Obsah 1 Charakteristika školského zařízení Zhodnocení současného stavu školy Pozitivní prvky školy Problémy školy...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 1 1.1.1 Pozitivní prvky školy... 1 1.1.2 Problémy školy..."

Transkript

1 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení Zhodnocení současného stavu školy Pozitivní prvky školy Problémy školy Vyhlídky školy Rizika pro školu do období Přehled vzdělávacích programů Zaměstnanci školy Organizační schema školy k 1. lednu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Certifikace školy, granty Žáci školy Organizace školního roku Přijímací zkoušky VOŠ na školní rok Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky ukončení studia - závěrečné zkoušky učebních oborů Výsledky ukončení studia maturitní zkoušky Soutěže a přehlídky žáků ve školním roce 2009/ Vyšší odborné studium Výuka na VOŠ Učebnice a učební texty Absolutorium VOŠ Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Problematika prevence Údaje o integrovaných žácích Domov mládeže Údaje o zařízení Personální obsazení Budovy domova mládeže Režim dne Zajištění dohledu Režim stravování Spolupráce s rodiči Další školní a mimoškolní aktivity září 2009 červen Hospodaření školy Přehled hospodaření Fond kulturních a sociálních potřeb Hospodářská činnost školy Majetek školy a inventarizace Spolupráce s dalšími institucemi Rady školy Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ ve Štětí Školská rada Vybavení školy Specializované učebny, laboratoře a další výukové prostory Atelier a dílny Vybavení pro odborný výcvik Knihovna a informační středisko...25

2 12.3 Výpočetní technika, počítačová síť školy a její začlenění do organizace výuky Podávání informací o škole, správní rozhodnutí a stížnosti Výsledky kontroly ČŠI, zřizovatele a OSSZ Evaluační zpráva Závěr Základní cíle školy Charakteristika školského zařízení Název školy: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Jan Langthaler Typ organizace: příspěvková organizace Ústeckého kraje Zřizovatel: Ústecký kraj, IČ , Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Zást. ředitele školy pro teoret. výuku: Mgr. Dušan Vošahlík Zást. ředitele školy pro prakt. výuku: Ing. Peter Strmeň IZO SOŠ: IZO VOŠ IZO domov mládeže: IČO: Adresa školy: Kostelní 134, Štětí Tel/fax: e mail skoly http//: Jmen ovací dekret ředitele školy: , poslední potvrzení ve funkci ze dne (Rada Ústeckého kraje) Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 990 Zařazení do sítě: , č. j /97-60, poslední aktualizace k Zřizovací listina ze dne , Rada Ústeckého kraje, Odloučená pracoviště školy: Domov mládeže školy, tř. 1. máje 600 a 602, Štětí Pivovarská 594 (tělocvična, učebny), tř. 1. máje 661 ( dílny odborného výcviku, učebny) Inspekci vykonává: Česká školní inspekce Počet žáků k : 533 SŠ VOŠ + 90 na domově mládeže Součástí školy je Střední škola, Vyšší odborná škola obalové techniky a Domov mládeže školy údaje viz tabulky. Na škole jsou zřízeny dvě školské rady - Školská rada pro VOŠ obalové techniky a Školská rada SŠ. Na škole také pracuje organizace sdružení rodičů a přátel dětí a školy viz kap. 6 Spolupráce s rodiči. Jiné sdružení při škole není. 1

3 1.1 Zhodnocení současného stavu školy V současné době je hlavním úkolem školy poskytovat bezplatné služby v oblasti vzdělávání na střední škole a na základě školného na vyšší odborné škole. Ve školním roce škola nabízela učební a studijní obory na střední škole a jeden studijní obor na vyšší škole. Vyšší odborná škola nabízí jeden umělecko-průmyslový studijní obor Obalový a grafický design, který je také již svoji podstatou z hlediska potřeby učebních pomůcek a strojů náročný. Vzhledem k velkému zájmu škola nepořádala druhé kolo přijímacích zkoušek Pozitivní prvky školy Kladně lze školu hodnotit v těchto oblastech: škola překonala přechodné období, vyvolané sloučením se SOŠ technickou ve Štětí v září škola stabilizovala a i zredukovala studijní nabídku, aby nedocházelo k neekonomickým dopadům. škola se rozsáhle věnuje e-learningu, včetně testování i poskytování odborných textů žákům a studentům školy. učitelé mají zájem i možnost se vzdělávat v souladu s potřebami školy. škole se daří udržovat patřičné počítačové vybavení pro počítačový obor (především z hlediska funkční počítačové sítě), i když bylo z finančních důvodů nutné si pořídit učebnu PC a PC pro učitele z použitých PC jinde (second hand). Na škole pracuje on-line knihovna tohoto typu jako na jediné střední škole v kraji s pracovní dobou pokrývající každý den v týdnu. škola má kontakty na profesní organizace, jejichž členem je ředitel školy (SYBA ČR a SPPaC ČR) nebo jiní učitelé a zaměstnanci (Svářečská škola, Jablotron, Chvalis, Siemens apod.). škola spolupracuje s rodiči i s absolventy školy. škola se zúčastňuje regionálních propagačních výstav (Litoměřice, Ústí nad Labem, Mělník aj.) a zhotovuje si vlastní propagační materiály, které rozesílá školám nebo poskytuje všem zájemcům. na vlastních webovských stránkách mohou zájemci nalézt informace o škole a studijních oborech, včetně grafických ukázek prací žáků střední a vyšší školy. škola má vlastní domov mládeže, který byl nově zrekonstruován (na základě požadavku hygieny KHS Ústí nad Labem). ing. Jana Žižková, odborná učitelka školy publikuje v odborných časopisech, je vysílána na zahraniční konference ohledně obalových a tiskových technik a je v tomto oboru uznávanou expertkou v rámci České republiky. jeden učitel má kvalifikaci u fy Cisco a bylo tak možné pokračovat v akademii Cisco pro žáky, kteří v případě úspěšného dokončení by obdrželi celosvětově uznávané certifikáty součástí školy je akreditovaná Svářečská škola, což umožňuje zvyšovat kvalifikaci absolventů školy žáci studijního oboru mechani elektronik a učebního oboru elektrikář získávají oprávnění dle vyhl. 50 pracovat s elektrickým zařízením žáky a učitele je možné využít, vzhledem k jejich specializaci, pro některé odborné práce na škole, které by bylo nutné draze hradit jiným subjektům. pro výuku žáků a studentů ve studijních oborech obalové techniky se podařilo zajistit profesionální softwarové vybavení, které nemá možná ani žádná jiná škola v Evropě. podařilo se zajistit najetí školního vzdělávacího oboru Truhlář a tvorbu školních vzdělávacích programů pro studijní obory. 1

4 1.1.2 Problémy školy učitelé by se měli daleko více vzdělávat jazykově a ve schopnosti počítačové gramotnosti. bylo třeba nadále zúžit studijní nabídku, protože o některé obory bývalého SOŠ technického nebyl přes veškerou propagaci odpovídajícíc zájem. vybavení pro učební obory je nadále nedostatečné, v případě Zámečníků a Elektrikářů (a tím pádem i mechaniků elektroniků) v podstatě znemožňuje seriózní praktickou výuku. studijní obor Informatika v ekonomice byl zahrnut pod studijní obor Informační technologie, ale navíc bylo změněno předčíslí tohoto obou z 26- na 18, což a) znemožňuje žákům si získat kvalifikaci dle vyhl. č. 50 a b) studijní obor Informatika v ekonomice byl převeden na počítačovější zaměření než původní ekonomické, což způsobí komplikace při vysvětlování nabídky nových uchazečům. není jednoduché pro učitele ani žáky přecházet mezi budovami školy, vzdálenými 15 min pěší chůzí. existuje mnoho přesčasových hodin, protože předměty jsou poměrně specializované a další učitele se nedaří sehnat nebo by museli pracovat na částečný úvazek, což je pro další uchazeče nepřijatelné. škola na Kostelní ul. se nadále nachází v zátopovém území Q 10 (možné záplavy jednou za 10 let) v katastru města Štětí v poslední době se zhoršil stav všech plochých střech na budovách školy. Pro objekty v Pivovarské ul a 1. máje 661 se zpracoval projekt zateplení školy, včetně vyřešení problému plochých střech, ale realizace nebyla vykonána. stále je nutné investovat finanční prostředky do úpravy interiéru na Pivovarské, který byl značně zanedbán. Vedení školy věnovalo v minulém školním roce pozornost především dílnám Vyhlídky školy Vlivem měnící se situace na pracovním trhu, ekonomických podmínek a klesající populaci žáků vycházejících ze ZŠ se bude škola nadále přizpůsobovat vnějším podmínkám. Vzhledem k realizaci školních vzdělávacích programů budou respektovány požadavky MŠMT a NÚOV na výuku na střední škole. Škola se nadále bude nadstandardně věnovat informačním technologiím a vyššímu odbornému studiu jako stěžejním studijním zaměřením. Bude nabízet pouze jeden učební obor Truhlář a podle zájmu dosavadní studijní obory. Zatím existuje velký zájem o vyšší studium, takže škola může využít schválenou novou akreditaci tohoto studia. Navíc jsou studenti VOŠ obvykle ubytováni na domově mládeže, což do jisté míry zlepšuje jeho ekonomickou situaci. Škola se bude nadále přizpůsobovat vnějším podmínkám, i když některé státní i soukromé školy získaly možnost vyučovat studijní obory, které jsou na škole ve Štětí již delší dobu zavedeny a mají odpovídajícící odborné i personální podmínky. Rozšiřováním podobné studijní nabídky jiných škol, které tyto podmínky nemají, škole tak zbytečně vzniká konkurence, která se projeví nedostatečným počtem žáků na všech školách. Rekonstrukcí domova mládeže školy se podstatně rozšířila možnost ubytování pro zájemce, což byl dříve poněkud problém. Vzhledem k větší a větší konkurenci jiných školy (viz předchozí odstavec) je ale otázkou, zda bude možné kapacitu nového domova mládeže plně využít. V každém případě bude však vedení školy se snažit využít možností ubytování pro např. doplňkovou činnost. 2

5 1.1.4 Rizika pro školu do období 2014 Ředitel školy na pokyn OŠMT Krajského úřadu Ústeckého kraje zpracoval zprávu ohledně rizik, včetně návrhů jejich řešení. Především lze očekávat pro školu tato rizika: pokles populace žáků vycházejících ze základní školy až o třetinu stále menší zájem uchazečů o učební obory vzhledem k široké nabídce studijních oborů na veřejných i soukromých školách menší zájem o nástavbové obory vzhledem k rozšiřující nabídce škol, které ji dříve neměly stále rostoucí nabídka studijních oborů na veřejných i soukromých školách. To je pro školu zvlášť nebezpečný jev, protože současné vedení realizuje doporučení redukce počtu nabízených oborů, na druhé straně jiné školy obdrží souhlas od zřizovatele nebo od MŠMT na rozšíření studijní nabídky, která je velmi podobná současné nabídce školy (např. propagační výtvarnictví, grafický design apod.). politické a osobní zájmy, které prosazují některé (i veřejné) školy (s pomocí OŠMT nebo přímo zřizovatele), protože nereagují na pokles populace a neredukují svoji nabídku, ale naopak konkurují současným školám se zavedenou a historicky odůvodněnou studijní nabídkou (tím se vyznačuje např. Varnsdorf, Litvínov apod.). pokles zájmu o Vyšší odbornou školu obalové techniky z hlediska větší nabídky vysokých škol. Vysoké školy budou do 5 let také bojovat o uchazeče vzhledem k poklesu populace, vycházející ze středních škol a budou se snažit zaplnit nově vybudované kampusy. pokles zájmu o Vyšší odbornou školu obalové techniky z hlediska větší nabídky vyšších škol v Ústeckém kraji, které si prosadí své zájmy na zřizovateli (různé grafické a průmyslové designy). Obvykle tyto školy jsou bývalá učiliště, ale díky svým osobním kontaktům si prosadí nejen vyšší školu, ale také rovnou bakalářské programy, včetně grantové podpory, a pobočky vysokých škol, i když to bude vyžadovat další náklady na vybavení, které již mají školy, které těmto nebo příbuzným oborům vyučují. povodňové stavy jako v roce 2002, protože budova školy v Kostelní ulici se nachází v zátopovém území Q10. s poklesem zájmu o školu (především o obory obalové techniky) lze očekávat pokles zájmu o ubytování a tím financování zrekonstruovaného domova mládeže. Zřizovatel a OŠMT na jednu stranu musí na základě požadavku hygieny draze rekonstruovat domov mládeže školy, na druhou stranu povoluje a prosazuje rozšíření studijní nabídky přímo v Ústeckém kraji, a tak podkopává naplněnost domova mládeže školy. zajištění hygienického zázemí v přístavbě školy v Kostelní 134 do dle 4 odst. 5 a příl. č. 1 bod 2 vyhl. č. 410/2005 Sb., rozhodnutí KHS k (předáno i zřizovateli), kde byla obdržena výjimka od OHES. která již nebude po platná. 3

6 2 Přehled vzdělávacích programů Škola má koncepci nabídky studijních oborů na SŠ i VOŠ, jak vyplývá z její tradice od založení a po sloučení v roce Lokálnější působnost mají studijní obory Informační technologie, Informatika v ekonomice a Mechanik elektronik a všechny učební obory. Škola již nenabízí nástavbové studijní obory a učební obor Elektrikář doběhl do posledního třetího ročníku. žáci - počet žáci v oboru Kód oboru Název oboru třída umístění celkem M/001 Obalová technika 1. D Dlouhá Milena K 28 Kostelní 2. D Landsdorfová lenka K D Konvalinka Jiří K 18 Pivovarská 4. D Kroutil Vladomír K M/003 Informační technologie 1. I Kunánek Milan P máje 1. J Vovsová Alena P I Šourek Ladislav P J Chmelík Ondřej P studijní obory 3. I Müllerová Dana P J Pomykacz Ivan P I Černá Jiřina P 20 učební obory 4. J Dufková Zdeňka P N/021 Obalový a grafický design 1.Oa Preislerová D. K 18 1.Ob Preislerová D. K 17 VOŠ 1.Oc Preislerová D. K Oa Komárková J. K Ob Komárková J. K 9 celkem škola 2.Oc Komárková J. K Oa Žižková Jana K Ob Žižková Jana K 13 kapacita školy 3. Oc Žižková Jana K H/001 Elektrikář E 3 Veleba Pavel D

7 23-51-L/001 Zámečník Z 1 Kacar Milan D 9 Z 2 Lendvayová Janka D 11 Z 3 Jaroš Milan D H/001 Truhlář T 1 Kacar Milan D 13 T 2 Lendvayová Janka D 10 T 3 Veleba Pavel D ME H/001 Mechanik elektronických zařízení 1 Čajanová Lucie P 25 ME 2 Ježek Bohumil P 13 ME 3 Vlček Stanislav D 17 ME 4 Šarmanová Eva D M/040 Informatika v ekonomice IN 1 Bahníková Michala K 30 Menčíková IN 2 Naděžda K 15 IN 3 Burdová Lucie K 15 IN 4 Taberyová Vl. K

8 3 Zaměstnanci školy 3.1 Organizační schema školy k 1. lednu 2009 ředitel školy 4. st. řízení výchovný poradce I, II, Kostelní + Pivovarská koordinátor ICT metodik školních programů a projektů, 0,45 zást. ředitele pro teoret. výuku účetní 1. st., 0 personalista, 2. st., 0 ved. vychovatel, 1. st. řízení zást. ředitele 2. st., prakt. výuka Strm, správce OS SŠt ved. předmět. komisí rozpočtář 0,3 knihovnice II knihovnice I vychovatelka ved. učitelé OV, 1. st. bezpečnostní referent 0,25 správce ICT DM 0,5 správce OS SOŠ 0,9 interní a externí učitelé refer. majetkové správy, admin.a spis. prac. SŠt, 1. st. vychovatelka učitelé OV uklizečka 0,9 ukklizečka I vychovatelka technolog svařování,05 mzdová účetní 0,5 uklizečka II vychovatelka technolog svařování 0,5 uklizečka III domovník, 0,75 0. st. technický pracovník uklizečka vrátný SOŠ 0,5 uklizečka vrátný SOŠ 0,5 účetní DM 0,25 uklizečka 6

9 Organizační schema bylo upraveno podle podmínek a potřebnosti dodržení tradice v některých ohledech (svářečská škola, bezpečnostní technik a požární preventista školy, vrátní apod.). Na škole byly ve školním roce nově ustanoveny předmětové komise v běžném uspořádání vzhledem k potřebě zpracovat školní vzdělávací programy pro příští školní rok (kromě ustanovení týmu pro tvorbu švp, včetně proškolení některých jeho členů). 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzů se zúčastňují nejen učitelé cizích jazyků, ale také učitelé odborných předmětů. 10 pedagogů současně studuje na vysokých školách různé druhy studia. DVPP bylo značně poznamenáno potřebou účasti učitelů k organizaci nových maturit. Učitelé nevyužívali 12denního studijního volna ve velké míře pro školení v některých akreditovaných programech a většinou šlo o požadavky na samostudium. Tyto požadavky vedení školy směruje na vedlejší prázdniny. Údaje viz tabulky Certifikace školy, granty Na škole pracuje on-line knihovna jako na jediné střední a vyšší škole v kraji (základní knihovna se specializovaným knihovním fondem, evid. číslo 4449/2003). Na škole každoročně běží 1letý přípravný program IT Essentials a 2letý program Akademie Cisco, která umožní získat žákům i studentům mezinárodně uznávaný certifikát správce počítačové sítě. Výuka i testy jsou v anglickém jazyce. Na škole pracuje středisková škola Škola OnLine (elektronická třídnice) pro Ústecký kraj Škola má certifikaci vyučovat v tzv. *CINEMA 4D Academy Programme* (počítačová grafika). Škola podala granty do rozvojového programu ČEZ, který ale nebyl schválen. Učitelka školy Ilona Kubánková získala individuální grant v rámci programu Comenius. 7

10 4 Žáci školy Vývoj počtu žáků a studentů školy sloučení škol Výroba papíru 0 Obalová technika 105 Informační technologie 202 Mechanik elektronik 70 Truhlář 32 Ele k trik ář 14 Zámečník 34 Informatika 76 Vyšší studium 103 Celkem 636 Nástavby 0 Na střední škole zahájilo studium k žáků Střední školy a 103 studentů vyšší odborné školy, někteří během studia odešli nebo neprospěli. Počty žáků v grafu jsou uvedeny k

11 5 Organizace školního roku Přijímací zkoušky byly nahrazeny přijímacím řízením na základě splnění podmínek stanoveného prospěchu. Výsledky přijímacího řízení na střední školu pro školní rok přijati: Informační technologie 35, Obalová technika 20, Mechanik elektronik 13 Informatika v ekonomice 19, Truhlář 24. Pro učební obor Truhlář byla vyhlášena dvě kola přijímacího řízení. 5.1 Přijímací zkoušky VOŠ na školní rok Přijímací zkoušky na vyšší školu se konají z talentové zkoušky na místě a z hodnocení předložených vlastních výtvarných prací. Počet přihlášených 60, přijatých 50, skutečně nastoupilo 47 studentů. 5.2 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků a další výsledky viz tabulky kevis. 5.3 Výsledky ukončení studia - závěrečné zkoušky učebních oborů Výsledky písemných ZZ celkem ve výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný třídě Z T E celkem Výsledky praktických ZZ celkem ve výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný třídě Z T E celkem Výsledky ústních ZZ celkem ve výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný třídě Z T E celkem

12 Výsledky ZZ celkem ve třídě/připuštěno prospělo s prospělo neprospělo vyznamenáním Z3 14/ T3 8/ E3 14/ celkem 36/ Výsledky ukončení studia maturitní zkoušky Výsledky písemných MZ český jazyk a literatura celkem ve třídě výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný 4. J ME I D IN celkem Výsledky ústních MZ celkem ve třídě N N PV P /připuštěno z 1 předmětu z více předmětů 4. J 24 / ME 4 18 / I 20 / D 29 / IN 4 16 / celkem 107 / Výsledky praktických MZ celkem ve třídě výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný 4. J ME I D IN celkem

13 Pro žáky školy je, vzhledem k atraktivnějším odborným specializacím, typické, že mají poměrně dobrý až výborný prospěch z odborných předmětů, které je baví a kterým věnují značnou část i svého volného času. Na druhé straně především chlapci, studující počítačový obor, mají větší problémy s humanitními předměty a cizími jazyky. U studijního oboru obalová technika naopak dívky vykazují slabší výsledky v matematice a některých technických předmětech. Pro žáky v učebních oborech je typická nízká docházka a někdy velký nezájem o obor, který studují. To potom vyústí k nepřipuštění k závěrečné zkoušce a během studia k opakování ročníku. Nové vedení školy přistoupilo k důslednému vyžadování docházky a netolerance i jen malé absence. Byla zahájena řada správních jednání a rozhodnutí ohledně docházky. Docházka se důsledným řešením poněkud zlepšila, vyžaduje to však značné administrativní zatížení. Předsedové komise absolutoria, kteří jsou z vysokých škol, opět konstatovali např. vyšší znalosti odborného cizího jazyka než na vysoké škole, oceňují vysokou úroveň praktických prací a znalostí dějin výtvarné kultury. Jednoznačně se také prokazuje vysoká hodnota kombinace vyžadovaných výtvarných a technických předmětů, což zaměstnavatelé vyžadují. Stále lze konstatovat, že i jiné činnosti, které mají nepřímou souvislost s klasifikací, tj. především dodržování pořádků ve třídách a dílnách, včetně šetření materiálu, není na tak vysoké úrovni, jak by si vedení školy představovalo. Využití některého strojního vybavení školy, ale také vůbec vybavení, není dostatečné. Praktické maturitní práce jsou komplexními úlohami, které žáci řeší ve dvou dnech, včetně přesné písemné zprávy s výsledky a doporučeními. Na vysokou školu nadále odcházejí spíše žáci ze studijního oboru Informační technologie (především na ČVUT nebo VUT Liberec). Vzhledem k dobrému prospěchu jsou na tyto technické školy přijati obvykle bez přijímacích zkoušek. Absolventy ale spíše láká praxe, protože nemají problémy s uplatněním. Absolventi studijního oboru Obalová technika volí obvykle vyšší školy různého zaměření, na vysoké školy uměleckého zaměření se dostanou zřídka, max. 1 ze třídy, ale to není cílem tohoto studijního oboru. O absolventy je velký zájem o DTP studií a agentur, pokud jsou absolventi ochotni za prací dojíždět. Absolventi vyšší školy mají často zajištěné zaměstnání již během studia (pak mívají problémy s docházkou ve škole), valná většina po absolutoriu okamžitě nastupuje do DTP studií a reklamních agentur do Prahy. Někteří z nich zahajují studium v zahraničí. Není jednoduché přesvědčit některé žáky se špatnými studijními výsledky, aby opustili školu a nalezli si školu pro ně vhodnější. Často využívají odvolání a snaží se školu za každou cenu dokončit. To se ale pak projevuje při maturitních zkouškách a následných opravných termínech, především u oboru Mechanik elektronik Soutěže a přehlídky žáků ve školním roce 2009/2010 Žáci se zúčastňují především sportovních soutěží, jen zčásti odborných, kde jde spíše o odborné semináře s cílem získat určitý certifikát (Cisco Academy, Jablotron apod.. Nedaří se zapojit učitele a žáky do olympiád odborných nebo jazykových předmětů (kromě českého jazyka pod vedením Mgr. Jankovského). Žáci se zúčastňují soutěže Matematický klokan a docilují velmi dobrých výsledků viz další školní a mimoškolní aktivity. Na druhé straně se také orientuje na profesní soutěže a přehlídky v oblasti obalového designu údaje viz tabulky kevis a kapitola další školní a mimoškolní aktivity v této zprávě. 5.5 Vyšší odborné studium Vyšší odborné studium je na škole organizováno od školního roku , kdy MŠMT schválilo projekt Vyšší odborné školy obalové techniky ve Štětí (č. j /95-23 a /96-71), studijní obor /00 v denní a dálkové formě se schválenými učebními plány (č. j /97-71 a další). Škola je členem Asociace vyšších odborných škol a zúčastňuje se pravidelně odborných seminářů o problematice VOŠ. Na škole studují žáci 10 regionů České republiky. Škola zpracovala a získala novou akreditaci 19. prosince 2008, č. j / do 31. srpna 2015 pro vzdělávací program N/09 v oboru vzdělání N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba v denní formě vzdělávání s účinností od Výuka na VOŠ ot ve Štětí se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty VOŠ. 11

14 5.5.1 Výuka na VOŠ Učitelé jednotlivých předmětů stanovují požadavky na žáky VOŠ na jednotlivá období, tj. např. rozsah zkoušky, náležitosti zápočtů a zkoušek, kritéria hodnocení, opravné termíny apod. Též předávají řediteli školy nároky na žáky VOŠ, kterými se liší nároky na žáky střední odborné školy. K vyšší odborné škole jsou pořádány samostatné porady, které se zabývají aktuálními problémy. Výsledky studentů jsou zapisovány do zkušební a zápočtové zprávy s termínem zkoušky nebo zápočtu, podpisem učitele a vyznačením studijních výsledků. Studenti mají pro svou kontrolu studijní průkaz, kam učitelé zapisují výsledky jednotlivých zkoušek a zápočtů s uvedením termínu. Je veden rozvrh na příslušný školní rok, aktuální stav studentů po jednotlivých obdobích a rozdělení studentů do skupin, dále seznam používaných učebnic a učebních textů, převzetí Studijního a zkušebního řádu pro studenty VOŠ, přehled o úhradě školného, organizace školního roku s přehledem zkouškových aj. období, prázdnin, plenérů aj., testy z bezpečnosti práce a veškerá korespondence studentů VOŠ. a také výsledky studentů a jejich testy aj. podklady ke klasifikaci na příslušný školní rok. Jsou zavedeny konzultační hodiny pro studenty VOŠ z vybraných předmětů (např. cizí jazyk, obalová technika). Studenti během studia zpracovávají tzv. portfolio svých prací, které prezentují a dokumentují v závěrečné písemné zprávě. V rámci závěrečných a seminárních prací se zúčastňují i např. výzdoby interiérů firem na základě dvoustranných dohod a absolvují značný počet worshopů a odborných seminářů. Vedení školy spolupracuje s vedením Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, která mj.zajišťuje předsedu komise absolutoria pro vyšší studium ve Štětí Učebnice a učební texty Na začátku školního roku se studenti VOŠ seznamují s doporučenou a povinnou literaturou pro studium. Škola má vlastní vydavatelství učebnic, které jsou určeny pro žáky školy, ale jsou také prodejné v celé republice pro odbornou veřejnost viz Přechází se ale především na elektronické texty a prezentace, včetně rozsáhlého využití školního Moodlu na https://moodle.odbornaskola.cz a Škola vydává obsahy předmětů - curricula v jednotlivých ročnících, kde lze přehledně nalézt, čemu se vyučuje v jednotlivých předmětech, obdobích a ročnících. Tato informace slouží nejen zájemcům o studium na VOŠ, ale i současným studentům VOŠ. V knihovně školy jsou archivovány závěrečné a jiné práce studentů VOŠ Absolutorium VOŠ 2010 Ve školním roce bylo ve dnech června organizováno absolutorium 3. ročníku VOŠ. Komisi absolutoria tvořil vysokoškolský učitel FUD z UJEP Ústí nad Labem a komisi dále tvořili učitelé Vyšší odborné školy obalové techniky Štětí. Byly oceněny nejlepší praktické absolventské práce, které se prezentují mimo školu (např. v Zámecké galerii na Kladně spolu s dalšími pracemi jiných uměleckoprůmyslových škol České republiky. Každá absolventská práce sestávala ze sady artefaktů, převážně obalů s grafickým designem, a byla o ni též vyhotovena kompletní písemná zpráva, která obsahovala zadání, popis práce, veškerou dokumentaci a výkresy, foto a závěr práce s přílohami. Práce jsou uloženy na škole. Absolutorium 2010 absolvovalo celkem 34 studentů a studentek, z toho 13 prospělo s vyznamenáním, 21 prospělo, nikdo neprospěl. 5.6 Poznatky z uplatnění absolventů školy na trhu práce Vzhledem k perspektivním a žádaným specializacím nemá škola problémy s uplatněním absolventů. Navíc žáci a studenti nepocházejí z jednoho místa, ale u střední školy z více okresů a u vyšší školy z celé republiky, a tak nehrozí kumulace uchazečů o práci ve stejné specializaci. U absolventů školy také není výjimkou založení vlastních živností (služby v počítačové oblasti, grafické práce na počítači), a také u absolventů VOŠ poměrně rychlé uplatnění na prestižních místech art director apod. Bohužel však se také poměrně často objevuje uplatnění absolventů v DTP studiích a reklamních agenturách, kde požadují živnostenský list (Švarc systému). Především dívky po studiu odjíždějí do zahraničí do anglo-americké provenience na praxe nebo studium různého charakteru, kde však velmi dobře zvládají cizí jazyk. 12

15 Střední odborná škola vede žáky k uplatnění především v odborných profesích, přesto řada absolventů přechází na vysoké školy především technického směru. Úspěšnost na vysokých školách uměleckého zaměření je velmi malá, je však také ovlivněna skutečností, že škola nevede žáky pouze k malování a kreslení, ale především k užitným znalostem, tj. znalost grafiky obalů, materiálů a konstrukce, které u přijímacích zkoušek na vysokou školu stále ještě těžko uplatní. O absolventy učebních oborů se zaměstnavatelé perou a snaží se žáky přilákat působením v jejich firmě již během jejich odborného výcviku. S takovým zaměstnavatelem je vždy uzavírána smlouva. S některými zaměstnavateli jsou ale potíže s úhradou za práci těchto žáků, a tak je vedení školy opatrné při uzavírání smluv s notorickými neplatiči. Škola dříve pořádala tzv. JOB FAIR školy, kam byli pozvání zaměstnavatelé především pro absolventy učebních oborů a studijního oboru Mechanik elektronik. Firmy však, pravděpodobně vzhledem k probíhající krizi, se však tohoto setkání přestaly zúčastňovat. 5.7 Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Na škole pracuje výchovný poradce (bez požadovaného vzdělání pro tuto činnost, ale velmi zkušený učitel) a dále kvalifikovaný metodik prevence. V současné době studuje další učitel studium pro získání plné kvalifikace metodika. Na škole a domově mládeže stále probíhají každý rok různé přednášky pro žáky, které se týkají dospívání, hygieny, trhu práce a problematiky drog (např. pracovník Policie ČR) a jiných škodlivých závislostí. Poměrně samostatnou kapitolou je problematika chování žáků na domově mládeže, kde jsou žáci pod poměrně přísným dohledem a kde jsou vedeni k dodržování často většího pořádku a disciplíny, než jsou zvyklí z domova. Nyní si na DM 2 vychovatelky doplnily kvalifikaci, z nich jedna si zvolila téma své závěrečné práce právě patologické jevy na domově mládeže. Na pedagogických poradách i mimořádně mají možnosti učitelé a vychovatelé spolupracovat při řešení jakýchkoliv problémů, které přesahují rámec třídy. Na domově mládeže jsou však stále častěji vychovatelé pod tlakem rodičů, kteří si nepřejí omezování osobního volna apod. i při nedostatečných studijních výsledcích, což vedení školy a domova mládeže respektuje. Specifickým problémem školy je vzhledem k počítačovým oborům a vybavení školy zneužívání počítačů a připojení k Internetu. Průběžně je třeba řešit více nebo méně závažné případy v této oblasti. Ve školník roce bylo nutné řešit některé případy šikany (od agresorů, obětí i rodičů a dokonce některých učitelů ale popírané...). Vedení školy zatím s touto problematikou nemělo velké zkušenosti, ale velice rychle se je musí učit. Zklamáním byla bagatelizace šikany u části učitelů, proto vedení školy zorganizuje v září 2008 školení všech učitel ohledně sociálně-patologických jevů a situaci bude dále konzultovat a sledovat přes výchovné poradce a metodiky. Vedení školy zorganizovalo dotazníkové šetření žáků, aby zjistilo jejich postoje, návrhy a požadavky viz příloha. Většinu reálných požadavků se vedení školy bude snažit zajistit Problematika prevence Během školního roku 2009/10 řešil metodik prevence několik krizových situací (hrubé chování vůči personálu, náznaky šikany, lehká droga). Další krizové situace řešilo buď vedení školy spolu s třídními učiteli, nebo samotní třídní učitelé. Během roku se pochopitelně objevila celá řada drobných krizových výchovných či studijních situací, které bylo snadné napravit, či alespoň utišit. V počátečních měsících šlo zejména o několik studentů prvního ročníku, kteří měli problém s přechodem ze základní školy na školu střední. Na konci prvního pololetí metodik prevence pomáhal několika studentům a studentkám s volbou vysoké školy a v orientaci chodu vysoké školy. Během celého školního roku se opakovaně řešily problémy se studentem třetího ročníku, který má sníženou schopnost sebeovládání, z čehož vyplývala většina jeho kázeňských problémů (a následných postihů). 13

16 Z hrubého statistického přehledu jasně vyplývá, co je nejčastějším zdrojem krizových situací (neomluvené hodiny). Nemůžeme všechny jevy paušálně považovat za záškoláctví, protože mnohdy byl příčinou nižšího kázeňského postihu spíše laxní přístup studentů k omlouvání absencí. Celkové klima na škole se oproti předchozím letům zlepšilo. Sloučení škol, které vedlo k různých přechodům a stěhováním, bylo v prvních dvou letech zdrojem napjaté situace nejen mezi studenty, ale i mezi pedagogickými pracovníky. Tím, že se chod školy harmonizoval, zklidnilo se i rozbouřené sociální klima na škole. Škola se během roku účastnila různých sportovních aktivit (volejbal, hokejbal, sálová kopaná). V turnaji Hokejbal proti drogám získalo naše družstvo výborné třetí místo v okresním kole. Statistika kázeňských opatření za školní rok : Důtka třídního učitele (celkem) 80 Nevhodné chování 20 Podvod 1 Neomluvená absence 56 Pozdní omluva absence 3 Důtka ředitele školy (celkem) 30 Neomluvené hodiny 24 Nevhodné chování 5 Návyková látka 1 Podmínečné vyloučení ze školy 2 Vyloučení ze školy Údaje o integrovaných žácích Na škole se vyskytl pouze jeden integrovaný žák (s těžkou dyslexií), který má a bude mít upravené podmínky např. pro vykonání maturity. Vedení školy neomezuje žáky při přijímacích zkouškách pro jejich případné tělesné postižení, o žácích, kteří mají některé zdravotní problémy (diabetici, dyslektici apod.) ví třídní učitelé, příp. vychovatelé. 14

17 6 Domov mládeže Údaje o zařízení Odpovědnou osobou je ředitel VOŠ obalové techniky a Střední školy ing: Jan Langthaler. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Domov mládeže byl kompletně rekonstruován dle požadavku OHES Litoměřice. Dvě původně samostatné budovy jsou nyní spojeny společným třípatrovým blokem. Adresa domova mládeže je 1. máje 662 a 1. máje 660, Štětí. Kapacita domova mládeže byla zvýšena na 132 lůžek s celkovou užitnou plochou domova mládeže 2 574,30 m 2. Zařízení je pro ubytování žáků a studentů školy celoročně, kromě měsíců července a srpna. Režim ubytování je celotýdenní, s povinnými odjzdovými dny v pátek. Žáci a studenti přijíždějí na domov mládeže vždy v neděli od 17,00 hod, kdy je zajištěna služba vychovatelek Personální obsazení Na domově mládeže pracují pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci. Vedoucího vychovatelku jmenuje ředitel školy, podle počtu ubytovaných žáků a studentů pracují na škole další tři vychovatelky. Každá vychovatelka má stanovený osobní plán výchovné činnosti pro ten který školyní školní rok, ve kterém jsou stanoveny úkoly, výchovný program pro žáky, vedení ke zdravému životnímu stylu, rozvoj osobnosti a žebříčku hodnot a další úkoly. Služby vychovatelek se řídí rozpisem služeb hlavní vychovatelky pro celou budovu. Služba je nepřetržitá, včetně nočních směn. Všichni další pracovníci domova mládeže mají stanovenou pracovní náplň správce budov (zajišťuje údržbu a opravy na DM), 2 uklizečky, recepční (u hlavního vchodu, zajišťuje a kontroluje provoz na DM v dopoledních hodinách) a správce počítačové sítě. O bezpečnost a protipožární opatření se stará vyškolený bezpečnostní technik školy a certifikovaný revizní technik (především elektrická zařízení) Budovy domova mládeže Domov mládeže při VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí zahrnuje dvě dvoupodlažní budovy se dvěma dvoulůžkovými pokoji vždy se společnou hygienickou buňkou (WC, sprcha, umyvadlo) a jednu třípodlažní spojovací budovu s jedno- nebo dvoulůžkovými pokoji s vlastní hygienickou buňkou. Všechny pokoje mají přípojku k Internetu, budova domova mládeže je napojena na optickou síť pro spojení s budovami školy i mšstem. U hlavního vchodu ječ elektronická nástěnka se šesti LCD monitory pro aktuální informace žákům a studentům ze školy. Veškerý inventář (válendy, nábytek, židle, křesla, prádlo, elektro, fitness vybavení aj.) byl pořízen nový. V domově mládeže jsou do kanceláří 4 telefonní přípojky VoIP a připojení na kabelovou televizi.veškeré sklady místnosti jsou odvětrávány. Areál domova mládeže je oplocen, nachází se v něm parkovací místa, koš pro basketbal, lavičky pro odpočinek. Kolaudační souhlas byl vydán MÚ Štětí, stavební úřad dne (GP č /2009). Třípodlažní spojovací budova A s hlavním vchodem V přízemí (užitková plocha (350 m 2 ) se nachází recepce a zázemí recepce, kancelář vychovatelek. Dále jsou zde umístěny 2 klubovny (43 m 2 s TV a 49 m 2 s kulečníkem, křesly a 5 PC), herna stolního tenisu (28 m 2 ), místnost fitness (31 m 2 ) se skladem pro nářadí (7 m 2 ), prádelna sušárna se dvěma pračkami a sušičkou, úklidovou místností, služební WC muži a ženy, hygienickou kabinou se sprchou, skladem čistého a špinavého prádla a předávací stanice tepla. Na tomto podlaží se neachází pokoje pro ubytování. Na druhém podlaží (užitková plocha (303 m 2 ) je 6 pokojů (13,10 14,30 m 2 ) s 13 lůžky a s vlastním hygienickým zázemím, WC pro muže a ženy, kuchyňský kout, zaměstnance, kuchyňka (4,6 m 2 ), kancelář pro ved. vychovatele, kancelář vychovatelek a studovna (32 m 2 ) a sklad. Na třetím podlaží (užitková plocha (311 m 2 ) se nachází 9 pokojů (13,10 14,57 m 2 ) s 18 lůžky a s vlastním hygienickým zázemím (včetně izolace 13,60 m 2 ), WC muži a ženy, klubovna s TV ((50 m 2 ) a úklidová komora. 15

18 Dvoupodlažní budova B V přízemí (užitková plocha (397 m2) se nachází 11 dvoulůžkových pokojů s hygienickým zázemím vždy pro dva pokoje (tj. 22 lůžek), 2 místnosti pro vozíčkáře (pokoj + hygienické zázemí), úklidová komora, 2 kuchyňky (po 5,1 m2), sklad. Ve druhém patře (užitková plocha (406 m2) se nachází 12 pokojů vždy s vlastní hygienickou buňkou, s celkem 24 lůžky, dále klubovna (po 25 m2), kuchyňka (po 13,6 m2), kuchyňský kout a sklad. Dvoupodlažní budova C V přízemí (užitková plocha (398 m2) se nachází 13 dvoulůžkových pokojů s hygienickým zázemím vždy pro dva pokoje (tj. 26 lůžek), úklidová komora, kuchyňka (14 m2), místnost pro údržbáře, místnost pro server a sklad. Ve druhém patře (užitková plocha (409 m2) se nachází 15 pokojů vždy s vlastní hygienickou buňkou, s celkem 30 lůžky, 3 kuchyňské kouty a úklidová komora. Žáci a studenti si mohou z domova přinést rádiopřijímač, magnetofon, kulmu, holící strojek, fén. Revizní technik potvrzuje bezpečnost z hlediska připojení k el. proudu. Režim žáků je stanoven vnitřním řádem DM zvlášť pro žáky střední a vyšší školy. Na každém patře jsou WC s úklidovými kouty pro uklizečky. Toaletní papír a tekuté mýdlo zajišťuje škola. Veškeré místnosti se uklízí denně nebo podle potřeby (sklady). Zohlednění žáků se specifickými vzdělávacími potřebami V budově B se nachází 2 místnosti pro vozíčkáře (pokoj + hygienické zázemí). Vstup do budovy v přízemí má bezbariérový vchod, přízemí je možnost pohybu vozíčku a je tak možné využít možností obou kluboven v přízemí, popř. místnosti fitness. Využití zařízení pro jiné aktivity Vzhledem k přítomnosti kuchyněk, kuchyňských koutů a kluboven je možné tyto prostory využít ke společným akcím žáků a studentů. Tyto společné akce se pořádají především před velikonoci, v únoru (Haloween) vánočními prázdninami, na začátku školního roku a podle příležitosti (narozeniny aj.). Klubovny je možné využít pro přednášky externích odborníků (drogy, přednášky na různá témata) i pro výtvarnou činnost žáků a studentů (především uměleckých oborů na škole, předplesové aktivity). V areálu je umístěn basketbalový koš a malé fotbalové hřiště. Žáci a studenti mohou využít pozemky domova mládeže i pro relaxaci (lavičky, grilování, dřevěný domek, zahrada aj.). V přízemí je místnost fitness s různými posilovacími stroji, běžeckým pásem aj. a také místnost se stolem pro stolní tenis (možnost sportovních turnajů). V klubovně je také kulečníkový stůl a PC, včetně připojení k Internetu. V budově A je také pokoj pro nemocné žáky (izolace) a dva pokoje se samostatným hygienickým zázemím pro ubytování jiných osob (předseda maturitní komise apod.). Ve střední budově je návštěvní místnost pro rodiče žáků a studentů nebo jejich přátel. 16

19 6.1.4 Režim dne Na ubytované studenty se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Kázeňská opatření - viz 31 školského zákona - výchovná opatření. Pravidla ubytování jsou stanovena ve vyhlášce MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění. Vedoucí vychovatelka zpracovává celoroční plán práce na DM. Pro ubytované žáky školy je stanoven režim dne: Budíček Návrat na DM Samostudium Klid na chodbách Večerka,klid v budově Noční klid Schůzky výchovných skupin Příjezd na DM v neděli Odjezd v pátek 7.00 hod. do hod., studenti vyšší školy příchod na DM do 22,00 hod, není určena doba studijního volna hod. od hod hod hod. 1 x měsíčně, dále dle potřeby hod. výjimky povoluje ved.vychovatel na písemnou žádost zák.zástupců do hod. Vycházky 1. ročníky pondělí - čtvrtek hod. 2. ročníky pondělí - čtvrtek hod. 3. ročníky pondělí - čtvrtek hod. 4. ročníky pondělí - čtvrtek hod. Studenti VOŠ pondělí čtvrtek do 22,00 hod Mimořádné vycházky povoluje vychovatelka konající službu. V době vycházek je dovoleno opouštět město pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. Osobní plán vychovatele DM Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina, každou skupinu vede vychovatel. Nejnižší počet žáků nebo studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků nebo studentů je 30, ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší 50. Vychovatelky mají stanoveny úkoly, především udržovat nízkou přestupkovost a zvýšenou pozornost věnovat chování problémových jedinců, zapojit nově ubytované a méně aktivní žáky nebo studenty do pravidelných zájmových aktivit a dále: vést žáky k poznávání sebe sama pomáhat žákům spolupracovat a žít v malé skupině, pomáhat v začleňování jedinců, adaptovat se na život v našem zařízení dbát na to, aby žáci zvládli studium s dobrým prospěchem, vyrovnali se s odloučením od rodiny a přátel, naučili se být sami sebou i mimo domov využít všechny dostupné prostředky na potlačování případných projevů rasismu, netolerance a šikany 17

20 Organizovaný program na DM Účast na společných nebo individuálních akcích domova mládeže nebo jejich výběr je zásadně dobrovolný s ohledem na zájem a potřebu žáků nebo studentů, popř. dle přáni nebo omezení zákonných zástupců nezletilých žáků. Možnosti Zahájení školního roku, pohovor s ved. vychovatelkou Předání pokojů včetně inventáře Proškolení z bezpečnosti práce a protipožární ochrany Seznámení žáků s Vnitřním řádem domova mládeže Informativní schůzky podle výchovných skupin Poznávání blízkého okolí dle přání žáků Návštěva filmu v místním kině, divadelního představení dle aktuální nabídky KS Štětí a zájmu žáků Návštěva vánočních trhů, v případě zájmu i na Staroměstském náměstí Předvánoční a předvelikonoční společenské posezení dle zájmu žáků Sportovní turnaje podle výběru žáků stolní tenis, stolní fotbal, kulečník apod. Jiné kulturní akce města Štětí dle nabídky, viz elektronická nástěnka na DM Společenská výchova - etika Beseda týkající se drogové problematiky Výchovné pohovory u problémových žáků ( vychovatelky a ved.vychovatelka ) Zapojování jednotlivců do přípravy skupinových akcí Zakončení školního roku úklid DM a okolí, předání pokojů před odjezdem na prázdniny Průběžně po celý rok - dobrovolný úklid v areálu domova mládeže a jeho bezprostředním okolí, údržba zeleně Zajištění dohledu Provoz domova mládeže je nepřetržitý, včetně nočních směn. Kontrolu v dopoledních hodinách do 14,30 hod zajišťuje recepční u hlavního vchodu do domova mládeže. V odpoledních a nočních hodinách je stanoven režim směn, kde každá vychovatelka odpovídá za svoji skupinu, popř. při náhradě skupinu dvé kolegyně. Dveře vychovatelky jsou vždy otevřené. Vychovatelka prování dozor průběžně na své směně. Vychovatelka také zajišťuje kontrolu provozu ve fitness místnosti (vydává klíč, kontroluje stav zařízení a návody), klubovnách, místnosti pro stolní tenis a studovnách. Samostatné dozory jsou stanoveny pro individuální akce, pořádané mimo objekt budov domova mládeže (grilování, výlety, přednášky apod.). V době vycházek je dovoleno opouštět město Štětí u nezletilých žáků pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců Režim stravování Na domově mládeže není zajištěno stravování. Žáci a studenti si mohou snídani zajistit sami mezi 7,00 a 8,00 hod v kuchyňkách nebo kuchyňských koutech. Snídani si mohou zajistit při po cestě do školy v mnoha bistrech. Oběd si žáci a studenti zajišťují v Centrální školní jídelně ve Štětí v době od 10 do 14,00 hod. Tato jídelna, v případě zájmu, by zajistila večeře pro žáky domova mládeže. Studenti a žáci však dávají přednost si večeře zajistit sami na domově mládeže v době od 17,00 do 20,00 hod.. Na domově mládeže není instalován automat pro teplé nebo studené nápoje. Žáci a studenti si mohou obstarat osobní nákupy v době osobního volna. 18

modelářské závody č. 278, Teplice zimní stadion, modelářský kroužek

modelářské závody č. 278, Teplice zimní stadion, modelářský kroužek Události na škole srpen 29 - červen 2-3. 6. - předání vysvědčení žákům Střední školy - 28. 6. - návštěva zdymadla, Mělník - Hořínký vrch, T2-28. 6. - návštěva ZOO Ústí nad Labem,. D - 28. 6. - zájmová

Více

Události na škole 2007

Události na škole 2007 Události na škole 2007-22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51. - 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní prvky školy... 2 1.1.2 Problémy školy...

Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní prvky školy... 2 1.1.2 Problémy školy... Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní prvky školy... 2 1.1.2 Problémy školy... 3 1.1.3 Vyhlídky školy... 4 1.1.4 Rizika pro školu do

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Obsah. Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Finanční plán

Obsah. Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Finanční plán Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené, otevřená škola.... 4 1.1.4 Rizika pro školu do roku 2018... 5 2. Přehled

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013-2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013-2014 Výroční zpráva Školní rok 2013-2014 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2007/2008 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2007. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 1 6.1.1 Údaje o zařízení 18 1. 1 Zhodnocení současného stavu školy 2 7. Spolupráce s rodiči 22 1.1.1 Pozitivní stránky školy

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více