Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí"

Transkript

1 Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Alena Linková vedoucí vychovatelka ŠD, pracoviště Erbenova Platnost: od 01. září 2014 Schválil: Mgr. Jiří Němec ředitel školy dne:

2 Obsah 1. Organizace školního roku... 3 Školní rok 2014/ Zápis do mateřské školy... 3 Zápis do 1. ročníku základní školy... 3 Přijímací zkoušky na střední školy... 3 Státní svátky a jiné významné dny Vyučovací dokumenty Zaměstnanci školy... 6 Pedagogičtí zaměstnanci... 6 Nepedagogičtí zaměstnanci... 7 Zaměstnankyně na mateřské dovolené... 8 Aprobovanost zaměstnanců Řídící zaměstnanci školy a zastupující v době jejich nepřítomnosti Metodická sdružení... 9 Metodické sdružení 1. stupně... 9 Metodická sdružení 2. stupně Český jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Další komise Komise výchovná Likvidační komise Škodová komise Zaměstnanec zajišťující první pomoc Úkoly výchovně vzdělávací práce Mravní výchova Pracovní výchova Estetická výchova Tělesná a zdravotní výchova Multikulturní výchova Ekologická výchova Zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce Olympiády a soutěže Plán exkurzí a významných akcí Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Zlepšování materiálně technických možností školy Plán porad a schůzí Porady ředitele školy Klasifikační a hodnotící pedagogické rady Porady jednotlivých pracovišť školy Rodičovské schůzky Konzultace s vyučujícími Den otevřených dveří Školní výlety Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ples školy Přehled tříd školy Přehled skupin ve školní družině Rozvržení vyučovacích hodin (zvonění) Pedagogické dozory Výuka cizích jazyků Výuka volitelných a nepovinných předmětů Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 2/23

3 1. Organizace školního roku Školní rok 2014/ zahájení školního roku 2014/ a podzimní prázdniny vánoční prázdniny zahájení vyučování po vánočních prázdninách ukončení vyučování v prvním pololetí jednodenní pololetní prázdniny zápis do 1. ročníku základní školy jarní prázdniny a velikonoční prázdniny ukončení vyučování ve druhém pololetí hlavní prázdniny zahájení školního roku 2015/2016 Zápis do mateřské školy Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel mateřské školy (dle ustanovení 34 odst. 4 školského zákona) v dohodě se zřizovatelem. Žádosti podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do mateřské školy přijaty. Přednostní právo na přijetí mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Zápis do 1. ročníku základní školy Zápis proběhne dle 36 odst. 4 školského zákona následujícím způsobem: - uskuteční se dne , - do školy budou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy, popřípadě další žáci, kteří projeví o docházku na školu zájem, - o přijetí a případném odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy, - na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku se vztahuje správní řád (viz 165 odst. 2 školského zákona), - ředitel školy vydá organizační opatření o zápisu do 1. ročníku do Přijímací zkoušky na střední školy PŘ (přijímací řízení) bude organizováno dle Zákona č. 561/2004 v platném znění. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat až 2 přihlášky. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, termínu a jednotlivých kritériích je v kompetenci ředitele střední školy. Termíny odevzdání přihlášek ředitelům středních škol: do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou do 15. března u ostatních škol Stanovení dalších kol PŘ je v kompetenci ředitele střední školy. Informace o nich mají za povinnost zveřejnit krajské úřady. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 3/23

4 Státní svátky a jiné významné dny Státní svátky: 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 24. březen Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny České republiky 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den učitelů 7. duben Den vzdělanosti 1. květen Svátek práce (svátek den pracovního klidu) 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Některé připomínané mezinárodní dny a týdny 21. únor Mezinárodní den mateřského jazyka 8. březen Mezinárodní den žen 21. březen Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 22. březen Světový den vody 7. duben Světový den zdraví 8. duben Mezinárodní den Romů 23. duben Světový den knihy a autorských práv duben Globální týden bezpečnosti silničního provozu OSN 3. květen Světový den svobody tisku 8. květen Vzpomínkový den na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války 15. květen Mezinárodní den rodiny 17. květen Světový den telekomunikací 21. květen Světový den kulturní rozmanitosti 22. květen Mezinárodní den biologické rozmanitosti 29. květen Mezinárodní den mírových jednotek OSN 31. květen Světový den bez tabáku 1. červen Den dětí (v ČR) 5. červen Světový den životního prostředí 20. červen Světový den uprchlíků Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 4/23

5 26. červen Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi 11. červenec Světový den populace 9. srpen Mezinárodní den původního obyvatelstva 12. srpen Mezinárodní den mládeže 8. září Mezinárodní den gramotnosti 16. září Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy 21. září Mezinárodní den míru 26. září Evropský den jazyků 1. říjen Mezinárodní den seniorů 5. říjen Světový den učitelů 9. říjen Světový den pošty 10. říjen Světový den duševního zdraví 12. říjen Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 16. říjen Světový den výživy 17. říjen Mezinárodní den za odstranění chudoby 24. říjen Den spojených národů říjen Týden za odzbrojení 16. listopad Mezinárodní den tolerance 21. listopad Světový den televize 25. listopad Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách 29. listopad Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny 1. prosinec Světový den AIDS 2. prosinec Mezinárodní den za odstranění otroctví 3. prosinec Mezinárodní den lidí s postižením 5. prosinec Mezinárodní den dobrovolníků 7. prosinec Mezinárodní den civilního letectví 10. prosinec Den lidských práv 11. prosinec Mezinárodní den hor 18. prosinec Mezinárodní den migrantů Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 5/23

6 2. Vyučovací dokumenty Ve školním roce 2014/2015 bude vyučování probíhat dle následujících učebních dokumentů. ROČNÍK DOKUMENT OBOR VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKA ročník ŠVP C/01 Kostelecký vzdělávací program ročník ŠVP podle RVP ZV-LMP Kostelecký vzdělávací program podle RVP ZV-LMP Úprava učebních dokumentů musí respektovat povolené učební dokumenty pro naši školu. Individuální učební plány zásadně vychází z výše uvedených dokumentů. 3. Zaměstnanci školy Zaměstnanci školy jsou členěni na dvě hlavní skupiny. Největší skupinou jsou pedagogičtí zaměstnanci, kteří mají tři podskupiny. Jedná se o učitele, asistentky pedagoga a vychovatelky. Druhou skupinou jsou provozní zaměstnanci. Tvoří ji hospodářka, sekretářka, školníci a uklízečky. Pedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE APROBACE 1. STUPEŇ - PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO Jelínek Aleš Mgr. et Mgr. školní psycholog 1. stupeň Burdová Martina Mgr. učitelka 1. stupeň Kellnerová Jitka Mgr. učitelka 1. stupeň Havlová Jana Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kovandová Naděžda Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kozlová Iva Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kuncová Božena Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Limml Vladimír Mgr. učitel 1. stupeň, reedukace Plašilová Jiřina Mgr. učitelka 1. stupeň Šlajová Markéta Mgr. učitelka 1. stupeň, NJ Špačková Šárka Mgr. učitelka 1. stupeň Šveidlerová Jitka Mgr. AP, vychovatelka Tomšová Zdeňka Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Tměj Jiří Mgr. učitel 1. stupeň Vávrová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň 1.STUPEŇ + ŠD - PRACOVIŠTĚ DRTINOVA Dosedlová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Faltys Luboš učitel 1. stupeň Havlová Jana Mgr. vychovatelka Langrová Eva vychovatelka Tichá Vladislava Mgr. učitelka 1. stupeň Veiserová Dana Mgr. učitelka 1. stupeň Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 6/23

7 2. STUPEŇ - PRACOVIŠTĚ PALACKÉHO Němec Jiří Mgr. ředitel školy M, F Kalousková Martina Mgr. zástupce ředitele M, F Petelíková Marie Mgr. zástupce ředitele M, Bi Adamcová Hana Mgr. učitelka M, Př Bártová Irena Mgr. učitelka Bi, Ch Drozdíková Hana Mgr. učitelka ČJ, RV Gajdová Alena Mgr. učitelka M, ZSV Chadimová Iva Mgr. učitelka M, Zt, reedukace Karásková Markéta Mgr. učitelka Bi, Ch Klícha Karel Mgr. učitel ON, VV Krsková Iva Mgr. učitelka NJ, AJ Stará Anna Mgr. učitelka ČJ, ON Stará Hana Mgr. učitelka,vých. poradkyně ČJ, ON, NJ Šabartová Naděžda Mgr. učitelka M, Ch Šabatová Milena Ing. učitelka AJ, DPS Voborník Luboš Mgr. učitel 1. stupeň, Z Voborníková Eva PaedDr. učitelka D, RJ Voltová Kateřina Mgr. učitelka Zatloukal Čestmír Mgr. učitel TV, Bi ŠKOLNÍ DRUŽINA - PRACOVIŠTĚ ERBENOVA Linková Alena vedoucí vychovatelka Bezdíčková Jitka vychovatelka Šveidlerová Jitka Mgr. vychovatelka AZYLANTI - PRACOVIŠTĚ POBYTOVÉ STŘEDISKO Kubíčková Karla Mgr. učitelka 1. stupeň AJ, ped. volného času, 1. stupeň Nepedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE VZDĚLÁNÍ PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO Barvínková Zuzana školnice Malíková Lenka uklízečka Musilová Dobroslava uklízečka Zimová Tereza Bc. sekretářka VOŠ PRACOVIŠTĚ PALACKÉHO Jeřábková Miluše uklízečka Ptáčková Monika uklízečka Minařík Libor školník ÚSO Vavřínová Alena ekonomka, personalistka ÚSO PRACOVIŠTĚ DRTINOVA Řezníčková Jarmila školnice, uklízečka PRACOVIŠTĚ ERBENOVA Malíková Lenka uklízečka Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 7/23

8 Zaměstnankyně na mateřské dovolené Gajdová Alena Mgr. učitelka 2. stupeň Aprobovanost zaměstnanců PŘEDMĚT JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET DŮCHODCE Český jazyk Stará H., Drozdíková, Stará A. 3 Anglický jazyk Krsková, Šabatová 2 Německý jazyk Krsková, Stará H. 2 Ruský jazyk Voborníková 1 Chemie Bártová, Karásková, Šabartová 3 Fyzika Kalousková, Němec 2 Matematika Chadimová, Gajdová, Kalousková, 7 Němec, Petelíková, Šabartová, Adamcová Přírodopis Bártová, Karásková, Petelíková, 5 Biologie Zatloukal, Adamcová Hudební výchova 0 Tělesná výchova Zatloukal 1 Dějepis Voborníková 1 Občanská nauka Stará H., Stará A., Klícha 3 Výtvarná výchova Klícha 1 Zeměpis Voborník 1 Rodinná výchova Drozdíková 1 Základy techniky Chadimová 1 Pracovní vyučování 1. stupeň Dosedlová, Faltys, Kozlová, 21 Kovandová, Kellnerová, Kubíčková, Kuncová, Limml, Plašilová, Špačková, Tichá, Tomšová, Tměj, Vávrová, Veiserová, Voborník, Šlajová, Burdová, Voltová, Havlová Pedagogika volného času Voltová 1 Základy společenských věd Gajdová 1 4. Řídící zaměstnanci školy a zastupující v době jejich nepřítomnosti Statutární orgán organizace: Zástupce statutárního orgánu organizace: Zástupce ředitele pro 1.stupeň: Zastupující za Mgr. Petelíkovou Zástupce ředitele pro 2.stupeň : Zastupující za Mgr. Kalouskovou Vedoucí vychovatelka: Zastupující za vedoucí vychovatelku: Mgr. Jiří Němec, ředitel školy bude určen, v případě neurčení jím bude Mgr. Martina Kalousková Mgr. Marie Petelíková Mgr. Božena Kuncová Mgr. Martina Kalousková Mgr. Irena Bártová Alena Linková Jitka Bezdíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 8/23

9 5. Metodická sdružení Metodické sdružení 1. stupně vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Mgr. Jitka Kellnerová Mgr. Božena Kuncová Mgr. Iva Kozlová, Luboš Faltys, Mgr. Vladimír Limml, Mgr. Šárka Špačková, Mgr. Zdeňka Tomšová, Mgr. Dana Veiserová, Mgr. Naděžda Kovandová, Mgr. Jiří Tměj, Mgr. Hana Vávrová, Mgr. Vladislava Tichá, Mgr. Hana Dosedlová, Mgr. Šlajová Markéta, Mgr. Jiřina Plašilová, Mgr. Martina Burdová, Mgr. Jana Havlová Metodická sdružení 2. stupně předměty: Český jazyk a jazyková komunikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové: předměty: český jazyk, komunikace, český jazyk cvičení, český jazyk specializovaný Mgr. Anna Stará PaedDr. Eva Voborníková Mgr. Hana Stará, Mgr. Hana Drozdíková Cizí jazyk a jazyková komunikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové předměty: Matematika a její aplikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk Mgr. Iva Krsková Mgr. Kateřina Voltová Mgr. Hana Stará, Mgr. Marie Petelíková, Ing. Milena Šabatová, PaedDr. Eva Voborníková matematika, matematika cvičení, matematika specializovaná Mgr. Naděžda Šabartová Mgr. Marie Petelíková Mgr. Iva Chadimová, Mgr. Hana Adamcová, Informační a komunikační technologie předměty: vedoucí: zástupce vedoucího: členové: předměty: Člověk a společnost vedoucí: zástupce vedoucího: členové: informatika, informatika cvičení Mgr. Hana Adamcová Mgr. Jiří Němec Mgr. Naděžda Šabartová, Mgr. Luboš Voborník dějepis, občanská výchova, rodinná výchova, seminář společenskovědních předmětů PaedDr. Eva Voborníková Mgr. Anna Stará, Mgr. Hana Stará, Mgr. Hana Drozdíková, Mgr. Karel Klícha Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 9/23

10 Toto oblastí prolíná rovněž sexuální a etická výchova jako průřezové téma. předměty: Člověk a příroda vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Umění a kultura předměty: vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Člověk a zdraví fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, seminář přírodovědných předmětů Mgr. Irena Bártová Mgr. Markéta Karásková Mgr. Martina Kalousková, Mgr. Jiří Němec, Mgr. Naděžda Šabartová, Mgr. Čestmír Zatloukal, Mgr. Luboš Voborník, Mgr. Hana Adamcová výtvarná výchova, hudební výchova, estetická výchova Mgr. Karel Klícha Mgr. Mgr. Hana Drozdíková Mgr. Irena Bártová, Ing. Milena Šabatová předměty: tělesná výchova, výchova ke zdraví, pohybové hry vedoucí: Mgr. Iva Chadimová zástupce vedoucího: Mgr. Čestmír Zatloukal členové: Mgr. Markéta Karásková, Mgr. Anna Stará, Mgr. Hana Drozdíková Toto oblastí prolíná rovněž sexuální výchova jako průřezové téma Člověk a svět práce předměty: pracovní činnosti, pracovní výchova Svět práce se prolíná všemi předmětovými komisemi. Proto jako samostatná komise není jmenována. Nejméně 2x do roka porada metodických orgánů školy, dále dle potřeby. Termíny a obsah jednání uvedeno v plánech metodických sdružení; dále dle potřeby. Učitelé a učitelky 1. stupně se mohou začlenit do kterékoliv předmětové skupiny na druhém stupni. Kterýkoliv z učitelů se může přičlenit k další zvolené předmětové skupině. Uvedené členění je pouze základní. Další komise Komise výchovná Zaměření komise: - Řešení problémových žáků. - Problematika šikany, neomluvených hodin, drog, alkoholu, kouření. - Komunikace s rodiči problémových žáků a s příslušnými institucemi. - Koncepční otázky protidrogová prevence, výchovné poradenství. Předseda: Členové: Mgr. Jiří Němec Zástupce ředitele Výchovný poradce Preventista Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 10/23

11 Třídní učitel Podle závažnosti zástupce soc.odboru MÚ KNO Likvidační komise Předseda: Členové: Alena Linková Libor Minařík Zuzana Barvínková Škodová komise Předseda: Členové: Mgr. Vladimír Limml Mgr. Martina Burdová, Bc. Tereza Zimová Zaměstnanec zajišťující první pomoc PRACOVIŠTĚ Erbenova Komenského Palackého Drtinova JMÉNO Alena Linková Zuzana Barvínková Hana Adamcová Vladislava Tichá První pomoc zajišťují na jednotlivých pracovištích školy uvedení zaměstnanci. Jejich povinností je též zabezpečovat úplnost vybavení příslušné lékárničky. Umístění pohotovostní lékárničky na jednotlivých pracovištích sborovna či místnost přístupná zaměstnancům. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 11/23

12 6. Úkoly výchovně vzdělávací práce Pro školní rok je základní prioritou dokončení výstavby šaten pro žáky 2.stupně a kontrolně metodická činnost vycházející ze závěrů kontroly ČŠI. Ekologie prostředí a myšlení. Jazyková komunikace. Tělesná příprava. Základní škola usiluje o to, aby: došlo ke zkvalitnění práce ve všech oblastech školy, se postupně zaváděl nový přístup k pedagogickému procesu, žáci v průběhu školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání, žáci se dostatečným způsobem orientovali ve světě práce, se odpovídajícím způsobem rozvíjela spolupráce se sociálními partnery, žáci si osvojovali odpovídající normy jednání, vystupování, chování a komunikace, žáci se učili žít a pracovat v multikulturní společnosti, byli žáci vychováváni k způsobu života šetrnému k životnímu prostředí dále se rozvíjel její školní vzdělávací program. Mravní výchova Věnovat pozornost chování a jednání žáků ve škole, na veřejnosti. Směřovat žáky k získávání orientace v základních mravních hodnotách (úcta k životu a člověku, k pravdě, spravedlnosti). Odmítat takové negativní jevy jako jsou šikana, nespravedlnost, brutalita, hrubost, násilí, lež, přetvářka. Pěstovat takt a slušnost. Vytvářet vhodné podmínky pro prevenci rizikového chování preventista Mgr. I. Bártová, všichni vyučující, vychovatelky ŠD, správní zaměstnanci Pořádat vlastivědné vycházky a exkurze po regionu města, jeho okolí, na významná místa naší republiky. Naučit žáky vážit si svého domova, své vlasti, přírodních krás. Vytvořit u žáků pocit odpovědnosti za životní prostředí, úctu k lidské práci. v průběhu školního roku všichni vyučující, vychovatelky ŠD, správní zaměstnanci Vést žáky k šetření školního majetku, pěstovat pocit odpovědnosti za své jednání a činy. v průběhu školního roku všichni zaměstnanci školy Vést žáky k pochopení významu života a zdraví, osvojit si zásady zdravého životního stylu, naučit je správně rozhodovat a jednat ve prospěch zdraví svého a zdraví jiných. Systematicky a vhodnými metodami působit na žáky ve smyslu protidrogové prevence a výchovy. v průběhu školního roku všichni vyučující, vychovatelky ŠD, preventista Mgr. I. Bártová Seznámit žáky se školním řádem, důsledně vyžadovat jeho dodržování. Zajistit konání třídních schůzek 1x měsíčně. Vytvořit atmosféru náročnosti a odpovědnosti za výsledky školní práce. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 12/23

13 v průběhu školního roku všichni vyučující, třídní učitelky a učitelé Pracovní výchova Vést žáky k úklidu okolí školy a úpravě školního pozemku a území určeného k relaxaci. v průběhu školního roku, o prázdninách učitelé pracovního vyučování, třídní učitelé a učitelky Pokračovat ve sběru léčivých rostlin. v průběhu školního roku Mgr. M. Karásková, Ing. Milena Šabatová, Mgr. J. Kellnerová, Mgr. V. Tichá Estetická výchova Realizovat, podle podmínek, výtvarné a literární soutěže. v průběhu školního roku vyučující ČJ, výtvarné výchovy, učitelky I. stupně, vychovatelky ŠD Podle možností se účastnit pěveckých soutěží. Pěstovat a podporovat radost ze zpěvu. v průběhu školního roku Mgr. Karel Klícha, učitelky I. stupně Uspořádat pro žáky zájezdy na divadelní představení do divadel v HK, PCE, případně jinam. Podle možností vybírat pro žáky hodnotné hudební pořady, pořady literární a dramatické z nabídky SK Rabštejn nebo v Integračním centru. v průběhu školního roku, o prázdninách PaedDr. E. Voborníková, Mgr. Hana Drozdíková, učitelé 1. stupně Podporovat projekty podpory začleňování azylových dětí do života společnosti. v průběhu školního roku všichni učitelé Tělesná a zdravotní výchova Zúčastnit se sportovních soutěží podle výběru a možností školy. Zabezpečit organizačně LVVZ pro žáky 7. tříd a výuku plavání na 1. stupni. Každoročně uskutečnit celoškolní atletický memoriál. Dvakrát ročně uskutečnit sportovní den. Na sportovních dnech posilovat tělesnou zdatnost, rozvíjet soutěživost, dovednosti a vědomosti z oblasti ochrany člověka při mimořádných událostech. v průběhu školního roku vyučující TV, vychovatelky Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 13/23

14 Uskutečnit školní kolo dopravní soutěže. duben Mgr. J. Plašilová, Mgr. D. Veiserová Při výuce tělesné výchovy se zaměřit na výuku základních pohybových dovedností v souladu s ŠVP, na volbu správných metodických postupů, povelovou techniku, tělocvičné názvosloví, rozvíjet sportovní přípravu. v průběhu školního roku vyučující TV Systematicky provádět sexuální výchovu, protidrogovou výchovu, výchovu k manželství a rodičovství. v průběhu školního roku Mgr. M. Karásková, Mgr. I. Bártová, Mgr. A. Stará, Mgr. Hana Drozdíková, Mgr. Iva Chadimová, vyučující I. stupně Multikulturní výchova Zajistit zdravé a funkční prostředí pro začleňování dětí žadatelů o azyl do života v naší společnosti. Zabezpečit možnosti vzájemného poznávání různých kultur ve výuce. Odmítat jakékoliv projevy rasismu. Využívat Integrační centrum k aktivitám s dětmi žadatelů o mezinárodní ochranu. Ekologická výchova Vytvářet takové podmínky, které umožní škole být v maximální míře šetrnou k životnímu prostředí. Vést žáky k ekologickému vnímání světa, formovat v tomto smyslu jejich postoje. Zapojovat se do ekologických projektů. Jde o jednu ze základních priorit školy. 2. stupeň Mgr. Markéta Karásková, 1. stupeň Mgr. Markéta Šlajová Uspořádat sběr starého papíru alespoň 2x ve školním roce. listopad, květen Z. Barvínková, Mgr. L. Voborník, J. Řezníčková Třídit odpad papír, plasty, včetně elektroodpadu a starých baterií. průběžně 2. stupeň Mgr. Markéta Karásková, 1. stupeň Mgr. Jitka Kellnerová, Z. Barvínková, L. Minařík, J. Řezníčková Zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce Při výuce se zaměřit na individuální schopnosti a zájmy žáků. Hodnotit to, co žák zná, ne to, co neumí. Stanovena priorita: Práce s nadanými žáky Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 14/23

15 všichni vyučující Naučit žáky pracovat samostatně, uspokojovat jejich přirozenou zvídavost, tvořivost a fantazii. Naučit žáky využívat a uplatňovat poznatky a zkušenosti získané ze života mimo školu. všichni vyučující Při výuce vytvořit takové situace, aby žáci dospěli k novým poznatkům cestou samostatného uvažování a vyvozování, hledáním různých možností a způsobů řešení problémů, pozorováním objektů živé a neživé přírody, prováděním experimentů, prací s literárními texty a texty jinými. všichni vyučující Vést žáky k vytváření dovednosti a kompetence důležité pro práci ve škole pro další vzdělávání i pro orientaci v informačních zdrojích (samostatné záznamy z výkladu učitele, vypracování pracovní osnovy jednoduchého sdělení, zjištění údajů z mimoškolního prostředí (knihovna, muzeum, internet). všichni vyučující Kladení důrazu na získávání informací z internetu či jiných zdrojů a tvorbu vlastních prezentací žáků, s důrazem na kvalitu jejich vystupování. všichni vyučující Ukázat žákům v čem vynikají, nebo jsou schopni dosáhnout uspokojivých výsledků, aby prožívali pocit radosti z učení a tím získali pozitivní vztah ke škole. všichni vyučující Individuálně pracovat se žáky s vývojovými poruchami učení. Vytvářet podmínky pro integrované děti. Mgr. H. Dosedlová, Mgr. V. Limml, Mgr. Z. Tomšová, všichni vyučující Poskytovat dostatečnou metodickou a odbornou pomoc nekvalifikovaným nebo začínajícím učitelům hospitacemi v hodinách, náslechy v hodinách zkušených učitelů s aprobací. vedení školy Na prvním stupni vytvořit příznivou atmosféru tvořivou činností a hravými formami. Klást důraz na numerické počítání a čtení s porozuměním. vyučující I. stupně Zkvalitnit vyučovací proces využíváním efektivních metod a forem práce. všichni vyučující Podchytit zájem talentovaných žáků v soutěžích a olympiádách podle podmínek a možností. všichni vyučující Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 15/23

16 Ve výchově mimo vyučování se zaměřit na individuální schopnosti a zájmy žáků. vychovatelky ŠD Klasifikaci provádět v souladu s klasifikačním řádem, neklasifikovat žáky znaménkem minus. všichni vyučující Vytvářet správné návyky sezení žáků v lavicích. všichni vyučující Účelně využívat didaktickou techniku. všichni vyučující Aktualizovat dále fond učebnic na I. i II. stupni školy. vedení školy, T. Zimová, A. Vavřínová, vedoucí předmětových komisí Zkvalitňovat výuku získáváním nových poznatků, forem a metod práce samostudiem a na seminářích. všichni vyučující Do výchovně vzdělávací práce zainteresovat rodiče, ukázat jim cestu do školy a k učiteli, dále pak porozumět problematice a potřebám školy. vedení školy, všichni vyučující Ve výchovném poradenství se zaměřit na spolupráci s PPP RK, Úřadem práce v RK, se středními školami, zejména rychnovského regionu. Mgr. H. Stará Dobrým poznáním žáků a vhodným působením pomáhat žákům ve výběru středních škol a středních odborných učilišť. Mgr. H.Stará, všichni vyučující Dále rozpracovávat ŠVP v souladu s RVP a platnými nařízeními tak, aby byl aktualizován a upřesňován i na základě získaných zkušeností v rámci školního roku 2014/2015. ředitel školy, Mgr. M. Kalousková, vedoucí předmětových skupin 7. Olympiády a soutěže Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda učitelé matematiky, vyučující 5. ročníků učitelé matematiky učitelé matematiky, vyučující 1. stupně učitelé fyziky učitelé chemie Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 16/23

17 Biologická olympiáda Poznávání rostlin Zeměpisná olympiáda Výtvarné soutěže Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěž Olympiády v NJ a AJ Literární soutěže Dopravní soutěž Sportovní soutěže Soutěž mladých historiků Karlovarský skřivánek Požární ochrana očima dětí Pod modrou oblohou Bobřík informatiky učitelé přírodopisu, biologie učitelé přírodopisu, biologie, přírodovědy učitelé zeměpisu učitelé výtvarné výchovy a učitelé 1. stupně učitelé českého jazyka učitelé českého jazyka, učitelé 1. stupně učitelé cizích jazyků učitelé českého jazyka, učitelé 1. stupně Mgr. J. Plašilová, Mgr. J. Kellnerová učitelé tělesné výchovy, učitelé 1. stupně učitelé dějepisu učitelé hudební výchovy, 1. stupeň Mgr. H. Stará, učitelé 1. stupně Mgr. Hana Adamcová, učitelé informatiky Mgr. Hana Adamcová Účast na soutěžích a olympiádách dle možností a v závislosti na vyhlášení akce. Příslušnou soutěž garantují jednotlivé předmětové komise a za účast odpovídají jejich vedoucí. 8. Plán exkurzí a významných akcí Exkurze a význačné akce budou uváděny v měsíčních plánech jednotlivých pracovišť školy a budou vycházet ze zaměření jednotlivých vyučovacích předmětů. Zásadně se bude jednat o jednodenní akce. Ve stručnosti se jedná o: - návštěvy úřadu práce, - plavání tříd prvního stupně, - divadelní představení dle nabídky a probíraných celků, - návštěva význačných památek kraje a archeologických nalezišť, - návštěva Prahy a krajského města, - velikonoční a vánoční akce, - poznávání Orlických hor, - návštěva dopravního hřiště, - exkurze do technicky zajímavých provozů a firem, - společné akce pracovišť školní družiny. Sportovní a kulturní akce budou upřesněny dle došlých propozic na pravidelných poradách. Žádosti o exkurze podávají pedagogičtí zaměstnanci v dostatečném předstihu zástupci ředitele školy. Žádost musí obsahovat: třídu, kdo pořádá akci, termín a čas konání, místo, dozor, zaměření exkurze, způsob dopravy, ekonomické zajištění. Exkurze musí být schválena, což bude potvrzeno uvedením v měsíčním plánu práce. Doplnění uvedených oblastí je možné. Nejedná se tedy o vyčerpávající a limitující výčet. Na výběru a realizaci se podílí i jednotlivé metodické komise. 9. Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy bude zaměřeno především na zvýšení odbornosti v aprobacích, na pedagogicko-psychologickou přípravu, počítačovou gramotnost, jazykové dovednosti a komunikační schopnosti a dovednosti. Bude využito: společné semináře na míru pro celou sborovnu samostudium, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 17/23

18 účast na akcích příslušného vzdělávacího střediska (centrum vzdělávání královéhradeckého kraje, NIDV a další), vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, vzdělávací programy akreditovaných zařízení. Návrh podávají jednotliví zaměstnanci školy svým přímým nadřízeným, kteří poptávku projednají s ředitelem školy. Systém DVPP je velmi omezen současnou výší finančních prostředků. 10. Zlepšování materiálně technických možností školy V závislosti na finančních možnostech školy budou řešeny následující oblasti: materiální vybavení doplnění pomůcek, učebnic strategický zájem 1 vybudování školního tělocvičny Na Skále strategický zájem 2 vybudování dopravního hřiště za Komenského 11. Plán porad a schůzí Porady ředitele školy Porady ředitele školy se konají zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech. Členové porady vedení: - Mgr. Jiří Němec, ředitel školy, - Mgr. Marie Petelíková, zástupkyně ředitele školy, - Mgr. Martina Kalousková, zástupkyně ředitele školy, - Alena Linková, vedoucí vychovatelka, - Alternativně: Mgr. Hana Stará, výchovná poradkyně, Mgr. Irena Bártová, preventistka, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek, školní psycholog - Alena Vavřínová, ekonomka a personalistka školy projednání personálních a ekonomických otázek Na poradu vedení školy mohou být přizváni, dle potřeby a projednávaných záležitostí, další zaměstnanci. Termíny porad vedení: 25.8., 8.9., , 6.10., , 3.11., , 1.12., ; 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., , Začátek v 13:15 hodin. Místo ředitelna pracoviště Palackého náměstí (změna vyhrazena). Klasifikační a hodnotící pedagogické rady Porady všechna pracoviště čtvrtletní hodnotící porada všechna pracoviště pololetní klasifikační porada Porady jednotlivých pracovišť školy Provozní porady na jednotlivých pracovištích jsou podle potřeb doplňovány společnými provozními poradami, které budou mít stanovený program (školení BOZP, právo, ICT apod., informace předsedů metodických skupin apod.) termíny budou upřesněny. Každý měsíc proběhne provozní porada na pracovištích školy Palackého náměstí a Komenského + účast pracovníků Drtinova. Termíny jsou stanoveny zástupci ředitele a vedoucí vychovatelkou Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 18/23

19 v rámci měsíčních plánů činnosti. Náplň a zápis z uvedených porad zajišťují zástupci ředitele či vedoucí vychovatelka. Rodičovské schůzky individuální dle potřeb třídních učitelů, jednotlivých vyučujících, vychovatelů a rodičů centrální: 2.stupeň: , stupeň: ,, Konzultace s vyučujícími Den otevřených dveří Den otevřených dveří 2.2. před zápisem do I. třídy. Návštěvy rodičů ve výuce bez ohlášení, žádné odpolední konzultace. 14. Školní výlety Školní výlety je možné realizovat od 18. května 2015 do 12. června 2015 na základě návrhu třídního učitele příslušnému zástupci ředitele, který návrh projedná s ředitelem školy. Návrh musí obsahovat údaje o třídě, pedagogické zajištění, místo konání, náplň či zaměření výletu, propočet nákladů, přínos pro vzdělávání žáků. Výlet se uskuteční na základě povolení ředitelem školy, s tím že výlet ve dnech mimo školní výuku není považován za školní akci. 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinné školení pro nově přijaté zaměstnance zabezpečí neprodleně přímý nadřízený nového zaměstnance. Průběžné proškolování zaměstnanců bude realizováno periodicky školním technikem bezpečnosti práce. Povinné proškolení žáků zabezpečí třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů neprodleně po nástupu žáků do školy. Při konání školních akcí jsou organizátoři povinni proškolit žáky z oblasti BOZ a PO. Poučení zaznamenat do třídní knihy a nechat podepsat jednotlivými žáky na příslušném formuláři. Cvičná evakuace školy a školní družiny bude uskutečněna v určeném termínu (1x za rok). Za řádný průběh zodpovídají vedoucí zaměstnanci na jednotlivých pracovištích. O cvičné evakuaci musí být sepsán zápis, který se ukládá u ředitele školy. 16. Ples školy Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 19/23

20 Sokolovna, Kostelec nad Orlicí, dne Základní škole. Škola je spolupořadatelem. Hlavním organizátorem je Klub rodičů při Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 20/23

21 17. Přehled tříd školy Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 21/23

Základní škola Kostelec nad Orlicí

Základní škola Kostelec nad Orlicí Základní škola Kostelec nad Orlicí Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2007-2008 Zpracovali: Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph.D. ředitel školy Mgr. Jiří Němec zástupce ředitele, pracoviště Komenského

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 1/24 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2014/2015

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 646/14 vlastní V Kačici dne 9. 10. 2014 Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2014/2015 - pokračovat ve stávajícím

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2012/2013

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ682/12 vlastní V Kačici dne 8. 10. 2012 Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2012/2013 - pokračovat ve stávajícím způsobu

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více