VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

2 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Javornická Rychnov nad Kněžnou příspěvková organizace ředitel: Mgr. Milan Kotek kontakt tel.: zástupce pro I.st.: Mgr. Věra Valčáková zástupce pro II.st.: Mgr. Stanislava Křenová fax: zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova Rychnov nad Kněžnou tel.: fax:

3 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 720 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Školní družina Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků Počet dětí/žáků na třídu ,2 22, Komentář učitel jazyků započítán k učitelům na I. stupni ZŠ. Počet žáků na pedagoga 1.5 materiálně-technické podmínky školy Škola využívá k výchovně vzdělávacím úkolům novou budovu s 17 kmenovými třídami, dále specializovanými učebnami fyziky, přírodopisu-chemie, počítačů, výtvarné výchovy, vaření a dílenských prací. Některé z kmenových učeben jsou vybavovány a zařizovány také jako učebny specializované na hudební výchovu, zeměpis, český jazyk, matematiku a rodinnou výchovu. Tělesná výchova zde má zázemí v hale (cca 367 m²), víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a doskočišti skoku dalekého i vysokého (umělé). Na staré budově je k dispozici 8 kmenových učeben využívaných ročníkem a učebna počítačů pro I. stupeň ZŠ. Tělesná výchova zde využívá víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem, malou tělocvičnu (cca84 m²), střední tělocvičnu (cca 144 m²), doskočiště skoku dalekého a prostor pro vrh koulí včetně vrhačského kruhu. Žáci naší školy využívají pro výuku plavání bazén města. K bruslení využívají umělou ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou a k atletickým kláním užívají městský atletický stadion. Vybavení školy pomůckami a technikou pro výuku se průběžně doplňuje a mění. Materiálně technické zajištění školy hodnotím jako dobré a velmi dobré.

4 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP pro zákl. vzdělávání č. j. VP1/2013 a č. j. VP2/2013 Zařazené třídy 19 a 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD Počet pedagogických asistentů Počet správních zaměstnanců ZŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Vychovatelky ŠD % Aprobovanost ve výuce % 93 Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání účetní 1,0 SŠ hospodářka 1,0 SŠ uklízečka 5,79 Základní školník 1,0 SŠ Komentář 0,5 úvazku druhá účetní její plat kryt z VHČ

5 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7mi let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem z pátého ročníku 5 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie ostatní střední školy střední odb.učiliště ostatní neumístěn celkem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku 50 v nižším ročníku 0

6 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehed o výsledcích zdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. stupeň Třída I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Celkem Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Přehled o prospěchu - 2. stupeň Třída VI. ročník VII. ročník VIII. ročník IX. ročník Celkem Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Celkový přehled 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo

7 6. PŘEHLED CHOVÁNÍ 1. stupeň Třída I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň 2. stupeň Třída VI. ročník VII. ročník VIII. ročník IX. ročník Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň Celkový přehled 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň

8 7. ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH Zameškané hodiny bez omluvy celkem 54 všechny projednány s rodiči na schůzkách výchovné komise. Navrženy snížené stupeně z chování, ohodnocení sníženou známkou z chování. Případy s vyšším počtem hodin projednávány ještě opakovaně se zástupci sociálního odboru a rodiči. 8. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení Ročník Počet žáků Tělesné postižení S vývojovými poruchami učení Na škole pracovali dva asistenti pedagoga se dvěma žáky s tělesným postižením.

9 NAKOUPENÝ MAJETEK ZÁŘÍ - PROSINEC 2013 Indigo RK Počítač ,- mzd.účet. Megacom RK PC Lenovo 8 ks á , ,- učebny Megacom RK Monitory 2 ks á , ,- učebny Megapixel Praha Fotoaparát Canon 4.839,- ŠD Koch sport Brno Trampolína 6.200,- Tv Indigo RK Monitory 4 ks á 4.754, ,- učebny Indigo RK Monitor 3.284,- učebna LEDEN - SRPEN 2014 EuroDidact Olomouc Výukové obrazy pro I.st. 2 ks / á 3.580, ,- kabinet Výukový obraz pro I.stupeň 3.280,- kabinet Technické služby RK Plastový kontejner 7.986,- stará budova Elmax RK Vysavač Profi ,- uklizečky Vysavač Profi ,- uklizečky Habra Chrudim Vysavač mokrosuchý 8.458,- uklizečky Megacom RK Počítač ,- sekretářka Terasport Nástenná tabule 6.459,- učebna Projekt - Jednoduché stroje Štrohalmová Žel.Brod Dřevěný bagr 4.100,- stará budova

10 AKCE, KTERÉ JSME ZAŽILI V PŘŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

11 PŘEHLED AKCÍ NA 1. STUPNI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 ZÁŘÍ Zahájení plaveckého výcviku Imatrikulace prvnáčků Fotografování prvňáčků Návštěva Déčka Výstava rybiček a kaktusů Výcvik žáků na dopravním hřišti Návštěva Orlické galerie Prohlídka zámku v RK Slavnostní vítání prvňáčků - imatrikulace. ŘÍJEN Sběr papíru Exkurze do Častolovic Zahrada Čech Výstava hub Ukázka výcviku dravců Návštěva Orlické galerie v RK (4. a 5. ročník) Beseda s panem Matějkou o houbách (3. ročník) Koncert v ZUŠ Jak šli muzikanti do světa Ukázka výcviku dravců.

12 LISTOPAD Koncert bubnování (4. a 5. ročník) Zahájení Veselé školičky Exkurze do hvězdárny a planetária v HK (5. ročník) Exkurze do Prahy (4.ročník) Pečení perníčků v Déčku (3.B) PROSINEC Barborky (zajišťuje ŠD) Exkurze do Prahy (4.A, 5.A) doplnění vlastivědného učiva Předávání stavebnic MERKUR do 4. ročníku Mikulášská nadílka Výstava Čertů v Déčku (zapojení se do soutěže) Exkurze do Prahy (4.B, 4.C) Divadelní představení Jak pradědeček ke kalhotám přišel (1.-3. ročník) Císař Karel IV (4.a 5. ročník) Zhotovení školního betlému a instalace na výstavě ve společenském centru Návštěva výstavy betlémů Pečení perníků v Déčku Výroba svíček (5.B) Bowling v GAPĚ (5.A) Veselá školička. Exkurze čtvrťáků do Prahy. LEDEN Bruslení Karneval pro předškoláky Zakončení Veselé školičky Zápis dětí do 1. ročníku Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek školní kolo (P. Macháňová) Karlovarský skřivánek.

13 ÚNOR Zahájení plaveckého výcviku 1. ročníku Bruslení Sběr papíru Návštěva divadelního představení O medvědu Ondřejovi Vystoupení žáků ZUŠ Kniha Vystoupení žáků ZUŠ - Kniha. BŘEZEN Exkurze do školní dílny 3. ročník Bruslení Přírodovědná vycházka 4. ročník Pečení perníčků 4. ročník Zábavně-preventivní program zaměřený na dopravní výchovu Plavání 5. C, 4. A,B,C Účast na soutěži ve vybíjené (v Kostelci n.o.) Zábavně-preventivní program zaměřený na problém šikany (p. Zd. Zaoral) DUBEN Exkurze do Častolovic na výstavu 4. ročník Pěvecká soutěž v anglickém jazyce Coctatoo (J. Janovec) Návštěva velikonoční výstavy ve společenském centru Akce ke dni Země Dlouhá Ves (chovatelé) 4. A Účast na soutěži ve vybíjené (v Kostelci n.o.) Výstava Svátek knihy v Pelcově divadle Výchovný koncert pro žáky 1. a 2. ročníku v ZUŠ Exkurze do školní dílny. Velikonoce ve 4.A.

14 KVĚTEN Účast na Dni otevřených dveří u rychnovských hasičů Ukázka výcviku policejních psů Fotografování tříd na nové budově Výcvik žáků na dopravním hřišti (jízdy zručnosti) 5. ročník Návštěva výstavy výtvarných prací v ZUŠ Výlet do Broumova 5. A, 5. B Účast na dopravní soutěži (H. Štěpánková z 12-ti škol, 3. místo) Školní výlet 3.A, 3. B Dvůr Králové n.l. Zoo Školní výlet 2. A, 2. B zámek Potštejn Fotografování tříd na staré budově Sběr papíru Návštěva divadelního představení v nastudování žáků ZUŠ Bylo nás pět 5. B Písmenková slavnost v 1. A a 1. B Školní výlet 5. C do Kutné Hory Beseda s p. Pecháčkem spojená s ukázkami obojživelníků Účast na soutěži Mladý zdravotník (E. Knitlová) ČERVEN Školní výlet do Šiklova mlýnu 4. B, 4. C Exkurze do kostela Nejsvětější Trojice v RK (barokní hudba, varhany) 5. B Jízdy zručnosti na dopravním hřišti 4.A, 4. B Výlet do Potštejna 1. A, B Práce se stavebnicemi GEOMAG ročník Účast na atletickém trojboji v Kostelci n.o. Celorepublikové kolo ve vybíjené Zájezd do Vídně vybraní žáci z 5.C Přednáška o jeskyních pro žáky 9. ročníku - Daniel Rocker z 5. B Beseda s policií 3. A Instruktáž o správném čištění zubů pro 1. a 2. ročník Zájezd žáků do Mladé Boleslavi účastníci soutěže ŠKODA AUTO, mladí designéři. Sportovní dopoledne s oddílem orientačního běhu ve Včelném ročník Pohádkový les pro prvňáčky 1.A,B (zajišťuje 4.A) Návštěva skanzenu v Krkovicích 4. A Exkurze do Javorníce památník malíře V.Sedláčka Práce se stavebnicemi GEOMAG. Ve skanzenu Villa Nova.

15 AKCE A ÚČAST V SOUTĚŽÍCH NA 2. STUPNI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 ZÁŘÍ 10. až adaptační kurz 6. A (Mgr. Homolková, Mgr. Matějková) 12. až adaptační kurz 6. C (Mgr. Hojný, Mgr. Janovec) schůzka s rodiči žáků 6. tříd účast na projekci filmů Rychnovské osmičky imatrikulace prvňáčků účast dětí z 9. ročníku multimediální pořad o Madagaskaru Planeta Země návštěva výstavy rybiček 17. a sběr papíru školní výlet 7. A (Mgr. Abelová, Mgr. Matějková) přírodovědná exkurze 8. A (Mgr. Prouzová, Mgr. Janovec) Návštěva úřadu práce. ŘÍJEN Seiferos, přehlídka dravců celý 2. stupeň konference v Senátu ČR na téma: Trestněprávní odpovědnost dětí (účast:mgr. Hofmann, Lukáš Dušánek) seminář o kyberšikaně (pro 9. ročník ) exkurze žáků z 9. tříd na OA Kostelec nad Orlicí (Mgr. Kaplan) A a 9. B na Úřadu práce v Rychnově n. Kn anketa v 7. A o znalosti slovenštiny (do médií p. Dušek) vysíláno ve Slovenské televizi přednáška Mgr. Blažkové pro děvčata 6. ročníku konec října návštěva agentury OKO v rámci výuky jazyků, rodilí mluvčí v hodinách LISTOPAD vystoupení bubeníků Jumping Drums (celý 2. stupeň) zájezd do Bautzenu (Mgr. Valčáková, Mgr. Karaszová) exkurze čistička 8. ročník (Mgr. Kaplan) divadlo Gong Praha 8. ročník (Mgr. Mervartová, Mgr. Prouzová, Mgr. Abelová) pomoc dětí z 8. ročníku v 1. B při pečení perníků místo v Královéhradeckém kraji v BrLoHu (Brněnské logické hře) 9. ročník, (Mgr. Zdeňka Matějková)

16 PROSINEC schůzka s rodiči žáků 5. tříd Mikulášská nadílka nejen u nás, ale i v MŠ žáci 9. A,B (Mgr. Hovorková) úspěšná účast v krajském kole Chemické soutěže, Tereza Mentziková PROSINEC, LEDEN, ÚNOR - školní a okresní kola olympiád postup do regionálního kola (Mgr. Zdeněk Kaplan) akce pro děti z pátých tříd Den bez rozvrhu, besídky PŘEDNÁŠKY matematika Tereza Mentziková 2. místo v okresním kole dějepis Ondřej Bek 9. až 12. místo (ze 40 soutěžících) v OK český jazyk anglický jazyk Karina Babičová 5. místo v OK zeměpis nejlépe si v OK vedli žáci 6. C Jiří Ciran a Roman Kodytek prosinec přednášky Mgr. Martina Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů leden přednášky Mgr. Petra Jirsy k finanční gramotnosti pro žáky 9. ročníku ÚNOR 8. až lyžařský kurz 7. ročníku taneční vystoupení žáků ZUŠ - Kniha účast 6., 7. a 8. ročníku BŘEZEN prosinec přednášky Mgr. Martina Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů leden přednášky Mgr. Petra Jirsy k finanční gramotnosti pro žáky 9. ročníku DUBEN účast v okresním kole Biologické olympiády -Petra Mňuková 8. z 21, nechala za sebou studenty víceletého gymnázia, (příprava a doprovod Mgr. Prouzová) a sběr papíru téměř 11 tun a preventivní program ke kyberšikaně ZaPS přednáška o nebezpečí internetu pro rodiče - ZaPS účast v okresním kole recitační soutěže (Mgr. Hojný) 10. a preventivní program k dopravní výchově - ZaPS (p. Zaoral) krajské kolo Matematické olympiády 7.! místo Tereza Mentziková 24. a preventivní program k šikaně ZaPS účast v okresním kole Biologické olympiády -Denisa Světelská, (Mgr. Prouzová) účast žáků 9. ročníku (Tereza Mentziková a další) na vyhodnocení regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika

17 KVĚTEN až kurz pro školní zdravotníky Deštné, Mgr. Prouzová květen přednášky Mgr. Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů přijímací zkoušky do studijní třídy účast žáků 6. a 9. ročníku na pietním aktu k uctění památky padlých za 2. světové války až zájezd do Londýna (Mgr. Zemen, Mgr. Janovec, Mgr. Prouzová) exkurze v Zemědělské společnosti Dlouhá Ves (p. řed., Mgr. Kaplan, Mgr. Dědic) okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 3. místo školní výlet 8. C školní výlet 6. C vystoupení ZUŠ Bylo nás pět výlet za odměnu (Broumov) účast žáků 9. ročníku na Písmenkové slavnosti 1. třídy zájezd do divadla v Hradci Králové (9. ročník) školní výlet 6. B účast v okresním kole soutěže Mladý zdravotník květen, červen v rámci výuky dějepisu navštívili žáci výstavy v muzeu (egyptologie, výročí 1. světové války, archeologie regionu,..) ČERVEN zájezd do Vídně (Mgr. Valčáková) školní výlet 6. A a 8. A přednáška o egyptologii pro 6. ročník doc. Mgr. Jaromír Krejčí z ČEgÚ FF UK 12., výlet 9. B výlet 7. A,B 16., výlet 9. A výlet 8. B exkurze 8. A v transfúzní stanici v Rychnově nad Kněžnou Branný den Sportovní den Slavnostní vyřazení deváťáků Během školního roku vyšla 4 čísla školního časopisu ZIP + speciální číslo pro předškoláky Vedení školy děkuje všem žákům za úspěšnou reprezentaci školy. Děkujeme rovněž všem kolegům a dalším spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí a podíl na prezentaci činnosti školy. Mgr. Stanislava Křenová

18 ÚČAST A ÚSPĚCHY VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH, POŘADATELSTVÍ AKCÍ 2. stupeň - školní rok 2013 / přespolní běh, Solnice ( Mgr. Prouzová) chlapci kategorie III i IV obsadili 2. místo a postoupili do kraje minifotbal 8. a 9. ročník 4. místo (Mgr. Paleček, Mgr. Zemen), pořadatelství okresního kola atletika Solnice (Mgr. Paleček, Mgr. Zemen), plavecká soutěž měst (Mgr. Paleček) krajské kolo v přespolním běhu Nová Paka (Mgr. Prouzová) chlapci kategorie III i IV obsadili 9. místo plavání 6. až 9. ročník (2x 2. místo, 1x 3. místo, 1x 4. místo, celkové vedení v soutěži) (Mgr. Zemen) florbal okresní kolo, chlapci ze 6. a 7. ročníku (Mgr. Zemen) stolní tenis, účast žáků 9. ročníku (Mgr. Paleček) florbal okresní kolo, chlapci z 8.a 9. ročníku (Mgr. Paleček) florbal, dívky 6. a 7. ročník - 4. místo (Mgr. Prouzová) florbal, chlapci 6. a 7. ročník 1. místo postup do kraje (Mgr. Zemen) florbal, chlapci 8. a 9. ročník 4. místo (Mgr. Paleček) florbal, dívky 8. a 9. ročník 6. místo (Mgr. Prouzová) přehazovaná dívky 8. a 9. roč místo (Mgr. Prouzová) florbal krajské kolo 6. a 7. ročník 5. místo (Mgr. Zemen) plavání 6.roč. -1. místo, 7. a 9. ročník -2. místo celkové vedení v soutěži okresní finále v halovém fotbale 3. místo (Mgr. Paleček) přehazovaná, 6. a 7. ročník 3. místo (Mgr. Prouzová) čtyřkolová soutěž v plavání, 6. až 9. ročník (Mgr. Zemen) účast chlapců 8. a 9. tříd v hokejbalovém turnaji v Opočně 1. místo, postup do kraje (Mgr. Paleček) vybíjená dívky 6. ročníku 2. místo postup do kraje (Mgr. Prouzová) OVOV 3. místo, 1. místo Nikol Markové, postup do kraje minifotbal 6. a 7. ročník 2. místo (Mgr. Paleček) pořadatelství atletický čtyřboj: mladší děvčata 1. místo, chlapci 2. a 3.místo(Mgr.Paleček), 4. kolo Plavecké soutěže (Mgr. Zemen) 1. místo putovní pohár kolo atletické ligy (Mgr. Zemen) krajské finále v hokejbale (Mgr. Paleček) účast v krajském finále ve vybíjené dívky 6. roč. (Mgr.Prouzová) a McDonald s cup (Mgr. Paleček, Mgr. Hofmann) pořadatelství, 2. místo kolo atletické ligy Pohár rozhlasu, Týniště nad Orlicí 3. místo (Mgr. Paleček) superfinále v plavání 1. místo v kat. 6. tříd(mgr. Karaszová) atletika 3. kolo ligy, Solnice 3. místo pro děvčata, 3. místo pro chlapce (Mgr. Prouzová, Mgr. Zemen).

19 NA ÚSPĚŠNÉ SPORTOVNÍ REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 NA 2. STUPNI PODÍLELI Lukáš Dostál Michael Harom Josef Hlaváček Tomáš Hovorka Martin Lenfeld Aleš Nosál Radim Parma Tomáš Polívka Vít Špaček Jakub Štěpánek Jakub Veselý Roman Čermák Petr Bašek David Cit Michal Drašnar Patrik Ehl Patrik Grunt Daniel Horák David Mikuláš Dominik Švec Maxim Usyk Matěj Faltys Jiří Flégl Matěj Hanzlíček Petr Novák Milan Štefek Matouš Podolský Marek Dvořák Matěj Stančík Matěj Stýblo Martin Adamec Ondřej Bek Matěj Ehl Karel Papáček Daniel Rykr Robert Suchánek Ondřej Zítko Vojtěch Herman David Diblík Martin Kocman Vojtěch Lihařík Adam Novák Antonín Rais Jakub Rýdl Vojtěch Zemaník Illia Penkin Jakub Krubner Martin Mihulka Filip Pavlíček Tadeáš Tobiška Nikita Dončenko Viktor Dončenko Jakub Procházka Kristián Růžička Tomáš Strnad Jaroslav Brandejs Radim Jasanský Matěj Morong Jakub Kocman Marek Dirlam Jakub Daněk Zuzana Dokulilová Nikol Jiskrová Simona Vašatová Jana Jaroměřská Nikola Drašnarová Iveta Polívková Vendula Krejčíková Nikol Marková Karolína Dapecí Barbora Tichá Iva Masopustová Barbora Hübnerová Nicole Eisnerová Karolína Starońová Adéla Ročková Jana Pochobradská Tereza Králíčková MichaelaKafuňková Kateřina Hovorková Kristýna Klemová Tereza Adamovská Veronika Frintová Viktorie Janebová Jana Kosková Tereza Matoušková Lucie Rýdlová KateřinaVlachynská Christine Havranová Anna Tobišková Nela Zahradníková Nela Dostálová Lucie Lenfeldová Tereza Kosová Denisa Lorencová Aneta Faiferová Karina Babičová Nikol Kutnarová Adéla Koukolová Denisa Mazúchová Vedení školy děkuje všem uvedeným dětem, poděkování patří samozřejmě i učitelům tělesné výchovy, zvláště Mgr. Zdeňku Palečkovi.

20 KONTROLY A HODNOCENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 KONTROLY NA ŠKOLE Na naší škole proběhly kontroly z VZP, kontrola zřizovatelem a kontrola KHSHK Rychnov nad Kněžnou.. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Drobná doporučení byla ihned využita k zdokonalení úrovně práce v daném resortu. PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ŠKOLY Děkujeme našemu sponzoru. Díky němu jsme mohli zajistit motivaci dobrých a výborných žáků věcnými odměnami i netradičními akcemi. Našim sponzorem byla fma MATRIX a.s.. V Rychnově nad Kněžnou Mgr. Milan Kotek ředitel školy

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2011-2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 1.1 Škola.3 1.1.1 Základní údaje o škole... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy V Táboře 15. října 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz stránky: www.zskraluvdvur.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více