Adresář institucí nejen z oblasti prevence. Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář institucí nejen z oblasti prevence. Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna"

Transkript

1 Adresář institucí nejen z oblasti prevence Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna

2 Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Opatovice 92, Vyškov Poskytujeme pobytové služby na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života. Úhrada ubytování denní sazba: pro ženu 70,- Kč pro 1 dítě 40,- Kč pro samotnou ženu 100,- Kč Alena Novotná telefon: Nepřetržitá

3 Rousínov Centrum volného času pro děti a mládež v Rousínově Sušilovo náměstí 55, Rousínov Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež (hry, rukodílny) Zdarma tajemnice Ludmila Havlíčková telefon: po pá volného času

4 Lípová 364/2, Vyškov Vyškov Oblastní spolek ČČK Vyškov Výuka první pomoci dle Standardů první pomoci 2012: Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí Školení Základní norma zdravotnických znalostí Doškolení ZZA a ZNZZ Školení předlékařské první pomoci Praktický výcvik kardiopulmonální resuscitace (pro zaměstnance, žáky a studenty, seniory a další zájemce) Osvětové a propagačně výchovné akce pro veřejnost k prohlubování znalostí v poskytování první pomoci a provádění resuscitace (např.: Světový den první pomoci v druhou sobotu v září, Dny ČČK Vyškov v OD PRIOR, Světový den ČK, Světový den dárců krve, Jednorázové akce ve školách, obcích, atd.) po vzájemné dohodě. Danuše Adamcová, ředitelka Úřadu OS telefon: mobil: : po, st út, čt, pá

5 Sdružení Podané ruce, o.s. Drogová služba Vyškov Každé sudé úterý terénní program v Bučovicích, Slavkově u Brna a v Rousínově Palánek 417/74, Brňany, Vyškov 1 Terénní programy Zdarma Zuzana Krátká, DiS. telefon: po čt

6 MUDr. Tomáš Gabriel, psychiatrická ordinace Purkyňova 36, Vyškov Léčba a profylaxe duševních onemocnění Zdarma, hradí zdravotní pojišťovna MUDr. Tomáš Gabriel telefon: po pá mimo tuto dobu na objednání

7 Slavkov u Brna Městský úřad Slavkov u Brna Palackého nám. 260, Slavkov u Brna, Kurátorka pro děti a mládež Zdarma Bc. Jana Machátová Dis. telefon: fax: : po a st 7,30-17,00 hod. út,čt, pá 8,00-14,00 hod.

8 Městský úřad Vyškov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany (SPO) Masarykovo náměstí 1, Vyškov pracoviště SPO - Nádražní 7, Vyškov primární a sekundární prevence Poskytuje odborné sociální poradenství. Provádí šetření sociální situace klientů, realizuje přímou práci s klienty a depistáž. Sleduje a vyhodnocuje potřeby občanů města v sociální oblasti a navrhuje jejich řešení. Zajišťuje agendu spojenou s poskytováním dotací a grantů neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a zdravotnictví. Vydává parkovací průkazy O7 označující vozidlo přepravující osobu TZP. Vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení a bytů v domě zvláštního určení. Zpracovává žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Provádí vidimaci a legalizaci. Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí. Organizačně a technicky zabezpečuje činnost Sociální komise RM a Komise pro sociálně-právní ochranu dětí. y Ing. Jana Martínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: , Sekretariát odboru, tel.: o Petra Kolečkářová, pracovnice OSVaZ, tel.: , o Eva Prošková, sociální pracovnice - referent sociálních věcí, tel.: , Oddělení sociálně-právní ochrany zajišťuje: výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí náhradní rodinnou péči

9 péči a poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením agendu opatrovnictví nesvéprávných občanů města Vyškova problematiku romské minority Oddělení sociálně-právní ochrany, tel.: o Mgr. Ivana Zouharová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany, tel.: , Úřední hodiny: pondělí , h středa , h Schůzku mimo stanovené úřední dny je možné si dohodnout telefonicky.

10 Masarykovo náměstí 1, Vyškov Vyškov Město Vyškov Komise pro prevenci kriminality při Radě města Vyškova Komise pro prevenci kriminality města Vyškova je poradním orgánem Rady města Vyškova ve věcech prevence kriminality na území města Vyškova a přilehlých obcí. Komise plní zejména tyto úkoly: zajišťuje vypracování a realizaci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality ve Vyškově a přilehlých obcích průběžně soustřeďuje a vyhodnocuje dostupné informace z oblasti sociálně-patologických jevů a prevence kriminality podporuje akce místních nestátních neziskových organizací zaměřených na primární, sekundární i terciární prevenci sociálně-patologických jevů a minimalizaci kriminality na regionální úrovni posuzuje žádosti o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v oblasti prevence kriminality s cílem zabezpečit jejich efektivní využití posuzuje žádosti o dotace z veřejných zdrojů a jejich efektivní využití iniciuje a koordinuje akce prevence, zdravotní výchovy a propagace zaměřené proti sociálně-patologickým jevům, zejména proti kriminalitě a distribuci a užívání drog, vyjadřuje se k zakládání a provozu zařízení sloužících k prevenci a zajišťuje těmto zařízením odbornou a organizační pomoc Zdarma Věra Legnerová, tajemnice Komise pro prevenci kriminality, referentka pro prevenci kriminality a sport odboru školství, kultury a sportu MěÚ Vyškov telefon: Komise pro prevenci kriminality zasedá zpravidla 5 x ročně.

11 Město Vyškov Masarykovo náměstí 1, Vyškov Primární prevence: Projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže. Popis projektu: Hřiště vybraných základních škol ve Vyškově jsou otevřena dětem, které chtějí trávit svůj volný čas po školním vyučování či o prázdninách aktivním sportem. Na každém z hřišť je přítomen asistent, který návštěvníkům bezplatně zapůjčí sportovní potřeby (míče, sítě, hokejky na floorbal, stoly na ping-pong aj.), může poradit s pravidly různých her či se podílí na jejich organizování. Zároveň je připraven dětem pomoci v případě zranění. Aktivní trávení volného času působí jako primární prevence negativních jevů a umožňuje formovat osobnosti dětí žádoucím způsobem. Asistenti se podílejí na změně hodnotové orientace a životního stylu mládeže. Projekt probíhá vždy od dubna do září. Konkrétní hodiny, kdy jsou hřiště otevřena, se stanovují před zahájením aktuálního ročníku. O stanovených hodinách je veřejnost samozřejmě vždy dopředu informována (např. na webu města, v městském zpravodaji, v tisku, na plakátech aj.) Zdarma Věra Legnerová odbor školství,kultury a sportu MěÚ Vyškov, referentka pro prevenci kriminality a sport telefon: po, st hodiny pro veřejnost MěÚ

12 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor ekonomický a sociální Sociální oddělení Jiráskova 502, Bučovice (MÚ) Kurátor pro děti a mládež, sociální kurátor Zdarma Bc.Jarmila Valachová telefon: fax: Pondělí: 8:00-11:00, 12:00-17:00 Úterý: 8:00-11:00, 12:00-13:30 (po dohodě) Středa: 8:00-11:00, 12:00-17:00 Čtvrtek: 8:00-11:00, 12:00-13:30 (po dohodě) Pátek: 8:00-11:00, 12:00-13:30 (po dohodě)

13 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub PAPRSEK Osvobození 53, Vyškov (doručovací adresa Tyršova 29, Vyškov) 1) Klub: volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti a mládež 2) Poradna a půjčovna: odborné sociální poradenství a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 3) Informační centrum poskytovatelů sociálních služeb (v regionu i mimo něj) 1) jednotlivé členství v klubu 250,- / os. / rok kolektivní členství v klubu 70,- / os. / rok 2) odborné poradenství zdarma, ceník za nájem pomůcek na 3) zdarma pro 1) Jaroslava Bednářová, předsedkyně Asociace Paprsek telefon: mobil: hodin denně, stálá přítomnost na mobilním čísle pro 2,3) Bc. Marie Mikulášková vedoucí Poradny a půjčovny Paprsek Mgr. Lada Bastlová sociální pracovnice telefon: mobil: , po, út, st, čt 8:00 16:00

14 Brněnská 7a, Vyškov Prevence kriminality Dopravní prevence Zdarma por. Mgr. Alice Musilová telefon: , po pá Policie České republiky Územní odbor Vyškov Preventivně informační skupina

15 Sdružení,,Piafa ve Vyškově Žerotínova 2, Vyškov Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Základní činnosti jsou zdarma, fakultativní jsou částečně hrazené uživatelem, sazebník je na Bc. Pavla Václavíková, sociální pracovník telefon: mobil: Helena Zemanová, vedoucí služby mobil: po pá

16 Sdružení,,Piafa ve Vyškově Žerotínova 2, Vyškov Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Základní činnosti jsou zdarma, fakultativní jsou částečně hrazené uživatelem, sazebník je na Bc. Pavla Václavíková, sociální pracovník telefon: mobil: Mgr. Jana Bugalová, vedoucí služby mobil: po pá

17 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (součást organizace Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.) Smetanovo nábřeží 27, Vyškov Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech. Základním principem práce poradce je posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka či skupiny lidí. Tím směřujeme k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zásad zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. K tomu účelu jsou používány následující metody: 1) rady a informace (jde převážně o obecné, základní sociální poradenství) obecné rady a informace sociálně právního charakteru, informace o návazných službách, odkazování, zprostředkování jiné služby apod.; 2) odborné poradenství (sociální, psychologické) jde o krátkodobé nebo dlouhodobé poradenské vedení poskytované jednotlivé osobě, páru nebo celé rodině, zahrnuje též poradenství rozvodové a porozvodové, mediaci dohod mezi spornými stranami jde především o zprostředkování dohod o porozvodovém uspořádání v rodinách s nezletilými dětmi s cílem pomoci obnovit přirozené prostředí pro členy rodiny; 3) psychoterapie a socioterapie (dle chronicity řešených problémů krátkodobá nebo dlouhodobá) individuální, párová, rodinná, skupinová, orientovaná na rozvoj a udržení osobních a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování osob; 4) krizová intervence je poskytována klientům prožívajícím mimořádnou, kritickou životní etapu, kdy vlastními silami přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci a kdy bez včasného zásahu by hrozilo sociální vyloučení nebo osoba se nachází v ohrožení zdraví nebo života; 5) skupinové aktivity (edukativní i zážitková forma práce ) dle povahy problému, se kterým se klient či klienti na poradce obracejí, pomáhá pracovník zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obnovení a upevnění kontaktu s přirozeným prostředím. Celkově působení pracovníků poradny slouží jako prevence sociálně patologických jevů a prevence sociálního vyloučení, aby každý občan mohl využívat běžné společenské zdroje. Zdarma

18 Mgr. Virginia Kočárová, vedoucí poradny, psycholog telefon: , (mob.) po 8:00 11:00 13:00 17:00 út, čt 8:00 11:00 13:00 15:00 st 8:00 11:00 13:00 16:00 pá 8:00 11:00 13:00 14:00

19 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov (pracoviště Vyškov, Blansko, Boskovice) Jungmannova 2, Vyškov Našim posláním je přispívat ke zdravému a spokojenému vývoji dětí a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporujeme zvládání vývojových, vzdělávacích nebo výchovných potíží. Rodičům nabízíme poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí. Pedagogům škol a školských zařízení nabízíme informační a metodický servis směřující k nalezení účinného způsobu rozvoje dítěte a spolupráce s rodinou. Školám v oblasti prevence nabízíme: Diagnostiku problémových třídních kolektivů, sociálního klimatu. Metodickou pomoc při tvorbě nápravných programů směřujících ke zlepšení vztahů a sociálního klimatu třídy ve spolupráci s třídním učitelem nebo školním metodikem prevence. Metodickou pomoc pro školní metodiky prevence: pomoc při zpracování školní preventivní strategie a minimálního preventivního programu škol a školských zařízení, poskytování informací o aktuálních trendech v oblasti prevence ve školství, pomoc při zavádění nových metodických postupů do práce metodiků prevence, metodická pomoc při výskytu aktuálních potíží souvisejících s výskytem negativních jevů, metodickou podporu při zpracování projektů z oblasti prevence rizikového chování dětí, zpracování aktuální databáze kontaktů na dostupná krizová, poradenská a preventivní centra, informace o dostupné odborné literatuře, mediálních programech preventivní výchovy a o nabídkách služeb pro školní metodiky prevence prostřednictvím u a webových stránek poradny, informace o aktuální nabídce akreditovaného vzdělávání v oblasti primární prevence, organizaci pravidelných setkávání školních metodiků prevence.

20 Zdarma PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence, pracoviště Vyškov telefon: Mgr. Michaela Rašková metodik prevence, pracoviště Blansko telefon: , po, pá

21 Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Palánek 1/250, Vyškov Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zejména pokud je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou s převahou sociální práce v přirozeném prostředí klientských rodin. služba je poskytována zdarma Mgr. Martina Stratilová telefon: :00-16:30

22 a Bučovice Psycholog.eu s.r.o. Ambulance klinické psychologie Nosálovská 170, Vyškov Sovětská 912, Bučovice Diagnostika, psychoterapie dětí a dospělých Regulační poplatek 30Kč (dle legislativy platí i děti) PhDr. Jaroslav Skalička Mgr. Petra Fiľová telefon: Vyškov Bučovice Vyškov: Po út st čt pá Bučovice: Út St Čt

23 Křesťanské centrum (Apoštolská církev, Royal Rangers, Acet, Rampa) Lípová 2, Vyškov Poskytujeme programy pro děti a mládež, podporu zdravé rodiny, přípravu na manželství a poradenství v manželství, přednáškovou činnost. Ing. Viktor Baláž telefon: Nepřetržitá

24 MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST, o. s. Tyršova 142/29, Vyškov Prostor pro setkávání rodin s dětmi, sdílení, vzdělávání a osobní rozvoj R jako rodiče v mateřském centru mohou rodiče získat nové přátele, vyměňovat si zkušenosti, sdílet pocity, vzdělávat se, ale také se realizovat při organizování aktivit pro ostatní A jako akce pro veřejnost Uspávání broučků, Drakiáda, Šnečí rallye, Než přiletí čáp a mnoho dalších tradičních akcí obohacuje vyškovským rodinám pravidelně život D jako děti každý den dopoledne mohou děti od miminek po batolata podnikat první krůčky do společnosti ve výtvarných a pohy-bových herničkách. Pro větší děti jsou určené odpolední kroužky angličtina, cvičení O jako otevřenost všem vítaným obohacením je pro nás také setkávání s rodinami dětí s postižením, rodinami s předčasně narozenými dětmi, rodinami jiných národností S jako spolupráce spolupracujeme s mnoha kulturními i sociál-ními institucemi o.s. Piafa, o.s. Paprsek, o. s. Rodinná pohoda, o.s. Nedoklubko, Český červený kříž, Knihovna Karla Dvořáčka, Poradna rané péče Dorea, Tyflocentrum o.s. a s mnoha dalšími T jako těhotenství věnujeme se také předporodní přípravě, cvičení pro těhotné, pořádáme kurzy masáží miminek, kurzy nošení miminek v šátku, podporujeme kojení a kontaktní rodičovství Aktuální program je na webových stránkách. 30,- Kč, jinak dle typu programu Ing. Iveta Chaloupková telefon: bude upřesněná na webu

25 Slavkov u Brna Persefona o.s. ní místo Slavkov u Brna Polní 1444, Slavkov u Brna - v prostorách Charitní poradny hlavního sídla organizace Jiráskova 8, Brno Poskytujeme odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. zdarma Mgr. Jitka Čechová, ředitelka Telefon: , mobil: v brněnském sídle organizace každý všední den 9:00 17:00 ve Slavkově u Brna každou první středu v měsíci od 9:00 do 13:00 a každé třetí pondělí v měsíci od 13:00 do 17:00

26 IQ Roma servis, o. s. sociální a právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby, terénní programy Palánek 74, Vyškov Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především romského původu. služby jsou poskytovány bezplatně Program pro dospělé telefon: pondělí , terénní služba po telefonické dohodě Program pro mladé telefon: úterý, čtvrtek 14:00 16:00, terénní služba po telefonické dohodě, zpravidla ve středu

27 Bučovice IQ Roma servis, o. s. terénní programy, sociální a právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby terénní služba, zázemí: IQ Roma servis, o.s., Vranovská 45, Brno Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství a vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, především romského původu. služby jsou poskytovány bezplatně Program pro dospělé telefon: Terénní služba po přímé, nebo telefonické dohodě Program pro mladé telefon: Koordinátor telefon: Terénní služba po přímé, nebo telefonické dohodě

28 Probační a mediační služba ČR středisko Vyškov Nádražní č. 7, Vyškov, od Palánek č. 250/1, Vyškov Zajišťujeme kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody,připravujeme podklady pro jejich ukládání a nabízíme možnost zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. Pracujeme s obviněnými a odsouzenými pachateli, oběťmi trestné činnosti, jejich rodinnými příslušníky a osobami blízkými. Pracujeme s dospělými, mladistvými a dětmi mladšími 15 let. zdarma JUDr.Havlová Bronislava, vedoucí střediska telefon: , , Po-ČT 08:00-16:00 Pá 08:00-14:30

29 Slavkov u Brna Spondea, o.p.s Intervenční centrum Brno pro osoby ohrožené domácím násilím Sýpka 25, Brno-Černá Pole, Poskytujeme poradenství v oblasti sociální, právní a psychologické všem osobám ohroženým domácím násilím a následným nebezpečným pronásledováním (tzv. stalking). Službu poskytujeme formou ambulantní, telefonickou, chatovou a ovou. V případě bezprostředního ohrožení můžeme po předchozí konzultaci v pracovních dnech poskytnout krátkodobé ubytování. Našim cílem je pomoci osobám ohroženým k životu bez násilí v rodině. Služba je bezplatná telefon: , Po Čt 8:00 18:00 Pá 8:00 16:00 Telefonní linka od pátku 8:00 do neděle 22:00 non-stop Spondea, o.p.s Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu Sýpka 25, Brno-Černá Pole, Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a poradenství dětem, dospívajícím, studentům do 26 let a jejich rodinám v obtížných životních situacích. Obtížnou životní situací může být krize způsobená vztahovými, rodinnými či sociálními problémy rozvodová problematika, nefunkční komunikace, vícegenerační otázky. Příčinou můžou být také školní problémy a neprospěch, týrání, zneužívání, zanedbávání, situace po prožití jednorázového traumatu,

30 krize provázená poruchami příjmu potravy, sebepoškozování, domácí násilí nebo šikana. Službu poskytujeme formou ambulantní, telefonickou, chatovou a ovou Služba je bezplatná Fakultativní služby (za poplatek) poskytujeme rodinnou mediaci, asistovaná předávání dětí a psychodiagnostiku v ordinaci klinického psychologa. telefon: , Po Pá 8:00 18:00 Poradenské místo: Slavkov u Brna každé druhé pondělí v měsíci v prostorách MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, 1. patro (malá zasedací místnost). Telefonní linka so ne 8:00 20:00

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ZAŘÍZENÍ NÁVAZNÉ PÉČE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

ZAŘÍZENÍ NÁVAZNÉ PÉČE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ZAŘÍZENÍ NÁVAZNÉ PÉČE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ŠIKANA A NÁSILÍ Linka bezpečí a Krizové centrum (nadace Naše dítě) Ústavní 95/91, 181 00 Praha 8 TEL.: 800 155 555 Bílý kruh bezpečí (Sdruţení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více