Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

2 Obsah OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PERSONÁLNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŽE) SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ V BEZDĚKOVĚ NAD METUJÍ ŠKOLNÍ ROK V MŠ VE VELKÝCH PETROVICÍCH ŠKOLNÍ ROK V MŠ V ČESKÉ METUJI ŠKOLNÍ ROK V MŠ POLICE NAD METUJÍ, JIRÁSKOVA ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLE SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ

3 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, je školou, která sdružuje více druhů škol a zařízení. Vzhledem k legislativním změnám se postupně součástí našeho subjektu stala Základní škola Bezděkov nad Metují, mateřské školy Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Žďár nad Metují a v roce 2010 byla přestavěna část polytechnického pavilonu, kde vznikla jedna třída mateřské školy. Ke škole byla ještě připojena školní jídelna v Bezděkově nad Metují a výdejny ve Velkých Petrovicích a České Metuji. Jako další zařízení byla připojena školní družina v Bezděkově nad Metují. Počet zařízení, které náš subjekt sdružuje, není zrovna typický a možná se tak vymyká běžným zvyklostem, jelikož máme zařízení celkem ve čtyřech obcích. Díky vstřícnosti jednotlivých obecních úřadů je chod sloučených zařízení po provozní stránce financován vždy obcí, ve které zařízení je. Náklady na mzdy jsou hrazeny z našich prostředků, které obdržíme z KÚ Královéhradeckého kraje. Všechny obce se snaží zajistit dle svých možností kvalitní zázemí pro provoz svých budov. V roce 2013 a 2014 došlo k dlouho očekávané investici na budovách naší školy v Polici nad Metují, kdy bylo provedeno kompletní zateplení budov staré školy, nové školy a tělocvičny. V rámci zateplování byla provedena i kompletní výměna oken a zateplení střech. Škola také dostala novou barevnou podobu. Stejně tak došlo ke změnám všech chodeb staré i nové školy. Všechny architektonické změny, které byly provedeny uvnitř i vně školy, navrhl pan ing. arch. Jiří Dařbuján. Během letních prázdnin došlo také k zateplení budovy základní školy a mateřské školy v Bezděkově nad Metují, kterou financovala obec Bezděkov nad Metují. Chtěl bych na tomto místě vyjádřit poděkování Městu Police nad Metují, které do dlouho očekávaného zateplení školy investovala nemalé prostředky za podpory MPMR. Celkové náklady této akce byly Věříme, že i v dalších letech budou moci probíhat práce na postupné rekonstrukci školy, jako je regulace a rekonstrukce topení v návaznosti na zateplení budov, rekonstrukce WC na 2. stupni apod. Prostředí naší školy doznalo v posledních letech výrazných pozitivních změn, které mají zajisté pozitivní vliv na vzdělávací proces ve škole. Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Na Babí 190, Police nad Metují IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Police nad Metují Součásti školy Základní škola, Mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní jídelna - výdejna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Karel Nývlt ředitel Mgr. Jana Šulcová, Zdeněk Teichman zástupci ředitele Mgr. Marie Vaisarová vedoucí učitelka pracoviště Bezděkov nad Metují Iveta Kaufmanová vedoucí učitelka pro MŠ Renata Jehličková mzdová účetní Jiřina Maryšková - účetní Přehled hlavní činnosti školy a) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s (podle zřizovací listiny) cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). b) Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). c) Zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. d) Školské zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 4

5 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 88 Základní škola 710 Školní družina 135 Školní jídelna MŠ - výdejna 39 Školní jídelna ZŠ a MŠ Jednotlivá pracoviště školy Základní škola, Na Babí 190, Police nad Metují Základní škola, Bezděkov nad Metují 69 Mateřská škola, Jiráskova 227, Police nad Metují Mateřská škola, Bezděkov nad Metují 69 Mateřská škola, Velké Petrovice 80 Mateřská škola, Česká Metuje Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,81 61 a více let ,56 celkem ,00 % 10,94 89, x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,13 vyučen ,63 střední odborné ,00 úplné střední ,13 úplné střední odborné ,56 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,56 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje Celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka mateřské školy ,39 5

6 učitel prvního stupně základní školy ,26 učitel druhého stupně základní školy ,13 učitel náboženství ,17 vychovatel ,69 asistent pedagoga ,34 celkem Zařazení pracovníků do platových tříd 2.5 Trvání pracovního poměru platová třída počet zařazených pracovníků doba trvání počet % do 5 let 18 28,13 do 10 let 9 14,06 do 15 let 10 15,63 do 20 let 10 15,63 nad 20 let 17 26,56 celkem , Přehled evidenčního počtu zaměstnanců Ukazatel Evidenční počet Evidenční počet přepočtený Fyzické stavy celkem 64 58,397 - z toho ženy 57 51,897 - z toho mladiství do 18 let z toho osoby OZP 1 0,5 - z toho osoby OTZP z toho pracující důchodci z toho zdravotníci z toho pedagogové 43 40, z toho dělníci 11 8, z toho THP z toho cizinci 1 1 Mimoevidenční stav celkem 3 2,2694 6

7 - z toho MD a DMD 3 2, ostatní Přehled evidenčního počtu zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. č.j. MSMT-2647/ upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od ) zařazené třídy Všechny třídy mimo 9. ročník. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 Člověk a společnost Dějepis 11 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika 21 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10 Tělesná výchova 10 Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání DUHA čj. 360/2007 dle změn RVP ZV k

8 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník časová dotace včetně DH Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 2 Estetika 12 Člověk a jeho svět 14 Člověk a společnost Dějepis 8 Výchova k občanství 4 Člověk a příroda Fyzika 8 Chemie 4 Přírodopis 7 Zeměpis 7 Umění a kultura Hudební výchova 5 4 Výtvarná výchova 6 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3 Tělesná výchova 10 8 Člověk a svět práce 3 Volitelné předměty 10 Celková povinná časová dotace Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství a křesťanská výchova 15 název kroužku počet zařazených žáků Sportovní hry - basketbal 10 Sportovní hry - florbal 16 Sportovní hry stolní tenis 16 Počítačový - Bezděkov 5 Sportovní - Bezděkov 9 Sportovní - Police 24 Kroužek vaření 3 skupiny 30 Kroužek ručních prací 8 Zdravotnický kroužek 20 Chovatelský Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

9 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy a) Stav k b) Stav k Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B C ročník A B C ročník A B C D ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník Celkem stupeň stupeň ZŠ Bezděkov nad Metují 1.C, 2.C, 3.D Třída Chlapci Děvčata Celkem 1.A B C ročník

10 2.A B C ročník A B C D ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B ročník A B C ročník Celkem stupeň stupeň ZŠ Bezděkov nad Metují 1.C, 2.C, 3.D 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 9.A 9.B 9.C SOŠ SOU SOŠ SOU SOŠ SOU Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky ,33% 52,38% 14,29% 0,00% 33,33% 27,78% 33,33% 5,56% 31,58% 10,53% 31,58% 26,32% Celkem: SOU SOŠ SOU SOŠ Chlapci dívky Chlapci dívky žáků žáků ,86% 10,34% 32,76% 31,03% 36% 64% 10

11 5. Hodnocení žáků Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2013/14 třída celkem snížená Průměrná absence z toho hodnocení průměrný známka z na žáka prospěch V P 5 N chování omluv. neomluv. třídní učitel 1.A Mgr. Kolářová Andrea 1.B Mgr. Pátková Karolína 1.C Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník A Taucová Marie 2.B Mgr. Kouglová Rita 2.C Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník A Mgr. Matysková Věra 3.B (2+1) Mgr. Švábová Michaela 3.C Mgr. Marelová Radana 3.D Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (2+1) A Mgr. Nádvorníková Irena 4.B Pešinová Jitka 4. ročník A Mgr. Meierová Lenka 5.B Vlčková Jiřina 5. ročník A ing. Michálková Jitka 6.B (0+2) Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník (0+2) A (0+1) Scholzová Vilma 7.B (2+0) Mgr. Nekvindová Kateřina 7. ročník (2+1) A Křišťálová Hana 8.B (2+0) Mgr. Chládková Zita 8. ročník (2+0) A Seidlová Miroslava 9.B Mgr. Šimek Karel 9.C Mgr. Stejskalová Hana 9. ročník C E L K E M (6+4) V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován 11

12 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 třída celkem V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N neklasifikován z toho hodnocení V P 5 N snížená známka z chování průměrný prospěch Průměrná absence na žáka omluv. neomluv. 1.A Mgr. Kolářová Andrea 1.B Mgr. Pátková Karolína 1.C Mgr. Vaisarová Marie 1. ročník A Taucová Marie 2.B Mgr. Kouglová Rita 2.C Mgr. Vaisarová Marie 2. ročník A Mgr. Matysková Věra 3.B (0+1) Mgr. Švábová Michaela 3.C (1+0) Mgr. Marelová Radana 3.D Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+1) A Mgr. Nádvorníková Irena 4.B Pešinová Jitka 4. ročník A Mgr. Meierová Lenka 5.B Vlčková Jiřina 5. ročník A ing. Michálková Jitka 6.B (0+2) Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník (0+2) A Scholzová Vilma 7.B (2+0) Mgr. Nekvindová Kateřina 7. ročník (2+0) A (1+0) Křišťálová Hana 8.B Mgr. Chládková Zita 8. ročník (1+0) A Seidlová Miroslava 9.B (2+0) Mgr. Šimek Karel 9.C (1+0) Mgr. Stejskalová Hana 9. ročník (3+0) C E L K E M ** (7+3) třídní učitel 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu V současnosti jsou všichni učitelé, kromě jedné vyučující, absolventy VŠ pedagogické směru, jedna vyučující má VŠ jiného zaměření, ale doplněné pedagogickým vzděláním. Vzdělávání probíhá hlavně v oblasti prohlubování odborné kvalifikace. 12

13 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace + školení ostatních zaměstnanců Jansa Petr Jehličková Renata Jehličková Renata Jehličková Renata Jehličková Renata Kozlovskij Pavlo Krejsarová Petra Nádvorníková Irena Nývlt Karel Nývlt Karel Nývlt Karel Šulcová Jana Teichman Zdeněk Teichmanová Renata Teichmanová Renata Teichmanová Renata Teichmanová Renata Teichmanová Renata referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve školství Comenius Agency Holubice PARIS vzděl. agentura - Janoušek referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Vybrané problémy aplikace právních předpisů ve školství Comenius Agency Holubice referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Tradiční podzimní gelog. exkurze - Teplic. skály ŠZ pro DVPP KK Mgr. Marcela Nováková ředitelka ŠZ pro DVPP HK ŠZ pro DVPP HK 13

14 Vaisarová Marie Voláková Kateřina Nekvindová Kateřina Nekvindová Kateřina Kolářová Andrea Kolářová Andrea Maryšková Jiřina Gennertová Stanislava Král Roman Vítová Simona Mohelníková Jana Řeháková Eva Pešoutová Iva Kaufmanová Iveta Wernerová Jitka Hrušková Šárka referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Metoda Instrument. obohacení Reuvena Feuersteina II / 80 hodin Školní nekázeň - výcvik referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal PROJEKT - ŽIVOT UČITELE V ZAHRANIČÍ 30HODIN referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal Mgr. Marcela Nováková ředitelka referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal ŠKOLENÍ svhp 60 MINUT, PRINCIPY haccp, VLIV MIKROORGANISMŮ ŠZ pro DVPP Celostátní konference pracovníků ŠD/12 hod ŠZ pro DVPP Celostátní konference pracovníků ŠD/12 hod Dětská kresba I ŠZ pro DVPP KK Mgr. Nováková referentské zkoušky AUTOŠKOLA Mazal 6.5 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 6 4 Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 0 Celkem Zájmové vzdělávání: školní družina 7.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná Počet žáků Počet vychovatelek docházka nepravidelná docházka Bezděkov celkem Bezděkov Bezděkov 7.2 Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny vyhovující vyhovující 14

15 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 8.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení - celkem 62 skupinová ano zdravotní postižení 1. tř. 2 skupinová ano zdravotní postižení 2. tř. 0 skupinová ano zdravotní postižení 3. tř. 7 skupinová ano zdravotní postižení 4. tř. 4 skupinová ano zdravotní postižení 5. tř. 8 skupinová ano zdravotní postižení 6. tř. 17 skupinová ano zdravotní postižení 7. tř. 8 skupinová ano zdravotní postižení 8. tř. 8 skupinová ano zdravotní postižení 9. tř. 9 skupinová ano zdravotní znevýhodnění 0 sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků Celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky ano částečně ne ne ano ano ano ano částečně 15

16 zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano ano ano ano 9. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 9.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd (dny) Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, termín, výsledek) Výuka plavání MŠ MŠ Náchod 9 lekcí Listopad 2013 duben 2014 Lyžařský výcvik 2 (7.tř.) 0 Orlické Záhoří 7 dní Neuskutečnil se Březen 2014 nedostatek sněhu Cyklistický kurz 3 (8.tř.) 38 Božanov 3 dny Září 2013 Turistický kurz 2 (6.tř.) 56 Vysoká Srbská 3 dny Červen 2013 Dopravní výchova 2 4.tř. 46 Náchod Běloves Září 2013, květen 2014 Školní výlety Dle jednotlivých tříd Květen, červen Příhody včelích medvídků - divadlo - 1.st hudební pořad pan Hrabě aula 1.st hudební pořad pan Hrabě aula 2.st Hej Mistře divadlo Drak 1.st Šermíři První Přemyslovci - tělocvična, 1.+2.st Jeden svět - dok. filmy + beseda 1.st.,aula Nikolas Winton Síla lidskosti + 5.tř. + 2.st. - kino Jeden svět - dok. filmy + beseda 2.st.,aula Ctibor Košťál - divadlo ročník Testování SCIO 9 elektronické testování žáků 9.tříd z čj, mat, aj a obecných studijních předpokladů listopadu 2013 Přehled přednášek škol. rok V rámci školní prevence byl pro jednotlivé ročníky připravován celoroční program přednášek: Třída Datum Přednášející Organizace Téma Čas. dotace 1.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 1.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 2.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 2.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 16

17 2.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 2.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 3.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 3.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 3.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 3.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 3.C EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 3.C Marian Lewicky Příběh vánoc 1 4.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 4.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 4.A Helena Kudelová PPP Náchod Výchova ke zdraví 1 4.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 4.B Marian Lewicky Příběh vánoc 1 4.B Helena Kudelová PPP Náchod Výchova ke zdraví 1 5.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 5.A Marian Lewicky Příběh vánoc 1 5.A Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 5.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 5.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 5.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 5.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 5.B Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 5.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 6.A Adame Petr ACET Rodina 2 6.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 6.A Adame Petr ACET Kouření 2 6.A Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 6.A Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 6.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 6.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 6.A Adame Petr ACET Image 2 6.B Adame Petr ACET Rodina 2 6.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 6.B Adame Petr ACET Kouření 2 6.B Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 6.B Helena Kudelová PPP Náchod Koheze třídního kolektivu 1 6.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 6.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 6.B Adame Petr ACET Image 2 7.A Adame Petr ACET Člověk v mediální džungli 2 7.A Adame Petr ACET Peníze 2 7.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 17

18 7.A Michaela Zdravá pětka Párty se Zdravou pětkou 2 Ječmínková 7.A Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 1 7.A Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 7.A Adame Petr ACET Přátelé 2 7.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 7.A Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 7.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 7.B Adame Petr ACET Člověk v mediální džungli 2 7.B Adame Petr ACET Peníze 2 7.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 7.B Michaela Zdravá pětka Párty se Zdravou pětkou 2 Ječmínková 7.B Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 1 7.B Integ. záchr. Ukázka techniky 2 systém 7.B Adame Petr ACET Bible Kralická 2 7.B Adame Petr ACET Přátelé 2 7.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 7.B Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 7.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 8.A Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 8.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 8.A Adame Petr ACET Kdo jsem 2 8.A Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 8.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 8.A Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 8.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 8.A Adame Petr ACET Alkohol, anorexie 2 8.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 8.B Adame Petr ACET Kdo jsem 2 8.B Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 8.B Integ. záchr. Ukázka techniky 1 systém 8.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 8.B Helena Kudelová PPP Náchod Závislosti 2 8.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 8.B Adame Petr ACET Alkohol, anorexie 2 9.A Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 9.A EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 9.A Adame Petr ACET Sex, AIDS 2 9.A Vyučující Ov Film Mezi nimi 1 9.A Adame Petr ACET Bible Kralická 2 9.A Integ. záchr. systém Ukázka techniky 1 18

19 9.A R. Hejret, M. Vidláková ICEJ Holocaust 3 9.A Vyučující Ov Film Vůle žít 1 9.A Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 9.A Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 9.A Helena Kudelová PPP Náchod Vztahy, sex 1 9.A Adame Petr ACET Láska, přátelství 2 9.B Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 9.B EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 9.B Adame Petr ACET Sex, AIDS 2 9.B Vyučující Ov Film Mezi nimi 1 9.B Adame Petr ACET Bible Kralická 2 9.B Integ. záchr. Ukázka techniky 1 9.B R. Hejret, M. Vidláková systém ICEJ Holocaust 3 9.B Vyučující Ov Film Vůle žít 1 9.B Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 9.B Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 9.B Helena Kudelová PPP Náchod Vztahy, sex 1 9.B Adame Petr ACET Láska, přátelství 2 9.C Jitka Zelená Červený kříž První pomoc 2 9.C EKO-KOM Tonda obal na cestách 1 9.C Adame Petr ACET Sex, AIDS 2 9.C Vyučující Ov Film Mezi nimi 1 9.C Adame Petr ACET Bible Kralická 2 9.C Integ. záchr. Ukázka techniky 1 9.C R. Hejret, M. Vidláková systém ICEJ Holocaust 3 9.C Vyučující Ov Film Vůle žít 1 9.C Zdeněk Tulis N. Winton- Síla lidskosti 2 9.C Jeden svět Projekce filmů +beseda 2 9.C Helena Kudelová PPP Náchod Vztahy, sex 1 9.C Adame Petr ACET Láska, přátelství 2 Přehled exkurzí ve školním roce Třída Datum Místo Účel akce 7.B Česká Metuje Robotická farma 7.B Broumov Play Broumovsko 7.B Police n. Met. ČOV 9.A Broumov Gymnázium 9.B Broumov Gymnázium 9.C Broumov Gymnázium 8.A Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební celkový počet hodin

20 8.B Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 9.A Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 9.B Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 9.C Hradec Králové SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 8.A Hronov SPŠ 8.B Hronov SPŠ 9.A Velké Poříčí SŠ prop. tvorby a polygrafie 9.B Velké Poříčí SŠ prop. tvorby a polygrafie 9.C Velké Poříčí SŠ prop. tvorby a polygrafie 9.A Praha Parlament, Památník heydrichiády 9.B Praha Parlament, Památník heydrichiády 9.C Praha Parlament, Památník heydrichiády 7.A Police n. Met. ČOV, Muzeum papírových modelů 7.A Broumov Play Broumovsko 7.A Česká Metuje Robotická farma 8.A Broumov Play Broumovsko 6.B Česká Metuje Robotická farma 6.B Police nad Metují Muzeum papírových modelů 8.B Broumov Play Broumovsko tř Police nad metují Ctibor Košťál ČR 6.A Nízká Srbská Adaptační kurz 6.B Nízká Srbská Turistický kurz 6.A Nízká Srbská Turistický kurz 6.B Nízká Srbská Adaptační kurz 4.A Praha Kulturní památky 4.B Praha Kulturní památky 2.A Ratibořice Adventní program 2.B Ratibořice Adventní program 4.A Ratibořice Adventní program 4.B Broumov Play Broumovsko 3.B Hlavňov Farma 3.B Hradec Králové Vodní elektrárna Hučín, Hvězdárna 3.C Hradec Králové Vodní elektrárna Hučín 3.A Velké Poříčí Integrovaný systém 5.A Praha Vyšehrad 5.B Hronov Domek a muzeum A. Jiráska 6.A Police n. Met. Dřevěnka 6.B Police n. Met. Dřevěnka 7.A Police n. Met. Dřevěnka 7.B Police n. Met. Dřevěnka 8.A Police n. Met. Dřevěnka 8.B Police n. Met. Dřevěnka 9.A Police n. Met. Dřevěnka 9.B Police n. Met. Dřevěnka 9.C Police n. Met. Dřevěnka 20

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a kap. 14 - školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 6. změně Neinvestiční výdaje CELKEM 4 891 012,1 příspěvky PO na provoz 343 882,7

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 4 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2016/2017 Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014 Porada ekonomů obecní školství listopad/prosinec 2014 Alena Vlachová Organizační změna na OŠMS Rozdělení oddělení ekonomiky školství: Oddělení financování školství Oddělení hospodaření krajského školství

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více