PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ"

Transkript

1

2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště Odborné a metodické publikace, svazek 29 PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ Alfréd Schubert 1. vydání Praha 2004

3 Národní památkový ústav ústřední pracoviště v Praze jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává tuto publikaci v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek památkové péče pro danou oblast ochrany kulturních památek, v souladu s ustanovením 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Lektorovali: Ing. Lumír Tejmar Národní památkový ústav územní odborná pracoviště Za finanční podporu při vydání této publikace patří poděkování Ministerstvu kultury České republiky. Národní památkový ústav ústřední pracoviště, Praha 2004 Ing. Alfréd Schubert, 2004 Grafické zpracování Aleš Lederer, 2004 Foto Jana Berková, Jiří Mrázek, Jan Pešta, Petra Peštová, Alfréd Schubert, Ondřej Šefců, Jan Veselý, Jan Žižka, 2004 ISBN

4 Fotografie na první straně obálky: Horní Bukovsko (okres České Budějovice), detail vjezdových vrat zemědělské usedlosti. (Foto Petra Peštová)

5 Obsah Předmluva hlavního konzervátora NPÚ (Josef Štulc) 6 Úvod 8 A HLAVNÍ ZÁSADY 10 A.1 Zachování hmotové a ideové autenticity 10 A.2 Zachování kontinuity 12 A.3 Zajištění reverzibility 12 A.4 Zajištění dokumentace 13 B K ROZSAHU PÉČE O HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH, DVEŘNÍCH, VJEZDOVÝCH A JINÝCH OTVORŮ 14 C PRŮZKUM A DOKUMENTACE 17 C.1 K průzkumu historických výplní okenních a dveřních otvorů 17 C.2 K časovému zařazení historických výplní okenních a dveřních otvorů 18 C.3 Podrobná dokumentace 19 C.4 Zjednodušená dokumentace 19 D PÉČE O DOCHOVANÉ HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH, DVEŘNÍCH, VJEZDOVÝCH A JINÝCH OTVORŮ 20 D.1 Přehled hlavních úkolů 20 D.2 Předpoklady kvalitního provedení řemeslných a uměleckořemeslných prací 22 D.3 Prostá konzervace 23 D.4 Údržba Povrchové úpravy Upevnění uvolněných hřebů a jiných spojovacích prvků, kovových pásů a prutů mříží 25 D.5 Menší opravy Svěšení křídel v závěsech Vyplnění prohlubní a otvorů v dřevěné konstrukci, vyrovnání ploch v drážkách Doplnění menších dřevěných prvků Doplnění chybějících částí kování Opravy zasklení Opravy nátěrů 27 D.6 Větší opravy a rekonstrukce Oprava nebo výměna zničené spodní vodorovné části dřevěného rámu okenního křídla Oprava nebo výměna zničené spodní vodorovné části rámu okenního křídla a nastavení jeho svislých částí Oprava křídel dřevěných dveří a vrat Výměna zničené spodní vodorovné části pevného (zabudovaného) dřevěného rámu nebo zárubně (případně i nastavení jeho svislých částí) 28

6 5. Opravy dřevěných okenic Doplnění kování Úpravy a výměny zámků, osazování nových zámků Opravy kovových nebo oplechovaných dveří, vrat a okenic, opravy kovových oken a mříží Doplnění chybějících křídel, výměna zničených křídel 29 D.7 Restaurování 30 D.8 Ochrana historických dřevěných oken původními, vyměněnými nebo nově osazenými vnějšími okny 30 D.9 Uložení historických výplní okenních a dveřních otvorů v muzeu, expozici nebo depozitáři 31 E MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽÍVANÉ PŘI ŘEMESLNÝCH PRACÍCH Dřevo Kovové konstrukce Kování, hřeby, nýty a podobné prvky Vruty, šrouby Lepidla Sklo Materiály pro povrchové úpravy 34 F VÝMĚNA HISTORICKÝCH VÝPLNÍ OKENNÍCH, DVEŘNÍCH, VJEZDOVÝCH A JINÝCH OTVORŮ, DOPLŇOVÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 35 F.1 Výměna historických výplní okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů 35 F.2 Doplnění chybějících oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží 38 F.3 Osazování mříží a jiných zabezpečovacích konstrukcí do dosud nechráněných otvorů Prozatímní bezpečnostní uzavření okenních a dveřních otvorů Trvalé bezpečnostní uzavření dosud nechráněných otvorů Vkládání mříží umožňujících nahlédnutí do historického interiéru Vkládání nových vnitřních dveří, vytváření zádveří Osazování ochranných okenních sítí 40 G ČINNOST PRACOVNÍKŮ A VYJÁDŘENÍ ODBORNÉ ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 41 G.1 Přehled hlavních úkolů 41 G.2 Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k záměru vlastníka 42 G.3 Vyjádření odborné organizace státní památkové péče k přípravné a projektové dokumentaci 44 Literatura 45 Zjednodušená dokumentace vzor formuláře 46 Obrazová příloha 48

7 6 Předmluva hlavního konzervátora NPÚ (Josef Štulc) V české památkové péči jsme v posledních patnácti letech svědky imaginárního rozevírání nůžek. Jejich horní rameno teorie a zčásti i současná praxe obnovy památek (většinou vybraných objektů v majetku státu a církví) klade, oproti sedmdesátým a osmdesátým letům minulého století, znovu akcent na autenticitu materiální substance památky. Vidí v ní ničím nenahraditelného svědka dějin i nezastupitelný doklad proměnného uměleckého, technického a řemeslného vývoje společnosti. V naznačeném novém pojetí památkové konzervace se zájem památkářů neomezuje tak jako dříve jen na architektonickou formu a malířskou či sochařskou výzdobu staveb, ale zahrnuje jako neoddělitelnou složku památky i všechny její historické konstrukce, a navíc i dříve přehlížený a podceňovaný detail okna, dveře, podlahy, vnitřní i vnější omítky (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zdobené). To vše s respektováním postupného vývoje a proměn památky v její cestě dějinami. Snad nic neilustruje tento názorový posun lépe než má vlastní zkušenost: V roce 1976 jsem s hlubokým přesvědčením souhlasil s projektantem navrženou úplnou výměnou oken na zámku v Litomyšli (okna pocházela ze sedmnáctého až třetiny devatenáctého století); ne z důvodu jejich špatného stavu, ale z puristické snahy dosáhnout odstraněním klasicistních oken v líci fasády (což si současně vynutilo i výměnu vnitřních oken za kopie se zdvojeným prosklením) obnovy takového architektonického výrazu fasády, jaký měla v renesanci. Až poté, co jsem následně na nádvoří uviděl hromady vyhozených a již zničených příkladů krásně profilovaného truhlářského díla, kování a ručně foukaných skel, jsem si trpce uvědomil, že nevratná kulturní ztráta, k níž jsem přispěl, je větší než imaginární zisk slohově čisté fasády. Tento zážitek mne provázel celou další profesní dráhu. Živě jsem si ho znovu vybavil, když jsem se stejně hlubokým přesvědčením před několika lety vystoupil proti navrženému, velmi podobnému zásahu v případě hlavního traktu Valdštejnského paláce. Historická okna se zde po dlouhých diskusích podařilo zachránit a citlivě opravit; ku prospěchu autenticity památky i kapes daňových poplatníků. Proměna hodnotícího přístupu, kterou uvedený příklad ukazuje, se bohužel nevztahuje na spodní rameno rozevřených nůžek na tisíce historických staveb v soukromém vlastnictví, které jsou dnes předmětem horečné, lavinovitě narostlé podnikatelské a stavební aktivity. Snad nejohroženější složkou modernizovaných památek se stal jejich výše vzpomenutý historický stavebně- -řemeslný detail, a to především výplně jejich otvorů. Příklad Litomyšle se opakuje v nesčetných obměnách. Ani dnes není navrhovaná výměna historických prvků v naprosté většině případů opodstatněná jejich fyzickým dožitím či funkční nezpůsobilostí. Na rozdíl od Litomyšle dnes také již nebývá příčinou purismus památkářů. Na ničení hodnot se podílí především neznalost, falešný

8 modernismus a zcela přízemní zájmy dodavatelů a výrobců módního plastového či euro zboží. Těmto tlakům, které brilantně již před sto lety ve svém Katechismu památkové péče charakterizoval Max Dvořák, je čím dál tím obtížnější čelit. Pracovníci památkové péče dlouho postrádali jak souhrnně zpracovaný zdroj poznání typologického, morfologického a materiálového vývoje ohrožených prvků, tak pomoc pro racionální argumentaci při obhajobě jejich kulturních hodnot a potřeby jejich zachování. Pro kvalifikované posouzení hodnoty historických prvků dává spolehlivý podklad nedávno vydaná obsažná kniha Jiřího Škabrady, Konstrukce historických staveb (Praha 2003). O zpracování metodických zásad ochrany a šetrné péče o výplně otvorů historických budov (okna, dveře, výkladce, mříže a další) jsem požádal Alfréda Schuberta, jednoho z obětavých a zkušených památkářů pracujících v terénu. Věřím, že předkládaná metodika, opřená o sumu poznatků Škabradovy knihy, přispěje k hlubšímu poznání, pochopení a následně i k záchraně zdánlivě skromných, avšak svým tvarovým bohatstvím a řemeslnickým umem dnes nenahraditelných součástí naší stavební minulosti. 7 Praha 1, Malá Strana, Valdštejnský palác. Okno v líci fasády pocházející z poloviny devatenáctého století.

9 8 Úvod Vývoj výplní okenních a dveřních otvorů dosti úzce souvisí s celkovým vývojem stavitelství a architektury. Nejen okna a dveře, ale i vrata, výkladce, okenice a mříže jsou cennou součástí exteriéru i interiéru stavebních památek, výrazně se podílí na jejich architektonickém výrazu a mají velkou vypovídací schopnost. Zajímavé původní detaily těchto stavebních prvků značně přispívají k zachování věrohodnosti starších staveb. Přesto výplně okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů patří mezi ne zcela doceněné historické stavební konstrukce. Za památku zasluhující důslednou ochranu zdaleka nelze považovat jen vzácně dochovaná renesanční nebo barokní okna, dveře a mříže. Cennou součástí historického stavebního fondu jsou i výplně otvorů pocházející z mladších období včetně některých konstrukcí z dvacátého století. Hlavním smyslem této metodické publikace je upozornit na hodnotu výše uvedených součástí našeho památkového fondu, které jsou při opravách a úpravách nemovitých památek ohroženy více než ostatní části stavby, a přispět k jejich zachování. Zejména starší okna jsou bez ohledu na svou kulturněhistorickou hodnotu a skutečný technický stav vesměs odsouzena k likvidaci. Necitlivě a často zcela zbytečně bývají vyměňovány či ničeny i starší dveře, vrata, výkladce a okenice. Tyto prvky bývají mnohdy nahrazovány odlišně řešenými konstrukcemi také při provádění často velmi nešetrných adaptací přízemních prostor městských domů na obchody nebo v rámci jiných úprav pro komerční využití. K uvedeným zásahům dochází z neznalosti či nepochopení, případně i z vysloveně komerčních důvodů. Chránit hodnotné stavby a území před podobnými necitlivými zásahy patří mezi důležité úkoly památkové péče. Argumentem pro výměnu jsou často pouze celkem snadno odstranitelné závady, například chybějící nebo uvolněné části kování, svěšení křídel, dílčí poškození rámu, zárubně nebo křídla. Dosti obsáhlou součástí metodické publikace je proto přehled zkušeností získaných při údržbě a opravách těchto stavebních prvků. Zvláštní kapitola je věnována doplňování chybějících oken, dveří a dalších podobných konstrukcí. Publikace je určena především pracovníkům odborných organizací památkové péče, může však sloužit i projektantům, investorům, stavebním technikům a pracovníkům orgánů státní památkové péče. Značnému počtu a různorodosti našich architektonických památek, jejich postupným proměnám a různému stavebně-technickému stavu odpovídá i množství nejrůznějších otázek, se kterými se při péči o historické výplně okenních a dveřních otvorů setkáváme. Odpověď na některé z nich by nejspíš nebylo možné nalézt ani ve velmi obsáhlé publikaci. Vždy je třeba věnovat velkou pozornost průzkumu a dokumentaci dochovaných prvků, vycházet ze zásad a zkušeností uvedených v této metodické publikaci a v případě

10 potřeby konzultovat problematiku se zkušenými odborníky. Velkou pozornost je samozřejmě nutné věnovat i ostění okenních a dveřních otvorů, chránit jejich autentickou hmotu i vzhled. Velký význam má podrobné projednání oprav a stavebních akcí s vlastníkem a projektantem, s dodavatelem prací i jednotlivými řemeslníky, důkladné zpracování vyjádření odborné organizace státní památkové péče i závazného stanoviska orgánu památkové péče a důsledný dozor v průběhu realizace. 9

11 10 A Hlavní zásady Stejně jako při péči o jiné historické stavební konstrukce je třeba i v případě historických oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží vycházet ze soudobého pojetí památkové péče, které se vyznačuje zvýšeným důrazem kladeným na autenticitu památek. V minulosti byly často v zájmu navrácení architektonické památky do staršího stavu likvidovány mnohé hodnotné stavební prvky z mladších historických období. Mylná představa, že je nutné fasádu nebo interiér historické budovy stylově sjednotit a očistit od všech mladších součástí, vedla kromě jiného například k nahrazování klasicistních dovnitř a ven otvíravých oken zdvojenými okny odsazenými od líce fasády, napodobujícími členění a profilaci oken barokních, dále k odstraňování památkově hodnotných výkladců a podobně. Historická stavba je však zpravidla postupně rostlým organismem, a není proto nutné snažit se o sjednocení vzhledu všech výplní okenních a dveřních otvorů, zvláště kdyby tomuto záměru měly být obětovány dochované starší konstrukce, z hlediska památkové péče hodnotné a dokumentující vývoj stavby. A.1 Zachování hmotové a ideové autenticity Péče o architektonickou památku spočívá především v důsledné ochraně památkově hodnotné dochované hmoty stavebního díla a zachování jeho věrohodné podoby s respektováním jeho historického vývoje a proměn. 1. Historická okna, dveře, vrata a výkladce, okenice a mříže by měly být pokud možno zachovány na původním místě. Tato zásada se týká i všech památkově hodnotných, dosud však nedoceněných kvalitních řemeslných výrobků z devatenáctého i dvacátého století, stejně však i prostých oken, dveří a dalších podobných prvků staveb lidové architektury. (Podrobnější přehled těchto stavebních prvků je uveden v kapitole B.1.) Opravě autentických starších výplní okenních a dveřních otvorů je zpravidla třeba dát přednost před osazením sebelépe provedených kopií nebo historizujících nových výrobků. 2. Dále je nutné dbát o zachování autentické hmoty těchto stavebních prvků i všech jejich částí (včetně truhlářského obložení, kování, staršího skla, spojovacích a ztužujících prvků, nátěrů a jiných povrchových úprav) v největší možné míře. Zásahy do autentické hmoty je nutné co nejvíce omezit. Konzervaci nebo opravu nejcennějších oken, dveří i dalších podobných prvků, případně jejich nejhodnotnějších částí je možné svěřit pouze zkušeným uměleckým řemeslníkům a restaurátorům s příslušným oprávněním viz kapitola D.

12 3. Při konzervaci, údržbě, dílčích opravách, nahrazování zničených nebo chybějících částí i při doplňování v poškozených místech je nutné pečlivě dbát na použití stejného materiálu a na zachování autentické podoby historických oken, dveří a podobných konstrukcí včetně všech jejich částí (viz výše). Jedná se především o dodržení autentického tvaru a členění, dále podoby, rozměrů, profilace a detailů všech součástí, jejich památkově vhodné povrchové úpravy, způsobu provedení a spojení i způsobu upevnění skla. Dosti obvyklé používání dřevěných přířezů odlišných rozměrů a zjednodušování profilace značně pozměňuje podobu starších výplní okenních a dveřních otvorů a negativně ovlivňuje architektonický výraz celé fasády nebo interiéru. Zpravidla je vhodné sjednotit nové části s původní konstrukcí mořením či nátěrem, aby nebylo narušeno vnímání celkové podoby. Věrohodnost autentických součástí stavebních památek narušují i nevhodné detaily, například použití vrutů s křížovým zářezem, svarů a podobně. 4. Stejně pečlivě je třeba dbát o zachování autentické podoby všech částí při výměně zničených historických výplní okenních, dveřních, vjezdových či jiných otvorů. Nejvhodnějším řešením je zpravidla nahrazení zničených konstrukcí novým výrobkem, který bude s výjimkou technických závad, stop poškození a opotřebení co nejpřesněji kopírovat autentickou, památkově vhodnou výplň otvoru (ke způsobu provedení viz předchozí odstavec). Vždy je však nutné předem důkladně zvážit, je-li výměna skutečně nezbytná. Oprava autentických výplní otvorů je ve většině případů možná a jejich zachování (případně alespoň jednoho či více kusů) je z hlediska památkové péče podstatně vhodnějším řešením. Zásadu zachování autentického tvaru, rozměrů, způsobu provedení a původního materiálu nelze vztahovat jen na nejstarší konstrukce. Je ji třeba uplatňovat i při výměně prvků, které byly osazeny při historických úpravách starší stavby nebo při výměně památkově hodnotných výplní okenních a dveřních otvorů pocházejících z devatenáctého a dvacátého století, které jsou natolik poškozené, že je nelze opravit (včetně jednoduše provedených stavebních prvků lidové architektury). Odstraňování starších výkladců a oken odsazených v líci fasády, nahrazování starších oken plastovými okny nebo dřevěnými takzvanými eurookny s širokými rámy, nahrazování dřevěných výplňových dveří různými dveřmi novější konstrukce a jiné obdobné necitlivé změny dochovaného stavu jsou z hlediska památkové péče naprosto nevhodné. Ochranu zaslouží i individuálně řešená okna a dveře i veškeré jejich součásti z období moderní architektury první poloviny dvacátého století, v některých případech i hodnotné konstrukce ze druhé poloviny dvacátého století. 5. Chybějící výplně historických okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů je třeba pokud možno vyrobit podle podobných hodnotných starších prvků dochovaných na příslušné budově a pečlivě dbát o zachování autentické podoby všech jejich částí (ke způsobu provedení viz 3. bod kapitoly). Pokud nejsou žádné takové konstrukce zachovány, je někdy možné vycházet ze situace zachycené v ikonografických pramenech dochovaných k dané 11

13 12 stavbě. Způsob osazení je pak zpravidla doložen drážkami pro okenní rámy, zárubně dveří, otvory pro pruty mříží a podobně. Veškeré detaily by v takovém případě měly být provedeny podle historických a regionálních analogií příslušného slohového období uzpůsobených podle stop po osazení původních konstrukcí. Je samozřejmě nutné dodržet rozměry autentických okenních a dveřních otvorů. Pokud se dochovalo starší kování nebo jiné součásti starší konstrukce, je vhodné znovu je použít. 6. Nevhodné, charakteru památky neodpovídající výplně okenních a dveřních otvorů, osazené zpravidla ve dvacátém století (případně ve dvacátém prvním století), by měly být při opravách a úpravách historických staveb nahrazeny vhodnějšími prvky. Při výměně je třeba postupovat podle zásad uvedených v předchozích odstavcích. Do některých chrámových oken byly osazeny drátěné a jiné ochranné sítě, které dost narušují vzhled architektonických památek. Nejsou-li sítě nezbytné pro ochranu velmi cenných vitrají nebo architektonických článků, je vhodné posoudit, zda je nelze například při opravě fasády odstranit. Lze též uvážit, není-li možné nahradit stávající ochranné sítě sítěmi subtilnějšími, méně rušivými. Viz též kapitola F.3, 5. bod). 7. V zájmu budoucího snadného rozlišení je velmi vhodné označit přesné kopie chybějících nebo zničených částí i celé nové výrobky letopočtem. Je však nutné vybrat takový způsob označení, který nenaruší celkový pohled na příslušný prvek. A.2 Zachování kontinuity U oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží, které mají nadále plnit svoji technickou funkci, je mnohdy nutné nahradit jejich zničené části. V některých případech se nelze vyhnout výměně celé starší výplně okenního, dveřního, vjezdového nebo jiného otvoru. Samozřejmým požadavkem památkové péče je důsledné zachování autentické podoby vyměněných součástí stavby (viz kapitola A.1). Není-li možné zachovat autentickou hmotu, je nutné při výběru materiálu a při volbě řemeslných postupů v nejvyšší možné míře dbát o zachování návaznosti na původní provedení. Při konzervaci, údržbě, opravách a rekonstrukci historických oken, dveří i jiných podobných prvků a všech jejich částí (včetně kování, skla, spojovacích prvků a povrchových úprav) je proto třeba dát přednost původnímu způsobu provedení, spojení, upevnění a používat materiály shodné s materiály autentickými (v nezbytných případech materiály, které jsou jim svým složením i vzhledem co nejbližší). A.3 Zajištění reverzibility Při konzervaci a údržbě i při provádění oprav a rekonstrukcí historických výplní otvorů je nutné počítat s tím, že obdobný zákrok může být dříve nebo

14 později opakován. Je třeba použít takový způsob provedení, materiály (též lepidla a nátěry) i spojovací prvky, aby při příští opravě bylo možné odstranit nové části starší stavební konstrukce bez poškození autentické hmoty a navrátit historickou konstrukci do stavu před poslední opravou. 13 A.4 Zajištění dokumentace Při opravách a úpravách architektonických památek často dochází k nevratným zásahům do starších oken a dveří či k jejich likvidaci. Také v průběhu chátrání neudržovaných historických budov mizí jednou provždy mnohé informace, důležité pro hlubší poznání vývoje architektury a stavitelství. Důležitým úkolem je proto zajistit co nejpodrobnější dokumentaci dochovaného stavu, případně trvalé uložení velmi hodnotných výplní okenních, dveřních a jiných otvorů, které se nepodařilo zachovat na původním místě. Lze předpokládat, že předmětem výzkumu se v budoucnosti stanou i mnohé dnes ještě nedoceněné součásti staveb z devatenáctého a dvacátého století.

15 14 B K rozsahu péče o historické výplně okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů 1. Odbornou péči je třeba věnovat nejen všem památkově hodnotným dochovaným historickým oknům, dveřím, vratům a výkladcům, okenicím a mřížím, ať už dřevěným nebo kovovým i všem jejich součástem (včetně hodnotných mladších dílů), ale i jejich výměně (pokud je skutečně nutná). Velkou pozornost vyžadují opravy a rekonstrukce devastovaných historických budov s prázdnými okenními nebo dveřními otvory. Návrh a realizace nových oken a dveří bývá v tomto případě zvlášť náročným úkolem (viz kapitola F.2). K uvedeným stavebním prvkům patří i různá starší okénka, dvířka a mřížky (například dvířka přikládacích komor, komínová dvířka, ozdobné mřížky, subtilní mříže ze silnějších ocelových drátů a další). Památkovou ochranu a péči zasluhují též dosud nedoceněná okna a dveře z devatenáctého století a mnohé obdobné kvalitní řemeslné nebo průmyslové výrobky z první poloviny století dvacátého: Jedná se zejména o tradičním způsobem provedená dovnitř a ven otvíravá nebo dvojitá dovnitř otvíravá špaletová okna, dřevěná i kovová chrámová okna, výplňové dveře, vrata a okenice, dále o starší výkladce, ať už předložené nebo osazené v líci fasády (včetně svinovacích rolet a mříží i sklápěcích markýz), dřevěné i kovové výplně okenních a dveřních otvorů průmyslových budov a staveb z období nástupu moderní architektury, starší ateliérová a jiná střešní okna i střešní poklopy (například litinové). Památkovou ochranu zasluhují i různá prostá, jednoduchým způsobem zhotovená okna, dveře a dvířka, vrata (s točnicemi a závorami), okenice a mříže, tedy prvky které se významně podílejí na specifickém výrazu staveb lidové architektury. Různé ochranné sítě, dosti narušující vzhled staveb, byly před chrámová okna osazeny vesměs až v devatenáctém nebo ve dvacátém století. Některé z nich mohou být součástí hodnotné novostavby nebo respektované rekonstrukce z tohoto období. Výjimečně se zachovaly i okenní sítě staršího původu, které samozřejmě také zasluhují památkovou ochranu. 2. U staveb, které jsou zákonem chráněny jako kulturní památka, je nutné důsledně věnovat péči všem historickým oknům, dveřím a dalším obdobným prvkům, jejich součástem i povrchové úpravě. Tuto zásadu je zde třeba vztahovat i na uvedené konstrukce pocházející z mladších období, které jsou památkově hodnotné a významné pro celkový výraz stavby. Hodnotnou památkou nejsou jen starší zámky a zdobená kování, ale i původní kování nezdobená, vyrobená tradičním kovářským způsobem z kujné oceli (závěsy, obrtlíky, zástrče, kliky, madla, klepadla, knoflíky, kroužky, štítky, rohovníky, oplechování, hřeby, nýty, spony, ztužující pásky zasklení do olova a podobně). Stejně je třeba pohlížet na kování mosazná a litinová i na jiné

16 dnes běžně nevyráběné autentické součásti oken a dveří včetně průmyslových výrobků z devatenáctého a dvacátého století. Ochranu zaslouží nejen dochované části nejstaršího zasklení do olova (šestihrany, foukané terčíky čili bucny a další), ale i tabulky staršího skla vyrobeného rozřezáním foukaných válců. Toto sklo je tenké, často se vzduchovými bublinkami a vždy poněkud nerovné. Proměnlivý odraz světla z těchto skel dodává historickým fasádám velmi působivý živý vzhled. Použití dnešního plochého skla se zcela rovným, geometricky přesným povrchem vede ke značnému ochuzení podoby starších staveb. Hodnotnou součástí starších oken, dveří a jiných podobných prvků jsou i další dnes již běžně nevyráběné druhy skla, oblíbené zejména ve druhé polovině devatenáctého století a na počátku století dvacátého. Jedná se o sklo barevné a leptané, sklo s různými vytlačenými vzory a další. Zvláště cennou památkou jsou ornamentální nebo figurální vitraje z malovaného, barevného nebo čirého skla, spojeného olověnými lištami. Většinou mají charakter uměleckého díla, realizovaného velmi náročným řemeslným postupem. Pozornost a péči je třeba věnovat i autentickým povrchovým úpravám historických oken a dveří (případně dalších konstrukcí, zejména mříží), včetně vesměs kvalitních nátěrů z devatenáctého a z první poloviny dvacátého století, dochovaných zejména v některých interiérech v dosti dobrém technickém stavu. Cenným dokladem jsou i malé pozůstatky starších nátěrů. 3. Také v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných pásmech kulturních památek je nutné dbát o důslednou ochranu všech hodnotných starších oken, dveří a jejich součástí, včetně všech oken dovnitř a ven otvíravých, oken, dveří, vrat a okenic s výraznou profilací nebo s nevšedním členěním a starších tradičně provedených výkladců (včetně plechových rolet). Předmětem památkové péče zde musí být i individuálně řešené prvky staveb z období moderní architektury první poloviny dvacátého století, v některých případech i hodnotné konstrukce ze druhé poloviny dvacátého století. Ochranu zaslouží nejen nejstarší kované mříže, zpravidla provlékané nebo spojené sponami, ale také mladší litinové nebo ocelové mříže z devatenáctého století, jejichž pruty jsou často propojeny jednoduše profilovanými pásky a upevněny nýty, stejně jako mnohé individuálně řešené mříže pocházející ze století dvacátého. 4. V mezích možností je vhodné uplatňovat tento přístup ke všem výše uvedeným starším stavebním prvkům i u budov, na které se nevztahuje žádná forma památkové ochrany vyplývající z památkového zákona. V naléhavých případech, zejména při ohrožení zvláště hodnotných konstrukcí, lze žádat příslušné orgány státní památkové péče a stavební úřady o spolupráci. 5. Ve druhé polovině dvacátého století došlo k výrazné změně v technologii výroby oken, dveří a podobných částí staveb, která byla ještě vystupňována 15

17 16 po roce Starší, doposud funkční okna (případně dveře a další prvky) jsou ve značném rozsahu nahrazována výrobky s odlišnou konstrukcí, někdy nepříliš věrně napodobujícími původní členění a profilaci. I ta nová okna či dveře, u kterých není dřevo nahrazeno plastem, se značně liší od tradičních truhlářských prací. Památkovou ochranu je proto vhodné v mezích možností rozšířit i na mnohé donedávna běžné výplně okenních a dveřních otvorů a na jejich dnes již nevyráběné kování, starší sklo a další součásti.

18 17 C Průzkum a dokumentace Základním předpokladem péče o historické výplně okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů je jejich identifikace a zevrubné poznání. Velký význam má včasná řádná dokumentace těchto zvláště ohrožených částí architektonických památek. Především je třeba odborně prohlédnout a dokumentovat všechny památkově hodnotné dveře, okna, vrata a výkladce, okenice a mříže (viz podrobnější přehled v kapitole B.1), které jsou ohroženy chátráním, případně poškozením nebo zcizením v průběhu stavebních prací. Výměna uvedených částí starších staveb je často považována za samozřejmost a bývá provedena zcela automaticky, bez předchozího projednání s pracovníky odborných orgánů památkové péče a v mnoha případech v rozporu se zákonem. Není proto vhodné vyčkávat s jejich řádnou dokumentací, zejména jedná-li se o zvláště cenné stavební prvky. Pozornost zaslouží nejen dřevěné části, ale i kování, oplechování, zasklení, nátěry a jiné povrchové úpravy, dále též způsob osazení předmětu, jeho vztah ke zdivu ostění, k omítkám a jejich nátěrům. C.1 K průzkumu historických výplní okenních a dveřních otvorů Pro stanovení památkové hodnoty dřevěných i kovových oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží, různých okének, dvířek, případně starších sítí je nezbytné posoudit všechny jejich části. Některé výplně otvorů mohou působit dojmem mladší konstrukce nevyžadující památkovou ochranu jen proto, že jsou opatřeny mladším kováním. Některá mladší okna nebo dveře jsou naopak opatřeny druhotně použitým starším kováním. Pozůstatkem jejich starší konstrukce může být i zabudovaný rám, do kterého je vloženo nové křídlo. Hlavní konstrukční součástí mnoha chrámových oken zasklených novějšími druhy skla jsou starší ocelové válcované pásy nebo ještě starší kované pásy z kujného železa. U dvojitých oken bývají někdy vnitřní okna starší než vnější okna (nebo naopak). U oken dělených poutcem mohou být vrchní křídla starší než spodní křídla (nebo naopak). Novější křídla dveří nebo vrat mohou být osazena do starších zárubní nebo mohou být opatřena starším kováním. Pozůstatkem jejich původní konstrukce může být starší nadsvětlík. Velmi stará okna, dveře a podobně jsou někdy zachována v interiéru mladší přístavby k původní hmotě objektu. Cenné pozůstatky starších oken a dveří mohou být zachovány v zaslepených otvorech. Původní historická okna bývají zachována v oratořích některých chrámů. Velkou pozornost zaslouží pozůstatky staršího zasklení (například v kružbách gotických oken) a zbytky starších povrchových úprav, které je nutné zkoumat a dokumentovat včetně jejich návaznosti na související vrstvy nátěrů a omítek

19 18 ostění. Výsledky průzkumů dokazují, že barevnými nátěry byly v minulosti opatřovány i mříže. Některé historické výplně okenních a dveřních otvorů byly upraveny vícebarevným nátěrem. Okna a dveře, opatřené z vnitřní strany bílým nátěrem (často v odstínu slonové kosti) byly někdy z vnější strany natřeny hnědou nebo jinou barvou. C.2 K časovému zařazení historických výplní okenních a dveřních otvorů Velmi vhodným podkladem pro časové zařazení oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží je dílo Jiřího Škabrady, Konstrukce historických staveb (Praha 2003). Přehled další odborné literatury je uveden na s Ke zběžnému odhadu stáří dřevěných oken, dveří a obdobných stavebních prvků může posloužit především jejich kování, zejména použité závěsy. Až do osmnáctého století (a v některých případech i nadále) u nás byly používány závěsy kované, často zdobené, svrchu přiložené k zabudovanému rámu nebo zárubni i k pohyblivým křídlům oken či dveří. Závěsy se zadlabanými (ve dřevě skrytými) křídly se u nás začaly ve větší míře používat až ve století devatenáctém. Do začátku dvacátého století byly konce těchto závěsů se zadlabanými křídly zpravidla opatřeny ozdobnou profilací. Vrchní kování napodobující starší vzory bylo však užíváno i při historizujících úpravách a rekonstrukcích probíhajících v devatenáctém i dvacátém století. Starší historizující konstrukce již samozřejmě mají svou památkovou hodnotu. 2. Při posuzování stáří oken je třeba věnovat pozornost také způsobu zasklení. Nejstarší kruhové terčíky a šestihrany, později pak i nevelké tabulky z tenkého foukaného skla byly spojovány subtilními olovněnými lištami, jejichž povrch byl zpravidla pocínovaný. U dřevěných oken bylo sklo zapuštěno do drážky v rámu křídla. Zasklení do polodrážky vytvořené na okraji dřevěného rámu křídla a upevnění sklenářským kytem je v českých zemích používáno až od konce osmnáctého století. Při pozdějších opravách byla někdy část dřevěného rámu odsekána, vytvořena polodrážka a sklo upevněno kytem. Na původní způsob zasklení upozorní v takovém případě umístění skla uprostřed příslušného profilu rámu okenního křídla. Při historizujících úpravách a rekonstrukcích bylo v devatenáctém až dvacátém století zejména u chrámových oken opět často užíváno zasklení do olova. 3. Nejstarší mříže byly kované, provlékané nebo spínané kovanými spojkami. V devatenáctém století se začaly používat mříže z různých litinových a válcovaných ocelových prutů a pásů, spojovaných nýty. Používání klasických kovaných mříží je však doposud dosti oblíbené.

20 19 C.3 Podrobná dokumentace Je možné doporučit následující rozsah a způsob provedení podrobné dokumentace: 1. Označení lokality a příslušné stavby, jednoznačný popis umístění oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží s vyznačením v půdorysu daného podlaží nebo na fotografii fasády. 2. Popis všech částí příslušné konstrukce a způsobu jejich osazení. 3. Pohledy z obou stran, půdorysné a svislé řezy v měřítku 1 : Detailní řezy, pohledy na kování, ozdoby a podobně v měřítku 1 : 1. Tvar kování lze někdy přímo obrýsovat. Je třeba dokumentovat způsob upevnění kování, způsob spojení jednotlivých dřevěných prvků a další specifické znaky. 5. Fotografická dokumentace: pohledy z obou stran, detaily kování, ozdob a podobně ve formátu minimálně 10 x 15 cm. V interiéru je vhodné použít postranní přisvícení. Neuspokojivý výsledek přinášejí záběry celého okna z interiéru za denního osvětlení (proti obloze). Dokumentaci je nutné uložit v archivu příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu. C.4 Zjednodušená dokumentace Nelze-li zajistit podrobnou dokumentaci, je nutné dokumentovat památkově hodnotná okna, dveře, vrata a výkladce, okenice a mříže alespoň zjednodušeným způsobem. I při zjednodušené dokumentaci je třeba dbát na jednoznačné označení příslušné lokality a stavby, na umístění oken, dveří a ostatních prvků. Pouhý celkový snímek příslušné konstrukce zpravidla nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. Přílohou této metodiky je vzor formuláře pro zjednodušenou dokumentaci historických výplní okenních otvorů s příslušným vysvětlením (viz příloha na s ). Při zjednodušené dokumentaci dveří a vrat lze postupovat obdobně.

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

K PÉČI O PAMÁTKOVĚ HODNOTNÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ. Alfréd Schubert

K PÉČI O PAMÁTKOVĚ HODNOTNÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ. Alfréd Schubert K PÉČI O PAMÁTKOVĚ HODNOTNÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ. Alfréd Schubert Mnozí vlastníci historických budov si bohužel neuvědomují, že neuváženým nahrazováním autentických stavebních prvků novými

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

ŠTĚDRÁ (KV), č. p. 1, zámek OKNA

ŠTĚDRÁ (KV), č. p. 1, zámek OKNA ŠTĚDRÁ (KV), č. p. 1, zámek OKNA Číslo v kroužku značí typ vnitřního okna, vnější okna jsou všechna totožná z druhé poloviny 20. století. Malým x v kroužku jsou značeny otvory, kde se nedochovala křídla.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

INPROJEKT, spol. s r.o.

INPROJEKT, spol. s r.o. INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba Místo Stavebník Část Obsah : Výměna

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2014 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina METODICKÝ POKYN k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina, Odbor stavební

Více

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě Restaurátorská zpráva Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě 2014 Obsah: 1. Lokalizace památky 2. Údaje o památce 3. Údaje o akci

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Výměna oken Městské knihovny

Výměna oken Městské knihovny Výměna oken Městské knihovny Technická část zadávací dokumentace Ing.Jaromír Hronza Tel.: +420 602 226651 e-mail hronza@atelierrubicon.com 1. Obsah 1. Obsah 2. Technické zadání 2.1. Identifikační údaje

Více

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Stav k 1. 8. 2013 Objektové fotografie Objektové fotografie Celoprosklené dveře PROMAGLAS -SR přinášejí maximální transparentnost

Více

Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1

Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 1 Balkonové dveře Celková výška: Celková šířka: Hloubka špalety: Rozměr vnějšího

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

VÝPIS DVEŘÍ. D.1.1.c.01c. VÝPIS DVEŘÍ. Město Bílovec. Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec VÝPIS DVEŘÍ ZMĚNY c b a DOPLNĚNÍ DVEŘÍ D/P, ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ D/P ÚPRAVA SPECIFIKACE - ROZMĚRŮ, MATERIÁLU DVEŘÍ DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE DVEŘÍ - INTERIÉROVÉ ŽALUZIE /4 DATUM 4/6 Ing. Jana K. JAHODOVÁ /5 Ing.

Více

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ 1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu k ohlášení stavby REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ členění zprávy: 1.1 základní údaje 1.2 charakteristika akce 1.3 výpis nových prvků

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: 15. 12. 2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. číslo dokumentu:

Více

Průvodní zpráva. - oprava výkladců a dveří. Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01. Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing.

Průvodní zpráva. - oprava výkladců a dveří. Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01. Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing. Průvodní zpráva Název stavby : Orient Opavská 51, Krnov - oprava výkladců a dveří Investor : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Krnov, 08/2014 Vypracovala: Ing. Fišarová Jana str. 1 Identifikace

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU 1 DOBŘÍŠ INFORMAČNÍ STŘEDISKO INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU Investor: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš Vypracoval: Ing. arch. Jan

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 1 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU... 1 11. Členění... 1 12. Platnost... 2... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A

Více

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a cíle

Více

Vnitřní dveřní křídla - Dveře otočné

Vnitřní dveřní křídla - Dveře otočné 16. 07. 2007 1/13 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních otočných dřevěných dveřních křídel. 1. Názvosloví

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3B - DVEŘE DVEŘE

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3B - DVEŘE DVEŘE DVEŘE Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 21) říjen 2014 NADSVĚTLÍK RÁM DVEŘÍ KŘÍDLO DVEŘÍ KOVÁNÍ Závěsy(panty) Zámek, klika Madlo PRÁH (prahová spojka) Ing.Jaroslava Babánková Strana 2 (celkem 21)

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Ing.arch. Vít Dušek HIP

Ing.arch. Vít Dušek HIP TECHNICKÁ ZPRÁVA jméno a příjmení investora: Přírodovědecká fakulta UK v Praze adresa investora: Albertov 6, Praha 2 název stavby: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště objekt Benátská

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov Místo stavby : Trutnov, ul. Procházkova čp. 303, Trutnov

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Křenice 3, 250 84 Praha - východ DIČ CZ6406291584 budova Českoslovanské obchodní akademie Dílčí stavebně historický průzkum Inventarizace

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

Vitráž materiálové hledisko: sklo. Chybná identifikace skel a její důsledky Průzkum - odbornost a kvalifikace. spojovací profily

Vitráž materiálové hledisko: sklo. Chybná identifikace skel a její důsledky Průzkum - odbornost a kvalifikace. spojovací profily Vitráž materiálové hledisko: sklo spojovací profily sklářské barvy, sklomalba Chybná identifikace skel a její důsledky Průzkum - odbornost a kvalifikace Sklo většina historických skel se stále vyrábí plný

Více

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Objednavatel: Město Žamberk Masarykovo nám. 166 Žamberk 564 24 IČ: 00279846 Tel.: 465 670 300 E-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci Výměna oken ul. Veselá 8, Znojmo Vypracoval: Ing. Dan Malina AC-projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum: IV/2016 1 A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

Inventarizace vybraných typů oken, dveří a sondážní průzkum barevnosti

Inventarizace vybraných typů oken, dveří a sondážní průzkum barevnosti Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Křenice 3, 25084 Praha - východ D IČ CZ6406291584 budova ČRo REGINA býv. Národní (Obecní) dům Dílčí stavebně historický průzkum Inventarizace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Vnitřní dveřní křídla s požární odolností - Dveře otočné s polodrážkou /18

Vnitřní dveřní křídla s požární odolností - Dveře otočné s polodrážkou /18 Dveře otočné s polodrážkou 25. 07. 2007 1/18 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních otočných dřevěných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 421 - A - objekt I POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji ASTRO nová kolekce 2012 platná od 01.01.2012 www.pol-skone.cz Laureat XI i XII edycji ASTRO Vnitřní dveře plné barev - to je nový model určený těm, kteří při navrhování interiérů hledají originální efekty.

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY 1 NÁVRH ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ OZN. SCHÉMA POPIS 1.NP 2.NP PODKROVÍ MNOŽ. POZN. T /1500 T02 700/600 T03

PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY 1 NÁVRH ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ OZN. SCHÉMA POPIS 1.NP 2.NP PODKROVÍ MNOŽ. POZN. T /1500 T02 700/600 T03 T01 okno s dřevěným rámem, dvoukřídlé, otvíravé izolační dvojsklo, U = 1,1 W/m2k distanční rámeček v barvě sklenářského tmelu barevnost rámu: bílá profilace viz. příloha PSV T02 T03 1100/1500 700/600 bronzové

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/398710/16/VZKÚ/Las Sp. zn.: S-SMO/221188/16/VZKÚ/4 Vyřizuje: Ing. Andrea Laslopová Telefon: +420 599 443 339 Dle rozdělovníku E-mail:

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR PROJEKT INTERIERU Zadavatel: Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Autor: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt II"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt II VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 D.Technická zpráva Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor Vypracoval : Ing.Mizera Pavel Ing. Luděk Hamr Datum : květen

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec

TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec TABULKY VÝROBKŮ - OKNA ZŠ Starý Plzenec číslo položky Obrázek Popis výrobku počet ks Poznámka o 0.3 Šestidílné dřevěné kastlové okno včetně kompletní meziokenní výdřevy, otevírání všech křídel dovnitř

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 32

Více

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP zadání pro zpracování konstrukčních úloh 1 AR 2014-2015 Ústav STAVITELSTVÍ I. VSTUPNÍ INFORMACE Příklady, které jsou uvedeny v

Více

Identifikace stavby : MŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové. Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ

Identifikace stavby : MŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové. Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ Identifikace stavby : MŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ 628 00 F. DOKUMENTACE STAVBY Technická zpráva I. Popis objektu Objekt MŠ představuje

Více

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb 7

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb 7 Památkář průzkumník (kód: 82-037-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Památkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS

Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS 12. Okenní otvory a jejich výplně Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY S T A R O S T A M Ě S T A Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 668 331, fax: 494 668 101 e mail: starosta@mu.opocno.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E

Více

tel.: +420 734 693 239 SVJ RUSKÁ 58 RUSKÁ 58 10100, PRAHA 10

tel.: +420 734 693 239 SVJ RUSKÁ 58 RUSKÁ 58 10100, PRAHA 10 SCHS STOLÁRNA S.R.O. Sídlo společnosti Biskupský dvůr 2095/8 110 00 Praha I - Nové Město IČ: 29193648 DIČ: CZ29193648 Provozovna Sv. Štěpán 61 763 31 Brumov-Bylnice obchod@schs-stolarna.cz tel.: +420 734

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD - 89. KD, expozice 5. KD - 7. KD) Práce na SO 01 budově zámku probíhají v souladu s časovým harmonogramem stavby. V rámci 84.

Více

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji ASTRO nová kolekce 2012 platná od 01.01.2012 www.pol-skone.cz Laureat XI i XII edycji ASTRO Vnitřní dveře plné barev - to je nový model určený těm, kteří při navrhování interiérů hledají originální efekty.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č. TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č. 36773/5-3968 Práce na obnově restaurování vitráží budou provedeny následovně: fotodokumentace

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Prodejny Zámecké nám. 15/3 a 16/5, Krnov - oprava výkladců a dveří

Prodejny Zámecké nám. 15/3 a 16/5, Krnov - oprava výkladců a dveří P r ů v o d n í z p r á v a Název stavby : Prodejny Zámecké nám. 15/3 a 16/5, Krnov - oprava výkladců a dveří Investor : Město Krnov, IČ 00296139 Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Krnov, 10/2015 Vypracovala:

Více

A Průvodní zpráva. VÝMĚNA OKEN ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. Zakázka číslo: 21/14.

A Průvodní zpráva. VÝMĚNA OKEN ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. Zakázka číslo: 21/14. A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Zakázka číslo: 21/14 Název stavby: A Průvodní zpráva VÝMĚNA OKEN - ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov Místo stavby: ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov parc. č. 117, kat. úz.

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 Materiál:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

profese : VÝPIS OKEN + DVEŘÍ obsah: POZNÁMKY: 2/ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDÁNA DODAVATELEM ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ

profese : VÝPIS OKEN + DVEŘÍ obsah: POZNÁMKY: 2/ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDÁNA DODAVATELEM ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ POZNÁMKY: / ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU PROVEDE DODAVATEL ZAMĚŘENÍSTAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVBĚ 2/ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDÁNA DODAVATELEM ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ zakázka:

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více