16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze"

Transkript

1 Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

2 .. The International Visegrad Fund supports joint civil projects in the areas of culture, science and research, education, youth exchange, cross-border cooperation and promotion of tourism. To date we have funded more than 2,500 grant projects and awarded almost 800 scholarships and 90 artist residencies. For more information on our programs, the 10 annual deadlines and on-line applications please see our website.

3 Občanská společnost? Co to vlastně je? Z úvah Václava Havla 4 Pomáhat neznamená bezhlavě dávat, rozhovor s Helenou Houdovou 5 Češi jsou štědří a vědí, komu darovat, Markéta Krausová 7 Nebojte se zeptat a darujte správně 8 Důvěryhodná značka - základ úspěchu neziskové organizace, Marek Šedivý 8 NGO Market magazín Význam strategie nestátních neziskových organizací, Hana Vávrová 10 Kdo, kdy, kolik...? Kvíz o světě neziskovek 10 Co dnes řeší neziskové organizace, Petr Konečný 11 Láká vás mezinárodní spolupráce? Anna Mazgal 12 Mládež v akci, programy mezinárodní spolupráce 13 Volby naoko, Jak se žije v Barmě? 14 ADRA, O práci humanitární organizace s Lenkou Vilímovou 16 Společenská zodpovědnost v pojetí ČSOB, Pavlína Folovská 17 Forum 2000, představení pořadatele NGO Marketu 19 Národní technická knihovna v Dejvicích 20 Seznam neziskových organizací 21 Doprovodný program 31 Rozmístění stánků, mapa veletrhu 32 Milí čtenáři, Vítám vás u čtení Magazínu veletrhu neziskových organizací Během příprav NGO Marketu jsem se často ptala ostatních, co pro ně veletrh znamená, a přemýšlela jsem, co znamená pro mě. Nakonec jsem dospěla k závěru, že pro mě je především bránou do světa, který je barevný, rozmanitý, neustále se rozvíjející a plný překvapení, nových cest i cestiček, na které jsem už dávno zapomněla. A tak je pro mě veletrh příležitostí k objevování a poznávání nového. Doufám, že se takovým místem NGO Market stane i pro vás a Magazín vám v něm bude dobrým průvodcem nejen pro dnešek, ale kdykoliv zalistujete jeho stránkami. Naleznete zde informace o programu veletrhu a vystavujících organizacích, ale také odborné články, aktuální témata a rozhovory se zajímavými lidmi. Neřekla jsem, jakou odpověď na svou otázku jsem nejčastěji dostávala od ostatních. Myslím, že zcela jistě to byla věta: NGO Market je pro mě místem setkávání se s lidmi, a já nemůžu než souhlasit. Díky NGO Marketu jsem poznala spoustu báječných lidí a bez pomoci mnoha z nich by veletrh nemohl existovat. Děkuju. Alena Novotná, koordinátorka projektu 3

4 Občanská společnost? Co to vlastně je? Nejobecněji by se snad dalo říct, že je to společnost, v níž se občané účastní veřejného života, správy veřejných statků a veřejného rozhodování mnoha paralelními a vzájemně se doplňujícími způsoby, přičemž míra, druh a institucionální podoba této jejich účasti závisí především na nich samotných, na jejich iniciativě a fantazii, byť uplatňovaných samozřejmě v určitém zákonném rámci. Je to tedy společnost, která nejen otevírá velký prostor individuální a skupinové kreativitě a v níž se tato kreativita významně podílí na celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě přímo založena. Působnost státu a jeho struktur je v ní tedy omezována jen na to, co nemůže vykonávat nikdo jiný. Tedy například na tvorbu zákonů, obranu a bezpečnost státu, výkon spravedlnosti a podobně. Občanská společnost vytváří skutečnou pluralitu a pluralita, respektive soutěž, k níž každá pluralita vede, vytváří kvalitu. V této věci je určitá podobnost mezi hos- podářstvím a veřejným životem obecně. Čím více na sobě nezávislých, zdola a svobodně vyrostlých iniciativ v té či oné oblasti veřejného života existuje, tím větší je naděje, že se z jejich volného soutěžení vytvoří ta nejlepší a nejoriginálnější; spoléhat na to, že státní či politické centrum může samo a předem rozhodnout, co je nejlepší a co a jak má vypadat, znamená identifikovat moc s pravdou a přiznávat jí patent na rozum. Kam takové ztotožnění moci s rozumem dějin vede, víme či měli bychom vědět nejlépe my: k všeobecnému úpadku. Kdo řekl prostě A, musí říci i B. Chceme-li svobodu, pak musíme přiznat právo na existenci i tomu, co je jejím přirozeným produktem, výrazem a reálným naplněním, tedy občanské společnosti. Vůbec nejdůležitější je na občanské společnosti to, že umožňuje člověku, aby se uskutečňoval vskutku a cele jako ten, kým potenciálně je, totiž jako zoon politikon, tvor společenský. Člověk přece není jen výrobcem, tvůrcem zisku či konzumentem. Je zároveň a možná i nejhlouběji někým, kdo chce být s druhými, kdo touží po různých typech soužití a spolupráce, kdo se chce konkrétně účastnit života lidské obce či pospolitosti, kdo chce mít vliv na to, co se děje kolem něho. Člověk je prostě bytostně disponován k tomu, aby byl nelhostejný ke svému lidskému okolí, ke společnosti; touží být svým okolím ceněn za to, co mu dává; je subjektem svědomí, mravního řádu, lásky k bližnímu. Občanská společnost je jedním ze způsobů, jimiž se uskutečňuje či může uskutečňovat naše lidství ve vší celistvosti, tedy i v tom subtilnějším, tíž uchopitelném, ale možná ze všeho nejdůležitějším, čím je tvořeno. Občanská společnost, alespoň tak jak já ji rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět. z úvah Václava Havla na téma občanská společnost vybral Oldřich Černý. 4

5 Pomáhat neznamená bezhlavě dávat z opuštění, nemoci, hlad, v hlavě se mi neustále vracejí a asociují příběhy konkrétních děti a konkrétních okamžiků z mých cest. A neuvěřitelně pokorně přijímám možnosti, které mi byly jako matce v tom mém světě dány čistou vodou a možností porodit v nemocnici počínaje a milujícím rodinným zázemím konče. V ČR mohou zájemci Vaši nadaci podpořit i formou DMS. Textové DMS zprávy, které umožňují lidem přispět na dobročinné účely prostřednictvím mobilního telefonu, jsou českým vynálezem. Jak se Vám v praxi osvědčily? Uvažujete o jejich aplikaci i v USA? Ano, byli jsme dokonce jednou z prvních organizací, které v New Yorku DMS použily pod názvem Text To Give. Tato forma pomoci se nesmírně osvědčila po zemětřesení na Haiti, kdy se díky textovkám vybralo ohromné množství peněz. Jedenáctý ročník NGO Marketu si nemohl přát lepšího patrona, než jakým je Helena Houdová. Vítězka soutěže Miss České republiky z roku 1999 od začátku dokazuje, že není jen hezkou tváří. Do soutěže krásy se přihlásila s cílem pomáhat. O rok později založila svou neziskovou organizaci, která podporuje znevýhodněné děti po celém světě. Už přes deset let tak každý den plní, co si kdysi předsevzala, a prostřednictvím svého nadačního fondu Slunečnice a sesterské nadace Sunflower Children fungující v USA přináší těmto dětem naději na lepší budoucnost. V oblasti charity působíte již 10 let, zejména po emocionální stránce to musí být náročná práce. Neuvažovala jste někdy třeba jen na okamžik, že byste řízení nadace někomu předala a alespoň na čas si dala pauzu? Momentálně se Sunflower Children nachází v období změn. Hledáme způsoby, jak bychom mohli pracovat ještě efektivněji, zároveň šetrněji, měníme mezinárodní strategii. Hledáme tu nejlepší cestu. Já již dlouho vím, že nejsem ta, kdo může řídit organizaci, a proto to ani nedělám. Vývoj profesionálního týmu je jednou z částí této strategie. Jaké důvody Vás vedly k tomu, že jste se stala patronkou 11. ročníku NGO Marketu? Pro mne je tato problematika velmi důležitá. Za smysl života považuji, vedle své rodiny, práci v neziskové organizaci a myslím si, že právě v ČR je nutné změnit pohled na práci neziskových organizací. A nejen pohled, ale i legislativu, systém financování a tak dále. Již dříve jste v rozhovorech řekla, že jste vždy měla velké sociální cítění. Formovali Vás v tomto ohledu třeba Vaši rodiče, nějaký zážitek či zkušenost z dětství, nebo je to věc, která přišla takříkajíc sama sebou? Myslím, že jsem vždy měla pocit, že jsem tu proto, abych měnila, pomáhala, nebyla součástí toho, s čím nesouhlasím - pokud mám na výběr. Nadační fond Slunečnice jste založila v roce 2000, od té doby se ve Vašem životě jistě změnilo mnoho věcí, mimo jiné jste se stala matkou. Máte pocit, že mateřská zkušenost měla nějaký vliv na Vaši práci pro Slunečnici nebo obecně na vnímání problému znevýhodněných dětí? Určitě. Vše se ještě daleko více zosobnilo. Jestliže jsem dříve cítila s dětmi, které jsem na svých cestách potkala, teď s nimi skrze vývoj Dariena prožívám první kroky, bolest Z médií i z úst politiků už řadu měsíců znějí slova o finanční krizi. Projevila se recese nějakým způsobem i na charitě? Pozorujete, že by Vám ubývali dárci či že by se zmenšovaly částky, které jsou sponzoři ochotni darovat? Krize se samozřejmě projevila obrovským způsobem. V New Yorku ještě více než v Čechách. Pro nás tato situace byla i jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli změnit mezinárodní strategii naší práce, což má za cíl snížit ještě více prostředky vydávané na úhradu nákladů. Známá tvář jistě pomáhá otevírat dveře, které by jinak zůstaly zavřené, a získat tak více peněz pro charitu. 5

6 Když jsem hledala, do jakého projektu bych se zapojila jako dobrovolník, narazila jsem na program Korespondence s vězni. Hned mne zaujal, protože pomáhat vězňům nepatří mezi obvyklé dobrovolnické činnosti. Učím se naslouchat druhým a zároveň poznávám sama sebe. A kdyby mé dopisy napomohly k tomu, že se byť jen jediný odsouzený do vězení znovu nevrátí, investovala jsem svůj čas správně. Martina Macáková, SOS centrum Angažovanost celebrit je ale možné vnímat třeba i jako potenciální riziko, protože úspěšný umělec nemusí být zároveň schopným manažerem (viz příklad Boba Geldofa a skandálu kolem části výtěžku z jeho charitativních koncertů, která údajně šla místo na charitu na nákup zbraní). Jaký je Váš názor? Neziskový sektor je dle mého názoru stejně komplikovaný jako komerční, ne-li více, protože v charitě pracujete kromě materiálních ztrát a zisků i s těmi emočními. Mně samotné trvalo několik let, než jsem pochopila, že pomáhat neznamená bezhlavě dávat. Že nelze organizaci řídit bez zázemí profesionálů z oblasti marketingu, komunikace, fundraisingu atd. Že je nutné umět rozeznat kvalitní organizaci od té méně dobré a podobně. Známá tvář samozřejmě pomáhá otevřít dveře, ale v pokoji za těmi dveřmi už by měli pracovat profesionálové. Jednou z příjemnějších stránek péče o Sunflower Children je jistě setkávání se se zajímavými lidmi. Je někdo, kdo Vás skutečně jako osobnost zaujal a třeba i ovlivnil? Myslím, že každý, kdo se mě svým příběhem dotkl, mě ovlivnil. Od dětí, které bojují s nepřízní osudu s neuvěřitelnou silou, přes jejich matky snažící se je v hrozných podmínkách a bez prostředků udržet naživu, přes ředitele organizací, se kterými jsme spolupracovali nebo spolupracujeme, kteří nechali vše bezpečné a jasné za sebou, aby změnili životy druhým (protože si prostě uvědomili, že mohou), až po zaměstnance a dobrovolníky, kteří dali svá srdce a čas. Všichni lidé, kteří nám věřili a věří a měsíčně posílají sto korun, byť si to třeba mohou jen tak tak dovolit, i ti, kteří mohou dát více a dávají. A jasně, že mám své idoly, zdroje inspirace svého tátu, nejlepší kamarádku Beny, mentora Quincyho Jonese s jeho neuvěřitelnou silou, odhodlaností a vytrvalostí, pana prezidenta Havla a svého muže. Během studia nebylo moc možností získat praxi, a jelikož mě nelákala advokacie, oslovila jsem Organizaci pro pomoc uprchlíkům a s radostí jsem tam zůstala i po dokončení studií. Pracovat v OPU jako právnička s cizinci a uprchlíky pro mě znamená příjemnou alternativu k tradičním právnickým profesím. Eva Holá, Organizace pro pomoc uprchlíkům Nadační fond Heleny Houdové Slunečnice byl založen v roce 2000 a jeho činnost do roku 2008 fungovala převážně na dobrovolnické bázi. Česká Slunečnice vychází ze stejných principů a má identické poslání jako Sunflower Children. Slunečnice nastoupila cestu profesionalizace a rozšíření své činnosti od října 2008 a začala tak novou éru svého působení v oblasti pomoci jakkoliv znevýhodněným dětem s cílem stát se do budoucnosti významným nadačním fondem v České republice. Do letošního roku podporovala Slunečnice v České Republice letní dětské integrační tábory pro děti z dětských domovů a utečeneckých táborů a projekty zaměřené na vzdělávání a sociální integraci dětí s postižením. V této chvíli Slunečnice vyhledala 7 kvalitních projektů týkající se znevýhodněných dětí, aby je mohla následně podporovat, a tak se výrazně podílet na zlepšení situace v této oblasti v naší zemi. Slunečnice čerpá nejen z více než osmileté historie v České republice, ale také ze zkušeností Sunflower Children v USA. Zkušenosti Heleny Houdové, prezidentky Slunečnice a Sunflower Children, dávají solidní základ k fungování obou organizací. Slunečnice přináší výjimečný přístup k dárcům i k dobrovolnictví. 6

7 Češi jsou štědří a vědí, komu darovat NGO Market magazín Ochota Čechů darovat rok od roku roste. V roce 2008 darovali lidé v České republice na dobročinné účely přes 1,2 miliardy korun. Toto číslo reprezentuje adresné dary, které uvedli občané v daňových přiznáních, a uplatnili tak svůj nárok na snížení daňového základu. K tomu je nutno připočíst zhruba 0,5 miliardy korun, získaných od anonymních dárců formou veřejných sbírek. Téměř 2 miliardy korun, darované v roce 2008 na dobročinnost, řadí Českou republiku mezi nejštědřejší nové členské země Evropské unie. Za posledních osm let narostlo individuální dárcovství v ČR dvojnásobně. Dárcovství firem za stejné časové období narostlo dokonce třikrát. Tento trend se snaží podporovat i České centrum fundraisingu (ČCF), které se dlouhodobě věnuje podpoře adresného dárcovství, rozšiřování know-how o získávání zdrojů neziskových organizací a síťování profesionálů v oboru, kterému se říká fundraising. V ČCF věříme tomu, že vztah mezi dárcem a obdarovaným nemůže být redukován jen na jednoduché klikání či odeslání SMS v reakci na reklamní kampaň. Myslíme si, že se vyplatí investovat do skutečného a dlouhodobého rozvíjení vztahů s lidmi, kteří rozumějí tomu, co daná nezisková organizace propaguje a koná, a kteří jsou ochotni toto konání podpořit finančně či jinými zdroji. Čísla uvedená v prvním odstavci ukazují, že fundraising se v ČR přestává opírat o náhodné dary a že čeští dárci vědí, komu darují a proč. Profesionální fundraiseři nacházejí v ČCF mnohostrannou podporu. Centrum již druhým rokem sdružuje profesionální fundraisery, kteří jsou zodpovědní za péči o zdroje neziskových organizací formou tzv. Klubu profesionálních fundraiserů. Ten se schází jednou za měsíc k aktuálním tématům, která si vybírají sami členové. V řadě setkání si fundraiseři a fundraiserky dávají navzájem zpětnou vazbu (například při revizi plánů fundraisingu), ke sdílení zkušeností slouží burza dobrých nápadů. Na většinu setkání si však členové a členky zvou odborníky na konkrétní témata, jako je například sdílený marketing, firemní dárcovství, fundraising po internetu nebo třeba sociální podnikání. Pro angličtinou vybavené pořádá ČCF v Praze ve spolupráci s britskou organizací The Resource Alliance jednou za dva roky velkou třídenní konferenci, nazvanou International Fundraising Festival. Již dvakrát se na ni sjela stovka fundraiserů z více než dvaceti zemí nejen střední a východní Evropy, ale i vzdálenějších krajů. Experti, kteří přivážejí nejčerstvější know-how v oboru, přijíždějí nejen ze zemí Visegrádu, ve kterých sídlí partnerské organizace, ale například z Francie, USA, Británie či Kanady. Příští konference na téma Is Good Expensive? proběhne v termínu dubna Informace i přihláška jsou k nalezení na Kromě síťování nabízí ČCF fundraiserům i vzdělávací kurzy, služby konzultantů či bezplatné informace na webových stránkách Tím nejdůležitějším, co v ČCF podporujeme, je pěstování dlouhodobého a vědomého vztahu mezi dárci a obdarovanými. Je to totiž právě podpora konkrétních lidí, co rozvíjí kapacitu, udržitelnost a nezávislost neziskových organizací. Markéta Krausová, České centrum fundraisingu Co je to Fundraising? Fundraising je obor managementu, který se zabývá rozvojem zdrojů pro činnost nevládních neziskových organizací (NNO), tak zní oficiální definice. Že po jejím přečtení nejste o moc moudřejší? Jednodušeji řečeno, nejde o nic jiného než o získávání prostředků na to, aby nezisková organizace byla schopna plnit své stanovené cíle a tím i své poslání. Většina klientů nestátních neziskových organizací není schopna pokrýt náklady spojené se službami, které jim tyto organizace poskytují. Přesto jsou však pro ně důležité, ne-li přímo nezbytné. Část nákladů se dá ušetřit díky bezplatné pomoci dobrovolníků, ale pro stabilitu a rozvoj činnosti organizace je potřeba získat podporu i zvenčí. K tomu slouží právě fundraising. Vzpomněli jste si na dobrovolníky se žlutým kvítkem, zauzlovanou tkaničkou či bílou pastelkou a další, které v dnešní době často a možná ne úplně rádi potkáváte v ulicích? Cílem jistě není, aby si oslovení vysvětlovali fundraising jako obtěžující nátlak na dárce. Člověk má vždy možnost svobodně se rozhodnout, zda činnost organizace podpoří, nebo ne. V případě fundraisingu se nejedná pouze o získávání financí, ale především o dlouhodobou spolupráci a podporu. Dárce, který daruje prostředky náhodně jednou či dvakrát, není pro neziskovou organizaci tolik významný jako ten, kdo daruje pravidelně. Vzbuzovat zájem o činnost obdarované organizace a o potřeby jejích klientů, a to pokud možno zájem dlouhodobý, je stejně důležité, jako přímo získávat prostředky. Když víme, na co peníze dáváme, a pochopíme je jako konkrétní pomoc, dávají se lépe, než když zůstanou jen anonymní částkou věnovanou na něco neznámého. Zdroje jsou důležité, ale jsou pouze prostředkem k naplnění cílů NNO. Fundraisingem nezískáváme jen peníze, ale člověka nadšeného pro věc. 7

8 Nebojte se zeptat a darujte správně Zalíbily se vám možnosti a různé kreativní přístupy některé z neziskových organizací? Máte chuť někoho podpořit, ale neumíte si vybrat nebo zápasíte s rozhodováním, kde budou peníze potřebnější než jinde? Zároveň přemýšlíte nad tím, jaká je vlastně pravděpodobnost, že se peníze dostanou k těm, kteří podporu potřebují? Napadá vás, že zneužít dobře vypadajícího záměru není v dnešní době nic neobvyklého a že by to právě zde možná mohlo jít snáze než jinde? Pokud jste na všechny tyto otázky souhlasně přikyvovali, nabízíme vám krátký návod, jak si udělat jasno. Zvolte si oblast, kterou chcete podpořit Dárcovství je svobodná samostatná činnost závisející na vašem rozhodnutí. Prostředky jsou potřebné v jakékoliv oblasti neziskového sektoru, takže se s klidem nechte vést svou motivací. Poznejte vybranou organizaci osobně Udělejte si čas a navštivte ji, prověřte si, jak umí sama za sebe vystupovat, jestli lidé v organizaci jsou schopni vystupovat jejím jménem a jestli její vnitřní struktura působí konzistentně. Stejně tak se zajímejte, zda organizace dokáže zodpovědět všechny dotazy, týkající se vašeho potenciálního daru. Zapojte se do jejích aktivit, abyste se ujistili, že organizace stejně mluví, jako i činí. Navíc tak můžete objevit i jiné možnosti podpory než jsou peníze. Nahlédněte také do způsobu, jakým nakládá se svými financemi Nejlepším zdrojem informací je výroční zpráva organizace. Ne všechny neziskové organizace mají povinnost tuto zprávu vydávat, občanská sdružení například vydávají často pouze zprávu o činnosti. Pro nadace, nadační fondy s obratem nad 3 mil. Kč a obecně prospěšné společnosti bez dozorčí rady, s čistým obratem vyšším než 10 mil. Kč, nebo příjmy z veřejných rozpočtů nad 1 mil. Kč platí, že musí každý rok provádět audit. Samozřejmostí by měl být také doklad o přijetí daru a darovací smlouva. Pokud se vám v některém z těchto bodů bude zdát organizace podezřelá, vždy máte možnost dárcovství odmítnout. Pokud uvažujete o firemním dárcovství, můžete se obrátit například na Fórum dárců. Toto občanské sdružení poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti firemní filantropie (strategie výběru vhodného veřejně prospěšného projektu) a legislativních otázek spojených s filantropickými aktivitami. Soustředí se také na posílení nadací a nadačních fondů, vytváření podmínek firemního dárcovství jako nedílné součásti společenské odpovědnosti firem a zlepšování legislativního prostředí pro neziskový sektor. Známé je především díky vytvoření projektu dárcovských SMS, jako nejrychlejší formy pomoci kdykoliv a odkudkoliv. Důvěryhodná značka - základ úspěchu neziskové organizace Vztahy s veřejností public relations PR. Jsou prostředkem, který organizaci přináší, pokud se mu dostatečně a správně věnuje, větší veřejné povědomí o její značce a také zvyšuje její důvěryhodnost a transparentnost. I přesto se někdy setkáváme s názorem, že public relations, stejně tak jako marketing, nejsou pro neziskové organizace potřeba. V PR však nejde o prodej a nabídku služeb jako takovou, ale spíše o získávání příznivců a sympatizantů organizace. Public relations Do public relations zahrnujeme všechny aktivity a činnosti, které v organizaci realizujete s cílem, aby o ní dobře mluvili jiní. To v běžném životě například znamená, že se pracovníkům v organizaci líbí, veřejnost chválí vaše akce a jejich účastníci je doporučují svým známým, média vás kontaktují a chtějí po vás odborné údaje a stanoviska, úředníci s vámi konzultují, dlouhodobě spolupracujete se svými dodavateli, přibývají vám individuální dárci, pořádáte akce, které se opakují a stávají se tradicí, kontaktují vás zájemci, kteří chtějí pracovat přímo u vás v organizaci. Toto vše jsou výstupy aktivit organizace v oblasti public relations ale jaké aktivity to tedy jsou? Dají se shrnout do šesti oblastí: 1. posilování firemní kultury a image organizace; 2. provozování webových stránek; 3. vydávání tištěných materiálů; 4. pořádání akcí; 5. komunikace s důležitými partnery a subjekty; 6. komunikace s médii. Public relations obsahuje jak aktivity směřující dovnitř organizace, tzv. interní PR, tak aktivity směřující navenek externí PR. Oba tyto směry však nelze oddělovat, prolínají se navzájem všemi šesti uvedenými oblastmi. PR tak přímo ovlivňuje 8

9 manažery a ředitele, kteří mají na starosti řízení a vedení organizace. Zásadní v public relations je, že každý zaměstnanec nebo dobrovolník je reprezentantem neziskové organizace. Je třeba s ním pracovat interně tak, aby jeho chování navenek (externě) posilovalo dobré jméno organizace, její značku. Z pohledu interního PR je důležité zajistit funkční interní komunikaci a se zaměstnanci aktivně pracovat. Značka a brand Značka je výpověď o organizaci. Tvoří ji název organizace, logo se sloganem a ostatními vizuály, je přímo spojená s posláním a vizí organizace. Vyvolává určitý pocit, nese poselství o organizaci. V praxi se setkáváme i s termínem brand. Brand znamená unikátní způsob fungování značky. Značkou může být cokoli, ale brandem se značka stává až po jisté době svého fungování. Co odlišuje brand od značky? Je jednoznačně zapamatovatelný, snadno srozumitelný. Je jedinečný, dobře viditelný na trhu. Vzniká v čase nese s sebou tradici, historii. Je preferovanější klienti a podporovatelé jsou ochotni zaplatit/darovat víc. Vzbuzuje emoce lidé vůči němu nejsou lhostejní. I v neziskovém sektoru známe příklady brandu Člověk v tísni, Konto Bariéry, Kapka naděje, Charita, Diakonie. Jak ze značky vytvoříte brand? Realizujte opakované akce, které se stanou tradicí, jsou transparentní a mediálně viditelné. Průběžně získávejte významné podporovatele vaší organizace. Staňte se členy prestižních a síťových organizací (domácích i zahraničních). Zvažte možnost posílení obrazu vaší organizace prostřednictvím vašeho lídra nebo známé osobnosti. Prezentujte se jako odborníci/specialisté na danou oblast na akademické půdě, v médiích i v businessu. A nakonec malé doporučení: Značka (a zvláště pak brand) musí být zapamatovatelná a přesvědčivá! Více naleznete v knize Úspěšná nezisková organizace autorů Marka Šedivého a Olgy Medlíkové, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce Marek Šedivý, ředitel o.p.s. Neziskovky.cz Otázka pro... Marka Šedivého Jaké dělají NNO nejčastěji chyby ve svém pojetí public relations (PR) a značky? Začnu značkou. Někdy hodně jednostranně nastavují a definují svoji značku směrem ke klientům a zapomínají na individuální a firemní dárce. Nebo si myslí, že značku mohou budovat trochu jinak dvěma směry. To je ale omyl. Značka organizace je jen jedna a měla by být nastavena tak, aby mohla být prezentovatelná všem. Častým problémem bývá i spojování značky organizace pouze s jejím jménem a logem. Značka ale vychází z poslání, reflektuje vizi, cílové skupiny a také image, styl, jakým se chce organizace prezentovat veřejnosti. Co se týká public relations, jako nejčastější problém vidím nedocenění PR, které se projevuje neochotou investovat finance do těchto činností. Co se týká PR, liší se v něčem NNO od klasické firmy? Již jsem na to narazil v předchozí odpovědi. V podnikání se vše orientuje na zákazníka, který ve finále kupuje produkt. Z tržeb se pak hradí náklady a ze zbytku se tvoří zisk. V neziskových organizacích se vše točí kolem klienta, který ale často za produkty neplatí nic, nebo jen určitou část. Náklady hradí dárce, který má nějaký zájem na tom, aby takové produkty vznikaly. Reaguje tak na určitou společenskou poptávku. Z tohoto pohledu má PR pro neziskové organizace daleko větší význam než pro ziskové. Cílem PR je známá a důvěryhodná značka, které dárci věnují své finance. Ve srovnání s podnikatelskou sférou, PR dokáže vydělat pro neziskovku víc než marketing. Jaká PR kampaň NNO Vás v poslední době nejvíce oslovila a proč? Pro mě je to jednoznačně kampaň Celé Česko čte dětem. Sám mám děti a věřím, že čtení knížek významně v pozitivním slova smyslu ovlivňuje osobnost dítěte. Věřím obecně ve vzdělávání, jinak bych asi nepracoval deset let ve vzdělávacím a informačním centru Neziskovky.cz. A nakonec, jako správná PR kampaň má Celé Česko čte dětem silnou podporu médií a významných osobností, takže je vidět. 9

10 Význam strategie nestátních neziskových organizací Současná doba je charakteristická urychlujícím se vývojem ekonomického prostředí a stále silnější konkurencí. To je také jedním z důvodů, proč se musí nejen podniky ale i neziskové organizace změnit tak, aby byly schopné uspět v konkurenčním prostředí. Jejich vize a strategie toto musí zajišťovat. Fungující strategické řízení je nejen pro podniky, ale i pro neziskové organizace základním předpokladem jejich úspěšné existence. Ke zdárnému zvládnutí řízení je nezbytné poznat a zvládnout strategické procesy a jejich specifika v neziskovém sektoru. Strategické řízení nestátních neziskových organizací, podobně jako u podniků, představuje provedení strategické analýzy (analýzy makrookolí, mikrookolí a vlastní organizace), výběru a implementace strategie a zabezpečení nezbytné zpětné vazby. Strategií se rozumí dlouhodobá koncepce činnosti organizace, je to cesta, kterou by organizace měla dosáhnout své vize. Jejím smyslem je promyšleně a účelně rozvrhnout zdroje organizace tak, aby bylo možné co nejlépe splnit její poslání a cíle. Strategie by měla vést organizaci k cílevědomé a systematické práci a měla by být zaměřena na aktivní činnost organizace. Musí dávat představu o zdrojích, které k realizaci strategie budou třeba (hmotných, nehmotných, finančních a lidských). Základním momentem při definování strategie neziskové organizace je stanovení cílů a poslání organizace. Cíle si musí nezisková organizace definovat jasně, srozumitelně, se zaměřením na specifické skupiny či specifický trh. To se podaří pouze tehdy, pokud organizace zná dobře své zákazníky (klienty). Potřebné informace organizace získá z kvalitně zpracované strategické analýzy. Se stanovením cílů souvisí i problémy s měřením a vyhodnocováním výkonnosti nestátní neziskové organizace. K hodnocení výkonnosti a efektivnosti podniků je k dispozici celá řada finančních ukazatelů a kritérií, z nichž velká část je založena na měření zisku či cash flow, ale tyto ukazatele lze aplikovat pro neziskový sektor jen v omezené míře. Jak tedy kvantifikovat výsledky organizací, jejichž cílem není vytváření zisku nebo maximalizace cash flow? Je nezbytné si uvědomit, že nestátní neziskové organizace vynakládají peníze dárců či peníze z veřejných zdrojů a jsou tedy odpovědné za to, zda tyto prostředky jsou vynakládány efektivně. Toho lze dosáhnout jedině zvyšováním výkonnosti organizace. Výkonnost můžeme chápat jako soustředění využitelných zdrojů do těch oblastí, kde je možné očekávat konkrétní výsledky. Výkonnostní potenciál organizace je určen především lidmi, proto rozhodování o personální stránce organizace jsou velmi významná. Veškerá rozhodnutí, která management neziskové organizace učiní, vždy souvisí s určitým rizikem. Riziko v neziskové organizaci lze posuzovat také dle toho, zda si nezisková organizace může dovolit konkrétní riziko podstoupit. Znalost podmínek trhu umožňuje správně vyhodnotit své vlastní síly a na základě toho najít optimální řešení, jak odvrátit stávající a vznikající hrozby a naopak využít existující a vznikající příležitosti. Celosvětová hospodářská krize způsobila pokles ekonomické výkonnosti i v ČR. Významné jsou dopady na státní rozpočet, ale také na rozpočty obcí, měst a krajů. Nestátní neziskový sektor byl krizí zasažen o něco později a uvádí se, že dopad na neziskové organizace dosud nebyl takový jako např. v USA. Velké problémy s financováním nestátních neziskových organizací se předpokládají především v letošním a příštím roce, kdy se očekává výraznější snížení veřejných dotací. Snižující se přísun veřejných prostředků, ale i darů od firemních a individuálních dárců, nutí organizace zamyslet se nad možnými způsoby samofinancování. Stávající ekonomická krize či recese představuje pro firemní i individuální dárce, stejně jako pro municipality, příležitost zásadně změnit praxi, která dosud příliš neřešila nízkou efektivnost řady neziskových organizací a dosud ani ve větší míře nepodporovala inovace, které by vedly k progresivnějšímu růstu neziskového sektoru. Podniky jako firemní dárci více zvažují a posuzují, zda jejich peníze byly skutečně efektivně vynaloženy. Ing. Hana Vávrová PhD., Vysoká škola ekonomická Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy registrovaného u MŠMT pod evidenčním číslem MSM Kdo, kdy, kolik...? Otestujte své znalosti ze světa neziskových organizací! 1. Jaké je nejčastější zaměření českých neziskových organizací? A) vzdělávání, mládež B) služby veřejnosti C) životní prostředí, práva zvířat 2. Kolik je v ČR registrovaných nestátních neziskových organizací (k )? A) B) C) Jak se jmenoval český filantrop, zakladatel Matice české (1831) a Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách (1833)? A) Felix Schwarzenberg B) Karel Havlíček Borovský C) Karel Chotek 4. Kolik peněz bylo v roce 2008 rozděleno neziskovým organizacím z veřejných rozpočtů? 10

11 Co dnes řeší neziskové organizace Podnikání à la NNO Podnikatelské aktivity se dnes čím dál častěji objevují ve strategických plánech neziskových organizací. To s sebou ovšem přináší určité změny. Pojďme se podívat na to, jaké to jsou. Princip podnikání spočívá v přímém vztahu mezi poskytovatelem služby a klientem platí ten, kdo službu spotřebovává. V běžné neziskové praxi jsou však služby financovány jiným subjektem, než je uživatel či klient dárcem, sponzorem. Podnikatelský přístup si vyžaduje změnu zažitých postupů, počínaje oblastí PR přes kompletní marketing služeb a produktů až po fungující prodejní kanály. Náležitou pozornost je třeba věnovat také legislativnímu rámci. S podnikáním souvisí i nová cílová skupina klientů podnikatelských služeb. Klientela neziskových aktivit totiž většinou služby již dostává nebo nemá potřebné finanční prostředky. Závažným tématem je i riziko odklonu od poslání organizace. Podnikatelské aktivity se mohou stát finančně natolik zajímavými, že se nabídne možnost tlumit původní aktivity. Tím ovšem může organizace zpochybňovat smysl vlastní existence. Jak tedy podnikat a zároveň udržet ducha neziskové organizace? Předně je třeba chápat podnikání jako doplňkovou činnost, která spolufinancuje hlavní činnosti, vycházející z poslání organizace. A) mil. Kč B) mil. Kč C) mil. Kč 5. Kolik procent lidí v ČR ve výzkumech veřejného mínění uvádí, že minimálně jednou přispělo humanitární organizaci? A) 33 % B) 66 % C) 99 % 6. Jak dlouho již v ČR funguje projekt dárcovských SMS tzv. DMS? A) 6 let B) 12 let C) 18 let 7. Jaká je největší soukromá nadace světa? A) The Bill and Melinda Gates Foundation B) Rockefeller Foundation C) Ford Foundation Správné odpovědi: 1. B, 2. C, 3. C, 4. C, 5. B, 6. A, 7. A Jako nutnost se jeví diverzifikace zdrojů finančních prostředků, přičemž zastoupení příjmů z podnikatelských aktivit má činit mezi %. K hlavním doporučením patří též nemíchat koordinaci neziskových a podnikatelských aktivit na koordinaci podnikatelských aktivit je dobré najmout či vyčlenit speciálního pracovníka. Podnikatelské záměry i změny v řízení neziskových organizací často vytáhnou na světlo další související záležitost tou jsou potenciální či reálné konflikty zájmů u lidí spojených s organizací. Konflikty zájmů Neziskovou organizaci si s trochou fantazie můžeme představit jako pyramidu. Základna je tvořena pracovníky organizace v přímé péči či na pozicích specialistů a koordinátorů. Další patro tvoří tzv. liniový management tedy vedoucí projektových týmů, oddělení a úseků v přímém kontaktu s výkonnou složkou. Nad liniovým managementem je ředitel či ředitelka. A špička pyramidy je tvořena radou, předsednictvem. Každé patro pyramidy má specifické pravomoci a odpovědnosti. Každé patro pyramidy má i svoji nezastupitelnou roli ve fungování organizace. Potud je vše v pořádku. Realitou dnešních dnů u mnohých organizací je ovšem prolínání pater: zaměstnanci organizací jsou zároveň členy rad či předsednictev. V hraničních případech není na základě chování a konání některých lidí jasné, do jakého patra rozhodování a řízení kdo patří. Někteří lidé mají pak možnost do všeho mluvit, aniž jsou nuceni převzít patřičnou odpovědnost. Výsledkem jsou nejasné odpovědnosti, obstrukce při projednávání provozních věcí, politikaření, zpomalení či dokonce ochromení rozvoje neziskové organizace. Typickým příkladem je schizofrenní situace ředitelů či ředitelek mnohých organizací (speciálně občanských sdružení), kdy jejich podřízení (z titulu zaměstnaneckých poměrů) jsou zároveň jejich nadřízenými (z titulu členství v radě sdružení atd.). Tato nejednoznačnost je pak často zdrojem konfliktů. Existuje lék na popsané potíže? Ano, existuje. V první řadě je jím jasná hierarchie řízení organizace, spolu s určením, kdo kam patří. Dále apel a důraz na odpovědný výkon té které úrovně řízení. Vhodným se jeví i jasný popis kolizních situací spolu s návodem, jak je řešit. A nakonec nejefektivnější řešení: založení či transformace neziskové organizace na takovou právnickou formu, která konflikty zájmů předem vylučuje například na obecně prospěšnou společnost či společnost s ručením omezeným. Mgr. Petr Konečný, ředitel společnosti SANEK Společnost SANEK je poradenská společnost, která spolupracuje s neziskovými organizacemi. Pomáhá jim především v oblasti řízení strate-gie, lidí a procesů. Její tým tvoří vysoce kvalifikovaní experti s dlouholetými zkušenostmi. Základem její nabídky jsou praktická a účinná řešení připravovaná s klientem a pro klienta. 11

12 Láká vás mezinárodní spolupráce? Mezinárodní spolupráce je přitažlivá z mnoha důvodů: přináší s sebou know-how a pomáhá nám odlišovat problémy s domácím kontextem od problémů univerzálního charakteru. Za největší výhodu mezinárodní spolupráce lze však považovat skutečnost, že interakce se zahraničím nám umožňuje podívat se na naši organizaci očima druhých. Připravte se Je vaše organizace připravena ke spolupráci se zahraničím? Není-li tomu tak, je potřeba se přichystat. Čím více toho o své organizaci víte, o jejích potřebách, potenciálech a nedostatcích, tím lépe se vám bude hledat vhodný partner. První otázkou, kterou byste si měli položit, je: co chcete dělat? Nebo spíš: jaký vliv by zahraniční spolupráce měla na vaši organizaci mít? Chcete zvýšit úroveň svých znalostí s cílem zlepšit své výsledky? Nebo chcete prohloubit své znalosti a dovednosti v tom, co děláte nejlépe? Nebo dokonce chcete prozkoumat nové oblasti, ve kterých byste se mohli angažovat? Tyto otázky jsou klíčové. Partnera ke spolupráci nezískáte lusknutím prstů. Potenciální partner bude očekávat, že vynaložené úsilí povede ke konkrétním pozitivním výsledkům. Zároveň je třeba nabídnout něco lákavého, aby na spolupráci přistoupil. Myslete na kapacitu své organizace. Máte lidi, kteří mluví anglicky nebo jiným cizím jazykem? Kolik času můžete věnovat hledání partnera a péči o vzájemné vztahy? Může to znít triviálně, ale věřte, že pokud váš společný projekt běží na plné obrátky a váš zaměstnanec stráví hodiny psaním krátkého u, může vzniknout pořádný chaos. Osoba odpovědná za projektové řízení by v cizím jazyce měla komunikovat hladce. Také je lepší nespoléhat na dobrovolníky, jelikož jejich vztah k organizaci může nečekaně ochladnout. Podívejte se do mapy Brouzdání po Google Earth však nestačí! Jakmile si ujasníte, ve které oblasti byste rádi působili, zjistěte si, kde ve světě (Evropa, region záleží na tom, co vám vyhovuje) jsou nejlepší v tom, v čem se hodláte angažovat. Ve Skandinávii mají silnou pozici neziskové organizace založené na občanské iniciativě a role občanské společnosti je adekvátně velká. Britové vymysleli skvělá řešení v oblasti sociální ekonomiky a Španělové jsou velice dobří v oblasti zapojování občanů do rozhodování o využití veřejných zdrojů (participatory budgeting). Sedněte si k počítači a ptejte se jiných neziskovek. Podívejte se také na internetové stránky ambasád. Vyplatí se účast na konferencích pro zástupce z různých zemí, na kterých se můžete zblízka podívat, jak takové neziskovky vypadají, a získat lepší představu o tom, co dělají a v čem jsou dobré. Dívat se do mapy znamená také myslet na zázemí partnerské organizace z hlediska kultury, tradic, náboženství a organizace. Mějte otevřenou mysl, především v případě, že jste zpočátku s partnerem komunikovali pouze prostřednictvím u. Kupříkladu, pokud jste zvyklí na přímý, (někdy možná i nepříjemně) otevřený rozhovor, komunikace s lidmi, kteří problém naznačí, ale explicitně nepojmenují, protože taková je jejich kultura, může pro vás být frustrující. Je pravděpodobné, že v průběhu spolupráce se lépe poznáte a vyladíte na stejnou vlnovou délku, je to ale další argument, proč si ponechat dostatečné množství času na přípravu a neskákat po hlavě do náročného projektu. Hledejte, ptejte se Jakmile si vytipujete oblasti, ve kterých chcete hledat inspiraci, je čas začít s hledáním partnera. Můžete hledat přes Google nebo Facebook, ale pokud jste již někdy využili internetovou seznamku, víte, že hledání partnera přes internet není pro každého. Využijte kontaktů, které v dané zemi máte, najděte někoho, kdo má známé a kontakty na další lidi. Projděte vizitky z mezinárodní konference, které jste se účastnili. Požádejte o reference ambasády. V případě, že tato cesta nikam nevede,a vraťte se ke starému dobrému internetu. Nezapomeňte na návnadu. Myslíte, že byste někoho zaujali oslovením: Ahoj, nedáme dohromady nějaký společný projekt? Mě tedy určitě ne! Je potřeba si připravit krátké představení projektu, jeho cílů a co je velmi důležité jeho přínosů pro partnera. Jednoduše řečeno, cokoliv plánujete, mělo by být přínosné pro obě strany. Nemůžete vědět, jaký konkrétní přínos bude váš společný projekt mít pro partnera dříve, než s ním možnosti prodiskutujete, ale v každém případě byste mu měli něco nabídnout. Zkuste popřemýšlet v dimenzích experti, studij. pobyty, stáže atd. 12

13 Mládež v akci V detailech je síla Jinými slovy, buďte všímaví. Způsob, jakým s vámi lidé na druhé straně kontinentu komunikují a jak reagují, vám řekne mnoho o jejich postoji a zájmu. Dodržují termíny? Plní sliby? Není snad potřeba zdůrazňovat, že i vy byste měli odvádět vysoce kvalitní práci. Proč se obtěžovat? Někdo může říct: Na tohle všechno nemám čas! Samozřejmě, existují příběhy o společných projektech, které vznikly spontánně a byly velmi přínosné pro všechny zúčastněné strany. V případě velkého projektu, který již zahrnuje nějakou tu investici, však riskujete velké škody, stane-li se vám, že si partneři projektu navzájem nedůvěřují nebo je pro ně těžké vzájemně komunikovat a najít společné cíle. Takže opatrnosti nikdy nezbývá a ve chvíli, kdy začnete uvažovat o tom, jak skvělé by bylo najít si na projekt zahraničního partnera, začněte i s procesem příprav, kon-kretizace a hledání. Upřímně, bez mezinárodní spolupráce se vaše organizace klidně obejde (tedy pokud vaším cílem není rozvíjet mezinárodní spolupráci). Pokud však hledáte inspiraci, nové způsoby, jak dělat lépe to, co již děláte, či oslovit potenciální a motivovat stávající členy vaší organizace, popřemýšlejte o mezinárodní spolupráci. Může s sebou přinést nové modely fungování, inspirovat vás k inovativnímu řešení starých problémů, změřit standardy v různých společenských podmínkách a v případě potřeby i pomoci lépe prosazovat zájmy těch, které zastupujete. Mezinárodní spolupráce vás posune do jiného kontextu. Naučíte se mnoho věcí o kultuře partnera, o zvyklostech jeho země, o jeho smyslu pro humor (kdo říká, že vaše spolupráce nemůže být zábavná?). Podle čeho zjistíte, zda vaše spolupráce přináší správný efekt? Poznáte to podle toho, že vaše organizace již není tím, čím byla dřív. V pozitivním smyslu slova. Anna Mazgal, koordinátorka pro mezinárodní spolupráci v Národní federaci polských neziskových organizací (National Federation of Polish NGOs - OFOP). Zastupuje OFOP v rámci Evropské sítě národních sdružení (European Network of National Associations) a nedávno se stala její předsedkyní. Mládež v akci (MVA) je programem Evropské unie, jenž se zaměřuje na podporu neformálního vzdělávání mladých lidí. Pomoc nenabízí pouze finanční, ale také v podobě další podpory realizace projektů. MVA vznikla v roce 2007 a nyní sdružuje 31 zemí včetně České republiky. Cílem programu je povzbudit mladé lidi, aby přemýšleli o evropských tématech a zapojili se do diskuze o budoucnosti Evropské unie. Umožněním společných aktivit mladých lidí různého kulturního, etnického a náboženského původu hodlá program rozvinout interkulturní učení mládeže a bojovat tak proti rasismu a xenofobii. Projekty mohou realizovat sami jedinci v České republice, nebo na nich spolupracovat s ostatními účastníky ze zahraničí. Hlavní zásadou je, že projekt musí mít vždy neziskový charakter. Celkem se program MVA skládá z pěti částí. První nese název Mládež pro Evropu a jejím cílem jsou výměny mládeže vždy nejméně ze dvou evropských zemí. Dále podpora vlastní iniciativy mladých lidí při projektu, který sami navrhnou a který je zároveň prospěšný pro místní komunitu, ve které žijí, a nakonec podpora projektů participativní demokracie, jejímž cílem je zvýšit podíl mladých lidí na občanském životě. Další z částí MVA se jmenuje Evropská dobrovolná služba a na rozdíl od té první má praktičtější charakter. Umožňuje jedinci nebo skupině vycestovat a pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Třetí část, jež se zaměřuje přímo na programy pro mládež, se nazývá Mládež ve světě. Účastníci projektu z této části programu mohou být vysíláni do zemí, které se nacházejí za hranicemi EU a také do států Asie, Afriky, Karibiku, Tichomoří a Ameriky, které jsou partnery programu MVA. Poslední dvě části programu jsou zaměřeny na podporu osob pracujících s mládeží a prohloubení evropské spolupráce v oblasti mládeže. Toho má být dosaženo pomocí seminářů, školících kurzů a studijních pobytů. Co program nabízí a jaký je jeho cíl? Program nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do projektů na podporu demokracie, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce, bourání stereotypů, osobní rozvoj, poznávání nových lidí ze zahraničí a získávání životních a pracovních zkušeností. Komu je projekt MVA určen? Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku 13 až 30 let, hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program je také určen pracovníkům s mládeží bez ohledu na věk. Kdo žádá o grant v rámci programu Mládež v akci? Žádost o grant může podat neformální skupina mladých lidí, nezisková organizace nebo sdružení, veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží a další organizace. Kam a kdy se žádost o grant podává? Žádost o grant (decentralizovaného projektu) se podává na Českou národní agenturu Mládež, která je součástí Národního institutu dětí a mládeže. Každý rok je možné podat grant k 5 uzávěrkám: 1. únoru, 1. dubnu, 1. červnu, 1. září a 1. listopadu. Na koho se obrátit se žádostí o pomoc? Přímo na Českou národní agenturu Mládež, NIDM, regionální konzultanty, kteří působí v jednotlivých krajích. Anebo se zúčastněte školení Jak psát žádost o grant MVA?. 13

14 Volby naoko Diktátorský režim, nesvoboda, omezování lidských práv. Bohužel právě tato slova si často asociujeme s jinak pestrobarevnou zemí v jihovýchodní Asii, s Barmou (v současnosti nazývanou Myanmar). Možná se někomu vybaví Šafránová revoluce krvavé potlačení protivládních protestů vedených buddhistickými mnichy v roce Anebo, o rok později, cyklón Nargis, největší živelná katastrofa v historii země. Nargis a s ním spojená lhostejnost a junty, která více než měsíc blokovala vstup humanitárních organizací do postižených oblastí. Nebo spíše fotografie barmánské ženy (s pro Čechy těžko vyslovitelným jménem) Aun Schan Su Ťij, vůdkyně opozice, kterou režim drží v domácím vězení již více než 13 let? Ať tak či tak, platí, že barmská junta vyhlásila v zemi na letošní podzim volby, jejichž průvodní jevy již nyní vykazují silné známky nedemokratičnosti. Pro bližší náhled do současné situace jsme oslovili Barmské Centrum Praha (BCP) a Člověka v tísni, kteří se barmskou problematikou dlouhodobě zabývají. Sabe Amthor Soe, ředitelka BCP, vycestovala z Barmy do České republiky za studiem v roce Ačkoliv její odchod ze země nebyl politicky ovlivněn, její návrat domů je nyní nejistý kvůli současné politické situaci. Sabe Soe, stejně jako Marie Havlínová z Člověka v tísni jsou velice skeptické k jakýmkoli pozitivním změnám, které by mohly volby přinést. Zákonem o registraci politických stran se zakazuje být členem nebo založit novou stranu všem mnichům a představitelům jiných církví, všem politickým vězňům, tedy včetně vůdkyně opozice Su Ťij. Navíc strana, která má za člena někoho ze zmíněných, bude zakázána, uvádí Havlínová. Fakt, že většinový obsah ústavy zajišťuje současnému režimu trvale neotřesitelnou moc, potvrzuje i Soe, a dodává: Situace v Barmě po volbách může být trochu jiná, co se týče administrativy státu. Nebude ale výrazně jiná v oblasti práv občanů, jejich zdravotní péče a vzdělání. Stále zde budou ozbrojené konflikty s etnickými skupinami nebo jiné humanitární krize, jako je hladomor, který nyní prožívá etnická skupina Čjin v severozápadní části Barmy. Podle Soe jak OSN, tak EU opakovaně volají po propuštění paní Su Ťij a dalších politických vězňů, aby se dotyční mohli zúčastnit voleb. Režim však podobné výzvy ignoruje. Rada bezpečnosti OSN, s Čínou a Ruskem jako stálými členy, není jednotná a schopná hlasovat pro závaznou rezoluci o Barmě. Havlínová přitakává: Vedle diplomatického tlaku na režim v oblasti voleb samotných je třeba docílit ukončení, řádného vyšetření a potrestání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů páchaných režimem. V této oblasti má OSN pravomoc zřídit vyšetřovací komisi a soudit zločiny před mezinárodním trestním tribunálem. Bohužel zatím není silná politická vůle k těmto krokům přistoupit, a to i přesto, že zločiny páchané barmským režimem se dají srovnat s těmi spáchanými v Darfúru či Rwandě. Svůj tlak na režim by však měly zvýšit také členské státy ASEAN (Sdružení států jihovýchodní Asie) a klíčová sousední země Indie. Sabe vysvětluje: Role států ASEAN, jehož je Barma členem, vždy byla a je velmi důležitá. Je potřeba, aby si státy ASEAN začaly uvědomovat, že současná situace v Barmě je opravdu kritická a je hrozbou nejen pro sousední země Barmy, ale také pro celý region jihovýchodní Asie. Proto je nutné, aby státy ASEAN začaly podporovat politickou stabilitu v Barmě a zajistily dodržování lidských práv. Je potřeba, aby dělaly více, než pouze hájily své ekonomické zájmy. Je také potřeba, aby přehodnotily svou politiku nevměšování se do vnitřních záležitostí členských států v situacích, v jaké je nyní Barma. To, že ze současného neutěšeného stavu v Barmě určité země profitují, je zjevné. Podle Havlínové jsou tradičními ochraňovateli Barmského režimu Čína a Rusko. Obě země Barmě dodávají zbraně a i jinak s ní čile obchodují. Thajsko a Indie mají s Barmou úzké obchodní vztahy. Naopak jsou zde i tradiční obhájci lidských práv, státy Evropské unie a USA režim silně kritizují. Například Česká republika je v posledních letech aktivním a tvrdým kritikem režimu. 14

15 Otázka pro... Burma Center Prague Jaké jsou největší radosti a úskalí Vaší práce? Radost máme z toho, že podpora ČR Barmě není jen politickou záležitostí, ale že české občany zajímá situace v Barmě. Podpora občanů naší kampani Pomozme Barmáncům dokazuje, že lidem v ČR není lhostejné, co se děje v zemích s totalitním režimem. Za to moc děkujeme všem podporovatelům. Naše projekty pro Barmu mají za cíl nejen šířit informace a poskytovat přímou pomoc, ale také přenášet zkušenosti z transformace ČR a demokratické hodnoty z Evropy do Barmy. Jen je nám líto, že se často musíme potýkat s nedostatečným financováním a také kofinancováním těchto projektů. Sabe Soe, Učit děti z uprchlických táborů tancovat je nesmírně obohacující činnost. Skrze pohyb si navzájem předáváme své vžité kulturní tradice. Děti se tancem uvolní a díky různým příběhům, které svým pohybem vytvářejí, se dostávají pryč z někdy těžké reality. Za ty šťastné obličeje malých uprchlíků ten čas strávený s nimi určitě stojí! Tereza Ondrová, VerTe Dance Company Otázka pro... Člověka v tísni Co může občan České republiky udělat pro zlepšení situace v Barmě? Přihlásit se do Klubu přátel Člověka v tísni a přispívat pravidelně malou částkou. Díky němu pomáháme politickým vězňům a podporujeme nezávislé novinářské, vzdělávací a jiné aktivity v Barmě. Lidé by měli situaci sledovat, vyjadřovat veřejnou podporu na našich akcích či na Facebooku. Mohou se sami zapojit a promítat filmy o Barmě nebo požádat o zasílání pravidelných novinek. Více se dozvědí na našich stránkách. Marie Havlínová, Dobrovolničení pro Unicef je pro mne příjemné a hlavně smysluplné trávení volného času, poznávání nových lidí a získávání zkušeností. Nemohu dávat mnoho peněz na dobrou věc a toto je způsob, jak mohu alespoň trochu pomoci. Anna Filínová, Unicef Více informací o způsobech, jak můžete pomoci Barmáncům, získáte na: Informace o přesídlených barmských uprchlících do ČR: 15

16 ADRA Organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency; Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj) byla založena v USA v roce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech světa. Česká ADRA byla založena v roce Mezinárodní ADRA zpočátku považovala českou Adru za agenturu, která bude pouze přijímat pomoc ze zahraničí a následně ji doma rozdělovat. Pracovníci ADRA ČR však chtěli svou práci rozšířit, a proto se díky svým příznivcům a podporovatelům stala česká ADRA brzy organizací dárcovskou. Nyní je ADRA nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti, a to v jakékoli formě. Zaměřuje se na poskytování a koordinaci rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou důsledkem živelných katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost. Podílí se také na zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální, sociální, duševní a duchovní. O agentuře ADRA bylo poslední dobou slyšet zejména s dobročinným působením na zemětřesením zničeném Haiti. Jak ADRA konkrétně na ostrově pomáhala a jaká je situace na Haiti nyní, když mezinárodní zájem již poněkud odezněl? Naše projekty na Haiti se budou nyní zaměřovat především na podporu zemědělců a farmářů a také zajištění zdrojů pitné vody. ADRA Česká republika, ve spolupráci s dalšími partnery nyní připravuje projekt zaměřený na místní malé farmáře, který počítá s podporou zemědělství v regionu Petit Goave po předpokládanou dobu osmnácti měsíců až dvou let. Vaše organizace však nepomáhá pouze na Haiti, zahraničních projektů máte hned několik. Podle čeho země vybíráte a spolupracujete i s ostatními neziskovkami? Projekty, které realizujeme v zahraničí, lze rozdělit do dvou hlavních skupin: humanitární a rozvojové. Humanitární projekty se realizují v zemích, které postihla nějaká přírodní katastrofa, tyto země si tedy nemůžeme jen tak vybírat z nějakého seznamu. Rozvojové projekty se ve většině případů realizují v těch zemích, kde na ně resortní ministerstva vypíšou výběrová řízení děje se tak hlavně v tzv. prioritních zemích české rozvojové spolupráce. To, co na výběr země může mít další vliv, je např. zastoupení organizace ADRA v dané zemi, zkušenost z dané země, lokality, a také to, zda na daný rozvojový projekt seženeme vhodné odborníky. Pokud se podíváme na Českou republiku, ADRA vytvořila vzdělávací projekt PRVák. Mohla byste jej blíže představit? Program rozvojového vzdělávání PRVák, který vznikl v roce 2006, navazuje na předchozí aktivity a zkušenosti ve vzdělávací oblasti, kdy pracovníci ADRA prostřednictvím besed a přednášek seznamovali děti a studenty s humanitární a rozvojovou problematikou. Všechny vzdělávací aktivity humanitární organizace ADRA byly v roce 2006 spojeny v ucelený Program rozvojového vzdělávání PRVák, na který ADRA získala grant z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního titulu Rozvojové vzdělávání a osvěta. V roce 2008 převzalo nad programem záštitu Informační centrum OSN v Praze. Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je přispět k vyšší informovanosti dětí a mladých lidí v ČR o problematice rozvojových zemí, rozvojové spolupráce, 16

17 o otázce života v multikulturní společnosti a v globalizujícím se světě. Děti z mateřských, základních a středních škol mají možnost využít nabídky výukových programů vedených zkušenými lektory. Učitelé mateřských a základních škol se mohou zúčastnit vzdělávacích seminářů. Od roku 2007 pořádáme také příměstské tábory. Již čtvrtým rokem trvá také spolupráce s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, kde je studentům nabízen volitelný seminář o rozvojovém vzdělávání. Jaké programy, kromě vzdělávacích, organizace v ČR představuje? K těm vzdělávacím patří kromě PRVáku ještě Podpora využití udržitelných technologií v rozvojové spolupráci a kampaň Česko proti chudobě. V ČR je dále několik dobrovolnických center, která fungují jako samostatné pobočky, např. České Budějovice,Frýdek-Místek,Prostějov, Valašské Meziříčí, Zlín, Ostrava a Česká Lípa. Provozujeme dva azylové domy v Novém Jičíně, speciální tým psychosociální intervence a každý rok na jaře také organizujeme výtvarnou soutěž, která je určena pro děti 1. stupně základních škol. Společenská odpovědnost v pojetí ČSOB ČSOB se na poli společenské odpovědnosti firem stala vzorem pro mnoho dalších společností. Letos se stala také patronem sekce Výchova, vzdělávání a výzkum/právo veletrhu neziskových organizací. Zeptali jsme se proto na několik otázek s touto problematikou spojených. Kde jste čerpali inspiraci v začátcích a co jsou hlavní principy vaší strategie společenské odpovědnosti firmy tzv. CSR (corporate social responsibility)? Tématem společenské odpovědnosti ČSOB je náš vlastní přístup, jak být odpovědným partnerem společnosti, ve které podnikáme. Strategie vznikala postupně, prvotní signál přišel od generálního ředitele. Stejně tak projekty vznikaly neokázale a pečlivě. Dnes sklízíme výsledky. Ať už je to dlouhodobá spolupráce s neziskovými organizacemi či příjemné pracovní prostředí pro naše zaměstnance, dlouhodobé vztahy s našimi klienty nebo prvenství v ohleduplném přístupu k životnímu prostředí. Jakým způsobem projekty vybíráte nyní? Projekty musí být důvěryhodné a kvalitní, máme rádi kreativní nápady. Velmi si vážíme neziskových organizací, které se snaží do svých aktivit zapojit veřejnost a tímto způsobem ji pozitivně ovlivňovat V případě, že by měl někdo zájem se zapojit právě do ADRA, jak se stát dobrovolníkem? Může do Vaší agentury přijít zapálený dobrovolník a ze dne na den odjet do země, ve které pomáháte? Všechny dobrovolníky rádi přijmeme, a to nemám na mysli pouze Prahu, ale i jiné pobočky ADRA v ČR. To, do jaké hloubky se zapojí, záleží dost často už jen na jejich znalostech a časových možnostech. S výjezdem do zahraničí je to už složitější. Lidé pracující na našich zahraničních projektech nejsou totiž dobrovolníci, ale mají status zaměstnance ADRA. Kromě toho, nezbytnou podmínkou jsou odborné znalosti, praxe, jazykové znalosti, schopnost týmové práce. Odpovídala Lenka Vilímová, 17

18 a vzdělávat. O výběru projektů u nás rozhoduje speciální expertní skupina složená ze zástupců managementu banky nebo odborné komise v jednotlivých grantových řízeních. Jaké jsou vaše hlavní projekty? Dobrovolnické aktivity naši zaměstnanci velmi vítají. Snažíme se prostřednictvím programu Pomáháme společně vytvářet příležitosti, jak je zapojit do péče o své okolí, a zároveň pomáhat potřebným. Z grantového fondu jsme například v roce 2009 podpořili 1 miliónem korun zaměstnance, kteří se dlouhodobě angažují v neziskovém sektoru. Pro ty, kteří s touto oblastí zkušenost ještě nemají, organizujeme dobrovolnické dny, kdy si mohou na jeden den vyzkoušet práci v některé z neziskových organizací. Několikrát do roka mají zaměstnanci možnost nakupovat výrobky z chráněných dílen a produkty fair trade na trzích, které pro ně v Praze v Radlicích organizujeme. Fotbalový tým ČSOB vyhrál první ročník benefičního turnaje v malé kopané pro Domov Sue Ryder. Zaměstnanci také přispívají v námi organizovaných sbírkách, například sbírka nepotřebných věcí pro Domov Sue Ryder, sbírky pro Kapku naděje, Centrum Paraple, Klub nemocných cystickou fibrózou aj. Společně s Dejvickým divadlem jsme uspořádali charitativní autogramiádu. Podporujeme také darování krve. Unikátní spoluprací je patronství zaměstnanců zdravotně handicapovaným studentům Fondu vzdělání Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Pro Výbor dobré vůle letos také běží na 60 zaměstnanců Pražský maraton A do budoucna v květnu čeká zaměstnance a jejich okolí další akce čištění českých hor od odpadků, které v průběhu zimy zanechají běžkaři a turisté. České hory tak připravíme na další jarní a letní sezónu. Jaká je odezva u zaměstnanců? Reakce našich zaměstnanců jsou velmi pozitivní. Na zářijových dobrovolnických dnech v roce 2009 pomáhalo 371 zaměstnanců v 36 neziskových organizacích. Na sbírkách a jiných benefičních akcích zaměstnanci pomohli neziskovým organizacím získapřispět více jak Kč. Letos na zářijových dnech očekáváme podobnou účast a navíc asi 500 lidí na úklidu českých hor. Co považujete za největší přínos firemního dobrovolnictví pro Vaši firmu? Velké poznání, jací lidé u nás ve firmě pracují. Mnohdy nenápadné kolegyně a kolegové s obrovským srdcem. Společný zážitek a radost z pomoci tak velmi pozitivně ovlivňují, neřkuli vytváří, vnitřní atmosféru, naši firemní kulturu. Je to příležitost, jak se mohou lidé navzájem více poznat, vážit si jeden druhého a respektovat se. Co byste vzkázala firmám, které zatím nad firemním dobrovolnictvím váhají? Jít do dobrovolnictví s jednoznačným přesvědčením a přáním, že chcete pomoci. A že to děláte pro ty, co pomoc potřebují, Mládež v konfliktních situacích trénink v řízení konfliktů Trénink je dalším pokračováním vzdělávacích aktivit nadace Forum Týdenní školení, které se uskuteční ve dnech dubna 2010 v Břežanech, poskytne 24 účastníkům nástroje vhodné k podpoře aktivní role mladých lidí z EU a sousedních regionů při urovnávání konfliktů a napětí na lokální i mezinárodní úrovni. Důraz je přitom kladen na mládež zasaženou přetrvávajícími konflikty ve východní a jihovýchodní Evropě a na Kavkaze. Trénink se zabývá problematikou konfliktu a jeho zvládání s cílem poskytnout základní znalosti kořenů konfliktu a strategií jeho zvládnutí. Součástí programu školení bude návštěva NGO Marketu veletrhu neziskových organizací, který Forum 2000 pořádá 16. dubna v Praze a na němž účastníci tréninku představí své neziskové organizace. Zapojené země: Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Litva, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina Projekt je financován evropským programem Mládež v akci. a pro vaše zaměstnance. Dobrovolnictví přináší i další benefity, ale ty by pro vás v žádném případě neměly být prvotním impulsem. JPak vám dobrovolnictví přinese i další benefity. Nikdy ale nezačínejte od nich, je to nedůvěryhodná a neúspěšná cesta. Pokud máte obavu, zda se dobrovolnictví ujme, začněte s malou skupinkou lidí a ihned uvidíte, zda se u vás osvědčí. Odpovídala Pavlína Folovská, ČSOB Rádi bychom poděkovali následujícím dobrovolníkům, kteří přípravám veletrhu věnovali svůj volný čas a energii: Bára Adlerová, Jiří Bednář, Jana Behunová, Maxim Belikov, Katarína Bendíková, Tereza Demuthová, Aleš Fulín, Markéta Fulínová, Ivana Gabalová, Radka Hájková, Lída Houdková, Janina Moiseenko, René Kostka, Zuzana Kubíková, Anna Kulanová, Eva Lonková, Claire Loucks, Martina Macáková, Petra Malinová, Zuzana Minářová, Kamil Pavelka, Ester Pěkná, Petra Pírková, Joseph Ricci, Petra Shánělová, Markéta Sošťáková, Anežka Svobodová, Klára Šimčíková, Monika Šišková, Iva Tržilová, Michal Švajda, Aneta Švehlová, Veronika Vanišová, Aleš Veselý, Eva Vinka,Klára Vraštilová,Victoria Yeager, Zuzana Zalánová 18

19 Nadace Forum 2000 Pořadatel NGO Marketu Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem. Nadace Forum 2000 usiluje o identifikaci klíčových problémů a výzev, kterým čelí naše civilizace. Poskytuje neutrální prostor pro otevřenou diskusi o těchto důležitých tématech a podporuje globální dialog mezi intelektuály, politiky, představiteli různých náboženství a neziskových organizací, podnikateli a dalšími odborníky. Vedle hlavního projektu, jímž je výroční mezinárodní konference Forum 2000, nadace realizuje řadu dalších aktivit: Mezináboženský dialog, projekt Voda na Blízkém východě a iniciativu Společná starost. Konferencí a dalších setkání pořádaných nadací se v průběhu třinácti let zúčastnilo mnoho významných osobností z celého světa, například Frederik Willem de Klerk, Jeho Svatost dalajlama, Bill a Hillary Clinton, Francis Fukuyama, Richard von Weizsäcker, Madeleine Albright, Shimon Peres a Boutros Boutros-Ghali a další. Nadace Forum 2000 usiluje také o podporu rozvoje občanské společnosti, a to prostřednictvím svých vzdělávacích programů, zaměřených zejména na mladé lidi působící v neziskovém sektoru, a také NGO Marketu veletrhu neziskových organizací, který od roku 1999 umožňuje neziskovým organizacím z České republiky i ze zahraničí prezentovat své aktivity široké veřejnosti. Více informací o Nadaci Forum 2000 a jejích projektech naleznete na Kontakt: Nadace Forum 2000 Pohořelec Praha 1 tel fax

20 Národní technická knihovna v Dejvicích Letos již 11. ročník NGO Marketu se představí v ojedinělých prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích. Kromě možnosti poznávání světa neziskových organizací tak bude pro návštěvníky lákadlem i pozoruhodná budova této knihovny, která získala hned několik nominací v soutěži Czech Grand Design Národní technická knihovna, která byla otevřena , je domovem pro více jak 1,2 miliony svazků. Kromě vlastního fondu zahrnují její sbírky i část knihoven Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Being a volunteer is a question of one s mind setting, question of a willingness to step out of oneself and give out something to the others and by doing that learn many new skills that are not scarce at all in this branch. One of the biggest gifts is patience flavoured with a great joy when a client together with a volunteer reaches their goal. One example speaking for it all could be overcoming the fear of using the subway. There s no such feeling as when after a few months of joint effort, the client goes down the escalators and rides through a couple of stations with you. Výsledkem spolupráce architektonických studií Projektil, Hippos (navrhlo např. sedací bloky ve tvaru chemických vzorců) a Laboratoř (jeho dílem je vizuální styl knihovny a její logo) je kompaktní, hravý, vkusný a do nejmenšího detailu propracovaný prostor, který přímo láká k objevování. Příchozí jistě na první pohled zaujmou číslice 263 a 21 na vnějším plášti stavby. První z nich označuje obvod budovy v metrech, druhé její délku. Když návštěvník vstoupí dovnitř,ocitne se ve volně průchozím parteru, kde se mimo jiné nalézá výstavní galerie. Právě v těchto prostorách je rozmístěno na 150 neziskových organizací se svými stánky, kde se návštěvníci mohou seznámit s jejich činností. A pokud na ně z obcházení stánků padne únava, mohou načerpat novou energii v útulném prostředí kavárny Technika. Irena Šeflová, Máme otevřeno I am a volunteer leading several projects for the youth between years in which I took part myself when I was young. I started to volunteer when I was asked by my then director whether I would want to organize my own project. Volunteering is not only a perfect way how to thank for all the years I spent in the TenSing programme but also a good way how to learn many new and useful things. Štěpán Černý, YMCA 20

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz

Klub. Žihadlo 2009 ROZ. VOR Čtěte na str. 6-7. Podstatou člověka je dobro. editorial. www.neziskovky.cz SVĚT 6/2009 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 4 Žihadlo 2009 Zúčastněte se 3. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu. Soutěž Žihadlo roku,

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz SVĚT 1/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 5 Neziskovky.cz upravují ceny pro rok 2010 Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) se dotklo také Neziskovek.cz.

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem

Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Hana Češková Strategie komunikace mezi dobrovolníkem a dobrovolnickým centrem Olomouc 2013 vedoucí

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM Copyright Kolektiv autorů, 2005 Publishing AISIS o.s., 2005 ISBN 80-239-6111-X Obsah Napříč společenskou odpovědností

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více