Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka"

Transkript

1 Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka

2 jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to umožňuje být efektivnější, šetřit náklady, otevírá nové možnosti,. a proto: chtěli po veřejné správě (tj. státní správě a samosprávě), aby s nimi komunikovala také elektronicky aby lidé (i firmy) mohli dělat věci na dálku a nemuseli cestovat za úřady a úředníky aby lidé mohli zefektivnit své rutinní činnosti převést je do elektronické podoby reakce veřejné správy byla zpočátku spíše odmítavá: neumíme pracovat s elektronickými dokumenty využívalo by to jen minimum lidí, nevyplatilo by se to..... nechce se nám 1/2

3 později elektronizace veřejné správy se začala rozvíjet někdy až trochu moc.. ale stále byla deklarována zásada: veřejná správa je zde kvůli svým klientům (občanům, firmám,..) elektronická komunikace s veřejnou správou bude dobrovolná tj. budete ji moci využívat, nebo ne (a nadále komunikovat postaru ) podle toho, co bude pro vás (občané, firmy,.) výhodnější 1/3

4 dnes veřejná správa přišla elektronizaci na chuť zjistila, že i jí pomáhá zvládat rozsáhlejší agendy, šetřit náklady, rozšířila možnosti toho, co jde udělat elektronicky / na dálku o různé druhy podání, úkonů, žádostí o různé druhy výpisů o určité možnosti elektronické identifikace ale také: začala si elektronickou komunikace vynucovat nejprve na firmách nově i na živnostnících/podnikatelích, a také občanech a dokonce: chystá se trestat za nedodržení povinné elektronické komunikace dokonce automaticky udělovanými pokutami jakoby se obracel princip: občané a firmy jsou zde pro veřejnou správu 1/4

5 povinnost el. komunikace s ČSSZ říjen 2011, pozměňovací návrh poslance Jana Husáka do novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, pouze v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny nebo do určené datové schránky ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem nemocenského pojištění tato povinnost měla platit od ale v lednu 2013 sama ČSSZ odložila povinnost o 1 rok na v roce 2014: : lékaři si vylobovali odklad (pro zasílání neschopenek) o 2 roky : odklad o 1 rok (do ) dostali i OSVČ : ČSSZ sděluje, že pro zaměstnavatele platí termín : odklad o 1 rok (do ) dostali i zaměstnavatelé v roce 2014: v Poslanecké sněmovně je návrh novely (z. o daních z příjmu), který chce zrušit 1/5

6 povinnost el. komunikace s finanční správou agenda kolem daně z přidané hodnoty (DPH) je dnes již povinně elektronická: od platí nový 101a zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH) plátce DPH musí podávat elektronicky: daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání hlášení přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení elektronicky se musí podávat i přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů neplatí pro tzv. identifikované osoby (nejsou plátci DPH, ale s příjmy ze zahraničí) existuje výjimka pro fyzické osoby: povinnost se netýká fyzických osob s obratem do 6 milionů za 12 kalendářních měsíců ale pozor: výjimka neplatí tam, kde pro fyzickou osobu vyplývá povinnost elektronické komunikace z ustanovení nějakého jiného zákona to bude případ všech fyzických osob, které jsou držiteli datových schránek 1/6

7 1/7 jak to reálně funguje (zatím) přiznání k DPH nebylo učiněno elektronickou formou odkaz na, ze kterého povinnost vyplývá odkaz na výjimku: obrat pod 6 mil Kč za posledních 12 měsíců, nebo identifikovaná osoba

8 povinnost el. komunikace s finanční správou povinnost elektronické komunikace (se správcem daně) by nově měli mít i všichni držitelé datových schránek k nabude účinnosti nový 72/4 zákona č. 280/2009 (daňový řád): Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání [ * ] učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou: [datovou zprávou,] podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. [ * ] týká se: přihlášek k registraci oznámení o změně registračních údajů řádného i dodatečného daňového tvrzení daňového přiznání připomenutí: datovou schránku mají zřízenu (ze zákona) například všechny firmy zapsané v obchodním rejstříku ale povinnost se bude týkat i všech fyzických osob, které si nechaly zřídit datovou schránku dobrovolně v dobré víře v zásadu, že její používání pro ně bude dobrovolné! 1/8

9 aby toho nebylo málo správce daně (Finanční správa) se chystá trestat pokutami ty, kteří nedodrží povinnost elektronické komunikace dokonce automaticky tj. nikoli tak, že správce MŮŽE udělit pokutu, ale MUSÍ ji udělit povinnost uhradit pokutu vzniká již ze zákona jde o 2000 Kč za každé jednotlivé nedodržení vyplývá to z teprve připravované novely zákona č. 586/1992 (o daních z příjmu), která by měla nabýt účinnosti k Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši Kč, pokud učinil podání [.] jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky. O povinnosti platit pokutu [.] rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru. vyšší pokutou je pamatováno i na zvláště nebezpečné recidivisty Správce daně kromě pokuty [ 2000 Kč ] uloží pokutu do Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní. 1/9

10 na závěr: pozvánka na kurz pokud Vás tato problematika zajímá, určitě navštivte náš kurz: Možnosti elektronické komunikace s veřejnou správou zabývá se tím, co byste měli vědět: o elektronické komunikaci obecně kdy můžete a kdy musíte komunikovat elektronicky, jaké možnosti máte. o datových schránkách jaká jsou jejich úskalí: kdy nemusíte svá podání podepisovat (kdy platí fikce podpisu), jak je to s doručováním (do nesprávné či cizí schránky).. o elektronických podpisech jak el. podpis funguje, proč vám ho nikdo nemůže dát, co musíte udělat, abyste se mohli elektronicky podepisovat, jaký druh elektronického podpisu musíte používat a také tím, jaké konkrétní možnosti el. komunikace již jsou k dispozici co umožňují datové schránky, jak funguje podání el. poštou a skrze el. podatelny co nabízí eportál ČSSZ, Finanční správa (EPO),.. (jednodenní) kurz pořádá agentura Aldea, ve spolupráci s ORBI PONTES informace a přihlášky na nejbližší termín /10

11 děkuji za pozornost Jiří Peterka 1/11

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

Zasedání pracovního týmu pro daně a pojištění Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Zasedání pracovního týmu pro daně a pojištění Rady hospodářské a sociální dohody ČR Zasedání pracovního týmu pro daně a pojištění Rady hospodářské a sociální dohody ČR 9. září 2014, 13.00, Ministerstvo financí, Letenská 15 Účastníci jednání: dle prezenční listiny (příloha č. 1) Předsedkyně

Více