VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

2 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Javornická Rychnov nad Kněžnou příspěvková organizace ředitel: Mgr. Milan Kotek kontakt tel.: zástupce pro I.st.: Mgr. Věra Valčáková zástupce pro II.st.: Mgr. Stanislava Křenová fax: zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova Rychnov nad Kněžnou tel.: fax:

3 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 720 Školní družina základní údaje o součástech školy Součást školy 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Školní družina Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků Počet dětí/žáků na třídu ,2 22, Komentář učitel jazyků započítán k učitelům na I. stupni ZŠ. Počet žáků na pedagoga 1.5 materiálně-technické podmínky školy Škola využívá k výchovně vzdělávacím úkolům novou budovu s 17 kmenovými třídami, dále specializovanými učebnami fyziky, přírodopisu-chemie, počítačů, výtvarné výchovy, vaření a dílenských prací. Některé z kmenových učeben jsou vybavovány a zařizovány také jako učebny specializované na hudební výchovu, zeměpis, český jazyk, matematiku a rodinnou výchovu. Tělesná výchova zde má zázemí v hale (cca 367 m²), víceúčelovém hřišti s umělým povrchem a doskočišti skoku dalekého i vysokého (umělé). Na staré budově je k dispozici 8 kmenových učeben využívaných ročníkem a učebna počítačů pro I. stupeň ZŠ. Tělesná výchova zde využívá víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem, malou tělocvičnu (cca84 m²), střední tělocvičnu (cca 144 m²), doskočiště skoku dalekého a prostor pro vrh koulí včetně vrhačského kruhu. Žáci naší školy využívají pro výuku plavání bazén města. K bruslení využívají umělou ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou a k atletickým kláním užívají městský atletický stadion. Vybavení školy pomůckami a technikou pro výuku se průběžně doplňuje a mění. Materiálně technické zajištění školy hodnotím jako dobré a velmi dobré.

4 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP pro zákl. vzdělávání č. j. VP1/2013 a č. j. VP2/2013 Zařazené třídy 19 a 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD Počet pedagogických asistentů Počet správních zaměstnanců ZŠ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Vychovatelky ŠD % Aprobovanost ve výuce % 93 Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání účetní 1,0 SŠ hospodářka 1,0 SŠ uklízečka 5,79 Základní školník 1,0 SŠ Komentář 0,5 úvazku druhá účetní její plat kryt z VHČ

5 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 7mi let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem z pátého ročníku 5 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie ostatní střední školy střední odb.učiliště ostatní neumístěn celkem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku 50 v nižším ročníku 0

6 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehed o výsledcích zdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. stupeň Třída I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Celkem Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Přehled o prospěchu - 2. stupeň Třída VI. ročník VII. ročník VIII. ročník IX. ročník Celkem Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Celkový přehled 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo

7 6. PŘEHLED CHOVÁNÍ 1. stupeň Třída I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň 2. stupeň Třída VI. ročník VII. ročník VIII. ročník IX. ročník Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň Celkový přehled 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet žáků Chování 2. stupeň Chování 3. stupeň

8 7. ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH Zameškané hodiny bez omluvy celkem 54 všechny projednány s rodiči na schůzkách výchovné komise. Navrženy snížené stupeně z chování, ohodnocení sníženou známkou z chování. Případy s vyšším počtem hodin projednávány ještě opakovaně se zástupci sociálního odboru a rodiči. 8. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení Ročník Počet žáků Tělesné postižení S vývojovými poruchami učení Na škole pracovali dva asistenti pedagoga se dvěma žáky s tělesným postižením.

9 NAKOUPENÝ MAJETEK ZÁŘÍ - PROSINEC 2013 Indigo RK Počítač ,- mzd.účet. Megacom RK PC Lenovo 8 ks á , ,- učebny Megacom RK Monitory 2 ks á , ,- učebny Megapixel Praha Fotoaparát Canon 4.839,- ŠD Koch sport Brno Trampolína 6.200,- Tv Indigo RK Monitory 4 ks á 4.754, ,- učebny Indigo RK Monitor 3.284,- učebna LEDEN - SRPEN 2014 EuroDidact Olomouc Výukové obrazy pro I.st. 2 ks / á 3.580, ,- kabinet Výukový obraz pro I.stupeň 3.280,- kabinet Technické služby RK Plastový kontejner 7.986,- stará budova Elmax RK Vysavač Profi ,- uklizečky Vysavač Profi ,- uklizečky Habra Chrudim Vysavač mokrosuchý 8.458,- uklizečky Megacom RK Počítač ,- sekretářka Terasport Nástenná tabule 6.459,- učebna Projekt - Jednoduché stroje Štrohalmová Žel.Brod Dřevěný bagr 4.100,- stará budova

10 AKCE, KTERÉ JSME ZAŽILI V PŘŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok

11 PŘEHLED AKCÍ NA 1. STUPNI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 ZÁŘÍ Zahájení plaveckého výcviku Imatrikulace prvnáčků Fotografování prvňáčků Návštěva Déčka Výstava rybiček a kaktusů Výcvik žáků na dopravním hřišti Návštěva Orlické galerie Prohlídka zámku v RK Slavnostní vítání prvňáčků - imatrikulace. ŘÍJEN Sběr papíru Exkurze do Častolovic Zahrada Čech Výstava hub Ukázka výcviku dravců Návštěva Orlické galerie v RK (4. a 5. ročník) Beseda s panem Matějkou o houbách (3. ročník) Koncert v ZUŠ Jak šli muzikanti do světa Ukázka výcviku dravců.

12 LISTOPAD Koncert bubnování (4. a 5. ročník) Zahájení Veselé školičky Exkurze do hvězdárny a planetária v HK (5. ročník) Exkurze do Prahy (4.ročník) Pečení perníčků v Déčku (3.B) PROSINEC Barborky (zajišťuje ŠD) Exkurze do Prahy (4.A, 5.A) doplnění vlastivědného učiva Předávání stavebnic MERKUR do 4. ročníku Mikulášská nadílka Výstava Čertů v Déčku (zapojení se do soutěže) Exkurze do Prahy (4.B, 4.C) Divadelní představení Jak pradědeček ke kalhotám přišel (1.-3. ročník) Císař Karel IV (4.a 5. ročník) Zhotovení školního betlému a instalace na výstavě ve společenském centru Návštěva výstavy betlémů Pečení perníků v Déčku Výroba svíček (5.B) Bowling v GAPĚ (5.A) Veselá školička. Exkurze čtvrťáků do Prahy. LEDEN Bruslení Karneval pro předškoláky Zakončení Veselé školičky Zápis dětí do 1. ročníku Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek školní kolo (P. Macháňová) Karlovarský skřivánek.

13 ÚNOR Zahájení plaveckého výcviku 1. ročníku Bruslení Sběr papíru Návštěva divadelního představení O medvědu Ondřejovi Vystoupení žáků ZUŠ Kniha Vystoupení žáků ZUŠ - Kniha. BŘEZEN Exkurze do školní dílny 3. ročník Bruslení Přírodovědná vycházka 4. ročník Pečení perníčků 4. ročník Zábavně-preventivní program zaměřený na dopravní výchovu Plavání 5. C, 4. A,B,C Účast na soutěži ve vybíjené (v Kostelci n.o.) Zábavně-preventivní program zaměřený na problém šikany (p. Zd. Zaoral) DUBEN Exkurze do Častolovic na výstavu 4. ročník Pěvecká soutěž v anglickém jazyce Coctatoo (J. Janovec) Návštěva velikonoční výstavy ve společenském centru Akce ke dni Země Dlouhá Ves (chovatelé) 4. A Účast na soutěži ve vybíjené (v Kostelci n.o.) Výstava Svátek knihy v Pelcově divadle Výchovný koncert pro žáky 1. a 2. ročníku v ZUŠ Exkurze do školní dílny. Velikonoce ve 4.A.

14 KVĚTEN Účast na Dni otevřených dveří u rychnovských hasičů Ukázka výcviku policejních psů Fotografování tříd na nové budově Výcvik žáků na dopravním hřišti (jízdy zručnosti) 5. ročník Návštěva výstavy výtvarných prací v ZUŠ Výlet do Broumova 5. A, 5. B Účast na dopravní soutěži (H. Štěpánková z 12-ti škol, 3. místo) Školní výlet 3.A, 3. B Dvůr Králové n.l. Zoo Školní výlet 2. A, 2. B zámek Potštejn Fotografování tříd na staré budově Sběr papíru Návštěva divadelního představení v nastudování žáků ZUŠ Bylo nás pět 5. B Písmenková slavnost v 1. A a 1. B Školní výlet 5. C do Kutné Hory Beseda s p. Pecháčkem spojená s ukázkami obojživelníků Účast na soutěži Mladý zdravotník (E. Knitlová) ČERVEN Školní výlet do Šiklova mlýnu 4. B, 4. C Exkurze do kostela Nejsvětější Trojice v RK (barokní hudba, varhany) 5. B Jízdy zručnosti na dopravním hřišti 4.A, 4. B Výlet do Potštejna 1. A, B Práce se stavebnicemi GEOMAG ročník Účast na atletickém trojboji v Kostelci n.o. Celorepublikové kolo ve vybíjené Zájezd do Vídně vybraní žáci z 5.C Přednáška o jeskyních pro žáky 9. ročníku - Daniel Rocker z 5. B Beseda s policií 3. A Instruktáž o správném čištění zubů pro 1. a 2. ročník Zájezd žáků do Mladé Boleslavi účastníci soutěže ŠKODA AUTO, mladí designéři. Sportovní dopoledne s oddílem orientačního běhu ve Včelném ročník Pohádkový les pro prvňáčky 1.A,B (zajišťuje 4.A) Návštěva skanzenu v Krkovicích 4. A Exkurze do Javorníce památník malíře V.Sedláčka Práce se stavebnicemi GEOMAG. Ve skanzenu Villa Nova.

15 AKCE A ÚČAST V SOUTĚŽÍCH NA 2. STUPNI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 ZÁŘÍ 10. až adaptační kurz 6. A (Mgr. Homolková, Mgr. Matějková) 12. až adaptační kurz 6. C (Mgr. Hojný, Mgr. Janovec) schůzka s rodiči žáků 6. tříd účast na projekci filmů Rychnovské osmičky imatrikulace prvňáčků účast dětí z 9. ročníku multimediální pořad o Madagaskaru Planeta Země návštěva výstavy rybiček 17. a sběr papíru školní výlet 7. A (Mgr. Abelová, Mgr. Matějková) přírodovědná exkurze 8. A (Mgr. Prouzová, Mgr. Janovec) Návštěva úřadu práce. ŘÍJEN Seiferos, přehlídka dravců celý 2. stupeň konference v Senátu ČR na téma: Trestněprávní odpovědnost dětí (účast:mgr. Hofmann, Lukáš Dušánek) seminář o kyberšikaně (pro 9. ročník ) exkurze žáků z 9. tříd na OA Kostelec nad Orlicí (Mgr. Kaplan) A a 9. B na Úřadu práce v Rychnově n. Kn anketa v 7. A o znalosti slovenštiny (do médií p. Dušek) vysíláno ve Slovenské televizi přednáška Mgr. Blažkové pro děvčata 6. ročníku konec října návštěva agentury OKO v rámci výuky jazyků, rodilí mluvčí v hodinách LISTOPAD vystoupení bubeníků Jumping Drums (celý 2. stupeň) zájezd do Bautzenu (Mgr. Valčáková, Mgr. Karaszová) exkurze čistička 8. ročník (Mgr. Kaplan) divadlo Gong Praha 8. ročník (Mgr. Mervartová, Mgr. Prouzová, Mgr. Abelová) pomoc dětí z 8. ročníku v 1. B při pečení perníků místo v Královéhradeckém kraji v BrLoHu (Brněnské logické hře) 9. ročník, (Mgr. Zdeňka Matějková)

16 PROSINEC schůzka s rodiči žáků 5. tříd Mikulášská nadílka nejen u nás, ale i v MŠ žáci 9. A,B (Mgr. Hovorková) úspěšná účast v krajském kole Chemické soutěže, Tereza Mentziková PROSINEC, LEDEN, ÚNOR - školní a okresní kola olympiád postup do regionálního kola (Mgr. Zdeněk Kaplan) akce pro děti z pátých tříd Den bez rozvrhu, besídky PŘEDNÁŠKY matematika Tereza Mentziková 2. místo v okresním kole dějepis Ondřej Bek 9. až 12. místo (ze 40 soutěžících) v OK český jazyk anglický jazyk Karina Babičová 5. místo v OK zeměpis nejlépe si v OK vedli žáci 6. C Jiří Ciran a Roman Kodytek prosinec přednášky Mgr. Martina Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů leden přednášky Mgr. Petra Jirsy k finanční gramotnosti pro žáky 9. ročníku ÚNOR 8. až lyžařský kurz 7. ročníku taneční vystoupení žáků ZUŠ - Kniha účast 6., 7. a 8. ročníku BŘEZEN prosinec přednášky Mgr. Martina Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů leden přednášky Mgr. Petra Jirsy k finanční gramotnosti pro žáky 9. ročníku DUBEN účast v okresním kole Biologické olympiády -Petra Mňuková 8. z 21, nechala za sebou studenty víceletého gymnázia, (příprava a doprovod Mgr. Prouzová) a sběr papíru téměř 11 tun a preventivní program ke kyberšikaně ZaPS přednáška o nebezpečí internetu pro rodiče - ZaPS účast v okresním kole recitační soutěže (Mgr. Hojný) 10. a preventivní program k dopravní výchově - ZaPS (p. Zaoral) krajské kolo Matematické olympiády 7.! místo Tereza Mentziková 24. a preventivní program k šikaně ZaPS účast v okresním kole Biologické olympiády -Denisa Světelská, (Mgr. Prouzová) účast žáků 9. ročníku (Tereza Mentziková a další) na vyhodnocení regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika

17 KVĚTEN až kurz pro školní zdravotníky Deštné, Mgr. Prouzová květen přednášky Mgr. Vlasáka a p. Džobáka v rámci prevence sociálně patologických jevů přijímací zkoušky do studijní třídy účast žáků 6. a 9. ročníku na pietním aktu k uctění památky padlých za 2. světové války až zájezd do Londýna (Mgr. Zemen, Mgr. Janovec, Mgr. Prouzová) exkurze v Zemědělské společnosti Dlouhá Ves (p. řed., Mgr. Kaplan, Mgr. Dědic) okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 3. místo školní výlet 8. C školní výlet 6. C vystoupení ZUŠ Bylo nás pět výlet za odměnu (Broumov) účast žáků 9. ročníku na Písmenkové slavnosti 1. třídy zájezd do divadla v Hradci Králové (9. ročník) školní výlet 6. B účast v okresním kole soutěže Mladý zdravotník květen, červen v rámci výuky dějepisu navštívili žáci výstavy v muzeu (egyptologie, výročí 1. světové války, archeologie regionu,..) ČERVEN zájezd do Vídně (Mgr. Valčáková) školní výlet 6. A a 8. A přednáška o egyptologii pro 6. ročník doc. Mgr. Jaromír Krejčí z ČEgÚ FF UK 12., výlet 9. B výlet 7. A,B 16., výlet 9. A výlet 8. B exkurze 8. A v transfúzní stanici v Rychnově nad Kněžnou Branný den Sportovní den Slavnostní vyřazení deváťáků Během školního roku vyšla 4 čísla školního časopisu ZIP + speciální číslo pro předškoláky Vedení školy děkuje všem žákům za úspěšnou reprezentaci školy. Děkujeme rovněž všem kolegům a dalším spolupracovníkům za přípravu a organizaci akcí a podíl na prezentaci činnosti školy. Mgr. Stanislava Křenová

18 ÚČAST A ÚSPĚCHY VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH, POŘADATELSTVÍ AKCÍ 2. stupeň - školní rok 2013 / přespolní běh, Solnice ( Mgr. Prouzová) chlapci kategorie III i IV obsadili 2. místo a postoupili do kraje minifotbal 8. a 9. ročník 4. místo (Mgr. Paleček, Mgr. Zemen), pořadatelství okresního kola atletika Solnice (Mgr. Paleček, Mgr. Zemen), plavecká soutěž měst (Mgr. Paleček) krajské kolo v přespolním běhu Nová Paka (Mgr. Prouzová) chlapci kategorie III i IV obsadili 9. místo plavání 6. až 9. ročník (2x 2. místo, 1x 3. místo, 1x 4. místo, celkové vedení v soutěži) (Mgr. Zemen) florbal okresní kolo, chlapci ze 6. a 7. ročníku (Mgr. Zemen) stolní tenis, účast žáků 9. ročníku (Mgr. Paleček) florbal okresní kolo, chlapci z 8.a 9. ročníku (Mgr. Paleček) florbal, dívky 6. a 7. ročník - 4. místo (Mgr. Prouzová) florbal, chlapci 6. a 7. ročník 1. místo postup do kraje (Mgr. Zemen) florbal, chlapci 8. a 9. ročník 4. místo (Mgr. Paleček) florbal, dívky 8. a 9. ročník 6. místo (Mgr. Prouzová) přehazovaná dívky 8. a 9. roč místo (Mgr. Prouzová) florbal krajské kolo 6. a 7. ročník 5. místo (Mgr. Zemen) plavání 6.roč. -1. místo, 7. a 9. ročník -2. místo celkové vedení v soutěži okresní finále v halovém fotbale 3. místo (Mgr. Paleček) přehazovaná, 6. a 7. ročník 3. místo (Mgr. Prouzová) čtyřkolová soutěž v plavání, 6. až 9. ročník (Mgr. Zemen) účast chlapců 8. a 9. tříd v hokejbalovém turnaji v Opočně 1. místo, postup do kraje (Mgr. Paleček) vybíjená dívky 6. ročníku 2. místo postup do kraje (Mgr. Prouzová) OVOV 3. místo, 1. místo Nikol Markové, postup do kraje minifotbal 6. a 7. ročník 2. místo (Mgr. Paleček) pořadatelství atletický čtyřboj: mladší děvčata 1. místo, chlapci 2. a 3.místo(Mgr.Paleček), 4. kolo Plavecké soutěže (Mgr. Zemen) 1. místo putovní pohár kolo atletické ligy (Mgr. Zemen) krajské finále v hokejbale (Mgr. Paleček) účast v krajském finále ve vybíjené dívky 6. roč. (Mgr.Prouzová) a McDonald s cup (Mgr. Paleček, Mgr. Hofmann) pořadatelství, 2. místo kolo atletické ligy Pohár rozhlasu, Týniště nad Orlicí 3. místo (Mgr. Paleček) superfinále v plavání 1. místo v kat. 6. tříd(mgr. Karaszová) atletika 3. kolo ligy, Solnice 3. místo pro děvčata, 3. místo pro chlapce (Mgr. Prouzová, Mgr. Zemen).

19 NA ÚSPĚŠNÉ SPORTOVNÍ REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 NA 2. STUPNI PODÍLELI Lukáš Dostál Michael Harom Josef Hlaváček Tomáš Hovorka Martin Lenfeld Aleš Nosál Radim Parma Tomáš Polívka Vít Špaček Jakub Štěpánek Jakub Veselý Roman Čermák Petr Bašek David Cit Michal Drašnar Patrik Ehl Patrik Grunt Daniel Horák David Mikuláš Dominik Švec Maxim Usyk Matěj Faltys Jiří Flégl Matěj Hanzlíček Petr Novák Milan Štefek Matouš Podolský Marek Dvořák Matěj Stančík Matěj Stýblo Martin Adamec Ondřej Bek Matěj Ehl Karel Papáček Daniel Rykr Robert Suchánek Ondřej Zítko Vojtěch Herman David Diblík Martin Kocman Vojtěch Lihařík Adam Novák Antonín Rais Jakub Rýdl Vojtěch Zemaník Illia Penkin Jakub Krubner Martin Mihulka Filip Pavlíček Tadeáš Tobiška Nikita Dončenko Viktor Dončenko Jakub Procházka Kristián Růžička Tomáš Strnad Jaroslav Brandejs Radim Jasanský Matěj Morong Jakub Kocman Marek Dirlam Jakub Daněk Zuzana Dokulilová Nikol Jiskrová Simona Vašatová Jana Jaroměřská Nikola Drašnarová Iveta Polívková Vendula Krejčíková Nikol Marková Karolína Dapecí Barbora Tichá Iva Masopustová Barbora Hübnerová Nicole Eisnerová Karolína Starońová Adéla Ročková Jana Pochobradská Tereza Králíčková MichaelaKafuňková Kateřina Hovorková Kristýna Klemová Tereza Adamovská Veronika Frintová Viktorie Janebová Jana Kosková Tereza Matoušková Lucie Rýdlová KateřinaVlachynská Christine Havranová Anna Tobišková Nela Zahradníková Nela Dostálová Lucie Lenfeldová Tereza Kosová Denisa Lorencová Aneta Faiferová Karina Babičová Nikol Kutnarová Adéla Koukolová Denisa Mazúchová Vedení školy děkuje všem uvedeným dětem, poděkování patří samozřejmě i učitelům tělesné výchovy, zvláště Mgr. Zdeňku Palečkovi.

20 KONTROLY A HODNOCENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 KONTROLY NA ŠKOLE Na naší škole proběhly kontroly z VZP, kontrola zřizovatelem a kontrola KHSHK Rychnov nad Kněžnou.. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Drobná doporučení byla ihned využita k zdokonalení úrovně práce v daném resortu. PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ŠKOLY Děkujeme našemu sponzoru. Díky němu jsme mohli zajistit motivaci dobrých a výborných žáků věcnými odměnami i netradičními akcemi. Našim sponzorem byla fma MATRIX a.s.. V Rychnově nad Kněžnou Mgr. Milan Kotek ředitel školy

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2008-2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rychnov nad Kněžnou Javornická 1596 školní rok 2012-2013 1. ZAKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2011-2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

Výroční zpráva. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 Výroční zpráva Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 školní rok 2010-2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596 adresa školy

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní rok Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy

Školní rok Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Školní rok 2015-2016 Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Vítání prvňáčků - 1.9. 2015 Bloky primární prevence - 6.A,B 3. - 4.9. a 7. 8.9. 2015 Besedy se spisovatelkami: Petrou Braunovou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Vítání prvňáčků - 3.9. 2012 Atletické závody- O pohár starosty města - 4.10. 2012 Exkurze 6. ročníku - Sběrný dvůr v Bystřici

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Září 31. 8. 2. 9. GO kurz třídy 1. A 2. 4. 9. GO kurz třídy 1.C 14. 20. 9. Anglie a Wales, zúčastnili se vybraní studenti vyššího stupně gymnázia,

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Sportovní akce 2005/2006

Sportovní akce 2005/2006 Sportovní akce 2005/2006 11.11. 2005 Plavání - okresní finále ml.hoši 2.místo postup ml.dívky 3.místo st.hoši 2.místo postup st.dívky 3.místo 25.11. 2005 Plavání - krajské finále ml.hoši 2.místo st.hoši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více