Základní škola M. Kudeříkové Stráţnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola M. Kudeříkové Stráţnice, Příční 1365, příspěvková organizace"

Transkript

1 Informace o soutěži Bible a my Ve středu 10. února 2010 proběhlo na Kulturním domě Stráţničan ve Stráţnici celostátní (ústřední) kolo 17. ročníku soutěţe pro děti a mládeţ nazvané Bible a my. Jak uţ název napovídá, všichni přítomní soutěţili ve znalostech a dovednostech vycházejících z obsahu nejrozšířenější a nejpřekládanější knihy světa, která je také jedním ze základních kamenů naší evropské kultury. XVII. ročník opět po roce pořádala ZŠ M. Kudeříkové Stráţnice a soutěţ byla znovu zařazena do Přehledu soutěţí a přehlídek pro školní rok 2009/2010 ve Věstníku MŠMT ČR. Jak celostátní kolo soutěţe probíhalo? Nejprve všichni soutěţící, kteří postoupili ze školních a okresních kol, obdrţeli ve své kategorii biblický test. Po jeho vyhodnocení nejlepší šestice v kaţdé kategorii postoupily do veřejného finále, kde před porotou a ostatními soutěţícími v hledišti odpovídaly na další otázky. Správnost, úplnost, samostatnost a také v případě rovnosti bodů rychlost rozhodly o konečných vítězích, kteří obdrţeli hodnotné kniţní ceny. Jak soutěţ dopadla? Velmi úspěšně. V celé republice se v různých kategoriích soutěţe zúčastnilo téměř 4000 ţáků a studentů a zapojilo se do ní 141 základních nebo středních škol. Do celostátního kola ve Stráţnici přijelo 109 nejlepších soutěţících, kteří postoupili ze školních a okresních kol konaných ve 12 okresech ve čtyřech kategoriích. V nejmladší 1. kategorii určené pro 1. stupeň základních škol těsně zvítězila Miriam Kordíková z Církevní základní školy Kroměříţi před Kamilou Zahradníčkovou ze ZŠ U sýpek v Korměříţi a Zuzanou Zavadilovou ze stejnojmenné ZŠ. Celkem se v této kategorii do soutěţe zapojilo 1518 ţáků. Ve 2. kategorii mezi 1239 dětmi z 6. nebo 7. tříd skončil na 1. místě Jan Petrů z gymnázia Břeclav před Julií Trajlinkovou ze ZŠ sv. Voršily v Olomouci a Alţbětou Němčákovou z Církevní základní školy v Kroměříţi. V 3. kategorii určené pro 8. a 9. třídy nejlepšího výsledku mezi 994 dětmi dosáhla Petra Komosná ze ZŠ Velké Němčice, za ní skončil Jakub Fridrich z Gymnázia Velké Pavlovice a Jordana Blaţková z Purkyňova gymnázia ve Stráţnici. A v nejstarší 4. kategorii se mezi zúčastněnými studenty středních škol nejvíce radoval Ondřej Talaš z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi, na druhém místě skončil František Hodinka z téţe školy a na třetím místě Václava Dvorský z Gymnázia Kroměříţ. Organizátory těší narůstající zájem dětí a škol o tento druh soutěţe, která je otevřená, pro všechny zájemce, jeţ Bible jakýmkoliv způsobem zajímá, a mají chuť si vyzkoušet úroveň svých znalostí o ní s dalšími vrstevníky. Případní zájemci z řad ţáků nebo učitelů mohou vyhledat další podrobnosti o soutěţi na webových stránkách soutěţe nebo si počkat na aktuální informace o dalším připravovaném ročníku, které by se na internetových stránkách měly objevit nejpozději do konce srpna. Organizátoři soutěţe a ústředního kola děkují všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu letošního ročníku soutěţe a byli by jim vděční za to, kdyby této soutěţi zachovali přízeň i do budoucna. Za organizátory připravil: Petr Tomeček

2 Statistika Bible a my XVII. ročník Bible a my XVII. ročník Statistika zapojených žáků, studentů, škol a okresů (stav k ) Školní kolo Školní kolo Školní kolo Školní kolo Celkem - školní kola (počet soutěžících /počet škol) IV. I. - IV. kategorie kat. Celkem počet soutěžících v okresním kole Okres I. II. III. I. - IV. kat. kategorie kategorie kategorie Brno /10 28 Břeclav /16 64 Hodonín /24 53 Kroměříţ /12 55 Olomouc /3 24 Prostějov /6 87 Přerov /23 79 Uh. Hrad /6 16 Vsetín /17 73 Vyškov /9 29 Zlín /3 10 Znojmo /12 24 Celkem / /12 okresů Statistika ústředního kola ( ): (skutečné počty soutěžích/počet zapojených okresů) I. kategorie: 31/12 II. kategorie: 29/12 III. kategorie: 28/11 IV. kategorie: 21/10 Celkem počet soutěžících: 109 ve čtyřech kategoriích.

3 I. kategorie (test/finále) Finalisté 1. Kordíková Miriam Církevní ZŠ Kroměříţ Kroměříţ 10/5+rozstřel 2. Zahradníčková Kamila ZŠ U sýpek Kroměříţ Kroměříţ 10/5+rozstřel 3. Zavadilová Zuzana ZŠ U sýpek Kroměříţ Kroměříţ 10/5+rozstřel 4. Esterková Josefína ZŠ Mutěnice Hodonín 10/5+rozstřel 5. Matlochová Terezie ZŠ Vlkoš Přerov 10/4 6. Ivičič Petr ZŠ TGM Hovorany Hodonín 10/3 7. Ţeravík František ZŠ Ústí Přerov Suchá Klára ZŠ Jehnice Brno-město Soubustová Kateřina ZŠ sv. Voršily Olomouc Rýpar David ZŠ Loukov Vsetín Halas Pavel ZŠ Šitbořice Břeclav Michna Filip ZŠ TGM Čejkovice Hodonín Gabrielová Sára ZŠ sv. Voršily Olomouc Dvořáková Klára ZŠ E. Valenty 52 Prostějov Marková Tereza ZŠ Kolárova Prostějov Kosík Jiří ZŠ Pavlice Znojmo Vyslouţilová Tereza ZŠ Palackého Prostějov Savko Daniel ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí Vsetín Melkus Josef ZŠ Popice Břeclav Kulišťák Matěj ZŠ Roţnov p. R. Vsetín Soukupová Marie ZŠ Višňové Znojmo Turek Dominik ZŠ Pavlice Znojmo Kaňovská Kristýna ZŠ Černotín Přerov Laška Michal ZŠ Moravský Ţiţkov Břeclav Hermanová Marta ZŠ CMC Lerchova Brno Brno-město Škrdlíková Marie Katolická ZŠ Uh. Brod Uh. Hradiště Paciorek Ondřej ZŠ Štípa Zlín Pochylý Lukáš ZŠ Hradčovice Uh. Hradiště Machalínek Jan ZŠ Štípa Zlín Hejčová Alice ZŠ Bakalovo nábřeţí Brno Brno-město Tinková Anna ZŠ Dolní Němčí Uh. Hradiště 5

4 II. kategorie (test+finále) Finalisté: 1. Petrů Jan Gymnázium Břeclav Břeclav 11/9 2. Trajlinková Julia ZŠ sv. Voršily Olomouc Olomouc 11/8 3. Němčáková Alţběta Církevní ZŠ Kroměříţ Kroměříţ 10/7 4. Michal Jan Gymnázium Velké Pavlovice Břeclav 10/ Suchá Františka ZŠ Slovanské náměstí Brno Brno-město 11/ Janíková Klára C-M Gymnázium Prostějov Prostějov 10/5 7. Vlčková Terezie ZŠ Osecká Lipník n.b. Přerov Kvapilík Josef Gymnázium Kroměříţ Kroměříţ 9 9. Půček Vojtěch ZŠ Milotice Hodonín Vejlupková Tereza ZŠ Slovanské náměstí Brno Brno-město Kolářová Adéla Gymnázium Lerchova Brno Brno-město Tříska Michal ZŠ sv. Voršily Olomouc Olomouc Voldánová Kristýna ZŠ Drahotuše Přerov Boruta Jonáš Klvaňovo gymnázium Kyjov Hodonín Stanislava Silvestr ZŠ Hroznová Lhota Hodonín Šobáňová Bohdana Katolická ZŠ Uherský Brod Uh. Hradiště Kaňovská Marie ZŠ Šramotovo Hranice Přerov Slavík Jakub Gymnázium Hustopeče Břeclav Dokoupil Kryštof ZŠ sv. Voršily Olomouc Olomouc Finda Lukáš ZŠ Blíţkovice Znojmo Trusina Matouš ZŠ Salvátor Valašské Meziřící Vsetín Prachař Marek ZŠ Střílky Kroměříţ Češka Jiří C-M gymnázium Prostějov Prostějov Petrovický Václav ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí Vsetín Juřenová Kristýna ZŠ Višňové Znojmo Znojmo Štrejtová Markéta ZŠ Nádraţní 5 Vyškov Vyškov Jeţek Vít ZŠ Dolní Němčí Uh. Hradiště Jochim Vojtěch Katolická ZŠ Uherský Brod Uh. Hradiště Líňa Filip ZŠ Nedašov Vsetín 4

5 III. kategorie (test/finále) Finalisté: 1. Komosná Petra ZŠ Velké Němčice Břeclav 10/8,5 2. Fridrich Jakub Gymnázium Velké Pavlovice Břeclav 10/7,5 3. Blaţková Jordana Purkyňovo gymnázium Stráţnice Hodonín 10/6,5 4. Petrovická Klára ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí Vsetín 11/6 5. Aseem Jakub Gymnázium Lipník nad Bečvou Přerov 9/5,5 6. Hanus Miroslav ZŠ Ostroţská Nová Ves Uh. Hradiště 10/4,5 7. Borutová Lenka Klvaňovo gymnázium Kyjov Hodonín 9 8. Darmovzal Ondřej Gymnázium Břeclav Břeclav 9 9. Hošťálková Romana ZŠ Soběchleby Přerov Kříţ Jan Gymnázium Moravské Budějovice Znojmo Janíček Petr ZŠ sv. Voršily Olomouc Olomouc Holba Ondřej ZŠ Nedašov Vsetín Šprta Ondřej ZŠ Ţdánice Hodonín Ehrlich Vojtěch ZŠ Bystřice pod Hostýnem Kroměříţ Káňová Monika ZŠ Nedašov Vsetín Dostalíková Lucie ZŠ Bělotín Přerov Kvapilík Jakub Gymnzium Kroměříţ Kroměříţ Bartošová Ludmila ZŠ Nivnice Uh. Hradiště Mašterová Marie ZŠ Morávkova Vyškov Vyškov Nedbalová Markéta sv. Kopeček Olomouc Olomouc Dušek Jiří ZŠ Nádraţní 5 Vyškov Vyškov Růţičková Lenka ZŠ Šumná Znojmo Znojmo Koutná Daniela ZŠ Střílky Kroměříţ Pavlovská Marie Gymnázium a JŠ Zlín Zlín Pelikánová Jana C-M církevní ZŠ Lerchova Brno Brno-město Caha Marek C-M církevní ZŠ Lerchova Brno Brno-město Švec Tomáš ZŠ sv. Voršily Olomouc Olomouc Grund Petr ZŠ Vranov nad Dyjí Znojmo 4

6 IV. kategorie (test/finále) Finalisté: 1. Talaš Ondřej Arcibiskupské gym. Kroměříţ Kroměříţ 9/5 2. Hodinka František Arcibiskupské gym. Kroměříţ Kroměříţ 10/4 3. Dvorský Václav Gymnázium Kroměříţ Kroměříţ 9/4 4. Bezděková Barbora Gymnázium Vyškov Vyškov 9/3+rozstřel 5. Malátková Ludmila Gymnázium Hranice Přerov 9/3 6. Najman Petr Gymnázium Hustopeče Břeclav 10/0 7. Horák David Gymnázium Lipník nad Bečvou Přerov 9 8. Novotná Zita C-M gymnázium Prostějov Prostějov 8 9. Kusák Adam Gymnázium Vyškov Vyškov Petrů Václav Gymnázium Břeclav Břeclav Fučková Anna Gymnázium Hodonín Hodonín Kučerová Anna CM G a SOŠ P Lerchova Brno-město Hasil Stanislav Gymnázium Břeclav Břeclav Čermák Josef SŠ Roţnov p. Radhoštěm Vsetín Nováková Marie Gymnázium a SOŠ Pedag. Znojmo Znojmo Ţeravíková Klára Gymnázium Hranice Přerov Klodová Dana Klvaňovo gymnázium Kyjov Hodonín Múčka Martin Purkyňovo gymnázium Stráţnice Hodonín Krhut Štěpán SŠ Roţnov p. Radhoštěm Vsetín Růţičková Lucie OA a JŠ Znojmo Znojmo Šišáková Terezie Gymnázium J.A.K. Uherský Brod Uh. Hradiště 5

Základní škola M. Kudeříkové Stráţnice, Příční 1365, příspěvková organizace

Základní škola M. Kudeříkové Stráţnice, Příční 1365, příspěvková organizace Informace o soutěži Bible a my V úterý 1. února 2011 proběhlo v aule na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi ústřední (celostátní) kolo XVIII. ročníku soutěţe pro děti a mládeţ nazvané Bible a my. Jak uţ

Více

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY VELEHRAD 2013

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY VELEHRAD 2013 VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY VELEHRAD 2013 1. kategorie: (40 soutěžících) Konečné pořadí na 1. až 6. místě dle výsledků finále 1. Palíšek Vojtěch Církevní ZŠ a MŠ Zlín Zlín 9 2. Procházka

Více

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY 21. ROČNÍK 2013/2014 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) Pořadí z testu

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY 21. ROČNÍK 2013/2014 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) Pořadí z testu VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY 21. ROČNÍK 2013/2014 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) Pořadí z testu Jméno a příjmení Okres Škola Celkem Pořadí celkem 5. Timoteus Hradec ZŠ Sion

Více

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY XXII. ROČNÍK 2014/2015

VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY XXII. ROČNÍK 2014/2015 VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO (CELOSTÁTNÍHO) KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY XXII. ROČNÍK 2014/2015 I. KATEGORIE (4. a 5. třída) z Jméno a příjmení Škola Okres Body 1. Vít Martínek ZŠ Dolní Bojanovice HO 5 1 3. Dorotea

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 8. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 8. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 8. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU (propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem) ZÚČASTNILO SE JÍ 191

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

Výsledková listina krajského kola 49. ročníku Biologické olympiády, kategorie D kraj Praha

Výsledková listina krajského kola 49. ročníku Biologické olympiády, kategorie D kraj Praha kraj Praha 1 1 Kojecká Ludmila Gymnázium Nad Alejí P6 91,00 18,50 18,00 36,50 14,00 141,50 87% úspěšný řešitel 2 16 Česneková Karolína Gymnázium Voděradská P10 87,00 15,00 17,50 32,50 14,00 133,50 82%

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ základních škol MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz Řekli o McDonald s Cupu Vážení příznivci McDonald s Cupu, slavnostním vyhlášením vítězů republikového

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci. MPS JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci MPS JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2005 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci D. Navrátilová, Pedagogická

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Účast školy v soutěžích a olympiádách Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2006 odesláno 145 vánočních pozdravů Mezinárodní matematická soutěž Klokan: Kategorie:

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN. Kategorie CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET JUNIOR, STUDENT

VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN. Kategorie CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET JUNIOR, STUDENT VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 4 Kategorie CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET JUNIOR, STUDENT Kategorie CVRČEK Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet řešitelů řešitelů řešitelů

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 6. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 6. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, VYHLAŠUJE VÝSLEDKY 6. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD MODROU OBLOHOU (propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem) ZÚČASTNILO SE JÍ 280

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

Výsledková listina Mistrovství Moravy a Slezska

Výsledková listina Mistrovství Moravy a Slezska Výsledková listina Mistrovství Moravy a Slezska 36. ročník "Jarní Kiosk Šternberk" 2009 neděle 19. dubna 2009 3. závod Běţeckého poháru dětí a mládeţe Olomouckého kraje 2009 Nejmladší děti - dívky 2002

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2015. Kategorie CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET JUNIOR, STUDENT

VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2015. Kategorie CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET JUNIOR, STUDENT VÝSLEDKY SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN Kategorie CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN, KADET JUNIOR, STUDENT Kategorie CVRČEK Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet řešitelů řešitelů řešitelů

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Moravskoslezský kraj 83. VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009-2010

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Moravskoslezský kraj 83. VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009-2010 Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj 83. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009-2010 Úvodní slovo ředitele Motto: Ve škole se má učit všemu, co zdokonaluje lidskou přirozenost,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více