Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova 1357, Katastrální údaje: 0202 okres Beroun, obec Beroun, k.ú. Beroun, LV 7502 VLASTNÍK: Bálková Jana, Košťálkova 1357/13, Beroun 1, r.č /029 ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení OBJEDNATEL OCENĚNÍ: Adresa objednatele: IČ DIČ ZHOTOVITEL OCENĚNÍ: Adresa zhotovitele: IČ telefon Fax Ing. Ivan Rut Úvaly u Prahy, Atlasová 1462, DIČ CZ Datum místního šetření: Počet stran: Exekutorský úřad Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor; Objednávka č. 137Ex 2373/10-30 ze dne Brno, Veveří 125, telefon Počet příloh: 3 Fax Datum zpracování : Počet vyhotovení: Vyhotovení číslo:

2 2 STAV POSUZOVANÉ stavba dokončena v r. změna stavby rekonstrukce NEMOVITOSTI: 1966 Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neudržovaná Počet podlaží celkem: 9 / 0 z toho podzemní: 1 z toho nadzemní: 8 Počet bytů: 64 Bytová jednotka Dům Č. bytu Typ PP bytu Balkon Terasa Sklad Garáž Zahrada Celková plocha Obecná cena jednotky m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Kč/m /22 3+1/L 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62, Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část.obsazen volný objekt Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev. příjezd Dostupnost: MHD železnice autobus dálnice/i. tř. silnice II./III. tř. Negat vlivy: dál./i.tř. železn. tr. podnik/trafo letiště zápl. oblast jiné Požadavky objednatele Zjistit současnou hodnotu - obecnou cenu - nemovitosti - bytu. Rizika nemovitosti: K nemovitosti - bytu - se vážou omezení vlastnického práva dle části C listu vlastnictví: zástavní právo smluvní, nařízení exekuce a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Další jiná omezení nebo věcná břemena nezjištěna. PRODEJNOST NEMOVITOSTI: velmi dobrá průměrná obtížná do 6 měsíců od 6 12 měs. nad 1 rok SOUHRN OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota / nákladová Cena podle cen. předpisuč. Sb. Obecná cena z toho hodnota pozemku Budoucí stav Komentář ke stanovení hodnoty posuzované nemovitosti: Samostatný byt 3 + 1, 62 m 2, 6. NP, sklep, balkon. Typový panelový obytný dům, standardně vybavený. Budova má dvě sekce, 8 NP a 1 PP, obytná zóna na západním okraji obce, Plzeňské předměstí. Solidní nemovitost. V roce 2009 provedeno zateplení štítů, plastová okna, oprava společných prostor. Na omezení vlastnických práv není při ocenění brán zřetel. Obvyklá cena byla stanovena na základě výpočtu věcné hodnoty a porovnávací hodnoty nemovitosti. Výnosově nebyla nemovitost hodnocena - není pronajata. V Úvalech dne Ing. Ivan Rut Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem ocenění je nemovitost - byt.č. 1357/22, velikost 3 + 1, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 62/3592 na společných částech budovy č.p a 1357 a stavebním pozemku st.p.č zast. plocha a nádvoří, o výměře 376 m 2 a st.p.č zast. plocha a nádvoří, o výměře 450 m 2, ulice Košťálkova, k.ú. Beroun, obec Beroun, okres Beroun - jsou vedeny u KÚ pro Středočeský kraj, KP Beroun na listech vlastnictví LV č (byt), LV č ( byt. dům a pozemky). Pro stanovení obecné ceny nemovitosti jsou vypočteny následující pomocné hodnoty - Věcná hodnota nemovitosti + pozemky porovnávacím způsobem - Srovnávací hodnota nemovitosti 2. Informace o nemovitosti Nemovitost - byt. j. č. 1357/22 velikosti 3 + 1, je situována v 6. NP obytné budovy č.p. 1356, Jedná se o samostatný byt, zbudovaný cca v roce Jedná se o bytovou jednotku podle zák. č. 72/94 Sb. Během užívání byla prováděna běžná stavební údržba. V 90. letech oprava střechy, nové stoupačky. V roce 2009 zateplení štítů fasády a nový nástřik, plastová okna, oprava společných prostor aj. Budova je tvořena dvěma panelovými montovanými typovými řadovými sekcemi se samostatnými vstupy a č.p.1356 a V budově je ke dni ocenění vymezeno celkem 2 x 32 = 64 bytových jednotek a žádné nebytové prostory. Budova se nachází na západním okraji zastavěného území města, v ulici Košťálkově, k.ú. a obec Beroun, na terénně upraveném rovinném pozemku, v sídlištní lokalitě zástavby obytných domů, Plzeňské předměstí, západně od centra města. Přístup k lokalitě je zajištěn po zpevněné vnitroblokové komunikaci od veřejné obecní komunikace. Vzhledem k účelu užití je nemovitost vhodně umístěna s rychlým dosahem centra města a dálnice D5. Ke dni ocenění je nemovitost - byt - běžně užíván a není pronajatý. Asi 300 m jižním směrem probíhá dálnice D5 Plzeňská. Pozemky - st.p.č zastavěná plocha a nádvoří, s domem č.p. 1357, o výměře 376 m 2. st.p.č zastavěná plocha a nádvoří, s domem č.p. 1356, o výměře 450 m 2. Spoluvlastnický podíl jednotky 62/3592. Pozemek pravidelného tvaru zastavěný obytným domem č.p a 1357 a malými předzahrádkami. Pozemky jsou rovinné, terénně upravené, přístupné ze zpevněné vnitroblokové obecní komunikace, od ul. Košťálkovi. V místě je napojení na veřejný rozvod el. energie, vody, kanalizace, plynu, dálkové vytápění.

4 4 Klidná obytná lokalita v západním okraji města, západně od centra, zastavěné území, město Beroun. Pro obec není zpracována cenová mapy pozemků. Obec - Obec Beroun má podle Lexikonu obcí ČR 2010 cca obyvatel a má statut okresního města. Obec se rozkládá asi 20 km na JZ od hlavního města Prahy u dálnice D5 nad řekou Berounkou. V místě komplexní občanská vybavenost a infrastruktura. Inženýrské sítě - vodovod, el., kanalizace, plynovod, telefon, dálkový rozvod tepla. Doprava : MHD, železnice, okresní silnice, dálnice D5. Dostupnost centra města cca 5 minut autem, Praha 10 minut. Nabídka pracovních možnost v místě. Příznivé životní prostředí, rekreační oblast povodí Berounky, Karlštejnsko, Křivoklátsko, Český Kras atd. Ekologické zatížení - Ekologicky závadné okolí budovy není. Stavby s přímým negativním vlivem na budovu v okolí nejsou. 300 m jižně probíhá frekventovaná plzeňská dálnice D5. Radonové riziko - z předložených podkladů a dostupných informací nebylo možné zjistit. Územní plán - nemovitost je situována v okrajové části obce v zóně bydlení. Ochranná pásma - v místě nebyla zjištěna. Přírodní katastrofy - V podmínkách ČR a této lokality lze uvažovat zejména s možností silného větru, krupobití, sněhu, úderu blesku. Výhled do 10 let - Nepředpokládá se žádná změna v okolní zástavbě. Objekt bude využíván pro trvalé bydlení. Omezení vlastnického práva - Dle části C listu vlastnictví - zástavní právo, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Jiná omezení nezjištěna ani objednatelem doložena. Při ocenění nemovitosti není na uvedená omezení brán zřetel. 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti znalce a asistenta znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku a) Výpis z katastru nemovitostí KP Beroun LV č ze dne a informace z KN. b) Kopie kat. mapy k.ú. Beroun, ze dne c) Usnesení Exekutorského úřadu Brno - venkov, Veveří 125, Brno, soudního exekutora JUDr. Petra Kociána č.j. 137Ex 2373/10-30 ze dne d) Výsledky místního šetření včetně zhotovení skic a poznámek a informace poskytnuté objednatelem a obyvateli domu č.p e) Informace získané z realitního trhu. f) Fotodokumentace. g) Literatura : Metodika oceňování nemovitostí v ČS a.s.. Teorie oceňování nemovitostí - Prof. A. Bradáč, Cerm Brno. Oceňování nemovitostí na tržních principech - Z. Zazvonil, Ceduk, Praha.

5 5 5. Vlastnické a evidenční údaje - jednotky: Byt.j. č. 1357/22 - v budově č.p. 1356, 1357, Beroun, okres Beroun - pozemky stavební a obytná budova: St.p.č zast. plocha a nádvoří, byt. dům č.p. 1357, o výměře m 2 St.p.č zast. plocha a nádvoří, byt. dům č.p. 1358, o výměře m 2 - v k.ú. Beroun, obec Beroun, jsou vedeny u KP Beroun na LV č a Vlastníkem bytu a spoluvlastníkem budovy je : Bálková Jana, Košťálkova 1357/13, Beroun 1, r.č /029 Spoluvlastnický podíl jednotky = 62/ Dokumentace a skutečnost Situační umístění obytné budovy č.p a 1357 souhlasí se zakreslením v katastrální mapě. Dokumentace skutečného stavu domu č.p a 1357 nebyla předložena k dispozici. Budova byla postavena v rámci výstavby sídliště na plzeňském předměstí v 60. letech 20. století, cca v roce Stáří původního objektu ke dni ocenění je 44 roků. Jedná se o typový panelový vícebytový obytný objekt s plochou střechou. Během užívání byla prováděna běžná nepravidelná stavební údržba. V roce 2009 zateplení štítů fasády s novým nástřikem, plastová okna, oprava společných prostor. 7. Celkový popis nemovitosti Obytná budova č.p. 1356, 1357 je samostatně stojící, podsklepená, s 8 NP, s plochou střechou. Svislé konstrukce jsou montované panelové. Budova sestává ze dvou řadových sekcí se samostatnými vstupy a č.p. V domě je dle KN celkem vymezeno 2 x 32 = 64 bytových jednotek a žádné nebytové prostory. Čtyři byty na podlaží v sekci. Hodnocený byt č. 1357/22 velikosti je situován v 6. NP domu č.p Užitná plocha bytu je 62 m 2 plus sklepní kóje. Jedná se o byt v osobním vlastnictví. Ke dni ocenění je jednotka běžně užívána, není pronajata. 8. Obsah posudku Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky Byt b) Byt 1) Byt č. 1357/22 c) Ocenění porovnávací metodou

6 6 B. Posudek Popis a umístění objektů, výměry, hodnocení a ocenění Popisy objektů Byt a) Byt 1) Byt č. 1357/22 Popis společných konstrukcí budovy : Základy tvoří betonové pasy s izolacemi. Svislé konstrukce jsou montované z betonových celostěnových dílců. Stropy montované betonové panelové s rovným podhledem. Střecha je plochá, dvouplášťová. Krytina je z živičných pásů, vícevrstvá. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Fasáda s barevným nástřikem, zateplení štítů. Schody společné betonové typové se zábradlím. Elektroinstalace světelná i motorová. Bleskosvod s uzemněním. Vnitřní vodovod studené i teplé vody. Vnitřní kanalizace od všech zařizovacích předmětů do veřejného řadu. Vnitřní plynovod zemního plynu. Výtah osobní. Popis konstrukcí a vybavení jednotky : Vnitřní povrchy tvoří omítky vápenné štukové, malby. Vnitřní obklady keramické v kuchyni a koupelně. Dveře typové, náplňové, plné i prosklené, kovové zárubně. Okna plastová, izol. dvojskla. Podlahy PVC. Vytápění ústřední teplovodní, dálkový přívod, radiátory. Ohřev TUV s dálkovým přívodem. Vybavení kuchyně plynový sporák, linka. Vnitřní hygienické vybavení - vana, umyvadlo, WC splachovací. Ostatní - rozvod TV, odvětrání, dom. telefon, zvonek. Soupis místností bytu : kuchyně, 3 pokoje, předsíň, koupelna,wc, balkon, sklepní kóje Vybavení náležející k bytu : vana, umyvadlo, WC, topná tělesa, vodoměry, listovní schránka, domácí zvonek a el. vrátný Technický stav : odpovídá stáří a průměrné stavební údržbě. Prvky dlouhodobé životnosti jsou zachovalé. Zjištěné závady : nebyly zjištěny zásadní závady. Stáří bytu ke dni ocenění : 44 roků. Celková předpokládaná životnost : 100 roků.

7 7 Ocenění Pozemek a) Pozemky a.1) Porovnávací hodnota a.1.1) Pozemky Popis porovnávacích pozemků: Porovnávací pozemky byly převzaty z databáze cen pozemků a z realitních internetových stránek a seznamreality.cz. Pro lokalitu obce Beroun bylo nalezeno ke dni ocenění 19 nabídek k prodeji stavebních pozemků určených pro výstavbu objektů pro bydlení, s nabídkovými cenami od cca 1.495,-- (Beroun, Na Homolce, navazuje na novou zástavbu RD, dle ÚP k zastavění RD, sítě na okraji pozemku, nutno zavést) až do 2.600,-- Kč/m 2 (nová etapa zástavby RD na pomezí Berouna a Králova Dvora, IS vč. komunikací, pěkná poloha, dopravní dostupnost, komplexní řešení celého areálu). Nižší ceny u pozemků v okrajových nových lokalitách s neúplným zainvestování inž. sítěmi, vyšší ceny u zainvestovaných pozemků s přístup. komunikacemi blíže k centru města, či v lukrativních lokalitách. Většina hodnocených pozemků má v dosahu napojení na některé inženýrské sítě a jsou přístupné z místních komunikací. Inzerované - nabídkové ceny jsou upraveny koeficientem zdroje informace o prodejnosti pozemků, ve výši 0,80 až 0,90 (nejedná se o prodejní ceny). Hodnocený stavební pozemek má celkovou výměru 826 m 2 (zast. plochy s domy č.p a 1357), IS - voda, el., plyn, kanalizace, dálkové vytápění, zpevněné komunikace, možnost parkování u domu, bez omezení vlastnického práva, situování v okrajové části zastavěného území obce, sídlištní zástavba, Plzeňské předměstí. Občanská vybavenost v místě. Spoluvlastnický podíl bytu ke stav. pozemku činí 62/3592. Ve výpočtu je použita průměrná jednotková cena z vybraných porovnávacích cen pozemků. Porovnávací pozemky: Beroun - Na Homolce, stavební pozemek 1525 m 2, v žádané lokalitě města Berouna, nezasíťovaný (sítě na okraji pozemku), svažitý a navazuje na zástavbu RD. Dle vyjádření stavebního odboru města Berouna je určen ke stavbě RD - maximálně 2 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 1 525,00 m 2 Jednotková cena: 1 495, Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 1 345,50 Kč/m 2 Váha: 1,00 Beroun - stavební pozemek 891 m 2, nová etapa bydlení v atraktivní lokalitě na rozhraní Berouna a Králova Dvora. Luxusní lokalita na okraji lesa, vysoko nad oběma městy s nádherným výhledem na Koněprusy. Výstavba 29 řadových domů, 4 dvojdomy a 39 stavebních parcel. Lokalita v dosahu veškeré občanské vybavenosti. Napojení na MHD,

8 8 linkové spojení do Prahy, exit č.18 dálnice D5 vzdálen 1,2km, supermarkety a čerpací stanice vzdáleny do 500m. IS kompletní v místě. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 891,00 m 2 Jednotková cena: 2 350, Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 2 115, Kč/m 2 Váha: 1,00 Beroun - stavební pozemek 969 m 2, v nové zástavbě RD. Pozemek je částečně oplocený v mírném jižním svahu s krásným výhledem do okolí. Přístupová komunikace je zpevněná.z IS je k dispozici voda,kanalizace a elektřina přímo na pozemku. Občanská vybavenost v dosahu. Nabídková cena. Nabídková cena: , Kč Výměra: 969,00 m 2 Jednotková cena: 1 991,74 Kč/m 2 Koeficient prodejnosti K p : 0,900 Upravená jednotková cena: 1 792,57 Kč/m 2 Váha: 1,00 Minimální jednotková cena: 1 345,50 Kč/m 2 Průměrná jednotková cena: 1 751,02 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 2 115, Kč/m 2 Stanovená jednotková cena (SJC): 1 750, Kč/m 2 Oceňované pozemky: Název p.č. Výměra Zastavěná plocha, dům ,00 m 2 č.p.1357 Zastavěná plocha, dům ,00 m 2 č.p.1356 Výměra celkem (V): 826,00 m 2 Cena pozemků (V SJC): 826,00 m , Kč/m 2 = , Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 62 / Cena po úpravě: = ,17 Kč Pozemky zjištěná cena: ,17 Kč

9 9 Byt b) Byt b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 460/2009 Sb. b.1.1) Byt č. 1357/22 13 Zatřídění pro potřeby ocenění Byt v budově Budova: J 1. domy vícebytové (typové, tří a vícebytové) Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných Polohový koeficient: 1,050 Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové Kód standardní klasifikace produkce: domy vícebytové typové Koeficient změny ceny stavby: 2,162 Podlahové plochy bytu: Název Koef. Plocha Byt č. 1357/22 1,00 62,00 m 2 Sklepní kóje 0,10 + 1,50 m 2 Podlahové plochy bytu celkem: = 63,50 m 2 Celková započítaná podlahová plocha: = 62,15 m 2 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací beton. pasy izolované 5,40 % Standardní 2. Svislé konstrukce Montované z ŽB stěnových panelů 18,20 % Standardní 3. Stropy betonové, panelové s rovným podhledem 8,40 % Standardní 4. Krov, střecha plochá střecha 4,90 % Standardní 5. Krytiny střech živičné pásy vícevrstvé 2,30 % Standardní 6. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů vápenné štukové, nátěry, malby 5,70 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů nástřik, probarvená stěrka, se 2,90 % Nadstandardní zateplením štítů 9. Vnitřní obklady keramické keramické v koupelně, kuchyni 1,30 % Standardní 10. Schody betonové se zábradlím 2,90 % Standardní 11. Dveře typové voštinové hladké, plné i prosklené, ocel. 3,30 % Standardní zárubně 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna plastová bílá, izol. dvojskla 5,30 % Nadstandardní 14. Povrchy podlah PVC, parkety 3,00 % Standardní 15. Vytápění dálkové teplovodní, radiátory 4,80 % Standardní 16. Elektroinstalace světelná i motorová 5,10 % Standardní 17. Bleskosvod s uzemněním 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod studené i teplé vody 3,20 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace od všech hyg. zařízení do veřejného řadu 3,10 % Standardní 20. Vnitřní plynovod zemní plyn 0,40 % Standardní 21. Ohřev vody dálkový přívod z výměníku 2,20 % Standardní

10 10 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 22. Vybavení kuchyní plynový sporák, linka 1,90 % Standardní 23. Vnitřní hygienické vybavení vana, umyvadlo, wc 3,90 % Standardní splachovací 24. Výtahy osobní 1,30 % Standardní 25. Ostatní rozvod TV antény, slaboproud, telefon, odvětrání, 5,70 % Standardní zvonek, sklep 26. Instalační prefabrikovaná jádra instalační šachty 3,70 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 8. Úprava vnějších povrchů 0,54 2,90 % + 0, Okna 0,54 5,30 % + 0,0286 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 1,0443 Ocenění: Základní jednotková cena: 8 020, Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 : 1,0443 Polohový koeficient K 5 : 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1620 Koeficient prodejnosti K p : 1,0000 Základní jednotková cena upravená: = ,21 Kč Základní cena upravená: 62,15 m ,21 Kč = ,45 Kč Základní cena bytu: = ,45 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 44 roků Předpokládaná další životnost: 56 roků Opotřebení: / ( ) = 44,000 % Odpočet opotřebení: ,45 Kč 44,000 % ,48 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,97 Kč Byt č. 1357/22 zjištěná cena: ,97 Kč c) Ocenění porovnávací metodou Pro porovnání byly vybrány nemovitosti nacházející se v nejbližším okolí od hodnocené nemovitosti, tedy přímo v obci Beroun. Porovnávací nemovitosti jsou nabízeny k prodeji na realitním serveru reality.cz v současné době. Bylo nalezeno celkem 58 nabídek k prodeji bytů velikosti 50 až 100 m 2 v osobním vlastnictví. Nabídkové ceny od ,-- Kč (Nový byt 2+1, 50 m 2, zvýšený suterén, OV, zděný dům, IS v místě, včetně zařízené kuchyně) až do ,-- Kč (Nový byt 3+KK, 100 m 2, osobní vlastnictví, cihlový dům, Rezidence Golf Beroun, Na Veselce, uzavřený areál, se sklepem a gar. stáním ).

11 11 Nabídkové ceny nemovitostí na realitním trhu je mnohdy třeba brát s rezervou. Některé nemovitosti se sice zobchodují za nabídkové ceny, ale většina skutečně realizovaných prodejních cen nemovitostí je o 10 až 25 % nižší než nabídková cena. Parametry srovnávacích nemovitostí jsou porovnány s hodnocenou nemovitostí a upraveny níže uvedenými koeficienty. Hodnocená nemovitost - byt v osobním vlastnictví, samostatný byt 3 + 1, má obytnou plochu 62,0 m 2 + sklepní kóje, standardní vybavení, hyg. zařízení, dálkový přívod ÚT, klidné situování, pozemky rovinné, udržované, IS voda, el., kanalizace, plyn, dálkové vytápění. Dům po zateplení štítů s novými plastovými okny, nové stoupačky, opravená střecha a společné prostory. Celkově dobrý technický stav. Ve výpočtu porovnávací ceny je použita vypočtená průměrná jednotková cena porovnatelných nemovitostí. Seznam porovnávaných objektů: Beroun - Košťálkova ul., Byt 3 + 1, 78 m 2, světlý byt, okraj Berouna směr Králův Dvůr. Byt se nachází v 6. patře panelového 12. podlažního domu se 2 výtahy, orientace oken na východ a západ. V OP je dřevěná podlaha, dále PVC a koberce. V chodbě původní vest. skříň, kuchyň s jídelnou, prostorná lodžie s východní orientací. V domě jsou nová plastová okna, fasáda, zateplení, rozvody vody, odečty topení. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 78,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,80 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): , Kč Váha (V): 1,0 Beroun byt 2 + 1, 56 m 2, balkon, po rekonstrukci, panelový dům 8 NP a 1 PP, byt 7. NP. V bytě jsou nová pl. okna, um. jádro s keramickým obkladem, kuch. linka, plovoucí podlahy, dlažba. K bytu náleží sklep na patře. Veškerá občanská vybavenost v dosahu. Výborná dopravní dostupnost do Prahy. Volný. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 56,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,85 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): ,14 Kč Váha (V): 1,0

12 12 Beroun - byt 3 + 1, 68 m 2, s lodžií, nedaleko centra Berouna, 2. patro/5, s výtahem. K bytu náleží komora na patře a sklepní kóje. Lodžie s výhledem do zeleně. Nová plastová okna, původní udržované jádro. Byt je ihned volný k nastěhování. Veškerá občanská vybavenost v místě, výborná dopravní dostupnost. Nabídková cena. Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 68,00 m 2 už. plochy K místa : 1,00 K časový : 1,00 K vybav. : 1,00 K pozemek : 1,00 K zdroj info : 0,70 K prodejnost : 1,00 Jednotková cena (JC): ,59 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC / M) (K místa K časový K vybav. K pozemek K zdroj info K prodejnost ) Minimální jednotková cena za m 2 už. plochy: Průměrná jednotková cena za m 2 už. plochy ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 už. plochy: , Kč ,58 Kč ,59 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 už. plochy: , Kč Množství: 62,00 m 2 už. plochy Porovnávací hodnota: = , Kč

13 13 C. Rekapitulace Obvyklá cena byla stanovena na základě výpočtu výše uvedených hodnot - věcné hodnoty a porovnávací hodnoty nemovitosti. Výnosová hodnota nebyla stanovena, neboť nemovitost není pronajata. Na omezení vlastnických práv není při ocenění brán zřetel. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním a propočtům je výsledná obvyklá - obecná cena stanovena ve výši porovnávací hodnoty nemovitosti, neboť tato hodnota se nejobjektivněji blíží obvyklé ceně. Příslušenství bytů a nebytových prostorů Cena pozemků podle porovnávací metody ,17 Kč Byty a nebytové prostory Věcná hodnota bytů podle vyhlášky Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč Obvyklá cena nemovitosti bytu č. 1357/22 s příslušenstvím, k.ú. a obec Beroun podle odborného odhadu ke dni ocenění činí , Kč Cena slovy: jedenmiliončtyřistadvacetšesttisíc Kč V Úvalech dne Ing. Ivan Rut Atlasová Úvaly V Úvalech dne Přílohy: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Kopie katastrální mapy 3. Situační mapa

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5205-67/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č.1252/5 Adresa nemovitosti: Jungmannova 1252, Kyjov Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 97EX 13538/10 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 286/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka 353/9 Katastrální údaje : Kraj

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5311-19/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.101/2 Adresa nemovitosti: Lukavec 138 Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Lukavec,

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více