informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Domácí násilí se týká každého z nás Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Diakonické vzdělávací centrum"

Transkript

1 informátor 3/2013 Domácí násilí se týká každého z nás str. 4 Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní str. 6 Diakonické vzdělávací centrum str. 7

2 1 úvod rok 2013 se nese ve znamení 20. výročí zavedení evropského občanství. Tento rok byl proto Evropským parlamentem vyhlášen jako Evropský rok aktivního občanství. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o právech spojených s občanstvím Evropské unie. V České republice probíhá řada seminářů a vzdělávacích aktivit, které jsou věnované zlepšení informovanosti našich obyvatel o možnosti studovat, pracovat, založit si firmu, či se usadit na důchod v jiných státech Evropské unie. Probíhají také informační kampaně, které nám přinášejí informace o volbách do Evropského parlamentu v roce V tomto Informátoru se chceme věnovat tématu násilí, které jsme zvolili s ohledem na Evropský rok občanů a jejich práv. Ve Slezské diakonii již mnoho let provozujeme poradny ELPIS, které se zabývají touto problematikou. Obecně řečeno, domácí násilí se týká v ČR žen i mužů všech věkových kategorií, profesí, různé inteligence i různých sociálních skupin. Obětí násilí se může stát každý člověk. Násilí je pácháno na mnoha lidech, aniž by si měli možnost vybrat. BIBLICKÝ ÚVOD BOŽE, KDE JSI BYL? To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? /Jób 2,10b/ Kde byl Bůh? Proč Bůh to dopustil?... - takové a další tohoto druhu otázky a pochybnosti často slyšíme a vidíme u mohých lidí naší doby. Násilí, války, terorismus, hladovějící děti, pandemie HIV- AIDS, zemětřesení, tsunami, povodně, důsledky klimatických změn... Proč? Kde je v tom všem všemohoucí, vševědoucí, všudepřítomný, dobrotivý a plný lásky Pán Bůh? - umíme říct jakoby velmi teologicky a křesťansky. Určitě nejvíc nás tyto pochybnosti zasáhnou, když podobné věci prožíváme osobně nebo u svých blízkých, ve svém okolí! Když trpíme my nebo naší milovaní, když jsme očitými svědky nebo dokonce přímými aktéry násilí, utrpení, neštěstí! Proč právě já? Proč tyto nevinné děti? - zní tak rychle a z hloubky srdce! Jak lehce však zapomeneme na to, že jsme od Boha dostali tolik dobrých a krásných věcí, zdraví, krásu rodinného života, smysluplnou práci, Doufám, že i náš Informátor přinese několik rad, jak se násilí bránit a jaké kroky podniknout, když se člověk dostane do této nelehké životní situace. Mou velkou radostí je, že Slezská diakonie po celou dobu své existence hledá nové cesty, jak rozvíjet svou práci. Další dva roky nás čeká období příprav a budování Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně. Je to dlouhodobý projekt, o který již usilujeme několik let. Teprve v letošním roce se nám však podařilo získat z Evropských fondů velkou část finančních prostředků na jeho výstavbu. Mým přáním je, aby nám Pán Bůh dával moudrost a sílu ke stavební a pak provozní realizaci tohoto nového projektu, který bude sloužit mnoha potřebným lidem. obrovské materiální a duchovní hodnoty? Jak snadno však ničíme tyto nesčetné Boží dary a požehnání naším nevděkem a neposlušností!? Jak rychle oslepneme a tolerujeme život mnohých lidí kolem nás ve lži, korupci, krádežích, sexuálních perverzích, domácím násilí...? A jak lehce se umíme přizpůsobit tomu všemu kolem nás? A přesto Pán Bůh nás všechny, toto lidstvo, přes totální neposlušnost a zvrácenost, obdarovává svými dary života, milosti, smíření a hotovosti k odpuštění! Doba obrovské Boží milosti pro všechny lidí v jeho Synu Ježíši Kristu ještě trvá. Jeho Ukřížování za naše hříchy a Vzkříšení pro nový život v Něm platí stále a jsou zvěstovány v evangeliu na celém světě. Trojjedený Bůh Otec, Syn i Duch svatý je s námi i uprostřed toto největšího utrpení. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?...když jsem moři stanovil meze, položil závory a vráta a řekl: Až sem smíš přijít, ale ne dál!...smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho karát? /Jób 38,4a.10-11a 40,2a/ Nový design pro Váš dům, byt, kancelář... Zpracujeme návrh nebo studii interiéru včetně vizualizace a rozpočtu. Nabízíme: źnávrh a designové řešení interiéru źkompletní a rychlou realizaci ź20 let zkušeností Najdete nás: Horní Těrlicko 148, Těrlicko tel.: A sám Jób v největším utrpení a pochybnostech nakonec Boha spatřil vlastním okem /42,5b/. Učme se i my říct tak, jak na otázku pochybovače Kde je v tom všem utrpení Ježíš? odpověděl jeden prostý křesťan s ukazovákem na krucifix na stěně kliniky: Přece On tady visí! A trpící Elisabeth Barret Browning /+1861/ zpívala: Země je plná nebe a každý obyčejný keř hoří Bohem. Avšak jen ti, kto to vidí, zouvají své sandály. Zbytek tam jen sedne a trhá jahody. Mgr. Jan Cieślar pastor

3 aktuality 2 Když obrazy promlouvají Výstava obrazů spojená s vernisáží pořádaná v útulném prostředí Sborového centra Hutník v Třinci, může být podnětem, jak příjemným a zajímavým způsobem strávit čas. Toto ale nebyl jediný a hlavní záměr této kulturní akce, kterou zorganizovalo naše středisko Slezské diakonie, NOE Třinec. Nápad uskutečnit výstavu obrazů lidí, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním se nám velmi líbil a s velkou chutí jsme se vrhli do práce, která pro nás byla nová, dosud nepoznaná. A i proto jsme neměli přesnou představu, jak se nám tato akce podaří. Zcela jasno jsme ale měli v tom, čeho touto akcí chceme dosáhnout. Stále se totiž naše společnost potýká se stigmaty, které mají negativní dopad na kvalitu života nejen osob s duševním onemocněním, ale i jejich rodinných příslušníků, známých atd. A tak vznikl projekt Nestojíme stranou, jehož hlavním smyslem byla, a stále je, pomoc při sociálním začleňování osob s duševním onemocněním, ukázat skutečný život těchto lidí a napomoci tak narovnat často velmi zkreslené představy veřejnosti. autor článku Lada Rakowská Ve spolupráci se střediskem JORDÁN Třinec a CNS- Centrum Třinec za podpory Města Třince, se nám to, o co jsme usilovali a přáli si, podařilo. Dne se dlouho před očekávanou vernisáží zaplnily prostory Sborového centra zájemci o zhlédnutí této výstavy. Být duševně nemocný rozhodně není snadné. Přijmout duševní nemoc a bojovat s ní, ještě méně. A proto bylo zajímavé a přínosné přiblížení poslání a cílů našich středisek NOE Třinec a JORDÁN Třinec, které chtějí být lidem s duševním onemocněním oporou a pomocí. Jak je toto téma aktuální, ukázaly i projevy autorů obrazů, kteří se s námi podělili o své osobní zkušenosti s duševním onemocněním. Také sdílení o tom, jak jim arteterapie léčení prostřednictvím výtvarných aktivit, pomáhá, všechny zaujala. Díky tvůrčí činnosti mohou vyjadřovat emoce, které jinak neumí, nedokážou či nechtějí sdělit. Tato léčebná metoda jim pomáhá lépe porozumět sámi sobě a být více sami sebou. Mohou být pak spokoje-nější, komunikativnější a sebevědomější osobností. Ve zkratce S řidičákem k lepší budoucnosti! Díky Nadačnímu fondu Albert mohou uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI získat řidičské oprávnění. Klienty střediska jsou mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež nebo ukončili výkon trestu. Převážná většina těchto mladých lidí nemá dostatečné vzdělání, které by jim umožnilo získat v Bruntále či jeho okolí práci. Samotné hledání práce je pro ně velmi demotivující, jelikož po několika neúspěších sami vidí, že možnost získat práci je pro ně v současném stavu nulová. Finanční situace klientů je velmi špatná, převážná většina klientů pobírá sociální dávky, které jim vystačí pouze na zajištění stravy. Naděje na lepší budoucnost pro klienty však přišla, a to díky Nadačnímu fondu Albert, který podpořil celkem čtyři z nich v získání řidičského oprávnění. Prostřednictvím této podpory si tito uživatelé zvýší svou kvalifikaci pro trh práce. Děkujeme! (Kateřina Hymonová) Paintball jako zážitková akce Jako každé prázdniny, i na ty letošní byl přichystán pro klienty NZDM Pohoda bohatý program plný poznávacích, sportovních a zejména zážitkových akcí. Mezi ty nejočekávanější patřila akce Paintball konaná v Petrovicích u Karviné. Na tuto akci se klienti velmi těšili, protože se jednalo o něco nového a neobvyklého, obzvláště pánská část o paintballu mluvila již několik dní předem. Samotný areál, ve kterém se paintball hraje, je nově zrekonstruován a neustále upravován, neboť majitelé jsou několikanásobnými mistry Evropy v paintballu a klubové hřiště si hýčkají nejen pro sebe, ale zejména pro zájemce z široké veřejnosti. Po celou dobu, kterou klienti strávili v areálu, je hrou provázel profesionální hráč a předseda Paintball klubu, který klienty seznámil s pravidly hry. Poté, co se klienti převlékli do uniforem skládajících se ze starých tepláků a mikin, autor článku Mgr. et Mgr. Marie Bartková byli rozděleni na dva týmy, které se rozlišovaly pomocí oranžových a zelených vest. Během tří hodin si klienti vyzkoušeli 10 různých variant, což bylo vzhledem k náročnosti hry a velkému horku obdivuhodné. Akce se velmi vyvedla a dle slov většiny klientů byla vrcholem letošních prázdnin. ArcelorMittal podpořil výlet do ZOO Díky finanční podpoře Minigrantu ArcelorMittal se děti a žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně mohli spolu se svými rodiči a pedagogickými pracovníky zúčastnit v květnu jednodenního poznávacího výletu do ZOO v Lešné u Zlína. Projekt s názvem Hurá za exotickými zvířátky byl vybrán a podpořen částkou 12990,- Kč. Děti se mohly na vlastní oči přesvědčit, jak se žije zvířátkům na různých kontinentech světa, jaké jsou tam tradice, někteří dokonce poprvé cestovali obrovským moderním zájezdovým autobusem. Cíl projektu společně strávený čas dětí, rodičů a pedagogů školy - byl díky krásnému počasí, výborné náladě všech zúčastněných a hlavně Božímu požehnání splněn. Děkujeme tímto ještě jednou firmě ArcelorMittal za finanční podporu a rovněž za milou návštěvu u nás ve škole. (Pedagogové MŠ, ZŠ a SŠ Sleszké diakonie Český Těšín)

4 3 aktuality autor článku Gabriela Lhotská, DiS. Premiéra klientů EFFATHY Nový Jičín při slavnostním otevření cukrárny Harlekýn v Kopřivnici dokázali, že něco UMÍ, poprvé vystoupili před spoustou dětí se svým maňáskovým divadlem EFFATHA. Dokázali tím, že smyslem života není jen brát, ale i dávat. Dokázali sami sobě, že mohou být užiteční, že dokážou velké věci dokonce i hrát divadlo. autor článku Pavla Golasowská Poděkování za potravinovou pomoc V březnu 2013 vyhlásilo středisko Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec potravinovou pomoc pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy chudobou a kterým hrozí hlad. Díky štědrosti a velké solidaritě se nám v období od března do konce června shromáždily potraviny o celkové hmotnosti přibližně 513 kg, jejichž hodnotu jsme vyčíslili zhruba na ,- Kč. Kromě potravin jsme obdrželi také finanční dary od firem i jednotlivců na nákup potravin v celkové hodnotě ,- Kč. Potraviny byly rozděleny do 45 rodin, které byly zcela bez jídla a bez prostředků, za něž by si potraviny mohly opatřit. Finanční dary budou použity jednak na zaplacení obědů pro děti ve školních jídelnách, na zaplacení jízdného a nejnutnějších školních potřeb a také na nákup potravin pro aktivitu nazvanou Vaří celá rodina, Získali Cenu modrého slona Mnozí z nich našli smysl svého života a uplatnění. S vlastními maňásky a kulisami vystoupili před zhruba 20 dětmi, zahráli jim pohádku o Červené Karkulce. Nezapomněli dětem říci, jak důležité je nikomu cizímu neotevírat, poslouchat rodiče, nemluvit s cizími lidmi.. Představení mělo velký úspěch a naše divadlo jede dál budeme pokračovat s představeními pro další děti i naše kamarády ze sociálních zařízení. Rádi bychom vyčarovali úsměv na tváři všem, kteří to potřebují. V rámci šestého ročníku grantového řízení dobrovolnického programu "Pomáháme společně", získala EFFATHA Nový Jičín částku Kč od ČSOB a Era. Díky projektu "za společným úsměvem" může za tyto finance zakoupit nový šicí stroj, materiál a především ozvučení pro realizaci svého maňáskového divadla. která začne probíhat od července ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání na středisku Hutník v Třinci. Za všechny dary děkujeme a těšíme se na další spolupráci. autor článku Mgr. Eva Liberdová Uživatelé služby HOSANA Karviná, sociálně terapeutické dílny ve dnech reprezentovali Slezskou diakonii, středisko HOSANA Karviná na předávání cen VIII.ročníku celostátní umělecké soutěže o Cenu modrého slona. Předání ceny proběhlo v liberecké ZOO. Jejich výtvarná díla byla k vidění ve výstavních prostorách Pavilonu žiraf. Uznání se dostalo malbám, které vytvořili metodou horkého vosku a které zaslali do soutěže pod názvem Příroda je mocná čarodějka. Ve zkratce Dobrovolníci jsou stále potřební Středisko Slezské diakonie denní stacionář EUNIKA Karviná by velice rádo přijalo dobrovolnickou pomoc za účelem zkvalitnění pestrosti volnočasových aktivit pro své uživatele. Zájemci nás mohou kontaktovat: tel Piknik u řeky v Karviné Děti z azylového domu HANNAH Orlová a SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná se v červenci měly možnost účastnit akce Piknik u řeky pořádané občanským sdružením Dům Chleba ve spolupráci se skautským vodním oddílem Karviná 8 oddíl Hraničáři. Celá akce se konala v klubovně skautů na okraji Karviné v Darkově Lipinách u řeky Olše. Hlavní nabídkou programu byla plavba kajakem nebo na raftu. V jedné chvíli jsme se docela báli, ale jakmile usedl první člověk na hladinu, strach z nás opadl. A děti? Ty si oblékly vesty a několikrát se vystřídaly a propluly docela velký kus řeky. Starší odvážlivci pluli sami a ti menší za doprovodu statečných maminek. Měli jsme možnost zahrát si různé míčové hry anebo jen tak si popovídat s přáteli v krásném kousku přírody ve městě Karviná. Děkujeme všem organizátorům a zároveň bychom jim chtěli popřát spoustu úspěchu ve své práci a vodním skautům přejeme dobré počasí a klidné hladiny řek při cestách za novým dobrodružstvím. Děkujeme Společnou práci v rámci poskytovaných služeb jsme měli možnost zhodnotit na setkání pro VŠECHNY, které se uskutečnilo dne v prostorách střediska Slezské diakonie EBEN-EZER.Toto odpoledne bylo prozářené sluncem, naplněné bohatým programem a ukončené chutným občerstvením. Bylo nás hodně a všem se nám líbilo. Středisko EBEN-EZER Český Těšín.

5 téma: Oběti násilí 4 Domácí násilí se týká každého z nás Přišla do poradny po sedmnácti letech psychického i fyzického násilí. Křehká žena, která prošla hrůzami, jež si člověk těžko dokáže představit. Neustálé hlídání, sama nesměla ani na krok, bez telefonu, bez spojení s lidmi, téměř v naprosté izolaci. Na rány a sexuální násilí si, jak říkala, zvykla. A proč přišla až po tolika letech? Zadlužená domácnost, protože když je člověk bez prostředků a násilník vám peníze nedá a je třeba platit byt, živit děti i rodinu, někde ty peníze vzít musíte. A tak se zadlužujete a utěšujete, že nějak bude. Její skok z okna, kdy uhýbala před ranami agresora a následné zranění, jehož následky si ponese po celý život ji přivedly na práh naší poradny. Po mnoha sezeních a konzultacích se tato žena proměnila v sebejistého člověka, který si uvědomil svou důstojnost, zodpovědnost za život svých dětí a začala svou situaci řešit. Podobných příběhů už slyšely zdi naší poradny mnoho, ale jen málo těch, kdo hledali pomoc, dokázali svůj život změnit. Změnit svůj život totiž může jen každý sám a ostatní mu mohou být oporou. Proto pokud se sami potýkáte s tímto problémem nebo víte o někom, kdo by pomoc potřeboval, nestyďte se přijít nebo poskytnout podporu formou informace na naše poradenské služby. Poradna ELPIS v Třinci, kterou provozuje Slezská diakonie, poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství obětem domácího násilí, týrání a zneužívání a všem, kdo řeší mezilidské vztahy a rodinné krize. Služba je bezplatná a anonymní. Nečekejte, mnoho případů domácího násilí končí smrtí! Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny ELPIS Třinec

6 5 téma poradna ELPIS Třinec Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny tel.: poradna ELPIS Ostrava tel.: tel.: poradna ELPIS Bruntál Poradna ELPIS Třinec pomáhá obětem domácího násilí již téměř 10 let V roce 2004 otevřela Slezská diakonie v Třinci poradnu pro oběti domácího násilí, týrání a zneužívání. Poradna poskytuje sociální, psychologické a právní poradenství, doprovody k soudu, na policii nebo k lékařům. Od té doby využilo službu více než 1000 klientů, z toho někteří opakovaně. Dá se říci, že za tuto dobu se mnohé změnilo, a to jednak v oblasti veřejného mínění, kdy se setkáváme s tím, že společenské mínění zaznamenalo určitý posun od někdejšího názoru, že za domácí násilí si mohou oběti samy, že to, co se děje za zavřenými dveřmi si mají vyřešit sami účastníci, až po změny v legislativě. Největší změnou v této oblasti byla změna zákona č. 273/2008 Sb. o policii, který dává policistům pravomoc vykázat agresora na 10 dní z jeho obydlí, pokud se dopouští domácího násilí. To je od r kvalifikováno jako trestný čin a pokud se násilí prokáže, může být agresor odsouzen až k několika letům vězení nepodmíněně. Přestože máme tyto zákonné prostředky, jsou stále v naší společnosti lidé, a to muži i ženy, kteří žijí v násilných vztazích a jsou přesvědčeni, že jim není pomoci. Tyto osoby se pohybují spoustu let ve spirále domácího násilí, kde se střídá období napětí s obdobím samotného týrání, po němž zpravidla následuje období tzv. líbánek, tj. období, kdy se agresor za své činy omlouvá, pláče, slibuje, nosí oběti květiny často do nemocnice, kde oběť leží s polámanými žebry, vyraženými zuby, vytrhanými vlasy. Často takto týrané osoby mají zdravotní následky po celý zbytek života, v důsledku domácího násilí mají různá omezení na trhu práce nebo v důsledku těžkých zranění umírají. Nicméně ze zkušeností klientů, kteří zažívají domácí násilí se dá říci, že mnohem větší následky zanechává na obětech násilí psychické. Dlouholeté ponižování, zesměšňování, urážky, obviňování oběti, že je blázen, vedou často tyto ponižované osoby do ordinací psychiatrů. Dlouholeté oběti domácího násilí jsou téměř ve 100 % případů závislé na antidepresivech aj. lécích, které jim alespoň v omezené míře pomáhají fungovat. Možná si pomyslíme, že obětí domácího násilí se mohou stát jen slabí jedinci, s nízkým vzděláním, ze znevýhodněného sociálního prostředí. Opak je často pravdou, domácí násilí se týká všech bez rozdílu vzdělání, společenského postavení, náboženského vyznání a také bez rozdílu pohlaví, týká se totiž mužů i žen. Oběťmi jsou také často lidé silní, lidé, kteří mají svůj vnitřní potenciál a dokážou se ve společnosti uplatnit. Bohužel ve svém životě potkali zakomplexovaného slabocha, který si dokazuje svoji převahu na partnerovi, kterého vlastně obdivuje, ale kterého chce mít naprosto ve své moci a chce s ním manipulovat, chce jej vlastnit. Proto si tyto oběti, které často žijí v násilném vztahu 10 a více let zaslouží nejen náš obdiv, ale hlavně podporu a pomoc. Odejít z násilného vztahu, když máte děti a jste zcela bez prostředků a ve skrytu duše jste stále přesvědčeni, že násilník vás přes to všechno miluje, že není tak zlý, vždyť jsou s ním i hezké chvilky, není tak jednoduché. Než někoho rychle odsoudíme a řekneme, že kdyby chtěl, chtěla, tak by přece odešel, odešla, zkusme mu raději nabídnout pomoc, podporu, vyslechnout jej nebo nasměrovat právě na poradny ELPIS Slezské diakonie. A na závěr ještě jedno upozornění pro pomáhající dbejte vždy svého vlastního bezpečí a nechoďte sami do střetu s agresorem, hlavně pokud je ozbrojen. Máme jen jedno zdraví a jeden život, tak si je chraňme, což platí jak pro oběti, tak pro pomáhající. Mgr. Pavla Golasowská vedoucí poradny ELPIS Třinec

7 pomáháme: Povodně Dobrovolníci Slezské diakonie pomáhali při likvidaci následků povodní Pomoc s odklízením následků po povodních nabídla v rámci navázané spolupráce Slezská diakonie středisku humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE. V rámci Slezské diakonie se vytvořily dvě skupiny po devíti lidech, kteří vyjeli vždy na tři dny pomáhat do okolí města Terezín. Dobrovolníky tvořili jednak zaměstnanci a klienti Slezské diakonie, jednak vyškolení dobrovolníci z programu Dobrovolníci v civilní ochraně města Třinec. Pomáhali jsme zejména ve dvou vesnicích České Kopisty a Mlékojedy. Dělali jsme vše, co bylo potřebné vyklízení nábytku, odklízení bahna a nánosů ze sklepů, úklidové práce, otloukávání omítek, podpora lidí zasažených povodněmi formou naslouchání. Informovala jedna z dobrovolníků a zároveň vedoucí krizového centra Slezské diakonie Ilona Śniegoňová. Dobrovolníci pomáhali na severu Čech od pátku S účinnou pomocí přišlo i město Třinec zasláním částky Kč na povodňové konto Slezské diakonie, které byly určené na prvotní pomoc pro obyvatele zatopených oblastí. Část finančních prostředků směřovala na pomoc jedné rodině, která bezodkladně potřebovala finance na zajištění pracích prostředků. Využití finančního daru popisuje I. Śniegoňová: Rodině, které jsme takto pomohli, zůstala díky zvýšenému přízemí funkční pračka, kterou její členové nyní používali nejen pro praní vlastního oblečení, ale i věcí jiné rodiny. Dalším nejčastějším problémem byl nedostatek profesionálních technických pomůcek, které by sloužily déle než několik hodin nepřetržitého provozu. Proto zbytek finančních prostředků byl použit na zakoupení profesionální VAPky. informovala o účelu daru Ilona Śniegoňová. Velký dík patří i pracovníkům Oblasti Těšínsko Slezské diakonie, kteří poté, co se dozvěděli o připravované dobrovolnické pomoci v povodněmi zasažených oblastech, spontánně udělali finanční sbírku, za kterou nakoupili potřebný materiál a zaslali s první dobrovolnickou skupinou. I díky nim jsme mohli mimo dobrovolnické práce nabídnout i materiální pomoc pocházející ze sbírky v Třinci a od zaměstnanců Oblasti Těšínsko. Jednalo se o balené vody, čistící a dezinfekční prostředky, repelenty a ochranné pomůcky. Člověk si až na místě uvědomí, co musí lidé zasažení povodněmi prožívat, když přišli téměř o vše, co v domě měli. Pomáhat chceme díky Vám i dále prostřednictvím povodňového konta, jejichž finance jsou určené právě na pomoc lidem zasaženým povodněmi.

8 7 nové investiční projekty Slezské diakonie Diakonické vzdělávací centrum DVC Projekt představuje výstavbu multifunkční budovy propojující Ústředí Slezské diakonie s Církevní radou Slezské církve evangelické a.v. v Českém Těšíně. Budova nabídne prostory pro sociální účely, ale také vzdělávání a podporu kultury. Mgr. Ilona Śniegoňová??? Přibližná podoba nově vybudované budovy Diakonického a vzdělávacího centra (DVC).

9 8 DVC V nově vybudovaných prostorech vznikne zázemí pro PRAKTICKOU ŠKOLU Slezské diakonie s kapacitou 25 žáků, dále CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v počtu 12 klientů, a INFORMAČNÍ CENTRUM SPOJENÉ S VZORKOVNOU VÝROBKŮ klientů sociálních služeb. Významnou část stavby tvoří aktivity společné pro církev SCEAV a Slezskou diakonii. V rámci ARCHÍVU chceme shromáždit dokumenty za 100 let historie církve po vzniku Československa a zároveň zdokumentovat podrobně dobu totality v Československu (období 40 let). Na archív bude navazovat STUDOVNA, kde bude možné tyto dokumenty studovat a zpracovávat. Dále zde bude KNIHOVNA se zúženým knižním fondem zaměřeným na křesťanskou literaturu, sociální práci a diakonii, pedagogiku. Na knihovnu navazuje ČÍTÁRNA. Ze shromážděných historických materiálů za období 100 let existence samostatné církve SCEAV vznikne i MUZEUM protestantismu v české části Těšínského Slezska. Muzeum bude mít snahu zachytit i období 500 let od reformace, dále bude zahrnovat expozice a situaci v církvi, v misijněevangelizační práci a diakonické práci na tomto území. Projekt Diakonické a vzdělávací centrum je podpořený v rámci 5. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši ,50 Kč, což činí 68,8% uznatelných nákladů projektu. Celkové náklady stavby představuje výši ,35 Kč. V současné době probíhají úpravy dispozičního uspořádání místností uvnitř budovy, poté již bude podepsána smlouva s Úřadem regionální rady a vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Z časového hlediska předpokládáme zahájení provozu v září roku Mgr. Ilona Śniegoňová vedoucí odboru Projekty a racionalizace řízení V příštím vydání Informátoru 4 se budeme věnovat dalšímu investičnímu projektu Slezské diakonie - Kvalitní život i v nemoci. Místo, kde bude probíhat demolice a výstavba DVC.

10 9 představujeme Bazárek pod věží Bc. Dorota Sikorová Frýdecká 136 Třinec tel.: Bazárek pod věží slaví první narozeniny Těšíme se z toho, že si za rok provozu našel v Třinci své místo a přibývají noví dárci i zákazníci. Máme otevřeno čtyři dny v týdnu a stále přijímáme i prodáváme sklo, porcelán, domácí potřeby, hračky a knihy. Daří se nám do našich aktivit zapojovat místní komunitu lidé rádi pomáhají s distribucí věcí i s propagací. Důležitou součástí týmu jsou dvě skvělé dobrovolnice, díky kterým poskytujeme všem, kteří k nám zavítají, i přidanou hodnotu milé přijetí a ochotu pomoci při výběru. Ceny u nás jsou smluvní. Přibližně polovina našich zákazníků je ve finanční tísni, takže často dáváme přednost dobrému skutku před dobrým obchodem. Díky podpoře Města Třince a všech dobrých lidí se dobročinný obchod dále rozvíjí. A dokonce rozšiřuje! Otevíráme další prodejnu Od září otvíráme v Českém Těšíně další prodejnu. Na rohu Ostravské a Koperníkové ulice budete moci koupit použité oblečení i výrobky našich klientů a samozřejmě i přinést vše, co vám doma přebývá. Držte nám palce a přijďte nás podpořit. Těšíme se na všechny milé dárce i zákazníky. Bc. Dorota Sikorová administrativní pracovník

11 rozhovor 10 Myslím, že neziskové organizace se hodně posunuly V jednom z rozhovoru na konferenci v Malenovicích zaznělo, že typický manager neziskového sektoru je na první pohled rozeznatelný od managera jiné korporace. U příležitosti Závěrečné konference projektu Učící se Slezská diakonie jsme položili několik otázek z oblasti managementu neziskového sektoru jednomu z přednášejících, řediteli a jednateli vzdělávací společnosti Mass Training Media Ing. Timu Šlapákovi, Msc. Co si myslíte o kultuře oblékání manažerů v neziskovém sektoru? Hodně jednáme s neziskovým sektorem, školíme tyto manažery, máme několik kurzů, které se týkají image. Platí jistá doporučení, která říkají, že podle toho, za kým jdu, tak podle toho je třeba přizpůsobit svůj image. Nejde o to být příliš přehnaně oblečení, víc než ti, se kterými jednáme, ale doporučuje se o jednu malou úroveň výš, abychom jim ukazovali, že si jich vážíme, že se s nimi setkáváme. Mám v tomto jednu zkušenost. Školil jsem pojišťovacího poradce a ze své pojišťovny mu bylo známo, že má chodit v obleku, kravatě. A on jezdil za jedním pánem z vesnice (říkejme mu pan Nováček), který normálně chodí v teplákách. Než tam pojišťovací poradce přijel, tak se v autě převlékl do džínů, aby vypadal na jeho úrovni. Pán na něj tak divně koukal, nakonec se nic nesjednalo, nic si od něj nevzal, ale než ten pojišťovací poradce odešel, tak se mu postavil do cesty a řekl: Hele, vy už si mě nevážíte, viďte? Jak to myslíte, pane Nováčku? odpověděl pojišťovák. Pan Nováček pokračoval: No víte, chodí sem vaši konkurenti, všichni chodí hezky oblečení, v kravatě. Podívejte se na sebe. Pro pojišťováka to byl šok a uvědomil si, že jsem měl asi pravdu. Neměli bychom být však příliš pod, ani příliš nad. Já osobně, když chodím na jednání s top managery, tak se snažím zjistit, co je to za člověka, jakým způsobem se on obléká. Co si myslíte, že se manažerům v neziskovém sektoru daří a co naopak nikoliv? Já si myslím, že neziskové organizace se hodně posunuly, to vidím i na školeních, ale ne často se umějí prodávat. Potřebovali by kurzy dovedností umět se prodat. Měli by brát v potaz, že potřebují něco získat. V čem spatřujete, že manažeři dělají největší chyby při implementaci změn? Dnes jsme si o tom říkali, že existuje nějaká hierarchie řízení změn. Je jasná nevýhoda ve spodní úrovni. V tom topu jasně vědí, co chtějí a umějí to i komunikovat, ale nemohou komunikovat s každým jednotlivcem celé organizace. Když to předají dále, tak záleží, jestli to, co oni umějí podat, umějí podat i ti na nižších úrovních. A to si myslím, že ne. Tam je nedostatek koncepční činnosti, je třeba dále rozvíjet emoční inteligenci. Při zadání úkolu ten, kdo ho dostane, by si měl být také vědom, že je vlastníkem toho úkolu. Měl by cítit, že je to jeho úkol. Co byste popřál manažerům ve Slezské diakonii? Já bych jim popřál, aby pokračovali, dostatečné nadšení tady je. A protože je tam i napojení na ty vyšší hodnoty, na to, co v normálním tržním hospodářství manažer nezná, tj. napojení na Ducha Svatého, tak aby díky tady té věci navíc měli možnost rozvíjet i právě ty hodnoty navíc, které normální manažer rozvíjet neumí a nemůže. Ten základní kámen je úplně jinak postaven než u těch, kteří toto nemají. Bc. Halina Mihulková vedoucí Oddělení personalistiky a mzdy

12 Ústředí Slezské diakonie Na Nivách 7, 737 Český Těšín tel.: , fax: , Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. ředitelka, tel.: , Ing. Bronislav Kostka provozně ekonomický náměstek, tel.: , Mgr. et Ing. Romana Bélová náměstkyně pro sociální práci, tel.: , Mgr. Ilona Śniegoňová Projekty a racionalizace řízení, tel.: , Mgr. Lenka Waszutová, DiS. Personální řízení, zahraniční vztahy a PR, tisková mluvčí, tel.: , Bc. Halina Mihulková Personalistika a mzdy, tel.: , Ing. Monika Klimková Kvalita v sociálních službách, tel.: , ThDr. Miriam Prášilová, PhD. pastorační pracovník, tel.: , Ing. Halina Klusová Rozpočty a rozbory, tel.: , Mgr. Lucie Protivanská Tuzemské dobrovolnictví, tel.: , Mgr. Zuzana Hartmannová Mezinárodní dobrovolnictví, tel: , Oblast Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová vedoucí, tel.: , Ivona Pecháčková ekonom oblasti, tel.: , NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: , EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: , HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: , HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program) tel.: , SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: Karviná, - Orlová, elokované pracoviště, POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: , Oblast Frýdek-Místek, Třinec Petr Wiselka vedoucí, tel.: , Bc. Yvona Murasová ekonom oblasti, mob.: , BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum), tel.: , BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: , BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: , BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, nízkoprahové denní centrum), tel.: , JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním) tel.: , NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: , SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, sociální rehabilitace), tel.: , SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: , ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , - Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: , Oblast Diakonické školství Mgr. Dagmar Siudová vedoucí, tel.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie, - Český Těšín, tel.: , - Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: , SŠ tel.: Karviná, tel.: MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie - Krnov, tel.: , Úsek Brno PhDr. Markéta Heroutová vedoucí, tel.: , ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež) tel.: , DOREA Brno (raná péče), tel.: , Oblast Těšínsko Mgr. Renata Sniegoňová vedoucí, tel.: , Ing. Šárka Kullová ekonom oblasti, mob.: ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: , BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením), tel.: , BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program), tel.: , EFFATHA Frýdek-Místek (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), tel.: , EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: , LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: , NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: , RÚT (sociální rehabilitace) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Frýdek-Místek, tel.: , TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby) - Český Těšín, tel.: , - Třinec, tel.: , - Jablunkov, tel.: , Oblast Ostrava, Havířov Bc. Renáta Motyková, DiS. vedoucí, tel.: , Bc. Alexandra Frašová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: , DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: , ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: , MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: , ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: , SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti) tel.: , SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí) - Ostrava, tel.: , - Bohumín, tel.: , KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: , KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: , INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , PORADENSKÉ CENTRUM Havířov KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: , OBČANSKÁ PORADNA, tel.: , Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: , PORADNA PRO RODINU, tel.: , Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Zuzana Hazan vedoucí, tel.: , Veronika Kmentová ekonom oblasti, tel.: , ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: , ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: , BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: , BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: , KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) tel.: , EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: , EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: , EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: , ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: , CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: , NINIVE Krnov (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: , NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: , MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: , RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: , RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: , SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) tel.: , TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: , Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Ing. Soňa Kantorová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, Český Těšín tel.: , fax: , Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str.

informátor Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 str. informátor 3/2014 Preventivní programy pro děti a mládež ve Slezské diakonii str. 4-6 Den ticha v Beskydské oáze v Písku u Jablunkova str. 9 1 úvod NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SLEZSKÉ DIAKONIE může se nám zdát,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie

Výroční zpráva 2012. Slezská diakonie Výroční zpráva 2012 Slezská diakonie Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Ústředí Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014

informátor Dobrovolnictví ve Slezské diakonii Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 str. 4 4/2014 informátor 4/2014 Dobrovolnictví ve Slezské diakonii str. 4 Zvláštní ocenění směřuje do Slezské diakonie str. 9 1 úvod PF 2015 období Vánoc je výjimečný čas v roce. Vánoce se nám spojují nejen se zimním

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015

informátor Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace Slezská diakonie na Třinecku str. 8 str. 5, 6 2/2015 informátor 2/2015 25 1 9 9 0 2 0 1 5 Vývoj Slezské diakonie očima ředitelky organizace str. 5, 6 Slezská diakonie na Třinecku str. 8 ) 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, čas nám neúprosně utíká

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA

Pokorná služba. Pýcha píchá Pokora je zticha Zboří ovšem zdi Jericha. téma: PERSONALISTIKA informátor 2/2012 přichází k Vám další číslo Vašeho Informátoru, Vašeho průvodce nejen sociálními službami, ale také průvodce při řešení různých osobních životních mezníků. Jedním z nich je právě ztráta

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie

Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie Výroční zpráva Slezské diakonie Annual Report of Slezská Diakonie 2011 Obsah/Contents Slovo úvodem/introductory word Motto Slezské diakonie/motto of Slezská diakonie Hodnoty Slezské diakonie/valeues of

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Městský úřad Český Těšín

Městský úřad Český Těšín Městský úřad Český Těšín náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon: 553 035 111 podatelna@tesin.cz www.tesin.cz Odbor sociální Oddělení sociálních věcí Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín Telefon:

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015

informátor Jak a kde se zrodila Slezská diakonie Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 str. 5, 6 1/2015 informátor 25 1 9 9 0 2 0 1 5 1/2015 Jak a kde se zrodila Slezská diakonie str. 5, 6 Slezská diakonie na Karvinsku str. 7, 8 1 úvod Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, nový rok jsme zahájili Novoroční

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 2. BŘEZEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným

Vzpomínky. Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným Vzpomínky Již 25 let přinášíme světlo do života potřebným 25 1 9 9 0 2 0 1 5 25 let Slezské diakonie očima ředitelky Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Mgr. Zuzana Filipková,

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN 978-80-904888-7-8

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více