Adresář institucí nejen z oblasti prevence. Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář institucí nejen z oblasti prevence. Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna"

Transkript

1 Adresář institucí nejen z oblasti prevence Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna

2 Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Opatovice 92, Vyškov Poskytujeme pobytové služby na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života. Úhrada ubytování denní sazba: pro ženu 70,- Kč pro 1 dítě 40,- Kč pro samotnou ženu 100,- Kč Alena Novotná telefon: Nepřetržitá

3 Rousínov Centrum volného času pro děti a mládež v Rousínově Sušilovo náměstí 55, Rousínov Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež (hry, rukodílny) Zdarma tajemnice Ludmila Havlíčková telefon: po pá volného času

4 Lípová 364/2, Vyškov Vyškov Oblastní spolek ČČK Vyškov Výuka první pomoci dle Standardů první pomoci 2012: Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí Školení Základní norma zdravotnických znalostí Doškolení ZZA a ZNZZ Školení předlékařské první pomoci Praktický výcvik kardiopulmonální resuscitace (pro zaměstnance, žáky a studenty, seniory a další zájemce) Osvětové a propagačně výchovné akce pro veřejnost k prohlubování znalostí v poskytování první pomoci a provádění resuscitace (např.: Světový den první pomoci v druhou sobotu v září, Dny ČČK Vyškov v OD PRIOR, Světový den ČK, Světový den dárců krve, Jednorázové akce ve školách, obcích, atd.) po vzájemné dohodě. Danuše Adamcová, ředitelka Úřadu OS telefon: mobil: : po, st út, čt, pá

5 Sdružení Podané ruce, o.s. Drogová služba Vyškov Každé sudé úterý terénní program v Bučovicích, Slavkově u Brna a v Rousínově Palánek 417/74, Brňany, Vyškov 1 Terénní programy Zdarma Zuzana Krátká, DiS. telefon: po čt

6 MUDr. Tomáš Gabriel, psychiatrická ordinace Purkyňova 36, Vyškov Léčba a profylaxe duševních onemocnění Zdarma, hradí zdravotní pojišťovna MUDr. Tomáš Gabriel telefon: po pá mimo tuto dobu na objednání

7 Slavkov u Brna Městský úřad Slavkov u Brna Palackého nám. 260, Slavkov u Brna, Kurátorka pro děti a mládež Zdarma Bc. Jana Machátová Dis. telefon: fax: : po a st 7,30-17,00 hod. út,čt, pá 8,00-14,00 hod.

8 Městský úřad Vyškov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany (SPO) Masarykovo náměstí 1, Vyškov pracoviště SPO - Nádražní 7, Vyškov primární a sekundární prevence Poskytuje odborné sociální poradenství. Provádí šetření sociální situace klientů, realizuje přímou práci s klienty a depistáž. Sleduje a vyhodnocuje potřeby občanů města v sociální oblasti a navrhuje jejich řešení. Zajišťuje agendu spojenou s poskytováním dotací a grantů neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví. Vydává parkovací průkazy O7 označující vozidlo přepravující osobu TZP. Vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení a bytů v domě zvláštního určení. Zpracovává žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Provádí vidimaci a legalizaci. Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí. Organizačně a technicky zabezpečuje činnost Sociální komise RM a Komise pro sociálně-právní ochranu dětí. y Ing. Jana Martínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: , Sekretariát odboru, tel.: o Petra Kolečkářová, pracovnice OSVaZ, tel.: , o Eva Prošková, sociální pracovnice - referent sociálních věcí, tel.: , Oddělení sociálně-právní ochrany zajišťuje: výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí náhradní rodinnou péči

9 péči a poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením agendu opatrovnictví nesvéprávných občanů města Vyškova problematiku romské minority Oddělení sociálně-právní ochrany, tel.: o Mgr. Ivana Zouharová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany, tel.: , Úřední hodiny: pondělí , h středa , h Schůzku mimo stanovené úřední dny je možné si dohodnout telefonicky.

10 Masarykovo náměstí 1, Vyškov Vyškov Město Vyškov Komise pro prevenci kriminality při Radě města Vyškova Komise pro prevenci kriminality města Vyškova je poradním orgánem Rady města Vyškova ve věcech prevence kriminality na území města Vyškova a přilehlých obcí. Komise plní zejména tyto úkoly: zajišťuje vypracování a realizaci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality ve Vyškově a přilehlých obcích průběžně soustřeďuje a vyhodnocuje dostupné informace z oblasti sociálně-patologických jevů a prevence kriminality podporuje akce místních nestátních neziskových organizací zaměřených na primární, sekundární i terciární prevenci sociálně-patologických jevů a minimalizaci kriminality na regionální úrovni posuzuje žádosti o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v oblasti prevence kriminality s cílem zabezpečit jejich efektivní využití posuzuje žádosti o dotace z veřejných zdrojů a jejich efektivní využití iniciuje a koordinuje akce prevence, zdravotní výchovy a propagace zaměřené proti sociálně-patologickým jevům, zejména proti kriminalitě a distribuci a užívání drog, vyjadřuje se k zakládání a provozu zařízení sloužících k prevenci a zajišťuje těmto zařízením odbornou a organizační pomoc Zdarma Věra Legnerová, tajemnice Komise pro prevenci kriminality, referentka pro prevenci kriminality a sport odboru školství, kultury a sportu MěÚ Vyškov telefon: Komise pro prevenci kriminality zasedá zpravidla 5 x ročně.

11 Město Vyškov Masarykovo náměstí 1, Vyškov Primární prevence: Projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže. Popis projektu: Hřiště vybraných základních škol ve Vyškově jsou otevřena dětem, které chtějí trávit svůj volný čas po školním vyučování či o prázdninách aktivním sportem. Na každém z hřišť je přítomen asistent, který návštěvníkům bezplatně zapůjčí sportovní potřeby (míče, sítě, hokejky na floorbal, stoly na ping-pong aj.), může poradit s pravidly různých her či se podílí na jejich organizování. Zároveň je připraven dětem pomoci v případě zranění. Aktivní trávení volného času působí jako primární prevence negativních jevů a umožňuje formovat osobnosti dětí žádoucím způsobem. Asistenti se podílejí na změně hodnotové orientace a životního stylu mládeže. Projekt probíhá vždy od dubna do září. Konkrétní hodiny, kdy jsou hřiště otevřena, se stanovují před zahájením aktuálního ročníku. O stanovených hodinách je veřejnost samozřejmě vždy dopředu informována (např. na webu města, v městském zpravodaji, v tisku, na plakátech aj.) Zdarma Věra Legnerová odbor školství,kultury a sportu MěÚ Vyškov, referentka pro prevenci kriminality a sport telefon: po, st hodiny pro veřejnost MěÚ

12 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor ekonomický a sociální Sociální oddělení Jiráskova 502, Bučovice (MÚ) Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor Zdarma Bc.Jarmila Valachová telefon: fax: Pondělí: 8:00-11:00, 12:00-17:00 Úterý: 8:00-11:00, 12:00-13:30 (po dohodě) Středa: 8:00-11:00, 12:00-17:00 Čtvrtek: 8:00-11:00, 12:00-13:30 (po dohodě) Pátek: 8:00-11:00, 12:00-13:30 (po dohodě)

13 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub PAPRSEK Osvobození 53, Vyškov (doručovací adresa Tyršova 29, Vyškov) 1) Klub: volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti a mládež 2) Poradna a půjčovna: odborné sociální poradenství a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 3) Informační centrum poskytovatelů sociálních služeb (v regionu i mimo něj) 1) jednotlivé členství v klubu 250,- / os. / rok kolektivní členství v klubu 70,- / os. / rok 2) odborné poradenství zdarma, ceník za nájem pomůcek na 3) zdarma pro 1) Jaroslava Bednářová, předsedkyně Asociace Paprsek telefon: mobil: hodin denně, stálá přítomnost na mobilním čísle pro 2,3) Bc. Marie Mikulášková vedoucí Poradny a půjčovny Paprsek Mgr. Lada Bastlová sociální pracovnice telefon: mobil: , po, út, st, čt 8:00 16:00

14 Brněnská 7a, Vyškov Prevence kriminality Dopravní prevence Zdarma por. Mgr. Alice Musilová telefon: , po pá Policie České republiky Územní odbor Vyškov Preventivně informační skupina

15 Sdružení,,Piafa ve Vyškově Žerotínova 2, Vyškov Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Základní činnosti jsou zdarma, fakultativní jsou částečně hrazené uživatelem, sazebník je na Bc. Pavla Václavíková, sociální pracovník telefon: mobil: Helena Zemanová, vedoucí služby mobil: po pá

16 Sdružení,,Piafa ve Vyškově Žerotínova 2, Vyškov Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Základní činnosti jsou zdarma, fakultativní jsou částečně hrazené uživatelem, sazebník je na Bc. Pavla Václavíková, sociální pracovník telefon: mobil: Mgr. Jana Bugalová, vedoucí služby mobil: po pá

17 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (součást organizace Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.) Smetanovo nábřeží 27, Vyškov Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Základním principem práce poradce je posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka či skupiny lidí. Tím směřujeme k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. K tomu účelu jsou používány následující metody: 1) rady a informace (jde převážně o obecné, základní sociální poradenství) obecné rady a informace sociálně právního charakteru, informace o návazných službách, odkazování, zprostředkování jiné služby apod.; 2) odborné poradenství (sociální, psychologické) jde o krátkodobé nebo dlouhodobé poradenské vedení poskytované jednotlivé osobě, páru nebo celé rodině, zahrnuje též poradenství rozvodové a porozvodové, mediaci dohod mezi spornými stranami jde především o zprostředkování dohod o porozvodovém uspořádání v rodinách s nezletilými dětmi s cílem pomoci obnovit přirozené prostředí pro členy rodiny; 3) psychoterapie a socioterapie (dle chronicity řešených problémů krátkodobá nebo dlouhodobá) individuální, párová, rodinná, skupinová, orientovaná na rozvoj a udržení osobních a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování osob; 4) krizová intervence je poskytována klientům prožívajícím mimořádnou, kritickou životní etapu, kdy vlastními silami přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci a kdy bez včasného zásahu by hrozilo sociální vyloučení nebo osoba se nachází v ohrožení zdraví nebo života; 5) skupinové aktivity (edukativní i zážitková forma práce ) dle povahy problému, se kterým se klient či klienti na poradce obracejí, pomáhá pracovník zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obnovení a upevnění kontaktu s přirozeným prostředím. Celkově působení pracovníků poradny slouží jako prevence sociálně patologických jevů a prevence sociálního vyloučení, aby každý občan mohl využívat běžné společenské zdroje. Zdarma

18 Mgr. Virginia Kočárová, vedoucí poradny, psycholog telefon: , (mob.) po 8:00 11:00 13:00 17:00 út, čt 8:00 11:00 13:00 15:00 st 8:00 11:00 13:00 16:00 pá 8:00 11:00 13:00 14:00

19 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov (pracoviště Vyškov, Blansko, Boskovice) Jungmannova 2, Vyškov Našim posláním je přispívat ke zdravému a spokojenému vývoji dětí a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporujeme zvládání vývojových, vzdělávacích nebo výchovných potíží. Rodičům nabízíme poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí. Pedagogům škol a školských zařízení nabízíme informační a metodický servis směřující k nalezení účinného způsobu rozvoje dítěte a spolupráce s rodinou. Školám v oblasti prevence nabízíme: Diagnostiku problémových třídních kolektivů, sociálního klimatu. Metodickou pomoc při tvorbě nápravných programů směřujících ke zlepšení vztahů a sociálního klimatu třídy ve spolupráci s třídním učitelem nebo školním metodikem prevence. Metodickou pomoc pro školní metodiky prevence: pomoc při zpracování školní preventivní strategie a minimálního preventivního programu škol a školských zařízení, poskytování informací o aktuálních trendech v oblasti prevence ve školství, pomoc při zavádění nových metodických postupů do práce metodiků prevence, metodická pomoc při výskytu aktuálních potíží souvisejících s výskytem negativních jevů, metodickou podporu při zpracování projektů z oblasti prevence rizikového chování dětí, zpracování aktuální databáze kontaktů na dostupná krizová, poradenská a preventivní centra, informace o dostupné odborné literatuře, mediálních programech preventivní výchovy a o nabídkách služeb pro školní metodiky prevence prostřednictvím u a webových stránek poradny, informace o aktuální nabídce akreditovaného vzdělávání v oblasti primární prevence, organizaci pravidelných setkávání školních metodiků prevence.

20 Zdarma PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence, pracoviště Vyškov telefon: Mgr. Michaela Rašková metodik prevence, pracoviště Blansko telefon: , po, pá

21 Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Palánek 1/250, Vyškov Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zejména pokud je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou s převahou sociální práce v přirozeném prostředí klientských rodin. služba je poskytována zdarma Mgr. Martina Stratilová telefon: :00-16:30

22 a Bučovice Psycholog.eu s.r.o. Ambulance klinické psychologie Nosálovská 170, Vyškov Sovětská 912, Bučovice Diagnostika, psychoterapie dětí a dospělých Regulační poplatek 30Kč (dle legislativy platí i děti) PhDr. Jaroslav Skalička Mgr. Petra Fiľová telefon: Vyškov Bučovice Vyškov: Po út st čt pá Bučovice: Út St Čt

23 Křesťanské centrum (Apoštolská církev, Royal Rangers, Acet, Rampa) Lípová 2, Vyškov Poskytujeme programy pro děti a mládež, podporu zdravé rodiny, přípravu na manželství a poradenství v manželství, přednáškovou činnost. Ing. Viktor Baláž telefon: Nepřetržitá

24 MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST, o. s. Tyršova 142/29, Vyškov Prostor pro setkávání rodin s dětmi, sdílení, vzdělávání a osobní rozvoj R jako rodiče v mateřském centru mohou rodiče získat nové přátele, vyměňovat si zkušenosti, sdílet pocity, vzdělávat se, ale také se realizovat při organizování aktivit pro ostatní A jako akce pro veřejnost Uspávání broučků, Drakiáda, Šnečí rallye, Než přiletí čáp a mnoho dalších tradičních akcí obohacuje vyškovským rodinám pravidelně život D jako děti každý den dopoledne mohou děti od miminek po batolata podnikat první krůčky do společnosti ve výtvarných a pohy-bových herničkách. Pro větší děti jsou určené odpolední kroužky angličtina, cvičení O jako otevřenost všem vítaným obohacením je pro nás také setkávání s rodinami dětí s postižením, rodinami s předčasně narozenými dětmi, rodinami jiných národností S jako spolupráce spolupracujeme s mnoha kulturními i sociál-ními institucemi o.s. Piafa, o.s. Paprsek, o. s. Rodinná pohoda, o.s. Nedoklubko, Český červený kříž, Knihovna Karla Dvořáčka, Poradna rané péče Dorea, Tyflocentrum o.s. a s mnoha dalšími T jako těhotenství věnujeme se také předporodní přípravě, cvičení pro těhotné, pořádáme kurzy masáží miminek, kurzy nošení miminek v šátku, podporujeme kojení a kontaktní rodičovství Aktuální program je na webových stránkách. 30,- Kč, jinak dle typu programu Ing. Iveta Chaloupková telefon: bude upřesněná na webu

25 Slavkov u Brna Persefona o.s. ní místo Slavkov u Brna Polní 1444, Slavkov u Brna - v prostorách Charitní poradny hlavního sídla organizace Jiráskova 8, Brno Poskytujeme odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. zdarma Mgr. Jitka Čechová, ředitelka Telefon: , mobil: v brněnském sídle organizace každý všední den 9:00 17:00 ve Slavkově u Brna každou první středu v měsíci od 9:00 do 13:00 a každé třetí pondělí v měsíci od 13:00 do 17:00

26 IQ Roma servis, o. s. sociální a právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby, terénní programy Palánek 74, Vyškov Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především romského původu. služby jsou poskytovány bezplatně Program pro dospělé telefon: pondělí , terénní služba po telefonické dohodě Program pro mladé telefon: úterý, čtvrtek 14:00 16:00, terénní služba po telefonické dohodě, zpravidla ve středu

27 Bučovice IQ Roma servis, o. s. terénní programy, sociální a právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby terénní služba, zázemí: IQ Roma servis, o.s., Vranovská 45, Brno Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především romského původu. služby jsou poskytovány bezplatně Program pro dospělé telefon: Terénní služba po přímé, nebo telefonické dohodě Program pro mladé telefon: Koordinátor telefon: Terénní služba po přímé, nebo telefonické dohodě

28 Probační a mediační služba ČR středisko Vyškov Nádražní č. 7, Vyškov, od Palánek č. 250/1, Vyškov Zajišťujeme kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody,připravujeme podklady pro jejich ukládání a nabízíme možnost zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. Pracujeme s obviněnými a odsouzenými pachateli, oběťmi trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a osobami blízkými. Pracujeme s dospělými, mladistvými a dětmi mladšími 15 let. zdarma JUDr.Havlová Bronislava, vedoucí střediska telefon: , , Po-ČT 08:00-16:00 Pá 08:00-14:30

29 Slavkov u Brna Spondea, o.p.s Intervenční centrum Brno pro osoby ohrožené domácím násilím Sýpka 25, Brno-Černá Pole, Poskytujeme poradenství v oblasti sociální, právní a psychologické všem osobám ohroženým domácím násilím a následným nebezpečným pronásledováním (tzv. stalking). Službu poskytujeme formou ambulantní, telefonickou, chatovou a ovou. V případě bezprostředního ohrožení můžeme po předchozí konzultaci v pracovních dnech poskytnout krátkodobé ubytování. Našim cílem je pomoci osobám ohroženým k životu bez násilí v rodině. Služba je bezplatná telefon: , Po Čt 8:00 18:00 Pá 8:00 16:00 Telefonní linka od pátku 8:00 do neděle 22:00 non-stop Spondea, o.p.s Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu Sýpka 25, Brno-Černá Pole, Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a poradenství dětem, dospívajícím, studentům do 26 let a jejich rodinám v obtížných životních situacích. Obtížnou životní situací může být krize způsobená vztahovými, rodinnými či sociálními problémy rozvodová problematika, nefunkční komunikace, vícegenerační otázky. Příčinou můžou být také školní problémy a neprospěch, týrání, zneužívání, zanedbávání, situace po prožití jednorázového traumatu,

30 krize provázená poruchami příjmu potravy, sebepoškozování, domácí násilí nebo šikana. Službu poskytujeme formou ambulantní, telefonickou, chatovou a ovou Služba je bezplatná Fakultativní služby (za poplatek) poskytujeme rodinnou mediaci, asistovaná předávání dětí a psychodiagnostiku v ordinaci klinického psychologa. telefon: , Po Pá 8:00 18:00 Poradenské místo: Slavkov u Brna každé druhé pondělí v měsíci v prostorách MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, 1. patro (malá zasedací místnost). Telefonní linka so ne 8:00 20:00

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz Brno město Krajský úřad JMK / Odbor školství Odělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail:

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG INFORMAČNÍHO CENTRA PAPRSEK ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLUŽBY VE VYŠKOVĚ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV Křesťanské centrum Křesťanské centrum Lípová 364/2 682 01 Vyškov 511 110 466

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více