Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním školy je vzdělávat žáky v oblasti umění podle osnov, učebních plánů a dalších směrnic vydaných MŠMT. Při organizaci učebního procesu se vychází z vyhlášky č. 71 / 2005 Sb. ze dne o základních uměleckých školách. Žáci prvního až třetího ročníku prvního stupně a prvního až třetího ročníku druhého stupně již byli vzděláváni podle ŠVP ZUŠ Svitavy. Žáci a učitelé v rámci města a regionu uspořádali na 100 veřejných vystoupení, výstav, tanečních programů. Vzdělávání probíhá v ZUŠ Svitavy a pobočce v Březové nad Svitavou, kde jsme v nájmu. Z investičních akcí se podařilo pořídit pro školu nový klavír zn. Bechstein. Z větších akcí je nutná oprava podlah v koncertním a tanečním sále.

2 Počet žáků celkem 715 Hudební obor Taneční obor 126 Výtvarný obor 100 Absolventi ve školním roce 2014 / 2015 Hudební obor Svitavy I. stupeň Absolvent nástroj vyučující Bartošek Tomáš tenor Dvořák Bartošová Klára flétna Dvořáková Broklová Světlana keyboard Sax Haniková Markéta klavír Mohrová Hauptová Elvíra trubka Dvořák Havel Jakub klavír Zobačová Hubinková Karolína horna Dvořák Jandová Tereza flétna Dvořáková Jansová Tereza klavír Černá Jílková Monika klavír Zobačová Kubová Jaroslava klavír Zobačová Lustyk Jan housle Benešová Makovská Eliška klarinet Artjuščenko

3 Absolvent nástroj vyučující Martínková Michaela keyboard Pražák Mauerová Alžběta zpěv Pražáková Motl Jakub keyboard Pražák Mudrochová Martina keyboard Boštík Navrátilová Anežka klavír Černá Navrátilová Darja klarinet Artjuščenko Nesrovnalová Adriana kytara Plívová Novák Matěj kytara Tóth Petrová Gabriela klavír Šefrnová B. Polák Tomáš trombon Dvořák Pytlík Jiří klavír Šefrnová P. Pytlík Michal saxofon Jeníček Sádlík Kryštof saxofon Jeníček Samuelová Barbora akordeon Zobačová Sleamanová Sarah keyboard Pražák Vejrychová Šárka flétna Jeníček Vrba Adam klavír Šefrnová B. Zoicasová Leona keyboard Boštík II. stupeň Absolvent nástroj vyučující Doláková Anna kytara Plívová Havel Jakub kytara Tóth Kryštůfek Tomáš trombón Moravec Odvárka Miroslav trubka Dvořák Petrová Věra flétna Jeníček

4 Personální obsazení Jméno kval. způsobilost Sax Karel ped.fakulta Čj, Hv ředitel školy Dvořáková Milada ped.fakulta M, HV zástupkyně ředitele školy Benešová Karolína konzervatoř housle Jakub Dobeš konzervatoř housle Šefrnová Blanka konzervatoř klavír Šefrnová Pavla konzervatoř klavír Boček František ped.fakulta Rj,Hv Černá Marcela konzervatoř klavír Fikejzová Lenka konzervatoř klavír Mohrová Hana ped.fakulta Rj,Hv Vojtěch Boštík konzervatoř varhany Zobačová Martina konzervatoř akordeon Dvořák Jaroslav konzervatoř trubka Lukáš Moravec AMU pozoun Otakar Štěpánek konzervatoř bicí 5.roč Jeníček Petr konzervatoř flétna Pražák Martin ped.fakulta HV,Čj vedoucí hudebního oboru Tóth Karel konzervatoř kytara Plívová Veronika ped.fakulta Hv,vych. Tóthová Michaela konzervatoř zpěv Pražáková Dana ped.fakulta Hv Hrubešová Květa ped.fakulta Nš,Tv Fiala Pavel ped.fakulta VO Ivana Fialová ped. fakulta VO Renata Pechancová konzervatoř violoncello, zpěv Jurij Artjuščenko AMU klarinet Zdeňka Hájková konzervatoř klavír Markéta Straková Milan Flek Hana Dobešová Sobolová Kateřina ekonomka školy školník uklízečka uklizečka Závěrečné zprávy jednotlivých oddělení ve školním roce

5 LENKA FIKEJZOVÁ ZPRÁVA KLAVÍRNÍHO A VARHANNÍHO ODDĚLENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK Klavírní oddělení Ve školním roce vyučovali klavír učitelé F. Boček, B. Šefrnová, L. Fikejzová, V. Boštík, M. Černá, H. Mohrová, Z. Hájková, P. Šefrnová, R. Jiráčková, M. Zobačová a R. Pechancová. Klavíristé se zúčastnili v průběhu školního roku různých kulturních akcí pořádaných městem Svitavy, vystoupili na mnoha školních koncertech. V dubnu proběhl klavírní koncert v Červené knihovně. V květnu reprezentovali někteří naši klavíristé na celostátní soutěžní přehlídce Bohuslava Martinů. V červnu složili všichni klavíristé postupovou zkoušku. FRANTIŠEK BOČEK Varhanní oddělení a) Ve školním roce 2014/2015 navštěvovali výuku hry na varhany a varhanního semináře 4 žáci. Z toho 2 byli v I. ročníku a 2 ve II. ročníku. V listopadu 2014 se uskutečnila v rámci varhanního semináře exkurze k nově zrestaurovanému romantickému nástroji v kostele v Moravské Třebové. Všichni žáci vystoupili několikrát na žákovských hudebních večerech a na adventním koncertu. K 31.lednu 2015 se odhlásila Eliška Hajská. U postupových zkoušek byli všichni žáci hodnoceni výborně. Zpráva o činnosti tanečního oboru v roce V letošním roce navštěvovalo taneční obor kolem 120 žáků. V tomto roce proběhlo několik vystoupení: tři vystoupení pro MŠ, I. st. ZŠ a druhý stupeň ZŠ, okresní kolo taneční soutěže ve Svitavách, kde jsme získali čtyři přímé postupy a tři návrhy do krajského kola, krajská taneční soutěž ve Skutči, Večer tance ve Fabrice. Taneční obor se zúčastnil dvou tanečních seminářů, kde si děti vyzkoušely různé taneční styly street dance, hip hop, disco dance. Zpráva o činnosti oddělení elektronických klávesových nástrojů za rok 2014/2015

6 Hru na elektronické klávesové nástroje navštěvuje celkem 56 žáků v obou stupních jak ve Svitavách, tak na pobočce v Březové. Hře vyučuje celkem 6 vyučujících : Jurij Artujščenko,Vojtěch Boštík, Martin Pražák, Karel Sax, Michaela Tóthová a Martina Zobačová.V tomto školním roce žáci průběžně vystupovali na žákovských nebo třídních besídkách a na koncertu jazzové a populární hudby. Postupové zkoušky proběhly od 8.6. do a všichni žáci postoupili v souladu s výstupy v ŠVP do dalšího ročníku. Čtyři žáci s úspěchem absolvovali 1.stupeň. V průběhu školního roku došlo k pokračujícímu rozšíření notového archivu. Požadavky na příští školní rok : skener kompatibilní s Windows 7 pro p. uč Pražáka k využití notačního programu Sibelius. Závěrečná zpráva za rok kytarové oddělení V letošním roce navštěvovalo třídy: 1) V. Plívové celkem 20 žáků v jednotlivých ročnících a 3 žákyně v PHV. I.cyklus absolvovala 1 žákyně A. Nesrovnalová. II. cyklus absolvovala 1 žákyně A. Doláková. 2) K. Tótha celkem 21 žáků v jednotlivých ročnících a 2 žáci v PHV. I. stupeň absolvoval - Matj Novák II. stupeň absolvoval Jakub Pokorný Po celý rok pracovaly a vystupovaly dva kytarové soubory, jeden pod vedením V. Plívové a druhý pod vedením K. Tótha. Tyto soubory společně vystoupily na koncertě souborů ve Fabrice. Dále vystoupili na adventním koncertě v kostele. Opět jsme uspořádali koncert v Nadaci J. Plívy, který probíhá již 7. rokem, s názvem Kytarové setkání. V Ottendorferově domě jsme zorganizovali koncert pod názvem Komorní kytara. Zde se žáci mohli představit publiku v různých komorních seskupeních. V červnu vystoupili 3 starší žáci ( M. Koutná, V. Němec, J. Stopková) ze třídy K. Tótha na koncertě Populární a Jazzové hudby. Postupové zkoušky se konaly od do Postupovou zkoušku vykonalo celkem 41 žáků včetně PHV. Březová: L. Moravec 6 žáků, 1 absolventka : Eva Drdlová Zpráva o činnosti pěveckého oddělění 2014/2015 Učitelé : Vojtěch Boštík, Renata Pechancová, Dana Pražáková, Míša Tóthová Celkem : 46 žáků v sólovém zpěvu a 12 žáků hlavní obor sborový zpěv, z toho 9 z Březové nad Svitavou.

7 Sborový zpěv : Cvrčci 24 dětí, Svitavánek 35 dětí, Svitavský sbor - 46žáků, Komorní sbor p.tóthové. Absolvovala Alžběta Mauerová. Přijata na konzervatoř Brno : Marie Dvořáková, přijata do Kurzu mladých talentů na konzervatoři v Brně : Tereza Vorbová Vystoupení : Adventní koncert, třídní besídky, jazz koncert, koncert České a světové evergreeny ve Fabrice, Koncert sborů v lednu a dubnu, 2 výchovné koncerty pro ZŠ ve Svitavách a v Březové nad Svitavou, vystoupení SDS a sólistů na Majálesu a Dětském Dni v Parku Jana Palacha, 2 výchovné koncerty pro 1.stupeň ZŠ a MŠ Komárkova ženitba Zahraniční koncertní cesta Žiar nad Hronom komorní část Svitavského sboru Soutěže : Petra Švancarová 1.cena v celostátní soutěži RH Faktor v Boskovicích - pop krajské kolo 1.místo D. Holzerová, 3.místo Michal Tóth,K.Rybová 2.místo, duo 2.místo, kvartet 2. 3.místo, S postupem : T.Vorbová, K.Jedlinská, Duo Márová, Vorbová, kvartet Březová Celostátní soutěž dvě 2.ceny, dvě 3.ceny Cvrčci zlaté pásmo kraj, Svitavánek zlaté pásmo kraj, SDS zlaté pásmo kraj a stříbrné Zahrada písní Praha- celostátní soutěž ZPRÁVA O ČINNOSTI SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ ZA ŠK. ROK 2014/2015 HODNOCENÍ: Smyčcové oddělení navštěvovalo v letošním šk. roce 35 žáků: ve třídě K.Benešové 18 žáků ve třídě J. Dobeše 16 žáků (z toho 12 ve Svitavách, 4 ve Březové nad Svitavou) ve violoncellové třídě R. Pechancové 2 žákyně Docházku ukončili tito žáci: A. Sobol, B. Steklá, F. Steklý, D. Pešta a V. Tmejová, která odchází na VŠ. Postupové zkoušky proběhly v týdnu od 8. do a opět potvrdily standardní úroveň smyčcového oddělení. Žáci, kteří se vzdělávají v příslušných ročnících podle ŠVP, průběžně naplňovali jeho požadavky a v rámci svých možností splňovali zadaná kritéria. Díky flexibilitě tohoto dokumentu naši žáci úspěšně zvládali studijní úkoly. Kladně hodnotíme také spolupráci s rodiči, kteří projevují zájem o prospěch svých dětí a maximálně je v jejich snažení podporují. Mimořádnou pochvalu za úspěšnou práci si zaslouží dva žáci: M. Ingr, 2.r. (získal bronzové pásmo na celostátní soutěži MBM v Poličce) a J. Lustyk, 7.r. (úspěšně absolvoval 1. cyklus a v průběhu roku se připravoval na konzultace na brněnské konzervatoři u prof. J. Novotného a

8 prof. Rindové v HK. Naši školu reprezentoval např. na květnové benefici na obnovu pomníku J.W. Goetheho. Na závěr šk. roku jsme pro naše žáky připravili exkurzi do Zlína, kde jsme navštívili ateliér houslaře Ing. P. Celého a seznámili se s procesem stavby houslí. Součástí poutavého výkladu bylo také představení historických smyčcových nástrojů. Další zastávkou byl kroměřížský zámek a jeho hudební archiv. Zde jsme se dozvěděli zajímavé informace, nejen o slavných skladatelských osobnostech, které zde působily. Tento výlet s hudební tematikou byl zdařilým projektem, který úspěšně naplnil kategorii osobnostně sociálních kompetencí ŠVP. V letošním šk. roce pokračovaly ve své činnosti dva soubory. Soubor mladších žáků p. uč. Dobeše fungoval bez problémů. Žáci postupně zvládali hru podle gesta, zdokonalovali se v souhře, jakož i ve hře z listu a elementární improvizaci. Soubor byl tvořen kromě houslistů též violoncellistkou a během roku hrál skladby dvou, tří i čtyřhlasé a ve skladbách barokních spolupracoval s p. uč. Boštíkem, který ke zmíněným skladbám realizoval na varhany basso continuo. Soubor starších žáků pod vedením K. Benešové prošel v září generační obměnou, což se nutně projevilo na objemu i obtížnosti nastudovaného repertoáru. Soubor opět využil nabídku spolupráce s kytaristy ze třídy p. uč. Plívové a v závěru šk. roku se podílel na realizaci dětské opery Komárkova ženitba, pod vedením p. uč. Pražákové. Závěrečná zpráva dechového oddělení ZUŠ Svitavy za rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 působili v dechovém oddělení učitelé Jeníček, Artjuščenko, Dvořáková, Dvořák, Moravec, Černá. Na bicí nástroje, učil Otakar Štěpánek. Postupových zkoušek do dalšího ročníku se ve Svitavách zúčastnilo celkem 51 žáků včetně PNV. Na absolventských koncertech vystoupilo14.žáků. Na naší škole působí dechový orchestr a žesťový soubor pod vedením Jaroslava Dvořáka, jazzové Combo pod vedením učitele Petra Jeníčka. Paní učitelka Černá vede v Březové n./ Svitavou soubor zobcových fléten. Pan učitel Lukáš Moravec řídí žesťový a flétnový soubor, Milada Dvořáková má soubor fléten.dechový orchestr v červnu reprezentoval společně s pěveckým sborem naši školu na zájezdu na Slovensko. Dobrou úroveň žáků v dechovém oddělení potvrzují výsledky v okresním a krajském kole soutěže dechových nástrojů. Palatka Jan 1.cena v krajském kole saxofon Keller Šimon 3.cena Mohr Tomáš 2.cena v kraji bicí Komoňová Kateřina 3. cena v kraji zobcová flétna Navrátil Adam 2. cena v kraji trubka Kavoda Filip 1.cena v kraji tuba Gečnuk Jan 3. cena v kraji trombon Kryštůfek Tomáš 1. cena s postupem v okrese trombon Drdla Marcel 1.cena v okrese trubka

9 Šimková Lucie 2. cena v okrese zob.flétna Kráková Zuzana 2. cena v okrese zob.flétna Soubory se prezentovaly na vystoupeních v rámci školy, nebo města. Výtvarný obor 2014/ závěrečná zpráva Učitelé: Mgr. Pavel Fiala, Mgr. Ivana Fialová Počet žáků na výtvarném oboru se letos pohyboval někde okolo 100 za školní rok. Lišili se počty v jednotlivých pololetích, kdy někteří v pololetí ukončili a další přišli. Úroveň žáků se nám daří držet. Důkazem by mohla opět být letošní velká výstava ve Fabrice. V tomto roce se u nás připravovali na talentové zkoušky celkem 4 žáci, někteří byli ochotní chodit i dvakrát týdně. Pro tyto žáky proběhla o vánočních prázdninách akce Talentovky nanečisto. Přijati na školu s talentovou zkouškou byli: Štěpán Vaněčka: Uměleckoprůmyslová střední škola, design obalů, Ústí n. Orlicí (na talentových zkouškách 19. ze 40) Martina Kvasničková: Uměleckoprůmyslová střední škola, grafický design, Ústí n. Orlicí (na talentových zkouškách 7. z 47) Jan Pokorný: Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, EDUSO grafický design ilustrace, Praha (na talentových zkouškách 90. ze 100 bodů) Světlana Broklová: Uměleckoprůmyslová střední škola, design obalů, Ústí n. Orlicí (na talentových zkouškách 10. ze 32) SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY: Ekoznámka 2013, výtvarná soutěž MÚ Svitavy 1. místo v kat. zvíře a 3. místo v kat. voda Mladý módní tvůrce SUPŠ Ústí n. Orlicí 1. a 3. místo VODA TUŽKOU ŠTĚTCEM A BÁSNÍ Celostátní soutěž 1. místo ve třetí kategorii získala Kučerová Pavla Cenu generálního ředitele dostal ve třetí kategorii Patrovský Vojtěch, Kolář Jakub Památky jako Inspirace NPÚ Pardubice 1. a 3. místo SPOLUPRÁCE: S knihovnou Svitavy: Výstava v listopadu 2014 k dušičkám a halowenu S tanečním oborem při přípravě vystoupení. S VO ZUŠ B. M. Polička při akci Čas pro neobyčejné zážitky Praxi u nás vykonával Jakub Pokorný, náš bývalý žák. Za VO Pavel Fiala Zpráva o činnosti akordeonového oddělení ve školním roce 2014/2015 V letošním školním roce navštěvovalo obor hra na akordeon celkem 12 žáků. Tito prospívali v rámci svých individuálních schopností vesměs bez výrazných studijních či kázeňských problémů. Všichni žáci plnili předepsané normy, stanovené školním vzdělávacím plánem, což prokázali v závěru

10 školního roku během postupových zkoušek. žáci se během roku účastnili školních besídek, Vánoční třídní besídky, výchovných koncertů v multikulturním centru FABRIKA ve Svitavách a harmonikářské přehlídky. V letošním školním roce absolvovala žákyně Barbora Samuelová a ukončila tím studium I. stupně Veřejná vystoupení, koncerty, výstavy 2013/2014 Vystoupení ve Fabrice Fikejzová Slavnosti dechovek Svitavy 6.9. Dvořák Vernisáž filatelie Sax Třídní besídka Šefrnová B. Houslový a kytarový soubor Fabrika 1.10 Benešová, Plívová Vernisáž Z.Holomý Sax ŽHV Mohrová, Moravec Vystoupení TO v České Třebové Hrubešová Taneční vystoupení pro školy Hrubešová Taneční vystoupení pro školy Hrubešová ŽHV Pražák, Pražáková Adventní koncert Plívová, Šefrnová Koncert kytarového a pěveckého odd Plívová, Tóth Tóthová, Pražáková Soustředění SDS Pražáková, Boštík Žesťový soubor Březová Moravec Březová ŽHV Moravec Vernisáž Muzeum Sax Žesťový soubor spec. Škola MT Moravec ŽHV hraje celá rodina Tóth, Zobačová ŽDO setkání seniorů Fabrika Dvořák ŽHV Březová Černá, Moravec Třídní besídka Pražáková Vánoční koncert Úsp Bystré Benešová, Dobeš Plívová ŽHV Tóthová, Boček Třídní besídka Moravec Třídní besídka Černá Třídní besídka Černá Otevírání Vodárenského lesa Sax Třídní besídka Dvořák Kyt. A housl. Soubor Seniorcentrum Plívová, Benešová Koncert v MŠ Moravec ŽHV Benešová, Boštík Školní kolo zpěv Pražáková, Tóthová ŽHV Dobeš, Fikejzová Koncert sborů Fabrika Dvořák, Pražák Třídní besídka Jeníček Vernisáž kavárna park Plívová Flétnový soubor Fabrika Moravec

11 ŽHV 5.2. Jeníček, Móhrová Okresní kolo zpěv Litomyšl Pražáková, Tóthová Okresní kolo TO Fabrika Sax, Hrubešová, Dvořáková Okresní kolo dechy, bicí Jevíčko ŽHV Moravec, Dobeš ŽHV Plívová, Šefrnová Kyt. A klavírní koncert Ottendorf. Knihovna 2.2. Plívová, Fikejzová Koncert nej. Žáků Ottendorf. Knihovna 5.3. Tóth, Jiráčková Krajské kolo zpěv Pardubice Zobačová, Artjuščenko Krajské kolo dechy, bicí Vysoké Mýto Dvořák, Moravec Třídní besídka Dvořáková Krajské kolo smyčc. soubory Česká Třebová Benešová, DobešVII. Kytarové setkání Nadace Plívová, Tóth Vystoupení pro důchodce Astra Sax Flétnový soubor Fabrika vernisáž Charita Moravec Žesť. Soubor Sportovec roku Fabrika Moravec Jazz combo náměstí 1.4. Jeníček Třídní besídka Tóthová Den učitelů Fabrika Sax, Zobačová Moravec, Fikejzová, Artjuščenko Abs. Přehrávka Benešová, Dobeš Koncert Fabrika 1.4. Jeníček, Moravec Soustředění SDS 2.4. Pražáková Soustředění houslový soubor 2.4. Benešová Soustředění TO 2.4. Hrubešová Soustředění 3.4. Hrubešová Absolventská přehrávka dechy 8.4. dechaři Koncert HO Fabrika 9.4. Dvořák, Fikejzová Regionální soutěž Chrudim sbory 9.4. Pražáková, Boštík Celostátní soutěž Zahrada písní Praha Pražáková, Boštík Absolventské přehrávky klavír Ottend klavíristé 3. setkání u klavíru Ottend klavíristé ŽHV Dobeš, Mohrová Celostátní kolo soutěže zpěv Turnov Pražáková, Černá, Boštík Abs. koncert Ottendorferův dům Jeníček, Šefrnová Třídní besídka Fikejzová Koncert HO Fabrika Plívová, Tóth Výchovné koncerty pro ZŠ Fabrika Pražák, Pražáková Krajské kolo TO Skuteč Hrubešová Předávání ceny LAURUS Sax Třídní besídka Artjuščenko Swingový koncert Fabrika Tóthová Abs. koncert Ottendorferův dům 6.5. Tóthová, Zobačová Vystoupení SDS Majáles 7.5. Pražáková Vystoupení pro Charitu fara Dvořák

12 ŽHV Benešová, Artjuščenko Absolv. Koncert Březová Černá Třídní besídka Ottend Pražáková Abs. koncert Ottendorferův dům Dobeš, Boček Třídní besídka Šefrnová Třídní besídka Pražák Abs. koncert Ottendorferův dům Dvořák, Fikejzová Koncert dech. Orchestrů Fabrika Dvořák Koncert pro Seniorcentrum 6.5. Plívová Koncert matek Ottend Sax Vystoupení pro důchodce Sax Vystoupení pro důchodce Fabrika Sax Komorní kytara Ottend Plívová, Tóth Benefice J.W.Goethe Benešová Vystoupení Charita Sax Třídní besídka 1.6. Dvořáková Abs. koncert Ottendorferův dům 2.6. Mohrová, Plívová Výchovný koncert ZŠ, MŠ Javorník 4.6. Fikejzová Vystoupení TO Fabrika 4.6. všichni Vystoupení TO Fabrika 5.6. všichni ŽHV jazz a pop Pražák, Pražáková Vystoupení Slovensko Žiar nad Hronom Dvořák, Pražáková, Sax Vystoupení Slovensko Žiar nad Hronom Dvořák, Pražáková, Sax Vystoupení Slovensko Žiar nad Hronom Dvořák, Pražáková, Sax ŽHV Jeníček, Jiráčková Dětská opera kino Vesmír Pražáková, Boštík Třídní besídka Šefrnová P. Promenádní koncert DO Dvořák Třídní besídka Dvořák Třídní besídka Benešová, Dobeš Vyřazení dětí MŠ Tyjátr 8.6. Sax Dětský den Park J.Palacha 5.6. Fikejzová Sborový koncert Ottend Sax Celkem : 115 veřejných vystoupení v rámci města, kraje a ČR Vypracoval Karel Sax

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

Výroční zpráva 2012/2013 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2012/2013 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2012/2013 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2004/2005 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2005 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Horní stojící řada zleva: Svobodová, Michálková, Štolfová, Kubátová, Nevrlá, Víchová, Řeháková, Vávrová, Botková Prostřední stojící řada zleva: Včeláková, Kalvodová, Poláková, Matušková,

Více

Výroční zpráva 2015/2016 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2015/2016 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2015/2016 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V níže uvedené tabulce naleznete výsledky přijímacího řízení do Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25, konaného ve dnech 5. - 10. května 2016.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Část I. a) Název školy: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou Sídlo: Komenského nám. 168, 798 27 Němčice n.h. Právní forma:

Více

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Okresní kolo soutěže ZUŠ komorní hra s převahou dech. nástrojů České Budějovice,ZUŠ Piar.nám. 5.února 2010 Kvarteto ZF Michaela Mrázová 1. místo, postup kat. III a Jaroslav

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2011/2012. Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje: Jan Pertl 1. místo s postupem 3. Ladislav Bilan do ústředního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007 Číslo jednací: ZUŠ-65-2007 Ivana Lukášová ředitelka školy Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 Sídlo školy: Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ 22. 9. Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2014/2015 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Obce s místy poskytovaného vzdělávání:

Více

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š K R N O V HRA NA KLAVÍR 064 Hnízda Matouš 1/I. Hra na klavír 20,1 uspěl/přijat Boková 065 Trávníček Jiří 1/I. Hra na klavír 20 uspěl/přijat Děcká 013 Herniková Eliška

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

2012-2013. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Výroční zpráva za školní rok. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

2012-2013. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Výroční zpráva za školní rok. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Letovice vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2015/2016 Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Krajské kolo - ZUŠ Piaristické náměstí 1, České Budějovice 22. BŘEZNA Výsledková listina kategorie

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2015/2016 Zobcová flétna Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail:

Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2015/2016 Zobcová flétna Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2015/2016 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út, Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

SOUBORY 2015/2016 KÓD SKUPINY HOD/TÝD UČEB. DEN A ČAS VÝUKY VYUČUJÍCÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA NÁSTROJ SOH1

SOUBORY 2015/2016 KÓD SKUPINY HOD/TÝD UČEB. DEN A ČAS VÝUKY VYUČUJÍCÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA NÁSTROJ SOH1 SOUBORY 2015/2016 KÓD SKUPINY HOD/TÝD UČEB. DEN A ČAS VÝUKY VYUČUJÍCÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA NÁSTROJ SOH1 2 105A Čtvrtek - 8. a 9.hod Doležal Marek Karel 4.Kl Hra na klavír Tonová Zdislava 5.Bd Hra na bicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OŘECHOV, příspěvková organizace Ořechov, Komenského 4, 664 44, tel. 737 044 728 e-mail : zus.orechov@volny.cz, www.zusmore.cz IČ: 49461702 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2013-2014. Základní umělecká škola Choceň

Hodnotící zpráva za školní rok 2013-2014. Základní umělecká škola Choceň Hodnotící zpráva za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Choceň Pernerova 1 565 01 Choceň www.zus-chocen.cz - 0 - Hodnotící zpráva za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 V Třinci 15.10. 2008 1 Charakteristika V povědomí třinecké i mimo třinecké veřejnosti je škola

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více