PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ"

Transkript

1

2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště Odborné a metodické publikace, svazek 29 PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ Alfréd Schubert 1. vydání Praha 2004

3 Národní památkový ústav ústřední pracoviště v Praze jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává tuto publikaci v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek památkové péče pro danou oblast ochrany kulturních památek, v souladu s ustanovením 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Lektorovali: Ing. Lumír Tejmar Národní památkový ústav územní odborná pracoviště Za finanční podporu při vydání této publikace patří poděkování Ministerstvu kultury České republiky. Národní památkový ústav ústřední pracoviště, Praha 2004 Ing. Alfréd Schubert, 2004 Grafické zpracování Aleš Lederer, 2004 Foto Jana Berková, Jiří Mrázek, Jan Pešta, Petra Peštová, Alfréd Schubert, Ondřej Šefců, Jan Veselý, Jan Žižka, 2004 ISBN

4 Fotografie na první straně obálky: Horní Bukovsko (okres České Budějovice), detail vjezdových vrat zemědělské usedlosti. (Foto Petra Peštová)

5 Obsah Předmluva hlavního konzervátora NPÚ (Josef Štulc) 6 Úvod 8 A HLAVNÍ ZÁSADY 10 A.1 Zachování hmotové a ideové autenticity 10 A.2 Zachování kontinuity 12 A.3 Zajištění reverzibility 12 A.4 Zajištění dokumentace 13 B K ROZSAHU PÉČE O HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH, DVEŘNÍCH, VJEZDOVÝCH A JINÝCH OTVORŮ 14 C PRŮZKUM A DOKUMENTACE 17 C.1 K průzkumu historických výplní okenních a dveřních otvorů 17 C.2 K časovému zařazení historických výplní okenních a dveřních otvorů 18 C.3 Podrobná dokumentace 19 C.4 Zjednodušená dokumentace 19 D PÉČE O DOCHOVANÉ HISTORICKÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH, DVEŘNÍCH, VJEZDOVÝCH A JINÝCH OTVORŮ 20 D.1 Přehled hlavních úkolů 20 D.2 Předpoklady kvalitního provedení řemeslných a uměleckořemeslných prací 22 D.3 Prostá konzervace 23 D.4 Údržba Povrchové úpravy Upevnění uvolněných hřebů a jiných spojovacích prvků, kovových pásů a prutů mříží 25 D.5 Menší opravy Svěšení křídel v závěsech Vyplnění prohlubní a otvorů v dřevěné konstrukci, vyrovnání ploch v drážkách Doplnění menších dřevěných prvků Doplnění chybějících částí kování Opravy zasklení Opravy nátěrů 27 D.6 Větší opravy a rekonstrukce Oprava nebo výměna zničené spodní vodorovné části dřevěného rámu okenního křídla Oprava nebo výměna zničené spodní vodorovné části rámu okenního křídla a nastavení jeho svislých částí Oprava křídel dřevěných dveří a vrat Výměna zničené spodní vodorovné části pevného (zabudovaného) dřevěného rámu nebo zárubně (případně i nastavení jeho svislých částí) 28

6 5. Opravy dřevěných okenic Doplnění kování Úpravy a výměny zámků, osazování nových zámků Opravy kovových nebo oplechovaných dveří, vrat a okenic, opravy kovových oken a mříží Doplnění chybějících křídel, výměna zničených křídel 29 D.7 Restaurování 30 D.8 Ochrana historických dřevěných oken původními, vyměněnými nebo nově osazenými vnějšími okny 30 D.9 Uložení historických výplní okenních a dveřních otvorů v muzeu, expozici nebo depozitáři 31 E MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽÍVANÉ PŘI ŘEMESLNÝCH PRACÍCH Dřevo Kovové konstrukce Kování, hřeby, nýty a podobné prvky Vruty, šrouby Lepidla Sklo Materiály pro povrchové úpravy 34 F VÝMĚNA HISTORICKÝCH VÝPLNÍ OKENNÍCH, DVEŘNÍCH, VJEZDOVÝCH A JINÝCH OTVORŮ, DOPLŇOVÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 35 F.1 Výměna historických výplní okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů 35 F.2 Doplnění chybějících oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží 38 F.3 Osazování mříží a jiných zabezpečovacích konstrukcí do dosud nechráněných otvorů Prozatímní bezpečnostní uzavření okenních a dveřních otvorů Trvalé bezpečnostní uzavření dosud nechráněných otvorů Vkládání mříží umožňujících nahlédnutí do historického interiéru Vkládání nových vnitřních dveří, vytváření zádveří Osazování ochranných okenních sítí 40 G ČINNOST PRACOVNÍKŮ A VYJÁDŘENÍ ODBORNÉ ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, PŘEDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 41 G.1 Přehled hlavních úkolů 41 G.2 Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k záměru vlastníka 42 G.3 Vyjádření odborné organizace státní památkové péče k přípravné a projektové dokumentaci 44 Literatura 45 Zjednodušená dokumentace vzor formuláře 46 Obrazová příloha 48

7 6 Předmluva hlavního konzervátora NPÚ (Josef Štulc) V české památkové péči jsme v posledních patnácti letech svědky imaginárního rozevírání nůžek. Jejich horní rameno teorie a zčásti i současná praxe obnovy památek (většinou vybraných objektů v majetku státu a církví) klade, oproti sedmdesátým a osmdesátým letům minulého století, znovu akcent na autenticitu materiální substance památky. Vidí v ní ničím nenahraditelného svědka dějin i nezastupitelný doklad proměnného uměleckého, technického a řemeslného vývoje společnosti. V naznačeném novém pojetí památkové konzervace se zájem památkářů neomezuje tak jako dříve jen na architektonickou formu a malířskou či sochařskou výzdobu staveb, ale zahrnuje jako neoddělitelnou složku památky i všechny její historické konstrukce, a navíc i dříve přehlížený a podceňovaný detail okna, dveře, podlahy, vnitřní i vnější omítky (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zdobené). To vše s respektováním postupného vývoje a proměn památky v její cestě dějinami. Snad nic neilustruje tento názorový posun lépe než má vlastní zkušenost: V roce 1976 jsem s hlubokým přesvědčením souhlasil s projektantem navrženou úplnou výměnou oken na zámku v Litomyšli (okna pocházela ze sedmnáctého až třetiny devatenáctého století); ne z důvodu jejich špatného stavu, ale z puristické snahy dosáhnout odstraněním klasicistních oken v líci fasády (což si současně vynutilo i výměnu vnitřních oken za kopie se zdvojeným prosklením) obnovy takového architektonického výrazu fasády, jaký měla v renesanci. Až poté, co jsem následně na nádvoří uviděl hromady vyhozených a již zničených příkladů krásně profilovaného truhlářského díla, kování a ručně foukaných skel, jsem si trpce uvědomil, že nevratná kulturní ztráta, k níž jsem přispěl, je větší než imaginární zisk slohově čisté fasády. Tento zážitek mne provázel celou další profesní dráhu. Živě jsem si ho znovu vybavil, když jsem se stejně hlubokým přesvědčením před několika lety vystoupil proti navrženému, velmi podobnému zásahu v případě hlavního traktu Valdštejnského paláce. Historická okna se zde po dlouhých diskusích podařilo zachránit a citlivě opravit; ku prospěchu autenticity památky i kapes daňových poplatníků. Proměna hodnotícího přístupu, kterou uvedený příklad ukazuje, se bohužel nevztahuje na spodní rameno rozevřených nůžek na tisíce historických staveb v soukromém vlastnictví, které jsou dnes předmětem horečné, lavinovitě narostlé podnikatelské a stavební aktivity. Snad nejohroženější složkou modernizovaných památek se stal jejich výše vzpomenutý historický stavebně- -řemeslný detail, a to především výplně jejich otvorů. Příklad Litomyšle se opakuje v nesčetných obměnách. Ani dnes není navrhovaná výměna historických prvků v naprosté většině případů opodstatněná jejich fyzickým dožitím či funkční nezpůsobilostí. Na rozdíl od Litomyšle dnes také již nebývá příčinou purismus památkářů. Na ničení hodnot se podílí především neznalost, falešný

8 modernismus a zcela přízemní zájmy dodavatelů a výrobců módního plastového či euro zboží. Těmto tlakům, které brilantně již před sto lety ve svém Katechismu památkové péče charakterizoval Max Dvořák, je čím dál tím obtížnější čelit. Pracovníci památkové péče dlouho postrádali jak souhrnně zpracovaný zdroj poznání typologického, morfologického a materiálového vývoje ohrožených prvků, tak pomoc pro racionální argumentaci při obhajobě jejich kulturních hodnot a potřeby jejich zachování. Pro kvalifikované posouzení hodnoty historických prvků dává spolehlivý podklad nedávno vydaná obsažná kniha Jiřího Škabrady, Konstrukce historických staveb (Praha 2003). O zpracování metodických zásad ochrany a šetrné péče o výplně otvorů historických budov (okna, dveře, výkladce, mříže a další) jsem požádal Alfréda Schuberta, jednoho z obětavých a zkušených památkářů pracujících v terénu. Věřím, že předkládaná metodika, opřená o sumu poznatků Škabradovy knihy, přispěje k hlubšímu poznání, pochopení a následně i k záchraně zdánlivě skromných, avšak svým tvarovým bohatstvím a řemeslnickým umem dnes nenahraditelných součástí naší stavební minulosti. 7 Praha 1, Malá Strana, Valdštejnský palác. Okno v líci fasády pocházející z poloviny devatenáctého století.

9 8 Úvod Vývoj výplní okenních a dveřních otvorů dosti úzce souvisí s celkovým vývojem stavitelství a architektury. Nejen okna a dveře, ale i vrata, výkladce, okenice a mříže jsou cennou součástí exteriéru i interiéru stavebních památek, výrazně se podílí na jejich architektonickém výrazu a mají velkou vypovídací schopnost. Zajímavé původní detaily těchto stavebních prvků značně přispívají k zachování věrohodnosti starších staveb. Přesto výplně okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů patří mezi ne zcela doceněné historické stavební konstrukce. Za památku zasluhující důslednou ochranu zdaleka nelze považovat jen vzácně dochovaná renesanční nebo barokní okna, dveře a mříže. Cennou součástí historického stavebního fondu jsou i výplně otvorů pocházející z mladších období včetně některých konstrukcí z dvacátého století. Hlavním smyslem této metodické publikace je upozornit na hodnotu výše uvedených součástí našeho památkového fondu, které jsou při opravách a úpravách nemovitých památek ohroženy více než ostatní části stavby, a přispět k jejich zachování. Zejména starší okna jsou bez ohledu na svou kulturněhistorickou hodnotu a skutečný technický stav vesměs odsouzena k likvidaci. Necitlivě a často zcela zbytečně bývají vyměňovány či ničeny i starší dveře, vrata, výkladce a okenice. Tyto prvky bývají mnohdy nahrazovány odlišně řešenými konstrukcemi také při provádění často velmi nešetrných adaptací přízemních prostor městských domů na obchody nebo v rámci jiných úprav pro komerční využití. K uvedeným zásahům dochází z neznalosti či nepochopení, případně i z vysloveně komerčních důvodů. Chránit hodnotné stavby a území před podobnými necitlivými zásahy patří mezi důležité úkoly památkové péče. Argumentem pro výměnu jsou často pouze celkem snadno odstranitelné závady, například chybějící nebo uvolněné části kování, svěšení křídel, dílčí poškození rámu, zárubně nebo křídla. Dosti obsáhlou součástí metodické publikace je proto přehled zkušeností získaných při údržbě a opravách těchto stavebních prvků. Zvláštní kapitola je věnována doplňování chybějících oken, dveří a dalších podobných konstrukcí. Publikace je určena především pracovníkům odborných organizací památkové péče, může však sloužit i projektantům, investorům, stavebním technikům a pracovníkům orgánů státní památkové péče. Značnému počtu a různorodosti našich architektonických památek, jejich postupným proměnám a různému stavebně-technickému stavu odpovídá i množství nejrůznějších otázek, se kterými se při péči o historické výplně okenních a dveřních otvorů setkáváme. Odpověď na některé z nich by nejspíš nebylo možné nalézt ani ve velmi obsáhlé publikaci. Vždy je třeba věnovat velkou pozornost průzkumu a dokumentaci dochovaných prvků, vycházet ze zásad a zkušeností uvedených v této metodické publikaci a v případě

10 potřeby konzultovat problematiku se zkušenými odborníky. Velkou pozornost je samozřejmě nutné věnovat i ostění okenních a dveřních otvorů, chránit jejich autentickou hmotu i vzhled. Velký význam má podrobné projednání oprav a stavebních akcí s vlastníkem a projektantem, s dodavatelem prací i jednotlivými řemeslníky, důkladné zpracování vyjádření odborné organizace státní památkové péče i závazného stanoviska orgánu památkové péče a důsledný dozor v průběhu realizace. 9

11 10 A Hlavní zásady Stejně jako při péči o jiné historické stavební konstrukce je třeba i v případě historických oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží vycházet ze soudobého pojetí památkové péče, které se vyznačuje zvýšeným důrazem kladeným na autenticitu památek. V minulosti byly často v zájmu navrácení architektonické památky do staršího stavu likvidovány mnohé hodnotné stavební prvky z mladších historických období. Mylná představa, že je nutné fasádu nebo interiér historické budovy stylově sjednotit a očistit od všech mladších součástí, vedla kromě jiného například k nahrazování klasicistních dovnitř a ven otvíravých oken zdvojenými okny odsazenými od líce fasády, napodobujícími členění a profilaci oken barokních, dále k odstraňování památkově hodnotných výkladců a podobně. Historická stavba je však zpravidla postupně rostlým organismem, a není proto nutné snažit se o sjednocení vzhledu všech výplní okenních a dveřních otvorů, zvláště kdyby tomuto záměru měly být obětovány dochované starší konstrukce, z hlediska památkové péče hodnotné a dokumentující vývoj stavby. A.1 Zachování hmotové a ideové autenticity Péče o architektonickou památku spočívá především v důsledné ochraně památkově hodnotné dochované hmoty stavebního díla a zachování jeho věrohodné podoby s respektováním jeho historického vývoje a proměn. 1. Historická okna, dveře, vrata a výkladce, okenice a mříže by měly být pokud možno zachovány na původním místě. Tato zásada se týká i všech památkově hodnotných, dosud však nedoceněných kvalitních řemeslných výrobků z devatenáctého i dvacátého století, stejně však i prostých oken, dveří a dalších podobných prvků staveb lidové architektury. (Podrobnější přehled těchto stavebních prvků je uveden v kapitole B.1.) Opravě autentických starších výplní okenních a dveřních otvorů je zpravidla třeba dát přednost před osazením sebelépe provedených kopií nebo historizujících nových výrobků. 2. Dále je nutné dbát o zachování autentické hmoty těchto stavebních prvků i všech jejich částí (včetně truhlářského obložení, kování, staršího skla, spojovacích a ztužujících prvků, nátěrů a jiných povrchových úprav) v největší možné míře. Zásahy do autentické hmoty je nutné co nejvíce omezit. Konzervaci nebo opravu nejcennějších oken, dveří i dalších podobných prvků, případně jejich nejhodnotnějších částí je možné svěřit pouze zkušeným uměleckým řemeslníkům a restaurátorům s příslušným oprávněním viz kapitola D.

12 3. Při konzervaci, údržbě, dílčích opravách, nahrazování zničených nebo chybějících částí i při doplňování v poškozených místech je nutné pečlivě dbát na použití stejného materiálu a na zachování autentické podoby historických oken, dveří a podobných konstrukcí včetně všech jejich částí (viz výše). Jedná se především o dodržení autentického tvaru a členění, dále podoby, rozměrů, profilace a detailů všech součástí, jejich památkově vhodné povrchové úpravy, způsobu provedení a spojení i způsobu upevnění skla. Dosti obvyklé používání dřevěných přířezů odlišných rozměrů a zjednodušování profilace značně pozměňuje podobu starších výplní okenních a dveřních otvorů a negativně ovlivňuje architektonický výraz celé fasády nebo interiéru. Zpravidla je vhodné sjednotit nové části s původní konstrukcí mořením či nátěrem, aby nebylo narušeno vnímání celkové podoby. Věrohodnost autentických součástí stavebních památek narušují i nevhodné detaily, například použití vrutů s křížovým zářezem, svarů a podobně. 4. Stejně pečlivě je třeba dbát o zachování autentické podoby všech částí při výměně zničených historických výplní okenních, dveřních, vjezdových či jiných otvorů. Nejvhodnějším řešením je zpravidla nahrazení zničených konstrukcí novým výrobkem, který bude s výjimkou technických závad, stop poškození a opotřebení co nejpřesněji kopírovat autentickou, památkově vhodnou výplň otvoru (ke způsobu provedení viz předchozí odstavec). Vždy je však nutné předem důkladně zvážit, je-li výměna skutečně nezbytná. Oprava autentických výplní otvorů je ve většině případů možná a jejich zachování (případně alespoň jednoho či více kusů) je z hlediska památkové péče podstatně vhodnějším řešením. Zásadu zachování autentického tvaru, rozměrů, způsobu provedení a původního materiálu nelze vztahovat jen na nejstarší konstrukce. Je ji třeba uplatňovat i při výměně prvků, které byly osazeny při historických úpravách starší stavby nebo při výměně památkově hodnotných výplní okenních a dveřních otvorů pocházejících z devatenáctého a dvacátého století, které jsou natolik poškozené, že je nelze opravit (včetně jednoduše provedených stavebních prvků lidové architektury). Odstraňování starších výkladců a oken odsazených v líci fasády, nahrazování starších oken plastovými okny nebo dřevěnými takzvanými eurookny s širokými rámy, nahrazování dřevěných výplňových dveří různými dveřmi novější konstrukce a jiné obdobné necitlivé změny dochovaného stavu jsou z hlediska památkové péče naprosto nevhodné. Ochranu zaslouží i individuálně řešená okna a dveře i veškeré jejich součásti z období moderní architektury první poloviny dvacátého století, v některých případech i hodnotné konstrukce ze druhé poloviny dvacátého století. 5. Chybějící výplně historických okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů je třeba pokud možno vyrobit podle podobných hodnotných starších prvků dochovaných na příslušné budově a pečlivě dbát o zachování autentické podoby všech jejich částí (ke způsobu provedení viz 3. bod kapitoly). Pokud nejsou žádné takové konstrukce zachovány, je někdy možné vycházet ze situace zachycené v ikonografických pramenech dochovaných k dané 11

13 12 stavbě. Způsob osazení je pak zpravidla doložen drážkami pro okenní rámy, zárubně dveří, otvory pro pruty mříží a podobně. Veškeré detaily by v takovém případě měly být provedeny podle historických a regionálních analogií příslušného slohového období uzpůsobených podle stop po osazení původních konstrukcí. Je samozřejmě nutné dodržet rozměry autentických okenních a dveřních otvorů. Pokud se dochovalo starší kování nebo jiné součásti starší konstrukce, je vhodné znovu je použít. 6. Nevhodné, charakteru památky neodpovídající výplně okenních a dveřních otvorů, osazené zpravidla ve dvacátém století (případně ve dvacátém prvním století), by měly být při opravách a úpravách historických staveb nahrazeny vhodnějšími prvky. Při výměně je třeba postupovat podle zásad uvedených v předchozích odstavcích. Do některých chrámových oken byly osazeny drátěné a jiné ochranné sítě, které dost narušují vzhled architektonických památek. Nejsou-li sítě nezbytné pro ochranu velmi cenných vitrají nebo architektonických článků, je vhodné posoudit, zda je nelze například při opravě fasády odstranit. Lze též uvážit, není-li možné nahradit stávající ochranné sítě sítěmi subtilnějšími, méně rušivými. Viz též kapitola F.3, 5. bod). 7. V zájmu budoucího snadného rozlišení je velmi vhodné označit přesné kopie chybějících nebo zničených částí i celé nové výrobky letopočtem. Je však nutné vybrat takový způsob označení, který nenaruší celkový pohled na příslušný prvek. A.2 Zachování kontinuity U oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží, které mají nadále plnit svoji technickou funkci, je mnohdy nutné nahradit jejich zničené části. V některých případech se nelze vyhnout výměně celé starší výplně okenního, dveřního, vjezdového nebo jiného otvoru. Samozřejmým požadavkem památkové péče je důsledné zachování autentické podoby vyměněných součástí stavby (viz kapitola A.1). Není-li možné zachovat autentickou hmotu, je nutné při výběru materiálu a při volbě řemeslných postupů v nejvyšší možné míře dbát o zachování návaznosti na původní provedení. Při konzervaci, údržbě, opravách a rekonstrukci historických oken, dveří i jiných podobných prvků a všech jejich částí (včetně kování, skla, spojovacích prvků a povrchových úprav) je proto třeba dát přednost původnímu způsobu provedení, spojení, upevnění a používat materiály shodné s materiály autentickými (v nezbytných případech materiály, které jsou jim svým složením i vzhledem co nejbližší). A.3 Zajištění reverzibility Při konzervaci a údržbě i při provádění oprav a rekonstrukcí historických výplní otvorů je nutné počítat s tím, že obdobný zákrok může být dříve nebo

14 později opakován. Je třeba použít takový způsob provedení, materiály (též lepidla a nátěry) i spojovací prvky, aby při příští opravě bylo možné odstranit nové části starší stavební konstrukce bez poškození autentické hmoty a navrátit historickou konstrukci do stavu před poslední opravou. 13 A.4 Zajištění dokumentace Při opravách a úpravách architektonických památek často dochází k nevratným zásahům do starších oken a dveří či k jejich likvidaci. Také v průběhu chátrání neudržovaných historických budov mizí jednou provždy mnohé informace, důležité pro hlubší poznání vývoje architektury a stavitelství. Důležitým úkolem je proto zajistit co nejpodrobnější dokumentaci dochovaného stavu, případně trvalé uložení velmi hodnotných výplní okenních, dveřních a jiných otvorů, které se nepodařilo zachovat na původním místě. Lze předpokládat, že předmětem výzkumu se v budoucnosti stanou i mnohé dnes ještě nedoceněné součásti staveb z devatenáctého a dvacátého století.

15 14 B K rozsahu péče o historické výplně okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů 1. Odbornou péči je třeba věnovat nejen všem památkově hodnotným dochovaným historickým oknům, dveřím, vratům a výkladcům, okenicím a mřížím, ať už dřevěným nebo kovovým i všem jejich součástem (včetně hodnotných mladších dílů), ale i jejich výměně (pokud je skutečně nutná). Velkou pozornost vyžadují opravy a rekonstrukce devastovaných historických budov s prázdnými okenními nebo dveřními otvory. Návrh a realizace nových oken a dveří bývá v tomto případě zvlášť náročným úkolem (viz kapitola F.2). K uvedeným stavebním prvkům patří i různá starší okénka, dvířka a mřížky (například dvířka přikládacích komor, komínová dvířka, ozdobné mřížky, subtilní mříže ze silnějších ocelových drátů a další). Památkovou ochranu a péči zasluhují též dosud nedoceněná okna a dveře z devatenáctého století a mnohé obdobné kvalitní řemeslné nebo průmyslové výrobky z první poloviny století dvacátého: Jedná se zejména o tradičním způsobem provedená dovnitř a ven otvíravá nebo dvojitá dovnitř otvíravá špaletová okna, dřevěná i kovová chrámová okna, výplňové dveře, vrata a okenice, dále o starší výkladce, ať už předložené nebo osazené v líci fasády (včetně svinovacích rolet a mříží i sklápěcích markýz), dřevěné i kovové výplně okenních a dveřních otvorů průmyslových budov a staveb z období nástupu moderní architektury, starší ateliérová a jiná střešní okna i střešní poklopy (například litinové). Památkovou ochranu zasluhují i různá prostá, jednoduchým způsobem zhotovená okna, dveře a dvířka, vrata (s točnicemi a závorami), okenice a mříže, tedy prvky které se významně podílejí na specifickém výrazu staveb lidové architektury. Různé ochranné sítě, dosti narušující vzhled staveb, byly před chrámová okna osazeny vesměs až v devatenáctém nebo ve dvacátém století. Některé z nich mohou být součástí hodnotné novostavby nebo respektované rekonstrukce z tohoto období. Výjimečně se zachovaly i okenní sítě staršího původu, které samozřejmě také zasluhují památkovou ochranu. 2. U staveb, které jsou zákonem chráněny jako kulturní památka, je nutné důsledně věnovat péči všem historickým oknům, dveřím a dalším obdobným prvkům, jejich součástem i povrchové úpravě. Tuto zásadu je zde třeba vztahovat i na uvedené konstrukce pocházející z mladších období, které jsou památkově hodnotné a významné pro celkový výraz stavby. Hodnotnou památkou nejsou jen starší zámky a zdobená kování, ale i původní kování nezdobená, vyrobená tradičním kovářským způsobem z kujné oceli (závěsy, obrtlíky, zástrče, kliky, madla, klepadla, knoflíky, kroužky, štítky, rohovníky, oplechování, hřeby, nýty, spony, ztužující pásky zasklení do olova a podobně). Stejně je třeba pohlížet na kování mosazná a litinová i na jiné

16 dnes běžně nevyráběné autentické součásti oken a dveří včetně průmyslových výrobků z devatenáctého a dvacátého století. Ochranu zaslouží nejen dochované části nejstaršího zasklení do olova (šestihrany, foukané terčíky čili bucny a další), ale i tabulky staršího skla vyrobeného rozřezáním foukaných válců. Toto sklo je tenké, často se vzduchovými bublinkami a vždy poněkud nerovné. Proměnlivý odraz světla z těchto skel dodává historickým fasádám velmi působivý živý vzhled. Použití dnešního plochého skla se zcela rovným, geometricky přesným povrchem vede ke značnému ochuzení podoby starších staveb. Hodnotnou součástí starších oken, dveří a jiných podobných prvků jsou i další dnes již běžně nevyráběné druhy skla, oblíbené zejména ve druhé polovině devatenáctého století a na počátku století dvacátého. Jedná se o sklo barevné a leptané, sklo s různými vytlačenými vzory a další. Zvláště cennou památkou jsou ornamentální nebo figurální vitraje z malovaného, barevného nebo čirého skla, spojeného olověnými lištami. Většinou mají charakter uměleckého díla, realizovaného velmi náročným řemeslným postupem. Pozornost a péči je třeba věnovat i autentickým povrchovým úpravám historických oken a dveří (případně dalších konstrukcí, zejména mříží), včetně vesměs kvalitních nátěrů z devatenáctého a z první poloviny dvacátého století, dochovaných zejména v některých interiérech v dosti dobrém technickém stavu. Cenným dokladem jsou i malé pozůstatky starších nátěrů. 3. Také v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných pásmech kulturních památek je nutné dbát o důslednou ochranu všech hodnotných starších oken, dveří a jejich součástí, včetně všech oken dovnitř a ven otvíravých, oken, dveří, vrat a okenic s výraznou profilací nebo s nevšedním členěním a starších tradičně provedených výkladců (včetně plechových rolet). Předmětem památkové péče zde musí být i individuálně řešené prvky staveb z období moderní architektury první poloviny dvacátého století, v některých případech i hodnotné konstrukce ze druhé poloviny dvacátého století. Ochranu zaslouží nejen nejstarší kované mříže, zpravidla provlékané nebo spojené sponami, ale také mladší litinové nebo ocelové mříže z devatenáctého století, jejichž pruty jsou často propojeny jednoduše profilovanými pásky a upevněny nýty, stejně jako mnohé individuálně řešené mříže pocházející ze století dvacátého. 4. V mezích možností je vhodné uplatňovat tento přístup ke všem výše uvedeným starším stavebním prvkům i u budov, na které se nevztahuje žádná forma památkové ochrany vyplývající z památkového zákona. V naléhavých případech, zejména při ohrožení zvláště hodnotných konstrukcí, lze žádat příslušné orgány státní památkové péče a stavební úřady o spolupráci. 5. Ve druhé polovině dvacátého století došlo k výrazné změně v technologii výroby oken, dveří a podobných částí staveb, která byla ještě vystupňována 15

17 16 po roce Starší, doposud funkční okna (případně dveře a další prvky) jsou ve značném rozsahu nahrazována výrobky s odlišnou konstrukcí, někdy nepříliš věrně napodobujícími původní členění a profilaci. I ta nová okna či dveře, u kterých není dřevo nahrazeno plastem, se značně liší od tradičních truhlářských prací. Památkovou ochranu je proto vhodné v mezích možností rozšířit i na mnohé donedávna běžné výplně okenních a dveřních otvorů a na jejich dnes již nevyráběné kování, starší sklo a další součásti.

18 17 C Průzkum a dokumentace Základním předpokladem péče o historické výplně okenních, dveřních, vjezdových a jiných otvorů je jejich identifikace a zevrubné poznání. Velký význam má včasná řádná dokumentace těchto zvláště ohrožených částí architektonických památek. Především je třeba odborně prohlédnout a dokumentovat všechny památkově hodnotné dveře, okna, vrata a výkladce, okenice a mříže (viz podrobnější přehled v kapitole B.1), které jsou ohroženy chátráním, případně poškozením nebo zcizením v průběhu stavebních prací. Výměna uvedených částí starších staveb je často považována za samozřejmost a bývá provedena zcela automaticky, bez předchozího projednání s pracovníky odborných orgánů památkové péče a v mnoha případech v rozporu se zákonem. Není proto vhodné vyčkávat s jejich řádnou dokumentací, zejména jedná-li se o zvláště cenné stavební prvky. Pozornost zaslouží nejen dřevěné části, ale i kování, oplechování, zasklení, nátěry a jiné povrchové úpravy, dále též způsob osazení předmětu, jeho vztah ke zdivu ostění, k omítkám a jejich nátěrům. C.1 K průzkumu historických výplní okenních a dveřních otvorů Pro stanovení památkové hodnoty dřevěných i kovových oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží, různých okének, dvířek, případně starších sítí je nezbytné posoudit všechny jejich části. Některé výplně otvorů mohou působit dojmem mladší konstrukce nevyžadující památkovou ochranu jen proto, že jsou opatřeny mladším kováním. Některá mladší okna nebo dveře jsou naopak opatřeny druhotně použitým starším kováním. Pozůstatkem jejich starší konstrukce může být i zabudovaný rám, do kterého je vloženo nové křídlo. Hlavní konstrukční součástí mnoha chrámových oken zasklených novějšími druhy skla jsou starší ocelové válcované pásy nebo ještě starší kované pásy z kujného železa. U dvojitých oken bývají někdy vnitřní okna starší než vnější okna (nebo naopak). U oken dělených poutcem mohou být vrchní křídla starší než spodní křídla (nebo naopak). Novější křídla dveří nebo vrat mohou být osazena do starších zárubní nebo mohou být opatřena starším kováním. Pozůstatkem jejich původní konstrukce může být starší nadsvětlík. Velmi stará okna, dveře a podobně jsou někdy zachována v interiéru mladší přístavby k původní hmotě objektu. Cenné pozůstatky starších oken a dveří mohou být zachovány v zaslepených otvorech. Původní historická okna bývají zachována v oratořích některých chrámů. Velkou pozornost zaslouží pozůstatky staršího zasklení (například v kružbách gotických oken) a zbytky starších povrchových úprav, které je nutné zkoumat a dokumentovat včetně jejich návaznosti na související vrstvy nátěrů a omítek

19 18 ostění. Výsledky průzkumů dokazují, že barevnými nátěry byly v minulosti opatřovány i mříže. Některé historické výplně okenních a dveřních otvorů byly upraveny vícebarevným nátěrem. Okna a dveře, opatřené z vnitřní strany bílým nátěrem (často v odstínu slonové kosti) byly někdy z vnější strany natřeny hnědou nebo jinou barvou. C.2 K časovému zařazení historických výplní okenních a dveřních otvorů Velmi vhodným podkladem pro časové zařazení oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží je dílo Jiřího Škabrady, Konstrukce historických staveb (Praha 2003). Přehled další odborné literatury je uveden na s Ke zběžnému odhadu stáří dřevěných oken, dveří a obdobných stavebních prvků může posloužit především jejich kování, zejména použité závěsy. Až do osmnáctého století (a v některých případech i nadále) u nás byly používány závěsy kované, často zdobené, svrchu přiložené k zabudovanému rámu nebo zárubni i k pohyblivým křídlům oken či dveří. Závěsy se zadlabanými (ve dřevě skrytými) křídly se u nás začaly ve větší míře používat až ve století devatenáctém. Do začátku dvacátého století byly konce těchto závěsů se zadlabanými křídly zpravidla opatřeny ozdobnou profilací. Vrchní kování napodobující starší vzory bylo však užíváno i při historizujících úpravách a rekonstrukcích probíhajících v devatenáctém i dvacátém století. Starší historizující konstrukce již samozřejmě mají svou památkovou hodnotu. 2. Při posuzování stáří oken je třeba věnovat pozornost také způsobu zasklení. Nejstarší kruhové terčíky a šestihrany, později pak i nevelké tabulky z tenkého foukaného skla byly spojovány subtilními olovněnými lištami, jejichž povrch byl zpravidla pocínovaný. U dřevěných oken bylo sklo zapuštěno do drážky v rámu křídla. Zasklení do polodrážky vytvořené na okraji dřevěného rámu křídla a upevnění sklenářským kytem je v českých zemích používáno až od konce osmnáctého století. Při pozdějších opravách byla někdy část dřevěného rámu odsekána, vytvořena polodrážka a sklo upevněno kytem. Na původní způsob zasklení upozorní v takovém případě umístění skla uprostřed příslušného profilu rámu okenního křídla. Při historizujících úpravách a rekonstrukcích bylo v devatenáctém až dvacátém století zejména u chrámových oken opět často užíváno zasklení do olova. 3. Nejstarší mříže byly kované, provlékané nebo spínané kovanými spojkami. V devatenáctém století se začaly používat mříže z různých litinových a válcovaných ocelových prutů a pásů, spojovaných nýty. Používání klasických kovaných mříží je však doposud dosti oblíbené.

20 19 C.3 Podrobná dokumentace Je možné doporučit následující rozsah a způsob provedení podrobné dokumentace: 1. Označení lokality a příslušné stavby, jednoznačný popis umístění oken, dveří, vrat a výkladců, okenic a mříží s vyznačením v půdorysu daného podlaží nebo na fotografii fasády. 2. Popis všech částí příslušné konstrukce a způsobu jejich osazení. 3. Pohledy z obou stran, půdorysné a svislé řezy v měřítku 1 : Detailní řezy, pohledy na kování, ozdoby a podobně v měřítku 1 : 1. Tvar kování lze někdy přímo obrýsovat. Je třeba dokumentovat způsob upevnění kování, způsob spojení jednotlivých dřevěných prvků a další specifické znaky. 5. Fotografická dokumentace: pohledy z obou stran, detaily kování, ozdob a podobně ve formátu minimálně 10 x 15 cm. V interiéru je vhodné použít postranní přisvícení. Neuspokojivý výsledek přinášejí záběry celého okna z interiéru za denního osvětlení (proti obloze). Dokumentaci je nutné uložit v archivu příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu. C.4 Zjednodušená dokumentace Nelze-li zajistit podrobnou dokumentaci, je nutné dokumentovat památkově hodnotná okna, dveře, vrata a výkladce, okenice a mříže alespoň zjednodušeným způsobem. I při zjednodušené dokumentaci je třeba dbát na jednoznačné označení příslušné lokality a stavby, na umístění oken, dveří a ostatních prvků. Pouhý celkový snímek příslušné konstrukce zpravidla nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. Přílohou této metodiky je vzor formuláře pro zjednodušenou dokumentaci historických výplní okenních otvorů s příslušným vysvětlením (viz příloha na s ). Při zjednodušené dokumentaci dveří a vrat lze postupovat obdobně.

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Výměna oken Městské knihovny

Výměna oken Městské knihovny Výměna oken Městské knihovny Technická část zadávací dokumentace Ing.Jaromír Hronza Tel.: +420 602 226651 e-mail hronza@atelierrubicon.com 1. Obsah 1. Obsah 2. Technické zadání 2.1. Identifikační údaje

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY S T A R O S T A M Ě S T A Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 668 331, fax: 494 668 101 e mail: starosta@mu.opocno.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Pro vysoké nároky v průmyslu, obchodě, úřadech a školách Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Dveře OIT byly vyvinuty pro tvrdý každodenní provoz v průmyslových,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji ASTRO nová kolekce 2012 platná od 01.01.2012 www.pol-skone.cz Laureat XI i XII edycji ASTRO Vnitřní dveře plné barev - to je nový model určený těm, kteří při navrhování interiérů hledají originální efekty.

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2. Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu zakázky Výměna oken a oprava fasády budovy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 2010 Obsah: Část A Obrázek I Stávající stav

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11 Strana: 1 z 14 Datum: 16.8.2013 Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717 IČ: 27740358 DIČ : CZ27740358 E-mail: mrnka@mrnka.cz Web: www.mrnka.cz ZÁKAZNÍK:

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565

MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 MARTIN SRNA IČO: 133 45 176 Autorizovaný technik pro pozemní stavby martinsrna@iol.cz Slezská 164, 460 01 Liberec 15 Tel.: 608 142 565 NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro změny v užívání

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER Zdraví Vás všechna okna s jedním poselstvím Je nám ctí být

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Eurohranoly pro výrobu eurooken

Eurohranoly pro výrobu eurooken Eurohranoly pro výrobu eurooken EUROHRANOL je základní polotovar pro výrobu EUROOKEN. Jedná se o třívrstvě lepený hranol, u kterého jsou krycí lamely vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu v radiálním

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů.

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů. BASTL-Požární uzávěry Praha s.r.o. E-mail: info@p-u-p.cz Web: www.p-u-p.cz -Bc. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti nenadal@p-u-p.cz, 777850441 -Lukáš Procházka, obchodní oddělení prochazka@p-u-p.cz,

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Praha 2010 1 OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Marie Báčová Martin Ebel Petra Lesniaková Alfréd Schubert Miloš Solař Ladislav

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

Změna - Výzva k podání cenové nabídky

Změna - Výzva k podání cenové nabídky Změna - Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Popis firmy VŠÍM, CO DĚLÁME, CHCEME I NADÁLE PŘISPÍVAT K POVĚSTI SILNÉHO ČESKÉHO TRADIČNÍHO VÝROBCE ZÁMKŮ A KOVÁNÍ.

Popis firmy VŠÍM, CO DĚLÁME, CHCEME I NADÁLE PŘISPÍVAT K POVĚSTI SILNÉHO ČESKÉHO TRADIČNÍHO VÝROBCE ZÁMKŮ A KOVÁNÍ. Stavební kování Popis firmy Firma TOKOZ a.s. působí v oblasti zabezpečovacích mechanismů a kování více než 90 let. Díky těmto dlouholetým zkušenostem jsme se stali skutečnými specialisty na výrobu visacích

Více

NovinkaSKRYTÉ ZÁRUBNĚ

NovinkaSKRYTÉ ZÁRUBNĚ NovinkaSKRYTÉ ZÁRUBNĚ 1 Systém skrytých zárubní SARA je originální technologie neviditelných zárubní pro osazení stavebních dveří a nábytkových dvířek. Hliníkové jsou navrženy tak, aby se staly neviditelnou

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

OBNOVA VÝPLŇOVÝCH PRVKŮ HISTORICKÝCH STAVEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Miloš Solař

OBNOVA VÝPLŇOVÝCH PRVKŮ HISTORICKÝCH STAVEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Miloš Solař OBNOVA VÝPLŇOVÝCH PRVKŮ HISTORICKÝCH STAVEB - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Miloš Solař Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického

Více

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Všeobecné podmínky Tento technický popis upravuje požadavky na stavební připravenost staveniště pro vnitřní dřevěné dveře(dále jen

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů

Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů Alfréd Schubert Metodika NPÚ 2014 Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů Ing. Alfréd Schubert 1 OBSAH

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou

DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou DVEŘE - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č.p. 139 v Kralupech nad Vltavou otevíravé, plné, hladké, s polodrážkou, hrany masiv pár klik se štítky DV bez prahu dveřní závěsy 1 1 2 4 1/L zárubeň:

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - OPRAVA MĚŘÍCÍCH LABORATOŘÍ INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou Žďár nad

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více