40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí"

Transkript

1 40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí

2

3 EDITORIAL REDAKCE Vydavatel Michael J. Majchrzak Šéfredaktor Lukáš Smelík Odborná spolupráce Petr Moczek, Martina Bojdová, Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus, Kamil Hanák Předseda redakční rady Zdeněk Votava Redakční rada Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent Libor Keller, František Helebrant, Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj Věra Pelantová, Juraj Grenčík, Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta REKLAMA Account Manager Miroslava Pyszková mob.: Grafické zpracování Eva Nagajdová TISK Printo, spol. s r. o. REDAKCE USA Bob Vavra Kevin Campbell Amara Rozgusová REDAKCE POLSKO Tomasz Kurzacz VYDAVATEL Trade Media International, s. r. o. Mánesova 536/ Český Těšín Tel.: Fax: ISSN MK ČR E Vážení čtenáři, přestože oficiálně oslavíme první pětiletku až letos v září, rozhodli jsme se dle motivačních hesel plnit plán na více než sto procent, a proto Vám ještě před vyhodnocením našich snah a v souvislosti se zmiňovanými půlkulatinami představujeme několik zajímavých změn, k nimž došlo již v rámci tohoto vydání. V první řadě si hned v tiráži můžete povšimnout, že se nám rozrostl počet spolupracujících subjektů o nově vzniklou redakční radu časopisu. Důvodů pro zřízení této rady je hned několik, přičemž mezi ně nepočítám ten pragmatický všichni ji mají, tak my ji musíme mít taky. Naopak, přicházíme s touto inovací nyní, kdy dochází k jakési stabilizaci našeho obsahu, což je zásadní předpoklad pro vytvoření tzv. rady garantů. Už od samého počátku bylo všem našim čtenářům jasné, že i přes polytematičnost tohoto časopisu hrála vždy první housle oblast údržby. Ani do budoucna tomu samozřejmě nebude jinak, avšak zároveň hodláme zachovat trend, jehož cílem je podchytit problematiku řízení a údržby podniku jako celistvou disciplínu. Nicméně převažující část obsahu našeho časopisu ovlivnila samotné složení redakční rady, která ač sdružuje jedince rozličných profesí i oborových disciplín, často přesahuje právě do tématu údržby. Na druhou stranu již první společný cíl, který jsme si vytyčili, ukázal, že obsah našeho časopisu bude vždy orientován směrem k odhalování všech průmyslových trendů, které ovlivňují fungování podniku. Možná i Vy máte stejný pocit, že mediální bublina kolem obav z propuknutí další, snad i daleko hlubší krize již nikdy nesplaskne. Mně osobně však již tato pesimistická nálada značně drásá nervy, a jelikož jsem z mnoha rozhovorů s čelnými představiteli průmyslu nabyl dojmu, že realita nemusí být až tak černá, jak by se mnozí mohli domnívat, rozhodli jsme se toto vydání naplnit poněkud odlišným obsahem, než na jaký jste zvyklí (nemusíte se obávat, ten se k Vám vrátí již s dalším vydáním). V první řadě hlavním tématem tohoto vydání je série rozhovorů, které prozrazují, jak (nejen) významní manažeři odhadují vývoj průmyslu v tomto roce, což příjemně doplňuje průzkum mezi skutečnými subjekty průmyslového trhu tedy mezi lidmi pracujícími v této sféře. Zde zbytečně nebudu duplikovat obsah stránek, jež následují, jen přidám výzvu pro všechny, kteří by se také rádi podělili o svůj názor na tuto problematiku, aby nás oslovili na tradičních kontaktech nebo se na nás obrátili v rámci nově vznikajících diskusí na většině oblíbených sociálních sítí. Již jsem naznačil, že toto vydání je specifické více než jen jednou nekonvenčností. Obsah dalších stránek Vám totiž přináší zajímavou směsici článků, které upozorňují na vybrané nástroje a praktiky, jež v loňském roce napomáhaly podnikům v návratu k prosperitě. A když už jsme se tedy dostali až k tomu nejlepšímu, co loňský rok přinesl, velkým tématem je bezesporu představení finalistů soutěže Produkt roku, čímž bych Vás rád vyzval k účasti v anketě, protože ceny udělené nejlepším produktům mají být odrazem toho, co naši čtenáři považují za to nejlepší, co v roce 2011 spatřilo světlo světa. Pokud by se Vám nyní zdálo, že po výčtu novinek, které se k Vám dostávají s tímto aktuálním vydáním, nám musí brzy dojít prvotní nadšení z počátku roku, mám pro Vás jednoznačnou odpověď. Jediné, proč jsem se enumerací nově zaváděných prvků do koncepce našeho časopisu vyčerpal, je kapacita této strany, tou to totiž rozhodně nekončí. Doufám tedy, že všechny naše nové snahy oceníte minimálně jako ty předešlé, čímž nám pomůžete úspěšně vykročit třeba do té další pětiletky. Milan Katrušák ředitel Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů nebo na změny jejich nadpisů. Nevyžádané texty nevracíme. Redakce neodpovídá za obsah reklamních materiálů. Časopis je vydáván v licenci CFE Media. Lukáš Smelík Šéfredaktor ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

4 4 FORUM Cesta ke zvýšení výkonnosti údržby a k efektivnímu využívání výrobního potenciálu organizací 5 Vzdelávacie aktivity SSU ročník veletrhu FOR INDUSTRY již v březnu Tradiční odborné semináře Industry Clubs začínají!2 8 TÉMA Z OBÁLKY Rok 2012: Návrat krize, příchod konce nebo čas růstu? 9 Údržbou ke zvyšování výrobního potenciálu 10 Rok 2012: Prognóza redakční rady 13 Třinecké železárny letos včetně obnovy zařízení proinvestují více než 2 miliardy korun 16 Rok 2012: Prognóza zástupců předních dodavatelských společností 18 Padesát let nejen jadernou energetikou ZAT je živ 20 Region EMEA je pro Rockwell Automation stále druhým největším trhem 21 Současná krize by nemusela postihnout průmysl 22 Propouštění? U National Instruments zmýlená neplatí, situace si žádá opak 23 Jak temná léta poznamenala peněženky plněné průmyslem? Rok poté 26 NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE Zplnomocnění pracovníci přinášejí hodnotu 27 Reference o uplatnění moderního diagnostického systému 29 Workmonitor: sledování efektivity výroby 30 Analýza motorového obvodu 31 PlantStruxure v rozsáhlém projektu solární elektrárny Gemasolar 32 Systém pro řízení údržby v podniku COMES Maintenance 34 Ultrazvuk řeší problémy s mazáním ložisek 36 Navrhování nových systémů SCADA 37 Zvyšování produktivity skladu 38 Možnosti paletizace 39 Nové zásady pro energetickou efektivitu 40 PRODUKT ROKU 48 ZAOSTŘENO Sociální sítě ve vašem vzdělávacím mixu 8 Únor 2012 ČÍSLO 1 (21) ROČNÍK V Prognóza pro rok 2012 Návrat krize, příchod konce nebo čas růstu? Podle mayského kalendáře má v roce 2012 nastat konec světa. Na tento fakt nám nedá zapomenout řada amerických velkofilmů či spousta podobně zaměřených článků, jejichž počet exponenciálně narůstá s blížícím se datem potvrzení či vyvrácení zmíněné teorie. Přesnější výklad mayského proroctví je, že dne čtyři ahau tři kankin (21. prosince 2012, chcete-li) nastane konec věku neboli konec světa, tak jak jej známe. A právě takový pocit může mít dnes každý, kdo žije v našem běžném, médii pohlceném světě. Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce časopisu Plant Engineering Magazine USA vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto časopisu nemůže být žádným způsobem a v žádné formě rozmnožována a dále šířena bez písemného souhlasu CFE Media. Plant Engineering je registrovanou ochrannou známkou, jejímž majitelem je vydavatelství CFE Media. Zaostřeno Sociální sítě ve vašem vzdělávacím mixu 48

5 26 Nejlepší nástroje a praxe Zplnomocnění pracovníci přinášejí hodnotu Dobrou produktivitu nezajistíte přes noc, je to proces. Nacházení lepších cest k provozování závodu je neustálým hledáním drobných příležitostí ke zlepšení. Velké oblasti vhodné ke zlepšení, jako je řízení spotřeby energie nebo strategie údržby, by měly být samozřejmé. Toto bývají také záležitosti, které by měl vést váš tým managementu. Drobná zlepšení produktivity jsou záležitosti, které jsou často na první pohled evidentní pro pracovníky na lince, vaše odborové předáky a možná i pro vaše brigádníky. Jak zaangažujete tyto pracovníky, aby vám pomohli k vyšší produktivitě? Sérié článků vybraných nástrojů a praxe, které v roce 2011 napomáhaly firmám zpět na výsluní Produkt roku 2011 Neexistuje jediný produkt, který by zázračně napomohl zlepšit produktivitu, snižoval energetickou náročnost, pomáhal udržovat zařízení v chodu, a to nejefektivnějším možným způsobem. Nicméně ty nejlepší dokážou přispět alespoň v určité části závodu k tomu, aby vaše podnikání směřovalo k větší ziskovosti. První ročník soutěže Produkt roku má za úkol odhalit čtenářskou preferenci produktů v jednotlivých kategoriích, přičemž všechny alespoň zčásti naplňují tato nemožná kritéria uvedená výše. Série profilů finalistů, kteří soutěží o nejvyšší post ve čtenářské anketě, jež odhalí produkty, které v loňském roce napomáhaly společnostem v oživení produkce ONLINE Internetový portál LinkedIN sdružuje sourodé pracovní skupiny po celém světě. Stává se tak vlastně profesionální obdobou stále oblíbenějšího portálu Facebook, který je jistě všem alespoň okrajově známý. Prostřednictvím LinkedIN se můžete spojit s odborníky ze všech koutů země nebo třeba jen z jiné strany republiky. Jak jsme již několikrát zdůrazňovali, v dnešní vypjaté situaci je, více než kdy jindy, potřeba být ve spojení. Po zaregistrování skupiny se aktivně můžete podílet na různých diskusích, vkládání příspěvků, nabízet či poptávat pracovní pozice v oboru. ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

6 FÓRUM Cesta ke zvýšení výkonnosti údržby a k efektivnímu využívání výrobního potenciálu organizací Náročné konkurenční prostředí, neustálé změny a požadavky nutí manažery k trvalému hledání možností zvýšení výkonnosti organizace a jejích procesů. Předpokladem k dlouhodobému zajištění požadované výkonnosti a k efektivnímu využívání zdrojů je jasně definovaná vize a strategie, zavedené procesy, optimální organizační struktura, měření výkonnosti, trvalé vzdělávání, řízení rizik a rozvoje organizace. Informovanost je klíčovým nástrojem pro zvyšování výkonnosti údržby. Každoroční konferenční seminář pro špičkové manažery má ve svém programu vždy zajímavé řečníky, v předchozích letech to byl například bývalý ministr financí Jiří Rusnok. Manažeři se proto trvale zabývají nejen analýzami hlavních procesů, ale i procesů podpůrných a hledají rezervy a možnosti zvýšení výkonnosti organizace a naplnění stanovených cílů a strategie. Je uznávaným faktem, že údržba je právě jedním z výrobních podpůrných procesů, které mohou významně ovlivnit efektivní využívání hmotného majetku a přispět tím ke zvýšení produktivity výroby a výkonnosti celé organizace. Klasicky pojatá a běžně prováděná údržba je považována za proces, jehož úkolem je udržovat zařízení ve stavu, kdy je schopno bezpečně a ekonomicky plnit svou projektovanou funkci. Je hodnocena podle toho, jak rychle dovede zareagovat na poruchu, jak dlouho trvá její odstranění apod. Za přínos údržby k přidané hodnotě jsou obvykle považovány pouze úspory v nákladech na údržbu. Důsledkem je pak mnohdy administrativní snižování rozpočtu se všemi negativními krátkodobými i dlouhodobými dopady tohoto postupu. Špičkově řízená výroba však potřebuje i špičkově řízený údržbářský útvar, který se efektivně stará o hmotný majetek a je schopen předcházet poruchám a výpadkům výroby. Cestou k dosažení tohoto stavu je postupná transformace klasického pojetí údržby na širší model, jehož základem je zvyšování spolehlivosti, řízení aktiv a jejich efektivní využívání, řízení zásob a řízení rizik. Řešením je důsledná aplikace modelu Integrovaného managementu majetku a jeho údržby, kterým se ve svých vzdělávacích a poradenských aktivitách řídí také ČSPÚ. Tento model, tak jako většina osvědčených metod a postupů, je charakteristický ne novostí, ale především systémovým přístupem k řešené problematice. Změna pojetí údržby je strategickým rozhodnutím a vyžaduje proto nejen schválení, ale především účinnou podporu vrcholného vedení. K tomu, aby mohl být využit potenciál komplexně a systémově pojaté údržby, je zapotřebí vytvořit podmínky a sladit cíle údržby s cíli organizace. Cílem České společnosti pro údržbu (ČSPÚ) je proto zvýšit informovanost a dovednosti v tomto směru nejen u manažerů údržby, ale současně ukázat vrcholným manažerům výrobních útvarů, a to formou specializovaných seminářů, možnosti, kterými takto pojaté útvary a procesy údržby mohou přispět ke zvýšení efektivity, produktivity a ve svém výsledku výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace. ČSPÚ proto každoročně pořádá konferenční seminář pro špičkové manažery nejen z oblasti údržby, ale především pro vrcholné manažery zodpovědné za chod a výkonnost celé organizace. Seminář ukazuje nejen na možnosti a potřeby řešení problematiky, ale vytváří rovněž prostor pro diskusi o trendech vývoje v této oblasti a také prostor pro výměnu zkušeností. Letošní konferenční seminář se koná 19. a 20. dubna 2012 v Konferenčním centru Akademie věd ČR v Liblicích. Bližší podrobnosti o konferenčním semináři a aktivitách ČSPÚ jsou uvedeny na Ing. Bohumil Polanka, ČSPÚ 4 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

7 Vzdelávacie aktivity SSU Jedným zo základných strategických cieľov SSU je aktívne pôsobiť v oblasti vzdelávania pracovníkov údržby. Do programu vzdelávania sú zapojené slovenské vysoké školy, ktoré majú v študijných programoch odbory priamo alebo nepriamo venované údržbe (Žilinská univerzita v Žiline, vtedy katedra obnovy strojov a zariadení, teraz DMT, ako hlavný garant, ďalej TU v Košiciach a SPU v Nitre). Do výučby sú zaangažovaní odborníci z praxe (v oblasti diagnostiky a vyhradených technických zariadení), aby bola zabezpečená lepšia previazanosť na prax a aktuálnosť poznatkov. Štruktúra kurzu zostáva v nezmenenej forme, i keď sa priebežne aktualizujú učebné osnovy a hlavne učebné texty. Osnovy vychádzajú z európskych požiadaviek EFNMS, avšak v rôznej váhe sú obsiahnuté v jednotlivých predmetoch. Kurz v prvých dvoch semestroch najprv prebieha vo forme úvodných sústrední tútoriálov (prednáška pre účastníkov, kde je vysvetlená základná problematika daného tematického bloku) - 6 predmetov v piatich dňoch v jednom semestri), následne pokračuje samoštúdiom z pripravených učebných textov a konzultáciami formou e-learningu (komunikácie cez Internet v programe Moodle, kde je možné otvárať diskusné fóra, vkladať učebné texty a prezentácie, elektronicky zadávať a odovzdávať úlohy atď.). Z každého predmetu sú pripravené testy, ktoré účastníci tiež robia prostredníctvom Internetu v module e learningu. Potom nasleduje zadanie a vypracovanie záverečnej práce, spravidla z oblasti údržby, ktorou sa účastník profesionálne zaoberá, a teda ide o aplikáciu nových poznatkov na riešenie konkrétnych problémov. Každá záverečná práca má svojho konzultanta a je ním potom recenzovaná. Podmienkou pre získanie certifikátu Manažér údržby, ktorý spoločne vydáva SSU a Strojnícka fakulta ŽU v Žiline, je splnenie požadovaného percenta úspešnosti v testoch z jednotlivých predmetov a úspešné obhájenie záverečnej práce. Vzdelávanie Majster údržby Od roku 2010 je otvorený kurz Majster údržby, ktorý je realizovaný Koordinačným centrom odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so SSU. Od roku 2010 sa zorganizovalo 7 kurzov. Tým, že sa jedná o praktický tréning, sú kurzy obmedzené na 6 účastníkov. Ich trvanie celkovo 6 dní, rozdelených na dva bloky po troch dňoch. Tematické bloky jednotlivých dní sú: 1. Základy priemyselnej údržby I (druhy, organizácia, plánovanie, náklady) 2. Základy priemyselnej údržby II (spoľahlivosť, analýzy porúch) 3. Korektívna údržba (vyhľadávanie porúch, prejavy a následky, diagnostika) 4. Preventívna údržba I (bezdemontážna diagnostika, vibrodiagnostika,) 5. Preventívna údržba II, Technológia opráv (analýza olejov, infračervená diagnostika,) 6. Terminológia, Kvalita, Informačné systémy, Manažérske techniky Laboratórium priemyselnej údržby KCOV Školenie prebieha v priestoroch špeciálne vybaveného laboratória priemyselnej údržby na strojníckej fakulte STU v Bratislave. Je v ňom simulovaná skutočná výroba a je možné navodiť poruchové stavy zariadení, ktoré je potom potrebné riešiť. Samostatné pracovné stanice sú zamerané na tréningy v oblasti diagnostiky a odstraňovania porúch mechanických častí, hydraulických a pneumatických obvodov. K metódam bez demontážnej diagnostiky strojov patria vibrodiagnostika, analýza oleja a infračervená termografia. Záver SSU pozýva ďalších záujemcov zúčastniť sa týchto kurzov. Podniky pritom môžu využiť výhodnú možnosť financovania účasti. Stačí poukázať časť z 2 % z daní pre SSU v potrebnej výške a tieto prostriedky budú použité na náklady na kurz svojich zamestnancov. (Prostriedky z 2 % daní pre SSU sú viazané na oblasť vzdelávania a nemôžu byť použité na inú činnosť). Najnovšou aktivitou SSU na poli vzdelávania je projekt VAU (vedomostný audit údržby). Hlavným zámerom je, aby sa najprv overili znalosti pracovníkov údržby vo vzťahu ku konkrétnemu pracovisku a na základe výsledkov sa navrhne obsah vzdelávania, aby boli pracovníci pripravení hlavne v oblastiach, kde majú najväčšie nedostatky a ktoré zároveň potrebujú pre svoje pracovné pozície. doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. predseda Predstavenstva SSU tel: Slovenská spoločnosť údržby: Koceľova 15, Bratislava ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

8 FÓRUM 11. ročník veletrhu FOR INDUSTRY již v březnu 2012 Průmysl je významným odvětvím světového hospodářství. Průmyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále více ulehčují lidem život. 11. mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2012 představuje v hlavním městě České republiky jedinečnou příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů, které mají široké uplatnění a jsou podporou pro hospodářský rozvoj. Využití všech výhod výrobních a informačních technologií je neodmyslitelným předpokladem pro to, jak co nejefektivněji navrhnout, vyrobit a dodávat na trh nový výrobek. Cílem je vytvořit komplexní platformu pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích strojírenství s prostorem pro technologickou spolupráci, nabídku, poptávku i prezentaci pracovních příležitostí v technických oborech. Veletržní správa ABF se jakožto organizátor veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC a souboru elektrotechnických veletrhů FOR ELECTRON, FOR ENERGO a FOR AUTOMATION rozhodla pořádat tyto odborné veletrhy souběžně a maximálně tak využít kapacitu modernizovaného areálu PVA EXPO PRAHA, která se díky dokončení nových výstavních hal 3 a 4 zvýšila o m². I při této fúzi zůstává veletrhům samostatnost v rámci jejich umístění ve výstavních halách i v rámci realizace mediální kampaně, která tak nabývá dvojnásobně na síle. Souběh veletrhů v termínu přivede všem vystavujícím firmám nové návštěvníky z řad jednotlivých oborů a povede tak k zatraktivnění průmyslových veletrhů v Praze. Veletrh dnes již nenabízí pouze prostor k předvádění konkurenceschopnosti firem, ale stal se místem, kde je možné pohovořit si s odborníky, ve vzájemných diskusích vyřešit dosud nezodpovězené otázky a s menšími riziky pak volit pro konkrétní potřeby správné technologie a zařízení. V rámci doprovodného programu se připravují workshopy na aktuální témata: projekty štíhlé výroby, informační systémy pro výrobní závody, strategie MPO a podpora průmyslu, administrativní zátěž podnikatelů a její řešení. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době existuje na trhu práce velká poptávka po pracovnících s odborným technickým vzděláním, veletržní správa ABF připravuje jako novinku v rámci veletrhu FOR INDUSTRY doprovodnou akci FOR JOBS s nabídkou pracovních příležitostí. Cílem je pomoci zprostředkovat kontakty mezi vystavujícími firmami a zájemci o zaměstnání a poskytnout jim možnost získat informace o aktuálních pracovních nabídkách v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Vystavující firmy mají možnost během 4 dní přímo oslovit stovky až tisíce uchazečů o zaměstnání, kteří se aktivně zajímají o svou profesní kariéru, a jako zaměstnavatelé tak získají šanci najít kvalitní a spolehlivé zaměstnance z oboru. Tradiční odborné semináře Industry Clubs začínají! Společnost Schneider Electric si dovoluje pozvat čtenáře časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku na tradiční odborné semináře Industry Clubs. Renomovaní odborníci společnosti vás v průběhu každého z dále uvedených jednodenních setkání seznámí s novinkami a trendy z oblasti průmyslové automatizace, napájení a servisních služeb. Termíny a místa konání Industry Clubs v roce 2012: Pardubice Ostrava Zlín Mladá Boleslav České Budějovice Most Na programu jsou například přednášky na téma ovládání a spínání motorových vývodů, elektrické pohony, detekce a bezpečnost strojů, výkonové jištění a měření, servisní služby. Součástí seminářů jsou i praktické ukázky řešení. Více informací včetně možnosti bezplatného přihlášení je připraveno na industryclub 6 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

9 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

10 TÉMA ZOBÁLKY Prognóza pro rok 2012 Návrat krize, příchod konce nebo čas růstu? Lukáš Smelík, šéfredaktor Podle mayského kalendáře má v roce 2012 nastat konec světa. Na tento fakt nám nedá zapomenout řada amerických velkofilmů či spousta podobně zaměřených článků, jejichž počet exponenciálně narůstá s blížícím se datem potvrzení či vyvrácení zmíněné teorie. Přesnější výklad mayského proroctví je, že dne čtyři ahau tři kankin (21. prosince 2012, chcete-li) nastane konec věku neboli konec světa, tak jak jej známe. A právě takový pocit může mít dnes každý, kdo žije v našem běžném, médii pohlceném světě. Vždyť naplněním všech nejhorších strašáků by se Evropa ponořila někam hluboko do středověku, kdy nefungoval jediný mechanismus moderního obchodu. Právě tato nepříznivá očekávání pomalu, ale jistě ženou společnost (a průmysl) zpět o několik let, přičemž už se pomalu začínalo zdát, že už je konečně načase jít vstříc světlejším zítřkům. Pesimismus ozývající se z mnohých stran nás přivedl k myšlence otisknout tuto sérii článků, která má odhalit současné nálady v průmyslu, a to zejména z úst čelných představitelů průmyslových firem, vrcholných dodavatelů nebo zástupců akademické obce, přičemž osvěžujícím doplňkem k jejich prognózám je náhled z druhé strany. Hlas zaměstnanecké základny na těchto stránkách zastupuje článek odhalující výsledky letošního průzkumu ohledně mzdových/platových poměrů v průmyslových společnostech, který mimo jiné odhaluje současné rozpoložení uvnitř firem. Co tedy můžete na dalších stránkách očekávat? 9 Rozhovor s předsedou nově vzniklé redakční rady našeho časopisu, Zdeňkem Votavou Prognóza pro rok 2012 z úst členů redakční rady Rozhovor s novým generálním ředitelem Třineckých železáren Janem Czudkem Zástupci tří dodavatelských společností hodnotí současný stav průmyslu a odhadují vývoj Společnost ZAT slaví 50. výročí založení a její představitelé hovoří nejen o minulosti 20 U příležitosti kongresu Automation Fair v Chicagu promluvil CEO společnosti Rockwell Automation o perspektivách průmyslu 21 Současná krize nemusí průmysl ovlivnit, jsou odvážná slova prezidenta pro EURO ve společnosti Inensys Operation Management 22 Udržet si zkušené pracovníky navzdory krizi přineslo společnosti National Instruments dobrou výchozí pozici pro další růst Letošní mzdová/platová studie může přinést komparaci výsledků z loňska 8 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

11 Údržbou ke zvyšování výrobního potenciálu Do čela nově vznikající redakční rady časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku stanul muž, který je v posledních letech spojován zejména s vedením organizace Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ), nicméně za svůj bohatý profesní život měl také možnost zastávat vysoké funkce v několika průmyslových společnostech, zejména v oboru chemie. Stejně jako ostatní členové rady představil Zdeněk Votava svou vizi týkající se nadcházejícího období, ale navíc mohl přidat několik poznatků pro zabezpečení udržitelnosti i v případě zhoršeného ekonomického klimatu. Jaká je Vaše prognóza pro vývoj na průmyslovém trhu v roce 2012 s přihlédnutím na obavy z návratu recese? V roce 2008 předpovídali finanční analytici průběh krize ve 2 variantách jednoduché V a dvojité W. Přes nedostatek informací se přikláním k variantě W. V ČR chybí státní prostředky na rozvoj a údržbu infrastruktury. Podobně chybí státní prostředky v evropských zemích (EU). Stejně tak chybí ve firmách investiční prostředky investice se zastavují a posouvají (investiční průmysl, inženýrské firmy). Majitelé firem v ČR jsou opatrní, omezují investiční činnost (zejména ti zahraniční, kteří mají ještě jiné strategické důvody) Které faktory je nutno nejvíce sledovat, čeho je třeba se obávat a co by mělo být uděláno, aby byl rok 2012 úspěšný? Co lze udělat, je možné začlenit do tří bodů. Zaprvé je nutno rozšířit trh, jelikož nastává problém se snižující se konkurenceschopností. Zadruhé by firmy neměly opomíjet inovaci výrobkového portfolia, aby dostály takzvané strategii odlišnosti. V neposlední řadě musí samozřejmě neustále docházet k optimalizaci nákladů, a to jak variabilních, tak fixních, čemuž určitě napomůže pečlivé plánování výroby nebo hloubkové analýzy všech činností v podniku. Zmiňujete nutnost optimalizace nákladů, můžete uvést nějaký příklad, kde by se dalo začít? Častým tématem mnoha debat se zástupci odborné veřejnosti je jistě plánování výroby a optimalizace s ohledem na pohyblivou cenu energie (elektřina). V této oblasti je možné zaměřit se například na využití (výběr) zařízení s nízkou spotřebou energie, totéž se týká výběru technologií. Příkladem je užití průmyslového LED osvětlení, ze kterého pramení výrazná úspora elektrické energie a ruku v ruce s ní kvalitnější osvícení. Bohužel zaměstnavatelé často hledají pod pojmem optimalizace nákladů raději neadekvátní synonymum redukce počtu zaměstnanců. Jak se podle vás bude situace v oblasti nezaměstnanosti v průmyslu vyvíjet? Dlouhodobě je jistě cítit tendenční tlak směřující k optimalizaci počtu zaměstnanců. Ale vnímáme také jiný fakt. Je to potřeba stále intenzivněji hledat kvalitnější zaměstnance, což už se projevuje například i na pozicích operátorů. Zaměstnavatelé volají po kumulaci pracovních funkcí. Ukázkou z našeho oboru může být například požadavek údržby prováděné operátorem. Bavme se o oboru, který je nám i našim čtenářům poměrně blízký. Jakým směrem se dle vašeho mínění bude ubírat údržbářský sektor? Správný management majetku a jeho údržby, včetně nástrojů, musí směřovat ke zvyšování výrobního potenciálu, k efektivitě, účinnosti a ke konkurenceschopnosti podniku. Jde o získání pohledu na údržbu nejenom z hlediska nákladů, ale především z hlediska přínosů údržby pro ekonomiku organizace jako celku. Na tuto oblast bychom chtěli zaměřit setkání vrcholových manažerů a další aktivity ČSPÚ. Co se týče nástrojů aktualizace kategorizace zařízení, řízení rizik, TPM, analýza managementu údržby a další Když už zmiňujete aktivity ČSPÚ, společnost zahájila svou činnost v roce 2000, jak se povědomí o údržbě a vůbec samotná údržba za těchto 12 let změnila? Rozdíl je určitě technický. Čím dál tím víc se jedná o proces, o systém, který je doplněn diagnostikou, počítačovou podporou atd. Rozhodně šla technická úroveň nahoru. I když na druhou stranu lze občas cítit, že v tomto segmentu pomalu hrozí nedostatek kvalifikované pracovní síly ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

12 TÉMA Z OBÁLKY O: Jaká je vaše prognóza vývoje průmyslového trhu v roce 2012 s přihlédnutím k obavám z návratu recese? Věra Pelantová Technická univerzita v Libereci Odpověď na otázku prognózy vývoje průmyslového trhu v r s přihlédnutím k obavám z návratu recese není snadná. Při pohledu na hlavní makroekonomické znaky ČR se i odborníci přou nad jejich vývojem. V řadě podniků roste administrativa a klesá odbyt. Přidává se nekonzistentní legislativa. Na snižování produktivity organizací napříč odvětvími má vliv také pokles morálky některých vedoucích. Tuzemská ekonomika vykazuje (s ohledem na nejnovější ekonomické údaje ČSÚ) trend poklesu HDP, růstu inflace a nezaměstnanosti. Index průmyslové produkce bude patrně též klesat, neboť potíže má také její hlavní část, tj. zpracovatelský průmysl. Celosvětově lze očekávat spíše zbrzdění produkce a obchodu a tím i recesi. Náprava je nesnadná, ale možná. Zavedením společenské odpovědnosti v pravém slova smyslu nejen v jednotlivých organizacích, ale v celém hospodářství by mohlo dojít ke zlepšení. Miroslav Rakyta Žilinská univerzita Súčasný vývoj v priemyselnej praxi poukazuje s prihliadnutím na obavy z návratu recesie na potrebu cieľavedomej redukcie nákladov. Vzhľadom k tomu bude potrebné prehodnotiť kvalifikačnú úroveň pracovníkov a profesionalitu poskytovaných služieb. Systémy údržby bude potrebné prehodnotiť na základe požiadaviek zákazníkov v oblasti kvality, prevádzkovej spôsobilosti strojov a procesov, prevádzkovej spoľahlivosti strojných zariadení, ktoré ovplyvňujú pridanú hodnotu, náklady a bezpečnosť. Činnosti údržby sa budú stále viac a viac označovať ako kľúč ekonomického úspechu výrobných spoločností vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov so skúsenosťami. Je to vplyvom meniacich sa koncepcií riadenia výrobných podnikov. Byť pripravený na požiadavky budúcnosti pri nových koncepciách znamená pýtať sa na súčasný stav, analyzovať ho a vytvoriť nové predstavy a nové modely proaktívnych technických systémov. V roku 2012 by sa mali manažéri zamyslieť nad budovaním znalostne orientovaných systémov a využiť schopnosti a znalosti svojich pracovníkov pri ich budovaní. Prognózovať trocha viac ako len na jeden rok. František Helebrant VŠB TU Ostrava Osobně jsem přesvědčen, že vše zatím nebude tak černé, jak je nám předkládáno, i když se samozřejmě musí provázanost projevit, resp. se projeví nezodpovědné chování některých partnerů v EU. Jak silně si netroufám komentovat, na to jsou určitě slovy Jana Wericha jiní odborníci, ale o jednom jsem přesvědčen na stopro. Pokud se budeme ubírat ve vzdělání směrem nepreferujícím technickou vzdělanost, brzy v této republice nebudou lidi, kteří by něco vymysleli, vyrobili, ba i dokonce provozovali stávající. Už teď musí společnosti vyvažovat tyto lidi zlatem. Řečeno jinými slovy, již vzniklá časová díra odstupu vede k tomu, že nebudou vychováni následníci pro tyto profese, a dokonce za chvíli nebude na vysokých školách nikdo, kdo by je vychoval. Pak podle mě teprve nastane černý scénář se všemi negativními dopady. Vladislav Marek TRIFOSERVIS V současné době nás jistě čeká řada problémů a předpokládá se snížení výroby. Je nutné hledat nové obchodní světové partnery, a to tam, kde je reálná možnost proniknutí na trh. Musíme se vrátit na východní trh (Rusko, Ukrajina, Čína, Indie). Kromě automobilového průmyslu je nutné hledat i jiné výrobní oblasti. Zde je nezbytná i větší iniciativa vlády a vedoucích organizací. Z hlediska naší profese je nevyhnutelné hledat cesty zajištění výroby a snižování nákladů. Tomu jistě pomůže i vliv údržby strojního zařízení. Využívání maziv dobré úrovně a provádění systematické tribodiagnostiky znamená úsporu maziv, ale předně zajištění bezporuchového provozu všech strojních zařízení, kde je aplikováno mazivo. Je 10 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

13 nutné šířit větší osvětu a seznamovat vedoucí pracovníky s tím, jaký význam má tribotechnika. Je nezbytné věnovat větší pozornost výchově mládeže na všech stupních odborných škol. V každém případě musí v průběhu roku dojít k oživení celkového hospodářství tak, aby postupně docházelo ke zvýšení HDP. Václav Legát Česká zemědělská univerzita v Praze Na tuto otázku nikdy nemůže být krátká, jednoduchá a zejména jednoznačná odpověď. Tržní hospodářství se vyvíjí nerovnoměrně v určitých vlnách, stejně tak i makroekonomika. Současná průmyslová výroba se vyznačuje vysokou dělbou práce s výrazným vlivem globalizace, za kterou stojí veliké nadnárodní organizace. Malá země, jako je ČR, je i malým hráčem na světových trzích a plně na její hospodářství dopadají hospodářské krize či recese velkých nadnárodních organizací. Dobrou zprávou je, že každá krize dříve nebo později přechází v konjunkturu, v oživení hospodářství, ekonomiky a trhu. Všechny informace kolem nás vypovídají, že naše hospodářství se nachází v tomto roce v určité ekonomické recesi, která zdaleka nemá plošný dopad na všechny průmyslové organizace. Některé se v současné době rozvíjejí (např. automobilový průmysl), a jiné pociťují nežádoucí dopady krize (např. petrochemie). Konjunktura nepřijde rozhodně do organizace sama. Co by měl dělat manažer údržby s podporou vrcholného managementu v období recese ve své organizaci? Žádat od vrcholného managementu koncepci výroby založenou na analýze trhu a na inovovaných stávajících produktech a trzích a/nebo nových originálních konkurenceschopných produktech v nových trzích s definováním dopadu na kvalitativní i kvantitativní změny výrobních strojů a zařízení a na další zdroje. Měl by být proveden externí audit/swot analýza managementu údržby v organizaci s cílem odhalit slabá místa a vypracovat návrhy na zlepšování procesů údržby. Rozhodně nepropouštět kvalifikovaný údržbářský personál, který za posledních dvacet let prošel výrazným zeštíhlováním, naopak věnovat se jeho zdokonalování a vzdělávání s cílem přinést do organizace nové metody a nástroje pro zlepšování procesu údržby, zvyšování její výkonnosti a účinnosti, zdůvodněnou optimalizaci nákladů na údržbu a jasnou koncepci požadované pohotovosti výrobního zařízení. Zaměřit se na lepší řízení struktury a zásob náhradních dílů a materiálu, snižování negativních vlivů na životní prostředí a na perfektní dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozhodně jsem přesvědčen, že průmysl je mnohem zdravější než státní rozpočet ČR. Lze říci, že pouze připraveným štěstí přeje, a to platí i pro manažery majetku a jeho údržby. Lubomír Sláma Act-in Aktuální hospodářská situace může pomoci odvážným a neotřelým řešením. Společnosti a jednotlivci, kteří se dokážou vymanit ze zaběhnutých stereotypů, včetně postupů aplikovaných v předchozí krizi, a zkusí se podívat na situaci z jiného úhlu a zvolit jiný přístup, mohou posunout sami sebe a své společnosti výrazně vpřed. Rok 2012 bude přát odvážným manažerům a jejich aktivním kolegům, kteří se nebudou bát aplikovat nové metody a nástroje řízení výrobních a obchodních procesů. Lze očekávat, že rok 2012 přinese zvýšení zájmu manažerů o nové iniciativy v oblasti zvyšování spolehlivosti a efektivity využití stávajících výrobních zařízení. Přirozenou součástí daného rozvoje bude zájem o transparentní informace o provozu výrobních zařízení, nejlépe v on-line režimu na mobilních platformách. Juraj Grenčík Žilinská univerzita To keby som to vedel, tak som bohatý ako George Soros... Súčasná kríza poukazuje na to, že doterajší trend rozvoja nie je trvalo udržateľný. Zdroje nie sú neobmedzené, a preto svet čakajú v budúcnosti veľké zmeny. K dispozícii máme len našu Zem a žiť na dlh nemožno príliš dlho. Dúfam, že sa nenaplnia katastrofické scenáre a že sa objavia šikovní tvoriví ľudia, ktorí nájdu riešenia na prekonanie problémov. Šikovní predovšetkým v technických oblastiach, lebo ostatné je nadstavba a nie naopak. Dúfam, že sa svet bude rozvíjať smerom k spolupráci a vzájomnom rešpekte, lebo opak môže viesť do záhuby. Juraj Vitkaj M+W Process Automation Použiji terminologii z oboru průmyslové automatizace: frekvence ekonomických cyklů se v posledních letech zkracuje, amplituda se prohlubuje, to implikuje nestabilitu systému. Z pohledu reálné ekonomiky se velkým společnostem v minulém období dařilo, naopak státy řeší zásadní fiskální problémy. Nečitelnost této situace koresponduje s vyjádřením našich klientů. Polovina očekává dobrý rok, druhá polovina špatný. V současné době není vývoj situace predikovatelný. V našem odvětví očekáváme, že se tyto vlivy zprůměrují a tento rok bude ve znamení stagnace. Možnosti dalšího růstu vidíme v exportních příležitostech na východních trzích, které nám poskytnou větší manévrovací prostor. ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

14 TÉMA Z OBÁLKY Libor Keller TSI system Netroufám si na prognózu v celé šíři průmyslového trhu. Na to jsem příliš úzce odborně zaměřený. Ale z hlediska odbytu měřicí, zkušební a diagnostické techniky si myslím, že základní představu o vývoji trhu těchto komodit mám. V posledním období, kdy došlo několikrát k celkovému poklesu většiny průmyslových výrob jsem vypozoroval, že s přicházející krizovou periodou klesá poptávka po měřicí technice již při prvních náznacích zpomalení ekonomického růstu. Je to jistě dáno tím, že se hledají první úspory a prostředky se vynakládají jen na nezbytné zajištění výroby a vývoje. Investice do měřicí a zkušební techniky jsou tak první na řadě, jejichž nákupy se posuzují velmi kriticky. Na konci krizového období, již při nárůstu výroby, je ještě období větší obezřetnosti, nejprve se obnovují nebo pořizují jen ty nezbytné kontrolní technologie a až po ustálení růstu se trh s měřicí a zkušební technikou vrací k normálu. Dá se tedy říci, že měřicí a zkušební technika je jakýmsi barometrem vývoje na průmyslovém trhu. Výjimku z naznačeného cyklu tvoří diagnostická technika, která přináší bezprostřední úspory, zejména v energetické oblasti. Většina průmyslových podniků dnes, zejména po vzoru zahraničních mateřských společností, více dbá na efektivitu spotřebovávaných energií. Proto zájem o tuto techniku příliš neklesá ani v těch krizových obdobích, protože umožňuje vylepšovat efektivitu oslabené výroby. Hana Pačaiová Technická univerzita v Košicích V živote platí pravidlo, že nie všetko čo sa na prvý pohľad javí ako negatívne, je v konečnom dôsledku hodnotené ako naozaj špatné. To platí aj o recesii, ktorú sme zažili v minulo m období, ktorá vlastne neskončila, len odštartovala nevyhnutné zmeny pre ďalší kvalitatívny rozvoj. Aspekty ako je presýtenosť trhu, ktorá je výsledkom celosvetovej globalizácie, hľadanie čo najlacnejších zdrojov a znižovanie nákladov aj za cenu zvyšovania nezamestnanosti a znižovania sociálnej úrovne, maximalizácia zisku na úkor spokojnosti vlastných zamestnancov, predstavujú len časť problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť novým spôsobom a hlavne vytvorením presných pravidiel. Recesia, ktorá má svoje etapy, bude vyžadovať prehodnotenie kultúrnych a morálnych zásad nielen manažérov podnikov ale aj celej spoločnosti. Nastavenie nevyhnutných hraníc v podnikaní, vyžaduje na jednej strane presné pravidlá pre ich udržiavanie, avšak na druhej strane podporu rozvoja v podobe výskumu a spolupráce s univerzitami a inými výskumnými pracoviskami v danom priestore. Tento tlak bude vytvárať (čo sa už deje) tlak na vysokú kvalitu a morálku školstva, najmä vysokého školstva. Mojim optimistickým očakávaným výsledkom tohto procesu je zodpovednejší prístup celej spoločnosti, v celosvetovom meradle, na báze dodržiavania stanovených pravidiel, ktoré budú zaručovať progresivitu a rozvoj ľudstva a životného prostredia, v opačnom prípade si to ani nedokážem predstaviť. Tomáš Hladík Logio Chaos. Toto slovo zřejmě nejlépe vystihuje vývoj hospodářství a průmyslu v blízké budoucnosti. Nemůžeme očekávat, že se situace po turbulencích, kterými světové ekonomiky prošly od roku 2008, vrátí k jakémusi normálu. Ne, jedná se o novou situaci a nová pravidla hry. Nepřežije největší ani nejsilnější, ale ten, kdo se dokáže adaptovat na toto nové, neznámé a velmi dynamické prostředí. A to je velká pravda, jejíž platnost byla již mnohokrát v minulosti ověřena. Dnes je nejcennější devizou firem a organizací schopnost přizpůsobit se náhlým změnám a záměrně používám slovo organizace, protože se s novou chaotickou ekonomikou musí vypořádat nejen firmy, ale i jednotlivé státy a nadnárodní politická či ekonomická uskupení. Co si tedy v nové ekonomice počít? Rada je jednoduchá: minimalizujte možnost ztrát při nepříznivém vývoji a buďte připraveni efektivně využít příležitostí, které přijdou. A můžete si být jisti, že nás čekají ekonomické propady, pohromy a katastrofy, ale i ohromné příležitosti. Ondrej Valent CMMS Na tomto místě jménem Odreje Valenta uvídíme omluvu a příslib do příštích dní. Z důvodů neodkladné pracovní cesty do Brazílie nebyl schopen adekvátně zareagovat na naši výzvu a příspěvek připravit. Nicméně, v nejlbižím možném termínu toto jistě napraví, takže ani o poslední jmenovitý příspěvek nepřijdete a naleznete jej alespoň u internetové verze tohoto příspěvku. Kdo je kdo aneb představení redakční rady na našem webu V době, kdy se vám do rukou dostává toto vydání časopisu, jsou již na našich internetových stránkách dostupné krátké portérty jednotlivých členů redakční rady, spolu s poukázáním na témata, které jsou jim nejbližší. V případě zájmu se tak na ně můžete obracet s konkrétní problematiou. Odhalte identitu členů na 12 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

15 Třinecké železárny letos včetně obnovy zařízení proinvestují více než 2 miliardy korun Ve své funkci ještě nebyl ani čtrnáct dní, přesto se bývalý investiční ředitel, který byl po odchodu svého předchůdce jmenován na pozici generálního ředitele Třineckých železáren, uvolil odpovědět na několik otázek, které odhalují nejen současný stav společnosti, ale také vize Jana Czudka, s nimiž do čela firmy nastupuje. V první řadě si dovolujeme blahopřát k vašemu povýšení. Jak velkou změnu pro vás toto povýšení znamená v profesním nebo třeba také v osobním životě? V podstatě se toho příliš nemění. Mým záměrem vždy bylo mít především dobrý pocit z výsledků práce, a to nejen své, ale celého kolektivu. A to je stejné, ať už jsem byl údržbářem s brašnou nářadí na rameni, investičním ředitelem nebo nyní v pozici generálního ředitele. Tato funkce s sebou ale pochopitelně nese velkou zodpovědnost, které je třeba být si vědom, stejně jako mnoho časově náročných povinností. K těm je naštěstí moje rodina tolerantní. Na pozici generálního ředitele nastupujete v době, kdy firma v posledních letech zůstávala v nepříznivých červených číslech. Předpokládám, že zlepšení hospodaření společnosti bude jednou z vašich největších výzev. Je sice pravdou, že jsme v době krize hospodařili se ztrátou, ale je potřeba si uvědomit, že základní životní funkce společnosti, jako je cash flow, realizace klíčových investic, využití kapacity výrobních zařízení na více než 80 % nebo udržení pozice na trhu, jsme v této době zvládli. Rozvíjení naší konkurenceschopnosti a zvyšování efektivity bude samozřejmě mou prioritou. Budu však zároveň prosazovat společensky odpovědný přístup. Třinecké železárny jsou s okolním regionem spjaty doslova pupeční šňůrou a to nás zavazuje i do budoucna. Také budu klást ještě větší důraz na ekologické chování, jelikož jsme největším výrobcem oceli v ČR se všemi aspekty, které to obnáší. Když to vezmeme v globálu ještě nedávno se zdálo, že nejhorší dozvuky recese jsou za námi. Mohla by současná situace na finančních trzích opět uvrhnout průmysl do krize nebo se domníváte, že se situace nebude opakovat? Jaká jsou vaše očekávání v souvislosti s vývojem průmyslu v roce 2012? Předvídat situaci do budoucna je velmi složité. V současnosti ale vyrábí Třinecké železárny naplno podle plánu a naší prioritou bude tento stav udržet. Které faktory nyní nejvíce sledujete, čeho se obáváte a co by mělo být uděláno (myšleno nejen ve vašem podniku), aby byl rok 2012 úspěšný? Předpokládám, že jedním z ostře sledovaných faktorů bude cena vstupních surovin. Klíčová je vždy pochopitelně poptávka. Naším cílem bude zejména zachovat vysokou konkurenceschopnost společnosti v souladu se strategií firmy, tedy zvyšovat přidanou hodnotu našich výrobků při maximálním využití vytvořených výrobkových řetězců. Zároveň bych rád motivoval zaměstnance k tomu, aby ze sebe vydávali to nejlepší. Je zřejmé, že si dnes dodavatelé vstupů do ocelářského průmyslu ukousnou z koláče obchodní marže ještě více než v minulosti, což nás nutí k řadě mnohdy i drakonických úsporných opatření, nicméně tento trend nemůže pokračovat do nekonečna. Na tomto místě bych se rád vrátil k vaší minulosti v Třineckých železárnách. Vaše předešlá pracovní pozice byla spojena s realizací mnoha investic. Můžete některé významné připomenout, případně poodhalit vaše plány týkající se investic v nejbližším období? Skutečně jsem se podílel na celé řadě investičních projektů v Třineckých železárnách, ať už jako technik, nebo projektant. Také jsem byl u řady akvizičních projektů, které rozšířily náš výrobkový řetězec. K těm nejvýznamnějším řadím válcovnu bezešvých trub ve Vítkovicích, tažírenské závody ve Starém Městě u Uherského Hradiště a také v polském Radomsku a v maďarském Miskolci, řetězárnu v České Vsi u Jeseníku, šroubárnu v Kyjově a rovněž výzkumné a vývojové kapacity v Dobré u Frýdku-Místku a v Ostravě. Z investičních akcí mohu uvést například modernizaci kontidrátové a kontijemné válcovací tratě, projekty výstavby druhé vakuovací stanice, odprášení aglomerace, odsíření surového železa nebo modernizaci a gene- ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

16 TÉMA Z OBÁLKY rální opravu koksárenské baterie číslo 12. Ta byla největší investicí v novodobých dějinách Třineckých železáren, kterou jsme navíc realizovali v době hospodářské krize. Tím, že jsme ji vedli sami až do konce, jsme obrovskou část práce předali společnostem v našem regionu. Troufám si říct, že právě proto nepocítily regionální firmy výrazné dopady krize v letech Obdobně budeme postupovat i u nově zahajovaných investic. Tou největší je injektáž prachového uhlí do vysokých pecí. Dalšími jsou pak nová loupací linka, žíhací pec včetně zušlechťovací linky ocelových tyčí a řada dalších, nevyjímaje mnoho investic v dceřiných společnostech. Jen v samotných Třineckých železárnách bychom měli letos včetně obnovy zařízení proinvestovat více než 2 miliardy korun. Na jaké úrovni je vyspělost vašeho závodu, pokud bychom se to pokusili srovnat třeba s infrastrukturou, která je již dlouhou dobu budována např. v Asii. Jakým způsobem byste rádi vedli konkurenční boj v období, kdy hrozí odliv zakázek právě do východních zemí? Třinecké železárny jsou z hlediska technického vybavení na srovnatelné úrovni s konkurenčními hutními firmami. Naše strategie, kterou jsme před více než 10 lety definovali, je orientovaná na výrobky s vyšší užitnou hodnotou. To znamená výrobu ušlechtilejších značek oceli a řízení jejího dalšího zpracování v rámci výrobkových řetězců. K těmto výrobkovým řetězcům přistupujeme především formou akvizice, případně investicemi do nových zpracovatelských kapacit v rámci skupiny našich firem. Vedle investic do technologických zařízení se věnujeme také rozvoji užitných vlastností materiálu, který vyrábíme. Jinými slovy, klademe velký důraz na výzkum a vývoj. V rámci naší skupiny máme pro tento účel slušnou výzkumnou a vývojovou základnu. Našli jste v poslední době ve vašem podniku nějaké konkrétní činnosti, jež se vám podařilo zefektivnit, případně se jejich modernizace chystá? Projekt, který mi ještě jako investičnímu řediteli udělal velkou radost, bylo úspěšné zvládnutí rekonstrukce a generální opravy naší koksárenské baterie č. 12 v uplynulých dvou letech. Při tomto projektu jsme totiž zvládli hodně věcí vlastními silami. Mohu říci, že dnes, kdyby to byl hlavní předmět našeho podnikání, bychom výstavbu takovýchto technologických celků úspěšně zvládali i pro jiné. Když už hovoříte z pozice bývalého investičního ředitele, část své kariéry jste strávil také na pozici projektanta automatizace výroby. V jaké míře jsou jednotlivé výrobní prostředky v Třineckých železárnách automatizovány. Vidíte zde ještě nějaký prostor pro další rozvoj automatizace? Naše hlavní výrobní agregáty, ale i další zařízení jsou samozřejmě plně automatizovány. Nicméně u tak komplexní problematiky, jako je výroba železa, oceli a válcovaných výrobků, se vždy prostor pro další zlepšení a inovaci prostředků automatizace najde. Vývoj jde neustále kupředu, proto při každé modernizaci zvyšujeme úroveň automatizace jednotlivých provozů. Velký prostor osobně vidím v robotizaci. Protipólem a vedlejším produktem automatizace často bývá nelichotivá redukce stavu zaměstnanců. Jak se počet zaměstnanců vyvíjel v průběhu posledních let? Masivní nabírání ani propouštění neplánujeme. V posledních dvou letech se počet zaměstnanců Třineckých železáren zvýšil díky fúzím se dvěma dceřinými společnostmi. Na druhou stranu počet zaměstnanců v třineckých provozech mírně poklesl. Občas se z průmyslu ozývá, že na některých pozicích chybí dostatek kvalifikovaných pracovníků. Máte s tímto své zkušenosti? Naše personální strategie samozřejmě počítá se získáváním technicky kvalifikovaných pracovníků. Z tohoto důvodu již dlouhodobě spolupracujeme s okolními školami na všech stupních. Vedle této spolupráce, která je velmi přínosná třeba v případě VŠB TU Ostrava, jsme rozšířili naši skupinu o střední školu, která nám připravuje technické kádry, jak se říká, na míru. V posledních letech spojených s hledáním úspor se do popředí stále častěji dostávalo jedno téma, můžete popsat vaši politiku energetického managementu? Jaké jsou vaše krátko- a dlouhodobé cíle energetického managementu? V našich podmínkách řadíme mezi priority energetického managementu bezpečnost a spolehlivost dodávek energií, zvyšování účinnosti energetické přeměny a současně minimalizaci nákladů na nákup energetických komodit. V podstatě se jedná o kontinuální proces. K zásadním cílům pak patří optimalizace v oblasti výroby, dodávky a spotřeby energie a taktéž navrhování a zařazování energeticky úsporných technologií i opatření do investičních akcí technického rozvoje společnosti. Pro splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů je jmenován pracovní tým a stanoven tzv. program úspor energií. V současné době je aktualizována energetická koncepce skupiny, Letecký snímek Třineckých železáren. 14 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

17 která vychází ze zpracovaných podnikatelských programů Třineckých železáren a dceřiných společností. Jelikož jsme časopis zaměřený z velké části na oblast údržby, můžete našim čtenářům prozradit, zda máte přichystány nějaké změny, které se dotknou právě údržbářského sektoru? V rámci projektu optimalizace nákupu a hospodaření se zásobami řešíme možnosti efektivnějšího využití víceúčelových náhradních dílů v celé skupině. Do oprav bychom měli letos vložit finanční prostředky v objemu 2,2 miliardy korun, přičemž na externí dodavatele připadne zhruba polovina z této částky. Spouštění koksárenské baterie. Velkým problémem, který je s fungováním Třineckých železáren často spojován, je znečišťování ovzduší (podle některých údajů patří firmě společně se Spolanou Neratovice nelichotivé první místo). Vy sám jste v úvodu zmínil, že se chcete chovat více ekologicky. Budete usilovat o zlepšení v této oblasti? Ochrana životního prostředí, ať už jde o ovzduší, vodu či nakládání s odpady, je neoddělitelnou součástí podnikatelského programu Třineckých železáren. Od své privatizace v roce 1996 vynaložily Třinecké železárny z vlastních zdrojů šest miliard korun na ekologické projekty. Neustále se snažíme snižovat ekologickou zátěž ve svém okolí. Pokud jde konkrétně o ovzduší, v tomto směru připravujeme tři velké ekologické projekty za více než dvě miliardy korun. Rekonstrukci sekundárního odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny, rekonstrukci odprášení odléváren vysokých pecí a odprášení aglomerace č. 2. Tyto investice by měly snížit emise tuhých znečišťujících látek o jednu třetinu současné úrovně. ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

18 TÉMA Z OBÁLKY 1: 2: 3: Ještě nedávno se zdálo, že nejhorší dozvuky recese jsou za námi. Mohla by současná situace na finančních trzích opět uvrhnout průmysl do krize, nebo se domníváte, že se situace nebude opakovat? Jaká jsou vaše očekávání v souvislosti s vývojem průmyslu v roce 2012? Které faktory nyní nejvíce sledujete, čeho se obáváte a co by mělo být uděláno (myšleno nejen ve vašem podniku), aby byl rok 2012 úspěšný? Vaše společnost zastupuje jak dodavatele, tak i samotné výrobce na poli průmyslu. Jaké operace by ve vaší činnosti bylo potřeba zlepšit, aby byl možný růst společnosti. Vladimír Janypka Obchodní ředitel / Průmyslová automatizace Schneider Electric 1: Pokud se oprostím od katastrofických scénářů, které nám předkládají veškerá dostupná média, a budu pracovat s výhledy našich obchodních partnerů v oblasti průmyslu, mohu říci, že tak dramatický vývoj nepředpokládám. Nechtěl bych pochopitelně podlehnout falešnému optimismu, ale situace, ve které se nachází drtivá většina našich průmyslových podniků, je jiná než v roce Většina podniků prošla v uplynulých letech výraznou restrukturalizací nákladů a jsou nyní lépe připraveny. Průmysl střední a východní Evropy prokázal v průběhu posledního krizového období vysoký stupeň odolnosti a získal tak, doufám, v očích poskytovatelů finančních prostředků pozitivní kredit. V neposlední řadě přístup českých exportérů do nových ekonomik dnes už nevede pouze přes západoevropské partnery, ale mnozí z českých výrobců si našli svoje vlastní cesty. 2: Samozřejmě řízení nákladů zůstává absolutní prioritou. Bez ohledu na vývoj situace na finančních trzích jsou všichni výrobci konfrontováni s agresivním nástupem asijských konkurentů na jedné straně a se současným růstem vstupních nákladů materiálů a energií na straně druhé. Oba tyto trendy jdou proti sobě a mohou značně ovlivnit hospodářský výsledek podniku. Z pohledu naší společnosti je však můžeme zároveň považovat za významnou příležitost, protože zaměření na oblast energetických úspor je jednou z našich obchodních priorit. 3: Snažíme se maximálně využít synergického efektu jak v naší obchodní organizaci, tak v našem produktovém portfoliu. Tento záměr rovněž akcentoval firemní program koncernu Schneider Electric One company, který jsme úspěšně završili v roce Naši zákazníci od nás čekají inovativní řešení, která jim pomohou uspět ve složité mezinárodní konkurenci. K tomu potřebují nejen moderní a spolehlivé produkty, ale i vysokou úroveň služeb a podpory dostupné kdykoli a kdekoli. Práce v této oblasti je tedy logicky naší další prioritou. 16 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

19 Pavel Sejček Sales Engineer Czech Republic Cognex Miloslav Hloušek Marketing & Zákaznický servis SKF Ložiska 1: Zdá se, že nejvýznamnějším produktem nedávné, a do jisté míry stále pokračující finanční krize je nejistota v odhadu budoucího vývoje. Pohledy na dnešní situaci se, podle mého názoru, značně odlišují od minulosti. V současné době nelze hovořit o hospodářské krizi. Nedovedu si představit, jak bychom potom nazvali skutečnou hospodářskou krizi. Zcela jistě lze hovořit o dluhové krizi některých zemí. Bohužel se tato krize zdá být velmi hluboká a vážná. Odborník by zřejmě dodal systémová. Jakkoli se mi chce říci, že se trh vyvíjí relativně spokojeně, a to bez ohledu na vliv nehospodářských rozhodnutí politiků, bude toto platit pouze do doby, než bude mít vývoj dluhové krize negativní dopad na banky, resp. dostupnost peněz na trhu. Rok 2011 byl pro nás a mnohé naše zákazníky rekordní. Výhledy, tak jak je vnímáme, jsou spíše pozitivní, nikoli katastrofické. Řekl bych, že většině firem krize prospěla. Naučili jsme se pracovat s nejistotou a zefektivnili své procesy. Otužování je všeobecně prospěšná věc. Rok 2012 bude tak dobrý, jak se nám podaří zúročit všechny příležitosti, které nám přinese dnešní nejistá doba. A že jich bude dostatek, to je jisté. 1: Odpověď na otázku prognózy vývoje průmyslového trhu v r s přihlédnutím k obavám z návratu recese není snadná. Při pohledu na hlavní makroekonomické znaky ČR se i odborníci přou nad jejich vývojem. V řadě podniků roste administrativa a klesá odbyt. Přidává se nekonzistentní legislativa. Na snižování produktivity organizací napříč odvětvími má vliv také pokles morálky některých vedoucích. Tuzemská ekonomika vykazuje trend poklesu HDP, růstu inflace a nezaměstnanosti. Index průmyslové produkce bude patrně také klesat, neboť potíže má též její hlavní část, tj. zpracovatelský průmysl. Celosvětově lze očekávat spíše zbrzdění produkce a obchodu a tím i recesi. Náprava je nesnadná, ale možná. Zavedením společenské odpovědnosti v pravém slova smyslu nejen v jednotlivých organizacích, ale v celém hospodářství by mohlo dojít ke zlepšení. 2: Samozřejmě hlavním faktorem je nyní vývoj takzvané eurokrize a samotné eurozóny, tento fakt ovlivňuje náš trh v tuto chvíli stejně jako hrozící ropná krize. Bohužel dosavadní kroky, jak se zdá, jen oddalují to, co musí přijít. My se jen můžeme soustředit na pokračující kvalitní práci, ale zásadní rozhodnutí dělají politikové. 3: Dodavatelé technologií obecně přispívají k růstu tím, že umožňují průmyslovým výrobcům zefektivnit výrobu, a to je cesta všech progresivních firem, které se dívají do budoucnosti s výhledem nikoliv několika let, ale spíše celých dekád. Investice do špičkových technologií jsou pro výrobce zcela nezbytné. 2: Sledujeme konkurenci, snažíme se být s našimi zákazníky a podporovat je tím, co dokážeme, snažíme se jim minimálně komplikovat život našimi chybami, snažíme se nepropást příležitosti, které nám zákazníci nabízejí, snažíme se k tomu všemu mít ty správné a kompetentní lidi. 3: Nejistá doba s sebou přinesla jasnou potřebu snažit se posouvat nákladovou složku našeho hospodaření od fixních nákladů směrem k variabilním. I když je to v mnoha směrech prakticky nemožné, jakýkoli posun tímto směrem přináší vyšší manévrovací schopnost a flexibilitu. Sešlápnutí pedálu nákladové brzdy je sice přirozenou reakcí, nicméně jsme se vždy snažili, aby byla vybalancována aktivitou, která směřuje ke zvýšení pravděpodobnosti úspěchu v příležitostech, jež přijdou. V naší společnosti se poslední roky zaměřujeme na optimalizaci interních procesů ve smyslu orientace na důležité věci, které mají smysl, přinesou efekt jak pro zákazníka, tak pro nás. Snažíme se nalézat úkony, jimž věnujeme obrovskou energii a přitom jsou relativně neužitečné, a nahrazovat je úkony s opačným efektem. Další oblastí, které se věnujeme více než dříve, je rozvoj zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že jedině s kompetentními zaměstnanci a jasně daným směřováním je možné uspět. ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU únor

20 TÉMA Z OBÁLKY Padesát let nejen jadernou energetikou ZAT je živ Společnost ZAT, a. s., oslavuje v letošním roce půl století své existence, což se promítlo také do tradičního zákaznického dne, který proběhl v polovině ledna. Ještě předtím, než v prostorách výrobního a administrativního areálu v Příbrami započal oficiální program, ředitel pro obchod a realizace Ivo Tichý a výkonná ředitelka managementu společnosti Vladislava Česáková nám zodpověděli několik otázek týkajících se minulost, současnosti, ale i budoucnosti firmy... Gratulujeme k 50. výročí založení firmy. Co nejvíce ovlivňovalo změny ve vaší společnosti během těchto 50 let? IT: Firmu dělají především lidé. A právě zde máme velký náskok, naše know-how drží stabilně velkou konkurenční sílu. V historii firmy bylo důležité, že ve vedení měla vždy silné jedince, kteří dokázali určit jasný směr, kterým se bude firma ubírat. Důležitým faktorem bylo také to, že se firma neodklonila od směru automatizace, což řada firem z tohoto oboru nedokázala. Ve chvíli, kdy se jim například naskytla roční zakázka na dodávku snímačů, včlenily je do výrobního portfolia. Strategické zaměření naší firmy na oblast automatizace se podařilo udržet, což dokazuje právě těch 50 let. Vraťme se k jednomu z faktorů, který v nedávné době poměrně silně ovlivnil průmysl. Jaká jsou vaše očekávání v souvislosti s vývojem průmyslu v roce 2012? VČ: Naše zakázky se skládají jak z krátkodobých, tak dlouhodobých. Samozřejmě, že v počátcích krize dlouhodobé zakázky běží a krátkodobé se trochu utlumí. Problém však je, že během krize se neplánují dlouhodobé investice. Tím pádem sledujeme, že se pozastavily dlouhodobé zakázky. Máme snahu posilovat ty krátkodobé, což se nyní děje. Momentálně máme zakázky v hodnotě 1,5 miliardy korun, stejně jako před krizí. Neměli jsme proto důvod k nějakému dramatickému snižování stavů ani k výrazné optimalizaci. Soustředit se více i na krátkodobé a menší zakázky je trend, který musíme razit, abychom zůstali konkurenceschopní. IT: Krize jsou a budou, tomu se nevyhneme. Jedním z opatření, která proti těmto faktorům společnost má, je rozdělení firmy na sedm segmentů, jež se různě vyvíjejí, a v nichž se krize promítá vždy rozdílně. Jako inženýrská společnost realizujeme zakázky stylem řízení projektů. Osobně si myslím, že se fakt, že se v energetice přestalo od roku 2008 investovat, kvůli setrvačnosti projeví v letech 2013 až Na tuzemském poli proto budou tyto roky zřejmě obtížné. Už jste uvedli, že vaše společnost se zaměřuje hned na několik oblastí, kde tedy nacházejí vaše řešení uplatnění. Mohli byste uvést, které se nyní stávají klíčovými? IT: Z pohledu objemu nám v současnosti dělají zakázky pro jadernou energetiku asi polovinu objednávek. V jaderné energetice firma uplatňuje maximální možnou přidanou hodnotu. Uplatňují se zde naše řídicí systémy, naše know-how. Je to náročný obor z pohledu bezpečnosti. Zde jsme schopni poskytnout komplexní řešení. Často se ozývá, že v tomto oboru dochází k jakési ztrátě knowhow, což se nás ale netýká, jelikož my v něm jedeme od počátku. Takže zkušenosti spíše ještě získáváme. Pokud hovoříme o řešeních pro jadernou energetiku. Velkým tématem je jistě dostavba Temelínu. V jakém stavu se nyní jednání o Temelínu nachází? VČ: Ve výběrovém řízení jsou v současné době tři uchazeči. My bychom pro ně byli samozřejmě subdodavateli, kdy s jedním spolupracujeme více a se dvěma méně. V podstatě celá republika čeká na to, co bude dál. Já bych však ráda ještě něco doplnila k předešlé otázce. Nesmíme se totiž dívat na naše aktivity pouze pohledem ČR, protože máme poměrně velký vývoz, asi 30 procent. Naším záměrem je, aby byl ještě větší, jelikož krize není všude. Ačkoli se v České republice možná investice zastavily, ve světě rozhodně ne. Jednou z oblastí, kterou se také zabýváte, je údržba a servis, což je pro spoustu našich čtenářů podstatná část náplně práce. Nabízíte v oblasti údržby pouze službu outsourcingu, nebo je možné z vaší strany také zaškolování kmenových pracovníků jiných firem pro vaše řešení? IT: Je to společnost od společnosti. Z naší strany jsou možné obě varianty. Často se mi zdá, že také kvůli krizi 18 únor 2012 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

PROGRAM KONFERENČNÍHO SEMINÁŘE TOP 2017

PROGRAM KONFERENČNÍHO SEMINÁŘE TOP 2017 PROGRAM KONFERENČNÍHO SEMINÁŘE TOP 2017 Setkání vrcholových manažerů k problematice Management a inženýrství údržby a jeho informační systém podle požadavků Koncepce Průmysl 4.0 Dovolujeme si Vás pozvat

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Příloha č. 1 Dotazníky k hodnocení přínosu a využití vzděl{v{ní v FM praxí Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Firma: Bosch Diesel s.r.o., Jihlava, Radim Pešl FCM2-Jh 1) Uplatnitelnost absolventů

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více