Zowo-plast umělohmotná barva. Jednosložkové PUR vodou ředitelné barvy na plastová okna a vstupní dveře. absolutně největší barevný výběr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zowo-plast umělohmotná barva. Jednosložkové PUR vodou ředitelné barvy na plastová okna a vstupní dveře. absolutně největší barevný výběr"

Transkript

1 Jednosložkové PUR vodou ředitelné barvy na plastová okna a vstupní dveře absolutně největší barevný výběr 1

2 Pracovní fáze Povrchová úprava oken, vstupních dveří z tvrdého PVC Metalické odstíny Barevné s plast. efektem Metalické s plast. efektem barevné Čištění, předúprava Zowo-plast 1120 čistič Zowo-plast 1120 čistič Zowo-plast 1120 čistič Zowo-plast 1120 čistič mezivrstva Zowo-plast 1380 metalíza Zowo-plast 1390 plastický efekt Zowo-plast 1391 metal-plastický efekt Konečná barva Zowo-plast 1441 Finishlack Dodává se v lesku: pololesk(ca. 60 O ) polomat (ca. 18 O ) Zowo-plast 1441 Finishlack Dodává se v lesku: pololesk(ca. 60 O ) polomat (ca. 18 O ) Zowo-plast 1441 Finishlack Dodává se v lesku: pololesk(ca. 60 O ) polomat (ca. 18 O ) Zowo-plast K-PUR umělohmot.barva Dodává se v lesku: pololesk(ca. 60 O ) polomat (ca. 18 O ) 2

3 Jednosloţkové umělohmotné barvy Nepatrné náklady Jednoduchá metoda cena barevnost PVC-Profilů komplexnost vysoký uţitek 3

4 Výhody jednosloţkových vodou ředitelných barev snadná zpracovatelnost není časově omezena zpracovatelnost nevznikají nezpracovatelné zbytky příznivé k ţivotnímu prostředí prosté rozpouštědel a zápachu zjednodušení práce oproti dvousloţkovým barvám při zachování vysoké kvality. 4

5 Polyuretanová technologie zajišťuje vynikající přilnavost extrémní odolnost proti otěru vysoká odolnost proti poškrábání vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům výborná odolnost proti chemikáliím a čistícím prostředkům Zowo-plast splňuje poţadavky všech zásadních zkoušek. 5

6 zaručuje vysoké individuální nároky okamţité barevné řešení i speciální efekty velký výběr ze Zowosan tónovacího systému RAL barevné odstíny se míchají do báze C metalické odstíny se míchají do báze D rozmanitost barev plastových oken vytváří nový trend, barevnost působí pozitivně na duševní zdraví 6

7 Zowosan pigmentovací systém operativní moţnost namíchání sniţuje nároky na zásoby rychle k dodání záruka stejné barevnosti Zowo-plast 1450 RAL 5011 dílky (0,308 ml) objem(ml) měrná váha (g/ml) váha (g) Evocolor HS 15 4,62 1,2 5,544 Evocolor LT 69 21,252 1,42 30,17784 Evocolor MS ,892 1,26 57,82392 Evocolor RS 27 8,316 1,29 10,72764 Evocolor XT 9 2,772 2,05 5,6826 Báze: Báze C 900 1,

8 lesk [%] Zowo-plast umělohmotná barva zkouška Umělé podmínky podle DIN EN (2016 h QUV) vynikající stabilita lesku skoro ţádná změna barevného odstínu - E 1 - působením světla = stabilní pigmenty Stabilita lesku QUV-Test (počáteční hodnota 100%) Zowo-plast 1450 Kunststofflack Wettbewerb zkouška odolnosti[h] konkurenční ZP1450 Podle DIN EN h QUV srovnání odolnosti 8

9 zkouška přilnavost mříţkový řez podle DIN EN ISO 2409 => vynikající přilnavost, GT 0 Ţádná ztráta přilnavosti po zkroucení díky optimální smáčivosti na PVC podklady a vysokou taţnost je barva Zowo-plast velmi dobře odolná i teplu 9

10 zkouška Zowo-plast nabízí perfektní vyzkoušenou kvalitu povrchu lepší otěruvzdornost jako lak na parkety =vysoce zátěţový test extrémní odolnost proti poškrábání proti poškrábání =vysoce zátěţový test rychlé vytvrzení rychlá taţnost-pruţnost dlouhá ţivotnost 90% vytvrzení do 1 dne, proti akrylátovému systému o 57% větší tuhová tvrdost-královská (DIN 53157) 146% do přetrţení podle DIN EN bez bublinek, poškrábání, odlupování, sníţení přilnavosti dle 2000h QUV lt. DIN EN

11 zkouška Zowo-plast vysoce zátěţový test Měřeno po 1000 otěrech na brusném válci CS-17 (hrubost brusného zrna) Produkt Hodnota otěru [mg]* *střední hodnota více měření Zowo-plast 1441 finální barva 40 Zowo-plast 1450 modrý 57 vysoká odolnost proti povětrnosti a mechanickému působení vysoká odolnosti proti otěru Nalakované plochy po 1000 otěrech CS-17 brusný disk zatímco lazurovací laky na okna vykazují hodnotu 100 mg, jsou barvy Zowo-plast otěruvzdorné jako laky na parkety 11

12 zkouška Zowo-plast - test mikrootěru posuzováno podle změn na povrchu úbytkem způsobeným brusným rounem na rotačním disku Produkt Počet rotací* Zowo-plast 1441 finální barva Zowo-plast 1450 modrá *po rotacích beze změny povrchu test ukončen. nejlepší odolnost proti otěru (např. proti písku neseném větrem) vynikající odolnost proti poškrábání Ukázka zkoušky rotací bez změny povrchu odpovídá hodnotě vynikající a odpovídá nejvyšším nárokům. 12

13 certifikovaná dlouhodobá ţivotnost vynikající odolnost proti namáhání UV-B a xenonovému záření a vlhkosti 13

14 zkoušky Zowo-plast umělohmotná barva je odolná proti čistícím prostředkům, rozpouštědlům a dezinfekci zkoušeno dle VdL-směrnice 12 ( povrchová úprava v nemocnicích ) a DIN díl 1 (nábytkové plochy odpovídají chemickým poţadavkům) Zowo-plast umělohmotná barva splňuje nároky oddílu 1 B Z E R T I F I K A T Beständigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach VDL-Richtlinie 12 und DIN Teil 1 Zobel Chemie GmbH als Lieferant von Beschichtungssystemen für Fenster und Haustüren aus Holz und Kunststoff bestätigt, dass die Kunststofflacke der Zowosan Zowo-plast Reihe gemäß der VdL-Richtlinie 12 erfolgreich geprüft sind. Die VdL-Richtlinie 12 Richtlinie für die Bewertung und Eignung von Beschichtungen für Holz- und Holzverbundfenster gemäß der Lebensmittelhygieneverordnung und Anforderungen im Krankenhaus definiert Anforderungen an die Beständigkeit von Beschichtungssystemen gegen übliche Reinigungsmittel, Reinigungslösungen und Desinfektionsmittel. Nach VdL-Richtlinie 12 ist die Beständigkeit gemäß DIN Teil 1 mit der Beanspruchungsgruppe 1B zu prüfen. Zur Ausbildung der Endeigenschaften bezüglich der Chemikalienbeständigkeit und mechanischen Belastbarkeit muss das Beschichtungssystem zuvor mindestens 4 Wochen getrocknet sein. Die DIN Teil 1 definiert folgende Reinigungsmittel, Reinigungslösung und Desinfektionsmittel: Zowo-plast barvy jsou nejlepší pro umístění do nemocnic, hotelů, restauračních kuchyní apod. Reinigungsmittel bestehend aus: 12,5% Dodecylbensolsulfonsäure-Na-Salz 12,5% Polyoxyethylen 20/ Sorbitanmonostearat 5% Ethanol 70% Wasser (Kontaktzeit nach 1 B 1h) Reinigungslösung Die Reinigungslösung besteht aus destilliertem Wasser sowie 15 ml/ l des o. g. Reinigungsmittels (Kontaktzeit nach 1 B 1h) Desinfektionsmittel bestehend aus: Chloramin T, 2,5%ige wässrige Lösung (Kontaktzeit nach 1 B 10 min) Die Kunststofflacke der Zowosan Zowo-plast Reihe erfüllen die chemische Beanspruchung nach Beanspruchungsgruppe 1 B mit dem Wert 5, d.h. ohne sichtbare Veränderung. Somit sind die og. Zowosan Beschichtungen gegen übliche Reinigungsmittel, -lösungen und Desinfektionsmittel beständig. Sie sind damit für den Einsatz im Krankenhausbereich, in Hotel- und Gaststättenküchen entsprechend geeignet. Worms, den / DTR Zobel Chemie GmbH Weinsheimer Straße 59 D Worms Tel Fax

15 Příprava podkladu podklady nebrousit podklad důkladně očistit se Zowo-plast 1120 čistič na PVC-profily ca. 10 min. nechat odvětrat výhody: odmaštění od zbytků lepidel, utěsňovače spár a špíny lehký antistatický efekt pro lepší přelakovatelnost => hned přelakované povrchy nepřitahují prach prostředek pro lepší přilnavost 15

16 Postup při aplikaci stříkáním bezprašné prostředí při stříkání a schnutí = kvalitní povrhy Způsob stříkání tryska mm tlak bar Rozprach. tlak bar Airmix 0,21 0, ,0 2,0 Pneumatická pistole 1 2,5 ca. 1,5./. vakuovým nanášením Šablona pro vymezení nanášené plochy Zowo-plast umělohmotná barva + 3% vody posuv 16 m/min ca. 150 µm mokrého filmu Účinnost 96% 16

17 schnutí po 10 hod. pro uchopení proschlé komplet přes noc nucené schnutí=> min. nechat odvětrat Teplotní podmínky pro rychlejší vytvrzení nucené schnutí při 40 C teplota pro svařování profilů 250 C bez poškození lakovaných ploch Odloţení kvůli odvětrání svařence pro zatření spáry 17

18 Zowo-plast 1120 čistič na bázi vody na umělohmotné stavební díly Vodou ředitelný čistič na tvrdé PVC-profily k přípravě povrchové úpravy se Zowo-plast umělohmotnou barvou dobrá čistící schopnost, vynikající odmaštění snadná zpracovatelnost vytváří ideální přilnavost bez pouţití kotvícího základu ekologické na vodní bázi bez nároku na zvláštní reţim při přepravě ţádný zápach absolutně stejný čistící účinek jako rozpouštědlové přípravky 18

19 Zowo-plast 1380 metalíza na umělohmotné díly Vodu ředitelný jednosloţkový PUR mezilak stejnoměrně a intenzivně krycí metalický efekt vyţaduje přelakování se Zowo-plast 1441 finální bezbarvý lak dodává se v odstínech Metallic-Line Basic a v nestandardních odstínech báze D pro míchací karusely stříkatelný do 175 µm mokrého filmu moţno ředit 3% vodou přelakovatelné po nejméně 10 hod., max. po 24 hod. bez přebroušení 19

20 Zowo-plast 1390 s plastickým efektem Vodou ředitelný jednosloţkový PUR mezilak plastický efekt povrchu vyţaduje přelakovat uzavíracím bezbarvým lakem Zowo-plast 1441 dodávaný v RAL a individuálních odstínech míchá se do báze C stříkatelný do 175 µm mokrého filmu moţno ředit 3% vody přelakovatelné po 10 hod, max. po 24 hod. bez přebroušení 20

21 Zowo-plast 1391 Metalíza s plastickým efektem Vodou ředitelný jednosloţkový PUR mezilak svojí strukturou připomíná eloxovaný hliník vyţaduje přelakovat uzavíracím bezbarvým lakem Zowo-plast 1441 dodávaný v RAL a individuálních odstínech míchá se do báze C stříkatelný do 175 µm mokrého filmu moţno ředit 3% vody přelakovatelné po 10 hod, max. po 24 hod. bez přebroušení 21

22 Zowo-plast 1441 finální-uzavírací lak Vodou ředitelný jednosloţkový PUR konečný lak na mezilaky Zowo-plast 1380, 1390 a 1391 obsahuje vysoce účinnou UV ochranu vytváří hluboký, lesklý efekt je vysoce transparentní stupně lesku: pololesk ca. 60 O a mat ca.18 O stříkatelný do 175 µm mokrého filmu moţno ředit 3% vodou Technický list 1. Produktbeschreibung Produktart: Anwendungsbereich: Eigenschaften: 2. Technische Daten Bindemittelbasis: Farbton: Glanzgrad: Dichte: Viskosität: Verdünnungsmittel: Lagerstabilität: Zowo-plast 1441 Finishlack für Zowo-plast 1380 Wasserbasierender, einkomponentiger, farbloser PUR-Schutzlack für Metallic-Farbtöne mit UV- Absorbertechnologie und hoher mechanischer Belastbarkeit. Für PVC-Bauteile im Innen- und Außenbereich: Fenster, Haustüren. Schutzüberzug von Zowo-plast 1380 Metalliclack für Kunststoffbauteile im Rahmen der Metallic-Line Basic. - eingebauter UV-Schutz - Tiefenglanz für starke Anfeuerung - exzellente Transparenz - sehr guter Verlauf - exzellente Kratz- und Abriebfestigkeit - hervorragende Witterungsbeständigkeit - außerordentliche Beständigkeit gegen haushaltsübliche Chemikalien - forcierte Trocknung möglich Polyurethan farblos Zowo-plast 1441 Finishlack ist in halbglänzender und in matter Einstellung erhältlich. ca. 1,05 g/ml thixotrope Einstellung Wasser 6 Monate kühl, jedoch frostfrei im geschlossenen Originalgebinde Verarbeitungstechnische Hinweise und Sicherheitshinweise siehe Rückseite 22

23 Zowo-plast 1450 umělohmotná barva Vodou ředitelný jednosloţkový PUR konečný lak stříkaný v jedné vrstvě bez základu dobrá zpracovatelnost dodávaný v RAL a individuálních odstínech míchá se do báze C Gute Deckkraft stupně lesku: pololesk ca. 60 O a mat ca.18 O stříkatelný do 175 µm mokrého filmu moţno ředit 3% vodou 23

24 Pracovní postup jednovrstvý systém pro barevné krycí odstíny Zowo-plast 1450 umělohmotná barva, stříkat ca.150 µm mokrého filmu podklad dvouvrstvý systém pro metalické a plastické efekty Zowo-plast 1441 finální bezbarvý lak stříkat ca. 150 µm mokrého filmu Zowo-plast 1380, 1390, 1391 ca. 150 µm mokrého filmu podklad 24

25 Zowo-plast Jednosloţkový PUR lakovací systém na bázi vody k povrchové úpravě PVC stavebních dílů v interiéru a exteriéru Přehledně všechny argumenty výborná přilnavost, odolnost proti otěru a poškrábání vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům výborná odolnost proti chemickým vlivům čistících a dezinfekčních prostředků snadná a rychlá aplikace malá spotřeba Vyzkoušená kvalita povrchové úpravy Zowo-plast přináší snadné a komplexní estetické řešení staveb 25

Zowosan PREZENTACE. Připravil: Josef Malecha Vladimír Nachlinger

Zowosan PREZENTACE. Připravil: Josef Malecha Vladimír Nachlinger Zowosan PREZENTACE Připravil: Josef Malecha Vladimír Nachlinger Vážení obchodní přátelé, vítáme Vás na prezentaci renomovaného výrobce vodou ředitelných lazurovacích a krycích laků firmy ZOBEL CHEMIE GmbH

Více

autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE

autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE INCHROMA s.r.o. 793 16 Zátor 185 Tel.: 554 625 700, Fax: 554 625 934 e-mail:

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení

MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení MASTERTOP Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení Obsah 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Splnění všech požadavků Řešení pro každý prostor Přehled použití systémů

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

K ATA L O G P R O D U K T Ů

K ATA L O G P R O D U K T Ů KATALOG PRODUKTŮ ÚVOD SOUDAL Historie belgické společnosti SOUDAL se píše od roku 1966, kdy pan Vic Swerts založil rodinný podnik a začal s výrobou polyesterových tmelů. V krátké době výrobu rozšířil

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2012-4

KATALOG PRODUKTŮ 2012-4 KATALOG PRODUKTŮ 2012-4 www.retech.com Obsah Chemické produkty Stěrkový tmel CATALFEN PA stěrkový tmel CATALFEN Vetroresina 6 Základní nátěr plnič PLASTHEN C120 7 Transparentní lak LUX LAK 8 THESYS UHS

Více

Výběr z produktů servisní a stavební chemie

Výběr z produktů servisní a stavební chemie Výběr z produktů servisní a stavební chemie Celý sortiment výrobků najdete na www.olejecz.cz/servisni-chemie a www.olejecz.cz/stavebni-chemie SERVISNÍ CHEMIE Silikon EX UD 40 Dodavatelský program: Tuzemské

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM OBSAH SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology!

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology! Průmysl Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál PURe technology! 2 purenit klenot mezi konstrukčními materiály Průmysl purenit co to vlastně je? Odpověď je jednoduchá: purenit je multifunkční

Více

Ceník 2010. Technika pro podlaháře. Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít. Platnost od 1. 3.

Ceník 2010. Technika pro podlaháře. Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít. Platnost od 1. 3. Platnost od 1. 3. 2010 Ceník 2010 www.info.murexin.cz Technika pro podlaháře Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít Centrála pobočka kontaktní osoby Sídlo společnosti

Více

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011

KATALOG VÝROBKŮ. lepidla a pásky. stavební chemie. pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ KVĚTEN 2011 KVĚTEN 2011 KATALOG VÝROBKŮ lepidla a pásky stavební chemie pracovní pomůcky a doplňky WWW.METRUM.CZ Firemní hodnoty Garance a záruky Důvěra a spolehlivost Výrobky dodáme včas, v požadovaném množství,

Více

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika Montážní pěny OBSAH Montážní pěna... 3 Rychlomontážní 2K pěna... 3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna... 3 Pistolová pěna MEGA 70... 3 Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof... 4 Protipožární pěna trubičková,

Více

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis Katalog 0 Antalis Packaging y Systémy Řešení Servis Nákup na jednom místě Obalové materiály Dodávky po celé Evropě Certiflikace DIN ISO 00 Víme, co od nás, jako vašeho partnera pro technicky inovativní

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Igefa produktový katalog

Igefa produktový katalog Igefa produktový katalog Hygiena pro profesionály IGEFA Ústí spol. s r.o. VELKOOBCHOD PRO ČISTOTU A HYGIENU U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem Česká republika Číslo účtu: 379 825 0247/0100 580 464 2001/2700

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PRŮSVITNÉ MATERIÁLY LEXAN THERMOCLEAR LEXAN THERMOCLEAR dutinková deska z polykarbonátu (PC). Vynikající rázová houževnatost, propustnost světla, tepelná a zvuková izolace. Snadná

Více

NASTAVITELNÉ HADICOVÉ SPONY Nerezová ocel, DIN 1.4301/ UNS S 30400 25-50 = 10 ks PLECHOVÁ MATICE. Galvanizovaný pozink,

NASTAVITELNÉ HADICOVÉ SPONY Nerezová ocel, DIN 1.4301/ UNS S 30400 25-50 = 10 ks PLECHOVÁ MATICE. Galvanizovaný pozink, SPOJTE PŘÍJEMNÉ S POTŘEBNÝM 7 399 Kč AKČNÍ PAKET SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ + PLYNOVÝ LÁVOVÝ GRIL LANDMANN ZCELA Sada spojovacího materiálu obsahuje: ABX E-shop AC/STG E-shop SAMOVRTNÝ ŠROUB S VYPOUKLOU HLAVOU

Více

Čisté řešení pro každou aplikaci

Čisté řešení pro každou aplikaci Čisté řešení pro každou aplikaci INFORMACE O PRODUKTECH Dodáváme kvalitní produkty pro různá použití. Klademe vysoké nároky na naše produkty pro Vaše co nejefektivnější využití. ambratecse specializuje

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

Industry. Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci

Industry. Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci Industry Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci Sika Váš silný technologický partner pro přímé zasklívání Naše vedoucí postavení v technologii Vás udrží stále na špici Sika je

Více

Vzdělávací zařízení Sortiment. Téma Vzdělávací zařízení

Vzdělávací zařízení Sortiment. Téma Vzdělávací zařízení Vzdělávací zařízení Sortiment Téma Vzdělávací zařízení Fotodokumentace a technické údaje v této brožuře mají informativní charakter a obsahují pouze základní popis výrobků. Nenahrazují stavební ani montážní

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

ThermoWood ŽIVOT TERASY FASÁDY SAUNY NÁBYTEK. www.prokom.cz DOPRAVA ZBOŽÍ PO CELÉ ČR ZDARMA DO 3 5 DNÍ!

ThermoWood ŽIVOT TERASY FASÁDY SAUNY NÁBYTEK. www.prokom.cz DOPRAVA ZBOŽÍ PO CELÉ ČR ZDARMA DO 3 5 DNÍ! TERASY FASÁDY SAUNY NÁBYTEK CELÝ NA ŘEŠENÍ C 212 teplotě při Vyrobeno ŽIVOT L 0 let let! URČENO PRO EXTERIÉR! www.prokom.cz DOPRAVA ZBOŽÍ PO CELÉ ČR ZDARMA DO 3 5 DNÍ! Největší specialista na materiál

Více

ThermoWood ŽIVOT. Největší specialista na materiál ThermoWood v České republice TERASY FASÁDY SAUNY NÁBYTEK

ThermoWood ŽIVOT. Největší specialista na materiál ThermoWood v České republice TERASY FASÁDY SAUNY NÁBYTEK ThermoWood TERASY FASÁDY SAUNY NÁBYTEK CELÝ NA ŘEŠENÍ ŽIVOT Minimální životnost 30 let! www.prokom.cz Největší specialista na materiál ThermoWood v České republice ThermoWood Tepelně upravené dřevo z finské

Více

Wood Professional Cosmetics

Wood Professional Cosmetics Wood Professional Cosmetics Impregnace Lazury Barvy orma Wood Professional Cosmetics Impregnační ochranné povrchové úpravy pro exteriér Ochranné nátěry na lodě Nátěry na vodní bázi impregnační povrchové

Více

Lepení a tmelení. Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů. www.sika.cz

Lepení a tmelení. Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů. www.sika.cz Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů Lepení a tmelení Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001. Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní

Více