Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova 1357, Katastrální údaje: 0202 okres Beroun, obec Beroun, k.ú. Beroun, LV 7502 VLASTNÍK: Bálková Jana, Košťálkova 1357/13, Beroun 1, r.č /029 ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení OBJEDNATEL OCENĚNÍ: Adresa objednatele: IČ DIČ ZHOTOVITEL OCENĚNÍ: Adresa zhotovitele: IČ telefon Fax Ing. Ivan Rut Úvaly u Prahy, Atlasová 1462, DIČ CZ Datum místního šetření: Počet stran: Exekutorský úřad Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor; Objednávka č. 137Ex 2373/10-30 ze dne Brno, Veveří 125, telefon Počet příloh: 3 Fax Datum zpracování : Počet vyhotovení: Vyhotovení číslo:

2 2 STAV POSUZOVANÉ stavba dokončena v r. změna stavby rekonstrukce NEMOVITOSTI: 1966 Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neudržovaná Počet podlaží celkem: 9 / 0 z toho podzemní: 1 z toho nadzemní: 8 Počet bytů: 64 Bytová jednotka Dům Č. bytu Typ PP bytu Balkon Terasa Sklad Garáž Zahrada Celková plocha Obecná cena jednotky m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Kč/m /22 3+1/L 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62, Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část.obsazen volný objekt Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd Dostupnost: MHD železnice autobus dálnice/i. tř. silnice II./III. tř. Negat vlivy: dál./i.tř. železn. tr. podnik/trafo letiště zápl. oblast jiné Požadavky objednatele Zjistit současnou hodnotu - obecnou cenu - nemovitosti - bytu. Rizika nemovitosti: K nemovitosti - bytu - se vážou omezení vlastnického práva dle části C listu vlastnictví: zástavní právo smluvní, nařízení exekuce a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Další jiná omezení nebo věcná břemena nezjištěna. PRODEJNOST NEMOVITOSTI: velmi dobrá průměrná obtížná do 6 měsíců od 6 12 měs. nad 1 rok SOUHRN OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota / nákladová Cena podle cen. předpisuč. Sb. Obecná cena z toho hodnota pozemku Budoucí stav Komentář ke stanovení hodnoty posuzované nemovitosti: Samostatný byt 3 + 1, 62 m 2, 6. NP, sklep, balkon. Typový panelový obytný dům, standardně vybavený. Budova má dvě sekce, 8 NP a 1 PP, obytná zóna na západním okraji obce, Plzeňské předměstí. Solidní nemovitost. V roce 2009 provedeno zateplení štítů, plastová okna, oprava společných prostor. Na omezení vlastnických práv není při ocenění brán zřetel. Obvyklá cena byla stanovena na základě výpočtu věcné hodnoty a porovnávací hodnoty nemovitosti. Výnosově nebyla nemovitost hodnocena - není pronajata. V Úvalech dne Ing. Ivan Rut Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem ocenění je nemovitost - byt.č. 1357/22, velikost 3 + 1, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 62/3592 na společných částech budovy č.p a 1357 a stavebním pozemku st.p.č zast. plocha a nádvoří, o výměře 376 m 2 a st.p.č zast. plocha a nádvoří, o výměře 450 m 2, ulice Košťálkova, k.ú. Beroun, obec Beroun, okres Beroun - jsou vedeny u KÚ pro Středočeský kraj, KP Beroun na listech vlastnictví LV č (byt), LV č ( byt. dům a pozemky). Pro stanovení obecné ceny nemovitosti jsou vypočteny následující pomocné hodnoty - Věcná hodnota nemovitosti + pozemky porovnávacím způsobem - Srovnávací hodnota nemovitosti 2. Informace o nemovitosti Nemovitost - byt. j. č. 1357/22 velikosti 3 + 1, je situována v 6. NP obytné budovy č.p. 1356, Jedná se o samostatný byt, zbudovaný cca v roce Jedná se o bytovou jednotku podle zák. č. 72/94 Sb. Během užívání byla prováděna běžná stavební údržba. V 90. letech oprava střechy, nové stoupačky. V roce 2009 zateplení štítů fasády a nový nástřik, plastová okna, oprava společných prostor aj. Budova je tvořena dvěma panelovými montovanými typovými řadovými sekcemi se samostatnými vstupy a č.p.1356 a V budově je ke dni ocenění vymezeno celkem 2 x 32 = 64 bytových jednotek a žádné nebytové prostory. Budova se nachází na západním okraji zastavěného území města, v ulici Košťálkově, k.ú. a obec Beroun, na terénně upraveném rovinném pozemku, v sídlištní lokalitě zástavby obytných domů, Plzeňské předměstí, západně od centra města. Přístup k lokalitě je zajištěn po zpevněné vnitroblokové komunikaci od veřejné obecní komunikace. Vzhledem k účelu užití je nemovitost vhodně umístěna s rychlým dosahem centra města a dálnice D5. Ke dni ocenění je nemovitost - byt - běžně užíván a není pronajatý. Asi 300 m jižním směrem probíhá dálnice D5 Plzeňská. Pozemky - st.p.č zastavěná plocha a nádvoří, s domem č.p. 1357, o výměře 376 m 2. st.p.č zastavěná plocha a nádvoří, s domem č.p. 1356, o výměře 450 m 2. Spoluvlastnický podíl jednotky 62/3592. Pozemek pravidelného tvaru zastavěný obytným domem č.p a 1357 a malými předzahrádkami. Pozemky jsou rovinné, terénně upravené, přístupné ze zpevněné vnitroblokové obecní komunikace, od ul. Košťálkovi. V místě je napojení na veřejný rozvod el. energie, vody, kanalizace, plynu, dálkové vytápění.

4 4 Klidná obytná lokalita v západním okraji města, západně od centra, zastavěné území, město Beroun. Pro obec není zpracována cenová mapy pozemků. Obec - Obec Beroun má podle Lexikonu obcí ČR 2010 cca obyvatel a má statut okresního města. Obec se rozkládá asi 20 km na JZ od hlavního města Prahy u dálnice D5 nad řekou Berounkou. V místě komplexní občanská vybavenost a infrastruktura. Inženýrské sítě - vodovod, el., kanalizace, plynovod, telefon, dálkový rozvod tepla. Doprava : MHD, železnice, okresní silnice, dálnice D5. Dostupnost centra města cca 5 minut autem, Praha 10 minut. Nabídka pracovních možnost v místě. Příznivé životní prostředí, rekreační oblast povodí Berounky, Karlštejnsko, Křivoklátsko, Český Kras atd. Ekologické zatížení - Ekologicky závadné okolí budovy není. Stavby s přímým negativním vlivem na budovu v okolí nejsou. 300 m jižně probíhá frekventovaná plzeňská dálnice D5. Radonové riziko - z předložených podkladů a dostupných informací nebylo možné zjistit. Územní plán - nemovitost je situována v okrajové části obce v zóně bydlení. Ochranná pásma - v místě nebyla zjištěna. Přírodní katastrofy - V podmínkách ČR a této lokality lze uvažovat zejména s možností silného větru, krupobití, sněhu, úderu blesku. Výhled do 10 let - Nepředpokládá se žádná změna v okolní zástavbě. Objekt bude využíván pro trvalé bydlení. Omezení vlastnického práva - Dle části C listu vlastnictví - zástavní právo, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Jiná omezení nezjištěna ani objednatelem doložena. Při ocenění nemovitosti není na uvedená omezení brán zřetel. 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti znalce a asistenta znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku a) Výpis z katastru nemovitostí KP Beroun LV č ze dne a informace z KN. b) Kopie kat. mapy k.ú. Beroun, ze dne c) Usnesení Exekutorského úřadu Brno - venkov, Veveří 125, Brno, soudního exekutora JUDr. Petra Kociána č.j. 137Ex 2373/10-30 ze dne d) Výsledky místního šetření včetně zhotovení skic a poznámek a informace poskytnuté objednatelem a obyvateli domu č.p e) Informace získané z realitního trhu. f) Fotodokumentace. g) Literatura : Metodika oceňování nemovitostí v ČS a.s.. Teorie oceňování nemovitostí - Prof. A. Bradáč, Cerm Brno. Oceňování nemovitostí na tržních principech - Z. Zazvonil, Ceduk, Praha.

5 5 5. Vlastnické a evidenční údaje - jednotky: Byt.j. č. 1357/22 - v budově č.p. 1356, 1357, Beroun, okres Beroun - pozemky stavební a obytná budova: St.p.č zast. plocha a nádvoří, byt. dům č.p. 1357, o výměře m 2 St.p.č zast. plocha a nádvoří, byt. dům č.p. 1358, o výměře m 2 - v k.ú. Beroun, obec Beroun, jsou vedeny u KP Beroun na LV č a Vlastníkem bytu a spoluvlastníkem budovy je : Bálková Jana, Košťálkova 1357/13, Beroun 1, r.č /029 Spoluvlastnický podíl jednotky = 62/ Dokumentace a skutečnost Situační umístění obytné budovy č.p a 1357 souhlasí se zakreslením v katastrální mapě. Dokumentace skutečného stavu domu č.p a 1357 nebyla předložena k dispozici. Budova byla postavena v rámci výstavby sídliště na plzeňském předměstí v 60. letech 20. století, cca v roce Stáří původního objektu ke dni ocenění je 44 roků. Jedná se o typový panelový vícebytový obytný objekt s plochou střechou. Během užívání byla prováděna běžná nepravidelná stavební údržba. V roce 2009 zateplení štítů fasády s novým nástřikem, plastová okna, oprava společných prostor. 7. Celkový popis nemovitosti Obytná budova č.p. 1356, 1357 je samostatně stojící, podsklepená, s 8 NP, s plochou střechou. Svislé konstrukce jsou montované panelové. Budova sestává ze dvou řadových sekcí se samostatnými vstupy a č.p. V domě je dle KN celkem vymezeno 2 x 32 = 64 bytových jednotek a žádné nebytové prostory. Čtyři byty na podlaží v sekci. Hodnocený byt č. 1357/22 velikosti je situován v 6. NP domu č.p Užitná plocha bytu je 62 m 2 plus sklepní kóje. Jedná se o byt v osobním vlastnictví. Ke dni ocenění je jednotka běžně užívána, není pronajata. 8. Obsah posudku Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky Byt b) Byt 1) Byt č. 1357/22 c) Ocenění porovnávací metodou

6 6 B. Posudek Popis a umístění objektů, výměry, hodnocení a ocenění Popisy objektů Byt a) Byt 1) Byt č. 1357/22 Popis společných konstrukcí budovy : Základy tvoří betonové pasy s izolacemi. Svislé konstrukce jsou montované z betonových celostěnových dílců. Stropy montované betonové panelové s rovným podhledem. Střecha je plochá, dvouplášťová. Krytina je z živičných pásů, vícevrstvá. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Fasáda s barevným nástřikem, zateplení štítů. Schody společné betonové typové se zábradlím. Elektroinstalace světelná i motorová. Bleskosvod s uzemněním. Vnitřní vodovod studené i teplé vody. Vnitřní kanalizace od všech zařizovacích předmětů do veřejného řadu. Vnitřní plynovod zemního plynu. Výtah osobní. Popis konstrukcí a vybavení jednotky : Vnitřní povrchy tvoří omítky vápenné štukové, malby. Vnitřní obklady keramické v kuchyni a koupelně. Dveře typové, náplňové, plné i prosklené, kovové zárubně. Okna plastová, izol. dvojskla. Podlahy PVC. Vytápění ústřední teplovodní, dálkový přívod, radiátory. Ohřev TUV s dálkovým přívodem. Vybavení kuchyně plynový sporák, linka. Vnitřní hygienické vybavení - vana, umyvadlo, WC splachovací. Ostatní - rozvod TV, odvětrání, dom. telefon, zvonek. Soupis místností bytu : kuchyně, 3 pokoje, předsíň, koupelna,wc, balkon, sklepní kóje Vybavení náležející k bytu : vana, umyvadlo, WC, topná tělesa, vodoměry, listovní schránka, domácí zvonek a el. vrátný Technický stav : odpovídá stáří a průměrné stavební údržbě. Prvky dlouhodobé životnosti jsou zachovalé. Zjištěné závady : nebyly zjištěny zásadní závady. Stáří bytu ke dni ocenění : 44 roků. Celková předpokládaná životnost : 100 roků.

7 7 Ocenění Pozemek a) Pozemky a.1) Porovnávací hodnota a.1.1) Pozemky Popis porovnávacích pozemků: Porovnávací pozemky byly převzaty z databáze cen pozemků a z realitních internetových stránek a seznamreality.cz. Pro lokalitu obce Beroun bylo nalezeno ke dni ocenění 19 nabídek k prodeji stavebních pozemků určených pro výstavbu objektů pro bydlení, s nabídkovými cenami od cca 1.495,-- (Beroun, Na Homolce, navazuje na novou zástavbu RD, dle ÚP k zastavění RD, sítě na okraji pozemku, nutno zavést) až do 2.600,-- Kč/m 2 (nová etapa zástavby RD na pomezí Berouna a Králova Dvora, IS vč. komunikací, pěkná poloha, dopravní dostupnost, komplexní řešení celého areálu). Nižší ceny u pozemků v okrajových nových lokalitách s neúplným zainvestování inž. sítěmi, vyšší ceny u zainvestovaných pozemků s přístup. komunikacemi blíže k centru města, či v lukrativních lokalitách. Většina hodnocených pozemků má v dosahu napojení na některé inženýrské sítě a jsou přístupné z místních komunikací. Inzerované - nabídkové ceny jsou upraveny koeficientem zdroje informace o prodejnosti pozemků, ve výši 0,80 až 0,90 (nejedná se o prodejní ceny). Hodnocený stavební pozemek má celkovou výměru 826 m 2 (zast. plochy s domy č.p a 1357), IS - voda, el., plyn, kanalizace, dálkové vytápění, zpevněné komunikace, možnost parkování u domu, bez omezení vlastnického práva, situování v okrajové části zastavěného území obce, sídlištní zástavba, Plzeňské předměstí. Občanská vybavenost v místě. Spoluvlastnický podíl bytu ke stav. pozemku činí 62/3592. Ve výpočtu je použita průměrná jednotková cena z vybraných porovnávacích cen pozemků. Porovnávací pozemky: Beroun - Na Homolce, stavební pozemek 1525 m 2, v žádané lokalitě města Berouna, nezasíťovaný (sítě na okraji pozemku), svažitý a navazuje na zástavbu RD. Dle vyjádření stavebního odboru města Berouna je určen ke stavbě RD - maximálně 2 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 1 525,00 m 2 Jednotková cena: 1 495, Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 1 345,50 Kč/m 2 Váha: 1,00 Beroun - stavební pozemek 891 m 2, nová etapa bydlení v atraktivní lokalitě na rozhraní Berouna a Králova Dvora. Luxusní lokalita na okraji lesa, vysoko nad oběma městy s nádherným výhledem na Koněprusy. Výstavba 29 řadových domů, 4 dvojdomy a 39 stavebních parcel. Lokalita v dosahu veškeré občanské vybavenosti. Napojení na MHD,

8 8 linkové spojení do Prahy, exit č.18 dálnice D5 vzdálen 1,2km, supermarkety a čerpací stanice vzdáleny do 500m. IS kompletní v místě. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 891,00 m 2 Jednotková cena: 2 350, Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 2 115, Kč/m 2 Váha: 1,00 Beroun - stavební pozemek 969 m 2, v nové zástavbě RD. Pozemek je částečně oplocený v mírném jižním svahu s krásným výhledem do okolí. Přístupová komunikace je zpevněná.z IS je k dispozici voda,kanalizace a elektřina přímo na pozemku. Občanská vybavenost v dosahu. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 969,00 m 2 Jednotková cena: 1 991,74 Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 1 792,57 Kč/m 2 Váha: 1,00 Minimální jednotková cena: 1 345,50 Kč/m 2 Průměrná jednotková cena: 1 751,02 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 2 115, Kč/m 2 Stanovená jednotková cena (SJC): 1 750, Kč/m 2 Oceňované pozemky: Název p.č. Výměra Zastavěná plocha, dům ,00 m 2 č.p.1357 Zastavěná plocha, dům ,00 m 2 č.p.1356 Výměra celkem (V): 826,00 m 2 Cena pozemků (V SJC): 826,00 m , Kč/m 2 = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 62 / Cena po úpravě: = ,17 Kč Pozemky zjištěná cena: ,17 Kč

9 9 Byt b) Byt b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 460/2009 Sb. b.1.1) Byt č. 1357/22 13 Zatřídění pro potřeby ocenění Byt v budově Budova: J 1. domy vícebytové (typové, tří a vícebytové) Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných Polohový koeficient: 1,050 Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové Kód standardní klasifikace produkce: domy vícebytové typové Koeficient změny ceny stavby: 2,162 Podlahové plochy bytu: Název Koef. Plocha Byt č. 1357/22 1,00 62,00 m 2 Sklepní kóje 0,10 + 1,50 m 2 Podlahové plochy bytu celkem: = 63,50 m 2 Celková započítaná podlahová plocha: = 62,15 m 2 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací beton. pasy izolované 5,40 % Standardní 2. Svislé konstrukce Montované z ŽB stěnových panelů 18,20 % Standardní 3. Stropy betonové, panelové s rovným podhledem 8,40 % Standardní 4. Krov, střecha plochá střecha 4,90 % Standardní 5. Krytiny střech živičné pásy vícevrstvé 2,30 % Standardní 6. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů vápenné štukové, nátěry, malby 5,70 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů nástřik, probarvená stěrka, se 2,90 % Nadstandardní zateplením štítů 9. Vnitřní obklady keramické keramické v koupelně, kuchyni 1,30 % Standardní 10. Schody betonové se zábradlím 2,90 % Standardní 11. Dveře typové voštinové hladké, plné i prosklené, ocel. 3,30 % Standardní zárubně 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna plastová bílá, izol. dvojskla 5,30 % Nadstandardní 14. Povrchy podlah PVC, parkety 3,00 % Standardní 15. Vytápění dálkové teplovodní, radiátory 4,80 % Standardní 16. Elektroinstalace světelná i motorová 5,10 % Standardní 17. Bleskosvod s uzemněním 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod studené i teplé vody 3,20 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace od všech hyg. zařízení do veřejného řadu 3,10 % Standardní 20. Vnitřní plynovod zemní plyn 0,40 % Standardní 21. Ohřev vody dálkový přívod z výměníku 2,20 % Standardní

10 10 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 22. Vybavení kuchyní plynový sporák, linka 1,90 % Standardní 23. Vnitřní hygienické vybavení vana, umyvadlo, wc 3,90 % Standardní splachovací 24. Výtahy osobní 1,30 % Standardní 25. Ostatní rozvod TV antény, slaboproud, telefon, odvětrání, 5,70 % Standardní zvonek, sklep 26. Instalační prefabrikovaná jádra instalační šachty 3,70 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 8. Úprava vnějších povrchů 0,54 2,90 % + 0, Okna 0,54 5,30 % + 0,0286 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 1,0443 Ocenění: Základní jednotková cena: 8 020, Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 : 1,0443 Polohový koeficient K 5 : 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1620 Koeficient prodejnosti K p : 1,0000 Základní jednotková cena upravená: = ,21 Kč Základní cena upravená: 62,15 m ,21 Kč = ,45 Kč Základní cena bytu: = ,45 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 44 roků Předpokládaná další životnost: 56 roků Opotřebení: / ( ) = 44,000 % Odpočet opotřebení: ,45 Kč 44,000 % ,48 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,97 Kč Byt č. 1357/22 zjištěná cena: ,97 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Pro porovnání byly vybrány nemovitosti nacházející se v nejbližším okolí od hodnocené nemovitosti, tedy přímo v obci Beroun. Porovnávací nemovitosti jsou nabízeny k prodeji na realitním serveru reality.cz v současné době. Bylo nalezeno celkem 58 nabídek k prodeji bytů velikosti 50 až 100 m 2 v osobním vlastnictví. Nabídkové ceny od ,-- Kč (Nový byt 2+1, 50 m 2, zvýšený suterén, OV, zděný dům, IS v místě, včetně zařízené kuchyně) až do ,-- Kč (Nový byt 3+KK, 100 m 2, osobní vlastnictví, cihlový dům, Rezidence Golf Beroun, Na Veselce, uzavřený areál, se sklepem a gar. stáním ).

11 11 Nabídkové ceny nemovitostí na realitním trhu je mnohdy třeba brát s rezervou. Některé nemovitosti se sice zobchodují za nabídkové ceny, ale většina skutečně realizovaných prodejních cen nemovitostí je o 10 až 25 % nižší než nabídková cena. Parametry srovnávacích nemovitostí jsou porovnány s hodnocenou nemovitostí a upraveny níže uvedenými koeficienty. Hodnocená nemovitost - byt v osobním vlastnictví, samostatný byt 3 + 1, má obytnou plochu 62,0 m 2 + sklepní kóje, standardní vybavení, hyg. zařízení, dálkový přívod ÚT, klidné situování, pozemky rovinné, udržované, IS voda, el., kanalizace, plyn, dálkové vytápění. Dům po zateplení štítů s novými plastovými okny, nové stoupačky, opravená střecha a společné prostory. Celkově dobrý technický stav. Ve výpočtu porovnávací ceny je použita vypočtená průměrná jednotková cena porovnatelných nemovitostí. Seznam porovnávaných objektů: Beroun - Košťálkova ul., Byt 3 + 1, 78 m 2, světlý byt, okraj Berouna směr Králův Dvůr. Byt se nachází v 6. patře panelového 12. podlažního domu se 2 výtahy, orientace oken na východ a západ. V OP je dřevěná podlaha, dále PVC a koberce. V chodbě původní vest. skříň, kuchyň s jídelnou, prostorná lodžie s východní orientací. V domě jsou nová plastová okna, fasáda, zateplení, rozvody vody, odečty topení. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 78,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,80 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): , Kč Váha (V): 1,0 Beroun byt 2 + 1, 56 m 2, balkon, po rekonstrukci, panelový dům 8 NP a 1 PP, byt 7. NP. V bytě jsou nová pl. okna, um. jádro s keramickým obkladem, kuch. linka, plovoucí podlahy, dlažba. K bytu náleží sklep na patře. Veškerá občanská vybavenost v dosahu. Výborná dopravní dostupnost do Prahy. Volný. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 56,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,85 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): ,14 Kč Váha (V): 1,0

12 12 Beroun - byt 3 + 1, 68 m 2, s lodžií, nedaleko centra Berouna, 2. patro/5, s výtahem. K bytu náleží komora na patře a sklepní kóje. Lodžie s výhledem do zeleně. Nová plastová okna, původní udržované jádro. Byt je ihned volný k nastěhování. Veškerá občanská vybavenost v místě, výborná dopravní dostupnost. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 68,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,70 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): ,59 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) (K místa K časový K vybav. K pozemek K zdroj info K prodejnost ) Minimální jednotková cena za m 2 už. plochy: Průměrná jednotková cena za m 2 už. plochy ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 už. plochy: , Kč ,58 Kč ,59 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 už. plochy: , Kč Množství: 62,00 m 2 už. plochy Porovnávací hodnota: = , Kč

13 13 C. Rekapitulace Obvyklá cena byla stanovena na základě výpočtu výše uvedených hodnot - věcné hodnoty a porovnávací hodnoty nemovitosti. Výnosová hodnota nebyla stanovena, neboť nemovitost není pronajata. Na omezení vlastnických práv není při ocenění brán zřetel. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním a propočtům je výsledná obvyklá - obecná cena stanovena ve výši porovnávací hodnoty nemovitosti, neboť tato hodnota se nejobjektivněji blíží obvyklé ceně. Příslušenství bytů a nebytových prostorů Cena pozemků podle porovnávací metody ,17 Kč Byty a nebytové prostory Věcná hodnota bytů podle vyhlášky Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč Obvyklá cena nemovitosti bytu č. 1357/22 s příslušenstvím, k.ú. a obec Beroun podle odborného odhadu ke dni ocenění činí , Kč Cena slovy: jedenmiliončtyřistadvacetšesttisíc Kč V Úvalech dne Ing. Ivan Rut Atlasová Úvaly V Úvalech dne Přílohy: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Kopie katastrální mapy 3. Situační mapa

2 Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd Dostupnost: M

2 Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd Dostupnost: M Znalecký posudek číslo 1994-08/2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Pozemky st.p.č. 97/14, p.č. 281/25, 281/29 a 396/8, Zvoleněves, okr. Kladno Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský,

Více

Znalecký posudek číslo 1955-41/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Pozemek p.p.č. 115/121 a p.č. 115/151 orná půda Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský, obec: Tmaň, 267 21 Katastrální

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 368/5 Adresa nemovitosti: Polní 368, 354 91 Lázně Kynžvart Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Lázně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ číslo 3372-76/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2307/7 v Anglické ulici v Kladně. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Kladno, k.ú. Kročehlavy Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2606/20 Adresa nemovitosti: Červeného kříže 2606, 47001 Česká Lípa Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování :

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1903/188/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1277/51, včetně podílu na spol. částech č.p. 1277 a na poz. p.č. st. 3519 Adresa nemovitosti: Zálužanská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5953-88/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách Adresa nemovitosti: Polská

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1932/027/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2856/47 s podílem na č.p. 2856/47 a na pozemku p.č. st. 5750/4 Adresa nemovitosti: Komenského 2856,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0509-198/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 587/22 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Štětí, k.ú. Štětí I Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-8/2012 o ceně bytové jednotky č. 551/9 v domě č.p. 550 a č.p. 551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, katastrální území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/1 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 3897/9 Adresa nemovitosti: Beethovenova 3897 / 17, 430 01 Chomutov Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec

Více

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Znalecký posudek číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č.

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č. NEMOVITOST: Znalecký posudek číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Adresa nemovitosti: 783 72 Velký Týnec 119 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Olomouc, kú

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 643 Adresa nemovitosti: Na Průhoně 643, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 609/1 Adresa nemovitosti: Ještědská 609, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Katastrální údaje :

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 NEMOVITOST: bytová jednotka, bytová jednotka Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vinohrady Adresa nemovitosti: Švédská 1145/7,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 52/1 Adresa nemovitosti: Střednice 18, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek číslo 1980-66/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Stavba rodinného domu č.p. 8, k.ú. Netřeba, obec Úžice, okres Mělník Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský, obec:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje :

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 117/55/2010 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 8 Máchova 129, Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0489-178/2013 NEMOVITOST: Podíl ½ z celku garáže na pozemku parc.č. 1823/3 včetně pozemku Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1946-32/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Stavba pro individuální rekreaci - zahrádkářská chata Adresa nemovitosti: kraj: Středočeský, obec: Kladno, 272 03

Více

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A 1 Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A Nemovitost: Administrativně provozní objekt čp. 1079, ul. Duchcovská, k.ú. a obec Teplice, na pozemku ppč. 3438 Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

088EX 2811/12-43 Znalecký posudek č. 3810/50/15 Š

088EX 2811/12-43 Znalecký posudek č. 3810/50/15 Š 088EX 2811/12-43 Znalecký posudek č. 3810/50/15 Š O ceně bytové jednotky č. 762/617, s podílem na společných prostorách, pozemku parc.č. 232/16 a věcných břemen ul. Bryksova č.p.762/44 v k.ú Černý Most,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3645-468/2013 O ceně bytové jednotky č.764/6 v Praze, Prosek, Kytlická č.p.764, včetně příslušenství a podílu o velikosti 745/42318 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.5706

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 2129-08/2014

Znalecký posudek č. 2129-08/2014 Znalecký posudek č. 2129-08/2014 O obvyklé ceně nemovitosti: spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 (SJM) a podíl id. 1/3 domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky st.p.č.48/2, p.č. 449/1 a 449/2, dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3318-141/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3318-141/2013 O ceně bytové jednotky č.892/15 v Brně Bystrci, Štouračova č.p.892/22, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5521/371488 na společných částech domu a pozemcích p.č.5973/1,

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 361/09

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 361/09 Znalecký posudek o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2036/21 s příslušenstvím v budově č.p. 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041 na pozemku - stavební parcele parc. č. 3905/1, 3905/2, 3906/1, 3906/2, 3907/1,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2798/7/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2629/93 Adresa nemovitosti: Pavlovova 2629, Ostrava - Zábřeh Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

2 STAV POSUZOVANÉ stavba dokončena v r. změna stavby rekonstrukce v r. NEMOVITOSTI: Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neud

2 STAV POSUZOVANÉ stavba dokončena v r. změna stavby rekonstrukce v r. NEMOVITOSTI: Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neud Znalecký posudek číslo 1954-40/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Byt č. 61/3 s příslušenstvím Adresa nemovitosti: kraj: Karlovarský, okres: Sokolov, obec: Habartov, Okružní 61, 35709

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 3415 Adresa nemovitosti: Strážnická 3415, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Z N A L E C K 7 P O S U D E K

Z N A L E C K 7 P O S U D E K Z N A L E C K 7 P O S U D E K číslo 2794/3/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1226/7 Adresa nemovitosti: Antonína Sovy 1226, Opava - Kateřinky Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š 088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š O ceně bytové jednotky č. 6/3 ul. Starokošířská č.p.6, parc.č. 1316 v k.ú Košíře, obec Praha 5 Postup při zpracování posudku : Povinný Rao spol. s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3528-351/2013 O ceně bytové jednotky č.860/77 v Praze Ruzyni, Ciolkovského 860/12, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4152/412089 na společných částech domu a pozemku p.č.1739/25

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1487-73/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1487-73/2014 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 745/9 situované v bytovém domě č.p. 745 na pozemku parc.č. 1989/4, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6597-302/2015 NEMOVITÁ VĚC: Nebytové jednotky č. 2855/725 a 2855/726 s příslušenstvím a příslušným podílem na společných částech bytového domu čp. 2855 a na pozemcích

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 220 Adresa nemovitosti: Habartice 220, 463 73 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0784-220/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1002/13 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Ostrov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2988/2008 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1246/1 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/573 Adresa nemovitosti: N.Frýda 1246/2, 370 05 České Budějovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3171 NEMOVITOST: Ostatní - rozšířenébudova č.p. 32 a 33 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Teplá, k.ú. Služetín u Poutnova Adresa nemovitosti: Služetín

Více