Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Rozloha ORP Telč Vysočina ha Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 1 Obce s pověřeným úřadem Telč Počet obcí 45 Bohuslavice Markvartice Sedlejov Borovná Mrákotín Stará Říše Černíč Mysletice Strachoňovice Dolní Vilímeč Mysliboř Svojkovice Doupě Nevcehle Telč Dyjice Nová Říše Urbanov Horní Myslová Olšany Vanov Názvy obcí Hostětice Olší Vanůvek Jindřichovice Ořechov Vápovice Klatovec Panské Dubenky Volevčice Knínice Radkov Vystrčenovice Kostelní Myslová Rozseč Zadní Vydří Krahulčí Řásná Zdeňkov Krasonice Řídelov Zvolenovice Lhotka Sedlatice Žatec Hustota zalidnění 45,5 osob/ km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 13 Název a typ dobrovolného svazku obcí Plynofikace obcí Podyjí Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí Monotematický Monotematický 3

4 Mikroregion Telčsko Sdružení obcí Javořice Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova Mikroregion Třešťsko Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Skládka tuhého komunálního odpadu Česká inspirace Vodovodní svazek Mrákotín - Krahulčí Vodárenský svazek Podyjí Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek České dědictví UNESCO Polyfunkční Monotematický Monotematický Polyfunkční Monotematický Monotematický Polyfunkční Monotematický Monotematický Monotematický Monotematický polyfunkční 4

5 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP Telč působí 13 dobrovolných svazků obcí (Plynofikace obcí Podyjí, Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí, Mikroregion Telčsko, Sdružení obcí Javořice, Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice, Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova, Vodárenský svazek Podyjí, Vodovodní svazek Mrákotín Krahulčí, Mikroregion Třešťsko, Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Česká inspirace, Skládka tuhého komunálního odpadu, Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek a České dědictví UNESCO), přičemž v těchto svazcích je sdruženo všech 45 obcí spadajících do správního obvodu ORP. DSO působící v území ORP 5

6 Obce v území ORP zapojené do DSO 6

7 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 7

8 2.1 Obecné informace V dané oblasti je velmi výrazný jeden dobrovolný svazek obcí, a to Mikroregion Telčsko. Tento dobrovolný svazek obcí sdružuje mezi svými členy téměř všechny obce spadající do správního obvodu ORP Telč a především z toho důvodu má značný vliv na dění v tomto regionu. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí působících na území správního obvodu ORP Telč převažuje organizační struktura zahrnující kolektivní nejvyšší orgán, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný statutární orgán a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = složený ze zástupců všech členů. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a zpravidla volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Konkrétně do pravomoci nejvyššího orgánu spadá schvalování, změny a doplňování stanov, rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku či schvalování rozpočtu svazku a závěrečného účtu svazku a přijetí či vyloučení člena svazku. Výkonný orgán = volený kolektivní orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. Výkonný orgán realizuje usnesení nejvyššího orgánu, zpracovává návrh rozpočtu svazku či realizuje běžné hospodaření svazku v rámci schváleného rozpočtu. Statutární orgán = jedná navenek jménem svazku. Kontrolní orgán = kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku, kontroluje soulad činnosti svazku se stanovami, obecně závaznými právními předpisy a zájmy svazku. 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou zpravidla financovány především z členských vkladů, členských příspěvků a dále z dotací, darů či z vlastní hospodářské aktivity svazku. Výši a datum splatnosti členského příspěvku stanovuje zpravidla nejvyšší orgán. 8

9 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Plynofikace obcí Podyjí 9

10 Název DSO Adresa IČ Plynofikace obcí Podyjí Sedlejov 45, Urbanov Web - Počet členů DSO 6 Název ORP Adresa IČ Mysliboř Telč Mysliboř 73, Urbanov Nevcehle Telč Nevcehle 54, Urbanov Ořechov Telč Ořechov 22, Urbanov Sedlejov Telč Sedlejov 45, Urbanov Urbanov Telč Urbanov 26, Urbanov Žatec Telč Žatec 28, Urbanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov výstavba a zabezpečení výstavby plynovodu s cílem zabezpečení čistoty obcí i plnění dalších úkolů v oblasti ochrany životního prostředí a ovzduší monotematický výbor svazku předseda a místopředsedové Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Výbor svazku rozhodovat o všech záležitostech svazku Usnášeníschopnost ve stanovách neuvedena Předseda a místopředsedové jednat jménem svazku a podepisovat se za něj členské příspěvky členské vklady dotace Financování DSO 10

11 Závěr a doporučení Plynofikace obcí Podyjí je činný monotematický svazek, který se skládá celkem z 6 členských obcí, z nichž všechny spadají do správního obvodu ORP Telč. Aktivita svazku je zaměřena především na výstavbu plynovodu s cílem zabezpečení čistoty obcí i plnění dalších úkolů v oblasti ochrany životního prostředí a ovzduší. Nicméně především v důsledku jeho monotematického zaměření a spíše okrajové pozice v ORP Telč se nejedná o svazek, který by se měl stát vhodnou platformou pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území správního obvodu ORP Telč. 11

12 3.2 Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí 12

13 Název DSO Adresa IČ Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí Knínice 2, Telč Web - Počet členů DSO 8 Název ORP Adresa IČ Jindřichovice Telč Jindřichovice 15, Želetava Zdeňkov Telč Zdeňkov 18, Rozseč Krasonice Telč Krasonice 127, Krasonice Knínice Telč Knínice 2, Telč Radkovice u Budče 14, Radkovice u Budče Budějovice Dačice Budeč Dačice Budeč 70, Budeč Horní Slatina Dačice Horní Slatina 39, Dačice Budíškovice 127, Budíškovice Dačice Budíškovice Základní informace o DSO dle stanov Plynofikace obcí svazku Předmět činnosti Výstavba středotlakých plynových rozvodů v obcích a mezi obcemi Typ DSO monotematický Výbor svazku Předseda výboru svazku Organizační struktura Místopředseda výboru svazku Dozorčí rada svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Rozhodovat o všech záležitostech svazku Výbor svazku Volit předsedu svazku Usnášeníschopnost Rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Předseda/místopředseda výboru svazku Jednat jménem svazku a podepisovat se za něj Kontrolovat účetnictví svazku nejméně 1x ročně a o výsledku Dozorčí rada svazku podávat písemnou zprávu výboru svazku Volit předsedu dozorčí rady 13

14 Usnášeníschopnost Rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů. Financování DSO Základní členské vklady Členské příspěvky Závěr a doporučení Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí je monotematický svazek, který se skládá celkem z 8 obcí, z nichž 4 obce spadají do správního obvodu ORP Telč. Aktivita Zájmového sdružení pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí je zaměřena především na plynofikaci obcí svazku a výstavbu středotlakých plynových rozvodů v obcích a mezi obcemi. Nicméně především v důsledku jeho monotematického zaměření a pouze okrajové pozice v rámci území správního obvodu ORP Telč se nejedná o svazek, který by se měl stát vhodnou platformou pro prohlubování meziobecní spolupráce. 14

15 3.3 Mikroregion Telčsko 15

16 Název DSO Adresa IČ Web Mikroregion Telčsko Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč Počet členů DSO 51 Telč Název ORP Adresa IČ Telč Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč Bohuslavice Telč Bohuslavice 17, Telč Borovná Telč Borovná 30, Telč Černíč Telč Černíč 22, Telč Dolní Vilímeč Telč Dolní Vilímeč 47, Telč Doupě Telč Doupě 19, Telč Dyjice Telč Dyjice 21, Telč Hodice Jihlava Hodice 48, Třešť Horní Myslová Telč Horní Myslová 12, Telč Hostětice Telč Částkovice 13, Telč Jindřichovice Telč Jindřichovice 15, Želetava Knínice Telč Knínice 2, Telč Kostelní Myslová Telč Kostelní Myslová 24, Telč Krahulčí Telč Krahulčí 85, Telč Krasonice Telč Krasonice 127, Krasonice Lhotka Telč Lhotka 11, Telč Markvartice Telč Markvartice 82, Telč Mrákotín Telč Mrákotín 49, Mrákotín Mysletice Telč Mysletice 2, Telč Mysliboř Telč Mysliboř 73, Urbanov Nevcehle Telč Nevcehle 54, Urbanov Nová Říše Telč Náměstí 40, Nová Říše Olšany Telč Olšany 2, Telč

17 Olší Telč Olší 1, Telč Ořechov Telč Ořechov 22, Urbanov Panenská Rozsíčka Panenská Rozsíčka 33, Jihlava Třešť Pavlov Jihlava Pavlov 108, Stonařov Radkov Telč Radkov 12, Telč Rozseč Telč Rozseč 94, Rozseč Růžená Jihlava Růžená 7, Třešť Řásná Telč Řásná 63, Telč Řídelov Telč Řídelov 28, Telč Sedlatice Telč Sedlatice 22, Telč Sedlejov Telč Sedlejov 45, Urbanov Stará Říše Telč Stará Říše 124, Stará Říše Strachoňovice Telč Strachoňovice 19, Telč Svojkovice Telč Svojkovice, Telč Třeštice Jihlava Třeštice 19, Telč Urbanov Telč Urbanov 50, Telč Vanov Telč Vanov 22, Telč Vanůvek Telč Vanůvek 15, Telč Vápovice Telč Vápovice 23, Telč Volevčice Telč Volevčice 27, Telč Vystrčenovice Telč Vystrčenovice 4, Telč Zadní Vydří Telč Zadní Vydří 28, Telč Zdeňkov Telč Zdeňkov 18, Rozseč Zvolenovice Telč Zvolenovice 28, Telč Žatec Telč Žatec 28, Urbanov Kaliště Jihlava Kaliště 4, Klatovec Telč Klatovec 76, Panské Dubenky Telč Panské Dubenky 33,

18 Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Členská schůze Usnášeníschopnost Rada Usnášeníschopnost Předseda Dozorčí rada Základní informace o DSO dle stanov Péče o zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky Mikroregionu Rozvoj cestovního ruchu, zvyšování kvality sociálního prostředí a péče o venkovskou krajinu Zlepšování dopravní a technické infrastruktury Naplňování Strategického plánu rozvoje mikroregionu polyfunkční Členská schůze Rada Předseda a místopředseda Dozorčí rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Volit a odvolávat předsedu a místopředsedu, stanovit jejich funkční období Schvalovat rozdělení obcí Mikroregionu do skupin Volit Radu Mikroregionu na základě návrhů skupin obcí Schvalovat, měnit a doplňovat stanovy Schvalovat rozpočet a roční účetní uzávěrky Rozhodovat o zániku či transformaci Mikroregionu Schvalovat činnosti a realizace projektů Mikroregionu Stanovit výši a termín splatnosti členského příspěvku Rozhodovat o změnách názvu či loga Mikroregionu Schvalovat vstup Mikroregionu do dalších subjektů a majetkové účasti v nich Schvalovat vstup nových členů a krátkodobé půjčky členům Přítomnost nadpolovičního počtu členů Sestavovat rozpočet a plán činnosti Mikroregionu a předkládat je členské schůzi ke schválení Schvalovat přijímání zaměstnanců a jejich odměňování Schvalovat smlouvy o zadávání zakázek nad Kč Rozhodovat v ostatních záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi nebo zastupitelům členských obcí Přítomnost nadpolovičního počtu statutárních či zplnomocněných zástupců zvolených členů Rady Zastupovat Mikroregion a podepisovat se za něj Odpovídat za správu majetku a nakládat s finančními prostředky Mikroregionu v souladu s rozpočtem či rozpočtovými změnami Kontrolovat hospodaření Mikroregionu, jeho soulad s předmětem činnosti, přezkoumávat roční účetní závěrku a předkládat ji členské schůze ke schválení Iniciovat svolání členské schůze, nahlížet do všech dokladů 18

19 Usnášeníschopnost Ve stanovách neuvedena Financování DSO Roční členské příspěvky obcí Výnosy z vlastní činnosti Dary a dotace Jiné peněžní i nepeněžní příspěvky Závěr a doporučení Mikroregion Telčsko je činným polyfunkčním svazkem, který sdružuje 51 obcí, z nichž 45 obcí náleží do správního obvodu ORP Telč (tedy celé území). K jeho hlavním aktivitám patří snaha o zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky, o rozvoj cestovního ruchu a zkvalitnění sociálního prostředí. Tento svazek má v současnosti potenciál být vhodnou platformou rozvoje meziobecní spolupráce v daném ORP Telč, už nyní zastává jednu z hlavních pozic. Jeví se jako vhodný kandidát pro budoucí prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území správního obvodu ORP Telč. 19

20 3.4 Železnice Kostelec - Slavonice 20

21 Název DSO Adresa IČ Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Web - Počet členů DSO 10 Název ORP Adresa IČ Kostelec Jihlava Kostelec 87, Kostelec Hodice Jihlava Hodice 48, Třešť Náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč Telč Telč Třešť Jihlava Revoluční 20, Třešť Sedlejov Telč Sedlejov 45, Urbanov Černíč Telč Černíč 10, Telč Cizkrajov Dačice Cizkrajov 55, Slavonice Dačice Dačice Krajířova 27, Dačice Horní náměstí 525, Slavonice Dačice Slavonice Peč Dačice Peč 62, Dačice Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Pronájem tratě 203 Kostelec u Jihlavy Slavonice a její následná privatizace spojená se zajištěním její správy, údržby a provozování osobní i nákladní dopravy a dalších činností Koordinace jízdních řádů osobních vlaků s ČD, a. s. Ochrana životního prostředí, rozšiřování a zdokonalování služeb v cestovním ruchu, správa majetku obcí a svazku Stanovování výše jízdného a poplatků Propagace železnice a obcí svazku monotematický Valná hromada Předsednictvo Předseda předsednictva a místopředsedové Kontrolní výbor Pravomoci jednotlivých orgánů DSO 21

22 Valná hromada Usnášeníschopnost Předsednictvo Usnášeníschopnost Předseda předsednictva a místopředsedové Kontrolní výbor Usnášeníschopnost rozhodovat o založení svazku, měnit stanovy, přijímat či vylučovat členy svazku, rozhodovat o zániku svazku, způsobu likvidace a převodu práv a povinností na právního nástupce rozhodovat o převodech, pronájmech a dalších změnách struktury majetku vyšší než Kč stanovit výši členských příspěvků pověřovat předsednictvo prováděním úprav rozpočtu svazku v průběhu roku využívat finanční prostředky svazku, rozhodovat o výši přídělu do fondů a úhradě ztrát svazku schvalovat rozpočet, roční závěrečný účet, roční zprávu o činnosti svazku a stavu jeho majetku a dlouhodobé koncepce svazku schvalovat ceny jízdného a služeb, použití prostředků pro obnovu a rozvoj železnice, nájemní a provozní smlouvy a jejich změny projednávat zprávu kontrolního výboru volit a odvolávat členy předsednictva a kontrolního výboru Přítomnost alespoň 75 % zástupců obcí řídit činnost svazku mezi konáním valných hromad a jednat jeho jménem rozhodovat o všech záležitostech svazku, nejsou-li stanovami svěřeny valné hromadě Přítomnost nadpoloviční většiny členů podepisovat se za svazek a zastupovat ho navenek sjednávat a podepisovat po projednání v předsednictvu a na valné hromadě nájemní a provozní smlouvy a další smluvní dohody spojené s činností svazku místopředsedové zastupují svazek v nepřítomnosti předsedy dohlížet na výkon působnosti předsednictva a uskutečňovat činnost svazku provádět revizi hospodaření a prověrku ročního závěrečného účtu, zprávy o výsledcích těchto kontrol předkládat zastupitelstvům členských obcí a valné hromadě kontrolovat a ověřovat postupy ve věcech svazku nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů svazku Přítomnost nadpolovičního počtu členů Financování DSO členské příspěvky nájemné a ostatní výnosy z hospodaření s majetkem svazku dotace, dary úroky z vkladů na účtech svazku případné další příjmy 22

23 Závěr a doporučení Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice je činný a stále se rozšiřující monotematický svazek, který se skládá celkem z 10 obcí, z nichž pouze 3 obce spadají do správního obvodu ORP Telč. Předmětem činnosti tohoto svazku je pronájem tratě 203 Kostelec u Jihlavy Slavonice a její následná privatizace spojená se zajištěním její správy, údržby a provozování osobní i nákladní dopravy, dále ochrana životního prostředí, podpora cestovního ruchu a propagace železnice. Svazek z důvodu jeho monotématického zaměření a malého počtu obcí spadajících do ORP Telč není vhodný pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci daného ORP. 23

24 3.5 Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova 24

25 Název DSO Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova Adresa Černíč 10, IČ Web - Počet členů DSO 3 Název ORP Adresa IČ Černíč Telč Černíč 10, Telč Strachoňovice Telč Strachoňovice 19, Telč Radkov Telč Radkov 12, Telč Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Plynofikace obcí svazku s cílem zabezpečování čistoty obcí i plnění dalších úkolů v oblasti životního prostředí a ovzduší Výstavba plynovodu a plynových rozvodů v obcích a mezi obcemi a zajištění, správy, údržby a provozování tohoto zařízení monotematický Výbor svazku Předseda výboru svazku Místopředseda výboru svazku Dozorčí rada svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Výbor svazku Rozhodovat o všech záležitostech svazku Usnášeníschopnost Rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Předseda a místopředseda svazku Jednat jménem svazku a podepisovat se za něj Dozorčí rada svazku Kontrolovat účetnictví nejméně 1x ročně a o výsledku podávat zprávu výboru svazku Volit předsedu dozorčí rady Usnášeníschopnost Rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů. Financování DSO Základní členské vklady (dle počtu přípojek v obci) Členské příspěvky Státní dotace 25

26 Závěr a doporučení Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovice a Radkova je monotematický činný tříčlenný svazek, jehož všechny členské obce spadají do správního obvodu ORP Telč. Aktivita svazku je zaměřena především na plynofikaci obcí svazku. Nicméně především v důsledku jeho monotematického zaměření a ovlivňování jen malého území daného ORP, se nejedná o svazek, který by se měl stát vhodnou platformou pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území správního obvodu ORP Telč. 26

27 3.6 Vodárenský svazek Podyjí 27

28 Název DSO Adresa IČ Vodárenský svazek Podyjí Radkov 12, Telč Web - Počet členů DSO 3 Název ORP Adresa IČ Černíč Telč Černíč 10, Telč Radkov Telč Radkov 12, Telč Strachoňovice Telč Strachoňovice 19, Telč Základní informace o DSO dle stanov Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada svazku Usnášeníschopnost Představenstvo Usnášeníschopnost Jednatel svazku Společná nezisková výroba vody pro členské obce monotematický Valná hromada svazku Představenstvo svazku Jednatel svazku Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Rozhodovat o investicích, uzavírání smluv o nájmu a pronájmu, přijetí úvěru, přistoupení dalšího člena do svazku Schvalovat účetní uzávěrku, odměny jednateli Jmenovat rozhodce v případě dořešení sporných otázek mezi členy svazku Stanovit ceny vodného Určovat pracovníka, který čtvrtletně provede revizi účetnictví a hospodaření sdružení a předloží zprávu valné hromadě Přítomnost alespoň 2 zástupců z každé obce Zastupovat svazek navenek, řídit organizaci práce sdružení Při účasti všech členů Jednat za svazek Financování DSO Ve stanovách neuvedeno 28

29 Závěr a doporučení Vodárenský svazek Podyjí je činný monotematický svazek, který se skládá celkem z tří obcí, jenž všechny spadají do správního obvodu ORP Telč. Aktivita svazku je zaměřena především na společnou neziskovou výrobu vody pro členské obce. Svazek zastává v rámci ORP Telč jednu z hlavních pozic, nicméně především v důsledku jeho monotematického zaměření a úzkého územního pokrytí, se nejedná o svazek, který by se měl stát vhodnou platformou pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci ORP. 29

30 3.7 Vodovodní svazek Mrákotín - Krahulčí 30

31 Název DSO Vodovodní svazek Mrákotín - Krahulčí Adresa Mrákotín 49, IČ Web - Počet členů DSO 3 Název ORP Adresa IČ Mrákotín Telč Mrákotín 49, Krahulčí Telč Krahulčí 85, Hostětice Telč Částkovice 13, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada svazku Usnášeníschopnost Představenstvo Usnášeníschopnost Předseda a místopředseda svazku Dozorčí rada svazku Základní informace o DSO dle stanov Společné provozování, užívání a provádění údržby a oprav jednotlivých vodovodů v obcích Budování, údržba a provoz nových vodních zdrojů, úpraven vod a vodovodních sítí monotematický Valná hromada svazku Představenstvo svazku Předseda a místopředseda Dozorčí rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Rozhodovat o všech záležitostech svazku Schvalovat návrh rozpočtu, účetní závěrku, závěrečný účet svazku a rozhodovat o akcích, které budou realizovány Ve stanovách neuvedena Řídit činnost svazku, zajišťovat realizaci rozhodnutí valné hromady Jednat jménem svazku navenek Zajišťovat vedení účetnictví, odpovídat za vypracování zpráv o činnosti svazku mezi zasedáními valné hromady, připravovat návrhy činnosti svazku Svolávat zasedání valné hromady svazku Ve stanovách neuvedena Jednat za svazek Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti Kontrolovat soulad uskutečňování předmětu činnosti svazku se stanovami a právními předpisy 31

32 Kontrolovat hospodaření svazu, přezkoumávat účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení Nahlížet do všech dokladů svazku Usnášeníschopnost Ve stanovách neuvedena Financování DSO Základní vklady členů Členské příspěvky na provoz, opravy a údržbu Dotace a další příspěvky Závěr a doporučení Vodovodní svazek Mrákotín Krahulčí je činný monotematický svazek, který je tvořen 3 členy, jenž spadají do správního obvodu ORP Telč. Aktivita svazku je zaměřena především na společné provozování, užívání a provádění údržby a oprav jednotlivých vodovodů v obcích a budování, údržbu a provoz nových vodních zdrojů, úpraven vod a vodovodních sítí. Nicméně především v důsledku jeho monotematického zaměření a pouze okrajové pozice v ORP, se nejedná o svazek, který by se měl stát vhodnou platformou pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území ORP Telč. 32

33 3.8 Mikroregion Třešťsko 33

34 Název DSO Mikroregion Třešťsko Adresa Revoluční 20/1, Třešť IČ Web Počet členů DSO 18 Název ORP Adresa IČ Batelov Jihlava Nám. Míru 148, Batelov Hladov Jihlava Hladov 71, Dlouhá Brtnice Hodice Jihlava Hodice 48, Třešť Jezdovice Jihlava Jezdovice 90, Třešť Jihlávka Jihlava Jihlávka 24, Horní Dubenky Kaliště Jihlava Kaliště 4, Baletov Klatovec Telč Klatovec, Baletov Kostelec Jihlava Kostelec u Jihlavy 87, Kostelec u Jihlavy Nový Rychnov Pelhřimov Nový Rychnov 1, Nový Rychnov Otín Jihlava Otín 24, Stonařov Panenská Rozsíčka Jihlava Panenská Rozšíčka 33, Třešť Rohozná Jihlava Rohozná 113, Rohozná u Jihlavy Růžená Jihlava Růžená 7, Třešť Řásná Telč Řásná 63, Telč Stonařov Jihlava Stonařov 232, Stonařov Švábov Jihlava Švábov 37, Batelov Třešť Jihlava Revoluční 20/1, Třešť Třeštice Jihlava Třeštice 19, Telč

35 Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Usnášeníschopnost Rada Usnášeníschopnost Základní informace o DSO dle stanov Realizace rozvoje Mikroregionu Třešťsko Trvale udržitelný rozvoj svazku Další aktivity v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu, ochrany životního prostředí, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí polyfunkční Valná hromada Rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán Schvalování Stanov a jejich změn Rozhodování o sídle svazku Volba členů rady a pověřené obce Rozhodování o vyloučení člena ze svazku Rozhodování o zrušení svazku Rozhodování v otázkách, které si vyhradí valná hromada svazku Je-li jednání přítomna alespoň jedna třetina řádných členů svazku, kteří reprezentují více než 50 % obyvatelstva svazku k daného roku. K přijetí usnesení je třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů Realizace usnesení a dalších úkolů daných valnou hromadou mikroregionu Příprava řádné a mimořádné valné hromady mikroregionu a její svolání včetně organizačního zajištění Přijímání nových členů mikroregionu a podávání pravidelných zpráv o stavu členské základny valné hromadě Kontroluje činnost pověřené obce Je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech členů Financování DSO Řádné členské příspěvky (výši a splatnost schvaluje každý rok valná hromada, jsou závislé na počtu trvale přihlášených občanů) Mimořádné členské příspěvky Dotace, dary Příjem z vlastní hospodářské činnosti Závěr a doporučení Svazek mikroregionu Třešťsko je polyfunkční činný svazek, který se skládá celkem z 18 obcí, z nichž pouze dvě obce spadají do správního obvodu ORP Telč. Aktivita svazku je zaměřena především na realizaci celkového rozvoje Mikroregionu Třešťsko. DSO Mikroregion Třešťsko tak ovlivňuje jen malé území daného ORP a není tedy v současnosti nejvhodnějším kandidátem pro prohlubování meziobecní spolupráce. 35

36 3.9 Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 36

37 Název DSO Adresa IČ Web Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Žižkova 93, Jihlava Počet členů DSO 30 Název ORP Adresa IČ Bítovčice Jihlava Bítovčice 124, Luka nad Jihlavou Černá Velké Meziříčí Černá 87, Měřín Dobronín Jihlava Polenská 221/2a, Dobronín Dušejov Jihlava Dušejov 109, Dušejov Knínice, Bohusoudov Telč Knínice 2, Telč Kostelec u Jihlavy Jihlava Kostelec 87, Kostelec u Jihlavy Kozlov Jihlava Kozlov 68, Velký Beranov Luka nad Jihlavou Jihlava 1. Máje 76, Luka nad Jihlavou Meziříčko Velké Meziříčí Meziříčko 69, Jamné Nová Říše Telč Náměstí 40, Nová Říše Olšany Telč Olšany 2, Telč Polná Jihlava Husovo náměstí 39, Polná Puklice Jihlava Puklice 1, Puklice Rančířov Jihlava Rančířov 36, Jihlava Rantířov Jihlava Rantířov 78, Vyskytná nad Jihlavou Sedlejov Telč Sedlejov 45, Urbanov Stonařov Jihlava Stonařov 232, Stonařov Telč Telč nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Velký Beranov Jihlava Velký Beranov 58, Velký Beranov Větrný Jeníkov Jihlava Větrný Jeníkov 5, Větrný Jeníkov Věžnička Jihlava Věžnička 39, Polná Vysoké Studnice 122, Velký Vysoké Studnice Jihlava Beranov

38 Ždírec Jihlava Ždírec 25, Polná Malý Beranov Jihlava Malý Beranov 36, Jihlava Boršov Jihlava Boršov 17, Dušejov Bohuslavice Telč Bohuslavice 17, Telč Brtnice Jihlava nám. Svobody 379, Brtnice Zbinohy Jihlava Zbinohy 39, Větrný Jeníkov Dolní Cerekev Jihlava Dolní Cerekev 107, Dolní Cerekev Vystrčenovice Telč Vystrčenovice 4, Telč Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Ochrana životního prostředí Zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi související zařízení v obcích, sdružených ve svazku zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských síti vodních děl hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady svazku ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost monotematický valná hromada předsednictvo kontrolní výbor Pravomoci jednotlivých orgánů DSO nejvyšší orgán rozhoduje o všech záležitostech svazku, vymezených stanovami rozhodovat o: založení svazku, přijímání a změnách stanov svazku, přijímání, vystoupení nebo vyloučení členů svazku, zániku svazku, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na právního 38

39 Usnášeníschopnost Předsednictvo Usnášeníschopnost Kontrolní výbor Usnášeníschopnost nástupce, převodech, pronájmech a dalších změnách struktury majetku svazku v hodnotě vyšší než ,- Kč, stanovení výše členských příspěvků členů svazku, pověřovat předsednictvo prováděním úprav rozpočtu svazku v průběhu roku, rozdělení zisku svazku, úhradě ztrát svazku schvalovat: roční zprávu o činnosti svazku a stavu jeho majetku, roční závěrečný účet svazku, dlouhodobé koncepce svazku, ceny vodného a stočného, použití prostředků pro obnovu a rozvoj vodovodů a kanalizací, nájemní a provozní smlouvy a jejich změny a dodatky volit a odvolávat: členy předsednictva, členy kontrolního výboru Je-li přítomno alespoň 33 % zástupců obcí, kteří zároveň představují nadpoloviční počet všech hlasů svazku. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj alespoň 33 % přítomných zástupců členských obcí, kteří zároveň představují nadpoloviční počet přítomných hlasů, pokud stanovy neurčují jinak. Jednotliví členové svazku mají určený počet hlasů podle počtu obyvatel obce, kterou zastupují. statutární orgán řídí činnost svazku v době mezi konáním valných hromad jedná jeho jménem rozhoduje o všech záležitostech svazku, pokud nejsou stanovami svěřeny valné hromadě předseda předsednictva je statutárním zástupcem svazku předseda je oprávněn: se podepisovat za svazek, zastupovat svazek navenek, sjednávat a podepisovat po projednání v předsednictvu a na valné hromadě nájemní a provozní smlouvy na nájem a provozování majetku svazku, sjednávat a podepisovat další smluvní dohody spojené s činností svazku místopředsedové zastupují svazek v nepřítomnosti předsedy Je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje nadpolovičně většinou hlasů přítomných členů, z nichž každý má jeden hlas. Kontrolní a revizní orgán Dohlíží na výkon působnosti předsednictva a uskutečňování činnosti svazku Provádí revizi hospodaření a prověrku ročního závěrečného účtu svazku kontroluje a ověřuje postupy ve věcech svazku a je oprávněn nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti svazku Je-li přítomen nadpoloviční počet jeho členů. K přijetí usnesení se požaduje nadpoloviční počet hlasů zvolených členů výboru, z nichž každý má jeden hlas. Financování DSO členské příspěvky nájemné dle smlouvy s provozovatelem vodovodů a kanalizací státní a jiné dotace 39

40 dotace a dary právnických a fyzických osob úroky z vkladů na účtech svazku nájemné a ostatní výnosy z hospodaření s majetkem svazku a majetkem obcí, ke kterému obce převedly právo hospodaření případné další příjmy Závěr a doporučen Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko je monotematický činný svazek skládající se z 30 členů, z nichž pouze 7 obcí spadá do správního obvodu ORP Telč. Aktivita svazku je zaměřena především na zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi související zařízení v obcích sdružených ve svazku. DSO Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko tak ovlivňuje jen malé území správního obvodu ORP Telč a není tedy v současnosti nejvhodnějším kandidátem na prohlubování meziobecní spolupráce. 40

41 3.10 Česká inspirace 41

42 Název DSO Adresa IČ Web Česká inspirace, svazek obcí Československé armády 408/51, Hradec Králové Počet členů DSO 8 Hradec Králové Cheb Jindřichův Hradec Kutná Hora Litomyšl Polička Telč Třeboň Název ORP Adresa IČ Hradec Králové Cheb Jindřichův Hradec Kutná Hora Litomyšl Polička Telč Třeboň Československé armády 408, Hradec Králové, Nám. Krále Jiřího 14, Cheb, Klášterská 135/II., Jindřichův Hradec, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, Bří Šťastných 1000, Litomyšl Palackého nám. 160, Polička Nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, Palackého nám. 46/II, Třeboň Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov K dosažení cíle a naplnění účelu Sdružení zejména: Popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam rozvoje turistického ruchu, Poskytuje veřejnosti prostřednictvím informačních center sdružených měst informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle Sdružení, Provádí společnou cílenou propagaci a reklamu v oblasti turistického ruchu, Připravuje a realizuje společné propagační projekty, Provádí společnou prezentaci v informačních centrech jednotlivých měst a spolupracujících partnerů, Spolupracuje s institucemi s posláním obdobným s cíli Sdružení, které působí v ČR i v zahraničí. monotematický Valná hromada Předseda Sdružení a místopředseda Sdružení 42

43 Výkonný výbor Valná hromada Usnášeníschopnost Výkonný výbor Usnášeníschopnost Předseda Místopředseda Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Posuzuje činnost Sdružení a orgánů Sdružení z hlediska naplňování účelu a cíle Sdružení a schvaluje koncepci činnosti Sdružení na další období; projednává a schvaluje projekty a akce zaměřené na realizaci předmětu činnosti Sdružení Projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření Sdružení za období minulé valné hromada, rozhoduje o majetku Sdružení, rozhoduje o výši členského ročního příspěvku Rozhodování o sídle Sdružení Schvaluje změny nebo doplnění stanov sdružení Volí a odvolává předsedu a místopředsedu sdružení Jmenuje a odvolává výkonného ředitele a rozhoduje o výši jeho odměny Jmenuje a odvolává členy výkonného výboru Rozhoduje o způsobu rozdělení zisku Rozhoduje o vyloučení členu ze sdružení, rozhoduje o majetkovém vypořádání člena při vystoupení nebo vyloučení člena ze sdružení Schvaluje aktuální seznam členů Schvaluje rozpočet a účetní závěrku sdružení Rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení sdružení Valná hromada je schopná se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Každý zástupce má jeden hlas. Činnost výkonného výboru řídí místopředseda sdružení Do působnosti výkonného výboru náleží realizovat usnesení valné hromady Jednání výkonného výboru svolává místopředseda sdružení Je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů Statutární orgán, vedení valné hromady Organizační agenda sdružení Zajištění vedení účetnictví sdružení Hospodaření s prostředky v objemu a struktuře schváleného rozpočtu sdružení Předložení roční účetní závěrky valné hromadě Předložení valné hromadě zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku Financování DSO Členský příspěvek je tvořen: Vstupním členským příspěvkem Ročním členským příspěvkem Výše vstupního členského příspěvku je stanovena Kč pro každého účastníka sdružení. Výše ročního členského příspěvku je určena valnou hromadou. 43

44 Závěr a doporučení Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace je polyfunkčním svazkem, který sdružuje celkem 8 obcí, z nichž pouze jedna spadá do správního obvodu ORP Telč. Předmětem činnosti tohoto DSO je především popularizace, zveřejňování a propagace významu rozvoje turistického ruchu. Svazek má celkem přehlednou organizační strukturu. DSO Česká inspirace však ovlivňuje jen malé území daného ORP Telč a není tedy v současnosti nejvhodnějším kandidátem pro prohlubování meziobecní spolupráce. 44

45 3.11 Sdružení obcí Javořice 45

46 Název DSO Adresa IČ Sdružení obcí Javořice Řídelov 28, Řídelov Web - Počet členů DSO 5 Název ORP Adresa IČ Řídelov Telč Řídelov 28, Řásná Telč Řásná 63, Vanůvek Telč Vanůvek, Volevčice Telč Volevčice 27, Třeštice Jihlava Třeštice 19, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Základní informace o DSO dle stanov Příprava/výstavba/zabezpečení vlastní výstavby plynovodu v rámci zájmové oblasti Monotematický Výbor Předseda a místopředseda Pravomoci jednotlivých orgánů DSO O všech záležitostech svazku rozhoduje výbor Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Sestavuje rozpočet na příslušný rok a vyúčtování výsledku hospodaření za předešlý rok Vede účetnictví Výbor Najímá likvidátora Rozhoduje o zrušení svazku Uzavírá smlouvy o dílo, pouze po předchozím výběrovém řízení s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality/rychlosti/ceny Rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, při rovnosti Usnášeníschopnost rozhoduje hlas předsedy Předseda, místopředseda Jedná jménem svazku Financování DSO Prostředky získané od státu nebo jiných subjektů 46

47 Podíl na realizaci plynovodu 1/5 celkových nákladů Závěr a doporučení Sdružení obcí Javořice je monotematický svazek tvořený 5 obcemi, z nichž jedna spadá pod správní obvod ORP Jihlava a ostatní 4 obce do správního obvodu ORP Telč. Svazek je málo činný a dalo by se říci, že nevyvíjí žádnou aktivitu. Hlavní aktivitou svazku je příprava/výstavba/zabezpečení vlastní výstavby plynovodu v rámci zájmové oblasti. Tento svazek zastává spíše okrajovou pozici v rámci území správního obvodu ORP Telč a nelze jej doporučit jako nejvhodnější svazek k rozvoji meziobecní spolupráce v rámci ORP Telč. 47

48 3.12 Skládka tuhého komunálního odpadu 48

49 Název DSO Adresa IČ Web Skládka tuhého komunálního odpadu (Skládka TKO) Komenského náměstí 17,, Hrotovice Počet členů DSO 166 Název Jaroměřice nad Rokytnou Budějovice Náměšť nad Oslavou Babice Bačice-Udeřice Benetice Biskupice Blanné Blatnice Blížkovice Bohušice Bochovice Bransouze Brtnice Brtnička Březník Budišov Cidlina Čáslavice ORP 49 Adresa nám. 8 května, Hrotovice, nám. Míru 2, Jaroměřice n. Rok., nám. Míru 31, Budějovice, 676 Budějovice Náměšť nad Masarykovo nám. 104, Náměšť n. Osl., Oslavou Karlovo nám. 104/5,, Budějovice Babice 3, Lesonice, Bačice 36, Hrotovice, Benetice 46, Benetice, Biskupice 4, Rouchovany, Znojmo Blanné 27, Blanné, Budějovice Blatnice 132, Jaroměřice n. Rok., Znojmo Blížkovice 130, Blížkovice, Budějovice Bohušice 37, Jaroměřice n. Rok., Obec Bochovice, Rudíkov, Bransouze 40, Bransouze, Jihlava nám. Svobody 379, Brtnice, Jihlava Brtnička 10, Předín, Náměšť nad Oslavou Březník 247, Březník, Budišov 360, Budišov, Budějovice Cidlina 35, Lesonice, Čáslavice 23, Čáslavice, IČ

50 Častohostice Čechočovice Čechtín Červená Lhota Číhalín Číchov Čikov Číměř Dalešice Dědice Dešov Dolní Heřmanice Dolní Vilémovice Dolní Lažany Domamil Dukovany Horní Dubňany Horní Heřmanice Horní Vilémovice Horní Smrčné Horní Újezd Hartvíkovice Heraltice Hluboké Hodov Hornice Hostim Budějoivce OÚ Častohostice, Častohostice, Čechočovice 79, Stařeč, Čechtín 55, p. Čechtín, Červená Lhota 30, Čechtín, Číhalín 68,, Číchov 60, Okříšky, Náměšť nad Oslavou Čikov 68, Čikov, Číměř 50, Vladislav, Dalešice 87, Dalešice, Budějovice Dědice 40, Nové Syrovice, Budějovice Dešov 147, Dešov, Velké Meziříčí Dolní Heřmanice 100, Dolní Vilémovice 142, Lipník, Dolní Lažany 1, Jaroměřice n. Rok., 675 Budějovice Budějovice Domamil 135, Domamil, Dukovany 99, Dukovany, Moravský Krumlov Horní Dubňany 41, Tulešice, Horní Heřmanice 13, Rudíkov, Horní Vilémovice 13, Čechtín, Horní Smrčné 20, Horní Smrčné, Horní Újezd 3, Stařeč, Náměšť nad Oslavou Hartvíkovice 31, Hartvíkovice, Heraltice 78, Okříšky, Náměšť nad Oslavou Hluboké 31, Náměšť nad Oslavou, Hodov 54, Hodov, Budějovice Hornice 13, Třebelovice, Znojmo Hostim 165, Hostim,

51 Hroznatín Hrutov Hvězdoňovice Chlístov Chlum Jakubov Jamolice Jasenice Jindřichovice Jinošov Jiřice u Mor. Budějovic Kamenice Kamenná Kladeruby nad Oslavou Klučov Kněžice Kojatice Kojatín Kojetice Komárovice Koněšín Kouty Kozlany Kožichovice Krahulov Kralice nad Oslavou Kramolín Hroznatín 4, Rudíkov, Jihlava Hrutov 11, Předín, Hvězdoňovice 8, Okříšky, Chlístov 11, Chlístov, Chlum 63, Čechtín, Jakubov u Mor. Budějovic 155, Lesonice, Budějovice Moravský Krumlov Jamolice 8, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou Jasenice 50, Jasenice, Telč Jindřichovice 15, Želetava, Náměšť nad Oslavou Jinošov 24, Náměšť nad Oslavou, Znojmo Jiřice u Mor. Budějovic 7, Hostim, Jihlava Kamenice 481, Kamenice u Jihlavy, Kamenná 70, Budišov, Náměšť nad Kladeruby nad Oslavou 36, Mohelno, 675 Oslavou Klučov 5, Lipník, Jihlava Kněžice 1, Kněžice, Budějovice Kojatice 68, Třebelovice, Kojatín 38, Budišov u e, Kojetice 131, Kojetice, Budějovice Komárovice 41, Želetava, Koněšín 145, Koněšín, Kouty 11, Kouty u e, Kozlany 12, Koněšín, Kožichovice 36, 1, Krahulov 41, Okříšky, Náměšť nad Jinošovská 78, Kralice nad Oslavou, 675 Oslavou Náměšť nad Oslavou Kramolín 10, Kramolín-vodní dílo,

52 Krhov Krokočín Kuroslepy Láz Lesná Lesní Jakubov Lesonice Lesůňky Lhánice Lipník Litohoř Litovany Loukovice Lukov Markvartice Martínkov Mastník Meziříčko Mikulovice Mohelno Myslibořice Nový Telečkov Nové Syrovice Nová Ves Naloučany Nárameč Krhov 25, Hrotovice, Náměšť nad Krokočín 18, Náměšť nad Oslavou, 675 Oslavou Náměšť nad Oslavou Kuroslepy 19, Mohelno, Budějovice Láz 13, Nové Syrovice, Budějovice Lesná 54, Želetava, Náměšť nad Oslavou Lesní Jakubov 30, Rapotice, Budějovice Lesonice 117, Lesonice, Lesůňky 2, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou Lhánice 25, Mohelno, Lipník 106, p. Lipník, Budějovice Litohoř 155, Litohoř, Litovany 57, Rouchovany, Loukovice 43, Stařeč, Budějovice Lukov 10, Budějovice, Markvartice 67, Stařeč, Budějovice Martínkov 29, Lesonice, Mastník 14, Stařeč, Budějovice Meziříčko 5, Želetava, Mikulovice 16, Stařeč, Náměšť nad Oslavou Mohelno 84, Mohelno, Myslibořice 14, Myslibořice, Nový Telečkov 12, Rudíkov, Budějovice Nové Syrovice 2, Nové Syrovice, Nová Ves 11, Okříšky, Náměšť nad Naloučany 29, Náměšť nad Oslavou, 675 Oslavou Nárameč 7, Budišov,

53 Nimpšov Ocmanice Odunec Okarec Okřešice Okříšky Opatov Oponešice Oslavička Ostašov Petrovice Petrůvky Pokojovice Popůvky Pozďatín Přeckov Předín Přešovice Přibyslavice Příštpo Pucov Pyšel Rácovice Račice Radkovice Radonín Radošov Budějovice Nimpšov 36, Nové Syrovice, Náměšť nad Ocmanice 47, Náměšť nad Oslavou, 675 Oslavou OÚ Odunec, Hrotovice, Náměšť nad Oslavou Okarec 35, Koněšín, Okřešice 33,, 1, Jihlavská 1, Okříšky, Opatov 149, Opatov, Budějovice Oponešice 27, Třebelovice Velké Meziříčí Oslavička 39, Rudíkov, Ostašov 7, Lipník u Hrotovic, Petrovice 68, Okříšky, Petrůvky 3, Lipník, Pokojovice 50, Okříšky, Náměšť nad Oslavou Popůvky 17, Mohelno, Pozďatín 75, Budišov, Přeckov 5, Rudíkov, Předín 243, Předín, Přešovice 29, Rouchovany, Na Návsi 40, Přibyslavice, Okříšky, Příštpo 57, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou Pucov 19, Náměšť nad Oslavou, Pyšel 120, Náměšť nad Oslavou, Budějovice Rácovice 45, Třebelovice, Račice 5, Hrotovice, Radkovice u Hrotovic 13, Radkovice u Hrot., Radonín 39, Okříšky, Radošov 38, Čechtín,

54 Rohy Rokytnice nad Rokytnou Rouchovany Rudíkov Římov Sedlec Senorady Slavětice Slavičky Smrk Stařeč Stropešín Střítež Studenec Studnice u Budišova Sudice Svatoslav Šebkovice Štěměchy Štěpkov Tasov Tavíkovice Trnava Třebelovice Třebenice Třesov Valdíkov Valeč Rohy 52, Rudíkov, Rokytnice nad Rokytnou 67, Rokytnice n. R., Rouchovany 35, Rouchovany, Rudíkov 2, Rudíkov, Římov 1, Stařeč, Náměšť nad Oslavou Sedlec 96, Náměšť nad Oslavou, Ivančice Senorady 120, Mohelno, Slavětice 58, Hrotovice, Slavičky 29, Vladislav, Smrk 30, Vladislav, Jakubské nám. 50, Stařeč, Stropešín 3, Hrotovice, Střítež 34, 1, Náměšť nad Oslavou Studenec 60, Koněšín, Studnice 2, Budišov u e, Náměšť nad Oslavou Sudice 11, Rapotice, Svatoslav 29, Čechtín, Šebkovice 1, Šebkovice, Štěměchy 43, Předín, Budějovice Štěpkov 33, Štěpkov, Velké Meziříčí Tasov 240, Tasov, Moravský Krumlov Tavíkovice 1, Tavíkovice, Trnava 32, 1, Budějovice Třebelovice 76, Třebelovice, Třebenice 58, Lipník u Hrotovic, Náměšť nad Oslavou Třesov 6, Koněšín, Valdíkov 8, Budišov, Valeč 109, Valeč,

55 Vícenice Vícenice Vladislav Vlčatín Výčapy Zahrádka Zárubice Zašovice Zvěrkovice Želetava Budějovice Vícenice 31, Budějovice, Náměšť nad Vícenice 125, Náměšť nad Oslavou, 675 Oslavou Vladislav 76, Vladislav, Vlčatín 1, Rudíkov, Výčapy 79, 1, Náměšť nad Oslavou Zahrádka 6, Náměšť nad Oslavou, Zárubice 5, Lipník u Hrotovic, Zašovice 2, Okříšky, OÚ Zvěrkovice, Budějovice, Budějovice Budějovice nám. Míru 1, Želetava, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Organizační zajištění provozu svazku obcí Skládka TKO Vybudování skládky TKO, vč. všech prací s přípravou stavby výstavbou souvisejících Vybudování sítě sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku obcí Vybudování třídící linky s následným zpracováním vytříděných surovin Vybudování zařízení na využívání bioplynu Vybudování Odpadového centra Petrůvky Pronájem skládky Pronájem sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku obcí Pronájem třídící linky s následným zpracováním vytříděných surovin Provádění rekultivace skládek a starých zátěží Pronájem zařízení na využívání bioplynu Pronájem Odpadového centra Petrůvky monotematický Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Schvalovat, rušit a měnit stanovy svazku formou jednotlivých dodatků. Přijímat opatření ke koncepční činnosti svazku. 55

56 Usnášeníschopnost Představenstvo Usnášeníschopnost Dozorčí rada Volit a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady na prvním zasedání valné hromady. Po volbách do zastupitelstev obcí zvolí valná hromada nové představenstvo a dozorčí radu. K volbě členů těchto orgánů dojde rovněž v případě zániku oprávnění zástupce člena svazku zastupovat obec ve svazku obcí (úmrtím, odvoláním z funkce, odstoupením) Schvalovat vnitřní organizaci svazku obcí, jednací řád a jejich změny. Rozhodovat o přijetí za člena svazku obcí. Brát na vědomí zrušení členství ve svazku obcí. Rozhodovat o vstupu svazku obcí do jiných sdružení. Stanovit výši příspěvku pro obce, vstupující do svazku. Projednávat a schvalovat rozpočet. Projednávat a schvalovat roční závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí. Stanovit finanční příspěvek člena svazku. Schvalovat střednědobý investiční plán. Projednávat zprávy o činnosti za období od minulého zasedání a vyjadřovat se s konečnou platností ke sporným otázkám. Brát na vědomí zprávu o výsledku kontrolní činnosti dozorčí rady. Rozhodovat o zániku svazku obcí a jeho finančního vypořádání. Jmenovat likvidátora svazku. Rozhodovat o všech dalších otázkách, které si vyhradí. Musí být přítomni představitelé zastupující více než 50 % členských obcí. Rozhoduje na základě hlasování většinou hlasů přítomných členů. Je statutárním orgánem a řídí činnost svazku obcí. Rozhodovat o všech otázkách, které nejsou stanovami vyhrazeny valné hromadě. Zabezpečovat účetnictví a předkládat valné hromadě k projednání a schválení roční závěrečný účet. Volit svého předsedu a místopředsedu Podepisovat dokumenty při styku s peněžními ústavy (je třeba podpisu jednoho člena představenstva a ředitele svazku nebo dvou členů představenstva) Řídit svazek obcí tak, aby bylo řádně hospodařeno se svěřeným majetkem. Vybírat a řídit management. Stanovovat ceny za ukládání odpadů na skládce TKO Petrůvky. Rozhodovat o přijetí nových členů a zániku členství ve svazku. Sestavovat střednědobé investiční plány. Předkládat návrhy na změny stanov. Rozhodovat o výši ceny za ukládání tuhého komunálního odpadu. Svolávat zasedání valné hromady. Rozhoduje většinou hlasů svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování předmětu činnosti svazku obcí 56

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Karlovy Vary 1 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Olomouc 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mariánské Lázně 1

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Uničov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Dačice 1 1 Obecné

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 96/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-29 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

ORP Moravské Budějovice

ORP Moravské Budějovice Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Budějovice 1 1 Obecné

Více

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Jihlava # Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Zbinohy POLNÁ Záborná Kalhov Dobronín Ústí Větrný Jeníkov Smrčná Dobroutov Ždírec

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č.

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č. STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Znění Stanov schválené s účinností ode dne... Stanovy v tomto znění nahrazují od uvedeného data původní znění Stanov svazku z 21.12.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata Část první Obecná ustanovení čl. 1 Založení svazku obcí a jeho členové 1. Dobrovolný svazek obcí Blata je založen podle ustanovení 46 odst. 2, písm. b) zákona č.

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Lysá nad Labem 1

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014

Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014 VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Z Á P I S ze zasedání 33. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE konaného dne 4. 4. 2014 Přítomni: V řádném termínu počet obcí 53 (119 hlasů) nebylo

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1.

Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1. VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2013 v tis. Kč 5.1. č. ř. č.ú. Text 1 33 VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB VP Studenecko - splátka úvěru ČMZRB 1 456 SVAZEK

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ivančice 1 1 Obecné

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jeseník 1 1 Obecné

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové

STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové dle 19 občanského zákoníku a dle zákona č. 83/1990 sb., o sdružování občanů I. Název a sídlo 1. Tenisový klub SK Tenis v Hradci Králové (dále jen SKT) je

Více

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 -

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Asociace provozovatelů kin STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Preambule Asociace provozovatelů kin je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rýmařov 1 1 Obecné

Více

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka I. Názvy a sídla členů svazku Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka tvoří tito členové: 1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bydžov 1 1 Obecné

Více

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER Název

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

790200 Třebíč-Jihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí od 9.5.2016 do 10.12.2016

790200 Třebíč-Jihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí od 9.5.2016 do 10.12.2016 Třebíč-ihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí.. do.. Přepravu zajišťuje: TRAO-BUS, s.r.o., Komenského nám., Třebíč, tel., www.icomtransport.cz/trado-bus/, info.trebic@icomtransport.cz R R H Třebíč

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2 Tab. příl. 1. Tab. příl. 1. Zařazení do LFA a průměrná cena zemědělské půdy podle katastrálních území v okrese Jihlava k 1. 1. 2005 Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v Kč/m 2 Antonínův Důl O 3,41

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku

ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku Úplné znění ke dni 12. prosince 2015 Čl. I Název a sídlo Spolku 1. Spolek nese název Česká šipková organizace, z. s. (dále také jen Spolek či ČŠO ), používá

Více

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Článek I. Základní ustanovení 1. Jihočeská centrála cestovního ruchu je zájmovým sdružením právnických osob (dále jen sdružení ) podle 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 10/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 13.listopadu 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo. ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek )

Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo. ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek ) 1 Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo Název: ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek ) Megistracc provedena Sídlo: Jana Masaryka 628/33, 120 00

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Odry 1 1 Obecné informace

Více

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Rok vykázání LHE: ORP: Identifikační údaje vlastníka/nájemce odevzdávajícího LHE: Jméno vlastníka lesa(jméno, příjmení, titul) nebo (název firmy)

Více

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost F 442 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik, Brno 1953-1966 1 - Přístupný 322 1029 F 385 Bioveta, n.p. Ivanovice na Hané 1918-1984 2 - Částečně přístupný 358, 2424 591 Družstvo pro zvelebení zemědělské

Více

Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice. 3.12.2015 Ing. Roman Hanák

Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice. 3.12.2015 Ing. Roman Hanák Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice 3.12.2015 Ing. Roman Hanák Aktualizace Jakostního modelu nad VD Dalešice a jeho rozšíření pod VD Dalešice základní

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). b) Sídlem spolku je Mateřská škola Brno, Šrámkova 14,

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v LDT Doubrava Stará

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ID: FV02726 Název dotačního programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 Nedoporučené Identifikátor FV02726.0002 FV02726.0003 Název žadatele Havlíčkův Brod Havlíčkův

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Sdružení měst Česká inspirace, je svazek obcí, založený podle 46-55 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Sdružení měst Česká inspirace, je svazek obcí, založený podle 46-55 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). STANOVY SDRUŽENÍ MĚST ČESKÁ INSPIRACE Sdružení měst Česká inspirace, je svazek obcí, založený podle 46-55 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 1 Název Sdružení měst užívá názvu Česká inspirace.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

ORP Frýdlant nad Ostravicí

ORP Frýdlant nad Ostravicí Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ostravicí 1 1 Obecné

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Analýza dopravní obslužnosti

Analýza dopravní obslužnosti Analýza dopravní obslužnosti Část C1 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nová Paka 1 1 Obecné

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí.

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. zpravodaj 05 2014 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. REGIONEM RENESANCE ZDRAVĚ UŽIJTE SI SPOLEČNĚ S NÁMI NAŠE KVĚTNOVÉ AKCE MAS Třešťsko připravila v

Více

ORP Moravský Krumlov

ORP Moravský Krumlov Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Moravský Krumlov

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

ORP Frenštát pod Radhoštěm

ORP Frenštát pod Radhoštěm Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Podbořany 1 1 Obecné

Více

K H n e t. i n f o, z. s., H a v ířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186

K H n e t. i n f o, z. s., H a v ířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186 STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU KHnet.info, z. s. Čl. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zapsaný spolek s názvem KHnet.info, z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více