Svalové dysbalance. Pavel Hráský,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz"

Transkript

1 Svalové dysbalance Pavel Hráský,

2 FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý sval pažní extenze loketního kloubu velký sval hýžďový extenze kyčelního kloubu čtyřhlavý sval stehenní extenze kolenního kloubu

3 AGONISTÉ svaly, které pro určitý směr působí jako iniciátor pohybu ANTAGONISTÉ svaly působící protichůdný pohyb (např. dvojhlavý a trojhlavý sval pažní) SYNERGISTÉ svaly,které se na jednou pohybu spoluúčastní (např. čtyřhlavý sval stehenní je pomocný flexor kloubu kyčelního) Hlavní flexor kyčelního klobu je sval bedrokyčlostehenní

4 Dělení z hlediska tendence svalů ke zkracování a oslabování: 2 skupiny A/ fázické-mají tendenci k oslabování, pohybují tělem a jeho částmi, hl.bílá sv.vlákna, rychle se unaví, tendence k útlumu, oslabení B/ posturální-mají tendenci ke zkrácení, hyperaktivitě, zvýšenému svalovému napětí, tím snižují rozsah pohybu v kloubech, méně unavitelné, udržují tělo a jeho části v prostoru, proti gravitaci, trvale v činnosti, stálé určité napětí, hl.červená sv.vlákna

5 Typy svalových vláken: -a/pomalá červená pomalejší kontrakce,vhodná pro vytrvaleckou činnost, málo unavitelná -b/rychlá bílá vlákna-objemnější, více myofibril, rychlé kontrakce po krátkou dobu Typ svalových vláken je geneticky určen. Rychlostní a silové osobnostní znaky jsou podmíněny převážně genotypově X vytrvalostní znaky lze významně ovlivnit pohybovými aktivitami

6 Řízení pohybu Neurofyziologický podklad: čidla - receptory - proprioreceptory - uloženy ve svalech, šlachách a kloubech - exteroreceptory - uloženy v kůži, receptory, zraku, sluchu, chuti, hmatu, čichu; - visceroreceptory ve vnitřních orgánech, - nociceptory reagují na bolest, atd.

7 Řízení pohybu Typy proprioreceptorů a jejich funkce: - podíl na řízení stoje a vzpřímeného držení těla - podíl na aktivaci nervových drah a center, které se podílejí na regulaci stoje a provedení přesného koordinovaného pohybu

8 Řízení pohybu Svalová vřeténka: v podélné ose svalu citlivé na tah informace do CNS jak o rychlých (fázických) změnách délky svalu při pohybu, tak i o změnách dlouhodobých (tonických) při udržování určité polohy

9 Řízení pohybu Šlachová tělíska: na rozhraní svalu a šlachy aktivovány při napnutí šlachy chrání sval i šlachu před přetížením

10 Svalové dysbalance funkční nerovnováha spočívá v odlišnosti svalů s převážně tonickou činností svaly posturální a svalů s převážně fázickou činností svaly fázické důsledek jednostranného zatěžování svalové skupiny nadměrně silné a zkrácené X svaly nadměrně oslabené a utlumené důsledek hyperaktivity svalů posturálních a hypoaktivity svalů fázických jedna z příčin vadného držení těla zvyšuje riziko sportovních úrazů podporuje neekonomický a neefektivní tréninkový proces s neadekvátním sportovním výkonem

11 Svalové dysbalance Svalová dysbalance tvorba špatných pohybových programů, a to v důsledku nesprávného zapojování jednotlivých svalů do pohybu. Pokud nedojde ke korekci stavu, svalová nerovnováha se stále prohlubuje a nesprávn vné (nefyziologické) pohybové programy se upevňuj ují.

12 Posturální svaly hlavní funkce: udržení těžiště těla ve stabilní poloze vůči gravitaci = zajištění a kontrola postury tvořena převážně červenými svalovými vlákny (pomalá, oxidativní vlákna) tendence k hyperreaktivitě a k hypertonii a ke zkracování = JE TŘEBA JE PROTAHOVAT rychlé zapojení do pohybu více vydrží, méně se unaví dobrá regenerační schopnost odolnější vůči škodlivinám a infekcím

13 Fázické svaly hlavní funkce: zajištění pohybu vpřed = lokomoce tendence k hypoaktivitě, k hypotonii a k oslabení = JE TŘEBA JE POSILOVAT tvořena převážně bílými svalovými vlákny (rychlá vlákna) tendence k nadměrnému zvětšování klidové délky vývojově mladší k podráždění je třeba většího podnětu, pomaleji se zapojují do pohybu snadno se unaví snížená regenerační schopnost málo odolné vůči škodlivinám a infekcím

14 Svalové dysbalance v oblasti pletence ramenního a horní poloviny trupu hluboké flexory šíje x extenzory šíje horní fixátory ramenního pletence (horní část trapézu, zdvihač lopatky) dolní fixátory ramenního pletence (rombické svaly, spodní část trapézu) x prsní svaly x mezilopatkové svaly horní zkřížený syndrom

15

16 Svalové dysbalance v oblasti pánve a dolních končetin slabý velký hýžďový sval x zkrácené flexory kyčlí (m.iliopsoas) slabé přímé břišní svaly x zkrácené vzpřimovače páteře - bederní a trupová oblast slabý střední hýžďový sval x zkrácený napínač povázky stehenní a čtyřhranný bederní sval flexory kolen (hamstringy) x čtyřhlavý sval stehenní (bez přímé hlavy) trojhlavý sval lýtkový x lýtkové svaly (přední holenní a peroneální svaly dolní zkřížený syndrom

17

18 Rizika při výskytu svalových dysbalancí chronické přetížení mikrotraumata funkční a následné zřetězené poruchy pohybového systému strukturální změny pohybové výkonnosti porucha koordinace pohybu nebezpečí vzniku zranění

19 Držení těla-varianty

20 Jak kompenzovat? normalizace poměru v periferních strukturách pohybového aparátu protažení svalů zkrácených a posílení svalů oslabených nácvik správného pohybového vzorce nezbytná prevence svalové dysbalance svalovou rovnováhu je třeba cvičením neustále upevňovat

21 Jak kompenzovat? Strečink = proces protahování - dochází k prodlužování vazivových tkání a svalů zvýšení kloubní pohyblivost (rozsah pohybu) - při neprotahování nebo snížené činnosti svalů snižování (omezování) kloubní pohyblivosti Senzomotorická stimulace (SMS) - neurofyziologický podklad - zdůraznění svalové koordinace a funkční souhry svalových skupin nelze izolovat funkci jednotlivých svalů

22 Proč protahovat: - pravidelné provádění prodlužování vazivových tkání a svalů zvyšování rozsahu pohybu - zlepšení kvality a rychlosti provedení pohybu - prevence úrazů - snížení svalové bolestivosti - relaxační účinek snížení svalového napětí

23 Jak protahovat: - výchozí pozice + zachování směru pohybu - protahovat zlehka, bez většího úsilí - setrvat v protažení - po zátěži - min s; před zátěží - cca 5-8 s - při kratší výdrži (10 s) opakování nebo s výdrží s - 1 opakování - při opakování stále zvětšovat protažení - neprotahovat přes bolest, do pocitu stále snesitelného napětí ve svalu - pravidelně a klidně dýchat, nezadržovat dech - protažení spojit s výdechem (výjimka: např. bederní část páteře + nádech) - sledovat známky únavy signalizuje přetížení je třeba skončit - pozor na svalové chvění a vibrace, přetrvávání bolesti nebo poklesu rozsahu pohybu strečink byl příliš intenzivní

24 Kdy protahovat: - po všestranném a důkladném zahřátí organismu vždy před tréninkem - po intenzivnějších pohybových aktivitách, tzn. po tréninku - neprovádět intenzivní protažení bez zahřátí! Jak často protahovat: - pravidelná součást tréninkového procesu - několikrát denně; před tréninkem kratší časový interval, po tréninku delší

25 Kdy neprovádět strečink: - po nedávné zlomenině kosti, vymknutí kloubu, namožení svalu - při akutním zánětlivém nebo infekčním procesu v kloubu nebo jeho okolí - při pociťování ostré či akutní bolesti v daném kloubu nebo při protažení svalu - při instabilitě kloubu - při ztrátě funkce nebo při sníženém rozsahu pohybu (strukturální příčina) - při osteoporóze, atd.

26 Prováděné metody strečinku Statický strečink Dynamický strečink Aktivní strečink Pasivní strečink

27 Senzomotorická stimulace - aktivace čidel uložených ve svalech, šlachách a kloubech tzv. proprioreceptorů informace CNS o aktuálním postavení kloubu, či napětí ve svalu vedení informací do CNS po tzv. aferentních (vzestupných) drahách okamžité zpracování odpověď jde zpět po tzv. eferentních (sestupných) drahách k periferním výkonným orgánům (svaly) korekce polohy končetiny či části těla zajištění možnosti optimálního provedení pohybu

28 SMS

29 SMS

30 SMS

31 Kritické oblasti pohybového aparátu z pohledu chronického zatěžování Osový orgán-c,th,l páteř, oblast SI skloubení -blokády kl. Páteře, asymetrie tvaru hrudního koše, postavení pletenců ramenních-existuje příčinný vztah s funkčními parametry?? Bolestivá třísla Svalová zkrácení-porucha biomechaniky lokomoce Nosné klouby DKK-kolenní kloub ve vztahu s ischiokrurálními sval. skupinami Nožní klenba-porucha osy DKK

32 Děkuji za pozornost.

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Závěrečná práce. Kompenzační cvičení v MG. Tereza Šimáčková

Závěrečná práce. Kompenzační cvičení v MG. Tereza Šimáčková Závěrečná práce Kompenzační cvičení v MG Tereza Šimáčková Úvod: V této závěrečné práci bych vás chtěla blíže seznámit s kompenzačním cvičením, které by mělo být nedílnou součásti každého sportovního tréninku.

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing 264 cvičení Helena Jarkovská na velkém míči Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více

Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Mgr. Milan Kubic 1. Úvod... 3 1.1 Základní vyrovnávací prostředky... 3 1.1.1 Cvičení uvolňovací... 3 1.1.2 Cvičení protahovací...

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

tělesná výchova s metodikou

tělesná výchova s metodikou Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Funkční strečink v karate

Funkční strečink v karate Závěrečná práce trenérů II. třídy na téma Funkční strečink v karate Mgr. Marek Šír K.Vary, září 2009 1 Osnova Úvod 1 Teoretická východiska strečinku v karate 1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 1.2

Více

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FAKULTA OŠETROVATEĜSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTUDIÍ Študijný program: FYZIOTERAPIA Študijný odbor: 7.4.7 Fyzioterapia ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Kopřivová Vypracovala: Jana Břoušková

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více