Ratgeber für Prostituierte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ratgeber für Prostituierte"

Transkript

1 TPolizeidirektion Kiel Informator dla prostytutek contra Ръководство за хора, работещи Ratgeber Ratgeber für Prostituierte für Prostituie Ratgeber für Prostituierte Ratgeber Sfaturi pentru Prostituate Ratgeber für Prostituierte Ratgeber Ratgeber für Ratgeber für Prostituierte Prostituierte für für Prostituierte Prostituierte Ratgeber für Reference Prostituierte Poradce book Ratgeber for prostitutes für prostitutky Prostituierte Reference Reference book for book prostitutes for prostitutes Reference book for prostitutes book for prostitutes Reference Reference book Ratgeber Reference for prostitutes book book for für prostitutes for Prostituierte prostitutes Hayat Kadnlar tschechisch Reference book for prostitutes Reference Hayat book for Kadnlar için Klavuz prostitutes için Klavuz Hayat Kadnlar Hayat Poradca Kadnlar için pre Klavuz prostitútky Hayat Kadnlar Hayat Reference Hayat için Hayat için Kadnlar Klavuz Kadnlar Klavuz book Kadnlar için for Klavuz için prostitutes için Klavuz Klavuz Hayat Kadnlar için Klavuz Hayat Guía Kadnlar para prostitutas Guía için para Klavuz prostitutas Guía para prostitutas Guía para prostitutas Guía para Patarėjas prostitutėms Guía prostitutas Hayat Guía para Kadnlar para Guía prostitutas prostitutas için Klavuz para prostitutas Guía para prostitutas Guía Informator para prostitutas dla prostytutek Informator Informator dla prostytutek Informator Informator dla Guía dla Informator prostytutek prostytutek para Informator dla prostitutas prostytutek dla prostytutek dla prostytutek Informator Справочник dla prostytutek для женщин, занима Informator dla prostytutek Ръководство Informator dla prostytutek Ръководство за хора, работещи в про Ръководство Ръководство Informator Ръководство за хора, за хора, работещи dla работещи за хора, prostytutek за хора, за в проституцията работещи в проституцията работещи хора, Ръководство работещи в проституцията в проституцията в проституцията за хора, работещ Sfaturi pentru Ръководство Ръководство за хора, работещи за хора, работещи в проституцията в Sfaturi Ръководство pentru Sfaturi Sfaturi Prostituate Ръководство Prostituate за pentru Sfaturi хора, pentru Prostituate работещи pentru Prostituate Sfaturi за хора, Prostituate pentru Prostituate работещи в проституцията Sfaturi в проституцията pentru Prostituate Poradce pro prostitutky Sfaturi pentru Sfaturi Prostituate pentru Prostituate Poradce Sfaturi pentru pro Poradce Sfaturi prostitutky Poradce Prostituate Poradce pentru prostitutky pro prostitutky Prostituate Poradce prostitutky pro prostitutky Poradce pro prostitutky Poradca pre prostitútky Poradce pro prostitutky Poradca Poradce prostitutky Poradce pre Poradca pro Poradce prostitútky Poradca prostitutky Poradca pre prostitútky pre prostitútky prostitutky pre Poradca prostitútky pre prostitútky Poradca pre Poradca prostitútky pre prostitútky Patarėjas prostitutėms Patarėjas Poradca Patarėjas prostitutėms Patarėjas pre Poradca prostitútky Poradca Patarėjas prostitutėms prostitutėms pre prostitútky pre prostitutėms prostitútky Patarėjas prostitutėms Patarėjas prostitutėms Patarėjas prostitutėms Справочник Справочник Patarėjas Справочник prostitutėms Patarėjas для для Справочник женщин, женщин, prostitutėms для занимающихся prostitutėms для женщин, занимающихся женщин, занимающихся занимающихся проституцией проституцией проституцией проституцией Справочник Справочник для женщин, для занимающихся женщин, занимающих проституци Справочник для женщин, занимающихся прос Справочник для женщин, зани Справочник Справочник для Справочник женщин, для занимающихся женщин, занимающихся для женщин, занимающихся проституцией проституцией проституци Ratgeber für Prostituierte Reference book for prostitutes Hayat Kadnlar için Klavuz

2

3 INFORMACE V ČESKÉM JAZYCE Touto brožurou chceme ženy pracující v prostituci informovat o jejich právech (a také některých povinnostech). Prostituce je v Německu povolena. Mnohé prostitutky vykonávají svoji činnost dobrovolně. Pokud mezi ně patříte, záleží jen na Vás samotných, zda a jak chcete v prostituci pracovat. Je důležité, abyste znala platné německé právo. Na následujících strankách jsme pro Vás k tomu shromáždili několik pokynů. V Německu není dovoleno ženy k prostituci nutit, vytvářet na ně nátlak, vykořisťovat nebo je ohrožovat. Toto počínání je trestné. V Německu mají oběti trestných činů -tedy možná i Vy- právo na ochranu a pomoc! Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete pomoc, můžete se -i anonymně- obrátit na zde představené úřady, spádová místa a poradny zde v Kielu nebo na vyšetřovací skupinu Milieu policie v Kielu. Obsáhlého právního poradce od spolkového svazu Sexuální služby, registr. sdružení obdržíte na internetu na

4 ZDRAVÍ JE DŮLEŽITÉ! Nechráněným pohlavním stykem se mohou prostitutky a jejich klienti nakazit HIV/Aids nebo jinou sexuálně přenosnou infekcí. Zdravotní úřad v Kielu Vám poradí, jak si můžete chránit své zdraví. V poradnách sexuálního zdraví naleznete následující anonymní a bezplatné nabídky: poradenství, prohlídka a popř. léčba sexuálně přenosných infekcí (HIV/aids, syfilis, gonorrhoe, chlamýdie atd.) stejně tak jako těhotenský test a nouzová antikoncepce kromě toho poradenství na téma: těhotenství, plánované rodičovství bezpečný sex dluhy sociální právo/zdravotní pojištění poradenství v případě přání ukončení činnosti orientace na nové povolání a jiné Na Vaše přání Vám zprostředkujeme kontakt do jiných odborných poraden. Náš tým se skládá z jedné lékařky a třech sociálních pedagožek. S vašimi dotazy nebude zacházeno předpojatě nýbrž s respektem. Poradna pro sexuální zdraví zdravotní úřad (Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit - Amt für Gesundheit) Fleethörn 18-24, Kiel tel.: 0431/ PREVENCE JE DŮLEŽITÁ! Je důležité, abyste učinila opatření do budoucna ohledně zdraví nebo pro případ nezaměstnanosti atd. Důležitým základem je v Německu proto sociální pojištění. K tomu patří: zdravotní pojištění např. nárok na plnění v případě nemoci pojištění pro případ péče např. nárok na plnění pro případ péče důchodové pojištění např. nárok na starobní důchod úrazové pojištění např. nárok na plnění po pracovním úrazu pojištění proti nezaměstnanosti např. nárok na podporu dalšího /odborného/ vzdělávání Zdravotní pojištění je pro všechny povinné. Pokud jste zaměstnána jako prostitutka v nevěstinci, v klubu atd., je Váš zaměstnavatel povinnen Vás pojistit. Pokud jste samostatně výdělečně činná, musíte se pojistit u zákonné nebo soukromé pojišťovny sama. Předpoklady pro zdravotní pojištění závisí na Vaší státní příslušnosti a Vaší osobní situaci. Nechte si v tomto poradit např. u

5 HYDRA regstr. sdružení - místo setkávání a poradna pro prostitutky (HYDRA e.v. Treffpunkt und Beratung für Prostituierte) Köpenicker Straße 187, Berlin tel.: 030 / (kontaktní osoba: paní Löffelmann) URL: nebo u zákonné nebo soukromé pojišťovny. Ohledně sociálního práva a zdravotního pojištění si můžete nechat poradit také na zdravotním úřadu : Poradna pro sexuální zdraví (Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit) tel.: 0431/ OCHRANNA A POMOC JSOU DŮLEŽITÉ! Prostituce je v pořádku-pokud je v pořádku pro Vás! Co můžete dělat, pokud pro Vás tato práce není v pořádku? Pokud je na Vás vytvářen nátlak, jste vykořisťována nebo ohrožována, existuje v Kielu poradna contra. Zde naleznou ženy, které se v prostituci ocitnou v nouzi, poradenství a podporu. Pracujeme jen pro ženy: nezávisle, důvěrně, anonymně, bezplatně Poradíme Vám ve Vašem mateřském jazyce a můžeme Vám poskytnout konkretní nabídku podpory (např. ubytování v bezpečí, první pomoc atd.) Zavolejte nám nebo někoho poproste, aby to pro Vás udělal! contra tel / Zastihnete nás od pondělí do pátku od 9.00 do16.00 hodin. Pokud poběží záznamník řekněte zřetelně své jméno a Vaše telefonní číslo - klidně Vašim mateřským jazykem. Zavoláme Vám! Policie v Kielu Vyšetřovací skupina Milieu Mnohé prostitutky vykonávají svoji činnost dobrovolně a bez problémů. Pokud jsou ženy ale k prostituci nuceny, mohou být vystaveny těžkým trestným činům: obchodování s lidmi, nucená prostituce, překupnictví, tělesné násilí, útisk. Proti tomu se můžete bránit. Vyšetřovací skupina Milieu policie v Kielu už mohla pomoci mnohým ženám v této situaci. Mějte důvěru a oslovte nás. Vyšetřovací skupina Milieu policie v Kielu (Ermittlungsgruppe Milieu der Polizei in Kiel) tel.:

6 PRÁVNÍ POKYNY V principu smíte pracovat jako prostitutka samostatně nebo pro zaměstnavatele. Pokud nemáte německé občanství a nepocházíte ze členského státu Evropské Unie, musíte respektovat zákon o pobytu. PRÁVO NA POBYT Chcete-li jako cizinka žít a pracovat v Německu, potřebujete titul pobytu (Aufenthaltstitel) a pracovní povolení (Arbeitserlaubnis). Ve Vašem národním pase bude zanešen Váš titul pobytu (Aufenthaltstitel) (razítko a nálepka v pasu). Tam také bude stát, zda v Německu smíte či nesmíte pracovat. Pokud jste v Německu jako turistka, nesmíte zde pracovat. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na Cizinecký úřad zemského hlavního města Kielu (Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel) tel.: 0431/ Máte-li státní občanství členského státu Evropské Unie, musíte své bydliště nahlásit na přihlašovacím úřadě. Po přihlášení obdržíte poštou potvrzení o právu na pobyt, takzv. Potvrzení o svobodě stěhování (Freizügigkeitsbescheinigung). Vaše bydliště můžete nahlásit na Přihlašovacím úřadu v Kielu (Einwohnermeldeamt Kiel) Fleethörn 9, Kiel tel.: 0431 / Státní občané starých členských států Evropské Unie (Belgie, Dánska, Anglie, Finska, Francie, Řecka, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Rakouska, Portugalska, Švédska,Španělska) stejně jako Norska, Islandu a Švýcarska smí v Německu v zásadě vykonávat výdělečnou činnost jakéhokoliv druhu. Pro občany nově přistoupených států k Evropské Unii : Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska, Slovenské republiky, České republiky, Maďarska, Bulharska a Rumunska platí v současné době (stojí to také v Potvrzení a svobodě stěhování): Potřebujete pracovní povolení (Arbeitsgenehmigung), pokud byste chtěla -např. jako prostitutka- vykonávát nesamostatnou práci (to znamená, že pracujete pro nějakého zaměstnavatele / s pracovní smlouvou).

7 O pracovní povolení (Arbeitsgenehmigung) musíte zažádat na Úřadu práce (Agentur für Arbeit): Adolf-Westphal-Straße 2, Kiel centrála pro celé území SRN tel.: / Pokud chcete pracovat jako samostatně výdělečně činná osoba (bez zaměstnavatele/ a bez pracovní smlouvy), např. v prostituci, pracovní povolení nepotřebujete. Další otázky na toto téma Vám zodpoví Cizinecký úřad zemského hlavního města Kielu (Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel) tel.: 0431 / Je to jen Vaše rozhodnutí, zda a jak chcete v prostituci pracovat. Stanete-li se osobou samostatně výdělečně činnou, mohly by být pro Vás důležité následující zákony: HOSTINSKÉ A ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Chcete-li přihlásit živnost, poradí Vám na Úřadu pro občanské a pořádkové záležitosti zemského hlavního města Kielu (Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel) tel.: 0431/ Plánujete-li prodej nebo výčep alkoholických nápojů, musíte zažádat o hostinské povolení (Gaststättenerlaubnis). Informace k tomu obdržíte taktéž na Úřadu pro občanské a pořádkové záležitosti zemského hlavního města Kielu (Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel) tel.: 0431/ STAVEBNÍ PRÁVO Změnu užívání bytu za účelem prostituce (bytová prostituce) je třeba schválit stavebním dohledem. Nechte si poradit na Stavebním úřadu zemského hlavního města Kielu (Bauordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel) tel.: 0431 /

8 DAŇOVÉ PRÁVO Veškerou živnostenskou činnost je povinnost zdanit. Pracujete-li jako prostitutka pro nějakého zaměstnavatele, stáhne Vám daň z příjmu z platu a zaplatí ji finančnímu úřadu. Pracujete-li jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte se nahlásit na finančním úřadu a dostanete odtamtud daňové číslo a daňové osvědčení. Můžete si nechat poradit od daňového poradce a nechat se jim zastupovat. Dotazy Vám zodpoví také příslušný finanční úřad: Finanční úřad Kiel-jih (Finanzamt Kiel-Süd), tel.: 0431 / Finanční úřad Kiel-sever (Finanzamt Kiel-Nord), tel.: 0431 / POLICEJNÍ PRÁVO Policie má v první řádě dva úkoly: dbát o bezpečnost těla, života a majetku osob žijících v Německu a stíhat překročení našich zákonů. K tomu také patří, chránit prostitutky před násilím kuplířů nebo nápadníků. NEMÁ v úmyslu prostitutkám při výkonu jejich práce bránit. Policie smí v nevěstincích provádět kontroly, přičemž smí zjistit osobní data stejně jako -také v noci- vstoupit do prostor. Pokud v domu došlo k trestným činům, smí prostory prohledat a vyšetřit osoby (fotografie, otisky prstů). Pokud jste v nouzi, poproste během kontroly nějakou policistku nebo policistu o pomoc a nebo zavolejte na tísňové číslo 110.

9 PORADNY A TELEFONNÍ ČÍSLA V PŘEHLEDU contra. Poradenství a podpora ženám, které se ocitly v prostituci v nouzi tel / Zastihnete nás od pondělí do pátku většinou od hodin. Tisňová linka pro ženy. Telefonické informace, poradenství a pomoc dívkám a ženám postiženým násilím tel / Zastihnete nás denně od 18.00h. do h., o víkendech a ve sváteční dny od 10.00h. do 03.00h. POLICIE KIEL Kriminální policie Kiel, Vyšetřovací skupina Milieu, Kiel, Falckstraße 4-6 tel / Mimo úřední hodiny: Kriminální služba, tel / Tísňová volání: policie 110 hasiči 112 pohotovostní lékař 112 ZEMSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KIEL: Zdravotní úřad / poradna sexuálního zdraví (Amt für Gesundheit/Beratungsstelle für sex. Gesundheit): tel / Cizinecký úřad(ausländerbehörde): tel / Registrační místo živností (Gewerbemeldestelle): tel / Úřad pro občanské záležitosti (Amt für Einwohnerangelegenheiten): tel / Stavební úřad (Bauordnungsamt): tel / FINANČNÍ ÚŘADY: Kiel-jih (Kiel-Süd): tel / Kiel-sever (Kiel-Nord): tel /

10 dno Zmocněncemoenkeeoen emkolnoměieleneeeeende ndediel ndekeiel el. emilee.enkiel.de eolci odonmooiocodeenmielickolnk oliciiel Zdonmdememkolnoměiel demoonkodkoleioiemkolnoměiel iel

11

12 Feldstr. Westring 1. Finanzamt Kiel-Nord 2. Amt für Einwohnerangelegenheiten, Bauordnungsamt 1 Hi 3. Amt für Gesundheit 4. Kriminalpolizeistelle Kiel Olshausenstr. Westring 5. Ausländerbehörde 6. Gewerbemeldestelle 7. Finanzamt Kiel-Süd - Palme - Olof Damm Ecke kernf Eckernförder Str. Hasseldieksdammer Weg Schützenwall Saarbrückenstr. Theodor Schreventeich Ringstr. 7 2 Ziegelteich Kaistr. Sophienblatt Kiel Die Hörn Brunswiker Str. Kleiner Werftstr. 4 Preetzer Dü Bahnhofstr. - Heuss Kartographie: Stadtvermessungsamt Kiel, Ring

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Centrum mezistátních úhrad OBSAH I. Úvod........................................

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Sezónní práce v zemích EU

Sezónní práce v zemích EU TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 18. 6. 2007 Sezónní práce v zemích EU Studujete a chcete si přes prázdniny přivydělat, ale chtěli byste zkusit práci za hranicemi České republiky? Nebo už jste zaměstnaní, ale rádi

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující Práce v Anglii Není potřeba vízového povolení. V současné době pokud budete chtít pracovat v Anglii tak si musíte v Anglii vyřídit WRS. WRS - Worker Registration Scheme je pracovní povolení, které vám

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie Evropská komise Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva,

Více

Práce ve Spojeném království: Vaše pracovní práva

Práce ve Spojeném království: Vaše pracovní práva Tento prospekt je pro osoby přicházející pracovat do Spojeného království ze zemí A8 Práce ve Spojeném království: Vaše pracovní práva Vítejte ve Spojeném království Tento prospekt je pro občany osmi nových

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Práva studentů Evropské unie Cestování Cestovní doklady Cestovní pas Občanský průkaz Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít

Více

Informační příručka města Salford. Pro migrující pracovníky. Czech version

Informační příručka města Salford. Pro migrující pracovníky. Czech version Informační příručka města Salford Pro migrující pracovníky Czech version Salford je hrdý na svou pověst města otevřeného lidem z jiných zemí. Lidé z celého světa, kteří se zde usadili, představují důležitý

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o tom, jak postupovat, co zařídit, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat (a nejen to) při vyřizování práce v zahraničí. Pokud máte o práci

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková Práce v zahraničí Tato publikace je součástí třídílné řady brožur o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí. Jedná se o aktualizované druhé vydání zaměřené na možnosti práce v zahraničí. Při tvorbě

Více

Úspěšně vyřešené případy. Vnitřní trh a služby

Úspěšně vyřešené případy. Vnitřní trh a služby Úspěšně vyřešené případy Vnitřní trh a služby Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Informace

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

jsme doma! Průvodce pro migranty žijící v Praze www.icpraha.com

jsme doma! Průvodce pro migranty žijící v Praze www.icpraha.com V praze jsme doma! CZE Průvodce 1 pro migranty žijící v Praze Vytvořeno a publikováno Integračním centrem Praha o.p.s. 3. vydání, prosinec 2014 Aktualizace a dotisk tohoto průvodce byl podpořen z rozpočtu

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více