Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného v sobotu dne v Žilině 1. Národní a mezinárodní soutěže a/ Mistrovství tří republik P ČKS několikanásobně řešilo korespondenční cestou žádost TJ Stadion Brno o povolení účasti tanečního páru Kolotilina Seknička na mistrovství republiky. Vzhledem k tomu, že se pár nezúčastnil testů výkonnosti, nebyla tato žádost schválena.tj Stadion Brno podala další žádost o povolení mimořádného termínu testů výkonnosti, které by byly vypsány pouze pro tento taneční pár. P ČKS zamítlo i tuto žádost (pár měl možnost využít dvou regulérních termínů testů výkonnosti). P ČKS následně řešilo další žádost TJ Stadion Brno o povolení startu uvedeného tanečního páru mimo soutěž. Vzhledem k tomu, že 1 člen páru testy výkonnosti již plnil a úspěšně reprezentoval Českou republiku, P ČKS start mimo soutěž povolilo. Dne však bylo P ČKS e- mailovou cestou informováno, že se taneční pár Kolotilina Seknička soutěže nezúčastní. b/ M ČR juniorů 2011, České Budějovice P ČKS ukládá TMK, aby vypracovala nejpozději týden před mistrovstvím ČR v Českých Budějovicích seznam sportovců/sportovkyň, kteří/které splnili nominační kritéria pro MS juniorů Tento seznam bude případně doplněn o sportovce, kteří splní kritéria v průběhu M ČR juniorů. Na MS juniorů 2011 v Korejské republice bude následně nominován/-a sportovec/sportovkyně, který/která se nejlépe umístí na M ČR juniorů a splnil/-a kritéria na MS J. P ČKS následně projednalo i dotaz trenéra J.Sviatka týkající se nominací na MR juniorů, který vznesl ústně GS při MR seniorů v Žilině. P ČKS potvrdilo, že možnost plnění kritérií pro účast na seniorském mistrovství republiky platí v případě sportovců juniorského věku až do uzávěrky nominací na MR juniorů. (Kritéria účasti uvedená v pravidlech ČKS se nemění, všichni sportovci juniorského věku mají stejný časový termín pro splnění kritérií v kategorii, ve které se rozhodli startovat.) P ČKS souhlasí s tím, že technickou kontrolorkou pro kategorii SD při MR juniorů 2011 v Českých Budějovicích bude K. Kamberská, protože v daném termínu není žádný jiný technický kontrolor pro kategorii sportovních dvojic k dispozici. c/ Zimní univerziáda 2011, Erzurum (Turecko) ČAUS souhlasila s nominací Pavla Kašky a jeho trenérky Vlasty Kopřivové, P ČKS tuto nominaci schvaluje. d/ EYOWF 2011, Liberec P ČKS schvaluje nominaci na EYOWF v Liberci: - chlapci: Petr Coufal, trenérka Ivana Tokošová (náhr. Tomáš Kupka, trenér František Pechar) - dívky: Eliška Březinová, trenér Petr Starec e/ soutěže SSB P ČKS obdrželo rozhodnutí OV o zrušení soutěže SSB Prague Cup 2011 z důvodu nepříznivé finanční situace spojené s nejistotou ve věci dotace z grantů hlavního města

2 Prahy, která vznikla po komunálních volbách 2010 a díky které není možno zaručit důstojné uspořádání soutěže. Ze stejného důvodu není organizátor schopen uspořádat ani M ČR SSB Dosud přihlášené skupiny a jejich federace byly o zrušení soutěže informovány ovou cestou. Informace byla dále zveřejněna na webových stránkách soutěže. P ČKS následně obdrželo nabídku klubu BK Příbram, že uspořádá M ČR SSB 2011 a Přebor ČR SSB 2011 v původním termínu soutěže Prague Cup. P ČKS děkuje klubu BK Příbram za tuto nabídku a schvaluje tento klub jako organizátora Mistrovství ČR SSB 2011 a Přeboru ČR SSB P ČKS dále stanovuje jako nominační soutěž na MS SSB 2011 Berlínský pohár Podmínkou účasti na MS SSB 2011 je účast nominovaného týmu jak na Berlínském poháru 2011, tak i na mistrovství republiky P ČKS přiděluje seniorským skupinám Olympia a Daisies na účast v soutěži v Berlíně finanční dotaci (5 000 Kč každé z nich). Poskytnutí této částky a nominace na MS SSB 2011 jsou podmíněny podpisem reprezentační smlouvy ze strany skupin, resp. jejich klubů. P ČKS podmiňuje i nominaci týmu na MS SSB juniorů podpisem reprezentační smlouvy. P ČKS zároveň ukládá TMK, aby od příští sezóny připravila nominační kritéria na šampionáty ISU i pro kategorii SSB. 2. Sekretariát ČKS Výběrové řízení na místo sekretářky svazu Proběhlo výběrové řízení na místo sekretářky svazu. Na základě průběhu výběrového řízení doporučili ekonomka a GS, aby bylo místo sekretářky svazu nabídnuto paní Marice Vondřejcové. P ČKS s doporučením souhlasilo. 3. Informace z komisí Předsedkyně ČKS a/ P ČKS vyzývá na návrh předsedkyně svazu členy STK, aby na základě pravidel ISU neprodleně vypracovali přesné instrukce pro hlasatele pohárových soutěží, mistrovství a přeborů ČR. b/ Předsedkyně informovala členy P ČKS o výhradách k rozhodnutím technických sborů v Uherském Hradišti a Orlové, které jí byly tlumočeny. P ČKS pověřuje předsedkyni, aby daná rozhodnutí projednala s technickými kontrolory soutěží. c/ Předsedkyně ČKS informovala členy P ČKS o tom, že byla kontaktována zástupcem sportovní internetové televize TVCOM ve věci nabídky spolupráce. P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby domluvil setkání se zástupci této televize a následně o něm informoval členy P ČKS. d/ Generální sekretář a předsedkyně ČKS vypracovali a P ČKS schválilo odpověď Mgr. Martině Štěpánková z Poradny pro občanství/občanská a lidská práva ve věci registračních poplatků cizinců. e/ P ČKS schvaluje návrh předsedkyně ČKS na nominaci technických sborů na následující soutěže:

3 Mistrovství ČR juniorů a Přebor ČR seniorů České Budějovice ( ): K. Kamberská, P.Lehká, B. Pražáková, S. Šmídová (náhr. M. Verner) Mistrovství ČR žactva a ml. žactva Brno ( ): J. Baudyšová, K.Kamberská, J.Mokrá, V. Pupsová (náhr. K.Tykalová) STK a/ Schválení přijetí klubu P ČKS schvaluje přijetí Hokejové klubu HC Strakonice. Všechny náležitosti pro vstup byly splněny. b/ Testy výkonnosti P ČKS schvaluje návrh předsedkyně TMK na složení komise pro testy výkonnosti, které se uskuteční v Uherském Brodě 8. a 9. ledna 2011: M. Havlová, E. Horklová, R. Kosina. P ČKS bere na vědomí skutečnost, že klub USK Praha oznámil zrušení testů výkonnosti v Praze v termínu 8. a STK vypsala výběrové řízení na nového pořadatele testů, přihlásily se kluby KK Orlová a TJ AŠ Mladá Boleslav. Členové STK rozhodli prostřednictvím elektronické korespondence o tom, že testy proběhnou a jejich pořadatelem bude KK Orlová. P ČKS děkuje oběma klubům za vstřícnost a ochotu. P ČKS schvaluje návrh předsedkyně TMK na složení komise pro tyto testy výkonnosti: M.Harant, S.Šmídová, S. Žídek. c/ P ČKS ukládá STK, aby dle požadavků ISU vypracovala do nové znění části pravidel ČKS týkající se řešení dopingových případů a boje proti dopingu ve sportu. KR a/ Nominace rozhodčích P ČKS souhlasí s následujícím návrhem KR na nominace rozhodčích na mistrovství ISU a další soutěže z kalendáře ISU: Finále Grand Prix 2010, Peking (CHN) sólo, SD a TP: J. Portová, náhr. R. Kosina ME 2011, Bern (SUI) taneční páry: J. Portová, náhr. M. Mišurec MS juniorů 2011, Gangneung City (KOR) sportovní dvojice: J. Baudyšová, náhr. S. Šmídová MS 2011, Tokio (JPN) ženy: S. Šmídová, náhr. V. Tauchmanová taneční páry: R. Kosina, náhr. M. Mišurec EYOWF 2011, Liberec M. Horklová Berlínský pohár SSB H. Kuglerová, cesta je zajištěna přímo týmy bez nákladů ČKS P ČKS schvaluje návrh předsedkyně KR na nominaci rozhodčích na následující mistrovské soutěže ČKS: M ČR SSB a Přebor SSB Příbram, : Technické sbory: Paulusová V.; Mokrá J.; Říhová B.; Kindlová J.; Palkosková K. Rozhodčí: Horklová M.; Kuglerová H.; Jonášová I.; Ludvíková E.; Mádlová Z.; Semerádová R.;

4 Mistrovství ČR juniorů a Přebor ČR seniorů České Budějovice ( ): Baudyš F., Horklová M., Košťálová J., Lehká A., Mádlová Z., Mišurec M., Ošmera M., Pupsová V., Schejbalová R. Náhradníci:. Tykalová K., Zimová M. Mistrovství ČR žactva a ml. žactva Brno ( ) Henčlová L., Kvarčáková V., Mojžíšová V., Murycová L., Ošmerová B., Procházka Z., Šafránková M., Šmídová S., Tauchmanová V. Náhradnice: Plesníková Z. b/ Podněty veřejnosti k práci některých rozhodčích P ČKS se zabývalo podněty, které od krasobruslařské i odborné veřejnosti obdržela předsedkyně KR a které se týkaly nestandardního a nekompetentního způsobu hodnocení sportovců některými členy sboru rozhodčích při pohárových soutěžích např. v Příbrami a v Mělníce. KR tyto stížnosti projedná a budou podkladem pro připravované změny, které vstoupí v platnost od nadcházející sezóny (přezkušování odborných znalostí rozhodčích a následné zveřejnění platného seznamu rozhodčích pro danou sezónu). c/ Rozhodčí pro soutěže tanečních párů Komise rozhodčích uspořádala v rámci soutěže Memoriál Pavla Romana seminář na zisk kvalifikace rozhodčích III a II třídy. Bohužel, nikdo neprojevil o tento seminář zájem. d/ Technické sbory pro SB V rámci semináře pro rozhodčí a TP SB dne proběhla teoretická část školení pro nové specialisty pro SB. Praktická část proběhne při M ČR SB a Přeboru ČR SB v Příbrami. Ekonomka - informovala o tom, že ještě nebylo dodáno vyúčtování činnosti sportovních tříd (požadovaným termínem je ) - upozornila P ČKS na opakované problémy s vyúčtováním nákladů SCM. - po oponentním řízení týkajícím se sportovních center bude připraven nový systém odměňování jejich vedoucích TMK a/ ISU seminář sportovních dvojic Berlín P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář sportovních dvojic v Berlíně od : Junioři: Veronika Paličková / Nicolas Hejzlar. Žáci: Anna Dušková / Martin Bidař, Natálie Kratěnová / Petr Kotlařík. Trenéři: Otto Dlabola, Kateřina Kamberská. Nominovaní se zúčastní semináře bez úhrady nákladů ze strany ČKS (veškeré pobytové náklady hradí ISU dle ISU Com 1661).

5 b/ ISU seminář tanečních párů Oberstdorf P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář tanců na ledě v Oberstdorfu od 5. do 17. dubna 2011: Junioři: Jana Čejková / Alexandr Sinicyn, Kateřina Koníčková / Matěj Lang, Melanie Altinakisová / Martin Hába. Žáci: Monika Harutunyan / Jaroslav Brtek. Trenérky: Natalija Karamyševa, Lucie Kadlčáková. Nominovaní se zúčastní semináře bez úhrady nákladů ze strany ČKS (veškeré pobytové náklady hradí ISU dle ISU Com 1660). Semináře se na vlastní náklady (mimo kvótu pro trenéry hrazené ISU) může zúčastnit i trenérka Monika Konečná. c/ SCM P ČKS schvaluje složení SCM platné od SCM Ostrava 1. Petr Coufal (BK LR Cosmetic Ostrava, trenérka I.Tokošová) 2. Jana Coufalová (BK LR Cosmetic Ostrava, trenérka I.Tokošová) 3. Alexandra Herbríková (HC RI Okna Zlín, sportovní dvojice, trenér S.Žídek) 4. Alexander Zaboev (BK LR Cosmetic Ostrava, sportovní dvojice, trenér S.Žídek) 5. Martin Krhovják (KK Orlová, trenérka V.Kramná) 6. Jan Kurník (SKK Karviná, trenér M.Harant) 7. Jiří Vašíček (SKK AZ Havířov, trenérka C.Sciskala) SCM při ČKS a/ detašované pracoviště Brno 1. Eliška Březinová (TJ Stadion Brno, trenér P.Starec) 2. Veronika Paličková (Kraso Břeclav, sólo i SD, trenérka E.Horklová) 3. Marco Zakouřil (BK Variace Liberec, trenér J.Sviatko) 4. Gabriela Kubová (TJ Stadion Brno, taneční páry, trenéři A.Gorshkov, G.Hrázská) 5. Dmitry Kiselev (TJ Stadion Brno, taneční páry, trenéři A.Gorshkov, G.Hrázská) b/ detašované pracoviště Praha 6. Jana Čejková (TJ USK Praha, sólo i TP, trenérky E.Horklová, N.Karamyševa) 7. Miroslav Dvořák (TJ USK Praha, trenér F.Pechar) 8. Tomáš Kupka (BK Hradec Králové, trenér F.Pechar) 9. Alexandr Sinicyn (TJ USK Praha, trenérka N.Karamyševa) 10. Adéla Jelínková (USK Praha, trenérka B.Kostková) 11. Nicolas Hejzlar (USK Praha, sportovní dvojice, trenérky E.Horklová, K.Kamberská) d/ TMK žádá, aby byla při MR seniorů dodržena pravidla ČKS (vyhřívaný stadion). e/ P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby navrhla z řad trenérů ČKS minimálně dva nové komisaře pro testy výkonnosti.. 4. Nominace ME, MS, MS J Na základě výsledků a výkonů předvedených na mezinárodním mistrovství republiky a v souvislosti s tím, jak sportovci splnili nominační kritéria vypsaná TMK a schválená P ČKS, upravuje P ČKS návrh TMK a rozhoduje o nominaci sportovců a jejich doprovodu na mistrovství ISU 2011 následujícím způsobem:

6 a/ Mistrovství Evropy 2011, Bern, Švýcarsko, ledna 2011 Muži: Tomáš Verner, Michal Březina (náhradník Pavel Kaška) Ženy: Martina Boček Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař Taneční páry: Lucie Myslivečková / Matěj Novák Vedoucí výpravy: bude jmenován později Trenéři: Petr Starec, Robert Emerson, Ludmila Mladenova, Eva Horklová, Otto Dlabola, Rostislav Sinicyn b/ Mistrovství světa 2011, Tokio, Japonsko, března 2011 Muži: Tomáš Verner, Michal Březina (náhradník Pavel Kaška) Taneční páry: Lucie Myslivečková / Matěj Novák Vedoucí výpravy: bude jmenován později Trenéři: Petr Starec, Robert Emerson, Rostislav Sinicyn c/ Mistrovství světa juniorů 2011, Gangneung City, Korea, Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař (náhr. Alexandra Herbríková / Alexander Zaboev) Taneční páry: Karolína Procházková / Michal Češka (náhr. Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev) Trenéři: Eva Horklová, Rostislav Sinicyn Nominace v kategoriích juniorů a juniorek bude uzavřena po MR juniorů 2011 v souladu s rozhodnutím P ČKS uvedeným v zápisu z jednání. P ČKS zároveň souhlasí s návrhem TMK - sportovní dvojice K. Kadlecová / P. Bidař se nemusí zúčastnit MR juniorů z důvodu termínové blízkosti s ME 2011, na které je tato sportovní dvojice nominována. Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne od 17 hodin. podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Vážení sportovní přátelé. Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji po uplynutí prvního roku činnosti předsednictva, které bylo

Více

Personální obsazení VSC PRAHA (Vysokoškolské sportovní centrum sekce krasobruslení) Sezóna 2015-2016

Personální obsazení VSC PRAHA (Vysokoškolské sportovní centrum sekce krasobruslení) Sezóna 2015-2016 Personální obsazení VSC PRAHA (Vysokoškolské sportovní centrum sekce krasobruslení) Sezóna 2015-2016 (platnost od 1.7. 2015) Dospělí : Michal Březina Cortney Mansour Michal Češka Elizaveta Ukolova taneční

Více

ROČENKA TJ STADION BRNO

ROČENKA TJ STADION BRNO ROČENKA TJ STADION BRNO 2013 / 2014 Ročenka krasobruslařského oddílu TJ Stadion Brno obsahuje na šestnácti stranách souhrn všeho podstatného ze soutěžní sezóny 2013/2014. V publikaci je stručně charakterizován

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo s. 2 Sekretariát

Více

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 0 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 1 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Základní údaje..... 4 3. Profil.... 5 4. Sekretariát 6 5. Organizační struktura... 7 6. Schéma řízení... 8

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 15.12.04 Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Svaz modelářů České republiky ZPRAVODAJ 21-2006. Nepravidelná informační tiskovina

Svaz modelářů České republiky ZPRAVODAJ 21-2006. Nepravidelná informační tiskovina Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky ZPRAVODAJ 21-2006 Nepravidelná informační tiskovina Vydává: Předsednictvo KLeMČR Redakční zpracování: Jaroslav Vosáhlo Uzávěrka dne:

Více

Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené

Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené 10 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Evropský rok dobrovolnictví 2011 Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené Sportfilm Liberec V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV Závěry z 8. schůze

Více

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace ZPRAVODAJ Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace Dámy a pánové, pozvolna odchází zima a s tím se blíží i nadcházející sezóna. Soutěže jsou v zásadě připraveny. MČR mládeže

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA

TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA TABULKY 2013 SOKOL KOLÍN ATLETIKA Na Tabulkách 2013 spolupracovali Mgr. Barbora Glaserová, Mgr. Antonín Morávek, Mgr. Ondřej Pařík, Mgr. Stanislav Plešinger, Mgr. Ratislav Šedina, Mgr. Jana Šedinová, Mgr.

Více