VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM"

Transkript

1 Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum platnosti: Účinnost od: Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel

2 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem 3 III. Ubytování 4 IV. Stravování 6 V. Základní sociální služby poskytované v domově se zvláštním režimem 7 VI. Individuální plánování 8 VII. Zdravotní a ošetřovatelská péče 9 VIII. Opuštění zařízení, pobyt mimo domov, návštěvy 9 IX. Ukončení pobytu 11 X. Finanční, majetková a další pravidla 12 XII. Bezpečnostní opatření, odpovědnost za způsobenou škodu, požívání alkoholu 13 XIII. Stížnosti, podněty a připomínky 14 Příloha: č. 1: Vzor Smlouvy o poskytování služeb sociální péče v Domově se zvláštním režimem č. 2: Vzor Smlouvy v obrázkové podobě č. 3: Stolování a stravování č. 4: Sazebník ceník poskytovaných služeb Domova se zvláštním režimem č. 5: Šatní lístek č. 6: Plán služby 2

3 ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM I. Úvodní ustanovení 1. Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem obsahuje veškerá práva a povinnosti uživatele poskytované služby. Společně se smlouvou o poskytnutí služby sociální péče vytváří podmínky právního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem. 2. Tato Vnitřní pravidla Život v domově jsou závazná pro všechny uživatele, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky. 3. Při nástupu do zařízení je nový uživatel s Vnitřními pravidly průkazně seznámen a dále je pravidelně seznamován minimálně 1x ročně a vždy při jeho aktualizaci. 4. Účinnost Vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem Život v domově č. 04/15/ZVR je od Tato Vnitřní pravidla nahrazují úplné znění Vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem Život v domově, která byla účinná od Domov Březiny, příspěvková organizace, je pobytové zařízení sociálních služeb, zřízené Moravskoslezským krajem a poskytuje sociální službu domova se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poslání Domova se zvláštním režimem Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova. O důstojné prožívání života uživatelů usiluje zařízení individuální péči, podporou samostatnosti a posilováním sociálního začleňování uživatelů. II. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Při nástupu do zařízení je s uživatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem (viz příloha č. 1), která vymezuje základní práva a povinnosti obou stran. 3

4 III. Ubytování 1. Uživatelům se poskytuje ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích na pavilonu P1 a P2. Pokoje ve třetím nadzemním podlaží pavilonu P1 jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Pro ostatní pokoje je sociální zařízení společné na chodbě. Na jednotlivá oddělení a pokoje se uživatelé rozmisťují dle pohlaví, zdravotního stavu, mobility a potřeby ošetřovatelské péče. Manželům či partnerům je umožněno společné ubytování na pavilonu P1, a to i v případě, že jeden z nich nesplňuje cílovou skupinu služby domova se zvláštním režimem. V případě vhodnosti uvolněného místa bude manželům či partnerům nabídnuto společné ubytování nebo bude přijat jeden z partnerů a následně v co nejkratší možné době bude přijat také druhý partner. Jestliže je jeden z manželů či partneru již v domově ubytován a druhý si podá žádost o ubytování, bude při výběru nového uživatele tato skutečnost zohledněna. 2. Vybavení pokoje Pokoj je vybaven mechanicky, popř. elektricky polohovatelným lůžkem, šatní skříní a nočním stolkem, které mohou být dle přání uživatele uzamykatelné, dále pak popř. stolem s židlí, křeslem. V přízemí a patře pavilonu P1 jsou pokoje dále vybaveny umyvadlem. Každý pokoj má přivolávací signalizační zařízení. Uživatel si může pokoj vybavit vlastními drobnými předměty, jako jsou hodiny, květiny, hrnečky, povlečení, přehozy, apod. nebo i většími např. obrazy, televize, skříňka a křeslo. Pokud má uživatel zájem vybavit si pokoj předložkou nebo menším koberečkem musí být kobereček pratelný s protiskluzovým povrchem. Pokoj si může uživatel za pomoci svých blízkých vybavit již před nástupem do domova. Pokud si uživatel přinese do zařízení vlastní televizní či rozhlasový přijímač, je povinen za tento přijímač hradit České poště koncesionářský poplatek (platí pouze pro uživatele, kteří jsou v zařízení hlášeni k trvalému pobytu). Přihlášení těchto přijímačů na České poště pomáhá uživateli zajistit vedoucí oddělení. Uživatel může mít na pokoji umístěné také jiné elektrospotřebiče (např. video, varnou konvici, lednici, ventilátor). Tyto elektrospotřebiče je povinen 1x ročně podrobit revizi, kterou provádí oprávněný pracovník zprostředkovaný zařízením, na náklady uživatele. Domov se zvláštním režimem poskytuje lůžkoviny, prošívané deky, polštáře, antidekubitní pomůcky a drobné předměty denní spotřeby (příbory, termosky, hrnky, skleničky, apod.). 3. Uživatel má možnost se rozhodnout, zda bude mít vlastní klíč od pokoje. Pokud uživatel s poruchou paměti nebo poruchou orientace klíč požaduje, bude individuálně vyhodnoceno riziko. V případě ztráty klíče uživatel uhradí jeho pořízení. Zamykání dvoulůžkových pokojů je možné pouze se souhlasem spolubydlícího. Z bezpečnostních důvodů jsou na ošetřovnách oddělení uloženy náhradní klíče k jednotlivým pokojům, které použije pracovník domova v případě ohrožení zdraví a života uživatele na pokoji nebo majetku. 4. Změna pokoje Uživatel může požádat o změnu pokoje (v případě neshod se spolubydlícím, v případě potřeby většího soukromí, nevyhovujícímu pokoji vzhledem k zdravotnímu stavu) písemnou formou na formuláři Požadavek na změnu prostřednictvím vedoucí oddělení. 4

5 5. Ostatní společenské prostory Mimo pokoj může uživatel využívat společenské místnosti, jídelny a ostatní společné prostory v zařízení. 6. Osobní ošacení a věci, praní, žehlení a drobné opravy Každý uživatel má při přijetí do zařízení vytvořen Šatní lístek (viz. příloha č. 2), kde je evidováno veškeré jeho prádlo, ošacení a osobní věci. Praní a žehlení ložního a osobního prádla uživatelů zajišťuje zařízení ve vlastní prádelně. Sběr špinavého prádla je zajišťován pracovníky na oddělení denně. Praní a výdej čistého prádla je prováděn pouze v pracovní dny. Pokud uživatel využívá tuto službu, je nutné, aby veškeré své osobní věci, které se budou prát ve společné prádelně, byly označeny. Uživateli je při nástupu do zařízení nabídnuta možnost nechat si prádlo a ošacení označit. Pokud dojde ze strany uživatele nebo rodinného příslušníka k doplnění (vyřazení) prádla a ošacení, je vhodné tuto skutečnost nahlásit personálu poskytovatele tak, aby změna mohla být evidována na šatním lístku a zkontrolováno, resp. doplněno označení. Pokud osobní prádlo nebo ošacení uživatele je práno ve společné prádelně a není označené, nemůže poskytovatel odpovídat za jeho případnou ztrátu. V prádelně se nepere vlněné oblečení, saka a péřové předměty. 7. Úklid a hygienická opatření Úklid všech prostor zařízení provádí úklidová firma DH Service. V nutných případech a při nepřítomnosti pracovníků úklidové firmy mají pracovníci zařízení povinnost zajistit základní úklid znečištěných prostor. Nespokojenost s kvalitou úklidových prací může uživatel uplatnit u pracovníka zařízení, který je povinna neprodleně sjednat nápravu. Je vhodné, aby uživatel udržoval pořádek jak ve svých pokojích, tak i ve společných prostorách které užívá, aby nenarušoval soužití s ostatními uživateli. Vzhledem k hygienickým předpisům v zařízení mohou pracovníci zařízení dohlížet a pomáhat uživatelům s dodržováním čistoty a pořádku v osobních věcech, ve skříních a nočních stolcích uživatelů za jejich přítomnosti. Při náhlé hospitalizaci uživatele pověřený pracovník zabezpečí úschovu jeho osobních věcí, uzamkne skříň, popř. toaletní stolek, v případě jednolůžkového pokoje zamkne celý pokoj. Hygienicky závadné věci je personál oprávněn vyhodit, popř. předat k vyprání do prádelny. Zbytky jídel a odpadky musí být ukládány do odpadkových košů, které jsou denně vynášeny. Není vhodné vyhazovat jakékoliv odpadky z balkónu a oken, příp. je pohazovat v zahradě. Pokoje a jiné místnosti v domově je vhodné větrat, a to s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatelů a povětrnostním podmínkám. Je vhodné, aby uživatelé dodržovali osobní hygienu tak, aby nenarušovali soužití s ostatními uživateli (celková koupel uživatele by měla být provedena minimálně 1x týdně). Hygienické potřeby (mýdlo, šampón na vlasy, tělový krém, zubní pastu, hřeben, manikúrní nůžky, ručník apod.) si uživatel pořizuje ze svých prostředků. 5

6 Kadeřnické, holičské a pedikérské služby mohou být zajištěny externími pracovníky, kteří dochází dle potřeby uživatelů do zařízení. Tyto služby jsou poskytovány v prostorách SENIOR SALÓNU na pavilonu P3. Vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele, mohou být tyto služby poskytnuty také na pokoji uživatele. 8. Doba nočního klidu Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. V době nočního klidu by neměl být uživatel rušen. Se souhlasem uživatele lze provádět noční obchůzky (při nutnosti podání léků nebo při poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo zdravotní péče). IV. Stravování 1. V rámci zvýšení kvality je vytvořen postup stolování a stravování (viz příloha č. 5 - Stolování a stravování). 2. V domově je poskytována celodenní strava v rozsahu 3 hlavních a jednoho vedlejšího jídla. Strava je poskytována v následujícím rozsahu: dieta racionální č. 3 dieta šetřící mixovaná č. 0 dieta šetřící č. 2 dieta diabetická č. 9 dieta šetřící kašovitá č. 1 dieta diabetická šetřící č. 9s Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, který je sestaven na jeden týden dopředu. Uživatelům s dietou č. 3 a 9 je nabídnuta možnost výběru ze dvou hlavních jídel a dvakrát v týdnu ze dvou večeří. 3. Dietní stravování uživatelům doporučuje ošetřující lékař. Uživatel má právo se rozhodnout, zda bude odebírat lékařem stanovenou dietu nebo si zvolí dietu sám (s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele). 4. Pokud má uživatel alergii na některé potraviny nebo jiné zvláštní stravovací požadavky, např. stravování dle individuálního dietního režimu, apod., je možno mu připravovat speciální stravu, v případě zvýšených nákladů mu bude individuálně stanovena cena. 5. Výdej a konzumace stravy se doporučuje v následujícím časovém rozvrhu: Snídaně 7:30-9:00 Oběd 11:30-13:00 Svačina 15:00-15:30 Večeře 16:30-18:00 II. večeře od 20:00 nebo dle aplikace inzulínu Výdej stravy v jinou dobu si musí uživatel s pracovníkem oddělení dohodnout předem. Strava bude uživateli uschována v lednici a vydána v jinou dobu. Tato doba musí odpovídat hygienickým předpisům. Strava je podávána v jídelně nebo na pokoji, dle individuálních požadavků a s ohledem na jeho zdravotní stav. 6. Na oddělení mají uživatelé k dispozici zásobník s horkou a studenou vodou. Na jednotlivé pokoje je podáván čaj, popř. jiné nápoje. 6

7 Vlastní potraviny si mohou uživatelé uschovávat ve společných lednicích, které jsou umístěny v kuchyňkách na oddělení. Aby se předešlo ztrátám potravin, je vhodné uschované potraviny označit štítkem se jménem uživatele. 7. Uživatelům a jejich rodinným příslušníkům nabízíme možnost konzultace s nutričním terapeutem, se kterým si mohou domluvit individuální dietní stravování. V. Základní sociální služby poskytované v domově se zvláštním režimem 1. Služby sociální péče jsou poskytovány uživatelům na základě nasmlouvaných úkonů péče (viz příloha č. 3 - Plán služby) tak, aby byli co nejvíce podporováni k zachování dosavadních schopností a dovedností. Denní a noční režim si uživatelé určují sami. Poskytované služby musí být v souladu s provozními možnostmi zařízení. 2. Domov se zvláštním režimem zajišťuje tyto služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů: - Pomoc při oblékání a svlékání, s výběrem vhodného oblečení, s vrstvením oděvů. - Pomoc posadit se v lůžku, ulehnout, postavit se ze sedu, popřípadě změnit polohu. - Pomoc při přesunu na vozík, křeslo a zpět na postel. - Pomoc při podávání jídla, porcování jídla, pomoc při podání tekutin. - Pomoc při prostorové orientaci, doprovod při pohybu v zařízení (na toaletu, do kantýny, kulturní místnosti, na zahradu apod.). Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro hygienu: - Pomoc při úkonech osobní hygieny - ranní, polední, večerní toaleta (hygiena, výměna inkontinentních pomůcek, péče o dutinu ústní, úprava vlasů apod.), koupel, ošetření kůže (namazání krémem). - Pomoc při základní péči o vlasy (mytí vlasů), nehty na rukou (základní manikúra), holení. - Pomoc při použití WC, toaletního křesla, podkládání podložní mísy nebo toaletních lahví, výměna inkontinentních pomůcek. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb (zajištění služby pedikérky, kadeřnice), náklady za tyto služby hradí uživatel z vlastních prostředků. - Pomoc při zajištění informačních zdrojů (objednání a donáška vlastního tisku formou předplatného). Náklady spojené s objednávkou tisku hradí uživatel s vlastních prostředků. - Doprovod na bohoslužbu, která probíhá ve velké kulturní místnosti 1 týdně (v pátek). - V kulturních místnostech je k dispozici pro uživatele televize, popřípadě rádio. Vlastní televizi a rádio si mohou uživatelé také umístit na svém pokoji. - Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou (např. psaní dopisu, telefonování). - Pomoc a podpora při sociálním začleňování (např. setkávání s vrstevníky, rodinnými příslušníky, známými, přáteli, veřejnosti). Sociálně terapeutické činnosti: - Poskytujeme činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností. Jde především o sebeobslužné aktivity, které podporují uživatele v obnovení, udržení 7

8 a posílení kompetencí ke zvládání péče o vlastní osobu (podpora v samostatnosti u hygieny, oblékání, stravování apod.). - Nácvik sociálních dovedností (např. podpora samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí, zajišťovaní nákupů, využívání kadeřnických a pedikérských služeb v Senior salonu nebo mimo domov). - Dále nabízíme činnosti vedoucí k udržení a rozvoji osobních dovedností (trénování paměti, vzpomínkové setkání, muzikoterapii, keramickou dílnu, terapeutickou panenku, zooterapii, bazální stimulaci, použití masážních přístrojů, světelnou terapii a nově připravovaný snoezelen). Aktivizační činnosti: - Poskytujeme skupinové i individuální činnosti, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických dovedností (individuální i skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností). - Pořádáme kulturní a společenské činnosti, které jsou v souladu s celoročním plánem, ze kterého je sestavován měsíční plán akcí a aktivit (např. ples, MDŽ, den matek, Josefovská zábava, velikonoční kavárna, stavění a kácení Máje, domovský jarmark, vinobraní, vánoční posezení, silvestrovská kavárna). Kulturních akcí se mohou uživatele účastnit také v doprovodu svých rodin a přátel. - Dále nabízíme čtení a předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, pečení a vaření, ruční práce (pletení, háčkování, práce s papírem, textilem a přírodními materiály), promítání filmů, posezení v kavárně, oslavy narozenin, vycházky a posezení v zahradě domova. - Uživatelé mají možnost se zúčastnit výletů po okolí (např. botanická zahrada, zoo Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Slezskoostravský hrad), divadelních představení (v divadle Jiřího Myrona, Národním divadle Antonína Dvořáka v Ostravě) a návštěv různých výstavních expozic (výstava miniaturních staveb v Ostravě, Landek Park hornické muzeum, Kotulova dřevěnka v Havířově, interaktivní expozice U6 Dolní oblast Vítkovic svět techniky apod.). Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - Pomoc při vyřizování úředních záležitostí (např. vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, změna trvalého pobytu, výměna občanského průkazu). - Zajištění návštěvy úředníka, právníka, notáře v domově, pokud není uživatel schopen návštěvy na příslušném úřadě. - Pomoc se zajištěním speciálních pomůcek. - Komunikace s rodinou, jde-li oprávněné zájmy uživatele. - Poskytování základního sociálního poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje uživatele poradit nebo hájit svá práva. - Zajištění drobných nákupů v kantýně nebo ve městě, nemůže-li si uživatel své záležitosti obstarat sám nebo pomoci své rodiny a blízkých. - Podpora a pomoc při zajištění úhrady různých poplatků. VI. Individuální plánování 1. Součástí poskytovaných služeb je tvorba tzv. individuálního plánu uživatele. Individuální plán slouží k mapování potřeb uživatele a popisuje individuální kroky, které vedou k jeho naplnění. Tento plán je sestaven uživatelem a jeho klíčovým pracovníkem. 8

9 2. Klíčový pracovník je jakýsi důvěrník uživatele, který prosazuje jeho zájmy, přání a potřeby. Pomáhá uživateli sestavit individuální plán poskytované péče, zodpovídá za jeho realizaci a koordinuje práci v týmu pracovníků. Uživatel může kdykoliv požádat o změnu svého klíčového pracovníka. VII. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Domov se zvláštním režimem poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po dobu 24 hodin. Je poskytována na základě indikace lékaře. Zařízení zajišťuje uživatelům zdravotní výkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění uživatele. Na doporučení lékaře mohou uživatele využívat také rehabilitační cvičení a další odborné úkony s rehabilitací spojené. 2. Lékařská péče Uživatelé mají možnost registrace u praktického lékaře ve městě Petřvald MUDr. Jarmily Kremerové. Lékařská péče je poskytována v pravidelných intervalech dle ordinačních hodin v ordinaci nebo na pokoji uživatele. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci a rychlou záchrannou službou. Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, musí si lékařské ošetření, vyšetření, léky, inkontinentní pomůcky apod. zajistit sám, popř. za pomoci rodinných příslušníků ve spolupráci se svým praktickým lékařem. 3. Pokud má uživatel zájem, zajistí zařízení pro uživatele potřebné léky (zajištění předepsání ošetřujícím lékařem, vyzvednutí z lékárny, úschova léků). Doplatky za léky si uživatel hradí sám z vlastních prostředků. V případě, kdy si uživatel zajišťuje léky sám nebo s pomocí příbuzných, a dojde k akutnímu zhoršení jeho zdravotního stavu, zajistí potřebné léky pro uživatele zařízení. VII. Opuštění zařízení, přechodný pobyt mimo domov, návštěvy 1. Opuštění domova Uživatelé mohou kdykoliv odejít ze zařízení (procházka, návštěva příbuzných, lékaře, apod.). Je vhodné, aby uživatel svůj odchod a pravděpodobnou dobu nepřítomnosti z bezpečnostních důvodů oznámil službu konajícímu personálu. V případě, že z důvodu nepříznivého zdravotního stavu by opuštění zařízení mohlo uživatele ohrozit (poruchy orientace, apod. individuálně sjednáno v plánu rizik uživatelů), je mu na základě konzultace týmu pracovníků nabídnuto zajištění doprovodu, popř. doporučeno, aby zařízení neopouštěl. 2. Přechodný pobyt mimo domov Uživatel může přechodně pobývat mimo domov se zvláštním režimem. Před odchodem uživatele mimo domov mu jsou předány potřebné léky a další osobní věci, pokud je má uloženy u pracovníků oddělení. 9

10 Pokud uživatel pobývá přechodnou dobu mimo zařízení má nárok na vrácení peněz za neodebranou stravu, popř. za neposkytnutou péči (tzv. vratka). Vratky jsou uživateli vyplaceny nebo připsány dle ujednání ve smlouvě uživatele (v hotovosti, na účet uživatele nebo na depozitní účet), a to do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém nárok na vyplacení vznikl. Vratka za pobyt mimo domov ZVR: a) Vratka za neodebranou stravu Uživateli je vrácena částka za neodebranou stravu ve výši hodnoty potravin, a to pokud uživatel, jeho zástupce nebo rodinný příslušník předem řádně odhlásí pobyt uživatele mimo zařízení. Pobyt musí být odhlášen nejpozději den předem do 8:00 h ráno a víkend do pátku 8:00 h ráno. Pobyt uživatele může být odhlášen ústně, písemně, em, popřípadě telefonicky. Hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení uživateli vždy odhlásí příslušný pracovník domova. V případě, že uživatel neplatí plnou úhradu, je vratka za stravu krácena o výši nedoplatku. Má se za to, že první část platby je za ubytování, případné nedoplatky se přednostně účtují za stravu. b) Vratka za neposkytnutou péči Vratka za neposkytnutou péči bude uživateli vrácena, pokud bude uživatel nepřítomen v domově celý den. Za den nepřítomnosti je považován pobyt mimo domov od 0 hod do 24 hodin. Za hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se vratka za příspěvek na péči nevrací. Vratka je vypočtena jako násobek příslušné denní sazby (příspěvek na péči/počet kalendářních dní v měsíci) a počtu celých dní nepřítomnosti. c) Vratka za ubytování Úhrada za ubytování se nevrací. 3. Návštěvy Návštěvní hodiny v domově nejsou stanoveny, nutno respektovat dobu nočního klidu (22:00-6:00 hodin). Návštěvy se ohlašují na recepci, kde jsou z bezpečnostních důvodů evidovány. Návštěvy jsou přijímány na pokoji nebo ve společných prostorách zařízení. Na dvoulůžkových pokojích mohou být návštěvy přijímány jen, pokud tím není rušen spolubydlící. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitel zařízení návštěvy omezit, popř. zakázat. Tato informace je vždy zveřejněna na recepci domova a na internetových stránkách domova. Rodinní příslušníci mají možnost spoluúčasti na péči (asistence u jídla, provádění hygieny apod.), také se mohou účastnit společenských akcí pořádaných domovem. Domov dle svých možností zajistí potřebné zázemí a podporu při upevňování kontaktu s rodinou. Návštěva se zvířetem je dovolena jen při zachování hygienických a bezpečnostních opatření. Návštěvník musí tuto skutečnost oznámit na recepci a současně bude upozorněn, že nese veškerou zodpovědnost za chování zvířete. 10

11 IX. Ukončení pobytu 1. Ukončení pobytu ze strany uživatele: Uživatel může ukončit pobyt v zařízení písemným oznámením poskytovateli bez udání důvodu. Výpověď je jeden měsíc a platí od prvního dne měsíce, který následuje po podání výpovědi. Lze se rovněž dohodnout na kratší výpovědní lhůtě. 2. Poskytovatel může dát uživateli výpověď a ukončit pobyt: a) Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje nezaplacení úhrady za ubytování, stravu, péči, a to ani po písemné výzvě, byl-li uživatel povinen platit úhradu podle kapitoly VII. smlouvy. b) Jestliže poskytovatel v průběhu služby zjistí, že Uživatel i přes prokazatelné seznámení s cílovou skupinou úmyslně zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele. c) Jestliže uživatel po opětovné domluvě hrubě porušil povinnosti, které vyplývají ze smlouvy a z vnitřních pravidel poskytovatele Života v domově. Před podáním výpovědi ze strany poskytovatele budou postupně použity tato opatření: domluva, písemné upozornění s návrhem na ukončení pobytu v domově. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. Při výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele se poskytovatel zavazuje informovat uživatele o alternativních sociálních službách. 3. Úmrtí uživatele. Úmrtím uživatele je ukončen pobyt v zařízení, práva ze smlouvy nepřecházejí na jiné osoby. Ke dni úmrtí je provedeno vyúčtování služeb pracovníkem pokladny. Pohřeb zesnulého uživatele zajistí nejbližší příbuzní nebo jiná fyzická osoba. Pokud neexistuje taková osoba, pohřeb zajistí obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Kompenzační pomůcky jsou rodinní příslušníci povinni vrátit příslušné zdravotní pojišťovně. Majetek zemřelého sepíše službu konající personál. Hodnotný majetek je uložen a přihlášen do dědického řízení. Majetek nepatrné hodnoty (např. osobní věci, oblečení, běžná elektronika) je proti podpisu předán pozůstalým. Ti jsou povinni tyto věci z domova odnést do 14 kalendářních dnů od ukončení pobytu, popř. dle vzájemné dohody. V případě, že tak nebude učiněno, věci budou zlikvidovány. Finanční hotovost, stav na depozitním účtu, vkladní knížky a cennosti jsou uloženy k úschově v pokladně Domova Březiny. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o dědickém řízení je majetek zemřelého předán právoplatným dědicům. 11

12 X. Finanční, majetková a další pravidla 1. Poskytování služeb a jejich úhrada Formu úhrady za poskytované služby si zvolí uživatel. Úhrada za tyto služby je splatná nejpozději do konce měsíce, za který náleží a to dle Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. 2. Uživateli je nabídnuto, aby si v zařízení vytvořil tzv. depozitní účet, na který poukazuje svůj příjem a z něj následně hradí své náklady v zařízení (např. platba za ubytování a stravu, doplatky za léky, regulační poplatky, drobné nákupy, kadeřníka, apod.) 3. Výplata důchodu Výplatu důchodu lze provést následujícími způsoby: - prostřednictvím hromadné výplatní listiny České správy sociálního zabezpečení - v hotovosti prostřednictvím České pošty - poukazem na účet uživatele, popř. zákonného zástupce Zvolí-li si uživatel výplatu důchodu prostřednictvím hromadné výplatní listiny, je výplata prováděna 15. den v měsíci. Připadne-li tento den na den pracovního klidu, bude výplata provedena v nejbližším pracovním dnu. Česká správa sociálního zabezpečení zasílá důchody hromadně na účet Domova Březiny, p.o., který provádí z tohoto důchodu srážku úhrady za pobyt a stravu. Zbývající část důchodu je uživateli převedena na jeho depozitní účet. Uživatel má právo kdykoliv požádat o nahlédnutí do výplatního seznamu důchodů, seznamu úhrad a převodů kapesného na depozita. V případě výplaty důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty, bude uživateli požádáno o změnu dosílky důchodu do domova. Důchod uživateli bude vyplacen pracovníkem České pošty na jeho pokoji. Uživatel si poté může důchod, popřípadě jeho část, uložit na svém depozitním účtu. 4. Příspěvek na péči (PnP) Všechny úkony péče jsou poskytovány v rozsahu přiznaného příspěvku na péči, jejich poskytování je s jednotlivými uživateli individuálně smluvně sjednáno. Přiznaný příspěvek na péči náleží dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v plné výši domovu se zvláštním režimem. V případě, že má uživatel příspěvek na péči v řízení nebo požádal o navýšení, je tato skutečnost ošetřena ve smlouvě o poskytování sociální služby. Následné vyúčtování bude provedeno v závislosti na výši nově přiznaného PnP. 5. Fakultativní a ostatní služby Uživatel si může požádat o fakultativní a ostatní služby dle nabídky a ceny uvedené v Sazebníku domova se zvláštním režimem. Úhrada za tyto činnosti bude realizována na základě podkladu o vyúčtování služeb, který předává vedoucí oddělení, po splnění sjednané služby (kopírování, tisk, služby kadeřníka apod.) nebo po ukončení měsíce (např. telefonní hovory) pracovníku pokladny. Tento zajistí z depozitního účtu uživatele výběr úhrady za poskytnutou službu. 6. Úschova cenností a dokladů uživatele Již při nástupu uživatele do domova je mu nabídnuta možnost úschovy cenností, peněžní hotovosti a vkladních knížek v pokladně domova. 12

13 Věci, které uživatel nepředá do úschovy domova, si může uschovat ve svém pokoji a je za ně plně zodpovědný. Při nepřítomnosti uživatele v důsledku hospitalizace je vedoucí oddělení popř. odpovědný pracovník povinen zabezpečit úschovu věcí uživatele. Uživatel může požádat o úschovu osobních dokladů (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, povolení k pobytu, apod.) u vedoucí oddělení. 7. Poštovní zásilky. Poštovní zásilky pro uživatele domova jsou doručovány každý pracovní den přímo do zařízení. Uživatelé si mohou převzít zásilky osobně od doručovatelky, a to mezi 11:00 a 12:00 h v prostorách recepce. Nevyzvednuté zásilky jsou předávány uživatelům prostřednictvím vedoucí oddělení přímo na pokoji. Doporučené dopisy jsou předány uživatelům vedoucí oddělení na základě podpisu dodejky. Balíky a peněžní poukázky, které si uživatelé nemohou sami vyzvednout, jsou předány pracovnici pokladny, která zajistí jejich vyzvednutí na České poště a následné předáni uživateli. Obyčejné poštovní zásilky k odeslání mohou uživatelé ponechávat na recepci domova, kde si je každý pracovní den vyzvedne pracovník České pošty. 8. Telefonní hovory Uživatelé mohou k soukromým telefonním hovorům využívat telefonní přístroj v prostorách recepce, imobilní uživatelé mohou využívat přenosný telefonní přístroj přímo na odděleních. Jednotlivé hovory jsou evidovány za pomoci unikódu a při měsíčním zúčtování je protelefonovaná částka formou srážky z depozitního účtu uživatelem uhrazena. 9. V případě, že se uživatel rozhodne pro trvalé bydliště v objektu poskytovatele, zajistí odpovědný pracovník v patřičném rozsahu vyřídit formality související s touto změnou. U uživatele se změněnou svéprávností je povinnosti opatrovníka žádat soud o souhlas se změnou trvalého bydliště a zajistit tuto změnu na Městském úřadě v Petřvaldě. Poskytovatel pouze potvrdí uživateli na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu souhlas se změnou. 10. Poskytovatel zajistí v pracovní dny provoz pokladny, a to v době od 06:00 do 09:00 a od 12:00 do 14:00, ve středu do 16:00. Mimo tuto dobu je možno využít služeb pokladny po individuální domluvě. Poskytovatel dále nabízí každou středu možnost konzultací s vedoucími pracovníky v přímé péči, a to do 16:30 hod. V ostatní pracovní dny je možno si sjednat s vedoucími pracovníky individuální schůzku. XI. Bezpečnostní opatření, odpovědnost za způsobenou škodu a požívání alkoholu 1. Bezpečnostní opatření: - Uživatelé jsou povinni se řídit bezpečnostními předpisy platnými pro domov se zvláštním režimem. Při mimořádných událostech se řídí pokyny služby konajícího personálu. - Domov se zvláštním režimem je vybaven elektrickou požární signalizací. Na pokojích je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. - Kouření v prostorách domova se zvláštním režimem je povoleno pouze ve vyhrazených a označených prostorách. 13

14 - Vstup uživatelů do provozních místností (kuchyně, prádelna, kotelna, sklady, apod.) je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán. - Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku se jednotlivé budovy zařízení na noc zamykají. Po uzamčení budov může uživatel nebo návštěva v kteroukoliv dobu využít hlavního vstupu, kde je zajištěna nepřetržitá služba recepce. - Hlavní vchod, hlavní spojovací chodba a areál zařízení je vybavena kamerovým systémem a je označena informační tabulkou o snímání prostoru bezpečnostní kamerou. 2. Odpovědnost za škodu Uživatel zapůjčené nebo svěřené věci domovem řádně opatruje, šetří a chrání před poškozením a zničením. Pokud uživatel úmyslně nebo z nedbalosti způsobí škodu na majetku personálu nebo domova, bude škoda řešena ve škodní komisi a bude postupováno dle jejího doporučení. 3. Požívání alkoholu, psychotropních a návykových látek Pokud bude hrubě narušeno soužití uživatele s ostatními uživateli, způsobené požitím alkoholu nebo jiných psychotropních a návykových látek, budou pracovníci postupovat dle Zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. XII. Stížnosti, podněty a připomínky 1. Právem uživatele je podávat stížnosti, podněty a připomínky k chodu zařízení, k poskytovaným službám a na zaměstnance poskytovatele. Stížnosti jsou ochranou proti neoprávněnému zásahu do práv uživatele a pro domov jsou důležitým zdrojem informací vedoucí, k tomu aby poskytoval služby co nejlépe. 2. Stížnost může podat uživatel, jeho rodinný příslušník, známý, pracovník, a to písemně, ústně nebo elektronicky. Stížnost lze také podat anonymně, kde odpověď dle obsahu sdělení bude umístěna na veřejném místě (nástěnkách). Ústní stížnost přijímají všichni zaměstnanci, kteří ji musí zapsat do formuláře pro podávání stížnosti a předat na sekretariát ředitele, nebo ji vhodit do sběrné schránky. Písemnou stížnost je možné vhodit do schránek, které jsou umístěny na recepci domova a na odděleních. 3. Stížnosti vyřizuje ředitel domova, který pověří patřičnou osobu jejím prošetřením. Doporučená lhůta pro vyřízení je 15 dnů, závazná je do 30 dnů od jejího podání. Na stížnost bude neprodleně odpovězeno ústně s následným písemným vyjádřením. 4. Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti se lze obrátit na: - zřizovatele Domova Březiny, p. o.: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava , vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Daniel Rychlík, tel.: , vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Mgr. Michal Potocký, tel.: , vedoucí oddělení sociální ochrany Ing. Miroslava Lejsalová, tel.: , 14

15 - Důvěrníka pro podávání stížností: starosta Města Petřvald, Ing. Jiří Lukša, tel.: , sociální pracovnice Bc. Ivana Rajdusová, tel.: , - kancelář ombudsmana: veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Údolní 39, Brno , tel.: , - Mezinárodní helsinskou federaci - Český helsinský výbor: Štefániková 216/21, Praha Smíchov, , tel.: , , - Radu seniorů České republiky o. s.: Krajská rada seniorů moravskoslezského kraje, U Tiskárny 578/1, Ostrava Přívoz, , tel.: , - Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva: pobočka Ostrava, Prokešovo náměstí 618/3, Moravská Ostrava, , tel.: , , - Občanskou poradnu v Bohumíně: vedoucí občanské poradny Bc. Lucie Fábryová, DiS., Štefániková 957, Bohumín , tel.: , , 15

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více