Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova 1357, Katastrální údaje: 0202 okres Beroun, obec Beroun, k.ú. Beroun, LV 7502 VLASTNÍK: Bálková Jana, Košťálkova 1357/13, Beroun 1, r.č /029 ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení OBJEDNATEL OCENĚNÍ: Adresa objednatele: IČ DIČ ZHOTOVITEL OCENĚNÍ: Adresa zhotovitele: IČ telefon Fax Ing. Ivan Rut Úvaly u Prahy, Atlasová 1462, DIČ CZ Datum místního šetření: Počet stran: Exekutorský úřad Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor; Objednávka č. 137Ex 2373/10-30 ze dne Brno, Veveří 125, telefon Počet příloh: 3 Fax Datum zpracování : Počet vyhotovení: Vyhotovení číslo:

2 2 STAV POSUZOVANÉ stavba dokončena v r. změna stavby rekonstrukce NEMOVITOSTI: 1966 Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neudržovaná Počet podlaží celkem: 9 / 0 z toho podzemní: 1 z toho nadzemní: 8 Počet bytů: 64 Bytová jednotka Dům Č. bytu Typ PP bytu Balkon Terasa Sklad Garáž Zahrada Celková plocha Obecná cena jednotky m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Kč/m /22 3+1/L 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62, Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část.obsazen volný objekt Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd Dostupnost: MHD železnice autobus dálnice/i. tř. silnice II./III. tř. Negat vlivy: dál./i.tř. železn. tr. podnik/trafo letiště zápl. oblast jiné Požadavky objednatele Zjistit současnou hodnotu - obecnou cenu - nemovitosti - bytu. Rizika nemovitosti: K nemovitosti - bytu - se vážou omezení vlastnického práva dle části C listu vlastnictví: zástavní právo smluvní, nařízení exekuce a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Další jiná omezení nebo věcná břemena nezjištěna. PRODEJNOST NEMOVITOSTI: velmi dobrá průměrná obtížná do 6 měsíců od 6 12 měs. nad 1 rok SOUHRN OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota / nákladová Cena podle cen. předpisuč. Sb. Obecná cena z toho hodnota pozemku Budoucí stav Komentář ke stanovení hodnoty posuzované nemovitosti: Samostatný byt 3 + 1, 62 m 2, 6. NP, sklep, balkon. Typový panelový obytný dům, standardně vybavený. Budova má dvě sekce, 8 NP a 1 PP, obytná zóna na západním okraji obce, Plzeňské předměstí. Solidní nemovitost. V roce 2009 provedeno zateplení štítů, plastová okna, oprava společných prostor. Na omezení vlastnických práv není při ocenění brán zřetel. Obvyklá cena byla stanovena na základě výpočtu věcné hodnoty a porovnávací hodnoty nemovitosti. Výnosově nebyla nemovitost hodnocena - není pronajata. V Úvalech dne Ing. Ivan Rut Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem ocenění je nemovitost - byt.č. 1357/22, velikost 3 + 1, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 62/3592 na společných částech budovy č.p a 1357 a stavebním pozemku st.p.č zast. plocha a nádvoří, o výměře 376 m 2 a st.p.č zast. plocha a nádvoří, o výměře 450 m 2, ulice Košťálkova, k.ú. Beroun, obec Beroun, okres Beroun - jsou vedeny u KÚ pro Středočeský kraj, KP Beroun na listech vlastnictví LV č (byt), LV č ( byt. dům a pozemky). Pro stanovení obecné ceny nemovitosti jsou vypočteny následující pomocné hodnoty - Věcná hodnota nemovitosti + pozemky porovnávacím způsobem - Srovnávací hodnota nemovitosti 2. Informace o nemovitosti Nemovitost - byt. j. č. 1357/22 velikosti 3 + 1, je situována v 6. NP obytné budovy č.p. 1356, Jedná se o samostatný byt, zbudovaný cca v roce Jedná se o bytovou jednotku podle zák. č. 72/94 Sb. Během užívání byla prováděna běžná stavební údržba. V 90. letech oprava střechy, nové stoupačky. V roce 2009 zateplení štítů fasády a nový nástřik, plastová okna, oprava společných prostor aj. Budova je tvořena dvěma panelovými montovanými typovými řadovými sekcemi se samostatnými vstupy a č.p.1356 a V budově je ke dni ocenění vymezeno celkem 2 x 32 = 64 bytových jednotek a žádné nebytové prostory. Budova se nachází na západním okraji zastavěného území města, v ulici Košťálkově, k.ú. a obec Beroun, na terénně upraveném rovinném pozemku, v sídlištní lokalitě zástavby obytných domů, Plzeňské předměstí, západně od centra města. Přístup k lokalitě je zajištěn po zpevněné vnitroblokové komunikaci od veřejné obecní komunikace. Vzhledem k účelu užití je nemovitost vhodně umístěna s rychlým dosahem centra města a dálnice D5. Ke dni ocenění je nemovitost - byt - běžně užíván a není pronajatý. Asi 300 m jižním směrem probíhá dálnice D5 Plzeňská. Pozemky - st.p.č zastavěná plocha a nádvoří, s domem č.p. 1357, o výměře 376 m 2. st.p.č zastavěná plocha a nádvoří, s domem č.p. 1356, o výměře 450 m 2. Spoluvlastnický podíl jednotky 62/3592. Pozemek pravidelného tvaru zastavěný obytným domem č.p a 1357 a malými předzahrádkami. Pozemky jsou rovinné, terénně upravené, přístupné ze zpevněné vnitroblokové obecní komunikace, od ul. Košťálkovi. V místě je napojení na veřejný rozvod el. energie, vody, kanalizace, plynu, dálkové vytápění.

4 4 Klidná obytná lokalita v západním okraji města, západně od centra, zastavěné území, město Beroun. Pro obec není zpracována cenová mapy pozemků. Obec - Obec Beroun má podle Lexikonu obcí ČR 2010 cca obyvatel a má statut okresního města. Obec se rozkládá asi 20 km na JZ od hlavního města Prahy u dálnice D5 nad řekou Berounkou. V místě komplexní občanská vybavenost a infrastruktura. Inženýrské sítě - vodovod, el., kanalizace, plynovod, telefon, dálkový rozvod tepla. Doprava : MHD, železnice, okresní silnice, dálnice D5. Dostupnost centra města cca 5 minut autem, Praha 10 minut. Nabídka pracovních možnost v místě. Příznivé životní prostředí, rekreační oblast povodí Berounky, Karlštejnsko, Křivoklátsko, Český Kras atd. Ekologické zatížení - Ekologicky závadné okolí budovy není. Stavby s přímým negativním vlivem na budovu v okolí nejsou. 300 m jižně probíhá frekventovaná plzeňská dálnice D5. Radonové riziko - z předložených podkladů a dostupných informací nebylo možné zjistit. Územní plán - nemovitost je situována v okrajové části obce v zóně bydlení. Ochranná pásma - v místě nebyla zjištěna. Přírodní katastrofy - V podmínkách ČR a této lokality lze uvažovat zejména s možností silného větru, krupobití, sněhu, úderu blesku. Výhled do 10 let - Nepředpokládá se žádná změna v okolní zástavbě. Objekt bude využíván pro trvalé bydlení. Omezení vlastnického práva - Dle části C listu vlastnictví - zástavní právo, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Jiná omezení nezjištěna ani objednatelem doložena. Při ocenění nemovitosti není na uvedená omezení brán zřetel. 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti znalce a asistenta znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku a) Výpis z katastru nemovitostí KP Beroun LV č ze dne a informace z KN. b) Kopie kat. mapy k.ú. Beroun, ze dne c) Usnesení Exekutorského úřadu Brno - venkov, Veveří 125, Brno, soudního exekutora JUDr. Petra Kociána č.j. 137Ex 2373/10-30 ze dne d) Výsledky místního šetření včetně zhotovení skic a poznámek a informace poskytnuté objednatelem a obyvateli domu č.p e) Informace získané z realitního trhu. f) Fotodokumentace. g) Literatura : Metodika oceňování nemovitostí v ČS a.s.. Teorie oceňování nemovitostí - Prof. A. Bradáč, Cerm Brno. Oceňování nemovitostí na tržních principech - Z. Zazvonil, Ceduk, Praha.

5 5 5. Vlastnické a evidenční údaje - jednotky: Byt.j. č. 1357/22 - v budově č.p. 1356, 1357, Beroun, okres Beroun - pozemky stavební a obytná budova: St.p.č zast. plocha a nádvoří, byt. dům č.p. 1357, o výměře m 2 St.p.č zast. plocha a nádvoří, byt. dům č.p. 1358, o výměře m 2 - v k.ú. Beroun, obec Beroun, jsou vedeny u KP Beroun na LV č a Vlastníkem bytu a spoluvlastníkem budovy je : Bálková Jana, Košťálkova 1357/13, Beroun 1, r.č /029 Spoluvlastnický podíl jednotky = 62/ Dokumentace a skutečnost Situační umístění obytné budovy č.p a 1357 souhlasí se zakreslením v katastrální mapě. Dokumentace skutečného stavu domu č.p a 1357 nebyla předložena k dispozici. Budova byla postavena v rámci výstavby sídliště na plzeňském předměstí v 60. letech 20. století, cca v roce Stáří původního objektu ke dni ocenění je 44 roků. Jedná se o typový panelový vícebytový obytný objekt s plochou střechou. Během užívání byla prováděna běžná nepravidelná stavební údržba. V roce 2009 zateplení štítů fasády s novým nástřikem, plastová okna, oprava společných prostor. 7. Celkový popis nemovitosti Obytná budova č.p. 1356, 1357 je samostatně stojící, podsklepená, s 8 NP, s plochou střechou. Svislé konstrukce jsou montované panelové. Budova sestává ze dvou řadových sekcí se samostatnými vstupy a č.p. V domě je dle KN celkem vymezeno 2 x 32 = 64 bytových jednotek a žádné nebytové prostory. Čtyři byty na podlaží v sekci. Hodnocený byt č. 1357/22 velikosti je situován v 6. NP domu č.p Užitná plocha bytu je 62 m 2 plus sklepní kóje. Jedná se o byt v osobním vlastnictví. Ke dni ocenění je jednotka běžně užívána, není pronajata. 8. Obsah posudku Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky Byt b) Byt 1) Byt č. 1357/22 c) Ocenění porovnávací metodou

6 6 B. Posudek Popis a umístění objektů, výměry, hodnocení a ocenění Popisy objektů Byt a) Byt 1) Byt č. 1357/22 Popis společných konstrukcí budovy : Základy tvoří betonové pasy s izolacemi. Svislé konstrukce jsou montované z betonových celostěnových dílců. Stropy montované betonové panelové s rovným podhledem. Střecha je plochá, dvouplášťová. Krytina je z živičných pásů, vícevrstvá. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Fasáda s barevným nástřikem, zateplení štítů. Schody společné betonové typové se zábradlím. Elektroinstalace světelná i motorová. Bleskosvod s uzemněním. Vnitřní vodovod studené i teplé vody. Vnitřní kanalizace od všech zařizovacích předmětů do veřejného řadu. Vnitřní plynovod zemního plynu. Výtah osobní. Popis konstrukcí a vybavení jednotky : Vnitřní povrchy tvoří omítky vápenné štukové, malby. Vnitřní obklady keramické v kuchyni a koupelně. Dveře typové, náplňové, plné i prosklené, kovové zárubně. Okna plastová, izol. dvojskla. Podlahy PVC. Vytápění ústřední teplovodní, dálkový přívod, radiátory. Ohřev TUV s dálkovým přívodem. Vybavení kuchyně plynový sporák, linka. Vnitřní hygienické vybavení - vana, umyvadlo, WC splachovací. Ostatní - rozvod TV, odvětrání, dom. telefon, zvonek. Soupis místností bytu : kuchyně, 3 pokoje, předsíň, koupelna,wc, balkon, sklepní kóje Vybavení náležející k bytu : vana, umyvadlo, WC, topná tělesa, vodoměry, listovní schránka, domácí zvonek a el. vrátný Technický stav : odpovídá stáří a průměrné stavební údržbě. Prvky dlouhodobé životnosti jsou zachovalé. Zjištěné závady : nebyly zjištěny zásadní závady. Stáří bytu ke dni ocenění : 44 roků. Celková předpokládaná životnost : 100 roků.

7 7 Ocenění Pozemek a) Pozemky a.1) Porovnávací hodnota a.1.1) Pozemky Popis porovnávacích pozemků: Porovnávací pozemky byly převzaty z databáze cen pozemků a z realitních internetových stránek a seznamreality.cz. Pro lokalitu obce Beroun bylo nalezeno ke dni ocenění 19 nabídek k prodeji stavebních pozemků určených pro výstavbu objektů pro bydlení, s nabídkovými cenami od cca 1.495,-- (Beroun, Na Homolce, navazuje na novou zástavbu RD, dle ÚP k zastavění RD, sítě na okraji pozemku, nutno zavést) až do 2.600,-- Kč/m 2 (nová etapa zástavby RD na pomezí Berouna a Králova Dvora, IS vč. komunikací, pěkná poloha, dopravní dostupnost, komplexní řešení celého areálu). Nižší ceny u pozemků v okrajových nových lokalitách s neúplným zainvestování inž. sítěmi, vyšší ceny u zainvestovaných pozemků s přístup. komunikacemi blíže k centru města, či v lukrativních lokalitách. Většina hodnocených pozemků má v dosahu napojení na některé inženýrské sítě a jsou přístupné z místních komunikací. Inzerované - nabídkové ceny jsou upraveny koeficientem zdroje informace o prodejnosti pozemků, ve výši 0,80 až 0,90 (nejedná se o prodejní ceny). Hodnocený stavební pozemek má celkovou výměru 826 m 2 (zast. plochy s domy č.p a 1357), IS - voda, el., plyn, kanalizace, dálkové vytápění, zpevněné komunikace, možnost parkování u domu, bez omezení vlastnického práva, situování v okrajové části zastavěného území obce, sídlištní zástavba, Plzeňské předměstí. Občanská vybavenost v místě. Spoluvlastnický podíl bytu ke stav. pozemku činí 62/3592. Ve výpočtu je použita průměrná jednotková cena z vybraných porovnávacích cen pozemků. Porovnávací pozemky: Beroun - Na Homolce, stavební pozemek 1525 m 2, v žádané lokalitě města Berouna, nezasíťovaný (sítě na okraji pozemku), svažitý a navazuje na zástavbu RD. Dle vyjádření stavebního odboru města Berouna je určen ke stavbě RD - maximálně 2 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 1 525,00 m 2 Jednotková cena: 1 495, Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 1 345,50 Kč/m 2 Váha: 1,00 Beroun - stavební pozemek 891 m 2, nová etapa bydlení v atraktivní lokalitě na rozhraní Berouna a Králova Dvora. Luxusní lokalita na okraji lesa, vysoko nad oběma městy s nádherným výhledem na Koněprusy. Výstavba 29 řadových domů, 4 dvojdomy a 39 stavebních parcel. Lokalita v dosahu veškeré občanské vybavenosti. Napojení na MHD,

8 8 linkové spojení do Prahy, exit č.18 dálnice D5 vzdálen 1,2km, supermarkety a čerpací stanice vzdáleny do 500m. IS kompletní v místě. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 891,00 m 2 Jednotková cena: 2 350, Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 2 115, Kč/m 2 Váha: 1,00 Beroun - stavební pozemek 969 m 2, v nové zástavbě RD. Pozemek je částečně oplocený v mírném jižním svahu s krásným výhledem do okolí. Přístupová komunikace je zpevněná.z IS je k dispozici voda,kanalizace a elektřina přímo na pozemku. Občanská vybavenost v dosahu. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 969,00 m 2 Jednotková cena: 1 991,74 Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 1 792,57 Kč/m 2 Váha: 1,00 Minimální jednotková cena: 1 345,50 Kč/m 2 Průměrná jednotková cena: 1 751,02 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 2 115, Kč/m 2 Stanovená jednotková cena (SJC): 1 750, Kč/m 2 Oceňované pozemky: Název p.č. Výměra Zastavěná plocha, dům ,00 m 2 č.p.1357 Zastavěná plocha, dům ,00 m 2 č.p.1356 Výměra celkem (V): 826,00 m 2 Cena pozemků (V SJC): 826,00 m , Kč/m 2 = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 62 / Cena po úpravě: = ,17 Kč Pozemky zjištěná cena: ,17 Kč

9 9 Byt b) Byt b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 460/2009 Sb. b.1.1) Byt č. 1357/22 13 Zatřídění pro potřeby ocenění Byt v budově Budova: J 1. domy vícebytové (typové, tří a vícebytové) Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných Polohový koeficient: 1,050 Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové Kód standardní klasifikace produkce: domy vícebytové typové Koeficient změny ceny stavby: 2,162 Podlahové plochy bytu: Název Koef. Plocha Byt č. 1357/22 1,00 62,00 m 2 Sklepní kóje 0,10 + 1,50 m 2 Podlahové plochy bytu celkem: = 63,50 m 2 Celková započítaná podlahová plocha: = 62,15 m 2 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací beton. pasy izolované 5,40 % Standardní 2. Svislé konstrukce Montované z ŽB stěnových panelů 18,20 % Standardní 3. Stropy betonové, panelové s rovným podhledem 8,40 % Standardní 4. Krov, střecha plochá střecha 4,90 % Standardní 5. Krytiny střech živičné pásy vícevrstvé 2,30 % Standardní 6. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů vápenné štukové, nátěry, malby 5,70 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů nástřik, probarvená stěrka, se 2,90 % Nadstandardní zateplením štítů 9. Vnitřní obklady keramické keramické v koupelně, kuchyni 1,30 % Standardní 10. Schody betonové se zábradlím 2,90 % Standardní 11. Dveře typové voštinové hladké, plné i prosklené, ocel. 3,30 % Standardní zárubně 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna plastová bílá, izol. dvojskla 5,30 % Nadstandardní 14. Povrchy podlah PVC, parkety 3,00 % Standardní 15. Vytápění dálkové teplovodní, radiátory 4,80 % Standardní 16. Elektroinstalace světelná i motorová 5,10 % Standardní 17. Bleskosvod s uzemněním 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod studené i teplé vody 3,20 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace od všech hyg. zařízení do veřejného řadu 3,10 % Standardní 20. Vnitřní plynovod zemní plyn 0,40 % Standardní 21. Ohřev vody dálkový přívod z výměníku 2,20 % Standardní

10 10 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 22. Vybavení kuchyní plynový sporák, linka 1,90 % Standardní 23. Vnitřní hygienické vybavení vana, umyvadlo, wc 3,90 % Standardní splachovací 24. Výtahy osobní 1,30 % Standardní 25. Ostatní rozvod TV antény, slaboproud, telefon, odvětrání, 5,70 % Standardní zvonek, sklep 26. Instalační prefabrikovaná jádra instalační šachty 3,70 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 8. Úprava vnějších povrchů 0,54 2,90 % + 0, Okna 0,54 5,30 % + 0,0286 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 1,0443 Ocenění: Základní jednotková cena: 8 020, Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 : 1,0443 Polohový koeficient K 5 : 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1620 Koeficient prodejnosti K p : 1,0000 Základní jednotková cena upravená: = ,21 Kč Základní cena upravená: 62,15 m ,21 Kč = ,45 Kč Základní cena bytu: = ,45 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 44 roků Předpokládaná další životnost: 56 roků Opotřebení: / ( ) = 44,000 % Odpočet opotřebení: ,45 Kč 44,000 % ,48 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,97 Kč Byt č. 1357/22 zjištěná cena: ,97 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Pro porovnání byly vybrány nemovitosti nacházející se v nejbližším okolí od hodnocené nemovitosti, tedy přímo v obci Beroun. Porovnávací nemovitosti jsou nabízeny k prodeji na realitním serveru reality.cz v současné době. Bylo nalezeno celkem 58 nabídek k prodeji bytů velikosti 50 až 100 m 2 v osobním vlastnictví. Nabídkové ceny od ,-- Kč (Nový byt 2+1, 50 m 2, zvýšený suterén, OV, zděný dům, IS v místě, včetně zařízené kuchyně) až do ,-- Kč (Nový byt 3+KK, 100 m 2, osobní vlastnictví, cihlový dům, Rezidence Golf Beroun, Na Veselce, uzavřený areál, se sklepem a gar. stáním ).

11 11 Nabídkové ceny nemovitostí na realitním trhu je mnohdy třeba brát s rezervou. Některé nemovitosti se sice zobchodují za nabídkové ceny, ale většina skutečně realizovaných prodejních cen nemovitostí je o 10 až 25 % nižší než nabídková cena. Parametry srovnávacích nemovitostí jsou porovnány s hodnocenou nemovitostí a upraveny níže uvedenými koeficienty. Hodnocená nemovitost - byt v osobním vlastnictví, samostatný byt 3 + 1, má obytnou plochu 62,0 m 2 + sklepní kóje, standardní vybavení, hyg. zařízení, dálkový přívod ÚT, klidné situování, pozemky rovinné, udržované, IS voda, el., kanalizace, plyn, dálkové vytápění. Dům po zateplení štítů s novými plastovými okny, nové stoupačky, opravená střecha a společné prostory. Celkově dobrý technický stav. Ve výpočtu porovnávací ceny je použita vypočtená průměrná jednotková cena porovnatelných nemovitostí. Seznam porovnávaných objektů: Beroun - Košťálkova ul., Byt 3 + 1, 78 m 2, světlý byt, okraj Berouna směr Králův Dvůr. Byt se nachází v 6. patře panelového 12. podlažního domu se 2 výtahy, orientace oken na východ a západ. V OP je dřevěná podlaha, dále PVC a koberce. V chodbě původní vest. skříň, kuchyň s jídelnou, prostorná lodžie s východní orientací. V domě jsou nová plastová okna, fasáda, zateplení, rozvody vody, odečty topení. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 78,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,80 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): , Kč Váha (V): 1,0 Beroun byt 2 + 1, 56 m 2, balkon, po rekonstrukci, panelový dům 8 NP a 1 PP, byt 7. NP. V bytě jsou nová pl. okna, um. jádro s keramickým obkladem, kuch. linka, plovoucí podlahy, dlažba. K bytu náleží sklep na patře. Veškerá občanská vybavenost v dosahu. Výborná dopravní dostupnost do Prahy. Volný. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 56,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,85 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): ,14 Kč Váha (V): 1,0

12 12 Beroun - byt 3 + 1, 68 m 2, s lodžií, nedaleko centra Berouna, 2. patro/5, s výtahem. K bytu náleží komora na patře a sklepní kóje. Lodžie s výhledem do zeleně. Nová plastová okna, původní udržované jádro. Byt je ihned volný k nastěhování. Veškerá občanská vybavenost v místě, výborná dopravní dostupnost. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 68,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,70 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): ,59 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) (K místa K časový K vybav. K pozemek K zdroj info K prodejnost ) Minimální jednotková cena za m 2 už. plochy: Průměrná jednotková cena za m 2 už. plochy ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 už. plochy: , Kč ,58 Kč ,59 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 už. plochy: , Kč Množství: 62,00 m 2 už. plochy Porovnávací hodnota: = , Kč

13 13 C. Rekapitulace Obvyklá cena byla stanovena na základě výpočtu výše uvedených hodnot - věcné hodnoty a porovnávací hodnoty nemovitosti. Výnosová hodnota nebyla stanovena, neboť nemovitost není pronajata. Na omezení vlastnických práv není při ocenění brán zřetel. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním a propočtům je výsledná obvyklá - obecná cena stanovena ve výši porovnávací hodnoty nemovitosti, neboť tato hodnota se nejobjektivněji blíží obvyklé ceně. Příslušenství bytů a nebytových prostorů Cena pozemků podle porovnávací metody ,17 Kč Byty a nebytové prostory Věcná hodnota bytů podle vyhlášky Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč Obvyklá cena nemovitosti bytu č. 1357/22 s příslušenstvím, k.ú. a obec Beroun podle odborného odhadu ke dni ocenění činí , Kč Cena slovy: jedenmiliončtyřistadvacetšesttisíc Kč V Úvalech dne Ing. Ivan Rut Atlasová Úvaly V Úvalech dne Přílohy: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Kopie katastrální mapy 3. Situační mapa

2 Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd Dostupnost: M

2 Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd Dostupnost: M Znalecký posudek číslo 1994-08/2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Pozemky st.p.č. 97/14, p.č. 281/25, 281/29 a 396/8, Zvoleněves, okr. Kladno Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský,

Více

Znalecký posudek číslo 1955-41/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Pozemek p.p.č. 115/121 a p.č. 115/151 orná půda Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský, obec: Tmaň, 267 21 Katastrální

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 368/5 Adresa nemovitosti: Polní 368, 354 91 Lázně Kynžvart Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Lázně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo 3372-76/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2307/7 v Anglické ulici v Kladně. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Kladno, k.ú. Kročehlavy Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2606/20 Adresa nemovitosti: Červeného kříže 2606, 47001 Česká Lípa Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování :

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1903/188/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1277/51, včetně podílu na spol. částech č.p. 1277 a na poz. p.č. st. 3519 Adresa nemovitosti: Zálužanská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5953-88/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách Adresa nemovitosti: Polská

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1932/027/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2856/47 s podílem na č.p. 2856/47 a na pozemku p.č. st. 5750/4 Adresa nemovitosti: Komenského 2856,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0509-198/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 587/22 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Štětí, k.ú. Štětí I Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-8/2012 o ceně bytové jednotky č. 551/9 v domě č.p. 550 a č.p. 551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, katastrální území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 940/170/2010/3

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 940/170/2010/3 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 940/170/2010/3 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 124/3 Adresa nemovitosti: Dobšice 124, 289 05 Dobšice Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Dobšice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 3897/9 Adresa nemovitosti: Beethovenova 3897 / 17, 430 01 Chomutov Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Znalecký posudek číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č.

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č. NEMOVITOST: Znalecký posudek číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Adresa nemovitosti: 783 72 Velký Týnec 119 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Olomouc, kú

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 643 Adresa nemovitosti: Na Průhoně 643, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek číslo 1980-66/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Stavba rodinného domu č.p. 8, k.ú. Netřeba, obec Úžice, okres Mělník Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský, obec:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 609/1 Adresa nemovitosti: Ještědská 609, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Katastrální údaje :

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 NEMOVITOST: bytová jednotka, bytová jednotka Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vinohrady Adresa nemovitosti: Švédská 1145/7,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 52/1 Adresa nemovitosti: Střednice 18, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 79 / 2017 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 3695 / 79 / 2017 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje :

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 8 Máchova 129, Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0489-178/2013 NEMOVITOST: Podíl ½ z celku garáže na pozemku parc.č. 1823/3 včetně pozemku Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1946-32/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Stavba pro individuální rekreaci - zahrádkářská chata Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský, obec: Kladno, 272 03

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A 1 Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A Nemovitost: Administrativně provozní objekt čp. 1079, ul. Duchcovská, k.ú. a obec Teplice, na pozemku ppč. 3438 Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

088EX 2811/12-43 Znalecký posudek č. 3810/50/15 Š

088EX 2811/12-43 Znalecký posudek č. 3810/50/15 Š 088EX 2811/12-43 Znalecký posudek č. 3810/50/15 Š O ceně bytové jednotky č. 762/617, s podílem na společných prostorách, pozemku parc.č. 232/16 a věcných břemen ul. Bryksova č.p.762/44 v k.ú Černý Most,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3645-468/2013 O ceně bytové jednotky č.764/6 v Praze, Prosek, Kytlická č.p.764, včetně příslušenství a podílu o velikosti 745/42318 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.5706

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3318-141/2013 O ceně bytové jednotky č.892/15 v Brně Bystrci, Štouračova č.p.892/22, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5521/371488 na společných částech domu a pozemcích p.č.5973/1,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2129-08/2014

Znalecký posudek č. 2129-08/2014 Znalecký posudek č. 2129-08/2014 O obvyklé ceně nemovitosti: spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 (SJM) a podíl id. 1/3 domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky st.p.č.48/2, p.č. 449/1 a 449/2, dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 361/09

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 361/09 Znalecký posudek o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2036/21 s příslušenstvím v budově č.p. 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041 na pozemku - stavební parcele parc. č. 3905/1, 3905/2, 3906/1, 3906/2, 3907/1,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2798/7/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2629/93 Adresa nemovitosti: Pavlovova 2629, Ostrava - Zábřeh Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 3415 Adresa nemovitosti: Strážnická 3415, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K 7 P O S U D E K

Z N A L E C K 7 P O S U D E K Z N A L E C K 7 P O S U D E K číslo 2794/3/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1226/7 Adresa nemovitosti: Antonína Sovy 1226, Opava - Kateřinky Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š 088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š O ceně bytové jednotky č. 6/3 ul. Starokošířská č.p.6, parc.č. 1316 v k.ú Košíře, obec Praha 5 Postup při zpracování posudku : Povinný Rao spol. s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3528-351/2013 O ceně bytové jednotky č.860/77 v Praze Ruzyni, Ciolkovského 860/12, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4152/412089 na společných částech domu a pozemku p.č.1739/25

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

2 STAV POSUZOVANÉ stavba dokončena v r. změna stavby rekonstrukce v r. NEMOVITOSTI: Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neud

2 STAV POSUZOVANÉ stavba dokončena v r. změna stavby rekonstrukce v r. NEMOVITOSTI: Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neud Znalecký posudek číslo 1954-40/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Byt č. 61/3 s příslušenstvím Adresa nemovitosti: kraj: Karlovarský, okres: Sokolov, obec: Habartov, Okružní 61, 35709

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6597-302/2015 NEMOVITÁ VĚC: Nebytové jednotky č. 2855/725 a 2855/726 s příslušenstvím a příslušným podílem na společných částech bytového domu čp. 2855 a na pozemcích

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 220 Adresa nemovitosti: Habartice 220, 463 73 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0784-220/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1002/13 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Ostrov,

Více