J E D N O D U C H É M U Č E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J E D N O D U C H É M U Č E N Í"

Transkript

1 Č á s t p á t á J E D N O D U C H É M U Č E N Í Dobrovolné přemáhání bolesti je největším důkazem naprosté podřízenosti a bezvýhradné odevzdanosti otrokyně do vůle jejího Pána. Podstatou jednodušších praktik založených na mučení je především přemáhání přirozeného strachu ve vědomí otrokyně, nikoli tedy její mučení samotné! Otrokyně musí přesný postup mučení předem detailně znát - a čím je mučení bolestivější, tím je pak její přirozený strach větší. Pán otrokyni na každé mučení předem připravuje a přitom se snaží co nejvíc vystupňovat její obavy a strach z nastávající bolesti. Během praktiky je absolutním požadavkem ochrana zdraví otrokyně; na jejím těle nesmí dojít k sebemenšímu poranění! Mučení otrokyně v sebepřemáhacím sexu tedy nikdy není cílem, ale pouze prostředkem, jak na nejvyšší míru vystupňovat její nepředstírané sebepřemáhání; proto tato stať obsahuje několik jednoduchých způsobů, jak kultivovaně, vcelku bezpečně a přitom rafinovaně mučit nahou otrokyni s využitím běžných předmětů, vyskytujících se prakticky v každé domácnosti. Každé takové praktice musejí předcházet pečlivé přípravy: úprava místnosti a obvykle i společný výběr nástrojů včetně jejich přípravy a rozmístění na místa. Přípravám k mučení je třeba dát eroticky co nejdráždivější ráz - a je velmi důležité, aby otrokyně již od počátku příprav jasně věděla, že mučení se po jejich skončení opravdu v plném rozsahu uskuteční! Až na výjimky uvedené v textech je nutné nahou otrokyni před všemi způsoby mučení náležitě pohlavně rozdráždit. Pán (mučitel) rozdražďuje svou otrokyni před mučením buď manuálně nebo před ním otrokyně v určené posici - podle jeho strohých povelů nepředstíraně onanuje. Mučení pak musí většinou po rázném přerušení dráždění nebo onanie, tedy ve stavu, kdy už je otrokyně náležitě pohlavně rozdrážděná, skutečně následovat. Už od začátku příprav k praktice, zejména během bezprostředně předcházejícího pohlavního dráždění či její onanie, je nutné s otrokyní o nadcházejícím mučení co nejčastěji hovořit, rozebírat s ní do podrobností různé situace, ke kterým během praktiky dojde a připomínat jí její povinnosti; cílem tohoto dráždivého dialogu je co nejvíc vystupňovat její strach z nastávajících bolestí. Čím více při jejím rozdražďování před začátkem mučení vzrůstá její pohlavní vzrušení, tím by měl být dialog ostřejší; Pán by jí měl dávat různé dráždivé otázky, na které otrokyně poslušně odpovídá a vzrušeně zdůrazňuje, že se na mučení těší. Během dráždění nebo onanie bezprostředně před mučením Pán otrokyni opět zopakuje jeho podrobný postup, připomíná jí bolesti, které ji zanedlouho čekají, důrazně ji upozorňuje na její povinnosti, případně ji zkouší, zda přesně ví, jak se má při mučení chovat, co má v určitých momentech dělat, jak má reagovat, a dráždivými otázkami rafinovaně zkouší její oddanost. Smysl mučení je totiž právě v psychickém sebepřemáhání otrokyně během dlouhých příprav, v rafinovaném odkládání bolestivého úkonu záměrným prodlužováním a ztěžováním jemu předcházejícího dráždění či onanie a v dráždivém dialogu o jejím neúprosně se blížícím utrpení! Otrokyně musí už od začátku příprav nastávající mučení intenzivně vnitřně prožívat! Když ji Pán začne před mučením sexuálně dráždit, celá se před ním úplně uvolní, soustředí se na svou stoupající pohlavní rozkoš, nechá se od něho rozdráždit do maxima a jak během dráždění nebo onanie, tak po náhlém přerušení poslušně plní všechny jeho rozkazy a vykonává uložené úkoly. Jednotlivé způsoby mučení je samozřejmě možné podle úvahy Pána spojovat do ucelených postupů a vytvářet z nich poměrně dlouhé, třeba celovečerní souvislé programy. Nikdy však nelze v souvislosti s mučením zapomenout na průběžné pohlavní vydražďování otrokyně; proto je třeba prokládat podobné programy jejím drážděním nebo onanií co nejčastěji. Program takových praktik musí být podrobně připraven písemně a otrokyně by měla při jeho sestavě s Pánem spolupracovat; zásadně však musí být s programem praktiky předem přesně seznámena a vyslovit s ním svůj bezvýhradný souhlas, případně ho ještě může (již úplně nahá) bezprostředně před začátkem praktiky nebo v jejím úvodu na znamení souhlasu podepsat Orgasmus otrokyně je v období před uskutečněním praktiky založené na jejím mučení krajně nevhodný, proto by měla před každým mučením dodržet po přiměřeně dlouhou dobu naprostou pohlavní abstinenci - tím delší, čím je mučení bolestivější a jeho postup náročnější - a pak předstoupit před svého Pána (mučitele) náležitě nadržená - eroticky (vnitřně) vzrušená a třeba i tělesně rozdrážděná, ale nevybitá!

2 V úvodu přípravy po svléknutí otrokyně donaha zcela postačí její běžná hygiena, nalíčení a úprava vlasů. Těsně před vstupem do místnosti by si měla úplně připravená otrokyně rozdráždit prsní bradavky tak, aby je měla při nástupu před Pána viditelně zduřelé. Celkový ráz a atmosféru v místnosti je vhodné zdůraznit způsobem osvětlení. Úplně nahá otrokyně předstoupí v předem určeném momentě začátku praktiky, s vědomím co ji čeká, na určené místo před Pána, vypne se před ním do Pozoru a poslušně mu ohlásí, že je připravena. Pán jí většinou nejprve položí několik dráždivých otázek a celou si ji důkladně prohlédne, nahá otrokyně se pak obvykle podle povelů Pána rozcvičí a na jeho další rozkaz ulehne do základní posice na velký stůl nebo zaujme určenou posici k začátku onanie. Otrokyni ležící v základní posici začne Pán po přiměřeně dlouhém období "absolutního klidu" rafinovaně dráždit přes poštěváček; případně před ním otrokyně začne podle jeho povelů náruživě onanovat. Od chvíle, co se otrokyně zřetelně vzruší, s ní Pán vede dráždivý dialog o nastávajícím mučení s cílem rozdráždit ji co nejsilněji a ne co nejrychleji. Pán přitom pozorně sleduje její reakce a usměrňuje jak způsob dráždění (resp. její onanie), tak průběžný dialog tak, aby se otrokyně pozvolna skutečně mohutně rozdráždila - rozhodně by neměla dojít na pokraj předorgastické extase dříve než za minut! Pokud před jednoduchými praktikami byla otrokyně povinna během dráždění či onanie demonstrovat Pánovi své sebepřemáhání plněním mnoha rafinovaných rozkazů, povelů a úkonů a tím mu dokazovat svou naprostou odevzdanost, platí to při dráždění a onanii před mučením dvojnásobně. Pán proto strohými povely nařizuje drážděné nebo onanující otrokyni plnění stále složitějších a namáhavějších úkolů, striktně trvá na jejich bleskovém perfektním splnění, a soustavně stupňuje její nepředstírané sebepřemáhání až do krajnosti. Pán musí samozřejmě dbát, aby nahá otrokyně byla během vydražďování před mučením pořád prudce pohlavně rozdrážděná a udržuje ji pokud možno neustále těsně na pokraji předorgastické extase. Tímto způsobem může Pán rafinovaně prodlužovat dráždění nebo onanii nahé otrokyně před mučením na několik dlouhých desítek minut a podle momentálního stupně jejího rozdráždění ji ráznými povely nutit k plnění různých náročných a namáhavých úkolů. I zdánlivě jednoduchá až triviální praktika tím dostane nesmírně vzrušující ráz a často pak trvá poměrně dlouho; otrokyně tedy má dostatek možností - zejména pokud jasně ví, co bude nakonec následovat - procítit svou absolutní odevzdanost do rukou Pána ještě před začátkem mučení naprosto dokonale, stejně jako dostatek příležitostí mu ji naplno nepředstíraně projevit. V případě nutnosti, tedy pokud pohlavní rozkoš otrokyně stoupá (třeba z důvodu předchozí dlouhé pohlavní abstinence) nepřiměřeně rychle, může Pán občas její dráždění nebo onanii přerušit a ponechat rozdrážděnou otrokyni po určitou dobu opět nehybně roztaženou v "absolutním klidu". Postup většiny následujících praktik je založen na záměrném odvracení pohlavního vyvrcholení otrokyně "na poslední chvíli" otrokyní samotnou - a jako základní prvek postupu proto bude v textech praktik často opakován. Před některými poměrně jednoduchými způsoby mučení ovšem lze přerušit dráždění již prakticky kdykoli poté, co se vzrušení nahé otrokyně začne - po překonání oné "hluché fáze" - znova zřetelně stupňovat a otrokyně se začne zjevně blížit k předorgastické extasi. Rozhodně není v těchto případech nutné její extasi pokaždé prodlužovat a přivádět otrokyni až na úplný pokraj orgasmu (k jeho "spouštěcímu bodu"); nejvhodnější je přerušovat její dráždění (onanii) přibližně uprostřed předorgastické extase. Jakmile Pán sezná, že otrokyně už je dostatečně pohlavně rozdrážděna, bez sebemenšího předchozího upozornění najednou její dráždění (onanii) rázně přeruší a začne s jejím mučením. Na přerušení dráždění musí nahá otrokyně vždy zareagovat bleskovým vzepnutím těla jako na povel "Pozor!": v "základní posici" vleže na stole rozhodit nohy do maxima, vycenit Pánovi krajně rozdrážděné přirození, napnout ruce do vzpažení za hlavu, případně mu dát dráždivým výrokem najevo svou absolutní pokoru a oddanost, nebo ho dokonce sama k mučení vzrušeně vyzvat - a pak už jen oddaně čekat na bolest Po každém mučení však je nezbytné otrokyni aspoň jednou důkladně pohlavně vybít!

3 M U Č E N Í B Ě Ž N Ý M I D O M Á C Í M I P Ř E D M Ě T Y = " N Á S T R O J I " Jakmile se otrokyně naučí ovládat přirozené reflexy, může ji Pán začít rafinovaně mučit a používat k tomu zpočátku například různé předměty z běžného vybavení každé domácnosti; v dalším textu souhrnně pojmenovanými "nástroje". Používání těchto předmětů k mučení otrokyně je poměrně dostupné, mnohdy velice efektní a proto velmi oblíbené. Zpravidla však není nutné mučit ji formou delší ucelené praktiky, ale je vhodné spojovat různé způsoby takového mučení do ucelených postupů; samostatně snad jen pro krátkodobé zpestření intimního života nebo jako určitou průpravu k delší praktice. K mučení silně rozdrážděné otrokyně na pohlavních orgánech a na prsech lze použít třeba různé "nástroje" z její manikury (snad kromě nůžek na nehty). Obzvlášť zajímavé je jejich využití k jemným, ale neobyčejně bolestivým úkonům na nejcitlivějších místech intimních partií jejího nahého těla, zejména na vzrušením zduřelých bradavkách prsů, v rodidlech a především v bezprostředním okolí poštěváčku! Mučit nahou otrokyni na rozdrážděných rodidlech, prsech a dalších místech těla je možné třeba příborem: opatrně ji píchat do citlivých míst v rodidlech a případně i do prsů vidličkou, různě jí manipulovat na rodidlech příborovým nožem (ale neporanit!) atd. Stejně tak je možné používat k jejímu (samozřejmě zcela bezpečnému) mučení vývrtku, malou úzkou, nejlépe kovovou trubičku, injekční stříkačku (bez jehly!), vánoční prskavku a další obdobné předměty. Docela zajímavé je mučení dostatečně roztažené a pohlavně rozdrážděné nahé otrokyně na a v konečníku (případně i na rodidlech) delší úzkou trubičkou o průměru cca 3-5 mm, například tužkou, kterou ji Pán opatrně zasunuje do těla. Ještě lepší je, pokud je tato trubička dutá (třeba obal patentní tužky). Velice efektní je mučení velkou polévkovou lžící, kterou je možné pronikat otrokyni hluboko do pochvy, ovšem je nutno ji držet pokud možno svisle, tedy okraji ve směru její stydké rýhy, nikoli na šíř ; i to je mimochodem nesmírně bolestivé, ovšem relativně bezpečné a vyžaduje to od mučené otrokyně nejen krajní sebepřemáhání, ale i dokonalou spolupráci. Podrobnosti postupu mučení záleží jen na fantazii partnerů (především Pána otrokyně) a jejich případné dohodě. Ovšem i v tomto případě by otrokyně měla postup svého mučení předem výslovně odsouhlasit! Při mučení otrokyně nástroji platí stejně jako při všech dalších postupech dvě zásadní kriteria: absolutní bezpečnost otrokyně a její nepředstíraný požitek! Základní možnosti sebepřemáhacího mučení otrokyně domácími nástroji a pomůckami jsou uvedeny se stoupající gradací - tedy stále "hrůznější" nástroje, způsoby mučení a tedy stále větší bolest - s tím, že každý způsob mučení lze samozřejmě praktikovat i jak samostatně, tak je spojovat do ucelených postupů. Všechny nástroje a pomůcky je samozřejmě nutné k mučení pečlivě připravit: musejí být nejen dokonale čisté, ale - pokud to je možné - i sterilizované. Přípravu nástrojů ke svému mučení, zejména jejich sterilizaci, může pod dohledem Pána provádět i sama otrokyně. Před začátkem mučení se otrokyně náležitě připraví a přesně v předem určeném okamžiku vstoupí úplně nahá do připravené místnosti, přejde na určené místo před Pána, postaví se před něj a vypne se před ním do Pozoru. Vlastní průběh bezprostřední přípravy otrokyně k dráždění před začátkem mučení záleží na uvážení Pána. Aby si otrokyně i její Pán mohli tyto bezesporu krajně dráždivé chvíle před začátkem mučení dostatečně vychutnat a prožít, měly by být "přípravy" před bolestivějšími způsoby mučení co nejdelší a nejdráždivější, měly by mít poněkud slavnostnější ráz a Pán by přitom měl vést s otrokyní dráždivý dialog o tom, co ji čeká. V momentě vstupu otrokyně do místnosti musí být všechny potřeby k mučení připraveny na viditelném místě, nejlépe na pomocném stolku poblíž velkého stolu, na kterém bude mučena (obdobně jako nástroje před chirurgickou operací) tak, aby je při svém vstupu dobře viděla! Před mučením ji musí Pán i v tomto případě náležitě pohlavně rozdráždit - její onanie je tentokrát poměrně nevhodná.

4 Mučení nahé otrokyně předměty z výbavy domácnosti I k tomuto mučení se musí otrokyně předem připravit a pak předstoupit úplně nahá před Pána. Ten si nahou otrokyni vypnutou v přísném Pozoru nejprve důkladně prohlédne; při prohlídce jejího rozkroku se samozřejmě na chvíli skloní, zatímco otrokyně se před ním (na jeho povel) široce rozkročí, případně oddaně vzpaží ruce vzhůru nad hlavu - po skončení prohlídky rodidel se opět poslušně vypne do Pozoru. Po důkladné prohlídce jejího těla Pán otrokyni stručně zopakuje postup jejího mučení a položí jí několik dráždivých otázek; během tohoto dialogu jí může postupně ukázat připravené nástroje a vyzvat ji, aby si je zblízka dobře prohlédla a sama si podrobně zkontrolovala jejich stav, respektive čistotu. Bezprostředně před začátkem se nahá otrokyně většinou před Pánem důkladně rozcvičí, pak se opět vypne do Pozoru, ohlásí mu, že je připravena k mučení a na jeho povel ulehne do "základní pozice" na velký stůl, roztáhne mohutně nohy a vzpaží napnuté ruce nad hlavu. Před mučením rodidel je nutné po ulehnutí nahé otrokyně na stůl před začátkem dráždění dostatečně podložit její rozkrok. Důvodem je nejen skutečnost, že pohlavní dráždění otrokyně s vysoko podloženým rozkrokem je mnohem delší a její celková rozkoš nesrovnatelně silnější, ale i to, že k efektnímu a přesnému vykonání většiny úkonů musí mít otrokyně dokonale přístupná rodidla a tedy úplně vypnutý rozkrok. Důležité je i důkladné promazání rodidel otrokyně před začátkem dráždění, které pak musí být nejen co nejdelší, ale pro otrokyni co nejpříjemnější. Pán jí proto bezprostředně po podložení rozkroku pečlivě promaže rodidla, zejména poštěváček a jeho okolí, vhodným zvlhčujícím krémem. Po dokončení veškerých příprav by měl Pán zavelet "Pozor!" a úplně připravenou otrokyni si může ještě znova detailně prohlédnout, především v rozkroku Délka následujícího období "absolutního klidu" by měla odpovídat náročnosti nastávajícího mučení. Pán s ní může po celou dobu vést dráždivý dialog, případně jí dát před oči připravený nástroj a umožnit jí, aby si ho těsně před "použitím" ještě jednou prohlédla - samozřejmě pouze očima! Záleží jen na jeho úvaze, zda jí i v této době, kdy již zcela připravená a roztažená před ním na stole nehybně vypíná tělo a dívá se upřeně vzhůru, položí několik dráždivých otázek - pokud možno takových, které od ní vyžadují jednoslabičnou odpověď: "Ano" - "Ne" - "Rozumím" - "Jistě" a podobně; nahá otrokyně však musí mít po celou dobu absolutního klidu pohled upřený nehybně vzhůru. Před začátkem dráždění položí Pán nahé otrokyni jemně ruku dlaní na břicho, a zatímco se mu otrokyně dívá upřeně do očí, přejíždí jí citlivě rukou po těle a rozdráždí jí prsní bradavky - a jakmile jí úplně zduří, ztvrdnou a otrokyně před ním začne na stole dávat jasně najevo první známky vnitřního vzrušení, sjede jí rukou pomalu do rozkroku, nahmátne jí poštěváček a začne s jeho rafinovaným drážděním. V okamžiku začátku mučení musí být otrokyně skutečně mohutně pohlavně rozdrážděná. Pán ji proto musí před mučením vydražďovat velice důkladně, pozvolna a podle vlastního uvážení její dráždění občas přerušovat, zejména když zjistí, že její pohlavní vzrušení stoupá do blízkosti orgasmu. Dráždění otrokyně před mučením musí trvat vždy co nejdéle! Nahá otrokyně si musí být ve chvíli, když cítí, že se začíná blížit k vyvrcholení, vždy vědoma toho, že vzápětí může být mučena; proto lze s jejím sebepřemáhacím mučením začít teprve tehdy, když umí stupeň svého momentálního vzrušení dávat Pánovi svým celkovým chováním a přirozenými reakcemi nahého těla naprosto jasně najevo. Pokaždé, když Pán dráždění otrokyně náhle přeruší, musí se mu nahá otrokyně viditelně odevzdat do vůle a oddaně mu vypnout celé nahé tělo, především rozhodit nohy do úplného maxima (aby Pánovi umožnila dokonalý přístup ke svým rodidlům), napnout ruce vzpažené nad hlavou, upřít pohled nehybně vzhůru nad sebe - a pak po celou dobu, co ji Pán bolestivě mučí, nehybně držet, kousat se do rtů, sténat, případně křičet. Pán může její mučení i tentokrát prokládat opakovaným rozdražďováním otrokyně před orgasmus, který by jí měl povolit až po úplném ukončení jejího mučení.

5 M U Č E N Í V A Ř E Č K O U Vařečka má v sebepřemáhacím sexu význam hlavně pro mučení otrokyně na a v konečníku, stejně jako například pevná úzká trubička; k mučení rodidel se příliš nehodí, na mučení pochvy je moc úzká. Přesto má určité využití i v širším měřítku, jak je patrné z následujícího textu. I následující způsob sebepřemáhacího mučení je naprosto jednoduchý, téměř triviální - Pán krajně rozdrážděnou otrokyni mučí citlivými - jednotlivými - úhozy vařečkou přes nejintimnější místa jejího těla. Klasické mučení vařečkou - úhozy Úplně nahá otrokyně předstoupí před Pána, vypne se a po úvodních formalitách a důkladné prohlídce těla se případně rozcvičí a ulehne na velký stůl do základní posice. Během dráždění a při následném mučení leží úplně nahá otrokyně jako obvykle poslušně roztažená na velkém stole; místo manuálního dráždění na stole může podle povelů Pána v libovolné posici náruživě onanovat. Po rázném přerušení dráždění vydrážděná otrokyně rozhodí nohy od sebe a nabídne Pánovi k úhozu svá rodidla, kam zpravidla také směřuje první úhoz. Mohutně rozdrážděnou otrokyni Pán může vleže na stole vzápětí - vždy však co nejdřív - uhodit vařečkou do rozkroku přes stydké pysky, do slabin, přes podbřišek, přes poslušně vypnuté břicho, přes prsy a jejich mohutně zduřelé bradavky; nakonec po úplném rozevření rodidel i mezi stydké pysky nebo dokonce přímo přes poštěváček. Jindy může vzrušená otrokyně na povel zvednout nohy vzhůru, přitáhnout je koleny k tělu a Pán ji pak uhodí vařečkou přes vypnutou zadnici. Další úhozy Pán většinou otrokyni "předhlašuje"; při sebepřemáhacích praktikách pak otrokyně nejen že nesmí dát sebeméně najevo případný strach, ale ihned musí sama nastavit rodidla či jinou určenou část těla vstříc úhozu! Po prudkém vydráždění může otrokyně současně s rázným přerušením dráždění bleskově seskočit ze stolu a vypnout se před Pánem do předem určené posice - většinou do stoje rozkročmo - a bezbranně vzpaží nebo rozpaží ruce vzhůru. Pán ji potom mučí citlivými úhozy vařečkou přes zadek, prsy, břicho, podbřišek a vnitřní strany stehen, občas ji může uhodit zespoda i přímo přes pohlaví. Pokud otrokyně už od začátku před Pánem onanuje, může ji Pán občas uhodit přes zadek i přímo během onanie. Jinak jí může kdykoli během onanie v jakékoli posici najednou rázně zavelet "Stop!", otrokyně bleskově přeruší onanii a vypne se vstříc Pánovi (úhozu), při onanii vstoje se jediným pohybem poslušně vzepne do výponu (pokud možno na špičkách) s rukama nad hlavou - a zatímco se upřeně dívá přímo před sebe, může ji Pán mučit citlivými úhozy přes její bezbranně vypnuté nahé tělo, samozřejmě s obzvláštním důrazem na jeho nejcitlivější místa, hlavně prsy a pohlaví. Po jednom, případně několika zřetelně oddělených úhozech Pán otrokyni stroze nařídí, aby před ním opět začala vášnivě onanovat. Takto je možné postupovat jak během dráždění, tak při onanii prakticky neomezeně dlouho a vždy, když otrokyně pocítí nastupující orgasmus a poslušně dá Pánovi celým tělem najevo okamžik začátku předorgastické extase, rázným úhozem do jejího podbřišku nemilosrdně srazit její pohlavní vzrušení na minimum. Onanii je samozřejmě nutné předtím přerušit rázným povelem "Stop!" - krajně rozdrážděná otrokyně musí poslušně vypnout podbřišek a tím ho doslova nabídnout Pánovi k úhozu Obdobně lze postupovat při onanii otrokyně v různých jiných posicích a polohách. Nakonec Pán přivede nahou otrokyni k orgasmu; během předorgastické extase ani po dobu jejího orgasmu by ji však už bít vařečkou neměl.

6 Mučení vařečkou v konečníku zezadu - v předklonu vkleče rozkročmo na stole Následující klasické mučení vařečkou je vlastně určitou formou výprasku, takže je ho možné občas používat jako trest. Pán při něm pohlavně rozdrážděnou nahou otrokyni, klečící před ním rozkročmo v předklonu na stole, mučí jak energickými pohyby vařečkou v jejích útrobách, tak citlivými, zřetelně oddělenými úhozy přes vypnutou zadnici; zatímco ji mezitím průběžně dráždí podhmatem zezadu mezi široce rozkročenýma nohama na poštěváčku. Použitá vařečka by měla být dlouhá asi centimetrů, silná cca centimetr, při jejím předpokládaném zavádění do pochvy otrokyně by neměl být její opačný konec širší než 3 cm! Nahá otrokyně předstoupí před Pána a dráždivě se vypne. Během úvodního rozhovoru ji Pán nechá podrobně prohlédnout vařečku připravenou k jejímu mučení, po krátké prohlídce svého nahého těla se před ním otrokyně rozcvičí a pak na jeho pokyn ulehne na velký stůl. Na stole se otrokyně ihned otočí, klekne si do předklonu a opře se o stůl buď dlaněmi napjatých rukou (v takovém případě má trup téměř vodorovně) nebo o lokty (kdy má trup skloněný rameny šikmo dolů), na povel Pána se v předklonu na stole široce rozkročí a vypne zadnici. Velmi efektní je její vypnutá zadnice zejména v předklonu s oporou na lokty! Pán coby mučitel otrokyni nejprve podhmatem rozdráždí na poštěváčku, případně může předkloněná jednou rukou onanovat, a po rázném přerušení dráždění, případně onanie (nebo také během jejího nepřetržitého usilovného onanování) jí rozevře půlky, důkladně jí promaže řitní otvor a pak jí začne pozvolna zasunovat vařečku do konečníku. Zatímco nahá otrokyně v předklonu nehybně drží a stále se dívá dopředu (!), Pán jí pomalu zavádí vařečku stále hlouběji a hlouběji do těla (minimálně 5 centimetrů!) Jakmile je Pán s hloubkou zavedení vařečky do konečníku otrokyně spokojen, začne ji podhmatem mezi jejíma roztaženýma nohama opět dráždit na poštěváčku, případně jí dá rozkaz k obnovení onanie. Když se nahá otrokyně opět zřetelně pohlavně rozdráždí, začne jí Pán vařečkou v konečníku hýbat stále silněji jak dovnitř a ven, tak do stran, občas vařečku z jejího konečníku vytáhne a začne ji razantně bít přes vypnutou zadnici. Nahá otrokyně musí zůstat poslušně vypnutá, především musí stále úplně vypínat zadnici, případně se prohýbat v zádech a po celou dobu mučení se dívat upřeně přímo před sebe. Po celou dobu se nesmí ani hnout, takže na bolest může po každém úhozu reagovat - stejně jako na prudké pohyby vařečkou ve svých vnitřnostech - pouze sténáním, případně hlasitými výkřiky. Onanující otrokyně musí na příkaz Pána před ním průběžně onanovat i během mučení. Občas může Pán zavést nahé otrokyni vařečku zezadu i do pochvy a i tam s ní více či méně silně pohybovat; na rozdíl od mučení konečníku může Pán zkusit zavést jí vařečku do pochvy i opačným (širokým) koncem; ovšem zásadně jí musí takto zavádět vařečku rovnoběžně se stydkou rýhou (v této posici tedy svisle), nikoli na šířku, kdy hrozí natržení poševního otvoru! Do konečníku je možné zavádět vařečku pochopitelně jen úzkým koncem (rukojetí). Po náležitém promučení otrokyně její Pán mučení přeruší, znova jí promaže anální otvor a začne otrokyni - pokud neonanuje - opět dráždit podhmatem na poštěváčku. Spolu s pokračujícím mučením Pán nahou otrokyni postupně vydražďuje stále silněji, před závěrem zásadně až do předorgastické extase, případně dbá, aby se před ním onanováním takto stále víc vydražďovala sama. Nakonec Pán své nahé otrokyni umožní, aby se i s vařečkou hluboko ve svých vnitřnostech (je lhostejné, zda v konečníku nebo v pochvě) vydráždila až k orgasmu. Otrokyně se však musí ze všech sil snažit, aby i v této situaci dala Pánovi jasně najevo nástup předorgastické extase ve svém těle, vzápětí i případné překonání spouštěcího bodu a vždy nejen první ale i všechny další orgastické stahy svého těla. Avšak nejen po celou dobu mučení, ale i během závěrečného vydražďování se musí stále dívat upřeně před sebe; v žádném případě nesmí ani na okamžik otočit hlavu a pohlédnout na Pána nebo na někoho z dalších případných přihlížejících! Teprve když orgasmus v těle nahé, nehybně předkloněné otrokyně odezní, Pán jí pomalu vytáhne vařečku z těla, případně ji ještě několikrát plácne přes vyceněnou zadnici a vařečku odloží. Jakmile otrokyně vstane ze stolu, je její povinností ukojit Pána a to způsobem, o který ji požádá, pak může případně požádat i ona o další orgasmus.

7 Mučení vařečkou v konečníku zepředu vleže Následující poměrně efektní mučení otrokyně vyžaduje její naprostou kázeň a dokonalou spolupráci s Pánem. Je sice o něco méně dráždivé než předchozí v předklonu, ale i tak je velice efektní, protože Pán při něm vidí nahou otrokyni zepředu a může tedy sledovat i výraz jejího obličeje Nahá otrokyně nastoupí před Pána do Pozoru, dráždivě se před ním vypne a po krátkém dialogu o následujícím mučení si ji Pán vstoje celou důkladně prohlédne a osahá - především na intimních místech těla. Po případném rozcvičení podle povelů ulehne nahá otrokyně na velký stůl do základní posice: maximálně roztáhne nohy a vypne mu vstříc přirození, vzpaží napjaté ruce vzhůru za hlavu a upře pohled do stropu. Během následujícího období absolutního klidu, kdy nahá otrokyně leží nehybně roztažená na stole, si Pán připraví a případně otrokyni ukáže vařečku; přitom s ní může zavést dráždivý rozhovor. Po několika minutách klidu Pán přistoupí, položí nehybně vypnuté otrokyni ruku na břicho, chvíli jí přejíždí po těle od prsů po stehna, pak se najednou zastaví na jejím poštěváčku a začne ho intensivně dráždit; anebo odstoupí a vzápětí jí dá strohý rozkaz k zahájení onanie. Pán ji pak intensivně dráždí na poštěváčku nebo pozorně sleduje její otrockou onanii, po zřetelném rozdráždění otrokyně najednou dráždění rázně přeruší, případně jí dá povel, aby sama bleskově přerušila onanii. Prudce rozdrážděná otrokyně, roztažená před ním vleže na stole bleskově zareaguje: ihned nejen maximálně rozhodí nohy, ale současně je zvedne vzhůru, ohne je a přitáhne "na doraz" koleny k tělu (k prsům) a tím Pánovi poslušně vypne vstříc zadnici. Onanující otrokyně bleskově odtáhne ruce z přirození a potom může třeba pokračovat v dráždění (mnutí) prsních bradavek konečky prstů; Pán jí před a během následujícího mučení stroze velí (přikazuje), jak silně nebo rychle si je má mnout. Nahá otrokyně musí mít ohnuté nohy přitaženy koleny k tělu tak silně, aby měla po celou dobu mučení zadnici naprosto bezmocně vypnutou vstříc Pánovi! Pán jí pak do úplně vyceněného konečníku opatrně zavede užší konec (rukojeť) vařečky, zpočátku jen tak, aby nevypadla, až ji pustí; to však lze mimochodem provést už před začátkem jejího dráždění (onanie) ihned po ulehnutí nahé otrokyně před Pána na velký stůl. Po dostatečném zavedení vařečky do konečníku nahé otrokyně ji začne Pán opět manuálně dráždit, případně jí dá rozkaz, aby před ním znova začala intensivně onanovat. Během dalších krátkých přestávek v dráždění či onanii jí začne Pán postupně zasunovat vařečku hlouběji a hlouběji do konečníku (tlustého střeva); otrokyně však přitom musí zůstat pořád naprosto nehybná, pokud ji Pán nevyzve, aby mu náležitými přírazy rozkrokem na vařečku její zavádění do jejích vnitřností usnadňovala. Náležitě zavedenou vařečkou může Pán začít okamžitě po přerušení dráždění nebo onanie razantně pohybovat ve vnitřnostech rozdrážděné otrokyně a přitom se jí občas dívat do očí; mučená otrokyně se opět nesmí nijak bránit, naopak musí před Pánem nechat bolest poslušně pronikat do těla, reagovat na ni může jen sténáním a případně občasnými hlasitými výkřiky. Mučení otrokyně však lze provádět i přímo během onanie bez jejího sebemenšího přerušení a vyžadovat, aby si bez ohledu na bolest rychle kmitala prsty přes dobře přístupný poštěváček, případně upřeně hleděla mučiteli (Pánovi) do očí. Ani při tomto mučení otrokyně (zepředu) nesmí Pán opomíjet její pochvu, která je v této posici mnohem lépe přístupná než při mučení zezadu. Občas by jí proto měl Pán vytáhnout vařečku z konečníku, uvolnit jí pohled a významně ji otrokyni ukázat (otrokyně by měla při pohledu na vařečku říci Pánovi něco hezkého a dokázat mu tak svoji oddanost). Pán pak neprodleně zasune otrokyni vařečku do pochvy a začne ji mučit ráznými pohyby uvnitř těla; rozhodne-li se zasunout ji do pochvy otrokyně opačným (širokým) koncem, může ji vsunovat opět jen rovnoběžně se stydkou rýhou jejích rodidel - nikdy ne na šíř! Zasunutou vařečkou může v útrobách otrokyně opět pohybovat vcelku libovolně, rasantně a nemilosrdně tak, aby to mučená otrokyně pořádně cítila a přitom jí nařizovat, aby ho sledovala pohledem nebo se mu dívala do očí. I při mučení v pochvě může nahá otrokyně před Pánem usilovně onanovat přes poštěváček. Během mučení Pán nahou otrokyni vydražďuje (respektive nechá ji, aby se vydražďovala) do stále vyššího stupně, v závěru několikrát až do předorgastické extase.

8 Neobyčejně efektní je nařídit rozdrážděné otrokyni vzepnutí do mostu i s vařečkou v pochvě nebo v konečníku. Otrokyně pak na příkaz Pána spustí roztažené nohy dolů na stůl, zapře se o něj rukama a nohama, smyslně se nadlehčí v rozkroku, čímž vypne v těle zavedenou vařečku vstříc Pánovi a jediným prudkým pohybem se před ním vzepne do mostu s úplně roztaženýma nohama. I v této situaci jí může Pán citlivě pohybovat vařečkou v těle - vzepnutá otrokyně přitom musí poslušně držet a případně s ním podle jeho pokynů spolupracovat. Konec mučení otrokyně pozná až podle toho, že Pán její dráždění nebo onanii během extase nepřeruší; během tohoto dráždění či onanie musí mít otrokyně nohy zvednuté vysoko vzhůru přitažené pevně k prsům. I tehdy mu však musí otrokyně dát jasně najevo kromě okamžiku začátku extase i případné překonání spouštěcího bodu a první orgastický stah těla - stejně jako všechny ostatní orgastické stahy a jejich postupné odeznívání - i s vařečkou hluboko ve vnitřnostech (lhostejno zda v konečníku nebo v pochvě); běda však, jestliže Pán sezná, že nohy zvednuté vzhůru nebo dokonce vařečka v pochvě nějak omezila sílu jejího orgasmu! Nejen po dobu mučení, ale i během orgasmu se musí otrokyně dívat upřeně nad sebe nebo hledět Pánovi do očí. Teprve když orgasmus v těle otrokyně odezní, Pán pomalu vytáhne vařečku z těla, případně ji několikrát plácne přes vypnutou zadnici a vařečku odloží. Nahá otrokyně může se souhlasem Pána spustit nohy dolů a zůstat před ním poslušně roztažená ležet v základní posici na stole. Jakmile zmučená otrokyně nakonec vstane ze stolu, je její povinností ukojit Pána a to způsobem, o který ji požádá, pak může případně požádat i ona o další orgasmus.

9 Mučení vařečkou v konečníku zezadu - v předklonu vstoje rozkročmo na zemi u stolu Další poměrně zajímavý a efektní způsob mučení nahé otrokyně je manipulace vařečkou v jejích vnitřnostech, zatímco je vstoje rozkročmo předkloněná s oporou o stůl a vypíná zadnici. Pro mučení pochvy otrokyně vařečkou je však tato posice nevhodná Nahá otrokyně předstoupí před Pána, vypne se před ním do Pozoru a ohlásí mu, že je připravena. Po krátkém dráždivém dialogu a obvyklé důkladné prohlídce svého těla Pánem se před ním otrokyně rozcvičí a pak si stoupne čelem k připravenému velkému stolu. Na povel svého Pána se nahá otrokyně široce rozkročí, na další povel se překloní nad stůl, opře se o něj napjatýma rukama a mohutně vypne zadnici dozadu vstříc Pánovi; ani tentokrát se nesmí nijak otáčet a musí stále hledět přímo před sebe. Po chvilce absolutního klidu Pán náhle přistoupí, nahmátne mezi rozkročenýma nohama otrokyně podhmatem zezadu její poštěváček a začne ji na něm intensivně dráždit, obdobně jako v předklonu vkleče rozkročmo na stole. Otrokyně musí nehybně vypínat zadnici a svým chováním mu přitom dávat jasně své stoupající vzrušení. Když drážděná otrokyně překoná onu hluchou fázi a její pohlavní rozdráždění začne znova viditelně stoupat, Pán její dráždění najednou rázně přeruší, poslušně rozkročená otrokyně mu bleskově zřetelným pohybem úplně vypne (nastaví) zadnici, Pán si vezme do ruky vařečku, druhou rukou jí roztáhne zadnici a opatrně jí zavede vařečku asi dva až tři centimetry hluboko do konečníku (tlustého střeva). Protože zatím vařečka asi příliš v jejím konečníku sama nedrží, Pán přehmátne a začne nahou otrokyni opět dráždit volnou rukou zezadu na poštěváčku. Jakmile se otrokyně znova viditelně rozdráždí, začne jí Pán přímo během dráždění pomalu citlivě zasunovat vařečku dále do těla. Když je Pán s hloubkou zasunutí vařečky do konečníku své otrokyně spokojen (vařečka by už měla držet v jejím těle sama - bez držení), vařečku pustí a ještě chvíli mučenou otrokyni dráždí, náhle její dráždění přeruší a ihned začne v jejích útrobách vařečkou nejprve jemně, postupně však stále razantněji manipulovat - účelem mučení je donutit otrokyni, aby bolestí hlasitě křičela nebo aspoň zoufale vykřikla! Po každém výkřiku otrokyně Pán její mučení aspoň na okamžik přeruší a umožní jí, aby se nadechla (po déletrvajícím mučení krátce vydýchala) a pak ji začne mučit znova. Současně se však Pán musí starat o dostatečné rozdráždění mučené otrokyně; proto když její vzrušení zřetelně poklesne, případně se vlivem bolesti téměř vytratí, přeruší na chvíli její mučení a znova ji náležitě rozdráždí. Postupně ji může mučit vařečkou i přímo během dráždění. V závěrečných fázích mučení by měl Pán několikrát vydráždit nahou otrokyni až do předorgastické extase. Že se Pán rozhodl její mučení definitivně ukončit, pozná otrokyně zase až podle toho, že jednou během její extase dráždění nepřeruší. Nahá otrokyně mu však musí dát i v této posici a s vařečkou hluboko v konečníku jasně najevo překonání spouštěcího bodu (dobře patrným trhnutím) a vzápětí svůj první orgastický stah. Pán ovšem musí nejpozději v okamžiku nástupu její předorgastické extase definitivně ukončit mučení pohyby vařečkou a umožnit jí, aby si mohla i tentokrát dokonale prožít celý orgasmus. Nahá otrokyně mu musí během orgasmu dávat nahým tělem (v této posici zejména dolní polovinou těla, tedy rozkrokem) i všechny další orgastické stahy i jejich postupné odeznívání. Do konečníku zasunutá vařečka však v žádném případě nesmí nijak omezit sílu jejího orgasmu! Když orgasmus v těle otrokyně úplně odezní, Pán pomalu vytáhne vařečku z jejího těla, případně ji ještě několikrát plácne přes vypnutou zadnici a vařečku odloží. Nahá otrokyně se pak může se souhlasem Pána napřímit, otočit se čelem k němu, opět se před ním poslušně vypnout a poděkovat mu za mučení. I tentokrát je potom její povinností ukojit Pána způsobem, o který ji požádá, pak může případně požádat i ona o další orgasmus.

10 M U Č E N Í L E D O V O U Ž Í N K O U Zajímavou variantou jednoduchého sebepřemáhacího mučení je bleskové přikládání ledové žínky na různá místa nahého těla silně rozdrážděné otrokyně, především do jejích rozevřených rodidel. Pán si předem připraví dostatečné množství vychlazené vody (v lednici) - její teplota by neměla přesáhnout 4 C - několik žínek a zvlhčovací krém Otrokyně se náležitě připraví, nalíčí a pečlivě si upraví účes - a pak předstoupí úplně nahá před Pána a vypne se před ním na určeném místě do Pozoru. Po obvyklých úvodních formalitách, prohlídce a případném rozcvičení, ulehne nahá otrokyně na příkaz do základní pozice na stůl. Pán ji může podložit v rozkroku tak, aby ho měla efektně vypnutý vzhůru, případně si ji tam znova zběžně prohlédnout a provlhčit jí klitoris a okolí. Zatímco připravená otrokyně poslušně čeká nehybně vypnutá na stole s široce roztaženýma nohama, Pán si připraví k ruce poblíž stolu větší nádobu s dobře vychlazenou vodou, pokud možno se zřetelnými krystalky ledu, vhodí do ní několik froté žínek, vzápětí jemně položí ruku na břicho nehybně vypnuté otrokyně a postupně začne s jejím pohlavním drážděním. Otrokyně se při prvním doteku jeho prstů na poštěváček uvolní a začne se před ním na stole beze studu celým tělem poddávat stoupající sexuální rozkoši. Jakmile se otrokyně patřičně rozdráždí, Pán její dráždění najednou přeruší a okamžitě přiloží prudce rozdrážděné otrokyni na určité místo jejího těla ledovou žínku, většinou jí však předtím silně roztáhne stydké pysky a rychle přitiskne ledovou žínku do jejích úplně rozevřených rodidel; obzvlášť efektní to je po rozdráždění otrokyně na samý pokraj předorgastické extase nebo až do ní - když dá její nástup celým tělem jasně najevo. Jindy Pán takto mučí otrokyni na prsech. Otrokyně nesmí po přitisknutí ledové žínky dát najevo nejmenší náznak případného pokusu o sebeobranu; naopak musí zdůraznit své otroctví tím, že sama oddaně přimáčkne rodidla na žínku, aby jí ledová voda pronikla do každého jejich záhybu a mohla si mučení plně vychutnat. Stykem rodidel s vodou se do značné míry odstraní jejich přirozená vlhkost; Pán tedy nesmí zapomenout na důkladné promazávání rodidel otrokyně. Po odložení žínky, resp. po jejím vhození zpět do nádoby s ledovou vodou, si Pán rychle osuší ruce a okamžitě začne s novým intenzivním drážděním otrokyně. Při delším mučení ledovou vodou může Pán mezi opakovaným rozdražďováním otrokyně přikládat ledovou žínku i na její zduřelé prsy, do podbřišku a na stehna, případně může silně rozdrážděné otrokyni omývat ledovými žínkami pozvolna celé tělo - od krku a ramen až po lýtka jejích oddaně roztažených nohou. Při souvislém omývání celého těla otrokyně ledovou vodou lze samozřejmě postupně vystřídat několik žínek. Při přikládání žínek a omývání těla otrokyně může Pán řídit její tělesné funkce a např. jí přísně nařizovat, aby před ním poslušně dýchala přesně přikázaným způsobem. Nahá otrokyně mu může dávat najevo své obrovské sebepřemáhání tím, že nijak nezmění nařízený způsob dýchání ani v okamžiku nečekaného doteku ledové žínky na tělo. V závěru tohoto mučení Pán přivede nahou otrokyni k orgasmu, před tím si však připraví do volné ruky ledovou žínku a pozorně ji sleduje; v této souvislosti je dobré, pokud otrokyně umí rozpoznávat spouštěcí bod orgasmu a poslední okamžik před jeho překročením. Pán si během její předorgastické extase silně rozevře její stydké pysky a jakmile mu krajně rozdrážděná otrokyně najevo onen poslední okamžik před překročením spouštěcího bodu, bleskově jí přitiskne ledovou žínku do rozevřených rodidel; jinak jí Pán přitiskne ledovou žínku mezi předtím rozevřené stydké pysky v okamžiku jejího prvního prudkého orgastického stahu. Takto rafinovaně týraná nahá otrokyně pak prožívá celý orgasmus s ledovou žínkou pevně přitisknutou na rodidla a po celou dobu se pod ní škube v prudkých orgastických stazích Bylo by možná zajímavé sledovat, co celý takový cyklus: pohlavní rozdražďování otrokyně + pozvolné stupňování jejího strachu během dialogu s Pánem - náhlé přerušení dráždění ve stavu krajní rozkoše - rázné přiložení ledové žínky - opětné pohlavní rozdráždění atd, provádí třeba s jejím krevním tlakem; při těchto praktikách proto musí být otrokyně naprosto zdravá!

11 I N J E K Č N Í S T Ř Í K A Č K A Smyslem toho mučení je samozřejmě nahou otrokyni náležitě potrápit, ale nikoliv opařit nebo ji dokonce způsobit popáleniny; proto je k tomu třeba používat výhradně studenou, nikoliv horkou nebo vařící vodu! Nejlepší je, když si Pán potřebné množství vody předem vychladí v lednici na 2-4 C, v krajním případě však lze použít i studenou vodu z vodovodu. Mučení vyžaduje podložení nahého těla otrokyně přiměřeně velkou igelitovou plenou, neboť není jeho cílem, aby během něho ležela na stále mokřejším studeném prostěradle! K mučení otrokyně injekční stříkačkou samozřejmě není zapotřebí jehla Nahá otrokyně předstoupí před svého Pána a vypne se před ním do Pozoru. Pán si ji jako obvykle důkladně prohlédne a během prohlídky s ní občas mluví o jejím nastávajícím mučení. Potom se nahá otrokyně před ním pořádně rozcvičí a na jeho povel ulehne na velký stůl do základní pozice s mohutně roztaženýma nohama a rukama napnutýma do vzpažení za hlavu. Pod nahým tělem by měla mít přibližně od úrovně ramen až po kolena větší igelitovou plenu, aby ji během mučení nestudilo stále mokřejší prostěradlo. Je vhodné, když Pán před mučením otrokyni nakonec pevně překryje oči, buď už před ulehnutím na stůl anebo krátce po něm. Po přiměřeně dlouhém období absolutního klidu, kdy si Pán připraví dostatek ledové vody a několik injekčních stříkaček bez jehly, přistoupí k nehybně ležící otrokyni, položí jí ruku na břicho a chvíli jí jemně přejíždí po těle; náhle jí nahmátne poštěváček a začne jí na něm rychle dráždit. V případě, že nahá otrokyně bude před ním onanovat, ukončí období absolutního klidu rázným povelem Připrav se! a když si otrokyně ihned poslušně přiloží prsty na poštěváček, vzápětí jí rozkáže, aby začala náruživě onanovat. Jakmile začne nahá otrokyně na dráždění (onanii) zřetelně reagovat, přeruší Pán krátce poté, co překoná onu hluchou fázi, její dráždění nebo povelem její onanii; otrokyně rozhodí nohy do maxima, vypne se a napne ruce vzpažené za hlavou. Nehybně vypnuté otrokyni Pán většinou silně roztáhne stydké pysky a po několika vteřinách dráždivého napětí jí z bezprostřední blízkosti vyprázdní stříkačku mezi ně a na poštěváček. Otrokyně zpravidla hlasitě vykřikne (zejména pokud má zakryté oči a tudíž to nečeká), Pán ovšem klidně počká, až se otrokyně uklidní a pak ji začne znova dráždit, případně povely jako na začátku ji nařídí, aby začala opět onanovat. Po dalších rázných přerušeních dráždění (onanie) jí Pán postupně postříká ledovou vodou - bez ohledu na uvedené pořadí - hrázku a perineum, zduřelé bradavky prsů (které si může předtím náležitě rozdráždit), břicho včetně pupku (v tomto případě je lepší stříkat z větší výšky, takto lze občas postřikovat i prsy), vnitřní strany roztažených stehen, oblast ochlupení podbřišku a další místa. Všechna místa na jejím těle lze postřikovat i opakovaně, především by se však měl Pán věnovat postřikování jejích rodidel a prsů. Jinak je možné injekční stříkačkou naplňovat pochvu otrokyně stejně jako její konečník ledovou vodou, studeným bílým vínem nebo jiným tvrdým alkoholickým nápojem, např. whisky, koňakem, becherovkou a podobně. Pán postupně přivádí otrokyni do většího stupně rozdráždění, ke konci opět několikrát až do předorgastické extase. Konec mučení otrokyně pozná až podle toho, že Pán dráždění nebo onanii během extase nepřeruší a nakonec ji dovede k orgasmu. Otrokyně mu však opět musí dát jasně najevo spouštěcí bod orgasmu a první i všechny další orgastické stahy svého těla. I během orgasmu však může Pán v určitých případech postřikovat roztažená rodidla ledovou nebo horkou vodou z injekční stříkačky. Nejen po dobu mučení, ale i během orgasmu by se měla nahá otrokyně dívat upřeně nad sebe nebo hledět Pánovi do očí. Když orgasmus v těle otrokyně úplně odezní, musí před ním zůstat poslušně roztažená ležet v základní posici na stole a až s jeho výslovným souhlasem vstát ze stolu. *** Její povinností však je i tentokrát ukojit Pána způsobem, o který ji požádá, pak může případně požádat i ona o další orgasmus.

12 V Á N O Č N Í P R S K A V K A Následující postup snad není ani mučení, spíše rafinované hrátky s tělem a psychikou nahé otrokyně. Jediné nebezpečí, které tady hrozí, je popálení na citlivých místech těla maličkými úlomky kovu odlétajícími z hořící prskavky; povrch stolu pod rozkrokem roztažené otrokyně je proto třeba předtím překrýt něčím nehořlavým, protože jinak tyto žhavé částečky spolehlivě propálí ubrus či prostěradlo, sice mikroskopicky, ale zato na tisíci místech, takže pak nezbude nic jiného než ho vyhodit! Za tímto účelem se vcelku osvědčil vánoční balicí papír - stačí a navíc přitom vypadá pod rozevřeným rozkrokem nahé otrokyně docela dobře (stylově) Jinak je použití prskavek jen doplňkem jiných způsobů sebepřemáhacího mučení otrokyně Nahá otrokyně předstoupí před Pána, vypne se před ním do Pozoru, po kratším dráždivém dialogu a důkladné prohlídce svého těla se před ním rozcvičí a na jeho povel ulehne na stůl do základní posice. Pán jí zavede mezi roztaženýma nohama co nejhlouběji do pochvy prskavku, zapevněnou nejlépe v korkové zátce, přitom ovšem musí dávat pozor, aby jí celá její hořlavá část vyčnívala z pochvy ven a konec této "aktivní" části prskavky byl vzdálen aspoň 5 milimetrů od jejích rodidel. Potom jí Pán položí ruku na břicho, chvíli jí přejíždí po těle a nakonec ji začne dráždit na poštěváčku, případně jí poručí, aby před ním začala onanovat. Po náležitém pohlavním rozdráždění otrokyně Pán rázně přeruší její dráždění, případně jí vydá povel, aby přerušila onanování, a pak jí prskavku v pochvě zapálí (možno fotografovat). Velmi efektní je předtím ztlumit osvětlení v místnosti nebo úplně zhasnout světlo a teprve pak prskavku zapálit. V rozevřeném rozkroku otrokyně se rozzáří nádherný ohňostroj, osvětlující její přirození a okolní místa těla (opět možno fotografovat nebo natáčet na video). Když prskavka vyhoří, Pán obnoví dráždění otrokyně, někdy předtím prskavku v její pochvě vymění a postup se po jejím novém rozdráždění opakuje. Jinak může Pán přejíždět hořící prskavkou nad tělem nahé otrokyně, především nad jejím rozevřeným rozkrokem nebo zduřelými prsy - a to nejen vleže, ale ve všech dalších posicích. Jindy může nahá otrokyně držet hořící prskavku v ruce při jiném mučení anebo dokonce v ústech například při bičování či jiném mučení vstoje nebo vkleče; přitom je však třeba dávat pozor na oči, aby jí do nich nepadl žhavý úlomek odlétávající z hořící prskavky. Mučení prskavkou však nikdy není vlastním, natož jediným obsahem praktiky, takže její průběh závisí na postupu této praktiky, včetně závěrečného pohlavního uspokojení otrokyně.

13 M U Č E N Í H Ř E B E N E M Mučení spočívá ve vtlačování ostrých zubů hřebene do rozevřené stydké rýhy rodidel otrokyně, popř. mezi velké a malé stydké pysky, které si Pán může předtím náležitě rozevřít. Prsy otrokyně se k mučení hřebenem příliš nehodí (snad je možné přejíždět přes jejich zduřené bradavky) stejně jako jiná místa jejího těla. K mučení se nejlépe hodí větší pánský hřeben s ostřejšími zuby o délce aspoň 15 cm. Po prudkém rozdráždění otrokyně jí Pán vtlačuje hřeben do rozevřené stydké rýhy. Před začátkem by měl Pán dát hřeben otrokyni dobře prohlédnout, aby se přesvědčila, že je naprosto čistý, a sama si jemným pohmatem prsty ověřila, jak jsou jeho zuby ostré Nahá otrokyně předstoupí před Pána a vypne se před ním do Pozoru. Během důkladné prohlídky celého jejího těla jí Pán během krátkého dialogu vysvětlí princip následujícího mučení, po případném rozcvičení ulehne nahá otrokyně na velký stůl do základní posice, roztáhne nohy a vzpaží napnuté ruce za hlavu. Pán jí pak může roztažené nohy zajistit proti reflexnímu pohybu k sobě v důsledku bolesti pevnou vzpěrou. Po přiměřeně dlouhém období absolutního klidu jí Pán náhle položí ruku dlaní na břicho, chvilku jí přejíždí po těle od prsů přes břicho a podbřišek až po vnitřní strany stehen, pak se zastaví na poštěváčku, nahmátne jeho hlavičku a ihned ji začne intenzivně dráždit; jindy jí zavelí, aby se připravila k zahájení onanie, a když připravená otrokyně před ním s prsty na poštěváčku znehybní, odpočítá jí její rázný začátek. Když se nahá otrokyně viditelně rozdráždí a překoná onu hluchou fázi, Pán její dráždění (onanii) rázně přeruší, mohutně vydrážděná otrokyně bleskově vypne rozkrok; Pán jí rychle rozevře rodidla, nasadí jí hřeben do stydké rýhy - po délce, tedy přesně v "ose" rodidel - a pak jí ho vší silou zatlačí kolmo do těla. Otrokyně musí v témže okamžiku přirazit rozkrok vstříc proti zubům hřebene zpočátku jí to může Pán odpočítat, aby vše proběhlo naprosto "synchronně" v okamžiku, kdy řekne "Teď"! Než Pán hřeben odloží, může chvíli rafinovaně měnit sílu jeho vtlačení do rodidel otrokyně. Hřeben lze otrokyni vtlačovat i do rýhy mezi velké a malé stydké pysky, případně do jiných míst rozevřených rodidel, mezi hrázku rodidel a konečník do perinea nebo do slabin; občas jí lze ostrými zuby hřebene citlivě přejet i přes zduřelý poštěváček, po shrnutí jeho předkožky opatrně i přes jeho jemnou hlavičku - mezitím jí zajíždět řadou zubů hřebene například do podbřišku, "česat" jí chloupky a přitom ji rafinovaně dráždit. Obdobně lze otrokyni přejíždět řadou zubů hřebene přes zduřelé prsní bradavky nebo jejich dvorce, přes břicho, boky nebo mezi půlky poslušně vypnuté zadnice, případně jí přejíždět ostrými zuby hřebene po celém těle. Jindy může Pán mučit otrokyni hřebenem v posici vkleče v předklonu rozkročmo na stole a tisknout jí hřeben do úplně roztažených rodidel zezadu; současně ji může zespodu rafinovaně dráždit prstem volné ruky na poštěváčku a střídat mučení s drážděním. Otrokyně však musí být stále naprosto nehybná a vypínat úplně zadnici; Pán jí pak může projet řadou zubů hřebene opět i rýhou mezi jejími půlkami Mezitím musí nahou otrokyni samozřejmě průběžně rozdražďovat pokaždé do co nejvyššího stupně - v závěru několikrát opět až do předorgastické extase. Jakmile se rozhodne mučení otrokyně ukončit, její dráždění (onanii) během její předorgastické extase nepřeruší a krajně rozdrážděná otrokyně se mu pak musí snažit dát najevo překročení spouštěcího bodu a vzápětí celým nahým tělem první orgastický stah i všechny ostatní stahy svého orgasmu. Když orgasmus v těle otrokyně úplně odezní, musí zůstat ležet klidně roztažená na stole a *** Pán celý průběh praktiky ústně zhodnotí, případně otrokyni náležitě potrestá. Nahá otrokyně pak může se souhlasem Pána vstát ze stolu, postavit se před něj čelem k němu, poslušně se před ním vypnout a poděkovat mu za mučení. I tentokrát je nakonec její povinností ukojit Pána způsobem, o který ji požádá, pak může případně požádat i ona o další orgasmus.

14 M U Č E N Í D R Á T Ě N K O U N A N Á D O B Í Místo hřebene může Pán občas použít k mučení otrokyně i kovovou drátěnkou na nádobí. Nejvhodnější místo v rodidlech otrokyně pro mučení kovovou drátěnkou je citlivý, naprosto "hladký" prostor vzniklý po úplném roztažení malých stydkých pysků pod poštěváčkem - mezi ním a močovým otvorem otrokyně; Pán ovšem musí coby mučitel dávat velký pozor, aby se přitom drátěnka nedotkla přímo poštěváčku! Drátěnka musí být samozřejmě naprosto čistá! Nahá otrokyně předstoupí jako obvykle před Pána a celá se před ním dráždivě vypne. Pán si ji důkladně prohlédne, pak se před ním nahá otrokyně krátce rozcvičí a na jeho rozkaz ulehne na stůl do základní posice: mohutně roztáhne nohy od sebe, vzpaží ruce napnuté za hlavu a upře pohled vzhůru. Po chvíli absolutního klidu jí Pán položí ruku na vypnuté břicho, po krátkém přejíždění dlaní ruky po jejím nahém těle jí nahmátne poštěváček a začne ji na něm intenzivně dráždit; jindy jí dá povel, aby se připravila k začátku onanie, a vzápětí jí odpočítá její zahájení. Když se nahá otrokyně silněji rozdráždí, Pán náhle přeruší její dráždění, resp. povelem její onanii a okamžitě ji začne mučit připravenou kovovou drátěnkou na nádobí. Mučení probíhá v podstatě stejně jako mučení hřebenem s tím, že po rázném přerušení dráždění (onanie) roztáhne Pán rodidla otrokyně skutečně do maxima, úplně jí napne silným vzrušením obvykle už značně zarudlou kůžičku rodidel mezi malými stydkými pysky a okamžitě jí mezi roztažené malé stydké pysky vší silou přitiskne kovovou drátěnku. Ostré hrany drátěnky se bolestivě vtisknou do jemné a nesmírně citlivé pokožky rozdrážděných rodidel otrokyně, která mnohdy vzápětí hlasitě vykřikne bolestí. Jinak jí Pán může vtlačovat ostrou kovovou drátěnku mezi hrázku rodidel a konečník - do perinea nebo ji mučit i silným přitlačováním drátěnky na zduřelé prsy, což je nejefektnější přímo během její onanie (vleže), Mučená otrokyně musí udržet po celou dobu tělo a především rozkrok v naprosté nehybnosti; protože případným mimovolním škubnutím nebo jiným reflexním pohybem by si mohla přivodit nepříjemné poranění ostrými hranami drátěnky, což je zejména na rodidlech velmi nepříjemné. Při mučení rodidel drátěnkou může otrokyně rovněž klečet v předklonu na stole s koleny přitaženými pod tělo; v této posici je efektní zejména mučení perinea, ale Pán jí občas může přitisknout drátěnku mezi roztaženými půlkami zadnice i na vyceněný otvor konečníku. Během mučení musí Pán otrokyni náležitě pohlavně rozdražďovat a přerušovat dráždění (onanii) teprve tehdy, co se otrokyně prudce rozdráždí; v závěrečných fázích mučení několikrát až do předorgastické extase. V závěru mučení by měl Pán vší silou přitisknout nahé otrokyni - po jejím rozdráždění do předorgastické extase - drátěnku přímo na zduřelý klitoris, tak silně, aby mučená otrokyně hlasitě vykřikla! Nakonec Pán může otrokyni přikázat, aby se pokusila dosáhnout orgasmu i s drátěnkou přimáčknutou ve svých rodidlech. Musí však mít volný přístup k jejímu poštěváčku, aby ji mohl i pod drátěnkou pohodlně dráždit, popřípadě aby mohla pod drátěnkou intenzivně onanovat. Nahá otrokyně se však musí snažit, aby i v této situaci dala Pánovi jasně najevo překonání spouštěcího bodu a vždy nejen první ale i všechny další orgastické stahy svého těla. Nejen po celou dobu mučení, ale i během závěrečného vydražďování se musí stále dívat upřeně před sebe; v žádném případě nesmí ani na okamžik otočit hlavu a pohlédnout na Pána nebo na někoho z dalších případných přihlížejících! Když orgasmus v těle otrokyně odezní, Pán jí pomalu odtáhne drátěnku z rodidel a vzápětí ji vyzve, aby vstala. Nahá otrokyně se postaví zpříma proti němu, opět se celá dráždivě vypne a *** Pán celý průběh jejího mučení podrobně zhodnotí. Nahá otrokyně nakonec ukojí i svého Pána způsobem, který si on určí, pak může případně požádat i ona o další orgasmus.

15 M U Č E N Í P R Á D E L N Í M I K O L Í Č K Y Prádelní kolíčky jsou oblíbenou pomůckou, používanou při mnoha běžných S/M praktikách, v sebepřemáhacím sexu se však využívají jen jako doplněk k vystupňování nepříjemných pocitů a tím ztížení dokonalého sebeovládání nepředstíraně se přemáhající otrokyně. Při sebepřemáhacích praktikách může Pán připínat nahé otrokyni prádelní kolíčky zejména na bradavky prsů a na velké a malé stydké pysky. Účinné a efektní je upnutí prádelního kolíčku na "hrázku" (neboli malý kožní záhyb v zakončení rodidel dole pod poševním vchodem) a někdy i na poštěváček - zpravidla na jeho corpus těsně nad jeho hlavičku, vyjímečně i přímo na ni. Nahou otrokyni s pevně nasazenými prádelními kolíčky pak může Pán libovolně dráždit nebo jí přikázat, aby před ním s kolíčky na těle nepředstíraně onanovala. Po náležitém pohlavním rozdráždění otrokyně ji může Pán začít nutit k jinému nepředstíranému sebepřemáhání; nahá otrokyně však může mít připnuté kolíčky během většiny dále popisovaných praktik Jinak může nahá otrokyně s kolíčky na těle před Pánem podle jeho povelů cvičit - zejména tak, aby se jí partie s připnutými kolíčky (prsy, stydké pysky, hrázka) prudce otřásaly. Po dlouhodobějším upevnění kolíčků obvykle dojde k určité deformaci příslušného místa na těle otrokyně. Po odepnutí kolíčků, které bývá většinou rovněž velmi nepříjemné a často až bolestivé, se začne mučené místo (prsní bradavka, stydký pysk) pozvolna vracet do původního stavu, což bývá pro otrokyni zdrojem dalších nesmírně nepříjemných pocitů (bolesti). Oblíbenost a běžná dostupnost prádelních kolíčků si vyžádala zpracovat samostatný postup jejich využití pro sebepřemáhací mučení nahé otrokyně. Mučení upnutými kolíčky (skřipkami) Toto jednoduché, ale po určité době poměrně bolestivé mučení tvoří v sebepřemáhacím sexu většinou součást různých dalších postupů nebo mučení otrokyně. Ale za jistých okolností může Pán svou otrokyni mučit jen prádelními kolíčky, popř. speciálními skřipkami - jejich upínáním na vhodná místa nahého těla, nejen tedy na prsy a jejich bradavky nebo na hrázku či malé i velké stydké pysky, případně na poštěváček, ale i na spoustu dalších míst, kožních záhybů a faldíčků. V sebepřemáhacím sexu však naprosto nepřichází do úvahy upínat otrokyni kolíčky na hlavu nebo končetiny! Naopak je možné vystupňovat účinek mučení prádelními kolíčky tím, že Pán nejdříve spoutá úplně nahou otrokyni prádelní šňůrou, na kterou předtím navlékne kolíčky a spoutané otrokyni je pak upevní na tělo tak, aby nemohly odpadnout. Takto upevněné prádelní kolíčky lze ponechat připnuté na tělo otrokyně téměř neomezenou dobu - a pokud jí Pán předem oznámí takový úmysl, měla by se otrokyně otřást hrůzou, zejména pokud ví, že ji bude mučit místo prádelními kolíčky k tomuto mučení speciálně určenými kovovými skřipkami! Nahá otrokyně před Pána a dráždivě se před ním vypne. Po úvodním dráždivém rozhovoru si ji Pán postupně celou prohlédne, nahá otrokyně se před ním může podle jeho povelů krátce rozcvičit a Pán jí pak případně omotá nahé tělo prádelní šňůrou. Potom nahá otrokyně ulehne na jeho rozkaz na velký stůl, roztáhne nohy do maxima, napne ruce do vzpažení za hlavou a počká, až jí Pán spoutá vzpažené ruce za hlavou k sobě, aby se nemohla nijak bránit. Po přiměřeně dlouhé době absolutního klidu začne Pán nahou otrokyni na stole dráždit (její onanie je v tomto případě krajně nevhodná), po zřetelném rozdráždění dráždění otrokyně náhle přeruší a upne jí na tělo - především na prsy a do rodidel (na malé a velké stydké pysky, nebo i na hrázku) několik prádelních kolíčků a pak její dráždění obnoví. Po novém přerušení dráždění jí upne kolíčky na další místa na těle - kožní záhyby k jejich připevnění si v případě potřeby si vytváří stiskem prstů - a před obnovením dráždění ji dříve upevněné kolíčky několikrát co nejsilněji stiskne - vždy až do hlasitého výkřiku otrokyně bolestí. Postup může Pán několikrát opakovat, přerušovat dráždění otrokyně a upínat jí na tělo další prádelní kolíčky a pak je mohutně tisknout; mezitím ji vydražďuje pokaždé do silnějšího stupně, postupně až do předorgastické extase. Silně vydrážděnou otrokyni může Pán mučit mohutnými stisky kolíčků i při dráždění na poštěváčku, zpravidla opět až do jejího hlasitého výkřiku. Dráždění otrokyně by mělo být poměrně dlouhé, Pán by ji měl přivést do extase nejmíň třikrát a pak ji konečně přivést k orgasmu; její povinností tentokrát je dát mu najevo výkřikem nástup předorgastické extase, zřetelným způsobem překonání spouštěcího bodu orgasmu a vzápětí i první orgastický stah svého těla s kolíčky!

16 Pán potom může podrobit nahou otrokyni ještě další zkoušce poslušnosti, oddanosti a vystupňovat její sebepřemáhání tím, že jí ihned po orgasmu, třeba ještě během odeznívajících orgastických stahů, připne prádelní kolíček přímo na hlavičku poštěváčku, podle úvahy další na jeho corpus a pak jí ponechá takto ležet nehybně roztaženou na stole ještě aspoň půl hodiny. Odepínat kolíčky z těla otrokyně je třeba opatrně; po jejich sejmutí totiž přichází mučené místo jejího těla pomalu k sobě, což je samo o sobě dosti bolestivé, přičemž bolest odeznívá jen velmi pomalu. Pán jí nejprve odepne kolíčky z těla mimo prsy a rodidla a teprve když se otrokyně zklidní, odstraní jí je postupně z poštěváčku a jiných míst v rodidlech, pak může nahá otrokyně vstát, Pán jí odepne poslední kolíčky z prsů a vyzve ji, aby se před ním rozcvičila. V závěru praktiky může Pán otrokyni na její žádost přivést ještě jednou k orgasmu (pokud jí funguje poštěváček); nakonec by měla totéž učinit i otrokyně svému Pánovi. Cvičení s upnutými kolíčky (skřipkami) Další zajímavé jednoduché mučení je cvičení nahé otrokyně s prádelními kolíčky připnutými na citlivých místech těla před Pánem a případnými přihlížejícími. Upnout kolíčky je však nutné obzvlášť důkladně, aby otrokyni v důsledku prudkých pohybů během cvičení neodpadly Otrokyně předstoupí úplně nahá před Pána a dráždivě se před ním vypne; je velmi efektní, pokud má v této chvíli zřetelně naběhlé a smyslně vztyčené prsní bradavky. Během dráždivého dialogu si ji Pán opět celou důkladně prohlédne, v případě potřeby jí jemnými hmaty rozdráždí prsní bradavky a zkontroluje, zda už je správně vlhká v rodidlech. Po krátkém rozcvičení podle povelů Pána se nahá otrokyně vypne do Pozoru a Pán jí upevní na citlivá místa těla (nejdříve na bradavky prsů a do rodidel, tedy na hrázku a na malé i velké stydké pysky) několik prvních prádelních kolíčků, případně speciálních skřipek. Současně by měl důkladně zabezpečit, aby jí vlivem náročného tělesného cvičení neodpadly, třeba opět omotáním jejího těla prádelní šňůrou, na kterou nejprve prádelní kolíčky (skřipky) navlékne. Takto připravená nahá otrokyně na jeho rozkaz ulehne do základní posice na stůl nebo se připraví do určené posice k začátku onanie. Pán ji nechá několik minut v absolutním klidu, pak jí přísně rozkáže, aby se připravila, přistoupí k ležící otrokyni, položí jí ruku na vypnuté břicho a přejíždí jí rukou po břiše a prsech; vzápětí jí nahmátne poštěváček a začne jí ho intenzivně třít, jindy může dát otrokyni přísný rozkaz, aby začala onanovat. Před začátkem onanie si nahá otrokyně přiloží ruku do ochlupení rozkroku nad poštěváček a vypne se, pak si nahmátne poštěváček a začne se na něm před Pánem usilovně dráždit. Po překonání oné kritické fáze dráždí Pán nahou otrokyni tak dlouho, dokud se před ním mohutně nerozdráždí (nejlépe až na pokraj předorgastické extase), případně ji nechá, aby se takto vydráždila sama, a pak její dráždění (onanování rázným povelem) náhle přeruší. Nahá otrokyně drážděná nebo onanující vleže bleskově seskočí ze stolu a postaví se před Pána do Pozoru, při onanii v jiných posicích se před ním okamžitě vypne, a pak před ním ihned začne podle jeho povelů i s prádelními kolíčky (skřipkami) upevněnými na těle tělesně cvičit. Jakmile Pán na otrokyni uzná, že to prozatím stačí, ukončí její cvičení a poručí jí, aby se vrátila do původní posice, a obnoví její dráždění, popř. jí rozkáže, aby začala v určené posici opět onanovat. Před ulehnutím jí může připevnit další kolíčky na různá místa těla. Po dalším rozdráždění otrokyně před extasi Pán její vydražďování znova rázně přeruší a celý postup se pak několikrát opakuje s tím, že při každém přerušení vydražďování musí být nahá otrokyně více pohlavně rozdrážděná (od třetího přerušení až do předorgastické extase) a cvičení musí být pokaždé namáhavější. V závěru se může nahá otrokyně pokusit i s kolíčky na těle i o stojku nebo dokonce o kotoul. Teprve po důkladném promučení otrokyně a jejím zřetelném vysílení, kdy už prsní bradavky a rodidla díky silnému stisku kolíčky bolestí téměř necítí (přerušit její dráždění nebo onanii je nutné nejméně sedmkrát), se Pán rozhodne dovolit jí, aby dosáhla orgasmu. Otrokyně je však povinna mu dát jasně najevo nástup předorgastické extase, překonání spouštěcího bodu orgasmu a hlavně celým nahým tělem svůj první orgastický stah! Po odeznění orgasmu otrokyně vstane a postaví se zpříma proti Pánovi, který pak průběh praktiky podrobně zhodnotí a teprve potom jí odepne prádelní kolíčky, případně šňůru z těla. Nakonec by měla nahá otrokyně - jako obvykle - sexuálně uspokojit i Pána.

17 H O Ř Í C Í S V Í Č K A Nebolestivé způsoby použití hořící svíčky v sebepřemáhacím sexu již byly popsány, nyní se budeme zabývat jejím využitím k rafinovanému mučení nahé otrokyně. Mučení hořící svíčkou jí však nesmí přivodit větší popáleniny, proto Pán musí postupovat velmi opatrně a otrokyně s ním musí patřičně spolupracovat - konec konců, právě o tom je sebepřemáhací sex. Přípustné jsou jen malé dobře se hojící popáleniny, Pán se nikdy nesmí dotknout nahého těla otrokyně přímo plamenem svíčky, do styku s jejím tělem může přijít pouze žhavý vosk! Hořící svíčku je možné samozřejmě použít k zajištění nehybnosti otrokyně při různých jiných způsobech jejího mučení; stačí například vložit svíčky do jejích rozpažených rukou. Opět je třeba zdůraznit, že svíčka musí být tak široká (tlustá), aby zcela vyplnila pochvu otrokyně a dlouhá minimálně 15 centimetrů a více (třeba až 40 centimetrů) Nahá otrokyně se pečlivě připraví a dokonale upravená - mimo jiné s perfektně upraveným účesem - předstoupí před Pána a s vědomím, co ji čeká, se před ním vypne do Pozoru. Pán s ní zavede dráždivý rozhovor o jejím následujícím mučení (přitom ji upozorní, že v jeho průběhu může dojít k určitému poškození jejího zdraví) a současně si ji důkladně prohlédne, zejména na intimních místech, na kterých ji bude mučit - hlavně v rodidlech a na prsech. Po krátké rozcvičce se nahá otrokyně připraví do určené posice, zpravidla opět do základní posice vleže na stole, kam na rozkaz Pána ulehne a odevzdaně před ním úplně roztáhne nohy, vzpaží napjaté ruce za hlavu a upře pohled nehybně nad sebe do stropu. Během absolutního klidu si Pán nahou otrokyni opět důkladně prohlédne, poté ji vyzve, aby se na něj pozorně dívala a přímo před jejíma očima zapálí větší svíčku, upevní ji na viditelném místě do velkého, nejlépe ozdobného (slavnostního) stojanu a nařídí jí, aby se na ni po celou zbývající dobu absolutního klidu upřeně dívala. Nahá otrokyně nesmí ani na okamžik spustit oči ze svíčky připravené k jejímu mučení, ani tehdy, když ji Pán náhle položí ruku na břicho a po chvíli citlivého přejíždění rukou po jejím těle od prsů přes vypnuté břicho a podbřišek až na vnitřní strany roztažených stehen jí nahmátne poštěváček a začne ji dráždit; případně když jí přikáže, aby se připravila k onanování - a když si otrokyně přiloží ruku na klitoris, přikáže jí, aby před ním začala usilovně onanovat. Po celou dobu úvodního dráždění nebo onanie se tedy nahá otrokyně musí dívat na hořící svíčku. Jakmile se otrokyně před Pánem na stole zřetelně vzruší, Pán volnou rukou významně uchopí svíčku, obřadně ji nakloní nad drážděnou či onanující otrokyni a pomalu z ní ukápne několik kapek žhavého vosku na podbřišek těsně nad horní okraj jeho ochlupení. Otrokyně hlasitě vykřikne a zřetelně sebou zaškube; jakmile se však uklidní, Pán pokračuje dál v jejím plynulém dráždění, případně otrokyně pokračuje bez nejmenšího přerušení v usilovné onanii, i dále se však musí dívat na hořící svíčku, kterou Pán mezitím postaví na své místo do stojanu. Když se nahá otrokyně opět silně rozdráždí, Pán její dráždění rázně přeruší a po jejím dalším promučení jí nařídí, aby před ním dále onanovala sama. Po každém silnějším rozdráždění Pán její dráždění (onanii) rázně přerušuje a pak ji neúprosně mučí: nahá otrokyně si musí podle jeho pokynů vleže naklánět hořící svíčku nad sebe a pokapávat si žhavým voskem břicho, ochlupení podbřišku, stehna, prsy a jejich bradavky, nebo si volnou rukou úplně roztáhnout přirození a pokapávat si horkým voskem rodidla včetně malých a velkých pysků a citlivého prostoru mezi nimi, zvednout nohy vzhůru a pokapat si žhavým voskem i perineum, konečník, nakonec párkrát přímo i poštěváček. Volnou ruku musí mít onanující otrokyně stále položenou nahoru za hlavu, jinak si s ní může jen různě připomáhat, například při předávání hořící svíčky Pánovi, případně jejím přebírání od něho, roztahovat si na povel Pána stydké pysky rodidel a podobně. Během mučení může nahá otrokyně kromě toho po svém mohutném rozdráždění na rozkaz Pána změnit pozici a například si před ním kleknout rozkročmo do předklonu s vypnutou zadnicí a nehybně upřít pohled přímo před sebe, Pán ji pak mučí hořící svíčkou zezadu, především v pochvě a na konečníku. Nahá otrokyně opět musí nehybně držet, na bolest smí reagovat pouze sténáním a hlasitými výkřiky a přitom svého Pána neustále ubezpečovat rozdrážděnými ústními výroky o své totální oddanosti, např. Jsem celá Vaše!, Ještě víc!. Jindy může prudce rozdrážděná otrokyně na povel Pána seskočit ze stolu a kleknout si před ním na zem do předklonu rozkročmo s oporou o ruce; Pán jí může zavést hořící svíčku hluboko do konečníku a otrokyně pak před ním běhá po čtyřech po místnosti s hořící svíčkou v zadnici.

18 Nejnáročnější způsoby mučení hořící svíčkou si Pán nechá až nakonec a v závěru praktiky před nimi přivede nahou otrokyni několikrát až do předorgastické extase. Jakmile se Pán rozhodne mučení otrokyně ukončit, zasune jí po skončeném mučení hořící svíčku hluboko do pochvy anebo do konečníku (nahá otrokyně předtím musí na jeho rozkaz zvednout nohy vzhůru) a pak může (ale nemusí!) opět převzít její dráždění. Otrokyně je zase povinna dát Pánovi najevo nástup své (poslední) předorgastické extase, případně překonání spouštěcího bodu orgasmu a vzápětí celým nahým tělem svůj první orgastický stah stejně jako další prudké stahy svého těla. Po odeznění orgasmu jí Pán vytáhne z pochvy (konečníku) hořící svíčku, uhasí ji a odloží, nahá otrokyně však musí dále zůstat ležet před ním roztažená na stole. Na jeho výzvu pak otrokyně vstane, stoupne si proti němu do Pozoru a *** Pán průběh mučení a její výkon přísně zhodnotí. I tentokrát je povinností nahé otrokyně nakonec ukojit Pána způsobem, o který ji požádá, pak může případně požádat i ona o další orgasmus.

19 "S A M O M U Č E N Í O T R O K Y N Ě L E D O V O U Ž Í N K O U Správná otrokyně může svou úplnou oddanost a totální odevzdanost do vůle Pána dokazovat i tím, že se před ním úplně nahá sama mučí podle jeho povelů. Poměrně jednoduchou, ale efektní sebepřemáhací praktikou je "samozchlazování" ledovou žínkou, kdy si prudce rozdrážděná otrokyně podle rozkazů Pána sama přikládá ledové žínky na citlivá místa svého nahého těla. Zvláštní efekt má postup v případě, když nahá otrokyně před Pánem v určené posici onanuje; v takovém případě může otrokyně dokonce pojmout praktiku jako určité divadelní představení s jedinou účinkující před jediným divákem (Pánem) nebo několika dalšími přihlížejícími Otrokyně se ve vedlejší místnosti - v nepřítomnosti svého Pána - svlékne donaha, důkladně se připraví a perfektně se upraví, zejména účes a nalíčení. Dokonale upravená vstoupí nahá do místnosti před Pána (publikum), ukloní se a zůstane stát v Pozoru. Pán si ji podrobně prohlédne a přitom s ní zavede dráždivý hovor o průběhu a detailech následující praktiky (jejího erotického vystoupení), potom se nahá otrokyně před ním a případnými přítomnými eroticky dráždivě rozcvičí (během cvičení by měla udělat stojku nebo aspoň provaz na zemi) a na rozkaz Pána ulehne na velký stůl uprostřed místnosti do základní posice s mohutně roztaženýma nohama vstříc Pánovi (publiku), rukama napjatýma za hlavou a upře pohled nehybně vzhůru nad sebe. Pán ponechá otrokyni chvíli nehybně ležet na stole v absolutním klidu, potom buď najednou přistoupí, položí jí ruku na vypnuté břicho a po krátkém dráždivém přejíždění rukou po jejím těle od prsů přes břicho a podbřišek na vnitřní strany stehen jí náhle nahmátne poštěváček a začne ji dráždit nebo ji vyzve, aby se připravila k onanii, a pak jí její začátek stroze odpočítá. Během dráždění věnuje zvýšenou pozornost i prsům otrokyně a průběžně udržuje jejich zduřelé bradavky; onanující otrokyni neustále vyzývá, aby si je rozdražďovala volnou rukou. Dráždění nebo onanii lze začít podle úvahy Pána buď rázně či pozvolna, což lze doporučit zejména, pokud jde o její eroticky dráždivé vystoupení před Pánem nebo dalšími přítomnými, kdy by mělo probíhat co nejpomaleji, slavnostně až obřadně, a mělo by trvat co nejdelší dobu. Nahá otrokyně by se přitom měla dívat Pánovi upřeně do očí, případně těkat pohledem po tvářích přítomných stojících okolo a volnou rukou si zpočátku přejíždět po těle, zatímco se druhou rukou pomalu blíží přes ochlupení podbřišku k hlavičce svého klitorisu. Jakmile se nahá otrokyně zřetelně rozdráždí a překoná i onu hluchou fázi ve vzrušování, začne Pán stále častěji kontrolovat stav jejích intimních orgánů. Od začátku dráždění nebo onanie může otrokyni provádět na těle nejrůznější úkony, manipulace a dávat jí jakékoli povely. Když už je pohlavní rozkoš otrokyně na jejím těle a v reakcích jasně patrná, Pán její dráždění či onanii rázně nebo pozvolna přeruší. Po rázném přerušení dráždění (případně v okamžiku jeho úplného ukončení při pozvolném přerušování) se nahá otrokyně bleskově vypne, počká, až jí Pán podá ledovou žínku a vzápětí si ji na jeho rozkaz poslušně přitiskne na určené místo těla, nejčastěji samozřejmě do rodidel, která si předtím sama volnou rukou úplně rozevře. Pokud nahá otrokyně před Pánem a případnými dalšími přihlížejícími nepředstíraně onanuje, Pán jí připraví nádobu s ledovou vodou a několika žínkami na dosah. Otrokyně se pak musí rozdráždit zpravidla až do předorgastické extase, dát její začátek Pánovi celým tělem zřetelně najevo a vzápětí podle předchozího pokynu Pána - buď s hlasitým výkřikem "Už!" nebo "Jsem Vaše!" onanii rázně přerušit nebo vyčkat na Pánův povel "Stop!" - a celá se dráždivě vypnout. V úvodu samozchlazování musí být otrokyně maximálně pohlavně rozdrážděná: musí mít mohutně prokrvené naběhlé pohlaví a vzrušením zřetelně vztyčené a zduřelé bradavky prsů! Prudce rozdrážděná otrokyně si pak sáhne pro žínku (nebo počká, až jí Pán žínku podá), upře oči na Pána a poslušně si ji přimáčkne na Pánem určené místo těla (zpravidla na mohutně rozdrážděné přirození) a pak se před ním začne žínkou sama postupně omývat Při souvislém omývání celého těla otrokyně ledovou vodou lze postupně střídat několik žínek. Během omývání rodidel ledovou žínkou obvykle dojde k odstranění jejich přirozené vlhkosti (milostné rosy) a proto je před obnovením dráždění či onanie nezbytné dbát na jejich opětné důkladné provlhčení vhodným krémem! Před posledním přiložením ledové žínky Pán roztáhne otrokyni mohutně rodidla a pak jí silně přimáčkne žínku na porozevřený poševní vchod mezi stydké pysky tak, aby zároveň zasáhl její zduřelý poštěváček a přitom jí steklo trochu ledové vody i dovnitř pochvy. Předchozí dvě přiložení žínky musejí směřovat na jiné partie jejího těla, obvykle na břicho a do podbřišku.

20 Onanující otrokyni Pán na poslední přiložení žínky upozorní ústně; nahá otrokyně si pak po přerušení onanie volnou rukou maximálně rozevře rodidla a Pán zkontroluje jejich roztažení pohledem. Otrokyně si pak může přiložit žínku do rodidel teprve až po výslovném souhlasu svého Pána, opět tak, aby zasáhla její poševní vchod a současně poštěváček. I zde platí, že předchozí dvě přiložení žínky musejí směřovat na jiná místa jejího těla. Po odtažení žínky Pán otrokyni opět začne dráždit, případně před ním začne otrokyně znova onanovat. Protože tentokrát se už její vydražďování nepřerušuje, musí otrokyně dát Pánovi a všem dalším případným přítomným jasně najevo nejen okamžik začátku předorgastické extase, ale i překonání spouštěcího bodu a první orgastický stah stejně jako všechny další orgastické stahy svého nahého těla. Když orgasmus v těle otrokyně úplně odezní, musí zůstat roztažená na stole před Pánem tak dlouho, dokud ji nevyzve, aby vstala. Nahá otrokyně se pak postaví před Pána do Pozoru *** a ten její výkon podrobně zhodnotí. Nakonec nahá otrokyně ukojí Pána způsobem, který si sám zvolí, obdobně i další přítomné muže i případné ženy (!), pak může v případě potřeby požádat o další orgasmus sama. M U Č E N Í P R S Ů I když jsou rodidla bezesporu nejcitlivějším místem na těle otrokyně, neměl by Pán opomíjet i mučení jejích prsů, zejména jejich bradavek; zde je však třeba postupovat velmi citlivě, uvážlivě a opatrně - a za každou cenu se vyhnout jejich sebemenšímu poranění. Rozhodne-li se Pán mučit otrokyni na prsech, měl by ji před začátkem dráždění vleže na stole podložit pod zády tak, aby je měla efektně vypnuté. Vhodné je spoutat předtím otrokyni ruce, napnout jí je tahem dozadu a potom je pevně upoutat do vzpažení za hlavou. Při rozdražďování otrokyně před mučením by se Pán měl kromě dráždění jejího poštěváčku náležitě věnovat i prsům; v okamžiku jeho začátku musejí být jejich bradavky bezpodmínečně úplně zduřelé a viditelně vztyčené! Otrokyně však musí i v tomto případě předem jasně vědět, jak bude mučena. Když Pán po náležitém rozdráždění otrokyně její dráždění náhle přeruší, musí otrokyně bleskově rozhodit nohy a poslušně vypnout zduřelé bradavky prsů vstříc Pánovi. Pán může rozdrážděnou otrokyni mučit na prsech, zejména na jejich zduřelých bradavkách, například jí je různě tisknout, štípat nebo jimi kroutit, jinak jí může - i ve spojení s jinými úkony nebo mučením, například na rodidlech - připnout na bradavky prsů kolíčky na prádlo, případně speciální "skřipky", a ponechat je připnuté tak dlouho, jak uzná sám za vhodné.

"I R E N A" LÉKAŘ - ZACHRÁNCE

I R E N A LÉKAŘ - ZACHRÁNCE "I R E N A" LÉKAŘ - ZACHRÁNCE V jednom městečku žila krásná mladá žena se silně rozvinutými masochistickými sklony. Po několika letech jinak spokojeného manželství začala stále naléhavěji nutit svého muže,

Více

ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX

ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX ROZKOŠ BEZ HRANIC SEBEPŘEMÁHACÍ SEX Maximální subjektivně udávané a objektivně registrované intenzity orgasmické reakce bylo dosahováno autoregulovanou mechanickou nebo automanipulační technikou. Další

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více

JAK SE STÁT NEODOLATELNOU MILENKOU

JAK SE STÁT NEODOLATELNOU MILENKOU JAK SE STÁT NEODOLATELNOU MILENKOU 2008 MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.foto-mluvi.cz www.fit-porod.cz

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor: hra na hoboj Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků Diplomová práce Autor práce: BcA. Eva

Více

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ»Manželským partnerům, kteří usilují o vzájemnou otevřenost, nabízí Bůh jako pomáhající prostředek sexualitu, která má dozrát ke stavu, jenž zaplavuje i ty poslední tělesné a duševní

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

Schultzův autogenní trénink Miroslav ŠMÍDA

Schultzův autogenní trénink Miroslav ŠMÍDA Schultzův autogenní trénink Miroslav ŠMÍDA Přerov 2014 Vydání 2 Moto: Štěstí přeje začátečníkovi, úspěch však patří dobyvateli. Jakékoliv vědomé zneužití této metody sugescí proti komukoli, nebo použití

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

TEORIE JÍZDY. Ing. Martina Krejčí, Ph.D.

TEORIE JÍZDY. Ing. Martina Krejčí, Ph.D. TEORIE JÍZDY TEORIE JÍZDY autorka: Ing. Martina Krejčí, Ph.D. Alois Starosta předmluva LEKTOROVALI: Ing. Lucie Starostová, Ing. Jaroslav Švehla, CSc. kapitola 1 Ing. Lucie Starostová kapitola 2 Ing. Lucie

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad 1 Úvod Cyklistice se věnuji celý život. Svůj první závod jsem absolvoval již v deseti letech. Od té doby jsem se pohyboval v cyklistickém

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Inline je in Hurá ven. Praktická příručka výcviku jízdy na inlinech

Inline je in Hurá ven. Praktická příručka výcviku jízdy na inlinech Inline je in Hurá ven Praktická příručka výcviku jízdy na inlinech Výstup řešení projektu: ALARM Identifikační kód CEZ: 04499457501 Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) Odpovědný řešitel:

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

15 MINUT NA MÍČI DOMÁCÍ TRÉNINK 1. ŠÍJE RAMENA HRUDNÍK. Jak si během 15 minut zacvičit doma každý den. Podrobný popis každého cviku

15 MINUT NA MÍČI DOMÁCÍ TRÉNINK 1. ŠÍJE RAMENA HRUDNÍK. Jak si během 15 minut zacvičit doma každý den. Podrobný popis každého cviku DOMÁCÍ TRÉNINK 15 MINUT NA MÍČI 1. ŠÍJE RAMENA HRUDNÍK Jak si během 15 minut zacvičit doma každý den Podrobný popis každého cviku Pravidla zdravého cvičení 2014 Radka Pavlová www.15-minut-na-mici.cz Děkuji

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více