VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

2 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Javornická Rychnov nad Kněžnou příspěvková organizace ředitel: Mgr. Milan Kotek kontakt tel.: zástupce pro I.st.: Mgr. Věra Valčáková zástupce pro II.st.: Mgr. Stanislava Křenová fax: zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova Rychnov nad Kněžnou tel.: fax:

3 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 720 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Školní družina Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků Počet dětí/žáků na třídu ,2 22, Komentář učitel jazyků započítán k učitelům na I. stupni ZŠ. Počet žáků na pedagoga 1.5 materiálně-technické podmínky školy Škola využívá k výchovně vzdělávacím úkolům novou budovu s 17 kmenovými třídami, dále specializovanými učebnami fyziky, přírodopisu-chemie, počítačů, výtvarné výchovy, vaření a dílenských prací. Některé z kmenových učeben jsou vybavovány a zařizovány také jako učebny specializované na hudební výchovu, zeměpis, český jazyk, matematiku a rodinnou výchovu. Tělesná výchova zde má zázemí v hale (cca 367 m²), víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a doskočišti skoku dalekého i vysokého (umělé). Na staré budově je k dispozici 8 kmenových učeben využívaných ročníkem a učebna počítačů pro I. stupeň ZŠ. Tělesná výchova zde využívá víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem, malou tělocvičnu (cca84 m²), střední tělocvičnu (cca 144 m²), doskočiště skoku dalekého a prostor pro vrh koulí včetně vrhačského kruhu. Žáci naší školy využívají pro výuku plavání bazén města. K bruslení využívají umělou ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou a k atletickým kláním užívají městský atletický stadion. Vybavení školy pomůckami a technikou pro výuku se průběžně doplňuje a mění. Materiálně technické zajištění školy hodnotím jako dobré a velmi dobré.

4 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP pro zákl. vzdělávání č. j. VP1/2013 a č. j. VP2/2013 Zařazené třídy 19 a 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD Počet pedagogických asistentů Počet správních zaměstnanců ZŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Vychovatelky ŠD % Aprobovanost ve výuce % 93 Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání účetní 1,0 SŠ hospodářka 1,0 SŠ uklízečka 5,79 Základní školník 1,0 SŠ Komentář 0,5 úvazku druhá účetní její plat kryt z VHČ

5 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7mi let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem z pátého ročníku 5 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie ostatní střední školy střední odb.učiliště ostatní neumístěn celkem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku 50 v nižším ročníku 0

6 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehed o výsledcích zdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. stupeň Třída I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Celkem Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Přehled o prospěchu - 2. stupeň Třída VI. ročník VII. ročník VIII. ročník IX. ročník Celkem Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Celkový přehled 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo

7 6. PŘEHLED CHOVÁNÍ 1. stupeň Třída I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň 2. stupeň Třída VI. ročník VII. ročník VIII. ročník IX. ročník Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň Celkový přehled 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň

8 7. ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH Zameškané hodiny bez omluvy celkem 54 všechny projednány s rodiči na schůzkách výchovné komise. Navrženy snížené stupeně z chování, ohodnocení sníženou známkou z chování. Případy s vyšším počtem hodin projednávány ještě opakovaně se zástupci sociálního odboru a rodiči. 8. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení Ročník Počet žáků Tělesné postižení S vývojovými poruchami učení Na škole pracovali dva asistenti pedagoga se dvěma žáky s tělesným postižením.

9 NAKOUPENÝ MAJETEK ZÁŘÍ - PROSINEC 2013 Indigo RK Počítač ,- mzd.účet. Megacom RK PC Lenovo 8 ks á , ,- učebny Megacom RK Monitory 2 ks á , ,- učebny Megapixel Praha Fotoaparát Canon 4.839,- ŠD Koch sport Brno Trampolína 6.200,- Tv Indigo RK Monitory 4 ks á 4.754, ,- učebny Indigo RK Monitor 3.284,- učebna LEDEN - SRPEN 2014 EuroDidact Olomouc Výukové obrazy pro I.st. 2 ks / á 3.580, ,- kabinet Výukový obraz pro I.stupeň 3.280,- kabinet Technické služby RK Plastový kontejner 7.986,- stará budova Elmax RK Vysavač Profi ,- uklizečky Vysavač Profi ,- uklizečky Habra Chrudim Vysavač mokrosuchý 8.458,- uklizečky Megacom RK Počítač ,- sekretářka Terasport Nástenná tabule 6.459,- učebna Projekt - Jednoduché stroje Štrohalmová Žel.Brod Dřevěný bagr 4.100,- stará budova

10 AKCE, KTERÉ JSME ZAŽILI V PŘŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

11 PŘEHLED AKCÍ NA 1. STUPNI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 ZÁŘÍ Zahájení plaveckého výcviku Imatrikulace prvnáčků Fotografování prvňáčků Návštěva Déčka Výstava rybiček a kaktusů Výcvik žáků na dopravním hřišti Návštěva Orlické galerie Prohlídka zámku v RK Slavnostní vítání prvňáčků - imatrikulace. ŘÍJEN Sběr papíru Exkurze do Častolovic Zahrada Čech Výstava hub Ukázka výcviku dravců Návštěva Orlické galerie v RK (4. a 5. ročník) Beseda s panem Matějkou o houbách (3. ročník) Koncert v ZUŠ Jak šli muzikanti do světa Ukázka výcviku dravců.

12 LISTOPAD Koncert bubnování (4. a 5. ročník) Zahájení Veselé školičky Exkurze do hvězdárny a planetária v HK (5. ročník) Exkurze do Prahy (4.ročník) Pečení perníčků v Déčku (3.B) PROSINEC Barborky (zajišťuje ŠD) Exkurze do Prahy (4.A, 5.A) doplnění vlastivědného učiva Předávání stavebnic MERKUR do 4. ročníku Mikulášská nadílka Výstava Čertů v Déčku (zapojení se do soutěže) Exkurze do Prahy (4.B, 4.C) Divadelní představení Jak pradědeček ke kalhotám přišel (1.-3. ročník) Císař Karel IV (4.a 5. ročník) Zhotovení školního betlému a instalace na výstavě ve společenském centru Návštěva výstavy betlémů Pečení perníků v Déčku Výroba svíček (5.B) Bowling v GAPĚ (5.A) Veselá školička. Exkurze čtvrťáků do Prahy. LEDEN Bruslení Karneval pro předškoláky Zakončení Veselé školičky Zápis dětí do 1. ročníku Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek školní kolo (P. Macháňová) Karlovarský skřivánek.

13 ÚNOR Zahájení plaveckého výcviku 1. ročníku Bruslení Sběr papíru Návštěva divadelního představení O medvědu Ondřejovi Vystoupení žáků ZUŠ Kniha Vystoupení žáků ZUŠ - Kniha. BŘEZEN Exkurze do školní dílny 3. ročník Bruslení Přírodovědná vycházka 4. ročník Pečení perníčků 4. ročník Zábavně-preventivní program zaměřený na dopravní výchovu Plavání 5. C, 4. A,B,C Účast na soutěži ve vybíjené (v Kostelci n.o.) Zábavně-preventivní program zaměřený na problém šikany (p. Zd. Zaoral) DUBEN Exkurze do Častolovic na výstavu 4. ročník Pěvecká soutěž v anglickém jazyce Coctatoo (J. Janovec) Návštěva velikonoční výstavy ve společenském centru Akce ke dni Země Dlouhá Ves (chovatelé) 4. A Účast na soutěži ve vybíjené (v Kostelci n.o.) Výstava Svátek knihy v Pelcově divadle Výchovný koncert pro žáky 1. a 2. ročníku v ZUŠ Exkurze do školní dílny. Velikonoce ve 4.A.

14 KVĚTEN Účast na Dni otevřených dveří u rychnovských hasičů Ukázka výcviku policejních psů Fotografování tříd na nové budově Výcvik žáků na dopravním hřišti (jízdy zručnosti) 5. ročník Návštěva výstavy výtvarných prací v ZUŠ Výlet do Broumova 5. A, 5. B Účast na dopravní soutěži (H. Štěpánková z 12-ti škol, 3. místo) Školní výlet 3.A, 3. B Dvůr Králové n.l. Zoo Školní výlet 2. A, 2. B zámek Potštejn Fotografování tříd na staré budově Sběr papíru Návštěva divadelního představení v nastudování žáků ZUŠ Bylo nás pět 5. B Písmenková slavnost v 1. A a 1. B Školní výlet 5. C do Kutné Hory Beseda s p. Pecháčkem spojená s ukázkami obojživelníků Účast na soutěži Mladý zdravotník (E. Knitlová) ČERVEN Školní výlet do Šiklova mlýnu 4. B, 4. C Exkurze do kostela Nejsvětější Trojice v RK (barokní hudba, varhany) 5. B Jízdy zručnosti na dopravním hřišti 4.A, 4. B Výlet do Potštejna 1. A, B Práce se stavebnicemi GEOMAG ročník Účast na atletickém trojboji v Kostelci n.o. Celorepublikové kolo ve vybíjené Zájezd do Vídně vybraní žáci z 5.C Přednáška o jeskyních pro žáky 9. ročníku - Daniel Rocker z 5. B Beseda s policií 3. A Instruktáž o správném čištění zubů pro 1. a 2. ročník Zájezd žáků do Mladé Boleslavi účastníci soutěže ŠKODA AUTO, mladí designéři. Sportovní dopoledne s oddílem orientačního běhu ve Včelném ročník Pohádkový les pro prvňáčky 1.A,B (zajišťuje 4.A) Návštěva skanzenu v Krkovicích 4. A Exkurze do Javorníce památník malíře V.Sedláčka Práce se stavebnicemi GEOMAG. Ve skanzenu Villa Nova.

15 AKCE A ÚČAST V SOUTĚŽÍCH NA 2. STUPNI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 ZÁŘÍ 10. až adaptační kurz 6. A (Mgr. Homolková, Mgr. Matějková) 12. až adaptační kurz 6. C (Mgr. Hojný, Mgr. Janovec) schůzka s rodiči žáků 6. tříd účast na projekci filmů Rychnovské osmičky imatrikulace prvňáčků účast dětí z 9. ročníku multimediální pořad o Madagaskaru Planeta Země návštěva výstavy rybiček 17. a sběr papíru školní výlet 7. A (Mgr. Abelová, Mgr. Matějková) přírodovědná exkurze 8. A (Mgr. Prouzová, Mgr. Janovec) Návštěva úřadu práce. ŘÍJEN Seiferos, přehlídka dravců celý 2. stupeň konference v Senátu ČR na téma: Trestněprávní odpovědnost dětí (účast:mgr. Hofmann, Lukáš Dušánek) seminář o kyberšikaně (pro 9. ročník ) exkurze žáků z 9. tříd na OA Kostelec nad Orlicí (Mgr. Kaplan) A a 9. B na Úřadu práce v Rychnově n. Kn anketa v 7. A o znalosti slovenštiny (do médií p. Dušek) vysíláno ve Slovenské televizi přednáška Mgr. Blažkové pro děvčata 6. ročníku konec října návštěva agentury OKO v rámci výuky jazyků, rodilí mluvčí v hodinách LISTOPAD vystoupení bubeníků Jumping Drums (celý 2. stupeň) zájezd do Bautzenu (Mgr. Valčáková, Mgr. Karaszová) exkurze čistička 8. ročník (Mgr. Kaplan) divadlo Gong Praha 8. ročník (Mgr. Mervartová, Mgr. Prouzová, Mgr. Abelová) pomoc dětí z 8. ročníku v 1. B při pečení perníků místo v Královéhradeckém kraji v BrLoHu (Brněnské logické hře) 9. ročník, (Mgr. Zdeňka Matějková)

16 PROSINEC schůzka s rodiči žáků 5. tříd Mikulášská nadílka nejen u nás, ale i v MŠ žáci 9. A,B (Mgr. Hovorková) úspěšná účast v krajském kole Chemické soutěže, Tereza Mentziková PROSINEC, LEDEN, ÚNOR - školní a okresní kola olympiád postup do regionálního kola (Mgr. Zdeněk Kaplan) akce pro děti z pátých tříd Den bez rozvrhu, besídky PŘEDNÁŠKY matematika Tereza Mentziková 2. místo v okresním kole dějepis Ondřej Bek 9. až 12. místo (ze 40 soutěžících) v OK český jazyk anglický jazyk Karina Babičová 5. místo v OK zeměpis nejlépe si v OK vedli žáci 6. C Jiří Ciran a Roman Kodytek prosinec přednášky Mgr. Martina Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů leden přednášky Mgr. Petra Jirsy k finanční gramotnosti pro žáky 9. ročníku ÚNOR 8. až lyžařský kurz 7. ročníku taneční vystoupení žáků ZUŠ - Kniha účast 6., 7. a 8. ročníku BŘEZEN prosinec přednášky Mgr. Martina Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů leden přednášky Mgr. Petra Jirsy k finanční gramotnosti pro žáky 9. ročníku DUBEN účast v okresním kole Biologické olympiády -Petra Mňuková 8. z 21, nechala za sebou studenty víceletého gymnázia, (příprava a doprovod Mgr. Prouzová) a sběr papíru téměř 11 tun a preventivní program ke kyberšikaně ZaPS přednáška o nebezpečí internetu pro rodiče - ZaPS účast v okresním kole recitační soutěže (Mgr. Hojný) 10. a preventivní program k dopravní výchově - ZaPS (p. Zaoral) krajské kolo Matematické olympiády 7.! místo Tereza Mentziková 24. a preventivní program k šikaně ZaPS účast v okresním kole Biologické olympiády -Denisa Světelská, (Mgr. Prouzová) účast žáků 9. ročníku (Tereza Mentziková a další) na vyhodnocení regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika

17 KVĚTEN až kurz pro školní zdravotníky Deštné, Mgr. Prouzová květen přednášky Mgr. Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů přijímací zkoušky do studijní třídy účast žáků 6. a 9. ročníku na pietním aktu k uctění památky padlých za 2. světové války až zájezd do Londýna (Mgr. Zemen, Mgr. Janovec, Mgr. Prouzová) exkurze v Zemědělské společnosti Dlouhá Ves (p. řed., Mgr. Kaplan, Mgr. Dědic) okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 3. místo školní výlet 8. C školní výlet 6. C vystoupení ZUŠ Bylo nás pět výlet za odměnu (Broumov) účast žáků 9. ročníku na Písmenkové slavnosti 1. třídy zájezd do divadla v Hradci Králové (9. ročník) školní výlet 6. B účast v okresním kole soutěže Mladý zdravotník květen, červen v rámci výuky dějepisu navštívili žáci výstavy v muzeu (egyptologie, výročí 1. světové války, archeologie regionu,..) ČERVEN zájezd do Vídně (Mgr. Valčáková) školní výlet 6. A a 8. A přednáška o egyptologii pro 6. ročník doc. Mgr. Jaromír Krejčí z ČEgÚ FF UK 12., výlet 9. B výlet 7. A,B 16., výlet 9. A výlet 8. B exkurze 8. A v transfúzní stanici v Rychnově nad Kněžnou Branný den Sportovní den Slavnostní vyřazení deváťáků Během školního roku vyšla 4 čísla školního časopisu ZIP + speciální číslo pro předškoláky Vedení školy děkuje všem žákům za úspěšnou reprezentaci školy. Děkujeme rovněž všem kolegům a dalším spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí a podíl na prezentaci činnosti školy. Mgr. Stanislava Křenová

18 ÚČAST A ÚSPĚCHY VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH, POŘADATELSTVÍ AKCÍ 2. stupeň - školní rok 2013 / přespolní běh, Solnice ( Mgr. Prouzová) chlapci kategorie III i IV obsadili 2. místo a postoupili do kraje minifotbal 8. a 9. ročník 4. místo (Mgr. Paleček, Mgr. Zemen), pořadatelství okresního kola atletika Solnice (Mgr. Paleček, Mgr. Zemen), plavecká soutěž měst (Mgr. Paleček) krajské kolo v přespolním běhu Nová Paka (Mgr. Prouzová) chlapci kategorie III i IV obsadili 9. místo plavání 6. až 9. ročník (2x 2. místo, 1x 3. místo, 1x 4. místo, celkové vedení v soutěži) (Mgr. Zemen) florbal okresní kolo, chlapci ze 6. a 7. ročníku (Mgr. Zemen) stolní tenis, účast žáků 9. ročníku (Mgr. Paleček) florbal okresní kolo, chlapci z 8.a 9. ročníku (Mgr. Paleček) florbal, dívky 6. a 7. ročník - 4. místo (Mgr. Prouzová) florbal, chlapci 6. a 7. ročník 1. místo postup do kraje (Mgr. Zemen) florbal, chlapci 8. a 9. ročník 4. místo (Mgr. Paleček) florbal, dívky 8. a 9. ročník 6. místo (Mgr. Prouzová) přehazovaná dívky 8. a 9. roč místo (Mgr. Prouzová) florbal krajské kolo 6. a 7. ročník 5. místo (Mgr. Zemen) plavání 6.roč. -1. místo, 7. a 9. ročník -2. místo celkové vedení v soutěži okresní finále v halovém fotbale 3. místo (Mgr. Paleček) přehazovaná, 6. a 7. ročník 3. místo (Mgr. Prouzová) čtyřkolová soutěž v plavání, 6. až 9. ročník (Mgr. Zemen) účast chlapců 8. a 9. tříd v hokejbalovém turnaji v Opočně 1. místo, postup do kraje (Mgr. Paleček) vybíjená dívky 6. ročníku 2. místo postup do kraje (Mgr. Prouzová) OVOV 3. místo, 1. místo Nikol Markové, postup do kraje minifotbal 6. a 7. ročník 2. místo (Mgr. Paleček) pořadatelství atletický čtyřboj: mladší děvčata 1. místo, chlapci 2. a 3.místo(Mgr.Paleček), 4. kolo Plavecké soutěže (Mgr. Zemen) 1. místo putovní pohár kolo atletické ligy (Mgr. Zemen) krajské finále v hokejbale (Mgr. Paleček) účast v krajském finále ve vybíjené dívky 6. roč. (Mgr.Prouzová) a McDonald s cup (Mgr. Paleček, Mgr. Hofmann) pořadatelství, 2. místo kolo atletické ligy Pohár rozhlasu, Týniště nad Orlicí 3. místo (Mgr. Paleček) superfinále v plavání 1. místo v kat. 6. tříd(mgr. Karaszová) atletika 3. kolo ligy, Solnice 3. místo pro děvčata, 3. místo pro chlapce (Mgr. Prouzová, Mgr. Zemen).

19 NA ÚSPĚŠNÉ SPORTOVNÍ REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 NA 2. STUPNI PODÍLELI Lukáš Dostál Michael Harom Josef Hlaváček Tomáš Hovorka Martin Lenfeld Aleš Nosál Radim Parma Tomáš Polívka Vít Špaček Jakub Štěpánek Jakub Veselý Roman Čermák Petr Bašek David Cit Michal Drašnar Patrik Ehl Patrik Grunt Daniel Horák David Mikuláš Dominik Švec Maxim Usyk Matěj Faltys Jiří Flégl Matěj Hanzlíček Petr Novák Milan Štefek Matouš Podolský Marek Dvořák Matěj Stančík Matěj Stýblo Martin Adamec Ondřej Bek Matěj Ehl Karel Papáček Daniel Rykr Robert Suchánek Ondřej Zítko Vojtěch Herman David Diblík Martin Kocman Vojtěch Lihařík Adam Novák Antonín Rais Jakub Rýdl Vojtěch Zemaník Illia Penkin Jakub Krubner Martin Mihulka Filip Pavlíček Tadeáš Tobiška Nikita Dončenko Viktor Dončenko Jakub Procházka Kristián Růžička Tomáš Strnad Jaroslav Brandejs Radim Jasanský Matěj Morong Jakub Kocman Marek Dirlam Jakub Daněk Zuzana Dokulilová Nikol Jiskrová Simona Vašatová Jana Jaroměřská Nikola Drašnarová Iveta Polívková Vendula Krejčíková Nikol Marková Karolína Dapecí Barbora Tichá Iva Masopustová Barbora Hübnerová Nicole Eisnerová Karolína Starońová Adéla Ročková Jana Pochobradská Tereza Králíčková MichaelaKafuňková Kateřina Hovorková Kristýna Klemová Tereza Adamovská Veronika Frintová Viktorie Janebová Jana Kosková Tereza Matoušková Lucie Rýdlová KateřinaVlachynská Christine Havranová Anna Tobišková Nela Zahradníková Nela Dostálová Lucie Lenfeldová Tereza Kosová Denisa Lorencová Aneta Faiferová Karina Babičová Nikol Kutnarová Adéla Koukolová Denisa Mazúchová Vedení školy děkuje všem uvedeným dětem, poděkování patří samozřejmě i učitelům tělesné výchovy, zvláště Mgr. Zdeňku Palečkovi.

20 KONTROLY A HODNOCENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 KONTROLY NA ŠKOLE Na naší škole proběhly kontroly z VZP, kontrola zřizovatelem a kontrola KHSHK Rychnov nad Kněžnou.. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Drobná doporučení byla ihned využita k zdokonalení úrovně práce v daném resortu. PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ŠKOLY Děkujeme našemu sponzoru. Díky němu jsme mohli zajistit motivaci dobrých a výborných žáků věcnými odměnami i netradičními akcemi. Našim sponzorem byla fma MATRIX a.s.. V Rychnově nad Kněžnou Mgr. Milan Kotek ředitel školy

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2008-2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2011-2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2010-2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 :

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Organizace školního roku: Období školního vyučování od úterý 1.9.2015 Slavnostní zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 za školní rok 2010/2011 Ve Višňové dne: 1. září 2011 Zpracovala: Lenka Vacková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 základní údaje o škole výsledky vzdělávání pedagogická

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY David Hrdina žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při sběrových i školních akcích a za příkladnou pracovnitost v pracovních činnostech Jan Klíma žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Právní forma: Ředitel školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více