Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, Hradec Králové Verze platná od

2 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Specifické kompetence Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání 17 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke studiu Kritéria přijímacího řízení Celkové pojetí vzdělávání Organizace výuky Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Kritéria hodnocení žáků Hodnocení praxe Hodnocení skupinové práce a projektů Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob ukončování studia Učební plán Identifikační údaje Přehled využití týdnů Výčet vyučovacích předmětů Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Identifikační údaje

3 5.2 Transformace RVP do ŠVP Učební osnovy Identifikační údaje Český jazyk a literatura Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy: Realizace odborných kompetencí Cizí jazyk (angličtina) Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Cizí jazyk (německý, ruský, francouzský) Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Základy společenských věd Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Přínos pro city, postoje, preference a hodnoty Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Dějepis Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Přínos pro city, postoje, preference a hodnoty

4 6.6.5 Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Sociologie Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Matematika Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Základy přírodních věd Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Zeměpis Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata: Mezipředmětové vztahy

5 Realizace odborných kompetencí Tělesná výchova Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Ekonomika Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Účetnictví a daně Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Právo Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Marketing Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy: Realizace odborných kompetencí Realizace odborných kompetencí Založení a provoz podniku

6 Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Management Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Písemná a elektronická komunikace Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Informační technologie Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Obchodní logistika Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Ekonomie Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků

7 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Odborná praxe Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Odborné kompetence Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Bankovnictví a pojišťovnictví (povinně volitelný předmět) Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Psychologie prodeje (povinně volitelný předmět) Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Odborné kompetence Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Písemná a elektronická komunikace (povinně volitelný předmět) Pojetí vyučovacího předmětu Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Realizace odborných kompetencí Popis materiálního a personálního zajištění výuky Základní materiální podmínky Personální zajištění výuky

8 7.3 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve škole Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

9 1 Úvodní identifikační údaje Název školy Adresa školy Zřizovatel Kód a název oboru vzdělání Název ŠVP Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělání Platnost ŠVP Jméno ředitele Kontaktní údaje CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Omega Investment, a.s M/01 Ekonomika a podnikání Obchodní manažer/ka Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní počínaje 1. ročníkem Mgr. Monika Benešová Web: Tel: Tel: Razítko školy Podpis ředitelky školy Mgr. Monika Benešová 9

10 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Zřizovatel Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělání Platnost ŠVP CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Omega Investment, a.s. Obchodní manažer/ka M/01 Ekonomika a podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní počínaje 1. ročníkem 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi vzdělávacího programu Obchodní manažer, který byl vytvořen na základě oboru ekonomika a podnikání, jsou kvalifikovaní odborníci pro oblasti obchodu a marketingu v obchodních a výrobních a společnostech jakéhokoliv průmyslového zaměření. Díky vynikajícím komunikačním dovednostem jsou schopni obchodovat v České republice i se subjekty na mezinárodních trzích. Absolventi se na trhu práce uplatní v ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, např. jako obchodní manažer/ka, obchodní zástupce, konzultant prodeje, analytik prodeje, key account manager, product manager, project manager, merchandiser, asistent/ka prodeje, ekonom/ka, finanční referent/ka, finanční poradce/kyně, manažer/ka marketingu, referent/ka marketingu, manažer/ka nákupu, referent/ka nákupu, asistent/ka, sekretář/ka, referent/ka ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník/ce. Hlavní předností našich absolventů je spojení teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v reálném prostředí při odborné praxi, která probíhá ve škole i ve firmách. Naši absolventi mají také náskok v teoretických znalostech díky pravidelné komunikaci s nejlepšími obchodníky světa. Jejich nespornou výhodou je neustálý přístup ke vzdělávacím materiálům v podobě e-učebnic, audiomateriálů a videoučebnic, které jsou tvořeny ve spolupráci s nejúspěšnějšími odborníky na světě. Díky internátnímu režimu studia jsou naši absolventi samostatní, snažící se získat nové informace, zkušenosti a zážitky, zvyklí neustále na sobě pracovat, ale také umějí relaxovat a znají dobře zásady hygieny práce a duševní hygieny. Absolventi jsou schopni posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jejich dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. V kontaktu se zákazníkem jednají profesionálně a jsou schopni používat dva cizí jazyky. Absolventi jsou připraveni rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Po složení maturitní zkoušky jsou absolventi připraveni na vstup do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole s ekonomickým zaměřením. 10

11 2.3 Očekávané kompetence absolventa CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli své znalosti v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb následující klíčové a odborné kompetence. Vzdělávání v oboru ekonomika a podnikání směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence: Klíčové kompetence Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se efektivně učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi jsou schopni: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvláště studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní, s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov, prezentaci aj.), pořizovat si poznámky, se kterými mohou nadále pracovat, s porozuměním číst psané texty (články, obchodní korespondenci, manuály, zákony, odborné texty aj.), využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání, ovládat základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, generalizace, abstrakce, konkretizace, srovnávání, uspořádání, třídění), využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností odborníků z praxe, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, na základě sebereflexe, umět ohodnotit svůj vlastní výkon a umět přijímat zpětnou vazbu, umět zhodnotit oblasti, kde existuje prostor ke zlepšení, a umět si nastavit svůj osobní a profesní rozvoj, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi jsou schopni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout řešení, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení), 11

12 při práci v týmu jednat pečlivě, dostatečně komunikovat a spolupracovat s ostatními členy v týmu, sdílet s nimi informace, dovednosti, znalosti i vědomosti, být spolehliví a včas informovat o všech skutečnostech, které mají vliv na týmovou práci a dodržovat týmová pravidla, respektovat schopnosti ostatních členů v týmu, ovládat základy projektového řízení a práce v týmu (plánování, rozdělení rolí v týmu, určení priorit, harmonogramu úkolů, pravidelná komunikace v týmu, pravidelná kontrola plnění úkolů, ukončení projektu, zhodnocení výsledků, prezentace výsledků, určení dalších kroků). Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi jsou schopni: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně ve dvou cizích jazycích, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě), chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi jsou schopni: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek, reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí, umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní, 12

13 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi jsou schopni: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých, zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě, chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi jsou schopni: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní dráze a vzdělávání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak v oblasti světa práce, tak i vzdělávání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. 13

14 Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi jsou schopni: správně používat a převádět běžné jednotky, používat pojmy kvantifikujícího charakteru, provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení, číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata), aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi jsou schopni: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty a využívat další prostředky online a offline komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet, pracovat s informacemi z různých zdrojů obsažených v různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni zajišťovat typické podnikové činnosti, tzn. aby absolventi: zabezpečovali hlavní činnosti oběžným a popř. dlouhodobým majetkem, zajišťovali zásobování, zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti, zajišťovali potřebu investic, hodnotili investiční příležitosti, zajišťovali základní personální činnosti, vedli podnikovou administrativu, uplatňovali obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery. 14

15 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně hospodařit s finančními prostředky, tzn. aby absolventi: se orientovali v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými papíry, prováděli platební styk a zpracovávali doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem, sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen, orientovali se v daňovém systému a uměli vypočítat daňovou povinnost, vypočítávali a odváděli zákonné odvody, sestavovali platební kalendář, účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy, prováděli účetní závěrku a uzávěrku. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni zajišťovat obchodní činnost podniku, tzn. aby absolventi: se orientovali v obchodně-podnikatelských aktivitách tržních subjektů, vedli obchodní jednání a připravovali podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb, prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží, vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě, organizovali průzkum trhu a vyhodnocovali jeho výsledky, využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů, ovládali propagaci výrobků nebo služby, vedli reklamační řízení a dodržovali práva spotřebitele, uplatňovali poznatky psychologie prodeje, poskytovali následnou zákaznickou podporu, pečovali o zákazníka, komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně ve dvou cizích jazycích, vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti, znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je prezentovat zákazníkovi, znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu, upozorňovali kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje, apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik, znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), 15

16 byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni usilovat o nejvyšší kvalitu práce, výrobků nebo služeb tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a udržitelnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, a to v pracovním procesu i v běžném životě, efektivně hospodařili se svými finančními prostředky, nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní prostředí Specifické kompetence Jsme škola, která velmi dbá na okamžitou výbornou uplatnitelnost svých absolventů na pracovním trhu. Proto jsme v pravidelném kontaktu s firemní sférou, u které získáváme zpětnou vazbu, jak jsou naši absolventi vybaveni do pracovního života v oblasti vědomostí, znalostí, dovedností, přístupu k práci a postojů. Jako výsledek komunikace se společnostmi, kam naši absolventi odcházejí, asociací personálních manažerů People Management Forum (bývalá Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje doplňujeme výše uvedené klíčové a odborné kompetence o specifické kompetence, které jsou požadovány v praxi. Jedná se o tyto dovednosti, které v současné době považují zaměstnavatelé za prioritní: Komunikace vynikající schopnosti a dovednosti komunikovat v českém jazyce v písemné a ústní podobě, porozumět pracovním instrukcím, umět využívat informační zdroje, toužit po získání nových informací, umět vhodně položit otázku, vyjádřit myšlenku, umět vyjádřit se přímo k věci, umět rychle číst, selektovat nejdůležitější informace, vědět, za jakým účelem získávám a užívám informace, klást důraz na etiku získávání a užití informací, umět se ptát konkrétně. Matematika umět řešit matematické úlohy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, trojčlenka, převody jednotek, převody kurzů, umět rychle počítat, procenta), umět pracovat s čísly. 16

17 Cizí jazyky umět komunikovat perfektně anglicky a v dalším cizím jazyce. Ekonomika racionální uvažování (zdravý selský rozum), znát základní ekonomické pojmy (ztráta, výnos, rozpočet, návratnost). Sociální inteligence umět se vcítit do potřeb zákazníka, umět se vcítit do mentality jiných národů/kultur (asijské národy, africké národy, Blízký východ). Rozvoj vlastní osobnosti mít touhu získat nové dovednosti, vědomosti, chtít na sobě neustále pracovat, být otevřený zkušenostem, zpětné vazbě, být schopen vidět v těžkých úkolech prostor pro svůj rozvoj, nebát se neznámých situací. Pracovní dovednosti být schopen rozlišit podstatné od nepodstatného, umět určit priority, umět si rozložit čas a odhadnout dobu, která je potřebná ke splnění úkolu, umět konkretizovat svoje představy, umět se rozhodnout, umět rozložit problém do menších částí. Týmová práce Být schopen přijmout týmové cíle, jiné názory, být schopen rozeznat všechny úkoly vyplývající z projektu, umět vytvořit časový harmonogram (Ganttův diagram), být schopen dodržet termíny plnění úkolů nebo včas najít jiné řešení, být schopen rozdělit úkoly mezi ostatní členy v týmu, být schopen komunikovat s ostatními členy v týmu. 2.4 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Způsob ukončení vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb, školským zákonem. Vzdělávání ve vzdělávacím programu Obchodní manažer/ka v oboru ekonomika a podnikání vede k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a ukončuje se maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení o maturitní zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí, ze společné a z profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Žák může konat společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně složil poslední ročník středního vzdělávání. 17

18 Profilová zkouška se skládá: Povinné: Praktická zkouška z odborných předmětů (písemka), Ekonomika a účetnictví (ústní zkouška před komisí), Matematika nebo informační technologie nebo cizí jazyk (Aj, Nj, Rj, Fj) (ústní zkouška před komisí). Nepovinné: cizí jazyk (Aj, Nj, Rj, Fj) (ústní zkouška před komisí), matematika (ústní zkouška před komisí). 18

19 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy Adresa školy Zřizovatel Kód a název oboru vzdělání Název ŠVP Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělání Platnost ŠVP CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Omega Investment, a.s M/01 Ekonomika a podnikání Obchodní manažer/ka Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní počínaje 1. ročníkem 3.1 Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a s vyhláškou 671/2004 Sb. Podrobná aktualizovaná kritéria pro přijímací řízení jsou vždy zveřejněna na webových stránkách školy (www.voshk.cz) nejpozději do toho kalendářního roku, v němž uchazeči podávají přihlášku ke studiu na střední školu. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT v termínu do 15. března příslušného roku. Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Pozvánky na přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení budou uchazečům rozeslány nejméně 14 dní před termínem jejich konání. Do prvního ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Podmínkou pro přijetí do prvního ročníku: absolvování základního vzdělání, absolvování osobního pohovoru, vyplnění krátkého dotazníku, prověření znalostí z cizího jazyka (popis obrázku) zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Výsledky přijímacího řízení se odvíjejí od: výsledků osobních pohovorů a dotazníku, úrovně znalostí cizího jazyka, prospěchu ze základní školy (8. a 9. ročník), popřípadě dalších aktivit (prokazujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy). 19

20 3.2 Kritéria přijímacího řízení Uchazeči budou přijímáni podle bodů dosažených za přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se skládá ze 2 částí. První část přijímací zkoušky obsahuje psychologický test a pohovor, kde mohou uchazeči získat maximálně 25 bodů. Druhá část obsahuje písemnou zkoušku z cizího jazyka, za kterou mohou uchazeči získat maximálně 10 bodů. Za průměrný prospěch v každém z posledních dvou klasifikačních období obdrží uchazeč nejvíce 5 bodů, tj. celkem 10 bodů. Celkový maximální počet z přijímacího řízení je 45 bodů. Ke studiu budou přijímáni uchazeči do předpokládaného počtu, pokud v přijímacím řízení dosáhli alespoň 20 bodů. Ve výsledkové listině budou uchazeči seřazeni podle celkového počtu dosažených bodů v pořadí od nejlepších. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak bude dalším postupným kritériem pro umístění na příslušném pořadovém místě lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání. Pokud by nebylo možno rozhodnout ani podle tohoto kritéria, bude rozhodovat lepší průměrný prospěch z matematiky a českého jazyka v posledních dvou klasifikačních obdobích základního vzdělávání, který se vypočítá tak, že známky ze dvou uvedených předmětů za obě poslední klasifikační období základního vzdělávání se sečtou a vydělí čtyřmi. Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu za body: Průměrný Body prospěch 1 5 1,01-1,1 4 1,11-1,2 3 1,21-1,3 2 1,31-1,4 1 Registrační číslo uchazeče Každý uchazeč obdrží tzv. registrační číslo v den konání přijímacích zkoušek. Pod tímto číslem bude vystupovat po celou dobu přijímacího řízení včetně oznámení výsledků přijatých uchazečů. Vyhlášení výsledků Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Seznam přijatých uchazečů (pod registračním číslem) bude zveřejněn do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole - ve vestibulu školy a na webových stránkách školy v sekci přijímací řízení a v aktualitách (www.voshk.cz). Přijatým uchazečům nebude zasláno Rozhodnutí o přijetí, oznámení o přijetí se provádí pouze zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě. Nepřijatí uchazeči a jejich zákonní zástupci budou informováni doporučeným dopisem, ve kterém obdrží Rozhodnutí o nepřijetí. 20

21 Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Zápisový lístek odevzdají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy). Mezi zřizovatelem a rodiči/zákonnými zástupci uchazečů bude podepsána Smlouva o studiu. 3.3 Celkové pojetí vzdělávání Hlavním cílem školy je připravit kvalitní obchodníky, tedy absolventy s harmonickou, všestranně vyvinutou osobností, s vynikajícími komunikačními a prezentačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání, s výbornými schopnostmi pracovat v mezinárodních/různorodých týmech a obchodovat s českými i zahraničními klienty. Cílem je, aby se naši absolventi prosazovali zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce českého jazyka, důležitých světových jazyků, matematiky, psychologie, sociologie, informačních technologií, ekonomických předmětů a nácviku praktických dovedností. V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme na to, aby studenti získali nejen dostatek znalostí, ale aby se rozvinula i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat a aby byli iniciativní a flexibilní. Škola má formu internátní školy. Díky internátnímu režimu studia se škola stává přístupnou i pro žáky ze vzdálenějších regionů. V průběhu pracovního týdne jsou pro žáky připraveny volnočasové aktivity, které jsou povinné. V prvním ročníku jsou volnočasové aktivity zaměřené na zdokonalení anglického jazyka, relaxaci, etickou výchovu a osobnostní rozvoj. Ve druhém ročníku jsou volnočasové aktivity zaměřené na zdokonalování angličtiny, sport a osobnostní rozvoj. Ve třetím ročníku se zaměřujeme na etiketu, sport a podnikání. Ve čtvrtém ročníku se zaměřujeme na přípravu k maturitní zkoušce. Žáci zůstávají na internátě o víkendech, v prvním ročníku 1 víkend, ve druhém ročníku 2 víkendy, ve třetím a čtvrtém ročníku 3 víkendy za sebou. Víkendové programy probíhají v anglickém jazyce a jsou vedeny rodilými mluvčími. Ve škole je zavedeno odložené školné. Mezi hlavní priority zřizovatele patří zpřístupnění studia na soukromé střední škole i talentovaným sociálně slabším žákům. Po celou dobu studia hradí zřizovatel žákovi veškeré výdaje spojené se studiem, studijními materiály, ubytováním a volnočasovými aktivitami realizovanými školou. Rodiče/zákonní zástupci hradí pouze stravování. Po skončení studia ve škole nebo po skončení studií na vysoké škole a po nástupu do zaměstnání žák platí 15 % z hrubé mzdy po dobou dvou let. Škola disponuje vlastními výukovými materiály. Zřizovatel dává k dispozici škole audiovizuální výukové materiály pro předměty psychologie prodeje, psychologie a sociologie, případně další ekonomické předměty, jako je marketing, management a založení a provoz podniku. Žáci mají k těmto materiálům bezplatný nepřetržitý přístup umožněný připojením přes internet, a to nejen po dobu studia, ale také po skončení vzdělávání na naší škole. Audio a video učební materiály lépe vyhovují žákům auditivního typu učení a žákům s poruchami učení, zejména dyslexií. Praxe je začleněna do učebního plánu jako samostatný předmět. Ve všech předmětech se snažíme propojovat teorii s praxí a ukazovat žákům, jak nabyté vědomosti uplatní v praktickém životě. V rámci psychologie prodeje se žáci seznamují se špičkovými odborníky v oboru, kteří jim předávají nejlepší praxi týkající se prodeje. V psychologii a sociologii žáci plní praktická cvičení za účelem sebepoznání, poznání chování a jednání jiných lidí v české kultuře. V sociologii se učí poznávat jiné kultury a při komunikaci se jim přizpůsobovat. Praxe probíhá ve druhém ročníku v rozsahu 4 hodiny týdně na 21

22 telemarketingovém simulátoru. Souvislá praxe žáků probíhá v různých soukromých společnostech ve třetím ročníku po dobu 1 měsíce a ve čtvrtém ročníku 2 týdny. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou cizích jazyků. Největší důraz je kladen na český a anglický jazyk. V rámci českého jazyka se žáci učí orientovat se v textu, rychle najít požadované informace, porozumět textu, dělat si výpisky a poznámky, tvořit myšlenkové mapy, psát různé slohové útvary, vyjadřovat se jasně a konkrétně, stylisticky a gramaticky správně. Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s ICT bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. matematika (hromadné zpracování dat, finanční matematika), založení a provoz podniku, praxe a účetnictví. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde se jedná především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky, ekologie a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s ICT, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů a posoudit jejich kvalitu a správnost. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Škola do výuky zařadí aktuálně nabízené výchovné programy, které posílí a prohloubí prožitky vedoucí k výchově v oblasti občanských a osobnostních kompetenci. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. K utváření a rozvoji kompetencí jsou užívány metody a postupy výuky, které v maximální možné míře podpoří motivaci žáků, jejich kreativitu a vlastní aktivitu. Vedle klasických metod se učitelé podle možností orientují na metody autodidaktické - učí žáky technikám samostatného učení a práce, metody problémového učení, týmovou práci a kooperaci, metody kritického myšlení. Dále se zaměřují na metody sociálně komunikativní dialog, řízená diskuse, důraz je kladen na motivační činitele hry, soutěže (jazykové, sportovní, matematické, z odborných předmětů), simulační hry, prezentace žákovských prací a podle možností projektové metody výuky, která umožní žákům induktivními, deduktivními a analogickými postupy hledat fakta, odhalovat vztahy mezi poznatky různých vyučovacích předmětů a získávat nové poznatky v rámci průřezových témat. Důraz je rovněž kladen na aplikaci a propojování dovedností a zkušeností získaných v jednotlivých předmětech, odbornou praxí, studiem odborných materiálů, časopisů a literatury, na aplikaci zkušeností získaných z exkurzí. Při teoretickém vyučování lze využívat PC, dataprojektory, audio a video nahrávky, výuka může být podle aktuální situace doplňována odbornými besedami, exkurzemi, popř. návštěvami výstav a jiných kulturních akcí. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např. veletrh fiktivních firem, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, charitativní akce apod. 3.4 Organizace výuky Teoretická výuka je realizována v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků (jazyky, informační technologie, písemná a elektronická komunikace), které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s maximálním počtem 16 žáků ve skupině. Praktická výuka je realizována pomocí odborné praxe. 22

23 Ve druhém ročníku si žáci jeden den v týdnu (4 hodiny) procvičují prodejní dovednosti v telemarketingovém centru pod vedením odborníka z praxe. Díky simulovanému prodeji po telefonu žáci získají neocenitelné praktické dovednosti a zkušenosti s prodejem, které využijí v další fázi odborné praxe. Odborná praxe je cca 1x měsíčně doplňována videokonferencemi a sledováním výukových materiálů na DVD speciálně vytvořených pro žáky naší školy. Videokonference mají za cíl poskytnout žákům možnost konzultovat svoje zkušenosti s nejlepšími obchodníky na světě. Ve třetím ročníku žáci plní odbornou praxi v reálném prostředí firem v souvislé praxi v délce 4 týdnů. Odborná praxe probíhá buď v rámci vlastních aktivit žáka, nebo ve velkých firmách v obchodních odděleních. Ve čtvrtém ročníku žáci plní odbornou praxi v reálném prostředí firem v délce 2 týdnů. Výchova mimo vyučování je realizována pomocí dalších organizačních forem, tj. formou kurzů, exkurzí a dalších aktivit. Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu je pro žáky prvních ročníků organizován adaptační kurz. Adaptační kurz trvá 5 dní a vždy se zúčastňují třídní učitelé. Účast na adaptačním kurzu je pro žáky povinná. V jeho průběhu se realizují pohybové hry psychomotorické (kontaktní, motivační), dobrodružné aj., jejichž cílem je spolupráce, pomoc při plnění společného úkolu, dále soutěživé hry, hry pro rozvoj pohybové představivosti, tvořivosti a fantazie. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především, o lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku, který je zaměřený na výuku sjezdového a běžeckého lyžování, snowboardingu, zásady bezpečného chování na horách atd. o Sportovně turistický kurz pro žáky druhého ročníku, v jehož rámci absolvují žáci aktivity jako cyklistiku, základy horolezectví, orientační běh, triatlon, softbal aj. o Vodácký kurz, který je určen pro žáky třetího a čtvrtého ročníku. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Výlety jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek a jsou organizovány systematicky podle ročníků. Žáci jsou seznamováni i se zajímavostmi města Hradce Králové, zejména muzei, knihovnami a architektonickými památkami. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Rakousko). V přírodovědném vzdělávání je výuka v případě zájmu žáků obohacena exkurzemi do středisek ekologické výchovy a ekologickými vycházkami. V oblasti ekonomického vzdělávání se jedná o exkurze do peněžních ústavů a firem, které žákům umožní lépe poznat systém řízení a financování. 3.5 Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, čímž se rozumí osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání (základy společenských věd, dějepis, sociologie), v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým 23

24 vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení, hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní, byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci, dovedli se orientovat v mediálních informacích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech, vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Obsah tématu a jeho realizace v předmětech Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: osobnost a její rozvoj (psychologie), komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (psychologie), společnost - jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství (sociologie), historický vývoj (především 19. a 20. století) (dějepis), stát, politický systém, politika soudobý svět, (ZSV), masová média, (sociologie, český jazyk a literatura), morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, (ZSV, sociologie), potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. (ZSV, právo). Další způsoby realizace průřezového tématu Etická výchova, která probíhá v rámci volnočasových aktivit v prvním ročníku. Kurz etické výchovy vede k občanských ctnostem (humanita, láska k lidem, soucítění, přátelství, pomoc, odpovědnost, spolupráce). Kurz vede žáky k rozvoji skutečného lidství, dobré morálce, prosociálního chování formou prožitků a zážitků, která obsahuje přijetí žáka lektorem i skupinou žáků, pozitivní motivaci a prožitky úspěchu. Demokratické klima ve škole. Žáci mají možnost se podílet na chodu školu, sdělovat svoje požadavky, návrhy a připomínky kdykoliv třídním učitelům nebo vedení školy, a to několika formami, tj. při studentském parlamentu, který probíhá jednou měsíčně, osobně, písemně elektronickou formou nebo anonymně vložením vzkazu do schránky důvěry. Zapojení do projektů, které k výchově k životu v demokratické společnosti pomáhají, např. projekt o dodržování lidských práv ve spolupráci s Člověkem v tísni. V předmětech základy společenských věd, dějepis a sociologie cílevědomým úsilím poskytnout žákům podmínky, aby získali znalosti a dovednosti, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby se z nich stali informovaní a odpovědní občané, kteří se umí rozhodovat na základě etických a morálních hodnot. 24

25 Promyšlené a funkční používání výukových strategií a postupů, které žáky aktivizují, např. problémové a projektové učení, kooperativní učení, diskuse a simulace, hraní rolí, dramatická výchova Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU a České republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzdělávání poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderních techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy, chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji, respektovali principy udržitelného rozvoje, získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje, samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů, pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů, osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání, dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí, osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Obsah tématu a jeho realizace v předmětech Biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody a krajiny) - základy přírodních věd. Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví) - základy přírodních věd, zeměpis, základy společenských věd, sociologie, český jazyk a literatura, tělesná výchova. Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické, informačně technické, organizační, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje) - základy přírodních věd, základy společenských věd, hospodářský zeměpis v AJ, ekonomika, ekonomie, informační technologie, založení a provoz podniku, právo. 25

26 Další způsoby realizace Vyučujeme ucelený blok ekologické výchovy v základech přírodních věd, což umožňuje žákům předat ucelený pohled na životní prostředí a způsoby jeho ochrany v souvislostech s biologií a chemií. Při výuce ekologického modulu v rámci základů přírodních věd používáme aktivizační vyučovací metody, diskuse, besedy, vyhledávání informací a ICT technologie. Často jsou používány simulační hry, které spojují ekonomickou stránku a životní prostředí. V rámci tělesné výchovy jsou žáci vychováváni k lásce k přírodě na všech sportovních kurzech, kde výuka probíhá v přírodě. Pro konání kurzů jsou vybírána místa, která si uchovala svoji čistotu a kvalitu a velmi často se jedná o území chráněná. Žáci tak mají příležitost vidět ochranu přírody a životního prostředí v praxi. Zároveň jsou vždy upozorňováni na přírodní nebezpečí. V ekonomických předmětech, jako jsou právo, ekonomika, založení a provoz podniku, ekonomie jsou žáci seznamováni se způsoby ochrany životního prostředí zakotvenými v právu a ostatních pravidlech, která každý podnikatel musí znát. Environmentální problematika je vždy nedílnou součástí tematických dnů a je vždy spojená s dalším průřezovým tématem - Člověk a práce. Tematické dny jsou orientované např. na seznámení s ochranou životního prostředí v jiných zemích a jsou doplněny přednáškami a ukázkami v anglickém jazyce, po nichž následuje diskuse s rodilým mluvčím. V rámci zeměpisu a hospodářského zeměpisu jsou žáci seznamováni s přírodními podmínkami jednotlivých kontinentů a zemí a se způsoby jejich uchovávání pro příští generace. V přirozeném prostředí a životě školy se snažíme ukazovat ochranu životního prostředí v praxi: třídíme odpad, neplýtváme papírem ani energiemi, používáme ekologické čistící prostředky, používáme recyklované materiály, komunikujeme em, netiskneme nic, co tisknout nemusíme, používáme audiovizuální učební materiály, přezouváme se, abychom šetřili čisticí prostředky. Na kulturní akce chodíme pěšky nebo používáme MHD Člověk a svět práce Jedním z hlavních cílů oboru ekonomika a podnikání je připravit absolventy, kteří mají nejen určitý odborný profil, ale i kteří se díky němu dokážou také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Hlavním cílem průřezového tématu je vybavit žáky takovými znalostmi a kompetencemi, které jim pomohou optimálně využít svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, se zorientovali ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, aby se naučili hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámit se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání, se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich reálnou představu, se naučili písemně a verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, aby uměli formulovat svá očekávání a své priority, 26

27 chápali základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, aby se naučili pracovat s příslušnými právními předpisy, se zorientovali ve službách zaměstnanosti a uměli účelně využívat jejich informačního zařízení. Obsah tématu a jeho realizace v předmětech hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnost, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování oboru ekonomika a podnikání se zaměřením na obchod a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a zdravotním předpokladům žáků (právo, založení a provoz podniku, účetnictví). trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů (ekonomie, ekonomika, založení a provoz podniku, management). soustava školního vzdělávání v ČR, návaznost jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí (základy společenských věd, sociologie). informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce (sociologie, právo, základy společenských věd). písemná a verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních (motivačních) dopisů, jednání s potenciálními zaměstnavateli, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací (písemná a elektronická komunikace, informatika, management). zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí (základy společenských věd, právo, založení a provoz podniku, management, účetnictví, ekonomika). soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a v obchodním zákoníku (právo, založení a provoz podniku, účetnictví). podpora státu ve sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti tvorby povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným (ekonomika, management). práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí (informatika). Další způsoby realizace Odborná praxe na simulovaném pracovišti ve škole i souvislá praxe v soukromých společnostech, při níž si žáci na vlastní kůži vyzkouší některé pracovní aktivity, poznají reálné prostředí firem, pracovní dobu, možnosti kariéry, komunikaci na pracovišti, pracovní náplň a vědomosti a dovednosti, které jsou na dané pozici požadovány. Exkurze do firem přináší žákům další vhled do reálného pracovního života s tím, že mohou jednotlivé firmy, které navštíví, porovnat, vést diskusi o jednotlivých formách a typech podniků, výhodách a nevýhodách velkých a malých firem z hlediska práce, pracovních činnosti a odpovědností, ale také z hlediska růstu a možnosti komunikace s vedením společnosti, mohou porovnat pracovní atmosféru, pracovní náplň a pracovní dobu v různých společnostech, v různých průmyslových odvětvích. 27

28 Exkurze na úřad práce žákům pravidelně přináší především informace o možnostech uplatnění na trhu práce, o aktuální situaci o možnosti zaměstnání v jednotlivých oborech a v průmyslových odvětvích, informace o otevřených pozicích v našem regionu, představení největších zaměstnavatelů regionu, informace o databázových systémech, o možnostech vyhledávání informací, o způsobech psaní životopisů a motivačních dopisů a chování při pracovním pohovoru. Žáci také dostanou informace o možnostech uplatnění na zahraničních pracovních trzích a související legislativě, právech a povinnostech. Výchovné poradenství poskytované ve škole žákům představí možnosti dalšího vzdělávání ve vyšším nebo vysokoškolském stupni a o možnostech studia v zahraničí. Přednášky odborníků z praxe pravidelně přinášejí studentům vhled do různých společností, do způsobu a formy podnikání, do podnikatelských záměrů, do způsobů prodeje a řízení lidských zdrojů. Besedy s absolventy naší školy žákům poskytnou informace o důležitých zaměstnavatelích a nejčastěji vyžadovaných kompetencích. Přednášky představitelů z univerzit poskytnou žákům informace o možnostech dalšího studia na vysoké škole. Projekt fiktivní firma - simulace založení vlastní firmy provede žáky téměř všemi potřebnými činnostmi při podnikání a spojí vědomosti a dovednosti ze všech ekonomických i společenskovědních předmětů Informační a komunikační technologie Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracování, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. Vzdělávání v informačních technologiích je nezbytnou podmínkou úspěchu nejen jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracovávání informací prostředky ICT se stává také významná ekonomická aktivita. ICT stále více pronikají do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti - dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. ICT již v současnosti pronikají do většiny činností. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s ICT a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak v pracovním i soukromém životě. Dovednosti v oblasti ICT mají podpůrný charakter ve všech předmětech vyučovaných na naší škole. Žáci jsou vedeni, aby: používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a soukromého života, uměli pracovat s informacemi a komunikačními prostředky, si uvědomovali nebezpečí, která na ně číhají v kybersvětě, se vyvarovali závislosti na ICT. Obsah tématu a způsob realizace V předmětu informatika je učivo seřazeno tak, aby po zvládnutí všech jeho částí dosáhli žáci základní úrovně ECDL (European Computer Driving Licence), což je mezinárodně rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Start je založena převážně na praktických testech, pomocí níchž se zjišťuje, zda je testovaná osoba schopna využívat běžné 28

29 informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti. Žáci se nejdříve seznámí a pochopí základní principy výpočetního systému. Z důvodu faktické provázanosti témat se jednotlivé moduly prolínají a opakují, kdy žáci přechází k náročnějším tématům po zvládnutí základů. Některé moduly/celky jsou tedy zařazeny několikrát, ovšem vždy na vyšší úrovni, aby dovednosti gradovaly v nejvyšším ročníku. Certifikát ECDL se skládá z následujících modulů: Modul 1: Základní pojmy ICT - pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky, Modul 2: Používání počítače a správa souborů, Modul 3: Zpracování textu - zpracování textu, tvorba dokumentů, Modul 4: Tabulkový procesor - prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor, Modul 5: Použití databází, Modul 6: Prezentace - schopnost používat aplikace pro prezentace nejen ve výuce, Modul 7: Práce s internetem a komunikace - efektivní využití internetu k podpoře výuky a vyhledávání informací, dodržování autorských práv apod. V předmětu účetnictví v rámci účetnictví na PC žáci pracují na souvislých účetních příkladech na účetním softwaru. V předmětu písemná a elektronická komunikace pracují na výukovém programu ZAV, AFT apod. Výsledkem je dovednost psát všemi deseti. Obsah tématu proniká do všech ostatních vyučovacích předmětů následujícím způsobem: vyhledávání informací (všechny předměty), zpracovávání informací (prezentace, písemné výstupy, matematické výstupy), sledování audivizuálních učebních materiálů, poslouchání audioučebnic, komunikace s učiteli, spolužáky, odborníky z praxe a zahraničními studenty v rámci projektu E-twinning, tvorba grafických materiálů, např. pozvánky, upravování fotografií, stříhání videí, tvorba webových stránek apod. Škola disponuje vhodným hardwarovým i softwarovým vybavením pro výuku ICT, PEK a účetnictví na PC. Škola má k dispozici mobilní ICT učebnu s 20 notebooky. Škola také disponuje serverem, který je určen pro elektronickou knihovnu, centrální úložiště výukových materiálů pro učitele i studenty. Do elektronické knihovny je umožněn dálkový přístup učitelům, studentům i absolventům. Standardní pracovní prostředí žáka vyhovuje aktuálním potřebám a obsahuje kancelářský software, tj. textový editor, tabulkový a databázový procesor, software pro výrobu prezentací, software pro práci s grafikou, prohlížeč webových stránek, organizační a plánovací software, ového klienta, účetní software a software na výuku psaní všemi deseti. Studenti mají k dispozici bezdrátové připojení k internetu v každé učebně. 3.6 Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků je stanoveno klasifikačním řádem a školním řádem, který v této oblasti vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z Vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a klasifikačním řádem. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení 29

30 vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Základní schéma hodnotícího systému vystihuje následující tabulka: Složka hodnocení Způsob hodnocení Kritéria (váha složky) Znalosti Test, písemná práce, kvíz, ústní 60% zkoušení Aktivita, nápady, kreativita Dílčí záznamy učitele a žáka, např. +/-, 30% nebo body sebehodnocení žáků Spolupráce Hodnocení (většinou veřejné) 10% Spolupráce v rámci skupinových prací - pracovní lístky, rozhovor se žáky Přístup k předmětu Žáci provádějí sebehodnocení minimálně jednou za klasifikované období - strukturovaný dotazník, rozhovor, zápis v sešitě 10% Hodnocení je veřejné a učitel jej vždy zdůvodní, žáci mají právo se k hodnocení vyjádřit. Učitel může tuto základní strukturu hodnocení doplnit o další složky. Vždy však musí žáky dopředu seznámit se systémem hodnocení ve svém předmětu na začátku klasifikačního období (například v tematickém plánu). Dílčí a doplňující složky hodnocení jsou uvedeny ve specifikaci učebních osnov k jednotlivým předmětům. Škola veškeré hodnotící výstupy zaznamenává do elektronického informačního systému, kde jsou přístupné žákovi a jeho zákonným zástupcům, přičemž právo na ochranu citlivých údajů je striktně dodržováno. Pro zákonné zástupce žáků škola dvakrát ročně organizuje informační schůzky s vyučujícími a vedením školy Hodnocení praxe Pro hodnocení praxe žáků CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové jsou podkladem 4 dokumenty: 1. hodnocení praxe odpovědným pracovníkem firmy 2. hodnocení praxe žákem 3. kontrola praxe pověřeným pracovníkem školy 4. deník z praxe Hodnocení praxe odpovědným pracovníkem firmy Toto hodnocení vyhotoví pracovník firmy odpovědný za výkon praxe žáka ihned po jejím ukončení. V první části je tabulka, ve které pracovník žáka oznámkuje podle stupnice 1-5 (1 nejlepší, 5 nejhorší) v jednotlivých kritériích hodnocení. Kritéria v počtu 8-10 vyhlašuje vždy pro daný školní rok ředitelka školy a mohou se měnit podle potřeby školy i praxe. Z výše uvedeného hodnocení se vypočítá průměrná známka, která tvoří základ pro hodnocení praxe. Jedná se o důležitý dokument, který poskytuje podklad pro hodnocení žáka nejen v oblasti odborných kompetencí, ale také dokládá jeho schopnosti propojovat znalosti a dovednosti získané ve škole s praxí, pracovat v kolektivu, odpovědnost, komunikativnost. 30

31 Pro školu je tento dokument podkladem nejen pro hodnocení žáka, ale poskytuje zároveň zpětnou vazbu, jak se její žáci osvědčují v praxi, případně jaké další požadavky je nutné zařadit do výchovněvzdělávacího procesu. Formulář pro hodnocení praxe odpovědným pracovníkem firmy: Firma: se sídlem: Potvrzujeme tímto, že žák/žákyně: vykonal/a v naší firmě odbornou praxi v délce pracovních dní třídy: Klasifikace žáka/žákyně: použijte klasifikační stupnici 1-5 jako při hodnocení školních výsledků, vhodné označte křížkem Chování, vystupování Celkový image (oblečení, vzhled, hygiena) Odborné znalosti Pracovní obětavost, aktivita, ochota Flexibilita, adaptabilita Samostatnost práce, pečlivost, iniciativa Využívání a dodržování pracovní doby Práce na PC Schopnost jazykové komunikace V případě možnosti přijetí žáka do stálého pracovního poměru, měli byste o něj zájem? ANO - NE Jaké znalosti a dovednosti u žáka postrádáte? V dne Jméno, razítko, podpis 31

32 Hodnocení praxe žákem Žák vyhotoví toto hodnocení po ukončení praxe a odevzdává je společně s deníkem z praxe. Je určeno pouze škole a je podkladem pro hodnocení významu praxe a hodnocení kvality spolupráce firmy poskytující praxi a školy. Kritéria hodnocení vyhlašuje ředitelka školy vždy pro daný školní rok. Formulář pro hodnocení praxe žákem Žák/žákyně: Vykonal/a odbornou praxi ve firmě: se sídlem: Doba trvání praxe: Doba a důvod nepřítomnosti na pracovišti: třídy: Hodnocení praxe žákem/žákyní: použijte klasifikační stupnici 1-5 jako při hodnocení školních výsledků, vhodné označte křížkem Pracovní prostředí, vybavení pracoviště, ochrana pracovního prostředí Chování zaměstnanců, ochota vysvětlit problém, spolupráce Přístup k informacím Různorodost vykonávané práce Teoretická připravenost žáka Přiměřenost nároků na žáka Využívání pracovní doby Možnost práce na PC Příležitost komunikace v cizím jazyce V případě možnosti přijetí do stálého pracovního poměru, měli byste o něj v této firmě zájem? ANO - NE Jaké znalosti a dovednosti Vám v průběhu praxe chyběly? V dne podpis žáka 32

33 Kontrola praxe pověřeným pracovníkem školy (viz. příloha 3) Účelem kontroly je prověřit, zda praxe probíhá v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě a zda plní svůj účel. Pokud kontrolující pracovník zjistí závady v průběhu praxe, je povinen je na místě řešit, případně přizvat k řešení problému zástupce vedení školy. Formulář - Protokol o kontrole žáka v průběhu odborné praxe Jméno a příjmení žáka: Podnik výkonu praxe: Jméno osoby pověřené kontrolou: V době kontroly se žák zabýval touto činností: třída: Připomínky k práci žáka ze strany osoby odpovědné za praxi: Připomínky k průběhu praxe ze strany žáka: V..dne podpis osoby odpovědné za praxi podpis kontrolující osoby 33

34 Deník z praxe Deník je dokument, který dokladuje obsahovou náplň praxe a zároveň je vizitkou žáka ve věci zájmu o praktické činnosti ve zvoleném oboru. Skládá se ze 3 částí: 1.část informace o podniku, ve kterém žák vykonává praxi, základní údaje o podniku jeho název, adresa, právní forma, činnost podniku, jeho organizační struktura, další údaje podle možnosti (např. dosahovaný hospodářský výsledek, spolupráce se zahraničními partnery apod.), vztah podniku k životnímu prostředí. 2.část jedná se o denní zápisy, chronologicky seřazené, časový snímek dne (popis vykonávané práce včetně spotřebovaného času), hodnocení práce (konstatování žáka co se naučil a jaký je jeho vztah k této práci). 3.část celkové hodnocení praxe z hlediska získání nových vědomostí a dovedností, hodnocení přístupu pracovníků firmy. Po ukončení praxe odevzdá žák deník z praxe, který je povinen obhájit před komisí. Při obhajobě žák seznámí komisi s podnikem, ve kterém praxi vykonával (např. formou prezentace na PC) a s průběhem praxe. Závěrem zhodnotí přínos praxe pro svoji profesní orientaci. Kriteria při obhajobě deníků: vystupování při obhajobě verbální projev, kvalita prezentace, znalost prací popsaných v deníku, kvalita zpracování deníku formální úprava, kvalita zápisu. Po skončení obhajoby stanoví komise konečnou klasifikaci, při které přihlédne ke všem výše uvedeným dokumentům. Pokud žák nesplní podmínky vykonání praxe, určí komise další postup: Podmínky Žák nesplnil docházku na praxi min. 80 % určené pracovní doby Žák neodevzdal deník z praxe nebo deník neobhájil Žák projevil základní neznalosti prací uvedených v deníku, na praxi bez omluvy nedocházel nebo jeho chování na praxi nebylo v souladu se školním řádem Další postup Komise určí dobu dokončení praxe a termín Komise určí opravný termín obhajoby, případně přepracování deníku Komise určí termín opravné praxe v průběhu hlavních prázdnin a nové místo výkonu praxe. Žák nesplnil podmínky pro postup do dalšího ročníku, na konci školního roku obdrží pouze výpis z vysvědčení a bude obhajovat nový deník v posledním srpnovém týdnu. 34

35 3.6.2 Hodnocení skupinové práce a projektů CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Při interaktivních činnostech žáků včetně projektové výuky (dlouhodobé i krátkodobé projekty) hodnotíme jak výsledný produkt, tak proces. Upřednostňujeme přitom kladnou motivaci žáka a vedeme jej tak k vlastnímu poznání a sebehodnocení. Skupinovou práci můžeme hodnotit z následujících pohledů: 1. Práce skupiny jako celku, kde hodnotíme: způsob organizace ve skupině, rozdělení rolí ve skupině, míru splnění úkolu, zvolený postup, konečný výstup. 2. Práce jednotlivce ve skupině skupina sama určí, kdo pracoval nejlépe, vyhodnotí podíl jednotlivců na konečném výsledku. 3. Sebehodnocení žáka Hodnotitelem skupinové práce může být: Žák jednotlivec (provádí sebehodnocení) Žák hodnotí vlastní přínos pro skupinu, způsob práce, pocit uspokojení z práce, úroveň komunikace s ostatními členy skupiny a její výsledek. Kritéria hodnocení se mohou měnit podle potřeby. Slouží jako zpětná vazba při evaluaci žáka. Vlastní hodnocení skupinové práce žákem (sebehodnocení) 1. Podíl na práci skupiny a) diskuze ve skupině mě zajímá a zúčastním se velmi aktivně b) na práci skupiny se podílím odpovídající měrou, ale neřídím ji c) práce ve skupině se nezúčastním 2. Zapojování druhých a) snažím se zapojit ostatní členy skupiny do práce b) zabývám se nápady ostatních a snažím se je rozvíjet c) prosazuji své nápady d) nespolupracuji 3. Navrhování užitečných nápadů a myšlenek a) přicházím s myšlenkami a nápady, které pomáhají skupině v jejich práci b) snažím se o užitečnou kritiku c) nezúčastním se 4. Komunikace a) umím vyjádřit myšlenky skupiny b) mluvím jasně a srozumitelně 35

36 c) nekomunikuji 5. Držení se tématu a) dávám pozor, poslouchám, držím se tématu b) v diskuzi se snažím vrátit i ostatní členy skupiny k tématu c) při práci řeším úkoly střídavě, přeskakuji z jednoho úkolu do druhého 6. Způsob práce a) způsob práce ve skupině mi vyhovoval b) s některými členy skupiny se mi spolupracovalo špatně c) příště bych zvolil/a jiný způsob práce 7. Celkový dojem a) tato skupina mi pomohla porozumět problému a způsobům řešení b) práce ve skupině byla příjemnou zkušeností c) nepracovalo se mi dobře, úkol bych raději vypracoval/a sám Žák člen skupiny (provádí hodnocení vlastní skupiny i ostatních) Hodnocení se provádí až po prezentaci výsledků všech skupin. Žáci hodnotí míru zapojení jednotlivých členů skupiny, postup prací, řízení prací ve skupině, splnění úkolu a správnost závěrů. Vždy se jedná o porovnání vlastní skupiny s ostatními. Je možné hodnotit prostřednictvím přidělení bodů (např. 1-5), ohodnotit známkou (1-5), přidělením určitého % z optimálního stavu. Kritéria hodnocení se mohou měnit podle potřeby. Hodnocení skupinové práce žákem vyučovací předmět: zadaný úkol: datum: vlastní skupina splnění úkolu 2. zapojení všech členů skupiny 3. pravidla skupinové práce 4. postup prací 5. řízení skupiny 6. prezentace výsledků 7. správnost výsledků / závěru Autorem materiálu je PaedDr Miroslava Salavcová, Mgr. Roman Anýž Znění otázek: 1. Splnili jsme/jste úkol? 2. Zapojili se všichni členové týmu do práce aktivně a byli platnými členy týmu? 3. Byla dodržena pravidla skupinové práce? 4. Zvolila skupina správný postup prací? 36

37 5. Byla práce skupiny správně řízena? 6. Jak skupina prezentovala svoji práci a výsledek/závěr? 7. Byl výsledek/závěr správný? CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Učitel Hodnotí vždy podle předem stanovených kritérií s důrazem na možnosti žáků a na jejich zvládnutí požadovaných výstupů. Předmětem hodnocení je podíl žáka na tvorbě úkolu, jeho odborný přínos, míru originality zpracování, vypovídací hodnotu úkolu, pracovní nasazení, splnění cíle. příklad viz příloha č.3 Hodnocení skupinové práce učitelem vyučovací předmět: zadaný úkol: datum: Učitel hodnotí žáka klasifikací: téměř vždy stupeň 1 často stupeň 2 někdy stupeň 3 zřídka stupeň 4 nikdy stupeň 5 (k hodnocení je také možné použít bodovou stupnici) jméno žáka Na práci skupiny se podílí Dává pozor, poslouchá, co bylo řečeno, drží se tématu Přichází s myšlenkami a nápady, které pomáhají skupině v jejich práci Snaží se zapojit ostatní členy vybízením ke spolupráci Mluví jasně a srozumitelně, vyjadřuje myšlenky skupiny 37

38 3.7 Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných V naší škole lze vzdělávat žáky se speciálním vzdělávacím potřebami a žáky mimořádně nadané. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením (zejména se specifickými poruchami učení, chování a tělesným postižením), kteří jsou vzděláváni formou individuální integrace. Výchovná poradkyně ihned po zahájení prvního ročníku zmapuje všechny žáky s poruchami učení, zejména s dyslexií, která je nejrozšířenější. Přestup na střední školu znamená zvýšení nároků na žáky a nutnost adaptace na nové prostředí a nové povinnosti, např. psaní poznámek samostatně, větší objem textů, které je nutné přečíst. Po uplynutí několika týdnů po zahájení prvního ročníku výchovná poradkyně organizuje schůzky s žáky s SPU a jejich vyučujícími, při které všechny strany analyzují, jak se žákovi po přechodu na střední školu daří, zda došlo ke zhoršení projevů poruchy učení a dojde k domluvě, jaké kompenzační pomůcky a jaké přístupy žák potřebuje. V případě potřeby je žák přesunut blíže k oknu a k tabuli, jsou mu povoleny pomůcky jako kalkulačka, přehledové tabulky gramatiky, přehledy abecedy, počítač místo sešitu, diktafon pro nahrávání hodin a na některé činnosti je jim poskytnut čas navíc. Místo psaní dlouhých textů umožňujeme žákům psát testy, používat počítače s korekturou textu. Žáci zpravidla dostávají elektronické kopie výukových materiálů. Navíc škola disponuje audiovizuálními učebními pomůckami, které byly vytvořeny přímo pro žáky naší školy. Žáci si je mohou kdykoliv stahovat ze serveru. Pravidelné monitorovací schůzky pokračují 1x za čtvrtletí. Při pedagogických radách dochází ke sdílení osvědčených postupů mezi výchovnou poradkyní a učiteli, kteří diskutují o tom, jaké metody a přístupy konkrétním žákům vyhovují. Všichni zaměstnanci školy ale dodržují zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nepodávají osobní ani citlivé údaje o žácích osobám, které na to nemají nárok. Žákům s tělesným postižením umožňujeme používání výtahu a snažíme se upravit pracovní místo. Odborná praxe je přizpůsobena možnostem žáka. V případě potřeby, na požádání žáka nebo zákonného zástupce škola vypracuje individuální vzdělávací plán. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním znevýhodněním, to jsou žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě nemocní, nebo po závažné operaci. O jejich zdravotním stavu je škola informována od rodičů/zákonných zástupců. V souladu s dodržováním zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů jsou informováni všichni pedagogičtí pracovníci školy, aby mohli zdravotní stav žáků sledovat, brát ho na zřetel při všech školních a mimoškolních činnostech a poskytnout pomoc v případě potřeby. Ve škole jsou vzděláváni žáci-cizinci. Škola aktivně spolupracuje s Centrem podpory integrace cizinců a dalšími nestátními neziskovými organizacemi v Hradci Králové zejména v poskytování lekcí českého jazyka. Vyučující ČJL dbá na správné osvojování českého jazyka. Všichni ostatní vyučující sledují reakce žáka a zabezpečí, že rozumí obsahu vyučovací hodiny. V případě potřeby pomohou žákovi s novými slovíčky či odbornými termíny. Škola poskytuje bezplatné lekce češtiny pro cizince jednou týdně. Ve škole jsou vzděláváni žáci se sociálním znevýhodněním. Mezi hlavní priority zřizovatele školy patří zpřístupnění studia na soukromé střední škole i sociálně slabším žákům, proto bylo zavedeno odložené školné. Rodiče/zákonní zástupci přispívají pouze na stravné. Škola organizuje vzdělávání formou internátní školy, kde žáci tráví i víkendy. Během víkendů jsou pro žáky připraveny pro žáky volnočasové aktivity (sport, relaxace, kultura) s rodilými mluvčími zaměřené na zdokonalení anglického jazyka. V rámci dalších aktivit se škola zapojuje do projektů, které prohlubují sociální cítění a toleranci všech žáků, aby ti sociálně slabší byli ostatními žáky dobře přijati. Dalším nástrojem je poskytování školních stejnokrojů, aby se zamezilo posměchu ostatních spolužáků kvůli 38

39 neznačkovému oblečení. V případě potřeby, na požádání žáka nebo zákonného zástupce škola vypracuje individuální vzdělávací plán. Škola má zkušenosti se vzdělávání žáků s mimořádným nadáním a talentovanými žáky pouze v oblasti sportu, ale je připravena přijmout žáky s mimořádným nadáním v kognitivní nebo jiné oblasti. Tito žáci jsou také vzděláváni formou individuální integrace. Žákům s mimořádným nadáním v kognitivní oblasti jsou zadávány specifické úkoly v oblastech, o které se žák zajímá a které ho baví, je jim umožněna metoda vlastního objevování, je jim dána důvěra v netradičních formách učení, je jim dovoleno postupovat rychleji, místo procvičování je jim umožněno zúčastnit se aktivit, které je stimulují, pracovat na úkolech, které rozvíjejí abstraktní a logické myšlení a je jim umožněno vyniknout v soutěžích. Těmto žákům také doporučujeme věnovat se nějaké podnikatelské aktivitě a pomáháme jim k tomu vytvořit podmínky. U všech žáků s mimořádným nadáním a talentovaných žáků je sledována úroveň sociálních dovedností, komunikačních dovedností a úroveň tolerance k ostatním žákům i k lidem bez mimořádného nadání. Tato témata jsou řešena v etické výchově, která je součástí volnočasových aktivit. Žákům bude umožněn rozvoj celé osobnosti. Kromě sociálních dovedností je u žáků s mimořádným nadáním také sledována úroveň frustrace z podání slabšího výkonu a úroveň perfekcionismu. Škola také může žákovi umožnit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy může, za podmínek daných školský zákonem, přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 3.8 Způsob ukončování studia Studium oboru ekonomika a podnikání je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. O bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, případně dalších prováděcích přepisů. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení o maturitní zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání. Současně s vysvědčením bude předán dokument Europass, dodatek k vysvědčení, který usnadňuje uznání dosaženého stupně vzdělávání v zahraničí. 39

40 4 Učební plán 4.1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Zřizovatel Kód a název oboru vzdělání Název ŠVP Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělání Platnost ŠVP CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Omega Investment, a.s M/01 Ekonomika a podnikání Obchodní manažer/ka Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní počínaje 1. ročníkem 4.2 Přehled využití týdnů Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle učebního plánu Adaptační kurz Lyžařský kurz Sportovní kurz Vodácký kurz Odborná praxe Projektová činnost Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Časová rezerva bude použita k výuce dle učebního plánu. Ve výjimečných případech pokryje výpadky ve vyučování způsobené prázdninami a vyšší mocí. 40

41 4.3 Výčet vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem Povinné (všeobecně vzdělávací) Český jazyk a literatura Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Základy společenských věd Dějepis 2 2 Psychlogie Sociologie Matematika Základy přírodních věd ( Fyz,Chem, Ekl, Bio) Zeměpis 1 1 Hospodářský zeměpis v AJ 1 1 Tělesná výchova Povinné (odborné) Ekonomika Účetnictví Účetnictví na PC 2 2 Právo Marketink Založení a provoz podniku Management Písemná a elektronická komunikace Informační technologie Obchodní logistika 2 2 Ekonomie 2 2 Odborá praxe 4 4 Povinné (volitelné) Seminář k MZ - matematika Seminář k MZ - informatika Seminář k MZ - český jazyk a literatura Seminář k MZ - ekonomika a účetnictví 2 4 Bankovnictví 2 Psychologie prodeje 2 Písemná a elektronická komunikace Hodiny celkem

42 5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 5.1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Zřizovatel Kód a název oboru vzdělání Název ŠVP Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělání Platnost ŠVP CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Omega Investment, a.s M/01 Ekonomika a podnikání Obchodní manažer/ka Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní počínaje 1. ročníkem Následující tabulka ukazuje, jak škola rozpracovala obsah vzdělávání vymezený v kurikulárních rámcích a v časovém rozvržení obsahu vzdělávání do vyučovacích předmětů a jejich hodinových dotací. 42

43 5.2 Transformace RVP do ŠVP RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Minimální počet vyučovacích hodin za celou Počet vyučovacích hodin za Navýšení ŠVP proti RVP Vzdělávací okruhy a dobu vzdělávání celou dobu vzdělávání obsahové okruhy dle RVP Týdenní Celkový Předměty dle ŠVP Týdně Celkově Týdně Celkově Český jazyk Český jazyk a literatura 6,0 192, Dva cizí jazyky Celkem 28,0 896, Anglický jazyk 18,0 576,0 Druhý cizí jazyk 10,0 320,0 Společenskovědní vzdělávání Celkem 8,2 262,4 3,2 102,4 Základy společenských věd 2,0 64,0 Dějepis 2,0 64,0 Psychologie 2,0 64,0 Sociologie 2,2 70,4 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd 4,0 128,0 0 0 Matematické vzdělávání Matematika 12,0 384, Estetické vzdělávání Celkem 6,3 201,6 1,3 41,6 Český jazyk a literatura 6,0 192,0 Sociologie 0,3 9,6 Vzdělávání pro zdraví Celkem 8,5 272,0 0,5 16 Tělesná výchova 8,0 256,0 Sociologie 0,5 16,0 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie 10,0 320, Ekonomika Celkem 11,5 368,0 2,5 80 Ekonomika 7,0 224,0 Ekonomie 2,0 64,0 Založení a provoz podniku 0,5 16,0 Management 2,0 64,0 Účetnictví a daně Účetnictví a daně 7,0 224, Obchodní činnost Celkem 17,5 560,0 11,5 368 Marketing 3,0 96,0 Založení a provoz podniku 2,5 80,0 Právo 3,0 96,0 Obchodní logistika 2,0 64,0 Zeměpis/HZ v AJ 2,0 64,0 Management 1,0 32,0 Praxe 4,0 128,0 Komunikace Celkem 6,0 192,0 0 0 Písemná a elektronická komunikace 4,0 128,0 Psychologie 2,0 64,0 Disponibilní hodiny Celkem (navýšení RVP do ŠVP) 43,0 256,0 Celkem (povinné volitelné) 10,0 320, Bankovnictví/psychologie prodeje 2,0 64,0 PEK/psychologie prodeje 2,0 64,0 Semináře k MZ (3. roč.) 2,0 64,0 Semináře k MZ (4. roč.) 4,0 128,0 Celkem Celkem 135,

44 6 Učební osnovy 6.1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Zřizovatel Kód a název oboru vzdělání Název ŠVP Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělání Platnost ŠVP CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o. Hradecká 1151, Hradec Králové Omega Investment, a.s M/01 Ekonomika a podnikání Obchodní manažer/ka Střední vzdělání s maturitní zkouškou Čtyřleté denní počínaje 1. ročníkem 44

45 6.2 Český jazyk a literatura Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, přijímat, sdělovat a vyměňovat informace na základě jazykových a slohových znalostí, vychovat žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu, podílet se na rozvoji duchovního života žáků, přispět ke kultivaci člověka, utvořit kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám a snažit se přispět k jejich ochraně, poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia, prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit žáky porozumět čtenému textu, pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi, naučit žáky základům hygieny duševní práce, poskytnout žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých směrů jednotlivých kulturních epoch, prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních děl podílet se na hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění, motivovat žáky k potřebě číst, pomocí znalosti základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení struktury, významu a funkci literárního díla, poskytnout žákům základy jazykovědného vzdělání, prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, vést žáky k funkční a mediální gramotnosti, rozvíjet sociální a estetické kompetence žáků, vést žáky k tomu, aby byli schopni zorganizovat si domácí přípravu podle psychologických zásad, naučit žáky rozeznat různé typy textů, vést žáky k tomu, aby z písemným i psaných projevů vybral podstatné myšlenky, poskytnout žákům schopnost zapsat si stručné a smysluplné poznámky z výkladu učitele. Charakteristika učiva základní poznatky z literární teorie, vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech, gramatika, DIČ: CZ Web: 45

46 stylistika, základy rétoriky a komunikačních dovedností, základy informační výchovy, obecné výklady o jazyce, vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků, práce s textem analýza, reprodukce, interpretace, vybrané poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce. Pojetí výuky Předmět český jazyk a literatura je v průběhu studia dotován 12 hodinami rozvrženými funkčním způsobem do základních činností: literatura, jazyk, funkční čtení, komunikace sloh. Při výuce budou využívány následující metody a formy práce: výklad učitele a řízený dialog, samostatná práce individuální i skupinová, samostatná domácí práce (příprava referátů), společná četba literárních textů, rozbor a interpretace literárních textů, esteticky tvořivé aktivity (samostatné literární pokusy), multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, interaktivní tabule), exkurze (knihovna, galerie) v případě zájmu žáků, společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení v případě zájmu žáků, gramatická a stylistická cvičení, diktáty a doplňovací cvičení, řečnická cvičení, souvislé slohové práce, funkční čtení Hodnocení výsledků žáků V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodnocena i pravopisná správnost. Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: individuální i frontální ústní zkoušení, písemné testy nestandardizované i standardizované (budou-li k dispozici), slohové práce, přednes referátů, prezentace individuálních i skupinových prací. Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. DIČ: CZ Web: 46

47 6.2.3 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Žák se naučí: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - rozebrat a interpretovat text, aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální kompetence Žák je schopen: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku. Sociální a estetické kompetence Žák bude veden k tomu, aby byl schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem, uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria, chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, chápat význam umění pro člověka, správně formulovat a vyjadřovat své názory, přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah, získat přehled o kulturním dění, uvědomovat si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. Řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů a využití ICT Žák se naučí: řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně, volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, využívat dříve získaných vědomostí, zkušeností a dovedností, získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu Průřezová témata Občan v demokratické společnosti: rozvoj funkční gramotnosti DIČ: CZ Web: 47

48 úcta k materiálním i duchovním hodnotám, rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi, dovednost jednat s lidmi, rozvoj komunikativních a personálních kompetencí, práce s informacemi. Informační a komunikační technologie: práce s internetem, vyhledávání potřebných informací. Člověk a životní prostředí: efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení. Člověk a svět práce: vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech, verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních, rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi Mezipředmětové vztahy: dějepis zeměpis informační technologie písemná a elektronická komunikace základy společenských věd Realizace odborných kompetencí Český jazyk - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci, vysvětlí základní zákonitosti vývoje češtiny, řídí se zásadami spisovné výslovnosti; v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu, v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví, pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka, orientuje se v soustavě jazyků; odhaluje a odstraňuje jazykové nedostatky a chyby, používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie, Učivo Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností národní jazyk a jeho útvary jazyková kultura vývojové tendence spisovné češtiny postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky zvukové prostředky a ortoepické normy hlavní principy českého pravopisu tvoření slov stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Komunikační a slohová výchova úvod do stylistiky komunikační situace komunikační strategie slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní DIČ: CZ Web: 48

49 nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak, orientuje se výstavbě textu, vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně, rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup, a v typických příkladech i slohový útvar, vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi, posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu, vhodně využívá jednotlivé slohové postupy a základní útvary, přednese krátký projev, sestaví jednoduché útvary prostě sdělovacího stylu, sestaví správně prosté vypravování, zjišťuje potřebné informace, z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky, používá klíčových slov při vyhledávání pramenů, samostatně zpracovává informace, má přehled o knihovnách a jejich službách. přehled funkčních stylů, prostě sdělovací styl, projevy prostě sdělovací- základní znaky, postupy a prostředky vyprávění- kompozice, jazykové prostředky, grafická a formální úprava písemných projevů, referát Práce s textem a získávání informací informatická výchova - úvod, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, encyklopedie, příručky, internet techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní) orientace v textu-jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu získávání a zpracování informací z textu druhy a žánry textu mentální mapa, anotace, výpisek, konspekt, osnova, teze, resumé, poznámky, citace, klíčová slova, jejich třídění a hodnoceni zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby práce s různými příručkami pro školu a veřejnost. Český jazyk - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: rozliší způsoby tvoření českých slov; dokáže vhodně používat nově vytvořená slova, rozliší zkratky a zkratková slova a správně je napíše, používá správné gramatické tvary a konstrukce, přiřazuje běžná slova ke slovním druhům podle zákl. kritérií, určuje mluvnické kategorie jmen a sloves, aplikuje pravopisné znalosti v písemném projevu, má přehled o jazykových příručkách a pracuje s nimi, Učivo Nauka o tvoření slov odvozování skládání zkracování Tvarosloví slovní druhy mluvnické kategorie pravopis Administrativní styl funkce, jazykové prostředky útvary životopis, úřední dopis, smlouvy charakteristika Systemizace učiva, opakování, hodnocení DIČ: CZ Web: 49

50 sestaví vlastní životopis (souvislý text i strukturovaný životopis), aplikuje jazykové normy administrativního stylu, napíše obchodní dopis, sestaví jednoduchou smlouvu, stylizuje písemný projev na základě osnovy, správně odhadne a použije různé vrstvy slovní zásoby, aplikuje při tvorbě textu poznatky z gramatiky a stylistiky, zvolí formu písemného projevu adekvátní účelu textu, vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní celek. Český jazyk - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: objasní principy větné stavby, provede rozbor věty jednoduché a souvětí, schematicky znázorní stavbu věty jednoduché a souvětí, vyhledá a opraví syntaktické nedostatky a chyby v textu, aplikuje znalosti ze skladby při tvorbě komunikátu, určí větné vztahy, posoudí jazykovou a stylovou vhodnost syntaktické výstavby textu a jeho částí; provede rozbor textu a sestaví jeho osnovu, posoudí vhodnost komunikátu s ohledem na komunikační situaci, nalezne v textu požadované informace, vystihne hlavní myšlenku textu, oddělí informace podstatné od nepodstatných, rozliší komunikační funkce textu (otázka, žádost, rada ), rozpozná prvky manipulace, podbízivosti, laciného efektu apod.; posoudí vztah mezi účastníky komunikační situace a dalšími faktory komunikační situace, posoudí textovou návaznost a aktuální Učivo Skladba věta a výpověď větné vztahy a členy souvětí nepravidelnosti větné stavby aktuální členění výpovědi Nauka o textu komunikace záznam výpovědi v textu výstavba textu Odborný styl charakteristika slohové útvary odbor. stylu získávání a zpracování informací z odborného textu Publicistika charakteristika slohové útvary: fejeton, komentář Styl reklamy funkce reklamy jazykové a nejazykové prostředky reklamy Systemizace učiva, opakování, hodnocení DIČ: CZ Web: 50

51 členění výpovědi, doplní podle smyslu vynechané části textu, odhadne pokračování textu, doplní jeho předcházející část, odhadne název textu, uspořádá části textu v souladu s textovou návazností, zaznamenává řeč postav pomocí grafických a mluvnických prostředků, rozliší předmluvu, doslov, nadpis, poznámku aj, do vlastního textu, uvede charakteristické znaky odborného stylu, interpretuje odborný ekonomický text, zaznamená bibliografické údaje, nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem, vybere a kriticky zhodnotí potřebné informace z dostupných zdrojů (literatura, internet), vypracuje výpisek, výtah, osnovu, konspekt, efektivně vyhledá potřebný zdroj informací, doloží své tvrzení informací z odborného textu (argumentuje), vytvoří odborný popis, výklad, referát, esej, užije informací získaných v odborném textu k práci s jinými druhy textu, definuje publicistický styl, uvede charakteristické znaky publicistického stylu, objasní funkci publicistického stylu; posoudí společenský význam publicistiky, specifikuje slohové útvary publicistického stylu, roztřídí typy publicistiky, uvede a zhodnotí vybrané tituly periodického tisku, sestaví jednoduché zpravodajské útvary; vystihne charakteristické znaky fejetonu, komentáře, posoudí kompozici fejetonu, komentáře, jejich typické jazykové prostředky a skladbu, napíše fejeton, komentář, vystihne základní prostředky reklamy, DIČ: CZ Web: 51

52 posoudí vliv reklamy na životní styl, sestaví jednoduché propagační útvary (nabídka), stylizuje písemný projev na základě osnovy, správně odhadne a použije různé vrstvy slovní zásoby, aplikuje při tvorbě textu poznatky z gramatiky a stylistiky, zvolí formu písemného projevu adekvátní účelu textu, aplikuje znalosti základních znaků funkčních stylů, slohových postupů a útvarů, vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní celek. Český jazyk - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: rozliší druhy uměleckých projevů, uvede jazykové prostředky uměleckého stylu, provede rozbor základních prvků kompozice uměleckého projevu; napíše vypravování, líčení, charakteristiku, objasní funkce rétorického stylu, odvodí charakteristické znaky rétorického stylu, vyjmenuje řečnické prostředky, vyhledá v textu jazykové a skladební prostředky typické pro rétorický styl, realizuje proslov, přednášku, zaujme stanovisko prostřednictvím diskusního příspěvku (oponuje, podpoří), jasně formuluje otázku, odpověď, zhodnotí význam znalosti rétoriky pro svůj obor, stylizuje písemný projev na základě osnovy, správně odhadne a použije různé vrstvy slovní zásob, aplikuje při tvorbě textu poznatky z gramatiky a stylistiky, zvolí formu písemného projevu adekvátní účelu textu, aplikuje znalosti základních znaků Učivo Umělecký styl charakteristika a funkce uměleckého stylu druhy a útvary uměleckého stylu Základy rétoriky charakteristika řečnických projevů řečnické útvary Systemizace učiva, opakování, hodnocení DIČ: CZ Web: 52

53 funkčních stylů, slohových postupů a útvarů, vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní celek. DIČ: CZ Web: 53

54 Literatura - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vnímá umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, rozebere umělecký text za použití znalostí z literární teorie a poetiky, zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období, zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace, vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl, samostatně vyhledává informace v této oblasti. klasifikuje konkrétní literární díla podle druhů a žánrů, orientuje se ve folklóru a chápe význam ústní lidové slovesnosti, pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ústní lidové slovesnosti. umí charakterizovat jednotlivé umělecké směry, zná jejich významné představitele a stěžejní díla,nalezne základní znaky uměleckých směrů v literárních dílech, orientuje se v základních vývojových etapách literární historie světové i české, zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období. zhodnotí význam a přínos myslitelů nebo památek pro dobu vzniku i pro současnost, vysvětlí a chápe celoevropský přínos Jana Ámose Komenského, objasní význam národního obrození, diskutuje a vyjadřuje vlastní názor na umělecké dílo knihu, divadelní či filmové představení, výtvarné dílo apod. Učivo Literatura a ostatní druhy umění Základy literární vědy a poetiky umění jako specifická výpověď o skutečnosti aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech Folklór a ústní lidová slovesnost, formy ústní lidové slovesnosti Starověká literatura mimoevropské kultury antika Počátky literatury na našem území od 9. do 14. stol. staroslověnská kultura latinská kultura kultura a rozvoj ve 14. století Umění vrcholného středověku literatura husitská a předhusitská Jan Hus, Petr Chelčický, Jednota bratrská Renesance a humanismus v Evropě světová renesanční literatura významní představitelé evropské renesance Renesance a humanismus v Čechách projevy renesance u nás latinský a národní humanismus Barokní kultura, doba pobělohorská emigrantská a domácí tvorba J. A. Komenský 54

55 Umělecké směry v 17. a 18. století klasicismus osvícenství preromantismus Národní obrození obranná fáze ofenzivní fáze Literatura - 2.ročník Výsledky vzdělávání, žák: uvědomuje si vazbu mezi společenskými událostmi a literární či publicistickou tvorbou, chápe cíl satiry a ironie v literárním textu, zná základní umělecké směry daného období, jejich znaky, hlavní představitele a stěžejní díla, rozezná mísící se prvky romantismu a realismu v literárním díle, charakterizuje česká umělecká seskupení, zná cíle, znaky a významné představitele, interpretuje literární texty a diskutuje o nich, při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky, dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl, diskutuje a vyjadřuje vlastní názor na umělecké dílo knihu, divadelní či filmové představení, výtvarné dílo apod., umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období. Učivo Romantismus romantismus ve světové literatuře český romantismus Česká literatura ve letech 19. století doznívání obrozeneckých snah Realismus ve světové literatuře přínos a změny v pohledu na společnost naturalismus jako krajní směr realismu významní umělci Česká literatura v letech 19. století májovci ruchovci lumírovci Realismus v české literatuře realismus v historické próze realismus ve venkovské próze realismus v dramatu Literatura - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: zná základní umělecké směry přelomu století, jejich hlavní představitele a stěžejní díla, dokáže najít v uměleckém textu typické Učivo Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20. století prokletí básníci evropská i světová umělecká tvorba 55

56 znaky uměleckých směrů, objeví vazbu mezi společenskými událostmi a literárním dílem, je schopen formulovat hlavní smysl uměleckého díla, formulovat důležitá poslání a myšlenky autora, poselství díla, umí vysvětlit přínos české literární tvorby, dokáže najít odlišnosti jazykové stránky různých literárních děl, zná básnické směry 20. století, umí uvést jejich základní znaky, nalézt je v konkrétním literárním díle, zná představitele těchto směrů, čte beletrii, interpretuje literární texty a diskutuje o nich, při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky, dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl, diskutuje a vyjadřuje vlastní názor na umělecké dílo knihu, divadelní či filmové představení, výtvarné dílo apod., umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období. rozezná umělecký text od neuměleckého, vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, text interpretuje a debatuje o něm, konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů, při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie. Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20. století v české literatuře česká moderna protispolečenští buřiči civilismus, vitalismus Světová literatura v 1. polovině 20. století charakteristika období, umělecké směry a události významní představitelé Francie, Anglie, německy mluvících zemí, Ruska, USA Česká literatura 1. poloviny 20. století reakce české literatury na válku společenská próza demokratický proud avantgardní literatura katolický proud ruralisté psychologická próza Česká poezie 1. poloviny 20. století proletářská poezie poetismus surrealismus Česká dramatická tvorba v 1. polovině 20. století Práce s literárním textem základní literární vědy literární druhy a žánry četba a interpretace literárního textu metody interpretace textu tvořivé činnosti Literatura - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: zná základní společenské události ovlivňující tvorbu spisovatelů, umělecké směry a proudy 2. poloviny 20. století, jejich hlavní představitele a stěžejní díla, umí charakterizovat výrazná hnutí, umělecké směry a literární proudy, Učivo Světová literatura v 2. polovině 20. století světové události daného období reakce na 2. světovou válku existencionalismus beatnici, rozhněvaní mladí muži postmodernismus 56

57 nalézá a chápe vazbu mezi uměleckým dílem, společenskými událostmi a životem či názory autora, dokáže zaujmout kritický postoj k současnému televiznímu vysílání, čte krásnou literaturu, interpretuje literární texty a diskutuje o nich, při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky, dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období, má přehled o kulturním dění ve svém městě i širším regionu, orientuje se v nabídce kulturních institucí, navštěvuje divadelní představení a umí je interpretovat, diskutuje a vyjadřuje vlastní názor na umělecké dílo knihu, divadelní či filmové představení, výtvarné dílo apod., zkouší vlastní uměleckou tvorbu, vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně. neorealismus science-fiction, fantasy detektivní romány významní představitelé prózy, poezie, dramatu Česká literatura v 2. polovině 20. století periodizace literatury doba normalizace o česká próza o česká poezie o české drama Vývoj české literatury po roce 1989 změny v kultuře současná generace autorů Český film a televize ve 20. století komerční a veřejnoprávní televize úspěchy českého filmu 57

58 Cizí jazyk (angličtina) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. cizí jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci, znalosti o světě a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Významně se podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, protože poskytuje kompetence k dorozumění v situacích každodenního osobního i pracovního života. Jazykové vzdělávání přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Aktivní znalost cizích jazyků přispívá k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci. Usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům, a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást důraz na jeho motivaci a jeho zájem o studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. Cíl předmětu Vzdělávání v prvním cizím jazyce (angličtině) vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Cílem předmětu je, aby žáci dovedli: komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky, efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci, pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností, 58

59 využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení: řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, zeměpisných poznatků zemí příslušné jazykové oblasti a jejich porovnání s reáliemi České republiky. Řečové dovednosti: společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování, rozloučení), vyjádření, odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost), emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost), morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost), pokyn k činnosti ( žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení), vlastní písemný projev a odpověď (vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis - žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika), delší písemný projev (vypravování, popis, apod.), stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce. Tematické okruhy domov, rodina mezilidské vztahy osobní charakteristika, schopnost představit se a říci něco o sobě kultura sport, volný čas bydlení, obchody a služby stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola a studium, zaměstnání příroda, životní prostředí podnebí, počasí, roční období reálie České republiky a porovnání se zeměmi příslušné jazykové oblasti Reálie zemí příslušné jazykové oblasti význam daného jazyka 59

60 reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika, ekonomika a kultura) život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas) tradice a zvyky kultura a tradice literatura a umění autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním znění, ITC aktuální internetové stránky) Tematické okruhy odborné práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání (inzerce, žádost o místo, životopis) osobní a obchodní dopis, obchod a trh (sjednání a průběh služebního jednání) Pojetí výuky V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem, sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody - týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu, motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nepředmětového charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími z daných jazykových oblastí Hodnocení výsledků žáků Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosáhli. Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, případně procentuálního vyjádření. Cílem hodnocení je poskytnout žákům zpětnou vazbu, které informuje o tom, jak žák danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučili, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Při hodnocení uplatňujeme individuální přístup k žákům, hodnotíme individuální pokrok bez srovnání 60

61 s ostatními žáky, používáme různé metody a formy hodnocení, hodnotíme proces i výsledek a prostřednictvím hodnocení poskytujeme žákům co nejčastěji zpětnou vazbu. Hodnocení je soustavné, srozumitelné a věcné, motivuje žáka k další práci a poskytuje žákovi návod pro další postup a je taktní - vede k posílení důvěry a sebedůvěry. Významné písemné práce: 4 za školní rok, resp. 2 za pololetí. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou. Definice úrovně vědomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohledňuje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata. Personální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Žák by měl být schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám. Kompetence k pracovnímu uplatnění Žák je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost, dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce. 61

62 6.3.4 Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby: se dokázal orientovat v masmédiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci, uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech, si vážil materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace, byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí, aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby: poznával svět a učil se mu rozumět, chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti, chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti, využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium. Člověk a svět práce Žák je veden k tomu, aby: se dokázal úspěšně prosadit na trhu práce i v životě, efektivně vyhledával a využíval informace, které uplatní na trhu práce pro budování své profesní kariéry, se písemně i slovně prezentoval při jednání s potenciálním zaměstnavatelem, formuloval vlastní priority při hledání pracovního uplatnění Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis zeměpis informační technologie občanská nauka písemná a elektronická komunikace 62

63 právo ekonomika ekologie Realizace odborných kompetencí 1. cizí jazyk (angličtina) obecně Výsledky vzdělávání, žák: rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu, odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření, nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace, porozumí školním a pracovním pokynům, rozpozná význam obecných sdělení a hlášení, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené, přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika, vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity; sdělí a zdůvodní svůj názor; pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích, dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače, zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis, vyjádří písemně svůj názor na text, vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru, přeloží text a používá slovníky včetně elektronických, zapojí se do hovoru bez přípravy, Učivo Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. jednoduchý překlad interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní interakce písemná 63

64 vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech, zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu, při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele, vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí, požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení, přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem, uplatňuje různé techniky čtení textu; ověří si i sdělí získané informace písemně, zaznamená vzkazy volajících, vyplní jednoduchý neznámý formulář. vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka, komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib, používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek, používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru, uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby. vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru, řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti, Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření gramatika (tvarosloví a větná skladba) grafická podoba jazyka a pravopis Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání, 64

65 domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace, používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci. prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země, uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí. počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti; tematické okruhy dané zaměřením studijního oboru aj. komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod. jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. Poznatky o zemích vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí anglický jazyk - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: porozumí školním a pracovním pokynům, odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření, vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity; sdělí a zdůvodní svůj názor; pronese jednoduše formulovaný monolog před publikem, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu, nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace, rozpozná význam obecných sdělení a hlášení, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené, přednese připravenou prezentaci ze Učivo Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. jednoduchý překlad 65

66 svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích. vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby. vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům z osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru, řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti, domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace. prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země. Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření gramatika (tvarosloví a větná skladba) Opakování učiva základní školy (určitý a neurčitý člen, množné číslo podstatných jmen, vazba "there is", "there are", stupňování přídavných jmen, zájmena, číslovky, minulé a přítomné časy, budoucí čas...) Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí časy s "will" a "going to" grafická podoba jazyka a pravopis Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, cestování, nakupování, počasí aj. komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu apod. jazykové funkce: obraty používané při telefonické komunikaci Poznatky o zemích vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí Velká Británie, Londýn anglický jazyk - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu, Učivo Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného 66

67 nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené, přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích, dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače, zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis, vyjádří písemně svůj názor na text, přeloží text a používá slovníky včetně elektronických, zapojí se do hovoru bez přípravy, vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech. vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby, komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib. vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům z osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru, řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti, domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace. produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. jednoduchý překlad interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní interakce písemná Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření gramatika (tvarosloví a větná skladba) Gramatika: opakování přítomných, minulých a budoucích časů, předpřítomný čas, frázová slovesa, podmínkové věty 1. a 2. typu, zvolací věty, trpný rod, modální slovesa, časové věty grafická podoba jazyka a pravopis Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce tematické okruhy: jídlo a nápoje, služby, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, práce, zaměstnání, životopis aj. komunikační situace: získávání a předávání informací, např. vyjádření pozvání, odmítnutí, zdvořilé vyjádření souhlasu/ nesouhlasu, radosti, zklamání, naděje apod. jazykové funkce: vyjádření žádosti, 67

68 prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země. CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - prosby, pozvání, odmítnutí Poznatky o zemích vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí Spojené státy, Kanada anglický jazyk - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu, nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené, přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích, dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače, zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis, vyjádří písemně svůj názor na text, přeloží text a používá slovníky včetně elektronických, zapojí se do hovoru bez přípravy, vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech, vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru, vyřeší většinu běžných denních situací, Učivo Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. jednoduchý překlad interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní interakce písemná 68

69 které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí, požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení, zaznamená vzkazy volajících, vyplní jednoduchý neznámý formulář. vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby, komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib, používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek. vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům z osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru, řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti, domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace; používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci. prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země. Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření gramatika (tvarosloví a větná skladba) Gramatika: opakování přítomných, minulých a budoucích časů, předpřítomného času, trpných rodů; pomocná slovesa, tázací věty, zápory, modální slovesa, krátké odpovědi grafická podoba jazyka a pravopis Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce tematické okruhy: moderní společnost, kultura, popis a charakteristika osoby, národy, národnosti, služby, práce, zaměstnání, vzdělávání, životopis, Česká republika, země dané jazykové oblasti (anglicky mluvící státy) aj. komunikační situace: získávání a předávání informací, např. vyjádření pozvání, odmítnutí, zdvořilé vyjádření souhlasu/ nesouhlasu, radosti, zklamání, naděje apod. jazykové funkce: vyjádření emocí - radosti, smutku, překvapení, lásky, náklonnosti Poznatky o zemích vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí Austrálie, Nový Zéland 69

70 anglický jazyk - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu, nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené, přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika, dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače, zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis, vyjádří písemně svůj názor na text, přeloží text a používá slovníky včetně elektronických, vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech, vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru, vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí, požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení, zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu, při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele, přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem, Učivo Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. jednoduchý překlad interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní interakce písemná nácvik ústního a písemného projevu v rámci přípravy k maturitní zkoušce 70

71 uplatňuje různé techniky čtení textu, ověří si i sdělí získané informace písemně. vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby, komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib, používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek, používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru, uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce. vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům z osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru, řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti, domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace, používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci. prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření gramatika (tvarosloví a větná skladba) Gramatika: opakování přítomných, minulých a budoucích časů, předpřítomného času, trpných rodů; pomocná slovesa, tázací věty, zápory, modální slovesa, krátké odpovědi, podmínkové věty, předminulý čas, nepřímé otázky, nepřímá řeč, idiomy, frázová slovesa (opakování a shrnutí učiva v rámci přípravy k maturitní zkoušce) grafická podoba jazyka a pravopis Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce tematické okruhy: moderní společnost, kultura, popis a charakteristika osoby, národy, národnosti, služby, práce, zaměstnání, vzdělávání, životopis, dopisy, Česká republika, země dané jazykové oblasti (anglicky mluvící státy), tematické okruhy dané zaměřením studijního oboru (obchodní dopisy, banky, peníze, obchod, služební cesta, práce v zahraničí, sestavení a potvrzení objednávky aj. shrnutí všech témat potřebných k maturitní zkoušce z anglického jazyka komunikační situace: získávání a předávání informací, např. vyjádření pozvání, odmítnutí, zdvořilé vyjádření souhlasu/ nesouhlasu, radosti, zklamání, naděje apod. jazykové funkce: přesvědčování, argumentace, diskuse, dotazníková šetření Poznatky o zemích vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání země (zemí) 71

72 faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země, uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí. příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí Anglicky mluvící země - opakování a shrnutí týkající se témat maturitní zkoušky 72

73 Cizí jazyk (německý, ruský, francouzský) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci, znalosti o světě a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Významně se podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, protože poskytuje kompetence k dorozumění v situacích každodenního osobního i pracovního života. Jazykové vzdělávání přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Aktivní znalost cizích jazyků přispívá k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci. Usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům, a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. U dalšího cizího jazyka směřuje vzdělávání k minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je, aby žáci dovedli: komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky, efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci, pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROMu, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností, využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. 73

74 Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení: řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5-6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok) včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (15 %), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, zeměpisných poznatků zemí příslušné jazykové oblasti a jejich porovnání s reáliemi České republiky. Řečové dovednosti: společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování, rozloučení), vyjádření, odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost), emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost), morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost), pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení), vlastní písemný projev a odpověď (vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis - žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika), delší písemný projev (vypravování, popis, apod.), stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce. Tematické okruhy domov, rodina mezilidské vztahy osobní charakteristika, schopnost představit se a říci něco o sobě kultura sport, volný čas bydlení, obchody a služby stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola a studium, zaměstnání příroda, životní prostředí podnebí, počasí, roční období reálie České republiky a porovnání se zeměmi příslušné jazykové oblasti Reálie zemí příslušné jazykové oblasti význam daného jazyka reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika, ekonomika a kultura) život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas) tradice a zvyky 74

75 kultura a tradice literatura a umění autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním znění, ITC aktuální internetové stránky) Tematické okruhy odborné práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání (inzerce, žádost o místo, životopis) osobní a obchodní dopis, obchod a trh (sjednání a průběh služebního jednání) Pojetí výuky V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem, sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody - týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu, motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením), simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nepředmětového charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími z daných jazykových oblastí Hodnocení výsledků žáků Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosáhli. Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, případně procentuálního vyjádření. Významné písemné práce: 4 za školní rok, resp. 2 za pololetí. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou. Definice úrovně vědomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohledňuje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. 75

76 6.4.3 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata. Personální kompetence Žák je veden k tomu, aby byl schopen: efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Žák by měl být schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám. Kompetence k pracovnímu uplatnění Žák je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost, dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby: se dokázal orientovat v masmédiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci, uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech, 76

77 si vážil materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace, byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí, aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby: poznával svět a učil se mu rozumět, chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti, chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti, využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium. Člověk a svět práce Žák je veden k tomu, aby: se dokázal úspěšně prosadit na trhu práce i v životě, efektivně vyhledával a využíval informace, které uplatní na trhu práce pro budování své profesní kariéry, se písemně i slovně prezentoval při jednání s potenciálním zaměstnavatelem, formuloval vlastní priority při hledání pracovního uplatnění Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis zeměpis informační technologie základy společenských věd písemná a elektronická komunikace právo ekonomika ekologie 77

78 6.4.6 Realizace odborných kompetencí 2 cizí jazyk (ruský)- 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí hlavním myšlenkám jednoduchého ruského projevu vyslovenému spisovně a pomalu, rozumí základním pokynům učitele, ovládá základní pozdravy a frazeologické obraty při setkání a loučení, způsoby, jak se představit a základní fráze při telefonování, rozumí základním slovům a frázím týkajících se osoby, rodiny a svého okolí, ví, jak poděkovat, omluvit se, pozvat na návštěvu, vyjádřit souhlas a nesouhlas, čte s porozuměním jednoduché texty a po předchozí lexikální přípravě i texty mírně náročnější, najde základní informace v textu, zapojuje se do jednoduché ruské konverzace v rámci probíraných témat, používá dvojjazyčné slovníky, napíše stručný text (pozdrav, blahopřání). Jazykové prostředky rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, rozdíly v přízvuku a intonaci, vliv mateřského jazyka je patrný, srozumitelnost projevu však není narušena, ovládá azbuku v tiskací i psací podobě uvědomuje si rozdíly i podobnosti mezi češtinou a ruštinou v některých pravopisných jevech, má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických celků, používá jednoduché gramatické struktury v zásadě správně, případné chyby nebrání v komunikaci. Učivo Představení se, dotaz na jméno základní poučení o přízvuku používání dvojjazyčných slovníků písmena azbuky graficky shodná s latinkou Setkání s lidmi, oslovování základní pozdravy intonace tázacích a oznamovacích vět číslovky 1 10 v 1.pádě pokračování v nácviku azbuky Telefonická domluva setkání oficiální a neoficiální oslovení nácvik dalších písmen azbuky Základní informace o sobě pohyblivý přízvuk pořadí písmen azbuky upevnění azbuky Poděkování, omluvy spojení číslovek 2,3,4 s podst.jménem 1.pád číslovek časování základních vzorů sloves v přítomném čase Návštěva dotazy a odpovědi jak se co řekne rusky telefonní konverzace 1.pád číslovek souhrnné opakování azbuky Naše rodina, překonávání jazykových obtíží pohyblivý přízvuk u vybraných sloves intonace zvolacích vět budoucí čas sloves podstatná jména mužského a ženského rodu v jednotném čísle přivlastňovací zájmena 78

79 2 cizí jazyk (ruský)- 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí hlavním myšlenkám jednoduchého ruského projevu vyslovenému spisovně a pomalu a po předchozí lexikální přípravě i textům mírně náročnějším, dokáže poskytnout základní informace z textu, čte s porozuměním jednoduché texty a po předchozí lexikální přípravě rozumí textům mírně náročnějším, tvoří jednoduché otázky a chápe pomalu vysvětlované pokyny, zapojuje se do jednoduché konverzace v rámci probíraných témat, je schopen popsat jednoduše své bydliště a město, ve kterém bydlí, zeptat se na cestu a použití dopravních prostředků a na cenu zboží v obchodech, osvojil si základní frazeologii vyjadřující dojmy, radost, lítost, plány a cíle. Jazykové prostředky rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně a blízko přirozené výslovnosti, má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, ovládá základní gramatické struktury umožňující mu vyjadřování v rámci probíraných celků (přítomný, budoucí a minulý čas včetně vykání -, základní vzory podstatných jmen, zájmena apod.). Reálie příslušné jazykové oblasti zná základní geografické údaje, nejvýznamnější kulturní památky, orientuje se v problémech každodenního života a srovnává je, sleduje významné aktuální informace z kulturního, společenského a politického života v příslušných zemích.je schopen sledovat významné aktuální informace z kulturního, Učivo Povolání, názvy profesí rozdílné slovesné vazby spojené s danou tématikou změny intonace otázek podle smyslu Zájmy, volný čas přijetí pozvání, odmítnutí výslovnost přejatých slov časování dalších vybraných sloves Plánování denních činností slovesa se změnou kmenové souhlásky zvratná slovesa Seznamování, inzeráty další slovesa se změnou kmenové souhlásky vybrané slovesné vazby skloňování osobních zájmen seznamovací dopis, inzerát Škola, jazykové kurzy minulý čas vyjádření vykání skloňování základních vzorů podst.jmen rodu mužského a ženského v j.č. orientace ve školní budově, předměty, rozvrh hodin Nakupování a orientace ve městě časování vybraných sloves pohybu životnost, neživotnost pohyblivý přízvuk u sloves konverzační obraty v rámci daného tématu Reálie Ruská federace a ČR vyprávění o památkách vyjádření dojmů z prohlídek dotazy a odpovědi o cestování 79

80 společenského a politického života v příslušných zemích. 2. cizí jazyk ruský - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu a obsahujícímu probrané jazykové prostředky i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků, vhodně, pohotově a jazykově relativně správně reaguje v běžných situacích každodenního života, vyjadřuje nutnost, možnost, omluvu a politování, získává a poskytuje informace v rámci probíraných témat (ptá se na smysl nepochopeného výrazu či věty,žádá o zpřesňující informace a podobné informace podává, vyplní jednoduchý dotazník, dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, volně reprodukuje jednoduchý nepřipravený text, v rámci probraných tematických okruhů i na základě vizuální opory /obrázek, tabulka, formulář apod./je schopen souvislejšího samostatného projevu, čte výrazně, foneticky správně vybrané texty, čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či odborně orientované texty, při práci s novým textem využívá logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu, dovede využívat dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky, s pomocí slovníku sestaví neformální i jednoduchý formální dopis, odpověď na dopis, prostý popis, stručnou charakteristiku osoby, vyprávění, Učivo Osobní údaje, rodina, společenský styk rozšíření slovní zásoby a frazeologie procvičování intonace otázek upevnění probraného mluvnického učiva čtení vybraných textů se slovníkem Popis člověka vazby odlišné od češtiny skloňování tvrdých přídavných jmen vyplňování dotazníku data Oblékání barvy, materiály, vzory opakování číslovek Ruská kultura, vybraná díla malířů a spisovatelů vyjádření dojmů z uměleckého díla Vlastnosti lidí tázací zájmena vyjadřování vzájemnosti opakování přídavných jmen Osobní korespondence vyjadřování nutnosti, možnosti, nemožnosti vyjadřování omluvy a politování zdůvodňování vlastních stanovisek Turistika, cestování časové údaje měkká přídavná jména Počasí roční období vyjadřování přibližnosti časová pásma pohlednice 80

81 jednoduchý životopis, zaznamená (formuluje hlavní myšlenky) informace z vyslechnutého či přečteného textu, písemně vyjádří své myšlenky, jednoduchý životopis, dovede používat slovesa ve správném vidu. Jazykové prostředky si upevnil návyky správné výslovnosti se zdůrazněním suprasegmentálních prvků /rytmus, přízvuk, intonace, redukce slabik a slov/, aktivně si osvojil nová slova, idiomy a slovní spojení, včetně frazeologie běžného společenského styku, ovládá základní gramatické struktury (včetně některých frekventovaných rozdílů ve slovesných vazbách) umožňující mu vyjádření v rámci probíraných témat. Reálie Ruské federace a ČR zná základní geografické údaje, hlavní města, nejvýznamnější kulturní památky, nenavštěvovanější města a oblasti, orientuje se v problémech každodenního života, srovná základní rysy našeho způsobu života a života zemí daného jazyka, sleduje významné aktuální informace z kulturního, společenského a politického života u nás a v příslušných zemích. CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - 81

82 2. cizí jazyk ruský - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu i s méně pečlivou výslovností (autentické nahrávky) v rámci probraného učiva i s přiměřeným množstvím neznámých výrazů či tvarů, v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků vhodně, pohotově a jazykově správně reaguje v běžných situacích společenského života a vyjadřuje své postoje, sděluje hlavní myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu a vyslovuje svůj názor na daný text, volně reprodukuje nepřipravený vyslechnutý či přečtený text, aktivně se účastní diskuse, vyjadřuje své názory, souhlas či nesouhlas, žádá o zpřesnění údajů apod., domluví se o základních službách v hotelu, restauraci, na letišti či nádraží, čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či odborně orientované texty, využívá logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu, dovede vyplňovat jednoduché formuláře, napsat vlastní životopis, žádost o zaměstnání, je seznámen s informačními zdroji umožňujícími mu dále rozvíjet jazykové znalosti a komunikační dovednosti. Jazykové prostředky dovede tvořit rozkazovací způsob a vyjadřovat účelové, příčinné a podmínkové vztahy, správně používá tvary vybraných nepravidelných sloves, zná způsob zapisování i čtení běžných číselných výrazů, ovládá prostředky umožňující mu vyjadřovat různé modální vztahy. Reálie Ruské federace a ČR relativně samostatně získal další Učivo Ekologie, ochrana životního prostředí vyjadřování zeměpisných a časových údajů vyjadřování názorů na ochranu životního prostředí třetí stupeň přídavných jmen číslovky Hotel ubytování v hotelu popis hotelového pokoje hotelové služby vyjadřování potřeby a nutnosti Letiště, nádraží, celní a pasová kontrol podmiňovací způsob nepřímá otázka Restaurace, jídlo komunikace v jídelně, v bufetu, při nákupu potravin tvoření rozkazovacího způsobu účelové věty v ruštině Typická ruská a česká jídla komunikace při stolování nepravidelná slovesa vztahující se k danému tématu Životní styl péče o zdraví druhý stupeň přídavných jmen a příslovcí vyjadřování srovnání a neurčitosti Plány do budoucna shrnutí učiva vyjadřování vlastních názorů a stanovisek soukromé dopisy formální dopis a stylizace, oslovení, závěr Písemné práce, disponibilní hodiny ohodnocení práce s chybami Zařízení domu, bytu Množné číslo Předložky se 4. pádem 82

83 geografické a demografické údaje v návaznosti na již osvojené a utříděné poznatky z předchozích ročníků, osvojil si další informace z historie a současnosti zemí s důrazem na významné aktuální události a jejich hodnocení, výrazné tendence v myšlení, dějinách a umění daných zemí, seznámil se s dalšími významnými představiteli politického života, umění, vědy a techniky. 83

84 2. cizí jazyk německý - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, vyjadřuje se ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů, odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření, je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného, domluví se v běžných situacích, umí získat i podat informace, pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace, přeloží text a používá slovníky, střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy, se představí, komunikuje v restauraci, popíše své bydliště. Jazykové prostředky rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, používá dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu. Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti (společenské zvyklosti, gastronomické zvyklosti) v kontextu znalostí o České republice. Učivo Osobní údaje, seznamování Fonetická stránka jazyka, pravidla výslovnosti Rodina Přímý slovosled Otázka Členy přítomný čas slovesa sein, haben osobní zájmena Na návštěvě Časování pravidelných sloves v přítomném čase Skloňování podstatných jmen po členu určitém Jídlo a pití Přivlastńovací zájmena Číslovky základní Zápor V restauraci Rozkaz Skloňování podstatných jmen po neurčitém členu Bydlení Předložky se 3.pádem Modální slovesa v přítomném čase Orientace ve městě Vazba es gibt Skloňování podstatných jmen bez členu 84

85 2. cizí jazyk německý - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, vyjadřuje se ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů, je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného, formuluje vlastní myšlenky, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích, pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace, přeloží text a používá slovníky napíše inzerát, vede dialog u lékaře, v obchodě. Jazykové prostředky vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, používá dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie, dodržuje základní pravopisné normy. Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o společenských zvyklostech a kulturních památkách Německa. Učivo U lékaře Řadové číslovky Předložky se 3. a 4. pádem Zdraví a nemoci Sloveso werden Slovosledy v souvětí Cestování, v lázních Odlučitelné a neodlučitelné předpony Zájmena welcher a was fúr ein Nakupování Stupňování přídavných jmen Stupňování příslovcí Zájmena ukazovací, neurčitá a záporná Oblečení, móda Zvratná sloves Budoucí čas Sport Skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách Vazby sloves Služby, na poště Zeměpisná přídavná jména Vlastní jména osobní a místní Vazby sloves bezpředložkové Německo Zájmenná příslovce Préteritum slabých a pomocných sloves Souřadicí spojky a bezespojkové věty Berlín, německá města Zpodstatnělá přídavná jména Préteritum modálů 85

86 2. cizí jazyk německý - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti používá příslušnou slovní zásobu, hovoří o příslušných tématech, rozumí složitějším řečovým projevům, je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného, popíše český školský systém, formuluje vlastní myšlenky, vede telefonický rozhovor. naplánuje si volnočasové aktivity, dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál i přiměřené množství neznámých výrazů, volně reprodukuje jednoduchý nepřipravený text. Jazykové prostředky vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti, používá dostatečnou slovní zásobu frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, dodržuje základní pravopisné normy. Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o školském systému v SRN v kontextu znalostí o České republice. Učivo Cesta do zahraničí, telefonický rozhovor Věty vztažné Perfektum sloves haben a sein Kultura, návštěva kina, divadla Perfektum modálních sloves Perfektum slabých sloves Pracovní den, denní program Tvoření slov Minulé časy nepravidelných sloves Volný čas, dovolená Minulé časy nepravidelných sloves Česká republika Infinitiv závislý na podstatném, přídavném jménu, na slovesu Okružní cesta Prahou Minulé časy smíšených sloves Směrová příslovce Plány na prázdniny Vedlejší věty se spojkou dass Zkracování vedlejších vět Školství Vedlejší věty se spojkou damit Zkracování vedlejších vět Používání členu 86

87 2. cizí jazyk německý - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí složitějším souvislým projevům, vyjadřuje se písemně i ústně k tématům probíraných tematických okruhů, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných situacích, formuluje vlastní myšlenky, pohovoří o klimatických podmínkách, vede dialog o životním prostředí, napíše obchodní dopis, sděluje hlavní myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu a vyslovuje svůj názor na daný text, volně reprodukuje nepřipravený vyslechnutý či přečtený text, aktivně se účastní diskuse, vyjadřuje své názory, souhlas či nesouhlas. Jazykové prostředky rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, používá dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie daných tematických okruhů, dodržuje základní pravopisné normy. Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblasti, vysvětlí správní systém Švýcarska a Rakouska, charakterizuje životní prostředí německy mluvících zemí. Učivo Rakousko Trpný rod Číslovky- zlomky, desetinná čísla Okružní cesta Vídní, významná města Rakouska Infinitiv trpného rodu Stupňované tvary příslovcí bez srovnání Zvyky a obyčeje, svátky,roční doby Dvojicové spojky Tvoření slov Švýcarsko Konjunktiv préterita Opisný tvar s würde Praxe, hledání zaměstnání Věty časové Obchodní dopis, poptávka, nabídka, objednávka Věty časové Rozvitý přívlastek Služební cesta, ubytování v hotelu Plusquamperfektum Ochrana životního prostředí Infinitivní vazby se statt zu Konjunktiv plusquamperfekta 87

88 2. cizí jazyk francouzský - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, vyjadřuje se ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů, je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného, domluví se v běžných situacích, umí získat i podat informace, pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace, umí přeložit text a používat slovníky, střídá receptivní a produktivní činnosti, vede dialogy, dokáže vyjmenovat abecedu, vyhláskovat slova představí se, komunikuje v obchodě, popíše třídu, popíše své volnočasové aktivity, nazve země světa a jejich obyvatele, pojmenuje dny týdne, měsíce, vyjádří datum. Jazykové prostředky rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu časuje základní nepravidelná slovesa v přítomném čase časuje slovesa 1. třídy v přítomném čase tvoří otázky a zápor v přítomném čase správně používá osobní a přivlastňovací zájmena správně používá podstatná a přídavná jména v jednotném a množném čísle používá předložky místa a směrů, popíše cestu Učivo Zásady výslovnosti, abeceda Mluvnice: přítomný čas sloves etre, avoir, aller, venir, faire, voir, lire, vouloir, pouvoir, devoir, apprendre, savoir, connâitre, savoir časování sloves 1.třídy v přítomném čase členy tvoření otázky, záporu osobní zájmena, přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná podstatná a přídavná jména, jejich rod a množné číslo číslovky základní, vyjádření času předložky místa, vyjádření směrů blízká budoucnost il y a minulý čas složený - seznámení Tematické okruhy: profese, země a národnosti, dny, měsíce, datum, nápoje, zařízení třídy, peníze, volnočasové aktivity, město, rodina dorozumění se v běžných situacích pozdrav, představení se, pozvání, placení a nakupování Mapa Francie zeměpis Francie francouzská televize francouzské svátky volný čas ve Francii francouzská jídla Komunikační situace, žák: představí sám sebe a jiné vyjádří vlastnictví vyjádří osobní preference domluví si a potvrdí schůzku komunikace elektronickou poštou vyjádření shody a rozdílnosti Jazykové funkce zdvořilostní fráze při setkání, seznamování se otázky - jméno, věk, národnost obraty využívané v osobní korespondenci vyjádření návrhu, odmítnutí, souhlasu, žádosti, vlastního názoru zjištění názoru druhé osoby vyjádření radosti, překvapení 88

89 tvoří jednoduché věty v minulém čase složeném Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o geografii Francie zná administrativní rozdělení Francie a některé významné regiony zná nejvýznamnější francouzské svátky zná nejznámější televizní kanály a jejich největší osobnosti ví, které jsou nejčastější volnočasové aktivity Francouzů dokáže se orientovat v jídelním lísku 89

90 2. cizí jazyk francouzský - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí přiměřeným souvislým projevům (monologickým i dialogickým) ve standardním řečovém tempu, čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, vyjadřuje se ústně i písemně k tématům probíraných tematických okruhů, je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného, formuluje vlastní myšlenky, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích, pohotově a vhodně řeší standardní řečové situace, přeloží přiměřeně náročný text s použitím slovníku, popíše svůj den, vypráví o denní aktivitách ostatních lidí, vyjádří a zdůvodní svůj názor, vyjmenuje nejvýznamnější francouzské svátky. naplánuje cestu městem vyjmenuje členy své rodiny popíše vzhled a dobré i špatné vlastnosti člověka popíše prázdninovou destinaci, vlastními slovy vypráví o výletě, popíše krajinu vyjmenuje roční období, popíše počasí vyjádří údiv, porovná situace, správně používá výrazy při telefonování, rezervuje se stůl, hotelový pokoj, letenku. Jazykové prostředky vytvoří rozkaz a zákaz používá správně spojky v souvětích dodržuje základní pravopisné normy vypráví v minulém čase vyjádří množství, správně užívá budoucího času, porovná dvě věci/osoby správně vytvoří subjunktiv a zná jeho základní použití správně vyčasuje slovesa vyjadřující Učivo Na cestě orientace ve městě předložky místa budovy ve městě rozkazovací způsob dotaz na cestu / vysvětlení cesty sloveso plaire řadové číslovky Bydlení části a zařízení bytu sloveso devoir passé composé přivlastňovací zájmena vztažná zájmena vyjádření příkazu, rady recyklace odpadu z domácnosti Prázdniny členové rodiny zájmeno y popis prázdninové destinace vyjadřování množství Režim dne sloveso sortir zvratná slovesa části těla Četba slovesa descendre, sortir, monter, passer časové výrazy shoda v passé composé popis osoby porovnání Vztahy smysly budoucí čas počasí předložky vyjadřující trvání subjunktiv Francouzské významné dny a svátky Francouzské zvyky z každodenního života Významné francouzské památky Komunikační situace, žák: získá informace ohledně cesty neznámým místem podá informace ohledně umístění budov ve známém městě vyjádří názor na místo, které navštívil telefonuje vyjádří souhlas a nesouhlas získá informace o počasí 90

91 pohyb užívá správné spojky v souvětích rozlišuje a správně užívá členy před podstatnými jmény. Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o společenských zvyklostech a kulturních památkách Francie. Jazykové funkce obraty potřebné k dotázání se na cestu vyjádření nutnosti, rady, příkazu obraty vyjadřující souhlas a nesouhlas vyjádření názoru na výtvarné dílo, reklamu kritika posouzení výrobku 91

92 2. cizí jazyk francouzský - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti zvládá příslušnou slovní zásobu, hovoří o příslušných tématech, rozumí složitějším řečovým projevům, je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tematicky zaměřeného, umí popsat český a francouzský školský systém, formuluje vlastní myšlenky, vyjádří vlastními slovy význam nápisů a značek, popíše úspěch či neúspěch, dokáže vlastními slovy popsat český a francouzský integrovaný záchranný systém a porovnat je, popisuje jak se cítí, pohově reaguje na situace z běžného života, zaujímá stanovisko k využití internetu v běžném životě, popíše využití moderní technologie v různých odvětvích, vyjmenuje politické funkce a politické orgány, popíše oblečení člověka, včetně jeho kvalitativních vlastností. Jazykové prostředky a funkce : má dostatečnou slovní zásobu frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, správně používá vyjádření povinnosti a zakazování ve větách správně užívá nepřímého předmětu, aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení, včetně frazeologie běžného společenského styku, při práci s textem průběžně poznává základní způsoby tvoření slov a nejčastější druhy konverze, ovládá základní časy, správně tvoří otázky, dokáže přeformulovat větu použitím zájmen en, y Země příslušné jazykové oblasti Učivo V práci předmět přímý, slovesa devoir + infinitif, interdire, défendre, značky, nápisy, úspěch, neúspěch, integrovaný záchranný systém, vyjádření aktuálního fyzického stavu Moderní technika předmět nepřímý krátké situační reakce internet a jeho využití moderní technologie v komunikaci, automobilovém a zemědělském průmyslu Futuroscope Ve škole budoucí čas, omezení, výjimka, školský systém, politické funkce a orgány, Móda zájmeny en, y assez de, trop de, pas assez de oblečení Francouzská ambulance, hasiči, policie Francouzský školský systém, Francouzský politický systém Nejdůležitější francouzské historické události Jazykové funkce vyjádření nemožnosti, nespokojenosti, výtky a reakce na ni, ospravedlnění, vysvětlení, argumentace, uklidnění někoho, příkazu, zákazu, svolení, odmítnutí, protestu, úmyslu, pocitu, dojmu vyjádření emocí radost, smutek, zklamání, hněv, obava, znepokojení vyjádření příčiny, následku, hypotézy, účelu, cíle, záměru vyjádření výčitky, povinnosti Komunikační situace vyprávění zážitku z cesty komentář výsledků elektronická korespondence 92

93 má faktické znalosti o školském systému ve Francii v kontextu znalostí o České republice zná složky záchranného systému Francie, telefonní spojení na ně dokáže popsat francouzský politický systém ovládá fakta nejvýznamnějších historických událostí. 93

94 2. cizí jazyk francouzský - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Řečové dovednosti rozumí složitějším souvislým projevům, dokáže se vyjadřovat písemně i ústně k tématům probíraných tematických okruhů, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných situacích, formuluje vlastní myšlenky, vyjadřuje jazykově správně vlastní názor, dokáže diskutovat a obhájit svůj názor, popíše různé typy bydlení a najde rozdíly mezi nimi, rozpozná pařížské památky, dokáže je vlastními slovy popsat, shrne různé typy medií a porovná jejich význam v současném světě, vytvoří projekt reklamy na vybraný produkt. Jazykové prostředky má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie daných tematických okruhů, ovládá pravidla tvoření nepřímé řeči, správně tvoří stupně přídavných jmen, používá subjunktiv v psané i mluvené formě, aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení, včetně frazeologie běžného společenského styku, při práci s textem průběžně poznává základní způsoby tvoření slov a nejčastější druhy konverze, ovládá základní časy pravidelných a nepravidelných sloves, správně tvoří otázky, Země příslušné jazykové oblasti má faktické znalosti o reáliích francouzsky mluvících zemí, charakterizuje životní prostředí francouzsky mluvících zemí. Učivo Procházka Paříží nepřímá řeč vyjádření názoru typy bydlení, zařízení místností pařížské památky Reklama stupňování přídavných jmen slova, předměty a naše sny média Frankofonie francouzština ve světě, francouzsky mluvící země subjunktiv cesta kolem světa projekt reklamní kampaň zdůraznění argumentace Film Jazykové funkce vyjádření souhlasu, stížnosti, protestu, protikladu, námitky, zdůvodnění postoje či názoru, zdůraznění vyjádření překvapení, lhostejnosti, vděčnosti a rozhořčení vyjádření schválení, přitakání, pochvaly Komunikativní funkce telefonický rozhovor osobní telefonický rozhovor úřední vyprávění zážitku popis života a významu osobností projev s vyjádřením logické návaznosti jednoduchá prezentace 94

95 6.5 Základy společenských věd Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, vychovat z žáků slušné lidi a odpovědné občany demokratického státu, kteří jednají uvážlivě nejen pro svůj vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem, vytvářet kritické myšlení, ctít život jako nejvyšší hodnotu, přispět ke kultivaci člověka, vychovat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu, podílet se na rozvoji jejich duchovního života, utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně, podílet se na tvorbě sociálních kompetencí žáků. Charakteristika učiva Důraz je kladen ne na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání, Důraz je také kladen na kultivaci politického, sociálního právního a ekonomického vědomí žáků, Učivo posiluje mediální a finanční gramotnost. Pojetí výuky výklad, řízený rozhovor, aktivizační metody: skupinová práce, kooperativní vyučování, analýza textů, referáty a aktuality, práce s tiskem, internet, prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou), samostatné vyhledávání a zpracovávání informací, exkurze v případě zájmu žáků Hodnocení výsledků žáků důraz na sebehodnocení výsledků práce úvahy na daná nebo vybraná témata samostatné, správné a logické vyjadřování kultivovanost verbálního projevu 95

96 schopnost jasně formulovat svůj názor schopnost samostatně pracovat s jednoduchým textem Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru, získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů - z verbálních textů (tj. tvořených slov), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy ) a kombinovaných textů (např. film), formulovat obecně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich a s partnery. správně formulovat a vyjadřovat své názory, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a utvořit k nim pozitivní vztah, získat přehled o kulturním dění, posilovat dovednost diskuse a formulování vlastních stanovisek, zpracovat jednoduchý text, kultivovat své vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování, efektivně se učit a pracovat, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získávat potřebné informace, zdokonalovat se ve funkční gramotnosti Přínos pro city, postoje, preference a hodnoty Absolvent bude veden k tomu, aby uměl: jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, žít čestně, cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování, preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita), jednat v souladu s humanitou, vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně, kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat, uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej, na základě vlastní identity ctít jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama - tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti, cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje, vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu, chtít klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskusi s jinými lidmi i sebou samým odpovědi. 96

97 6.5.5 Průřezová témata Člověk v demokratické společnosti upevňování postojů a hodnotové orientace studentů potřebné pro fungování demokracie, budování občanské gramotnosti studentů, tj. vychovávání odpovědného aktivního občana, diskuze o kontroverzních otázkách současnosti, úcta k materiálním a duchovním hodnotám, tolerování názorů druhých, hledání kompromisu mezi osobní svobodou a odpovědností, ochota angažovat se i pro veřejný prospěch Mezipředmětové vztahy informační technologie právo český jazyk a literatura matematika dějepis ekonomika založení a provoz podniku psychologie sociologie Realizace odborných kompetencí 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má problémy (korupce, kriminalita, ), vymezí pojem občanství jako státní příslušnost a aktivní občanství ve vztahu k vlastenectví a nacionalismu, objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých zákonech, a popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva obhajovat, dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně využívat nabídky masových médií, vysvětlí pojem politika, rozlišuje složky politického spektra a porovnává přístupy různých politických seskupení k řešení základních společenských problémů, charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci politických stran a svobodných voleb, uvede příklady funkcí obecní a krajské Učivo Člověk jako občan základní hodnoty a principy demokracie občan, občanství, státní příslušnost, vlastenectví a nacionalismus lidská práva, jejich obhajování, veřejný ochránce práv, práva dětí svobodný přístup k informacím, masová média a jejich funkce, kritický přístup k médiím, maximální využití potenciálu médií stát, státy na počátku 19. století, český stát, státní občanství v ČR česká ústava, politický systém v ČR, struktura veřejné správy, obecní a krajská samospráva politika, politické ideologie politické spektrum politické strany, volební systémy a volby volby a volební systémy, volební právo politický radikalismus a extremismus, současná česká extremistická scéna a její 97

98 samosprávy, vyloží podstatu volebních systémů používaných v ČR, vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým radikalismem, nebo politickým extremismem, vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a svobody jiných lidí, uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou společností, debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan demokratického státu. vymezí základní problémy, které zkoumá věda mezinárodních vztahů a objasní základní pojmy, popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace, charakterizuje základní světová náboženství, vysvětlí s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách, objasní postavení ČR v Evropě a v soudobém světě, charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku, popíše funkci a činnost OSN a NATO, vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl ČR na jejich aktivitách, uvede příklady projevů globalizace a debatuje o jejich důsledcích, vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady právní ochrany a právních vztahů, vysvětlí vztah mezi morálními a právními normami a nutnost znalosti a respektování platných právních norem, popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie, soudců, advokacie a notářství, vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost, popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv, a na příkladu ukáže možné důsledky vyplývajících z neznalosti smlouvy včetně jejich všeobecných CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - symbolika, mládež a extremismus teror, terorismus občanské ctnosti potřebné pro demokracii a multikulturní soužití Soudobý svět mezinárodní vztahy jako věda, subjekty mezinárodních vztahů, diplomacie rozmanitost soudobého světa: civilizační sféry a kultury, nejvýznamnější světová náboženství, velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a jejich problémy, konflikty v soudobém světě integrace a dezintegrace Česká republika a svět: NATO, OSN, EU, zapojení ČR do mezinárodních struktur, bezpečnost na počátku 21. století, konflikty v soudobém světě, globální problémy, globalizace Člověk a právo právo, spravedlnost, právní stát subjektivní a objektivní právo, právní systém, právní norma, zákonnost právní řád, právní ochrana občanů, právní vztahy soustava soudů v České republice vlastnictví, právo v oblasti duševního vlastnictví, smlouvy, odpovědnosti za škodu rodinné právo správní řízení trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení 98

99 podmínek, dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace, popíše práva povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi manželi, popíše, kde může o této oblasti hledat informace nebo získat pomoc při řešení svých problémů objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání atp. kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými notáři, advokáti, soudci 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie a filozofická etika dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva, dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty, uvědomuje si význam filozofie pro život člověka, orientuje se ve vývoji filozofických názorů, umí charakterizovat základní filozofické proudy, debatuje o praktických filozofických a etických otázkách (ze života kolem sebe, z kauz známých z médií, z krásné literatury a jiných druhů umění) vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědní jiným lidem Učivo Člověk a svět (praktická filosofie) co řeší filozofie, filozofická etika význam filozofie a etiky v životě člověka, jejich smysl pro řešení životních situací dějiny filozofie etika a její předmět, základní pojmy etiky, morálka, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost životní postoje a hodnotová orientace, člověk mezi touhou po vlastním štěstí a angažováním se pro obecné dobro a pro pomoc jiným lidem 99

100 6.6 Dějepis Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je: připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, vychovat z žáků slušné lidi a odpovědné občany demokratického státu, kteří jednají uvážlivě nejen pro svůj vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem, vytvářet kritické myšlení, vést žáky k hrdosti na tradice a hodnoty svého národa. Charakteristika učiva Jedná se o systémový výběr nejdůležitějších událostí světových, československých a českých dějin, na základě kterého žáci nejsnáze pochopí mechanismus působení zákonitostí společenského vývoje. Pojetí výuky výklad, řízený rozhovor, aktivizační metody: skupinová práce, referáty, samostatná práce s textem a mapou, prezentace výsledků individuální i týmové práce ústní nebo písemnou formou, samostatné vyhledávání informací ( knihovna, internet), v případě zájmu studentů: historické exkurze, muzeum Hodnocení výsledků žáků samostatné, správné a logické vyjadřování, práce s historickou mapou, aplikace obecných poznatků na dějiny regionu, kultivovanost verbálního projevu, vypracování referátů a prezentací, sebehodnocení vlastní práce Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického 100

101 i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru, získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů - z verbálních textů (tj. tvořených slov), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy...) a kombinovaných textů (např. film), formulovat obecně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery. rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, vést diskuzi a formulovat vlastní stanovisko, náležitě ho podložit argumenty, zpracovat jednoduchý text, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, efektivně se učit a pracovat, přijímat hodnocení svých výsledků, radu i kritiku, porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat potřebné informace, kriticky je hodnotit a užívat pro řešení úloh a problémů, rozvíjet svoji funkční gramotnost Přínos pro city, postoje, preference a hodnoty Absolvent bude veden k tomu, aby uměl: cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování, preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita), jednat v souladu s humanitou, vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně, kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat, vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu Průřezová témata Občan v demokratické společnosti úcta k materiálním a duchovním hodnotám, vědomí nutnosti zachování těchto hodnot pro budoucí generace, tolerance odlišných názorů, orientace v globálních problémech současného světa. Člověk a životní prostředí pochopení pozice člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho život, informační a komunikační technologie, efektivní využití informací získaných informačními a komunikačními technologiemi Mezipředmětové vztahy základy společenských věd český jazyk a literatura hospodářský zeměpis 101

102 6.6.7 Realizace odborných kompetencí CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Výsledky vzdělávání, žák objasní smysl poznávání minulosti a její periodizace vysvětlí význam starověkých civilizací charakterizuje středověk a jeho kulturu, revoluční změny objasní nerovnoměrnost historického vývoje rozlišuje umělecké slohy na základě jejich charakteristických znaků vysvětlí vznik občanské společnosti na základě historických souvislostí, vysvětlí vytváření českého státu a jeho postavení v Evropě vysvětlí význam boje za občanská a národní práva popíše česko - německé vztahy, postavení Židů a Romů ve společnosti objasní význam vzniku národních států vysvětlí proces modernizace společnosti popíše evropskou koloniální expanzi na konkrétních příkladech charakterizuje umění 19. století vysvětlí rozdělení světa a rozpory mezi velmocemi popíše první světovou válku a její dopad na obyvatelstvo vysvětlí důsledky hospodářské krize charakterizuje první Československou republiku a srovná její demokracii s druhou republikou charakterizuje fašismus a nacismus, popíše mezinárodní vztahy, likvidace ČSR objasní cíle válčících stran, válečné zločiny objasní uspořádání světa po 2. světové válce a jeho důsledky pro vývoj v ČSR popíše projevy a vliv studené války na vztahy mezi jednotlivými státy charakterizuje režim v ČSR v souvislostech celého Východního bloku popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské integrace popíše problematiku třetího světa, dekolonizace Učivo Úvod do dějepisu periodizace dějin Starověké orientální říše Antika Středověk Stát a společnost Církev Kultura Počátky novověku humanismus, renesance zámořské objevy Habsburkové Reformace a katolická Evropa Utváření novodobé společnosti v 17. a v 18.století Anglická revoluce Osvícenství Baroko a klasicismus Věk revolucí Vznik USA Velká francouzská revoluce Revoluční rok 1848 Průmyslová revoluce Společnost a národy Politické poměry ve 2.polovině 19.století a sociální uspořádání Vznik a vývoj koloniální soustavy Věda a umění 19.století První světová válka Vznik ČSR, odboj Poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj v Rusku ČSR v meziválečném období Autoritativní a totalitní režimy Období krize a cesta k nové válce Věda a umění meziválečných let Druhá světová válka České země a Slovensko v letech 2.světové války Bilance 2.světové války, holocaust Svět druhé poloviny 20.století Poválečné uspořádání světa Vývoj v ČSR Vytvoření bloků, studená válka Poměry třetího světa, dekolonizace 102

103 Věda a kultura Rozpad Východního bloku 103

104 6.7 Psychologie Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu žák ovládá základní psychologické pojmy, je seznámen se základním členěním oboru psychologie, u žáka je rozvíjena osobnostní (intrapersonální) kompetence [žák umí charakterizovat a aplikovat poznatky z oblastí: vývojového období dospívání, struktury osobnosti (aktivačně motivační vlastnosti, vztahově-postojové vlastnosti, seberegulační vlastnosti, dynamické vlastnosti, výkonové vlastnosti)]. Charakteristika učiva Umožňuje získat znalosti z obecné psychologie a psychologie osobnosti a sociální psychologie. Z výchovně-vzdělávacího hlediska má charakter pedagogického procesu zaměřeného na rozvoj osobnostních předpokladů žáka. Podstata tohoto pedagogického procesu spočívá v sebepoznání jedince [poznání sebe sama, uvědomění si povahových stránek (kladů a nedostatků) svých osobnostních vlastností a podstaty (příčin motivů) svého jednání v různorodých životních situacích] a v rozvoji jedince [optimální růst vývoj osobnostních vlastností s akcentem na vlastní individuální dispozice]. Pojetí výuky základní metody: výklad, řízený rozhovor, aktivizační metody: metody diskusní, metody heuristické (řešení problémů), metody situační, metody inscenační, didaktické hry, komplexní výukové metody: skupinová a kooperativní výuka, individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka dramatem Hodnocení výsledků žáků samostatné, správné a logické vyjadřování, aplikace poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti, aktivní a tvořivé zapojení do pedagogického procesu, sebereflexe vztahující k poznání sebe sama a k rozvoji osobnostních předpokladů, kultivovanost verbálního projevu Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: 104

105 mít pozitivní vztah k poznání sebe sama a k rozvoji svých osobnostních předpokladů, ovládat různé techniky osobnostního rozvoje, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení), formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; Přínos pro city, postoje, preference a hodnoty, aktivně se podílet na utváření vztahů ve skupině Průřezová témata Člověk v demokratické společnosti Mezipředmětové vztahy základy společenských věd sociologie 105

106 6.7.6 Realizace odborných kompetencí 1. ročník CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Výsledky vzdělávání, žák dokáže vysvětlit obsahovou podstatu psychologie jako vědní disciplíny, popíše vývojové etapy psychologie, dokáže diskutovat o osobnostech psychologie a jejich přínosu pro vědu a jedince, porozumí významu psychologie pro život, orientuje se v základních psychologických disciplínách, vyvodí přínos aplikovaných psychologických disciplín v jednotlivých oborech dle svého studijního zaměření, pojmenuje současné psychologické směry, vyvodí jejich podstatné znaky a rozezná jejich odlišnosti, dokáže vyjmenovat, charakterizovat a aplikovat jednotlivé metody výzkumu v psychologii ve vztahu k poznání sebe sama a druhých, dokáže vyhledat jednotlivá pracoviště psychologické pomoci dle poskytovaných služeb. pochopí podstatu senzorického procesu a vnímání, zjistí si svůj percepční styl, osvojí si základní principy využívání představ v učení, popíše rozdíly mezi pojmem, soudem a úsudkem, dokáže popsat jednotlivé myšlenkové operace (analýzu, syntézu, srovnání, abstrakci, zobecnění, indukci, dedukci, analogii), vyjmenuje a vysvětlí speciální schopnosti tvořivosti (senzibilita, fluence, flexibilita, redefinice, originalita, aj.), rozvine jednotlivé druhy myšlení (praktické, názorné, abstraktní, konvergentní, divergentní), pozná své individuální vlastnosti myšlení (přesnost, pružnost, hloubka, šířka, rychlost, kritičnost a tvořivost), procvičí si schopnost využívat efektivním způsobem jednotlivé druhy paměti Učivo Předmět psychologie vymezení psychologie jako vědní disciplíny dějiny psychologie významné osobnosti psychologie charakteristika psychologických disciplín současné psychologické směry metody zkoumání v psychologii význam a možnosti pracovišť psychologické pomoci Člověk a jeho individuální vlastnosti psychických procesů a stavů senzorické procesy a vnímání představivost a fantazie tvořivost myšlení a řeč paměť a učení pozornost emoce 106

107 (logickou, slovní, zrakovou, sluchovou, hmatovou, čichovou, apod.), pozná své individuální vlastnosti paměti (v zapamatování: rychlosti, přesnosti, trvanlivosti; ve vybavování: pružnosti, pohotovosti, snadnosti), posílí jednotlivé druhy pozornosti, a to především pozornost záměrnou (úmyslnou, aktivní), a svoje individuální vlastnosti pozornosti jako je např. rozsah, šířka, intenzita, hloubka, stálost, pohyblivost apod., pochopí a naučí se sebeovládat v jednotlivých vlastnostech emocí: citlivost, citovost, intenzitu, citovou zralost, sugestibilitu, citovou zranitelnost apod. 107

108 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák Učivo objasní, jak psychologie chápe osobnost, Psychologie osobnosti vysvětlí pojem dědičnost a evoluční psychologické pojetí osobnosti programy chování, biologická determinace osobnosti popíše, jak společnost utváří vlastnosti sociokulturní determinace osobnosti osobnosti. popíše etapy utváření vzniku vědomí Geneze osobnosti a její utváření u člověka, vznik a vývoj vědomí já objasní vývoj osobnosti od adaptačních utváření osobnosti mechanismů k programům jednání, vztažný systém vysvětlí pojem individuální zkušenost. porozumí podstatě a principům motivačního chování člověka, Člověk a jeho aktivačně motivační vlastnosti (motivace) porozumí a dokáže ovlivnit příčiny charakteristika motivace (motivy) vlastního chování, třídění motivů dokáže vyjmenovat a popsat jednotlivé zákonitosti motivace potřeby z Maslowovy pyramidy potřeb, principy motivace lidského chování uvědomí si své vlastní potřeby ve vztahu třídění potřeb k učení, přátelům apod. vysvětlí pojem charakter a dokáže objasnit jeho význam ve struktuře Vztahově postojové vlastnosti (charakter, postoje) osobnosti jedince, struktura charakteru pozná své charakterové vlastnosti: ve utváření charakteru vztahu k sobě samému, ve vztahu charakteristika postoje k druhým, ve vztahu k práci, ve vztahu k hodnotám, pochopí principy a možnosti utváření charakteru, popíše postoje a jejich strukturu, uvědomí si své postoje. vyjmenuje a popíše seberegulační Seberegulační vlastnosti vlastnosti: sebeuvědomování, struktura seberegulačních vlastností. sebepoznávání, sebehodnocení, sebekritika, svědomí, pozná své individuální charakteristiky v seberegulačních vlastnostech. vysvětlí pojem temperament a dokáže Dynamické vlastnosti (temperament) objasnit jeho význam ve struktuře charakteristika temperamentu; osobnosti jedince, základní temperamentové typologie. popíše jednotlivé typologie temperamentu, pozná své temperamentové vlastnosti (svůj typ temperamentu), pochopí možnosti ovlivňování (kultivování) temperamentu a naučí se jej používat ve svém životě. vysvětlí pojmy schopnosti, vlohy, Výkonové vlastnosti 108

109 inteligence a dokáže objasnit jejich význam ve struktuře osobnosti, pozná své schopnosti ve vztahu k vlohám, vědomostem a dovednostem; popíše druhy inteligence, dokáže objasnit jednotlivá inteligenční pásma; naučí se využívat metody v rozvoji vlastních schopností. vyjmenuje vybrané duševní nemoci, vysvětlí příčiny vzniku duševních nemocí, popíše, jak lze předcházet vzniku duševních nemocí. pojmenuje a vysvětlí jednotlivé náročné životní situace, pozná jejich zákonitosti a příčiny vzniku; vysvětlí reakce na frustraci, srovná jejich výhody a nevýhody, pozná své vlastní mechanismy zvládání náročných životních situací, osvojí si metody předcházení náročným životním situacím. pochopí význam a zákonitosti tvořivého přístupu při řešení problémů, vyjmenuje a vysvětlí speciální schopnosti tvořivosti (senzibilita, fluence, flexibilita, redefinice, originalita, aj.), charakterizuje fáze tvořivého řešení problémů, osvojí si a dokáže v praxi využívat metody tvořivosti. vysvětlí pojem psychohygiena, vyzkouší si vybrané relaxační techniky, popíše vybrané relaxační techniky. charakteristika schopností, vloh; pojem inteligence. Psychopatologie osobnosti duševní nemoci, příčiny vzniku, projevy, prevence vzniku duševních chorob Osobnost v náročných životních situacích frustrace deprivace stres konflikt (intrapersonální, interpersonální) Osobnost obchodního manažera a jeho tvořivost v ekonomickém prostředí charakteristika tvořivosti speciální schopnosti tvořivosti fáze tvořivého procesu Psychohygiena pojem psychohygiena přínos pro jedince relaxační techniky 109

110 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák vysvětlí význam sociální psychologie pro jedince, popíše základní druhy mezilidských vztahů, orientuje se v problematice mezilidských vztahů, ovládá zásady společenského chování, uplatňuje profesní etiku a bezpředsudkový přístup k zákazníkům. vysvětlí význam neverbální komunikace v sociálních interakcích, popíše proces sociální percepce, vysvětlí, jaké informace poskytuje člověk jako objekt poznání, posoudí důležitost přesnosti percepčních soudů, vyjmenuje činitele ovlivňující objektivnost sociální percepce, vysvětlí na příkladech, jakých chyb se dopouštíme při sociální percepci. porovná význam jednotlivých pojmů, vysvětlí, jak hodnotová orientace ovlivní chování jedince, objasní strukturu hodnotového systému. dovede objasnit základní pojmy vztahující se k procesu sociální komunikace, umí pojmenovat a vysvětlit jednotlivé složky sociální komunikace, uvědomí si obecné a své vlastní komunikační motivy, porozumí komunikačnímu kontextu dokáže pojmenovat a popsat jednotlivé složky neverbální komunikace, orientuje se v interpretaci řeči těla; pozná své vlastní neverbální projevy a dokáže je ovlivňovat, pochopí zákonitosti chyb v sociální percepci a dokáže je eliminovat, umí pojmenovat obecné zásady verbální komunikace, zvnitřní si zásady verbální komunikace a dovede je využívat v různých sociálních situacích, pochopí podstatu paralingvistických Učivo Sociální psychologie předmět sociální psychologie mezilidské vztahy činitelé ovlivňující mezilidské vztahy společenské chování a profesní vystupování Sociální percepce charakteristika sociální percepce člověk jako objekt poznání validita percepčních soudů činitelé ovlivňující objektivnost sociální percepce chyby při sociální percepci Postoje, hodnoty, hodnotová orientace vymezení pojmů regulační funkce hodnotové orientace na jedince hodnotový systém Sociální komunikace charakteristika lidské komunikace struktura komunikace účel komunikace, komunikační kontext, komunikační motiv funkce neverbální komunikace druhy neverbální komunikace chyby ve vnímání druhých lidí zásady verbální komunikace paralingvistické (extralingvistické) aspekty řeči navazování a udržování efektivní komunikace aktivní naslouchání. stavy ega analýza výměn transakcí 110

111 aspektů řeči, pozná své individuální znaky v paralingvistických aspektech řeči, dokáže navodit a udržet efektivní komunikaci s druhými, umí se orientovat v zákonitostech vztahující se k efektivní komunikaci, umí pojmenovat a vysvětlit techniky aktivního naslouchání, prakticky si osvojí techniky aktivního naslouchání, orientuje se v poruchách sociální komunikace, dokáže jim předcházet a řešit, pochopí význam transakční analýzy v sociální komunikaci, pojmenuje a charakterizuje jednotlivé stavy ega, orientuje se v jednotlivých druzích transakcí. charakterizuje společenské chování člověka, popíše předpoklady úspěšného jednání člověka, rozpozná z ukázek příklady úspěšného jednání, vysvětlí rozdíl mezi agresivnímmanipulativním, pasivním a asertivním typem chování, pojmenuje zaklání charakteristiky asertivního chování (asertivní práva a povinnosti, techniky asertivity), zvnitřní si jednotlivé asertivní dovednosti (techniky) a dokáže je využívat v jednotlivých sociálních situacích. popíše, jak by se správně mělo pracovat s lidským faktorem. popíše různé sociální skupiny, dokáže se zařadit do sociálních skupin, vysvětlí svoji pozici ve skupině, objasní příčiny vzniku sociálních skupin. pojmenuje jednotlivé složky týmové práce, vysvětlí rozdíl mezi kooperativním, kompetitivním a individualistickým uspořádáním interakce v pracovních skupinách, pozná, k jakým typům interakcí v pracovní skupině inklinuje na základě Strategie a taktika v jednání s lidmi společenské chování člověka předpoklady úspěšného jednání s lidmi zásady úspěšného jednání s lidmi asertivita, pasivita, agresivita asertivní práva asertivní dovednosti (techniky) předpoklady pro asertivní jednání Sociálně psychologické aspekty vedení lidí hlavní zásady vedení lidí Sociální skupiny charakteristické znaky sociální skupiny klasifikace sociálních skupin pozice a role ve skupině Obchodní manažer a jeho týmová práce v ekonomickém prostředí struktura týmové práce vývojové fáze týmu týmové role 111

112 svých osobnostních vlastností, charakterizuje jednotlivé týmové role, vysvětlí jejich pozitiva a přípustné nedostatky, pozná, k jakým typům týmovým rolím inklinuje na základě svých osobnostních vlastností, zvnitřní si základní sociální dovednosti potřebné při kooperaci s ostatními; popíše jednotlivé vývojové fáze týmu a vysvětlí, jakou úlohu v jednotlivých fázích zastává manažer (koordinátor týmu). charakterizuje vlastnosti důležité pro výkon povolání v logistických a finančních službách, provede psychologický rozbor chování klienta a na jeho základě volí vhodný způsob komunikace, ví, jak reagovat na různé způsoby chování klientů, obchodních partnerů i spolupracovníků, řeší různé interpersonální situace včetně konfliktních a zátěžových. Aplikovaná psychologie a společenská výchova osobnost člověka společenské chování a profesní vystupování typy zákazníků a psychologické zásady jednání 112

113 6.8 Sociologie Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu seznámit žáky se základními sociologickými pojmy, objasnit metody sociologického výzkumu, systematizovat poznatky do uceleného názoru na svět, umožnit porozumět vztahům mezi jedincem a společností, umožnit popsat vazby členů ve společnosti, vysvětlit žákům význam a vzájemný vztah kulturního prostředí, naučit vyhodnotit a popsat sociálně patologické jevy ve společnosti, umožnit navrhnout projekt na zlepšení sociálně patologických jevů ve společnosti, vysvětlit praktické využití poznatků při práci podnikatele, pozitivně ovlivňovat hodnotový žebříček žáků, vést žáky k utváření životní prostředí v souladu s přírodou, naučit žáky nést odpovědnost za svoje jednání, vytvářet u žáků pozitivní vztah k vlasti, k její historii, k celé zemi, naučit žáky diskutovat o kulturních rozdílech, vést žáky k toleranci a respektování druhých. Charakteristika učiva vývoj sociologie jako vědy, společnost, kultura, urbanismus, vzdělání, zdraví, sociální nepokoje, sociálně patologické jevy. Pojetí výuky výklad, řízený rozhovor, diskuse, aktivizační metody: skupinová práce, kooperativní vyučování, analýza textů, referáty a aktuality, práce s tiskem, internet, prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou), samostatné vyhledávání a zpracovávání informací, exkurze v případě zájmu žáků, 113

114 projekty Hodnocení výsledků žáků důraz na sebehodnocení výsledků práce, úvahy na daná nebo vybraná témata, samostatné, správné a logické vyjadřování, kultivovanost verbálního projevu, schopnost jasně formulovat svůj názor, schopnost samostatně pracovat s textem, schopnost pozorovat různé chování lidí v různých společenských příležitostech, schopnost navrhnout řešení prevence nebo léčby v oblasti sociálně patologických jevů, prezentace projektů, písemné testy, individuální i frontální ústní zkoušení Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: přispívat k dobrému soužití lidí v multikulturní společnosti, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem, tolerovat různé kultury, různé náboženství, uvědomovat si kulturní tradice a hodnoty vlastního národa v kontextu kultur světa, jednat adekvátně v prostředí institutů, najít si odpovídající uplatnění na pracovním trhu a reagovat na měnící se nároky společnosti, posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup, uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria, chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí Průřezová témata Člověk v demokratické společnosti upevňování postojů a hodnotové orientace žáků, budování občanské gramotnosti žáků, tj. vychovávání odpovědného aktivního občana, diskuze o kontroverzních otázkách současnosti, úcta k materiálním a duchovním hodnotám, tolerování názorů druhých, hledání kompromisu mezi osobní svobodou a odpovědností, ochota angažovat se i pro veřejný prospěch Mezipředmětové vztahy základy společenských věd psychologie ekonomika 114

115 marketing dějepis český jazyk a literatura informační technologie Realizace odborných kompetencí 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák vysvětlí na příkladech, čím se sociologie zabývá, rozliší etapy vývoje sociologie, diskutuje o díle jednotlivých osobností posoudí přínos sociologie pro společnost, popíše metody sociologického výzkumu. charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a sociální složení, vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění, popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích, uveden postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy, popíše, kam se může obrátit, když se dostane do složité sociální situace, objasní způsoby ovlivňování veřejnosti, objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě, debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní příčiny migrace lidí, posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována, objasní postavení církví a věřících v ČR, vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé náboženské sekty a náboženský fundamentalismus, popíše proces socializace a resocializace, vysvětlí etapy lidského vývoje. vysvětlí pojem tradiční město, popíše rysy moderního urbanismu, na příkladech vysvětlí, jak se po válce vyvíjela města, objasní, jak se urbanizuje třetí svět. Učivo Předmět sociologie pojem sociologie dějiny sociologie hlavní osobnosti sociologický přístup metody sociologického výzkumu Člověk v lidském společenství společnost, společnost tradiční a moderní pozdně moderní společnost hmotná kultura, duchovní kultura současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti rasy, etnika, národy a národnosti majorita a minority ve společnosti multikulturní soužití, migrace, migranti, azylanti postavení mužů a žen, gendrové problémy víra a atheismus, náboženství a církve, náboženská hnutí, sekty, náboženský fundamentalismus socializace a resocializace vývoj člověka a jeho životní cyklus Města a rozvoj moderního urbanismu tradiční město rysy moderního urbanismu poválečný vývoj měst urbanizace třetího světa 115

116 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák orientuje se v nabídce kulturních institucí, porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území, popíše vhodné společenské chování v dané situaci, popíše rozdíly v hodnotách a normách různých kultur, na příkladech vysvětlí, jak naše kultura ovlivní názor na cizí kulturu, uvědomuje si měnící se zvyky v odívání, vysvětlí, jak se mění normy v tvorbě užitných předmětů, popíše kulturní tradice různých zemí, posoudí přínos multikulturality pro jedince, vysvětlí pojem etnocentrismus, popíše vliv reklamy na jedince, dokáže vyjmenovat významné osobnosti současné společnosti. popíše, jak se vyvíjel školní vzdělávací systém, vysvětlí rozdíly ve školském systému různých zemí, popíše různé teorie vzdělávání, na příkladech vysvětlí rozdíly ve vzdělávání dívek a chlapců, vysvětlí, jak inteligence ovlivní život člověka vysvětlí pojem revoluce, objasní teorie revolucí, popíše vznik nepokojů a sociálních hnutí. Učivo Kultura kulturní instituce v ČR a v regionu kultura národností na našem území společenská kultura - principy a normy kulturního chování, společenská výchova kultura bydlení, odívání lidové umění, užitá tvorba estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných v běžném životě ochrana a využívání kulturních hodnot funkce reklamy a propagačních prostředků a její vliv na životní styl významné osobnosti současné společnosti multikulturní výchova jedinečné vzorce chování světových kultur problematika etnocentrismu Vzdělání historický vývoj gramotnosti a školního vzdělávání základní a střední školství v mezinárodním srovnání ženy a dívky ve vzdělávacím systému teorie vzdělávání inteligence a nerovnosti Revoluce a sociální hnutí definice a teorie revoluce davy, nepokoje, sociální hnutí 4. ročník uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku, popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí, zdůvodní význam zdravého životního stylu, dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví Zdraví činitelé ovlivňující zdraví: životní prostředí, životní styl, pohybové aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové chování, aj. duševní zdraví a rozvoj osobnosti, sociální dovednosti, rizikové faktory poškozující zdraví, odpovědnost za zdraví své i druhých, 116

117 v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky, dovede posoudit psychické, estetické a sociální účinky pohybových činností, popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus, orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních směrech. rozpozná různé druhy deviantního chování, objasní pojem trestný čin, vysvětlí příčiny vzniku zločinu a organizovaného zločinu, popíše znaky vybraných duševních chorob, vysvětlí druhy drogové závislosti a jejich účinky na lidský organismus, objasní problematiku trestné a přestupkové odpovědnosti za distribuci a držení drog a psychotropních látek, demonstruje na příkladech nebezpečnost užívání legálních i nelegálních drog, rozliší jednotlivé druhy drog a psychotropních látek podle účinků a nebezpečnosti pro lidský organismus; prokáže znalosti a dovednosti poskytnutí PP v případě intoxikace, navrhne možnosti prevence před nechtěným požitím drog, vysvětlí možnosti léčby drogově závislých osob, objasní základní pravidla společenského chování, aplikuje znalosti na jednotlivé společenské akce, navrhne správné společenské jednání pro konkrétní situaci. péče o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu, partnerské vztahy, lidská sexualita, prevence úrazů a nemocí, mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama. Sociálně patologické jevy deviantní chování trestné činy, formy trestu zločiny, organizovaný zločin duševní choroby druhy závislostí na drogách a psychotropních látkách trestní odpovědnost držení a distribuce drog a psychotropních látek nebezpečnost užívání drog a psychotropních látek dělení drog, účinky, příznaky jejich užívání a jejich škodlivost na lidský organizmus PP v případě intoxikace drogami prevence před nechtěným užitím, léčba 117

118 6.9 Matematika Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.). Studium matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v přírodních, technických a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika umožňuje přechod od kvalitativního ke kvantitativnímu pozorování buď přímo udáním číselné hodnoty, nebo určením vztahu vyjadřujícího závislost mezi veličinami. Matematika se významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především v jejich logickém myšlení, vytváření úsudků a schopnosti abstrakce. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie a symboliky, využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání, matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě, zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení, číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů - grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat, používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby, porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi, užít je při řešení úloh a problémů, používat běžné metody a algoritmické početní postupy, pro řešení konkrétní situace umět vybrat vhodný a optimální z nich, provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za použití kalkulátoru, používat běžných rýsovacích a jiných matematických pomůcek, rozvíjet prostorovou představivost, analyzovat zadanou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit algebraický nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit, provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků, formulovat matematické myšlenky slovně a písemně, získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, odborné literatury a internetu), třídit je, analyzovat, při řešení problému postupovat přehledně a systematicky, vyjádřit vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, správně jej interpretovat a prakticky použít, zachytit jej tabulkou, grafem, případně rovnicí. 118

119 V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace, motivaci k celoživotnímu vzdělávání, důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci, vztah k matematice jako součásti kultury (připomínáním významných osobností a mezníků historie vědy). Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 10 týdenních vyučovacích hodin za studium. Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz zejména na: dovednost analyzovat a řešit problémy, vhodné a správné numerické zpracování úlohy, posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky i návaznosti na další vědní obory, rozvoj představivosti, schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky ostatních. Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků a též jejich intelektuální úroveň. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tematických celků jsou pouze orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost učiva a RVP. Pojetí výuky V matematice je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních výukových metod (práce s PC). Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k matematice je vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody: výklad, samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností), skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh), tvorba projektů (např. finanční matematika návrh na zhodnocení finanční částky), shrnutí a opakování učiva po každém tematickém celku, aktualizace učiva (finanční matematika zjišťování aktuálních podmínek pro zákazníky bankovních ústavů), práce s PC (grafické znázorňování průběhu funkce, geometrické útvary, řešení soustav rovnic), hry (zařazení zajímavých a netypických úloh, rébusů), žákovské soutěže (v rámci třídy, školy, meziškolní), diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.), simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životě), projekce a modelace (využít projekční techniky v úlohách grafického charakteru, které jsou časově náročné, využít modelů pro znázornění situací náročných pro představivost např. funkce, planimetrie, stereometrie), podporovat aktivity mezipředmětového charakteru. 119

120 6.9.2 Hodnocení výsledků žáků K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, čtvrtletní písemné práce, opakovací testy). Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření, pozornost by měla být věnována sebehodnocení žáků. Hodnotí se: správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh, schopnost samostatného úsudku, schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Vzdělávání v matematice přispívá k rozvoji těchto klíčových a občanských kompetencí: najít vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti, být schopen vlastního úsudku, umět prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, vystihnout jádro problému, rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě), pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, uplatňovat různé metody myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodně volit prostředky pro jejich splnění, provést reálný odhad při řešení praktického problému, rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce Průřezová témata Občan v demokratické společnosti schopnost odolávat myšlenkové manipulaci, orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení. Informační a komunikační technologie práce s informacemi a komunikačními prostředky, využití aplikačního programového vybavení počítače Mezipředmětové vztahy statistika ekonomika účetnictví zeměpis písemná a elektronická komunikace 120

121 fyzika chemie ekonomie informační technologie Realizace odborných kompetencí Matematika - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák uvádí vztahy mezi číselnými obory, provádí aritmetické operace v množině reálných čísel, používá různé zápisy reálného čísla, řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu. používá množinovou terminologii a symboliku, provádí množinové operace, používá teoretické znalosti při řešení praktických úloh, používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly (sjednocení, průnik), vysvětlí pojem výrok, rozlišuje jednoduchý a složený výrok, používá výrokové operace, přiřadí pravdivostní hodnotu výroku, rozlišuje výrok, výrokovou formu, algebraický výraz, interpretuje a formuluje věty s využitím logických spojek a kvantifikátorů. provádí operace s mocninami a odmocninami, uvede vztah mezi mocninou s racionálním exponentem a odmocninou, kombinuje pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami při řešení úloh, částečně odmocňuje, interpretuje zápis čísla ve tvaru a.10n pro vyjádření velkých a malých čísel a demonstruje jeho použití v jiných oborech. vysvětlí matematické poznatky jako abstraktní nástroj pro zjednodušení formálních zápisů, navrhne matematizaci reálných situací pomocí výrazů, Učivo Shrnutí a prohloubení učiva ze ZŠ číselné obory - reálná čísla a jejich vlastnosti, užití procentového počtu. Množiny a základní poznatky z logiky základní množinové pojmy, intervaly jako číselné množiny, absolutní hodnota reálného čísla, výroky, základní operace s výroky, kvantifikované výroky. Mocniny a odmocniny mocniny s celočíselným exponentem mocniny s přirozeným exponentem zápis čísla ve tvaru a.10n n-tá odmocnina, početní výkony s odmocninami mocnina s racionálním a iracionálním exponentem Algebraické výrazy výrazy s proměnnými, počítání s mnohočleny, úpravy výrazů s využitím vzorců, lomené výrazy. 121

122 rozlišuje typy výrazů, vypočítá číselnou hodnotu výrazu, vyjádří neznámou z výrazu, vysvětlí pojem mnohočlen, provádí operace s mnohočleny (sčítání, násobení, dělení, rozklad na součin), odvodí a zná základní vzorce, rozhodne o jejich využití při úpravách lomených výrazů, provádí operace s lomenými výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozšiřování, krácení), využívá znalostí o mocninách a odmocninách při úpravách výrazů, usměrní zlomek. rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti, objasní pojem funkce, popíše funkční závislosti a demonstruje jejich využití v praxi, určí definiční obor, obor hodnot, sestrojí graf funkce v kartézské soustavě souřadnic, rozliší konstantní a lineární funkci, specifikuje kvadratickou funkci, určí její definiční obor, obor hodnot, sestrojí graf kvadratické funkce, určí vrchol paraboly, průsečíky grafu funkce se souřadnými osami, sestrojí graf nepřímé úměrnosti, aplikuje znalosti o absolutní hodnotě u funkcí s absolutními hodnotami. řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy s využitím ekvivalentních úprav, třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní, vysvětlí souvislosti mezi lineární funkcí a lineární rovnicí, ovládá grafické řešení lineárních rovnic a nerovnic, rozhodne o výběru vhodné metody při řešení soustav lineárních rovnic, provede rozbor o počtu řešení rovnice, nerovnice, soustavy rovnic, aplikuje znalosti o absolutní hodnotě výrazu při řešení lineárních rovnic, nerovnic, převádí jednoduché reálné situace do Funkce pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce,vlastnosti funkcí konstantní funkce, lineární funkce, přímá úměrnost, funkce s absolutními hodnotami, kvadratická funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, nepřímá úměrnost. Lineární rovnice a nerovnice řešení lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic o dvou a třech neznámých, slovní úlohy, řešení lineární nerovnice, soustavy lineárních nerovnic s jednou neznámou, lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, řešení rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru, řešení rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli, lineární rovnice s parametrem, grafické řešení soustavy dvou lineárních 122

123 matematických struktur, pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě, formuluje pojem parametr, rovnice s parametrem. Řeší kvadratické a lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické nerovnice popíše souvislosti mezi kvadratickou funkcí a kvadratickou rovnicí, rozliší úplnou a neúplnou kvadratickou rovnici, rozhodne o metodě řešení, zná vzorec pro řešení úplné kvadratické rovnice, umí rozhodnout o počtu řešení na základě hodnoty diskriminantu, uvede vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice a použije jich při řešení úloh, převede kvadratický trojčlen na součin lineárních činitelů, použije vzorců pro druhou mocninu dvojčlenu při řešení iracionálních rovnic, rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní, obhájí řešení iracionální rovnice na základě provedené zkoušky, využívá získaných poznatků při matematizaci reálných situací, aplikuje poznatky o kvadratických rovnicích, rozkladu kvadratického trojčlenu a kvadratických funkcí při řešení kvadratických nerovnic, formuluje pojem parametr, rovnice s parametrem, rozliší lineární a kvadratickou rovnici s parametrem, použije vhodné metody řešení rovnic a diskutuje počet řešení vzhledem k parametru, vyjádří řešení a prověří jeho správnost, využívá znalosti řešení soustav lineárních nerovnic při výpočtu jednoduchých ekonomických úloh. rovnic. Kvadratické rovnice a nerovnice řešení neúplné a úplné kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, iracionální rovnice, kvadratické rovnice s parametrem, kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustava kvadratické a lineární rovnice se dvěma neznámými, kvadratické nerovnice a jejich početní a grafické řešení, slovní úlohy. 123

124 Matematika 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák rozumí pojmu funkce jako předpisu i jako zobrazení definičního oboru na obor hodnot funkce, rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti, ovládá pojmy: funkce rostoucí, klesající, sudé, liché, omezené, prosté, určí extrémy funkce, vyjádří předpis inverzní funkce, její definiční obor a obor hodnot, sestrojí graf inverzní funkce, objasní vztahy mezi veličinami a dokáže zapsat funkční závislosti úloh z praxe, použije znalostí o inverzní funkci k definování funkce logaritmické pomocí funkce exponenciální, umí vypočítat logaritmus čísel, využívá logaritmů o různých základech, charakterizuje dekadický a přirozený logaritmus, uvede vztah mezi logaritmy o různých základech, používá vzorce pro počítání s logaritmy, vyčíslí logaritmus o libovolném základě pomocí kalkulačky, řeší exponenciální a logaritmické rovnice, prokáže platnost řešení na základě porovnání s definičním oborem proměnné. vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce, určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem pro n-tý člen, rekurentně, graficky, rozhodne o vlastnostech posloupností (konečné, nekonečné, rostoucí, klesající, omezené), rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost, prokáže znalost vzorců pro aritmetickou a geometrickou posloupnost, rozhodne o jejich použití při řešení úloh, provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky. Učivo Další elementární funkce funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkce, inverzní funkce, shrnutí poznatků o funkcích (funkce konstantní, lineární a kvadratická), racionální funkce lineární lomená funkce, exponenciální a logaritmická funkce, logaritmus, věty pro počítání s logaritmy, exponenciální a logaritmická rovnice a nerovnice. Posloupnosti pojem posloupnosti, její určení a vlastnosti, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, užití posloupností zejména v úlohách ekonomického charakteru (jednoduché a složené úrokování, odúročení, střádání, umořování dluhu) finanční matematika 124

125 řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů, využívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních úlohách, řeší pravoúhlý trojúhelník s využitím Euklidových vět a Pythagorovy věty, rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a obsah, aplikuje získané dovednosti při řešení úloh z praxe, umí nalézt množiny bodů daných vlastností, využívá vlastností shodných a podobných zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí a otočení, podobnost a stejnolehlost) při řešení konstrukčních úloh. Planimetrie základní planimetrické pojmy polohové a metrické vztahy mezi nimi shodnost a podobnost trojúhelníků Euklidovy věty rovinné obrazce množiny bodů dané vlastnosti shodná zobrazení podobnost a stejnolehlost, konstrukční úlohy Matematika 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, vzdálenost bodu od roviny, určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů a trigonometrie. znázorní goniometrické funkce v oboru reálních čísel, používá jejich vlastnosti a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických rovnic i k řešení rovinných i prostorových útvarů, navrhne využití goniometrických funkcí při řešení pravoúhlého trojúhelníku, rozliší velikost úhlu ve stupňové a obloukové míře, uvede a použije vztah mezi stupňovou a obloukovou mírou, určí základní velikost úhlu, definuje goniometrické funkce obecného úhlu, načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí jejich vlastnosti (včetně periodičnosti), uvede vztah mezi goniometrickými funkcemi, řeší rovnice a upravuje výrazy Učivo Stereometrie základní stereometrické pojmy polohové a metrické vlastnosti bodů, přímek a rovin povrch a objem těles (hranol, válec, kužel, jehlan, komolý kužel, komolý jehlan, koule a její části) Goniometrie a trigonometrie definice goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku řešení pravoúhlého trojúhelníku oblouková míra úhlu, orientovaný úhel a jeho velikost goniometrické funkce ostrého a obecného úhlu jejich vlastnosti a grafy vztahy mezi goniometrickými funkcemi goniometrické rovnice sinová a kosinová věta řešení obecného trojúhelníku, užití v praxi 125

126 s využitím vzorců, analyzuje zadání úloh, provede rozbor a rozhodne o řešení obecného trojúhelníku, s využitím sinové a kosinové věty. užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez opakování, počítá s faktoriály a kombinačními čísly, využívá vlastností kombinačních čísel, sestaví Pascalův trojúhelník, řeší umocňování dvojčlenu s využitím binomické věty, určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem, charakterizuje náhodný pokus a náhodný jev, popíše jejich vlastnosti, rozliší: jev jistý, nemožný, elementární, jev příznivý jinému jevu, jevy rovnocenné, disjunktní, opačný jev k danému jevu, jevy slučitelné a neslučitelné, jevy závislé a nezávislé, vysvětlí vztah mezi relativní četností a pravděpodobností náhodného jevu, vybere vhodný vztah pro řešení úloh z praxe, vyčíslí pravděpodobnost, charakterizuje a užívá základní statistické pojmy statistický soubor, absolutní a relativní četnost, variační rozpětí, vysvětlí a užívá aritmetický a vážený průměr, modus, medián, rozptyl, směrodatnou odchylku při řešení úloh z praxe, čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statickými údaji. charakterizuje a užívá základní pojmy finanční matematiky kapitál, jistina, úroková míra, období, úrokovací doba, úrok, daň z úroku, rozlišuje o jaký typ úlohy finanční matematiky se jedná a na základě poznatků o posloupnostech je schopen vypočítat různé druhy zadání reálných situací, provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky, orientuje se v produktech dostupných na Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika variace a permutace bez opakování, faktoriál kombinace bez opakování, vlastnosti kombinačních čísel, Pascalův trojúhelník binomická věta náhodný jev a jeho pravděpodobnost, nezávislost jevů pravděpodobnost sjednocení jevů, opačného jevu základy statistiky - statistický soubor, jednotka, znak absolutní a relativní četnost, charakteristiky polohy a variability Finanční matematika základní pojmy finanční matematiky jednouché úrokování složené úrokování dlouhodobé spoření diskontování základní produkty dostupné na finančním trhu a jejich rozdělení běžný účet, úvěr, hypoteční úvěr, spořící produkty 126

127 finančním trhu a rozlišuje mezi nimi spořící produkty, úvěrové produkty a vklady na běžném účtu, vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých produktů. CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - 127

128 Matematika 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák charakterizuje vektor (nulový, jednotkový, základní, opačný, rovnost vektorů), ovládá operace s vektory (součet vektorů, součin čísla a vektoru), posoudí závislost a nezávislost dvou a více vektorů, rozhodne o typu matice, rozliší řádkový a sloupcový index, specifikuje základní typy matic (sloupcová a řádková matice, nulová, čtvercová, jednotková, opačná, regulární, singulární, inverzní, rovnost matic), ovládá operace s maticemi (součet matic, součin čísla a matice, součin dvou matic), používá elementární řádkové transformace při úpravách matic, převede matici do Gaussova tvaru, přiřadí soustavě rovnic matice. osvojí si základy analytické metody jako integrujícího faktoru rozvoje matematického myšlení, přiřadí obraz bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic, použije vzorce pro výpočet vzdálenosti dvou bodů a středu úsečky, popíše vztah mezi orientovanou úsečkou a vektorem, rozliší rovnoběžné vektory (souhlasně a nesouhlasně rovnoběžné), určí souřadnice vektoru, vysvětlí pojmy: rovnost vektorů, jednotkový vektor, opačný vektor, směrový a normálový vektor přímky, směrnice přímky, směrový úhel přímky, provádí operace s vektory (součet a rozdíl vektorů, součin čísla a vektoru, skalární součin vektorů, úhel vektorů), řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek, rozpoznává různá vyjádření přímky (parametrické vyjádření přímky, obecná rovnice přímky, směrnicový tvar rovnice přímky), analyzuje zadání úlohy a využívá různá Učivo Lineární algebra a matice pojem n-členného vektoru operace s vektory lineární závislost a nezávislost vektorů matice a operace s nimi inverzní matice soustava lineárních rovnic Analytická geometrie souřadnice bodu v rovině a v prostoru vzdálenost dvou bodů, střed úsečky vektory (operace s vektory) přímka a její analytické vyjádření vzájemná poloha přímek analytické vyjádření roviny vzájemná poloha přímky a roviny vzájemná poloha rovin metrické vztahy bodů, přímek a rovin kuželosečky (kružnice, elipsa, hyperbola, parabola s osami rovnoběžnými s osami souřadnými) vzájemná poloha přímky a kuželosečky 128

129 vyjádření přímky pro řešení, využívá pro řešení úloh různá vyjádření roviny, analyzuje vzájemnou polohu: přímek, rovin, přímky a roviny na základě vlastností vektorů nebo na základě řešení soustavy rovnic, určí vzdálenosti: bodu od přímky a roviny, dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin, charakterizuje jednotlivé kuželosečky a používá jejich rovnice, vypočítá důležité charakteristiky kuželosečky a graficky jí znázorní, řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky. 129

130 6.10 Základy přírodních věd Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět základy přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání vede žáky k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí s každodenním životem, učí žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Přírodovědné vzdělání směřuje k tomu, aby žák dokázal: využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy, pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje, komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskuzi k přírodovědné a odborné tematice, porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje, posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organizmy, rozlišovat fyzikální realitu a fyzikální model, získat základní představy o látkové a polní formě hmoty, o struktuře látek a jejich fyzikálních vlastnostech, správně používat fyzikální jednotky, násobné a dílčí jednotky, znát názvosloví a složení látek znečišťujících životní prostředí a potraviny, pochopit chemické zákonitosti a teorii o stavbě látek, klást důraz na dodržování správné životosprávy a vhodné skladby potravin, řešit jednoduchý fyzikální problém a opatřit si k tomu vhodné informace, uplatnit obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu, chápat přínos fyzikálního poznávání při objasňování jevů v přírodě, každodenním životě, pro ochranu životního prostředí i svého zdraví, zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje, který nezničí lidskou civilizaci. V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i v odborné pracovní činnosti, pozitivní postoj k přírodě, 130

131 motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti, schopnost eliminovat negativní vlivy všech toxikomanií. Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována v rozsahu 2 vyučovacích hodin za týden v prvním ročníku a 2 vyučovacích hodin za týden ve druhém ročníku. Z hlediska klíčových kompetencí klademe důraz zejména na: dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikaci poznatků v běžném životě, využívání poznatků o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh, zhodnocení výhod a nevýhod využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí, posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrolu a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky ostatních. Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tematických celků jsou pouze orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny nesmějí narušit logickou návaznost učiva. Pojetí výuky V základu přírodních věd je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních výukových metod (práce s PC, kooperativní výuka, problémová výuka, projektová výuka). Je nutné zohlednit jednak individuální vzdělávací potřeby žáků a také jejich intelektuální úroveň. Žáci budou orientováni na autodidaktické metody (osvojení různých technik samostatného učení a práce odpovídajících jejich schopnostem). Žák by měl probrané pojmy, jevy a zákony pochopit ve vzájemných souvislostech a tak, aby byl schopen si další potřebné poznatky samostatně vyhledávat a doplňovat. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování (diskuse, týmová spolupráce a kooperace projeví se zejména při shrnutí a opakování učiva, při laboratorních pracích). Učitel bude dbát na aktualizaci učiva soustavné uvádění aplikací fyzikálních jevů v technice a občanském životě a hodnocení jejich vlivu na přírodu a člověka. Vyučující zdůrazňuje pravidla bezpečného zacházení s technickými prostředky a zásady poskytování první pomoci. Důraz je kladen i na motivační činitele (zařazení jednoduchých pokusů i s improvizovanými prostředky, zařazení her, veřejné prezentace žáků, podpora aktivit mezipředmětového charakteru), shrnutí a opakování učiva po každém tematickém celku a projekci a modelaci (využití projekční techniky např. v tématu molekulová fyzika) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnotí se: správnost, přesnost, pečlivost v písemných testech a protokolech ze seminárních prací, schopnost samostatného úsudku, kreativita, schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. 131

132 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Vzdělávání v základu přírodních věd přispívá k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, aby žák byl schopen: najít vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti za své jednání, vlastního úsudku, prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, vystihnout jádro problému, rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě), vytvářet úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, respektovat život jako nejvyšší hodnotu, aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšování životního prostředí, jednat hospodárně, uplatňovat nejen kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické, učit se poznávat svět a lépe mu rozumět (rozumět přírodním zákonům, odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, osvojovat si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí), dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápat ji jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků, pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat Průřezová témata Člověk a svět práce Výuka přírodovědných předmětů by měla: vést žáky k odpovědnosti za vlastní život a zdraví, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, o vzdělávací nabídce. Člověk a příroda Žák by měl být schopen: poznávat svět a lépe mu rozumět, vytvářet si úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, respektovat život jako nejvyšší hodnotu, prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, vytvářet si citlivý vztah k přírodě, získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí a odstraňování chudoby v celosvětovém měřítku, efektivně pracovat s informacemi, efektivně je vyhodnocovat, hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spotřeby a prostředí, zapojovat se do ochrany životního prostředí jedné z životně důležitých podmínek uchování kontinuity lidské společnosti a její kultury, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 132

133 vyhodnocovat vliv prostředí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených zdravotních rizik, metody ochrany přírody a společnosti před důsledky havárie v jaderných elektrárnách, způsoby zneškodňování jaderných odpadů. Informační technologie Žák by měl být schopen: pracovat s internetem, vyhledávat potřebné informace, správně tyto informace citovat a interpretovat, efektivně pracovat s informacemi, umět je získávat a kriticky vyhodnocovat. Občan v demokratické společnosti Žák: si váží materiálních a duchovních hodnot a uvědomuje si nutnost jejich zachování pro budoucí generace, toleruje odlišné názory, orientuje se v globálních problémech současného světa, zná Listinu základních práv a svobod, respektuje pluralismus názorů, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, sleduje nejenom osobní, ale i veřejné zájmy při řešení ekonomických problémů, podporuje demokracii a občanskou společnost, přistupuje zodpovědně k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se společnosti, rozvíjí svou lidskou individualitu, umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní řešení Mezipředmětové vztahy Matematika Tělesná výchova Informační technologie Občanská nauka Ekonomika Realizace odborných kompetencí Časové rozvržení V 1. ročníku probíhá výuka fyziky a chemie. Druhý ročník je zaměřen na oblast ekologického vzdělávání a biologie. Fyzikální vzdělávání Výsledky vzdělávání, žák: Rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh pohybu tyto síly vyvolají, Učivo Mechanika pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený, po kružnici Newtonovy pohybové zákony, síly v 133

134 určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením stálé síly, vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické energie, znají rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem, určí výslednici sil působících na těleso, aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi, vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její změny, popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů, popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v technické praxi je schopen převodu termických jednotek mezi jednotlivými stupnicemi. popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový elektrický náboj, řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona, popíše princip a použití polovodičových součástek a s přechodem PN, určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem, popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice popíše základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření, charakterizuje základní vlastnosti zvuku, chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany sluchu, charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých prostředích, řeší úlohy na odraz a lom světla, řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami, vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad, popíše význam různých druhů elektromagnetického záření popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu, popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony přírodě, gravitace, mechanická práce a energie vznětové a zážehové motory posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil tlakové síly a tlak v tekutinách hydrostatický tlak, viskozita, Archimedův zákon Termika teplota, teplotní roztažnost látek teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, tepelné motory struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství Celsiova stupnice, farnheitova stupnice, kelvinova stupnice Elektřina a magnetismus elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče, elektrický proud v látkách, elektrolýza, zákony elektrického proudu, polovodiče, magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, elektromagnetická indukce vznik střídavého proudu a stejnosměrného proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem Vlnění a optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění, šíření zvuku světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elektromagnetického záření, rentgenové záření, rádiové vlny Fyzika atomu model atomu, laser nukleony, radioaktivita, jaderné záření jaderná energie a její využití 134

135 vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby ochrany před jaderným zářením, popíše princip získávání energie v jaderném reaktoru popíše výhody a nevýhody získávání energie pomocí jaderných elektráren charakterizuje Slunce jako hvězdu popíše objekty ve sluneční soustavě, zná příklady základních typů hvězd rozumí aplikaci keplerových zákonů při studiu pohybu planet. CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - princip jaderné elektrárny Vesmír slunce, planety a jejich pohyb, komety hvězdy a galaxie Keplerovy zákony Chemické vzdělávání Výsledky vzdělávání, žák: dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek, popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby, vysvětlí pojmy chemický prvek, molekula, oxidační číslo, valenční vrstva zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a sloučenin, popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v periodické soustavě prvků, popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi, vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení, vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí, je schopen vyčíslit jednoduchou chemickou rovnici, provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné praxi, vysvětlí vlastnosti anorganických látek, tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin, charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí. charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a Učivo Obecná chemie chemické látky a jejich vlastnosti částicové složení látek, atom, molekula chemická vazba chemické prvky, sloučeniny chemická symbolika periodická soustava prvků směsi a roztoky chemická reakce, chemické rovnice, vyčíslování chemických rovnic výpočty v chemii Anorganická chemie anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli názvosloví anorganických sloučenin vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi Organická chemie vlastnosti atomu uhlíku 135

136 tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy, uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí, orientuje se v systému organických sloučenin, podle funkční skupiny rozpozná typ sloučeniny a je schopen ji zařadit. charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny charakterizuje nejdůležitější přírodní látky, popíše vybrané biochemické děje, aplikuje vybrané biochemické děje do běžného života. základ názvosloví organických sloučenin organické sloučeniny v běžném životě systém a rozdělení organických sloučenin (uhlovodíky, deriváty uhlovodíků) Biochemie chemické složení živých organismů přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory biochemické děje Biologické a ekologické vzdělávání Výsledky vzdělávání, žák: charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav, popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života, vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou, charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly, uvede základní skupiny organismů a porovná je, dovede rozpoznat a zařadit vybrané rostliny do systému, dovede rozpoznat a zařadit vybrané živočichy do systému, objasní význam genetiky, popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav, vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu, uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnosti prevence. vysvětlí základní ekologické pojmy, charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra a Učivo Základy biologie vznik a vývoj života na Zemi vlastnosti živých soustav typy buněk rozmanitost organismů a jejich charakteristika základy botaniky základy zoologie dědičnost a proměnlivost biologie člověka zdraví a nemoc Ekologie základní ekologické pojmy ekologické faktory prostředí 136

137 biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy) charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu, uvede příklad potravního řetězce, popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického, charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem. popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody, hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí, charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví, charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí, stručně objasní princip obnovitelných zdrojů energie, popíše způsoby nakládání s odpady charakterizuje globální problémy na Zemi, uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá informace o aktuální informaci, uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu, uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí, vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí, zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí, na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného environmentálního problému, uvede recyklovatelné suroviny a uvědomuje si význam recyklace, aktivně třídí odpad, dokáže zjednodušeně popsat proces recyklace. potravní řetězce koloběh látek v přírodě a tok energie typy krajiny Člověk a životní prostředí vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím dopady činností člověka na životní prostředí přírodní zdroje energie a surovin odpady a jejich zpracování globální problémy ochrana přírody a krajiny nástroje společnosti na ochranu životního prostředí zásady udržitelného rozvoje odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí recyklace 137

138 prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - První pomoc úrazy a náhlé zdravotní příhody spojené se zasažením chemikáliemi, popáleniny evakuace obyvatelstva při přírodních živelných katastrofách požáry a postup při jejich likvidaci 138

139 6.11 Zeměpis Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Hlavním cílem předmětu je studium vazeb lidské společnosti a přírodní sféry. Zeměpis rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zaměřuje se na vystižení základních trendů, dynamiku jevů a procesů. Žáci: jsou schopni pokládat geografické otázky (např. kde a proč je co umístěno, jaké jsou příčiny a důsledky) a odpovídat na ně, provádějí srovnání makroregionů, států, popř. oblasti podle daných kritérií včetně srovnání se svou zemí, získávají z odborné literatury, statistických materiálů, sdělovacích prostředků nebo z internetu informace vztahující se k problematice a zpracovávají je do určité podoby, orientují se v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci současného světa. V oblasti citů, postojů, hodnot a prevencí výuka směřuje k tomu, aby žáci: byli ochotni oprostit se od xenofobních předsudků; zaujali odmítavé postoje k rasismu a diskriminaci etnických či náboženských skupin; jednali a chovali se s respektem a porozuměním k odlišným kulturám; pocítili národní hrdost a příslušnost k vlasti; měli kladný postoj při pomoci ekonomicky slabým zemím, nebo zemím zasaženou přírodní katastrofou; cítili potřebu seznamování se s hospodářskými, politickými, demografickými i kulturními zvyklostmi států světa nejen teoreticky, ale i prakticky. Pojetí výuky Výuka je založena na tří fázovém modelu učení (evokace, uvědomění, reflexe). Při výuce jsou použity metody aktivačního myšlení např. metoda kladení otázek a hledání souvislostí, řízená diskuze a brainstorming. ŠVP je koncipována po tematických celcích, které reprezentují jednotlivé světadíly a státy, které náleží danému kontinentu. Důraz je kladen především na ekonomiku a hospodářství jednotlivých států, jejich propojenost v rámci kontinentu i celého světa se všemi pozitivními i negativními jevy. K výuce lze využít zeměpisných pomůcek (nástěnné mapy), popřípadě výukových filmů. U vybraných tematických celků žáci zpracují seminární práci na zadané téma. 139

140 Ve výuce se často využívají prostředky ICT, žáci: hledají potřebné informace na internetu a získané informace zpracují pomocí vhodného softwaru (Excel, P.Point) do grafické podoby (tabulky, grafu), vytvoří prezentace, vytvoří projekt, jehož zaměření bude reagovat na aktuální potřeby a situaci v místním regionu, v ČR, ve světě (předpokládá se 1 projekt za studium). Vzhledem k individuálním vzdělávacím potřebám žáků se bude výuka orientovat na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci, které odpovídají jejich schopnostem; sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování týmová práce a kooperace, diskuse, podporovat žáky v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, upřednostňování metody kladení otázek a hledání souvislostí; motivační činitelé podpora mezipředmětových vztahů, veřejné prezentace před spolužáky Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení ústního projevu: samostatné, správné a logické vyjadřování, schopnost postihnout souvislosti s ostatními probíranými tematickými celky, schopnost navázat i na ostatní odborné předměty. Hodnocení písemného projevu: správnost, přesnost a pečlivost z hlediska odborného, jazyková správnost. Hodnocení prezentací: výběr důležitých a zajímavých informací, způsob prezentace využití prostředků výpočetní techniky, přehlednost, jazyková správnost, slovní projev - srozumitelnost a souvislost při formulaci myšlenek. Hodnocení projektů: výběr důležitých a zajímavých informací, spolupráce ve skupině, zapojení všech členů, způsob zpracování - využití prostředků výpočetní techniky, přehlednost, jazyková správnost, slovní projev - srozumitelnost a souvislost při formulaci myšlenek Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi: vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru, chápali význam životního prostředí pro člověka, 140

141 uměli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Personální kompetence Absolventi by měli být připraveni: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek, efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolventi by měli být schopni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. Absolventi by měli umět: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nový aplikační software, 141

142 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolventi by měli umět: využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení, správně používat a převádět jednotky Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Cíl: rozvoj klíčových kompetencí orientace v masových médiích, jejich využití a kritické hodnocen, dovednost jednat s lidmi, schopnost diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledání kompromisních řešení, ochota angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech, úcta k materiálním a duchovním hodnotám, dobrému životnímu prostředí a snaha je chránit a zachovat pro budoucí generace. Obsah: komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, společnost její různí členové a společenské skupiny, kultura, náboženství, historický vývoj (především v 19. a 20. století), stát, politický systém, politika, soudobý svět, masová média, morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita. Člověk a životní prostředí Cíl: rozvoj klíčových kompetencí schopnost a zájem učit se poznávat svět a lépe mu rozumět, dovednost efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je vyhodnocovat. Obsah: základy obecné ekologie Informační a komunikační technologie: Cíl: rozvoj klíčových kompetencí schopnost pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky Obsah: 142

143 textový editor tabulkový procesor prezentační program grafický program internet Mezipředmětové vztahy dějepis informační technologie ekonomika český jazyk a literatura základy společenských věd statistika Realizace odborných kompetencí Zeměpis - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vysvětlí rozdíl mezi světadílem a kontinentem jazyk, vysvětlí pojmy vyspělý Sever a nerozvinutý Jih v ekonomické geografii, rozdělí svět z ekonomického hlediska na tři hospodářské makroregiony, vysvětlí pojem HDP. vyhledá státy a města na mapě světa charakterizuje přírodní podmínky Evropy, vyhledá informace o struktuře obyvatelstva a náboženství Evropy v atlase, v odborné literatuře, vymezí geografickou polohu jednotlivých regionů Evropy, posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství jednotlivých regionů Evropy, objasní vývoj severní Evropy a jeho současné postavení, včetně obyvatelstva, porovná hospodářství Spojeného království, Francie a zemí Beneluxu; diskutuje o současných problémech v západní Evropě, prezentuje místa cestovního ruchu Spojeného království a Francie, porovná ekonomickou situaci vyspělých Učivo Hospodářské makroregiony světa světadíly a kontinenty vyspělý Sever, chudý Jih jádrové a periferní oblasti hospodářské makroregiony světa HDP, členění hospodářství na sektory mapa světa Evropský hospodářský makroregion a jeho hlavní zájmová sféra přírodní podmínky obyvatelstvo vymezení regionů práce s mapou 1. Severní Evropa ekonomika 2. Západní Evropa postavení Spojeného království a Francie v současném světě a jejich politický systém současné problémy v západní Evropě(IRA, národnostní skladba v Belgii) cestovní ruch 3. Jižní Evropa ekonomika států jihozápadní Evropy; politické poměry a současné problémy (ETA, italská mafie) cestovní ruch. ministáty Evropy (Andorra, Monako, San 143

144 států severní Evropy a pobaltských států; porovná hospodářství jednotlivých států jihozápadní Evropy, diskutuje o součastných problémech v jihozápadní Evropě (ETA a národnostní problémy ve Španělsku, italská mafie), charakterizuje nejmenší evropské státy a prezentuje jejich turistické zajímavosti, diskutuje o současných problémech a jejich kořenech v jihozápadní Evropě; charakterizuje hospodářství černomořských, balkánských států, charakterizuje hospodářskou situaci jadranských států s ohledem na historický vývoj po roce 1989, porovná politický a hospodářský vývoj v západní a východní části střední Evropy, charakterizuje ekonomickou situaci Německa, alpských států, charakterizuje hospodářství východních zemí střední Evropy, prezentuje místa cestovního ruchu střední Evropy, posoudí vliv přírodních poměrů na hospodářství ČR, vysvětlí přirozený a územní pohyb obyvatelstva, uvede průmyslové oblasti s ohledem na zastoupení jednotlivých odvětví průmyslu, posoudí vliv přírodních faktorů na zemědělství, vymezí jednotlivé regiony České republiky včetně jejich charakteristik a zvláštností, prezentuje místní region z hlediska přírodních podmínek, hospodářství, cestovní ruch, charakterizuje ekonomickou situaci Ruské federace, objasní poválečný politický a hospodářský vývoj Evropy vedoucí ke vzniku Evropské unie, vysvětlí význam Evropské unie. Marino, Vatikán, Malta, Lichtenštejnsko, autonomní oblast Gibraltar) ekonomika černomořských a balkánských států kořeny současných problémů a poválečný vývoj Balkánu 4. Střední Evropa ekonomika Německa a alpských zemí státní zřízení a správní členění Německa a alpských zemí politický a hospodářský vývoj ve 20. století transformujících se zemí střední Evropy charakteristika postkomunistických zemí střední Evropy 5. Česká republika přírodní podmínky obyvatelstvo a sídla česká ekonomika ve 20. století úloha průmyslu a zemědělství v české ekonomice terciární sféra kvartérní sektor regiony České republiky-zeměpisná charakteristika místního regionu zeměpisná charakteristika místního regionu 6. Ruská federace ekonomika Ruské federace státní zřízení politický a ekonomický vývoj Ruska hospodářské vazby s Evropou, státy EU SNS poválečný politický a ekonomický vývoj Ruska a Evropy Evropská unie význam, orgány EU další evropské integrace 144

145 Hospodářský zeměpis v AJ - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vysvětlí základní geografické pojmy, objasní pojmy vyspělý Sever a chudý Jih, rozdělí svět podle forem vlády, zná ekonomicky nejsilnější státy světa, uvede důvody ekonomického zaostávání u rozvojových zemí, dovede objasnit význam a činnosti OSN, orientuje se v základních světových náboženstvích. charakterizuje jednotlivé oceány, uvede příklady průlivů, průplavů, zná pojem výsostné vody, dokáže vysvětlit pojmy brakická voda a salinita, vyhledá informace o ekologických katastrofách, zná hospodářské využití moří a oceánů. popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace, umí popsat jednotlivé zdroje energie s důrazem na ty alternativní a ekologii, orientuje se v nejzávažnějších globálních problémech současnosti, diskutuje o ekologické problematice, vysvětlí pojmy natalita, mortalita, populační exploze. popíše přírodní podmínky amerického kontinentu, vymezí jednotlivé regiony, uvede důležité historické mezníky, posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství Ameriky, zná turistické zajímavosti kontinentu, provede srovnání hospodářství Spojených států a Kanady, charakterizuje hospodářství Střední a Jižní a Ameriky, charakterizuje ostatní státy Jižní Ameriky. Učivo Politická mapa světa ekonomicky vyspělé země rozvojové země hospodářské makroregiony OSN formy vlády světová náboženství Hospodářské využití oceánů mořské právo průplavy, průlivy ekologické katastrofy a jejich důsledky hospodářský význam oceánů a moří Globální problémy lidstva hledání alternativních zdrojů energie sociální zaostalost některých zemí klíčové ekologické problémy urbanizace populační exploze Severní a Jižní Amerika přírodní podmínky obyvatelstvo Spojené státy americké a Kanada hospodářství USA a Kanady státy Střední Ameriky státy Jižní Ameriky Karibské ostrovy 145

146 popíše přírodní podmínky Asie, charakterizuje politický a ekonomický vývoj, posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství Japonska a Koreje, rozdělí svět z ekonomického hlediska na tři hospodářské makroregiony, charakterizuje japonský ekonomický systém, orientuje se v hospodářství nejvyspělejších asijských zemí, srovná ekonomickou a politickou situaci korejských států, charakterizuje nejvýznamnější asijské státy a jejich ekonomiku, vysvětlí vliv politického vývoje na současnou strukturu obyvatelstva, na náboženství a hospodářství zemí jihovýchodní Asie, posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství jihozápadní Asie, srovná obyvatelstvo a hospodářství zemí Střední Asie, Zakavkazska, diskutuje o ekologických, náboženských, národnostních a ekonomických problémech zemí, používá klíčová slova při hledání pramenů, samostatně zpracovává informace má přehled o státech vyvážejících ropu, ví, co je OPEC. posoudí vliv přírodních podmínek na hospodářství, charakterizuje strukturu obyvatelstva objasní výjimečné ekonomické postavení JAR v Africe, zná místa důležitá pro cestovní ruch. Asie Afrika přírodní podmínky obyvatelstvo politický a ekonomický vývoj Asie vymezení regionů státy vyvážející ropu OPEC přírodní podmínky obyvatelstvo problém výživy a hladu mezinárodní humanitární pomoc charakteristika nejvýznamnějších států 146

147 zná přírodní poměry kontinentu a zvláštnosti fauny a flóry, charakterizuje jednotlivé státy Australského svazu, charakterizuje hospodářství Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, porovná strukturu obyvatelstva Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, popíše turistickou atraktivitu Nového Zélandu, zná hlavní ostrovní skupiny Oceánie. zná přírodní poměry, dokáže popsat mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, zná historii dobývání Jižního pólu. CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Austrálie, Nový Zéland, Oceánie přírodní poměry obyvatelstvo hospodářství zvláštnosti fauny a flóry ekonomická situace regionu Antarktida přírodní poměry význam pro podnebí Země a světový oceán surovinové zdroje vědecké výzkumné stanice 147

148 6.12 Tělesná výchova Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Obecným cílem vzdělávání v tělesné výchově je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách, aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. V tělesné výchově usilujeme zejména o výchovu a vzdělání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučující úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k těmto cílům: vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránit, pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života, znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový projev, usilovat o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností, vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž, pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti, usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí, využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad fair play, kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při pohybových činnostech vůbec, podle potřeby spolupracovat, preferovat pravidelné provádění aktivit v denním režimu, eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti, aktivně vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám, orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na tělesné a duševní zdraví, 148

149 zvládat zjišťování základních parametrů tělesné zdatnosti i korekci vlastního pohybového režimu ve shodě se zjištěnými údaji, osvojit si základní způsoby zjišťování svalových dysbalancí a využívat kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení cíleně, s ohledem na vlastní oslabení, převažující způsob života a charakter pracovní zátěže (aktuálně i perspektivně), zvládnout organizační, hygienické a bezpečnostní návyky při pohybových činnostech i v neznámém prostředí, zvládnout základní první pomoc při stavech ohrožujících život, kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání aktuálních negativních tělesných a duševních stavů i jako prostředek k dlouhodobější zdravotní prevence, chápat pohyb jako prostředek duševní hygieny a využívat jej k vytváření hodnotných meziosobních vztahů, samostatně vstupovat do různých rolí a vztahů (hráč, závodník, spoluhráč, protihráč, rozhodčí, organizátor, divák) a upevňovat vztahy v duchu fair play i s přesahem do života školy, rodiny atd. Naznačené cíle by měly na výstupu ze střední odborné školy ústit do pozitivního vztahu k pravidelným pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené a nezbytné součásti zdravého životního stylu moderního člověka. Charakteristika učiva Základní učivo z hlediska uvedených kritérií tvoří teoretické poznatky, průpravná, kondiční, relaxační a jiná cvičení, gymnastika, úpoly, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování, vodní turistika a cykloturistika. Poslední tři jmenované činnosti se nevyučují v hodinách určených učebním plánem v týdenním rozvrhu, pro lyžování, vodní turistiku a cykloturistiku je vyhrazen jeden celý týden, přičemž lyžování absolvují žáci prvního ročníku a sportovní kurz, v jehož rámci je i cykloturistika, žáci druhého ročníku a vodní turistiku žáci třetího ročníku. Sportovní kurzy jsou realizovány podle možností a podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků, aktuální klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Základní učivo je závazné pro všechny neoslabené žáky. Každá z uvedených činností má specifický charakter a funkci. Žáci, kteří splnili požadavky základního učiva, prohlubují ho náročnějšími obměnami, způsoby nebo vazbami, které jsou uváděny v rámci výběrového učiva. Výběrové učivo tedy prohlubuje a rozšiřuje základní učivo, přičemž respektuje a využívá podmínek školy, zájmů žáků a odborného zaměření učitelů. Žákům je pravidelně nabízena možnost kroužku sportovních her. Součástí hodin tělesné výchovy jsou i plavání, spinning, inline bruslení, zumba, squash a jiné aktuální oblíbené sportovní aktivity. Nadaní žáci se pravidelně účastní středoškolských turnajů (v odbíjené, kopané, košíkové, atletice, plavání, florbale, stolním tenisu apod.). Pro žáky prvního ročníku se pravidelně připravují adaptační kurzy, kde se kromě jiného ve velké míře realizují pohybové hry psychomotorické (kontaktní, motivační), dobrodružné aj., jejichž cílem je spolupráce, pomoc při plnění společného úkolu, dále soutěživé hry, hry pro rozvoj pohybové představivosti, tvořivosti a fantazie. Pro žáky prvního ročníku se také pravidelně organizuje lyžařský kurz, který je zaměřený na výuku sjezdového a běžeckého lyžování, snowboardingu, bezpečnost pravidla chování na horách atd. 149

150 Pro žáky druhého ročníku se pravidelně připravuje sportovní kurz, v jehož rámci absolvují studenti aktivity jako cyklistiku, základy horolezectví, orientační běh, triatlon, softbal aj. Kromě sportovních aktivit je kurz spojen s návštěvou významných kulturních památek. Žáci třetích a čtvrtých ročníků se zúčastňují vodáckého kurzu. Pojetí výuky Tělesná výchova je v učebním plánu zařazována v rozsahu 2 vyučovacích hodin v týdnu. Obsah předmětu je koncipován v návaznosti na obsah výuky na ZŠ do deseti tematických okruhů, v jejich rámci je pak učivo členěno na poznatky, potřebné návyky a pohybové činnosti. Obsah učiva je prostředkem pro dosažení cílů jednotlivých etap vzdělání. Učivo je sice rozděleno do ročníků, ale učitel je vybírá v souladu s celkovou koncepcí daného předmětu, s konkrétními podmínkami školy (prostorové, materiální), konkrétní úrovní žáků (skupin, jednotlivců), jejich převažujícími pohybovými zájmy i vzhledem ke svému případnému speciálnímu pohybovému zaměření. Učitel/ka nabízí k osvojení základní učivo, které vychází ze standardu vzdělávání. Konkrétní úroveň osvojení závisí především na individuálních předpokladech žáků. Pro uspokojení zájmu, dovednosti i pohybového nadání jednotlivců, skupin, případně celé třídy slouží učivo rozšiřující. Toto učivo je nezávazné. Učitel ve vyšší etapě vzdělávání se musí při realizaci jednotlivých témat přesvědčit, do jaké míry si žáci osvojili učivo nižší etapy, v případě potřeby se k němu vrátit nebo ho využít k opakování a upevňování pohybových dovedností, k rozvoji pohybových schopností atd. Z výše naznačeného vyplývá, že zařazení rozšiřujícího učiva nebo vypuštění některého námětu základního učiva je v kompetenci učitele, který nejlépe zná předpoklady žáků a konkrétní podmínky školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Rozhodující pro vzdělání je směřování k dílčím a celkovým cílům a respektování individuálních předpokladů žáků. Proto hodnocení žáků vychází z diagnostiky žáků, z poznání jejich předpokladů, aktuálních možností, zdravotního stavu a pohybových zájmů. Rozhodující pro hodnocení žáků je přístup k předmětu, aktivita při jednotlivých činnostech a individuální změny (dovednostní, výkonové, postojové) Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: vyjadřovat se přiměřenou odbornou terminologií, vyvozovat a interpretovat závěry na základě pozorovaných dějů, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální kompetence Absolventi by měli být připraveni: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, pečovat o své fyzické i duševní zdraví. 150

151 Sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, aktivně se zapojovat do týmové práce, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolventi byli schopni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by měli umět: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s informacemi Průřezová témata Člověk a svět práce Předmět tělesná výchova rozvíjí znalosti a dovednosti žáků, které jsou potřebné pro odpovědný přístup k vlastnímu tělu a zdraví. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se pohybovým činnostem věnovali i ve svém volném čase, aby je chápali jako prostředek prevence a nápravy negativních důsledků vysokého pracovního zatížení a životním stylem 21. století. Člověk a životní prostředí Výuka je zaměřena především na péči o zdraví a bezpečnosti zdraví při jakékoli pohybové činnosti. Žáci si také osvojují zásady pobytu v různých přírodních prostředích v jejich souladu, a to bez jakýchkoli zásahů do ekologické rovnováhy těchto prostředí. Součástí výuky jsou i bezpečnostní pravidla pobytu v různých typech přírodního prostředí a řešení krizových situací (záchrana, první pomoc aj.). Občan v demokratické společnosti V rámci výuky zaujímají studenti různé role ve sportovním prostředí (hráč, rozhodčí, divák) a adaptují se na ně. V rámci těchto rolí vystupují a vyjadřují se v soulady s pravidly daných sportovních disciplín a v souladu s pravidly fair-play Mezipředmětové vztahy Základy přírodních věd Občanská nauka Informační technologie Dějepis 151

152 Realizace odborných kompetencí CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Učivo je sice členěno do ročníků, ale učitel je vybírá v souladu s celkovou koncepcí daného předmětu, s konkrétními podmínkami školy (prostorové, materiální), konkrétní úrovní žáků (skupin, jednotlivců), jejich převažujícími pohybovými zájmy i vzhledem ke svému případnému speciálnímu pohybovému zaměření. Tělesná výchova 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: rozumí významu přípravy organismu, (zahřátí a protažení) před pohybovou činností i významu péče o tělo (strečink, relaxace, zásady hygieny) po skončení pohybové činnosti, volí sportovní vybavení)výzbroj a výstroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat, uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách, uplatňuje zásady sportovního tréninku dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem. dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost. rozliší správné a vadné držení těla, ovlivní správné držení vlastního těla, použije prevenci před nemocemi pohybového aparátu. dokáže správně ovlivnit držení vlastního těla vhodným výběrem cviků, rozumí významu protahovacích a posilovacích cvičení pro správné držení těla a prevenci před nemocemi pohybového aparátu, je schopen provést technicky správně kotoul vpřed a vzad, aplikuje tyto dovednosti na obměny kotoulů vpřed a vzad kotoul letmo, kotoul do zášvihu, dokáže bezpečně provést stoj na rukou ve volném prostoru s dopomocí, zvládá základy přemetu stranou, bez obav zvládá přeskok přes zvýšené Učivo Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika, zásady sportovního tréninku výstroj, výzbroj, údržba základní pohybové činnosti rozvíjející rychlostní, silové, vytrvalostní a pohybové předpoklady; pojem aktivní zdraví hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech vhodný cvičební úbor a obutí záchrana a dopomoc, zásady chování a jednání v různém prostředí Pohybové dovednosti obratnostní rychlostní vytrvalostní silové Tělesná cvičení pořadová, všestranně rozvíjející kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj. Gymnastika všeobecně pohybově rozvíjející cvičení akrobacie kotoul vpřed a jeho obměny, kotoul vzad, stoj na rukou, přemet stranou, váha předklonmo přeskok přes zvýšené nářadí 152

153 nářadí, s odrazovým můstkem i bez něho, umí dávat dopomoc jiným žákům při přeskoku. zvládá správnou techniku běhu a startů rozlišuje vhodnost použití jednotlivých druhů startů podle délky trati, umí spojit rozběh s odrazem, rozlišuje hody a vrhy, umí provést vrh koulí libovolnou technikou, bere v úvahu bezpečnostní opatření při vrhu koulí. zvládá přiměřeně svým schopnostem techniku přihrávky, střelby a vedení míče (florbal, futsal), dribling (basketbal), participuje na týmových herních činnostech družstva, orientuje se v pravidlech daných disciplín je seznámen se základy taktiky hry dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání. dokáže se orientovat pod vodou, zvládá základní techniku splývání, ovládá techniku prsa a kraul v základním provedení. dokáže správně volit typ vosku na určitý druh sněhu, je schopen samostatně provést elementární úpravu lyží, ovládá techniku střídavého dvoudobého běhu, ovládá základní techniku bruslení, dokáže vybrat typ a obtížnost sjezdovky podle svých aktuálních schopností, dokáže regulovaně sjet sjezdovku vybraným stylem, umí bezpečně zatáčet a brzdit zná pravidla chování na sjezdovce a je schopen poskytnou první pomoc. ovládá základy bruslení na ledě nebo inline (jízda vpřed, změna směru jízdy, zastavení) zvládá pádovou techniku, dokáže využívat techniky pádů i v ostatních sportovních činnostech, zná způsoby používání strojů ve fitcentru a dokáže je využít k posilování, volí typ strojů, cvičení a zátěže podle partií, které chce posilovat, zná způsob používání kola pro spinning Atletika běhy (krátké, střední, dlouhé tratě) starty skok vysoký vrh koulí Sportovní hry florbal (herní činnosti jednotlivce) basketbal (herní činnosti jednotlivce) volejbal (herní činnosti jednotlivce) futsal (herní činnosti jednotlivce Plavání adaptace na vodní prostředí dva plavecké způsoby (kraul, prsa) Lyžování kurz základy sjezdového lyžování (zatáčení, zastavování, sjíždění i přes terénní nerovnosti) základy běžeckého lyžování chování při pohybu v horském prostředí základy snowboardingu Ostatní pohybové aktivity bruslení úpoly fitness (posilovna) spinning (dívky) squash 153

154 dovede hrát squash. prokáže úroveň své tělesné zdatnosti s pomocí standardizovaných testových baterií. prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným. Testování a rozvoj tělesné zdatnosti motorické testy První pomoc úrazy a náhlé zdravotní příhody poranění a postup při zajištění poraněného při sportovní činnosti 154

155 Tělesná výchova 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: volí vhodné pohybové činnosti pro rozvoj jednotlivých pohybových předpokladů, dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem, chápe význam pojmů aktivní zdraví a zdravý životní styl a dokáže stanovit, které pohybové činnosti jsou zdraví prospěšné a které jsou zdraví škodlivé, komunikuje při pohybových činnostech, dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii. je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit, ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání, uplatňuje osvojené způsoby relaxace. dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost ve vybraných pohybových činnostech (sportovních hrách, atletice, gymnastice atd.) použije základní akrobatické cviky naučené v prvním ročníku ve zdokonalené formě, dokáže spojit akrobatické cviky v jednoduché akrobatické řady, ovládá správnou techniku výmyku, přešvihu únožmo a seskoku odskokem, provádí dopomoc při cvičení na hrazdě a uplatňuje osvojené způsoby přeskoku přes zvýšené nářadí, bezpečně překonává překážku roznožným i skrčným způsobem, umí dávat dopomoc jiným žákům při přeskoku. zdokonaluje a demonstruje správnou techniku běhu a startů, uplatňuje zásady atletického tréninku s cílem vylepšit své výkony z prvního ročníku (rychlé a vytrvalostní běhy, skok do dálky), ovládá správnou techniku jednotlivých stylů skoku vysokého (stredl, nůžky, flop), umí provést hod granátem správnou technikou, dokáže spojit rozběh s odhodem, bere v úvahu bezpečnostní opatření při Učivo Teoretické poznatky základní pohybové činnosti rozvíjející rychlostní, silové, vytrvalostní a pohybové předpoklady pojem aktivní zdraví odborné názvosloví, komunikace Zdravotní tělesná výchova speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení pohybové aktivity, zejména gymnastická cvičení, pohybové hry Pohybové dovednosti obratnostní rychlostní vytrvalostní silové Gymnastika cvičení na nářadí hrazda akrobacie sestavy přeskok přes zvýšené nářadí šplh Atletika zdokonalování techniky běhu (krátké, střední, dlouhé tratě běhy) zdokonalování techniky startů skok vysoký (techniky) hod granátem 155

156 hodech. zdokonaluje všechny herní činnosti jednotlivce naučení v prvním ročníku, aplikuje herní činnosti jednotlivce v herních kombinacích, orientuje se v základních nácvikách herních kombinací, participuje na týmových herních činnostech družstva, orientuje se v pravidlech daných disciplín, dovede rozlišit jednání fair-play od nesportovního jednání; dovede uplatňovat techniku a základy taktiky při sportovních hrách- zdokonaluje techniku plaveckých způsobů prsa, kraul, ovládá techniku znak, motýl v základním provedení, ovládá techniku plavání pod vodou. je schopen orientovat se v mapě; je schopen naplánovat pěší, cykloturistický výlet podle svých možností, aktuálního stavu, počasí atd, zná pravidla triatlonu a je schopen absolvovat závod v krátkém triatlonu, zná bezpečnostní pravidla při jízdě na kole na silnici i v terénu, zná bezpečnostní pravidla při jízdě na kole na silnici i v terénu ve skupině, ovládá základní horolezecké uzly, zná bezpečnostní pravidla při horolezectví, je schopen se orientovat v terénu dle značek v mapě (oplocenka, vrstevnice aj.). zdokonaluje své bruslařské dovednosti osvojené v prvním ročníku, orientuje se v základních pravidlech úpolových sportů, zná rozdíly v pravidlech mezi šestkovým a plážovým volejbalem, je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby, volí typ fitness tréninků podle svých možností a zdravotního stavu, orientuje se v pravidlech squashe a dokáže odehrát utkání s jejich aplikací. prokáže úroveň své tělesné zdatnosti s pomocí standardizovaných testových baterií, Sportovní hry volejbal zdokonalování herních činností jednotlivce, nácvik herních kombinací kopaná a sálová kopaná zdokonalování herních činností jednotlivce, nácvik herních kombinací basketbal zdokonalování herních činností jednotlivce, nácvik herních kombinací florbal zdokonalování herních činností jednotlivce, nácvik herních kombinací netradiční sportovní hry softball, badminton, líný tenis Plavání zdokonalování techniky stylů prsa, kraul technika plaveckých způsobů (znak, motýl) Turistika a sporty v přírodě kurz příprava turistické akce orientace v krajině pěší turistika cykloturistika triatlon horolezectví orientační běh Ostatní pohybové aktivity bruslení úpoly (řeckořímský zápas) fitness (posilování) aerobic, zumba (dívky) squash plážový volejbal Testování a rozvoj tělesné zdatnosti průběžné motorické testy 156

157 porovná své výsledky s výsledky jiných žáků a se svými výsledky z předchozího roku. prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci při náhlých kritických stavech. popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel, dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně reagovat, prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným. První pomoc stavy bezprostředně ohrožující život, šok Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí živelní pohromy havárie krizové situace základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace) 157

158 Tělesná výchova 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci, dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu, potlačí projevy negativních emocí spojených se sportem, vysvětlí pojem doping a uvede příklady z praxe, uvede možné následky používání podpůrných látek, rozliší míru škodlivosti vlivu alkoholu, tabáku a drog na pohybovou výkonnost a tělesnou zdatnost. uplatňuje zásady sportovního tréninku s cílem vylepšit své výkony z předchozích ročníků (rychlé a vytrvalostní běhy, skoky, hody, vrhy), pozná chybně a správně provedené pohybové činnosti, umí analyzovat a hodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu, ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy. dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost, je schopen si zvolit taková cvičení, která rozvíjí jednotlivé druhy motorických dovedností. dokáže spojit akrobatické cviky ve složitější akrobatické řady s využitím doplňujících cviků (obraty, skoky a poskoky), zvládá správnou techniku cviků na hrazdě a přeskoku přes zvýšené nářadí, osvojené v předchozích ročnících, využívá své dovednosti v náročnějších podmínkách (výška hrazdy, výška nářadí, vzdálenost odrazového můstku), zvládá rovnovážná cvičení a chůzi po kladině, je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu). dokáže přizpůsobit běh podmínkám daného terénu, používá vhodnou výstroj pro běh v různých klimatických podmínkách, Učivo Teoretické poznatky pravidla her, závodů a soutěží sportovní diváctví rozdíly mezi rekreačním, výkonnostním a vrcholovým sportem negativní jevy ve sportu rozhodování, zásady sestavování a vedení sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně zaměřených cvičení Tělesná cvičení kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační Pohybové dovednosti obratnostní rychlostní vytrvalostní silové Gymnastika cvičení s náčiním (švihadla), cvičení na nářadí (hrazda, kladina), akrobacie, šplh pohybové činnosti a kondiční programy cvičení s hudebním rytmickým doprovodem, tanec Atletika běhy (krátké, střední, dlouhé tratě běhy) technika překážkového běhu skok vysoký 158

159 je schopen si rozvrhnout síly při různých délkách a profilech tratí, zdokonaluje techniku jednotlivých stylů skoku vysokého osvojených v předchozích ročnících, ovládá techniku překážkového běhu. využívá herních kombinací obranných i útočných v herních systémech, je schopen rozlišit obranný a útočný herním systém, participuje na týmových herních činnostech družstva v herních systémech, uplatňuje techniku a základy taktiky při sportovních hrách, odstraňuje své nedostatky, je schopen řídit utkání ve vybraných sportovních hrách. ovládá všechny plavecké styly osvojené v předchozích ročnících a neustále je zdokonaluje, je schopen uplavat zvolenou vzdálenost vybraným plaveckým stylem, podle situace je schopen poskytnout dopomoc unavenému plavci či záchranu tonoucího. ovládá techniku jízdy na vybraných plavidlech a techniku zatáčení, používá vhodné ochranné pomůcky (plovací vesta, helma), je schopen použít záchranných vodáckých prostředků (házecí pytlík), je schopen podle aktuálních podmínek vyhodnotit sjízdnost řeky, orientuje se v základní vodácké terminologii. využívá ochranných pomůcek (helma, chrániče, rukavice) při bruslení, dbá bezpečnosti svojí i ostatních bruslařů na sportovišti, je schopen změnit směr jízdy vzhledem k měnícím se podmínkám, orientuje se v základních pravidlech bojových sportů, aplikuje dovednosti z šestkového volejbalu do plážového volejbalu, dokáže organizovat turnaj ve squashi nebo plážovém volejbale. prokáže úroveň své tělesné zdatnosti s pomocí standardizovaných testových krosový běh Sportovní hry odbíjená - rozhodování, nácvik herních systémů kopaná rozhodování, nácvik herních systémů košíková rozhodování, nácvik herních systémů florbal rozhodování, nácvik herních systémů netradiční sportovní hry indoor softball, faustball, ringo, rozhodování Plavání zdokonalování techniky všech plaveckých způsobů; záchrana tonoucího, dopomoc unavenému plavci; plavecká vytrvalost Vodáctví kurz technika pádlování (přímý záběr, kontra záběr, přitahování, odlamování) technika zatáčení Ostatní pohybové aktivity inline bruslení úpoly (zápas, bojové sporty) fitness (fitcentra) aerobic, zumba (dívky) spinning squash plážový volejbal Testování a rozvoj tělesné zdatnosti průběžné motorické testy 159

160 baterií, porovná své výsledky s výsledky jiných žáků a se svými výsledky z předchozích roku. je schopen provést kardiopulmonální resuscitaci k udržení základních vitálních funkcí. CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - První pomoc kardiopulmonální resuscitace 160

161 Tělesná výchova 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu, dovede o nich diskutovat, analyzovat je a hodnotit. dokáže rozlišit nevhodné a vhodné pohybové aktivity vzhledem k poruše svého zdraví, zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení, dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji; sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci, navrhne kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej. uplatňuje zásady sportovního tréninku s cílem vylepšit úroveň svých, pohybových dovedností osvojených z předchozích ročníků, uplatňuje zásady přípravy organismu před pohybovou činností a zásady uklidnění organismu po skončení pohybové činnosti. vylepšuje své výkony a zvyšuje úroveň svých dovedností při cvičení všeho druhu (akrobacie, cvičení na hrazdě a na kruzích, přeskok, šplh). uplatňuje zásady sportovního tréninku s cílem vylepšit své výkony z předchozích ročníků (rychlé a vytrvalostní běhy, skoky, hody, vrhy). uplatňuje všechny naučené činnosti, dovednosti a znalosti při hře, vyhledává kolektivní sporty s vědomím jejich pozitivního působení na psychiku člověka. ovládá všechny plavecké styly osvojené v předchozích ročnících a neustále je zdokonaluje, je schopen provést vodní záchranu, uplatňuje bezpečnostní a hygienické zásady při pohybu ve vodním prostředí, Učivo Teoretické poznatky oblast zdraví a pohybu význam pohybu pro zdraví prostředky ke všeobecnému rozvoji, k regeneraci, kompenzaci a relaxaci zdroje informací Zdravotní tělesná výchova kontraindikované pohybové aktivity nápravná a kompenzační cvičení relaxační a kondiční cvičení Pohybové dovednosti obratnostní rychlostní vytrvalostní silové Gymnastika akrobatické prvky cvičení na hrazdě přeskok přes zvýšené nářadí Atletika běhy skoky hody, vrhy Sportovní hry odbíjená hra kopaná hra košíková hra florbal hra netradiční sportovní hry indoor softball, faustball, ringo atd. Plavání zdokonalování techniky všech plaveckých způsobů vodní záchrana 161

162 uplatňuje všechny znalosti, dovednosti, bezpečnostní zásady osvojené v předchozích ročnících, dokáže připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem, aktivně vyhledává oblíbené pohybové aktivity a zařazuje je jako součást každodenního života. prokáže úroveň své tělesné zdatnosti s pomocí standardizovaných testových baterií, porovná své výsledky s výsledky jiných žáků a se svými výsledky z předchozích roků. prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným, aplikuje znalosti a dovednosti získaných v předchozích ročnících. Ostatní pohybové aktivity inline bruslení úpoly (zápas, bojové sporty) fitness (fitcentra) aerobic, zumba (dívky) spinning squash plážový volejbal Testování a rozvoj tělesné zdatnosti průběžné motorické testy měření výkonů První pomoc úrazy a náhle zdravotní příhody poranění a postup při zajištění poraněného při sportovní činnosti stavy bezprostředně ovlivňující život, šok 162

163 6.13 Ekonomika Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, vede k hospodárnému jednání, chování a uplatňování ekonomických hledisek při alokaci zdrojů, s ostatními ekonomickými předměty (účetnictví, právo) je základem odborného vzdělání, předává žákům teoretické znalosti v oblasti mikroekonomie a makroekonomie, které žákovi umožní lépe posoudit stav národního hospodářství a směr jeho vývoje, seznámí žáky se základními podnikovými činnostmi (hlavní činnost podniku, zásobování, personální činnosti, odbyt), učivo o finančním hospodaření podniku umožní žákům porozumět principu hospodaření podniku, seznámit žáky s problematikou finančního trhu, seznámí žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání, předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, prodejní činnosti, financování podniku, finančním trhu, hospodářské politice a místě národního hospodářství ve světové ekonomice, učí žáky základním ekonomickým dovednostem, které pak využívají v praxi, učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování jednoduchých samostatných úkolů. Charakteristika učiva Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. 1. ročník: 3 hodiny týdně. Učivo 1. ročníku je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, jako jsou cíle a základy hospodaření, podnik, podnikání, podnikové činnosti, finanční hospodaření podniku. 2. ročník: 2 hodiny týdně. Učivo prohlubuje vědomosti získané v 1. ročníku, směřuje ke zvládnutí znalostí o národním a světovém hospodářství, marketingu, zásobách a logistice, dlouhodobém majetku a lidských zdrojích v podniku. 3. ročník: 1 hodina týdně. Třetí ročník je zaměřen na probírání učiva, které se týká finančního trhu, finančního trhu, financování podniku a obchodní činnosti podniku. 4. ročník: 1 hodina týdně. Učivo prohlubuje znalosti v oblasti prodejní činnosti, managementu. 163

164 Pojetí výuky V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: výklad navazující na texty učebnice a platné právní normy (např. daňové zákony, živnostenský zákon, obchodní zákoník apod.) a doplňovaný problémovým vyučováním, referáty, při jejich zpracovávání využívají studenti odbornou literaturu, popřípadě internet, ve vhodných tematických celcích konkrétní příklady z reálné praxe, využití prostředků výpočetní techniky vyhledávání aktuálních informací prostřednictvím internetu a jejich aplikace při řešení úkolů, při zpracování informací se využívá vhodný software (EXCEL, WORD, ekonomický software), práce s aktuálními formuláři (studenti je získávají samostatně prostřednictvím internetu nebo příslušných institucí), diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí studentů z běžného života, samostatná, popř. skupinová práce, dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe (např. pracovníků bank, VZP, OSSZ apod.), s nimiž jsou studenti schopni diskutovat na daná témata, uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů (účetnictví, právo, praxe - fiktivní firma, integrovaný ekonomický předmět, informační technologie atd.), účast na ekonomických soutěžích Hodnocení výsledků žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Žáci při ústním projevu: správně formulují z hlediska odborného, mluví souvisle, srozumitelně a jazykově správně, znají souvislosti s ostatními probíranými tematickými celky, jsou schopni navázat i na ostatní odborné předměty. Žáci při písemném projevu: pracují správně, přesně a pečlivě z hlediska odborného, dbají na jazykovou stránku, pracují samostatně i týmově. Ostatní hodnocení: vypracovávají a přednášejí referáty na dané téma, pracují s internetem. Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 164

165 správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.). Personální kompetence Tzn., aby absolventi byli schopni: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně, reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat sociální kompetence, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolventi by měli být schopni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické) a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nový aplikační software, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. 165

166 Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolventi by měli být schopni: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru, zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení, správně používat a převádět jednotky, nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení, provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu, sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků. Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by měli: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady; být připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám, dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Občanské kompetence Předmět ekonomika rozvíjí zejména: odpovědné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání, dodržování zákonů a pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí, jednání v souladu s morálními principy, uplatňování demokratického přístupu, zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě, chápání významu životního prostředí, umění myslet kriticky, tvorba vlastního úsudku, schopnost diskuse s jinými lidmi Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 166

167 Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů: rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečňování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu, písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority, vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy, zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich informačního zázemí, Informační a komunikační technologie Mezipředmětové vztahy účetnictví základy společenských věd praxe informační technologie písemná a elektronická komunikace hospodářský zeměpis matematika Realizace odborných kompetencí 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP, zdůvodní úlohu státního odborového dozoru nad bezpečností práce, dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, uvede základní bezpečnostní požadavky Učivo Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 167

168 při práci na počítačích a dbá na jejich dodržování, uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci, poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti, uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu. správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy, vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny, posoudí správně vliv ceny na nabídku a poptávku, na příkladu popíše fungování tržního mechanismu. rozliší základní druhy oběžného majetku, na příkladu ukáže postup pořízení materiálu vypočte plánovanou spotřebu materiálu, vypočítá ukazatele obratu zásob, provede jednoduchý výběr dodavatele. rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jejich základní druhy, provádí běžné výpočty odpisů, kapacity a jejího využití, efektivnosti investic a komentuje výsledky. na příkladu popíše základní způsoby získávání zaměstnanců, určí kritéria pro výběr zaměstnanců, charakterizuje jednotlivé metody hodnocení zaměstnanců. orientuje se v zákonné úpravě mzdových předpisů, posoudí na jednoduchých příkladech vhodnost použitých forem mzdy, vypočte hrubou mzdu, zdravotní a sociální pojištění, náhrady mezd, zdanitelnou mzdu, čistou mzdu, nemocenské dávky, částku k výplatě, odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska mzdy, pojištění a daně z příjmů. Podstata fungování tržní ekonomiky potřeby, statky, služby, spotřeba vzácnost výroba výrobní faktory hospodářský proces trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena, racionální chování spotřebitele Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem členění oběžného majetku zásoby, pořízení zásob oceňování zásob optimalizace zásob a nákupů spotřeba materiálu rychlost obratu zásob Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem dlouhodobý majetek, členění, opotřebení, odpisy, kapacita pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovněprávní vztahy zjištění potřeby zaměstnanců získávání a výběr zaměstnanců hodnocení zaměstnanců Mzdy a zdravotní a sociální pojištění mzdové předpisy složky mzdy výpočet mzdy zákonné odvody 168

169 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: uvede příklady podniků ve vybraných odvětvích národního hospodářství, vysvětlí hodnotu ukazatelů národního hospodářství, vysvětlí příčiny a druhy nezaměstnanosti, vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel, vysvětlí význam platební bilance, charakterizuje její jednotlivé složky, srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu, na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpočtu. na příkladech charakterizuje průběh výrobní činnosti, na příkladu ukáže význam řízení jakosti v moderním podniku, v typovém příkladu vypočítá úspory z rozsahu, posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti. odliší typické náklady podle probíraného členění, na příkladu ukáže náklady obětované příležitosti a utopené náklady, posoudí a na příkladu ukáže vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje, uvede příklady zvyšování výnosů, vypočte zvýšení nebo snížení výnosů vzniklé změnou prodeje nebo ceny. Učivo Národní hospodářství činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství hrubý domácí produkt nezaměstnanost inflace platební bilance subjekty působící v národním hospodářství státní rozpočet Výrobní činnost podniku výroba, jakost úspory z rozsahu ekologie výrobní činnosti podniků v daném zaměření Náklady a výnosy členění nákladů možnosti snižování nákladů náklady obětované příležitosti, utopené náklady nákladový a marketingový přístup k ceně členění výnosů možnosti zvyšování výnosů 169

170 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: porovná vhodnost užití vlastních a cizích zdrojů financování, sestaví platební kalendář, charakterizuje cash-flow firmy, posoudí možnost užití peněz s ohledem na výnos a riziko. používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle kurzovního lístku, vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN, rozliší složky finančního trhu, rozlišuje krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, majetkové papíry a dluhopisy, na příkladu vysvětlí pohyb kurzů cenných papírů, odliší RM systém a burzu, odliší poslání centrální banky a komerčních bank, rozliší druhy úvěrů, jejich použití, provede jednoduché srovnání výhodnosti peněžních produktů, vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby. rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti, navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti, navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a vybere nejvýhodnější finanční produkt pro jejich investování, vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, zdůvodní své rozhodnutí a posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení, dovede posoudit služby nabízené peněžními ústavy a jinými subjekty a jejich možná rizika. Učivo Zdroje financování, finanční řízení Vlastní kapitál Tvorba základního kapitálu v a.s. a s.r.o. Kapitálové fondy Cizí kapitál Krátkodobé a dlouhodobé financování cash- flow finanční řízení Finanční trh platební styk v národní a zahraniční měně proková míra peníze, členění finančního trhu cenné papíry úročení a diskontování banky další subjekty finančního trhu burza RM systém role centrální banky Investiční a podílové fondy Penzijní fondy Stavební spořitelny pojišťovny Finanční gramotnost (člověk v lidském společenství) majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních záležitostech jedince a rodiny, rozpočtu a domácnosti, zodpovědné hospodaření řešení krizových finančních situací, sociální zajištění občanů 170

171 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: na příkladech charakterizuje průběh obchodní činnosti, charakterizuje velkoobchod a maloobchod, stanoví cenu, se orientuje v předpisech na ochranu spotřebitele, charakterizuje poprodejní služby, uvede příklady průzkumu trhu, je si vědom rizik spojených s prodejem do zahraničí. na příkladech ukáže výhodnost mezinárodního obchodu, absolutní a komparativní výhody, posoudí dopad restriktivních opatření na mezinárodní obchod, popíše strukturu EU, aplikuje poznatky o společném trhu a uvede typické příklady, uvede příklady organizací ovlivňujících mezinárodní ekonomiku - Světová banka, WTO, Mezinárodní měnový fond, OECD, OPEC atd. vyjmenuje nejvýznamnější podniky operující na mezinárodním poli v daném zaměření. Učivo Obchodní činnost obchodní činnost prodej mezi podniky v tuzemsku obchodní případ při prodeji mimo ČR Světová ekonomika mezinárodní obchod restrikce v mezinárodním obchodě Evropská unie, vztah EU - Česká republika další organizace ovlivňující mezinárodní ekonomiku mezinárodní obchod v daném zaměření 171

172 6.14 Účetnictví a daně Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník (1+2) Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 212 ( ) (teorie+práce na PC) Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Smyslem předmětu účetnictví je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků a poskytnout jim znalosti principů účtování. Osvojení učiva tohoto okruhu je nezbytným předpokladem pro vytvoření ucelené představy o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením. Významným úkolem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě. Předmět účetnictví vede žáky k samostatnému vyhledávání aktuálních ekonomických informací, díky kterým se naučí žáci zabezpečit finanční zdraví podniku a naučí se rozumně alokovat podnikové zdroje. Žáci poznají nezbytnost daňové zátěže a naučí se rozlišovat jednotlivé druhy daní. Žáci se naučí správně a efektivně obsluhovat a využívat ekonomický/účetní software, navyknou si kontrolovat nastavení správných parametrů ekonomického softwaru a navyknou si také ověřovat správné fungování ekonomických programů i s ohledem na platnou právní úpravu. Nedílnou součástí předmětu je využívání základních znalostí právních norem týkajících se účetnictví a uvědomování si následků z jejich nedodržování. Cílem předmětu je vypěstovat v žácích schopnosti hodnotit číselné údaje získané účetnictvím pro podnikatelské rozhodování a návyk kontrolovat výsledky své práce. Předmět účetnictví spolu s ekonomikou, právem a založením a provozem podniku jsou považovány za stěžejní ekonomické předměty a tvoří osu odborného vzdělávání. Charakteristika učiva Učivo je zaměřeno především na poznatky dlouhodobější platnosti, aby z něho mohli absolventi vycházet při své činnosti a správně se orientovat v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. 2. ročník 2 hodiny týdně. V prvním pololetí směřuje učivo ke zvládnutí základů účtování na syntetických účtech. Druhé pololetí je věnováno daňové problematice včetně daňové evidence. Žák zde získá základní přehled o daňové soustavě a jednotlivých typech daní včetně jejich výpočtu. 3. ročník 2 hodiny týdně. Učivo objasňuje účtování zásob, dlouhodobého majetku, krátkodobého finančního majetku a krátkodobých finančních zdrojů, zúčtovacích vztahů, kapitálových účtů. 4. ročník 1hodina týdně-teorie, 2 hodiny týdně práce na PC. Učivo rozvíjí účtování nákladů a výnosů, vyúsťuje do problematiky účetní uzávěrky a účetní závěrky. Žák rozumí účetním výstupům, které získává zpracováním praktických účetních příkladů na počítači. 172

173 Základní metody výuky jsou vysvětlování a výklad, rozhovorem se žáky se odvozují postupy účtování a následuje praktické procvičování. Studenti při práci využívají účtový rozvrh, provádějí účetní zápisy do účetních knih ručně nebo pomocí účetního programu, zpracovávají souvislé účetní příklady s účetními doklady na příslušném účetním software, vyhledávají aktuální informace na internetu nebo v odborných časopisech. Zjištěné informace žáci posuzují a využívají při samostatném řešení zadaných úkolů a jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. V průběhu studia zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe, zjištěné výsledky interpretují, kriticky posuzují, hledají klady a zápory a navrhují varianty řešení pro ekonomické rozhodování. Vyučující by měl u žáků vytvořit přesvědčení, že účetnictví má nezastupitelné místo při sběru, třídění a zpracování informací potřebných při řízení podniku. V rámci mezipředmětových vztahů s integrovaným ekonomickým předmětem a předmětem praxe žáci tyto skutečnosti prakticky realizují a ověřují si tak kompetence získané v předmětu účetnictví. Žáci prezentují své vědomosti a schopnosti na veřejných akcích, např. na soutěžích, v projektových zaměstnáních (Školní veletrh fiktivních firem) apod. Při výuce se používá Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost, sbírky příkladů k učebnicím účetnictví autor ing. Pavel Štohl, Zákon o účetnictví, České účetní standardy - vždy aktuální vydání Hodnocení výsledků žáků Výsledky vzdělávání můžeme diagnostikovat pozorováním práce a chování žáků ve vyučování, zvládnutí obsahu vzdělávání kontrolovat zkoušením. Metodou kontroly jsou zkoušky písemné, praktické a ústní. V písemné zkoušce se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné práce žáka. Praktické zkoušky prokazují dovednosti žáků především činnostního charakteru. Žáci vypracovávají úkoly převzaté z praktického života. Ústně jsou žáci zkoušeni průběžně v jednotlivých hodinách, hodnotí se přesná formulace při ústním projevu z hlediska odborné i jazykové správnosti Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Vzdělávání v účetnictví směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence: jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném, dbali na dodržování zákonů a pravidel chování (např. téma o platebním styku, zúčtovacích vztazích a daních), aktivně se zajímali o politické, hospodářské a společenské dění, uměli myslet kriticky (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů), dokázali zkoumat věrohodnost informací (např. kontrola správnosti účetních dokladů), nenechávali se manipulovat (např. úprava výsledku hospodaření na daňový základ), tvořili si vlastní názor a byli schopni o něm diskutovat, vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných, formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, efektivně se učili a pracovali, 173

174 využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učili se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímali hodnocení výsledků své práce ze strany jiných lidí, přiměřeně na ně reagovali, přijímali radu i kritiku, soustavně se vzdělávali, adaptovali se na měnící se pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovali, přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly, pracovali v týmu, podněcovali práci v týmu vlastními návrhy, řešili samostatně běžné pracovní úkoly, uplatňovali při řešení různé metody myšlení a volili prostředky a způsoby vhodné k jejich splnění, pracovali s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, prováděli reálný odhad výsledku řešení praktického příkladu, sestavili ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků Průřezová témata Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Občan v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Mezipředmětové vztahy ekonomika management informační technologie právo Realizace odborných kompetencí Účetnictví a daně - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: rozumí pojmům aktiva a pasiva a chápe vztahy mezi nimi, sestaví jednoduchou rozvahu, pochopí podstatu podvojného zápisu a zachytí změny na účtech, chápe postup účtování během účetního období, vyřeší jednoduchý příklad, dokáže použít zákon o účetnictví, navrhne konkrétní účtový rozvrh. pracuje s účtovou osnovou a účtovým rozvrhem, účtuje základní operace v knihách syntetické Učivo Základy účetnictví podstata, význam,funkce účetnictví zákonná úprava účetní soustavy majetek podniku a zdroje jeho krytí rozvaha charakteristika a vznik rozvahových účtů charakteristika a vznik výsledkových účtů metoda podvojného zápisu směrná účtová osnova, účtový rozvrh syntetická a analytická evidence Základy účtování na syntetických účtech finanční majetek materiál a zboží 174

175 evidence, provádí opravy účetních zápisů, rozumí základní analytické evidenci, chápe podstatu inventarizace jako nástroje kontroly, samostatně vyřeší souvislý příklad, ověří náležitosti a provede likvidaci účetních dokladů při běžném účtování. orientuje se v daňové soustavě ČR pracuje se základními daňovými pojmy (např. daňový subjekt, daňová povinnost, správce daně, registrace daně, platba daně atd.), rozlišuje přímé a nepřímé daně, posoudí úplnost náležitostí daňových dokladů. orientuje se v zákoně o DPH chápe pojmy: předmět daně, osoby povinné k dani, osoby osvobozené, registrace, daňové doklady, evidence DPH), sestaví jednoduché daňové přiznání chápe vztahy mezi plátci a neplátci DPH vypočítá DPH na vstupu a na výstupu a daňovou povinnost. orientuje se v zákoně o dani z příjmu FO chápe pojmy - poplatník, plátce, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, slevy na dani, odčitatelné položky, posoudí na typických příkladech použití zvláštní sazby daně, vypočítá daňový základ, sestaví jednoduché daňové přiznání. orientuje se v zákoně o dani z příjmu PO chápe pojmy - poplatník, předmět daně, osvobození od daně, zdaňovací období, základ daně, odčitatelné položky, slevy na dani, vypočítá daňový základ, sestaví jednoduché daňové přiznání, stanoví výši záloh a termíny splatnosti. stručně charakterizuje jednotlivé druhy daní je schopen nalézt potřebné údaje v příslušných daňových zákonech, pracuje s běžnými položkami daňově uznatelných a neuznatelných nákladů a výnosů, určí subjekty oprávněné vést daňovou evidenci, dlouhodobý majetek účtování mezd účtování výrobků náklady a výnosy Daňová soustava ČR druhy daní přímé a nepřímé daně správa daní Daň z přidané hodnoty ednoduché daňové přiznání Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Ostatní daně spotřební daň silniční daň daň z nemovitosti daň z převodu nemovitosti daň dědická a darovací Daňová evidence charakteristika 175

176 vede daňovou evidenci, určí základní nepeněžní operace na konci účetního období, vyčíslí výsledek hospodaření. Účetnictví - 3. ročník knihy daňové evidence uzavření knih na konci účetního období Výsledky vzdělávání, žák: vyhotoví účetní doklady a vede analytickou evidenci, účtuje způsobem A i B podle dokladů (příjemka, výdejka, došlá faktura), posoudí klady a zápory vybraného způsobu účtování, zná metody oceňování zásob, účtuje o nákupu a prodeji zboží, účtuje o nedokončené výrobě a o výrobcích. účtuje podle dokladů - pořízení, odpisy, vyřazení DM, orientuje se v zařazení majetku dle SKP a v odpisovém plánu, vyhotoví účetní doklady a vede analytickou evidenci, posoudí vhodnost volby způsobu odepisování, účtuje o finančním leasingu u nájemce. vyhotoví pokladní doklady, účtuje podle výpisů z bankovních účtů a pokladních dokladů, vypočte a zaúčtuje kurzové rozdíly, účtuje nákup a prodej krátkodobých cenných papírů. podle obsahu je schopen určit pohledávku či závazek, zpracuje faktury, vede knihy faktur a účtuje nákup a prodej v Kč i v cizí měně, účtuje DPH na vstupu i na výstupu při obchodování v tuzemsku, v EU a s třetími zeměmi, účtuje další závazky a pohledávky z obchodního styku, vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd účtuje mzdy, zákonné pojištění a daň z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnanců i společníků, účtuje daňové povinnosti a jejich úhrady, chápe vazby na státní rozpočet. stanoví výši základního kapitálu v závislosti na právní formě účetní jednotky podle Učivo Zásoby charakteristika, oceňování materiál zboží zásoby vlastní výroby polotovary vlastní výroby Dlouhodobý majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek analytická evidence dlouhodobého majetku Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje pokladna a ceniny bankovní účty a úvěry krátkodobý finanční majetek Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) účtování pohledávek účtování krátkodobých závazků zúčtování mezd pohledávky a závazky ke společníkům účtování daní a dotací Kapitálové účty charakteristika vlastních a cizích zdrojů 176

177 příslušné právní normy, účtuje vznik a změny základního kapitálu dokáže pochopit význam vlastních a cizích zdrojů a důsledky jejich použití pro financování. Účetnictví - 4. ročník financování změny základního kapitálu rozdělování výsledku hospodaření dlouhodobé závazky nerozdělený zisk ztráta z minulých let rezervy zákonné a ostatní Výuka ve 4. ročníku je rozdělena na jednu hodinu teoretickou, 2 hodiny práce na PC. Žáci během školního roku uvádějí teoretické znalosti za předchozí školní roky do praxe, a to při řešení souvislých účetních příkladů na příslušném účetním software. Výsledky vzdělávání, žák: aplikuje zásady účtování nákladů a výnosů účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví, posoudí náklady a výnosy z daňového hlediska; orientuje se v zákoně o daních z příjmů, chápe význam časového rozlišení pro správné zjištění výsledku hospodaření, účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů. chápe inventarizaci jako nástroj kontroly věcné správnosti účetnictví, vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je, účtuje tvorbu a čerpání rezerv a opravných položek, aplikuje obecné účetní zásady při účtování uzávěrkových operací, Uzavře rozvahové a výsledkové účty, vypočte hrubý účetní výsledek hospodaření v členění potřebném pro účetní výkazy, transformuje účetní výsledek hospodaření na daňový základ. orientuje se v účetních výkazech, sestaví účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu, zná obsah a význam přílohy k účetní závěrce, pracuje s příslušným účetním softwarem, rozumí tiskovým výstupům. chápe význam manažerského účetnictví jako zdroje informací pro management, sestaví předběžnou a následnou kalkulaci nákladů a provede porovnání, sestaví kalkulace s neúplnými náklady, doporučí na základě kalkulace vhodnou výši ceny, přebírá údaje z kalkulace do rozpočtu, Učivo Náklady a výnosy účtování nákladů a výnosů časové rozlišení nákladů a výnosů Účetní uzávěrka inventarizace uzávěrkové operace zjištění výsledku hospodaření a možnosti rozdělení zisku, řešení ztráty výpočet daňové povinnosti uzavření účtů rozdíly účtování uzávěrky u jednotlivých právních forem podnikání otevření účtů na počátku následujícího účetního období Účetní uzávěrka účetní výkazy příloha k účetním výkazům Manažerské účetnictví hospodářská střediska kalkulace - druhy, rozdělení rozpočetnictví vnitropodnikové účetnictví 177

178 účtuje náklady a výnosy hospodářských středisek, zjišťuje vnitropodnikové výsledky hospodaření, chápe význam vnitropodnikových směrnic o účetnictví. 178

179 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králévé Právo Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět právo tvoří spolu s předměty ekonomika a účetnictví povinný ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Jde o stěžejní předmět, který rozvíjí a doplňuje znalosti získané ve společenskovědních a odborných ekonomických předmětech. Předmět přispívá k rozvoji odborných kompetencí, aby absolventi zejména: chápali nutnost vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotního učení pro rozvoj své úspěšné kariéry, uměli prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky a práva při řešení ekonomických problémů, pracovali se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně je vyhledávali, správně je interpretovali a využívali, sledovali průběžně aktuální dění, především legislativní proces, dodržovali příslušné právní předpisy včetně předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a uměli uplatňovat oprávněné nároky v případě pracovního úrazu. Charakteristika učiva Předmět prohlubuje základní znalosti z práva, které žáci získají v předmětu Základy společenských věd. Žáci se učí orientovat v pramenech práva obchodního, občanského, živnostenského a pracovního. Obsahem učiva jsou základy právních vědomostí zaměřené na oblast obchodního a pracovního práva. Předmět taktéž přispívá k přípravě žáků na přijímací řízení a studium na vysokých a vyšších odborných školách. Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků podle právních odvětví. Ve 2. ročníku je probíráno obchodní právo s dotací 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku pracovní právo s dotací 1 hodina týdně. Pojetí výuky Základní metoda výkladu je doplněna o individuální práci se softwarem. Zákon, ve kterém žáci pracují s textem právního předpisu a vyhledávají konkrétní ustanovení. Pomocí internetu žáci (individuálně nebo ve skupinách) získávají další informace, jedná se především o činnost státních orgánů, informace z obchodního a živnostenského rejstříku, obchodního věstníku aj. Žáci pracují s autentickými formuláři týkajícími se založení a vzniku podnikatelského subjektu. Vypracovávají písemnosti podané individuálně zaměstnancem i zaměstnavatelem v oblasti pracovního práva, např. pracovní smlouvu, výpověď, dohodu o ukončení pracovního poměru. Dále 179

180 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králévé - vyhotovují písemnosti z oblasti obchodních závazkových vztahů, především kupní smlouvu a smlouvu o dílo. Žáci pracují s denním a odborným tiskem, ze kterého zpracovávají formou referátů aktuální informace z oblasti práva Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých právních odvětví. Při ústním zkoušení je kladen důraz na souvislost projevu a jeho věcnou správnost a na uplatňování praktických dovedností v oblasti práva včetně dovedností intelektových. Po zvládnutí tematického celku nebo jeho části jsou zadávány písemné práce. U písemného projevu je kladen důraz na věcnou správnost, přesnost, přehlednost, pečlivost vyhotovení. Součástí hodnocení je i individuální práce studentů. Při klasifikaci je také zohledněna práce žáka v hodině a jeho zájem o danou problematiku Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, dodržovat jazykové a stylistické normy a používat odbornou terminologii. Personální kompetence Absolventi by měli být připraveni: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolventi by měli být schopni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 180

181 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králévé - Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by měli umět: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by měli: umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Předmět právo rozvíjí znalosti a dovednosti žáků, které jsou potřebné pro odpovědné občanské rozhodování a jednání. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využívat nabyté právní znalosti a dovednosti pro argumentaci v diskusích o problémech běžného občanského života. V průběhu celé výuky se směřuje zejména k pěstování sebeodpovědnosti, hledání kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností a k budování odpovědnosti k majetku a jiným materiálním hodnotám. Člověk a svět práce Při výuce jsou žáci vedeni k tomu, aby si průběžně uvědomovali význam učiva (např. učiva o právních aspektech pracovního poměru, soukromého podnikání atd.) pro jejich úspěšné rozhodování o dalším vzdělávání a kariéře. Člověk a životní prostředí Výuka je zaměřena především na péči o zdraví a bezpečnost zdraví při výkonu práce. Informační a komunikační technologie Žáci se učí samostatné práci s právním softwarem a vyhledávání informací pomocí internetu, rozvíjejí práci s informacemi a komunikačními prostředky, která je významná vzhledem k požadavkům dalšího vysokoškolského studia Mezipředmětové vztahy ekonomika management marketing založení a provoz podniku, základy společenských věd, 181

182 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králévé - písemná a elektronická komunikace Realizace odborných kompetencí Právo - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vyhledá příslušná ustanovení v Obchodním zákoníku, orientuje se ve výpisu z Obchodního rejstříku, popíše a rozliší založení a vznik zrušení a zánik společnosti, popíše obsah společenské smlouvy charakterizuje jednotlivé druhy obchodních společností a družstvo, vysvětlí práva a povinnosti smluvních stran a konkrétní smlouvy, vysvětlí a porovná nejběžnější dodací a platební podmínky, srovnává jednotlivé prostředky právního zajištění závazků, posoudí důsledky změn závazků na konkrétním příkladu ukáže, jak lze řešit odpovědnost za vady, popíše náležitosti smluv podle, obchodního zákoníku, na příkladu posoudí možnost odstoupení od smlouvy. zná náležitosti smluv podle občanského a obchodního zákoníku, na konkrétním případu ukáže, jak řešit odpovědnost za vady, na příkladu posoudí možnost odstoupení od smlouvy, dle zadání sepíše kupní smlouvu a smlouvu o dílo, dle zadání umí sepsat zakladatelskou smlouvu nebo listinu obchodní společnosti. zná podmínky a postupy reklamace zboží, na příkladech vysvětlí postup při vyřizování reklamace, řeší různé situace při reklamaci zboží, pracuje s příslušnými právními normami, orientuje se v zákoně na ochranu spotřebitele, ví, které další zákony se podílí na Učivo Obchodní právo pojem a prameny obchodního práva vztah obchodního a občanského práva základní pojmy (podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, obchodní firma, jednání podnikatele, prokura, obchodní rejstřík, obchodní listiny, hospodářská soutěž, nekalá soutěž, nedovolené podnikání) obchodní společnosti založení, vznik, majetkové poměry, zrušení, zánik obchodní závazkové vztahy charakteristika, vznik, zajištění, změny a zánik závazku charakteristika smluv uzavřených podle obchodního zákoníku Obchodně závazkové vztahy obchodní smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku, vznik, změna a zánik smluvního vztahu typy smluv náležitosti jednotlivých typů smluv odpovědnost za neplnění smluv Ochrana spotřebitele aktuální předpisy týkající se ochrany spotřebitele a reklamace zakoupeného zboží nebo služby dozor nad ochranou spotřebitele 182

183 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králévé - ochraně spotřebitele a v jakém rozsahu, zvládá komunikaci se zákazníkem při případných stížnostech a reklamacích zboží v souladu s firemními směrnicemi a právním předpisy České republiky. zná způsoby nekalé soutěže, posoudí typové příklady nekalé soutěže, na příkladu uvede zneužití hospodářské soutěže. ví, co jsou práva duševního vlastnictví, chápe princip autorského práva, uvědomuje si případný dopad a následky nerespektování práv autorských, rozliší rozdíl mezi právy průmyslově a obchodně využitelnými. vyhledá příslušná ustanovení v živnostenském zákoně, vysvětlí co je a není živnost, uvede podmínky provozování živnosti, zná označení provozovny, charakterizuje jednotlivé druhy živností, rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost na příkladu ukáže postup získání živnostenského oprávnění, umí vyhledat v živnostenském rejstříku. Hospodářská soutěž nekalá soutěž zneužití hospodářské soutěže Práva duševního vlastnictví autorská práva práva průmyslově využitelná práva obchodně využitelná Živnostenské právo charakteristika živnosti podmínky a překážky provozování živnosti druhy živností živnostenské oprávnění, vznik, zánik živnostenské oprávnění živnostenský rejstřík živnostenská kontrola 183

184 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králévé - Právo - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce, objasní základní pojmy z oblasti pracovního práva, vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, definuje obligatorní náležitosti pracovní smlouvy, ovládá všechny způsoby vzniku a ukončení pracovního poměru, posoudí jejich oprávněnost, rozlišuje pracovní poměr od dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ovládá možnosti rozvržení pracovní doby, orientuje se v právech žen a mladistvých, posoudí skutečnosti připouštějící práci přesčas, odliší překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance, na konkrétních příkladech posoudí nárok na dovolenou, možnosti jejího krácení, zná odpovědnosti obou stran za škodu. Učivo Pracovní právo prameny pracovního práva kolektivní smlouvy vymezení pracovněprávního vztahu vznik a zánik pracovního poměru dohody mimo pracovní poměr povinnosti zaměstnavatel a zaměstnance hmotná zodpovědnost pracovní doba a doba odpočinku odměňování za práci mzda a plat překážky v práci dovolená náhrada škody 184

185 6.16 Marketing Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je: chápat marketing jako nástroj konkurenceschopnosti, osvojit si strategie řešení problémů, prohloubit a rozšířit chápání tržní ekonomiky, osvojit si poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání, vytvářet kritické myšlení, být kreativní, flexibilní při výkonu pracovních činností. Charakteristika učiva ve třetím ročníku rozbor obchodních činností, orientace na význam marketingu, marketingový informační systém, marketingový výzkum, marketingový mix, čtvrtý ročník je věnován prohlubování znalostí a nácviku praktických dovedností žáků, dále pak zejména detailnímu rozboru čtvrtého nástroje marketingu komunikačnímu mixu. Žáci samostatně aplikují získané vědomosti při praktických činnostech, jako je zpracování různých propagačních materiálů, tvorba dotazníků apod. Pojetí výuky výklad, řízený rozhovor, aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, internet, prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou), samostatné vyhledávání a zpracovávání informací, exkurze, kooperativní učení Hodnocení výsledků žáků důraz na sebehodnocení výsledků práce, samostatné, správné a logické vyjadřování, kultivovanost verbálního projevu, schopnost jasně formulovat svůj názor, schopnost samostatně pracovat s textem. 185

186 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - získávat informace z otevřených zdrojů, provést reálný odhad výsledků své práce, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, posilovat dovednost diskuse a formulování vlastních stanovisek, pracovat samostatně i v týmu, nepodléhat předsudkům, kultivovat své vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování, efektivně se učit a pracovat, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, uplatňovat různé metody při řešení problémů Průřezová témata Člověk v demokratické společnosti upevňování postojů a hodnotové orientace studentů potřebné pro fungování demokracie, budování občanské gramotnosti studentů, tj. vychovávání odpovědného aktivního občana, projektová výuka, diskuze o kontroverzních otázkách současnosti, úcta k materiálním a duchovním hodnotám, tolerování názorů druhých, hledání kompromisu mezi osobní svobodou a odpovědností, ochota angažovat se i pro veřejný prospěch Mezipředmětové vztahy: ekonomika ekonomie management založení a provoz podniku právo informační technologie český jazyk a literatura matematika Realizace odborných kompetencí Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů Žák bude veden k: nacházení prostředků a způsobů ke splnění úkolů (aktivit), aplikaci získané vědomosti, zkušenosti, dovednosti, získávání informací z různých zdrojů, plánování svoji činnosti, kritickému hodnocení používané informace, dle zvolených kritérií vybrat nejvhodnější řešení problému. 186

187 Komunikativní kompetence Žák by měl umět: rozebrat a interpretovat získané informace, aktivně se účastnit diskuzí, formulovat, prezentovat a obhajovat své názory a stanoviska, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu, argumentovat. Personální a sociální kompetence Žák by měl být schopen: vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, spoluvytvářel pravidla ve skupině a dodržoval je, přijímat a poskytovat pomoc, aktivně se podílet na životě skupiny, respektovat názor druhých. Občanská kompetence a kulturní povědomí Žák bude veden k: zodpovědnosti za své chování k sobě samému a ke skupině, plnění povinností a uplatňování svých práv, uvědomování si kulturních hodnot evropského kulturního prostoru a jejich ochraně, respektu a toleranci vůči ostatním kulturám. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám U žáků bude rozvíjena: schopnost týmové práce, sebedůvěra, zdravé sebeprosazení, sebeprezentace, schopnost řešit běžné i mimořádné pracovní i mimopracovní problémy, schopnost využívat informačních a komunikačních technologií. 187

188 Realizace odborných kompetencí Marketing - 3.ročník Výsledky vzdělávání, žák: umí definovat marketing, chápe historické souvislosti vývoje marketingu a podnikatelských koncepcí, vysvětlí postavení marketingu v tržní ekonomice, chápe nutnost brát v úvahu celospolečenské aspekty, objasní pojem sociální marketing, ekologický imperativ, definuje trvale udržitelný rozvoj jako základ moderních trendů. rozumí důležitosti informačních systémů v marketingu, chápe rozdíl mezi mikroprostředím a makroprostředím, rozlišuje různé faktory vnitřního a vnějšího prostředí a jejich vliv na marketing firmy, uvede příklad možnosti ovlivnit jednotlivé faktory. provede samostatně nebo ve skupině jednoduchý průzkum nebo zpracuje jednoduchý marketingový plán, chápe rozdíl mezi různými typy plánů, zná různé marketingové strategie, umí definovat výhody a nevýhody strategií. chápe význam plánování v marketingu umí zpracovat a prezentovat SWOT analýzu vybrané firmy a analýzu BCG určitých produktů, vytvoří jednoduchý dotazník, ví jak kontaktovat respondenty, na příkladu uvede vhodnost využití různých průzkumných metod. na příkladech uvede různé typy trhů a jejich specifika, chápe podstatu trhu, princip nabídky a poptávky, umí segmentovat trh dle různých hledisek, vysvětlí souvislost segmentu trhu, pozice produktu a nástrojů marketingu, zná různé tržní formy vyskytující se na CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Učivo Marketing podstata marketingu vývoj marketingu marketingové koncepce moderní trendy sociální marketing ekologický imperativ cíle marketingu kritika marketingu Marketingový informační systém marketingové prostředí analýza makroprostředí analýza mikroprostředí vnitřní a vnější faktory primární a sekundární informace Marketingový plán druhy plánů a jejich specifika zvolení strategie fáze plánování matice růstu Průzkum trhu různé formy průzkumu a jejich specifika rozhovor dotazníkové šetření pozorování moderní metody používané při výzkumu kontaktování respondentů Marketing a trh členění trhů tržní formy segmentace trhu hlediska segmentace výhody segmentace 188

189 trhu. definuje jednotlivé komponenty marketingového mixu, chápe specifika jednotlivých P. umí charakterizovat a rozčlenit výrobky do skupin, určí u konkrétních produktů fázi jejich životního cyklu, rozliší jednotlivé fáze vývoje výrobku chápe důležitost značky pro firmu i výrobek, na příkladu vysvětlí funkce a důležitost obalu pro výrobek. chápe cenu jako faktor pružnosti poptávky, zná různé metody stanovení ceny, stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období, rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky, na příkladu ukáže rabat, obchodní marži a stanovení prodejní ceny výrobku, na příkladu ukáže stanovení ceny služby, na příkladech objasní typické cenové taktiky, popř. navrhne vhodnou taktiku pro konkrétní produkt. umí odůvodnit zvolení prodejní cesty u různých produktů, na příkladu ukáže prodejní cesty, vysvětlí souvislost segmentu trhu, pozice produktu a nástrojů marketingu, na příkladu ukáže prodejní cesty, vysvětlí důvody použití mezičlánků. marketingový mix 4P základní charakteristika 4P Produkt (1P) rozdělení produktů služba druh produktu fáze vývoje výrobku životní cyklus výrobku odchylky v životních cyklech značka - identifikace firmy, produktu obal Cena (2P) cenová politika stanovení ceny změna ceny cenové triky druhy slev Distribuce (3P) distribuce zboží přímé a nepřímé cesty mezičlánky distribuce organizace prodejních cest 189

190 Marketing - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: student definuje různé formy komunikačního mixu, v rámci skupinové práce prezentuje své znalosti, pomáhá spolužákům v prohlubování znalostí formou referátů a prezentací na PC. odliší jednotlivé nástroje podpory prodeje, zná způsoby a vhodnost jejich využití. orientuje se v různých druzích reklamy vybere vhodný reklamní prostředek pro určitý produkt, zná cíle, časový rozvrh reklamy, pochopí její efektivnost, dokáže vytvořit reklamní sdělení. zná možnosti, jak vhodně ovlivňovat vztahy s veřejností, na příkladu posoudí dopady publicity, chápe možnost lobování v marketingu definuje výhody dobrého vztahu s veřejností. orientuje se v různých nástrojích podpory prodeje, zná jejich výhody, na příkladu uvede vhodnost použití různých nástrojů prodeje, chápe a rozlišuje rozdíly podpory prodeje a public relations. zná způsoby kontaktu u přímého marketingu, chápe účinnost použití nových technologií v marketingu, na příkladu uvede výhody jednotlivých metod přímého marketingu. chápe osobní prodej jako formu osobní komunikace se zákazníkem, definuje nutné znalosti a dovednosti prodejců. na příkladu vysvětlí péči o zákazníka, zná přínosy péče o zákazníky, navrhne různé činnosti v rámci péče o zákazníka. v rámci skupinové práce prezentuje své vyhledává informace z různých zdrojů definuje různé činnosti související Učivo Nácvik praktických dovedností z marketingového mixu propojení dosavadních znalostí s praktickými dovednostmi v rámci propagace produktů a firmy Propagace (4P)= komunikační mix nástroje propagace model AIDA Reklama reklamní činnost druhy reklam cílení reklamy Public relations publicita nástroje publicity lobbing sponzoring Podpora prodeje nástroje podpory prodeje výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů stimulování dalšího prodeje Direct marketing direct mail adresná komunikace se zákazníky telefonní kontakt Osobní prodej kroky procesu osobního prodeje prodejce jako faktor úspěchu Péče o zákazníka specifika tohoto nástroje Propagace produktu a firmy praktická cvičení 190

191 s propagací, umí vytvořit a obhájit postup propagace vybraného produktu, navrhne logo firmy, ve skupině spolupracuje na různých typech propagačních materiálů. vyhledává informace z různých zdrojů, definuje různé činnosti související s propagací, umí vytvořit a obhájit postup propagace vybraného produktu, navrhne logo firmy, ve skupině spolupracuje na různých typech propagačních materiálů. beseduje s odborníky z praxe, chápe rozdíl mezi teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi. Propagace produktu a firmy praktická cvičení Marketing prakticky 191

192 6.17 Založení a provoz podniku Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Předmět představuje systém vzájemně propojených poznatků z odborných i všeobecných předmětů všech ročníků. Předmět rozvíjí zejména následující odborné kompetence: schopnost komplexně využívat poznatky nejen z ekonomických předmětů, ale i všeobecně vzdělávacích předmětů, dovednost aplikace již osvojených poznatků při řešení souvislých úloh, návyk účelně a účinně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, návyk soustavného sledování, vyhledávání a využití aktuálních informací, schopnost ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě, dovednost aplikovat poznatky z prvotní evidence zaměstnanců a mezd, dovednost zpracovávat agendy související s dlouhodobým majetkem, zásobami, finančním majetkem, zúčtovacími vztahy, schopnost vybrat z nabídky takové tiskové sestavy, které mají co největší vypovídací schopnost vzhledem k požadovanému účelu. Pojetí výuky Předmět propojuje znalosti ostatních odborných předmětů, teoretické znalosti jsou zde prakticky používány při vyplňování různých dokumentů, týkajících se zahájení podnikání. Ve třetím ročníku se v teoretické rovině prohlubují znalosti týkající se zakládání firmy, obchodování, podnikání, různých činností spojených s obchodem. Žáci hledají aktuální předpisy pomocí portálu veřejné zprávy, využívají internet, zejména webové stránky Ministerstva financí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, bank i jiných státních institucí. Čtvrtý ročník je především o praktických dovednostech žáků samostatně vypracovávají svůj podnikatelský záměr, který je nedílnou součástí maturitní zkoušky. Podnikatelský rozpočet zpracovávají jak v tomto předmětu, tak především v rámci předmětu účetnictví na PC. Cílem je: vypěstovat návyk soustavné kontroly, znát způsob zjištění stavu majetku a závazků, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření, vypěstovat u žáka schopnost zjištěné informace posoudit a využít při řízení podniku, vyhledávat aktuální informace, aplikovat je při řešení úkolů internet, odborné časopisy, vypěstovat u žáka schopnost samostatně řešit zadaný úkol a nést odpovědnost za výsledek práce, zpracovat souvislý příklad, jehož zadání vychází z podnikové praxe (forma dokladů a dokumentů, reálné ceny, aktuální právní normy a předpisy) údaje z výsledných účetních 192

193 sestav komentovat, kriticky posoudit, najít klady a zápory, navrhnout varianty a kritéria pro ekonomické rozhodování, motivovat studenty k prezentaci svých vědomostí a schopností na veřejných akcích, prohloubit využití aplikací textového editoru a tabulkového editoru, při vytváření textů dbát na jazykovou správnost Hodnocení výsledků žáků při hodnocení výsledků žáků se vychází z klasifikačního řádu školy, hodnotí se aktivita žáka, samostatnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti při řešení aplikačních úloh, pro kontrolu odborných znalostí se používá i ústní zkoušení a znalostní testy, nedílnou součástí hodnocení je i posouzení schopnosti pracovat samostatně i ve skupině na zadaném úkolu, včasnost vypracování Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence: nezneužívali znalostí informačních technologií k vlastnímu obohacování, respektovali autorská práva, jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném, dbali na dodržování zákonů a pravidel chování (např. téma platební styk, zúčtovací vztahy a daně), aktivně se zajímali o politické, hospodářské a společenské dění, dokázali zkoumat věrohodnost informací (např. kontrola správnosti účetních dokladů), chápali význam životního prostředí pro člověka a organizovali činnost firmy v duchu udržitelného rozvoje, uměli myslet kriticky (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů), tvořili si vlastní názor a byli schopni o něm diskutovat, vyjadřovali se v projevech mluvených i psaných přiměřeně situaci, formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně (v obchodní korespondenci), efektivně se učili a pracovali, využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učili se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímali hodnocení výsledků své práce ze strany jiných lidí, přiměřeně na ně reagovali, přijímali radu i kritiku soustavně se vzdělávali, adaptovali se na měnící se pracovní a společenské podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovali, přijímali a plnili odpovědně a včas svěřené úkoly, pracovali v týmu, podněcovali práci v týmu vlastními návrhy, přispívali k vytváření dobrých mezilidských vztahů, řešili samostatně běžné pracovní úkoly, uplatňovali při řešení různé metody myšlení a volili prostředky a způsoby vhodné k jejich splnění, pracovali s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, 193

194 prováděli reálný odhad výsledku řešení praktického příkladu, sestavili ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Cílem je upevňování postojů a hodnotové orientace studentů potřebné pro fungování demokracie, budování občanské gramotnosti studentů, tj. vychovávání odpovědného aktivního občana, diskuze o kontroverzních otázkách současnosti, úcta k materiálním a duchovním hodnotám, tolerování názorů druhých, hledání kompromisu mezi osobní svobodou a odpovědností, ochota angažovat se i pro veřejný prospěch, rozvoj elementární orientace v ekonomických zákonech a jejich uplatňování v ekonomické praxi, základní orientace v orgánech státní správy ( živnostenský úřad, obchodní rejstřík), jednání s orgány státní správy a to jak přímou ústní formou tak elektronicky, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních a podnikatelských příležitostech a orientovat se v nich. Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Téma přispívá k naplnění těchto cílů: přijmout odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání, efektivně pracovat s informacemi, umět je získat a využívat, vést žáky k hospodárnému jednání, k odpovědnosti za vývoj životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů šetrných k životnímu prostředí, životní úroveň neposuzovat jen podle spotřeby hmotných statků, ale i podle kvality životního prostředí (čistý vzduch, kvalitní potraviny, čistota podzemních vod... ) Mezipředmětové vztahy ekonomika právo účetnictví účetnictví na PC logistika písemná a elektronická komunikace 194

195 Realizace odborných kompetencí ZPP - 3. ročník CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Výsledky vzdělávání, žák: rozlišuje právní formy podnikání a dovede charakterizovat jejich základní znaky, posoudí vhodné právní formy podnikání ve svém oboru, na příkladu popíše postup založení obchodní společnosti, charakterizuje s pomocí živnostenského zákona podmínky pro provozování živností, druhy živností, charakterizuje základní povinnosti podnikatele vůči státu vysvětlí odlišnosti podnikání podle obchodního zákoníku a živnostenského zákona, odlišnosti ziskové a neziskové organizace, vyjmenuje a stručně popíše druhy akcií umí vyplnit Jednotný registrační formulář, umí sestavit společenskou smlouvu, umí podat žádost o registraci v Obchodním rejstříku. popíše fungování národního a nadnárodního obchodu, rozlišuje jednotlivé druhy provozních jednotek, posuzuje jejich výhody a nevýhody, navrhuje a hodnotí umístění prodejen v souborech (obchodní ulice, pěší zóna, nákupní centrum, zná obsah operace nákup, fáze nákupu (přehled o dodavatelích, stavu zásob), umí vystavit objednávku, zná základní zásady skladování, navrhuje vhodné typy skladů pro vypraný sortiment zboží. na příkladu ukáže průběh obchodního jednání, porovná placení předem a po dodání z hlediska kupujícího a prodávajícího, na příkladu charakterizuje postup při realizaci dodávky, pracuje s příslušnými doklady, Učivo Podnikání podnikání, podnikatelský záměr, právní normy podnikání podnikání podle Obchodního zákoníku dokumenty nutné k podnikání Obchodní činnosti obchodní instituce maloobchodní činnost, maloobchodní síť, typy jednotek, hlavní obchodní operace-nákup-objednávky, dodací list, skladování zásady, druhy skladů, prodej druhy, charakteristika, rozdíl mezi nákupem od výrobce a z velkoobchodu poptávka, nabídka, objednávka a volba vhodného dodavatele Prodejní činnost podniku průběh prodejní činnosti realizace dodávky druhy prodeje prodej do zahraničí e-comerce, e-banking 195

196 na příkladu vysvětlí druhy prodeje a jejich použití v závislosti na prodávané komoditě nebo službě, na příkladu ukáže rozdíly mezi obchodováním s členskými a nečlenskými zeměmi EU, ovládá zásady obchodního styku přes internet. provádí výběr dodavatelů, hodnocení sestavuje poptávku, nabídku, hodnotí faktory ovlivňující výběr dodavatele (vzdálenost, minimální a maximální množství prodeje, operativnost, kvalita, cena). CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Dodavatelé druhy, charakteristika, rozdíl mezi nákupem od výrobce a z velkoobchodu poptávka, nabídka, objednávka a volba vhodného dodavatele 196

197 ZPP - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: rozlišuje jednotlivé kategorie služeb, věcné a osobní, bezplatné, placené, umí sepsat smlouvu o dílo, hodnotí poptávku po službách ve svém okolí, zná různé druhy služeb cestovního ruchu, charakterizuje jednotlivé druhy služeb, umí vykalkulovat cenu např. za jídlo v restauraci. žák vypracuje svůj podnikatelský záměr, jako svojí ročníkovou práci, při práci na záměru využije znalosti a dovednosti získané v ostatních odborných předmětech, vypracuje podnikatelský rozpočet, který bude vznikat i v rámci předmětu účetnictví na PC, obhájí svoji práci. zná výhody i nevýhody založení vlastní firmy, umí vyhodnotit okolnosti převzetí už založeného podniku (právní hledisko, ekonomické hl., tržní, fyzického stavu), zná druhy franchisingu, zná jeho výhody a nevýhody. vytvoří pracovní skupinu a jako člen týmu zpracovává podnikatelský záměr a využívá poznatky učiva za minulé období. umí zpracovat kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podnikání i tržeb, umí založit firmu fyzické i právnické osoby. zpracuje a prezentuje vlastní podnikatelský záměr, sestaví zakladatelskou rozvahu vede účetnictví fiktivní firmy. Učivo Služby pro obyvatelstvo členění služeb, poptávka po službách a jejich uspokojování dle požadavků regionu způsob a formy poskytovaných služeb ceny za služby služby cestovního ruchu charakteristika vybraných služeb Podnikatelský záměr volba formy podnikání formy startu do podnikání franchizing druhy osobnost podnikatele etický kodex podnikatele práce na záměru charakteristika služby/výroby marketing vybrané firmy management zakládané firmy zakladatelský rozpočet Volba formy podnikání formy startu do podnikání, vlastní podnik, převzetí podniku franchising vstup do obchodního řetězce Zpracování podnikatelského záměru osobnost podnikatele, etický kodex, situace na trhu, potřebný kapitál, obchodní spojení Zakladatelský rozpočet podstata, náležitosti, zpracování ekonomické rozvahy Práce na konkrétním podnikatelském záměru upřesňování podnikatelského záměru řešení modelových situací opakování maturitních okruhů 197

198 6.18 Management Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Pojetí výuky Předmět management přispívá k rozvoji základního ekonomického myšlení žáků, rovněž rozvíjí logické myšlení. Žáci jsou vedeni k racionálnímu chování v profesním i osobním životě, učí se samostatně rozhodovat, plánovat své činnosti a osvojovat si znalosti a dovednosti nezbytné k řízení firmy. Výuka probíhá nejen formou výkladu, řízeného rozhovoru a prezentací daných témat, ale velmi často se využívá aktivizačních metod, které učí žáky samostatnému rozhodování. Management patří mezi stěžejní předměty odborného vzdělávání žáků. Je rozdělen do dvou ročníků. Ve třetím ročníku se učí žáci základním manažerským dovednostem, chápou význam managementu jako nástroje efektivity firmy. Čtvrtý ročník je obsahově zaměřen na řízení lidských zdrojů ve firmě personální management. Cílem je: seznámit žáky s manažerskými dovednostmi, osvojit si strategie řešení problémů, naučit žáky plánovat a efektivně analyzovat při procesu rozhodování, orientovat se v různých stylech řízení, osvojit si poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání, získat znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů, osvojení si motivačních nástrojů, plánování osobního růstu a kariéry studentů, být kreativní, flexibilní při výkonu pracovních činností Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků se vychází z klasifikačního řádu školy, Při ústním zkoušení se hodnotí jak schopnost vysvětlit a vhodně použít odborné termíny, tak i celkový mluvený projev plynulost, srozumitelnost a jazyková správnost, Písemné hodnocení vychází z testů i písemek, kde žák prezentuje a vysvětluje různé pojmy a své znalosti, Při hodnocení se bere v úvahu i aktivita při hodinách, zapojení studentů do skupinové práce, řešení modelových situací a schopnost samostatné prezentace informaci např. referáty, přenášky pro spolužáky apod. 198

199 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů Žák bude veden k: nacházení prostředků a způsobů ke splnění úkolů (aktivit), aplikaci získané vědomosti, zkušenosti, dovednosti, získávání informací z různých zdrojů, plánování svoji činnosti, kritickému hodnocení používané informace. Komunikativní kompetence Žák by měl umět: rozebrat a interpretovat získané informace, aktivně se účastnit diskuzí, formulovat, prezentovat a obhajovat své názory a stanoviska, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu, argumentovat. Personální a sociální kompetence Žák by měl být schopen: vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, spoluvytvářel pravidla ve skupině a dodržoval je, přijímat a poskytovat pomoc, aktivně se podílet na životě skupiny, respektovat názor druhých. Občanská kompetence a kulturní povědomí Žák bude veden k: zodpovědnosti za své chování k sobě samému a ke skupině, plnění povinností a uplatňování svých práv, uvědomování si kulturních hodnot evropského kulturního prostoru a jejich ochraně, respektu a toleranci vůči ostatním kulturám. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám U žáků bude rozvíjena: schopnost týmové práce, 199

200 sebedůvěra, zdravé sebeprosazení, sebeprezentace, schopnost řešit běžné i mimořádné pracovní i mimopracovní problémy, schopnost využívat informačních a komunikačních technologií Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj elementární orientace v ekonomických zákonech a jejich uplatňování v ekonomické praxi, základní orientace v orgánech státní správy ( živnostenský úřad, obchodní rejstřík...), jednání s orgány státní správy a to jak přímou ústní formou tak elektronicky, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních a podnikatelských příležitostech a orientovat se v nich. Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplnění těchto cílů: přijmout odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání, efektivně pracovat s informacemi, umět je získat a využívat, vést žáky k hospodárnému jednání, k odpovědnosti za vývoj životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů šetrných k životnímu prostředí, životní úroveň neposuzovat jen podle spotřeby hmotných statků, ale i podle kvality životního prostředí (čistý vzduch, kvalitní potraviny, čistota podzemních vod). Člověk a svět práce osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře, uvědomění si významu demokratického vzdělání pro život, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu, Informační a komunikační technologie, zdokonalování se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky v běžném každodenním životě a zvláště v profesním životě Mezipředmětové vztahy ekonomika účetnictví písemná a elektronická komunikace právo založení a provoz podniku logistika praxe 200

201 Realizace odborných kompetencí Management - 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: chápe základní pojmy managementu, dokáže objasnit rozměr manažerské práce a její typologii, definuje roli manažera, dokáže rozlišit specifika řídící práce na různých úrovních řízení, na konkrétních příkladech uvádí potřebné vrozené i získané vlastnosti manažera, dokáže rozlišit vývojové fáze vzniku profese manažera, uvádí příklady dobrého, špatného a ideálního manažera, klasifikuje myšlenkové proudy managementu, chápe odkaz klasiků managementu pro současné potřeby řídící práce, dokáže aplikovat SWOT analýzu na dílčí rozhodovací problém, sestaví jednoduchou strategii pro firmu v různých fázích jejího rozvoje, chápe význam kroužků kvality jako dynamických organizačních struktur, charakterizuje jednotlivé části procesu řízení a jejich funkci, provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrole jeho plnění, na typovém příkladě navrhne organizační strukturu firmy, na příkladu popíše rozhodovací metody, zhodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů, na vzorovém příkladu provede kontrolní činnosti a navrhne případná opatření řeší jednodušší případové studie, nacvičuje na modelových situacích hraní rolí, sestaví motivační program pro konkrétní skupinu pracovníků, aplikuje SWOT analýzu na modelovou situaci, chápe zásadní rozdíl mezi pojmy manažer a vůdce, Učivo Teorie a praxe managementu vymezeních základních pojmů definice managementu profil a osobnost manažera dovednosti, role a rozměr manažerské práce klasifikace myšlenkových proudů klasický management moderní přístupy západního managementu koncept dokonalého podniku Základní manažerské funkce Plánování základní plánovací kategorie postup tvorby komplexních strategických plánů typy podnikatelských strategií SWOT analýza Organizování základní prvky organizační struktury faktory ovlivňující volbu organizační struktury systém OSCAR klasifikace struktur základní typy Rozhodování typy rozhodovacích problémů struktura rozhodovacích procesů pojetí rizika a nejistoty postoj manažera k riziku základní rozhodovací metody rozhodovací analýza Motivace a vedení lidí základní teorie motivace motivační techniky nástroje motivování management Buy-Out styly vedení lidí tvůrčí vedení vůdcovství úspěšný vůdce v hospodářské praxi Komunikace význam komunikace pro management formální a neformální komunikační systémy 201

202 osvojí si na konkrétních příkladech principy vůdcovství, dokáže aplikovat Maslowovu pyramidu potřeb, zvládá řešit případové studie z oblasti motivace a vedení lidí, osvojí si hlavní komunikační techniky, v rámci manažerských her uskuteční konkrétní obchodní jednání, řeší balík došlé pošty, zapojí se do brainstormingu jako metody řešení problému, uskuteční dialog na předem zadané téma, na příkladech procvičí vhodné i nevhodné metody neverbální komunikace, provede zpětnou vazbu/kontrolu/ vlastní práce při řešení určité modelové situace. verbální a neverbální komunikace základní komunikační techniky dialog, projev, obchodní jednání Kontrola náplň kontrolních procesů funkce kontroly jako zpětné vazby klasifikace kontroly podle úrovně řízení vývojové tendence Management - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: chápe význam lidského faktoru jako nástroje pro efektivní fungování firmy v tržním hospodářství, na modelovém příkladě umí vypočítat čistou potřebu pracovníků, provede jednoduché propočty při sestavení strategického plánu, chápe význam zpětné kontroly, samostatně vypracuje bulletiny pro celopodnikovou orientaci pracovníka, samostatně vytvoří náplň práce vybraného pracovníka, pochopí význam rotace prací pro budoucí stabilizaci pracovníka, sestaví náborový leták, orientuje se v problematice psychologického testování jako výběrového nástroje, analyzuje konkrétní data z úřadu práce, dokáže pochopit význam personálních agentur na lokálním trhu práce, uvádí konkrétní příklady head huntingu v praxi českých firem, pracuje s informacemi z denního tisku, Učivo Strategické řízení lidských zdrojů význam řízení lidských zdrojů pro prosperitu firmy terminologie v oblasti personálního managementu prognóza potřeb prognóza zdrojů čistá potřeba pracovníků metody prognózování Proces získávání pracovníků Nábor a výběr z vnějších zdrojů metody náboru a výběru validita informací, efektivnost procesů adaptační procesy ve firmě orientace pracovníka na konkrétní pracovní místo, rotace prací role personalisty a liniového manažera při stabilizaci pracovníků Hodnocení pracovníků význam hodnotících procesů tvorba kritérií pro hodnocení metody hodnocení role hodnotitele participační pohovor 202

203 statistické ročenky, aplikuje znalosti z pracovního práva, dokáže bezchybně sepsat pracovní smlouvu i oba typy dohod uzavíraných s pracovníky za specifických podmínek, své znalosti aplikuje při hraní rolí výběrový pohovor, hodnotící pohovor, ovládá techniky, využívané při hodnocení pracovníků, popíše chyby manažerů při hodnocení výkonnosti a pracovního chování, odměňování chápe jako nástroj stimulace pracovní výkonnosti, na příkladech uvádí vyrovnané a nevyrovnané mzdové systémy, chápe nutnost řízení osobní kariéry, sestaví samostatně kariérní plán pro konkrétního pracovníka, popíše postup kolektivního vyjednávání, analyzuje konkrétní kolektivní smlouvu, chápe význam tripartity v ČR. mimořádné hodnocení Odměňování pracovníků tvorba mzdových systémů metody odměňování nehmotná stimulace pracovníků problematika dalšího vzdělávání jako stimulačního nástroje i nástroje pro efektivitu firmy Odměňování a motivace obchodníků (sales force) Řízení osobní kariéry vnitřní nábor a výběr teoretické přístupy k řízení osobní kariéry kariérní řád Kolektivní vyjednávání postup při tvorbě kolektivní smlouvy Rozdíly mezi generacemi Generace Baby Boomers Generace X Generace Y a Z Talent Management Klíčové pozice Klíčoví pracovníci Způsoby talent managementu 203

204 6.19 Písemná a elektronická komunikace Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Obecným cílem předmětu je rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáků v oblasti obchodněpodnikatelské, administrativní a sociální, které se rozvíjejí po stránce obsahové i formální. Při rozvíjení sociálně komunikativních kompetencí se uplatňují také psychologické aspekty komunikace a společenská etiketa. Důraz je kladen na osvojování tvorby dokumentů obchodního styku, personální agendy operační evidence a dalších forem podnikové komunikace. Cílem je především zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počítače a tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev nejen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, věcné a především gramatické správnosti. V oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu využívání a stylizují písemnosti ve vyhovující formální úpravě v souladu s normou pro úpravu písemnosti. Charakteristika učiva Do prvního ročníku je zařazen tematický celek Základy psaní na klávesnici. Vyučuje se výukovým programem a podle učebnice. Žák se seznámí s klávesnicí počítače a naučí se ji ovládat desetiprstovou hmatovou metodou. Dále se žák naučí pořizovat záznam podle přímého diktátu. V druhém ročníku je probírán celek Elektronická komunikace a komunikační technika, Normalizovaná úprava písemností podle ČSN V celku Komunikace v obchodním styku se naučí stylizovat písemnosti při realizace dodávek. Založení dokumentace (způsob zpracování písemností v podniku), jednoduché právní písemnosti, žádost občana o místo, vnitropodnikové písemnosti (písemnosti, které se vyskytují v podnikové praxi). Naučí se upravovat text podle korekturních znamének. Ve třetím ročníku, kde je předmět povinně volitelný, se učivo zaměřuje na vyhotovení osobních dopisů, personálních písemností, žádostí občanů. Dále se žák naučí podrobné manipulaci s doklady v podniku a seznámí se s autorskou korekturou. Předmět je zaměřen na získání dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Žáci ovládají vyhotovení základních druhů písemností v normalizované úpravě a znají využití a vyhotovení šablon. Získávají vědomosti o obsahové náplni a stylizaci dopisů. Komunikují pomocí elektronické pošty a pracují s webovými stránkami. Podle možností se využívá také výukový program typu ZAV, ATF apod. 204

205 Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení výkonů v psaní jsou písemné zkoušky, ve kterých se posuzuje dosažená rychlost a přesnost podle limitů. U vyhotovených písemností se hodnotí věcný obsah, stylizace, pravopis a formální úprava podle normy. Dále se klasifikuje úroveň vypracování tabulek a písemné zkoušky z pravidel ČSN. Při klasifikaci na konci klasifikačního období se přihlíží k počtu napsaných cvičení výukového programu ZAV. Hodnocení žáka je doplňováno i sebehodnocením žáka a hodnocením ze strany jeho spolužáků, konečnou klasifikaci určí a vysvětlí učitel Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Žák ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a využívá editační funkce textového editoru. Na základě znalostí normalizované úpravy a organizace písemného styku samostatně stylizuje základní standardní písemnosti. Učí se poznávat a osvojovat poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Učí se pracovat a jednat zodpovědně, cílevědomě, soustředěně, vytrvale a pečlivě. Žák si vytváří odpovědný přístup k plnění svých povinností a respektuje stanovená pravidla. Rozvíjí své volní vlastnosti a přijímá odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování. Žáci jsou schopni samostatně zpracovávat texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály a dodržují jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. V oblasti personálních kompetencí si žáci stanovují cíle a priority podle svých osobních schopností, přijímají hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání Průřezová témata Člověk v demokratické společnosti výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, dovednost jednat s lidmi, úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví Mezipředmětové vztahy informační technologie právo účetnictví ekonomika anglický jazyk německý jazyk český jazyk a literatura 205

206 Realizace odborných kompetencí PEK - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Učivo Seznámí se s klávesnicí osobního počítače, nacvičuje písmena na střední a horní písemné řadě, nacvičuje písmena na dolní písemné řadě, velká písmena, tečku, pomlčku, nacvičuje písmena na číselné řadě a zvyšuje přesnost a rychlost psaní, nacvičuje psaní diakritických a interpunkčních znamének a zvyšuje přesnost a rychlost psaní, nacvičuje psaní číslic a značek, zvyšuje přesnost, naučí se ovládat numerickou klávesnici, píše podle diktátu, umí opsat čistopis i v cizím jazyce. seznámí se s výukovým programem, přihlásí se do sítě, volí individuální postup. pořizuje adresy a skupiny adres, posílá jednoduchá sdělení a dokumenty v příloze elektronickou poštou, podle možností pracuje s prostředky komunikační techniky, seznámí se s knihou přijaté a odeslané pošty, prakticky zakládá a eviduje doklady své školní činnosti. zpracuje obchodní dopis podle normy, dokáže vyhledat v normě pravidla pro úpravu textu, zpracuje tabulky podle zásad jejich úpravy na počítači, dokáže napsat adresy, umí se pohybovat v šabloně pro psaní obchodní korespondence, zná základní zásady vyplňování dokladů. zpracuje na počítači poptávku, nabídku, úpravu nabídky, inzerát, objednávku, potvrzení objednávky, kupní smlouvu, pomocí tiskopisů na internetu vyplní daňový doklad a dodací list, Základy psaní na klávesnici PC psaní na klávesnici všemi deseti a naslepo zvyšování přednosti a rychlosti psaní psaní podle diktátu nácvik úpravy textu opisy cizojazyčných textů Základy psaní na klávesnici pomocí výukového programu Elektronická komunikace a komunikační technika, manipulace s dokumenty. dokumenty posílané elektronickou poštou využití faxu a mobilního telefonu přijetí pošty, vypravení pošty evidence a archivace dokladů manipulace s elektronickými dokumenty Normalizovaná úprava písemností ( ČSN ) pravidla stylizace dopisů velikost papíru a obálek psaní adres úprava dopisů do zahraničí náležitosti a druhy tabulek Komunikace v obchodním styku prodej a nákup zboží a služeb realizace dodávky styk s bankou 206

207 zpracuje odvolávku, přepravní dispozici a avízo ke kupní smlouvě, napíše a stylizuje odmítnutí a storno objednávky, nastylizuje a napíše na počítači reklamaci, urgenci a odpovědi na tuto korespondenci, vytvoří a napíše upomínky a pokus o smír a stylizuje odpovědi na tuto korespondenci, umí vyplnit příkaz k úhradě, zpracuje podání žaloby. vysvětlí význam informací a komunikace pro podnikání ve službách, přesně a rychle ovládá klávesnici desetiprstovou metodou, vyhotovuje písemnosti spojené s provozem věcně, jazykově a formálně správně a v souladu s normalizovanou úpravou písemností. Profesní komunikace využití techniky v komunikaci normalizovaná úprava písemností a manipulace s nimi psaní na klávesnici vyhotovování obchodních písemností PEK - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Učivo založí a vede dokumentaci svých písemných prací, uspořádá své práce v elektronické podobě a manipuluje s elektronickými dokumenty. sestaví a napíše na počítači plnou moc, dlužní úpis, potvrzenku formou individuální stylizace, je schopen udělit podnikovou procesní a obchodní plnou moc. zpracuje na počítači životopis formou souvislého textu, vypracuje strukturovaný životopis i dle evropských parametrů, sestaví nejen podle inzerátů žádost o místo zpracuje na počítači příkazy ředitele, směrnice, oběžnice a pokyny, vyplní formuláře přípravy a ukončení pracovní cesty cestovní příkazy a pomocí internetu vyhledá a zpracuje potřebné údaje, orientuje se v zákoně o náhradách služebních cest, Založení dokumentace ukládání školních písemností a elektronických dokumentů Jednoduché právní písemnosti dlužní úpis potvrzenka plná moc plná moc prokura Žádost občana o místo žádost občana životopis Vnitropodnikové písemnosti písemnosti při organizaci a řízení podniku písemnosti při pracovních cestách organizace porad a jednání vnitřní sdělení 207

208 stylizuje pozvánky na porady a jednání vytvoří v příslušném programu prezenční listiny a připraví k vytištění, vyhotoví zápisy z porad, připraví a na počítači zpracuje vnitřní sdělení vedoucích pracovníků. 208

209 6.20 Informační technologie Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. V předmětu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní technice, naučí se ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kompetence pro práci s běžným softwarem pro řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností a vyhledávání informací. Žák: rozumí základům informačních a komunikačních technologií, umí na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti), umí efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí internetu, zná základní pojmy z oboru informačních technologií, zná blokové schéma počítače a význam jednotlivých bloků, umí používat počítač a jeho periférie, je si vědomi možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií, orientuje se v běžném systému pochopí strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému složek, ovládá operace se soubory, umí rozpoznat běžné typy souborů a pracovat s nimi, rozumí principům operačního systému a umí pracovat s operačním systémem, umí pracovat s moderními verzemi kancelářských programů, umí pracovat s grafickým editorem, rozumí základům algoritmizace úloh, umí používat internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a komunikační možnosti, umí vytvořit a upravit jednoduché webové stránky. Charakteristika učiva Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě. 209

210 Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se používat operační systém, kancelářský software na úrovni certifikátu ECDL moduly 1-7a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Pojetí výuky Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový přístup s důrazem na týmovou práci. V průběhu studia budou mít žáci možnost složit zkoušku a získat certifikát ECDL Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen prověřovací prací. Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou zpracovávány skupinově a individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na související problémové okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ověřovány ústním přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetně jeho obsahové správnosti Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot, uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí, chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje, ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy, uměli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. Komunikativní kompetence Absolvent by měl být schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i psaných se vhodně prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 210

211 písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální kompetence Absolvent by měl být připraven: reálně posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování, efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Absolvent by měl být schopen: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolvent by měl být schopen: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolvent by měl umět: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, učit se používat nový aplikační software, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line. 211

212 Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolventi by měli umět: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, používat vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata), správně používat a převádět jednotky, provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu. Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolvent by měl: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a být schopen srovnávat je se svými předpoklady; být připraven přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám, dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Průřezová témata Člověk a svět práce vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro celý život, motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu, učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět, vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život, vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot, rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority, naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli, naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat. Občan v demokratické společnosti vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci, vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky hodnotit, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání, vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky, vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání. 212

213 Mezipředmětové vztahy písemná a elektronická komunikace praxe ekonomika matematika právo občanská nauka Realizace odborných kompetencí 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vysvětlí základní pojmy z oboru informačních technologií, orientuje se v HW a SW - umí vysvětlit základní princip činnosti počítače, uvědomuje si důsledky neodborných zásahů do počítače, rozpoznává základní elementy počítačové sestavy a zvládá jejich propojení detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál, využívá počítač a jeho periferní zařízení v základních činnostech. ovládá nakonfigurování prostředí operačního systému, využívá kontextovou nápovědu, manuál orientuje se ve struktuře ukládaných dat a možnostmi jejich uložení, ovládá základní operace se soubory a činnosti spojené s použitím souborového manažera (kopírování, přesun, mazání, vyhledávání), aktivně využívá prostředky spojené se zabezpečením a zneužitím dat, volí vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik, ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy, má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace, zejména za pomoci nápovědy a manuálu, rozpoznává a využívá analogií v ovládání různých aplikací. využívá Internet jako základní otevřený informační zdroj a využívá jeho přenosové a komunikační možnosti, volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací, ovládá i použití filtrování, zaznamenává a uchovává data způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání, Učivo Základy pojmy informačních a komunikačních technologií základní pojmy (HW - hardware, SW software, osobní počítač) principy činnosti osobního počítače části osobního počítače, spotřební materiál (posouzení rentabilnosti, cenová kalkulace) periferní zařízení Operační systém (práce s počítačem a správa souborů) nastavení práce s nápovědou, manuálem data, soubor, složka, souborový manažer ochrana dat před zničením a zneužitím základní aplikační a programové vybavení komprese dat algoritmizace úloh ochrana autorských práv nápověda, manuál Internet internetový prohlížeč informační zdroje elektronická komunikace práce s informacemi 213

214 rozumí běžným i odborným informacím ztvárněným schématy, grafy, pracuje se získanými informacemi, ukládá je a třídí, analyzuje a vyhodnocuje, má vytvořeny předpoklady pro posouzení validity informačních zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému. ovládá nastavení parametrů dokumentu, vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty, ovládá formátování, typografická pravidla šablonami a styly, tvoří tabulky, umí do textu vložit obrázek a klipart a rozlišit mezi pozicí obdélník a v textu. Textový procesor nastavení dokumentu formátování textu vkládání objektů šablony a styly 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: vkládá do textu objekty jiných aplikací (rovnice, grafy, zvuky), ovládá práci s panelem nástrojů kreslení, zvládá detailní nastavení parametrů vkládaných objektů a obrázků, vytváří vazbu mezi textovým souborem a zdrojem dat, vytváří strukturu dokumentu, využívá vlastností hromadné korespondence, vytváří šablonu dokumentu a pracuje s ní, orientuje se v problematice maker a umí vytvořit jednoduchá makra a použít je, má vytvořeny předpoklady k tvorbě jednoduchých multimediálních dokumentů (spojení grafiky, textu a zvuku) v některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument textového procesoru). chápe podstatu tabulkového procesoru, dokáže vyjmenovat oblasti jeho použití, orientuje se v prostředí tabulkového procesoru, umí jej používat, vytvoří tabulku a zformátuje dle požadavků normalizované úpravy, umí vytvořit vzorce, používat funkce (Min, Max, Průměr, Suma, Když), vytváří a edituje složené funkce, ovládá běžné práce s tabulkovým editorem (editace, matematické výpočty, datové, finanční, textové, vyhledávací, statistické a matematické funkce), orientuje se v práci s databází, třídí a filtruje údaje v tabulce dle kritérií. Učivo Textový procesor formátování textu vkládání objektů šablony a styly hromadná korespondence Tabulkový procesor prostředí tabulkového procesoru základní operace tvorba tabulek a formátování základní funkce tvorba vzorců využívání funkcí tvorba a úprava grafů databáze kontingenční tabulky tvorba maker 214

215 graficky prezentuje data z tabulek v grafech typu sloupcový, spojnicový a výsečový, ovládá dodatečné úpravy existujících grafů, má předpoklady k vytváření speciálních typů grafů (burzovní, bublinkový), vytváří požadované výstupy s využitím kontingenční tabulky, vytváří makra. 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: zná oblasti použití prezentačních programů, orientuje se v prostředí prezentačního programu, umí jej používat, vytváří lineární prezentace, ovládá nastavení základních vlastností jednotlivých snímků (rozvržení, formátování textu, grafika pozadí, záhlaví a zápatí snímku), doplňuje jednotlivé snímky animačními prvky (přechody snímků a pořadí zobrazovaných prvků), vytváří jednoduché multimediální dokumenty. chápe souvislosti mezi základními parametry grafického dokumentu, má předpoklady posoudit vhodnost použití rastrové a vektorové grafiky, nastavuje a mění parametry grafického objektu, vytváří jednoduchý rastrový obrázek a jednoduchý vektorový obrázek, ovládá převod obrázků různých typů na jiné, chápe význam komprese dat, volí odpovídající programové vybavení pro tvorbu a úpravu grafiky na základní úrovni (např. pro inzerci v médiích, pro vizitky, PF a jiné grafické dokumenty). ovládá ukládání, export a import dat v různých formátech, má předpoklady k řešení problému nekompatibility různých druhů souborů a převodu na soubor jiného typu (*.doc na *.pdf a naopak, *.jpg na *.bmp, převod souboru textového typu na grafický apod.). ovládá základní práce v databázovém procesoru, zná výhody databází, dokáže definovat oblasti jejich použití, navrhuje a vytváří strukturu jednoduché Učivo Prezentace prostředí prezentačního programu lineární prezentace rozvržení snímku základy animací multimediální prezentace (video, zvuk) skokové prezentace Počítačová grafika vlastnosti grafického dokumentu rastrová a vektorová grafika používané formáty komprese grafického formátu základy práce v SW nástrojích Přenos dat mezi jednotlivými programy konverze formátů v různých aplikacích zajištění kompatibility souborů otevíraných v různých programech sdílení a výměna dat, spolupráce části balíku kancelářského software Databáze tvorba tabulek a relace mezi nimi vyhledávání a filtrování tvorba dotazů sestavy 215

216 databáze, vytváří tabulky databáze, ovládá třídění, vyhledávání, filtrování, relace, vytváří výběrové a aktualizační dotazy, má vytvořeny předpoklady pro tisk požadované sestavy. 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: má vytvořeny předpoklady pro efektivní úpravy rozsáhlých textových dokumentů dle daných požadavků. zná základní druhy on-line aplikací, využívá služeb on-line aplikací, pracuje s poštovním klientem a ovládá jeho základní nastavení (vytvoření nového účtu a nastavení parametrů účtu). orientuje se v základních pojmech počítačových sítí (síťové disky, přihlašovací protokol, přístupová práva), chápe souvislosti mezi různým přihlášením do sítě a odpovídajícími právy, ovládá přenos dat mezi jednotlivými segmenty sítě, využívá sdílení prostředků v sítích Windows (sdílení složek a tiskáren), využívá funkce poštovního klienta k organizování a plánování, komunikuje elektronickou poštou, ovládá zasílání a otevření přílohy, ovládá další prostředky online i offline komunikace, chápe problematiku autorského práva a duševního vlastnictví sdílených dat. chápe hardwarové nároky na instalaci systému, ovládá aktualizaci ochranných prostředků počítače, zálohuje a obnovuje data. zná základní rozdíly mezi používanými prostředky pro tvorbu www stránek, vytváří jednoduché www stránky, má vytvořeny předpoklady k umístění vytvořených stránek na internetovém serveru, aktualizuje údaje na vytvořených www stránkách. Učivo Wordprocessing úprava existujících dokumentů Internet on-line aplikace nastavení připojení k síti nastavení poštovního klienta Práce v lokální síti, přenosové možnosti Internetu počítačová síť, server, pracovní stanice připojení k síti a její nastavení specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků organizace času a plánování videokonference, messenger, chat, FTP telefonie Operační systém instalace operačního systému antivirová a antispamová problematika zabezpečení dat Tvorba www stránek prostředky pro tvorbu www stránek tvorba www stránek pomocí www editoru správa webových stránek 216

217 6.21 Obchodní logistika Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Předmět obchodní logistika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, s ostatními ekonomickými předměty (účetnictví, právo, ekonomika) je základem odborného vzdělání, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při obchodních činnostech, jednat hospodárně, předává žákům vědomosti o podnikání, o činnostech souvisejících se zásobováním, o podpoře prodejní činnosti, o filozofii zásob a podnikové dopravy, učí žáky základním ekonomickým dovednostem v oblasti zásobování a dopravy, které pak využívají v praxi, učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování jednoduchých samostatných úkolů. Charakteristika učiva Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobé povahy, aby z nich mohli vycházet v měnících se podmínkách podnikové praxe při udržování zásob. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury, časopisů a webových prezentací. Učivo je zaměřeno na: vysvětlení základních logistických pojmů, jako jsou definice logistiky, stručná historie, funkce, postavení logistiky v podnikové organizační struktuře, význam uplatnění logistických principů v podnikové praxi, zvládnutí znalostí o systémech označování (identifikace) zboží, pochopení základních principů informačních a ekonomických systémů podniku v oblasti zásobování, aktivního využití znalostí objednávkových systémů k vypracování jednoduchých podkladů pro výběrová řízení, pochopení technologií skladovacích systémů a systémů udržování zásob, osvojení si znalostí z oblasti dopravních systémů, přepravních jednotek a přepravních dokladů, vysvětlení principů mezinárodní přepravy zboží a celních omezení. Pojetí výuky V hodinách obchodní logistiky budou využívány následující metody a formy práce: výklad navazující na odbornou literaturu a platné právní normy (normy OSO, celní sazebník) a doplňovaný problémovým vyučováním, 217

218 referáty z odborných časopisů (Logistika, Technika ), popřípadě z webových prezentací odborníků i firemních praxí, ve vhodných tematických celcích konkrétní příklady z reálné praxe (výběr dodavatele, udržování zásob), využití prostředků výpočetní techniky vyhledávání aktuálních informací prostřednictvím internetu a jejich aplikace při řešení úkolů, při zpracování informací se využívá vhodný software (EXCEL, WORD, ekonomický software), práce s aktuálními formuláři (studenti je získávají samostatně prostřednictvím internetu nebo příslušných institucí), diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí studentů z běžného života, skupinová práce, dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe (např. Škoda auto, a.s., Interspar), s nimiž jsou studenti schopni diskutovat na daná témata, uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů (účetnictví, praxe, statistika, informační technologie atd.) Hodnocení výsledků žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu (testy, vedení průběžných poznámek). Alespoň jedno hodnocení získají za skupinovou práci nebo prezentaci vlastního projektu. Žáci při ústním projevu: správně formulují z hlediska odborného, mluví souvisle, srozumitelně a jazykově správně, znají souvislosti s ostatními probíranými tematickými celky, jsou schopni navázat i na ostatní odborné předměty. Žáci při písemném projevu: pracují správně, přesně a pečlivě z hlediska odborného, dbají na jazykovou stránku a úpravu svých poznámek, pracují samostatně i týmově. Ostatní hodnocení: vypracovávají a přednášejí referáty na dané téma, pracují s internetem Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Komunikativní kompetence Studenti by měli být schopni: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 218

219 písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.). reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat. Personální kompetence Studenti by měli být schopni: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Studenti by měli být schopni: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Studenti by měli být schopni: porozumět zadání úkolu nebo specifikovat problém, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické) a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, Absolventi by měli být schopni: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, 219

220 komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace. Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Studenti by měli být schopni: správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru, zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení, nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení, provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu, sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků, správně používat a převádět jednotky. Kompetence k pracovnímu uplatnění Studenti by měli: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v oblasti obchodní logistiky a náplní jednotlivých povolání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady; být připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Občanské kompetence Předmět obchodní logistika rozvíjí zejména: odpovědné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání, dodržování pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí, jednání v souladu s morálními principy, uplatňování demokratického přístupu, chápání vztahu životního prostředí a tzv. udržitelného rozvoje, umění myslet kriticky, tvorba vlastního úsudku, schopnost diskuse s jinými lidmi Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v médiích, využívat je a hodnotit, dovedli jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení, vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů: 220

221 přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečňování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu. Informační a komunikační technologie Cílem je: naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky při aplikaci do konkrétního oboru činnosti, podpořit aplikaci znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií při konkrétních samostatných i skupinových činnostech (vyhledávání informací, zpracování textu, tabulek, grafů, prezentací, využití ekonomického softwaru) Mezipředmětové vztahy účetnictví právo praxe statistika písemná a elektronická komunikace hospodářský zeměpis založení a provoz podniku Realizace odborných kompetencí Obchodní logistika - 1. ročník Výsledky vzdělávání, žák: Učivo aplikuje poznatky z ekonomiky, Pojem logistika marketingu při definici pojmu logistika, definice logistiky umí vysvětlit základní funkce logistiky historie v podnikových činnostech, význam a funkce logistiky na příkladě začlení logistiku do organizačního schématu podniku, historicky vymezí jednotlivé etapy vývoje logistiky. aplikuje poznatky z odborných předmětů Obchodní sortiment 221

222 především ekonomiky a účetnictví při definici obchodního sortimentu, na příkladech popíše pracnost, sortimentu, funkčně jej rozčlení, v případové studii stanoví vhodné způsoby identifikace sortimentu pro jednotlivé uživatele, seznámí se s principem pokladních a informačních obchodních systémů, ve skupinové práci vybere vhodný příklad z obchodní praxe a popíše systémy identifikace používané v konkrétním maloobchodě. žák se seznámí s obchodními aktivitami předcházejícími a následujícími uzavření obchodního kontraktu, při vyhotovení konkrétních obchodních dokladu aplikuje poznatky z obchodně závazkových vztahů, na příkladu provede kalkulaci vstupní ceny zboží, pozná nákupní cesty zboží, na příkladu popíše jednotlivé fáze nákupu, vysvětlí důvody použití mezičlánků, provede jednoduchý výběr dodavatele je veden k dodržování podnikatelské etiky. orientuje se v jednotlivých metodách řízení zásob, vypočte plánovanou spotřebu materiálu, základní limity a normy zásob, plánovaný nákup, interpretuje výsledky, vypočítá ukazatele obratu zásob vědomosti a dovednosti aplikuje na modelové situace a příklady, aplikuje poznatky odborného vzdělávání v příkladech na tvorbu skladových evidenci, popíše moderní skladové technologie, technologie vychystávání zásob a expedice, v případových studiích odliší vhodné a nevhodné skladovací postupy, pojmenuje základní typy manipulačních jednotek, chápe pojem unifikace a typizace, v konkrétních příkladech doporučí vhodný manipulační prostředek, pro své rozhodnutí stanoví základní priority členění sortimentu pracnost sortimentu identifikace zboží automatická identifikace zboží pokladní systémy informační systémy Logistická podpora nákupu výběr dodavatele výběrové řízení přejímka, převzetí na sklad kontrola jakosti doklady, smlouvy sdílení dat stanovení nákupní ceny Zásoby členění zásob, rychlost obratu zásob, metody řízení a udržování zásob doklady sklady, druhy skladů, skladové technologie, vybavení skladů skladová evidence vychystávání zásob, expedice manipulační jednotky 222

223 (cena, ekologie, ochrana zásob ), aktivně a správně v diskuzích používá pojmy doprava, přeprava, manipulace, na příkladech dopravních systému rozliší jednotlivé typy dopravy a druhy dopravy, dopravních a přepravních prostředků, umí vyjmenovat, opatřit a vyplnit základní přepravní doklady, v případových studiích doporučí vhodný způsob přepravy zboží, stanoví základní rozhodovací priority (cena, ekologie, rychlost, bezpečnost ). sleduje aktuální vývoj logistiky, odbornou literaturu a časopisy, postupně vytváří a zpřesňuje svůj postoj k logistickým činnostem, chápe oblast logistiky jako možnost svého budoucího profesního uplatnění, vnímá logistiku v kontextu nejenom hospodařením podniku, ale i v krátkém samostatném nebo skupinovém vystoupení dokáže zhodnotit význam logistiky, základní trendy vývoje logistiky, popsat zajímavé logistické řešení na příkladu z praxe. Přeprava, dopravní systémy definice pojmu přeprava a doprava druhy dopravy dopravní a přepravní prostředky přepravní doklady organizace přepravy nákladů, spedice Trendy obchodní logistiky 223

224 6.22 Ekonomie Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je naučit žáky pracovat s obecnými pojmy ekonomie, zvládnout základy ekonomického modelování, připravit je na vysokoškolské metody studia. Předmět ekonomie přispívá k lepšímu uplatnění absolventa jak v dalším studiu, tak v praxi. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby žáci uměli prakticky aplikovat poznatky z ekonomie při řešení ekonomických problémů, sledovali průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, dokázali odhadnout dopady opatření hospodářské politiky ve státě i v Evropské unii. Charakteristika učiva Předmět ekonomie je obecnou vědeckou disciplínou s důrazem na aplikaci v praxi, obsahuje aktuální data o národním hospodářství. Učivo je strukturováno do čtyř částí. V prvním oddíle (Přehled dějin ekonomických teorií) jsou žáci seznámeni s vývojem ekonomického myšlení, se základními ekonomickými směry a školami v historii ekonomického myšlení a s disciplínou ekonomie jako společenské vědy. Druhá část je zaměřena je pochopení a provázanost základních ekonomických pojmů, např. hranice produkčních možností, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, chování spotřebitele, struktury trhů aj., a na modelování tvorby zisku v dokonalé konkurenci a monopolu. Třetí část je zaměřena na makroekonomii státu (tematický celek Měření výkonnosti národního hospodářství) a vliv státu na ekonomiku (Nástroje hospodářské politiky státu). V poslední části je učivo rozšířeno na mezinárodní oblast (tematické celky Mezinárodní ekonomie, protekcionismus a globální světové problémy. Pojetí výuky Kromě klasických metod, jako je výklad, přednáška, řízený rozhovor a cvičení, jsou používány i metody, které vyžadují samostatnou aktivitu ze strany žáka, např. referáty, vyhledávání aktuálních ekonomických informací a statistických dat, sledování a komentování současné ekonomické situace. Výuka je doplňována příklady ze současného ekonomického dění, ze kterých žáci vybírají podstatné rysy a snaží se abstrahovat od nepodstatných vlivů tak, aby docházelo ke zobecňování zákonitostí. Ve výuce je dle možností využíván výukový software (zejména v části Mezinárodní ekonomie, Protekcionismus), internet, statistické ročenky, odborný tisk a další zdroje informací. Důraz se klade na mezipředmětové vztahy, v prvním oddíle zejména s dějepisem, ve druhé části s ekonomikou a účetnictvím, v dalších částech i s hospodářským zeměpisem, a to tak, aby studenti pochopili souvislost získaných poznatků z ekonomie s poznatky získanými v jiných předmětech. Žáci jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmu (příprava na soutěže). 224

225 Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků jsou používány standardní metody podle školních kriterií. Důraz je kladen na schopnost vysvětlit a použít obecný pojem v logické souvislosti, zohledňuje se i přehled o aktuálních událostech. Při hodnocení se dále bere v úvahu aktivita při hodinách, schopnost komentovat a zobecnit ekonomickou situaci v návaznosti na učivo, souvislost a přesnost vyjadřování a argumentace Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Přínos výuky předmětu ekonomie spočívá v prohlubování občanských kompetencí absolventa (aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru, umět myslet kriticky, vytvořit si vlastní úsudek a schopnost o něm diskutovat). Průběžně jsou během výuky rozvíjeny i následující klíčové kompetence: komunikativní (srozumitelná a souvislá formulace myšlenek, schopnost diskutovat), personálních (efektivně se učit a pracovat, připravovat se na studium na vysokých školách), sociální (práce v týmu), řešit samostatně problémy (porozumět problému, získat informace, zdůvodnit závěry, uplatňovat při řešení různé metody myšlení, především logické a matematické), využívat prostředky ICT a efektivně pracovat s informacemi (získávat informace z internetu), aplikovat základní matematické postupy při řešení ekonomických modelů (využívat grafické znázornění) Průřezová témata Člověk a svět práce osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře, uvědomění si významu demokratického vzdělání pro život, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu, Informační a komunikační technologie, zdokonalování se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky v běžném každodenním životě a zvláště v profesním životě. Člověk v demokratické společnosti výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, dovednost jednat s lidmi, úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví Mezipředmětové vztahy ekonomika právo hospodářský zeměpis dějepis 225

226 Realizace odborných kompetencí Ekonomie - 4. ročník Výsledky vzdělávání, žák: pochopí souvislosti v ekonomickém vývoji společnosti, vysvětlí chování jednotlivých tržních subjektů, porozumí vývoji ekonomického myšlení, nejednotnosti ekonomických směrů, chápe vztahy mezi ekonomickou teorií a praxí, aplikuje základní pojmy, např. obětovaná příležitost, náklady, absolutní a komparativní výhoda, pochopí souvislosti mezi nabídkou a poptávkou na trhu, vysvětlí rovnovážný stav, aplikuje teorii volby při daném důchodu, chápe význam mezního užitku pro rozhodování spotřebitele, vysvětlí odlišnosti jednotlivých struktur trhu, chápe důsledky jejich fungování na skutečných trzích, selhání trhu, dokáže objasnit základní makroekonomické kategorie agregátní nabídka a poptávka, skutečný a potenciální produkt, vyhledá na internetu údaje o výkonnosti hospodářství dané země, chápe rozdíly jednotlivých metod zjišťování výkonnosti, porozumí možnostem využití jednotlivých nástrojů stabilizační hospodářské politiky, aplikuje znalosti na konkrétní příklady, posoudí dopady základních opatření, chápe důvody existence mezinárodní ekonomiky, srovná protekcionismus a liberalismus,,chápe geografické vlivy na ekonomický vývoj, dokáže postihnout hlavní vývojové trendy současné mezinárodní ekonomiky, chápe ekonomický a sociální rozměr globalizace, Učivo Ekonomie jako vědní disciplina subjekty trhu nástin vývoje ekonomických teorií produkční možnosti, náklady obětované příležitosti Mikroekonomie nabídka poptávka rovnovážný stav Giffenovy statky posuny křivek posuny po křivce mezní užitek a chování spotřebitele tržní struktury, modely a skutečná ekonomika Makroekonomie výkonnost národního hospodářství magický čtyřúhelník hrubý domácí produkt inflace nezaměstnanost Mezinárodní ekonomie hlavní vývojové trendy v mezinárodní ekonomice protekcionismus liberalismus Globální světové problémy vybrané ekonomické, sociální a environmentální jevy ve světě 226

227 na příkladech z praxe uvádí globální ekonomické a sociální problémy a formy jejich celosvětového řešení. 227

228 6.23 Odborná praxe Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Pojetí výuky Nejdůležitějšími dovednostmi, které, ačkoliv žijeme v informační společnosti, jsou komunikační dovednosti - umění ptát se konkrétně, vyjádřit myšlenku, mluvit přímo k věci, získávat informace v souladu s etiketou. Díky plnění odborné praxe v telemarketingovém simulátoru (TS) získají naši žáci výše uvedené dovednosti. Předmět odborná praxe je zařazen mezi povinné předměty ve 2. ročníku na 4 hodiny týdně. Probíhá praktickou formou nácviku komunikačních dovedností na telemarketingovém simulátoru. Díky spolupráci se sociálními partnery školy z řad firem a díky zřizovateli máme k dispozici telemarketingový simulátor přímo na půdě školy, kde je možné s žáky nacvičovat komunikaci po telefonu nejprve nanečisto v bezpečném prostředí školy a pak naživo vyzkoušet si reálné telefonování s živými klienty. Pro uvedení do tématu a pro simulaci používáme učební materiály v podobě audiomateriálů různých druhů hovorů (servisní, prodejní, retenční atd.), kde je slyšet klient i operátor, písemné přepisy typů hovorů, tzv. call scripts, videorozhovory s úspěšnými obchodníky po telefonu, návody pro různé typy hovorů. Žáci se formou exkurzí seznámit s činností obchodníků pracujících v telemarketingovém centru pojišťovny Direct a dalších společnostech. Cílem je: seznámit žáky s fungováním telemarketingového centra, seznámit žáky s různými druhy hovorů (servisní, prodejní, retenční) a jejich procvičení, seznámit žáky s dovednostmi úspěšných obchodníků formou videomateriálů, seznámit žáky s nejlepší praxí formou audiomateriálů, formou simulačních her žáky naučit dlouho a souvisle mluvit o nějakém tématu, komunikovat se zákazníkem, rychle reagovat a ptát se konkrétně, získat zkušenosti z reálných hovorů s klienty, např, při dotazníkovém šetření, zákaznické podpoře, prodeji Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků se vychází z klasifikačního řádu školy. Při odborné praxi, kdy jsou dovednosti postupně budovány, vyučující používá formativní zpětnou vazbu formou slovního hodnocení. Zpětná vazba je poskytována ihned po skončení činnosti/úkolu. Dále je hodnocen přístup k aktivitám a schopnost ponaučit se ze zpětné vazby. Hodnocení žáka je doplňováno i sebehodnocením žáka a hodnocením ze strany jeho spolužáků, konečnou klasifikaci určí a vysvětlí učitel. 228

229 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů Žák bude veden k: nacházení prostředků a způsobů ke splnění úkolů (aktivit), aplikaci získané vědomosti, zkušenosti, dovednosti, získávání informací z různých zdrojů, plánování svoji činnosti, kritickému hodnocení používané informace. Komunikativní kompetence Žák by měl umět: rozebrat a interpretovat získané informace, aktivně se účastnit diskuzí, formulovat, prezentovat a obhajovat své názory a stanoviska, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu, argumentovat. Personální a sociální kompetence Žák by měl být schopen: vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku, aktivně se podílet na životě skupiny, respektovat názor druhých, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanská kompetence a kulturní povědomí Žák bude veden k: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých, 229

230 uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám U žáků bude rozvíjena: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní dráze a vzdělávání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Odborné kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni zajišťovat obchodní činnost podniku, tzn. aby absolventi: využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů, ovládali propagaci výrobků nebo služby, vedli reklamační řízení a dodržovali práva spotřebitele, uplatňovali poznatky psychologie prodeje, poskytovali následnou zákaznickou podporu, pečovali o zákazníka, upozorňovali kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje, apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni usilovat o nejvyšší kvalitu práce, výrobků nebo služeb tzn. aby absolventi: 230

231 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) Průřezová témata Člověk a svět práce si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, se zorientovali ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, aby se naučili hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámit se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání, se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich reálnou představu, se naučili písemně a verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, aby uměli formulovat svá očekávání a své priority, chápali základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, aby se naučili pracovat s příslušnými právními předpisy, se zorientovali ve službách zaměstnanosti a uměli účelně využívat jejich informačního zařízení Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura základy společenských věd písemná a elektronická komunikace ekonomika marketing právo založení a provoz podniku 231

232 Realizace odborných kompetencí Odborná praxe- 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: chápe fungování úlohy telemarketingového centra ve firmě, umí vysvětlit, jakou práci pracovníci call centra vykonávají, umí vysvětlit organizaci práce v telemarketingovém centru, umí vysvětlit, jaké existují pozice, umí vysvětlit nutnost řádného zaškolení do pozice pracovník call centra, umí vysvětlit, jaké dovednosti musí kvalitní obchodník v call centru mít, umí vysvětlit úlohu supervizora v call centru, umí vysvětlit systém hodnocení a odměňování pracovníků call centra, umí sestavit telemarketingovou kampaň, je seznámen s novými trendy v telemarketingu. je seznámen s dovednostmi potřebnými pro úspěšnou a kvalitní komunikaci s klienty po telefonu, umí aktivně naslouchat při komunikaci po telefonu, ví, jak pracovat s hlasem, ví, jaká etická pravidla musí dodržovat, ví, jaké sociální dovednosti musí umět používat, umí se vyhnout nejčastějším chybám v komunikaci po telefonu, zná příklady řešení nestandardních situací při komunikaci po telefonu, umí sestavit tzv. call script - pro různé druhy hovorů - zákaznický servis, prodej a průzkum trhu. dokáže mluvit na jakékoliv téma 1-2 minuty v kuse bez přerušení, dokáže vést různé druhy telefonátů s různými typy klientů s pomocí call scriptu (přepisu), na základě zpětné vazby od supervizora dokáže zlepšit svůj výkon, dokáže dát zpětnou vazbu spolužákům i sobě. Učivo Fungování telemarketingového centra exkurze (1-2x v call centru pojišťovny Direct nebo jiného partnera školy) Dovednosti potřebné pro úspěšnou a efektivní komunikaci s klienty (pomocí audio a video výukových materiálů) efektivní komunikace sociální dovednosti etika komunikace nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat řešení nestandardních situací Simulační hry k nacvičení komunikačních dovedností simulační hry na rozmluvení procvičování různých druhů telefonátů s různými typy klientů 232

233 vyzkouší si reálnou komunikaci s klienty za pomoci call scriptu. Reálná komunikace po telefonu dotazníková šetření marketingové průzkumy představení produktů prodej produktů a služeb 233

234 6.24 Bankovnictví a pojišťovnictví (povinně volitelný předmět) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Předmět bankovnictví a finanční gramotnost: vychází z poznatků, které se týkají subjektů tržní ekonomiky zabývajících se bankovními a pojišťovacími činnostmi, vede k rozvíjení schopnosti nakládat efektivně s peněžními prostředky a k orientaci žáka v nabídce finančních produktů, část výuky je zaměřena na finanční gramotnost, která žáky seznámí se základními faktory ovlivňující finanční rozhodování, s možnostmi spoření, investování, zhodnocování majetku, úvěrování, zajištění proti riziku. Charakteristika učiva: předmět je povinně volitelný a patří mezi odborné předměty, navazuje a zároveň doplňuje učivo ostatních předmětů, žákům pomáhá s orientací na finančním trhu, učí odpovědnému jednání pří nakládání s penězi, dává základ finanční gramotnosti studentů. Pojetí výuky: výuka předmětu bankovnictví a finanční gramotnost směřuje k tomu, aby žáci jednali odpovědně a samostatně, znali právní předpisy týkající se oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a současně chápali postavení klienta obchodních bank a pojišťoven, je koncipována, aby odpovídala budoucím potřebám žáků občanů, při analýze finančních a pojistných produktů se vhodně kombinují monologické, dialogické metody práce, důsledně je využíván problémový přístup k výuce a aktivizační metody práce Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků se vychází z klasifikačního řádu školy, Hodnotí se aktivita žáka, samostatnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti při řešení aplikačních úloh, Pro kontrolu odborných znalostí se používá i ústní zkoušení a znalostní testy, 234

235 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Komunikativní kompetence Studenti by měli být schopni: analyzovat a interpretovat odborný text; formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální a sociální kompetence Studenti by měli být schopni: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, spoluvytvářel pravidla ve skupině a dodržoval je, přijímat a poskytovat pomoc, aktivně se podílet na životě skupiny, respektovat názor druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy. Občanská kompetence a kulturní povědomí Student bude veden k: zodpovědnosti za své chování k sobě samému a ke skupině, plnění povinností a uplatňování svých práv, uvědomování si kulturních hodnot evropského kulturního prostoru a jejich ochraně, respektu a toleranci vůči ostatním kulturám. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám U studentů bude rozvíjena: schopnost týmové práce, sebedůvěra, zdravé sebeprosazení, sebeprezentace, schopnost řešit běžné i mimořádné pracovní i mimopracovní problémy. 235

236 Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v médiích, využívat je a hodnotit, dovedli jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení, odpovědně se chovali při hospodaření se svými financemi, vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů: přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečňování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu. Informační a komunikační technologie. Cílem je: naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky při aplikaci do konkrétního oboru činnosti, podpořit aplikaci znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií při konkrétních samostatných i skupinových činnostech (vyhledávání informací, zpracování textu, tabulek, grafů, prezentací, využití ekonomického softwaru) Mezipředmětové vztahy ekonomika účetnictví právo praxe statistika písemná a elektronická komunikace založení a provoz podniku 236

237 Realizace odborných kompetencí Bankovnictví a finanční gramotnost - 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: chápe historické souvislosti vývoje platidel, zná současné formy peněz, na příkladu uvede různé funkce peněz, používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle kursovního lístku. rozliší složky finančního trhu, zná specifika jednotlivých trhů. zná funkci centrální banky, odliší poslání centrální banky a komerčních bank, rozliší druhy úvěrů, jejich použití, provede jednoduché srovnání výhodnosti peněžních produktů, vysvětlí stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN. rozlišuje hotovostní a bezhotovostní platební styk, odlišuje různé formy plateb, zná specifika plateb v národní a zahraniční měně. chápe rozdíl mezi spořením a investováním, rozlišuje krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, majetkové papíry a dluhopisy, na příkladu vysvětlí pohyb kurzů cenných papírů, odliší RM systém a burzu. zná princip pojištění, rozlišuje komerční a sociální pojištění, vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby. určí příjmy a výdaje domácnosti, analyzuje současnou finanční situaci domácnosti, analyzuje současné a budoucí potřeby Učivo Peníze vznik a vývoj platidel historie české měny peníze současnosti, jejich funkce zahraniční měna Finanční trh peněžní trh kapitálový trh devizový trh zahraniční finanční trhy Bankovní soustava vývoj bankovní soustavy v ČR jednostupňová a dvoustupňová bankovní soustava role centrální banky činnost komerčních bank stavební spořitelny pasivní činnost bank úvěrování úroková míra Platební styk hotovostní a bezhotovostní platební styk internetové bankovnictví platební styk v národní a zahraniční měně Investiční bankovnictví individuální a kolektivní investování investiční a podílové fondy cenné papíry burza RM systém Pojišťovnictví pojišťovny druhy pojištění penzijní fondy Finanční gramotnost základy osobního finančního rozhodování zhodnocování peněz 237

238 domácnosti a jejich financování, predikuje výši budoucích příjmů a možná rizika jejich nedosažení, navrhuje a analyzuje finanční řešení pro různé životní situace, orientuje se ve finančních institucích, orientuje se v možnostech dluhového financování. půjčky a úvěry 238

239 6.25 Psychologie prodeje (povinně volitelný předmět) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Pojetí výuky Podle signálů z podnikatelské sféry se společnostem v České republice nedaří získávat kvalitní zaměstnance s na klíčové obchodní pozice. Až čtvrtině firem se v současnosti nedaří získat strategické odborníky. Proto jsme se rozhodli umožnit přípravu žáků v oblasti psychologie prodeje. Psychologie prodeje žákům umožní získat konkrétní obchodní dovednosti používané úspěšnými obchodníky při obchodování v České republice a zejména v zahraničí. Předmět psychologie prodeje je zařazen do 2. a 3. ročníku. Z výchovně-vzdělávacího hlediska má charakter pedagogického procesu zaměřeného na rozvoj osobnostních předpokladů žáka. V rámci tohoto předmětu mají možnost se žáci seznámit s aktivitami úspěšných vlastníků firem a obchodníků z celého světa formou videí - učebních materiálů připravených konkrétně pro naší školu. V rámci psychologie prodeje jsou používány následující výukové strategie: řízený rozhovor, diskuse, řešení problémů, situační metoda, hraní rolí, didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, kritické myšlení, samostatná práce žáků. Cílem je: rozvíjet u žáků sociální dovednosti potřebné v obchodním styku v ČR i v zahraničí, seznámit žáky s tzv. success stories úspěšných majitelů firem a/nebo obchodníků se zkušenostmi z celého světa, seznámit žáky s různými formami a technikami obchodování, seznámit žáky s aktivitami spojenými s marketingovým průzkumem, poskytování služeb pro zákazníka, vedení obchodního týmu, kulturními odlišnostmi a aktivit, které jsou spojené se vstupem na nové trhy, seznámit žáky s psychologickými pojmy vztahující se k psychologii prodeje, rozvinout klíčové dovednosti využitelné v profesi obchodníka prodejce, jako jsou např. tvorba a realizace obchodních strategií, jednání se zákazníkem, propagace a distribuce výrobků, prodej zaměřeného na zákazníka aj. 239

240 Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení výsledků žáků se vychází z klasifikačního řádu školy. Při psychologii prodeje, kdy jsou dovednosti postupně budovány, vyučující používá formativní zpětnou vazbu formou slovního hodnocení. Zpětná vazba je poskytována ihned po skončení činnosti/úkolu. Dále je hodnocen přístup k aktivitám a schopnost ponaučit se ze zpětné vazby. Hodnocení žáka je doplňováno i sebehodnocením žáka a hodnocením ze strany jeho spolužáků, konečnou klasifikaci určí a vysvětlí učitel. Hodnoceny je samostatné, správné a logické vyjadřování, aplikace poznatků z psychologie prodeje a psychologie obchodních vztahů a jednání;, sociologie a odborných předmětů, aktivní a tvořivé zapojení do pedagogického procesu, sebereflexe vztahující se k poznání sebe sama a k rozvoji osobnostních předpokladů, kultivovanost verbálního projevu Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence: Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov, prezentaci aj.), sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí. Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě), chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. Personální a sociální kompetence vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku, 240

241 aktivně se podílet na životě skupiny, respektovat názor druhých, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám U žáků bude rozvíjena: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní dráze a vzdělávání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Odborné kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni zajišťovat obchodní činnost podniku, tzn. aby absolventi: se orientovali v obchodně-podnikatelských aktivitách tržních subjektů, vedli obchodní jednání a připravovali podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb, prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží, vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě, organizovali průzkum trhu a vyhodnocovali jeho výsledky, využívali marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů, ovládali propagaci výrobků nebo služby, vedli reklamační řízení a dodržovali práva spotřebitele, uplatňovali poznatky psychologie prodeje, poskytovali následnou zákaznickou podporu, pečovali o zákazníka, komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně ve dvou cizích jazycích, vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti, znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je prezentovat zákazníkovi, znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu, upozorňovali kupující na zásady bezpečnosti práce s prodávanými výrobky. 241

242 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni usilovat o nejvyšší kvalitu práce, výrobků nebo služeb tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) Průřezová témata Člověk a svět práce si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, se zorientovali ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, aby se naučili hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámit se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání, se naučili vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich reálnou představu, se naučili písemně a verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, aby uměli formulovat svá očekávání a své priority, chápali základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, aby se naučili pracovat s příslušnými právními předpisy, se zorientovali ve službách zaměstnanosti a uměli účelně využívat jejich informačního zařízení Mezipředmětové vztahy anglický jazyk psychologie sociologie základy společenských věd zeměpis hospodářský zeměpis v AJ ekonomika marketing právo založení a provoz podniku 242

243 Realizace odborných kompetencí Psychologie prodeje- 2. ročník Výsledky vzdělávání, žák: pochopí psychologické principy fungování trhu, popíše zákonitosti a principy chování zákazníků a prodejců, dokáže analyzovat jednotlivé psychologické aspekty obchodu. dokáže posuzovat psychologickou hodnotu zboží z pohledu čtyř fází společenského reprodukčního procesu: výroba, distribuce, směna a spotřeba, charakterizuje psychologické vlastnosti konzumentů ve výběrů zboží, popíše a v praxi využívá tzv. znaky způsobilosti zboží spojené s uspokojováním potřeb konzumentů zákazníků: povaha zboží, vztažnost zboží, účelovost zboží, emocionální vlastnosti zboží, atraktivnost či módnost značky zboží apod., nahlíží na nabídku jako na formu specifické komunikace mezi zákazníkem a prodejcem, vyjmenuje a do praxe aplikuje nejrůznější komunikační aktivity z oblasti reklamy a propagace. uvědomí si význam propagace a její vliv na chování konzumenta spotřebitele, vyjmenuje propagační prostředky a dokáže posoudit jejich vhodnost, zná limity propagace a možnosti jejího negativního dopadu na chování konzumenta zákazníka, umí vyhotovit plán propagace zboží (produktu) v souvislosti s psychologickými aspekty chování konzumenta- zákazníka, charakterizuje znaky tvořící image- obraz výrobku, posoudí vhodnost jednotlivých atributů při vytváření obrazu výrobku, charakterizuje psychologický efekt reklamy na spotřební chování konzumenta zákazníka, Učivo Obchodní činnost a její psychologická hlediska psychologické aspekty trhu Psychologie zboží, nabídky a poptávky psychologie zboží; psychologie nabídky a poptávky. Komunikace na trhu propagace a reklama propagace; image, značka a vztahy s veřejností; psychologie reklamy 243

244 umí pracovat s psychologickými aspekty reklamy (např. s aspektem emocionálním, motivačním aj.) v propagaci výrobku. Psychologie prodeje- 3. ročník Výsledky vzdělávání, žák: umí posoudit vliv sociálně psychologických činitelů na rozhodování konzumenta- zákazníka při výběru zboží, analyzuje jednotlivé sociálně psychologické činitele v rozhodování konzumenta zákazníka, dokáže jejich vliv využít v prodeji zboží, charakterizuje jednotlivé typy zákazníka dle různých kritérií, dokáže prodej zaměřit na zákazníka (dle jeho potřeb, očekávání, osobnostních a sociálních vlastností apod.). vyjmenuje a charakterizuje osobnostní vlastnosti obchodníka, uvědomí si své vlastní osobnostní předpoklady pro profesi obchodníka, dokáže rozvíjet své osobnostně sociální vlastnosti potřebné pro prodej výrobků (produktů), zná psychologické aspekty ceny, umí analyzovat jejich dopad na finální cenu výrobku, dokáže vyjednávat o ceně a hledat tzv. obchodní konsenzus, umí posoudit jednotlivé faktory ovlivňující prodej výrobku, vhodně začlení využije jednotlivé psychologické atributy v etapách procesu prodeje (vzbuzení pozornosti zákazníka, vzbuzení a podnícení zájmu kupce, závěr prodejního procesu), volí strategie prodeje, které vedou spokojenosti kupujícího, dokáže efektivně pracovat s rozladěností zákazníka v obchodním styku. umí zhodnotit, posoudit psychologické aspekty v jednotlivých marketingových činnostech (výzkumné činnosti, propagační činnosti aj.), Učivo Psychologie spotřebního chování a osobnost spotřebitele (zákazníka) sociálně psychologická podmíněnost spotřebního chování; osobnost spotřebitele (zákazníka). Psychologie prodeje a koupě obchodník a obchodní jednání; psychologie prodeje; psychologie koupě. Marketing a psychologický průzkum trhu psychologické aspekty marketingu a průzkumu trhu. 244

245 dokáže oslovit spotřebitele při průzkumu trhu a získat od nich potřebné informace. zná zásady, které vyžadují dodržování základních hodnot, jako jsou např. spravedlnost, poctivost apod., umí posoudit obchodní jednání, které je v rozporu s etickým kodexem, dokáže v obchodním vztazích jednat na základě pravidel společenského styku, pojmenuje a charakterizuje základní komponenty etikety v obchodě a podnikání, dokáže se podle nich řídit v podnikatelské činnosti. Psychologické aspekty etiky a etikety v obchodní činnosti etika v podnikání a obchodě; obecná pravidla společenského styku; etiketa a kultura v obchodní činnosti. 245

246 6.26 Písemná a elektronická komunikace (povinně volitelný předmět) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Pojetí vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáků v oblasti obchodněpodnikatelské, administrativní a sociální, které se rozvíjejí po stránce obsahové i formální. Při rozvíjení sociálně komunikativních kompetencí se uplatňují také psychologické aspekty komunikace a společenská etiketa. Důraz je kladen na osvojování tvorby dokumentů obchodního styku, personální agendy operační evidence a dalších forem podnikové komunikace Charakteristika učiva Ve třetím ročníku, kde je předmět povinně volitelný, se učivo zaměřuje na vyhotovení osobních dopisů, personálních písemností, žádostí občanů. Dále se žák naučí podrobné manipulaci s doklady v podniku a seznámí se s autorskou korekturou Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení výkonů v psaní jsou písemné zkoušky, ve kterých se posuzuje dosažená rychlost a přesnost podle limitů. U vyhotovených písemností se hodnotí věcný obsah, stylizace, pravopis a formální úprava podle normy. Dále se klasifikuje úroveň vypracování tabulek a písemné zkoušky z pravidel ČSN. Při klasifikaci na konci klasifikačního období se přihlíží k počtu napsaných cvičení výukového programu ZAV. Hodnocení žáka je doplňováno i sebehodnocením žáka a hodnocením ze strany jeho spolužáků, konečnou klasifikaci určí a vysvětlí učitel Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Žák ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a využívá editační funkce textového editoru. Na základě znalostí normalizované úpravy a organizace písemného styku samostatně stylizuje základní standardní písemnosti. Učí se poznávat a osvojovat poznatky, pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Učí se pracovat a jednat zodpovědně, cílevědomě, soustředěně, vytrvale a pečlivě. Žák si vytváří odpovědný přístup k plnění svých povinností a respektuje stanovená pravidla. Rozvíjí své volní vlastnosti a přijímá odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování. Žáci jsou schopni samostatně zpracovávat texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály a dodržují jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. V oblasti personálních kompetencí si žáci stanovují cíle a priority podle svých osobních schopností, přijímají hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání. 246

247 Průřezová témata Člověk a svět práce osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře, uvědomění si významu demokratického vzdělání pro život, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu, Informační a komunikační technologie, zdokonalování se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky v běžném každodenním životě a zvláště v profesním životě. Člověk v demokratické společnosti výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, dovednost jednat s lidmi, úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví Mezipředmětové vztahy informační technologie právo účetnictví ekonomika anglický jazyk německý jazyk český jazyk a literatura 247

248 Realizace odborných kompetencí PEK - 3. ročník CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Výsledky vzdělávání, žák: Učivo zvyšuje rychlost a přesnost psaní, dosahuje počtu úhozů za minutu podle plánu s přesností do 0,50 %. stylizuje a napíše na počítači osobní dopisy zaměstnancům. seznámí se s úpravou personálních písemností. sestaví a napíše na počítači žádosti občanů organizacím, stylizuje soukromý dopis, formální a přátelský. seznámí se s knihou přijaté a odeslané pošty a doporučených zásilek. Zvyšování přesnosti a rychlosti psaní zvyšování přesnosti a rychlosti psaní různé techniky nácviku Osobní dopisy blahopřání, kondolence, doporučení, pozvánka poděkování, omluva neúčasti Personální písemnosti Žádosti občanů dopisy občana organizaci soukromé dopisy občana, formální a přátelské Manipulace s dokumenty skartační a archivační řád přijeté pošty evidence a archivace dokladů Autorská korektura 248

249 7 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 7.1 Základní materiální podmínky Škola je umístěna v prostorách Podnikatelského centra naproti nové budově Pedagogické fakulty UHK v areálu škol v Hradecké ulici v Hradci Králové. Areál škol leží v těsné blízkosti centra Hradce Králové (asi deset minut chůze od Velkého náměstí) a má velmi dobré autobusové a trolejbusové spojení s ostatními částmi krajského města. Například z královéhradeckého Hlavního nádraží lze použít spoje MHD číslo 1, 2, 9, 16, 18, 21, 23, 24, 27 a 28 do stanic Heyrovského nebo Zimní stadion. Cesta trvá zhruba čtvrthodinu. Teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách plně vybavených školním sedacím nábytkem, bílými keramickými tabulemi, interaktivní tabulí, televizory, DVD přehrávači, videorekordéry a dataprojektory s připojením na PC. Ve všech kmenových učebnách je připojení k internetu přes wifi zdarma a v každé učebně je několik pevných počítačů rovněž s připojením na internet. K přednáškám a realizaci projektových dnů či kulturním akcím slouží přednáškový areál. Za účelem velkých přednášek pro celou školu využíváme moderní konferenční místnost vybavenou moderní prezentační a konferenční technikou (osvětlení a ozvučení) v budově Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové. Jazyková výuka probíhá v jazykové učebně, která je vybavena moderní přehrávací technikou a interaktivní tabulí. Škola disponuje vhodným hardwarovým i softwarovým vybavením pro výuku ICT, PEK a účetnictví na PC. Informační a komunikační technologie se vyučují v učebně informatiky. Ve všech počítačích je k dispozici úplné softwarové vybavení včetně účetního softwaru. Standardní pracovní prostředí žáka vyhovuje aktuálním potřebám a obsahuje kancelářský software, tj. textový editor, tabulkový a databázový procesor, software pro výrobu prezentací, software pro práci s grafikou, prohlížeč webových stránek, organizační a plánovací software, ového klienta, účetní software a software na výuku psaní všemi deseti. Studenti mají k dispozici bezdrátové připojení v každé učebně. Připojení k internetu a k lokální síti je samozřejmostí. Počítače a připojení k internetu jsou přístupné studentům k samostatné práci, vyhledávání informací a k odborné činnosti. Studenti mohou využívat kopírovací stroje a vázací zařízení. Každý student má k dispozici školní ovou adresu, což zlepšuje a urychluje komunikaci s vyučujícími, vedením školy a spolužáky navzájem. Rychlá a pohodlná komunikace je obzvlášť potřebná v rámci řešení větších projektů, kdy žáci pracují v týmech. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, učebnicemi, učebními texty a další literaturou. Má svou samostatnou knihovnu, kde si žáci i učitelé zapůjčují veškerou potřebnou vzdělávací i doplňkovou odbornou literaturu. Škola disponuje vlastními výukovými materiály. Zřizovatel dává k dispozici škole audiovizuální výukové materiály pro předměty psychologie prodeje, psychologie a sociologie, případně další ekonomické předměty, jako je marketing, management a založení a provoz podniku. Žáci mají 249

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY (platný od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (KFJ) Obor vzdělání: 3-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Obchodní manažer(ka) Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie zkrácené dálkové studium 3leté 1 Úvodní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 2015 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 1. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl\vyučovacího předmětu V předmětu Počítačové sítě a komunikace mají žáci získat základní znalosti administrace stanice a a ekonomické povědomí o nárocích na

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 2015 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední odborné učiliště, Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 320 (10 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ NAUKA (OBN) Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 98 (3 hodiny týdně) Platnost:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více