P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m magazín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín"

Transkript

1 P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m magazín

2 Milí čtenáři, připravili jsem pro Vás již páté číslo MediSpo magazínu. Vzhledem k tomu, že opakování je matka moudrosti, najdete v něm část, která bude sloužit především novým zájemcům o hubnutí, ale možná že i ti zkušenější z Vás zde najdou něco nového. Tento rok je velmi zvláštní. Nejprve krutá zima, kdy mnoho našich pacientů nevycházelo z domu, když nemuselo, pak krátké jaro a hned velké teplo, kdy zase většina lidí velmi rozumně omezovala fyzickou aktivitu na minimum. Nicméně právě tato omezení často vedla k tomu, že každoroční úspěšné léto se stalo létem méně úspěšným a nezbývá než se připravit na zimu, kdy pravděpodobnost redukce hmotnosti bývá malá. Proto využijte chvilky příznivého počasí a zaveďte do svého života pohybový program. Z jídelníčku jsme nyní zařadili např. dietu po bandáži žaludku, neboť mnoho z Vás si nedokáže představit, jak taková dieta po bandáži vypadá a informace je to velmi důležitá. Na tomto místě bych chtěl poděkovat společnosti Johnson & Johnson, díky které můžeme chirurgické problematice obezity věnovat dostatek prostoru. A co je nového? Po velmi pozvolném rozjezdu nového Rekondičního centra v Plzni doufáme, že se jeho aktivity rozšíří stejně úspěšně jako v Praze. V září jsme zahájili cvičení v Čáslavi a rekondiční centrum si najde snad cestu i do Brna. To s sebou samozřejmě nese nesmírné náklady. Jen díky vstřícnému přístupu našich partnerů, firmám Novartis, ŠtěpánekAuto a jiným, můžeme veškeré konzultace poskytovat zdarma a dále naše aktivity rozvíjet. Možná jste si všimli, že všechna starší čísla jsou již na našich internetových stránkách, takže komu unikl minulý MediSpo magazín, může si jej stáhnout na Přeji Vám tedy příjemné počtení a doufám, že některé rady a doporučení vyzkoušíte i prakticky. Nebojte se i přijít zeptat do našich konzultací nebo využít výše uvedených internetových stránek, na kterých naleznete spoustu užitečných informací a rovněž na ně můžete zaslat svůj dotaz či zkušenost související s tématem nám společným a tím je zdravé hubnutí. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. průvodce zdravým životním stylem, PODZIM/2006, distribuce ZDARMA VYDÁVÁ: MediSpo, s. r. o., Sokolská 39, Praha 2, tel.: , fax: , GRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4-Modřany Design: Jana Švástová, grafická úprava: Tereza Lechnýřová, šéfredaktor: Marek Šplíchal REDAKČNÍ RADA: předseda: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., členové: Mgr. Iva Fábinová, Mgr. Petr Fábin, Alena Bretšnajdrová Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E

3 Představujeme vám... Denně je v Rekondičním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA můžete potkávat. Často s nimi konzultujete své zdravotní, pohybové nebo stravovací problémy. Připravují pro vás programy na rekondičních akcích a my bychom vám je v následujících řádcích rádi představili Mgr. Anna Frančeová 25 let Anna Frančeová absolvovala pětileté magisterské studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK, dále pak bakalářské studium fyzioterapie na 3. lékařské fakultě a v současné době studuje 2. ročník navazujícího magisterského studia fyzioterapie na FTVS. Od 15 let se věnuje aerobiku a již pět let vede pravidelné rehabilitační cvičení. Od září 2006 pracuje na částečný úvazek na rehabilitační ambulanci na Jižním Městě v Praze jako fyzioterapeutka. V Rekondičním centru působí od října roku 2005 jako instruktorka aerobiku, vede zdravotní cvičení a cvičení na fitballech. Pracovala také jako instruktorka na rekondičních pobytech pořádaných Rekondičním centrem v Roudnici nad Labem. Ráda cestuje co nejdál a co nejlevněji tvrdí, že není nad to zacvičit si po ránu tai-chi s kopou Číňanů na náměstí Nebeského klidu. Chodí po horách, jezdí na kole a v zimě lyžuje. Chystá se podniknout roční cestu kolem světa, provdat se a mít spoustu dětí. Pracuje na tom, aby byla úspěšná a spokojená ve svém oboru. MUDr. Zdeněk Jankovec 35 let Po ukončení Lékařské fakulty UK v Plzni nastoupil do Fakultní nemocnice v Plzni. V posledních 10 letech pracuje na I. interní klinice FN v metabolické skupině. Orientuje se na léčbu poruch metabolismu, výživu a zejména diabetologii. Kromě běžné lékařské praxe se více věnuje problematice léčby inzulinem, je pověřen správou celostátního Registru pacientů léčených inzulinovou pumpou. Zabývá se edukací pacientů. Již řadu let se podílí jako vedoucí lékař na pořádání rekondičních pobytů, zejména pro nemocné s diabetem mellitem ve stadiu pozdních komplikací, kde získal i řadu zkušeností s pohybovými aktivitami a problematikou jejich skloubení s léčebným režimem. Péče o nemocné s diabetem v Diabetologickém centru přivedla MUDr. Zdeňka Jankovce ke spolupráci s Rekondičním centrem VŠTJ MEDICINA PRAHA. Jednoznačně se svými kolegy podporuje vznik Rekondičního centra v Plzni, ze kterého bude jistě profitovat řada pacientů. S MUDr. Zdeňkem Janovcem se můžete setkat během konzultací na I. interní klinice FN Lochotín v Plzni. 3

4 Boj s nadbytečnými kilogramy. Jak začít? Nadváha a obezita nepředstavují pouze kosmetickou záležitost, ale jsou závažným zdravotním problémem. Obezitu je nutné chápat především jako nemoc, která je rizikem pro vznik řady dalších vážných onemocnění. Důležité je nechápat dietu jako krátkodobou záležitost, ale jako celkovou změnu životního stylu. Důsledkem obezity jsou závažná metabolická a oběhová onemocnění ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu, ateroskleróza mozkových tepen a cévní mozková příhoda, porušená glukózová tolerance a diabetes mellitus 2. typu. Obézní lidé často mívají zvýšený krevní tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu a tuku v krvi. S obezitou je dále spojeno vyšší riziko vzniku některých typů nádorů zejména karcinom prsu, prostaty a tlustého střeva. Typickým zdravotním důsledkem nadměrné hmotnosti jsou postižení pohybového a kloubního aparátu. Nezanedbatelné jsou také psychosociální komplikace např. společenská diskriminace, nízké sebevědomí, deprese a úzkosti. Z těchto důvodů je redukce tělesné hmotnosti nutností. Hubnutí bohužel není vždy jednoduché Základními pilíři v léčbě obezity jsou nízkoenergetická dieta s omezením tuků, pravidelná pohybová aktivita a změna dosavadních stravovacích a pohybových návyků. Pokud tato konzervativní léčba není dostatečná, je možné přistoupit k léčbě léky (tzv. antiobezitiky). V odůvodněných indikacích je vhodným řešením léčba chirurgická. Jak tedy začít? V první řadě si musíte uvědomit, proč chcete hubnout. Pro jednoho je hnacím motorem touha líbit se, pro jiného to je zdravotní stav. V každém případě je důležité být stále správně motivován. Jedině tak můžete překonat těžké chvíle při hubnutí, kdy např. váha neklesá i přes veškeré úsilí a nejraději byste všechno vzdali. Důležité je i získání podpory okolí, které vám bude pomáhat jak při úspěších, tak v době, kdy motivaci budete ztrácet. A také na sebe myslete! Naplánujte si odměny za konkrétní změny a váhové úbytky. Následuje stanovení cíle hmotnostní redukce, který musí být reálný. Pokud si dáte za cíl zhubnout 10 kg během týdne, je téměř jisté, že neuspějete. Takovéto neúspěchy vedou k pocitům viny, které paradoxně spouštějí další kolotoč přejídání a slibů tak ještě dneska si dopřeju a zítra začnu. Mnohem lepší je hubnout pomalu, smířit se s postupným, ale zato trvalým snižováním hmotnosti. Velice důležité je také nechápat dietu jako krátkodobou záležitost, ale jako celkovou změnu životního stylu. Nejde vám přece pouze o shození několika kilogramů, ale chcete si také novou váhu udržet. Na začátku redukčního režimu si stanovte jak cíle krátkodobé např. úbytek 2 kilogramy za měsíc, tak cíle dlouhodobé např. 20 kilogramů do 2 let a celkové zlepšení kondice pravidelným cvičením. Dietní režim ušitý na míru Máte-li ujasněnou motivaci a stanovené reálné cíle, můžete přistoupit k sestavení vlastního dietního režimu. Při jeho sestavování vycházíme (v Endokrinologickém ústavu) ze stravovacích zvyklostí jedince. Nezbytností je podrobný rozbor jídelního záznamu. Klient je požádán, aby po dobu týdne až čtrnácti dnů zapisoval vše, co sní a vypije. Velkou výhodou je, pokud velikost porcí pouze neodhadujete, ale přesně vážíte. Čím přesnější záznam budeme mít 4

5 k dispozici, tím lépe ušijeme dietu každému na míru. Současně se zapisuje i čas konzumace jídla a provázející pocity (zda jste např. jedl/a z hladu, nudy, nebo že jste měl/a pouhou chuť na jídlo). Pomocí nutričních programů poté vyhodnocujeme průměrný denní příjem energie, makronutrientů i mikronutrientů. Vyhodnocený jídelníček je s pacientem podrobně probrán; upozorňujeme na případné nedostatky a společně hledáme možnou nápravu. Příjem energie při redukční dietě závisí na výchozím energetickém příjmu; ideální je snížení o kj. Takového energetického deficitu lze dosáhnout poměrně snadno (např. výměnou tučného tvarohu 770 kj/100 g za odtučněný 290 kj/100 g ušetříme 480 kj, výměnou turistického salámu 1700 kj/100 g za drůbeží salám 680 kj/100 g získáme k dobru 1020 kj atd.). Pravidelné edukace pomáhají udržet vysokou motivaci pacienta a zvýšit i jeho informovanost v oblastech zdravého životního stylu. Pro přesné zmapování jídelních zvyklostí se také s výhodou využívají psychologické dotazníky, které napomáhají najít dysfunkční stereotypy v jídelním chování. Z výzkumů a pozorování totiž vyplývá, že obézní jedinci mají v porovnání s osobami s normální hmotností odlišné vzorce jídelního chování, jiný vztah k jídlu i k sobě. Osoby s nadváhou a obézní často jedí nepravidelně, vynechávají snídani, oběd a maximální porce jídla pak připadá na pozdní odpoledne a večer. Dalším rysem je rychlé jedení bez dostatečné vědomé kontroly a snížená citlivost až porucha ve vnímání a uvědomování si pocitů sytosti a hladu. Mgr. Karolína Hlavatá PRAKTICKÉ RADY PRO PACIENTY

6 Po zákroku se mi víc líbí na světě Dovolujeme si vám představit paní Šárku Gregorovou, která podstoupila chirurgický zákrok metodou sleeve gastrectomy. Bližší informace o této metodě si můžete přečíst na str. 8 9 v článku MUDr. Jitky Housové. Paní Šárko, popište prosím našim čtenářům, jaké důvody vás přivedly k podstoupení chirurgické metody sleeve gastrectomy. S nadváhou jsem se potýkala od svých 10 let, ale byla jsem pohyblivá a sportovala, takže jsem neměla moc problémů. Zlom nastal při prvním těhotenství, přibrala jsem 30 kg a po dalších dvou porodech ještě 15 kg. S touto váhou jsem se nosila 25 let. V roce 1997 jsem podstoupila velice těžkou operaci s diagnózou aktinomykóza tlustého střeva, v roce 1998 jsem byla po recidivě nemoci operována znovu. Při operaci jsem měla glykemii 27, po rekonvalescenci se glykemie upravila a s pomocí prášků a diety se pohybovala okolo 7 8. Glykovaný hemoglobin byl pod hodnotou 5. Tehdy jsem si uvědomila, že tloušťka a kouření ohrožují mé bytí. Upravila jsem tedy poměrně radikálně stravovací režim a přestala jsem kouřit. Naučila jsem se jíst aspoň 5 denně, ale nedokázala jsem omezit porce jídla, takže váha nešla dolů. Postupně se kompenzovaná cukrovka zhoršovala a v roce 2005 jsem už měla glykemii nalačno 17. To byla poslední kapka. Rozhodla jsem se podstoupit bandáž žaludku a požádala jsem svého diabetologa o zprostředkování této operace. Paní Gregorová po a před zákrokem Kde jste se o metodě sleeve gastrectomy dozvěděla? A jak dlouhá, myslím časově, byla vaše cesta od rozhodnutí k činu? Rozhodla jsem se v srpnu V listopadu jsem byla na vstupní prohlídce v Iscare a v lednu 2006 mi měla být provedena bandáž žaludku. Vzhledem k předchozím operacím se lékaři v Iscare dohodli, že mě předají do péče VFN na Karlově náměstí. V poradně MUDr. Kasalického jsem se poprvé dozvěděla, co je metoda sleeve gastrectomy. Protože byla tato metoda pro mě vhodnější než bandáž, tak jsem ji v březnu 2006 podstoupila. Z popisu MUDr. Housové víme, že u metody sleeve gastrectomy není pacient nucen držet velmi přísný stravovací režim, který je nutný po bandáži žaludku. Přesto jsou určitá dietní opatření nezbytná. Jak to bylo u vás a jak se vám je dařilo dodržet? Po operaci se musí držet obdobný režim jako po bandáži. Celý měsíc na tekuté stravě s postupným přidáváním kašičky a mixované stravy. Dodržovat tento režim nebylo tak těžké po operaci jsem neměla vůbec pocit hladu a chutě se mnou také necloumaly. Uvařila jsem si kuře, vývar jsem zamrazila v sáčcích na ledové kuličky a pak jsem si ho dávala do hrnečku, který je od té doby mojí mírou na tekutá jídla. Uvařené kuře se namixovalo a zamrazilo. Vývar jsem si postupně ochucovala rozpuštěným eidamem, nivou apod. Po období bramborové kaše, jogurtů a dětské výživy jsem opatrně přecházela k normální stravě. Místo krajíců chleba stačí plátek křehkého chleba, přičemž mírou na jídlo je kávový podšálek. Jím víc zeleniny a ovoce. 6

7 Naskytlo se něco, popřípadě někdo, kdo vám tento chirurgický zákrok rozmlouval? Jak jste si své rozhodnutí obhájila? Jako první jsem si to musela vyříkat sama se sebou, přiznala jsem si, že už nejsem schopná zhubnout dietou a cvičením. Zdravotní stav se rapidně zhoršoval vysoká glykemie, tlak, triglyceridy, bolesti nohou apod. Jedna lékařka se podivovala, že chci podstoupit zákrok, který by ona navrhovala pouze v případě tumoru žaludku. Argumentovala jsem tím, že mě tloušťka ohrožuje na životě stejně jako tumor. Jak dlouho trvala hospitalizace v nemocničním zařízení? Jak jste poté řešila svůj nový stravovací režim v zaměstnání? V nemocnici jsem byla pouhých 7 dnů, kvůli diabetu jsem byla hospitalizována o 2 dny déle. Do práce jsem nastoupila po 14 dnech a dodržet režim stravování nebylo tak obtížné. Přinesla jsem si do práce zmrazené vývary, dětskou výživu, jogurty, tvarohy, málo tučné tavené sýry, nařídila jsem si budík po 3 hodinách a vždy jsem něco snědla. Takto se to dalo dělat i při poradách, na tak malé porce bylo možné odběhnout nebo jsem si s sebou vzala jogurtové pití. Prozraďte prosím váš úspěch myslím hmotnostní úbytek. Pomohl vám tento zákrok k nějaké výrazné změně životního stylu? Ve způsobu stravování, ve vašem přístupu k péči o tělesnou schránku a vaše zdraví? Během půl roku od operace jsem zhubla 24 kg ze 135 na 111 kg. Nemusím brát 10 prášků denně, zůstaly pouze 2. Lépe se mi dýchá, chodí, nepotím se, zvyšuje se mi sebedůvěra, začala jsem cvičit, víc se mi líbí na světě. Naši čtenáři se na stránkách magazínu pravidelně dočítají o tzv. banding klubech. Navštívila jste někdy takový klub? Pokud ano, co vám návštěva klubu přinesla? Byla jsem na setkání Banding klubu v Salmovské v květnu a srpnu Dozvěděla jsem se něco víc o bandážích a sleeve gastrectomy a získala poznatky operovaných, např. o potížích s kůží, tipy na stravování, ale i dietní chyby a jejich následky. Hlavně to bylo povídání konkrétních lidí s odborným výkladem přítomných lékařů. Paní Šárko, měla byste pro naše čtenáře nějakou radu či doporučení, o nichž se domníváte, že by mohly případným zájemcům o tento zákrok pomoci a které se opírají o vaši osobní zkušenost? Mám jednu poznámku někdo nechce, aby se vědělo, že podstoupil bariatrickou operaci. Já jsem to řekla doma i v práci a neměla jsem žádné problémy. Většina lidí z okolí mi fandí a ti, co závidí nebo pomlouvají, mi jsou lhostejní. Kdo nechce, aby se o jeho operaci vědělo, nemusí nikomu nic říkat, pracovní neschopnost je tak krátká, že se dá svést i na chřipku s komplikacemi nebo si může vzít i dovolenou. Ale vždy je lepší, když vám někdo hodně blízký pomáhá. Mám přítele již 12 let a nikdy si nestěžoval, že jsem baculka, ale jeho obdivné poznámky v poslední době mi lichotí a pomáhají, když mi je ouvej. Adjustabilní bandáž žaludku Žaludek má tvar trubice Sleeve gastrectomy Paní Šárko, děkuji vám za poskytnutí upřímného rozhovoru a přeji trvalý úspěch na cestě za zdravím! Mgr. Iva Fábinová 7

8 Banding klub Další možnosti bariatrické chirurgie Co dělat, když není indikována bandáž žaludku V několika minulých číslech našeho časopisu jsme se zmiňovali o bandáži žaludku jako o další možné metodě léčby obezity. Bandáž žaludku je velmi účinná, dlouhodobá pomocná metoda při redukci hmotnosti, nicméně není určena pro každého. Setkání Banding klubu umožňuje pacientům před a po bariatrických výkonech získat mnoho praktických rad. Mezi kontraindikace patří např. nárazové jedení (tzv. binge-eating), kdy je pacient schopen držet i poměrně přísnou dietu, nicméně tato dieta je doprovázena záchvaty hladu s požitím většího množství potravy. Dále to mohou být různé psychologické aspekty, které jsou kontraindikací bandáže např. stresové jedení, neschopnost pravidelně jíst malé množství potravy aj. Nesmíme též opomenout, že i pro milovníky zeleniny a masa není bandáž žaludku nejvhodnější. Poslední skupinou pacientů, pro které není bandáž žaludku vhodná, jsou pacienti, kteří trpí různými onemocněními, v důsledku kterých nemají pocit sytosti např. Prader- -Willy syndrom aj. Nutno ale podotknout, že tyto syndromy jsou extrémně vzácné. Může tedy bariatrická chirurgie nabídnout ještě něco jiného než jen bandáž žaludku? Samozřejmě že ano. Bandáž žaludku patří mezi nejrozšířenější bariatrické operace, ale není jedinou. Současné bariatrické operace lze rozdělit na resekční (sleeve gastrectomy, gastrický minibypass aj.) a restriktivní (bandáž žaludku). Mezi resekční operace patří gastrický bypass a gastrický minibypass, sleeve gastrectomy a dále biliopankreatická diverze a její novější modifikace duodenojejunální zkrat. Poslední dvě zmiňované metody se v ČR neprovádějí rutinně, ale jen ve velmi vzácných případech. Tyto operace vedou k velkým váhovým úbytkům (70 a více kilogramů), nicméně snížení hmotnosti je vykoupeno rozvojem chronického průjmu u některých pacientů a doživotní substitucí vitaminovými preparáty z důvodu snížené resorpční plochy střeva. Tento typ operací se hodí pro morbidně obézní pacienty (většinou s hmotností nad 200 kg), kteří nejsou schopni držet jídelní režim nebo mají bulimické ataky a operace je následně jejich jedinou šancí před úmrtím nejčastěji na infarkt myokardu nebo mozkovou příhodu. Tento druh operací je rozšířen zejména v USA. Sleeve gastrectomy naděje pro pacienty, u nichž je kontraindikována bandáž žaludku? Sleeve gastrectomy neboli tubulizace žaludku patří mezi nejnovější metody v bariatrické léčbě obezity v ČR. Je indikována u pacientů, u nichž je z různého důvodu kontraindikována bandáž žaludku. Předoperační vyšetření je stejné jako před bandáží žaludku je nutná gastroskopie (vyšetření žaludku pomocí flexibilní hadice), dále polykací akt (vyšetření, při kterém pacient polyká kontrastní látku), ultrazvukové vyšetření břicha a nesmíme opomenout též psychologické vyšetření. Principem tohoto bariatrického výkonu je zmenšení objemu žaludku, a to konkrétně 8

9 odstranění velkého zakřivení žaludku. Výhodou této operace je, že při výkonu dochází k odstranění oblasti, kde vzniká tzv. hormon hladu ghrelin. Po odstranění této zóny pacienti nemají pocit hladu; někteří popisují, že se u nich výrazně snížily i neodolatelné chutě na různé pokrmy. Stravování se sleeve gastrectomy V pooperačním období tzn. první týdny po operaci se stravování výrazněji neliší od stravování u pacientů s bandáží žaludku. Pacienti zprvu přijímají tekutou stravu, následně kašovitou. Po 6 8 týdnech po operaci (dle individuální tolerance) pacienti přecházejí na pevnou stravu. Výhodou sleeve gastrectomy oproti bandáži žaludku je, že pacienti nemusí mixovat zeleninu, ovoce či maso. Po úplném zahojení operační rány mohou přijímat i citrusy se slupkou, což je u bandáže žaludku zakázáno. Rovněž zde odpadá riziko přejedení, které je u bandáže žaludku mnohdy limitujícím faktorem výkonu. Jednoduše řečeno sleeve gastrectomy nenutí pacienta držet velmi přísný jídelní režim, který je nutný po bandáži žaludku. Nemají pacienti po sleeve gastrectomy obtíže typu pyrózy, zvracení a průjmů? Mnoho pacientů se zcela oprávněně ptá, zda po tomto druhu operace nedochází k podobným obtížím jako po operaci žaludku pro vředovou chorobu tzn. zda nebudou mít pálení žáhy, průjmy, zda nebudou zvracet nebo mít i jiné obtíže, které mohou nastat po operaci žaludku. Odpověď je vcelku jednoduchá. Při operaci žaludku pro vředovou chorobu dochází k odstranění jiné části žaludku. Vředy se nejčastěji tvoří na malém zakřivení žaludku nebo mohou být v oblasti pyloru (dolní část žaludku), případně mohou být v tenkém střevě. Oblast pyloru je nesmírně důležitá, neboť se zde nachází tzv. pylorický svěrač, který zabraňuje návratu natrávené potravy z tenkého střeva zpět do žaludku nebo dokonce i do jícnu. Po odstranění tohoto svěrače se mohou u pacientů zcela oprávněně objevit různé obtíže od pálení žáhy přes průjmy a jiné. Při operacích pro vředovou chorobu tento svěrač bývá někdy odstraněn, protože právě zde mohou vznikat vředy. Při sleeve gastrectomy je ovšem odstraňována oblast velkého zakřivení, oblast pyloru je bez chirurgického zásahu. Tento svěrač tedy zůstává na svém místě a funguje tak jako před operací. Mudr. Jitka Housová, Ph.D. Více informací můžete získat na adresách: nebo Kdo může pacienta indikovat na tento chirurgický výkon? Pacienty na tento výkon může indikovat internista většinou se zaměřením na obezitologickou problematiku, dále bariatrický chirurg, psycholog či psychiatr. Kde se provádí sleeve gastrectomy? Tento typ výkonu se prování pouze na I. chirurgické klinice VFN (doc. Kasalický). Pokud vás tato metoda zaujala, doporučuji návštěvu Banding klubu, kde se scházejí pacienti nejen po bandáži žaludku, ale právě i pacienti po sleeve gastrectomy, neboť si myslím, že není nad vlastní zkušenosti samotných pacientů. 9

10 Jak správně zatěžovat pohybový aparát Literatura: Kaberlíková K., Vávrová M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy, Grada 1997 Prentice W. E.: Rehabilitation techniques in sports medicine, McGraw-Hill 1993 Slovníček pojmů: Svalová dysbalance svalová nerovnováha Izometrické stažení svalu vyvinutí síly bez viditelného pohybu Postizometrická relaxace uvolnění, protažení svalu po izometrickém stažení svalu Pravidelně prováděný pohyb by se měl vždy dít v nejlepším možném provedení. Tomu často brání svalová dysbalance. K té dochází například následkem dlouhodobého jednostranného zatěžování, dlouhého sezení, stání, práce ve vynucené poloze, na PC či v důsledku nadváhy. Proto bychom měli věnovat pozornost stavu svalově-kostního aparátu. Nejlépe preventivně před samotnou fyzickou aktivitou, ale i cíleně zvláště v případech, kdy se u nás již některé problémy objevují (bolesti, otoky, omezení pohybu). Cvičení zaměřené na obnovení vzájemné rovnováhy struktur pohybového aparátu má dvě nejdůležitější složky: cvičení k uvolnění a protažení zkrácených svalů cvičení k posílení oslabených svalů. Protahovací cviky musí umožňovat dokonalou relaxaci procvičovaných svalů a co možná přesné zacílení účinku: cvičenec má být ve stabilní a pohodlné poloze, pohyby provádět pomalu, velikost protažení musí být možno kdykoli zastavit (nevhodné švihové pohyby), protažení nesmí být bolestivé. Lze využít i tzv. postizometrické relaxace, kdy protažení svalu následuje po alespoň 15sekundovém izometrickém stahu svalu. K posilování jsou vhodné proti odporu prováděné pohyby nebo výdrže. Nejúčelnější je takový odpor, při němž je možné pohyb provést 10 v optimálním provedení. Větší počet i odpor kladou příliš velké nároky na soustředění. V širším slova smyslu musíme věnovat pozornost dobré přípravě i jako prevenci poranění a přetížení pohybového aparátu, proto je vhodné dodržovat treninkové zásady: zahřátí nenáročnou aktivitou příprava svalů i kardiovaskulárního systému protažení svalů jako příprava na provedení pohybů v plném rozsahu provedení posilovacích cvičení a vytrvalostních aktivit cvičení se specifickým cílem vychladnutí relaxace. Jestliže se častěji objevují obtíže v souvislosti s pohybovou aktivitou, je vždy rozumné poradit se s rehabilitačním lékařem nebo fyzioterapeutem. MUDr. Karla Pokorná Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN 10

11 11

12 Rekondiční centrum MediSpo Zásobník cviků k zlepšení vzpřímeného držení těla (4. část) V závěrečné části seriálu cvičení pro zlepšení vzpřímeného držení těla vám představíme cviky vhodné k protažení svalů dolních končetin. Především pak svalů na zadní straně stehen tzv. flexorů. Mgr. Renata Šupová VŠTJ MEDICINA PRAHA Další informace získáte také na: U většiny z nás je zkrácení svalů dolních končetin důsledkem sedavého způsobu života. Následkem zkrácených svalů dolních končetin je zatěžování kloubního aparátu v nesprávném úhlu, což v kombinaci s nadváhou vede k bolestem a předčasnému opotřebování kloubů. Svalové dysbalance na dolních končetinách se pak mohou projevit i na vzdálených částech těla, například v oblasti krční páteře. Nezbývá než zopakovat, že posilovací a protahovací cvičení představené ve čtyřech dílech našeho seriálu by mělo být postupně zařazeno k aerobnímu cvičení, se kterým jste v Rekondičním centru většinou začínali. Zejména protažení svalů dolních končetin by mělo být pravidelnou součástí aerobní aktivity typu jízdy na rotopedu nebo chůze na chodeckém pásu. Nebojte se při návštěvě Rekondičního centra konzultovat správné provedení cviků s přítomným instruktorem, protože každý z nás má rozdílné tělesné dispozice, jinou úroveň fyzické kondice a jiné vnímání bolesti (tzv. práh bolesti). Není nic horšího, než když si své vlastní rozhodnutí a vůli cvičit překazíte způsobeným úrazem. V příštím čísle MediSpo magazínu se můžete těšit na nový seriál cviků s použitím náčiní. Hodně úspěchů a radosti ze cvičení vám přeje kolektiv instruktorů Rekondičního centra VŠTJ MEDICINA PRAHA. 12

13 CVIK A VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDENÍ CVIKU VÝCHOZÍ POLOHA: VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDENÍ: Ve stoji pomalu přednožte a opřete nohu o vyvýšenou podložku. Výška by měla být přiměřená vaší pohyblivosti nejvýše v úrovni kyčle. PROVEDENÍ CVIKU Uvolněte se, vydechněte a pomalu se předklánějte. Pokuste se dotknout hrudníkem stehna zvednuté končetiny. Obě dolní končetiny jsou propnuté v kolenou, špička stojné nohy směřuje vpřed. CVIK B VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDVENÍ CVIKU VÝCHOZÍ POLOHA: PROVEDENÍ: POZOR: VÝCHOZÍ POLOHA Leh na zádech, pravá noha propnutá v koleni a zdvižená, levá končetina propnutá a položená na podložce. Obě nohy tzv. fajfky v kotníku. Ručník (gumu, švihadlo ) vsuneme pod koleno zdvižené nohy a mírně přitáhneme končetinu k hrudníku. Pata směřuje ke stropu. Rozsah protažení regulujeme pomocí délky ručníku. Ramena necháváme na zemi, krční svaly v klidu. Pravidelně dýcháme. PROVEDENÍ CVIKU CVIK C VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDVENÍ CVIKU VÝCHOZÍ POLOHA: PROVEDENÍ: VÝCHOZÍ POLOHA V sedu snožném propněte obě kolena a snažte se je přitlačit na podložku. Přitáhněte špičky chodidel k hrudníku. Uvolněte se, vydechněte a pomalu se předklánějte s rovnými zády vpřed jen do polohy, kdy cítíte mírný tah. PROVEDENÍ CVIKU 13

14 Pohybová aktivita pacientů s roztroušenou sklerózou Přestože je Rekondiční centrum VŠTJ MEDICINA PRAHA určeno především pacientům s nadváhou, obezitou a k tomu přidruženými onemocněními, můžete se zde setkat i s lidmi, jejichž hlavním zdravotním problémem je neurologické onemocnění roztroušená skleróza (RS). Do nedávné doby byla fyzická aktivita u pacientů s RS pouze okrajovou záležitostí. Dnes je však naštěstí všechno jinak. V rámci komplexní terapie o tyto pacienty se pravidelná, správně indikovaná a kontrolovaná pohybová aktivita stala nezbytností. Bc. Lucie Keclíková VŠTJ MEDICINA PRAHA instruktorka Co je vlastně roztroušená skleróza Roztroušená skleróza neboli Sclerosis cerebrospinalis multiplex je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění postihující bílou hmotu centrální nervové soustavy. Nejčastěji se projevuje u žen ve věku let. Zánět způsobuje poškození ochranného obalu nervového vlákna (myelinu), který slouží jako izolátor zajišťující rychlý a účinný přenos nervových vzruchů. Ložiska demyelinizace (tzv. plaky) se hojí tuhou jizvou a dochází tak k poruchám přenosu nervových impulzů. Příznaky onemocnění jsou různé podle lokalizace chorobného ložiska. Průvodním jevem bývá zpravidla velká únavnost a neurologické obtíže problémy s rovnováhou, koordinací pohybů a hybností. Může docházet ke ztuhlosti svalstva či slabosti končetin. Někteří pacienti s RS trpí poruchami vidění, řeči, paměti a je oslabena schopnost soustředit se. Dále se mohou vyskytovat např. závratě, změna citlivosti, sfinkterové a sexuální problémy. Nemoc mohou provázet psychické změny. RS se často objevuje v nárazových atacích, po kterých se často zdravotní stav postiženého zhoršuje, anebo má pomalý průběh s ustavičně se zhoršujícím stavem. Dosud se nepodařilo zjistit pravou příčinu onemocnění. Neexistuje žádný lék, který by RS dokázal vyléčit, avšak mnohé z příznaků lze včasnou diagnostikou a komplexní péčí o pacienty zmírnit či zastavit postup nemoci. Ty tam jsou doby, kdy se pacientům s RS doporučovalo, aby se maximálně šetřili a vyhýbali fyzické námaze či sportu. V obdobích ataky by měli být pacienti v relativním klidu, měli by vynechat celkovou fyzickou zátěž. Účelné je zaměřit se na cílenou rehabilitaci postižené pohybové funkce. Naopak v období remise a stabilizace by se cvičení mělo stát každodenní samozřejmostí. Jak s RS cvičit Pravidelná tělesná aktivita pomáhá udržet tělesnou kondici a pohyblivost, brání vzniku bolestivých spasmů, působí na činnost trávicího a vylučovacího systému. Cvičení by mělo probíhat minimálně 3 týdně, lépe denně a nejlépe 2 po kratší dobu. Délka cvičení by se měla 14

15 pohybovat v rozmezí minut (dle stupně postižení). Ke každému pacientovi je třeba přistupovat individuálně. Při doporučování intenzity, délky a druhu zatěžování by se mělo vycházet z výsledků zátěžového vyšetření a samozřejmě ze subjektivních pocitů pacientů. Součástí tréninku by mělo být jak protahování a posilování jednotlivých svalových skupin, tak aerobní zátěž. Dále se doporučují dechová cvičení, jógové prvky, trénink koordinace a rovnováhy, kompenzační cvičení a trénink správného držení těla. V rámci komplexní terapie RS využíváme farmakoterapii, fyzioterapii, psychologii, ergoterapii, hipoterapii a sociální složku rehabilitace. 15

16 CVIČENÍ PACIENTŮ S RS V REKONDIČNÍM CENTRU VŠTJ MEDICINA PRAHA V případě vašeho zájmu o cvičení můžete navštívit konzultace v Rekondičním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA, Salmovská 5 (jejich rozpis získáte na sekretariátu Rekondičního centra nebo na nebo kontaktujte: MUDr. Blanku Keclíkovou na tel instruktorku Bc. Lucii Keclíkovou na tel Kde: Rekondiční centrum, Salmovská 5 Druh cvičení: aerobní cvičení (rotopedy, veslařský trenažér, crossový trenažér) posilovací cvičení. Cíl cvičení: Zlepšit celkovou kondici organismu, udržet svalovou sílu, zabránit velkému úbytku svalové hmoty, redukce hmotnosti. Kdy: pátek Kde: Centrum GVP (Gymnázium Na Vítězné pláni) Druh cvičení: dechová a relaxační cvičení zdravotní a kompenzační cvičení protahovací a uvolňovací cviky k udržení pohyblivosti páteře a kloubů, krátkodobě působí proti spasticitě, nácvik správného držení těla, kompenzace jednostranného přetěžování těla (např. při chůzi o berlích) trénink rovnováhy a koordinace pohybů s využitím fitballů a overballů jóga vhodné cvičení k protažení svalů, umožní člověku poznat své tělo a naučí pracovat s jednotlivými svalovými skupinami. Kdy: středa Kde: Poliklinika Českobudějovická Druh cvičení: cvičení ve vodě dobrý účinek na pohybový aparát má cvičení proti odporu vody, dochází ke snížení svalového napětí. Kdy: úterý

17 Severská chůze Nordic Walking Není náhodou, že jsme pro podzimní číslo našeho magazínu vybrali do rubriky představování vhodné aerobní aktivity právě chůzi. Chůze je nejpřirozenější způsob pohybu a pokud se nenecháme odradit počasím, lze ji provozovat téměř kdykoliv a kdekoliv. Samozřejmě že je třeba zvolit správnou obuv a pohodlné oblečení, přesto je chůze jako pohybová aktivita snad nejméně finančně náročná. A pokud ji provádíme za účelem zdravotním, je lepší vybrat si také příjemné prostředí. Tím myslíme park, nábřeží či klidnou ulici. Pokud máme to štěstí a bydlíme v blízkosti přírody, vydáme se lesní pěšinou či polní cestou bez asfaltu a betonu. Představme si nyní pojem, který v dnešní době vstupuje do povědomí veřejnosti. A to díky zvyšující se poptávce po zajímavé, účelné, materiálově nenáročné sportovní činnosti vhodné téměř pro kohokoliv s možností provozování kdekoliv a kdykoliv. Jedná se o Nordic Walking čili severskou chůzi. Celé tělo v pohybu Pod pojmem se skrývá kondiční chůze vyšší intenzity, která zapojuje do pohybu celé tělo, tedy nejen trup a dolní končetiny, ale také paže díky lyžařským či teleskopickým hůlkám. Při používání holí se neustále střídá napětí a uvolňování svalstva paží a ramen a tak se zvyšuje prokrvení celé horní části těla. Kýváním boků dopředu se automaticky prodlužuje délka kroku a zvyšuje rychlost chůze. Horní část těla přitom přebírá až 30 % práce nohou. Dochází tak k optimálnímu rozložení pohonné síly na celé tělo. Lze se dočíst, že subjektivní pocit zátěže a únavy je proti normální, kondiční chůzi menší, přestože v důsledku zapojení svalstva horní části těla dochází k mnohem většímu energetickému výdeji. Běh s hůlkami v rukou používají lyžaři k podzimnímu tréninku pár měsíců před sezonou, kdy si zvykají po letní přestávce na správnou koordinaci dolních a horních končetin. Od 90. let minulého století začali Finové používat lyžařské hole i při rekreačním běhání (odtud Nordic Walking severská chůze) a v posledních třech letech se severská chůze šíří jako lavina v Americe, Japonsku, Německu a Rakousku. Svůj nemalý díl na propagaci této pohybové aktivity mají výrobci sportovního náčiní, pro které je výroba speciálních hůlek další výdělečnou možností Pojďme si ale představit zdravotní hlediska severské chůze: Při severské chůzi dochází k optimálnímu rozložení pohonné síly na celé tělo. Udává se, že srdeční frekvence (SF) je o 5 17 tepů za minutu vyšší než při normální kondiční chůzi. Například udávaná SF při normální chůzi 130 tepů se zvýší až na 147 tepů za minutu, což znamená navýšení až o 13 % oproti kondiční chůzi. 17

18 S tím souvisí energetická spotřeba, která je při chůzi s hůlkami až o 20 % vyšší než při běžné chůzi bez hůlek. V důsledku namáhání krční, ramenní oblasti a oblasti horních končetin dochází ke zvýšení mobility, hybnosti těchto partií a zvýšení pohyblivosti v oblasti krční páteře. Aktivizují se svaly předloktí, svaly zadní části ramenního svalu, velký prsní sval, široký sval zádový, čili svalové skupiny, které při chůzi bez hůlek zůstávají pasivní. Používaní holí redukuje zátěž kolen a ostatních kloubů, nedochází tak k jejich přetěžování. Udává se, že energetická spotřeba při severské chůzi činí přibližně 400 kcal za hodinu ve srovnání s 250 kcal/hod. při chůzi 6 km/hod. Při chůzi s hůlkami a nemusejí to být nutně speciální hůlky určené pro severskou chůzi je důležitá jejich délka. Správnou délku zjistíme tak, že uchopíme-li hůlky za držadla, ruce by měly svírat s tělem pravý úhel. Neméně důležité pro severskou chůzi (a pro rekreační chůzi obecně) je vhodně zvolená obuv v závislosti na terénu i ročním období. Musíme mít na paměti, že nesprávně vybraná obuv se nám pořádně, dříve či později, vymstí a naše tělo řádně potrápí. Nepříjemné bolesti zad, šlach a kloubů nás pak mohou od dalších pohybových aktivit odradit a to by byla určitě škoda. 18

19 Pokud nemáte zdravotní problémy, můžete se řídit následujícími instrukcemi: Severská chůze by měla být provozována stejně jako jiné aerobní aktivity relativně dlouhou dobu minimálně minut. Za účelem zdravého životního stylu bychom měli chodit 3x týdně nejlépe obden. Zařazení úvodního a závěrečného protažení by mělo být samozřejmostí, nezapomeňte na protažení paží, svalů pletence ramenního a krční páteře. Při zdravotních potížích je namístě poradit se o způsobu provozování se svým lékařem. Tím máme na mysli poradit se především o intenzitě, frekvenci a době provozování chůze. Časem se z rovné cesty můžete dopracovat k chůzi i k samotnému běhu do prudkého kopce, v terénu nebo dokonce ve sněhu. Díky hůlkám se totiž budete cítit jistější v náročném terénu. Na chůzi s hůlkami si lze lehce zvyknout, má to ovšem i svá úskalí. Díky pohybu po čtyřech končetinách začnete ztrácet pocit rovnováhy, když hůlky nebudete mít v rukou, dočteme se v metodické příručce německého alpského spolku DAV. Tento pocit zná každý lyžař, turista či horolezec, který se vrací z vícedenního pobytu na ledovci nebo třeba ze zimních Vysokých Tater. Hůlky by tedy neměly používat děti do patnácti let, kterým se svalová koordinace teprve tvoří. Dospělí by měli severskou chůzi kompenzovat jinými druhy pohybu. Vhodný je jogging, chůze s batohem, gymnastická cvičení a míčové hry. Mgr. Iva Fábinová inzerce Šonk v den 1. léka ská fakulta Univerzity Karlovy 9. ledna 2007 v 16.00, Klub III. Interní kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2 Po adatel: Den otev ených dve í v Rekondi ním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA, hodin Salmovská 5, Praha 2 v budov Ústavu t lovýchovného léka ství a Ústavu t lesné výchovy 1. LF UK Praha Po adatel: 1. léka ská fakulta UK Organizátor: JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, Praha 5 tel: , fax: Klub III. Interní kliniky, U nemocnice 1, Praha hodin Diskusní odpoledne pro laickou ve ejnost lé ba obezity v praxi p edstavy a realita instrukto i VŠTJ MEDICINA PRAHA kontaktní osoba pro ú astníky: Pavla Machálková, tel.: kontaktní osoba pro partnery: Mgr. Jan Saglena, tel.:

20 Výzkumné projekty Rekondičního centra VŠTJ MEDICINA PRAHA Výzkumné projekty našeho centra jsou určeny pro ty z vás, kteří jste delší dobu necvičili a s pravidelnou pohybovou aktivitou teprve začínáte nebo se k ní vracíte po dlouhodobé pauze. Mgr. Petr Fábin Ústav tělovýchovného lékařství Je pro vás motivací tříměsíční program? Chcete se dozvědět více o tom, co s vaším tělem provede pravidelná pohybová aktivita? Máte chuť se zapojit do výzkumu obezity? Nabízíme vám možnost stát se jedním z těch, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli aktivní účast ve výzkumném projektu MS-X zaměřeného především na sledování změn při provozování pohybové aktivity u obézních a pacientů s metabolickým syndromem. Co vás čeká? Vstupní testování, které prověří vaše fyzické schopnosti, zhodnotí výsledky krevních odběrů a nahlédne do vašich jídelníčků a jídelního chování. Vstupní testování prověří vaše fyzické schopnosti. Co je obsahem testování: Vstupní prohlídka tělovýchovným lékařem. Spiroergometrie zátěžový laboratorní test, při kterém se u pacienta zjišťuje maximální tolerovaná zátěž za sledování změn zátěže ve W, TK, TF, EKG, O2, CO2, rychlosti dechu. Vše při stupňované zátěži až do vašeho maxima. Antropometrie změření vašich tělesných proporcí s výsledným určením procenta tuku v těle. Rozbor vašeho jídelníčku a jídelního chování na základě vašeho vlastního jídelníčku a dalších záznamů dostanete doporučení a odpovědi na otázky, jak se stravovat. CHR test laboratorní testování, které simuluje ukázkovou cvičební hodinu s nastavováním zátěží a kontrolou TF (tepová frekvence) se záznamem do počítače pro možnost porovnání s výstupy. Spektrální analýza ANS (autonomní nervový systém) klidové testování s cílem zjistit, jak funguje váš ANS, stanovení biologického věku. Krevní odběry trochu jinak, než je znáte, odebírané v průběhu pohybové aktivity, respektive těsně před zahájením, těsně po skončení a hodinu po skončení. Odběry jsou zaměřeny především na zjištění, zda je při pohybové aktivitě využit tuk jako energetický substrát. Dotazníkové šetření vyplnění dotazníků zaměřených na jídelní chování a kvalitu života. Test nepřímé kalorimetrie pro některé účastníky zařazujeme kalorimetrii, která přesně stanoví energetický výdej na základě vdechovaných a vydechovaných plynů a určuje tak, zda máte tzv. šetřicí nebo spalující metabolismus. 20

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Dotazník. 1. Jaké je Vaše pohlaví? a) Muž b) Žena

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Dotazník. 1. Jaké je Vaše pohlaví? a) Muž b) Žena PŘÍLOHY Příloha č. 1 Dotazník 1. Jaké je Vaše pohlaví? a) Muž b) Žena 2. Kolik je Vám let? a) do 30 let b) 31 35 c) 36 40 d) 41 45 e) 46 50 f) 51 55 g) 56 60 h) 61 65 i) Nad 65 let 3. Kde a od koho jste

Více

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete...

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete... Rozhodli jste se snížit svou váhu? metody léčby nadváhy a obezity, ještě než začnete... JAK HUBNU...NĚKOLIK RAD PRO VAŠE HUBNUTÍ Rozhodli jste se snížit svou váhu. To je skvělé. 60% POPULACE S NADVÁHOU

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace?

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Přijďte na pilates pod vedením fyzioterapeuta! Pilates je cvičební systém, který rozvíjí koncentraci, sílu, flexibilitu těla a dýchání.

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Pohyb pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Chybí vám radost ze života? Máte pocit, že tělo i duše chátrá a žijete v uspěchané době bez zážitků, potěšení a chvil jen pro

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech aneb Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout MUDr. Jaroslav Orlík www.orlikovi.cz Máte nadváhu? Vážíte více, než je zdrávo? Už jste několikrát dodržovali všechna

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Obezita má řešení M Fried 1,2, 1)OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2)1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1.

Obezita má řešení M Fried 1,2, 1)OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2)1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1. Obezita má řešení M Fried 1,2, 1) OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2) 1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1.LF UK OBÉZNÍ PACIENT SI ZASLOUŽÍ RESPEKT A POCHOPENÍ! Obezita

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita, věčné téma PaedDr. & Mgr. Hana Čechová I u štíhlého člověka může v určitém období dojít k postupnému přibývání na váze. Základní problém spočívá v tom, že výživa je nejčastěji nadměrná

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života

Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz Bc. Nikola Hanyšová, Bc. Jitka Horáková Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK Pavel Suchánek Výživa pravidelně sportující mládeže Sportovní výživa je samostatný vědní obor, protože sportovci mají zcela odlišné požadavky

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice Moderní přístup k vyřešení problematiky kouření Budeme zdravější? Budeme spokojenější? Není

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU.

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU. SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU Fáze zpracování stravovacího plánu 1. Získání co největšího množství údajů o klientovi * dotazník * osobní pohovor 2. Ujasnění si aktuálního stavu klienta a ZÁVĚRY 3. Provedení

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Den zdraví v Praze se STOBem s tradičně bohatým programem

Den zdraví v Praze se STOBem s tradičně bohatým programem Den zdraví v Praze se STOBem s tradičně bohatým programem Je určen všem příznivcům zdravého životního stylu: kteří chtějí redukovat váhu kteří si chtějí váhové úbytky udržet diabetikům 2. typu Koná se

Více

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů Mstudio Rychnov nad Kněžnou O nás Fitness centrum nových sportů Moderní pojetí fitness Rozmanité spektrum sportovních aktivit Fitness e-shop se sportovním

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více