P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m magazín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín"

Transkript

1 P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m magazín

2 Milí čtenáři, připravili jsem pro Vás již páté číslo MediSpo magazínu. Vzhledem k tomu, že opakování je matka moudrosti, najdete v něm část, která bude sloužit především novým zájemcům o hubnutí, ale možná že i ti zkušenější z Vás zde najdou něco nového. Tento rok je velmi zvláštní. Nejprve krutá zima, kdy mnoho našich pacientů nevycházelo z domu, když nemuselo, pak krátké jaro a hned velké teplo, kdy zase většina lidí velmi rozumně omezovala fyzickou aktivitu na minimum. Nicméně právě tato omezení často vedla k tomu, že každoroční úspěšné léto se stalo létem méně úspěšným a nezbývá než se připravit na zimu, kdy pravděpodobnost redukce hmotnosti bývá malá. Proto využijte chvilky příznivého počasí a zaveďte do svého života pohybový program. Z jídelníčku jsme nyní zařadili např. dietu po bandáži žaludku, neboť mnoho z Vás si nedokáže představit, jak taková dieta po bandáži vypadá a informace je to velmi důležitá. Na tomto místě bych chtěl poděkovat společnosti Johnson & Johnson, díky které můžeme chirurgické problematice obezity věnovat dostatek prostoru. A co je nového? Po velmi pozvolném rozjezdu nového Rekondičního centra v Plzni doufáme, že se jeho aktivity rozšíří stejně úspěšně jako v Praze. V září jsme zahájili cvičení v Čáslavi a rekondiční centrum si najde snad cestu i do Brna. To s sebou samozřejmě nese nesmírné náklady. Jen díky vstřícnému přístupu našich partnerů, firmám Novartis, ŠtěpánekAuto a jiným, můžeme veškeré konzultace poskytovat zdarma a dále naše aktivity rozvíjet. Možná jste si všimli, že všechna starší čísla jsou již na našich internetových stránkách, takže komu unikl minulý MediSpo magazín, může si jej stáhnout na Přeji Vám tedy příjemné počtení a doufám, že některé rady a doporučení vyzkoušíte i prakticky. Nebojte se i přijít zeptat do našich konzultací nebo využít výše uvedených internetových stránek, na kterých naleznete spoustu užitečných informací a rovněž na ně můžete zaslat svůj dotaz či zkušenost související s tématem nám společným a tím je zdravé hubnutí. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. průvodce zdravým životním stylem, PODZIM/2006, distribuce ZDARMA VYDÁVÁ: MediSpo, s. r. o., Sokolská 39, Praha 2, tel.: , fax: , GRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4-Modřany Design: Jana Švástová, grafická úprava: Tereza Lechnýřová, šéfredaktor: Marek Šplíchal REDAKČNÍ RADA: předseda: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., členové: Mgr. Iva Fábinová, Mgr. Petr Fábin, Alena Bretšnajdrová Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E

3 Představujeme vám... Denně je v Rekondičním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA můžete potkávat. Často s nimi konzultujete své zdravotní, pohybové nebo stravovací problémy. Připravují pro vás programy na rekondičních akcích a my bychom vám je v následujících řádcích rádi představili Mgr. Anna Frančeová 25 let Anna Frančeová absolvovala pětileté magisterské studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK, dále pak bakalářské studium fyzioterapie na 3. lékařské fakultě a v současné době studuje 2. ročník navazujícího magisterského studia fyzioterapie na FTVS. Od 15 let se věnuje aerobiku a již pět let vede pravidelné rehabilitační cvičení. Od září 2006 pracuje na částečný úvazek na rehabilitační ambulanci na Jižním Městě v Praze jako fyzioterapeutka. V Rekondičním centru působí od října roku 2005 jako instruktorka aerobiku, vede zdravotní cvičení a cvičení na fitballech. Pracovala také jako instruktorka na rekondičních pobytech pořádaných Rekondičním centrem v Roudnici nad Labem. Ráda cestuje co nejdál a co nejlevněji tvrdí, že není nad to zacvičit si po ránu tai-chi s kopou Číňanů na náměstí Nebeského klidu. Chodí po horách, jezdí na kole a v zimě lyžuje. Chystá se podniknout roční cestu kolem světa, provdat se a mít spoustu dětí. Pracuje na tom, aby byla úspěšná a spokojená ve svém oboru. MUDr. Zdeněk Jankovec 35 let Po ukončení Lékařské fakulty UK v Plzni nastoupil do Fakultní nemocnice v Plzni. V posledních 10 letech pracuje na I. interní klinice FN v metabolické skupině. Orientuje se na léčbu poruch metabolismu, výživu a zejména diabetologii. Kromě běžné lékařské praxe se více věnuje problematice léčby inzulinem, je pověřen správou celostátního Registru pacientů léčených inzulinovou pumpou. Zabývá se edukací pacientů. Již řadu let se podílí jako vedoucí lékař na pořádání rekondičních pobytů, zejména pro nemocné s diabetem mellitem ve stadiu pozdních komplikací, kde získal i řadu zkušeností s pohybovými aktivitami a problematikou jejich skloubení s léčebným režimem. Péče o nemocné s diabetem v Diabetologickém centru přivedla MUDr. Zdeňka Jankovce ke spolupráci s Rekondičním centrem VŠTJ MEDICINA PRAHA. Jednoznačně se svými kolegy podporuje vznik Rekondičního centra v Plzni, ze kterého bude jistě profitovat řada pacientů. S MUDr. Zdeňkem Janovcem se můžete setkat během konzultací na I. interní klinice FN Lochotín v Plzni. 3

4 Boj s nadbytečnými kilogramy. Jak začít? Nadváha a obezita nepředstavují pouze kosmetickou záležitost, ale jsou závažným zdravotním problémem. Obezitu je nutné chápat především jako nemoc, která je rizikem pro vznik řady dalších vážných onemocnění. Důležité je nechápat dietu jako krátkodobou záležitost, ale jako celkovou změnu životního stylu. Důsledkem obezity jsou závažná metabolická a oběhová onemocnění ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu, ateroskleróza mozkových tepen a cévní mozková příhoda, porušená glukózová tolerance a diabetes mellitus 2. typu. Obézní lidé často mívají zvýšený krevní tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu a tuku v krvi. S obezitou je dále spojeno vyšší riziko vzniku některých typů nádorů zejména karcinom prsu, prostaty a tlustého střeva. Typickým zdravotním důsledkem nadměrné hmotnosti jsou postižení pohybového a kloubního aparátu. Nezanedbatelné jsou také psychosociální komplikace např. společenská diskriminace, nízké sebevědomí, deprese a úzkosti. Z těchto důvodů je redukce tělesné hmotnosti nutností. Hubnutí bohužel není vždy jednoduché Základními pilíři v léčbě obezity jsou nízkoenergetická dieta s omezením tuků, pravidelná pohybová aktivita a změna dosavadních stravovacích a pohybových návyků. Pokud tato konzervativní léčba není dostatečná, je možné přistoupit k léčbě léky (tzv. antiobezitiky). V odůvodněných indikacích je vhodným řešením léčba chirurgická. Jak tedy začít? V první řadě si musíte uvědomit, proč chcete hubnout. Pro jednoho je hnacím motorem touha líbit se, pro jiného to je zdravotní stav. V každém případě je důležité být stále správně motivován. Jedině tak můžete překonat těžké chvíle při hubnutí, kdy např. váha neklesá i přes veškeré úsilí a nejraději byste všechno vzdali. Důležité je i získání podpory okolí, které vám bude pomáhat jak při úspěších, tak v době, kdy motivaci budete ztrácet. A také na sebe myslete! Naplánujte si odměny za konkrétní změny a váhové úbytky. Následuje stanovení cíle hmotnostní redukce, který musí být reálný. Pokud si dáte za cíl zhubnout 10 kg během týdne, je téměř jisté, že neuspějete. Takovéto neúspěchy vedou k pocitům viny, které paradoxně spouštějí další kolotoč přejídání a slibů tak ještě dneska si dopřeju a zítra začnu. Mnohem lepší je hubnout pomalu, smířit se s postupným, ale zato trvalým snižováním hmotnosti. Velice důležité je také nechápat dietu jako krátkodobou záležitost, ale jako celkovou změnu životního stylu. Nejde vám přece pouze o shození několika kilogramů, ale chcete si také novou váhu udržet. Na začátku redukčního režimu si stanovte jak cíle krátkodobé např. úbytek 2 kilogramy za měsíc, tak cíle dlouhodobé např. 20 kilogramů do 2 let a celkové zlepšení kondice pravidelným cvičením. Dietní režim ušitý na míru Máte-li ujasněnou motivaci a stanovené reálné cíle, můžete přistoupit k sestavení vlastního dietního režimu. Při jeho sestavování vycházíme (v Endokrinologickém ústavu) ze stravovacích zvyklostí jedince. Nezbytností je podrobný rozbor jídelního záznamu. Klient je požádán, aby po dobu týdne až čtrnácti dnů zapisoval vše, co sní a vypije. Velkou výhodou je, pokud velikost porcí pouze neodhadujete, ale přesně vážíte. Čím přesnější záznam budeme mít 4

5 k dispozici, tím lépe ušijeme dietu každému na míru. Současně se zapisuje i čas konzumace jídla a provázející pocity (zda jste např. jedl/a z hladu, nudy, nebo že jste měl/a pouhou chuť na jídlo). Pomocí nutričních programů poté vyhodnocujeme průměrný denní příjem energie, makronutrientů i mikronutrientů. Vyhodnocený jídelníček je s pacientem podrobně probrán; upozorňujeme na případné nedostatky a společně hledáme možnou nápravu. Příjem energie při redukční dietě závisí na výchozím energetickém příjmu; ideální je snížení o kj. Takového energetického deficitu lze dosáhnout poměrně snadno (např. výměnou tučného tvarohu 770 kj/100 g za odtučněný 290 kj/100 g ušetříme 480 kj, výměnou turistického salámu 1700 kj/100 g za drůbeží salám 680 kj/100 g získáme k dobru 1020 kj atd.). Pravidelné edukace pomáhají udržet vysokou motivaci pacienta a zvýšit i jeho informovanost v oblastech zdravého životního stylu. Pro přesné zmapování jídelních zvyklostí se také s výhodou využívají psychologické dotazníky, které napomáhají najít dysfunkční stereotypy v jídelním chování. Z výzkumů a pozorování totiž vyplývá, že obézní jedinci mají v porovnání s osobami s normální hmotností odlišné vzorce jídelního chování, jiný vztah k jídlu i k sobě. Osoby s nadváhou a obézní často jedí nepravidelně, vynechávají snídani, oběd a maximální porce jídla pak připadá na pozdní odpoledne a večer. Dalším rysem je rychlé jedení bez dostatečné vědomé kontroly a snížená citlivost až porucha ve vnímání a uvědomování si pocitů sytosti a hladu. Mgr. Karolína Hlavatá PRAKTICKÉ RADY PRO PACIENTY

6 Po zákroku se mi víc líbí na světě Dovolujeme si vám představit paní Šárku Gregorovou, která podstoupila chirurgický zákrok metodou sleeve gastrectomy. Bližší informace o této metodě si můžete přečíst na str. 8 9 v článku MUDr. Jitky Housové. Paní Šárko, popište prosím našim čtenářům, jaké důvody vás přivedly k podstoupení chirurgické metody sleeve gastrectomy. S nadváhou jsem se potýkala od svých 10 let, ale byla jsem pohyblivá a sportovala, takže jsem neměla moc problémů. Zlom nastal při prvním těhotenství, přibrala jsem 30 kg a po dalších dvou porodech ještě 15 kg. S touto váhou jsem se nosila 25 let. V roce 1997 jsem podstoupila velice těžkou operaci s diagnózou aktinomykóza tlustého střeva, v roce 1998 jsem byla po recidivě nemoci operována znovu. Při operaci jsem měla glykemii 27, po rekonvalescenci se glykemie upravila a s pomocí prášků a diety se pohybovala okolo 7 8. Glykovaný hemoglobin byl pod hodnotou 5. Tehdy jsem si uvědomila, že tloušťka a kouření ohrožují mé bytí. Upravila jsem tedy poměrně radikálně stravovací režim a přestala jsem kouřit. Naučila jsem se jíst aspoň 5 denně, ale nedokázala jsem omezit porce jídla, takže váha nešla dolů. Postupně se kompenzovaná cukrovka zhoršovala a v roce 2005 jsem už měla glykemii nalačno 17. To byla poslední kapka. Rozhodla jsem se podstoupit bandáž žaludku a požádala jsem svého diabetologa o zprostředkování této operace. Paní Gregorová po a před zákrokem Kde jste se o metodě sleeve gastrectomy dozvěděla? A jak dlouhá, myslím časově, byla vaše cesta od rozhodnutí k činu? Rozhodla jsem se v srpnu V listopadu jsem byla na vstupní prohlídce v Iscare a v lednu 2006 mi měla být provedena bandáž žaludku. Vzhledem k předchozím operacím se lékaři v Iscare dohodli, že mě předají do péče VFN na Karlově náměstí. V poradně MUDr. Kasalického jsem se poprvé dozvěděla, co je metoda sleeve gastrectomy. Protože byla tato metoda pro mě vhodnější než bandáž, tak jsem ji v březnu 2006 podstoupila. Z popisu MUDr. Housové víme, že u metody sleeve gastrectomy není pacient nucen držet velmi přísný stravovací režim, který je nutný po bandáži žaludku. Přesto jsou určitá dietní opatření nezbytná. Jak to bylo u vás a jak se vám je dařilo dodržet? Po operaci se musí držet obdobný režim jako po bandáži. Celý měsíc na tekuté stravě s postupným přidáváním kašičky a mixované stravy. Dodržovat tento režim nebylo tak těžké po operaci jsem neměla vůbec pocit hladu a chutě se mnou také necloumaly. Uvařila jsem si kuře, vývar jsem zamrazila v sáčcích na ledové kuličky a pak jsem si ho dávala do hrnečku, který je od té doby mojí mírou na tekutá jídla. Uvařené kuře se namixovalo a zamrazilo. Vývar jsem si postupně ochucovala rozpuštěným eidamem, nivou apod. Po období bramborové kaše, jogurtů a dětské výživy jsem opatrně přecházela k normální stravě. Místo krajíců chleba stačí plátek křehkého chleba, přičemž mírou na jídlo je kávový podšálek. Jím víc zeleniny a ovoce. 6

7 Naskytlo se něco, popřípadě někdo, kdo vám tento chirurgický zákrok rozmlouval? Jak jste si své rozhodnutí obhájila? Jako první jsem si to musela vyříkat sama se sebou, přiznala jsem si, že už nejsem schopná zhubnout dietou a cvičením. Zdravotní stav se rapidně zhoršoval vysoká glykemie, tlak, triglyceridy, bolesti nohou apod. Jedna lékařka se podivovala, že chci podstoupit zákrok, který by ona navrhovala pouze v případě tumoru žaludku. Argumentovala jsem tím, že mě tloušťka ohrožuje na životě stejně jako tumor. Jak dlouho trvala hospitalizace v nemocničním zařízení? Jak jste poté řešila svůj nový stravovací režim v zaměstnání? V nemocnici jsem byla pouhých 7 dnů, kvůli diabetu jsem byla hospitalizována o 2 dny déle. Do práce jsem nastoupila po 14 dnech a dodržet režim stravování nebylo tak obtížné. Přinesla jsem si do práce zmrazené vývary, dětskou výživu, jogurty, tvarohy, málo tučné tavené sýry, nařídila jsem si budík po 3 hodinách a vždy jsem něco snědla. Takto se to dalo dělat i při poradách, na tak malé porce bylo možné odběhnout nebo jsem si s sebou vzala jogurtové pití. Prozraďte prosím váš úspěch myslím hmotnostní úbytek. Pomohl vám tento zákrok k nějaké výrazné změně životního stylu? Ve způsobu stravování, ve vašem přístupu k péči o tělesnou schránku a vaše zdraví? Během půl roku od operace jsem zhubla 24 kg ze 135 na 111 kg. Nemusím brát 10 prášků denně, zůstaly pouze 2. Lépe se mi dýchá, chodí, nepotím se, zvyšuje se mi sebedůvěra, začala jsem cvičit, víc se mi líbí na světě. Naši čtenáři se na stránkách magazínu pravidelně dočítají o tzv. banding klubech. Navštívila jste někdy takový klub? Pokud ano, co vám návštěva klubu přinesla? Byla jsem na setkání Banding klubu v Salmovské v květnu a srpnu Dozvěděla jsem se něco víc o bandážích a sleeve gastrectomy a získala poznatky operovaných, např. o potížích s kůží, tipy na stravování, ale i dietní chyby a jejich následky. Hlavně to bylo povídání konkrétních lidí s odborným výkladem přítomných lékařů. Paní Šárko, měla byste pro naše čtenáře nějakou radu či doporučení, o nichž se domníváte, že by mohly případným zájemcům o tento zákrok pomoci a které se opírají o vaši osobní zkušenost? Mám jednu poznámku někdo nechce, aby se vědělo, že podstoupil bariatrickou operaci. Já jsem to řekla doma i v práci a neměla jsem žádné problémy. Většina lidí z okolí mi fandí a ti, co závidí nebo pomlouvají, mi jsou lhostejní. Kdo nechce, aby se o jeho operaci vědělo, nemusí nikomu nic říkat, pracovní neschopnost je tak krátká, že se dá svést i na chřipku s komplikacemi nebo si může vzít i dovolenou. Ale vždy je lepší, když vám někdo hodně blízký pomáhá. Mám přítele již 12 let a nikdy si nestěžoval, že jsem baculka, ale jeho obdivné poznámky v poslední době mi lichotí a pomáhají, když mi je ouvej. Adjustabilní bandáž žaludku Žaludek má tvar trubice Sleeve gastrectomy Paní Šárko, děkuji vám za poskytnutí upřímného rozhovoru a přeji trvalý úspěch na cestě za zdravím! Mgr. Iva Fábinová 7

8 Banding klub Další možnosti bariatrické chirurgie Co dělat, když není indikována bandáž žaludku V několika minulých číslech našeho časopisu jsme se zmiňovali o bandáži žaludku jako o další možné metodě léčby obezity. Bandáž žaludku je velmi účinná, dlouhodobá pomocná metoda při redukci hmotnosti, nicméně není určena pro každého. Setkání Banding klubu umožňuje pacientům před a po bariatrických výkonech získat mnoho praktických rad. Mezi kontraindikace patří např. nárazové jedení (tzv. binge-eating), kdy je pacient schopen držet i poměrně přísnou dietu, nicméně tato dieta je doprovázena záchvaty hladu s požitím většího množství potravy. Dále to mohou být různé psychologické aspekty, které jsou kontraindikací bandáže např. stresové jedení, neschopnost pravidelně jíst malé množství potravy aj. Nesmíme též opomenout, že i pro milovníky zeleniny a masa není bandáž žaludku nejvhodnější. Poslední skupinou pacientů, pro které není bandáž žaludku vhodná, jsou pacienti, kteří trpí různými onemocněními, v důsledku kterých nemají pocit sytosti např. Prader- -Willy syndrom aj. Nutno ale podotknout, že tyto syndromy jsou extrémně vzácné. Může tedy bariatrická chirurgie nabídnout ještě něco jiného než jen bandáž žaludku? Samozřejmě že ano. Bandáž žaludku patří mezi nejrozšířenější bariatrické operace, ale není jedinou. Současné bariatrické operace lze rozdělit na resekční (sleeve gastrectomy, gastrický minibypass aj.) a restriktivní (bandáž žaludku). Mezi resekční operace patří gastrický bypass a gastrický minibypass, sleeve gastrectomy a dále biliopankreatická diverze a její novější modifikace duodenojejunální zkrat. Poslední dvě zmiňované metody se v ČR neprovádějí rutinně, ale jen ve velmi vzácných případech. Tyto operace vedou k velkým váhovým úbytkům (70 a více kilogramů), nicméně snížení hmotnosti je vykoupeno rozvojem chronického průjmu u některých pacientů a doživotní substitucí vitaminovými preparáty z důvodu snížené resorpční plochy střeva. Tento typ operací se hodí pro morbidně obézní pacienty (většinou s hmotností nad 200 kg), kteří nejsou schopni držet jídelní režim nebo mají bulimické ataky a operace je následně jejich jedinou šancí před úmrtím nejčastěji na infarkt myokardu nebo mozkovou příhodu. Tento druh operací je rozšířen zejména v USA. Sleeve gastrectomy naděje pro pacienty, u nichž je kontraindikována bandáž žaludku? Sleeve gastrectomy neboli tubulizace žaludku patří mezi nejnovější metody v bariatrické léčbě obezity v ČR. Je indikována u pacientů, u nichž je z různého důvodu kontraindikována bandáž žaludku. Předoperační vyšetření je stejné jako před bandáží žaludku je nutná gastroskopie (vyšetření žaludku pomocí flexibilní hadice), dále polykací akt (vyšetření, při kterém pacient polyká kontrastní látku), ultrazvukové vyšetření břicha a nesmíme opomenout též psychologické vyšetření. Principem tohoto bariatrického výkonu je zmenšení objemu žaludku, a to konkrétně 8

9 odstranění velkého zakřivení žaludku. Výhodou této operace je, že při výkonu dochází k odstranění oblasti, kde vzniká tzv. hormon hladu ghrelin. Po odstranění této zóny pacienti nemají pocit hladu; někteří popisují, že se u nich výrazně snížily i neodolatelné chutě na různé pokrmy. Stravování se sleeve gastrectomy V pooperačním období tzn. první týdny po operaci se stravování výrazněji neliší od stravování u pacientů s bandáží žaludku. Pacienti zprvu přijímají tekutou stravu, následně kašovitou. Po 6 8 týdnech po operaci (dle individuální tolerance) pacienti přecházejí na pevnou stravu. Výhodou sleeve gastrectomy oproti bandáži žaludku je, že pacienti nemusí mixovat zeleninu, ovoce či maso. Po úplném zahojení operační rány mohou přijímat i citrusy se slupkou, což je u bandáže žaludku zakázáno. Rovněž zde odpadá riziko přejedení, které je u bandáže žaludku mnohdy limitujícím faktorem výkonu. Jednoduše řečeno sleeve gastrectomy nenutí pacienta držet velmi přísný jídelní režim, který je nutný po bandáži žaludku. Nemají pacienti po sleeve gastrectomy obtíže typu pyrózy, zvracení a průjmů? Mnoho pacientů se zcela oprávněně ptá, zda po tomto druhu operace nedochází k podobným obtížím jako po operaci žaludku pro vředovou chorobu tzn. zda nebudou mít pálení žáhy, průjmy, zda nebudou zvracet nebo mít i jiné obtíže, které mohou nastat po operaci žaludku. Odpověď je vcelku jednoduchá. Při operaci žaludku pro vředovou chorobu dochází k odstranění jiné části žaludku. Vředy se nejčastěji tvoří na malém zakřivení žaludku nebo mohou být v oblasti pyloru (dolní část žaludku), případně mohou být v tenkém střevě. Oblast pyloru je nesmírně důležitá, neboť se zde nachází tzv. pylorický svěrač, který zabraňuje návratu natrávené potravy z tenkého střeva zpět do žaludku nebo dokonce i do jícnu. Po odstranění tohoto svěrače se mohou u pacientů zcela oprávněně objevit různé obtíže od pálení žáhy přes průjmy a jiné. Při operacích pro vředovou chorobu tento svěrač bývá někdy odstraněn, protože právě zde mohou vznikat vředy. Při sleeve gastrectomy je ovšem odstraňována oblast velkého zakřivení, oblast pyloru je bez chirurgického zásahu. Tento svěrač tedy zůstává na svém místě a funguje tak jako před operací. Mudr. Jitka Housová, Ph.D. Více informací můžete získat na adresách: nebo Kdo může pacienta indikovat na tento chirurgický výkon? Pacienty na tento výkon může indikovat internista většinou se zaměřením na obezitologickou problematiku, dále bariatrický chirurg, psycholog či psychiatr. Kde se provádí sleeve gastrectomy? Tento typ výkonu se prování pouze na I. chirurgické klinice VFN (doc. Kasalický). Pokud vás tato metoda zaujala, doporučuji návštěvu Banding klubu, kde se scházejí pacienti nejen po bandáži žaludku, ale právě i pacienti po sleeve gastrectomy, neboť si myslím, že není nad vlastní zkušenosti samotných pacientů. 9

10 Jak správně zatěžovat pohybový aparát Literatura: Kaberlíková K., Vávrová M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy, Grada 1997 Prentice W. E.: Rehabilitation techniques in sports medicine, McGraw-Hill 1993 Slovníček pojmů: Svalová dysbalance svalová nerovnováha Izometrické stažení svalu vyvinutí síly bez viditelného pohybu Postizometrická relaxace uvolnění, protažení svalu po izometrickém stažení svalu Pravidelně prováděný pohyb by se měl vždy dít v nejlepším možném provedení. Tomu často brání svalová dysbalance. K té dochází například následkem dlouhodobého jednostranného zatěžování, dlouhého sezení, stání, práce ve vynucené poloze, na PC či v důsledku nadváhy. Proto bychom měli věnovat pozornost stavu svalově-kostního aparátu. Nejlépe preventivně před samotnou fyzickou aktivitou, ale i cíleně zvláště v případech, kdy se u nás již některé problémy objevují (bolesti, otoky, omezení pohybu). Cvičení zaměřené na obnovení vzájemné rovnováhy struktur pohybového aparátu má dvě nejdůležitější složky: cvičení k uvolnění a protažení zkrácených svalů cvičení k posílení oslabených svalů. Protahovací cviky musí umožňovat dokonalou relaxaci procvičovaných svalů a co možná přesné zacílení účinku: cvičenec má být ve stabilní a pohodlné poloze, pohyby provádět pomalu, velikost protažení musí být možno kdykoli zastavit (nevhodné švihové pohyby), protažení nesmí být bolestivé. Lze využít i tzv. postizometrické relaxace, kdy protažení svalu následuje po alespoň 15sekundovém izometrickém stahu svalu. K posilování jsou vhodné proti odporu prováděné pohyby nebo výdrže. Nejúčelnější je takový odpor, při němž je možné pohyb provést 10 v optimálním provedení. Větší počet i odpor kladou příliš velké nároky na soustředění. V širším slova smyslu musíme věnovat pozornost dobré přípravě i jako prevenci poranění a přetížení pohybového aparátu, proto je vhodné dodržovat treninkové zásady: zahřátí nenáročnou aktivitou příprava svalů i kardiovaskulárního systému protažení svalů jako příprava na provedení pohybů v plném rozsahu provedení posilovacích cvičení a vytrvalostních aktivit cvičení se specifickým cílem vychladnutí relaxace. Jestliže se častěji objevují obtíže v souvislosti s pohybovou aktivitou, je vždy rozumné poradit se s rehabilitačním lékařem nebo fyzioterapeutem. MUDr. Karla Pokorná Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN 10

11 11

12 Rekondiční centrum MediSpo Zásobník cviků k zlepšení vzpřímeného držení těla (4. část) V závěrečné části seriálu cvičení pro zlepšení vzpřímeného držení těla vám představíme cviky vhodné k protažení svalů dolních končetin. Především pak svalů na zadní straně stehen tzv. flexorů. Mgr. Renata Šupová VŠTJ MEDICINA PRAHA Další informace získáte také na: U většiny z nás je zkrácení svalů dolních končetin důsledkem sedavého způsobu života. Následkem zkrácených svalů dolních končetin je zatěžování kloubního aparátu v nesprávném úhlu, což v kombinaci s nadváhou vede k bolestem a předčasnému opotřebování kloubů. Svalové dysbalance na dolních končetinách se pak mohou projevit i na vzdálených částech těla, například v oblasti krční páteře. Nezbývá než zopakovat, že posilovací a protahovací cvičení představené ve čtyřech dílech našeho seriálu by mělo být postupně zařazeno k aerobnímu cvičení, se kterým jste v Rekondičním centru většinou začínali. Zejména protažení svalů dolních končetin by mělo být pravidelnou součástí aerobní aktivity typu jízdy na rotopedu nebo chůze na chodeckém pásu. Nebojte se při návštěvě Rekondičního centra konzultovat správné provedení cviků s přítomným instruktorem, protože každý z nás má rozdílné tělesné dispozice, jinou úroveň fyzické kondice a jiné vnímání bolesti (tzv. práh bolesti). Není nic horšího, než když si své vlastní rozhodnutí a vůli cvičit překazíte způsobeným úrazem. V příštím čísle MediSpo magazínu se můžete těšit na nový seriál cviků s použitím náčiní. Hodně úspěchů a radosti ze cvičení vám přeje kolektiv instruktorů Rekondičního centra VŠTJ MEDICINA PRAHA. 12

13 CVIK A VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDENÍ CVIKU VÝCHOZÍ POLOHA: VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDENÍ: Ve stoji pomalu přednožte a opřete nohu o vyvýšenou podložku. Výška by měla být přiměřená vaší pohyblivosti nejvýše v úrovni kyčle. PROVEDENÍ CVIKU Uvolněte se, vydechněte a pomalu se předklánějte. Pokuste se dotknout hrudníkem stehna zvednuté končetiny. Obě dolní končetiny jsou propnuté v kolenou, špička stojné nohy směřuje vpřed. CVIK B VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDVENÍ CVIKU VÝCHOZÍ POLOHA: PROVEDENÍ: POZOR: VÝCHOZÍ POLOHA Leh na zádech, pravá noha propnutá v koleni a zdvižená, levá končetina propnutá a položená na podložce. Obě nohy tzv. fajfky v kotníku. Ručník (gumu, švihadlo ) vsuneme pod koleno zdvižené nohy a mírně přitáhneme končetinu k hrudníku. Pata směřuje ke stropu. Rozsah protažení regulujeme pomocí délky ručníku. Ramena necháváme na zemi, krční svaly v klidu. Pravidelně dýcháme. PROVEDENÍ CVIKU CVIK C VÝCHOZÍ POLOHA PROVEDVENÍ CVIKU VÝCHOZÍ POLOHA: PROVEDENÍ: VÝCHOZÍ POLOHA V sedu snožném propněte obě kolena a snažte se je přitlačit na podložku. Přitáhněte špičky chodidel k hrudníku. Uvolněte se, vydechněte a pomalu se předklánějte s rovnými zády vpřed jen do polohy, kdy cítíte mírný tah. PROVEDENÍ CVIKU 13

14 Pohybová aktivita pacientů s roztroušenou sklerózou Přestože je Rekondiční centrum VŠTJ MEDICINA PRAHA určeno především pacientům s nadváhou, obezitou a k tomu přidruženými onemocněními, můžete se zde setkat i s lidmi, jejichž hlavním zdravotním problémem je neurologické onemocnění roztroušená skleróza (RS). Do nedávné doby byla fyzická aktivita u pacientů s RS pouze okrajovou záležitostí. Dnes je však naštěstí všechno jinak. V rámci komplexní terapie o tyto pacienty se pravidelná, správně indikovaná a kontrolovaná pohybová aktivita stala nezbytností. Bc. Lucie Keclíková VŠTJ MEDICINA PRAHA instruktorka Co je vlastně roztroušená skleróza Roztroušená skleróza neboli Sclerosis cerebrospinalis multiplex je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění postihující bílou hmotu centrální nervové soustavy. Nejčastěji se projevuje u žen ve věku let. Zánět způsobuje poškození ochranného obalu nervového vlákna (myelinu), který slouží jako izolátor zajišťující rychlý a účinný přenos nervových vzruchů. Ložiska demyelinizace (tzv. plaky) se hojí tuhou jizvou a dochází tak k poruchám přenosu nervových impulzů. Příznaky onemocnění jsou různé podle lokalizace chorobného ložiska. Průvodním jevem bývá zpravidla velká únavnost a neurologické obtíže problémy s rovnováhou, koordinací pohybů a hybností. Může docházet ke ztuhlosti svalstva či slabosti končetin. Někteří pacienti s RS trpí poruchami vidění, řeči, paměti a je oslabena schopnost soustředit se. Dále se mohou vyskytovat např. závratě, změna citlivosti, sfinkterové a sexuální problémy. Nemoc mohou provázet psychické změny. RS se často objevuje v nárazových atacích, po kterých se často zdravotní stav postiženého zhoršuje, anebo má pomalý průběh s ustavičně se zhoršujícím stavem. Dosud se nepodařilo zjistit pravou příčinu onemocnění. Neexistuje žádný lék, který by RS dokázal vyléčit, avšak mnohé z příznaků lze včasnou diagnostikou a komplexní péčí o pacienty zmírnit či zastavit postup nemoci. Ty tam jsou doby, kdy se pacientům s RS doporučovalo, aby se maximálně šetřili a vyhýbali fyzické námaze či sportu. V obdobích ataky by měli být pacienti v relativním klidu, měli by vynechat celkovou fyzickou zátěž. Účelné je zaměřit se na cílenou rehabilitaci postižené pohybové funkce. Naopak v období remise a stabilizace by se cvičení mělo stát každodenní samozřejmostí. Jak s RS cvičit Pravidelná tělesná aktivita pomáhá udržet tělesnou kondici a pohyblivost, brání vzniku bolestivých spasmů, působí na činnost trávicího a vylučovacího systému. Cvičení by mělo probíhat minimálně 3 týdně, lépe denně a nejlépe 2 po kratší dobu. Délka cvičení by se měla 14

15 pohybovat v rozmezí minut (dle stupně postižení). Ke každému pacientovi je třeba přistupovat individuálně. Při doporučování intenzity, délky a druhu zatěžování by se mělo vycházet z výsledků zátěžového vyšetření a samozřejmě ze subjektivních pocitů pacientů. Součástí tréninku by mělo být jak protahování a posilování jednotlivých svalových skupin, tak aerobní zátěž. Dále se doporučují dechová cvičení, jógové prvky, trénink koordinace a rovnováhy, kompenzační cvičení a trénink správného držení těla. V rámci komplexní terapie RS využíváme farmakoterapii, fyzioterapii, psychologii, ergoterapii, hipoterapii a sociální složku rehabilitace. 15

16 CVIČENÍ PACIENTŮ S RS V REKONDIČNÍM CENTRU VŠTJ MEDICINA PRAHA V případě vašeho zájmu o cvičení můžete navštívit konzultace v Rekondičním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA, Salmovská 5 (jejich rozpis získáte na sekretariátu Rekondičního centra nebo na nebo kontaktujte: MUDr. Blanku Keclíkovou na tel instruktorku Bc. Lucii Keclíkovou na tel Kde: Rekondiční centrum, Salmovská 5 Druh cvičení: aerobní cvičení (rotopedy, veslařský trenažér, crossový trenažér) posilovací cvičení. Cíl cvičení: Zlepšit celkovou kondici organismu, udržet svalovou sílu, zabránit velkému úbytku svalové hmoty, redukce hmotnosti. Kdy: pátek Kde: Centrum GVP (Gymnázium Na Vítězné pláni) Druh cvičení: dechová a relaxační cvičení zdravotní a kompenzační cvičení protahovací a uvolňovací cviky k udržení pohyblivosti páteře a kloubů, krátkodobě působí proti spasticitě, nácvik správného držení těla, kompenzace jednostranného přetěžování těla (např. při chůzi o berlích) trénink rovnováhy a koordinace pohybů s využitím fitballů a overballů jóga vhodné cvičení k protažení svalů, umožní člověku poznat své tělo a naučí pracovat s jednotlivými svalovými skupinami. Kdy: středa Kde: Poliklinika Českobudějovická Druh cvičení: cvičení ve vodě dobrý účinek na pohybový aparát má cvičení proti odporu vody, dochází ke snížení svalového napětí. Kdy: úterý

17 Severská chůze Nordic Walking Není náhodou, že jsme pro podzimní číslo našeho magazínu vybrali do rubriky představování vhodné aerobní aktivity právě chůzi. Chůze je nejpřirozenější způsob pohybu a pokud se nenecháme odradit počasím, lze ji provozovat téměř kdykoliv a kdekoliv. Samozřejmě že je třeba zvolit správnou obuv a pohodlné oblečení, přesto je chůze jako pohybová aktivita snad nejméně finančně náročná. A pokud ji provádíme za účelem zdravotním, je lepší vybrat si také příjemné prostředí. Tím myslíme park, nábřeží či klidnou ulici. Pokud máme to štěstí a bydlíme v blízkosti přírody, vydáme se lesní pěšinou či polní cestou bez asfaltu a betonu. Představme si nyní pojem, který v dnešní době vstupuje do povědomí veřejnosti. A to díky zvyšující se poptávce po zajímavé, účelné, materiálově nenáročné sportovní činnosti vhodné téměř pro kohokoliv s možností provozování kdekoliv a kdykoliv. Jedná se o Nordic Walking čili severskou chůzi. Celé tělo v pohybu Pod pojmem se skrývá kondiční chůze vyšší intenzity, která zapojuje do pohybu celé tělo, tedy nejen trup a dolní končetiny, ale také paže díky lyžařským či teleskopickým hůlkám. Při používání holí se neustále střídá napětí a uvolňování svalstva paží a ramen a tak se zvyšuje prokrvení celé horní části těla. Kýváním boků dopředu se automaticky prodlužuje délka kroku a zvyšuje rychlost chůze. Horní část těla přitom přebírá až 30 % práce nohou. Dochází tak k optimálnímu rozložení pohonné síly na celé tělo. Lze se dočíst, že subjektivní pocit zátěže a únavy je proti normální, kondiční chůzi menší, přestože v důsledku zapojení svalstva horní části těla dochází k mnohem většímu energetickému výdeji. Běh s hůlkami v rukou používají lyžaři k podzimnímu tréninku pár měsíců před sezonou, kdy si zvykají po letní přestávce na správnou koordinaci dolních a horních končetin. Od 90. let minulého století začali Finové používat lyžařské hole i při rekreačním běhání (odtud Nordic Walking severská chůze) a v posledních třech letech se severská chůze šíří jako lavina v Americe, Japonsku, Německu a Rakousku. Svůj nemalý díl na propagaci této pohybové aktivity mají výrobci sportovního náčiní, pro které je výroba speciálních hůlek další výdělečnou možností Pojďme si ale představit zdravotní hlediska severské chůze: Při severské chůzi dochází k optimálnímu rozložení pohonné síly na celé tělo. Udává se, že srdeční frekvence (SF) je o 5 17 tepů za minutu vyšší než při normální kondiční chůzi. Například udávaná SF při normální chůzi 130 tepů se zvýší až na 147 tepů za minutu, což znamená navýšení až o 13 % oproti kondiční chůzi. 17

18 S tím souvisí energetická spotřeba, která je při chůzi s hůlkami až o 20 % vyšší než při běžné chůzi bez hůlek. V důsledku namáhání krční, ramenní oblasti a oblasti horních končetin dochází ke zvýšení mobility, hybnosti těchto partií a zvýšení pohyblivosti v oblasti krční páteře. Aktivizují se svaly předloktí, svaly zadní části ramenního svalu, velký prsní sval, široký sval zádový, čili svalové skupiny, které při chůzi bez hůlek zůstávají pasivní. Používaní holí redukuje zátěž kolen a ostatních kloubů, nedochází tak k jejich přetěžování. Udává se, že energetická spotřeba při severské chůzi činí přibližně 400 kcal za hodinu ve srovnání s 250 kcal/hod. při chůzi 6 km/hod. Při chůzi s hůlkami a nemusejí to být nutně speciální hůlky určené pro severskou chůzi je důležitá jejich délka. Správnou délku zjistíme tak, že uchopíme-li hůlky za držadla, ruce by měly svírat s tělem pravý úhel. Neméně důležité pro severskou chůzi (a pro rekreační chůzi obecně) je vhodně zvolená obuv v závislosti na terénu i ročním období. Musíme mít na paměti, že nesprávně vybraná obuv se nám pořádně, dříve či později, vymstí a naše tělo řádně potrápí. Nepříjemné bolesti zad, šlach a kloubů nás pak mohou od dalších pohybových aktivit odradit a to by byla určitě škoda. 18

19 Pokud nemáte zdravotní problémy, můžete se řídit následujícími instrukcemi: Severská chůze by měla být provozována stejně jako jiné aerobní aktivity relativně dlouhou dobu minimálně minut. Za účelem zdravého životního stylu bychom měli chodit 3x týdně nejlépe obden. Zařazení úvodního a závěrečného protažení by mělo být samozřejmostí, nezapomeňte na protažení paží, svalů pletence ramenního a krční páteře. Při zdravotních potížích je namístě poradit se o způsobu provozování se svým lékařem. Tím máme na mysli poradit se především o intenzitě, frekvenci a době provozování chůze. Časem se z rovné cesty můžete dopracovat k chůzi i k samotnému běhu do prudkého kopce, v terénu nebo dokonce ve sněhu. Díky hůlkám se totiž budete cítit jistější v náročném terénu. Na chůzi s hůlkami si lze lehce zvyknout, má to ovšem i svá úskalí. Díky pohybu po čtyřech končetinách začnete ztrácet pocit rovnováhy, když hůlky nebudete mít v rukou, dočteme se v metodické příručce německého alpského spolku DAV. Tento pocit zná každý lyžař, turista či horolezec, který se vrací z vícedenního pobytu na ledovci nebo třeba ze zimních Vysokých Tater. Hůlky by tedy neměly používat děti do patnácti let, kterým se svalová koordinace teprve tvoří. Dospělí by měli severskou chůzi kompenzovat jinými druhy pohybu. Vhodný je jogging, chůze s batohem, gymnastická cvičení a míčové hry. Mgr. Iva Fábinová inzerce Šonk v den 1. léka ská fakulta Univerzity Karlovy 9. ledna 2007 v 16.00, Klub III. Interní kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2 Po adatel: Den otev ených dve í v Rekondi ním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA, hodin Salmovská 5, Praha 2 v budov Ústavu t lovýchovného léka ství a Ústavu t lesné výchovy 1. LF UK Praha Po adatel: 1. léka ská fakulta UK Organizátor: JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, Praha 5 tel: , fax: Klub III. Interní kliniky, U nemocnice 1, Praha hodin Diskusní odpoledne pro laickou ve ejnost lé ba obezity v praxi p edstavy a realita instrukto i VŠTJ MEDICINA PRAHA kontaktní osoba pro ú astníky: Pavla Machálková, tel.: kontaktní osoba pro partnery: Mgr. Jan Saglena, tel.:

20 Výzkumné projekty Rekondičního centra VŠTJ MEDICINA PRAHA Výzkumné projekty našeho centra jsou určeny pro ty z vás, kteří jste delší dobu necvičili a s pravidelnou pohybovou aktivitou teprve začínáte nebo se k ní vracíte po dlouhodobé pauze. Mgr. Petr Fábin Ústav tělovýchovného lékařství Je pro vás motivací tříměsíční program? Chcete se dozvědět více o tom, co s vaším tělem provede pravidelná pohybová aktivita? Máte chuť se zapojit do výzkumu obezity? Nabízíme vám možnost stát se jedním z těch, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli aktivní účast ve výzkumném projektu MS-X zaměřeného především na sledování změn při provozování pohybové aktivity u obézních a pacientů s metabolickým syndromem. Co vás čeká? Vstupní testování, které prověří vaše fyzické schopnosti, zhodnotí výsledky krevních odběrů a nahlédne do vašich jídelníčků a jídelního chování. Vstupní testování prověří vaše fyzické schopnosti. Co je obsahem testování: Vstupní prohlídka tělovýchovným lékařem. Spiroergometrie zátěžový laboratorní test, při kterém se u pacienta zjišťuje maximální tolerovaná zátěž za sledování změn zátěže ve W, TK, TF, EKG, O2, CO2, rychlosti dechu. Vše při stupňované zátěži až do vašeho maxima. Antropometrie změření vašich tělesných proporcí s výsledným určením procenta tuku v těle. Rozbor vašeho jídelníčku a jídelního chování na základě vašeho vlastního jídelníčku a dalších záznamů dostanete doporučení a odpovědi na otázky, jak se stravovat. CHR test laboratorní testování, které simuluje ukázkovou cvičební hodinu s nastavováním zátěží a kontrolou TF (tepová frekvence) se záznamem do počítače pro možnost porovnání s výstupy. Spektrální analýza ANS (autonomní nervový systém) klidové testování s cílem zjistit, jak funguje váš ANS, stanovení biologického věku. Krevní odběry trochu jinak, než je znáte, odebírané v průběhu pohybové aktivity, respektive těsně před zahájením, těsně po skončení a hodinu po skončení. Odběry jsou zaměřeny především na zjištění, zda je při pohybové aktivitě využit tuk jako energetický substrát. Dotazníkové šetření vyplnění dotazníků zaměřených na jídelní chování a kvalitu života. Test nepřímé kalorimetrie pro některé účastníky zařazujeme kalorimetrii, která přesně stanoví energetický výdej na základě vdechovaných a vydechovaných plynů a určuje tak, zda máte tzv. šetřicí nebo spalující metabolismus. 20

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín Milí přátelé, dostává se Vám do rukou další číslo našeho MediSpo magazínu. Léto uběhlo a začínáme se připravovat na

Více

Jdeme proti cukrovce. www.obesity news.cz 9 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA

Jdeme proti cukrovce. www.obesity news.cz 9 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA 9 / 2014 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // SPECIÁLNÍ VÝŽIVA V OBCHODECH TESCO JAK CVIČIT, KDYŽ BOLÍ KOUBY ARTRÓZA PREVENCE HYPOGLYKÉMIE Jdeme proti cukrovce

Více

Kolik kilo musím zhubnout, abych byl úspěšný?

Kolik kilo musím zhubnout, abych byl úspěšný? Noviny pro prevenci a léčbu obezity 24. května 2007 7/2007 Kolik kilo musím zhubnout, abych byl úspěšný? Mnohým lidem se jeví snížení hmotnosti např. o 5 kg jako velmi malý úbytek. Stále hledají metody,

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Za vším hledej energii

Za vším hledej energii Noviny pro prevenci a léčbu obezity 1/2012 Z D A R M A Za vším hledej energii MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Mgr. Jaroslav Koreš Vážení a milí čtenáři, připravujeme pro vás seriál, v němž se vám prostřednictvím

Více

Vydáno ve spolupráci s

Vydáno ve spolupráci s Vydáno ve spolupráci s České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. vedoucí autorského kolektivu Praha

Více

Jak se bránit cukrovce

Jak se bránit cukrovce MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ O CUKROVCE Noviny pro prevenci a léčbu obezity 8/2009 3. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Jak se bránit cukrovce Několik čísel na úvod. V České republice je nyní cca 750 850 tisíc diabetiků

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů

Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník číslo 4. prosinec 2009 Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů www.caspv.cz ISSN 1212-0669 SPORTOVNÍ,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Rozhovor s PhDr. Ivou Málkovou ze společnosti. Detoxikace Jak na nízkoenergetický jídelníček ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2012

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Rozhovor s PhDr. Ivou Málkovou ze společnosti. Detoxikace Jak na nízkoenergetický jídelníček ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2012 ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2012 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Rozhovor s PhDr. Ivou Málkovou ze společnosti Detoxikace Jak na nízkoenergetický jídelníček TRÁPÍ VÁS ALERGIE? Eucerin ph5: první péče proti alergenům! NOVINKA

Více

ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt.

ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt. 2/2008 2. ročník www.obesity-news.cz ZDARMA Plán hubnutí aneb jak správně hubnout O tom, zda budeme hmotnost snižovat v delším časovém úseku, rozhoduje tzv. bazální energetický výdej neboli energie, kterou

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe.

L ék ař sk ý magazín. 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč. Chutná. hezky jihočesky... JAK. na chronické bolesti. FitVibe. B.O.D.Y. L ék ař sk ý magazín 3. ročník, prosinec 2009, 45,- Kč Chutná hezky jihočesky... JAK na chronické bolesti FitVibe Jindřichův Hradec LUXURY SPA & WELLNESS HOTEL enjoy the difference - první holistický

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

CVIČENÍ A SPORT V TĚHOTENSTVÍ

CVIČENÍ A SPORT V TĚHOTENSTVÍ Jitka Bejdáková CVIČENÍ A SPORT V TĚHOTENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2690. publikaci Odpovědná redaktorka

Více

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více