č. 3-4/ březen, duben Cvičení s dětmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 3-4/2011 - březen, duben Cvičení s dětmi"

Transkript

1 č. 3-4/ březen, duben Cvičení s dětmi Od října 2010 se pravidelně každé úterý odpoledne scházíme v tělocvičně ZŠ a MŠ Rudice. Míváme totiž cvičení rodičů s dětmi od jednoho do tří let. Pravda je, že by se patřilo napsat spíš cvičení maminek s dětmi, protože žádný tatínek za námi doposud cvičit nepřišel. Rudické maminky mají obrovskou výhodu v tom, že mohou zdarma využívat tělocvičnu i s pomůckami. Za to patří velký dík jak vedení obce, tak vedení školy. V prvních hodinách se postupně seznamovalo. Nejen děti, ale i my maminky. Zjistily jsme, že jen málo z nás pochází z Rudice, většina se sem přivdala nebo přistěhovala. Dětí chodí cvičit hodně, rekord je 18! To je potom skutečně veselo, protože ztišit upovídané maminky je kolikrát horší než uklidnit rozdováděné děti. Myslím si ale, že se z nás stala dobrá parta. Na Vánoce jsme si udělaly besídku, přinesly jsme napečené cukroví, uvařily svařák a dětem jsme rozdávaly drobné dárečky. Taky se nám povedlo přesvědčit jednoho šikovného kameramana, aby nám udělal nádherné profesionální video jako památku. Takže strejdo, ještě jednou Ti děkujeme! Cvičení už se pomaličku blíží do konce. Hned jak nám to počasí dovolí, budeme se scházet na školní zahradě. Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat všem maminkám, že do cvičení chodily. Malým cvičencům, které čeká po prázdninách nástup do školky, přeji, ať zvládnou odloučení od maminek bez slziček a ať se jim ve školce moc líbí! Vždyť už do ní přeci každé úterý, i když jen na chviličku, chodili! Silvie Šebelová

2 Zastupitelstvo obce Rudice výběr ZO bere na vědomí: zprávu o činnosti Rady obce za období od do zprávu kontrolního výboru ohledně komunikace III. třídy v Hajcích s MěÚ Blansko přidělení části dotace Zakladní a mateřské škole Hugo Sáňky z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost ve výši ,20 Kč z celkových ,- Kč ZO schvaluje: rozpočet obce Rudice na rok 2011 výsledek výběrového řízení výběrové komise na pronájem Informačního střediska Větrného mlýna panu Milanu Kylarovi, Rudice výsledek výběrového řízení výběrové komise na pronájem bytu B-1 v obecním bytovém domě č.p.302 paní Věře Kocmanové, Rudice navýšení vstupného na Větrný mlýn a možnost poskytnutí darů formou smlouvy přímo na Větrném mlýně nebo na obecním úřadě ZO ukládá: pokračovat v řešení dopravní situace v Hajcích na krajské komunikaci III.tř. včetně přeložky sloupu č. 24 Zastupitelstvo obce Rudice výběr ZO bere na vědomí: zprávu o plnění úkolů a činnosti RO za období od do jednání mezi DI MěÚ Blansko, SÚS Blansko a zástupci obce o řešení dopravní situace v Hajcích zprávu o výstavbě sběrného dvora a postupu výběrové komise informaci předsedy TJ Sokol Rudice p. Janíčka o finanční situaci Sokola Rudice situaci ohledně výpovědi průvodce v muzeu Větrný mlýn zprávu o připravované sanaci stromů v obci zprávu o budoucím zajištění Slavností železa a Šutrobití ve spolupráci obce a pana Kylara (TIC Větřák) ZO schvaluje: rozšíření výběrové komise o zástupce finančního výboru Ing. Pavla Ševčíka a zástupce stavební komise Josefa Musila pověření firmy DEA Brno výběrovým řízením pro realizaci stavby sběrného dvora pověření firmy Ing. Marcela Doleželová monitoringem dotace na výstavbu sběrného dvora bezúplatný převod pozemku p.č. 42/1 o výměře 158 m² na obec výkup částí pozemku p.č. 834/13 o výměrách 166 a 32,5 m², oddělených geometrickým plánem, za cenu 250,- Kč/m² prodeje pozemků za cenu 50,- Kč/m² : p.č o výměře 49 m² Janu Kalovi, Rudice, p.č. 389/2 o výměře 81 m² Milošovi Haškovi, Rudice, p.č. 398/2 o výměře 53 m² Iloně a Antonínu Sedlákovým, Rudice, p.č. 400/2 o výměře 40 m² Bohumilu Kubešovi, Rudice, p.č. 253/2 o výměře 45 m² Pavlu Čížkovi, Rudice pronájem části pozemku p.č. 980/1 o výměře 94,5 m² za cenu 1,- Kč/m²/rok p. Martinu Keprtovi, Rudice pro využití k zemědělské činnosti pronájem místnosti v objektu OÚ Rudice pro provoz pedikúry a manikúry za cenu 500,- Kč/měsíc slečně Evě Ševčíkové, Kuničky smlouvu o poskytnutí dotace spolku včelařů ve výši 5 000,- Kč smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokolu Rudice ve výši ,- Kč na energie konání a zajištění sjezdu rodáků u příležitosti Antonínských hodů v červnu 2012 provedení sanace stromů v obci podle odborného posudku firmou p. Pavla Kičky, Adamov

3

4

5 Stromy Z důvodu bezpečnosti a ošetření zeleně byl zpracován znalecký posudek, týkající se ošetření a sanace veřejné zeleně (stromů) v obci. V současné době dochází k výrazné redukci většiny přerostlých a nebezpečných stromů. S tím souvisí i sanace (pokácení) šesti topolů černých a vrby smuteční v oblasti Sadu pod lípou, dále dvou jírovců maďalů (kaštanů) u hřiště základní školy. Dřevo ze sanace těchto stromů bylo nabídnuto občanům za odvoz a úklid dřevní hmoty. Tato akce souvisí s celkovou údržbou veřejné zeleně v naší obci. Sjezd rodáků V příštím roce (2012) oslaví obec Rudice 765 let své existence. První zmínka o naší obci byla zaznamenána v roce Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne odsouhlasilo podporu a konání sjezdu rodáků v červnu roku 2012, u příležitosti rudických hodů. V příštím roce si taktéž připomeneme 120 let od postavení rudické školy nadučitelem Hugo Sáňkou (1892), 10 let od dokončení kaple sv. Barbory (2002) či 210 let od prvního zaznamenaného sestupu do Spodní chodby Rudického propadání starohrabětem Hugo Salmem v roce Připravuje se organizační tým pro tyto oslavy, proto hledáme občany, kteří by měli zájem se na těchto přípravných pracích podílet. Občanské sdružení Diakonie Broumov děkuje občanům Rudice za poskytnutí ošacení a dalších potřebných předmětů pro osoby v nouzi. Mimořádná ochota při letošní sbírce pomáhá mnoha, kteří pomoc potřebují. Více na stránkách Bazárek V sobotu se konal v Dělnickém domě první rudický bazárek dětských potřeb. Účast maminek, babiček i tatínků předčila naše očekávání. Prodávalo se vše: oblečení, obuv, kočárky, hračky a jiné potřeby pro děti za velmi lidové ceny. Atmosféra byla velice příjemná a pohodová. Tímto bych chtěla moc poděkovat všem prodávajícím i kupujícím. Pochvalu za organizaci jsme slyšeli z obou stran a moc si jí vážíme. Velký dík patří i maminkám Silvii Šebelové, Janě Urbanové a Andree Puklové, které se dobrovolně ve svém volném čase a zadarmo podílely na organizaci bazárku. A také panu Kuncovi za bezvadné nachystání Dělnického domu. Bazárek byla nezisková akce, přesto se za tři hodiny prodalo za necelých osm tisíc. Na podzim bychom chtěli uspořádat další bazárek. O termínu Vás budeme opěts předstihem informovat. Kateřina Šlofová Poděkování panu Eduardu Šebelovi, průvodci na Větrném mlýně Muzeum na Větrném mlýně v Rudici bylo otevřeno v roce Od samého začátku provozu muzea s pestrými expozicemi zde působil jako průvodce Eduard Šebela. Nejprve nechtěl ani slyšet, že by již v důchodovém věku měl trávit svůj zasloužený odpočinek na Větřáku. Naštěstí se mu práce průvodce zalíbila a na Větřáku zůstal celých 17 let. Z vážných zdravotních důvodů ve svých 85 letech opustil nerad muzeum k 10. květnu letošního roku. Díky svým historkám a působivému vyprávění svým svérázným způsobem (např. O voběšené koze na těch mlénských lopatách...) dokázal, že se návštěvníci - hlavně rodiče s dětmi - vraceli na toto místo, aby si znovu poslechli tyto historky dědy Edy "s humorem". I díky Edovi roční počet návštěvníků dosahoval až platících osob. Svým osobním přístupem se zasloužil o mimořádnou propagaci obce Rudice i o to, že náš Větřák je nejnavštěvovanějším větrným mlýnem v ČR. Tímto chci Edovi poděkovat za jeho mimořádnou práci pro obec, kterou tímto dostal do povědomí široké veřejnosti nejenom v České republice. Edo, děkujeme a přejeme brzké uzdravení! Roman Šebela, starosta obce Rudice

6 Děkujeme SDH Rudice za uspořádání čarodějnic a oslav osvobození! Obhajoba olympijského triumfu se vydařila Již hezkou řádku let pořádá Základní škola Ráječko Olympiádu malotřídních škol v míčových hrách. V loňském roce se reprezentantům rudické školy podařil husarský kousek, kdy zvítězili v obou vypsaných sportech vybíjené a malé kopané. Letos se naše smíšená družstva vydala za obhajobou. V pátek 27. května, ve spolupráci s obětavými rodiči sportovců, odjela naše reprezentace do Ráječka. Po úvodním přivítání a slavnostním zahájení se rozproudily líté boje ve vybíjené. V nich náš sportovní výkvět ani jednou nezaváhal a s přehledem turnaj vyhrál. Silný déšť přesunul dějiště turnaje v kopané do místní sportovní haly. Po úvodních přesvědčivých výkonech jsme se probojovali do semifinále, kde byl naším soupeřem domácí tým. V nervy drásajícím zápase se nám podařilo v poslední sekundě řádné hrací doby vyrovnat na 2 : 2 a v penaltovém rozstřelu jsme psychicky zdecimované domácí dorazili. Ve finále jsme dobře organizovanou hrou zvítězili i nad překvapením turnaje, družstvem Olomučan, 1 : 0. Opět zlaté medaile za celkové suverénní vítězství v olympijském turnaji! Všem aktérům škola touto cestou děkuje za vzornou reprezentaci. Zúčastněným rodičům pak patří dík za nezištnou pomoc při organizaci. Lenka Klaibová Společenská kronika: Úmrtí: Anna Fialová, Rudice č.p. 94 květen 2011 Narozené děti: Zuzana Brabencová březen 2011 Lucie Weiterová březen 2011 Nikola Sehnalová duben 2011 František Hutárek duben 2011 Nela Doleželová květen 2011 Zlatou svatbu - 50 let společného žití - oslavili manželé Květoslava a Josef Kohoutkovi, Alena a Alois Kocmanovi a Anna a Leoš Urbánkovi. Výročí rudických seniorů v dubnu: Rybák Jan 82 Nejezchleb Jiří 80 Toporcer Jozef 77 Ošlejšek Vojtěch 75 Mrázková Libuše 76 Práchynský Miroslav 70 Matuška Jaroslav 80 Nejezchleb Jaroslav 71 Šebelová Anna 88 Krátká Vlasta 70 Matušková Anna 84 v květnu: Molnárová Květoslava 85 Urbánková Anna 70 Krátká Anna 82 Pištělková Vlasta 71 Matušková Jaruška 73 Kocman Rudolf 72 Toulecová Anna 87 Sedláková Naděžda 76 Kunc Jaroslav 78 Kuncová Františka 70 Sehnalová Růžena 73 Sehnal Josef 78 Urbánek Antonín 88 v červnu: Nejezchlebová Eva 74 Nejezchlebová Božena 70 Jeřábek Vlastimil 72 Martinková Helena 74 Rudický zpravodaj vydává zastupitelstvo obce Rudice. Adresa pro příspěvky: Obecní úřad, Rudice 7, nebo Redakce si vyhrazuje právo stylistických úprav příspěvků a nezbytného zkracování po dohodě s autory. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, za nepodepsané redakční rada. Příspěvky odporující zákonům nebo dobrým mravům nebudou uveřejněny. Zpravodaj vychází nepravidelně, zhruba jednou za 2 měsíce. Uzávěrka tohoto čísla byla 29. května 2011.

č. 4-5/2009 duben/květen Rudická školka u hasičů v Blansku

č. 4-5/2009 duben/květen Rudická školka u hasičů v Blansku č. 4-5/2009 duben/květen Rudická školka u hasičů v Blansku K březnovému zápisu do mateřské školy v Rudici se přihlásilo 12 dětí. To znamená nárůst počtu dětí od září v naší MŠ na 41 dětí starších tří let.

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: Vít Halata, Letovice Vladěna Hrdličková, Letovice Srdečně

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť

Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n říjen 2012 n č. 10 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n n Aktéři slavnostního zahájení výstavby protipovodňových

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Říjen 2013 / XXIII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Říjen 2013 / XXIII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Říjen 2013 / XXIII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 1 Nový povrch na hřišti u ZŠ 2 Nové šatny v ZŠ 3 Nové šatny v MŠ 4 Místnost nad tělocvičnou ZŠ Činnost SDH Trnava Začátkem měsíce dubna, naši

Více

POHOŘANY VÉSKA. Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce

POHOŘANY VÉSKA. Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce 3 DOLANY POHOŘANY VÉSKA Jágr TEAM 2009 přinesl finanční dar mateřské školce ve Vésce Vážení členové klubu, sportovci, občané Dolan, Vésky a Pohořan, ráda bych se prostřednictvím tohoto stručného článku

Více