ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012"

Transkript

1 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/ o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na stp. čk. 943 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně pozemku Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov Trutnov 3, Ječná 479 JUDr. Jan Bohutínský Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti dle Usnesení ze dne pod čj. 158 EX 463/12-40 Předpis pro ocenění: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a předpisy navazující Posudek vypracoval: Jiří Danielis, Trutnov, Pražská 88 znalec z oboru stavebnictví a stavební ekonomiky Posudek obsahuje: 11 stran textu včetně titulního listu a předává se objednavateli ve třech vyhotoveních. V Trutnově dne Vyhotovení č.:

2 -2- A.SITUACE: Podklady pro ocenění: a) výpisy z katastru nemovitostí b) snímky pozemkové mapy c) místní šetření d) zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a předpisy navazující e) databáze vlastní a skupiny odhadců majetku okresu Trutnov f) částečná dokumentace Datum provedení místního šetření a jeho účastníci: Místní šetření bylo provedeno dne , na základě obeslání účastníkům. Zúčastnil se otec povinného. Datum k němuž se ocenění provádí: Ocenění provedeno ke dni Při ocenění se vycházelo ze zjištění na místě samém, poskytnutých dokladů a informací. B.NÁLEZ: Vlastnické a evidenční údaje jsou obsaženy v přiložených dokumentech a nebyly předmětem samostatného zkoumání. I. Bytová jednotka č. 359/6 v k.ú. Žacléř 1. Bytová jednotka je zapsána v listu vlastnictví č. 2072, katastrální území Žacléř, obec Žacléř, Okresní úřad Trutnov.

3 -3- Vlastník: podílové spoluvlastnictví Kovačík Jaroslav, narozen Kovačík Viktor, narozen ½ ½ 2. Podíl na společných částech domů a pozemcích je zapsán v listu vlastnictví č. 1378, katastrální území Žacléř, obec Žacléř, Okresní úřad Trutnov. Vlastník: podílové spoluvlastnictví Kovačík Jaroslav, narozen Kovačík Viktor, narozen / Z projektové dokumentace vyplývá vybudování budovy v letech , před lety zaveden plyn a provedeno etážové topení. Před 5-6 lety v rámci revitalizace obnovena krytina (bonský šindel), zateplena fasáda, nové domovní dveře, obnoveny okna - plastová. V oceňovaném bytu před 10 lety modernizována koupelna (nový sprchový kout, keramické obklady), zčásti kuchyň. 4. Výčet oceňovaných součástí: a) Bytová jednotka č. 359/6 b) Podíl na společných částech domů a pozemcích ve výši 6065/126922

4 -4-5. Popis: Nemovitost se nalézá ve střední části města s počtem obyvatel 3 523, přímo přístupna z ulice J.A.Komenského, v přímé vzdálenosti od objektu občanské vybavenosti a zastávky autobusu. Jde o sídlištní zástavbu z let , ve stabilizovaném území, plně zainvestovaném, na nepatrně svažitém pozemku přivráceném k východu. a) Bytová jednotka č. 359/6 Budova o třech sekcích, o třech nadzemních podlažích a suterénu, s nevyužitou půdou. Obsahuje celkem 18 bytů, z toho v sekci čp bytů, oceňovaný byt se nalézá ve 3.NP, jde o byt 1+2 s příslušenstvím, bez výtahu. Dispoziční řešení: Vchod přímý ze společné chodby a schodiště, byt obsahuje chodbu, kuchyň, dva pokoje, sociální příslušenství, komoru, dále část sklepa. Konstrukční řešení: Objekt je klasicky zděný z cihel v tl. 45 cm, s hydroizolací, strop s vodorovnými podhledy, střecha valbová, krytina bonský šindel, fasáda zateplená, schody teracové, okna plastová, podlahy teraco a parkety v bytech, dveře hladké, kuchyň s běžným vybavením a plynovým sporákem. Koupelna se sprchovým koutem, vytápěním etážovým, kotel plynový, včetně ohřevu TÚV. Technický stav: Celkový technický stav přiměřený stáří a realizovaným úpravám, čímž byla prodloužena životnost budovy. Byt je mimo obnovy oken a modernizace koupelny v původním stavu, budova revitalizována. Výměry Kuchyň Pokoj Pokoj Předsíň Koupelna WC Komora Celkem m2 19,10 m2 14,90 m2 9,60 m2 3,40 m2 1,30 m2 1,80 m2 60,60 m2

5 -5- b) Pozemky č.parcely Výměra v m 2 stp. čk stp. čk stp. čk Celkem 723 II. Řadová garáž na stp. čk. 943 v k.ú. Žacléř 1. Nemovitost je zapsána v listu vlastnictví č. 555, katastrální území Žacléř, obec Žacléř, Okresní úřad Trutnov. Vlastník: podílové spoluvlastnictví Kovačík Jaroslav, narozen Kovačík Viktor, narozen ½ ½ 2. Z projektové dokumentace vyplývá vybudování garáže v roce 1971, v letech provedena oprava, bez zásadních vlivů do konstrukce. Před 4 lety údajně obnovena krytina. 3. Výčet oceňovaných součástí: a) Řadová garáž na stp. čk. 943 b) Stavební pozemek

6 -6-4. Popis: Garáž je vybudována v okrajové části města, po pravé straně příjezdové silnice od Trutnova, na téměř rovinaté parcele, přístupna přes veřejný pozemek. a) Řadová garáž na stp. čk. 943 Jde o řadovou, střední garáž. Stavba přízemní obdélníkového půdorysu, s plochou střechou, nepodsklepenou, obsahuje jedno stání pro osobní vozidlo. Stavba vyzděna z tvárnic v tl. 30 cm, omítky vápenocementové, strop dřevěný trámový, se sololitovým podhledem, střecha plochá, krytina plechová. Podlaha betonová, narušena, vrata rámová, dvoukřídlová plechová, zavedeno el. osvětlení, okno jednoduché. Technický stav vykazuje závažnou závadu ve statickém narušení, patrny trhliny až o šíři 15 mm, v části přední strany u zárubní a dále ve střední části (příčky). Dále narušen pohled stropu. Výměry Zastavěná plocha: 3,80x5,80 = 22,04 m2 Obestavěný prostor: 22,04x2,35 = 51,79 m3 b) Pozemek Pozemek pod garáží je rovinatý, dobře přístupný. č.parcely Výměra v m 2 stp. čk

7 -7- C. OCENĚNÍ: Obecné předpoklady pro stanovení tržní hodnoty Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými republikovými zákony a obecně závaznými předpisy. Objektivní tržní hodnotu definuji jako hodnotu, kterou lze dosáhnout v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně jednajícími kupujícími a prodávajícími, bez zřetele na individuální a jiné zájmy. Za skutečnosti nebo podmínky, které se vyskytnou po datu zpracování tohoto ocenění a za změnu v tržních podmínkách nelze převzít zodpovědnost. Výpočet věcné hodnoty STAVBY Věcnou hodnotou se rozumí reprodukční cena snížená o přiměřené opotřebení. Výchozí cena se zjistí vynásobením počtu m 3 obestavěného prostoru základní cenou stanovenou v závislosti na účelu a užití, upravenou dále koeficienty. Základní ceny jsou čerpány z publikace Ukazatelé průměrné orientační ceny na měrnou účelovou jednotku, vydané Ústavem racionalizace ve stavebnictví pro rok Tyto základní ceny jsou upraveny indexy upravující průměrné ceny na skutečné pořizovací ceny stavebních organizací v lokalitě Trutnov s přihlédnutím ke konstrukčnímu provedení a vybavení.

8 -8- a/ výpočet výchozí ceny za 1 m 2 podlahové plochy Stavba KSD ZC Kč/ m2 Byt č. 359/6 Garáž na stp. čk K TP K V K I Výchozí cena Kč/m2 0,88 0,85 0,82 0,80 0,72 0, kde značí ZC - základní cena K TP - koeficient technického provedení K V - koeficient vybavení K I - korekční index (K TP * K V ) Výchozí cena = ZC * K I b/ propočet věcné hodnoty nemovitosti Stavba Byt č. 359/6 Garáž na stp. čk. 943 Podlahová plocha m Výchozí cena Kč/m Reprodukční Cena v Kč % opotř Časová cena v Kč Pozn.: Ceny obsahují i společné části budov a pozemků, včetně součástí a příslušenství garáží. Věcná hodnota (časová cena) nemovitosti zapsané v LV č a 1378 v k.ú. Žacléř činí zaokrouhleně ,- Kč. Věcná hodnota (časová cena) nemovitosti zapsané v LV č. 555 v k.ú. Žacléř činí zaokrouhleně ,- Kč.

9 -9- Stanovení hodnoty srovnávací metodou Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitostmi. Jelikož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřeným koeficientem prodejnosti v daném místě a čase v závislosti na zprůměrované skutečně dosažené (známé) prodejní ceny za obdobný typ nemovitosti. V lokalitě města Žacléř, v prostoru sídliště a přilehlých ulic, v území s úplnou občanskou vybaveností, se dle dostupných informací získaných jednak z mé vlastní databáze jako majitele První krkonošské realitní kanceláře v Trutnově a dále skupiny odhadců majetku okresu Trutnov, realizovaly v posledních 2 letech prodeje obdobných bytů včetně podílu na pozemcích a budovách, v průměrné výši 9 850,- Kč/m2 podlahové plochy. Výpočet: m2 x 9 850,- Kč/m2 = ,- Kč V lokalitě je v současné době značný převis nabídky nad poptávkou. V případě garáže se obchodují dle databáze obdobné stavby za cenu ,- Kč, včetně stavebních pozemků, v průměrných rozměrech, stavu, stáří. Vzhledem ke statickému narušení (viz. foto) snížena cena o 25 % na ,- Kč, nutná oprava a zabezpečení (včetně ceny pozemku). Srovnávací hodnota nemovitosti zapsané v LV č a 1378 v k.ú. Žacléř činí zaokrouhleně ,- Kč. Srovnávací hodnota nemovitosti zapsané v LV č. 555 v k.ú. Žacléř činí zaokrouhleně ,- Kč.

10 -10- Stanovení tržní hodnoty - obvyklé ceny Vzhledem k převisu nabídek nad poptávkou v lokalitě, nízkému zájmu klientů o koupi bytů a garáží v lokalitě, s přihlédnutím k přetrvávající realitní a ekonomické krizi se všemi důsledky, stanovuji porovnávací cenu za cenu obvyklou. Obvyklá cena bytové jednotky č. 359/6 včetně podílu na společných částech budov a pozemcích činí ,- Kč, ideální ½ nemovitosti činí ,- Kč. Obvyklá cena řadové garáže na stp. čk. 943 včetně pozemku činí ,- Kč, ideální ½ nemovitosti činí ,- Kč. Pozn.: V LV č je zapsáno m.j. Omezení vlastnického práva pro Hypoteční banku, a.s. Zástavní právo smluvní ve výši ,- Kč z roku V Trutnově dne Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové dne , č.j. 248/76 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 6633/ znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Trutnově dne

11 -11-

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více