informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum"

Transkript

1 informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7

2 1 úvod rok 2013 se nese ve znamení 20. výročí zavedení evropského občanství. Tento rok byl proto Evropským parlamentem vyhlášen jako Evropský rok aktivního občanství. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o právech spojených s občanstvím Evropské unie. V České republice probíhá řada seminářů a vzdělávacích aktivit, které jsou věnované zlepšení informovanosti našich obyvatel o možnosti studovat, pracovat, založit si firmu, či se usadit na důchod v jiných státech Evropské unie. Probíhají také informační kampaně, které nám přinášejí informace o volbách do Evropského parlamentu v roce V tomto Informátoru se chceme věnovat tématu násilí, které jsme zvolili s ohledem na Evropský rok občanů a jejich práv. Ve Slezské diakonii již mnoho let provozujeme poradny ELPIS, které se zabývají touto problematikou. Obecně řečeno, domácí násilí se týká v ČR žen i mužů všech věkových kategorií, profesí, různé inteligence i různých sociálních skupin. Obětí násilí se může stát každý člověk. Násilí je pácháno na mnoha lidech, aniž by si měli možnost vybrat. BIBLICKÝ ÚVOD BOŽE, KDE JSI BYL? To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? /Jób 2,10b/ Kde byl Bůh? Proč Bůh to dopustil?... - takové a další tohoto druhu otázky a pochybnosti často slyšíme a vidíme u mohých lidí naší doby. Násilí, války, terorismus, hladovějící děti, pandemie HIV- AIDS, zemětřesení, tsunami, povodně, důsledky klimatických změn... Proč? Kde je v tom všem všemohoucí, vševědoucí, všudepřítomný, dobrotivý a plný lásky Pán Bůh? - umíme říct jakoby velmi teologicky a křesťansky. Určitě nejvíc nás tyto pochybnosti zasáhnou, když podobné věci prožíváme osobně nebo u svých blízkých, ve svém okolí! Když trpíme my nebo naší milovaní, když jsme očitými svědky nebo dokonce přímými aktéry násilí, utrpení, neštěstí! Proč právě já? Proč tyto nevinné děti? - zní tak rychle a z hloubky srdce! Jak lehce však zapomeneme na to, že jsme od Boha dostali tolik dobrých a krásných věcí, zdraví, krásu rodinného života, smysluplnou práci, Doufám, že i náš Informátor přinese několik rad, jak se násilí bránit a jaké kroky podniknout, když se člověk dostane do této nelehké životní situace. Mou velkou radostí je, že Slezská diakonie po celou dobu své existence hledá nové cesty, jak rozvíjet svou práci. Další dva roky nás čeká období příprav a budování Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně. Je to dlouhodobý projekt, o který již usilujeme několik let. Teprve v letošním roce se nám však podařilo získat z Evropských fondů velkou část finančních prostředků na jeho výstavbu. Mým přáním je, aby nám Pán Bůh dával moudrost a sílu ke stavební a pak provozní realizaci tohoto nového projektu, který bude sloužit mnoha potřebným lidem. obrovské materiální a duchovní hodnoty? Jak snadno však ničíme tyto nesčetné Boží dary a požehnání naším nevděkem a neposlušností!? Jak rychle oslepneme a tolerujeme život mnohých lidí kolem nás ve lži, korupci, krádežích, sexuálních perverzích, domácím násilí...? A jak lehce se umíme přizpůsobit tomu všemu kolem nás? A přesto Pán Bůh nás všechny, toto lidstvo, přes totální neposlušnost a zvrácenost, obdarovává svými dary života, milosti, smíření a hotovosti k odpuštění! Doba obrovské Boží milosti pro všechny lidí v jeho Synu Ježíši Kristu ještě trvá. Jeho Ukřížování za naše hříchy a Vzkříšení pro nový život v Něm platí stále a jsou zvěstovány v evangeliu na celém světě. Trojjedený Bůh Otec, Syn i Duch svatý je s námi i uprostřed toto největšího utrpení. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?...když jsem moři stanovil meze, položil závory a vráta a řekl: Až sem smíš přijít, ale ne dál!...smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho karát? /Jób 38,4a.10-11a 40,2a/ Nový design pro Váš dům, byt, kancelář... Zpracujeme návrh nebo studii interiéru včetně vizualizace a rozpočtu. Nabízíme: źnávrh a designové řešení interiéru źkompletní a rychlou realizaci ź20 let zkušeností Najdete nás: Horní Těrlicko 148, Těrlicko tel.: A sám Jób v největším utrpení a pochybnostech nakonec Boha spatřil vlastním okem /42,5b/. Učme se i my říct tak, jak na otázku pochybovače Kde je v tom všem utrpení Ježíš? odpověděl jeden prostý křesťan s ukazovákem na krucifix na stěně kliniky: Přece On tady visí! A trpící Elisabeth Barret Browning /+1861/ zpívala: Země je plná nebe a každý obyčejný keř hoří Bohem. Avšak jen ti, kto to vidí, zouvají své sandály. Zbytek tam jen sedne a trhá jahody. Mgr. Jan Cieślar pastor

3 aktuality 2 Když obrazy promlouvají Výstava obrazů spojená s vernisáží pořádaná v útulném prostředí Sborového centra Hutník v Třinci, může být podnětem, jak příjemným a zajímavým způsobem strávit čas. Toto ale nebyl jediný a hlavní záměr této kulturní akce, kterou zorganizovalo naše středisko Slezské diakonie, NOE Třinec. Nápad uskutečnit výstavu obrazů lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním se nám velmi líbil a s velkou chutí jsme se vrhli do práce, která pro nás byla nová, dosud nepoznaná. A i proto jsme neměli přesnou představu, jak se nám tato akce podaří. Zcela jasno jsme ale měli v tom, čeho touto akcí chceme dosáhnout. Stále se totiž naše společnost potýká se stigmaty, které mají negativní dopad na kvalitu života nejen osob s duševním onemocněním, ale i jejich rodinných příslušníků, známých atd. A tak vznikl projekt Nestojíme stranou, jehož hlavním smyslem byla, a stále je, pomoc při sociálním začleňování osob s duševním onemocněním, ukázat skutečný život těchto lidí a napomoci tak narovnat často velmi zkreslené představy veřejnosti. autor článku Lada Rakowská Ve spolupráci se střediskem JORDÁN Třinec a CNS- Centrum Třinec za podpory Města Třince, se nám to, o co jsme usilovali a přáli si, podařilo. Dne se dlouho před očekávanou vernisáží zaplnily prostory Sborového centra zájemci o zhlédnutí této výstavy. Být duševně nemocný rozhodně není snadné. Přijmout duševní nemoc a bojovat s ní, ještě méně. A proto bylo zajímavé a přínosné přiblížení poslání a cílů našich středisek NOE Třinec a JORDÁN Třinec, které chtějí být lidem s duševním onemocněním oporou a pomocí. Jak je toto téma aktuální, ukázaly i projevy autorů obrazů, kteří se s námi podělili o své osobní zkušenosti s duševním onemocněním. Také sdílení o tom, jak jim arteterapie léčení prostřednictvím výtvarných aktivit, pomáhá, všechny zaujala. Díky tvůrčí činnosti mohou vyjadřovat emoce, které jinak neumí, nedokážou či nechtějí sdělit. Tato léčebná metoda jim pomáhá lépe porozumět sámi sobě a být více sami sebou. Mohou být pak spokoje-nější, komunikativnější a sebevědomější osobností. Ve zkratce S řidičákem k lepší budoucnosti! Díky Nadačnímu fondu Albert mohou uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI získat řidičské oprávnění. Klienty střediska jsou mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež nebo ukončili výkon trestu. Převážná většina těchto mladých lidí nemá dostatečné vzdělání, které by jim umožnilo získat v Bruntále či jeho okolí práci. Samotné hledání práce je pro ně velmi demotivující, jelikož po několika neúspěších sami vidí, že možnost získat práci je pro ně v současném stavu nulová. Finanční situace klientů je velmi špatná, převážná většina klientů pobírá sociální dávky, které jim vystačí pouze na zajištění stravy. Naděje na lepší budoucnost pro klienty však přišla, a to díky Nadačnímu fondu Albert, který podpořil celkem čtyři z nich v získání řidičského oprávnění. Prostřednictvím této podpory si tito uživatelé zvýší svou kvalifikaci pro trh práce. Děkujeme! (Kateřina Hymonová) Paintball jako zážitková akce Jako každé prázdniny, i na ty letošní byl přichystán pro klienty NZDM Pohoda bohatý program plný poznávacích, sportovních a zejména zážitkových akcí. Mezi ty nejočekávanější patřila akce Paintball konaná v Petrovicích u Karviné. Na tuto akci se klienti velmi těšili, protože se jednalo o něco nového a neobvyklého, obzvláště pánská část o paintballu mluvila již několik dní předem. Samotný areál, ve kterém se paintball hraje, je nově zrekonstruován a neustále upravován, neboť majitelé jsou několikanásobnými mistry Evropy v paintballu a klubové hřiště si hýčkají nejen pro sebe, ale zejména pro zájemce z široké veřejnosti. Po celou dobu, kterou klienti strávili v areálu, je hrou provázel profesionální hráč a předseda Paintball klubu, který klienty seznámil s pravidly hry. Poté, co se klienti převlékli do uniforem skládajících se ze starých tepláků a mikin, autor článku Mgr. et Mgr. Marie Bartková byli rozděleni na dva týmy, které se rozlišovaly pomocí oranžových a zelených vest. Během tří hodin si klienti vyzkoušeli 10 různých variant, což bylo vzhledem k náročnosti hry a velkému horku obdivuhodné. Akce se velmi vyvedla a dle slov většiny klientů byla vrcholem letošních prázdnin. ArcelorMittal podpořil výlet do ZOO Díky finanční podpoře Minigrantu ArcelorMittal se děti a žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně mohli spolu se svými rodiči a pedagogickými pracovníky zúčastnit v květnu jednodenního poznávacího výletu do ZOO v Lešné u Zlína. Projekt s názvem Hurá za exotickými zvířátky byl vybrán a podpořen částkou 12990,- Kč. Děti se mohly na vlastní oči přesvědčit, jak se žije zvířátkům na různých kontinentech světa, jaké jsou tam tradice, někteří dokonce poprvé cestovali obrovským moderním zájezdovým autobusem. Cíl projektu společně strávený čas dětí, rodičů a pedagogů školy - byl díky krásnému počasí, výborné náladě všech zúčastněných a hlavně Božímu požehnání splněn. Děkujeme tímto ještě jednou firmě ArcelorMittal za finanční podporu a rovněž za milou návštěvu u nás ve škole. (Pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ Sleszké diakonie Český Těšín)

4 3 aktuality autor článku Gabriela Lhotská, DiS. Premiéra klientů EFFATHY Nový Jičín při slavnostním otevření cukrárny Harlekýn v Kopřivnici dokázali, že něco UMÍ, poprvé vystoupili před spoustou dětí se svým maňáskovým divadlem EFFATHA. Dokázali tím, že smyslem života není jen brát, ale i dávat. Dokázali sami sobě, že mohou být užiteční, že dokážou velké věci dokonce i hrát divadlo. autor článku Pavla Golasowská Poděkování za potravinovou pomoc V březnu 2013 vyhlásilo středisko Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec potravinovou pomoc pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy chudobou a kterým hrozí hlad. Díky štědrosti a velké solidaritě se nám v období od března do konce června shromáždily potraviny o celkové hmotnosti přibližně 513 kg, jejichž hodnotu jsme vyčíslili zhruba na ,- Kč. Kromě potravin jsme obdrželi také finanční dary od firem i jednotlivců na nákup potravin v celkové hodnotě ,- Kč. Potraviny byly rozděleny do 45 rodin, které byly zcela bez jídla a bez prostředků, za něž by si potraviny mohly opatřit. Finanční dary budou použity jednak na zaplacení obědů pro děti ve školních jídelnách, na zaplacení jízdného a nejnutnějších školních potřeb a také na nákup potravin pro aktivitu nazvanou Vaří celá rodina, Získali Cenu modrého slona Mnozí z nich našli smysl svého života a uplatnění. S vlastními maňásky a kulisami vystoupili před zhruba 20 dětmi, zahráli jim pohádku o Červené Karkulce. Nezapomněli dětem říci, jak důležité je nikomu cizímu neotevírat, poslouchat rodiče, nemluvit s cizími lidmi.. Představení mělo velký úspěch a naše divadlo jede dál budeme pokračovat s představeními pro další děti i naše kamarády ze sociálních zařízení. Rádi bychom vyčarovali úsměv na tváři všem, kteří to potřebují. V rámci šestého ročníku grantového řízení dobrovolnického programu "Pomáháme společně", získala EFFATHA Nový Jičín částku Kč od ČSOB a Era. Díky projektu "za společným úsměvem" může za tyto finance zakoupit nový šicí stroj, materiál a především ozvučení pro realizaci svého maňáskového divadla. která začne probíhat od července ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání na středisku Hutník v Třinci. Za všechny dary děkujeme a těšíme se na další spolupráci. autor článku Mgr. Eva Liberdová Uživatelé služby HOSANA Karviná, sociálně terapeutické dílny ve dnech reprezentovali Slezskou diakonii, středisko HOSANA Karviná na předávání cen VIII.ročníku celostátní umělecké soutěže o Cenu modrého slona. Předání ceny proběhlo v liberecké ZOO. Jejich výtvarná díla byla k vidění ve výstavních prostorách Pavilonu žiraf. Uznání se dostalo malbám, které vytvořili metodou horkého vosku a které zaslali do soutěže pod názvem Příroda je mocná čarodějka. Ve zkratce Dobrovolníci jsou stále potřební Středisko Slezské diakonie denní stacionář EUNIKA Karviná by velice rádo přijalo dobrovolnickou pomoc za účelem zkvalitnění pestrosti volnočasových aktivit pro své uživatele. Zájemci nás mohou kontaktovat: tel Piknik u řeky v Karviné Děti z azylového domu HANNAH Orlová a SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná se v červenci měly možnost účastnit akce Piknik u řeky pořádané občanským sdružením Dům Chleba ve spolupráci se skautským vodním oddílem Karviná 8 oddíl Hraničáři. Celá akce se konala v klubovně skautů na okraji Karviné v Darkově Lipinách u řeky Olše. Hlavní nabídkou programu byla plavba kajakem nebo na raftu. V jedné chvíli jsme se docela báli, ale jakmile usedl první člověk na hladinu, strach z nás opadl. A děti? Ty si oblékly vesty a několikrát se vystřídaly a propluly docela velký kus řeky. Starší odvážlivci pluli sami a ti menší za doprovodu statečných maminek. Měli jsme možnost zahrát si různé míčové hry anebo jen tak si popovídat s přáteli v krásném kousku přírody ve městě Karviná. Děkujeme všem organizátorům a zároveň bychom jim chtěli popřát spoustu úspěchu ve své práci a vodním skautům přejeme dobré počasí a klidné hladiny řek při cestách za novým dobrodružstvím. Děkujeme Společnou práci v rámci poskytovaných služeb jsme měli možnost zhodnotit na setkání pro VŠECHNY, které se uskutečnilo dne v prostorách střediska Slezské diakonie EBEN-EZER.Toto odpoledne bylo prozářené sluncem, naplněné bohatým programem a ukončené chutným občerstvením. Bylo nás hodně a všem se nám líbilo. Středisko EBEN-EZER Český Těšín.

5 téma: Oběti násilí 4 Domácí násilí se týká každého z nás Přišla do poradny po sedmnácti letech psychického i fyzického násilí. Křehká žena, která prošla hrůzami, jež si člověk těžko dokáže představit. Neustálé hlídání, sama nesměla ani na krok, bez telefonu, bez spojení s lidmi, téměř v naprosté izolaci. Na rány a sexuální násilí si, jak říkala, zvykla. A proč přišla až po tolika letech? Zadlužená domácnost, protože když je člověk bez prostředků a násilník vám peníze nedá a je třeba platit byt, živit děti i rodinu, někde ty peníze vzít musíte. A tak se zadlužujete a utěšujete, že nějak bude. Její skok z okna, kdy uhýbala před ranami agresora a následné zranění, jehož následky si ponese po celý život ji přivedly na práh naší poradny. Po mnoha sezeních a konzultacích se tato žena proměnila v sebejistého člověka, který si uvědomil svou důstojnost, zodpovědnost za život svých dětí a začala svou situaci řešit. Podobných příběhů už slyšely zdi naší poradny mnoho, ale jen málo těch, kdo hledali pomoc, dokázali svůj život změnit. Změnit svůj život totiž může jen každý sám a ostatní mu mohou být oporou. Proto pokud se sami potýkáte s tímto problémem nebo víte o někom, kdo by pomoc potřeboval, nestyďte se přijít nebo poskytnout podporu formou informace na naše poradenské služby. Poradna ELPIS v Třinci, kterou provozuje Slezská diakonie, poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství obětem domácího násilí, týrání a zneužívání a všem, kdo řeší mezilidské vztahy a rodinné krize. Služba je bezplatná a anonymní. Nečekejte, mnoho případů domácího násilí končí smrtí! Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny ELPIS Třinec

6 5 téma poradna ELPIS Třinec Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny tel.: poradna ELPIS Ostrava tel.: tel.: poradna ELPIS Bruntál Poradna ELPIS Třinec pomáhá obětem domácího násilí již téměř 10 let V roce 2004 otevřela Slezská diakonie v Třinci poradnu pro oběti domácího násilí, týrání a zneužívání. Poradna poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství, doprovody k soudu, na policii nebo k lékařům. Od té doby využilo službu více než 1000 klientů, z toho někteří opakovaně. Dá se říci, že za tuto dobu se mnohé změnilo, a to jednak v oblasti veřejného mínění, kdy se setkáváme s tím, že společenské mínění zaznamenalo určitý posun od někdejšího názoru, že za domácí násilí si mohou oběti samy, že to, co se děje za zavřenými dveřmi si mají vyřešit sami účastníci, až po změny v legislativě. Největší změnou v této oblasti byla změna zákona č. 273/2008 Sb. o policii, který dává policistům pravomoc vykázat agresora na 10 dní z jeho obydlí, pokud se dopouští domácího násilí. To je od r kvalifikováno jako trestný čin a pokud se násilí prokáže, může být agresor odsouzen až k několika letům vězení nepodmíněně. Přestože máme tyto zákonné prostředky, jsou stále v naší společnosti lidé, a to muži i ženy, kteří žijí v násilných vztazích a jsou přesvědčeni, že jim není pomoci. Tyto osoby se pohybují spoustu let ve spirále domácího násilí, kde se střídá období napětí s obdobím samotného týrání, po němž zpravidla následuje období tzv. líbánek, tj. období, kdy se agresor za své činy omlouvá, pláče, slibuje, nosí oběti květiny často do nemocnice, kde oběť leží s polámanými žebry, vyraženými zuby, vytrhanými vlasy. Často takto týrané osoby mají zdravotní následky po celý zbytek života, v důsledku domácího násilí mají různá omezení na trhu práce nebo v důsledku těžkých zranění umírají. Nicméně ze zkušeností klientů, kteří zažívají domácí násilí se dá říci, že mnohem větší následky zanechává na obětech násilí psychické. Dlouholeté ponižování, zesměšňování, urážky, obviňování oběti, že je blázen, vedou často tyto ponižované osoby do ordinací psychiatrů. Dlouholeté oběti domácího násilí jsou téměř ve 100 % případů závislé na antidepresivech aj. lécích, které jim alespoň v omezené míře pomáhají fungovat. Možná si pomyslíme, že obětí domácího násilí se mohou stát jen slabí jedinci, s nízkým vzděláním, ze znevýhodněného sociálního prostředí. Opak je často pravdou, domácí násilí se týká všech bez rozdílu vzdělání, společenského postavení, náboženského vyznání a také bez rozdílu pohlaví, týká se totiž mužů i žen. Oběťmi jsou také často lidé silní, lidé, kteří mají svůj vnitřní potenciál a dokážou se ve společnosti uplatnit. Bohužel ve svém životě potkali zakomplexovaného slabocha, který si dokazuje svoji převahu na partnerovi, kterého vlastně obdivuje, ale kterého chce mít naprosto ve své moci a chce s ním manipulovat, chce jej vlastnit. Proto si tyto oběti, které často žijí v násilném vztahu 10 a více let zaslouží nejen náš obdiv, ale hlavně podporu a pomoc. Odejít z násilného vztahu, když máte děti a jste zcela bez prostředků a ve skrytu duše jste stále přesvědčeni, že násilník vás přes to všechno miluje, že není tak zlý, vždyť jsou s ním i hezké chvilky, není tak jednoduché. Než někoho rychle odsoudíme a řekneme, že kdyby chtěl, chtěla, tak by přece odešel, odešla, zkusme mu raději nabídnout pomoc, podporu, vyslechnout jej nebo nasměrovat právě na poradny ELPIS Slezské diakonie. A na závěr ještě jedno upozornění pro pomáhající dbejte vždy svého vlastního bezpečí a nechoďte sami do střetu s agresorem, hlavně pokud je ozbrojen. Máme jen jedno zdraví a jeden život, tak si je chraňme, což platí jak pro oběti, tak pro pomáhající. Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny ELPIS Třinec

7 pomáháme: Povodně Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Pomoc s odklízením následků po povodních nabídla v rámci navázané spolupráce Slezská diakonie středisku humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. V rámci Slezské diakonie se vytvořily dvě skupiny po devíti lidech, kteří vyjeli vždy na tři dny pomáhat do okolí města Terezín. Dobrovolníky tvořili jednak zaměstnanci a klienti Slezské diakonie, jednak vyškolení dobrovolníci z programu Dobrovolníci v civilní ochraně města Třinec. Pomáhali jsme zejména ve dvou vesnicích České Kopisty a Mlékojedy. Dělali jsme vše, co bylo potřebné vyklízení nábytku, odklízení bahna a nánosů ze sklepů, úklidové práce, otloukávání omítek, podpora lidí zasažených povodněmi formou naslouchání. Informovala jedna z dobrovolníků a zároveň vedoucí krizového centra Slezské diakonie Ilona Śniegoňová. Dobrovolníci pomáhali na severu Čech od pátku S účinnou pomocí přišlo i město Třinec zasláním částky Kč na povodňové konto Slezské diakonie, které byly určené na prvotní pomoc pro obyvatele zatopených oblastí. Část finančních prostředků směřovala na pomoc jedné rodině, která bezodkladně potřebovala finance na zajištění pracích prostředků. Využití finančního daru popisuje I. Śniegoňová: Rodině, které jsme takto pomohli, zůstala díky zvýšenému přízemí funkční pračka, kterou její členové nyní používali nejen pro praní vlastního oblečení, ale i věcí jiné rodiny. Dalším nejčastějším problémem byl nedostatek profesionálních technických pomůcek, které by sloužily déle než několik hodin nepřetržitého provozu. Proto zbytek finančních prostředků byl použit na zakoupení profesionální VAPky. informovala o účelu daru Ilona Śniegoňová. Velký dík patří i pracovníkům Oblasti Těšínsko Slezské diakonie, kteří poté, co se dozvěděli o připravované dobrovolnické pomoci v povodněmi zasažených oblastech, spontánně udělali finanční sbírku, za kterou nakoupili potřebný materiál a zaslali s první dobrovolnickou skupinou. I díky nim jsme mohli mimo dobrovolnické práce nabídnout i materiální pomoc pocházející ze sbírky v Třinci a od zaměstnanců Oblasti Těšínsko. Jednalo se o balené vody, čistící a dezinfekční prostředky, repelenty a ochranné pomůcky. Člověk si až na místě uvědomí, co musí lidé zasažení povodněmi prožívat, když přišli téměř o vše, co v domě měli. Pomáhat chceme díky Vám i dále prostřednictvím povodňového konta, jejichž finance jsou určené právě na pomoc lidem zasaženým povodněmi.

8 7 nové investiční projekty Slezské diakonie Diakonické vzdělávací centrum DVC Projekt představuje výstavbu multifunkční budovy propojující Ústředí Slezské diakonie s Církevní radou Slezské církve evangelické a.v. v Českém Těšíně. Budova nabídne prostory pro sociální účely, ale také vzdělávání a podporu kultury. Mgr. Ilona Śniegoňová??? Přibližná podoba nově vybudované budovy Diakonického a vzdělávacího centra (DVC).

9 8 DVC V nově vybudovaných prostorech vznikne zázemí pro PRAKTICKOU ŠKOLU Slezské diakonie s kapacitou 25 žáků, dále CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v počtu 12 klientů, a INFORMAČNÍ CENTRUM SPOJENÉ S VZORKOVNOU VÝROBKŮ klientů sociálních služeb. Významnou část stavby tvoří aktivity společné pro církev SCEAV a Slezskou diakonii. V rámci ARCHÍVU chceme shromáždit dokumenty za 100 let historie církve po vzniku Československa a zároveň zdokumentovat podrobně dobu totality v Československu (období 40 let). Na archív bude navazovat STUDOVNA, kde bude možné tyto dokumenty studovat a zpracovávat. Dále zde bude KNIHOVNA se zúženým knižním fondem zaměřeným na křesťanskou literaturu, sociální práci a diakonii, pedagogiku. Na knihovnu navazuje ČÍTÁRNA. Ze shromážděných historických materiálů za období 100 let existence samostatné církve SCEAV vznikne i MUZEUM protestantismu v české části Těšínského Slezska. Muzeum bude mít snahu zachytit i období 500 let od reformace, dále bude zahrnovat expozice a situaci v církvi, v misijněevangelizační práci a diakonické práci na tomto území. Projekt Diakonické a vzdělávací centrum je podpořený v rámci 5. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši ,50 Kč, což činí 68,8% uznatelných nákladů projektu. Celkové náklady stavby představuje výši ,35 Kč. V současné době probíhají úpravy dispozičního uspořádání místností uvnitř budovy, poté již bude podepsána smlouva s Úřadem regionální rady a vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Z časového hlediska předpokládáme zahájení provozu v září roku Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí odboru Projekty a racionalizace řízení V příštím vydání Informátoru 4 se budeme věnovat dalšímu investičnímu projektu Slezské diakonie - Kvalitní život i v nemoci. Místo, kde bude probíhat demolice a výstavba DVC.

10 9 představujeme Bazárek pod věží Bc. Dorota Sikorová Frýdecká 136 Třinec tel.: Bazárek pod věží slaví první narozeniny Těšíme se z toho, že si za rok provozu našel v Třinci své místo a přibývají noví dárci i zákazníci. Máme otevřeno čtyři dny v týdnu a stále přijímáme i prodáváme sklo, porcelán, domácí potřeby, hračky a knihy. Daří se nám do našich aktivit zapojovat místní komunitu lidé rádi pomáhají s distribucí věcí i s propagací. Důležitou součástí týmu jsou dvě skvělé dobrovolnice, díky kterým poskytujeme všem, kteří k nám zavítají, i přidanou hodnotu milé přijetí a ochotu pomoci při výběru. Ceny u nás jsou smluvní. Přibližně polovina našich zákazníků je ve finanční tísni, takže často dáváme přednost dobrému skutku před dobrým obchodem. Díky podpoře Města Třince a všech dobrých lidí se dobročinný obchod dále rozvíjí. A dokonce rozšiřuje! Otevíráme další prodejnu Od září otvíráme v Českém Těšíně další prodejnu. Na rohu Ostravské a Koperníkové ulice budete moci koupit použité oblečení i výrobky našich klientů a samozřejmě i přinést vše, co vám doma přebývá. Držte nám palce a přijďte nás podpořit. Těšíme se na všechny milé dárce i zákazníky. Bc. Dorota Sikorová administrativní pracovník

11 rozhovor 10 Myslím, že neziskové organizace se hodně posunuly V jednom z rozhovoru na konferenci v Malenovicích zaznělo, že typický manager neziskového sektoru je na první pohled rozeznatelný od managera jiné korporace. U příležitosti Závěrečné konference projektu Učící se Slezská diakonie jsme položili několik otázek z oblasti managementu neziskového sektoru jednomu z přednášejících, řediteli a jednateli vzdělávací společnosti Mass Training Media Ing. Timu Šlapákovi, Msc. Co si myslíte o kultuře oblékání manažerů v neziskovém sektoru? Hodně jednáme s neziskovým sektorem, školíme tyto manažery, máme několik kurzů, které se týkají image. Platí jistá doporučení, která říkají, že podle toho, za kým jdu, tak podle toho je třeba přizpůsobit svůj image. Nejde o to být příliš přehnaně oblečení, víc než ti, se kterými jednáme, ale doporučuje se o jednu malou úroveň výš, abychom jim ukazovali, že si jich vážíme, že se s nimi setkáváme. Mám v tomto jednu zkušenost. Školil jsem pojišťovacího poradce a ze své pojišťovny mu bylo známo, že má chodit v obleku, kravatě. A on jezdil za jedním pánem z vesnice (říkejme mu pan Nováček), který normálně chodí v teplákách. Než tam pojišťovací poradce přijel, tak se v autě převlékl do džínů, aby vypadal na jeho úrovni. Pán na něj tak divně koukal, nakonec se nic nesjednalo, nic si od něj nevzal, ale než ten pojišťovací poradce odešel, tak se mu postavil do cesty a řekl: Hele, vy už si mě nevážíte, viďte? Jak to myslíte, pane Nováčku? odpověděl pojišťovák. Pan Nováček pokračoval: No víte, chodí sem vaši konkurenti, všichni chodí hezky oblečení, v kravatě. Podívejte se na sebe. Pro pojišťováka to byl šok a uvědomil si, že jsem měl asi pravdu. Neměli bychom být však příliš pod, ani příliš nad. Já osobně, když chodím na jednání s top managery, tak se snažím zjistit, co je to za člověka, jakým způsobem se on obléká. Co si myslíte, že se manažerům v neziskovém sektoru daří a co naopak nikoliv? Já si myslím, že neziskové organizace se hodně posunuly, to vidím i na školeních, ale ne často se umějí prodávat. Potřebovali by kurzy dovedností umět se prodat. Měli by brát v potaz, že potřebují něco získat. V čem spatřujete, že manažeři dělají největší chyby při implementaci změn? Dnes jsme si o tom říkali, že existuje nějaká hierarchie řízení změn. Je jasná nevýhoda ve spodní úrovni. V tom topu jasně vědí, co chtějí a umějí to i komunikovat, ale nemohou komunikovat s každým jednotlivcem celé organizace. Když to předají dále, tak záleží, jestli to, co oni umějí podat, umějí podat i ti na nižších úrovních. A to si myslím, že ne. Tam je nedostatek koncepční činnosti, je třeba dále rozvíjet emoční inteligenci. Při zadání úkolu ten, kdo ho dostane, by si měl být také vědom, že je vlastníkem toho úkolu. Měl by cítit, že je to jeho úkol. Co byste popřál manažerům ve Slezské diakonii? Já bych jim popřál, aby pokračovali, dostatečné nadšení tady je. A protože je tam i napojení na ty vyšší hodnoty, na to, co v normálním tržním hospodářství manažer nezná, tj. napojení na Ducha Svatého, tak aby díky tady té věci navíc měli možnost rozvíjet i právě ty hodnoty navíc, které normální manažer rozvíjet neumí a nemůže. Ten základní kámen je úplně jinak postaven než u těch, kteří toto nemají. Bc. Halina Mihulková vedoucí Oddělení personalistiky a mzdy

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Śniegoňová Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. Personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská Tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Zuzana Hartmannová Mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NINIVE Krnov (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Ing. Soňa Kantorová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie

Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy. Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie 1/ 2011 Jak neztratit kontrolu nad svými dluhy Bezplatná pomoc Občanských poraden Slezské diakonie Benefiční akce VIVA 2011 01 úvod Vážení přátelé, představujeme Vám zbrusu nový kabát časopisu Slezské

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více