VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM"

Transkript

1 Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum platnosti: Účinnost od: Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel

2 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem 3 III. Ubytování 4 IV. Stravování 6 V. Základní sociální služby poskytované v domově se zvláštním režimem 7 VI. Individuální plánování 8 VII. Zdravotní a ošetřovatelská péče 9 VIII. Opuštění zařízení, pobyt mimo domov, návštěvy 9 IX. Ukončení pobytu 11 X. Finanční, majetková a další pravidla 12 XII. Bezpečnostní opatření, odpovědnost za způsobenou škodu, požívání alkoholu 13 XIII. Stížnosti, podněty a připomínky 14 Příloha: č. 1: Vzor Smlouvy o poskytování služeb sociální péče v Domově se zvláštním režimem č. 2: Vzor Smlouvy v obrázkové podobě č. 3: Stolování a stravování č. 4: Sazebník ceník poskytovaných služeb Domova se zvláštním režimem č. 5: Šatní lístek č. 6: Plán služby 2

3 ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM I. Úvodní ustanovení 1. Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem obsahuje veškerá práva a povinnosti uživatele poskytované služby. Společně se smlouvou o poskytnutí služby sociální péče vytváří podmínky právního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem. 2. Tato Vnitřní pravidla Život v domově jsou závazná pro všechny uživatele, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky. 3. Při nástupu do zařízení je nový uživatel s Vnitřními pravidly průkazně seznámen a dále je pravidelně seznamován minimálně 1x ročně a vždy při jeho aktualizaci. 4. Účinnost Vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem Život v domově č. 04/15/ZVR je od Tato Vnitřní pravidla nahrazují úplné znění Vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem Život v domově, která byla účinná od Domov Březiny, příspěvková organizace, je pobytové zařízení sociálních služeb, zřízené Moravskoslezským krajem a poskytuje sociální službu domova se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poslání Domova se zvláštním režimem Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova. O důstojné prožívání života uživatelů usiluje zařízení individuální péči, podporou samostatnosti a posilováním sociálního začleňování uživatelů. II. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Při nástupu do zařízení je s uživatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem (viz příloha č. 1), která vymezuje základní práva a povinnosti obou stran. 3

4 III. Ubytování 1. Uživatelům se poskytuje ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích na pavilonu P1 a P2. Pokoje ve třetím nadzemním podlaží pavilonu P1 jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Pro ostatní pokoje je sociální zařízení společné na chodbě. Na jednotlivá oddělení a pokoje se uživatelé rozmisťují dle pohlaví, zdravotního stavu, mobility a potřeby ošetřovatelské péče. Manželům či partnerům je umožněno společné ubytování na pavilonu P1, a to i v případě, že jeden z nich nesplňuje cílovou skupinu služby domova se zvláštním režimem. V případě vhodnosti uvolněného místa bude manželům či partnerům nabídnuto společné ubytování nebo bude přijat jeden z partnerů a následně v co nejkratší možné době bude přijat také druhý partner. Jestliže je jeden z manželů či partneru již v domově ubytován a druhý si podá žádost o ubytování, bude při výběru nového uživatele tato skutečnost zohledněna. 2. Vybavení pokoje Pokoj je vybaven mechanicky, popř. elektricky polohovatelným lůžkem, šatní skříní a nočním stolkem, které mohou být dle přání uživatele uzamykatelné, dále pak popř. stolem s židlí, křeslem. V přízemí a patře pavilonu P1 jsou pokoje dále vybaveny umyvadlem. Každý pokoj má přivolávací signalizační zařízení. Uživatel si může pokoj vybavit vlastními drobnými předměty, jako jsou hodiny, květiny, hrnečky, povlečení, přehozy, apod. nebo i většími např. obrazy, televize, skříňka a křeslo. Pokud má uživatel zájem vybavit si pokoj předložkou nebo menším koberečkem musí být kobereček pratelný s protiskluzovým povrchem. Pokoj si může uživatel za pomoci svých blízkých vybavit již před nástupem do domova. Pokud si uživatel přinese do zařízení vlastní televizní či rozhlasový přijímač, je povinen za tento přijímač hradit České poště koncesionářský poplatek (platí pouze pro uživatele, kteří jsou v zařízení hlášeni k trvalému pobytu). Přihlášení těchto přijímačů na České poště pomáhá uživateli zajistit vedoucí oddělení. Uživatel může mít na pokoji umístěné také jiné elektrospotřebiče (např. video, varnou konvici, lednici, ventilátor). Tyto elektrospotřebiče je povinen 1x ročně podrobit revizi, kterou provádí oprávněný pracovník zprostředkovaný zařízením, na náklady uživatele. Domov se zvláštním režimem poskytuje lůžkoviny, prošívané deky, polštáře, antidekubitní pomůcky a drobné předměty denní spotřeby (příbory, termosky, hrnky, skleničky, apod.). 3. Uživatel má možnost se rozhodnout, zda bude mít vlastní klíč od pokoje. Pokud uživatel s poruchou paměti nebo poruchou orientace klíč požaduje, bude individuálně vyhodnoceno riziko. V případě ztráty klíče uživatel uhradí jeho pořízení. Zamykání dvoulůžkových pokojů je možné pouze se souhlasem spolubydlícího. Z bezpečnostních důvodů jsou na ošetřovnách oddělení uloženy náhradní klíče k jednotlivým pokojům, které použije pracovník domova v případě ohrožení zdraví a života uživatele na pokoji nebo majetku. 4. Změna pokoje Uživatel může požádat o změnu pokoje (v případě neshod se spolubydlícím, v případě potřeby většího soukromí, nevyhovujícímu pokoji vzhledem k zdravotnímu stavu) písemnou formou na formuláři Požadavek na změnu prostřednictvím vedoucí oddělení. 4

5 5. Ostatní společenské prostory Mimo pokoj může uživatel využívat společenské místnosti, jídelny a ostatní společné prostory v zařízení. 6. Osobní ošacení a věci, praní, žehlení a drobné opravy Každý uživatel má při přijetí do zařízení vytvořen Šatní lístek (viz. příloha č. 2), kde je evidováno veškeré jeho prádlo, ošacení a osobní věci. Praní a žehlení ložního a osobního prádla uživatelů zajišťuje zařízení ve vlastní prádelně. Sběr špinavého prádla je zajišťován pracovníky na oddělení denně. Praní a výdej čistého prádla je prováděn pouze v pracovní dny. Pokud uživatel využívá tuto službu, je nutné, aby veškeré své osobní věci, které se budou prát ve společné prádelně, byly označeny. Uživateli je při nástupu do zařízení nabídnuta možnost nechat si prádlo a ošacení označit. Pokud dojde ze strany uživatele nebo rodinného příslušníka k doplnění (vyřazení) prádla a ošacení, je vhodné tuto skutečnost nahlásit personálu poskytovatele tak, aby změna mohla být evidována na šatním lístku a zkontrolováno, resp. doplněno označení. Pokud osobní prádlo nebo ošacení uživatele je práno ve společné prádelně a není označené, nemůže poskytovatel odpovídat za jeho případnou ztrátu. V prádelně se nepere vlněné oblečení, saka a péřové předměty. 7. Úklid a hygienická opatření Úklid všech prostor zařízení provádí úklidová firma DH Service. V nutných případech a při nepřítomnosti pracovníků úklidové firmy mají pracovníci zařízení povinnost zajistit základní úklid znečištěných prostor. Nespokojenost s kvalitou úklidových prací může uživatel uplatnit u pracovníka zařízení, který je povinna neprodleně sjednat nápravu. Je vhodné, aby uživatel udržoval pořádek jak ve svých pokojích, tak i ve společných prostorách které užívá, aby nenarušoval soužití s ostatními uživateli. Vzhledem k hygienickým předpisům v zařízení mohou pracovníci zařízení dohlížet a pomáhat uživatelům s dodržováním čistoty a pořádku v osobních věcech, ve skříních a nočních stolcích uživatelů za jejich přítomnosti. Při náhlé hospitalizaci uživatele pověřený pracovník zabezpečí úschovu jeho osobních věcí, uzamkne skříň, popř. toaletní stolek, v případě jednolůžkového pokoje zamkne celý pokoj. Hygienicky závadné věci je personál oprávněn vyhodit, popř. předat k vyprání do prádelny. Zbytky jídel a odpadky musí být ukládány do odpadkových košů, které jsou denně vynášeny. Není vhodné vyhazovat jakékoliv odpadky z balkónu a oken, příp. je pohazovat v zahradě. Pokoje a jiné místnosti v domově je vhodné větrat, a to s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatelů a povětrnostním podmínkám. Je vhodné, aby uživatelé dodržovali osobní hygienu tak, aby nenarušovali soužití s ostatními uživateli (celková koupel uživatele by měla být provedena minimálně 1x týdně). Hygienické potřeby (mýdlo, šampón na vlasy, tělový krém, zubní pastu, hřeben, manikúrní nůžky, ručník apod.) si uživatel pořizuje ze svých prostředků. 5

6 Kadeřnické, holičské a pedikérské služby mohou být zajištěny externími pracovníky, kteří dochází dle potřeby uživatelů do zařízení. Tyto služby jsou poskytovány v prostorách SENIOR SALÓNU na pavilonu P3. Vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele, mohou být tyto služby poskytnuty také na pokoji uživatele. 8. Doba nočního klidu Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 hodin. V době nočního klidu by neměl být uživatel rušen. Se souhlasem uživatele lze provádět noční obchůzky (při nutnosti podání léků nebo při poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo zdravotní péče). IV. Stravování 1. V rámci zvýšení kvality je vytvořen postup stolování a stravování (viz příloha č. 5 - Stolování a stravování). 2. V domově je poskytována celodenní strava v rozsahu 3 hlavních a jednoho vedlejšího jídla. Strava je poskytována v následujícím rozsahu: dieta racionální č. 3 dieta šetřící mixovaná č. 0 dieta šetřící č. 2 dieta diabetická č. 9 dieta šetřící kašovitá č. 1 dieta diabetická šetřící č. 9s Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, který je sestaven na jeden týden dopředu. Uživatelům s dietou č. 3 a 9 je nabídnuta možnost výběru ze dvou hlavních jídel a dvakrát v týdnu ze dvou večeří. 3. Dietní stravování uživatelům doporučuje ošetřující lékař. Uživatel má právo se rozhodnout, zda bude odebírat lékařem stanovenou dietu nebo si zvolí dietu sám (s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele). 4. Pokud má uživatel alergii na některé potraviny nebo jiné zvláštní stravovací požadavky, např. stravování dle individuálního dietního režimu, apod., je možno mu připravovat speciální stravu, v případě zvýšených nákladů mu bude individuálně stanovena cena. 5. Výdej a konzumace stravy se doporučuje v následujícím časovém rozvrhu: Snídaně 7:30-9:00 Oběd 11:30-13:00 Svačina 15:00-15:30 Večeře 16:30-18:00 II. večeře od 20:00 nebo dle aplikace inzulínu Výdej stravy v jinou dobu si musí uživatel s pracovníkem oddělení dohodnout předem. Strava bude uživateli uschována v lednici a vydána v jinou dobu. Tato doba musí odpovídat hygienickým předpisům. Strava je podávána v jídelně nebo na pokoji, dle individuálních požadavků a s ohledem na jeho zdravotní stav. 6. Na oddělení mají uživatelé k dispozici zásobník s horkou a studenou vodou. Na jednotlivé pokoje je podáván čaj, popř. jiné nápoje. 6

7 Vlastní potraviny si mohou uživatelé uschovávat ve společných lednicích, které jsou umístěny v kuchyňkách na oddělení. Aby se předešlo ztrátám potravin, je vhodné uschované potraviny označit štítkem se jménem uživatele. 7. Uživatelům a jejich rodinným příslušníkům nabízíme možnost konzultace s nutričním terapeutem, se kterým si mohou domluvit individuální dietní stravování. V. Základní sociální služby poskytované v domově se zvláštním režimem 1. Služby sociální péče jsou poskytovány uživatelům na základě nasmlouvaných úkonů péče (viz příloha č. 3 - Plán služby) tak, aby byli co nejvíce podporováni k zachování dosavadních schopností a dovedností. Denní a noční režim si uživatelé určují sami. Poskytované služby musí být v souladu s provozními možnostmi zařízení. 2. Domov se zvláštním režimem zajišťuje tyto služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů: - Pomoc při oblékání a svlékání, s výběrem vhodného oblečení, s vrstvením oděvů. - Pomoc posadit se v lůžku, ulehnout, postavit se ze sedu, popřípadě změnit polohu. - Pomoc při přesunu na vozík, křeslo a zpět na postel. - Pomoc při podávání jídla, porcování jídla, pomoc při podání tekutin. - Pomoc při prostorové orientaci, doprovod při pohybu v zařízení (na toaletu, do kantýny, kulturní místnosti, na zahradu apod.). Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro hygienu: - Pomoc při úkonech osobní hygieny - ranní, polední, večerní toaleta (hygiena, výměna inkontinentních pomůcek, péče o dutinu ústní, úprava vlasů apod.), koupel, ošetření kůže (namazání krémem). - Pomoc při základní péči o vlasy (mytí vlasů), nehty na rukou (základní manikúra), holení. - Pomoc při použití WC, toaletního křesla, podkládání podložní mísy nebo toaletních lahví, výměna inkontinentních pomůcek. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb (zajištění služby pedikérky, kadeřnice), náklady za tyto služby hradí uživatel z vlastních prostředků. - Pomoc při zajištění informačních zdrojů (objednání a donáška vlastního tisku formou předplatného). Náklady spojené s objednávkou tisku hradí uživatel s vlastních prostředků. - Doprovod na bohoslužbu, která probíhá ve velké kulturní místnosti 1 týdně (v pátek). - V kulturních místnostech je k dispozici pro uživatele televize, popřípadě rádio. Vlastní televizi a rádio si mohou uživatelé také umístit na svém pokoji. - Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou (např. psaní dopisu, telefonování). - Pomoc a podpora při sociálním začleňování (např. setkávání s vrstevníky, rodinnými příslušníky, známými, přáteli, veřejnosti). Sociálně terapeutické činnosti: - Poskytujeme činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností. Jde především o sebeobslužné aktivity, které podporují uživatele v obnovení, udržení 7

8 a posílení kompetencí ke zvládání péče o vlastní osobu (podpora v samostatnosti u hygieny, oblékání, stravování apod.). - Nácvik sociálních dovedností (např. podpora samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí, zajišťovaní nákupů, využívání kadeřnických a pedikérských služeb v Senior salonu nebo mimo domov). - Dále nabízíme činnosti vedoucí k udržení a rozvoji osobních dovedností (trénování paměti, vzpomínkové setkání, muzikoterapii, keramickou dílnu, terapeutickou panenku, zooterapii, bazální stimulaci, použití masážních přístrojů, světelnou terapii a nově připravovaný snoezelen). Aktivizační činnosti: - Poskytujeme skupinové i individuální činnosti, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických dovedností (individuální i skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností). - Pořádáme kulturní a společenské činnosti, které jsou v souladu s celoročním plánem, ze kterého je sestavován měsíční plán akcí a aktivit (např. ples, MDŽ, den matek, Josefovská zábava, velikonoční kavárna, stavění a kácení Máje, domovský jarmark, vinobraní, vánoční posezení, silvestrovská kavárna). Kulturních akcí se mohou uživatele účastnit také v doprovodu svých rodin a přátel. - Dále nabízíme čtení a předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, pečení a vaření, ruční práce (pletení, háčkování, práce s papírem, textilem a přírodními materiály), promítání filmů, posezení v kavárně, oslavy narozenin, vycházky a posezení v zahradě domova. - Uživatelé mají možnost se zúčastnit výletů po okolí (např. botanická zahrada, zoo Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Slezskoostravský hrad), divadelních představení (v divadle Jiřího Myrona, Národním divadle Antonína Dvořáka v Ostravě) a návštěv různých výstavních expozic (výstava miniaturních staveb v Ostravě, Landek Park hornické muzeum, Kotulova dřevěnka v Havířově, interaktivní expozice U6 Dolní oblast Vítkovic svět techniky apod.). Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - Pomoc při vyřizování úředních záležitostí (např. vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, změna trvalého pobytu, výměna občanského průkazu). - Zajištění návštěvy úředníka, právníka, notáře v domově, pokud není uživatel schopen návštěvy na příslušném úřadě. - Pomoc se zajištěním speciálních pomůcek. - Komunikace s rodinou, jde-li oprávněné zájmy uživatele. - Poskytování základního sociálního poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje uživatele poradit nebo hájit svá práva. - Zajištění drobných nákupů v kantýně nebo ve městě, nemůže-li si uživatel své záležitosti obstarat sám nebo pomoci své rodiny a blízkých. - Podpora a pomoc při zajištění úhrady různých poplatků. VI. Individuální plánování 1. Součástí poskytovaných služeb je tvorba tzv. individuálního plánu uživatele. Individuální plán slouží k mapování potřeb uživatele a popisuje individuální kroky, které vedou k jeho naplnění. Tento plán je sestaven uživatelem a jeho klíčovým pracovníkem. 8

9 2. Klíčový pracovník je jakýsi důvěrník uživatele, který prosazuje jeho zájmy, přání a potřeby. Pomáhá uživateli sestavit individuální plán poskytované péče, zodpovídá za jeho realizaci a koordinuje práci v týmu pracovníků. Uživatel může kdykoliv požádat o změnu svého klíčového pracovníka. VII. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Domov se zvláštním režimem poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě po dobu 24 hodin. Je poskytována na základě indikace lékaře. Zařízení zajišťuje uživatelům zdravotní výkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění uživatele. Na doporučení lékaře mohou uživatele využívat také rehabilitační cvičení a další odborné úkony s rehabilitací spojené. 2. Lékařská péče Uživatelé mají možnost registrace u praktického lékaře ve městě Petřvald MUDr. Jarmily Kremerové. Lékařská péče je poskytována v pravidelných intervalech dle ordinačních hodin v ordinaci nebo na pokoji uživatele. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci a rychlou záchrannou službou. Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, musí si lékařské ošetření, vyšetření, léky, inkontinentní pomůcky apod. zajistit sám, popř. za pomoci rodinných příslušníků ve spolupráci se svým praktickým lékařem. 3. Pokud má uživatel zájem, zajistí zařízení pro uživatele potřebné léky (zajištění předepsání ošetřujícím lékařem, vyzvednutí z lékárny, úschova léků). Doplatky za léky si uživatel hradí sám z vlastních prostředků. V případě, kdy si uživatel zajišťuje léky sám nebo s pomocí příbuzných, a dojde k akutnímu zhoršení jeho zdravotního stavu, zajistí potřebné léky pro uživatele zařízení. VII. Opuštění zařízení, přechodný pobyt mimo domov, návštěvy 1. Opuštění domova Uživatelé mohou kdykoliv odejít ze zařízení (procházka, návštěva příbuzných, lékaře, apod.). Je vhodné, aby uživatel svůj odchod a pravděpodobnou dobu nepřítomnosti z bezpečnostních důvodů oznámil službu konajícímu personálu. V případě, že z důvodu nepříznivého zdravotního stavu by opuštění zařízení mohlo uživatele ohrozit (poruchy orientace, apod. individuálně sjednáno v plánu rizik uživatelů), je mu na základě konzultace týmu pracovníků nabídnuto zajištění doprovodu, popř. doporučeno, aby zařízení neopouštěl. 2. Přechodný pobyt mimo domov Uživatel může přechodně pobývat mimo domov se zvláštním režimem. Před odchodem uživatele mimo domov mu jsou předány potřebné léky a další osobní věci, pokud je má uloženy u pracovníků oddělení. 9

10 Pokud uživatel pobývá přechodnou dobu mimo zařízení má nárok na vrácení peněz za neodebranou stravu, popř. za neposkytnutou péči (tzv. vratka). Vratky jsou uživateli vyplaceny nebo připsány dle ujednání ve smlouvě uživatele (v hotovosti, na účet uživatele nebo na depozitní účet), a to do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém nárok na vyplacení vznikl. Vratka za pobyt mimo domov ZVR: a) Vratka za neodebranou stravu Uživateli je vrácena částka za neodebranou stravu ve výši hodnoty potravin, a to pokud uživatel, jeho zástupce nebo rodinný příslušník předem řádně odhlásí pobyt uživatele mimo zařízení. Pobyt musí být odhlášen nejpozději den předem do 8:00 h ráno a víkend do pátku 8:00 h ráno. Pobyt uživatele může být odhlášen ústně, písemně, em, popřípadě telefonicky. Hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení uživateli vždy odhlásí příslušný pracovník domova. V případě, že uživatel neplatí plnou úhradu, je vratka za stravu krácena o výši nedoplatku. Má se za to, že první část platby je za ubytování, případné nedoplatky se přednostně účtují za stravu. b) Vratka za neposkytnutou péči Vratka za neposkytnutou péči bude uživateli vrácena, pokud bude uživatel nepřítomen v domově celý den. Za den nepřítomnosti je považován pobyt mimo domov od 0 hod do 24 hodin. Za hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se vratka za příspěvek na péči nevrací. Vratka je vypočtena jako násobek příslušné denní sazby (příspěvek na péči/počet kalendářních dní v měsíci) a počtu celých dní nepřítomnosti. c) Vratka za ubytování Úhrada za ubytování se nevrací. 3. Návštěvy Návštěvní hodiny v domově nejsou stanoveny, nutno respektovat dobu nočního klidu (22:00-6:00 hodin). Návštěvy se ohlašují na recepci, kde jsou z bezpečnostních důvodů evidovány. Návštěvy jsou přijímány na pokoji nebo ve společných prostorách zařízení. Na dvoulůžkových pokojích mohou být návštěvy přijímány jen, pokud tím není rušen spolubydlící. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitel zařízení návštěvy omezit, popř. zakázat. Tato informace je vždy zveřejněna na recepci domova a na internetových stránkách domova. Rodinní příslušníci mají možnost spoluúčasti na péči (asistence u jídla, provádění hygieny apod.), také se mohou účastnit společenských akcí pořádaných domovem. Domov dle svých možností zajistí potřebné zázemí a podporu při upevňování kontaktu s rodinou. Návštěva se zvířetem je dovolena jen při zachování hygienických a bezpečnostních opatření. Návštěvník musí tuto skutečnost oznámit na recepci a současně bude upozorněn, že nese veškerou zodpovědnost za chování zvířete. 10

11 IX. Ukončení pobytu 1. Ukončení pobytu ze strany uživatele: Uživatel může ukončit pobyt v zařízení písemným oznámením poskytovateli bez udání důvodu. Výpověď je jeden měsíc a platí od prvního dne měsíce, který následuje po podání výpovědi. Lze se rovněž dohodnout na kratší výpovědní lhůtě. 2. Poskytovatel může dát uživateli výpověď a ukončit pobyt: a) Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje nezaplacení úhrady za ubytování, stravu, péči, a to ani po písemné výzvě, byl-li uživatel povinen platit úhradu podle kapitoly VII. smlouvy. b) Jestliže poskytovatel v průběhu služby zjistí, že Uživatel i přes prokazatelné seznámení s cílovou skupinou úmyslně zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele. c) Jestliže uživatel po opětovné domluvě hrubě porušil povinnosti, které vyplývají ze smlouvy a z vnitřních pravidel poskytovatele Života v domově. Před podáním výpovědi ze strany poskytovatele budou postupně použity tato opatření: domluva, písemné upozornění s návrhem na ukončení pobytu v domově. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. Při výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele se poskytovatel zavazuje informovat uživatele o alternativních sociálních službách. 3. Úmrtí uživatele. Úmrtím uživatele je ukončen pobyt v zařízení, práva ze smlouvy nepřecházejí na jiné osoby. Ke dni úmrtí je provedeno vyúčtování služeb pracovníkem pokladny. Pohřeb zesnulého uživatele zajistí nejbližší příbuzní nebo jiná fyzická osoba. Pokud neexistuje taková osoba, pohřeb zajistí obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Kompenzační pomůcky jsou rodinní příslušníci povinni vrátit příslušné zdravotní pojišťovně. Majetek zemřelého sepíše službu konající personál. Hodnotný majetek je uložen a přihlášen do dědického řízení. Majetek nepatrné hodnoty (např. osobní věci, oblečení, běžná elektronika) je proti podpisu předán pozůstalým. Ti jsou povinni tyto věci z domova odnést do 14 kalendářních dnů od ukončení pobytu, popř. dle vzájemné dohody. V případě, že tak nebude učiněno, věci budou zlikvidovány. Finanční hotovost, stav na depozitním účtu, vkladní knížky a cennosti jsou uloženy k úschově v pokladně Domova Březiny. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu o dědickém řízení je majetek zemřelého předán právoplatným dědicům. 11

12 X. Finanční, majetková a další pravidla 1. Poskytování služeb a jejich úhrada Formu úhrady za poskytované služby si zvolí uživatel. Úhrada za tyto služby je splatná nejpozději do konce měsíce, za který náleží a to dle Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. 2. Uživateli je nabídnuto, aby si v zařízení vytvořil tzv. depozitní účet, na který poukazuje svůj příjem a z něj následně hradí své náklady v zařízení (např. platba za ubytování a stravu, doplatky za léky, regulační poplatky, drobné nákupy, kadeřníka, apod.) 3. Výplata důchodu Výplatu důchodu lze provést následujícími způsoby: - prostřednictvím hromadné výplatní listiny České správy sociálního zabezpečení - v hotovosti prostřednictvím České pošty - poukazem na účet uživatele, popř. zákonného zástupce Zvolí-li si uživatel výplatu důchodu prostřednictvím hromadné výplatní listiny, je výplata prováděna 15. den v měsíci. Připadne-li tento den na den pracovního klidu, bude výplata provedena v nejbližším pracovním dnu. Česká správa sociálního zabezpečení zasílá důchody hromadně na účet Domova Březiny, p.o., který provádí z tohoto důchodu srážku úhrady za pobyt a stravu. Zbývající část důchodu je uživateli převedena na jeho depozitní účet. Uživatel má právo kdykoliv požádat o nahlédnutí do výplatního seznamu důchodů, seznamu úhrad a převodů kapesného na depozita. V případě výplaty důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty, bude uživateli požádáno o změnu dosílky důchodu do domova. Důchod uživateli bude vyplacen pracovníkem České pošty na jeho pokoji. Uživatel si poté může důchod, popřípadě jeho část, uložit na svém depozitním účtu. 4. Příspěvek na péči (PnP) Všechny úkony péče jsou poskytovány v rozsahu přiznaného příspěvku na péči, jejich poskytování je s jednotlivými uživateli individuálně smluvně sjednáno. Přiznaný příspěvek na péči náleží dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v plné výši domovu se zvláštním režimem. V případě, že má uživatel příspěvek na péči v řízení nebo požádal o navýšení, je tato skutečnost ošetřena ve smlouvě o poskytování sociální služby. Následné vyúčtování bude provedeno v závislosti na výši nově přiznaného PnP. 5. Fakultativní a ostatní služby Uživatel si může požádat o fakultativní a ostatní služby dle nabídky a ceny uvedené v Sazebníku domova se zvláštním režimem. Úhrada za tyto činnosti bude realizována na základě podkladu o vyúčtování služeb, který předává vedoucí oddělení, po splnění sjednané služby (kopírování, tisk, služby kadeřníka apod.) nebo po ukončení měsíce (např. telefonní hovory) pracovníku pokladny. Tento zajistí z depozitního účtu uživatele výběr úhrady za poskytnutou službu. 6. Úschova cenností a dokladů uživatele Již při nástupu uživatele do domova je mu nabídnuta možnost úschovy cenností, peněžní hotovosti a vkladních knížek v pokladně domova. 12

13 Věci, které uživatel nepředá do úschovy domova, si může uschovat ve svém pokoji a je za ně plně zodpovědný. Při nepřítomnosti uživatele v důsledku hospitalizace je vedoucí oddělení popř. odpovědný pracovník povinen zabezpečit úschovu věcí uživatele. Uživatel může požádat o úschovu osobních dokladů (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, povolení k pobytu, apod.) u vedoucí oddělení. 7. Poštovní zásilky. Poštovní zásilky pro uživatele domova jsou doručovány každý pracovní den přímo do zařízení. Uživatelé si mohou převzít zásilky osobně od doručovatelky, a to mezi 11:00 a 12:00 h v prostorách recepce. Nevyzvednuté zásilky jsou předávány uživatelům prostřednictvím vedoucí oddělení přímo na pokoji. Doporučené dopisy jsou předány uživatelům vedoucí oddělení na základě podpisu dodejky. Balíky a peněžní poukázky, které si uživatelé nemohou sami vyzvednout, jsou předány pracovnici pokladny, která zajistí jejich vyzvednutí na České poště a následné předáni uživateli. Obyčejné poštovní zásilky k odeslání mohou uživatelé ponechávat na recepci domova, kde si je každý pracovní den vyzvedne pracovník České pošty. 8. Telefonní hovory Uživatelé mohou k soukromým telefonním hovorům využívat telefonní přístroj v prostorách recepce, imobilní uživatelé mohou využívat přenosný telefonní přístroj přímo na odděleních. Jednotlivé hovory jsou evidovány za pomoci unikódu a při měsíčním zúčtování je protelefonovaná částka formou srážky z depozitního účtu uživatelem uhrazena. 9. V případě, že se uživatel rozhodne pro trvalé bydliště v objektu poskytovatele, zajistí odpovědný pracovník v patřičném rozsahu vyřídit formality související s touto změnou. U uživatele se změněnou svéprávností je povinnosti opatrovníka žádat soud o souhlas se změnou trvalého bydliště a zajistit tuto změnu na Městském úřadě v Petřvaldě. Poskytovatel pouze potvrdí uživateli na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu souhlas se změnou. 10. Poskytovatel zajistí v pracovní dny provoz pokladny, a to v době od 06:00 do 09:00 a od 12:00 do 14:00, ve středu do 16:00. Mimo tuto dobu je možno využít služeb pokladny po individuální domluvě. Poskytovatel dále nabízí každou středu možnost konzultací s vedoucími pracovníky v přímé péči, a to do 16:30 hod. V ostatní pracovní dny je možno si sjednat s vedoucími pracovníky individuální schůzku. XI. Bezpečnostní opatření, odpovědnost za způsobenou škodu a požívání alkoholu 1. Bezpečnostní opatření: - Uživatelé jsou povinni se řídit bezpečnostními předpisy platnými pro domov se zvláštním režimem. Při mimořádných událostech se řídí pokyny služby konajícího personálu. - Domov se zvláštním režimem je vybaven elektrickou požární signalizací. Na pokojích je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. - Kouření v prostorách domova se zvláštním režimem je povoleno pouze ve vyhrazených a označených prostorách. 13

14 - Vstup uživatelů do provozních místností (kuchyně, prádelna, kotelna, sklady, apod.) je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán. - Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku se jednotlivé budovy zařízení na noc zamykají. Po uzamčení budov může uživatel nebo návštěva v kteroukoliv dobu využít hlavního vstupu, kde je zajištěna nepřetržitá služba recepce. - Hlavní vchod, hlavní spojovací chodba a areál zařízení je vybavena kamerovým systémem a je označena informační tabulkou o snímání prostoru bezpečnostní kamerou. 2. Odpovědnost za škodu Uživatel zapůjčené nebo svěřené věci domovem řádně opatruje, šetří a chrání před poškozením a zničením. Pokud uživatel úmyslně nebo z nedbalosti způsobí škodu na majetku personálu nebo domova, bude škoda řešena ve škodní komisi a bude postupováno dle jejího doporučení. 3. Požívání alkoholu, psychotropních a návykových látek Pokud bude hrubě narušeno soužití uživatele s ostatními uživateli, způsobené požitím alkoholu nebo jiných psychotropních a návykových látek, budou pracovníci postupovat dle Zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. XII. Stížnosti, podněty a připomínky 1. Právem uživatele je podávat stížnosti, podněty a připomínky k chodu zařízení, k poskytovaným službám a na zaměstnance poskytovatele. Stížnosti jsou ochranou proti neoprávněnému zásahu do práv uživatele a pro domov jsou důležitým zdrojem informací vedoucí, k tomu aby poskytoval služby co nejlépe. 2. Stížnost může podat uživatel, jeho rodinný příslušník, známý, pracovník, a to písemně, ústně nebo elektronicky. Stížnost lze také podat anonymně, kde odpověď dle obsahu sdělení bude umístěna na veřejném místě (nástěnkách). Ústní stížnost přijímají všichni zaměstnanci, kteří ji musí zapsat do formuláře pro podávání stížnosti a předat na sekretariát ředitele, nebo ji vhodit do sběrné schránky. Písemnou stížnost je možné vhodit do schránek, které jsou umístěny na recepci domova a na odděleních. 3. Stížnosti vyřizuje ředitel domova, který pověří patřičnou osobu jejím prošetřením. Doporučená lhůta pro vyřízení je 15 dnů, závazná je do 30 dnů od jejího podání. Na stížnost bude neprodleně odpovězeno ústně s následným písemným vyjádřením. 4. Při nespokojenosti s vyřízením stížnosti se lze obrátit na: - zřizovatele Domova Březiny, p. o.: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava , vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Daniel Rychlík, tel.: , vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Mgr. Michal Potocký, tel.: , vedoucí oddělení sociální ochrany Ing. Miroslava Lejsalová, tel.: , 14

15 - Důvěrníka pro podávání stížností: starosta Města Petřvald, Ing. Jiří Lukša, tel.: , sociální pracovnice Bc. Ivana Rajdusová, tel.: , - kancelář ombudsmana: veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Údolní 39, Brno , tel.: , - Mezinárodní helsinskou federaci - Český helsinský výbor: Štefániková 216/21, Praha Smíchov, , tel.: , , - Radu seniorů České republiky o. s.: Krajská rada seniorů moravskoslezského kraje, U Tiskárny 578/1, Ostrava Přívoz, , tel.: , - Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva: pobočka Ostrava, Prokešovo náměstí 618/3, Moravská Ostrava, , tel.: , , - Občanskou poradnu v Bohumíně: vedoucí občanské poradny Bc. Lucie Fábryová, DiS., Štefániková 957, Bohumín , tel.: , , 15

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

D o m o v y p r o s e n i o r y Š l u k n o v K r á s n á L í p a. Smlouva o poskytování služeb

D o m o v y p r o s e n i o r y Š l u k n o v K r á s n á L í p a. Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba / zastoupený(á) a 2) Domovy pro seniory Šluknov

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, 746 01 Opava IČ: 00016772 Tel.: 553 712 183, fax: 553 616 587 e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz www.ddopava.cz Číslo jednací: RYB X/ SOC - 2014 S

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory Místo realizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Domov pro seniory Závaznost: všichni pracovníci

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba /

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba / Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa p. o Křečanská 630 Šluknov 407 77 IČO:472 74 573 Smlouva o poskytování služeb Číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní), nar., bydliště,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Domovy pro seniory Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa p. o. Křečanská 630 Šluknov IČO: Smlouva o poskytování služeb

Domovy pro seniory Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa p. o. Křečanská 630 Šluknov IČO: Smlouva o poskytování služeb Domovy pro seniory Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa p. o. Křečanská 630 Šluknov 407 77 IČO:472 74 573 Smlouva o poskytování služeb Číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů TGM Níže uvedeného dne, měsíce a roku pan (paní): nar. bydliště: v textu této smlouvy dále jen klient Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více