizaci procesů a tvoří optimální základ pro úspěšné hospodaření. 3E-LOOK mi nejenom poskytuje dokonalou kontrolu nad nákupem a plánováním výroby, ale také vytváří optimální předpoklady pro budoucí růst.

4 NÁSTROJ PRO BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ VE STŘEDNĚ VELKÝCH PODNICÍCH A PRO PODPORU JEJICH RŮSTU. Na čem nejvíce záleží ve středně velkých podnicích? K tomu, co tyto podniky požadují od softwarových řešení, patří strukturované operace, průmyslové výrobní procesy, propracovaný management zásobování a komplexní zpracování všech procesů. 3E-LOOK má jedinečnou softwarovou architekturu, díky níž dokáže vyhovět potřebám průmyslových podniků. Všechny procesy lze zobrazit do libovolné hloubky. Při provádění rutinních činností pomáhají různé plánovací nástroje, například plánování kapacity nebo plánování montáže. Naši zákazníci díky tomu přesně vědí, jestli budou schopni dodržet dodací termín nebo jestli mohou přesunout zakázky. Plně integrované materiálové hospodářství zajišťuje, že všechny potřebné zdroje budou včas k dispozici. S programem 3E-LOOK mohou naši zákazníci vytvářet postupové diagramy, automatizovat řadu operací a vybudovat pevnou strukturu tam, kde mnohdy vládne chaos. Výrobní controlling umožňuje spolehlivé sledování a řízení výrobních procesů. Další předností programu je vynikající podpora dodavatelů a obchodníků v celém řetězci výrobce-prodejce-koncový zákazník : modul Business Connector integruje celé zpracování zakázky a internetová aktualizace softwaru pro prodejce zajišťuje aktuálnost kmenových dat a verzí softwaru. 3E-LOOK podporuje růst podniku ve všech oblastech. Naši zákazníci z řad středně velkých podniků mohou s tímto programem neustále růst, protože možnosti jeho nasazení jsou díky procesní orientaci tohoto řešení prakticky neomezené. Škála je směrem nahoru otevřená. Se softwarem 3E-LOOK prokazatelně pracují podniky, které mají 15, ale také 1500 zaměstnanců. Proto můžeme právem říci: 3E-LOOK vždy vyhoví. VHODNÉ I PRO GLOBÁLNÍ HRÁČE: PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ BEZ VAZBY NA KONKRÉTNÍHO KLIENTA. Se softwarem 3E-LOOK pracují někteří z největších německých a evropských výrobců oken. Tyto podniky zpravidla mají koncernovou strukturu se závody hospodařícími ve více zemích. Od softwarových řešení očekávají pokud možno integrovaný ERP software, který bude schopen v co největší míře respektovat specifika daného odvětví. Díky úplné integraci do prostředí Microsoft Dynamics AX od nás tyto podniky získají obojí výkonný software pro podniky vyšší střední kategorie, stejně tak pro velké nadnárodní podniky a zároveň osvědčenou oborovou hloubku 3E-LOOK. Toto ERP řešení je vedle oborové orientace dimenzováno na standardizaci a zjednodušení Vašich provozních činností. Zajistí Vám transparentnost na úrovni celého podniku a vytváří fundovaný základ pro kvalifikovaná rozhodnutí. Koncepce vycházející z rolí zjednodušuje využití programu při provádění rutinních činností. Zaměstnanci se s programem naučí rychle pracovat, protože uživatelské rozhraní vychází z důvěrně známého standardu Microsoft Office. Řada funkcí přesahuje rámec podniku a podporuje tak procesy koncernu. Vzhledem k potřebě neustálého zpracování celopodnikových datových toků, nabývá stále více na důležitosti tzv. business intelligence a generování rozborů, zpráv a statistik. Software 3E-LOOK ve spojení s Microsoft Dynamics AX Vám na pouhé stisknutí tlačítka kdykoli dodá všechna relevantní podniková data a podporuje tak výhledové a úspěšné podnikové řízení.

5 PRODEJ, NABÍDKY A ZAKÁZKY PLÁNOVÁNÍ, LOGISTIKA A WORKFLOW KALKULACE NÁKUP/SKLAD VÝROBA PRODEJ/OBCHOD ADMINISTRACE MANAGEMENT Funkcionalita Microsoft Dynamics TM AX Finanční účetnictví Kalkulace nákladů Upomínková agenda Výkresy řezů ve formátu DXF Vícejazyčnost dat i aplikace Statické výpočty Restrikce/Kontrola použitelnosti CE značení CNC znaková makra Konstrukce rolet Záměna materiálu Zrychlené pořízení zakázky Řízení a správa podnikových procesů Logistika expedice Plánování montáže Plánování kapacity Plánování výroby dle místa dodání Plánování výrobních sérií Geografické plánování Statusy zakázek a jejich správa Správa transportních stojanů Workflow management Výpočty rabatů, provizí /Statistika Intercompany Pořizování dat z výroby Elektronická evidence času Detailní kalkulace Kalkulace ceníků Zpětná kalkulace Správa projektů Správa skladu Materiálové hospodářství Objednávková agenda Obousměrné online zpracování objednávek Dynamický tok hodnot ve výrobě Řízení strojů Optimalizace prořezu Výrobní controlling Zpracování zakázek přesně na kus Interní výrobní kontrola Webový portál CRM s integrací do MS Outlook Windoor-Illustrator Business Connector Software pro obchodníky CRM funkce Kalkulace v různých měnách Personalistika Vývojové prostředí X++ Definice uživatelských rolí Editor formulářů Více provozů Možnost práce s mandanty Tiskový server Správa uživatelů Libovolné definice přehledů/ předloh Rozhraní/Databáze Elektronický Update pro obchodníky Kalkulace nákladů Konsolidované podnikové ukazatele Balanced Scorecards Controlling Reportovací nástroje Business Intelligence na bázi SQL BI Tool pro generování reportů 3 E-LOOK modulární podnikový software pro výrobu oken a dveří Základní funkce: Konstrukce oken a dveří Zpracování nabídek a zakázek Faktury Dobropisy Zálohové platby Dílčí faktury Avízo dodávky a dodací list Kompatibilita s MS Office Na platformě: MS Access nebo MS SQL Server Možnosti rozšíření: Microsoft Sharepoint Server, OLAP, MS MapPoint, ATLAS XL, Biz Talk Server a řada dalších

6 ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK, ZAKÁZEK A FAKTURACE PLÁNOVÁNÍ, LOGISTIKA EXPEDICE A WORKFLOW Josef Kögl, E-STARTER 3E je první společnost, která přenesla filozofii ERP do podniků všech velikostí. Pro zpracování nabídek a zakázek má 3E-LOOK k dispozici řadu funkcí, které odrážejí rozmanitost procesů v této oblasti. Vše je nastaveno tak, aby měl zákazník ulehčenu svou každodenní činnost. 3E-LOOK podporuje strukturovanou a cílenou práci uživatele tím, že nabízí bohatou škálu možností v konstrukci oken. K tomu slouží mimo jiné restrikce, kontrola použitelnosti a pomůcky pro vložení základních parametrů. Statický výpočet je stejně rychlý a jednoduchý jako zpracování výkresů řezů ve formátu DXF a zajištění shody s požadavky CE. Užitečnou pomůckou při optimalizaci zpracování je zobrazení průběhu zakázky ve spojení se správou statusu. Tím je zajištěno, že každý obdrží právě ty informace, které potřebuje vzhledem ke své roli v podniku. Na pozadí probíhají kalkulace, plánování kapacit a ověřuje se disponibilita materiálu. Dobře organizovaný podnik se neobejde bez jasně definovaného postupu práce. Prostřednictvím modulu Správa statusu v 3E-LOOK je zajištěna softwarová podpora a průběžná kontrola workflow. Navíc je k dispozici také široká nabídka plánovacích nástrojů, které jsou zárukou úspěšného plánování a provádění úkolů ve všech oblastech činnosti podniku. Vedle plánování potřeby pracovních sil, strojů a materiálu na základě kapacity, lze vybírat také další výkonné moduly pro plánování: plánování výrobních sérií, plánování montáže, plánování výroby podle potřeb rozvozu s plánováním jízd, správa transportních stojanů a plánování expedice. Ve spojení s Microsoft Dynamics AX dochází k rozšíření logistiky expedice, která pak umožňuje řízení logistických procesů do větší hloubky. Celopodniková správa procesů podporuje podniky při navrhování a správě obchodních procesů prostřednictvím nástrojů pro identifikaci klíčových faktorů, které podporují strategii podniku.

7 KALKULACE/NÁSLEDNÁ KALKULACE NÁKUP/SKLAD VÝROBA PRODEJ/OBCHOD 3E-LOOK podporuje velmi odlišné kalkulační metody: kalkulace dle ceníků, detailní kalkulace s propočtem přímých variabilních nákladů a zpětná kalkulace, kterou lze dokonce kombinovat s elektronickou evidencí spotřeby času. Takto lze například vypočítat ceny všech produktů prostřednictvím rastrových ceníků s tím, že nové ceníky ve formátu MS Excel budou jednoduše označeny a přidány prostřednictvím schránky. Údržba cen je velmi jednoduchá a díky flexibilní struktuře kmenových údajů lze také upravovat cenu u jednotlivých zakázek. Zpětná kalkulace v 3E-LOOK Vám umožňuje vyhodnotit časovou spotřebu všech zaměstnanců a materiálové náklady za celý rok. To představuje účinný nástroj kontroly nákladů. Ještě více Vám přinese propojení s elektronickou evidencí času. Takto zjištěné údaje jsou přeneseny do modulu Zpětná kalkulace a dají se použít pro mzdové vyúčtování. Také u nákupu a skladování je dobře vidět, že 3E-LOOK umožňuje rozdílnou hloubku zobrazení procesů. Poskytujeme buď jednoduchou správu objednávek a plně integrované materiálové hospodářství nebo vysoce efektivní správu skladu v Microsoft Dynamics AX. Jádro plně integrovaného materiálového hospodářství tvoří management zásobování, správa skladu a správa materiálu. V materiálovém hospodářství je integrována podpora zjištění potřeby materiálu jak podle zakázek, tak i podle sérií. Hned při založení zakázky se provádí kontrola disponibility materiálu s navazující rezervací. V rámci plánování kapacity se provádí rozplánování na jednotlivá pracoviště s přihlédnutím ke všem zdrojům. Další optimalizace procesů se dosahuje prostřednictvím obousměrného online zpracování objednávek se všemi dodavateli. Zdrojem cenných informací pro management zásobování jsou užitečné možnosti hodnocení a reportingu a také simulace potřeby, které zahrnují také scénáře co když. 3E-LOOK nabízí rozmanité možnosti plánování a řízení výrobních procesů, např. plánování sérií a detailní plánování kapacity s grafickým zobrazením výsledku v podobě Ganttových diagramů. Řízení výroby s integrovanou kontrolou a řízením výrobních procesů umožňuje realizovat výrobu bez papírových dokumentů. Všechny nezbytné údaje pro jednotlivá pracoviště jsou přitom k dispozici. Evidence oprav vadných dílců, dodatečných objednávek při rozbití skleněných výplní a management kvality (např. evidence tupých nástrojů) a průběžné zpětné hlášení rozpracovanosti umožňují objektivní vyhodnocení dosažené optimalizace. Ke splnění požadavků stanovených v předpisech CE lze systém rozšířit o modul podnikové kontroly výroby, který zajišťuje provádění cílených a systematických kontrol. 3E-LOOK umožňuje přímé a spolehlivé řízení komplexních CNC strojů všech známých výrobců. Všechny moduly jsou navzájem provázané, což umožňuje dosáhnout optimálního průběhu výrobních procesů. Verze programu 3E-LOOK pro obchodníky skvěle podporují vztah mezi články řetězce výrobce-obchodník-koncový zákazník. Obchodník dostává prostřednictvím instalace internetového připojení všechny údaje o zpracování nabídek a zakázek. Business Connector zajišťuje operativní objednávkový proces s automatickým zakládáním zakázek v systému výrobce. Také aktualizaci softwaru pro obchodníky a kmenových dat lze pohodlně provést po internetu. Přesně definované restrikce a účelné kontroly použitelnosti usnadňují práci s daty a minimalizují chyby při jejich vkládání. Funkce CRM pomáhají při cílené realizaci marketingových aktivit. K usnadnění procesů souvisejících s prodejem přispívá u zakázek také možnost kalkulace v cizích měnách. Ve spojení s Microsoft Dynamics AX těží uživatelé v oblasti CRM z plné integrace s Outlook, ale také z webového portálu, který umožňuje přístup zvenčí a zrychluje tak obchodní procesy.

8 ADMINISTRATIVA Malé, střední a velké podniky vyžadují odlišný způsob zobrazování administrativních procesů. Některé firmě stačí pouhá správa uživatelů a pracovní prostředí založené na rolích, jiná potřebuje k zobrazení velkého počtu různých procesů řešení umožňující práci s mandanty. 3E-LOOK dokáže splnit požadavky, které mohou mít podniky různé velikosti na administrativní činnosti. Filozofie vycházející z rolí umožňuje vysoce efektivní využití softwaru, protože uživatel obdrží právě ta data, která potřebuje ke splnění svých úkolů. Také pracovní prostředí lze upravit v závislosti na rolích. Podniky s koncernovou strukturou a s více výrobními závody využijí rozsáhlou nabídku funkcí pro celokoncernovou úroveň (Intercompany). Elektronické napojení obchodníků a dodavatelů napomáhá optimalizaci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Celou nabídku vhodně doplňuje programovací prostředí podporující práci s vrstvami, které umožňuje velmi jednoduchou aktualizaci i v případě individuálních úprav podle požadavků zákazníka. MANAGEMENT Controlling je jednou z klíčových oblastí podnikového managementu. Chápeme jej jako efektivní řízení podniku na základě spolehlivých podnikových ukazatelů. Jedním z nástrojů controllingu je tzv. business intelligence (BI), tedy prostředky obchodní analýzy. Patří k nim všechny nástroje informačních technologií, které podporují shromažďování, zpracování a vyhodnocování podnikových informací. To usnadňuje efektivní řízení obchodních procesů. V takzvaných kokpitech se tyto informace zahušťují a pak prezentují v dobře srozumitelné formě. Souhrnná data lze metodou drill-down postupně rozkládat až na úroveň jednotlivých informací. I když jednotlivé podniky, začleněné do koncernových struktur, jednají a hospodaří jako právně samostatné jednotky, lze provádět celokoncernovou konsolidaci a analýzu dat. Účetnictví podle nákladových středisek a nositelů nákladů lze realizovat až po flexibilní kalkulaci plánovaných nákladů. Pomocí Balanced Scorecards lze podnikové cíle v každé oblasti rozložit na měřitelné menší celky, až po úroveň jednotlivých pracovníků.

9 3E Datentechnik GmbH Kapellenweg 23/1 D Oberkochen Tel Fax E Schweiz AG Dorf 51 CH-9428 Walzenhausen Tel Fax E Österreich GmbH Wolfauweg 2 A-5101 Bergheim b. Sbg. Mobil E France F Haguenau Tel Mobil E America Corp Hunter Trail Dickson, TN USA Tel Fax Mobil E Russia OOO Moscow, Russia Mobil: E Polska Oddział w Polsce ul. Młyńska 47 PL Konarzewo Tel Mobil E Czech Republic & Slowakia Čapky Drahlovského 18 CZ Přerov Tel Mobil Tento dokument má pouze informativní charakter. Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme v případě potřeby bez předchozího upozornění změnit. Bez písemného souhlasu společnosti 3E Datentechnik nelze tyto materiály jako celek ani jejich části jakýmkoli způsobem nebo s pomocí jakýchkoli technických prostředků reprodukovat nebo přenášet. Společnost 3E Datentechnik GmbH odmítá jakékoli ručení za chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu E Datentechnik GmbH. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Microsoft Dynamics a logo Microsoft Dynamics-jsou buď zapsané ochranné známky nebo chráněné značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy firem a produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušného držitele práv. Version 03/2011

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Money is information in motion

Money is information in motion Money is information in motion Automotive Business Solutions Business Solutions Benefity ABS ABS - mezinárodní DMS systém ABS - nutné informace kdykoliv k dispozici ABS - roste s velikostí firmy ABS -

Více