Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: se takové retenci obrazu vyhnuli, snizte pi zobrazování statických obraz jas a kontrast obrazovky. Výska Obrazovka PDP mze normáln fungovat pouze v nadmoské výsce do 2000 metr nad moem. V nadmoské výsce nad 2000 metr nad moem nemusí fungovat správn, proto ji na takových místech neinstalujte ani nepouzívejte. Zahívání horní cásti plazmového televizoru Horní cást výrobku se mze pi dlouhodobém pouzívání zahát, protoze z panelu je pes ventilacní otvor v horní cásti výrobku vyzaováno teplo. Z výrobku se ozývá praskavý zvuk. Vadné obrazové body Televizor PDP je vybaven panelem slozeným z (SD-hladina) na (HD-hladina) obrazových bod, jejichz výroba vyzaduje pouzití sofistikované technologie. Na obrazovce vsak mze být málo svtlých nebo tmavých pixel. Tyto pixely nebudou mít zádný dopad na výkon produktu. Vyvarujte se pouzití televizoru pi teplotách nizsích nez 5 C (41 F). Pílis dlouho zobrazovaný statický obraz mze zpsobit trvalé poskození plazmového televizoru. Dlouhodobé sledování plazmové televize ve formátu 4:3 mze zanechat v levé, pravé a stední cásti obrazovky stopy okraj, zpsobené rozdílem ve vyzaování svtla na obrazovce. Pehrávání DVD nebo herní konzola mohou na obrazovce zpsobit podobný jev. Na poskození zpsobená výse uvedeným jevem se nevztahuje záruka. Paobraz na obrazovce Zobrazování statických obraz z videoher a pocítace po delsí dobu mze zpsobit vznik cástecných paobraz. Abyste tomuto jevu zabránili, snizte pi zobrazování statických obraz jas a kontrast. Záruka - Záruka se nevztahuje na jakékoli poskození zpsobené retencí obrazu. - Záruka se nevztahuje na vypálení obrazu. Instalace Pi instalaci televizoru na místo s vysokou prasností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, chemickými látkami nebo na místa, kde bude trvale v provozu, jako napíklad na letistích, nádrazích apod., kontaktujte servisní stedisko. Pokud tak neuciníte, mze dojít k váznému poskození pístroje. Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ovte si u místního prodejce, zda mzete pijímat signál DVB-T. I kdyz je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaruceno zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním vysíláním DVB-T. V nkterých zemích nemusí býturcité funkce k dispozici Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Cesky - 2 Obsah Vseobecné informace Pokyny pro uzivatele Kontrola soucástí... 4 Pouzití stojanu.. 4 Ovládací panel Konektorový panel.. 6 Popis dálkového ovladace (PS42Q96HD/ PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD) Popis dálkového ovladace (PS42C9HD/ PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD) Popis funkcí Casové funkce Jazyk / Modré pozadí / Melodie / Svtelný efekt / Úspora energie / Úrove cerné HDMI...

3 Pouzití rezimu hry. 27 Nastavení upevnní na ze (prodává se samostatn) 28 Zobrazení obrazu v obraze (PIP) Ochrana proti vypálení obrazovky Provoz Zapnutí a vypnutí televizoru. 10 Zobrazení nabídek 11 Funkce Plug & Play Zobrazení externích zdroj signálu Úprava názv zaízení Pocítacový monitor Nastavení pocítacového softwaru (na základ systému Windows XP) Rezim vstupu (PC) Nastavení rezimu PC.

4 33 Nastavení rezimu Domácí kino na PC 34 Ovládání kanál Automatické ukládání kanál Rucní ukládání kanál Pidání/uzamcení kanál Tídní ulozených kanál Piazování názv kanálm.. 17 Jemné ladní píjmu kanál. 18 Zesilovac signálu (LNA) Pouzití funkce DTV Pehled systému nabídky DTV Zobrazení informací o programu Ovládání nabídky DTV O systému Anynet+ (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD) Co je Anynet+? Pipojení zaízení Anynet Nastavení systému Anynet+

5 48 Vyhledávání a pepínání zaízení Anynet Nahrávání Poslech prostednictvím pijímace Kontrolní úkony ped vyzádáním servisu. 50 Ovládání obrazu Zmna standardu obrazu Pizpsobení nastavení obrazu Konfigurace podrobných nastavení obrazu.. 20 Výbr formátu obrazu 21 Výbr rezimu obrazu.. 21 Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus Znehybnní aktuálního obrazu. 22 Dodatek Funkce teletextu (v závislosti na modelu) 51 Instalace sady pro upevnní na ze Nastavení dálkového ovladace Montáz podstavce (podle modelu).. 59 Odstraování problém Specifikace..

6 60 Nastavení zvuku Zvukové funkce 23 Výbr zvukového rezimu (podle modelu). 24 Symboly Stisknte Dlezité Cesky - 3 Poznámka Kontrola soucástí Návod k obsluze Dálkový ovladac/ baterie AAA Napájecí kabel Cisticí hadík Zárucní list/ Registracní karta/ Pírucka s bezpecnostními pokyny Kryt-dolní cást / srouby (2ea) (Viz strana 59) Feritové jádro pro napájecí kabel/ Kabel S-Video Feritové jádro pro kabel sluchátek/ Napájecí kabel K zakoupení samostatn Kabel S-Video Anténní kabel Komponentní kabely Audio kabely Video kabel Kabel PC Kabel Scart Kabel PC Audio Kabel HDMI Kabel HDMI/DVI Feritové jádro (napájecí kabel, kabel sluchátek, Feritové jádro slouzí k ochran kabelu proti rusení.

7 Kabel S-Video) Pi pipojování kabelu otevete feritové jádro a pipnte ho ke kabelu. Pouzití stojanu Plazmový televizor by mly penáset nejmén dv osoby. Plazmový televizor nikdy nepokládejte na podlahu kvli moznému poskození obrazovky. Televizor musí být vzdy postavený nastojato. Plazmový televizor je mozné otácet o 20 stup doprava a doleva. -20 ~ 20 Cesky - 4 Ovládací panel Pední (nebo bocní) panel Reproduktor Barva a tvar pístroje se mze lisit podle modelu. 1 SOURCE Slouzí k zobrazení nabídky vsech dostupných vstupních zdroj (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 a DTV). Rezim HDMI3 je k dispozici pouze u model PS42Q96HD/PS42Q97HD/ PS50Q96HD/ PS50Q97HD. 4 C/P. Stisknutím mzete pepínat kanály. V nabídce na obrazovce fungují tlacítka C/P. stejn jako tlacítka a na dálkovém ovladaci. (ENTER) Stisknutím potvrdíte výbr. Tlacítko (Power) Stisknutím vypnete nebo zapnete televizor. Indikátor napájení - Napájení vypnuto: Modrá - Napájení zapnuto: Nesvítí Cidlo dálkového ovládání Zamte dálkový ovladac na tento bod na televizoru MENU Stisknutím zobrazíte na obrazovce nabídku s funkcemi televizoru Stisknutím zvýsíte nebo snízíte hlasitost. V nabídce na obrazovce fungují tlacítka +- stejn jako tlacítka a na dálkovém ovladaci. Cesky - 5 Konektorový panel Bocní panel 1 2 nebo 3 Barva a tvar pístroje se mze lisit podle modelu. 1 HDMI IN 3 (PS42Q96HD/PS42Q97HD/ PS50Q96HD/PS50Q97HD) Slouzí k pipojení ke konektoru HDMI zaízení s výstupem ve formátu HDMI. 2 S-VIDEO nebo VIDEO / AUDIO L/R Vstupy video (S-Video nebo Video) a audio pro externí zaízení, jako je napíklad videokamera nebo videorekord&eabo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen zádný obraz. - Nepokousejte se pipojit konektor HDMI/DVI ke grafické kart pocítace nebo laptopu. (Výsledkem bude prázdná obrazovka.) DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R Výstupy audio DVI pro externí zaízení. 0 ANT IN 75 koaxiální konektor pro anténu/kabelovou sí. Podporované rezimy pro pipojení HDMI a Komponent HDMI/DVI 50 Hz HDMI/DVI 60 Hz Komponent 480i 480p 576i 576p 720p 1080i X X X O O O X O X X O O O O O O O O Cesky - 7 Popis dálkového ovladace (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD) # $ % ^ Jedná se o speciální dálkový ovladac pro zrakov postizené, na kterém jsou tlacítka Power, Channel, Volume, STOP a PLAY/PAUSE oznacena Braillovým písmem. Výkon d&aacutekový ovladac znovu pouzít. 1 Tlacítko POWER (zapíná a vypíná televizor) 2 Císelná tlacítka pro pímý pístup ke kanálm 3 Pepínání mezi jednocifernými a dvojcifernými kanály 4 Tlacítko ovládání kanál (viz str. 16) 5 Slouzí k pímému výbru rezimu TV a DTV. 6 Zvýsení hlasitosti Snízení hlasitosti 7 Pechodné ztlumení zvuku 8 Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce 9 Slouzí k návratu do pedchozí nabídky.! Tlacítko rezimu TruSurround Výbr velikosti obrazu # Zobrazení pehledu EPG (Electronic Program Guide) $ Výbr zvukového rezimu % Nastavení dálkového ovládání ^ Slouzí k výbru cílového zaízení ovládaného dálkovým ovladacem Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR). & Stisknutím zapnete podsvícení tlacítek VOL a CH a tlacítka aktivního zdroje (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) na dálkovém ovladaci. * Výbr dostupného zdroje ( Pedchozí kanál ) Zobrazení nabídky DTV a Pímá volba rezimu HDMI b Funkce pro videorekordér/ pehrávac DVD (Zpt, Stop, Pehrát/pozastavit, Rychle Vped) Funkce teletextu (Viz strana 51) 5 Vypnutí zobrazení teletextu (v závislosti na modelu) 8 Index teletextu 0 Výbr témat funkce Velikost teletextu * Výbr rezimu teletextu (Seznam/FLOF) ( Podstránka teletextu c P : Dalsí stránka teletextu P : Pedchozí stránka teletextu d Vypnutí teletextu f Zobrazení skrytého textu teletextu g Zobrazení teletextu/ zobrazení teletextu i vysílaného obrazu h Pidrzení stránky teletextu i Ulození teletextu Pokracování... Cesky - 9 Vlození baterií do dálkového ovládání 1 2 Zvednte kryt na zadní stran dálkového ovladace, jak je znázornno na obrázku. Vlozte dv baterie velikosti AAA. Ujistte se, ze póly + a baterií jsou instalovány podle schématu uvnit pihrádky. Nekombinujte rzné typy baterií, napíklad alkalické a manganové. Zavete kryt, jak je znázornno na obrázku. Pokud nebudete dálkové ovládání dlouhou dobu pouzívat, baterie vyjmte a ulozte je na chladném a suchém míst. Dálkový ovladac lze pouzívat ze vzdálenosti az 7 metr od televizoru. (Za pedpokladu obvyklého vyuzití televizoru vydrzí baterie piblizn jeden rok.) 3 Pokud dálkové ovládání 1. Je televizor zapnut? nefunguje! Zkontrolujte následující: 2. Nedoslo u baterií k zámn kladných a záporných pól? 3. Nedoslo k vycerpání baterií? 4. Nedoslo k perusení napájení nebo není odpojen napájecí kabel? 5. Není v blízkosti speciální záivkové svtlo nebo neonová reklama? Zapnutí a vypnutí televizoru Napájecí sra je pipojená k zadní stran televizoru. 1 Zapojte napájecí sru do píslusné zásuvky.

8 Naptí sít je uvedeno na zadní stran televizoru a frekvence je 50 nebo 60 Hz. 2 Televizor zapnete stisknutím tlacítka (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na pední stran televizoru nebo stisknutím tlacítka POWER na dálkovém ovladaci. Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program. Pokud jste dosud zádné kanály neulozili, neobjeví se jasný obraz. Vyhledejte kapitolu Automatické ukládání kanál na stran 14 nebo Rucní ukládání kanál na stran 15. Pi prvním zapnutí televizoru automaticky probhne nkolik základních zákaznických nastavení. Viz cást Funkce Plug & Play na stran Televizor vypnete stisknutím tlacítka (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na pední stran televizoru nebo stisknutím tlacítka POWER na dálkovém ovladaci. 4 Televizor zapnete stisknutím tlacítka (Napájení) (zapnuto/vypnuto) na pední stran televizoru nebo stisknutím tlacítka POWER nebo císelných tlacítek na dálkovém ovladaci. Cesky - 10 Zobrazení nabídek Stisknte tlacítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Vlevo je pt ikon: Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavení a Vstup. Stisknutím tlacítka nebo vyberte jednu z ikon. Stisknutím tlacítka ENTER/OK vstupte do dílcí nabídky ikony. Stisknutím tlacítka nebo procházejte polozky v nabídce. Stisknutím tlacítka ENTER/OK polozky nabídky pouzijte. Stisknutím tlacítka /// zmníte vybrané polozky. Stisknutím tlacítka RETURN se vrátíte do pedchozí nabídky. Stisknutím tlacítka EXIT práci v nabídce ukoncíte. TV Obraz Rezim : Dynamický Kontrast Jas Ostrost Barvy Odstín Z 50 Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení Dalsí Posunutí Zadat Konec C 50 Obrázky dálkového ovladace a nabídek na obrazovce (OSD) v tomto návodu odpovídají modelu PS42Q96HD. Pestoze se konfigurace model mohou lisit, zpsob ovládání je stejný jako na obrázku. Funkce Plug & Play Pi prvním zapnutí televizoru automaticky probhne postupn nkolik základních zákaznických nastavení. K dispozici jsou následující nastavení. Plug & Play Pokud pro televizor nechtn vyberete nesprávnou zemi, mohou se znaky na obrazovce zobrazovat chybn. Spustit Plug & Play Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou OK fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ovte si u místního Zadat Zpt prodejce, zda mzete pijímat signál DVB-T. I kdyz je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaruceno Plug & Play zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním Jazyk vysíláním DVB-T. V nkterých zemích nemusí být urcité funkce Evik Cestina k dispozici. Srpski 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním rezimu, stisknte tlacítko POWER na dálkovém ovladaci. Zobrazí se zpráva Vynechat Posunutí Zadat Spustit Plug & Play. Stisknte tlacítko ENTER/OK. 2 Po nkolika sekundách se automaticky zobrazí nabídka Jazyk. Plug & Play 3 Pozadovaný jazyk vyberte stisknutím tlacítka nebo. Rezim Doma zvolte pi instalaci tohoto Stisknte tlacítko ENTER/OK. Zobrazí se zpráva Rezim Doma televizoru doma. zvolte pi instalaci tohoto televizoru doma. Doma Obchod 4 Stisknutím tlacítka nebo vyberte moznost Obchod nebo Doma a stisknte tlacítko ENTER/OK. Zobrazí se zpráva Vynechat Posunutí Zadat vyzývající ke kontrole stavu pipojení antény. Výchozí volbou je Doma. Plug & Play Pro nejlepsí obraz v domácím prostedí doporucujeme nastavení televizoru na rezim Doma. Zkontrolujte anténní vstup. Rezim Obchod je urcen pro pouzití v provozovn maloobchodního prodejce. OK Pokud je pístroj neúmysln nastaven na rezim Obchod Vynechat Zadat a chceteli obnovit rezim Dynamický (Doma), stisknte tlacítko Volume a poté po dobu pti sekund podrzte tlacítko Plug & Play MENU na panelu televizoru. Belgie Zem 5 Ujistte se, ze je k televizoru pipojena anténa. Francie Stisknte tlacítko ENTER/OK. Zobrazí se nabídka Zem. Nmecko Itálie Posunutí Zadat Vynechat Pokracování... Cesky Stisknutím tlacítka nebo vyberte odpovídající zemi nebo Plug & Play oblast. Stisknte tlacítko ENTER/OK. Nkteré funkce DTV nemusí být dostupné. Zobrazí se zpráva Nkteré funkce DTV nemusí být dostupné. Digitální skenování? Digitální skenování? Ne Ano Pokud jsou funkce DTV ve vasí zemi podporovány, tato zpráva se nezobrazí. Pak mzete pokracovat podle pokyn Vynechat Posunutí Zadat od kroku 12. Pokud místní poskytovatel sluzeb vysílání DTV nepodporuje, ale vyberete zemi, která je podporuje, zaízení Plug & Play pejde do rezimu DTV Plug & Play, ale funkce DTV Ne musí Automatické ukládání nálezit fungovat. Pokud je vybrána moznost Ne, postupujte P1 C -40 MHz 0% podle pokyn od kroku 7 do kroku 10. Pokud je vybrána moznost Ano, postupujte podle pokyn od kroku 11. Start Vyberte moznost Ne stisknutím tlacítka nebo a Vynechat Zadat potom stisknte tlacítko ENTER/OK. Zobrazí se nabídka Automatické ukládání. Plug & Play Stisknutím tlacítka ENTER/OK zacnte vyhledávat kanály. Nastavení hodin Vyhledávání kanál se spustí a ukoncí automaticky. Po ulození Msíc Datum Rok Hod. minuty vsech dostupných kanál se automaticky zobrazí nabídka Nastavení hodin.

9 Stisknte tlacítko ENTER/OK. Chcete-li vyhledávání zastavit ped dokoncením, stisknte Nastavení Posunutí Zadat tlacítko ENTER/OK pi vybrané volb Stop. Plug & Play Stisknutím tlacítka nebo vyberte polozku Msíc, Den, Rok, Hodina nebo Minuta. Nastavení provete stisknutím tlacítka nebo. 0% Hodnoty Msíc, Den, Rok, Hodina nebo Minuta mzete Nalezené sluzby: 0 Kanál: nastavit pímo stisknutím císelných tlacítek na dálkovém Start ovladaci. Stisknutím tlacítka ENTER/OK potvrte nastavení. Zobrazí Vynechat se zpráva Dobrou zábavu. Po dokoncení stisknte tlacítko ENTER/OK. Plug & Play I v pípad, ze tlacítko ENTER/OK nestisknete, zpráva po nkolika sekundách automaticky zmizí. Vyhledávání digitálních sluzeb... 29% Stisknutím tlacítka nebo vyberte moznost Ano a potom Nalezené sluzby: 6 Kanál: 35 stisknte tlacítko ENTER/OK. Zobrazí se nabídka Automatické ukládání. Stop Stisknutím tlacítka ENTER/OK zacnte vyhledávat analogové Vynechat kanály. Vyhledávání analogových kanál se spustí a ukoncí automaticky. Po ulození vsech dostupných analogových kanál se automaticky zobrazí obrazovka pro vyhledávání digitálních kanál. Plug & Play Chcete-li vyhledávání zastavit ped dokoncením, stisknte Pyrenejský poloostrov a Baleárské ostrovy tlacítko ENTER/OK pi vybrané volb Stop. Kanárské ostrovy Stisknutím tlacítka ENTER/OK zacnte vyhledávat digitální kanály. Vyhledávání digitálních kanál se spustí a ukoncí automaticky. Po ulození vsech dostupných digitálních kanál se v závislosti na zemi zobrazí obrazovka pro výbr casového Vybrat Posunutí Vynechat pásma. Chcete-li vyhledávání zastavit ped dokoncením, stisknte tlacítko ENTER/OK pi vybrané volb Stop. Pokud je kanál DTV aktualizován, zdroj v seznamu zdroj v nabídce Vstup se automaticky zmní na hodnotu DTV. Podrobný popis aktualizace kanál DTV naleznete na stránce 37 této pírucky. Pomocí tlacítka nebo vyberte pozadované casové pásmo a potom stisknte tlacítko ENTER/ OK. Zobrazí se obrazovka pro nastavení casu. Stisknte tlacítko ENTER/OK. Pokracování... Cesky Stisknutím tlacítka nebo vyberte polozku Msíc, Den, Rok, Hodina nebo Minuta. Nastavení provete stisknutím tlacítka nebo. Hodnoty Msíc, Den, Rok, Hodina nebo Minuta mzete nastavit pímo stisknutím císelných tlacítek na dálkovém ovladaci. 16 Stisknutím tlacítka ENTER/OK potvrte nastavení. Zobrazí se zpráva Dobrou zábavu. Po dokoncení stisknte tlacítko ENTER/OK. I v pípad, ze tlacítko ENTER/OK nestisknete, zpráva po nkolika sekundách automaticky zmizí. Plug & Play Nastavte aktuální cas. Msíc Datum Rok Hod. minuty 12 Nastavení Posunutí Vybrat Vynechat Dobrou zábavu OK Chcete-li tuto funkci resetovat... 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Stisknutím tlacítka nebo vyberte polozku Nastavení a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Dalsím stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Plug & Play.Zobrazí se zpráva Spustit Plug & Play. TV Nastavení Plug & Play Jazyk : Cestina Cas Rezim hry : Vypnuto Modré pozadí : Vypnuto Melodie : Vypnuto PC Domácí kino na PC : Vypnuto Svtelný efekt : Vypnuto Dalsí Posunutí Zadat Zpt Zobrazení externích zdroj signálu Mzete pepínat mezi signálem z pipojených zaízení, jako napíklad videorekordéru, pehrávace DVD ci set-top boxu, a signálem z televizního zdroje (bzné nebo kabelové vysílání). 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Stisknutím tlacítka nebo vyberte moznost Vstup a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Dalsím stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Seznam zdroj. 4 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost zdroj signálu a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Dostupné zdroje signálu: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV Rezim HDMI3 je k dispozici pouze u model PS42Q96HD/ PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD. TV Seznam zdroj Upravit název Anynet+ Vstup : TV Posunutí TV Zadat Zpt Seznam zdroj TV Ext. 1 Ext.2 AV S-Video Komponent PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 DTV Posunutí : ---- : ---- : ---- : ---- : ---- : ---- : ---- : ---- : --- : ---- Zadat Zpt Tyto volby mzete snadno vybrat po stisknutí tlacítka SOURCE na dálkovém ovladaci. Chcete-liaznovu sledovat televizní program, stisknte tlacítko TV/DTV vyberte pozadované císlo kanálu. Cesky - 13 Úprava názv zaízení K externímu zdroji mzete piadit název. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Stisknutím tlacítka nebo vyberte moznost Vstup a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Upravit název a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 4 Pomocí tlacítka nebo vyberte externí zdroj, který chcete upravit, a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 5 Stisknutím tlacítka nebo vyberte pozadované zaízení a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. Dostupné názvy zaízení: Video, DVD, D-VHS, Kabel. receiver, HD receiver, Sat. receiver, AV Receiver, DVD Receiver, Hra, Videokamera, DVD Combo, DHR (DVD/HDD rekordér), PC. 6 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. Rezim HDMI3 je k dispozici pouze u model PS42Q96HD/ PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD. TV Seznam zdroj Upravit název Anynet+ Vstup : TV Posunutí TV Ext.

10 1 Ext.2 AV S-Video Komponent PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 Posunutí Zadat Zpt Upravit název : : ---- Video : ---- DVD : ---- D-VHS : ---- receiver Kabel. : ---- receiver HD : ---- receiver Sat. : ---- : ---- Zadat Zpt Automatické ukládání kanál v rezimu Není k dispozicidostupné DTV nebo v rezimu externího vstupu. Mzete procházet kmitoctové rozsahy (dostupnost TV Kanál Belgie Zem : Belgie Automatické ukládání Francie Rucní ukládání Nmecko Správce kanál Itálie Tídní Nizozemsko Jméno Spanlsko Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto závisí na dané zemi). Automaticky pidlená císla program nemusejí odpovídat skutecným nebo pozadovaným císlm. Císla vsak lze seadit rucn a lze smazat vsechny kanály, které nechcete sledovat. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Stisknte znovu tlacítko ENTER/OK. Objeví se seznam dostupných zemí. 4 Stisknutím tlacítka nebo vyberte zemi a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. Nastavení zem v DTV není zmnno, pestoze jste zmnili nastavení zem v této nabídce. Pro zmnu nastavení zem u DTV pouzijte funkci Plug & Play. (Viz strana 11 az13) 5 Stisknutím tlacítka nebo vyberte Automatické ukládání a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. 6 Dalsím stisknutím tlacítka ENTER/OK spuste vyhledávání. Vyhledávání skoncí automaticky. Chcete-li vyhledávání zastavit jest ped dokoncením, stisknte tlacítko MENU nebo ENTER/OK. Posunutí TV Zadat Kanál Zpt Zem : Belgie Automatické ukládání Rucní ukládání Správce kanál Tídní Jméno Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto Posunutí Zadat Zpt Automatické ukládání P1 C -40 MHz 0% Start Zadat Zpt Cesky - 14 Rucní ukládání kanál Není k dispozici v rezimu DTV nebo v rezimu externího vstupu. Televizní kanály, vcetn kanál pijímaných pes kabelovou sí, mzete ulozit sami. Pi rucním ukládání kanál mzete urcit: zda ulozit ci neulozit kazdý jednotlivý nalezený kanál, císlo programu u kazdého ulozeného kanálu, který chcete oznacit. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Rucní ukládání a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknte tlacítko ENTER/OK. 6 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. TV Kanál Zem : Belgie Automatické ukládání Rucní ukládání Správce kanál Tídní Jméno Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto Posunutí TV Zadat Zpt Rucní ukládání Program Systém barev Zvuk Kanál Vyhledávání Ulozit :P 1 : Automatický : BG 4 :C : 63 MHz :? Posunutí Zadat Zpt Program (Císlo programu, které má být kanálu piazeno) - Opakujte stisknutí tlacítka nebo, dokud nenajdete správné císlo. Císlo kanálu lze rovnz zadat pímo pomocí císelných tlacítek (0~9) na dálkovém ovladaci. Systém barev : Automatický/PAL/SECAM/NTSC Stisknutím tlacítka nebo vyberte pozadovaný barevný standard. Zvuk: BG/DK/I/L - Stisknutím tlacítka nebo vyberte pozadovaný zvukový standard. Kanál (Pokud znáte císlo kanálu, který má být ulozen) - Stisknutím tlacítka nebo vyberte polozku C (kanál s anténním píjmem) nebo S (kanál s kabelovým píjmem). - Stisknutím tlacítka a následným stisknutím tlacítka nebo vyberte pozadované císlo. Císlo kanálu lze rovnz zadat pímo pomocí císelných tlacítek (0~9) na dálkovém ovladaci. Pokud není slyset zádný zvuk nebo je zvuk neobvyklý, znovu vyberte pozadovaný zvukový standard. Vyhledávání (Pokud neznáte císla kanál) - Stisknutím tlacítka nebo spuste vyhledávání. - Tuner prochází kmitoctový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybraný kanál. Ulozit (Pokud ukládáte kanál a piazené císlo programu) - Nastavte hodnotu OK stisknutím tlacítka ENTER/OK. Rezim kanálu P (Rezim Program): Po naladní byla stanicím, které vysílají ve vasí oblasti, piazena císla pozic od P00 do P99. V tomto rezimu lze kanál vybrat zadáním císla pozice. C(Rezim Kanál s anténním píjmem) V tomto rezimu lze kanál zvolit zadáním císla piazeného kazdé stanici vysílající terestricky. S (Rezim Kanál s kabelovým píjmem): V tomto rezimu lze kanál vybrat zadáním císla piazeného stanici pijímané pes kabel. Cesky - 15 Pidání/uzamcení kanál k dispozici v rezimu DTV nebo v NeníSprávce kanál mzete snadno rezimu externího vstupu. Pomocí uzamykat nebo TV Kanál Zem : Belgie Automatické ukládání Rucní ukládání Správce kanál Tídní Jméno Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto pidávat kanály. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka.

11 2 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Správce kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Pidání kanál Kanály je mozné pidávat pomocí seznamu kanál. 4 5 Vyberte moznost Seznam kanál stisknutím tlacítka ENTER/OK. Stisknutím tlacítek /// pejdte na pole ( ), vyberte kanál, který má být pidán, a stisknutím tlacítka ENTER/OK jej pidejte. Pokud znovu stisknete tlacítko ENTER/OK, symbol ( ) vedle kanálu zmizí a kanál není pidán. TV Posunutí Zadat Zpt Správce kanál Seznam kanál Dtský zámek : Vypnuto Uzamykání kanál Tato funkce umozuje zabránit neoprávnným uzivatelm, napíklad dtem, ve sledování nevhodných poad, a to potlacením audio a video signálu. Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Dtský zámek a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 7 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Zapnuto a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 8 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Seznam kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 9 Stisknutím tlacítek /// pejdte na pole ( ), vyberte kanál, který chcete uzamknout, a stisknte tlacítko ENTER/OK. Pokud znovu stisknete tlacítko ENTER/OK, symbol ( ) vedle kanálu zmizí a zámek kanálu se zrusí. Pokud je dtský zámek aktivován, zobrazí se modré pozadí. 10 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. 6 Posunutí P 1 C4 Program C -C4 C 24 C2 C5 C 80 C7 C 36 C 52 C 11 Pidat Posunutí Strana Zadat Seznam kanál Zpt 1 / 10 Zámek Zadat Zpt Tyto volby mzete snadno na dálkovém ovladaci. vybrat po stisknutí tlacítka CH LIST Cesky - 16 Tídní ulozených kanál Není k dispozici v rezimu DTV nebo v rezimu externího vstupu. Tato operace umozuje zmnit císla program ulozených kanál. Tuto operaci bude pravdpodobn teba provést po automatickém ulození. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Tídní a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 4 Stisknutím tlacítka nebo vyberte kanál, který chcete pesunout, a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. 5 Stisknutím tlacítka nebo vyberte císlo programu, na který chcete kanál pesunout. Stisknte tlacítko ENTER/OK. Kanál se pesune na novou pozici a vsechny ostatní kanály se paticn posunou. 6 Opakujte kroky 4 az 5, dokud nepesunete vsechny kanály na pozadované císlo programu. 7 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. TV Kanál Zem : Belgie Automatické ukládání Rucní ukládání Správce kanál Tídní Jméno Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto Posunutí TV Program Zadat Tídní Zpt K. C-- C76 C5 C6 C7 Jméno Posunutí Zadat Zpt Piazování názv kanálm Není k dispozici v rezimu DTV nebo v rezimu externího vstupu. Názvy jsou kanálm piazovány automaticky, pokud jsou TV Kanál Zem : Belgie Automatické ukládání Rucní ukládání Správce kanál Tídní Jméno Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze zmnit na nové názvy. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Jméno a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 4 Stisknutím tlacítka nebo vyberte kanál, kterému má být nový název piazen, a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. 5 Stisknutím tlacítka nebo vyberte písmeno, císlo nebo symbol (platí toto poadí: A~Z, 0~9, +, -, *, /, mezera). Stisknutím tlacítka nebo pejdte na pedchozí nebo dalsí písmeno a potom stisknte tlacítko ENTER/OK. 6 Opakujte kroky 4 az 5 pro kazdý kanál, kterému chcete piadit nový název. 7 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. Posunutí TV Program Zadat Jméno Zpt K. C-- C76 C5 C6 C7 Jméno Posunutí Zadat Zpt Cesky - 17 Jemné ladní píjmu kanál v rezimu DTV nebo v rezimu externího vstupu. Není k dispozicicistý, není teba provádt jemné ladní, Je-li píjem kanálu TV Kanál Zem : Belgie Automatické ukládání Rucní ukládání Správce kanál Tídní Jméno Jemné ladní Zesilovac signálu : Vypnuto protoze se provádí automaticky pi vyhledávání a ukládání. Je-li signál slabý nebo rusený, bude pravdpodobn teba kanál rucn doladit. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Jemné ladní a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 4 Chcete-li dosáhnout ostrého a jasného obrazu a dobré kvality zvuku, stisknte tlacítko nebo, dokud nedocílíte optimálního nastavení. Stisknte tlacítko ENTER/OK. Pokud chcete obnovit jemné ladní na 0, zvolte moznost Obnovit pomocí tlacítka nebo. Stisknte tlacítko ENTER/OK. 5 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete.

12 Po ulození jemného ladní dojde ke zmn barvy nabídky na obrazovce (OSD) píslusného kanálu z bílé na cervenou a k pidání oznacení *. Posunutí Zadat Zpt Jemné ladní P1 +3 Obnovit Nastavení Ulozit Zpt P 1* Mono Obraz Zvuk SRS TS XT -- : -- : Dynamický : Vlast. nastav. : Vypnuto Zesilovac signálu (LNA) Tato funkce je velmi uzitecná v situaci, kdy se televizor pouzívá TV Kanál v oblasti se slabým signálem. Zem : Belgie Automatické ukládání Funkce LNA zesiluje televizní signál v oblasti se slabým Rucní ukládání signálem. Pedzesilovac s potlacením sumu zesílí píchozí Správce kanál Tídní signál. Jméno Jemné ladní 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. Zesilovac signálu : Vypnuto 2 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Kanál a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Posunutí Zadat Zpt 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Zesilovac signálu a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 4 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Vypnuto nebo Zapnuto a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 5 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. Nastavení výrobce pro funkci Zesilovac signálu bude bu Zapnuto, nebo Vypnuto v závislosti na lokalit. Cesky - 18 Zmna standardu obrazu Mzete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vasim pozadavkm. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Obraz. 3 Dalsím stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Rezim. 4 Pozadovaný rezim vyberte stisknutím tlacítka nebo a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Dostupné rezimy: Dynamický, Standardní, Film Hodnoty nastavení se mohou lisit v závislosti na vstupním zdroji. (nap. RF, Video, Komponent, PC nebo HDMI) 5 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. TV Obraz Rezim : Dynamický Kontrast 100 Jas 45 Ostrost 75 Barvy 55 Odstín Z 50 C 50 Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení Dalsí Posunutí Zadat Zpt TV Obraz Dynamický Rezim : Dynamický Standardní Kontrast Film Jas Ostrost Barvy Odstín Z 50 C Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení Dalsí Posunutí Zadat Zpt Tyto volby mzete snadno vybrat po stisknutí tlacítka P.MODE na dálkovém ovladaci. Rezim Dynamický vyberte pi sledování televize bhem dne nebo pokud je v místnosti jasné svtlo. Rezim Standardní vyberte pro bzné sledování televize. Rezim Film zvolte pi sledování filmu. Pizpsobení nastavení obrazu Nkolik nastavení tohoto televizoru umozuje ovládat kvalitu obrazu. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Obraz. 3 Dalsím stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Rezim. 4 Pozadovaný rezim vyberte stisknutím tlacítka nebo a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Dostupné rezimy: Dynamický, Standardní, Film 5 Pozadovanou moznost vyberte stisknutím tlacítka nebo a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. 6 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknte tlacítko ENTER/OK. 7 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. TV Obraz Rezim : Dynamický Kontrast Jas Ostrost Barvy Odstín Z 50 Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení Dalsí Posunutí TV C 50 Zadat Obraz Zpt Kontrast Jas Ostrost Barva Odstín V rezimech TV, AV a S-Video systému PAL nelze pouzít funkci Odstín. Posunutí Zadat Zpt Kontrast Jas Teplota barev: Rezim PC Stisknte tlacítko nebo, dokud nedosáhnete optimálního nastavení. Teplota barev: Studené barvy2/studené barvy1/ Normální/ Teplé barvy1/ Teplé barvy2 Je-li obrazový rezim nastaven na hodnotu Dynamický nebo Standardní, nelze vybrat moznost Teplé barvy1 a Teplé barvy2. Obnovit: Zrusit/OK Vyberte moznost OK. Mzete obnovit výchozí nastavení obrazu. Funkce obnovení nastavení je nastavena pro kazdý obrazový rezim a teplotu barev. Rezim : Dynamický Kontrast Jas Ostrost Barvy Odstín Z 50 Studené barvy2c : Studené barvy1 Teplota barev Studené barvy1 Podrobné nastavení Normální Teplé barvy1 Dalsí Teplé barvy Cesky - 19 Konfigurace podrobných nastavení obrazu Mzete zadat podrobná nastavení obrazu. 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Obraz. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Podrobné nastavení a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. moznosti: Nastavení cerné, Dynamický kontrast, Gamma, Vyvázení bílé, Nastavení barev, Zvýraznní okraj, Colour Space. 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknte tlacítko ENTER/OK. 6 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. Je-li obrazový rezim nastaven na Standardní, nelze vybrat moznosthodnotu Film nebo Podrobné nastavení. Je-li vypnuta funkce DNIe, nelze rezimu zvolit moznost Podrobné pi Standardní obrazovém nastavení. TV Obraz Rezim : Film Kontrast Jas Ostrost Barvy Odstín Z 50 Teplota barev : Teplé barvy2 Podrobné nastavení Dalsí Posunutí Zadat Zpt C 50 TV Podrobné nastavení Nastavení cerné Dynamický kontrast Gamma Vyvázení bílé Nastavení barev Zvýraznní okraj Kolorim. Prostor : Vypnuto : Siroký obraz : Vypnuto : Nízká :0 Posunutí Zadat Zpt Nastavení cerné: Vypnuto/Nízká/Stední/Vysoké Úrove cerné mzete vybrat pímo na obrazovce, címz upravíte hloubku obrazovky.

13 Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízká/Stední/Vysoké Kontrast obrazovky mzete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení. Gamma: -3 ~ +3 Mzete upravit stední jas obrazu. Stisknte tlacítko nebo, dokud nedosáhnete optimálního nastavení. Vyvázení bílé: Posun cervené/posun zelené/posun modré/více cervené/více zelené/více modré /Obnovit Mzete upravit teplotu barev pro dosazení pirozenjsího obrazu. Posun cervené/posun zelené/posun modré/více cervené/více zelené/více modré: Po zmn hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky. Pozadovanou moznost vyberte stisknutím tlacítka nebo a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Stisknte tlacítko nebo, dokud nedosáhnete optimálního nastavení. Obnovit: Díve upravené vyvázení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce. Nastavení barev: Rzová/Zelená/Modrá/Bílý/Obnovit Toto nastavení lze upravit podle vasich osobních preferencí. Rzová/Zelená/Modrá/Bílý: Po zmn hodnoty nastavení dojde k obnovení upravené obrazovky. Pozadovanou moznost vyberte stisknutím tlacítka nebo a poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Stisknte tlacítko nebo, dokud nedosáhnete optimálního nastavení. Obnovit: Díve upravené barvy se vrátí na výchozí nastavení od výrobce. Zvýraznní okraj: Vypnuto/Zapnuto Lze zdraznit ohranicení objekt. Kolorimetrický prostor: Automatický/Siroký obraz Prostor reprodukce barev pro vstupní signál lze nastavit na hodnotu Automatický nebo Siroký obraz. Cesky - 20 Výbr formátu obrazu Mzete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vasim TV Obraz pozadavkm. Dalsí Formát : Automat. formát 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. Rezim obrazu : 16 : 9 2 Stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Obraz. Digitální NR : Automatický Aktivní barva : Zapnuto 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Formát a poté DNIe : Vypnuto Movie Plus : Zapnuto stisknte tlacítko ENTER/OK. Obnovit : OK moznosti: Automat. formát, 16:9, Siroký zoom, Posunutí Zadat Zpt Zvtsení, 4:3, Pouze skenování TV Formát Automat. formát: Rozsíení a roztazení obrazu z formátu Automat. formát 4:3 na 16:9. 16:9 16:9: Nastavení obrazu na sirokoúhlý rezim 16:9. Siroký zoom Zvtsení Siroký zoom: Zvtsí formát obrazu na více nez 4:3. Po 4:3 výbru polozky stisknutím tlacítka nebo ENTER/OK Pouze skenování pesute obrazovku nahoru nebo dol pomocí tlacítka nebo. Zvtsení: Zvtsení formátu obrazu na obrazovce ve svislém smru. Posunutí Zadat Zpt 4:3: Nastavení obrazu na bzný rezim 4:3. Pouze skenování: Zobrazuje vstupní scény v jejich pvodní podob bez jakéhokoli oíznutí pi píjmu signálu v rezimu HDMI 720p, 1080i. Pi velikosti obrazu HDMI Pouze skenování mze být v závislosti na AV zaízeních obrazovka oíznuta nebo mze dojít k zobrazení zvlástní barvy. 5 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. Velikost obrazu mzete snadno zmnit po stisknutí tlacítka P.SIZE na dálkovém ovladaci. V závislosti na vstupním zdroji se mohou moznosti formátu obrazu lisit. Dostupné polozky se mohou lisit podle vybraného rezimu. Úpravy umístní a formátu obrazu pomocí funkce Zvtsení Pi zmn formátu obrazu pomocí funkce Zvtsení lze pomocí tlacítek nebo zmnit také umístní a velikost obrazu ve svislém smru. Po výbru polozky stisknutím tlacítka nebo mzete pomocí tlacítek nebo posouvat obrazovku nahoru nebo dol. Po výbru polozky stisknutím tlacítka nebo. mzete pomocí tlacítek nebo mnit velikost obrazovky ve svislém smru. Výbr rezimu obrazu Pi nastavení velikosti obrazu na moznost Automat. formát TV Obraz v sirokoúhlé televizi s úhlopíckou 16:9, mzete nastavit Dalsí velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) Formát : Automat. formát Rezim obrazu : 16 : 9 nebo nenastavovat zádnou hodnotu. Jednotlivé evropské Digitální NR : Vypnuto zem vyzadují rzné velikosti obrazu, takze tuto funkci vybírají Aktivní barva : Zapnuto DNIe : Vypnuto uzivatelé. Movie Plus : Zapnuto Obnovit : OK 1 Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. 2 Stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Obraz. 3 Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Rezim obrazu a Posunutí Zadat Zpt poté stisknte tlacítko ENTER/OK. moznosti: 16:9, Siroký zoom, Zvtsení, 4:3 16:9: Nastavení obrazu na sirokoúhlý rezim 16:9. Siroký zoom: Zvtsení formátu obrazu na více nez 4:3. Zvtsení: Zvtsení formátu obrazu na obrazovce ve svislém smru. 4:3: Nastavení obrazu na bzný rezim 4:3. 5 Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknte tlacítko ENTER/OK. 6 Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. Cesky - 21 Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus TV Obraz Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. Dalsí Stisknutím tlacítka ENTER/OK vyberte moznost Obraz. : Automat. formát Formát Pozadovanou moznost vyberte stisknutím tlacítka nebo a : 16 : 9 Rezim obrazu : Automatický Digitální NR poté stisknte tlacítko ENTER/OK. : Zapnuto Aktivní barva : Vypnuto DNIe Dostupné moznosti: Digitální NR, Aktivní barva, DNIe, Movie Plus : Zapnuto Movie Plus : OK Obnovit Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknte tlacítko ENTER/OK.

14 Powered by TCPDF ( Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. Zpt Zadat Posunutí Digitální NR: Vypnuto/Nízká/Stední/Vysoké/Automatický Pokud je signál pijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce veskeré statické sumy a rusení, které se mohou objevit na obrazovce. Aktivní barva: Vypnuto/Zapnuto Zapnete-li tuto moznost, budou barvy oblohy a trávy výraznjsí a zetelnjsí pro dosazení zivjsího obrazu. Tato funkce není k dispozici v rezimu PC. Tato funkce není dostupná v rezimu Film a Standardní. DNIe: Vypnuto/Demo/Zapnuto Tento televizor je vybaven funkcí DNIe, díky které nabízí vysokou obrazovou kvalitu. Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Zapnuto, bude aktivována pi sledování obrazovky. Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Demo, mzete se na obrazovce podívat na obraz s pouzitím funkce DNIe i na normální obraz, abyste získali názornou ukázku. Pi pouzití tohoto nastavení uvidíte rozdíl ve vizuální kvalit. DNIeTM (Digital Natural Image engine) Tato funkce pinásí uzivateli ostejsí obraz s potlacením sum 3D, vylepseným zobrazením detail, vylepsením kontrastu a bílého svtla. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnjsí, cistsí a detailnjsí obraz. Technologie DNIeTM pizpsobí vasim ocím libovolný signál. Tato funkce není k dispozici v rezimu PC. Movie Plus: Vypnuto/Zapnuto (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD) Uvidíte pirozenjsí barvu lidské pokozky a zetelný text i pi dynamických scénách. Siroký zoom, Zvtsení a Pouze skenování rezim není podporován. Znehybnní aktuálního obrazu Pi sledování televizního programu je mozné jednoduse znehybnit obraz stisknutím tlacítka STILL. Jeho optovným stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení. Tato funkce se po pti minutách automaticky vypne. Cesky - 22 Zvukové funkce TV Zvuk Stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se nabídka. : Vlast.nastav. Rezim Pomocí tlacítka nebo vyberte moznost Zvuk a poté Ekvalizér stisknte tlacítko ENTER/OK. : Vypnuto SRS TS XT Automat. hlasitost : Vypnuto Pozadovanou moznost vyberte stisknutím tlacítka nebo a : Vypnuto Interní ztlumení : Hlavní obraz Výbr zvuku poté stisknte tlacítko ENTER/OK. Obnovit Dostupné moznosti: Rezim, Ekvalizér, SRS TS XT, Automat. hlasitost, Interní ztlumení, Obnovit (Pokud je zapnutý rezim hry) Jakmile budete s nastavením spokojeni, stisknte tlacítko Zpt Zadat Posunutí ENTER/OK. Stisknutím tlacítka EXIT tento rezim ukoncete. < Pokud je zapnut rezim hry > Rezim: Standardní/Hudba/Film/ec/Vlast.nastav. TV Zvuk Je mozné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má : Vlast.nastav. Rezim pro dané vysílání pouzívat. Ekvalizér : Vypnuto SRS TS XT Ekvalizér: Balance/100 Hz/300 Hz/1 khz/3 khz/10 khz Automat. hlasitost : Vypnuto : Vypnuto Interní ztlumení Nkolik nastavení tohoto televizoru umozuje ovládat kvalitu : Hlavní obraz Výbr zvuku zvuku. Obnovit Jestlize zmníte nastavení tchto polozek, rezim zvuku se automaticky pepne na hodnotu Vlast.nastav.. SRS TS XT: Vypnuto /Zapnuto Zpt Zadat Posunutí TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která esí problém s pehráváním vícekanálového (5,1) obsahu pes TV Ekvalizér dva reproduktory. Technologie TruSurround poskytuje skvlý virtuální zvukový zázitek pi pouzití v jakémkoliv R + + dvoureproduktorovém pehrávacím systému, vcetn 0 0 vestavných reproduktor v televizoru. Je pln kompatibilní se vsemi vícekanálovými formáty. L TruSurround XT, SRS a symbol Balance 100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz jsou ochranné známky spolecnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT Zpt Nastavení Posunutí je pouzita na základ licence udlené spolecností SRS Labs, Inc. Tyto moznosti lze snadno nastavit stisknutím tlacítka SRS na dálkovém ovladaci. (PS42C9HD/PS42C96HD/ PS50C9HD/PS50C96HD) Automat. hlasitost: Vypnuto /Zapnuto Kazdá vysílající stanice pouzívá vlastní nastavení signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s kazdou zmnou kanálu. Tato funkce umozuje automaticky upravit hlasitost pozadovaného kanálu tak, ze snízí zvukový výstup v pípad vysokého modulacního signálu nebo zvýsí zvukový výstup v pípad nízkého modulacního signálu. Interní ztlumení: Vypnuto/Zapnuto Pokud chcete poslouchat zvuk pes samostatné reproduktory, vypnte interní zesilovac. Tlacítka +, - a MUTE nefungují, pokud je interní ztlumení zapnuté. Výbr zvuku: Hlavní obraz/podobraz Pokud je aktivní funkce PIP (Obraz v obraze), mzete poslouchat zvuk podobrazu. - Hlavní obraz: Slouzí k poslechu zvuku hlavního obrazu. - Podobraz: Slouzí k poslechu zvuku podobrazu. Obnovit Pokud je zapnut rezim hry, je aktivována funkce obnovení nastavení zvuku. Volbou funkce Obnovit po nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí hodnoty od výrobce. 4 5 POZNÁMKA K POUZITÍ OBCHODNÍ ZNACKY A OZNACENÍ Vyrobeno v licenci spolecnosti Dolby Laboratories. Oznacení Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. Cesky - 23 Výbr zvukového rezimu (podle modelu) Tlacítko DUAL I-II slouzí k zobrazení a ízení zpracování a výstupu zvukového signálu. Pi zapnutí pístroje je rezim automaticky pednastavený bu na hodnotu DUÁL-I, nebo na hodnotu Stereo, a to podle aktuálního penosu.

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG PS-50P7H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG PS-50P7H v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600989

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C62H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791178

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C62H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791178 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B. Pokyny pro uïivatele

LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B. Pokyny pro uïivatele TELEVIZOR LCD LE26R51B LE26R41B LE32R51B LE32R41B LE40R51B Pokyny pro uïivatele Pfied pouïíváním pfiístroje si peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku a dobfie uschovejte pro budoucí pouïití. NABÍDKY OBRAZOVKY

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU Seznam souãástí... 2 Instalace stojanu... 2 Instalace sady pro upevnûní na zeì... 2 Ovládací panel... 3 Zapojovací panel... 4 Dálkové ovládání... 5 VloÏte baterie

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

E-MANUAL. Modelu Sériové č.

E-MANUAL. Modelu Sériové č. E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Kanál Použití tlačítka INFO

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah 29 Připojení prostřednictvím

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

Používání tlačítka INFO (průvodce Teď & Další)

Používání tlačítka INFO (průvodce Teď & Další) Používání tlačítka INFO (průvodce Teď & Další) Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa. Průvodce Teď & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Připojení videozařízení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka Vítejte Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Pipojení síového kabelu Pipojení antény Pipojení ke konektoru SCART Pipojení ke

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E. e Nápověda. Česky

TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E. e Nápověda. Česky TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 12 Použití 13 Nastavení 14 Barva OSD 16 Seznam aplikací Informace 17 Použití 18 Nastavení 19 Sledování Základy

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG B2330HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377630

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG B2330HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377630 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC TH-50PV700P http://cs.yourpdfguides.com/dref/765767

Vaše uživatelský manuál PANASONIC TH-50PV700P http://cs.yourpdfguides.com/dref/765767 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC TH-50PV700P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Televizní monitor LED

Televizní monitor LED TD390 TD391 TD590 T22D390EW T24D390EW T24D391EW T27D390EW T24D590EW T27D590EW T22D390EX T24D391EX T24D390EX T27D390EX T27D590EX T24D590EX Televizní monitor LED (MFM TV) uživatelská příručka Děkujeme vám

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Manuál pro LED HDTV (cz)

Manuál pro LED HDTV (cz) Manuál pro LED HDTV (cz) Upozornění: Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento manuál! Obsah 1. Instrukce.2 2. Informace...3 3. Specifikace..4 4. Úvod.5 5. Příslušenství 5 6. Připevnění

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Připojení videozařízení

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4200 series Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Obsah 1 Váš nový televizor 3 1.1 Pozastavení televize a nahrávání

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Vaše uživatelský manuál MASCOM MC 1400T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443547

Vaše uživatelský manuál MASCOM MC 1400T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443547 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 11 Funkce Rozlišení 4K 12 Úvodní obrazovka 13 Info Frame 14 TV Anywhere 15 DVB přes IP 16 Snadné zrcadlení 17

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více