Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí"

Transkript

1 Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Alena Linková vedoucí vychovatelka ŠD, pracoviště Erbenova Platnost: od 01. září 2014 Schválil: Mgr. Jiří Němec ředitel školy dne:

2 Obsah 1. Organizace školního roku... 3 Školní rok 2014/ Zápis do mateřské školy... 3 Zápis do 1. ročníku základní školy... 3 Přijímací zkoušky na střední školy... 3 Státní svátky a jiné významné dny Vyučovací dokumenty Zaměstnanci školy... 6 Pedagogičtí zaměstnanci... 6 Nepedagogičtí zaměstnanci... 7 Zaměstnankyně na mateřské dovolené... 8 Aprobovanost zaměstnanců Řídící zaměstnanci školy a zastupující v době jejich nepřítomnosti Metodická sdružení... 9 Metodické sdružení 1. stupně... 9 Metodická sdružení 2. stupně Český jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Další komise Komise výchovná Likvidační komise Škodová komise Zaměstnanec zajišťující první pomoc Úkoly výchovně vzdělávací práce Mravní výchova Pracovní výchova Estetická výchova Tělesná a zdravotní výchova Multikulturní výchova Ekologická výchova Zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce Olympiády a soutěže Plán exkurzí a významných akcí Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Zlepšování materiálně technických možností školy Plán porad a schůzí Porady ředitele školy Klasifikační a hodnotící pedagogické rady Porady jednotlivých pracovišť školy Rodičovské schůzky Konzultace s vyučujícími Den otevřených dveří Školní výlety Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ples školy Přehled tříd školy Přehled skupin ve školní družině Rozvržení vyučovacích hodin (zvonění) Pedagogické dozory Výuka cizích jazyků Výuka volitelných a nepovinných předmětů Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 2/23

3 1. Organizace školního roku Školní rok 2014/ zahájení školního roku 2014/ a podzimní prázdniny vánoční prázdniny zahájení vyučování po vánočních prázdninách ukončení vyučování v prvním pololetí jednodenní pololetní prázdniny zápis do 1. ročníku základní školy jarní prázdniny a velikonoční prázdniny ukončení vyučování ve druhém pololetí hlavní prázdniny zahájení školního roku 2015/2016 Zápis do mateřské školy Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel mateřské školy (dle ustanovení 34 odst. 4 školského zákona) v dohodě se zřizovatelem. Žádosti podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do mateřské školy přijaty. Přednostní právo na přijetí mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Zápis do 1. ročníku základní školy Zápis proběhne dle 36 odst. 4 školského zákona následujícím způsobem: - uskuteční se dne , - do školy budou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy, popřípadě další žáci, kteří projeví o docházku na školu zájem, - o přijetí a případném odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy, - na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku se vztahuje správní řád (viz 165 odst. 2 školského zákona), - ředitel školy vydá organizační opatření o zápisu do 1. ročníku do Přijímací zkoušky na střední školy PŘ (přijímací řízení) bude organizováno dle Zákona č. 561/2004 v platném znění. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat až 2 přihlášky. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, termínu a jednotlivých kritériích je v kompetenci ředitele střední školy. Termíny odevzdání přihlášek ředitelům středních škol: do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou do 15. března u ostatních škol Stanovení dalších kol PŘ je v kompetenci ředitele střední školy. Informace o nich mají za povinnost zveřejnit krajské úřady. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 3/23

4 Státní svátky a jiné významné dny Státní svátky: 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 24. březen Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny České republiky 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den učitelů 7. duben Den vzdělanosti 1. květen Svátek práce (svátek den pracovního klidu) 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Některé připomínané mezinárodní dny a týdny 21. únor Mezinárodní den mateřského jazyka 8. březen Mezinárodní den žen 21. březen Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 22. březen Světový den vody 7. duben Světový den zdraví 8. duben Mezinárodní den Romů 23. duben Světový den knihy a autorských práv duben Globální týden bezpečnosti silničního provozu OSN 3. květen Světový den svobody tisku 8. květen Vzpomínkový den na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války 15. květen Mezinárodní den rodiny 17. květen Světový den telekomunikací 21. květen Světový den kulturní rozmanitosti 22. květen Mezinárodní den biologické rozmanitosti 29. květen Mezinárodní den mírových jednotek OSN 31. květen Světový den bez tabáku 1. červen Den dětí (v ČR) 5. červen Světový den životního prostředí 20. červen Světový den uprchlíků Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 4/23

5 26. červen Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi 11. červenec Světový den populace 9. srpen Mezinárodní den původního obyvatelstva 12. srpen Mezinárodní den mládeže 8. září Mezinárodní den gramotnosti 16. září Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy 21. září Mezinárodní den míru 26. září Evropský den jazyků 1. říjen Mezinárodní den seniorů 5. říjen Světový den učitelů 9. říjen Světový den pošty 10. říjen Světový den duševního zdraví 12. říjen Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 16. říjen Světový den výživy 17. říjen Mezinárodní den za odstranění chudoby 24. říjen Den spojených národů říjen Týden za odzbrojení 16. listopad Mezinárodní den tolerance 21. listopad Světový den televize 25. listopad Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách 29. listopad Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny 1. prosinec Světový den AIDS 2. prosinec Mezinárodní den za odstranění otroctví 3. prosinec Mezinárodní den lidí s postižením 5. prosinec Mezinárodní den dobrovolníků 7. prosinec Mezinárodní den civilního letectví 10. prosinec Den lidských práv 11. prosinec Mezinárodní den hor 18. prosinec Mezinárodní den migrantů Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 5/23

6 2. Vyučovací dokumenty Ve školním roce 2014/2015 bude vyučování probíhat dle následujících učebních dokumentů. ROČNÍK DOKUMENT OBOR VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKA ročník ŠVP C/01 Kostelecký vzdělávací program ročník ŠVP podle RVP ZV-LMP Kostelecký vzdělávací program podle RVP ZV-LMP Úprava učebních dokumentů musí respektovat povolené učební dokumenty pro naši školu. Individuální učební plány zásadně vychází z výše uvedených dokumentů. 3. Zaměstnanci školy Zaměstnanci školy jsou členěni na dvě hlavní skupiny. Největší skupinou jsou pedagogičtí zaměstnanci, kteří mají tři podskupiny. Jedná se o učitele, asistentky pedagoga a vychovatelky. Druhou skupinou jsou provozní zaměstnanci. Tvoří ji hospodářka, sekretářka, školníci a uklízečky. Pedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE APROBACE 1. STUPEŇ - PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO Jelínek Aleš Mgr. et Mgr. školní psycholog 1. stupeň Burdová Martina Mgr. učitelka 1. stupeň Kellnerová Jitka Mgr. učitelka 1. stupeň Havlová Jana Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kovandová Naděžda Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kozlová Iva Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Kuncová Božena Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Limml Vladimír Mgr. učitel 1. stupeň, reedukace Plašilová Jiřina Mgr. učitelka 1. stupeň Šlajová Markéta Mgr. učitelka 1. stupeň, NJ Špačková Šárka Mgr. učitelka 1. stupeň Šveidlerová Jitka Mgr. AP, vychovatelka Tomšová Zdeňka Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Tměj Jiří Mgr. učitel 1. stupeň Vávrová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň 1.STUPEŇ + ŠD - PRACOVIŠTĚ DRTINOVA Dosedlová Hana Mgr. učitelka 1. stupeň, reedukace Faltys Luboš učitel 1. stupeň Havlová Jana Mgr. vychovatelka Langrová Eva vychovatelka Tichá Vladislava Mgr. učitelka 1. stupeň Veiserová Dana Mgr. učitelka 1. stupeň Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 6/23

7 2. STUPEŇ - PRACOVIŠTĚ PALACKÉHO Němec Jiří Mgr. ředitel školy M, F Kalousková Martina Mgr. zástupce ředitele M, F Petelíková Marie Mgr. zástupce ředitele M, Bi Adamcová Hana Mgr. učitelka M, Př Bártová Irena Mgr. učitelka Bi, Ch Drozdíková Hana Mgr. učitelka ČJ, RV Gajdová Alena Mgr. učitelka M, ZSV Chadimová Iva Mgr. učitelka M, Zt, reedukace Karásková Markéta Mgr. učitelka Bi, Ch Klícha Karel Mgr. učitel ON, VV Krsková Iva Mgr. učitelka NJ, AJ Stará Anna Mgr. učitelka ČJ, ON Stará Hana Mgr. učitelka,vých. poradkyně ČJ, ON, NJ Šabartová Naděžda Mgr. učitelka M, Ch Šabatová Milena Ing. učitelka AJ, DPS Voborník Luboš Mgr. učitel 1. stupeň, Z Voborníková Eva PaedDr. učitelka D, RJ Voltová Kateřina Mgr. učitelka Zatloukal Čestmír Mgr. učitel TV, Bi ŠKOLNÍ DRUŽINA - PRACOVIŠTĚ ERBENOVA Linková Alena vedoucí vychovatelka Bezdíčková Jitka vychovatelka Šveidlerová Jitka Mgr. vychovatelka AZYLANTI - PRACOVIŠTĚ POBYTOVÉ STŘEDISKO Kubíčková Karla Mgr. učitelka 1. stupeň AJ, ped. volného času, 1. stupeň Nepedagogičtí zaměstnanci PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL FUNKCE VZDĚLÁNÍ PRACOVIŠTĚ KOMENSKÉHO Barvínková Zuzana školnice Malíková Lenka uklízečka Musilová Dobroslava uklízečka Zimová Tereza Bc. sekretářka VOŠ PRACOVIŠTĚ PALACKÉHO Jeřábková Miluše uklízečka Ptáčková Monika uklízečka Minařík Libor školník ÚSO Vavřínová Alena ekonomka, personalistka ÚSO PRACOVIŠTĚ DRTINOVA Řezníčková Jarmila školnice, uklízečka PRACOVIŠTĚ ERBENOVA Malíková Lenka uklízečka Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 7/23

8 Zaměstnankyně na mateřské dovolené Gajdová Alena Mgr. učitelka 2. stupeň Aprobovanost zaměstnanců PŘEDMĚT JMÉNO VYUČUJÍCÍHO POČET DŮCHODCE Český jazyk Stará H., Drozdíková, Stará A. 3 Anglický jazyk Krsková, Šabatová 2 Německý jazyk Krsková, Stará H. 2 Ruský jazyk Voborníková 1 Chemie Bártová, Karásková, Šabartová 3 Fyzika Kalousková, Němec 2 Matematika Chadimová, Gajdová, Kalousková, 7 Němec, Petelíková, Šabartová, Adamcová Přírodopis Bártová, Karásková, Petelíková, 5 Biologie Zatloukal, Adamcová Hudební výchova 0 Tělesná výchova Zatloukal 1 Dějepis Voborníková 1 Občanská nauka Stará H., Stará A., Klícha 3 Výtvarná výchova Klícha 1 Zeměpis Voborník 1 Rodinná výchova Drozdíková 1 Základy techniky Chadimová 1 Pracovní vyučování 1. stupeň Dosedlová, Faltys, Kozlová, 21 Kovandová, Kellnerová, Kubíčková, Kuncová, Limml, Plašilová, Špačková, Tichá, Tomšová, Tměj, Vávrová, Veiserová, Voborník, Šlajová, Burdová, Voltová, Havlová Pedagogika volného času Voltová 1 Základy společenských věd Gajdová 1 4. Řídící zaměstnanci školy a zastupující v době jejich nepřítomnosti Statutární orgán organizace: Zástupce statutárního orgánu organizace: Zástupce ředitele pro 1.stupeň: Zastupující za Mgr. Petelíkovou Zástupce ředitele pro 2.stupeň : Zastupující za Mgr. Kalouskovou Vedoucí vychovatelka: Zastupující za vedoucí vychovatelku: Mgr. Jiří Němec, ředitel školy bude určen, v případě neurčení jím bude Mgr. Martina Kalousková Mgr. Marie Petelíková Mgr. Božena Kuncová Mgr. Martina Kalousková Mgr. Irena Bártová Alena Linková Jitka Bezdíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 8/23

9 5. Metodická sdružení Metodické sdružení 1. stupně vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Mgr. Jitka Kellnerová Mgr. Božena Kuncová Mgr. Iva Kozlová, Luboš Faltys, Mgr. Vladimír Limml, Mgr. Šárka Špačková, Mgr. Zdeňka Tomšová, Mgr. Dana Veiserová, Mgr. Naděžda Kovandová, Mgr. Jiří Tměj, Mgr. Hana Vávrová, Mgr. Vladislava Tichá, Mgr. Hana Dosedlová, Mgr. Šlajová Markéta, Mgr. Jiřina Plašilová, Mgr. Martina Burdová, Mgr. Jana Havlová Metodická sdružení 2. stupně předměty: Český jazyk a jazyková komunikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové: předměty: český jazyk, komunikace, český jazyk cvičení, český jazyk specializovaný Mgr. Anna Stará PaedDr. Eva Voborníková Mgr. Hana Stará, Mgr. Hana Drozdíková Cizí jazyk a jazyková komunikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové předměty: Matematika a její aplikace vedoucí: zástupce vedoucího: členové: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk Mgr. Iva Krsková Mgr. Kateřina Voltová Mgr. Hana Stará, Mgr. Marie Petelíková, Ing. Milena Šabatová, PaedDr. Eva Voborníková matematika, matematika cvičení, matematika specializovaná Mgr. Naděžda Šabartová Mgr. Marie Petelíková Mgr. Iva Chadimová, Mgr. Hana Adamcová, Informační a komunikační technologie předměty: vedoucí: zástupce vedoucího: členové: předměty: Člověk a společnost vedoucí: zástupce vedoucího: členové: informatika, informatika cvičení Mgr. Hana Adamcová Mgr. Jiří Němec Mgr. Naděžda Šabartová, Mgr. Luboš Voborník dějepis, občanská výchova, rodinná výchova, seminář společenskovědních předmětů PaedDr. Eva Voborníková Mgr. Anna Stará, Mgr. Hana Stará, Mgr. Hana Drozdíková, Mgr. Karel Klícha Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 9/23

10 Toto oblastí prolíná rovněž sexuální a etická výchova jako průřezové téma. předměty: Člověk a příroda vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Umění a kultura předměty: vedoucí: zástupce vedoucího: členové: Člověk a zdraví fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, seminář přírodovědných předmětů Mgr. Irena Bártová Mgr. Markéta Karásková Mgr. Martina Kalousková, Mgr. Jiří Němec, Mgr. Naděžda Šabartová, Mgr. Čestmír Zatloukal, Mgr. Luboš Voborník, Mgr. Hana Adamcová výtvarná výchova, hudební výchova, estetická výchova Mgr. Karel Klícha Mgr. Mgr. Hana Drozdíková Mgr. Irena Bártová, Ing. Milena Šabatová předměty: tělesná výchova, výchova ke zdraví, pohybové hry vedoucí: Mgr. Iva Chadimová zástupce vedoucího: Mgr. Čestmír Zatloukal členové: Mgr. Markéta Karásková, Mgr. Anna Stará, Mgr. Hana Drozdíková Toto oblastí prolíná rovněž sexuální výchova jako průřezové téma Člověk a svět práce předměty: pracovní činnosti, pracovní výchova Svět práce se prolíná všemi předmětovými komisemi. Proto jako samostatná komise není jmenována. Nejméně 2x do roka porada metodických orgánů školy, dále dle potřeby. Termíny a obsah jednání uvedeno v plánech metodických sdružení; dále dle potřeby. Učitelé a učitelky 1. stupně se mohou začlenit do kterékoliv předmětové skupiny na druhém stupni. Kterýkoliv z učitelů se může přičlenit k další zvolené předmětové skupině. Uvedené členění je pouze základní. Další komise Komise výchovná Zaměření komise: - Řešení problémových žáků. - Problematika šikany, neomluvených hodin, drog, alkoholu, kouření. - Komunikace s rodiči problémových žáků a s příslušnými institucemi. - Koncepční otázky protidrogová prevence, výchovné poradenství. Předseda: Členové: Mgr. Jiří Němec Zástupce ředitele Výchovný poradce Preventista Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 10/23

11 Třídní učitel Podle závažnosti zástupce soc.odboru MÚ KNO Likvidační komise Předseda: Členové: Alena Linková Libor Minařík Zuzana Barvínková Škodová komise Předseda: Členové: Mgr. Vladimír Limml Mgr. Martina Burdová, Bc. Tereza Zimová Zaměstnanec zajišťující první pomoc PRACOVIŠTĚ Erbenova Komenského Palackého Drtinova JMÉNO Alena Linková Zuzana Barvínková Hana Adamcová Vladislava Tichá První pomoc zajišťují na jednotlivých pracovištích školy uvedení zaměstnanci. Jejich povinností je též zabezpečovat úplnost vybavení příslušné lékárničky. Umístění pohotovostní lékárničky na jednotlivých pracovištích sborovna či místnost přístupná zaměstnancům. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 11/23

12 6. Úkoly výchovně vzdělávací práce Pro školní rok je základní prioritou dokončení výstavby šaten pro žáky 2.stupně a kontrolně metodická činnost vycházející ze závěrů kontroly ČŠI. Ekologie prostředí a myšlení. Jazyková komunikace. Tělesná příprava. Základní škola usiluje o to, aby: došlo ke zkvalitnění práce ve všech oblastech školy, se postupně zaváděl nový přístup k pedagogickému procesu, žáci v průběhu školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání, žáci se dostatečným způsobem orientovali ve světě práce, se odpovídajícím způsobem rozvíjela spolupráce se sociálními partnery, žáci si osvojovali odpovídající normy jednání, vystupování, chování a komunikace, žáci se učili žít a pracovat v multikulturní společnosti, byli žáci vychováváni k způsobu života šetrnému k životnímu prostředí dále se rozvíjel její školní vzdělávací program. Mravní výchova Věnovat pozornost chování a jednání žáků ve škole, na veřejnosti. Směřovat žáky k získávání orientace v základních mravních hodnotách (úcta k životu a člověku, k pravdě, spravedlnosti). Odmítat takové negativní jevy jako jsou šikana, nespravedlnost, brutalita, hrubost, násilí, lež, přetvářka. Pěstovat takt a slušnost. Vytvářet vhodné podmínky pro prevenci rizikového chování preventista Mgr. I. Bártová, všichni vyučující, vychovatelky ŠD, správní zaměstnanci Pořádat vlastivědné vycházky a exkurze po regionu města, jeho okolí, na významná místa naší republiky. Naučit žáky vážit si svého domova, své vlasti, přírodních krás. Vytvořit u žáků pocit odpovědnosti za životní prostředí, úctu k lidské práci. v průběhu školního roku všichni vyučující, vychovatelky ŠD, správní zaměstnanci Vést žáky k šetření školního majetku, pěstovat pocit odpovědnosti za své jednání a činy. v průběhu školního roku všichni zaměstnanci školy Vést žáky k pochopení významu života a zdraví, osvojit si zásady zdravého životního stylu, naučit je správně rozhodovat a jednat ve prospěch zdraví svého a zdraví jiných. Systematicky a vhodnými metodami působit na žáky ve smyslu protidrogové prevence a výchovy. v průběhu školního roku všichni vyučující, vychovatelky ŠD, preventista Mgr. I. Bártová Seznámit žáky se školním řádem, důsledně vyžadovat jeho dodržování. Zajistit konání třídních schůzek 1x měsíčně. Vytvořit atmosféru náročnosti a odpovědnosti za výsledky školní práce. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 12/23

13 v průběhu školního roku všichni vyučující, třídní učitelky a učitelé Pracovní výchova Vést žáky k úklidu okolí školy a úpravě školního pozemku a území určeného k relaxaci. v průběhu školního roku, o prázdninách učitelé pracovního vyučování, třídní učitelé a učitelky Pokračovat ve sběru léčivých rostlin. v průběhu školního roku Mgr. M. Karásková, Ing. Milena Šabatová, Mgr. J. Kellnerová, Mgr. V. Tichá Estetická výchova Realizovat, podle podmínek, výtvarné a literární soutěže. v průběhu školního roku vyučující ČJ, výtvarné výchovy, učitelky I. stupně, vychovatelky ŠD Podle možností se účastnit pěveckých soutěží. Pěstovat a podporovat radost ze zpěvu. v průběhu školního roku Mgr. Karel Klícha, učitelky I. stupně Uspořádat pro žáky zájezdy na divadelní představení do divadel v HK, PCE, případně jinam. Podle možností vybírat pro žáky hodnotné hudební pořady, pořady literární a dramatické z nabídky SK Rabštejn nebo v Integračním centru. v průběhu školního roku, o prázdninách PaedDr. E. Voborníková, Mgr. Hana Drozdíková, učitelé 1. stupně Podporovat projekty podpory začleňování azylových dětí do života společnosti. v průběhu školního roku všichni učitelé Tělesná a zdravotní výchova Zúčastnit se sportovních soutěží podle výběru a možností školy. Zabezpečit organizačně LVVZ pro žáky 7. tříd a výuku plavání na 1. stupni. Každoročně uskutečnit celoškolní atletický memoriál. Dvakrát ročně uskutečnit sportovní den. Na sportovních dnech posilovat tělesnou zdatnost, rozvíjet soutěživost, dovednosti a vědomosti z oblasti ochrany člověka při mimořádných událostech. v průběhu školního roku vyučující TV, vychovatelky Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 13/23

14 Uskutečnit školní kolo dopravní soutěže. duben Mgr. J. Plašilová, Mgr. D. Veiserová Při výuce tělesné výchovy se zaměřit na výuku základních pohybových dovedností v souladu s ŠVP, na volbu správných metodických postupů, povelovou techniku, tělocvičné názvosloví, rozvíjet sportovní přípravu. v průběhu školního roku vyučující TV Systematicky provádět sexuální výchovu, protidrogovou výchovu, výchovu k manželství a rodičovství. v průběhu školního roku Mgr. M. Karásková, Mgr. I. Bártová, Mgr. A. Stará, Mgr. Hana Drozdíková, Mgr. Iva Chadimová, vyučující I. stupně Multikulturní výchova Zajistit zdravé a funkční prostředí pro začleňování dětí žadatelů o azyl do života v naší společnosti. Zabezpečit možnosti vzájemného poznávání různých kultur ve výuce. Odmítat jakékoliv projevy rasismu. Využívat Integrační centrum k aktivitám s dětmi žadatelů o mezinárodní ochranu. Ekologická výchova Vytvářet takové podmínky, které umožní škole být v maximální míře šetrnou k životnímu prostředí. Vést žáky k ekologickému vnímání světa, formovat v tomto smyslu jejich postoje. Zapojovat se do ekologických projektů. Jde o jednu ze základních priorit školy. 2. stupeň Mgr. Markéta Karásková, 1. stupeň Mgr. Markéta Šlajová Uspořádat sběr starého papíru alespoň 2x ve školním roce. listopad, květen Z. Barvínková, Mgr. L. Voborník, J. Řezníčková Třídit odpad papír, plasty, včetně elektroodpadu a starých baterií. průběžně 2. stupeň Mgr. Markéta Karásková, 1. stupeň Mgr. Jitka Kellnerová, Z. Barvínková, L. Minařík, J. Řezníčková Zvyšování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce Při výuce se zaměřit na individuální schopnosti a zájmy žáků. Hodnotit to, co žák zná, ne to, co neumí. Stanovena priorita: Práce s nadanými žáky Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 14/23

15 všichni vyučující Naučit žáky pracovat samostatně, uspokojovat jejich přirozenou zvídavost, tvořivost a fantazii. Naučit žáky využívat a uplatňovat poznatky a zkušenosti získané ze života mimo školu. všichni vyučující Při výuce vytvořit takové situace, aby žáci dospěli k novým poznatkům cestou samostatného uvažování a vyvozování, hledáním různých možností a způsobů řešení problémů, pozorováním objektů živé a neživé přírody, prováděním experimentů, prací s literárními texty a texty jinými. všichni vyučující Vést žáky k vytváření dovednosti a kompetence důležité pro práci ve škole pro další vzdělávání i pro orientaci v informačních zdrojích (samostatné záznamy z výkladu učitele, vypracování pracovní osnovy jednoduchého sdělení, zjištění údajů z mimoškolního prostředí (knihovna, muzeum, internet). všichni vyučující Kladení důrazu na získávání informací z internetu či jiných zdrojů a tvorbu vlastních prezentací žáků, s důrazem na kvalitu jejich vystupování. všichni vyučující Ukázat žákům v čem vynikají, nebo jsou schopni dosáhnout uspokojivých výsledků, aby prožívali pocit radosti z učení a tím získali pozitivní vztah ke škole. všichni vyučující Individuálně pracovat se žáky s vývojovými poruchami učení. Vytvářet podmínky pro integrované děti. Mgr. H. Dosedlová, Mgr. V. Limml, Mgr. Z. Tomšová, všichni vyučující Poskytovat dostatečnou metodickou a odbornou pomoc nekvalifikovaným nebo začínajícím učitelům hospitacemi v hodinách, náslechy v hodinách zkušených učitelů s aprobací. vedení školy Na prvním stupni vytvořit příznivou atmosféru tvořivou činností a hravými formami. Klást důraz na numerické počítání a čtení s porozuměním. vyučující I. stupně Zkvalitnit vyučovací proces využíváním efektivních metod a forem práce. všichni vyučující Podchytit zájem talentovaných žáků v soutěžích a olympiádách podle podmínek a možností. všichni vyučující Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 15/23

16 Ve výchově mimo vyučování se zaměřit na individuální schopnosti a zájmy žáků. vychovatelky ŠD Klasifikaci provádět v souladu s klasifikačním řádem, neklasifikovat žáky znaménkem minus. všichni vyučující Vytvářet správné návyky sezení žáků v lavicích. všichni vyučující Účelně využívat didaktickou techniku. všichni vyučující Aktualizovat dále fond učebnic na I. i II. stupni školy. vedení školy, T. Zimová, A. Vavřínová, vedoucí předmětových komisí Zkvalitňovat výuku získáváním nových poznatků, forem a metod práce samostudiem a na seminářích. všichni vyučující Do výchovně vzdělávací práce zainteresovat rodiče, ukázat jim cestu do školy a k učiteli, dále pak porozumět problematice a potřebám školy. vedení školy, všichni vyučující Ve výchovném poradenství se zaměřit na spolupráci s PPP RK, Úřadem práce v RK, se středními školami, zejména rychnovského regionu. Mgr. H. Stará Dobrým poznáním žáků a vhodným působením pomáhat žákům ve výběru středních škol a středních odborných učilišť. Mgr. H.Stará, všichni vyučující Dále rozpracovávat ŠVP v souladu s RVP a platnými nařízeními tak, aby byl aktualizován a upřesňován i na základě získaných zkušeností v rámci školního roku 2014/2015. ředitel školy, Mgr. M. Kalousková, vedoucí předmětových skupin 7. Olympiády a soutěže Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda učitelé matematiky, vyučující 5. ročníků učitelé matematiky učitelé matematiky, vyučující 1. stupně učitelé fyziky učitelé chemie Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 16/23

17 Biologická olympiáda Poznávání rostlin Zeměpisná olympiáda Výtvarné soutěže Olympiáda v českém jazyce Recitační soutěž Olympiády v NJ a AJ Literární soutěže Dopravní soutěž Sportovní soutěže Soutěž mladých historiků Karlovarský skřivánek Požární ochrana očima dětí Pod modrou oblohou Bobřík informatiky učitelé přírodopisu, biologie učitelé přírodopisu, biologie, přírodovědy učitelé zeměpisu učitelé výtvarné výchovy a učitelé 1. stupně učitelé českého jazyka učitelé českého jazyka, učitelé 1. stupně učitelé cizích jazyků učitelé českého jazyka, učitelé 1. stupně Mgr. J. Plašilová, Mgr. J. Kellnerová učitelé tělesné výchovy, učitelé 1. stupně učitelé dějepisu učitelé hudební výchovy, 1. stupeň Mgr. H. Stará, učitelé 1. stupně Mgr. Hana Adamcová, učitelé informatiky Mgr. Hana Adamcová Účast na soutěžích a olympiádách dle možností a v závislosti na vyhlášení akce. Příslušnou soutěž garantují jednotlivé předmětové komise a za účast odpovídají jejich vedoucí. 8. Plán exkurzí a významných akcí Exkurze a význačné akce budou uváděny v měsíčních plánech jednotlivých pracovišť školy a budou vycházet ze zaměření jednotlivých vyučovacích předmětů. Zásadně se bude jednat o jednodenní akce. Ve stručnosti se jedná o: - návštěvy úřadu práce, - plavání tříd prvního stupně, - divadelní představení dle nabídky a probíraných celků, - návštěva význačných památek kraje a archeologických nalezišť, - návštěva Prahy a krajského města, - velikonoční a vánoční akce, - poznávání Orlických hor, - návštěva dopravního hřiště, - exkurze do technicky zajímavých provozů a firem, - společné akce pracovišť školní družiny. Sportovní a kulturní akce budou upřesněny dle došlých propozic na pravidelných poradách. Žádosti o exkurze podávají pedagogičtí zaměstnanci v dostatečném předstihu zástupci ředitele školy. Žádost musí obsahovat: třídu, kdo pořádá akci, termín a čas konání, místo, dozor, zaměření exkurze, způsob dopravy, ekonomické zajištění. Exkurze musí být schválena, což bude potvrzeno uvedením v měsíčním plánu práce. Doplnění uvedených oblastí je možné. Nejedná se tedy o vyčerpávající a limitující výčet. Na výběru a realizaci se podílí i jednotlivé metodické komise. 9. Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy bude zaměřeno především na zvýšení odbornosti v aprobacích, na pedagogicko-psychologickou přípravu, počítačovou gramotnost, jazykové dovednosti a komunikační schopnosti a dovednosti. Bude využito: společné semináře na míru pro celou sborovnu samostudium, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 17/23

18 účast na akcích příslušného vzdělávacího střediska (centrum vzdělávání královéhradeckého kraje, NIDV a další), vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti, vzdělávací programy akreditovaných zařízení. Návrh podávají jednotliví zaměstnanci školy svým přímým nadřízeným, kteří poptávku projednají s ředitelem školy. Systém DVPP je velmi omezen současnou výší finančních prostředků. 10. Zlepšování materiálně technických možností školy V závislosti na finančních možnostech školy budou řešeny následující oblasti: materiální vybavení doplnění pomůcek, učebnic strategický zájem 1 vybudování školního tělocvičny Na Skále strategický zájem 2 vybudování dopravního hřiště za Komenského 11. Plán porad a schůzí Porady ředitele školy Porady ředitele školy se konají zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech. Členové porady vedení: - Mgr. Jiří Němec, ředitel školy, - Mgr. Marie Petelíková, zástupkyně ředitele školy, - Mgr. Martina Kalousková, zástupkyně ředitele školy, - Alena Linková, vedoucí vychovatelka, - Alternativně: Mgr. Hana Stará, výchovná poradkyně, Mgr. Irena Bártová, preventistka, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek, školní psycholog - Alena Vavřínová, ekonomka a personalistka školy projednání personálních a ekonomických otázek Na poradu vedení školy mohou být přizváni, dle potřeby a projednávaných záležitostí, další zaměstnanci. Termíny porad vedení: 25.8., 8.9., , 6.10., , 3.11., , 1.12., ; 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., , Začátek v 13:15 hodin. Místo ředitelna pracoviště Palackého náměstí (změna vyhrazena). Klasifikační a hodnotící pedagogické rady Porady všechna pracoviště čtvrtletní hodnotící porada všechna pracoviště pololetní klasifikační porada Porady jednotlivých pracovišť školy Provozní porady na jednotlivých pracovištích jsou podle potřeb doplňovány společnými provozními poradami, které budou mít stanovený program (školení BOZP, právo, ICT apod., informace předsedů metodických skupin apod.) termíny budou upřesněny. Každý měsíc proběhne provozní porada na pracovištích školy Palackého náměstí a Komenského + účast pracovníků Drtinova. Termíny jsou stanoveny zástupci ředitele a vedoucí vychovatelkou Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 18/23

19 v rámci měsíčních plánů činnosti. Náplň a zápis z uvedených porad zajišťují zástupci ředitele či vedoucí vychovatelka. Rodičovské schůzky individuální dle potřeb třídních učitelů, jednotlivých vyučujících, vychovatelů a rodičů centrální: 2.stupeň: , stupeň: ,, Konzultace s vyučujícími Den otevřených dveří Den otevřených dveří 2.2. před zápisem do I. třídy. Návštěvy rodičů ve výuce bez ohlášení, žádné odpolední konzultace. 14. Školní výlety Školní výlety je možné realizovat od 18. května 2015 do 12. června 2015 na základě návrhu třídního učitele příslušnému zástupci ředitele, který návrh projedná s ředitelem školy. Návrh musí obsahovat údaje o třídě, pedagogické zajištění, místo konání, náplň či zaměření výletu, propočet nákladů, přínos pro vzdělávání žáků. Výlet se uskuteční na základě povolení ředitelem školy, s tím že výlet ve dnech mimo školní výuku není považován za školní akci. 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinné školení pro nově přijaté zaměstnance zabezpečí neprodleně přímý nadřízený nového zaměstnance. Průběžné proškolování zaměstnanců bude realizováno periodicky školním technikem bezpečnosti práce. Povinné proškolení žáků zabezpečí třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů neprodleně po nástupu žáků do školy. Při konání školních akcí jsou organizátoři povinni proškolit žáky z oblasti BOZ a PO. Poučení zaznamenat do třídní knihy a nechat podepsat jednotlivými žáky na příslušném formuláři. Cvičná evakuace školy a školní družiny bude uskutečněna v určeném termínu (1x za rok). Za řádný průběh zodpovídají vedoucí zaměstnanci na jednotlivých pracovištích. O cvičné evakuaci musí být sepsán zápis, který se ukládá u ředitele školy. 16. Ples školy Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 19/23

20 Sokolovna, Kostelec nad Orlicí, dne Základní škole. Škola je spolupořadatelem. Hlavním organizátorem je Klub rodičů při Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 20/23

21 17. Přehled tříd školy Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, plán VVČ 2014/2015 strana 21/23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 526 /13 V V Kačici dne 26. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více