Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem"

Transkript

1 5 MXG1...P Spojité regulační ventil PN1 s magnetickým pohonem pro média, obsahující minerální oleje MXF1...P MXG1...P MXF1...P Přímé a 3-cestné směšovací ventil s magnetickým pohonem ke spojité regulaci nebo dávkování médií, obsahujících minerální oleje, v uzavřených okruzích. Krátká přestavovací doba (1 s) Vsoké rozlišení zdvihu (> 1 : 0) Volitelný řídicí signál: V ss,...10 V ss nebo... 0 ma S rozhraním SEZ91. pro řídicí signál V ss Bez napájení je cesta A -> AB uzavřena S regulací poloh, hlášením zpětné vazb a možností ručního nastavení Robustní konstrukce bez tření a nutnosti údržb Bezkontaktní induktivní snímání poloh Použití Ventil MXG1...P (se závitem) a MXF1...P (s přírubou) jsou směšovací, resp. přímé ventil s magnetickým pohonem. Pohon je vbaven elektronikou, která reguluje polohu a posktuje zpětnovazební signál. Bez napájecího napětí je cesta A > AB uzavřena. CA1N5C Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

2 Pozor Ventil lze použít pouze jako přímé nebo směšovací, nikoli jako rozdělovací. Směr průtoku A > AB je bezpodmínečně nutné dodržet. Dík krátké přestavovací době, vsokému rozlišení a rozsahu jsou tto ventil ideální pro spojitou regulaci nebo dávkování směsí kapalin s minerálními oleji SAE05... SAE50 v uzavřených okruzích. Příklad použití Regulace teplot ve směšovacích okruzích s motorovými oleji Regulace teplot ve směšovacích okruzích šroubových kompresorů (tlakový vzduch) Regulace teplot ve směšovacích okruzích přívodu paliva pro benzín a motorovou naftu Regulace tlaku pro justování prvků elektronického vstřikování Dávkování emulzí řezných olejů u velkých obráběcích strojů Použití pro okruh s teplou a studenou vodou viz katalogový list 55. Jednoduchá a robustní konstrukce nevžaduje pravidelný servis a údržbu a zaručuje dlouhou životnost. Přehled tpů Ventil MX P se dodávají s připojením závitovým nebo pomocí přírub. MXG1...P Závitové ventil DN08... DN50 MXF1...P Přírubové ventil DN08... DN5 Přehled všech tpů je v tabulce v sekci Dimenzování. Objednávání U ventilů se závitem objednejte podle potřeb i sadu šroubení ALG... (viz Příslušenství"). Při použití jako přímý ventil je nutné objednat navíc zaslepovací zátku, viz 'Příslušenství'. Při objednávání uvádějte název, počet a tpové označení. Příklad: 1 přírubový ventil MXF1.0-0P a 1 zaslepovací příruba Z155/0 Technologie a provedení Detailní popis funkce magnetického ventilu je v katalogovém listu 08. Automatický provoz Řídicí signál se v elektronice (modulátoru) převádí na fázově modulovaný signál V ss. Tento signál vtváří v cívce magnetické pole. Síla pole nastaví kotvu do poloh, která je dána výslednicí sil v pohonu: síla pole, vratná pružina, hdraulické síl atd. Na každou změnu signálu kotva okamžitě reaguje odpovídajícím pohbem, který se přímo přenáší na talířek ventilu. Tak je možné rchle a přesně kompenzovat všechn rušivé veličin. Poloha ventilu se měří indukčním snímačem. Každá odchlka od požadované hodnot (dané řídicím signálem) je okamžitě kompenzována elektronickým regulátorem. Regulátor zajišťuje přesný vztah mezi řídicím signálem a zdvihem ventilu a zároveň posktuje spojitý zpětnovazební signál. /10

3 Při odpojení nebo výpadku napájecího napětí se cesta A > AB automatick uzavírá dík síle vratné pružin. Charakteristik ventilu Rovnoprocentní Lineární Objemový průtok [%] Objemový průtok [%] [V] 10 [V] 0 [ma] [V] 10 [V] 0 [ma] Řídicí signál Řídicí signál Ruční provoz Stiskem a otáčením ovládacího knoflíku ve směru pohbu hodinových ručiček se cesta A > AB mechanick otevírá - podle jmenovité světlosti - až na cca. 80 až % plného zdvihu (poloha MANUAL). Tehd je řídicí signál odpojen. Stiskem a otáčením ovládacího knoflíku proti směru pohbu hodinových ručiček do pozice OFF se ventil odpojí od řídicího signálu a manuálně uzavře. Off Auto 01a Pro automatický provoz musíme knoflík nastavit do poloh AUTO (knoflík vskočí). Manual Indikace pomocí LED Indikace provozních stavů LED diodou je viditelná pouze při otevřeném krtu elektronik (viz obr. na str. 8). LED zelená svítí trvale automatický provoz: Auto, vše v pořádku bliká ruční nastavení na Manual ruční nastavení na Off dočasně ve stavu Kalibrace LED červená svítí trvale obecná porucha kalibrace neproběhla správně * porucha elektronik bliká V není v pořádku (např. nízké napětí) ** LED nesvítí V není přivedeno ** porucha elektronik * ověřte, zda v potrubí není nečistota ** změřte na svorkách ventilu 3/10

4 Příslušenství Z155/... zaslepovací příruba pro přírubové ventil DN08... DN5, viz též str.. ALG... šroubení z černé temperované litin pro závitové ventil MXG1...P (podle ISO9 / DIN950). Každé šroubení ALG... se skládá z 1 ks převlečné matice, 1 ks vložné matice a 1 ks plochého těsnění. Požadovaný počet šroubení je nutné objednat zvlášť. Tp DA [ ] DI [ ] G [kg] ALG15 G1B Rp½ 0,35 ALG0 G1¼B Rp¾ 0,0 ALG5 G1½B Rp1 0,75 ALG3 GB Rp1¼ 1,0 ALG0 G¼B Rp1½ 1,5 ALG50 G¾B Rp,0 SEZ91. Externí rozhraní pro signál V. Viz katalogový list 513. Dimenzování Čtřvodičové připojení Obecně se doporučuje dávat přednost čtřvodičovému připojení! DN kvs p v max PNA Pmed PNT Průřez vodiče [mm ] 1) 1) 0,75 1,5,5,0 Tp ventilu [mm] [m 3 /h] [kpa] [bar] [VA] [VA] [VA] max. délka kabelu L [m] MX P 08/15 0, MX P 10/15 1, MX P 15 3, MX P 0 5, MX P 5 8, MX P MX P MX P MXF1.5-50P Třívodičové připojení DN kvs p v max PNA Pmed PNT Průřez vodiče [mm ] 1) 1) 0,75 1,5,5,0 Tp ventilu [mm] [m 3 /h] [kpa] [bar] [VA] [VA] [VA] max. délka kabelu L [m] MX P 08/15 0, MX P 10/15 1, MX P 15 3, MX P 0 5, MX P 5 8, MX P MX P MX P MXF1.5-50P Legenda: p v max = max. přípustná tlaková diference při zavřeném ventilu PNA = jmenovitý příkon (při 5 C); jištění (rchlou pojistkou) max. 1,5 násobek jmen. příkonu. Dodržujte místní předpis pro instalaci! Pmed = střední provozní příkon PNT = jmenovitý výkon transformátoru /10

5 kvs = průtočné množství podle IEC53-- cesta A > AB : tolerance ± 5 %, cesta B > AB : tolerance ±10 % L = max. délka vedení. Při čtřvodičovém připojení je max. délka odděleného signálového vedení při použití vodiče 1,5 mm Cu až 00 m. 1) = všechn údaje při,0 V st Diagram průtoku Vztah mezi průtokem a tlakovou ztrátou: Hodnota kvs určuje objem V. v m 3 /h, který protéká plně otevřeným ventilem při tlakové ztrátě pv = kpa (1 bar). Výpočet hodnot kvs viz katalogový list DN10/15 k VS 1,5 DN08/15 k VS 0, Montáž Pokn pro montáž a provoz jsou vtištěn na pohonu a modulátoru. Ventil lze použít pouze jako přímý nebo směšovací, nikoli jako rozdělovací. Vžd je nutné dodržet vznačený směr průtoku. Krtí IP Přístupnost pro montáž při montáži s osou vřetene nad horizontální rovinou nebo v ní : s průchodkou PG13,5 (dodá montážní firma) IP5 při montáži s osou vřetene pod horizontální rovinou: s průchodkou PG13,5 (dodá montážní firma) IP31 Minimální odstup mezi ventilem či pohonem a horní nebo boční stěnou je nutné bezpodmínečně dodržet. Viz též část Rozměr". DN08/15... DN3 DN0... DN5 = mm = 150 mm 5/10

6 Přímé ventil Ventil MX P se dodávají pouze jako třícestné. Pokud se brána B zaslepí, mohou být ventil použit též jako přímé: Přírubové ventil MXF1...P jako přímé ventil Brána 'B' se zaslepí pomocí příslušenství Z155/... Tato sada se objednává zvlášť; obsahuje těsnění, šroub, pérové kroužk a matk 039 DN15... DN3 DN0... DN5 sad (Z155/15F... Z155/3F) sad (Z155/0... Z155/5) Závitové ventil MXG1...P jako přímé ventil Brána 'B' se zaslepí pomocí sad ALG... Požadovaný počet šroubení ALG... (podle ISO9 / DIN950) se objednává zvlášť. Každá sada ALG... obsahuje 1 převlečnou matku, 1 vložnou matku a 1 ploché těsnění. 00 Pokn pro instalaci Závitové ventil MXG1...P se těsní naplocho, plochá těsnění jsou přiložena. Závit ventilů netěsněte koudelí. Pohon ventilu nesmí být zakrt tepelnou izolací.. Elektrická instalace: viz str. 8, Svork. Údržba Ventil a pohon jsou bezúdržbové a nevžadují servis. Dřík vřetene je směrem ven utěsněn bezúdržbovým těsněním Při poruše elektronik ventilu se modulátor nahradí novým náhradním dílem ASE1 (pro DN08/15... DN3) nebo ASE (pro DN0... DN5). U modulátoru je přiložen montážní návod (č. 3578). Pozor Při provozních stavech blízkých dlouhodobému plnému otevření se pohon ventilu zahřívá. Toto zahřátí je normální a nehrozí při něm poškození ventilu. Pro snadnou montáž dodržujte minimální odstup od zdi, viz "Rozměr". Technické údaje Elektrické rozhraní Napájení pouze malé napětí (SELV, PELV) Napájecí napětí max. tolerance Řídicí signál Vstupní impedance Zátěž Třída software Jmenovitý příkon Hlášení poloh Výstup max. zátěž Nelinearita V st, 50 / 0 Hz +0/ 15 % V ss,...10 V ss nebo... 0 ma > kohm (zátěž < 0,1 ma) při 0()...10 V ss Ohm při řídicím signálu... 0 ma tř. A viz tabulka Dimenzování induktivním snímačem V ss odpovídá 0... % průtoku resp. zdvihu ma ± % z rozsahu /10

7 Údaje o výrobku Rozsah použití podle EN0730 Jmenovitý tlak PN1 Provozní tlak pemax 1 MPa (10 bar) Tlaková diference p v max viz tabulka Dimenzování Netěsnost při p v = 0,1 MPa (1bar) Přípustná média A > AB max. 0,0 % k vs (podle IEC53-) B > AB závisí na aplikaci (< 0, % k vs ) minerální oleje SAE05... SAE50, dieselová paliva na bázi minerálních olejů, oleje pro přenos tepla Teplota média...10 C Charakteristika ventilu ekviprocentní ngl = 5,3 podle VDI/ VDE173 (výchozí nastavení) nebo lineární (přepínatelné), optimalizováno při malém zdvihu (podle IEC53--) Rozlišitelnost H / H > 1 : 0 (H = zdvih) Hstereze tpick 3 % Druh řízení spojité Ruční ovládání ano, viz Technologie a provedení Poloha bez napájecího napětí A > AB uzavřeno Montážní poloha osa vřetene nad horizontální rovinou nebo v ní, podle požadovaného krtí i osa vřetene pod horizontální rovinou Přestavovací doba 1 s Materiál (armatura) Tělo ventilu šedá litina (GG0) Uzavírací člen CrNi ocel (X1CrNi S18 8) Sedlo mosaz (CuZn39Pb3) Těsnění Viton (Fluor-kaučuk FPM polmer) Vlnovec tombak (CuSn), bronz (CuSn9), CrNi ocel Elektrické připojení Svork Šroubové svork na svorku, lanko bez koncovk x 1,5 mm nebo 1 x,5 mm na svorku, lanko s koncovkou x 1,5 mm nebo 1 x,5 mm na svorku, pevný vodič x 1,5 mm, x,5 mm nebo 1 x mm Průchodk ks pro PG13,5, G½ nebo M0x1,5 Hmotnost a rozměr Hmotnost včetně obalu viz tabulk v sekci Rozměr Rozměr viz tabulk v sekci Rozměr Obecné okolní podmínk Provoz : Klimatické požadavk podle IEC podle tříd 3K5 Okolní teplota C Rel. vlhkost 95 %rh / max. 9 g/m 3 Biologické podmínk podle tříd 3B Chemick aktivní látk podle tříd 3C1 Mechanick aktivní látk podle tříd 3M Doprava a skladování : podle IEC71- Klimatické podmínk: Okolní teplota C Rel. vlhkost < 95 %rh při 0 C Mechanické požadavk podle tříd M Bezpečnost výrobku Elektrická třída ochran III (VDE 0, část 10A) Požadavk SELV podle EN0730, též podle PELV Požadavk ESD Ventil jsou spojen s technickou zemí (např. kovové potrubí) 7/10

8 Tp ochran (mechanické) Montáž: osa vřetene nad horizontální rovinou nebo v ní osa vřetene pod horizontální rovinou Shoda CE Zkoušk Norm EMC podle EN0730 IP5 (s průchodkou PG13,5) IP31 (s průchodkou PG13,5) 73/3EWG, 89/33/EWG podle EN0730 a EN EN , EN50081-, EN5008-1, EN5008- Svork Pozor Potrubí musí být spojeno s technickou zemí! G0 transformátoru musí být uzemněná u třívodičového zapojení, může být uzemněná u čtřvodičového zapojení. Osazení svorek při čtřvodičovém zapojení (upřednostňuje se) 03B G0 V st V st řídicí signál + vztažný bod řídicího signálu ( ) výstup signálu poloh ventilu V (vztažný bod = G0) signál pro přeřízení Osazení svorek při třívodičovém zapojení 038B G0 V st V st řídicí signál + (vztažný bod je G0) výstup signálu poloh ventilu V (vztažný bod = G0) signál pro přeřízení Funkce signálu pro přeřízení (vstupní svorka YF/) 0 V st (můstek G0 YF) : cesta A > AB uzavřena. V st (můstek G YF) : cesta A > AB otevřena V ss na YF : spojité minimální omezení % průtoku (přednost má větší hodnota z YF a Y). Nastavovací přepínače 70038c A B Přepínač 1 Charakteristika Řídicí signál 3 V nebo ma OFF lineární V ss * 0()...10 V ss * ON ekviprocentní *...10 V nebo... 0 ma... 0 ma * Výchozí nastavení: ekviprocentní charakteristika, řídicí signál V ss. Kalibrování Magnetické ventil MX P se ve výrobě kalibrují na 0 % a % zdvihu. Při uvádění do provozu může přesto docházet (především při mezních podmínkách) při řídicím signálu 0 % (0 Vss, ma nebo Vss) k netěsnosti v cestě A > AB. V tomto 8/10

9 případě lze ventil snadno a rchle rekalibrovat. Stačí pouze stisknout tlačítko v otvoru [ A ] krtu modulátoru pomocí hrotu (ø mm). Během rekalibrace LED dioda [ B ] v krtu modulátoru zeleně bliká po dobu cca. 10 vteřin. Ventil se přitom automatick krátce uzavře a zcela otevře. Příklad zapojení Připojení na regulátor se čtřvodičovým výstupem (upřednostňuje se) Regulátor Vss...10 Vss... 0 ma Vst + Společný transformátor V st U MX G0 G Y YM X YF Oddělený transformátor V st 9005 MX G0 G 3 Y YM 5 X YF U Indikace poloh ventilu (není nutná) Vss > 0... % průtoku Kroucená dvojlinka. Pokud jsou vedení pro napájení V a řídicí signál V (...10 V,... 0 ma) vedena zvlášť, není nutné pro vedení V st kroucenou dvojlinku použít. Připojení na regulátor s třívodičovým výstupem Regulátor Vss...10 Vss... 0 ma Vst + 1) Společný transformátor V st U MX G0 G Y YM X YF Oddělený transformátor V st 1) 900 MX G0 G 3 Y YM 5 X YF 1) U regulátorů řad KLIMO a MULTIREG odpadá zemnění. Příklad použití Hdraulická zapojení Uvedená hdraulická zapojení jsou pouze principiální, bez bezpečnostních prvků. Pozor : Ventil lze použít pouze jako směšovací nebo přímý, nikoli jako rozdělovací. Respektujte směr průtoku! 03 AB B A AB B A 10 x DN [min. 0.5 m] B A AB B A AB A AB A B C D E Legenda : A Směšovací okruh B Směšovací okruh s obtokem (podlahové vtápění) C D E Vstřikovací okruh Rozdělovací okruh Škrtící okruh s přímým ventilem 9/10

10 Rozměr MXG1...P Závitové ventil s elektronikou min. E F 033 Všechn rozměr v mm min. H L1 DA DI L Vnější závit G...B podle ISO8/1 Vnitřní závit Rp... podle ISO7/1 Šroubení podle ISO9 / DIN950 * Při použití jako přímý ventil G Hmotnost v kg (vč. obalu) L Tp ventilu DI [Zoll] DA [Zoll] L L1 L * H E F G MXG P Rp½ G1B 80, ,8 MXG P Rp½ G1B 80, ,8 MXG P Rp½ G1B 80, ,8 MXG P Rp¾ G1¼B 95 5, , MXG P Rp1 G1½B 110 5, ,7 MXG1.3-1P Rp1¼ GB 15 7, , MXG1.0-0P Rp1½ G¼B 10 80, ,3 MXG P Rp G¾B , ,9 MXF1...P Přírubové ventil s elektronikou min. E F 03 min. H b ø d L1 ø k ø D Protipřírub dodává instalatér! Rozměr přírub podle ISO7005- / DIN533, PN1 G Hmotnost v kg (vč. obalu) L Tp ventilu L L1 D b k d H E F G MXF P x ,8 MXF P x ,8 MXF P x ,8 MXF P x ,0 MXF P x ,0 MXF1.3-1P x ,0 MXF1.0-0P x , MXF P x ,8 MXF1.5-50P x , 10/ Siemens Building Technologies AG Změn vhrazen

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Regulační ventily PN16 s tělem ventilu z nerezavějící oceli a s magnetickým pohonem MXG469S...

Regulační ventily PN16 s tělem ventilu z nerezavějící oceli a s magnetickým pohonem MXG469S... 4 460 Regulační ventil PN16 s tělem ventilu z nerezavějící oceli a s magnetickým pohonem MXG469S... s řízením poloh a zpětnou vazbou od poloh pro regulaci topné a chladící vod a pro polo-průmslové aplikace

Více

6SRMLWpUHJXODþQtYHQWLO\ PN16 s magnetickým pohonem

6SRMLWpUHJXODþQtYHQWLO\ PN16 s magnetickým pohonem 6SRMLWpHJXODþQtYHQWLO\ PN6 s magnetickým pohonem pro regulaci topné a chladicí vody s HJXODFtSRORK\DKOiãHQtP]SWQpYD]E\ MP80FY MP00FY tppdwrmfhvwqpvpãrydftyhqwlo\'d'v magnetickým pohonem pro spojitou regulaci

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 4 136 Škrtící klapky, PN6, PN10, PN16 VKF46... Škrtící klapky pro montáž mezi příruby Tlakové třídy PN6, PN10, PN16 Pro montáž mezi příruby PN6, PN10 nebo PN16 podle ISO 7005 Těsně uzavírající podle DIN3230,

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25

Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Přímé ventily, s vnějším závitem PN25 VVG549... Bronz Rg5 DN15... 25 mm (¾"... 1¼") Rozsah k vs 0.25... 6.3 m 3 /h Zdvih 5.5 mm Vhodné pro použití s elektrickými servopohony

Více

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením

Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením 4 463 Acvatix Trojcestné ventily PN16 s vnějším závitovým připojením VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1.6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem podle G to ISO 228-1 s plochým těsněním

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

MXG461.. MXG461..P MXF461.. MXF461..P

MXG461.. MXG461..P MXF461.. MXF461..P 4 455 MXG461.. MXG461..P ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN16 pro regulaci topné a chladicí vody nebo médií obsahující minerální oleje (MX..461..P) MXF461.. MXF461..P MXG461..

Více

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 4 505 SQL35.00 SQL85.00 Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 Elektrické pohony pro škrtící klapky VKF46... SQL35..., Napájecí napětí AC 230 V SQL85... Napájecí napětí AC 24

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 4 463 Acvatix Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN 16 VXG41.. Tělo ventilu z bronzu CuSn5Zn5Pb2 DN 15 50 k vs 1,6 40 m 3 /h Připojení vnějším závitem s plochým těsněním podle ISO 228-1 Sady šroubení

Více

MXG461.. MXG461..P MXF461.. MXF461..P

MXG461.. MXG461..P MXF461.. MXF461..P 4 455 MXG461.. MXG461..P ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN 16 pro regulaci systémů s topnou a chladicí vodou nebo s médii obsahujícími minerální oleje (MX..461..P) MXF461.. MXF461..P

Více

Elektrické pohony Ruční ovládání

Elektrické pohony Ruční ovládání OEM Elektrické pohony Ruční ovládání pro ventily VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Jmenovitá přestavovací síla

Více

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem PN 16

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem PN 16 4 465 ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem PN 16 nerezová ocel MXG461S.. Použití Krátká přestavovací doba (

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné ventily VVS4615 až VVS4625 3-cestné ventily VXS4615 až VXS4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 40

Trojcestné ventily s přírubou PN 40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Trojcestné ventily s přírubou PN 40 VXF61... Tělo ventilu z lité oceli GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Použití s elektrohydraulickými pohony SKD..., SKB... a SKC...

Více

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily 4 876 Termické pohony STP72E... pro radiátorové, malé a zónové ventily Napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídicí signál nebo PDM (pulsní modulace) Ovládací síla 105 N Přímá montáž na ventil převlečnou

Více

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

Elektrický pohon. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 865 Elektrický pohon pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací síla 105 N

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN6

Trojcestné ventily s přírubou PN6 4 410 cvatix Trojcestné ventily s přírubou PN6 VXF21.. Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25...100 k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5. 4 864 Elektrické pohony Pro malé ventily se jmenovitým zdvihem od 2.5 do 5.5 mm SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napájecí napětí C 230 V, 3-polohové řízení SSP81... napájecí napětí C 24 V, 3-polohové

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

Termický pohon. pro malé a radiátorové ventily

Termický pohon. pro malé a radiátorové ventily 4 880 Termický pohon STS61 pro malé a radiátorové ventily Napájecí napětí, řídící signál DC 0 10 V Ovládací síla 125 N Přímá montáž na ventil převlečnou maticí (bez použití nářadí) Standardní provedení

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

Sauter Components 71561002920 03

Sauter Components 71561002920 03 56.100/1 VUN: Ventil přímý s vnějším závitem, PN 16 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Spolehlivý provoz v rámci efektivních regulačních systémů. Oblasti použití Regulační ventil pro

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Série 02: DN40 a DN50 SÉRIE 01: DN 65...150. Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 SÉRIE 01: DN 65...150. Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 SÉRIE 01: 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Popis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) je přímočinný

Více

56.101/1. Sauter Components

56.101/1. Sauter Components 56.101/1 BUN: Ventil trojcestný s vnějším závitem (jmenovitý tlak 16 bar) Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích 1). Jakost vody dle VDI 2035. Ve

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 865 Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP47.., VXP47.., VMP47.. SFP21/18 SFP71/18 SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFP71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Přestavovací

Více

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO 9001 www.esbe.cz Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace

Více

MXG461... MXF461... Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem. Building Technologies HVAC Products. pro regulaci topné a chladící vody

MXG461... MXF461... Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem. Building Technologies HVAC Products. pro regulaci topné a chladící vody 4 455 MXG461... MXF461... Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem pro regulaci topné a chladící vody MXG461... MXF461 Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components 51.366/1 : Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Elektronické odpínání v koncových polohách pro úsporu energie. Oblasti

Více

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit Datový list Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit Popis Vlastnosti: ROZDĚLOVACÍ charakteristika určená pro většinu náročných aplikací (DN 20 a DN 25) Několik k VS hodnot Zacvakávací

Více

VUP: Ventil přímý přírubový tlakově odlehčený, PN 25

VUP: Ventil přímý přírubový tlakově odlehčený, PN 25 56.122/1 VUP: Ventil přímý přírubový tlakově odlehčený, PN 25 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Díky malým ovládacím silám mohou úspory začít již u pohonu ventilu, přesnost a spolehlivost

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

56.125/1. VUS: Ventil přímý přírubový, PN 40. Sauter Components

56.125/1. VUS: Ventil přímý přírubový, PN 40. Sauter Components 56.125/1 VUS: Ventil přímý přírubový, PN 40 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Přesná regulace doplněná vysokou spolehlivostí to je efektivita. Oblasti použití Spojitá regulace studené,

Více

Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem

Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem 4 466 Spojitý regulační ventil v PN16 s magnetickým pohonem MXG462S Použití Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Volitelná charakteristika ventilu: ekviprocentní nebo lineární

Více

Spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem PN16

Spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem PN16 66 ACVATIX Spojitý regulační ventil s magnetickým pohonem PN16 nerezová ocel MXG6S.. Použití Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Volitelná charakteristika ventilu: ekviprocentní

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

Proudový ventil SEA41.2

Proudový ventil SEA41.2 4 9 Proudový ventil SURSXOVtt]HtDSWtP9VW pro elektrické výkony do 30 kw SEA412 3RXåWt 3URXRêHWOVHSRXåtiNt]HtHOHNWUFNêFKWRSêFKWOHV]Dt]HtFKWRSHtt- UitDNOPDW]DFHDS HOHNWUFNêFKWRSêFKUHJVWU$H]XFKRWHFKFNêFKMHRWNiFK

Více

Čidlo tlakové diference

Čidlo tlakové diference 1 921 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a středně korosivní kapaliny a plyny QBE64-DP4 Čidlo tlakové diference je určeno pro měření přetlaku nebo podtlaku a tlakových diferencí v plynech nebo kapalinách

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN16

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN16 4 461 Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN16 pro pitnou vodu, systémy se studenou a teplou vodou, s certifikátem DVGW MXG461B.. Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

ROX1-04. Popis konstrukce a funkce HC 4013 1/2003. Elektromagneticky ovládané vestavné rozváděče. Nahrazuje HC 4013 3/2002

ROX1-04. Popis konstrukce a funkce HC 4013 1/2003. Elektromagneticky ovládané vestavné rozváděče. Nahrazuje HC 4013 3/2002 Elektromagneticky ovládané vestavné rozváděče D n 04 p max 21 MPa Q max 40 dm 3 min -1 ROX1-04 HC 4013 1/2003 Nahrazuje HC 4013 3/2002 3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Nouzové ruční ovládání Vysoký

Více

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky Rozvody tepla 34.1 Rychlomontážní sady 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos 34.3 Hydraulické výhybky 34.4 Deskové výměníky tepla pro zařízení s tepelným čerpadlem 34.5 Ponorná čerpadla Grundfos 34.6 Zařízení

Více

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Použití AVQ představuje přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN16

ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN16 4 454 ACVATIX Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN16 pro systémy s chladicí a teplou vodou nebo pro systémy s médii obsahujícími minerální oleje (M3P..FYP) M3P..FY M3P..FYP Krátká přestavovací

Více

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 4 379 2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 VVG55.. Tělo ventilu z bronzu CC491K (Rg5) DN 15...25 (¾...1¼ ") kvs 0,25...6,3 m3/h Zdvih 5.5 mm Sady šroubení ALG.. se závitovým a ALS.. s varným připojením

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 Datový list Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a automatický

Více

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního ventilu a z ovládacího členu vybaveného jednou regulační

Více

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN 16

Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN 16 4 461 Spojité regulační ventily s magnetickými pohony, PN 16 pro pitnou vodu, systémy se studenou a teplou vodou, s certifikátem DVGW MXG461B.. Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu

Více

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE SE SNÍMAČEM POLOHY PRM4-06 HC 5107 6/000 D n 06 p max 3 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Kompaktní konstrukce Neřímořízený proporcionální rozváděč k řízení směru a velikosti průtoku kapaliny

Více

3-cestné ventily s vnějším závitem, PN16

3-cestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 3-cestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44.. Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5..DN 40 k vs 0,25..25 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG..3

Více

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 OEM 2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 VVG549.. Bronz CuSn5Zn5Pb2 DN 15...25 mm k vs 0.25...6.3 m 3 /h Zdvih 5,5 mm Vnější připojovací závit G B podle ISO 228-1 s plochým těsněním ALS 2: Sady závitových

Více

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC 4010 1/2003 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE3-06 HC 4010 1/2003 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4010 3/2002 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety Elektromagnetylibovolně

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 0 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY DIN VDN VEN Ventil z mosazi, poniklován Dimenze DN0, DN a DN0 Možnost změny

Více

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Katalog výrobků 3 - Snímače a čidla eploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Malého tlaku s převodníkem Snímač diference tlaku Snímač rychlosti proudění laku a tlakové diference Snímač

Více

Valveco010 020: Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení

Valveco010 020: Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení SAUTER Valveco PDS 57.001 cz Katalogový list VCL010...020 Valveco010 020: Dvoucestný regulační ventil pro dynamické hydraulické vyvážení Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Dynamické hydraulické

Více

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Popis Servopohon AME 85QM se používá společně s velkými tlakově nezávislými seřizovacími a regulačními ventily typu AB-QM DN 200 a DN 250. Specifické vlastnosti:

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

Čidlo tlakové diference

Čidlo tlakové diference 1 922 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a středně korosivní kapaliny a plyny QBE3000-D.. QBE3100-D.. Čidlo tlakové diference je určeno pro měření tlakových diferencí v plynech nebo kapalinách v systémech

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-C Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C je určen pro

Více

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN 16

Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN 16 4 6 Spojité regulační ventily s magnetickým pohonem, PN 6 pro teplou vodu, horkou vodu a páru MVF46H.. Krátká přestavovací doba (

Více

56.116/1. BUE: Ventil trojcestný přírubový, PN 16 / 10. Sauter Components

56.116/1. BUE: Ventil trojcestný přírubový, PN 16 / 10. Sauter Components 56.116/1 BUE: trojestný přírubový, PN 16 / 10 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetiké účinnosti Přesná regulae doplněná vysokou spolehlivostí to je efektivita. Oblasti použití Pro spojitou regulai studené

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody

Informace o výrobku. Průtokové spínače řady F61. Vlastnosti a výhody PSC9720 Sekce katalogu Informace o výrobku Vydání Průtokové spínače řady Regulace průtoku 0304/0504 CZ Rev.4 Ú vod Průtokové spínače mohou být použity v potrubích s vodou, mořskou vodou, vodou pro plavecké

Více

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku o pro měření kapalin a plynů o vodorovná i svislá pracovní poloha o odolnost proti znečištění o odolnost proti tlakovým rázům o robustní

Více

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem OEM 3-cestný ventil PN6 s bočním obtokem VXB89R... Tělo ventilu a boční obtok jsou z tvárné litiny EN-GJS-00-5 DN 25...DN 32 Hodnoty k vs jsou,6...6 m 3 /h 2 plochá těsnicí připojení s vnějším závitem

Více

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B EV245B je servo pístem ovládaný 2/2cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích.

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Elektronické pohony pro malé ventily

Elektronické pohony pro malé ventily OEM Elektronické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm, přestavovací síla 200N napájecí napětí AC 24 V 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V řídící signál DC 0... 10 V Jmenovitý zdvih 5.5

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

www.siemens.cz/ventily Směšovací a regulační sady a kulové ventily s el. pohony Answers for infrastructure.

www.siemens.cz/ventily Směšovací a regulační sady a kulové ventily s el. pohony Answers for infrastructure. www.siemens.cz/ventily Směšovací a regulační sady a kulové ventily s el. pohony nswers for infrastructure. Inteligentní budovy zvyšují produktivitu a šetří zdroje. Úspěšné společnosti spoléhají na inteligentní

Více

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE

ML6421A,B HONEYWELL. Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ TECHNICKÉ INFORMACE HONEYWELL ML6421A,B Elektrické lineární pohony ventilů VLASTNOSTI Snadná a rychlá instalace Není nutné žádné oddělené spojení Žádné nastavování Koncové spínače omezující sílu Možnost ručního nastavení

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-COMPACT-T Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Regulační ventil s regulátorem teploty zpátečky pro chladicí systémy IMI TA / Regulační ventily / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Více

2-cestné a 3-cestné ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné ventily PN 16 4 845 2-cestné y VVP45.10-0,25 až VVP45.25-6,3 3-cestné y VXP45.10-0,25 až VXP45.25-6,3 3-cestné y s obtokem VMP45.10-0,25 až VMP45.20-4 2-cestné y VVP45.25-10 až VVP45.40-25 3-cestné y VXP45.25-10 až

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití srpen 2007 Konstrukce Šroubení se skládá z: Přímého tělesa PN10, DN15 až DN25 s vnitřními závity dna DIN2999 (ISO7) na vstupu vnějšími závity na DIN/ISO228 se spojovací matkou a radiátorovým konektorem

Více

Temperature controller AVTB (PN 16)

Temperature controller AVTB (PN 16) Data sheet Temperature controller AVTB (PN 16) Subheading AVTB je automatický regulátor teploty určený k regulaci teploty vody v zásobnících s horkou vodou, výměnících tepla, olejových předehřívačích,

Více

Trojcestné kohouty PN6

Trojcestné kohouty PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 Série 01: 65... 150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21... Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 40... 150 k vs 25... 820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

55.009/1. BUL: Malý regulační ventil trojcestný, PN 16. Sauter Components

55.009/1. BUL: Malý regulační ventil trojcestný, PN 16. Sauter Components 55.009/1 U: Malý regulační trojestný, PN 16 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetiké účinnosti ineární přimíhávání a vysoká těsnost v regulační větvi pro energetiky efektivní regulai. Oblasti použití

Více

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Elektrické pohony Informace o výrobku FA- Datum vydání 998/98CZ Ventilový pohon FA- s vratnou pružinou Ú vod Elektrohydraulické pohony řady FA- jsou k dispozici v provedení s přírůstkovým

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MXG461B...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MXG461B... 61 Použití Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem X61B Pro regulaci TV a systémů s teplou a studenou vodou Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Volitelná základní charakteristika:

Více

Přímé a trojcestné malé ventily PN16, ANSI Třída 250

Přímé a trojcestné malé ventily PN16, ANSI Třída 250 OEM Přímé ventily (2 vstupy) VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 Trojcestné ventily (3 vstupy) VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily (4 vstupy) s T obtokem VMP459.10-0.63 až VMP459.25-4 Přímé

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

VKF46... PN6, PN10, PN16. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 4 136 Škrtící klapky, PN6, PN10, PN16 VKF46... Škrtící klapky pro montáž mezi příruby Tlakové třídy PN6, PN10, PN16 Pro montáž mezi příruby PN6, PN10 nebo PN16 podle ISO 7005 Těsně uzavírající podle DIN3230,

Více

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO

Řada Popis Velikost Montáž Strana. Parker Standard DIN / ISO Katalog HY11-300/CZ Obsah Kapitola : ové ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/4 3/8 1/2 3/4 1 06 10 16 Škrticí ventily, manuální nastavení MVI -3 NS - FS Se zpětným ventilem

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními rozdělovači.

Více

Vortex - vírový průtokoměr VA Di vhodný i pro měření kondenzujících plynů a plynů s obsahem nečistot. Obr. 1

Vortex - vírový průtokoměr VA Di vhodný i pro měření kondenzujících plynů a plynů s obsahem nečistot. Obr. 1 Vortex - vírový průtokoměr VA Di vhodný i pro měření kondenzujících plynů a plynů s obsahem nečistot Obr. 1 Měřená proměnná aktuální (skutečný) průtok standartní rychlost standartní průtok (v kombinaci

Více

Regulátor topení s přípravou TUV

Regulátor topení s přípravou TUV 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez

Více