Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace školní rok 2008/2009

2 OBSAH A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku a) Učební obory b) Učební plány 2008/2009 c) Volitelné a nepovinné předměty C. Údaje o pracovnících školy a) Přehled pedagogických zaměstnanců b) Přehled nepedagogických zaměstnanců c) Věková struktura zaměstnanců D. Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2008/2009 a) Přijímací řízení do ZŠ b) Přijímací řízení na SŠ E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Přehled klasifikace školy, školní rok - I. pololetí b) Přehled klasifikace školy, školní rok - II. pololetí c) Evaluace vzdělávání d) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky s poruchou výslovnosti F. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a) Další vzdělávání pedagogických pracovníků G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Zájmová činnost žáků b) Výsledky soutěží a olympiád c) Ostatní aktivity - kulturní akce - environmentální výchova - poznávací zájezdy a exkurze - Dny otevřených dveří - zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů d) Spolupráce s rodiči žáků f) Školní jídelna H. Plnění Minimálního preventivního programu Příloha: Plán práce školy pro školní rok 2008/2009

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název : Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace Sídlo : Petrovice u Karviné 186, Petrovice Identifikátor zařízení : Právní forma : příspěvková organizace IČO Zřizovatel : Obec Petrovice u Karviné IČO Kapacita školy : základní škola žáků mateřská škola dětí školní družina dětí školní jídelna strávníků Údaje o vedení školy : ředitel školy : Mgr. Bořivoj Vlček zástupkyně ředitele školy : Mgr. Karla Neuwirthová Adresa pro dálkový přístup : Školská rada : zřízena usnesením Rady obce na základě 168 zákona č. 561/2004 Sb., pracuje od Informace o Základní škole v Petrovicích u Karviné Současná Základní škola a Mateřská škola v Petrovicích u Karviné jako nově utvořený právní subjekt vznikla k 1. lednu Její součástí jsou bývalá Základní škola v Závadě, Mateřská škola v Petrovicích, Mateřská škola v Dolních Marklovicích, Mateřská škola v Závadě, školní jídelna v Petrovicích a školní jídelna v Dolních Marklovicích. Ve školním roce 2008/2009 měla škola následující počet dětí a žáků: a) ve třech budovách mateřských škol 100 dětí b) ve třech budovách základní školy 355 žáků c) ve čtyřech odděleních školní družiny 89 žáků d) ve dvou školních jídelnách 383 strávníci V budově petrovické základní školy je odloučené pracoviště Základní umělecké školy v Karviné. Na základě 168 zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla usnesením Rady obce při ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné zřízena školská rada. Pracuje ve složení : Ing. Hana Michlová, Eva Michlová, Jan Drab, Jaromír Krótki, Ing. Dagmar Brokešová, Radomíra Krejčová,. Mgr. Petra Hrbáčková, Marie Švancarová, Lenka Kucharczyková

4 1.1. Učební plán vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj.16847/96-2, s platností od Volitelné předměty Ve školním roce byly dle zájmu žáků vyučovány následující volitelné předměty : a) Informatika b) Konverzace v anglickém jazyce c) Německý jazyk d) Ruský jazyk e) Seminář z českého jazyka f) Fyzikální praktika g) Zeměpisný seminář h) Technické kreslení ch) Seminář ze společenskovědních předmětů i) Sportovní hry Nepovinné předměty Ve školním roce probíhal na škole nepovinný předmět Náboženství.

5 C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Ředitel školy : Mgr. Bořivoj Vlček Zástupkyně školy : Mgr. Karla Neuwirthová Výchovná poradkyně : Mgr. Stanislava Silberová Metodik ICT : Mgr. Daniela Doležalová, koordinátorka ŠVP Metodik prevence Mgr. Petra Botorová Referentka školy : Radomíra Krejčová Ekonomka školy : Marie Švancarová a) Přehled pedagogických zaměstnanců Učitelé základní školy Mgr. Marek Cvikl Kateřina Czyžová Mgr. Marie Ďurčová Mgr. Ivana Fadrná Mgr. Andrea Filipová Mgr. Petra Hrbáčková Mgr. Hana Komárková Mgr. Irena Konečná Marta Krůželová Mgr. Jana Mühldorfová, koordinátorka EVVO Ing. Jana Macurová Eva Meisnerová Bc. Dagmar Prusová Mgr. Darina Scheinarová Mgr. Beatrice Stařičná Mgr. Věra Stempěnová Mgr. Mariana Szwedová Mgr. Markéta Istlová Mgr. Jarmila Trojková Mgr. Kateřina Uhrová Dagmar Vlčková Mgr. Jolana Zipserová Učitelky mateřské školy -budova Petrovice Jiřina Drlíková Lydie Grzybková Radomíra Wágnerová Pavlína Jancová -budova Marklovice Lenka Kucharczyková Karin Topolčanová Lucie Vidličková -budova Závada Helena Kožuszniková Markéta Hučková

6 Vychovatelky školní družiny -budova Petrovice Marcela Piwodová Lidye Voĺanská -budova Marklovice Lenka Strýčková -budova Závada Dana Gorecká b) Přehled nepedagogických zaměstnanců Marcela Bayerová Vlastimír Brabec Anna Burzyková Jiřina Dudová Ludmila Ďuricová Gabriela Filipczyková Jana Kaplitová Eva Kornalíková Věra Kružolková Jiří Kucharčík Daniela Křevká Antonie Kwiczalová Eliška Malinová Jana Meleková Šárka Mladěnková Dana Nagyová Ladislav Neuwirth Alena Opolková Dana Přerovská Vlasta Sedláčková Eva Schneebergerová Helena Uhrová Jana Večerková Štěpánka Volková Anna Paloszová

7 c) Věková struktura zaměstnanců k Výchovně vzdělávací činnost zabezpečovalo v průběhu školního roku celkem 40 pedagogů, z toho 2 muži (5%) a 38 žen (95%). Kategorie zaměstnanců do 30 let let 46 let důchodový věk celkem z toho žen celkem z toho žen celkem z toho žen důchodový věk celkem z toho žen celkem celkem pedagogičtí nepedagogičtí celkem z toho žen

8 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ U ABSOLVENTŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 a) Přijímací řízení žáků na střední školy a učební obory V tomto školním roce ukončili docházku celkem 44 žáci. Z toho 29 žáků bylo přijato ke studiu ukončenému maturitní zkouškou, přičemž 4 z nich budou studovat na soukromých školách a 25 žáků na školách státních. Po prázdninách 8 žáků nastoupí do tříletých učebních oborů. Z nižšího než devátého ročníku letos vyšlo 7 žáků. Ve školním roce 2008/2009 bylo přijato ke studiu 72,5 % žáků školy, čímž jsme se nijak výrazně neodchýlili od výsledků předchozích let. Studijní a učební obory, na které se letos žáci při výběru zaměřili: Studijní obory zakončené maturitou : - gymnázium - mechanik strojů a zařízení - strojírenství - mechanik seřizovač - lyceum - obchodník - obchodně-podnikatelská činnost - jezdectví a chovatelství - zdravotnický asistent - hotelnictví a turizmus Učební obory : - kuchař číšník - důlní zámečník - zedník

9 Přehled o přijetí žáků ZŠ Petrovice u Karviné na střední školy třída žáků SŠUS G SOŠMS SOŠMSt SOUMSt CSŠM SOUS SOUSt OUPŠS CBM Další kola 9. A chlapci 9. A dívky 9. B chlapci 9. B dívky 7. B chlapci 6. A dívky 8. B dívky 8. B chlapci Celkem Celkem 100% 0% 25% 10% 27,5% 10% 72,5% 2,5% 20% 5% 27,5% 2,5% Zkratky: SŠUS střední škola umělecká soukromá i státní G gymnázium SOŠMS střední odborná škola s maturitou soukromá SOŠMSt střední odborná škola s maturitou státní SOUMSt střední odborné učiliště s maturitou státní CSŠM celkem střední školy s maturitou SOUS střední odborné učiliště bez maturity soukromé SOUSt střední odborné učiliště bez maturity státní OUPŠS odborné učiliště a praktická škola bez mat. soukr. CBM celkem bez maturity b) Přehled o výsledcích zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2009/2010 Zápis do prvního ročníku naší školy proběhl ve všech budovách dne Počet odkladů ze zápisu v únoru 2008 (žáci nastoupí do 1. ročníku v září 2009) 7 Počet nově zapsaných žáků 46 Počet odkladů ze zápisu v únoru 2009 (žáci nastoupí do 1. ročníku v září 2010) 3 Počet žáků 1. ročníku celkem: 53 Plánovaný počet tříd 1. ročníku: (pracoviště Závada má spojenou 1. a 3. třídu; 2. a 4. třídu) 3

10 c) Přehled o výsledcích zápisu do MŠ pro školní rok 2009/2010 Zápis do MŠ proběhl na všech pracovištích dne Budova Počet zájemců Přijaté děti Petrovice Dolní Marklovice Závada 8 8

11 E. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ a) Přehled klasifikace žáků, školní rok 2008/ I. pololetí

12 b) Přehled klasifikace žáků, školní rok 2008/ II. pololetí

13 Tabulka klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech

14 c) Evaluace vzdělávání (hodnocení vzdělávání v porovnání s jinými základními školami) Projekt Kalibro Ve školním roce 2008/2009 se naše škola tradičně zúčastnila projektu Kalibro. V letošním roce byli vybráni pro testování žáci sedmých a pátých tříd v hlavních předmětech. Kalibro 49 7.ročník 2008/ Předmět Průměrná úspěšnost ZŠ 7. A 7. B ZŠ ZŠ malá ZŠ velká ZŠ Česká Petrovice vesnice města města republika Český jazyk 55,2 56,0 56,5 54,9 54,3 58,3 55,2 Anglický jazyk 57,7 57,7 58,1 54,3 55,4 63,8 57,7 Matematika 42,8 53,7 39,7 40,2 42,3 46,5 42,8 Kalibro 49 5.ročník 2008/ Předmět Průměrná úspěšnost ZŠ 5. A 5. B ZŠ ZŠ malá ZŠ velká ZŠ Česká Petrovice vesnice města města republika Český jazyk 56,1 52,5 59,7 58,4 58,6 63,0 59,5 Anglický jazyk 60,2 53,0 67,5 59,6 60,2 65,3 61,4 Matematika 38,7 36,1 41,3 43,4 44,5 49,6 45,3

15 d) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z doporučení Pedagogickopsychologické poradny a Speciálního pedagogického centra. Na základě doporučení odborného pracoviště byla žákům poskytována jedna hodina náprav týdně nad rámec běžné výuky. V budově základní školy Petrovice pracovaly tři vyškolené učitelky se 17 žáky, kteří byli rozděleni do tří skupin. V Závadě se věnovala jedna učitelka dvěma žákům. Cílem náprav u dětí bylo rozvíjení artikulačních schopností, sluchového a zrakového vnímání, práce s gramatickými přehledy učiva a jejich využití v praxi. Snahou učitelek bylo také rozvíjení orientace v prostoru. Speciálně pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla v pracovně speciálního pedagoga mimo třídu. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje se speciálním pedagogem, třídním učitelem a případně s dalšími vyučujícími při naplňování IVP.

16 F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKU Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jak stanovit pravidla třídy PPP srpen 2008 třídní učitelé Angličtina pro nejmenší KVIC Mgr. Filipová Jak mít rád matematiku KVIC Mgr. Fadrná Školní vzdělávací program NIDV listopad 2008 Mgr. Doležalová Náměty pro interaktivní češtinu Fraus Mgr. Silberová p. Meisnerová Řeč těla KVIC Mgr. Hrbáčková Putování časem KVIC Mgr. Hrbáčková Prožitková angličtina KVIC duben 2009 Mgr. Ďurčová Dialog bez bariér angličtina KVIC duben 2009 Mgr. Filipová Pokročilé techniky v MS Wordu Ostravská univerzita květen 2009 Mgr. Trojková Mgr. Scheinarová Mgr. Fadrná Mgr. Zipserová Mgr. Komárková Příprava učitele s prezentačním Ostravská květen 2009 programem MS Power Point univerzita Inspirace pro český jazyk KVIC Mgr. Hrbáčková Rozšiřující studium informatiky rozšíření o obor Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů Ostravská univerzita Ostravská univerzita šk.rok šk.rok Mgr. Doležalová Mgr. Botorová

17 G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI a) Zájmová činnost žáků kroužky Petrovice Matematický Matematický Matematický Počítačový Počítačový Českého jazyka Anglického jazyka Dramatický Sborový zpěv Výtvarných technik Keramický Řemeslných technik Sportovní Sportovní Florbalový Šachový Ručních prací Mgr. Neuwirthová Mgr. Mühldorfová Mgr. Stařičná Mgr. Doležalová Mgr. Uhrová Mgr. Zipserová Mgr. Ďurčová Mgr. Komárková Mgr. Botorová Pivodová Pivodová Bc. Prusová Mgr. Istlová Mgr. Uhrová Mgr. Vlček Mgr. Stařičná Krůželová Marklovice Počítačový Anglického jazyka Dramatický Keramický Pěvecký Sportovní Florbalový Mgr. Trojková Strýčková Mgr. Fadrná Mgr. Scheinarová Mgr. Scheinarová Mgr. Fadrná Prus Závada Počítačový Výtvarný Anglického jazyka Mgr. Hrbáčková Mgr. Filipová Mgr. Filipová

18 Tabulka zapojení žáků do zájmových útvarů

19

20 b) Výsledky soutěží, olympiád a další aktivity žáků Žáci naší školy se zúčastnili v hojném počtu školních kol soutěží a olympiád téměř ve všech předmětech. Řada žáků pak soutěžila dále v městských a okresních kolech různých sportovních a vědomostních soutěží. Okresní kola soutěží Předmět Název soutěže Jméno Umístění Jazyk český Olympiáda Tkočová K Mrkvová B. úspěšný řešitel Jazyk anglický Olympiáda Bambušková I. 8. Kozielová S. úspěšný řešitel Matematika Olympiáda Z 5 Grzybková D. Michlová K úspěšný řešitel Tkočová L Slanina D. Olympiáda Z 6 Hrbáčková A. úspěšný Olympiáda Z 7 Švancara M. Firlová K. Veliká T. Šotola M. Zeměpis Olympiáda Kabotová A. Veliká T. Haratková N. řešitel úspěšný řešitel Olympiáda Z8 Beták T. úspěšný řešitel úspěšný řešitel Dějepis Olympiáda Tkočová K. úspěšný řešitel Hudební výchova Přišlo jaro k nám Řeháková P.- sólo 2. Řeháková P., Marková K. 2. Městská kola soutěží Předmět Název soutěže Jméno Umístění Tělesná výchova Pěvecká soutěž Dějepis Peking 2008 vědomostní ZŠ Petrovice 2. soutěž Vybíjená dívek ml.dívky 3. Přišlo jaro k nám Řeháková P. 1. Barčáková K. 1. Muzeum bez hranic Šotola V. 1. Náš region Tabaková R. 4. Drabová D. 5.

21 Ostatní soutěže Předmět Název soutěže Jméno Umístění Tělesná výchova 8. ročník mezinárodního ZŠ Petrovice 3. turnaje ve florbale O pohár starosty Petrovic Česko polský turnaj ve Flašková K. 3. stolním tenise Piechaczková M. 5. Madecký R. 5. Mezinárodní běh mezi Staníček R. 1. pomníky povstalců Pullman V. 1. Švancara M. 1. Uliarczyková N. 1. Šotola M. 2. Ledvoň N. 3. Vrábel M. 5. Dále se žáci školy zúčastnili těchto soutěží: Recitační soutěž pro 1. a 2. ročník Čtenářská soutěž ročníků Matematická soutěž ročníků Matematická soutěž pro 1. a 2. stupeň Matematický klokan Soutěž v počítačové grafice Soutěž (nejen) v informatice Dopravní soutěž Česko-polský turnaj ve stolním tenise Učíme se anglicky Vědomostní soutěž v muzejních znalostech regionu Zeměpisná soutěž (fotografická) Literární soutěž c) Ostatní aktivity Kulturní akce Podzimáček - akce s rodiči dětí MŠ (Petrovice) Podzimáček - akce s rodiči dětí MŠ (Závada) Podzimáček akce s rodiči dětí MŠ (Marklovice) Jak zvířátka potrestala vandala - pohádka pro rodiče MŠ (Marklovice) Mikulášská nadílka MŠ (Marklovice) Mikulášská nadílka MŠ (Petrovice) Zpívání u vánočního stromečku MŠ (Petrovice) Vánoční besídka MŠ (Petrovice) Vánoční nadílka MŠ (Závada) Vánoční kouzlení s rodiči ZŠ (Marklovice) Vánoční překvapení pro rodiče ZŠ (Petrovice) Vánoční pohádka Dárek hrají rodiče + učitelky MŠ (Marklovice) Vánoční pohlazení besídky ZŠ (Závada) Vánoční besídky ZŠ (Petrovice, Marklovice)

22 O nejkrásnějšího sněhuláčka - akce s rodiči dětí MŠ (Marklovice) Karneval vystoupení dětí MŠ a ZŠ (Marklovice) Karneval vystoupení dětí MŠ a ZŠ (Petrovice) Karnevalové vítání jara ZŠ + MŠ (Závada) Tvůrčí dílna pro děti a rodiče velikonoční kraslice MŠ (Petrovice) Loučení s paní Zimou vynášení Moreny k Petrůvce MŠ (Marklovice) Velikonoční jarmark ZŠ (Petrovice) Velikonoční jarmark ZŠ (Petrovice) Jarní olympiáda opékání párků + soutěže ZŠ (Závada) Talent školy ZŠ (Petrovice, Marklovice, Závada) Besídka ke Dni matek MŠ (Marklovice) Besídka ke Dni matek MŠ (Petrovice, Závada) Program pro babičky z domu s pečovatelskou službou MŠ (Marklovice) Pohádkový les ZŠ (Marklovice) Vystoupení dramatického kroužku ZŠ (Perovice) Cesta pohádkovým lesem akce s rodiči dětí MŠ (Marklovice) Radovánky odpoledne pro děti a rodiče MŠ (Závada) Besídka pro rodiče 5.B (ZŠ Marklovice) Den otců zábavné odpoledne ZŠ (Závada) Environmentální výchova Oporou ekopedagogického usilování se od podzimu 2000 stal vládou schválený Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO), který si klade za cíl zvýšit povědomí a znalosti obyvatel České republiky o životním prostředí, jeho problémech a potřebách. Na naší škole se vytváří komplexní roční plán EVVO od roku Hlavním cílem je poskytnout všem dětem v průběhu vzdělávání znalosti, dovednosti a návyky pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje, vytvářet etické a morální postoje žáků, vytvářet lepší atmosféru školy, zlepšit spolupráci rodičů, učitelů a veřejnosti. V roce 2008/2009 byly organizovány soutěže o přírodě, sběr druhotných surovin a přírodnin, spolupracovalo se se Svazem myslivců v Karviné, se střediskem ekologické výchovy Vita Ostrava, se Stanicí mladých přírodovědců v Karviné. Škola je součástí sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. Již druhým rokem se naše škola zapojila do soutěže ve sběru víček z PET láhví. Celkem žáci odevzdali víček. Vítězná třída získala od nadace Zdravé město Karviná drobné ceny. Přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u mladé generace, nás vedlo k opětovnému zapojení do soutěže ve sběru starého papíru. Soutěž vyhlašuje společnost A.S.A., cílem společnosti je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Žákům petrovické školy se povedlo nasbírat kg papíru. Globe je dlouhodobý program, který probíhá ve 134 zemích světa. Již druhým rokem jsme se zapojili do tohoto projektu, který byl v tomto školním roce zaměřen na meteorologii a hydrologii. Žáci sedmých ročníků měřili aktuální teplotu říčky Petrůvky, její Ph, hloubku a čistotu. Snahou pedagogů bylo vzbudit u dětí hlubší vztah k přírodě a k místu svého bydliště. Nově se žáci v tomto školním roce zapojili do programu Recyklohraní. Cílem projektu bylo naučit a vést žáky ke správnému třídění odpadu. Do školy byl umístěn kontejner na elektrozařízení a sběrné boxy na baterie a monočlánky. Naše škola získala 461 bodů. Tento bodový zisk byl odměněn učební pomůckou mapou Měsíce. V příštím školním roce budeme v projektu pokračovat.

23 Poznávací zájezdy a exkurze 1.A Mgr. Ďurčová ZOO Ostrava 1.B Mgr. Scheinarová Liščí Mlýn 1.C Mgr. Filipová Divadlo Český Těšín, Archeopark 2.A Mgr. Komárková ZOO Ostrava 2.B Mgr. Trojková Liščí Mlýn 2.C Mgr. Filipová Divadlo Český Těšín, Archeopark 3.A Mgr. Jiřincová Jablunkov 3.B Mgr. Trojková Liščí Mlýn 3.C Mgr. Hrbáčková Divadlo Český Těšín, Archeopark 4.A Mgr. Uhrová Polanka Mosty u Jablunkova 4.B p. Vlčková Liščí Mlýn 4.C Mgr. Hrbáčková Divadlo Český Těšín, Archeopark 5.A p. Krůželová Lomná - Mionši 5.B Mgr. Fadrná Liščí Mlýn 5.C Mgr. Hrbáčková Divadlo - Český Těšín, Archeopark 6.A Mgr. Doležalová Ostrava Černá louka 6.B Mgr. Istlová Štramberk 7.A Mgr. Botorová Mosty u Jablunkova 7.B p. Czyžová Polanka Mosty u Jablunkova 8.A Mgr. Zipserová Polanka Mosty u Jablunkova 8.B Mgr. Silberová Ostrava lanové centrum 9.A Mgr. Stařičná Polanka - Mosty u Jablunkova 9.B Mgr. Mühldorfová Ostravice - Sepetná 1. A + 2.A Mgr. Ďurčová, Planetárium Ostrava Mgr. Komárková 1.B 5.B (TU) Planetárium Ostrava 1.B - 5.B (TU) Hasičská zbrojnice Karviná 1.A 5. A (TU) Hasičská zbrojnice Petrovice r. Mgr. Silberová, Dějepisná exkurze Brno Mgr. Zipserová 7.B + 8.B Mgr. Silberová Technické muzeum Petřvald 6. 9.r. Mgr. Botorová, Osvětim - Polsko Mgr. Doležalová MŠ Petrovice ZOO Ostrava Planetárium Ostrava Hasičská zbrojnice Karviná Říjen květen Návštěvy statku v Olšinách MŠ Marklovice Planetárium Ostrava

24 Ekologická farma - Hrčava Dětský koutek park B. Němcové Chata Hrádek Říjen květen Návštěvy statku v Olšinách MŠ Závada Ekologická farma Hrčava Archeopark Podobora Dny otevřených dveří Jednou někdo řekl : Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe. O své radosti se dělíme hlavně s těmi, které máme nejraději. Proto proběhly stejně jako v minulých školních letech v naší škole Dny otevřených dveří pro rodiče a v pracovišti Závada, a pro rodiče 1. 5.třídy na pracovištích Petrovice a Marklovice. Rodiče mohli prožít atmosféru v různých vyučovacích hodinách. Zábavná forma výuky dokazovala, jak bohatý a tvárný je náš mateřský jazyk, z kolika informací mohou děti čerpat, jak rády a bez ostychu pracují se vším, co náleží k pokroku. Děti se nadšeně předváděly, očima sledovaly reakce blízkých. Radost dětí z vlastního pokroku je zároveň radosti rodiče a pedagoga. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V uplynulém školním roce byla naše škola zapojena do dvou probíhajících projektů: 1) Projekt Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách. Řešitelem tohoto projektu byla Ostravská univerzita a ZŠ a MŠ Petrovice byla jedním ze čtyř partnerů projektu. 2) Projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. Cílem projektu je zvýšení úrovně kvality škol a vzdělávacího potenciálu pedagogů. V průběhu školního roku probíhalo úvodní testování žáků. ZŠ a MŠ Petrovice se dále podílí na přípravě projektů: 1) Cesta ke zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ 2) Podpora zájmu žáků o studium a pozdější uplatnění v technických oborech se zaměřením na strojírenství v MSK. d) Spolupráce s rodiči žáků V průběhu školního roku 2008/2009 působila ve škole dvě Sdružení rodičů a přátel školy. Výbor a zástupci jednotlivých tříd pracovišť Petrovice a Dolní Marklovice se scházeli k jednání s vedením školy zpravidla ve složení : Předseda SRPŠ : Jan Drab Pokladní SRPŠ: Ing. Hana Michlová Členové: 1-2 zástupci z jednotlivých tříd ZŠ

25 Činnost : - pravidelné schůzky členů výboru s vedením školy - členské schůze SRPŠ - organizace plesu školy ( ) - karneval pro žáky MŠ a ZŠ pracoviště Marklovice ( ) - karneval pro žáky MŠ a ZŠ pracoviště Petrovice ( ) - diskotéka pro žáky ročníku ( ) - dětský den Příspěvky SRPŠ : - nákupy sportovních potřeb - drobné nákupy a odměny na soutěže - LVVZ příspěvky na dopravu - rozloučení se žáky 9. ročníků - škola v přírodě - dárky pro prvňáky - autobus, vstupné do kin a planetária - Den dětí - Petrovický talent nájem sálu a ceny pro vítěze Výbor a zástupci tříd pracoviště Závada se scházeli k jednání s vedením školy ve složení : Předseda SRPŠ: Jana Večerková Pokladní SRPŠ: Kateřina Božíková Členové: Karel Večerek, manželé Flaškovi, Grussmannovi, Krulovi, Olšokovi, Salamonovi, Ve školním roce 2008/2009 SRPŠ uspořádalo : - setkání dětí s rodiči opékání párků - ples školy ( ) - bruslení dětí s rodiči (2 akce) - dětský karneval ( ) - dětské radovánky ( ) Příspěvky SRPŠ : - knihy pro vycházející čtvrťáky - balíčky na Mikuláše - pronájem ledové plochy ( celkem 3 akce ) - ekologický program Vita - veškeré vstupné do divadel a do planetária - autobus a vstupné na školním výletě - knihy pro prvňáky - dárky dětem na radovánky - výtvarné potřeby - snídaně po Noci s Andersenem e) Školní jídelna Vedoucí ŠJ : Štěpánka Volková ŠJ pracoviště Petrovice č.186 Ve školní kuchyni se připravuje celkem 379 obědů.

26 Strávníci : roč roč. 145 děti MŠ Petrovice 40 děti MŠ Závada 20 pracovníci školství 40 jiní strávníci 49 ŠJ pracoviště Dolní Marklovice Ve školní kuchyni se připravuje celkem 114 obědů. Strávníci : roč roč. 8 žáci MŠ 40 pracovníci školství 15 jiní strávníci 9

27 H. PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola Petrovice u Karviné má kapacitu 450 žáků ( včetně elokovaných pracovišť ), stav žáků ve šk. roce 2008/2009 byl 355 žáků.funkci školního metodika prevence vykonává Mgr. Petra Botorová. ŠPM má vypsány konzultační hodiny.na realizaci MPP se podílí pedagogové na všech pracovištích ZŠ. Škola nemá školního psychologa. Specializované programy (exkurze, besedy, přednášky) uplatněné směrem k výchově problémových a sociálně handicapovaným jedincům, kterými jsou MPP prováděny Individuální vedení žáků se SPU Schránka důvěry ŠVP Formy spolupráce s rodiči Třídní schůzky Beseda k volbě povolání Beseda o šikaně Ostatní akce (kultura, sport) Ostatní akce - 84 akce (karnevaly, diskotéka pro II.stupeň ZŠ, Den Země, besídky k Svátku matek, oslavy Dne dětí, sportovní aktivity s družební školou polského Godowa ) Volnočasové aktivity při školách 3 oddělení ŠD, zapojeno 89 žáků 31 zájmový kroužek, zapojeno 344 žáci Předpokládané prázdninové akce Letní tábor, účast 35 žáků Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna Karviná SPC při ZŠ Komenského, Karviná - Nové Město KVIC Karviná VŠ Pedagogové mají zájem o další vzdělávání v oblasti prevence týkající se témat : Legislativa - jak napomáhá řešení výchovných problémů, sociálních problémů Jak zvládat agresivitu mládeže Drogy Kouření Mimořádné akce, projekty Preventivní programy se připravují pro žáky 1. a 2. stupně. Organizátory těchto akcí byli Renarkon Ostrava, MěDK Karviná, Policie ČR, organizace Pavučina, Probační a meditační centrum Karviná. Žáci se zúčastnili soudního přelíčení u Okresního soudu v Karviné. Škola organizuje družbu se školou v Godowě a stará se o volnočasové aktivity dětí ( hlavně v oblasti sportu ). V uplynulém školním roce se žáci zapojili do těchto akcí a projektů: - Evropské státy a jejich tradice - Řemeslný jarmark

28 - Kdo přežije? - Talent školy - Projekt Recyklohraní - Škola v přírodě - Lyžařský kurz - Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků Sociálně patologické jevy, které se ojediněle vyskytly, škola řešila průběžně. Za účasti Odboru sociálně právní ochrany dětí v Karviné řešila výchovná komise úspěšně i neúspěšně neomluvenou absenci žáků.

29 PŘÍLOHA Plán práce školy pro školní rok 2008/2009 ZŠ Petrovice u Karviné (pracoviště Petrovice, Dolní Marklovice, Závada ) Září Zahájení školního roku 2008/ Adaptační kurz (Mgr. Botorová, Mgr. Doležalová, Mgr. Mühldorfová) Volba povolání náměstí TGM Karviná 9. A, 9. B (Mgr. Silberová, p. Stašková) Škola v přírodě (Mgr. Trojková, Mgr. Fadrná) Schůzka předsedů předmětových komisí SRPŠ Petrovice (ŘŠ) Návrhy do školské rady (ŘŠ) do Aktualizovat provozní řády učeben, nahlásit kroužky, odevzdat tematické plány ŘŠ (všichni) Ukázka dravců na TJ Inter Petrovice (Mgr. Trojková) Prevence soc. patol. jevů Renarkon 5.A, 5.B, II. stupeň (TU) Schůzka PO ŘŠ (ŘŠ) Vědomostní soutěž Peking 2008, Bohumín (Mgr. Istlová) Schůzka preventivního týmu (Mgr. Botorová), Pedagogická rada, třídní schůzky volby do školské rady (pracoviště Petrovice) Třídní schůzky (pracoviště Marklovice) Říjen Zahájení činnosti zájmových útvarů (vedoucí ZÚ) Aktivity 2008/2009 (jednotliví učitelé) Den otevřených dveří - pracoviště Závada (Mgr. Filipová, Mgr. Hrbáčková) Karvinská stezka soutěž (Mgr. Mühldorfová) Výukový program v ZOO Ostrava (Mgr. Mühldorfová) Den otevřených dveří 1. třída pracoviště Marklovice, Petrovice (Mgr. Scheinarová, Mgr. Ďurčová) Zahajovací písemné práce ČJ, M (Mgr. Trojková) Schůzka výchovných poradců (Mgr. Silberová) Sběr papíru (Mgr. Hrbáčková) SPC Karviná, schůzka s učiteli (Mgr. Silberová) Po hranicích Petrovic, tř. (Mgr. Hrbáčková, Mgr. Filipová) I. kolo vědomostní soutěže s regionální tematikou (Mgr. Botorová) Odvoz starého papíru (Mgr. Hrbáčková)

30 Odevzdání výsledků písemných prací (Mgr. Trojková) Volba povolání Dakol (Mgr. Botorová) Ukázková hodina (Mgr. Mühldorfová) Podzimní prázdniny Státní svátek Třídní kola zeměpisné olympiády (Mgr. Prusová) Kultura: Křižovatky - 9. ročníky (TU) Princ Bajaja - I. stupeň Závada Tři mušketýři - 8. ročníky (TU) Listopad Zeměpisná projekce Brazílie, Bohumín (Bc. Prusová) MO třídy Petrovice (Mgr. Trojková) MO tříd Petrovice (Mgr. Trojková) Předmětová komise ČJ (všichni) Předmětová komise D (všichni) Soutěž ZOO Ostrava (Mgr. Muhldorfová) Státní okresní archiv exkurze žáků 7. roč. (Mgr. Botorová) Dějepisná soutěž žáci 6. roč. (Mgr. Zipserová) Sportovní odpoledne třídy Marklovice (Mgr. Trojková, Mgr. Uhrová) Literární soutěž žáci 7. roč. (Mgr. Zipserová) Dějepisná exkurze Brno (Mgr. Silberová, Mgr. Zipserová) Pěvecká soutěž Zpěváček lidových písní, Marklovice (Mgr. Scheinarová) Školní kolo pěvecké soutěže (Mgr. Botorová) Schůzka preventivního týmu (Mgr. Botorová) Pedagogická rada, třídní schůzky Petrovice Schůzka s rodiči žáků 9.tříd volba povolání (Mgr. Silberová) Finále soutěže v ZOO Ostrava (Mgr. Mühldorfová) Soudní přelíčení pro žáky 9. ročníků (Mgr. Botorová) Školní kolo zeměpisné olympiády (Bc. Prusová) Třídní schůzky Marklovice, Závada Předmětová komise cizích jazyků Schůzka PO ŘŠ (vedoucí pracovníci) Šplh žákyň (Mgr. Istlová) Dějepisná soutěž žáci 6.roč. (Mgr. Zipserová) Recitační soutěž třídní kola (Mgr. Zipserová) Kultura: O dobru a zlu - Závada Hodina zpívání - Závada Co je to folk ročníky (TU) Aprílová škola ročník - Závada (TU)

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace 696 31 Bukovany 132 Kontakt: zs.bukovany@seznam.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více