Urážky a ponižování. 36 Dokonalý rodič neexistuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Urážky a ponižování. 36 Dokonalý rodič neexistuje"

Transkript

1 Urážky a ponižování Tak co, metráčku? To je ale nula! Hehe, pojď už, ty slůně! Pozor, přijíždí buldozer! Ten debil dostal zase čtyřku z matiky! Ty jsi tak škaredá, nemysli si, že se budeš někomu líbit! Za koho se máš, ty paní důležitá?!. Šokují vás ty výrazy? Bohužel jsem si je nevymyslela. Je málo dětí, které rodiče nikdy neuráželi. Toto ponižování je jako emoční výprask. Zraňuje mladé dívky a chlapce, kteří mu jsou vystaveni, dospělé, kteří je pronášejí, i jejich vztah. Díky své vlastní minulosti věříme, že jsou tyto slovní útoky neškodné. Nadávky pronikají také do škol. Když se do toho vloží dospělý, uslyší námitku: Ty ničemu nerozumíš, to nevadí, už jsem zvyklý, všichni tak mluví. Ale když se některý z dospívajících objeví u psychologa nebo v nějaké skupině, kde se může svěřit, mluví úplně jinak. Když někdo uráží, bolí to a přispívá ke zhoršení vztahů s ostatními. Soudy a ponižování vytvářejí zhoubné klima. Ve třídě, kde může urážka vyjít z úst dospělého nebo dítěte, aniž by byla odsouzena jako nepřijatelná, se nikdo necítí v bezpečí. Ani oběť, ani pasivní svědci, dokonce ani ten, kdo ji vyslovil. Dochází k určité vnitřní změně, která je opravdu nepatrná a většinou nevědomá. Nikdo už nechce riskovat, že by se vyjadřoval svobodně. Všichni přistoupí na určitou roli. To se děje také v rodinách. Každý si na sebe vezme svůj kostým a hraje svou roli, aby byl akceptován. Někdo se se svou rolí ztotožní a věří, že je takový, že to je opravdový život. Projevy pohrdání a pomluvy bolí, když přicházejí od kamarádů, a bolí ještě víc od vlastních rodičů. Nadávky mohou být jakkoliv banalizovány, ale bolí daleko víc, než jsme ochotni věřit. Z tenisového kurtu je slyšet komentář rodiče: No tak, dělej, pohni trochu tím svým tlustým zadkem. Deborah dělá, co může. Každý míček, který skončí v síti, vyvolá další jedovatou poznámku: Seš levá, fakt, chudinko moje. Když otce oslovím, ospravedlňuje se: Já ji neponižuji, já ji škádlím, aby se nedala. Povzbuzuji ji, protože vím, že na to má. Jinak bych nic neříkal. Věří tento táta tomu, co říká? Tímto způsobem redukuje kognitivní disonanci, ale musí zavřít oči! Jeho dcera 36 Dokonalý rodič neexistuje

2 se schovala do krunýře, aby už nic necítila. Uzavřela se před sebou, zahalila se vrstvou pěkně tlustého tuku, aby utlumila ty rány Samozřejmě, že tenisu brzy poté nechala. Zbožňuje svého otce a nezpochybňuje ho. Raději zničí svůj vlastní obraz. Chybí jí sebedůvěra, ale nespojuje si to s postojem svého otce. On je jinak tak skvělý, tak zlehka proplouvá životem, je vždy tak ochotný a velkorysý. Musí být neustále dominantní? Nemá rád psychology a odmítá na sebe vzít svůj podíl zodpovědnosti za narušenou vnitřní jistotu své dcery: Je prostě taková. Co má tedy z toho, že ji tak trápí? Udržet moc. Zabránit emocím v projevu. Byl stejně tak podřízen svému otci, zahanbován a ponižován. Je rád, že teď může být jízlivý zase on, a za žádnou cenu nechce pustit své emoce. Za ovládáním jeho dcery se ve skutečnosti skrývá jen snaha o ovládnutí vlastních emocí a o jejich trvalé potlačení. Dopad urážek se někdy projeví až mnohem později. Marie ke mně přichází, protože nikdy nepociťuje touhu po svém manželovi a milování jí nic neříká. Společně hledáme, co ji v minulosti mohlo zranit v její sexualitě. Poslouchám ji. Svěřuje se mi, že se jí neustále vrací jedno slovo, které její matka použila, když si ve čtrnácti letech dovolila jít s jedním chlapcem do kina: děvka. Jak může matka tohle říct své dceři? Tuto nadávku můžeme bohužel slyšet z úst matek i otců dost často. Marii zasáhla opravdu hluboce. Prudkost napadení její matky ji vyvedla z míry, věřila jí a vyvodila z toho: Pokud jsem s chlapcem, jsem děvka. Takže potlačila všechny sexuální vjemy v nevědomé iluzi, že si tak uchová úctu a lásku své matky. Protože je poslušná holčička, ještě teď si zakazuje jakékoliv potěšení, jakoukoliv touhu, a vystavuje tak nebezpečí svůj partnerský vztah. Ve skutečnosti ta nadávka nebyla adresovaná jí, ale jak to mohla vědět? Děti věří svým rodičům. A její matka se jí za to nikdy neomluvila. Odkud k nám přicházejí tyto urážky? Často jsme je slyšeli a byly nám adresovány, když jsme byli menší. Vymazali jsme jejich agresivní stránku, zvnitřnili jsme je a potlačili utrpení. Je to obranný proces. Urážka je směřována druhému ve snaze umlčet vlastní vnitřní bolest. Za urážkou je vždy naše vlastní minulost, bolest, kterou stále cítíme, emoce a potřeby. Naše nadávky nejsou neškodné. Jsou adresovány našim dětem, ale nic o nich neříkají. Vypovídají o našich vlastních bolestech. Natálie porodila Marii, když jí bylo dvacet let a byla svobodná. Trpěla odsouzením ostatních, osaměním a odmítnutím rodičů. Pociťovala tedy obrovskou tíseň. Všechny tyto emoce se přihlásily o slovo, když se dozvěděla, že si její dcera vyšla s chlapcem. Nechtěla je znovu slyšet, znovu je prožít, takže zaútočila: Jsi jen obyčejná děvka! Aby se jich zbavila, nemusela jim čelit, vrhla tato strašná slova do tváře své dcery. Rodič versus dítě 37

3 Urážet, ponižovat, odsuzovat a nadávat nepatří k výchovným metodám, jde o násilí, dokonce i tehdy (nebo spíš hlavně), když urážky vycházejí z úst rodičů. Prostřednictvím soudů získáváme moc nad druhými, abychom se nemuseli zabývat sami sebou. Ne nadarmo se říká: Každý ať si zamete před vlastním prahem! Když jsem vysvětlovala tento proces jednomu otci, který přišel kvůli svému synovi, vzepřel se: Ale vždyť je to pravda, že za nic nestojí, já jenom říkám pravdu, nebudu mu přece říkat, že je geniální, podívejte se na ty známky! Trpělivě jsem mu vysvětlila rozdíl mezi konstatováním a interpretací. Zdůraznila jsem, že je geniální je také hodnocení, a ne objektivní konstatování. Objektivní realita by byla známky jsou podprůměrné. Nestojí za nic je zevšeobecňující interpretace, charakteristika žáka, a ne známek. Interpretace je subjektivní, závisí na našich prožitých zkušenostech, na našem úhlu pohledu, a ne na jeho realitě. Máme často problém tyto věci rozlišovat, natolik se nám zdá naše interpretace jediná možná. Navíc podřízené dítě má sklon se přizpůsobit tomu, co o něm říkáme. Tato jeho potřeba se ztotožnit s názorem druhého byla zkoumána 9 a nese název sebenaplňující proroctví. Myslíme si o dítěti, že za nic nestojí, a on se tedy sám (naprosto mechanicky?) utvrzuje ve svém neúspěchu: nestojím za nic, je tedy zbytečné, abych se snažil vyřešit tento problém, stejně se mi to nepodaří. Podřídí se této charakteristice ve svých myšlenkách a v chování. Čím dál víc se podobá představě, kterou o něm jeho rodič má, a tím mu potvrdí jeho názor. Máme tendenci zapomínat, že děti dělají to nejlepší, co můžou. Jestliže se jim nepodaří uspokojit naše očekávání, je to proto, že to, co po nich chceme, nemají pod kontrolou, nebo to je v rozporu s našimi nevědomými očekáváními. Co nás navzdory všemu nutí hodnotit? Vždyť i my jsme byli dětmi, a měli bychom si tedy pamatovat to prožité utrpení, když nás naši vlastní rodiče takto negativně charakterizovali. Nevzpomínáme si na to, protože jsme se cítili vinni, přijali jsme tuto svou charakteristiku a uzavřeli jsme své emoce ve svém srdci. Prošli jsme si touto zkušeností, přesně víme, jak jsou tato hodnocení antipedagogická, neboť o tom máme důkaz. Tato hodnocení nás zranila a nepomohla nám rozvinout naše schopnosti. A my je přesto šíříme. Proč? Protože jsme se vlivem onoho hodnocení cítili vinni, méněcenní, ponížení. Vzali jsme si ho k srdci a považovali za správné. Kolik dospělých se samo při vzpomínkách na minulost odsuzuje: Byl jsem pěknej lump, byl jsem slaboch, byl jsem nesnesitelný a zapomíná přitom, že jejich chování bylo jen důsledkem, a ne příčinou. 9 Robert A. Rosenthal Lenore Jacobson, Pygmalion in the Classroom: Expectation and Pupil s Intellectual Development, Irvington Publishers, 1968, Dokonalý rodič neexistuje

4 Naše symptomy nejsou problémem, problémem je řešení nebo spíše způsob, jakým se naše problémy pokoušíme řešit. Pokud jednání dítěte nezjitří naše staré rány, jsme si většinu času schopni uvědomit, že toto jeho nestandardní chování má své důvody a že často pramení z nějaké hlubší obavy. Zaměřujeme se na pochopení problému a potom na hledání řešení více než na obviňování dítěte. Například při pohledu na katastrofální žákovskou knížku zareagujeme: Co se stalo? Vyslechneme si dítě, uvážíme různé možné důvody: nedostatečná příprava, nepozornost, špatné pochopení, nějaké zvláštní potíže, blok týkající se daného tématu, nebo pokud jde o profesora Poslechneme si, jaký je vztah mezi naším dítětem a jeho učitelem. Zkrátka zasadíme známky do určitého kontextu a budeme mít přitom na paměti, že jde jen o příznaky a že musíme odhalit obtíž, která brzdí naše dítě. Kdybychom dítěti naměřili teplotu 39,5 stupně, ani by nás nenapadlo požádat jej, aby se snažilo a teplotu snížilo. Víme, že jde o příznak a že je třeba diagnostikovat problém, aby se začal léčit. Stejně tak pokud nemá dítě dobré známky, je to proto, že se děje něco, co mu v tom brání. Jestli se nám na to nepodaří přijít, máme malou šanci, že by se známky mohly zlepšit. Jenže vztek nás oslepuje. Zapomínáme na všechno a na děti křičíme. Naše zuřivost ve skutečnosti nevypovídá o známkách dítěte, ale o našem vlastním nevědomém prožitku, o našich bolestech. Proto je to pro dítě nejen bolestivé, ale pokud ho chceme podpořit v rozvoji, pak i neúčinné. Urážíme dítě, abychom mohli lépe potlačit vlastní emoce. Pravda je ale úplně jinde, týká se nás a říká: Když dostaneš nějakou špatnou známku, necítím se dobře, je to jako bych tu špatnou známku dostal já sám. Nebo: Mám vztek, protože moje image je poškozena, a mám strach z toho, co o mně řeknou ostatní. Dostal jsem jako malý hodně špatných známek, cítil jsem se jako nula, pořád jsem cítil tu hanbu. Kvůli tobě znovu cítím to ponížení. Když jsem přišel se špatnou známkou, dostal jsem pořádně nařezáno. Nepřipomínej mi to! Vždy jsem měl jen samé jedničky, a kdybys věděl, co všechno jsem tomu obětoval, jak jsem se kvůli tomu nadřel Nesnesu, abys měl život lehčí. Tvrdě pracuji, abys mohl chodit do školy. Když vidím tvé výsledky, pociťuji nespravedlnost Rodič versus dítě 39

5 Ponižovat znamená ovládnout druhého, ale hlavně snažit se ovládnout rány z naší vlastní minulosti. Jde o neobratný pokus osvobodit dítě, kterým jsme byli, od pocitu ponížení, ve kterém je uvězněno. Avšak pokaždé, když někoho ponižujeme, spíše než osvobození dosahujeme dalšího uzavírání. Je zbytečné se obviňovat, pokud se přistihneme při odsuzování dítěte. Spokojme se s tím, že přestaneme, že se dítěti omluvíme a pak se budeme soustředit na to, jaké emoce v nás toto hodnocení vyvolalo. Co říká o nás? Je to vstupní brána k naší minulosti. Vztek nás oslepuje. Zapomínáme na všechno a křičíme. Naše zuřivost ve skutečnosti nevypovídá o tom, co děti provedly, ale o nás. O našich skrytých emocích a bolestech z minulosti. Urážíme dítě, abychom mohli potlačit vlastní emoce. 40 Dokonalý rodič neexistuje

Křížová (sakrální) čakra

Křížová (sakrální) čakra Křížová (sakrální) čakra Umístění: podbřišek, dva centimetry pod pupkem Duchovní aspekt: sebeúcta Princip: zrcadlení sebe sama Základní potřeba: tvořivost v oblasti vztahů s lidmi, tvořivost v oblasti

Více

Rodiče by se měli k dětem chovat tak jako k dospělým, kterých si váží

Rodiče by se měli k dětem chovat tak jako k dospělým, kterých si váží Rodiče by se měli k dětem chovat tak jako k dospělým, kterých si váží Tuto větu uslyšíte na kurzech Respektovat a být respektován, které vedou lektorky PhDr. Dobromila Nevolová a PhDr. Jana Nováčková.

Více

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana: editorial / obsah / info ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Vážení čtenáři a vážené čtenářky... Ještě než vás obeznámíme s obsahem tohoto již šestého čísla, rádi/y bychom vám objasnili/y změnu, které jste si pravděpodobně

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová Poselství andělů pro rok 2015 Magdalena Techetová ÚVOD Milí přátelé, předávám vám tuto malou knížku coby pozdrav a povzbuzení od našich milujících andělů, kteří si přejí, abychom byli šťastní a abychom

Více

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda Vnitřní uzdravení Bylo již napsáno mnoho knih na téma Božího uzdravování, ale naprostá většina z nich se týkala uzdravení fyzického uzdravení nemocí. Pokud se věnují i oblasti vnitřního uzdravení (nebo

Více

Marshall Shelley, Draci s dobrými úmysly (jak sloužit problémovým lidem v církvi)

Marshall Shelley, Draci s dobrými úmysly (jak sloužit problémovým lidem v církvi) Marshall Shelley, Draci s dobrými úmysly (jak sloužit problémovým lidem v církvi) Předmluva Jestli stojíte ve vedení nějakého sboru či farnosti, víte, že efektivní služba vyžaduje čas, tvořivost, trpělivost

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte 1 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Budování identity dítěte 3 Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme s

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU. Asertivita

STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU. Asertivita STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU Asertivita Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0032,

Více

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová Vztahový labyrint v náhradní rodině Vlastní rodina přijatých dětí Mgr. Veronika Uhlířová Příručka vznikla za podpory Nadace Terezy Maxové dětem. Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012 Kontaktní adresa:

Více

1. dubna. Úvaha na dnešní den

1. dubna. Úvaha na dnešní den 92 1. dubna Spokojený, vyrovnaný člověk necítí potřebu hledat chyby u jiných lidí. Pokud je naše myšlení založeno na tom, že jedna kritická myšlenka stíhá druhou, může se tento návyk neustálého posuzování

Více

Jak pokárat, ale netrestat

Jak pokárat, ale netrestat 3. Jak pokárat, ale netrestat ČÁST I Všimli jste si, že když používáte metody k dosáhnutí spolupráce, vyžaduje to velké úsilí nevyslovit věci, které jste obyčejně říkávali? Když jsme vyrůstali, pro mnoho

Více

1. října. Úvaha na dnešní den

1. října. Úvaha na dnešní den 1. října 275 V Al-Anon často zdůrazňujeme důležitost modlitby. Tato myšlenka vyžaduje určitou úvahu. Kdybych mohla získat to, o co prosím v modlitbě, opravdu by mi to přineslo štěstí? Vím vždycky, co je

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

1. Úvod... 6. 2. Asertivita co to je?... 12. 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20. 4. Manipulace opak asertivity... 26

1. Úvod... 6. 2. Asertivita co to je?... 12. 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20. 4. Manipulace opak asertivity... 26 1 2 Obsah 1. Úvod... 6 2. Asertivita co to je?... 12 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20 4. Manipulace opak asertivity... 26 5. Jak se manipulaci bránit... 38 6. Asertivita jako verbální sebeobrana... 56

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

Osobní existenciální analýza

Osobní existenciální analýza Alfried Längle Osobní existenciální analýza (PEA) jako terapeutický přístup SLEA 2010 Alfried Längle Osobní existenciální analýza (PEA) jako terapeutický přístup Překlad: Karel Balcar Vydavatel: Společnost

Více

Úspěšný život. George O. Wood

Úspěšný život. George O. Wood Úspěšný život George O. Wood Přeloženo z originálu v anglickém jazyce, The successful life od George Wooda. Vydáno nakladatelstvím Aglow Publications, 1984, ISBN O-930756-82-7. Přeložil Lukáš Makovička.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce Autor: Soňa Topolánková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1 Jak mluvit s dětmi o sexu Mark Laaser PŘEDMLUVA NÁROČNÝ ÚKOL Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Více

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE SOCIÁLNÍ FOBIÍ Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE

Více

Způsob zdravého sebeprosazování

Způsob zdravého sebeprosazování Způsob zdravého sebeprosazování *Asertivita Asertivita by se dala do češtiny přeložit jako sebeprosazení. Autor této metody Američan A. Salter ji definoval ve významu umět něco jasně tvrdit, stát na svém

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více

Diagnostika karmy 1 OD AUTORA

Diagnostika karmy 1 OD AUTORA Diagnostika karmy 1 OD AUTORA Než přistoupíte ke čtení této knihy, vážený čtenáři, zkontrolujte si stav svých pocitů. Důrazně nedoporučuji číst knihu s vědomím křivdy, podráždění nebo jiných záporných

Více