SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006"

Transkript

1 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006

2 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence, první je schopnost spojit procesní a diskrétní automatizaci do jednoho řídicího prostředí, druhou pak filozofie vlastnit a vyvíjet klíčové části systému. Studie ARC Leden 2005 Siemens Process Industry Strategies, strana 3 ARC Advisory Group, Dedham /MA, USA Automatizační technologie podniku je důležitým klíčem ke zvýšení produktivity, zkrácení času uvádění produktů na trh a splnění požadavků trhu. S těmito výzvami se setkáváme jak v procesním a výrobním průmyslu, ale také v hybridním průmyslu, který obsahuje výrobní kroky z obou výše jmenovaných. SIMATIC PCS 7 je moderní procesní řídicí systém firmy Siemens, který prokazuje svou sílu ve všech těchto odvětvích. Díky své flexibilní architektuře nezpracovává pouze procesní řízení hlavního výrobního procesu, ale řídí také všechny podružné, přípravné a výstupní procesy, jako jsou např. čištění odpadních vod nebo rozvod energie a skladové hospodářství. SIMATIC PCS 7 je integrován do konceptu Plně Integrované Automatizace (TIA), kompletní rodiny do sebe navzájem propojených produktů, systémů a řešení, pro jednotnou přizpůsobitelnou automatizaci ve všech odvětvích výrobního, procesního a hybridního průmyslu. Koncept TIA může být homogenně a jednotně použit pro automatizaci kompletních výrobních procesů od vstupu surovin až po výstup hotových výrobků, nebo pro implementaci kompletních automatizačních řešení výrobního místa. PrÛmysl Procesní Hybridní Diskrétní Energetika Rafinerie Voda Chemie Oil & Gas Papírensk prûmysl Cement & Sklo DÛlní prûmysl Farmacie Potravináfiství Automobilov prûmysl Elektronika Díky rozsáhlým znalostem našich oborových specialistů z Kompetenčních center, mohou být z tohoto základu vyvinuta odborově specifická řešení, která mohou být dále individuálně přizpůsobena na konkrétní požadavky zákazníka. 2 SIMATIC PCS 7 procesní řídicí systém

3 Obsah Plně Integrovaná Automatizace... 4 Flexibilita a rozšiřitelnost... 8 Redundance Inženýrský systém Operátorský systém Automatizační systém Asset Management SIMATIC BATCH SIMATIC Route Control Komunikace Procesní I/O Procesní bezpečnost Připojení OPC a MES Migrace SIMATIC PCS 7 procesní řídicí systém 3

4 SIMATIC PCS 7 procesní řídicí systém v Plně Integrované Automatizaci Enterprise Resource Planning (ERP) MES ízení SIMATIC IT SIMATIC S7 / PCS 7 Vstupní logistika Primární proces Sekundární proces V stupní logistika Komunikace Pole PrÛmyslové sítû (Industrial Ethernet, PROFIBUS) Aktuátory (pohony) a senzory (mûfiící zafiízení) Pomocné procesy: rozvod energie, HVAC, automatizace budov SIMATIC PCS 7 integrace do výroby (horizontální) a komunikace (vertikální) S koncepcí Plně Integrované Automatizace (TIA) je firma Siemens jediným výrobcem, nabízejícím ucelenou řadu produktů a systémů pro implementaci automatizačních řešení pro kompletní procesní řetězec, od vstupní logistiky přes výrobu nebo primární procesy a sekundární procesy, až po výstupní logistiku. Díky své unikátní homogennosti TIA velmi přispívá k optimalizaci procesů a snížení celkových nákladů na vlastnictví. TIA umožňuje optimalizaci všech výrobních postupů v rámci celého podniku včetně úrovně ERP (Enterprise Resource Planning), úrovně MES (Management Execution System) a řídicí úrovně, až po polní úroveň. Tato vertikální jednotnost s redukovaným počtem rozhranní zabezpečuje maximální transparentnost na všech úrovních. Po celou dobu životního cyklu provozu, který pokrývá kroky úvodního plánování, provozu, ale také modernizace, zákazník těží z toho, že koncept TIA předchází zbytečným změnám v systému a garantuje vysoký stupeň ochrany investic díky kompatibilnímu vývoji. Moderní řídicí systém SIMATIC PCS 7 je významnou komponentou konceptu TIA. Nabízí modulární, otevřenou architekturu, výkonné základní technologie, vybrané standardní hardwarové a softwarové komponenty z rodiny moderních produktů SIMATIC, a také složité řídicí funkce. Homogenní a jednotný systém SIMATIC PCS 7 tvoří homogenní a jednotný systém s typickými vlastnostmi procesního řízení. Tyto vlastnosti získávají stále více na důležitosti zejména jako důsledek: Přetrvávajícího tlaku konkurence a tlaku na cenu Požadavku na zvýšenou flexibilitu výrobních provozů, např. pro zvýšení produktivity Zvyšování složitosti, která je také důsledkem spojení automatizačního inženýringu a informačních technologií. 4 Plně integrovaná Automatizace

5 SIMATIC PCS 7 zcela splňuje veškeré typické nároky kladené na moderní procesní řídicí systém, což znamená, že majitelé podniků jsou náležitě vybaveni i pro budoucí požadavky. Toto je zabezpečeno díky vlastnostem systému jako jsou: Vysoký výkon, flexibilita a rozšiřitelnost Jednotná správa dat, komunikace a konfigurace Otevřenost systému na bázi mezinárodně stanovených základních technologií a průmyslových standardů Výkonný celo-systémový inženýring Snadné a spolehlivé procesní řízení Uživatelsky přívětivé ovládání a vizualizace Redundance na všech úrovních Přímé připojení do světa IT Bezpečnostní automatizační řešení Úplná integrace polní sběrnice Flexibilní řešení pro batch procesy Začlenění řízení přepravy materiálu (Route Control) Asset management (diagnostika, preventivní údržba a opravy). Jednotná správa dat, komunikace a konfigurace Výhody systému SIMATIC PCS 7 jsou evidentní nejen během plánování a inženýringu, ale také během instalace a uvádění do provozu, v každodenním provozu i během údržby, oprav a modernizace. Jednotná správa dat znamená, že všechny softwarové komponenty přistupují do společné databáze. V rámci projektu jsou zápisy a změny prováděny v jednom místě. To snižuje pracnost, a zároveň eliminuje potenciální zdroje chyb. Konzistence dat je zaručena i v případě, že na projektu pracuje současně více lidí. Parametry definované na inženýrském systému mohou být přeneseny přes různé sítě dolů do senzorů, aktuátorů nebo pohonů v poli. Jednotná komunikace z úrovně podnikového managementu do úrovně pole, je založena na mezinárodně uznávaných standardech jako je Průmyslový Ethernet nebo PROFIBUS, a také podporuje globální tok informací přes Internet. A protože použité hardwarové a softwarové komponenty také využívají tyto komunikační mechanismy, je velmi jednoduché nakonfigurovat spojení i na jiný systém nebo na jiné sítě. Využití centrálního inženýrského systému s jednotnou a vzájemně provázanou paletou nástrojů minimalizuje náklady na konfiguraci. Inženýrské nástroje pro aplikační software, hardwarové komponenty a komunikační funkce mohou být volány z centrálního správce projektu (SIMATIC Manager). Ten je také základní aplikací pro vytváření, správu, ukládání a dokumentaci projektu. SIMATIC PCS 7 integrovaný do Plně Integrované Automatice vaše výhody Plně Integrovaná Automatizace (TIA) a procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 umožňuje efektivní implementaci a ekonomický provoz řízených provozů, ve všech fázích jejich životního cyklu s uvážením veškerých aspektů: od plánování, inženýringu, uvádění do provozu a školení, přes údržbu a opravy, až po rozšiřování a modernizaci. Navíc uživatel těží z výhod, vyplívajících z nasazení standardních komponent SIMATIC, jako jsou: Nízké náklady na hardware a inženýring Ověřená kvalita a stabilita Systémové komponenty mohou být rychle a snadno definovány Nízké náklady na náhradní díly Krátké dodací lhůty náhradních dílů a dílů pro rozšiřování Celosvětová dostupnost Minimalizované náklady na logistiku, údržbu a školení Spoluúčast při inovacích s vedoucím na trhnu s automatizační technologií. Plně integrovaná Automatizace 5

6 Otevřený pro budoucnost SIMATIC PCS 7 setting a new standard of integration! INTERNET Web client Kanceláfiská LAN (Ethernet) Internet/ intranet Management information/ Manufacturing Execution System SIMATIC PCS 7 BOX OS single stanice (multi-vga) Asset management/ inïen rská stanice SIMATIC PDM inïen rské nástroje OS klienti/ Route Control klient OS-LAN SIMATIC BATCH klienti SIMATIC IT INTERNET 7 / OPC server PCS 7 Web server OS server/ Route Control server Batch server Archive server PrÛmyslov Ethernet Standardní automatizaãní systémy OS Bezpeãnostní automatizaãní systém Automatizaãní systémy odolné proti poru e DP/AS-Interface link GAMMA instabus DP/EIB link PROFIBUS DP DP/PA link ET 200M Ex-I/O HART OP PROFIBUS PA PROFIBUS DP ET 200M bezpeãnostní ET 200M DP/PA link PROFIBUS DP ET 200M s CP 341 Modbus, sériové spojení DP/PA link PROFIBUS PA PROFIBUS DP ET 200iSP PROFIBUS PA Y-link Architektura systému SIMATIC PCS 7 SIMATIC PCS 7 je založen na modulárních hardwarových a softwarových komponentách, které jsou díky TIA na sebe navzájem perfektně navázané. Tyto komponenty jsou otevřené, a proto mohou být snadno s minimálním úsilím v budoucnu rozšířeny a inovovány, díky využití dlouhodobě stabilních rozhranní. To umožňuje a prodlužuje ochranu investic zákazníka, nehledě na rychlost inovací a zkracování výrobních cyklů. SIMATIC PCS 7 důsledně aplikuje nové, výkonné technologie a mezinárodně ustanovené průmyslové standardy jako jsou IEC, XML, PROFIBUS, Gigabitová Ethernet technologie, TCP/IP, OPC, ISA-88 nebo ISA-95 a další. Otevřenost v systému SIMATIC PCS 7 pokrývá všechny úrovně, a platí pro automatizační systém, procesní I/O stejně tak jako pro průmyslové komunikační sítě, operátorský a inženýrský systém. Otevřenost se nevztahuje pouze na systémovou architekturu a komunikace, ale také na programové a datové rozhranní uživatelského programu, stejně tak jako na import a export grafiky, textů a dat, např. ze světa CAD/CAE. Proto může být SIMATIC PCS 7 kombinován s komponenty od ostatních dodavatelů a integrován do existujících infrastruktur. Integrace do podnikové informační sítě Procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 může být pomocí rozhranní, založených na mezinárodních průmyslových standardech pro datovou výměnu, integrován do podnikové IT sítě. Tímto způsobem je možné k procesním datům přistupovat kdykoliv a odkudkoliv v rámci společnosti pro vyhodnocování, plánování, koordinaci a optimalizaci výrobních procedur, výrobních procesů a obchodních procesů, např. pro: ERP (Enterprise Resource Planning) MIS (Management Information System) MES (Manufacturing Execution System) Advanced Process Control. 6 Plně integrovaná Automatizace

7 SIMATIC PCS 7 podporuje připojení systému do SIMATIC IT, MES systému firmy Siemens. SIMATIC IT může být použit pro zaznamenávání dat v reálném čase z úrovně ERP a úrovně řízení, nebo pro vytvoření modelu kompletního výrobního know-how, na kterém jsou přesně definovány výrobní procesy. Operátorské stanice SIMATIC PCS 7 poskytují další prostředky pro snadný přístup do IT prostředí. Operátorská stanice může být buď OPC server, jako zdroj dat pro IT aplikace, nebo OPC klient, přistupující k aplikacím OPC serveru. S pomocí PCS 7 Web serveru může být provoz ovládán a monitorován přes Internet/intranet. PCS 7 Web server spojuje data podružných OS serverů a zpřístupní je globálně pro vzdálené monitorování, řízení, diagnostiku a údržbu. Pro web přístup platí stejné mechanismy ochrany přístupu jako pro klienta umístěného ve velínu. Modernizace se SIMATIC PCS 7 Stále se zvyšující konkurenční tlak nutí společnosti snižovat své náklady, nadále zvyšovat produktivitu a kvalitu výroby, zkracovat čas uvádění na trh, a zavádět výrobní procesy a technologie šetrné k životnímu prostředí, založené na optimálním využití surových materiálů a energie. Aby bylo možné tyto cíle splnit, musí být procesy dále optimalizovány, systémy a provozy modernizovány a rozšiřovány. A jelikož instalovaná základna hardware, aplikačního software a know-how provozních inženýrů a údržby znamená obrovskou hodnotu, má ochrana investic výrobních společností při modernizaci provozu vždy velmi vysokou prioritu. Již po mnoho let firma Siemens nabízí širokou paletu moderních produktů a řešení pro své starší řídicí systémy jako jsou TELEPERM M nebo APACS, které umožňují migraci na SIMATIC PCS 7. Zásada firmy Siemens pro migrační strategii je Modernizace existující instalované základny v několika krocích a bez kompletní výměny systému pokud možno bez odstávky výroby. Se svou univerzální migrační technologií Data Base Automation, je firma Siemens schopna migrovat řídicí systémy i od ostatních dodavatelů na systém SIMATIC PCS 7. Plně integrovaná Automatizace 7

8 Flexibilita a rozšiřitelnost z malého laboratorního systému až na distribuované klient/server řešení Laboratofi/ testovací V robní podnik Malé Stfiední Velké Propojené provozy SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 základní balení Roz ifiitelnost z malého laboratorního systému (pfiibliïnû 160 tagû)... Rozšiřitelnost procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7... distribuovan systém s architekturou klient/server (pfiibliïnû tagû) Procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 může být při projektování provozu flexibilně adaptován na různě rozlehlé podniky a dle požadavků zákazníka. Při pozdějším rozšiřování kapacity provozu nebo po technologických změnách, může být SIMATIC PCS 7 kdykoliv a bez jakýchkoliv problémů rozšířen. SIMATIC PCS 7 je rozšiřitelný z malého jednoduchého systému čítajícího cca. 160 procesních tagů (synonymum pro: měřící body) použitelného například v laboratoři nebo v testovacím centru, až po distribuovaný multi-uživatelský systém s architekturou klient/server a přibližně s procesními tagy, použitelného například pro automatizaci velmi velkého výrobního podniku nebo skupiny propojených provozů ve výrobním místě. SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 BOX je nízko nákladové startovací řešení systému SIMATIC PCS 7, které spojuje funkce automatizačního systému, operátorské stanice, vizualizace a inženýrské stanice v jednom kompaktním PC systému. Společně s distribuovanými I/O na sběrnici PROFIBUS, toto řešení reprezentuje kompletní procesní řídicí systém vhodný pro malé výrobní aplikace, autonomní podružné procesy, automatizaci laboratorního systému nebo testovacího centra. Startovací systém SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 BOX využívá standardní systémový software SIMATIC PCS 7, a je rozšiřitelný bez přerušení kompatibility. SIMATIC PCS 7 BOX může být provozován buď v módu stand-alone, nebo může být spojen s provozem. 8 Flexibilita a rozšiřitelnost

9 SIMATIC PCS 7 Basic Package SIMATIC PCS 7 Basic Package je určen pro cca. 650 procesních tagů a je výkonnější než SIMATIC PCS 7 BOX. Tento atraktivní produktový balík je vybaven všemi základními řídicími funkcemi (AS, OS, ES) a reprezentuje nízko nákladové startovací řešení úloh v procesní automatizaci, se standardními hardwarovými a softwarovými komponentami systému SIMATIC PCS 7. Díky hardwarové a softwarové kompatibilitě mohou být všechny komponenty v případě navyšování kapacity provozu i nadále používány a to bez jakéhokoliv omezení. Individuální a flexibilní adaptace funkčnosti SIMATIC PCS 7 V závislosti na specifických požadavcích může uživatel nebo projektant provést následující: Vybrat různě výkonné automatizační systémy Začlenit krok za krokem decentrální a centrální I/O Dimenzovat a konfigurovat zobrazovací a ovládací komponenty: od jednouživatelského systému až po distribuovaný multi-uživatelský systém, volitelně také v redundantním provedení Specificky rozšířit funkčnost operátorského systému pomocí různých hardwarových a softwarových komponent, např. o SFC vizualizaci, speciální prohlížeče, vzdálené ovládání a monitorování přes Internet, nebo o dlouhodobou archivaci Vybrat inženýrský systém podle rozsahu a počtu procesních objektů, a dále je rozšířit o volitelné funkce Specifikovat hardwarové a softwarové komponenty pro speciální automatizační úlohy: SIMATIC BATCH, SIMATIC Route Control Specifikovat komunikační sítě a definovat síťové komponenty Organizovat asset management (diagnostiku, preventivní údržbu a opravy) Propojit SIMATIC PCS 7 do světa IT. Hlavní rysy Rozšiřitelnost z malých laboratorních systémů pro cca. 160 procesních tagů až po distribuovaný systém s architekturou klient/server s až procesními tagy Jednotná platforma řídicího systému založená na standardních komponentech SIMATIC Úspora nákladů díky stávajícímu know-how obsluhy a redukci náhradních dílů držených skladem Úspora nákladů díky znovu využití aplikačního inženýringu (např. z testovacích center) Cenově atraktivní startovací systémy pro malé a střední výkony: SIMATIC PCS 7 BOX SIMATIC PCS 7 Basic Package Optimální adaptace na velikost podniku Není třeba počítat s drahými rezervními kapacitami Procesní řídicí systém roste spolu s rozšiřováním provozu Velké množství rozšiřujících možností pro přizpůsobení funkčnosti Nejlepší možná adaptace na individuální požadavky podniku Optimální poměr cena/výkon Flexibilita a rozšiřitelnost 9

10 Redundance na všech úrovních PROFIBUS Klient OS-LAN (Ethernet), kruh 1 OS-LAN (Ethernet), kruh 2 Redundantní Industrial Ethernet podniková sbûrnice (zdvojen kruh) ídicí systém s odolností proti poru e AS 414H / AS 417H Y-link ET 200M ET 200M ET 200M safety-related ET 200iSP Redundantní DP/PA link PROFIBUS PA Klient Redundantní servery Senzor/ aktuátor Pfiipojení neredundantních pfiístrojû PROFIBUS DP na redundantní PROFIBUS DP SIMATIC PCS 7 nabízí kompletní koncept redundance pokrývající všechny řídicí úrovně. Architektura klient/server procesního řídicího systému umožňuje přístup až 32 klientů (OS / Batch / Route Control) k datům 1 až 12 serverům/párům serverů (OS / Batch / Route Control). Ke každému klientu lze připojit až 4 procesní monitory při použití multi-obrazovkové technologie. OS server, Batch server a Route Control server mohou mít v případě potřeby také redundantní architekturu. Synchronizace redundantních párů serverů se provádí velmi rychle a automaticky. V případě architektury s redundantními OS servery, se při výskytu chyby OS klienti automaticky přepnou na záložní server. Procesy na pozadí permanentně monitorují chyby všech důležitých aplikací serveru, které mohou vést k přepnutí redundance. Automatická synchronizace procesních dat a archívů hlášení se provádí po opětovném nastartování partnerského serveru. Komunikace klient/server a server/server probíhá po vyhrazené síti Ethernet. Tato komunikační síť označovaná též jako OS LAN nebo terminálová sběrnice může být postavena na standardních komponentech SIMATIC NET, jako jsou přepínače (switch), síťové karty, komunikační procesory (CP), kabely atd. Kruhová architektura předchází selhání komunikace v případě, že je např. poškozená linka nebo v případě, že je linka v určitém bodě rozpojena. OS LAN lze také distribuovat mezi dva redundantní kruhy, čímž se ještě více zvýší dostupnost. Každý redundantní server a klient může být připojen na oba kruhy pomocí dvou nezávislých interface modulů. Komunikace standardně probíhá po kruhu 1. Komunikace po kruhu 2 se aktivuje pouze v případě chyby na kruhu 1, která způsobí přepnutí redundance. Možná spojení redundantních systémů v procesním řídicím systému SIMATIC PCS 7; distribuované I/O zde všude s redundantním napájením 10 Redundance

11 Automatizační systémy (AS) komunikují mezi sebou a také s inženýrským a operátorským systémem (servery/single stanicemi) přes podnikovou sběrnici založenou na průmyslovém ethernetu. Podniková sběrnice může být implementována s kruhovou architekturou, která navíc, v případě vysokých požadavků na dostupnost, může být nakonfigurována jako redundantní (dvě CP na AS CPU a OS server). Zdvojené chyby jako jsou selhání OSM/ESM na kruhu 1 a zároveň přerušení kabelu kruhu 2 může být v tomto případě tolerována. Redundantní automatizační systémy AS 414H a AS 417H se zvýšenou odolností proti poruše, jsou pomocí jednoho komunikačního procesoru (CP) na CPU (AS subsystému) připojeny k podnikové sběrnici. S dvojitým kruhem navrženým pro vyšší dostupnost, může být každý AS subsystém připojen na oba kruhy pomocí dvou CP. OS LAN (terminálová sběrnice) a podniková sběrnice, mohou být sestaveny ze sběrnicových komponent pro přenosové rychlosti do 100 Mbit/s nebo 1 Gbit/s. Při využití integrovaného rozhranní PROFIBUS DP nebo dalších komunikačních procesorů, může každý AS subsystém pracovat s několika PROFIBUS DP segmenty s distribuovanými procesními I/O. Distribuované I/O systémy, jako jsou ET 200M nebo ET 200iSP, mohou být připojeny k redundantním PROFIBUS DP segmentům pomocí dvou interface modulů (IM). Inteligentní polní přístroje s rozhranním PROFIBUS PA jsou k systému připojeny pomocí redundantního DP/PA linku. Pro systém ET 200iSP převedou RS 485-iS koplery elektrickou PROFIBUS DP RS 485 přenosovou technologii na jiskrově bezpečnou RS 485-iS technologii s přenosovou rychlostí 1.5 Mbit/s. S distribuovaným I/O systémem ET 200M je redundance rozšířena dolů až na úroveň kanálů vstupně/výstupních modulů. Vybrané moduly ze systému SIMATIC S7-300 lze využít pro redundantní provoz jak standardní tak i bezpečnostní (failsafe) moduly. Senzory nebo aktuátory mohou být připojeny na dva kanály, které jsou distribuovány ve dvou redundantních modulech v oddělených ET 200M stanicích. Je také možné připojit ne-redundantní PROFIBUS DP zařízení k redundantnímu PROFIBUS DP pomocí Y-linku. ET 200iSP stanice se dvěma PROFIBUS konektory, redundantní Redundance 11

12 Celo-systémový inženýring s centrálním inženýrským systémem Import/ Export Assistant CFC/SFC Konfigurace automatizace Technologické funkãní bloky Libraries HW Config PCS 7 engineering Graphics Designer Konfigurace sítû komunikace/hardware Faceplate Designer SIMATIC Manager / jednotná databáze Inženýrské nástroje inženýrského systému SIMATIC BATCH Konfigurace bezpeãnostních systémû S7 F Systems OS inïen ring SIMATIC PDM Parametrizace zafiízení Použití centrálního inženýrského systému s unifikovanou a vzájemně provázanou sadou nástrojů minimalizuje režie na konfiguraci. Inženýrské nástroje pro tvorbu aplikačního software, hardwarové komponenty a komunikační funkce jsou volány z centrálního správce projektu (SIMATIC Managera). Ten je také základní aplikací pro vytváření, správu, ukládání a dokumentování projektu. Centrální inženýrský systém procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 je založen na výkonné PC technologii, která může být nasazena jak v kancelářských aplikacích tak i v průmyslovém prostředí. Ta společně s operačními systémy Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows Server 2003 nabízí optimální startovací bod pro inženýring. Pro zlepšení komfortu při konfiguraci může být pracovní plocha projektanta rozšířena až o 4 procesní monitory díky multi-vga grafické kartě. Výsledkem tohoto modulárního designu je, že velikost a funkce inženýrského systému mohou být optimálně přizpůsobeny podle různých požadavků zákazníka a nároků automatizační úlohy. Software je k dispozici v balících různých velikostí, které jsou odstupňovány podle počtu konfigurovaných procesních objektů (PO). Počet konfigurovatelných procesních objektů může být následně kdykoliv zvýšen pomocí takzvaných inženýrských PowerPacků. Základní funkcionalita pokrytá standardním softwarem může být v případě potřeba dále rozšířena dle projektově specifických požadavků. Inženýrské nástroje Projektant má k dispozici kompletní funkcionalitu celo-systémového a projektově orientovaného inženýringu která je též základem pro Asset Management řídicích přístrojů a zařízení v podobě optimálně zkoordinované sady nástrojů. Obsahuje nástroje pro efektivní inženýring hardware řídicího systému včetně distribuovaných I/O a polních přístrojů, komunikačních sítí, automatizačních funkcí pro kontinuální a dávkové procesy (AS inženýring) HMI funkcí (OS inženýring), bezpečnostních aplikací (procesní bezpečnost), diagnostických funkcí a funkcí asset managementu, automatizace batch procesů pomocí balíku SIMATIC BATCH, transportu materiálu řízeného pomocí balíku SIMATIC Route Control, a pro spolupráci s CAD/CAE plánovacími nástroji (import a export procesních tagů a řešených příkladů). SIMATIC Manager SIMATIC Manager je integrační platforma pro všechny inženýrské nástroje a je zároveň konfigurační základnou pro všechny inženýrské úlohy procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7. Z něho je projekt SIMATIC PCS 7 spravován, archivován a dokumentován. Technologové a technici výroby mohou snadno projektovat a konfigurovat projekt v prostředí, které velmi dobře znají a využít při tom inženýrských nástrojů a předdefinovaných bloků a plánů, navržených pro potřeby technologie. Všechny potřebné hardwarové komponenty použité v projektu jako jsou automatizační systémy, komunikační komponenty a procení I/O jsou uloženy v elektronickém katalogu, a jsou konfigurovány a parametrizovány za pomoci konfiguračního nástroje HW Config. Pro realizaci automatizační logiky jsou k dispozici předdefinované funkční bloky, které jsou navzájem propojované s dalšími bloky v grafickém konfiguračním nástroji CFC. Tato metoda tvorby programu je velmi jednoduchá a rychlá i pro technology bez předchozích programátorských zkušeností. V knihovně řídicího systému jsou k dispozici standardizované funkční bloky (typy procesních tagů), které reprezentují typické zařízení/komponenty používané v procesu. Projektant pouze vybere předdefinované bloky, umístí je na pracovní plochu, graficky je propojí, a přiřadí jim parametry. 12 Inženýrský systém

13 Komponentní zobrazení: hardwarová konfigurace v HW Config U rozsáhlých projektů lze dosáhnout výrazného efektu racionalizace využitím funkce Import/Export Asistent, určené pro výměnu dat z plánovacích systémů, a také díky funkci Extended rename a filozofie násobné aplikace standardizovaných procesních tagů a připravených řešení. Jednotná databáze inženýrského sytému garantuje, že již jednou zadaná data jsou k dispozici v celém systému. Veškeré změny v projektu týkající se automatizačních systémů, operátorských systémů a SIMATIC BATCH, mohou být zkompilovány a nahrány v jednom kroku. Inženýrský systém automaticky zabezpečí správnou sekvenci. Tuto operaci řídí a zabezpečuje centrální dialog. Vybrané změny v konfiguraci mohou být online nahrány do příslušných komponent systému. Zkrácení režijních časů zkracuje i časy čekání při uvádění do provozu a mají pozitivní dopad na náklady uvádění do provozu. Změny v konfiguraci týkající se automatizačního systému, mohou být odladěny v testovacím systému a poté nahrány do cílového systému v běžícím provozu. SIMATIC Manager podporuje tvorbu projektu, pomocí následujících pohledů na projekt: Komponentní zobrazení (HW Config) používaného pro konfiguraci hardware jako jsou automatizační systémy, sběrnicové komponenty nebo procesní I/O Zobrazení procesních objektů, což je centrální vývojové prostředí pro všechny aspekty procesních tagů/objektů. Zobrazení procesních objektů (Process Object View) Zobrazení procesních objektů poskytuje procesnímu inženýru univerzální pohled na měřící bod. Kombinuje technologickou hierarchii podniku (zobrazeného ve stromové struktuře) s tabulkovým zobrazením všech aspektů procesního tagu/objektu (obecná data, parametry, signály, hlášení, objekty obrazovek a archívy měřených hodnot). To technologovi umožňuje snadnou a rychlou orientaci v procesu. Všechny objekty v označené větvi hierarchického stromu jsou zobrazeny v tabulce tak, aby mohly být přímo zpracovány pomocí funkce editace, filtrace, nahrazení, importu a exportu. Speciální testovací mód nabízí možnost testovat a spouštět procesní tagy a CFC online. Přehledové oblasti a hierarchie obrazovek procesního řízení na operátorské stanici, stejně tak jako asset management SIMATIC PCS 7, mohou být od technologické hierarchie odvozeny. Navíc technologická hierarchie tvoří základ pro identifikaci procesních objektů. Do obrazovek může být vložena takzvaná skupinová signalizace poruch, která je na základě hierarchie obrázků automaticky propojena se všemi podřízenými obrazovkami. Programátor se věnuje pouze jejich správnému rozmístění v obrázku. Jelikož počet polí skupinové signalizace a jejich význam může být konfigurován, je možné implementovat i zákaznické konfigurace alarmů. Procesní tagy v zobrazení procesních objektů Inženýrský systém 13

14 Inženýrský software Příklady editovatelných standardních OS obrazovek (faceplatů) z PCS 7 knihovny Technologická knihovna řídicího systému Předdefinované a otestované bloky, faceplaty (ovládací prvky) a symboly jsou organizovány v technologické knihovně, která tvoří základní prvek grafické konfigurace automatizačních řešení. Využití knihovních elementů hraje velmi významnou roli při minimalizaci inženýrských a projektových nákladů. Obsáhlé spektrum bloků obsahuje: Jednoduchou logiku a driver bloky Technologické bloky s integrovanou ovládací a signalizační funkcí jako jsou PID regulátory, motory nebo ventily Bloky pro integraci PROFIBUS polních přístrojů v souladu s PROFIBUS PA profilem 3.0 (včetně standardizovaného vyhodnocení stavu procesní hodnoty). Continuous function chart Continuous function chart (CFC) CFC editor je nástroj pro grafickou konfiguraci a uvádění do provozu kontinuálních automatizačních funkcí. V rámci CFC editoru mohou být na plochu vloženy, zkonfigurovány a za podpory funkce autorouting vzájemně propojeny předpřipravené funkční bloky. V CFC editoru mohou být také konfigurována HMI hlášení. Pro další racionalizaci konfigurace jsou k dispozici speciální techniky jako chart-in-chart (plán v plánu), pro implementaci hierarchických plánů a násobné použití plánů, typy bloku (plán je zkompilován jako typ bloku) nebo SFC typy (standardizované sekvenční řízení). Při vytváření nového CFC, je automaticky vytvořena nová runtime skupina se stejným názvem jaký má CFC plán. Všechny bloky, které jsou následně do plánu vloženy, jsou automaticky přidány do této runtime skupiny. Každému bloku jsou tedy přiděleny runtime vlastnosti již při vložení, a projektant může tyto vlastnosti optimalizovat pomocí modifikace v runtime editoru nebo pomocí integrovaných algoritmů. Tento algoritmus nejprve určí optimální sekvenci bloků v každé runtime skupině samostatně, a poté optimální sekvenci všech runtime skupin. Navíc k těmto komfortním editačním funkcím, CFC funkce také obsahují výkonné testovací funkce, funkce pro uvádění do provozu a individuálně konfigurovatelné dokumentační funkce. 14 Inženýrský systém

15 a parametrizovány. Změny v originále se automaticky projeví i ve všech instancích. SFC typ může obsahovat až 32 sekvencí. Pomocí funkce Create/update block symbols, jsou automaticky do procesních obrazovek vloženy a napojeny symboly bloků všech SFC instancí s HMI funkcionalitou. Graphics designer a faceplate designer Projektová data pro konfiguraci operátorských systémů jsou organizována v SIMATIC Manageru. Všechna data týkající se ovládání a monitorování procesních tagů, jako jsou hlášení a proměnné, jsou automaticky generovány během definice automatizační funkce. Pro generování procesních obrazovek je k dispozici grafický editor. Navíc ke standardním ovládacím prvkům (faceplatům), můžeme pomocí funkce Faceplate designeru vygenerovat uživatelské faceplaty pro řízení a monitorování procesních tagů nebo částí provozu. Symboly bloků mohou být velmi pohodlně propojeny na procesní tagy pomocí metody drag & drop. Sequential function chart Sequential function chart (SFC) SFC editor se používá pro grafickou konfiguraci sekvenčního řízení pro dávkové výrobní operace. Obsahuje komfortní editační funkce, stejně tak jako silné testovací funkce a funkce pro uvádění do provozu. Sekvenčním řízením jsou řízeny a selektivně zpracovávány základní automatizační funkce, obyčejně vytvořené v CFC, ve smyslu změny provozního módu a stavu. V závislosti na dalším využití, může být sekvenční řízení vytvořeno buď jako SFC plán nebo SFC type. SFC plán SFC plán může být použit pro realizaci sekvenčního řízení, které se aplikuje jednou, a které má přístup k několika oblastem výrobního podniku. Každý SFC plán obsahuje standardizované vstupy a výstupy pro zobrazení stavových informací a pro ovládání buď uživatelským programem, nebo uživatelem. SFC plán může být umístěn a propojen jako blok do CFC. Jednoduše se vyberou potřebné přípojky CFC bloku, které se napojí na kroky nebo přechody sekvence. Správce stavů, vyhovující ISA-88, umožňuje konfiguraci až 8 separátních sekvencí uvnitř jednoho SFC plánu, např. pro konfiguraci stavů jako jsou HOLDING, ABORTING, SAFE STATE, nebo pro realizaci různých provozních módů. SFC typ SFC typ je standardizované sekvenční řízení, které může být aplikované opakovaně, a které přistupuje k jedné konkrétní oblasti výrobního podniku. SFC typy mohou být organizovány v knihovnách, a může s nimi být pracováno jako s normálními funkčními bloky to je mohou být vybrány z katalogu, vloženy jako instance do CFC, propojeny Porovnání verzí projektů pomocí programu version cross-checker Version cross-checker Nástroj version cross-checker zjistí rozdíly mezi různými verzemi projektu: Porovnáním CFC/SFC, typů bloku, signálů a sekvencí, zjistí, zda bylo něco přidáno, odebráno nebo zda jsou objekty rozdílné Graficky zobrazí výsledky ve stromové a tabulkové struktuře Barevně zakóduje identifikaci objektů a hodnoty atributů Inženýrský systém 15

16 Inženýrský software Multi-projektový inženýring Multi-projektový inženýring umožňuje rozdělení složitých projektů do několika sub-projektů dle technologických kritérií, tak, aby byla možná paralelní práce několika týmů na projektu současně. Aby toto bylo možné, je v SIMATIC Manageru definován hostitelský Multi-projekt. Jednotlivé (sub)projekty mohou být z multi-projektu kdykoliv odebrány či do něj přidány. Podobně mohou být projekty rozděleny nebo kombinovány (Branch & Merge). Centrální konfigurační funkce multi-projektů pomáhají snížit konfigurační režii. Například v centrálním projektu může být vytvořena hierarchická složka, která je automaticky vytvořena také ve všech ostatních projektech. Všechny typy bloků použité v multi-projektu mohou být aktualizovány centrálně. (Sub)projekty patřící do multi-projektu jsou uloženy na centrálním serveru a mohou být pro editaci poslány na lokální inženýrské stanice. Výkon inženýringu proto není ovlivněn přístupem k síti. Branch & Merge Branch & Merge podporuje rozdělení a kombinaci projektů z technologického hlediska. Plány nebo celé části programu mohou být zkopírovány do jiného projektu, kde mohou být editovány. Ze propojení, která nejsou specifická pro projekt, typicky blokace, se stanou textová propojení. Při opětovném spojení, jsou plány se stejným názvem v původním objektu přepsány, a textová propojení i manuálně zadaná mohou být stiskem tlačítka uzavřeny. Účinné zpracování hromadných dat Import/Export Assistant Import/Export Assistant (IEA) je efektivní nástroj pro zpracování hromadných dat, který je založen na násobném využití typů procesních tagů a hotových řešení. Je velmi vhodný zejména pro rozsáhlé provozy s mnoha procesními tagy stejného typu, nebo s více částmi provozu stejného typu. Projektová data, která již byla dříve konfigurována (např. seznam procesních tagů nebo plány z CAD/CAE světa) mohou být importovány do inženýrského systému a využity při automatickém generování procesních tagů. Data z plánovacích systémů mohou být následně znovu synchronizovány s parametry optimalizovanými během uvádění do provozu. Pro usnadnění a urychlení modifikací mohou být PCS 7 projekty exportovány, data zpracována pomocí IEA editoru nebo dalších programů (např. Microsoft Excel nebo Access), a později reimportovány. CAD/CAE Import/export asistent Technologická hierarchie OS obrazovky Plánovací nástroje vy í úrovnû Typické knihovny Diagramy procesních objektû OS hierarchie obrazovek Vzorová fie ení a typy procesních objektû (napfi. motor, ventil) Zpracování hromadných dat pomocí nástroje Import/Export Assistant Výhody nástroje Import/Export Assistant: Importování již dříve zkonfigurovaných projektových dat, např. seznamu procesních tagů ze světa CAD/CAE: Žádné násobné zadávaní dat Lehce zvládnutelné, snadno ovladatelné grafické prostředí Automatické, opakovatelné generovaní procesních tagů a kopií založené na importovaném seznamu procesních tagů a hotových řešení Automatické odvození hierarchie OS obrazovek, napojení bloků a jejich umístění do obrazovek Testování individuálních procesních tagů pomocí uživatelsky přívětivých grafických nástrojů CFC a SFC Exportování parametrů, optimalizovaných během uvádění do provozu, zpět do CAD/CAE světa zabezpečuje konzistenci dat v plánovacích nástrojích Pokročilé přejmenovávání Při přejmenovávání objektů jsou také patřičně změněny odkazy ovlivňující vizualizaci (obrázkové objekty nebo proměnné v archivu a skripty). Tato funkce nabízí obrovský racionalizační potenciál, obzvláště pro podniky s opakujícími se strukturami, nebo podniky vyžadující validaci. Například, pokud je kompletně nakonfigurovaná a otestovaná část provozu zkopírována spolu se všemi plány, sekvenčním řízením a obrázky, a pokud jsou zkopírované plány/obrázky následně přejmenovány, jsou všechna interní propojení automaticky upravena. Tímto způsobem mohu být v nejkratším možném čase reprodukovány složité části provozu nebo celé výrobní linky. 16 Inženýrský systém

17 Hlavní rysy Centrální konfigurace hardware a software, která je jednotná v celém systému za použití inženýrského systému Plně grafická konfigurace s uživatelsky přívětivým rozhranním Integrovaná konfigurace polních přístrojů Parametrizace komunikace bez složité konfigurace Stejná konfigurace pro redundantní a ne-redundantní aplikace Zahrnuje i konfiguraci bezpečnostních aplikací Centrální dialog pro kompilaci a nahrávání všech modifikací AS, OS a SIMATIC BATCH Optimalizace veškerých kroků a souhrnný dialog s testem programu Kompilace a nahrávání najednou s minimem režijních časů Online nahrávání vybraných konfiguračních změn do příslušné systémové komponenty Technologicky orientovaná konfigurace bez speciálních programátorských znalostí. Funkční struktura s až 8 hierarchickými úrovněmi, organizovaná podle provozu, části provozu a technického vybavení Hardwarově nezávislý inženýring: přidělení AS a I/O modulů může být provedeno dodatečně Oblastně orientovaná kompilace OS a nahrávání dat serveru Možné rozšíření o sektorově specifické add-on a standardních rozhranní pro datovou výměnu Zobrazení procesních objektů pro vyhledání a zpracování všech hledisek procesních tagů/objektů Komfortní centrální zpracování v tabulkovém procesoru Knihovna projektu s typy procesních tagů a funkcemi import/export Online mód pro testování a uvádění do provozu měřících bodů a CFC Konfigurace velkých provozů pomocí distribuovaného, paralelního multi-projektového inženýringu a funkci Branch & Merge Uživatelská konfigurace alarmů, volně konfigurovatelné souhrnné zobrazení až 8 skupin alarmů Konfigurovatelná archivace proměnných pro HMI funkce (archivace, dlouhodobá archivace, nearchivovat) Speciální funkcionalita SFC SFC typ: standardizované sekvenční řízení pro násobné použití, aplikace SFC instancí jako bloků do CFC SFC plán pro sekvenční řízení pro jednotlivé použití Správa stavů dle ISA-88 pro konfiguraci sekvencí závislých na stavech jako jsou HOLDING, ABORTING nebo SAFE STATE Snížení nároků na inženýring a validaci díky: Rozsáhlým knihovnám s předdefinovanými a otestovanými standardními bloky, faceplaty a symboly před-konfigurovaným plánům z knihovny Knihovna projektu s typy procesních tagů a funkce import/export v Zobrazení procesních objektů Snadná duplikace částí provozu pomocí kopírování, přejmenovávání (Rozšířené přejmenování) a kompilace Koncept typ/instance s možností centrální modifikace všech instancí Import/export Assistant pro zpracování hromadných dat (hromadný inženýring) Centrální update všech typů bloků použitých v multiprojektu Mnoho konfiguračních kroků je vykonáno automaticky systémem (auto-inženýring) Auto-inženýring pro: Oprava odkazů v OS po změně názvu v AS Optimalizace sekvence vykonávání bloků v CFC Spojení textových propojení Version cross-checker Dokumentace inženýrských změn pomocí porovnání verzí a grafické zobrazení rozdílů Identifikace informací relevantních pro MIS/MES a spojení se SIMATIC IT Automatické generování diagnostických obrazovek Asset Managementu z projektových dat Inženýrský systém 17

18 Inženýring inteligentních polních přístrojů a komponent pomocí správce procesních přístrojů SIMATIC PDM SIMATIC PDM SIMATIC PCS 7 inïen rská stanice se SIMATIC PDM SIMATIC PDM Pfiístroj na pracovním stole Systémová sbûrnice S7-400 S7-400 SIMATIC PDM Stand-alone poãítaã s SIMATIC PDM SITRANS P SIMATIC PDM PROFIBUS DP fieldbus aï 12 Mbit/s HART protokol DP/PA link MICROMASTER ET 200M (IM s HART moduly) SIMOCODE pro ET 200iSP RS 232/ RS 485 PROFIBUS PA HART HART multiplexer SIMATIC PDM SIMATIC PDM HART pfiístroj Analyzátor plynû SITRANS P SITRANS T3K SITRANS LR SITRANS F M SIPART PS2 MoÏn pfiípojn bod PG/PC se SIMATIC PDM (stand-alone provoz) Možná spojení se SIMATIC PDM SIMATIC PDM (Process Device Manager) je univerzální, na výrobci nezávislý nástroj pro konfiguraci, parametrizaci, uvádění do provozu, diagnostiku a servis inteligentních polních přístrojů (senzorů a aktuátorů) a polních komponent (vzdálené I/O, multiplexery, přístroje ve velínu, kompaktní regulátory), které dále budeme jednoduše nazývat přístroje. Pomocí jednoho software, umožňuje SIMATIC PDM zpracování více než přístrojů od firmy Siemens a více než 100 dalších světových dodavatelů v homogenním uživatelském prostředí. S přihlédnutím k možnostem integrace přístrojů je SIMATIC PDM nejvýkonnějším dostupným správcem přístrojů na světovém trhu. Přístroje, které dříve nebyly podporovány, mohou být do SIMATIC PDM kdykoliv jednoduše doplněny importem jejich popisu zařízení (EDD). To zaručuje ochranu Vašich investic a šetří investiční náklady, náklady na školení a další náklady. Parametry a funkce všech podporovaných přístrojů jsou zobrazeny v konzistentním a jednotném stylu, nezávisle na jejich komunikačních rozhranních. Možné aplikace: Integrované v systému: v konfiguračním prostředí SIMA- TIC PCS 7 Stand-alone: jako servisní nástroj na přenosných počítačích SIMATIC PDM je také integrován do asset managementu. Správce procesních přístrojů (Process Device Manager) poskytuje širší informace o všech přístrojích popsaných pomocí elektronického popisu přístroje (Electronic Device Description EDD), např. detailní diagnostické informace (informace o výrobci, chybová diagnostika a hledání chyb, další dokumentace), deník změn (audit trial) a informace o parametrech. Klíčové funkce Úprava a modifikace parametrů přístroje Porovnávání (např. projektová a přístrojová data) Kontrola věrohodnosti vstupních dat Identifikace a testování přístroje Zobrazení stavů přístroje, alarmy a stavy Simulace Diagnostika (standardní, detailní) Správa (např. sítí a PC) Export/import (parametrů, reportů) Funkce pro uvádění do provozu, např. testy měřících okruhů Náhrada přístroje (správa životního cyklu) Deník globálních a přístrojově specifických modifikací uživatelských operací (audit trail) Přístrojově specifické kalibrační reporty Grafická reprezentace křivek, trendů, diagnostiky ventilů atd. Zobrazení integrovaných manuálů 18 Inženýrský systém

19 Podpora správy systému SIMATIC PDM podporuje operativní správu systému především díky: Jednotné prezentaci a ovládání přístrojů Indikací preventivní údržby a servisu Detekce změn projektu a přístroji Zvýšení provozní spolehlivosti Snížení investičních, provozních a údržbových nákladů. Integrace přístroje SIMATIC PDM podporuje všechny přístroje popsané pomocí EDD (Electronic Device Description). EDD je standardizován v EN a IEC Mezinárodně se jedná o nejčastěji používaný standard pro integraci polních přístrojů. Zároveň je to direktiva ustanovená organizací PROFIBUS (PNO: PRO- FIBUS International) a HART (HCF: HART Communication Foundation). Přístroje jsou integrovány přímo do SIMATIC PDM pomocí jejich EDD nebo aktuálního HCF katalogu. Přístroj je popsán v EDD, v závislosti na jeho funkcích a konstrukci, pomocí jazyka elektronického popisu přístroje Electronic Device Description Language (EDDL), který byl specifikován organizací PNO. Pomocí tohoto popisu SIMATIC PDM automaticky vytvoří uživatelské rozhranní se specifickými daty přístroje. Aktuální katalog přístrojů SIMATIC PDM obsahuje více než zařízení od více než 100 světových výrobců. Navíc mohou být do tohoto aktuálního katalogu integrovány další přístroje od všech výrobců, jednoduchým importem jejich EDD. Díky tomu je tedy možné udržet katalog vždy aktuální a přidávat do něho nové výrobce a přístroje podporované v SIMATIC PDM. Pro zlepšení přehlednosti umožňuje SIMA- TIC PDM vytvářet také projektově specifické katalogy přístrojů. Uživatelské rozhranní Uživatelské rozhranní splňuje požadavky direktiv VDI/VDE GMA 2187 a IEC 65/349/CD. Díky rozšíření EDDL je nyní také možné zobrazit obrázkové elementy. I složité přístroje s několika stovkami parametrů mohou být jasně reprezentovány a rychle zpracovány. Pomocí SIMATIC PDM je velmi jednoduché orientovat se ve vysoce komplexních stanicích, jako jsou vzdálené I/O a připojené polní přístroje. Zobrazení parametrů SIMATIC PDM s křivkou a online zobrazením Uživateli je k dispozici několik pohledů: Hardwarové zobrazení projektu Zobrazení sítě procesních přístrojů (preferované pro stand-alone aplikace) Zobrazení procesních přístrojů v podniku jako zobrazení vztahující se k tagům, také se zobrazením diagnostických informací Zobrazení parametrů pro parametrizování procesních přístrojů Zobrazení aktivních přístrojů (Lifelist) pro servis a uvádění do provozu. Komunikace SIMATIC PDM podporuje několik komunikačních protokolů a komponent pro komunikaci s přístroji, které mají následující rozhranní: PROFIBUS DP/PA HART Modbus Speciální rozhranní od firmy Siemens. Routing Z centrální inženýrské stanice procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7 je možné, za pomoci SIMATIC PDM, dosáhnout na každý přístroj v poli popsaný pomocí EDD v celém podniku, přes různé sběrnicové systémy a vzdálené I/O. SIMATIC PDM proto může z centrálního místa provádět následující: Číst diagnostické informace z přístrojů Modifikovat nastavení přístrojů Upravovat a kalibrovat přístroje Monitorovat procesní hodnoty Vytvářet simulační hodnoty Pře-parametrizovat přístroje. Inženýrský systém 19

20 Bezpečné a pohodlné řízené procesu s operátorským systémem SIMATIC PCS 7 Operátorský systém je rozhraní člověk-stroj procesního řídicího systému SIMATIC PCS 7, a pro uživatele reprezentuje okno do procesu. Architektura operátorského systému je variabilní a vysoce flexibilní, a může být snadno přizpůsobena architektuře provozu a požadavkům zákazníka. Základ je tvořen vzájemně propojenými operátorskými stanicemi pro jednouživatelské systémy (OS single stanice) a pro multi-uživatelské systémy s architekturou klient/server. Operátorské stanice Všechny operátorské stanice jsou postaveny na moderní PC technologii s různým výkonem, optimalizovaným pro použití jako OS single stanice, OS klient nebo OS server. Pracují pod následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 2000 Professional / 2000 Server nebo Microsoft Windows XP Professional / Server Využití standardních komponent a rozhranní ze světa PC znamená, že operátorské stanice jsou otevřené pro uživatelské/sektorové opce a rozšiřování. Mohou být použity v drsném průmyslovém prostředí, stejně tak jako v kanceláři. OS single stanice a OS klienti mohou být vybaveni multi- VGA grafickou kartou, čímž je umožněno procesní řízení několika různých provozů za pomoci až 4 monitorů. Systémový software operátorských stanic je k dispozici v různých úrovních, v závislosti na počtu použitých procesních objektů (PO). Při zvýšení požadavků nebo po rozšíření systému lze počet PO kdykoliv zvýšit pomocí takzvaných PowerPacků. Jedno-uživatelský systém (OS single stanice) V jedno-uživatelském systému jsou všechny ovládací a monitorovací funkce celého projektu (provozu/jednotky) koncentrovány v jedné stanici. Jeden port FastEthernet RJ45 pro připojení na OS LAN (terminálovou sběrnici) je integrován již v základu. OS single stanice mohou být připojeny k systémové sběrnici průmyslového Ethernetu dvěma způsoby: pomocí komunikačního procesoru CP 1613 (pro komunikaci s max. 64 automatizačními systémy) nebo pomocí standardní LAN karty (Basic Communication Ethernet pro komunikaci s max. 8 automatizačními systémy). OS single stanice mohou být provozovány na systémové sběrnici paralelně s dalšími jedno-uživatelskými systémy nebo s multi-uživatelskými systémy. Při použití programového balíku WinCC/Redundancy je také možné provozovat dvě OS single stanice v redundantním módu. Multi-uživatelský systém s architekturou klient/server Multi-uživatelský systém se skládá z operátorských terminálů (OS klientů), které získávají data (projektová data, procesní hodnoty, archivy, alarmy a hlášení) z jednoho nebo více OS serverů, se kterými jsou spojeny přes OS LAN (terminálovou sběrnici). OS LAN může sdílet přenosové médium se systémovou sběrnicí, nebo může být navržena jako oddělená sběrnice (Ethernet s TCP/IP). K dosažení vyšší dostupnosti mohou být OS servery nakonfigurovány jako redundantní. Kritické aplikace běžící na OS serveru jsou pomocí funkce Health check monitorovány, aby bylo možné detekovat softwarové chyby. Pokud je taková chyba nalezena, vyvolá se přepnutí na záložní systém. Synchronizace redundantních OS serverů se provádí automaticky a velmi rychle. OS klienti nemusí přistupovat k datům pouze jednoho OS serveru/páru serverů, ale mohou číst data z několika OS serverům/párům serverů současně (multi-klient mód). 20 Operátorský systém

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 TIA na dosah 2013 Advanced Engineering System SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 SIMATIC PCS 7 Advanced Engineering System Motivace pro použití AdvancedES Pro realizaci řídicího systému se používají různé plánovací

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850 Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Simatic PDM Procesní historian HW Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Podporované operační systémy Funkce pro ES,

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible SIMATIC HMI Charakteristika Jednotné konfigurační prostředí Od Micro panelů až po vizualizaci na PC... Jednotné konfigurační prostředí Možnost použití projekčních dat pro různácílovázařízení (panely, PC)...

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens Průmyslová komunikace Vladimír Ševčík Siemens Použití sběrnic Až 70% úspora místa + 40% úspora nákladů Rozvaděč Rozvaděč Terminal blocks Terminal blocks PROFIBUS Terminla blocks Safety barrier Pohon Instrumentace

Více

SIMATIC S7 400H. TIA na dosah Novinky v řídicích systémech Simatic. H CPU s FW V6.0 pro aplikace vyžadující zvýšenou odolnost a nebo bezpečnost

SIMATIC S7 400H. TIA na dosah Novinky v řídicích systémech Simatic. H CPU s FW V6.0 pro aplikace vyžadující zvýšenou odolnost a nebo bezpečnost TIA na dosah v řídicích systémech Simatic SIMATIC S7 400H H CPU s FW V6.0 pro aplikace vyžadující zvýšenou odolnost a nebo bezpečnost Jan Kváč Siemensova 1 155 00 Praha 13 jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Rozšíření možností (optionen)

Rozšíření možností (optionen) SIMATIC HMI Automatizace a pohony Rozšíření možností (optionen) Funkčně optimalizovaný základní SW umožňuje cenově výhodné řešení základních úloh Uživatelsky orientovaná rozšíření pomocí tzv. Optionů Sm@rtAccess

Více

PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT

PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT PERTINAX6 NÁSTROJ PRO PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH STANIC ZAT PERTINAX6 jednotný programovací prostředek pro procesní stanice v systémech ZAT základem systému je projekt, který zahrnuje vlastnosti HW i SW správa

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

Startdrive V12. For internal use only / Siemens AG All rights reserved.

Startdrive V12. For internal use only / Siemens AG All rights reserved. Startdrive V12 For internal use only / Siemens AG 2012. All rights reserved. TIA Portal Jeden nástroj pro programování všech prvků automatizace Totally Integrated Automation Portal zahrnuje SIMATIC STEP

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

SIEMENS + EPLAN listopad 2014. Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM. Siemens 2014. Všechna práva vyhrazena. siemens.com/answers

SIEMENS + EPLAN listopad 2014. Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM. Siemens 2014. Všechna práva vyhrazena. siemens.com/answers SIEMENS + EPLAN listopad 2014 Síťové komponenty SCALANCE & RUGGEDCOM siemens.com/answers Požadavky / trendy Aplikace Přehled portfolia Ukázka Průmyslové firmy ve všech odvětvích hledají řešení pro trvalý

Více

Plant-wide Automation

Plant-wide Automation Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví Unrestricted @ Siemens AG 2016 siemens.com Potravinářský průmysl Celosvětové trendy Posílení konkurenceschopnosti Uvedení výrobků

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

iemens Automation Productivity Tour Perfect Interplay in Factory Automation

iemens Automation Productivity Tour Perfect Interplay in Factory Automation Automatizace and Drives S iemens Perfect Interplay in Factory and Drives Dnešní program Uvítání, představení modelů a technologie 13:00 13:30 Kosek; Vojanec SW/; ukázky SIMATIC PLC SIMATIC DP 13:30 14:30

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

Vizualizace procesů a odpovídající údržba v čističce odpadních vod Warendorf

Vizualizace procesů a odpovídající údržba v čističce odpadních vod Warendorf Vizualizace procesů a odpovídající údržba v čističce odpadních vod Warendorf PHOENIX CONTACT, s.r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava +421 2 3210 1470 02.11.2016 phoenixcontact.sk Vizualizace procesů a

Více

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MEAC SYSTÉMY CEMS On-line datový list MEAC A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. MEAC Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

TIA na dosah. Upgrade systému na verzi PCS Jan Kváč. SIMATIC PCS 7 Promoter. Tel:

TIA na dosah. Upgrade systému na verzi PCS Jan Kváč. SIMATIC PCS 7 Promoter. Tel: TIA na dosah Upgrade systému na verzi PCS 7 8.01 Jan Kváč SIMATIC PCS 7 Promoter Tel: 2 3303 2462 E-Mail: jan.kvac@siemens.com Motivace Končící rozšířená podpora Windows XP ze strany MS Nové PC s novými

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Martin Baumruk Jiří Kopenec Siemens PLM Connection 2012 Česká republika 3. 5. června, Seč Dněšní workflow

Více

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely www.elektroprumysl.cz srpen 2017 ročník 7 Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské

Více

SIMATIC Information Server 2013

SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 Option SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 a option SIMATIC Information Server Analýza a protokoly na webovém rozhraní Protokoly s informacemi jak pro výrobu, tak i pro vedení společnosti

Více

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka Historie společnosti 1991 Založení společnosti 6 zaměstnanců zaměřených na údržbu analyzátorů a chromatografů v chemickém průmyslu 1992 Nové

Více

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server.

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server. SIMATIC S7-200 243-1 2005, Page 1 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server (SINAUT MICRO SC,

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM Systém SmartStruxure Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov Získejte maximum z vaší energie SM Zvyšte IQ vaší budovy Software + Hardware + Inženýrství + Instalace + Servisy = systém SmartStruxure 1

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

Rostislav Kosek NEW SIMATIC S7-1500C. Stav Siemens AG All Rights Reserved. siemens.com/s7-1500

Rostislav Kosek NEW SIMATIC S7-1500C. Stav Siemens AG All Rights Reserved. siemens.com/s7-1500 Rostislav Kosek SIMATIC S7-500C NEW Stav 205.05 Siemens AG 205. All Rights Reserved. siemens.com/s7-500 Posílení portfólia SIMATIC Advanced Controller S7-500 s Advanced Controller 5(F) 5C NEW 52C NEW 53(F)

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Přehled Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Široká nabídka panelů SIMATIC HMI nabízí kompletní řadu přístrojů pro operátorské řízení výrobních technologií - vše od jednoho výrobce: od jednoduchých

Více

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON

SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Nová generace decentrálních periferií SIMATIC ET 200SP: ÚSPORA MÍSTA, JEDNODUŠŠÍ PRÁCE, VYŠŠÍ VÝKON Načtěte QR kód pomocí svého mobilního telefonu. www.siemens.cz/et200sp Automatizace s vyšší efektivitou

Více

PROCE55 Maintenance. Přehled

PROCE55 Maintenance. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Maintenance... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Warehouse... 4 Klíčové vlastnosti PROCE55 Maintenance... 5 Karty strojů a zařízení...

Více

SIMATIC Safety V11. Jan Kváč. Siemensova 1 155 00 Praha 13 jan.kvac@siemens.com

SIMATIC Safety V11. Jan Kváč. Siemensova 1 155 00 Praha 13 jan.kvac@siemens.com Jan Kváč Siemensova 1 155 00 Praha 13 jan.kvac@siemens.com Plná integrace bezpečnosti do inženýrského systému STEP 7 Potřebuji pro bezpečnost nějaký další inženýrský systém? Bezpečnostní technika je integrovanou

Více

Comfort panely Siemens s.r.o All Rights Reserved. Comfort panely

Comfort panely Siemens s.r.o All Rights Reserved. Comfort panely Příklady aplikací Kontakt Ing. Ladislav Plachý Produktový manager HMI Siemens s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13 ladislav.plachy@siemens.com +420602750691 Strana2 Obsah Vzdálený přístup panelu na data,

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Pr P eze e n ze t n ace a ce fir i my Verze 08/2009

Pr P eze e n ze t n ace a ce fir i my Verze 08/2009 Prezentace firmy Verze 08/2009 Základní údaje Založení firmy: 2008 Počet poboček: 1 Profil firmy: Rize česká inženýrská firma Poradenství, automatizace, zpracování dat Chemický, farmaceutický a potravinářský

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony www.siemens.cz/ventily Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony Široká řada pohonů a příslušenství pro jednoduchý návrh, úsporu času a bezchybnou instalaci Answers for infrastructure. Termické

Více

IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0

IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0 6ES7151-8AB00-0AB0 Nové SIMATIC ET 200S CPU s integrovaným rozhraním PROFINET Výkonov odpovídá CPU 314 PROFINET IO i IRT I/O controller pro 128 zaízení I/O device (bude doplnno) PROFINET CBA TCP/IP, UDP/IP,

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje dostupnost a flexibilitu

Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje dostupnost a flexibilitu Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje dostupnost a flexibilitu PHOENIX CONTACT, s.r.o. Dornych 47 CZ-617 00 Brno +420 542 213 401 12.12.2016 phoenixcontact.cz Restrukturalizace průmyslové sítě zvyšuje

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015 Integrovaná platforma pro řízení budov Siemens AG 2015 Budoucnost řízení budov Blízká budoucnost budov Připravenost pro připojení Smart-grid Chytrost a plná integrace EU Směrnice pro energetickou náročnost

Více

WinCC V12 Novinky. Siemens s.r.o. All Rights Reserved.

WinCC V12 Novinky. Siemens s.r.o. All Rights Reserved. Novinky Siemens s.r.o. All Rights Reserved. Inženýrský nástroj pro HMI aplikace od panelů až po SCADA Engineering Edition WinCC Professional 512, 4K, max. PowerTags WinCC Advanced WinCC Comfort WinCC Basic

Více

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory

RSC MARTIA. Volně programovatelné regulátory Volně programovatelné regulátory Přehled produktové řady POL687.70 Regulátor pro chlazení Volně programovatelný regulátor, 27 I/O Možnost rozšíření I/O (pomocí IO rozšiřujících modulů) Integrované HMI

Více

Systematická cesta k maximální energetické efektivitě

Systematická cesta k maximální energetické efektivitě siemens.cz/energyefficiency Systematická cesta k maximální energetické efektivitě Inteligentní řízení hospodaření s energiemi ve výrobě Answers for Industry. Inteligentní odpověď na rostoucí náklady na

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 641 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS700 Obslužný a alarmový software v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací LPB přes komunikační

Více

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link Návod pro použití snímače tlaku Vytvořil: Ing. Ondřej Čožík Datum: 12. 2. 2015 Rev: 1.0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1. POŽADAVKY PRO MOŽNOST ZAPOJENÍ SNÍMAČE DO PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ... 2 1.1. STRUKTURA SÍTĚ...

Více

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect.

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Technologie elektronického rozhraní - Remote I/O ve třídě IP 20 Snadná instalace Úsporná a flexibilní konfigurace

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Distributed Safety: Koncepce

Distributed Safety: Koncepce Distributed Safety: Koncepce Siemens s.r.o. 2009 SIMATIC Distributed Safety HW Standardní CPU CPU35-2PN/DP Safety CPU CPU35F-2PN/DP Standardní ET200S Safety ET200S Distributed Safety Strana 2 Siemens s.r.o.

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

SCADA MIKRODISPEČINK

SCADA MIKRODISPEČINK SCADA MIKRODISPEČINK 2010 ELVAC IPC S.R.O UŽIVATELSKÝ POPIS SYSTÉMU VERZE 2.3 KVĚTEN 2010 SCADA Mikrodispečink Uživatelský popis systému Předkládané informace jsou uváděny bez ohledu na případné patenty

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC SIMATIC WinAC RTX (F) 2009 - Novinka Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC Připojení SIMATIC ET200 přes Profibus Připojení SIMATIC ET200 přes Profinet

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí

Fiber To The Office. naturally connected. Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Fiber To The Office Nadčasová síťová infrastruktura pro moderní podnikové prostředí Řešení MICROSENS založená na optických vláknech jsou inteligentní, spolehlivá a výkonná. naturally connected KONCEPCE

Více

SIMOTION novinky v4.4

SIMOTION novinky v4.4 SIMOTION novinky v4.4 Přehled Control every machine Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. siemens.com/simotion SIMOTION v TIA Portal Dnes SIMOTION působí ve všech průmyslových odvětvích

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

TIA na dosah listopad 2012 SIMATIC Nano IPC

TIA na dosah listopad 2012 SIMATIC Nano IPC TIA na dosah listopad 2012 SIMATIC Nano IPC New. Nano. Intel Atom. Nano IPC SIMATIC IPC227D a IPC277D New. Nano. Intel Atom. Nejnovější generace procesorů Intel Atom s nízkou spotřebou Nanobox PC s širokými

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC flexible 2005. WinCC flexible

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC flexible 2005. WinCC flexible SIMATIC HMI SIMATIC WinCC flexible 2005 , Přenos projekčních dat Automatizace a pohony Komunikace pro časově náročné operace Využití Routingu pro přenos projekčních dat do jednotlivých panelů 21 CFR Part

Více

Řešení řízení osvětlení

Řešení řízení osvětlení Řešení řízení osvětlení PHOENIX CONTACT, s.r.o. Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava +421 2 3210 1470 06.10.2016 phoenixcontact.sk Řešení řízení osvětlení Přehled Plánovači, zřizovatelé a provozovatelé světelně

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Silný nástroj pro nová řešení

Silný nástroj pro nová řešení Silný nástroj pro nová řešení Silný nástroj pro nová řešení Výzva Výběr trasy je důležitá věc. Otázka Jak se dostanu z bodu A do bodu B? není jen pro cestovatele, ale také pro elektro-konstruktéry, kteří

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

TIA na dosah. Novinky v systému SIMATIC PCS 7. Verze 8.0 SP1 a další

TIA na dosah. Novinky v systému SIMATIC PCS 7. Verze 8.0 SP1 a další Novinky v systému SIMATIC PCS 7 Verze 8.0 SP1 a další SIMATIC PCS 7 Vývoj Safety Integrated H-Systems Multi Client/Server Fast Ethernet V5 2000 Strana 2 Novinky v PCS 7 (09-2013) V6 Online Changes Plant

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Předkonfigurovaný, cenově příznivý terminál určený pro efektivní inženýring a pro snadné uvedení

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více