informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum"

Transkript

1 informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7

2 1 úvod rok 2013 se nese ve znamení 20. výročí zavedení evropského občanství. Tento rok byl proto Evropským parlamentem vyhlášen jako Evropský rok aktivního občanství. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o právech spojených s občanstvím Evropské unie. V České republice probíhá řada seminářů a vzdělávacích aktivit, které jsou věnované zlepšení informovanosti našich obyvatel o možnosti studovat, pracovat, založit si firmu, či se usadit na důchod v jiných státech Evropské unie. Probíhají také informační kampaně, které nám přinášejí informace o volbách do Evropského parlamentu v roce V tomto Informátoru se chceme věnovat tématu násilí, které jsme zvolili s ohledem na Evropský rok občanů a jejich práv. Ve Slezské diakonii již mnoho let provozujeme poradny ELPIS, které se zabývají touto problematikou. Obecně řečeno, domácí násilí se týká v ČR žen i mužů všech věkových kategorií, profesí, různé inteligence i různých sociálních skupin. Obětí násilí se může stát každý člověk. Násilí je pácháno na mnoha lidech, aniž by si měli možnost vybrat. BIBLICKÝ ÚVOD BOŽE, KDE JSI BYL? To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? /Jób 2,10b/ Kde byl Bůh? Proč Bůh to dopustil?... - takové a další tohoto druhu otázky a pochybnosti často slyšíme a vidíme u mohých lidí naší doby. Násilí, války, terorismus, hladovějící děti, pandemie HIV- AIDS, zemětřesení, tsunami, povodně, důsledky klimatických změn... Proč? Kde je v tom všem všemohoucí, vševědoucí, všudepřítomný, dobrotivý a plný lásky Pán Bůh? - umíme říct jakoby velmi teologicky a křesťansky. Určitě nejvíc nás tyto pochybnosti zasáhnou, když podobné věci prožíváme osobně nebo u svých blízkých, ve svém okolí! Když trpíme my nebo naší milovaní, když jsme očitými svědky nebo dokonce přímými aktéry násilí, utrpení, neštěstí! Proč právě já? Proč tyto nevinné děti? - zní tak rychle a z hloubky srdce! Jak lehce však zapomeneme na to, že jsme od Boha dostali tolik dobrých a krásných věcí, zdraví, krásu rodinného života, smysluplnou práci, Doufám, že i náš Informátor přinese několik rad, jak se násilí bránit a jaké kroky podniknout, když se člověk dostane do této nelehké životní situace. Mou velkou radostí je, že Slezská diakonie po celou dobu své existence hledá nové cesty, jak rozvíjet svou práci. Další dva roky nás čeká období příprav a budování Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně. Je to dlouhodobý projekt, o který již usilujeme několik let. Teprve v letošním roce se nám však podařilo získat z Evropských fondů velkou část finančních prostředků na jeho výstavbu. Mým přáním je, aby nám Pán Bůh dával moudrost a sílu ke stavební a pak provozní realizaci tohoto nového projektu, který bude sloužit mnoha potřebným lidem. obrovské materiální a duchovní hodnoty? Jak snadno však ničíme tyto nesčetné Boží dary a požehnání naším nevděkem a neposlušností!? Jak rychle oslepneme a tolerujeme život mnohých lidí kolem nás ve lži, korupci, krádežích, sexuálních perverzích, domácím násilí...? A jak lehce se umíme přizpůsobit tomu všemu kolem nás? A přesto Pán Bůh nás všechny, toto lidstvo, přes totální neposlušnost a zvrácenost, obdarovává svými dary života, milosti, smíření a hotovosti k odpuštění! Doba obrovské Boží milosti pro všechny lidí v jeho Synu Ježíši Kristu ještě trvá. Jeho Ukřížování za naše hříchy a Vzkříšení pro nový život v Něm platí stále a jsou zvěstovány v evangeliu na celém světě. Trojjedený Bůh Otec, Syn i Duch svatý je s námi i uprostřed toto největšího utrpení. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?...když jsem moři stanovil meze, položil závory a vráta a řekl: Až sem smíš přijít, ale ne dál!...smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho karát? /Jób 38,4a.10-11a 40,2a/ Nový design pro Váš dům, byt, kancelář... Zpracujeme návrh nebo studii interiéru včetně vizualizace a rozpočtu. Nabízíme: źnávrh a designové řešení interiéru źkompletní a rychlou realizaci ź20 let zkušeností Najdete nás: Horní Těrlicko 148, Těrlicko tel.: A sám Jób v největším utrpení a pochybnostech nakonec Boha spatřil vlastním okem /42,5b/. Učme se i my říct tak, jak na otázku pochybovače Kde je v tom všem utrpení Ježíš? odpověděl jeden prostý křesťan s ukazovákem na krucifix na stěně kliniky: Přece On tady visí! A trpící Elisabeth Barret Browning /+1861/ zpívala: Země je plná nebe a každý obyčejný keř hoří Bohem. Avšak jen ti, kto to vidí, zouvají své sandály. Zbytek tam jen sedne a trhá jahody. Mgr. Jan Cieślar pastor

3 aktuality 2 Když obrazy promlouvají Výstava obrazů spojená s vernisáží pořádaná v útulném prostředí Sborového centra Hutník v Třinci, může být podnětem, jak příjemným a zajímavým způsobem strávit čas. Toto ale nebyl jediný a hlavní záměr této kulturní akce, kterou zorganizovalo naše středisko Slezské diakonie, NOE Třinec. Nápad uskutečnit výstavu obrazů lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním se nám velmi líbil a s velkou chutí jsme se vrhli do práce, která pro nás byla nová, dosud nepoznaná. A i proto jsme neměli přesnou představu, jak se nám tato akce podaří. Zcela jasno jsme ale měli v tom, čeho touto akcí chceme dosáhnout. Stále se totiž naše společnost potýká se stigmaty, které mají negativní dopad na kvalitu života nejen osob s duševním onemocněním, ale i jejich rodinných příslušníků, známých atd. A tak vznikl projekt Nestojíme stranou, jehož hlavním smyslem byla, a stále je, pomoc při sociálním začleňování osob s duševním onemocněním, ukázat skutečný život těchto lidí a napomoci tak narovnat často velmi zkreslené představy veřejnosti. autor článku Lada Rakowská Ve spolupráci se střediskem JORDÁN Třinec a CNS- Centrum Třinec za podpory Města Třince, se nám to, o co jsme usilovali a přáli si, podařilo. Dne se dlouho před očekávanou vernisáží zaplnily prostory Sborového centra zájemci o zhlédnutí této výstavy. Být duševně nemocný rozhodně není snadné. Přijmout duševní nemoc a bojovat s ní, ještě méně. A proto bylo zajímavé a přínosné přiblížení poslání a cílů našich středisek NOE Třinec a JORDÁN Třinec, které chtějí být lidem s duševním onemocněním oporou a pomocí. Jak je toto téma aktuální, ukázaly i projevy autorů obrazů, kteří se s námi podělili o své osobní zkušenosti s duševním onemocněním. Také sdílení o tom, jak jim arteterapie léčení prostřednictvím výtvarných aktivit, pomáhá, všechny zaujala. Díky tvůrčí činnosti mohou vyjadřovat emoce, které jinak neumí, nedokážou či nechtějí sdělit. Tato léčebná metoda jim pomáhá lépe porozumět sámi sobě a být více sami sebou. Mohou být pak spokoje-nější, komunikativnější a sebevědomější osobností. Ve zkratce S řidičákem k lepší budoucnosti! Díky Nadačnímu fondu Albert mohou uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI získat řidičské oprávnění. Klienty střediska jsou mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež nebo ukončili výkon trestu. Převážná většina těchto mladých lidí nemá dostatečné vzdělání, které by jim umožnilo získat v Bruntále či jeho okolí práci. Samotné hledání práce je pro ně velmi demotivující, jelikož po několika neúspěších sami vidí, že možnost získat práci je pro ně v současném stavu nulová. Finanční situace klientů je velmi špatná, převážná většina klientů pobírá sociální dávky, které jim vystačí pouze na zajištění stravy. Naděje na lepší budoucnost pro klienty však přišla, a to díky Nadačnímu fondu Albert, který podpořil celkem čtyři z nich v získání řidičského oprávnění. Prostřednictvím této podpory si tito uživatelé zvýší svou kvalifikaci pro trh práce. Děkujeme! (Kateřina Hymonová) Paintball jako zážitková akce Jako každé prázdniny, i na ty letošní byl přichystán pro klienty NZDM Pohoda bohatý program plný poznávacích, sportovních a zejména zážitkových akcí. Mezi ty nejočekávanější patřila akce Paintball konaná v Petrovicích u Karviné. Na tuto akci se klienti velmi těšili, protože se jednalo o něco nového a neobvyklého, obzvláště pánská část o paintballu mluvila již několik dní předem. Samotný areál, ve kterém se paintball hraje, je nově zrekonstruován a neustále upravován, neboť majitelé jsou několikanásobnými mistry Evropy v paintballu a klubové hřiště si hýčkají nejen pro sebe, ale zejména pro zájemce z široké veřejnosti. Po celou dobu, kterou klienti strávili v areálu, je hrou provázel profesionální hráč a předseda Paintball klubu, který klienty seznámil s pravidly hry. Poté, co se klienti převlékli do uniforem skládajících se ze starých tepláků a mikin, autor článku Mgr. et Mgr. Marie Bartková byli rozděleni na dva týmy, které se rozlišovaly pomocí oranžových a zelených vest. Během tří hodin si klienti vyzkoušeli 10 různých variant, což bylo vzhledem k náročnosti hry a velkému horku obdivuhodné. Akce se velmi vyvedla a dle slov většiny klientů byla vrcholem letošních prázdnin. ArcelorMittal podpořil výlet do ZOO Díky finanční podpoře Minigrantu ArcelorMittal se děti a žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně mohli spolu se svými rodiči a pedagogickými pracovníky zúčastnit v květnu jednodenního poznávacího výletu do ZOO v Lešné u Zlína. Projekt s názvem Hurá za exotickými zvířátky byl vybrán a podpořen částkou 12990,- Kč. Děti se mohly na vlastní oči přesvědčit, jak se žije zvířátkům na různých kontinentech světa, jaké jsou tam tradice, někteří dokonce poprvé cestovali obrovským moderním zájezdovým autobusem. Cíl projektu společně strávený čas dětí, rodičů a pedagogů školy - byl díky krásnému počasí, výborné náladě všech zúčastněných a hlavně Božímu požehnání splněn. Děkujeme tímto ještě jednou firmě ArcelorMittal za finanční podporu a rovněž za milou návštěvu u nás ve škole. (Pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ Sleszké diakonie Český Těšín)

4 3 aktuality autor článku Gabriela Lhotská, DiS. Premiéra klientů EFFATHY Nový Jičín při slavnostním otevření cukrárny Harlekýn v Kopřivnici dokázali, že něco UMÍ, poprvé vystoupili před spoustou dětí se svým maňáskovým divadlem EFFATHA. Dokázali tím, že smyslem života není jen brát, ale i dávat. Dokázali sami sobě, že mohou být užiteční, že dokážou velké věci dokonce i hrát divadlo. autor článku Pavla Golasowská Poděkování za potravinovou pomoc V březnu 2013 vyhlásilo středisko Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec potravinovou pomoc pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy chudobou a kterým hrozí hlad. Díky štědrosti a velké solidaritě se nám v období od března do konce června shromáždily potraviny o celkové hmotnosti přibližně 513 kg, jejichž hodnotu jsme vyčíslili zhruba na ,- Kč. Kromě potravin jsme obdrželi také finanční dary od firem i jednotlivců na nákup potravin v celkové hodnotě ,- Kč. Potraviny byly rozděleny do 45 rodin, které byly zcela bez jídla a bez prostředků, za něž by si potraviny mohly opatřit. Finanční dary budou použity jednak na zaplacení obědů pro děti ve školních jídelnách, na zaplacení jízdného a nejnutnějších školních potřeb a také na nákup potravin pro aktivitu nazvanou Vaří celá rodina, Získali Cenu modrého slona Mnozí z nich našli smysl svého života a uplatnění. S vlastními maňásky a kulisami vystoupili před zhruba 20 dětmi, zahráli jim pohádku o Červené Karkulce. Nezapomněli dětem říci, jak důležité je nikomu cizímu neotevírat, poslouchat rodiče, nemluvit s cizími lidmi.. Představení mělo velký úspěch a naše divadlo jede dál budeme pokračovat s představeními pro další děti i naše kamarády ze sociálních zařízení. Rádi bychom vyčarovali úsměv na tváři všem, kteří to potřebují. V rámci šestého ročníku grantového řízení dobrovolnického programu "Pomáháme společně", získala EFFATHA Nový Jičín částku Kč od ČSOB a Era. Díky projektu "za společným úsměvem" může za tyto finance zakoupit nový šicí stroj, materiál a především ozvučení pro realizaci svého maňáskového divadla. která začne probíhat od července ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání na středisku Hutník v Třinci. Za všechny dary děkujeme a těšíme se na další spolupráci. autor článku Mgr. Eva Liberdová Uživatelé služby HOSANA Karviná, sociálně terapeutické dílny ve dnech reprezentovali Slezskou diakonii, středisko HOSANA Karviná na předávání cen VIII.ročníku celostátní umělecké soutěže o Cenu modrého slona. Předání ceny proběhlo v liberecké ZOO. Jejich výtvarná díla byla k vidění ve výstavních prostorách Pavilonu žiraf. Uznání se dostalo malbám, které vytvořili metodou horkého vosku a které zaslali do soutěže pod názvem Příroda je mocná čarodějka. Ve zkratce Dobrovolníci jsou stále potřební Středisko Slezské diakonie denní stacionář EUNIKA Karviná by velice rádo přijalo dobrovolnickou pomoc za účelem zkvalitnění pestrosti volnočasových aktivit pro své uživatele. Zájemci nás mohou kontaktovat: tel Piknik u řeky v Karviné Děti z azylového domu HANNAH Orlová a SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná se v červenci měly možnost účastnit akce Piknik u řeky pořádané občanským sdružením Dům Chleba ve spolupráci se skautským vodním oddílem Karviná 8 oddíl Hraničáři. Celá akce se konala v klubovně skautů na okraji Karviné v Darkově Lipinách u řeky Olše. Hlavní nabídkou programu byla plavba kajakem nebo na raftu. V jedné chvíli jsme se docela báli, ale jakmile usedl první člověk na hladinu, strach z nás opadl. A děti? Ty si oblékly vesty a několikrát se vystřídaly a propluly docela velký kus řeky. Starší odvážlivci pluli sami a ti menší za doprovodu statečných maminek. Měli jsme možnost zahrát si různé míčové hry anebo jen tak si popovídat s přáteli v krásném kousku přírody ve městě Karviná. Děkujeme všem organizátorům a zároveň bychom jim chtěli popřát spoustu úspěchu ve své práci a vodním skautům přejeme dobré počasí a klidné hladiny řek při cestách za novým dobrodružstvím. Děkujeme Společnou práci v rámci poskytovaných služeb jsme měli možnost zhodnotit na setkání pro VŠECHNY, které se uskutečnilo dne v prostorách střediska Slezské diakonie EBEN-EZER.Toto odpoledne bylo prozářené sluncem, naplněné bohatým programem a ukončené chutným občerstvením. Bylo nás hodně a všem se nám líbilo. Středisko EBEN-EZER Český Těšín.

5 téma: Oběti násilí 4 Domácí násilí se týká každého z nás Přišla do poradny po sedmnácti letech psychického i fyzického násilí. Křehká žena, která prošla hrůzami, jež si člověk těžko dokáže představit. Neustálé hlídání, sama nesměla ani na krok, bez telefonu, bez spojení s lidmi, téměř v naprosté izolaci. Na rány a sexuální násilí si, jak říkala, zvykla. A proč přišla až po tolika letech? Zadlužená domácnost, protože když je člověk bez prostředků a násilník vám peníze nedá a je třeba platit byt, živit děti i rodinu, někde ty peníze vzít musíte. A tak se zadlužujete a utěšujete, že nějak bude. Její skok z okna, kdy uhýbala před ranami agresora a následné zranění, jehož následky si ponese po celý život ji přivedly na práh naší poradny. Po mnoha sezeních a konzultacích se tato žena proměnila v sebejistého člověka, který si uvědomil svou důstojnost, zodpovědnost za život svých dětí a začala svou situaci řešit. Podobných příběhů už slyšely zdi naší poradny mnoho, ale jen málo těch, kdo hledali pomoc, dokázali svůj život změnit. Změnit svůj život totiž může jen každý sám a ostatní mu mohou být oporou. Proto pokud se sami potýkáte s tímto problémem nebo víte o někom, kdo by pomoc potřeboval, nestyďte se přijít nebo poskytnout podporu formou informace na naše poradenské služby. Poradna ELPIS v Třinci, kterou provozuje Slezská diakonie, poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství obětem domácího násilí, týrání a zneužívání a všem, kdo řeší mezilidské vztahy a rodinné krize. Služba je bezplatná a anonymní. Nečekejte, mnoho případů domácího násilí končí smrtí! Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny ELPIS Třinec

6 5 téma poradna ELPIS Třinec Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny tel.: poradna ELPIS Ostrava tel.: tel.: poradna ELPIS Bruntál Poradna ELPIS Třinec pomáhá obětem domácího násilí již téměř 10 let V roce 2004 otevřela Slezská diakonie v Třinci poradnu pro oběti domácího násilí, týrání a zneužívání. Poradna poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství, doprovody k soudu, na policii nebo k lékařům. Od té doby využilo službu více než 1000 klientů, z toho někteří opakovaně. Dá se říci, že za tuto dobu se mnohé změnilo, a to jednak v oblasti veřejného mínění, kdy se setkáváme s tím, že společenské mínění zaznamenalo určitý posun od někdejšího názoru, že za domácí násilí si mohou oběti samy, že to, co se děje za zavřenými dveřmi si mají vyřešit sami účastníci, až po změny v legislativě. Největší změnou v této oblasti byla změna zákona č. 273/2008 Sb. o policii, který dává policistům pravomoc vykázat agresora na 10 dní z jeho obydlí, pokud se dopouští domácího násilí. To je od r kvalifikováno jako trestný čin a pokud se násilí prokáže, může být agresor odsouzen až k několika letům vězení nepodmíněně. Přestože máme tyto zákonné prostředky, jsou stále v naší společnosti lidé, a to muži i ženy, kteří žijí v násilných vztazích a jsou přesvědčeni, že jim není pomoci. Tyto osoby se pohybují spoustu let ve spirále domácího násilí, kde se střídá období napětí s obdobím samotného týrání, po němž zpravidla následuje období tzv. líbánek, tj. období, kdy se agresor za své činy omlouvá, pláče, slibuje, nosí oběti květiny často do nemocnice, kde oběť leží s polámanými žebry, vyraženými zuby, vytrhanými vlasy. Často takto týrané osoby mají zdravotní následky po celý zbytek života, v důsledku domácího násilí mají různá omezení na trhu práce nebo v důsledku těžkých zranění umírají. Nicméně ze zkušeností klientů, kteří zažívají domácí násilí se dá říci, že mnohem větší následky zanechává na obětech násilí psychické. Dlouholeté ponižování, zesměšňování, urážky, obviňování oběti, že je blázen, vedou často tyto ponižované osoby do ordinací psychiatrů. Dlouholeté oběti domácího násilí jsou téměř ve 100 % případů závislé na antidepresivech aj. lécích, které jim alespoň v omezené míře pomáhají fungovat. Možná si pomyslíme, že obětí domácího násilí se mohou stát jen slabí jedinci, s nízkým vzděláním, ze znevýhodněného sociálního prostředí. Opak je často pravdou, domácí násilí se týká všech bez rozdílu vzdělání, společenského postavení, náboženského vyznání a také bez rozdílu pohlaví, týká se totiž mužů i žen. Oběťmi jsou také často lidé silní, lidé, kteří mají svůj vnitřní potenciál a dokážou se ve společnosti uplatnit. Bohužel ve svém životě potkali zakomplexovaného slabocha, který si dokazuje svoji převahu na partnerovi, kterého vlastně obdivuje, ale kterého chce mít naprosto ve své moci a chce s ním manipulovat, chce jej vlastnit. Proto si tyto oběti, které často žijí v násilném vztahu 10 a více let zaslouží nejen náš obdiv, ale hlavně podporu a pomoc. Odejít z násilného vztahu, když máte děti a jste zcela bez prostředků a ve skrytu duše jste stále přesvědčeni, že násilník vás přes to všechno miluje, že není tak zlý, vždyť jsou s ním i hezké chvilky, není tak jednoduché. Než někoho rychle odsoudíme a řekneme, že kdyby chtěl, chtěla, tak by přece odešel, odešla, zkusme mu raději nabídnout pomoc, podporu, vyslechnout jej nebo nasměrovat právě na poradny ELPIS Slezské diakonie. A na závěr ještě jedno upozornění pro pomáhající dbejte vždy svého vlastního bezpečí a nechoďte sami do střetu s agresorem, hlavně pokud je ozbrojen. Máme jen jedno zdraví a jeden život, tak si je chraňme, což platí jak pro oběti, tak pro pomáhající. Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny ELPIS Třinec

7 pomáháme: Povodně Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Pomoc s odklízením následků po povodních nabídla v rámci navázané spolupráce Slezská diakonie středisku humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. V rámci Slezské diakonie se vytvořily dvě skupiny po devíti lidech, kteří vyjeli vždy na tři dny pomáhat do okolí města Terezín. Dobrovolníky tvořili jednak zaměstnanci a klienti Slezské diakonie, jednak vyškolení dobrovolníci z programu Dobrovolníci v civilní ochraně města Třinec. Pomáhali jsme zejména ve dvou vesnicích České Kopisty a Mlékojedy. Dělali jsme vše, co bylo potřebné vyklízení nábytku, odklízení bahna a nánosů ze sklepů, úklidové práce, otloukávání omítek, podpora lidí zasažených povodněmi formou naslouchání. Informovala jedna z dobrovolníků a zároveň vedoucí krizového centra Slezské diakonie Ilona Śniegoňová. Dobrovolníci pomáhali na severu Čech od pátku S účinnou pomocí přišlo i město Třinec zasláním částky Kč na povodňové konto Slezské diakonie, které byly určené na prvotní pomoc pro obyvatele zatopených oblastí. Část finančních prostředků směřovala na pomoc jedné rodině, která bezodkladně potřebovala finance na zajištění pracích prostředků. Využití finančního daru popisuje I. Śniegoňová: Rodině, které jsme takto pomohli, zůstala díky zvýšenému přízemí funkční pračka, kterou její členové nyní používali nejen pro praní vlastního oblečení, ale i věcí jiné rodiny. Dalším nejčastějším problémem byl nedostatek profesionálních technických pomůcek, které by sloužily déle než několik hodin nepřetržitého provozu. Proto zbytek finančních prostředků byl použit na zakoupení profesionální VAPky. informovala o účelu daru Ilona Śniegoňová. Velký dík patří i pracovníkům Oblasti Těšínsko Slezské diakonie, kteří poté, co se dozvěděli o připravované dobrovolnické pomoci v povodněmi zasažených oblastech, spontánně udělali finanční sbírku, za kterou nakoupili potřebný materiál a zaslali s první dobrovolnickou skupinou. I díky nim jsme mohli mimo dobrovolnické práce nabídnout i materiální pomoc pocházející ze sbírky v Třinci a od zaměstnanců Oblasti Těšínsko. Jednalo se o balené vody, čistící a dezinfekční prostředky, repelenty a ochranné pomůcky. Člověk si až na místě uvědomí, co musí lidé zasažení povodněmi prožívat, když přišli téměř o vše, co v domě měli. Pomáhat chceme díky Vám i dále prostřednictvím povodňového konta, jejichž finance jsou určené právě na pomoc lidem zasaženým povodněmi.

8 7 nové investiční projekty Slezské diakonie Diakonické vzdělávací centrum DVC Projekt představuje výstavbu multifunkční budovy propojující Ústředí Slezské diakonie s Církevní radou Slezské církve evangelické a.v. v Českém Těšíně. Budova nabídne prostory pro sociální účely, ale také vzdělávání a podporu kultury. Mgr. Ilona Śniegoňová??? Přibližná podoba nově vybudované budovy Diakonického a vzdělávacího centra (DVC).

9 8 DVC V nově vybudovaných prostorech vznikne zázemí pro PRAKTICKOU ŠKOLU Slezské diakonie s kapacitou 25 žáků, dále CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v počtu 12 klientů, a INFORMAČNÍ CENTRUM SPOJENÉ S VZORKOVNOU VÝROBKŮ klientů sociálních služeb. Významnou část stavby tvoří aktivity společné pro církev SCEAV a Slezskou diakonii. V rámci ARCHÍVU chceme shromáždit dokumenty za 100 let historie církve po vzniku Československa a zároveň zdokumentovat podrobně dobu totality v Československu (období 40 let). Na archív bude navazovat STUDOVNA, kde bude možné tyto dokumenty studovat a zpracovávat. Dále zde bude KNIHOVNA se zúženým knižním fondem zaměřeným na křesťanskou literaturu, sociální práci a diakonii, pedagogiku. Na knihovnu navazuje ČÍTÁRNA. Ze shromážděných historických materiálů za období 100 let existence samostatné církve SCEAV vznikne i MUZEUM protestantismu v české části Těšínského Slezska. Muzeum bude mít snahu zachytit i období 500 let od reformace, dále bude zahrnovat expozice a situaci v církvi, v misijněevangelizační práci a diakonické práci na tomto území. Projekt Diakonické a vzdělávací centrum je podpořený v rámci 5. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši ,50 Kč, což činí 68,8% uznatelných nákladů projektu. Celkové náklady stavby představuje výši ,35 Kč. V současné době probíhají úpravy dispozičního uspořádání místností uvnitř budovy, poté již bude podepsána smlouva s Úřadem regionální rady a vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Z časového hlediska předpokládáme zahájení provozu v září roku Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí odboru Projekty a racionalizace řízení V příštím vydání Informátoru 4 se budeme věnovat dalšímu investičnímu projektu Slezské diakonie - Kvalitní život i v nemoci. Místo, kde bude probíhat demolice a výstavba DVC.

10 9 představujeme Bazárek pod věží Bc. Dorota Sikorová Frýdecká 136 Třinec tel.: Bazárek pod věží slaví první narozeniny Těšíme se z toho, že si za rok provozu našel v Třinci své místo a přibývají noví dárci i zákazníci. Máme otevřeno čtyři dny v týdnu a stále přijímáme i prodáváme sklo, porcelán, domácí potřeby, hračky a knihy. Daří se nám do našich aktivit zapojovat místní komunitu lidé rádi pomáhají s distribucí věcí i s propagací. Důležitou součástí týmu jsou dvě skvělé dobrovolnice, díky kterým poskytujeme všem, kteří k nám zavítají, i přidanou hodnotu milé přijetí a ochotu pomoci při výběru. Ceny u nás jsou smluvní. Přibližně polovina našich zákazníků je ve finanční tísni, takže často dáváme přednost dobrému skutku před dobrým obchodem. Díky podpoře Města Třince a všech dobrých lidí se dobročinný obchod dále rozvíjí. A dokonce rozšiřuje! Otevíráme další prodejnu Od září otvíráme v Českém Těšíně další prodejnu. Na rohu Ostravské a Koperníkové ulice budete moci koupit použité oblečení i výrobky našich klientů a samozřejmě i přinést vše, co vám doma přebývá. Držte nám palce a přijďte nás podpořit. Těšíme se na všechny milé dárce i zákazníky. Bc. Dorota Sikorová administrativní pracovník

11 rozhovor 10 Myslím, že neziskové organizace se hodně posunuly V jednom z rozhovoru na konferenci v Malenovicích zaznělo, že typický manager neziskového sektoru je na první pohled rozeznatelný od managera jiné korporace. U příležitosti Závěrečné konference projektu Učící se Slezská diakonie jsme položili několik otázek z oblasti managementu neziskového sektoru jednomu z přednášejících, řediteli a jednateli vzdělávací společnosti Mass Training Media Ing. Timu Šlapákovi, Msc. Co si myslíte o kultuře oblékání manažerů v neziskovém sektoru? Hodně jednáme s neziskovým sektorem, školíme tyto manažery, máme několik kurzů, které se týkají image. Platí jistá doporučení, která říkají, že podle toho, za kým jdu, tak podle toho je třeba přizpůsobit svůj image. Nejde o to být příliš přehnaně oblečení, víc než ti, se kterými jednáme, ale doporučuje se o jednu malou úroveň výš, abychom jim ukazovali, že si jich vážíme, že se s nimi setkáváme. Mám v tomto jednu zkušenost. Školil jsem pojišťovacího poradce a ze své pojišťovny mu bylo známo, že má chodit v obleku, kravatě. A on jezdil za jedním pánem z vesnice (říkejme mu pan Nováček), který normálně chodí v teplákách. Než tam pojišťovací poradce přijel, tak se v autě převlékl do džínů, aby vypadal na jeho úrovni. Pán na něj tak divně koukal, nakonec se nic nesjednalo, nic si od něj nevzal, ale než ten pojišťovací poradce odešel, tak se mu postavil do cesty a řekl: Hele, vy už si mě nevážíte, viďte? Jak to myslíte, pane Nováčku? odpověděl pojišťovák. Pan Nováček pokračoval: No víte, chodí sem vaši konkurenti, všichni chodí hezky oblečení, v kravatě. Podívejte se na sebe. Pro pojišťováka to byl šok a uvědomil si, že jsem měl asi pravdu. Neměli bychom být však příliš pod, ani příliš nad. Já osobně, když chodím na jednání s top managery, tak se snažím zjistit, co je to za člověka, jakým způsobem se on obléká. Co si myslíte, že se manažerům v neziskovém sektoru daří a co naopak nikoliv? Já si myslím, že neziskové organizace se hodně posunuly, to vidím i na školeních, ale ne často se umějí prodávat. Potřebovali by kurzy dovedností umět se prodat. Měli by brát v potaz, že potřebují něco získat. V čem spatřujete, že manažeři dělají největší chyby při implementaci změn? Dnes jsme si o tom říkali, že existuje nějaká hierarchie řízení změn. Je jasná nevýhoda ve spodní úrovni. V tom topu jasně vědí, co chtějí a umějí to i komunikovat, ale nemohou komunikovat s každým jednotlivcem celé organizace. Když to předají dále, tak záleží, jestli to, co oni umějí podat, umějí podat i ti na nižších úrovních. A to si myslím, že ne. Tam je nedostatek koncepční činnosti, je třeba dále rozvíjet emoční inteligenci. Při zadání úkolu ten, kdo ho dostane, by si měl být také vědom, že je vlastníkem toho úkolu. Měl by cítit, že je to jeho úkol. Co byste popřál manažerům ve Slezské diakonii? Já bych jim popřál, aby pokračovali, dostatečné nadšení tady je. A protože je tam i napojení na ty vyšší hodnoty, na to, co v normálním tržním hospodářství manažer nezná, tj. napojení na Ducha Svatého, tak aby díky tady té věci navíc měli možnost rozvíjet i právě ty hodnoty navíc, které normální manažer rozvíjet neumí a nemůže. Ten základní kámen je úplně jinak postaven než u těch, kteří toto nemají. Bc. Halina Mihulková vedoucí Oddělení personalistiky a mzdy

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Śniegoňová Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. Personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská Tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Zuzana Hartmannová Mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NINIVE Krnov (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Ing. Soňa Kantorová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC)

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC) KUÍ1SPRBJQ6 DODATEK č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4- poř, č sla ' ' ŽOft m. á..cz... ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č.

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC) KUMSP8TIRGO l ' i m ^k wé \ Sétt DODATEK č. 3 "~ """' ~~ "* "-* -,.!. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č. 13/216/SOC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012

Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Hodnocení projektů přihlášených do Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok Poř. č. Č. žádosti Kód dotačníh o titulu Celkové % Právní uznatelné spoluúčast Požadovaná Název žadatele

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Orlová 2. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Poradna rané péče SALOME. JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby. Pojďte dál

Poradna rané péče SALOME. JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby. Pojďte dál Poradna rané péče SALOME JAK TO U NÁS VYPADÁ. Příručka pro rodiny a další osoby 1 Pojďte dál Poradna rané péče SALOME Kde najdete naši kancelář? Nerudova 1156, Nový Bohumín Provozní doba /ambulantní/:

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Představení organizace

Představení organizace Představení organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž činnost byla obnovená v roce 1989, provozuje více jak 100 sociálních služeb a 8 speciálních škol. V Jihomoravském kraji působí :

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL I. setkání, středa 17. února 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více