Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí"

Transkript

1 Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Alena Linková vedoucí vychovatelka ŠD, pracoviště Erbenova Platnost: od 01. září 2014 Schválil: Mgr. Jiří Němec ředitel školy dne:

2 Obsah 1. Organizace školního roku... 3 Školní rok 2014/ Zápis do mateřské školy... 3 Zápis do 1. ročníku základní školy... 3 Přijímací zkoušky na střední školy... 3 Státní svátky a jiné významné dny Vyučovací dokumenty Zaměstnanci školy... 6 Pedagogičtí zaměstnanci... 6 Nepedagogičtí zaměstnanci... 7 Zaměstnankyně na mateřské dovolené... 8 Aprobovanost zaměstnanců Řídící zaměstnanci školy a zastupující v době jejich nepřítomnosti Metodická sdružení... 9 Metodické sdružení 1. stupně... 9 Metodická sdružení 2. stupně Český jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Další komise Komise výchovná Likvidační komise Škodová komise Zaměstnanec zajišťující první pomoc Úkoly výchovně vzdělávací práce Mravní výchova Pracovní výchova Estetická výchova Tělesná a zdravotní výchova Multikulturní výchova Ekologická výchova Zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce Olympiády a soutěže Plán exkurzí a významných akcí Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Zlepšování materiálně technických možností školy Plán porad a schůzí Porady ředitele školy Klasifikační a hodnotící pedagogické rady Porady jednotlivých pracovišť školy Rodičovské schůzky Konzultace s vyučujícími Den otevřených dveří Školní výlety Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ples školy Přehled tříd školy Přehled skupin ve školní družině Rozvržení vyučovacích hodin (zvonění) Pedagogické dozory Výuka cizích jazyků Výuka volitelných a nepovinných předmětů Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 2/23

3 1. Organizace školního roku Školní rok 2014/ zahájení školního roku 2014/ a podzimní prázdniny vánoční prázdniny zahájení vyučování po vánočních prázdninách ukončení vyučování v prvním pololetí jednodenní pololetní prázdniny zápis do 1. ročníku základní školy jarní prázdniny a velikonoční prázdniny ukončení vyučování ve druhém pololetí hlavní prázdniny zahájení školního roku 2015/2016 Zápis do mateřské školy Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel mateřské školy (dle ustanovení 34 odst. 4 školského zákona) v dohodě se zřizovatelem. Žádosti podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do mateřské školy přijaty. Přednostní právo na přijetí mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Zápis do 1. ročníku základní školy Zápis proběhne dle 36 odst. 4 školského zákona následujícím způsobem: - uskuteční se dne , - do školy budou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy, popřípadě další žáci, kteří projeví o docházku na školu zájem, - o přijetí a případném odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy, - na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku se vztahuje správní řád (viz 165 odst. 2 školského zákona), - ředitel školy vydá organizační opatření o zápisu do 1. ročníku do Přijímací zkoušky na střední školy PŘ (přijímací řízení) bude organizováno dle Zákona č. 561/2004 v platném znění. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat až 2 přihlášky. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, termínu a jednotlivých kritériích je v kompetenci ředitele střední školy. Termíny odevzdání přihlášek ředitelům středních škol: do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou do 15. března u ostatních škol Stanovení dalších kol PŘ je v kompetenci ředitele střední školy. Informace o nich mají za povinnost zveřejnit krajské úřady. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 3/23

4 Státní svátky a jiné významné dny Státní svátky: 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 24. březen Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny České republiky 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den učitelů 7. duben Den vzdělanosti 1. květen Svátek práce (svátek den pracovního klidu) 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Některé připomínané mezinárodní dny a týdny 21. únor Mezinárodní den mateřského jazyka 8. březen Mezinárodní den žen 21. březen Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 22. březen Světový den vody 7. duben Světový den zdraví 8. duben Mezinárodní den Romů 23. duben Světový den knihy a autorských práv duben Globální týden bezpečnosti silničního provozu OSN 3. květen Světový den svobody tisku 8. květen Vzpomínkový den na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války 15. květen Mezinárodní den rodiny 17. květen Světový den telekomunikací 21. květen Světový den kulturní rozmanitosti 22. květen Mezinárodní den biologické rozmanitosti 29. květen Mezinárodní den mírových jednotek OSN 31. květen Světový den bez tabáku 1. červen Den dětí (v ČR) 5. červen Světový den životního prostředí 20. červen Světový den uprchlíků Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 4/23

5 26. červen Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi 11. červenec Světový den populace 9. srpen Mezinárodní den původního obyvatelstva 12. srpen Mezinárodní den mládeže 8. září Mezinárodní den gramotnosti 16. září Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy 21. září Mezinárodní den míru 26. září Evropský den jazyků 1. říjen Mezinárodní den seniorů 5. říjen Světový den učitelů 9. říjen Světový den pošty 10. říjen Světový den duševního zdraví 12. říjen Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 16. říjen Světový den výživy 17. říjen Mezinárodní den za odstranění chudoby 24. říjen Den spojených národů říjen Týden za odzbrojení 16. listopad Mezinárodní den tolerance 21. listopad Světový den televize 25. listopad Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách 29. listopad Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny 1. prosinec Světový den AIDS 2. prosinec Mezinárodní den za odstranění otroctví 3. prosinec Mezinárodní den lidí s postižením 5. prosinec Mezinárodní den dobrovolníků 7. prosinec Mezinárodní den civilního letectví 10. prosinec Den lidských práv 11. prosinec Mezinárodní den hor 18. prosinec Mezinárodní den migrantů Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 5/23

6 2. Vyučovací dokumenty Ve školním roce 2014/2015 bude vyučování probíhat dle následujících učebních dokumentů. ROČNÍK DOKUMENT OBOR VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKA ročník ŠVP C/01 Kostelecký vzdělávací program ročník ŠVP podle RVP ZV-LMP Kostelecký vzdělávací program podle RVP ZV-LMP Úprava učebních dokumentů musí respektovat povolené učební dokumenty pro naši školu. Individuální učební plány zásadně vychází z výše uvedených dokumentů. 3. Zaměstnanci školy Zaměstnanci školy jsou členěni na dvě hlavní skupiny. Největší skupinou jsou pedagogičtí zaměstnanci, kteří mají tři podskupiny. Jedná se o učitele, asistentky pedagoga a vychovatelky. Druhou skupinou jsou provozní zaměstnanci. Tvoří ji hospodářka, sekretářka, školníci a uklízečky. Pedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE APROBACE 1. STUPEŇ - PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO Jelínek Aleš Mgr. et Mgr. školní psycholog 1. stupeň Burdová Martina Mgr. učitelka 1. stupeň Kellnerová Jitka Mgr. učitelka 1. stupeň Havlová Jana Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kovandová Naděžda Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kozlová Iva Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kuncová Božena Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Limml Vladimír Mgr. učitel 1. stupeň, reedukace Plašilová Jiřina Mgr. učitelka 1. stupeň Šlajová Markéta Mgr. učitelka 1. stupeň, NJ Špačková Šárka Mgr. učitelka 1. stupeň Šveidlerová Jitka Mgr. AP, vychovatelka Tomšová Zdeňka Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Tměj Jiří Mgr. učitel 1. stupeň Vávrová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň 1.STUPEŇ + ŠD - PRACOVIŠTĚ DRTINOVA Dosedlová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Faltys Luboš učitel 1. stupeň Havlová Jana Mgr. vychovatelka Langrová Eva vychovatelka Tichá Vladislava Mgr. učitelka 1. stupeň Veiserová Dana Mgr. učitelka 1. stupeň Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 6/23

7 2. STUPEŇ - PRACOVIŠTĚ PALACKÉHO Němec Jiří Mgr. ředitel školy M, F Kalousková Martina Mgr. zástupce ředitele M, F Petelíková Marie Mgr. zástupce ředitele M, Bi Adamcová Hana Mgr. učitelka M, Př Bártová Irena Mgr. učitelka Bi, Ch Drozdíková Hana Mgr. učitelka ČJ, RV Gajdová Alena Mgr. učitelka M, ZSV Chadimová Iva Mgr. učitelka M, Zt, reedukace Karásková Markéta Mgr. učitelka Bi, Ch Klícha Karel Mgr. učitel ON, VV Krsková Iva Mgr. učitelka NJ, AJ Stará Anna Mgr. učitelka ČJ, ON Stará Hana Mgr. učitelka,vých. poradkyně ČJ, ON, NJ Šabartová Naděžda Mgr. učitelka M, Ch Šabatová Milena Ing. učitelka AJ, DPS Voborník Luboš Mgr. učitel 1. stupeň, Z Voborníková Eva PaedDr. učitelka D, RJ Voltová Kateřina Mgr. učitelka Zatloukal Čestmír Mgr. učitel TV, Bi ŠKOLNÍ DRUŽINA - PRACOVIŠTĚ ERBENOVA Linková Alena vedoucí vychovatelka Bezdíčková Jitka vychovatelka Šveidlerová Jitka Mgr. vychovatelka AZYLANTI - PRACOVIŠTĚ POBYTOVÉ STŘEDISKO Kubíčková Karla Mgr. učitelka 1. stupeň AJ, ped. volného času, 1. stupeň Nepedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE VZDĚLÁNÍ PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO Barvínková Zuzana školnice Malíková Lenka uklízečka Musilová Dobroslava uklízečka Zimová Tereza Bc. sekretářka VOŠ PRACOVIŠTĚ PALACKÉHO Jeřábková Miluše uklízečka Ptáčková Monika uklízečka Minařík Libor školník ÚSO Vavřínová Alena ekonomka, personalistka ÚSO PRACOVIŠTĚ DRTINOVA Řezníčková Jarmila školnice, uklízečka PRACOVIŠTĚ ERBENOVA Malíková Lenka uklízečka Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 7/23

8 Zaměstnankyně na mateřské dovolené Gajdová Alena Mgr. učitelka 2. stupeň Aprobovanost zaměstnanců PŘEDMĚT JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET DŮCHODCE Český jazyk Stará H., Drozdíková, Stará A. 3 Anglický jazyk Krsková, Šabatová 2 Německý jazyk Krsková, Stará H. 2 Ruský jazyk Voborníková 1 Chemie Bártová, Karásková, Šabartová 3 Fyzika Kalousková, Němec 2 Matematika Chadimová, Gajdová, Kalousková, 7 Němec, Petelíková, Šabartová, Adamcová Přírodopis Bártová, Karásková, Petelíková, 5 Biologie Zatloukal, Adamcová Hudební výchova 0 Tělesná výchova Zatloukal 1 Dějepis Voborníková 1 Občanská nauka Stará H., Stará A., Klícha 3 Výtvarná výchova Klícha 1 Zeměpis Voborník 1 Rodinná výchova Drozdíková 1 Základy techniky Chadimová 1 Pracovní vyučování 1. stupeň Dosedlová, Faltys, Kozlová, 21 Kovandová, Kellnerová, Kubíčková, Kuncová, Limml, Plašilová, Špačková, Tichá, Tomšová, Tměj, Vávrová, Veiserová, Voborník, Šlajová, Burdová, Voltová, Havlová Pedagogika volného času Voltová 1 Základy společenských věd Gajdová 1 4. Řídící zaměstnanci školy a zastupující v době jejich nepřítomnosti Statutární orgán organizace: Zástupce statutárního orgánu organizace: Zástupce ředitele pro 1.stupeň: Zastupující za Mgr. Petelíkovou Zástupce ředitele pro 2.stupeň : Zastupující za Mgr. Kalouskovou Vedoucí vychovatelka: Zastupující za vedoucí vychovatelku: Mgr. Jiří Němec, ředitel školy bude určen, v případě neurčení jím bude Mgr. Martina Kalousková Mgr. Marie Petelíková Mgr. Božena Kuncová Mgr. Martina Kalousková Mgr. Irena Bártová Alena Linková Jitka Bezdíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 8/23

9 5. Metodická sdružení Metodické sdružení 1. stupně vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Mgr. Jitka Kellnerová Mgr. Božena Kuncová Mgr. Iva Kozlová, Luboš Faltys, Mgr. Vladimír Limml, Mgr. Šárka Špačková, Mgr. Zdeňka Tomšová, Mgr. Dana Veiserová, Mgr. Naděžda Kovandová, Mgr. Jiří Tměj, Mgr. Hana Vávrová, Mgr. Vladislava Tichá, Mgr. Hana Dosedlová, Mgr. Šlajová Markéta, Mgr. Jiřina Plašilová, Mgr. Martina Burdová, Mgr. Jana Havlová Metodická sdružení 2. stupně předměty: Český jazyk a jazyková komunikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové: předměty: český jazyk, komunikace, český jazyk cvičení, český jazyk specializovaný Mgr. Anna Stará PaedDr. Eva Voborníková Mgr. Hana Stará, Mgr. Hana Drozdíková Cizí jazyk a jazyková komunikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové předměty: Matematika a její aplikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk Mgr. Iva Krsková Mgr. Kateřina Voltová Mgr. Hana Stará, Mgr. Marie Petelíková, Ing. Milena Šabatová, PaedDr. Eva Voborníková matematika, matematika cvičení, matematika specializovaná Mgr. Naděžda Šabartová Mgr. Marie Petelíková Mgr. Iva Chadimová, Mgr. Hana Adamcová, Informační a komunikační technologie předměty: vedoucí: zástupce vedoucího: členové: předměty: Člověk a společnost vedoucí: zástupce vedoucího: členové: informatika, informatika cvičení Mgr. Hana Adamcová Mgr. Jiří Němec Mgr. Naděžda Šabartová, Mgr. Luboš Voborník dějepis, občanská výchova, rodinná výchova, seminář společenskovědních předmětů PaedDr. Eva Voborníková Mgr. Anna Stará, Mgr. Hana Stará, Mgr. Hana Drozdíková, Mgr. Karel Klícha Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 9/23

10 Toto oblastí prolíná rovněž sexuální a etická výchova jako průřezové téma. předměty: Člověk a příroda vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Umění a kultura předměty: vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Člověk a zdraví fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, seminář přírodovědných předmětů Mgr. Irena Bártová Mgr. Markéta Karásková Mgr. Martina Kalousková, Mgr. Jiří Němec, Mgr. Naděžda Šabartová, Mgr. Čestmír Zatloukal, Mgr. Luboš Voborník, Mgr. Hana Adamcová výtvarná výchova, hudební výchova, estetická výchova Mgr. Karel Klícha Mgr. Mgr. Hana Drozdíková Mgr. Irena Bártová, Ing. Milena Šabatová předměty: tělesná výchova, výchova ke zdraví, pohybové hry vedoucí: Mgr. Iva Chadimová zástupce vedoucího: Mgr. Čestmír Zatloukal členové: Mgr. Markéta Karásková, Mgr. Anna Stará, Mgr. Hana Drozdíková Toto oblastí prolíná rovněž sexuální výchova jako průřezové téma Člověk a svět práce předměty: pracovní činnosti, pracovní výchova Svět práce se prolíná všemi předmětovými komisemi. Proto jako samostatná komise není jmenována. Nejméně 2x do roka porada metodických orgánů školy, dále dle potřeby. Termíny a obsah jednání uvedeno v plánech metodických sdružení; dále dle potřeby. Učitelé a učitelky 1. stupně se mohou začlenit do kterékoliv předmětové skupiny na druhém stupni. Kterýkoliv z učitelů se může přičlenit k další zvolené předmětové skupině. Uvedené členění je pouze základní. Další komise Komise výchovná Zaměření komise: - Řešení problémových žáků. - Problematika šikany, neomluvených hodin, drog, alkoholu, kouření. - Komunikace s rodiči problémových žáků a s příslušnými institucemi. - Koncepční otázky protidrogová prevence, výchovné poradenství. Předseda: Členové: Mgr. Jiří Němec Zástupce ředitele Výchovný poradce Preventista Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 10/23

11 Třídní učitel Podle závažnosti zástupce soc.odboru MÚ KNO Likvidační komise Předseda: Členové: Alena Linková Libor Minařík Zuzana Barvínková Škodová komise Předseda: Členové: Mgr. Vladimír Limml Mgr. Martina Burdová, Bc. Tereza Zimová Zaměstnanec zajišťující první pomoc PRACOVIŠTĚ Erbenova Komenského Palackého Drtinova JMÉNO Alena Linková Zuzana Barvínková Hana Adamcová Vladislava Tichá První pomoc zajišťují na jednotlivých pracovištích školy uvedení zaměstnanci. Jejich povinností je též zabezpečovat úplnost vybavení příslušné lékárničky. Umístění pohotovostní lékárničky na jednotlivých pracovištích sborovna či místnost přístupná zaměstnancům. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 11/23

12 6. Úkoly výchovně vzdělávací práce Pro školní rok je základní prioritou dokončení výstavby šaten pro žáky 2.stupně a kontrolně metodická činnost vycházející ze závěrů kontroly ČŠI. Ekologie prostředí a myšlení. Jazyková komunikace. Tělesná příprava. Základní škola usiluje o to, aby: došlo ke zkvalitnění práce ve všech oblastech školy, se postupně zaváděl nový přístup k pedagogickému procesu, žáci v průběhu školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání, žáci se dostatečným způsobem orientovali ve světě práce, se odpovídajícím způsobem rozvíjela spolupráce se sociálními partnery, žáci si osvojovali odpovídající normy jednání, vystupování, chování a komunikace, žáci se učili žít a pracovat v multikulturní společnosti, byli žáci vychováváni k způsobu života šetrnému k životnímu prostředí dále se rozvíjel její školní vzdělávací program. Mravní výchova Věnovat pozornost chování a jednání žáků ve škole, na veřejnosti. Směřovat žáky k získávání orientace v základních mravních hodnotách (úcta k životu a člověku, k pravdě, spravedlnosti). Odmítat takové negativní jevy jako jsou šikana, nespravedlnost, brutalita, hrubost, násilí, lež, přetvářka. Pěstovat takt a slušnost. Vytvářet vhodné podmínky pro prevenci rizikového chování preventista Mgr. I. Bártová, všichni vyučující, vychovatelky ŠD, správní zaměstnanci Pořádat vlastivědné vycházky a exkurze po regionu města, jeho okolí, na významná místa naší republiky. Naučit žáky vážit si svého domova, své vlasti, přírodních krás. Vytvořit u žáků pocit odpovědnosti za životní prostředí, úctu k lidské práci. v průběhu školního roku všichni vyučující, vychovatelky ŠD, správní zaměstnanci Vést žáky k šetření školního majetku, pěstovat pocit odpovědnosti za své jednání a činy. v průběhu školního roku všichni zaměstnanci školy Vést žáky k pochopení významu života a zdraví, osvojit si zásady zdravého životního stylu, naučit je správně rozhodovat a jednat ve prospěch zdraví svého a zdraví jiných. Systematicky a vhodnými metodami působit na žáky ve smyslu protidrogové prevence a výchovy. v průběhu školního roku všichni vyučující, vychovatelky ŠD, preventista Mgr. I. Bártová Seznámit žáky se školním řádem, důsledně vyžadovat jeho dodržování. Zajistit konání třídních schůzek 1x měsíčně. Vytvořit atmosféru náročnosti a odpovědnosti za výsledky školní práce. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 12/23

13 v průběhu školního roku všichni vyučující, třídní učitelky a učitelé Pracovní výchova Vést žáky k úklidu okolí školy a úpravě školního pozemku a území určeného k relaxaci. v průběhu školního roku, o prázdninách učitelé pracovního vyučování, třídní učitelé a učitelky Pokračovat ve sběru léčivých rostlin. v průběhu školního roku Mgr. M. Karásková, Ing. Milena Šabatová, Mgr. J. Kellnerová, Mgr. V. Tichá Estetická výchova Realizovat, podle podmínek, výtvarné a literární soutěže. v průběhu školního roku vyučující ČJ, výtvarné výchovy, učitelky I. stupně, vychovatelky ŠD Podle možností se účastnit pěveckých soutěží. Pěstovat a podporovat radost ze zpěvu. v průběhu školního roku Mgr. Karel Klícha, učitelky I. stupně Uspořádat pro žáky zájezdy na divadelní představení do divadel v HK, PCE, případně jinam. Podle možností vybírat pro žáky hodnotné hudební pořady, pořady literární a dramatické z nabídky SK Rabštejn nebo v Integračním centru. v průběhu školního roku, o prázdninách PaedDr. E. Voborníková, Mgr. Hana Drozdíková, učitelé 1. stupně Podporovat projekty podpory začleňování azylových dětí do života společnosti. v průběhu školního roku všichni učitelé Tělesná a zdravotní výchova Zúčastnit se sportovních soutěží podle výběru a možností školy. Zabezpečit organizačně LVVZ pro žáky 7. tříd a výuku plavání na 1. stupni. Každoročně uskutečnit celoškolní atletický memoriál. Dvakrát ročně uskutečnit sportovní den. Na sportovních dnech posilovat tělesnou zdatnost, rozvíjet soutěživost, dovednosti a vědomosti z oblasti ochrany člověka při mimořádných událostech. v průběhu školního roku vyučující TV, vychovatelky Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 13/23

14 Uskutečnit školní kolo dopravní soutěže. duben Mgr. J. Plašilová, Mgr. D. Veiserová Při výuce tělesné výchovy se zaměřit na výuku základních pohybových dovedností v souladu s ŠVP, na volbu správných metodických postupů, povelovou techniku, tělocvičné názvosloví, rozvíjet sportovní přípravu. v průběhu školního roku vyučující TV Systematicky provádět sexuální výchovu, protidrogovou výchovu, výchovu k manželství a rodičovství. v průběhu školního roku Mgr. M. Karásková, Mgr. I. Bártová, Mgr. A. Stará, Mgr. Hana Drozdíková, Mgr. Iva Chadimová, vyučující I. stupně Multikulturní výchova Zajistit zdravé a funkční prostředí pro začleňování dětí žadatelů o azyl do života v naší společnosti. Zabezpečit možnosti vzájemného poznávání různých kultur ve výuce. Odmítat jakékoliv projevy rasismu. Využívat Integrační centrum k aktivitám s dětmi žadatelů o mezinárodní ochranu. Ekologická výchova Vytvářet takové podmínky, které umožní škole být v maximální míře šetrnou k životnímu prostředí. Vést žáky k ekologickému vnímání světa, formovat v tomto smyslu jejich postoje. Zapojovat se do ekologických projektů. Jde o jednu ze základních priorit školy. 2. stupeň Mgr. Markéta Karásková, 1. stupeň Mgr. Markéta Šlajová Uspořádat sběr starého papíru alespoň 2x ve školním roce. listopad, květen Z. Barvínková, Mgr. L. Voborník, J. Řezníčková Třídit odpad papír, plasty, včetně elektroodpadu a starých baterií. průběžně 2. stupeň Mgr. Markéta Karásková, 1. stupeň Mgr. Jitka Kellnerová, Z. Barvínková, L. Minařík, J. Řezníčková Zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce Při výuce se zaměřit na individuální schopnosti a zájmy žáků. Hodnotit to, co žák zná, ne to, co neumí. Stanovena priorita: Práce s nadanými žáky Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 14/23

15 všichni vyučující Naučit žáky pracovat samostatně, uspokojovat jejich přirozenou zvídavost, tvořivost a fantazii. Naučit žáky využívat a uplatňovat poznatky a zkušenosti získané ze života mimo školu. všichni vyučující Při výuce vytvořit takové situace, aby žáci dospěli k novým poznatkům cestou samostatného uvažování a vyvozování, hledáním různých možností a způsobů řešení problémů, pozorováním objektů živé a neživé přírody, prováděním experimentů, prací s literárními texty a texty jinými. všichni vyučující Vést žáky k vytváření dovednosti a kompetence důležité pro práci ve škole pro další vzdělávání i pro orientaci v informačních zdrojích (samostatné záznamy z výkladu učitele, vypracování pracovní osnovy jednoduchého sdělení, zjištění údajů z mimoškolního prostředí (knihovna, muzeum, internet). všichni vyučující Kladení důrazu na získávání informací z internetu či jiných zdrojů a tvorbu vlastních prezentací žáků, s důrazem na kvalitu jejich vystupování. všichni vyučující Ukázat žákům v čem vynikají, nebo jsou schopni dosáhnout uspokojivých výsledků, aby prožívali pocit radosti z učení a tím získali pozitivní vztah ke škole. všichni vyučující Individuálně pracovat se žáky s vývojovými poruchami učení. Vytvářet podmínky pro integrované děti. Mgr. H. Dosedlová, Mgr. V. Limml, Mgr. Z. Tomšová, všichni vyučující Poskytovat dostatečnou metodickou a odbornou pomoc nekvalifikovaným nebo začínajícím učitelům hospitacemi v hodinách, náslechy v hodinách zkušených učitelů s aprobací. vedení školy Na prvním stupni vytvořit příznivou atmosféru tvořivou činností a hravými formami. Klást důraz na numerické počítání a čtení s porozuměním. vyučující I. stupně Zkvalitnit vyučovací proces využíváním efektivních metod a forem práce. všichni vyučující Podchytit zájem talentovaných žáků v soutěžích a olympiádách podle podmínek a možností. všichni vyučující Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 15/23

16 Ve výchově mimo vyučování se zaměřit na individuální schopnosti a zájmy žáků. vychovatelky ŠD Klasifikaci provádět v souladu s klasifikačním řádem, neklasifikovat žáky znaménkem minus. všichni vyučující Vytvářet správné návyky sezení žáků v lavicích. všichni vyučující Účelně využívat didaktickou techniku. všichni vyučující Aktualizovat dále fond učebnic na I. i II. stupni školy. vedení školy, T. Zimová, A. Vavřínová, vedoucí předmětových komisí Zkvalitňovat výuku získáváním nových poznatků, forem a metod práce samostudiem a na seminářích. všichni vyučující Do výchovně vzdělávací práce zainteresovat rodiče, ukázat jim cestu do školy a k učiteli, dále pak porozumět problematice a potřebám školy. vedení školy, všichni vyučující Ve výchovném poradenství se zaměřit na spolupráci s PPP RK, Úřadem práce v RK, se středními školami, zejména rychnovského regionu. Mgr. H. Stará Dobrým poznáním žáků a vhodným působením pomáhat žákům ve výběru středních škol a středních odborných učilišť. Mgr. H.Stará, všichni vyučující Dále rozpracovávat ŠVP v souladu s RVP a platnými nařízeními tak, aby byl aktualizován a upřesňován i na základě získaných zkušeností v rámci školního roku 2014/2015. ředitel školy, Mgr. M. Kalousková, vedoucí předmětových skupin 7. Olympiády a soutěže Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda učitelé matematiky, vyučující 5. ročníků učitelé matematiky učitelé matematiky, vyučující 1. stupně učitelé fyziky učitelé chemie Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 16/23

17 Biologická olympiáda Poznávání rostlin Zeměpisná olympiáda Výtvarné soutěže Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěž Olympiády v NJ a AJ Literární soutěže Dopravní soutěž Sportovní soutěže Soutěž mladých historiků Karlovarský skřivánek Požární ochrana očima dětí Pod modrou oblohou Bobřík informatiky učitelé přírodopisu, biologie učitelé přírodopisu, biologie, přírodovědy učitelé zeměpisu učitelé výtvarné výchovy a učitelé 1. stupně učitelé českého jazyka učitelé českého jazyka, učitelé 1. stupně učitelé cizích jazyků učitelé českého jazyka, učitelé 1. stupně Mgr. J. Plašilová, Mgr. J. Kellnerová učitelé tělesné výchovy, učitelé 1. stupně učitelé dějepisu učitelé hudební výchovy, 1. stupeň Mgr. H. Stará, učitelé 1. stupně Mgr. Hana Adamcová, učitelé informatiky Mgr. Hana Adamcová Účast na soutěžích a olympiádách dle možností a v závislosti na vyhlášení akce. Příslušnou soutěž garantují jednotlivé předmětové komise a za účast odpovídají jejich vedoucí. 8. Plán exkurzí a významných akcí Exkurze a význačné akce budou uváděny v měsíčních plánech jednotlivých pracovišť školy a budou vycházet ze zaměření jednotlivých vyučovacích předmětů. Zásadně se bude jednat o jednodenní akce. Ve stručnosti se jedná o: - návštěvy úřadu práce, - plavání tříd prvního stupně, - divadelní představení dle nabídky a probíraných celků, - návštěva význačných památek kraje a archeologických nalezišť, - návštěva Prahy a krajského města, - velikonoční a vánoční akce, - poznávání Orlických hor, - návštěva dopravního hřiště, - exkurze do technicky zajímavých provozů a firem, - společné akce pracovišť školní družiny. Sportovní a kulturní akce budou upřesněny dle došlých propozic na pravidelných poradách. Žádosti o exkurze podávají pedagogičtí zaměstnanci v dostatečném předstihu zástupci ředitele školy. Žádost musí obsahovat: třídu, kdo pořádá akci, termín a čas konání, místo, dozor, zaměření exkurze, způsob dopravy, ekonomické zajištění. Exkurze musí být schválena, což bude potvrzeno uvedením v měsíčním plánu práce. Doplnění uvedených oblastí je možné. Nejedná se tedy o vyčerpávající a limitující výčet. Na výběru a realizaci se podílí i jednotlivé metodické komise. 9. Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy bude zaměřeno především na zvýšení odbornosti v aprobacích, na pedagogicko-psychologickou přípravu, počítačovou gramotnost, jazykové dovednosti a komunikační schopnosti a dovednosti. Bude využito: společné semináře na míru pro celou sborovnu samostudium, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 17/23

18 účast na akcích příslušného vzdělávacího střediska (centrum vzdělávání královéhradeckého kraje, NIDV a další), vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, vzdělávací programy akreditovaných zařízení. Návrh podávají jednotliví zaměstnanci školy svým přímým nadřízeným, kteří poptávku projednají s ředitelem školy. Systém DVPP je velmi omezen současnou výší finančních prostředků. 10. Zlepšování materiálně technických možností školy V závislosti na finančních možnostech školy budou řešeny následující oblasti: materiální vybavení doplnění pomůcek, učebnic strategický zájem 1 vybudování školního tělocvičny Na Skále strategický zájem 2 vybudování dopravního hřiště za Komenského 11. Plán porad a schůzí Porady ředitele školy Porady ředitele školy se konají zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech. Členové porady vedení: - Mgr. Jiří Němec, ředitel školy, - Mgr. Marie Petelíková, zástupkyně ředitele školy, - Mgr. Martina Kalousková, zástupkyně ředitele školy, - Alena Linková, vedoucí vychovatelka, - Alternativně: Mgr. Hana Stará, výchovná poradkyně, Mgr. Irena Bártová, preventistka, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek, školní psycholog - Alena Vavřínová, ekonomka a personalistka školy projednání personálních a ekonomických otázek Na poradu vedení školy mohou být přizváni, dle potřeby a projednávaných záležitostí, další zaměstnanci. Termíny porad vedení: 25.8., 8.9., , 6.10., , 3.11., , 1.12., ; 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., , Začátek v 13:15 hodin. Místo ředitelna pracoviště Palackého náměstí (změna vyhrazena). Klasifikační a hodnotící pedagogické rady Porady všechna pracoviště čtvrtletní hodnotící porada všechna pracoviště pololetní klasifikační porada Porady jednotlivých pracovišť školy Provozní porady na jednotlivých pracovištích jsou podle potřeb doplňovány společnými provozními poradami, které budou mít stanovený program (školení BOZP, právo, ICT apod., informace předsedů metodických skupin apod.) termíny budou upřesněny. Každý měsíc proběhne provozní porada na pracovištích školy Palackého náměstí a Komenského + účast pracovníků Drtinova. Termíny jsou stanoveny zástupci ředitele a vedoucí vychovatelkou Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 18/23

19 v rámci měsíčních plánů činnosti. Náplň a zápis z uvedených porad zajišťují zástupci ředitele či vedoucí vychovatelka. Rodičovské schůzky individuální dle potřeb třídních učitelů, jednotlivých vyučujících, vychovatelů a rodičů centrální: 2.stupeň: , stupeň: ,, Konzultace s vyučujícími Den otevřených dveří Den otevřených dveří 2.2. před zápisem do I. třídy. Návštěvy rodičů ve výuce bez ohlášení, žádné odpolední konzultace. 14. Školní výlety Školní výlety je možné realizovat od 18. května 2015 do 12. června 2015 na základě návrhu třídního učitele příslušnému zástupci ředitele, který návrh projedná s ředitelem školy. Návrh musí obsahovat údaje o třídě, pedagogické zajištění, místo konání, náplň či zaměření výletu, propočet nákladů, přínos pro vzdělávání žáků. Výlet se uskuteční na základě povolení ředitelem školy, s tím že výlet ve dnech mimo školní výuku není považován za školní akci. 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinné školení pro nově přijaté zaměstnance zabezpečí neprodleně přímý nadřízený nového zaměstnance. Průběžné proškolování zaměstnanců bude realizováno periodicky školním technikem bezpečnosti práce. Povinné proškolení žáků zabezpečí třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů neprodleně po nástupu žáků do školy. Při konání školních akcí jsou organizátoři povinni proškolit žáky z oblasti BOZ a PO. Poučení zaznamenat do třídní knihy a nechat podepsat jednotlivými žáky na příslušném formuláři. Cvičná evakuace školy a školní družiny bude uskutečněna v určeném termínu (1x za rok). Za řádný průběh zodpovídají vedoucí zaměstnanci na jednotlivých pracovištích. O cvičné evakuaci musí být sepsán zápis, který se ukládá u ředitele školy. 16. Ples školy Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 19/23

20 Sokolovna, Kostelec nad Orlicí, dne Základní škole. Škola je spolupořadatelem. Hlavním organizátorem je Klub rodičů při Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 20/23

21 17. Přehled tříd školy Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 21/23

Základní škola Kostelec nad Orlicí

Základní škola Kostelec nad Orlicí Základní škola Kostelec nad Orlicí Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2007-2008 Zpracovali: Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph.D. ředitel školy Mgr. Jiří Němec zástupce ředitele, pracoviště Komenského

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Celoroční plán školní rok 2016/2017

Celoroční plán školní rok 2016/2017 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2016/2017 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 1 Obsah: I. Analýza výchovně vzdělávací práce 3 II. Hlavní úkoly školního roku 2014/2015..5 1. Oblast vzdělávání 5

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Most, Topolová 584, PSČ 434 47 PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu, klasifikačního

Více

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec IČO: Tel: Plán práce

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec IČO: Tel: Plán práce Plán práce Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec pro školní rok 2012/2013 Plán práce základní školy pro školní rok 2012/2013 vychází z koncepce školy, z výroční zprávy o činnosti

Více

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o. Most, Topolová 584, PSČ 434 47 PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Činnost školy se řídí jednotlivými ustanoveními školního řádu, pracovního řádu, klasifikačního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 1/24 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. školní rok 2015/2016. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. školní rok 2015/2016. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2015/2016 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více