4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL..."

Transkript

1 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich je komunikační rozhraní, které propojuje stávající datovou základnu silničního vozidla s kancelářskými systémy řízení vozidlového parku. Dopravce je tak schopen využít určitou část palubních dat, jako jsou například údaje o okamžité a průměrné spotřebě paliva, rychlostí motorového silničního vozidla, provozních teplotách, tlacích, pro maximální využití potenciálu silničních vozidel. Uvedené parametry představují část dat, které si mezi sebou jednotlivé prvky elektronického řídícího systému silničního vozidla (EDC, převodné ústrojí, ABS ) vyměňují prostřednictvím datových směrnic. K tomu, aby mohly být využity i vně silničního vozidla, musí existovat rozhraní, které příslušná data umožňuje načíst. To pak provádí jejich sběr a převádí je do jednotného formátu daného standardizovaným protokolem. Vlastní přenos je častokrát pouze jednosměrný, to znamená probíhá pouze směrem ven ze silničního vozidla a součástí rozhranní je také technické vybavení počítače s programovou bránou tzv. firewall, chránící motorovou řídící jednotku před nežádoucími zásahy zvenčí. Další využití výstupních údajů již závisí na konkrétních požadavcích provozovatele vozidlového parku. Dnešní nákladní automobily jsou nabity elektronikou. Směr je zaměřen na palubní komunikační systém, založený na bázi osobního počítače. Nosným prvkem celého systému je napojení silničního vozidla na celosvětovou síť internet bezdrátově prostřednictvím sítě GSM nebo satelitního přenosu, což otvírá obrovský potenciál dosud nevyužitých možností. Odmítá se tím dosavadní status řidiče jako osoby, jejímž úkolem je v pořádku dopravit náklad z místa A do místa B. Dává mu do rukou účinný nástroj k tomu, aby mohl využít klíčového postavení, které v přepravním systému zaujímá propojení mezi zákazníkem a přepravcem na jedné straně a mezi přepravcem a výrobcem na straně druhé. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 39

2 Snímače prostředí Kontrola prostoru kolem vozidla Radar pro zjišťování odstupu vozidel Zařízení pro usnadnění jízdy vzad Elektronické řízení poháněcí soustavy Elektronické řízení podvozku Elektronický brzdový systém Údržbový a diagnostický systém Řízení automobilového parku Kontrola a řízení tlaku v kolech Navigační systém Radar pro zjišťování odstupu vozidel Doplňkové zařízení k řízení zadní nápravy Obrázek 4.1. Aplikace inteligentních systému uvnitř motorového vozidla. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 40

3 4.1. PŘENOS INFORMACÍ ZE SILNIČNÍCH VOZIDEL Bezdrátové průběžné datové spojení mají pro FMS zásadní význam. Pro zlepšení ekonomiky provozu silničních vozidel se pro komunikaci s pohyblivými jednotkami, například pro nás jsou to silniční motorová vozidla, a řídícím stanovištěm (dispečinkem), nabízejí v zásadě dvě možnosti přenosu datových informací: pomocí satelitního přenosu, pomocí přenosu signálu sítí GSM SATELITNÍ SYSTÉM Pomocí satelitních systémů určených pro systémy řízení silniční nákladní dopravy se přenášejí pouze data, nikoliv hlas. Jde o systémy založené na předávání údajů, které projdou u příjemce dalším zpracováním pomocí výpočetní techniky. Pro zprostředkování signálu je potřeba provoz jednoho nebo více satelitů pracujících na oběžné dráze okolo země. Vzhledem k tomu, že v podmínkách České republiky se silniční nákladní doprava uskutečňuje převážně na území Evropy, případně Blízkého východu stačí na pokrytí jeden satelit. Například satelit EUTELTRACS pokrývá území celé Evropy, severní Afriky, Blízkého východu i značné oblasti za Uralem. Informace jsou přenášeny satelitním systémem a satelity tedy nejsou využívány pouze ke zjišťování vlastní pozice silničního vozidla (vysvětlení v kapitole Systém GPS). Satelitní systémy poskytují velkou proměnlivost přenášených informací, systém lze konfigurovat podle požadavků zákazníka, lze jej poměrně snadno provázat s informačními systémy dopravce. CHARAKTERISTIKA PŘENOSU DAT Data jsou přenášena z řídícího systému dispečinku přepravce přes pozemní vysílací zařízení na satelit, odkud jsou následně přenesena na vlastní silniční vozidlo. Na obdobném principu pracuje i přenos opačným směrem. Data posílána z jednotlivých silničních vozidel mohou být z pozemního vysílacího zařízení odeslána i na více dispečinků. Lze tedy předem definovat, které druhy zpráv Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 41

4 mohou být přeneseny pouze na centrální dispečink a které i na jiné. Data mohou být přenášena různými systémy pro přenos dat. Provozní náklady se skládají z paušálního poplatku (který zahrnuje mimo jiné pravidelné sledování pozice silničního vozidla a dále určitý objem zpráv a znaků odesílaných ze silničního vozidla) a z poplatku za počet přenesených zpráv a přenesených znaků. Vybavení silničního vozidla: centrální jednotka, anténa, klávesnice, obrazovka (displej), dodatečná zařízení (např. sledování teploty v chladírenských nástavbách). Informace o pozici silničního vozidla je možno vysílat automaticky, tedy bez možnosti ovlivnění řidiče, v předem stanovených časových intervalech. Jejich odesílání lze spojit s jinými událostmi (příjem nebo vyslání jakékoliv zprávy). Přenášené zprávy mohou obsahovat až 1900 znaků. Dispečer získává automaticky potvrzení, zda, kdy a kde zprávu silniční vozidlo přijalo, případně kdy si jí řidič přečetl. Kvalita přenosu informací je nezávislá na dané lokalitě. Obousměrný přístup k vybraným silničním vozidlům a informacím lze realizovat z více dispečinků současně SYSTÉM GSM Systém GSM byly primárně vyvinuty pro přenos hlasu. Vedle hlasových zpráv lze přenášet i textové informace a data pomocí SMS. Systém GPRS je rozšíření systému GSM, který umožňuje přenos datových paketů rádiovým rozhraním systému GSM. CHARAKTERISTIKA PŘENOSU DAT Z dispečinku je odeslán požadavek na pozemní vysílací stanici BTS, odkud je přenesen k operátorovi sítě GSM, který zprávu poté předá na silniční vozidlo. Pokud se silniční vozidlo nachází na území cizího státu, tak je z dispečinku odeslán požadavek na BTS, odkud je přenesen k operátorovi sítě GSM, který je Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 42

5 poté podstoupí operátorovi na území toho státu, kde se právě silniční vozidlo nachází (musí mít s ním uzavřenou smlouvu o roamingu) a poté mu předá zprávu přes svou BTS na silniční vozidlo. Délka jedné SMS zprávy je omezena na 160 znaků. Ceny za odeslání jedné SMS zprávy se podstatně liší mezi jednotlivými zeměmi a operátory. Charakteristika přenosu SMS zpráv umožňuje pouze spojení bod bod (obousměrný přístup), to znamená silniční vozidlo a dispečink. Tuto vlastnost systému GSM lze obejít dvěmi způsoby: rozesílání SMS zpráv na více adres (každá takto poslaná zpráva je zvlášť tarifována), rozesílání zainteresovaným účastníkům z centrálního dispečinku (vyžadováno dodatečné programové vybavení). SMS zprávy přicházející do dispečinku lze zpracovávat výpočetní technikou různými výpočetními programy umožňující následné zpracování informací a jejich vyhodnocování (trasa silničního vozidla, diety, náklady, kniha jízd ). Sledování polohy vozidla je možné i v neprůběžném systému off line. Polohy zjištěné pomocí systému GPS se zapisují do paměťové jednotky umístěné v silničním vozidle. Tato jednotka je pak vyjmuta po příjezdu na základnu a data v ní uchovaná jsou následně vyhodnocena a pomocí programu ve výpočetní technice lze vyhotovit knihu jízd, spotřebu pohonných hmot. Při použití tohoto systému odpadá nutnost platit poplatky za přenos zpráv síti GSM. Vybavení silničního vozidla: řídící jednotka (detekce některých událostí), anténa + modem, terminál na komunikaci s řidičem CHARAKTERISTIKA PŘENOSU DAT SYSTÉMY Pro satelitní přenos i pro přenos GSM lze přenos dat charakterizovat: lze přenášet několik datových formátů, datum lze přiřadit různé priority podle důležitosti, automatické potvrzení příjmu zprávy. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 43

6 Řidič může pomocí předdefinovaných zpráv Makro předávat dispečinku několik druhů údajů, kterých lze definovat více než 100. Makro je šablona, ve které řidič nebo dispečer vyplňují pouze předdefinované položky: příjezd na nakládku vykládku, připojení odpojení přípojného vozidla, ukončení nakládky vykládky, údaje o silničním vozidle, údaje o povaze nákladu, mnoho dalších. Dispečer může mít přehled o různých provozních charakteristikách vozidla: místo vyclení, objem a hmotnost zboží, spotřeba pohonných hmot, tankování pohonných hmot, teplota vzduchu v chladírenských nástavbách, stavu oleje a maziv, dodržování stanovených bezpečnostních přestávek viz. AETR. Sledování silničních vozidel může rovněž sloužit jako účinný nástroj kontroly řidičů, dispečer může mít dotazy typu: proč tak dlouho stojíte, proč se silniční vozidlo odchýlilo od určené trasy, kdy budete na stanoveném místě. Dále se může řidiči silničního vozidla předávat nové pokyny: změna místa nakládky, novou nakládku v, změna doby nakládky vykládky, naše silniční vozidlo v potřebuje pomoc, Všechny tyto zprávy a mnoho jiných lze samozřejmě s pomocí výpočetní techniky archivovat a následně pak vyhodnotit a případně posoudit možnosti trvalých změn vedoucích ke zlepšení provozu vozidlového parku. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 44

7 Velkou výhodou těchto systémů je možnost nevázat se na pevný dispečink. Přenos dat je pomocí sítě možný i na místa mimo dispečink SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ PŘENOSU DAT PŘENOS POMOCÍ SATELITNÍHO SYSTÉM Klady přenosu pomocí satelitního systému: nepřetržitý provoz, možnost provázání s informačním systémem dopravce, pokrytí velkého území bez hluchých míst, obousměrný přenos dat (silniční vozidlo dispečink a naopak), pravidelné automatické sledování polohy, vysoká spolehlivost a rychlost přenosu dat, možnost přenosu dispečer skupina silničních vozidel, možnost posílání zpráv jako libovolný text nebo typu Makro. Zápory přenosu pomocí satelitního systému: velké pořizovací náklady na vybavení silničního vozidla, nutnost specializovaného programového vybavení dispečinku, specializované vstupní zařízení v každém silničním vozidle, omezený počet poskytovatelů služeb, paušální platby za přenos informací. PŘENOS POMOCÍ SYSTÉMU GSM Klady přenosu pomocí systému GSM: nízké pořizovací náklady, obousměrný přenos dat, možnost přenosu hlasu, textu i dat z jednoho zařízení (mobilní jednotky), přenos dat pomocí vytvořených šablon Makro, jednoduché technické vybavení v silničním vozidle. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 45

8 Zápory přenosu pomocí systému GSM: kvalita pokrytí signálem závisí na místních podmínkách, omezení velikosti SMS zprávy (160 znaků), problém roamingu smlouvy, ceny, cena za přenos SMS zprávy závisí na místě a době odeslání. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 46

9 4.2. NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE V AUTOMOBILU Donedávna byla navigace výsadou pro osobní automobily. Pro nákladní automobily, tahače a speciální automobily se zdála být příliš nákladná a málo využitelná, protože se jezdí při dálkových jízdách převážně stejné cíle trasy. V současné době je však situace jiná. Přetlak nabídky na dopravním trhu nutí dopravce ke snížení nákladů a zvýšení využití vozidlového parku. Dopravci musí být podstatně pružnější, operativnější a musí být schopni předávat zákazníkovi dostatek informací o stavu a poloze jeho zakázky SYSTÉM GPS GPS Global Positioning Systém, systém pro určení přesné polohy a času. Radionavigační systém pro vojenské i civilní použití, který je provozován vzdušnými silami USA. K určení polohy využívají dálkoměrnou metodu, která měří přesnou vzdálenost mezi přijímačem a zdrojem navigačního signálu. GPS je v současné době jediný, pomocí kterého můžeme určit svou polohu kdekoliv na Zemi i ve vzduchu denně po celý rok, a to bez ohledu na povětrnostní podmínky. Dne 1. května 2000 po zrušení umělé chyby (obavy zneužití proti USA) stoupla přesnost zaměření polohy pro běžné uživatele z asi 100 m na cca 10 m. Je to jediný systém pro určování polohy, který je oficiálně zaveden pro leteckou dopravu a pomocí smlouvy (s vládou USA) je zaručeno, že při vojenském konfliktu nebude tento systém vypínán či jinak omezován v provozu. Soustava GPS se skládá ze tří základních částí: soustava satelitů, pozemní řídící stanoviště, koncová zařízení a uživatelé. SOUSTAVA SATELITŮ Soustavu satelitů tvoří celkem 24 satelitů + 3 satelity záložní, které obíhají po šesti kruhových orbitálních drahách ve výšce m, tak že v každé dráze jsou 4 satelity. Tím je zabezpečeno pokrytí celé země 24 h. Jejich rozložení Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 47

10 je takové, že zabezpečují v každém okamžiku a kdekoliv příjem signálu minimálně ze čtyř satelitů. V ČR je to podle místa a doby 6 až 11 satelitů. Navigační signály satelitů se vysílají na kmitočteh 1 575,42 MHz a 1 227,60 MHz. Do vysílaného signálu se vkládají informace o čase, parametry dráhy satelitu a korekční konstanty pro minimalizaci chyb systému. Předpokládaná životnost každého satelitu je 7,5 let. POZEMNÍ ŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ Celý systém GPS je řízen pěti pozemními stanovišti + hlavní řídící stanoviště, rozmístěnými po celém světě. Hlavní řídící stanice je v Colorado Springs a další stanoviště jsou tyto: Kwajalein, Diego Garcia, Ascensinon, Cape Canaveral, Hawai. Při každém průletu satelitů nad těmito stanicemi jsou vyhodnocovány parametry jejich drah a vypočteny korekce, které jsou vysílány zpět na dané satelity a odtud do přijímače, kde dojde k aktualizaci uložených dat o satelitech. KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ A UŽIVATELÉ Koncovými zařízeními systému GPS jsou navigační přístroje, jedná se o pasivní přijímače, schopné přijímat a dekódovat příslušné signály. Navigační přístroj měří čas, který potřebuje signál z každého (viditelného) satelitu k překonání vzdálenosti a ze získaných informací vypočte vlastní polohu systému DALŠÍ SYSTÉMY SATELITNÍHO NAVÁDĚNÍ Všichni uživatelé satelitního navádění jsou odkázání na GPS, neboť ruský vojenský systém GLONASS nemá takovou podporu civilních uživatelů, kteří vyvíjí a aplikují poziční systémy. Vede je k tomu to, že provoz tohoto systému není ekonomicky ošetřen (provoz a údržba systému), ale i to, že nejsou dány Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 48

11 k dispozici údaje o dalším vývoji systému a jeho životnosti. V Evropě bylo několik projektů, které se snažili kombinovat oba systémy GPS + GLONASS, ani ne tak proto, že je nutné dále vylepšovat jejich přesnost, ale spíše proto, že se snižuje závislost na jednom nebo druhém systému. Evropské země se rozhodly jít cestou vytvoření vlastního civilního satelitního systému v rámci programu GALILEO. GALILEO Evropský satelitní radionavigační systém. Byl spuštěn na popud Evropské komise a vyvinut ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou ESA. Koncesní období systému pokrývá zaváděcí fázi (plánovanou od roku 2006 do roku 2007) a provozní fázi (od roku 2008), ale reálný termín provozu je podle mého názoru až kolem roku Systém je vyvíjen v návaznosti na požadavky civilního sektoru. Tím je zajištěno, že při mimořádných událostech (vojenské konflikty, politická krize) nebude systém pro civilní použití odpojen, jako je tomu u GPS nebo GLONASS. Na jedné straně bude systém GALILEO určen pro celosvětové použití a bude nezávislý na systému GPS. Na druhé straně nebude instalován jako konkurenční systém vůči GPS a oba systémy se mohou doplňovat. Obrázek 4.2. Koncept Evropského navigačního systému GALILEO. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 49

12 Pro GALILEO bude na oběžné dráze k dispozici 27 satelitů + 3 záložní satelity. Značným přínosem evropského systému je zlepšení satelitní navigace ve srovnání se systémem GPS. Tento navigační systém povede také k vývoji nové generace univerzálních služeb v takových sektorech, jako je doprava, telekomunikace, zemědělství a rybolov. Díky doplnění systému GALILEO se stávajícími systémy (GPS, GLONASS) vzroste spolehlivost a dostupnost navigačních a polohovacích systémů na celém světě RDS TMC Základní metodou pro přenos dopravních informací, která je aplikována v řadě evropských zemí, je přenos pomocí RDS TMC (rozhlasové vysílání s přenosem digitálních dopravních informací), umožňuje řidiči přijímat aktuální dopravní informace (o kongescích, jízdních podmínkách ). Informace o dopravní situaci jsou šířeny jako kódované bloky dat paralelně s normálním rozhlasovým programem prostřednictvím příslušné vysílací frekvence. Dekódované jsou teprve v přijímacím zařízení tedy autorádiu vybaveném systémem RDS TMC. Dekodér umožní aktuální zprávy zveřejnit buď na displeji autorádia nebo prostřednictvím hlasového syntetizátoru v mluvené řeči. Tyto dopravní informace se neustále cyklicky opakují, proto řidič při začátku své jízdy dostane zprávu o aktuální dopravní situaci a dále bude informován pouze o nově příchozích dopravních situacích. TMC přijímač omezuje poskytování informací pouze na zprávy v okruhu nejvýš 100 km od místa, kde se nachází. Z tohoto důvodu musí TMC přijímač vědět, kde se nachází. To se děje prostřednictvím autorádia RDS, které trvale porovnává slyšitelnost jednotlivých vysílačů systému. Jakmile přijímaný signál zeslábne, že neumožňuje nerušený příjem, přeladí se automaticky na silnější vysílač. To umožňuje nejen poslech nejvýhodnější rozhlasového vysílání, ale také určení vlastní pozice. V ČR je tento systém ve stádiu zkoušení a ověřování. Na ověřování systému se podílí Český rozhlas 1 Radiožurnál, Fakulta dopravní ČVUT a Škoda Auto a.s. Český rozhlas 1 Radiožurnál vyzkoušel na začátku roku 2005 možnosti dynamické navigace přímo v terénu. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 50

13 Výhody systému RDS TMC: stálá aktuálnost a okamžitý přístup k informacím, jazyková nezávislost (vysílání vždy v jazyce řidiče nezávisle na jazyku projížděné země), umožňuje přenos většího množství dopravních informací, možnost filtrování nepotřebných informací zatím jen geograficky, v budoucnu i podle zájmových oblastí (informace o parkování ). Obrázek 4.3. RDS TMC dopravní zpráva dopravní kongesce na silnici s návrhem objízdné trasy v textové nebo grafické formě (záleží na typu navigačního zobrazení v automobilu) PROFESIONÁLNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Pro navigační systémy je typické, že nemají kvalitní hlasový výstup a přesnost polohy silničního vozidla je závislá pouze na přijímači GPS, která zejména v husté městské zástavbě může být limitující. Uvedené nevýhody eliminují profesionální navigační systémy. Důležitá pro jeho praktické využití je jeho přesnost a dostupnost (omezení příjmu GPS satelitů v městské zástavbě, v lese a horských údolích). Uvedené omezení mají negativní vliv na přesnost a spojitost získávaných poloh. Proto soudobé silniční vozidla mají další přídavné zdroje signálů. Navigační výpočetní technika zpracovává nejen údaje z GPS, ale také z gyroskopu, který zabezpečuje výpočet polohy i v případě výpadku signálu GPS (silniční tunel ), dále pak pulzy z převodovky a signalizace zařazení rychlostního stupně vzad v převodovce. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 51

14 Gyroskop je setrvačníkové zařízení, které navigační výpočetní technice dodává o změně směru pohybu silničního vozidla. Impulsy z převodovky zase umožňují navigační výpočetní technice získávat údaje o ujeté vzdálenosti silničního vozidla. Z gyroskopu a převodovky získáme úplný vektor pohybu, který vztažený ke známé poloze silničního vozidla umožňuje vypočítávat souřadnice silničního vozidla i bez poloh z přijímače GPS. K tomu, aby výpočet byl korektní, je třeba rozlišit, zda silniční vozidlo se pohybuje vpřed nebo jízdu vzad. Přesnost polohy tohoto navigačního systému je pod hranici 5 m. Navíc je tato poloha porovnávána s údaji na datovém CD a je upravována, tak aby bylo silniční vozidlo zobrazeno stále na pozemní komunikaci. Je stanoveno pásmo podél pozemní komunikace, ve kterém se poloha silničního vozidla interpoluje. Jestliže vyjede silniční vozidlo mimo pozemní komunikaci, tak navigační výpočetní technika reaguje se zpožděním právě díky uvedené opravě. Zde je proto velmi důležité mít kvalitní a dostatečně podrobné mapové podklady. Dalším znakem profesionálních navigací je integrace navigačního přístroje do audiovizuálních systémů silničního vozidla. Výhody profesionálních navigačních systémů patří: možnost infračerveného dálkového ovládání, plně automatické dynamické navádění na trase pomocí RDS TMC, za vhodného zdroje signálu, možnost zobrazení přídavných informací pomocí symbolů (restaurace, stanice pohonných hmot ), volba trasy (rychlá, krátká, s vyloučením dálnic, trajektů nebo placených silnic), blokování určitých úseků pozemních komunikací (dopravní problémy ), paměť cílů s abecedním tříděním nebo tříděním podle vlastních priorit, možnost rozšíření o další komponenty (dálkové ovládání, připojení videopřehrávače ). DYNAMICKÁ NAVIGACE Dynamická navigace je jedním z nastupujících trendů inteligentních dopravních služeb. Je to spojení navigačního systému s informačním systémem RDS TMC. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 52

15 Spojením profesionálních navigačních systému s RDS TMC vznikne neocenitelný pomocník při jízdě silničním vozidlem. Princip činnosti tohoto systému je takový, že dynamická navigace je zabudována v automobilu umožňující přijímat aktuální dopravní informace. Nejdříve je naplánována a do navigačního přístroje zadán cílový bod cesty. Navigační přístroj dále spočítá přesnou trasu, kterou sleduje po celou dobu jízdy. Pokud dojde během jízdy informace o dopravní komplikaci (pomocí RDS TMC) vztahující se k dané trase, tak je trasa automaticky přesměrována přes jiná místa. Popsaný princip se může několikrát opakovat. Obrázek 4.4. Činnosti dynamické navigace (původní trasa s automatickým přesměrováním trasy). ELEKTRONICKÉ MAPOVÉ PODKLADY Elektronické mapové podklady jsou nezbytné pro funkčnost profesionálních navigačních systémů. Rozvoj využití těchto systémů v ČR donedávna bránila nepřítomnost CD s mapovými údaji a daty, které jsou pro ni nezbytná. Zásluhou Škoda Auto a.s. se podařilo vytvořit datové mapové podklady ČR. Datové CD obsahuje již i silnice 2. a 3. třídy a veškerá bývalá okresní města s ulicemi. Dále se výrazně rozšířily body zájmu, které obsahují polohy užitečných míst (restaurace, hotely, nemocnice, stanice pohonných hmot, pošty, parkovací místa, nákupní centra ). Profesionální navigační systémy lze rozdělit podle zobrazení: povelové navigační systémy, grafické navigační systémy. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 53

16 POVELOVÉ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Typickým představitelem povelového navigačního systému je navigace v autorádiu automobilu. Na jeho displeji se zobrazují povelové šipky, případně jednoduché znázornění křižovatek a okružních křižovatek spolu s názvy ulic, označením pozemních komunikací a údaje o zbývající vzdálenosti. Obrázek 4.5. Povelový princip navigace v autorádiu s podporou RDS TMC. Obrázek 4.6. Ukázky povelových signálů pro panelový navigační systém. GRAFICKÉ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Grafické navigační systémy navádějí k cíli výraznými symboly, informační mapou a hlasovým výstupem. Obrazovka zpravidla rozměru 16 : 9 může pracovat v různých režimech zobrazení (šipka mapa současně, velká šipka nebo velká mapa) a s různou orientací mapy. Navigační výpočetní technika indikuje: dobu příjezdu k určenému cíli, Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 54

17 délka trasy (v km), která nám zbývá k určenému cíli, aktuální rychlost silničního vozidla, délka ujeté trasy (v km), celkovou dobu jízdy silničního vozidla, průměrná rychlost silničního vozidla, možnost infračerveného dálkového ovládání. Obrázek 4.7. Grafický navigační systém, smíšený režim zobrazení a provozní informace o jízdě DALŠÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V AUTOMOBILU Z hlediska použitého technického vybavení lze navigační systémy rozdělit do dvou skupin, na přístroje: víceúčelové navigační zařízení, jednoúčelové navigační zařízení. VÍCEÚČELOVÉ NAVIGAČNÍ ZAŘÍZENÍ Zde patří kapesní a přenosná výpočetní technika. Pro víceúčelové zařízení je navigace jen pouhým doplňkem, ke kterému je zapotřebí použít speciální výpočetní program. Nevýhodou je omezená velikosti paměti kapesní výpočetní techniky, proto je možné nahrát do paměti jen omezené množství dat a tím jen určité území. V praxi to znamená před každou jízdou provádět poměrně časově náročnou navigační přípravu a z datových CD nahrávat do kapesní výpočetní Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 55

18 techniky mapové podklady států a cílových měst. Proto nastává poměrně nepříjemná situace, pokud je nutné v průběhu cesty měnit cílové město nebo zem, které nejsou v paměti výpočetní techniky uloženy. Je zde také absence hlasového výstupu. Podobně je na tom i přenosná výpočetní technika. I když zde odpadá problém s daty, protože velikost paměti je více než dostatečná. Také hlasový výstup je s určitými omezeními možný. Přesto díky jejich velikosti, problémům s napájením, malé odolnosti proti otřesům a v neposlední řadě i jejich ceně je přenosná výpočetní technika pro silniční vozidla velmi nevhodným řešením. JEDNOÚČELOVÉ NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE Tady patří ruční nebo přístrojové navigační systémy. Jedná se o zařízení, která mají integrovaný přijímač GPS, navigační program a mapová data zpravidla uložena na výměnném paměťovém mediu. Profesionální zařízení mají ještě další moduly pro zpřesnění výpočtu polohy vozidla. Mapové podklady zmíněných navigačních zařízení zpravidla obsahují poměrně kvalitní silniční síť ČR (co do obsahu i vlastnosti), což ale zdaleka neplatí o uliční síti ve městech v ČR. Dalším společným rysem je úplná závislost na jednom zdroji polohy, jímž je přijímač GPS. Z toho plyne omezení v přesnosti získávané polohy, která je u systému GPS 15 až 30 metrů a její dostupnosti (omezení příjmu z družic v městské zástavbě ). Obrázek 4.8. Jednoúčelové navigační přístroje. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 56

DOVEDE RYCHLEJI TRAFFIC TOMTOM VÁS DO CÍLE SLUŽBA TOMTOM TRAFFIC VÁS DO CÍLE DOVEDE RYCHLEJI.

DOVEDE RYCHLEJI TRAFFIC TOMTOM VÁS DO CÍLE SLUŽBA TOMTOM TRAFFIC VÁS DO CÍLE DOVEDE RYCHLEJI. SLUŽBA TOMTOM TRAFFIC VÁS DO CÍLE DOVEDE RYCHLEJI. TomTom je předním poskytovatelem dopravních služeb. TomTom monitoruje, zpracovává a poskytuje dopravní informace prostřednictvím svých vlastních technologií.

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS 6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS FMS umožňuje sledování celého řetězce od objednávky, dále sledování zásilky až po její doručení. Díky přesným a rychlým informacím lze účinně sledovat a řídit silniční vozidlový

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

Využití GNSS na vedlejších železničních tratích

Využití GNSS na vedlejších železničních tratích Projekt IRICoN Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Využití GNSS na vedlejších železničních tratích Ing. Petr Kolář 22. 5. 2014 VUZ Velim Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice?

Navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice? Václav Chudáček, Libor Lochman, Michal Stolín Navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice? Klíčová slova: železniční zabezpečovací technika, GPS, vedlejší tratě. 1 CO JE NAVIGAČNÍ SATELITNÍ

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Dopravní telematika

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Dopravní telematika Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dopravní telematika Úvod Bezpečnost prvořadý cíl Dopravní telematika = inteligentní dopravní systémy Dopravní telematika reprezentuje prvky aktivní bezpečnosti

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 I. Úvod Hodinky s GPS lokátorem TK-109 skvěle reprezentují kombinaci moderních technologií a užitných vlastností. Jedná

Více

ENERGETICKÝ DISPEČINK. základní informace o službě

ENERGETICKÝ DISPEČINK. základní informace o službě ENERGETICKÝ DISPEČINK základní informace o službě EnD - Energetický dispečink Energetický dispečink EnD Služba pro vlastníky a provozovatele budov Primárně zaměřena na budovy státní správy, místní samosprávy,

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Logistika odpadového hospodářství

Logistika odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Logistika odpadového hospodářství Stanislav Nejedlý OSNOVA Logistika Vozový park Kontejnery Trendy ADR Logistika Logistika je hlavním pilířem odpadového hospodářství. Vyprodukovaný

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

Kompletní správa a zabezpečení vozového parku

Kompletní správa a zabezpečení vozového parku V případě Vašeho zájmu o naše produkty a služby nebo v případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat svého autorizovaného partnera. Rád Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího řešení, odpovídajícího Vašim

Více

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 9/11 PŘÍLOHA nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu úpravny vody Ing. Oldřich Hladký VAE Controls, s.r.o. Ostrava

Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu úpravny vody Ing. Oldřich Hladký VAE Controls, s.r.o. Ostrava Řídící systém jako nástroj zvyšování efektivnosti provozu úpravny vody Ing. Oldřich Hladký VAE Controls, s.r.o. Ostrava Úvod Příspěvek se zabývá řídícím systémem úpravny vody jako účinným nástrojem pro

Více

GPS navigace. Navigace v mobilních telefonech je trendem posledních několika let, kdy používání navigací umožňují takzvané chytré telefony.

GPS navigace. Navigace v mobilních telefonech je trendem posledních několika let, kdy používání navigací umožňují takzvané chytré telefony. GPS navigace Navigace GPS byly původně čistě vojenským projektem. Tato nová technologie byla vyvíjena pro ryze vojenské účely, kdy měla pomoci při orientaci vojenských jednotek v cizím prostředí či v přesnějším

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU 2012 garmin.cz/produkty/mapy-software MAPY TOPO CZECH TOPO Czech UNIKÁTNÍ TURISTICKÉ MAPY ČR TOPO Czech TURISTICKÁ MAPA ČR S NAVIGACÍ PO SILNICÍCH Turistická mapa

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

Produkty a služby. CROSS Zlín, a.s., Czech Republic

Produkty a služby. CROSS Zlín, a.s., Czech Republic Produkty a služby CROSS Zlín, a.s., Czech Republic Informace o společnosti CROSS Zlín, a.s. Společnost Cross Zlín má zkušenosti v oblasti vývoje, výroby, dodávek, instalace a servisního zabezpečení špičkových

Více

FOND VYSOČINY Alžběta BRYCHTOVÁ& Jan GELETIČ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Co násn dnes čeká? Teoretická část Historie navigace Způsoby navigace Systém GPS, Glonnas, Galileo GPS

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Č.J. PPR-2042-277/ČJ-2010-990640 PRAHA 6. 5. 2013 Počet listů: 6

Č.J. PPR-2042-277/ČJ-2010-990640 PRAHA 6. 5. 2013 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-2042-277/ČJ-2010-990640 PRAHA 6. 5. 2013 Počet listů: 6 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, kteří požádali

Více

OptaSense. společnost firmy QinetiQ. Zabezpečení a monitorování perimetru

OptaSense. společnost firmy QinetiQ. Zabezpečení a monitorování perimetru OptaSense společnost firmy QinetiQ Zabezpečení a monitorování perimetru Snižování nákladů na ochranu majetku Systém OptaSense je určen pro detekci, lokalizaci a třídění událostí podél rozsáhlých lineárně

Více

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor Všeobecné informace o tahačích Všeobecné informace o tahačích Tahače jsou určeny k tažení návěsů, a proto jsou vybaveny točnicí, která usnadňuje výměnu přívěsů. Pro optimální využití tahače a nenarušování

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU

OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU OUTDOOROVÉ GPS NAVIGACE PRO TURISTIKU 2013... turistika... kolo... geocaching garmin.cz OUTDOOROVÉ GPS Obsah Fenix 3 Fenix etrex 4 5 etrex 10 / 10 GS etrex 20 / 20 PRO / 20 CYKLO etrex 30 / 30 PRO / 30

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Technické podmínky Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Ilustrace družice GPS na oběžné dráze plánovaného bloku IIF (obrázek NASA) Tento článek pojednává o konkrétním

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ORANGE PLUS: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA

Více

GPS - Global Positioning System

GPS - Global Positioning System Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20. února 2011 GPS Družicový pasivní dálkoměrný systém. Tvoří sít družic, kroužících na přesně specifikovaných oběžných drahách. Pasivní znamená pouze

Více

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS - je aplikace systému SBAS (Satellite Based Augmentation System) - je vyvíjen: Evropskou

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 49 Pozemní a potrubní doprava 49.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.11

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Zdroje elektrosmogu a signály modulace Zdroje elektrosmogu a signály modulace Ukázka více různých zdrojů elektromagnetického záření, s kterými se člověk každodenně setkává. Tabulka obsahuje výhradně zdroje s digitální pulzní modulací, které

Více

1 Hliníkový disk kola 1. Hliníkový disk kola 1

1 Hliníkový disk kola 1. Hliníkový disk kola 1 Katalog 2011 2 doba - 3 1 Hliníkový disk kola 1 Hliníkový disk kola 1 4 1 5 - 6 1 7 1 Dětská sedačka Baby Safe dětská sedačka skupiny 0+ pro děti s hmotností až 13 kg nebo do věku přibližně 18 měsíců.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

Rotorové shrnovače Dvourotorové

Rotorové shrnovače Dvourotorové GA Rotorové shrnovače Dvourotorové TO NEJLEPŠÍ PRO SKLIZEŇ PÍCE! GA DVOUROTOROVÁ TECHNOLOGIE Shrnovače KUHN se středovým ukládáním hmoty Výhody tohoto řešení Výborná kvalita práce Zdvojnásobuje výkonnost

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Vít Pečínka ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management

Více

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů ÚJV Řež, a. s. Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů Michal Morte 19.03.2013, Brno Perspektivy elektromobility II Obsah GPS (Global Positioning System) Historie Princip Čeho lze s GPS dosáhnout

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

Kompaktní, multifunkční tester ochran pro uvádění rozvodných zařízení vysokého napětí do provozu

Kompaktní, multifunkční tester ochran pro uvádění rozvodných zařízení vysokého napětí do provozu Kompaktní, multifunkční tester ochran pro uvádění rozvodných zařízení vysokého napětí do provozu Dodavatelé i provozovatelé elektrických instalací vysokého napětí bývají z různých důvodů, jako jsou např.

Více

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 1. Název programu: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen program ) 2. Právní rámec programu:

Více

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Řízení, obecně 3 Hydraulický posilovač řízení 5 Olejové čerpadlo, řídicí ventil tlaku a průtoku 7 Hydraulický

Více

TES cv 7. Příklad rozsáhlého procesního systému ITS ZS 2011/2012

TES cv 7. Příklad rozsáhlého procesního systému ITS ZS 2011/2012 Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. TES cv 7 Příklad rozsáhlého procesního systému ITS ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

ukázka 4/2.1.3 VYHLÁŠKA Č. 478/2000 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ukázka 4/2.1.3 VYHLÁŠKA Č. 478/2000 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SILNIČNÍ DOPRAVĚ část 4, díl 2, kap. 1.3, str. 1 4/2.1.3 VYHLÁŠKA Č. 478/2000 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SILNIČNÍ DOPRAVĚ Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční

Více

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice

Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Telematika jako důležitý stavební kámen v komplexním systému železnice Florian Kollmannsberger Železnice je technický komplexní systém, jehož výkonnost se zvyšuje s telematikou a může být ještě dále zvyšována.

Více

Informační systémy pro cestující

Informační systémy pro cestující Informační systémy pro cestující Rozdělení informací pro cestující: statické (vývěsné a knižní jízdní řády, mapy a schémata dopravní sítě, apod.) - poskytované v informačních místech dopravců (internetové

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména

Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména digitální technické mapy jako jedné ze součástí DMVS. 1 Posledním

Více

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201 ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část V Strana 1 z 5 Obsah: 1 Závěrečné shrnutí... 1.1 Hodnocení účinnosti ochranných a bezpečnostních opatření... 4 1.2 Organizační

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE K TŘETÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Výběrové řízení na dodavatele modulů pro CED, ELP a SW pro WEBové aplikace II S NÁZVEM: APLIKACE PRO SMARTPHONY POSEIDON OBSAH 1 PŘEHLED ZKRATEK...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace systému logistického zajištění distribuce pohonných hmot

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace systému logistického zajištění distribuce pohonných hmot Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace systému logistického

Více

Systém ak*vního snižování rychlos*

Systém ak*vního snižování rychlos* Systém ak*vního snižování rychlos* Základní informace Distrubutor: Longevus s.r.o. Na Příkopě 1047/17, 110 00, Praha Stránka 1 z 14 Systém Aktivního Snižování Rychlosti (Actibump) představuje mul@funkční,

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

PEUGEOT 308 BUSINESS LINE PEUGEOT 308

PEUGEOT 308 BUSINESS LINE PEUGEOT 308 PEUGEOT 308 BUSINESS LINE PEUGEOT 308 KONCEPT BUSINESS LINE PEUGEOT 308 BUSINESS LINE je součástí evropského programu značky Peugeot, který nabízí vozy výhradně určené pro provozování do vozových parků

Více

Protipovodňová opatření městyse Medlov

Protipovodňová opatření městyse Medlov Protipovodňová opatření městyse Medlov Městys Medlov Medlov č. dom. 52, Medlov 664 66 IČ: 00488046 Oblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany OPERAČNÍ

Více

Veřejná doprava On line 2015

Veřejná doprava On line 2015 Veřejná doprava On line 2015 Modernizace odbavovacího systému Královéhradeckého a Pardubického kraje II. Fáze Dispečink integrovaného dopravního systému IREDO Ing. Jiří Pálka jednatel společnosti OREDO

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách.

Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. Milan ŠLITR Ing., SKD TRADE, a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 9 Modernizace uložení DC trakčního

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: 710 09 396

I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: 710 09 396 SMLOUVA O DODÁNÍ A ZHOTOVENÍ IMISNÍHO MONITOROVACÍHO VOZU Tato smlouva o dodání a zhotovení imisního monitorovacího vozu je uzavírána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Tato sekce zahrnuje činnosti osobní a nákladní dopravy, pravidelné nebo nepravidelné, po kolejích, potrubím, po silnici, vodě či vzduchem a související činnosti, jako činnosti

Více

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení * bezdrátová lokální bezpečnostní síť 2 Co je to wlsn? Bezdrátová lokální bezpečnostní síť wlsn společnosti Bosch Security Systems

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Akumulátory Bosch: Výhody pro podnikání s akumulátory

Akumulátory Bosch: Výhody pro podnikání s akumulátory Akumulátory Bosch: Výhody pro podnikání s akumulátory Rychlé a výkonné startování Bezpečné startování v chladném počasí nebo při vysokých teplotách v motorovém prostoru. Kompaktní řada akumulátorů Široké

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko Příloha č. 10 - Odůvodnění významné veřejné zakázek na zajištění autobusové dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v oblasti Šluknovsko Název veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky: Dlouhodobé

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8

Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci kteří požádali

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

think in space Dubai Trnava Prague London Munich

think in space Dubai Trnava Prague London Munich think in space Dubai Trnava Prague London Munich Systém mobilní komunikace a správy vozů ZZSHMP ytrack - Fleet Controlling 2 Pobočky YMS Group 3 Vybraní partneři & reference VEŘEJNÝ SEKTOR UTILITY DOPRAVA

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání.

your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. your global specialist Mazací systémy pro jednobodové a vícebodové mazání. Správné mazivo ve správný čas na správném místě Automatické dávkování - Vaše výhody ve zkratce Pro každou aplikaci odpovídající

Více

Moov 200 je také k dostání s mapami celé Evropy ve verzi Europe plus

Moov 200 je také k dostání s mapami celé Evropy ve verzi Europe plus Vyspělá navigace malý zázrak Moov 200 je také k dostání s mapami celé Evropy ve verzi Europe plus Potřebujete něco ihned najít? Máte to mít. Řada Moov je vybavena žhavou novinkou, funkcí Místní vyhledávání.

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

Auto-GPS - WEB kniha jízd

Auto-GPS - WEB kniha jízd Auto-GPS - WEB kniha jízd Úvod Společnost EuroSat cs spol.s r.o. (www.eurosat.cz) je obchodní společnosti zabývající se především prodejem zabezpečovací a sledovací techniky. Prodejní síť tvoří pobočky

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více