Strach Strach ze zkušenosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strach Strach ze zkušenosti"

Transkript

1 Strach Zřejmě první emoce popsaná v Bibli je strach (Ge 3,10). Poté, co Adam zhřešil, a poté co se ho Bůh ptá kde jsi, Adam vysvětluje, že se bál, a proto se ukryl. Strach nakonec vede Adama ke zcela iracionálnímu chování snaží se skrýt před vševědoucím a všudypřítomným Bohem. Čteme-li biblické příběhy dál, potom vidíme, že téma strachu se opakuje znova a znova. Abram se bojí, a tak řekne, aby Sáraj v Egyptě popřela, že je jeho žena. Izák v Geraru stejně jako jeho otec zapírá svoji ženu, protože se bojí. Jákob se díky svému podvodu skoro celý život bojí svého bratra. Rúben se bojí postavit proti svým bratrům, kteří se rozhodnou zabít Josefa, a proto nakonec spolu s nimi vymýšlí lež o tom, že Josefa roztrhala divoká zvěř. Bratři se nakonec setkají s Josefem v Egyptě a logicky se bojí pomsty. Mojžíš se bojí svého povolání a doplatí na to tím, že dostane Arona, který mu je někdy spíše přítěží. Izraelci se bojí jít pouští z otroctví do zaslíbené země. Proto reptají a svalují svoje problémy do Mojžíše a Árona. Strach jim nakonec zcela ochromí jejich počáteční nadšení a víru. Když poprvé přicházejí zvědové z průzkumu zaslíbené země (Dt), strach je doslova paralyzuje a tak odrazují Izrael od pokusu zemi dobýt. Jozue a Káleb sice bojícím se lidem domlouvají, ale málem při tom přijdou o život. Dalším příkladem je známý příběh o Davidovi a Goliášovi, kdy Izraelská armáda stojí sešikována k boji a chybí jediný detail buď vyrazit do útoku, nebo se utkat s Goliášem protože se bojí. Mohli bychom pokračovat, příkladů je v Bibli celá řada. Z mnohých příběhů se zdá, jako by strach byl jednou z nejúčinnějších zbraní jež brání růstu víry. Když si do některých těchto příběhů dosadíme sebe, vidíme následující schéma: Jakmile začne mít církev a jí tvořící křesťané strach, postupně ztrácejí víru a tím i svoji slanost. Stejné ale platí i naopak pokud se nebojí, potom přichází požehnání. Slovem nebojí nemyslím potlačení strachu, ale to, že mě strach neovládá a že mě neochromuje. Strach ze zkušenosti R. Rohr (jeden z představitelů duchovní obnovy v rámci katolické církve v USA) píše, že Boha poznáváme nikoli skrze pojem, ale skrze zkušenost. Tentýž autor zavádí pojem křeslová teologie. Má na mysli teologii, která se rodí odtrženě od světa, kdesi v závětří seminářů a škol, bez reálného střetu se světem. Tím není řečeno, že nepotřebujeme semináře či teologické školy, kde se rodí nové myšlenky. Citovaný autor chce pouze říci, že bez střetu s někdy krutou realitou světa se víra stává poněkud jalovou. Jenže abychom se s realitou světa střetli, musíme mít odvahu do střetu jít, jinak budeme rozvíjet maximálně nové myšlenky a koncepty, které budou mít jen malý dopad na každodenní realitu života. V této souvislosti uvedu ještě jednu myšlenku od Rohra: Svět se nebojí nové myšlenky, bojí se nové zkušenosti. Dodejme nejen svět, ale i církev. Nebezpečí nových zkušeností je totiž v tom, že nás mohou změnit, že se týkají celé naší bytosti, což se o myšlenkách až tak říci nedá. A proto se zkušenosti bojíme a nahrazujeme ji nekonečným mluvením, o kterém ale dopředu víme, že na nás příliš velký vliv mít nebude. Uvedu jeden příklad. Představte si, že by v neděli bylo kázání na téma evangelizace. Protože by kazatel věděl, že o evangelizaci toho moc nového neřekne, řekl by posluchačům jděte do ulic a sdílejte evangelium. Jsem přesvědčen, že konfrontace (myšleno v dobrém), by lidem dala více, než pasivní poslouchání o tom, co znamená evangelizovat. Podobný princip potom platí i v dalších oblastech. Nakonec i děti se klíčovým dovednostem učí především skrze zkušenosti, ne skrze přednášky. Tím co popisuji, nechci tvrdit, že nepotřebujeme teorii. Jenže té máme nebo můžeme mít (alespoň v duchovních oblastech) více než dost. Tedy jinak řečeno změna je možná, pokud se přestaneme bát nových zkušeností. Přílišné racionalizování proč to či ono nejde nás, zřejmě nikam neposune (stejně tak náš sbor, komunitu ). V této souvislosti stojí za zmínku ještě jeden fenomén. Když se podíváte na různé křesťanské tradice, potom jak katolicismus, tak

2 letniční tak pravoslavná tradice více či méně zkušenost akcentuje, z naše protestantského hlediska na úkor slova (mám na mysli především v liturgii). Jenže skutečně platí, že nás změní vyslechnutí si čtyřiceti minutové přednášky (rozuměj kázání, programu)? A ještě jedna otázka chceme vůbec nějakou změnu, byť změnu k lepšímu? Strach, že budu odhalen? Když Ježíš vysílal apoštoly na jejich první misijní pole, poslal je po dvou. Na rozdíl od naší individualisticky orientované kultury nás Kristus učí, co to znamená společenství. Pokud jsme s někým, učíme se zodpovědnosti, ohleduplnosti, vykazatelnosti a dalším vlastnostem. Sloužit a pracovat sám je často mnohem jednodušší než s někým dalším. Někdy jsme v pokušení držet si ty, kterým sloužíme, od těla. Jenže jak někdo může položit život za ty, které vlastně ani nezná? Jak mohu pomoci těm, ke kterým přistupuji jako k objektům, jež potřebují moji pomoc? Kdo může zachránit dítě z hořícího domu, aniž by riskoval, že mu ublíží plameny? Kdo může odstranit utrpení, aniž by do něj vstoupil? Jakkoli můžeme být lidmi, kteří někomu pomáhají, jsme zcela stejně zranitelní a křehcí jako lidi, kterým chceme pomoci. Problém je, že se někdy stavíme do role duchovních hrdinů. Proto je třeba, abychom si uvědomili, že skutečná služba musí být vzájemná. Tedy ne my a oni, ale my vzájemně. Jeden důvod, proč není správné držet si druhé od těla, vidíme na příkladu, který nám zanechal Kristus, druhým důvodem je skutečnost, že změna, kterou s Boží pomocí chceme v životě druhých způsobit, se neuskuteční pouze tím, že jim budeme kázat jakkoli je zvěstované slovo důležité. H. Nouwen na jednom místě píše: Křesťanský vedoucí je povolán k inkarnaci (vtělení). Znamená to žít v těle ale ne pouze ve svém pozemském těle, ale v těle společenství. Jako vedoucí se můžeme lehce dostat do izolace od těch, které vedeme. Zde je třeba zmínit jednu nezbytnou věc: Ve zdravém obecenství s druhými dokáže být jen ten, kdo dokáže být sám s Bohem. Dokonce bych řekl, že toto je nezbytný předpoklad zdravé komunity a zdravého vztahu. Nouwen se ptá, jak se jako vedoucí máme vyhnout individuálnímu heroismu nebo jinak řečeno, pocitu osamělých hrdinů. Navrhuje dvě oblasti vyznání a odpuštění. Nouwen dále pokračuje: Vedoucí budoucnosti musí být mystik, hluboce zakořeněný v kontemplativní modlitbě, zároveň ale musí být osobou, která je vždy připravena vyznat svoji křehkost a prosit za odpuštění ty, kterým slouží pokud se proti nim provinil. Myslím, že toto je jedna z nejcitlivějších oblastí vedení. Nikdy nezapomenu na smutný výjev, kdy jeden vedoucí, který poškodil a zranil své spolupracovníky, na jejich výzvu aby se omluvil, reagoval hrubým odmítnutím. Z lidského hlediska uspěl z toho, co udělal, se vykroutil. Příběh nemá pokračování prostě mu to vyšlo. Jenže existuje i jiné hledisko a o tom se snažím psát. Jde i o to, že jací jsme my, budou i ti, které chceme vést. Když uvažuji o svém způsobu vedení, uvědomuji si, že nemám rád, když lidé vidí moji zranitelnost. A toto možná není jen můj problém. Někdy slýchám různé vedoucí popisovat jejich zápasy před tím, než někde veřejně promluví (pří kázání, promluvě, přednášce atd.). Nechci tyto zápasy zjednodušovat, sám vím, o co jde. Nicméně mám za to, že při přednášce lidé jen těžko zjistí, kdo ve skutečnosti jsem. Jakkoli je slovo důležité, je třeba si přiznat, že prostřednictvím monologu předávám především informace. Skrze vztah předávám i sám sebe se všemi svými starostmi a radostmi. Jinými slovy řečeno, až v osobním kontaktu s lidmi se ukazuje moje lidskost a moje zápasy. Jenže přesně v tomto momentu nastává problém. V osobním kontaktu se totiž pozná, jak je to, co kážeme a vyznáváme (ne)reálné. Vedoucí pracovník se zde může snadno zaleknout a raději si držet lidi od těla a nechat lidi žít v iluzi o jeho super schopnostech.

3 Jenže držet si od těla ty, které vedeme, znamená dostávat se více a více do izolace, vytvářet si svůj vlastní virtuální svět, který nemá oporu v realitě. Toto je v konečném důsledku pohroma pro ty, kteří jsou vedeni. Znamená to, že vedoucí pracovník, duchovní, má nosit svoje srdce na dlani? Ne, tak jako nikdo z lidí. Platí pro něj stejné zákony jako pro jakéhokoli normálního člověka. Nepotřebuje vylévat svoje srdce každému, ale přítele či přátele. Protože mi mohou poskytovat zpětnou vazbu, a navíc skrze které ke mně může promlouvat Bůh a tím korigovat můj život. Strach z pravdy Přečtěme si příběh, který se odehrál říjnu 1918 v Rusku tedy ve stejném měsíci jako Velká říjnová revoluce, která v konečném důsledku připravila o život milióny lidí. V říjnu 1918 se konal synod Ruské pravoslavné církev, na kterém se strhla velmi vzrušená rozepře ohledně barvy komže (komže je, jak jsem se dozvěděl ve slovníku cizích slov, svrchní kněžská košile ). Někteří kněží zarputile obhajovali barvu bílou, druzí barvu růžovou Bennan Manning, v jehož knize jsem tento příběh četl (The Signature of Jesus), situaci komentuje slovy, Nero hrál na housle, zatímco Řím hořel. Možná bych napsal, že si církev hrála na housle, zatímco Rusko hořelo. DeMello, další křesťanský spisovatel k této příhodě poznamenal, že je mnohem jednodušší zorganizovat si krásnou bohoslužbu, než se zabývat hádkami svých sousedů. (Pokud umíte anglicky, potom vás možná osloví, jak je popsaný problém vyjádřený v originále skrze rým: I d rather say my prayers than get involved in neighbor quarrels.) Když hovořím s lidmi o jejich zápasech, potom se kromě hezkých a povzbuzujících věcí setkávám i s problémy, jako je náběh na syndrom vyhoření, nevěra, bolest ze smrti blízké osoby, pocit opuštěnosti Pánem Bohem, strach z nemoci, chaos v životě, pocit zmaru, zneužívání atd. Věci, jako je například styl liturgie, zpěv, délka kázání a jiné podobné problémy, se mnou skutečně nikdo řešit nechtěl, a pokud ano, potom jen okrajově. Důvodem bude pravděpodobně to, že ve skutečném životě záleží přece jenom na jiných věcech, než například na liturgii nebo oblékání. Prosím, aby mi bylo rozuměno nechci tím tvrdit, že na vnějších projevech nezáleží! Záleží, protože žijeme na zemi. Problémem je, když tyto záležitost církev začne řešit ze všeho nejvíce. Takto se totiž vytváří rozpolcené chápání světa a církve. Konkrétně je to pocit, že se v církvi řeší věci duchovní a v běžném životě věci normální. Řešit délku modliteb, styl kázání, problematiku každodenního čtení Písma atd. náleží v naznačeném rozpolceném konceptu světu duchovnímu tedy církvi případně církevním profesionálům. Se zbytkem života, jako například s odvodem daní, sexualitou, způsobem odpočinku, hospodařením s penězi, otázkou vzhledu, výchovou dětí, otázka identity atd. si musíme poradit sami. Jenže skutečnost je taková, že onen zbytek tvoří to, čím s v životě musíme zabývat nejvíce a čím se zabývá většina lidí kolem nás. Možná na nás příklad uvedený na začátku této kapitoly působil děsivě. Zcela jistě si klademe otázku, jak mohla být církev tak zaslepená, že se zabývala malichernou otázkou, jakou je barva komže, když začínala revoluce. Proč neřešila to, jak církev obstojí v narůstajícím společenském tlaku? Jenže když se podíváme na dnešní církev, možná někdy vypadá stejně bláznivě. Ve stále narůstajícím společenském tlaku, který směřuje proti Božím věcem, se (možná) i my zabýváme poněkud podružnými otázkami, které jsou snad zajímavé pro lidi v církvi, ale které nejsou příliš použitelné v každodenním životě. Možná že určitá neochota řešit skutečně palčivé problémy plyne z podvědomého strachu, že sice známe otázky, ale neznáme odpovědi. Možná ze strachu z konfrontace s pravdou kdy slovem pravda mám na mysli pravdivá a zároveň bolestivá témata, s kterými se lidé potýkají.

4 Když popisuji naznačený problém, potom je potřeba ukázat i na řešení. Mám za to, že jedním z řešení je znovu promýšlet témata, o kterých máme hovořit, o kterých v církvi vyučujeme. Začtěme se do slov R. Rohra: Už od dob Tomáše Akvinského a dalších středověkých scholastiků se teologie soustřeďovala na čtení, přemýšlení a polemizování, na hledání logických souvislostí mezi myšlenkami a na vyvozování závěrů. Byla to velmi sedavá činnost, která se odehrávala nikoli ve světě konání, ale v jakémsi odlehlém akademickém lůně, ať už v klášteře, na univerzitě nebo v semináři. Tento druh teologie vyprodukoval nesčetné svazky knih, které by zaplnily celé knihovny, ale velmi málo z toho se dotýkalo každodenního života obyčejných lidí nebo mělo nějaký vliv na chod světa, v němž žili. Dnes se tento teologický přístup stává stále méně relevantním. Věda, nové technologie, životní styl, obchod, medicína, politika, ekonomika, vzdělání a doprava (abychom jmenovali alespoň některé oblasti) neustále nabízejí nové možnosti a vytvářejí nové problémy, s nimiž se musejí křesťané vyrovnat. Nezaměstnanost, bezdomovci, konzum, militarismus, znečišťování životního prostředí, zadluženost, vyčerpání zdrojů, drogy a potraty představují krizi, kterou teologie řeší se zpožděním a jen s velmi malým účinkem. Většina lidí nevnímá teologii jako něco relevantního pro svůj život. R. Rohr vystihuje, jak se dnes mnozí dívají na teologii a na křesťanství vůbec jako na něco, co nemá s životem a s realitou jako takovou mnoho společného. Určitě je potřeba, aby se věřící zabývali tématy jako je naplnění Duchem, ovoce Ducha, zákonictví, modlitba, aktuálnost Bible atd. Zároveň je ale třeba promýšlet, co toto všechno bude znamenat v okamžiku, kdy zítra vstanu a půjdu do práce, budu vychovávat svoje děti, budu na maturitním plese nebo budu jen sedět ve třídě. Protože se dlouhou dobu zabývám filozofií, moc dobře vím, o čem píši. Filozofie je do velké míry svět sám pro sebe a není nutné, abyste to, co zjistíte, aplikovali v životě. Jenže křesťanství či teologie přece není filozofie. Dále považuji za nezbytné, aby křesťanské společenství a církev byla rodinou, kde je prostor pro kladení těžkých otázek beze strachu, že budu znemožněn. Církev (sbor, farnost) jako rodina je potom postavena více na vztazích než na setkáních, akcích nebo strukturách. Pokud se i jako rodina setkáváme, musíme si pochopitelně vytvořit jistá pravidla hry a jisté struktury. Nicméně toto by nemělo být důležitější než vztahy. Nedávno jsem četl následující příběh. Kdesi v kavárně se setkalo několik lidí věřící s nevěřícími. Na konci setkání jeden z nevěřících řekl líbilo se mi s vámi. A kdy máte bohoslužbu? Odpověď byla zajímavá: Právě proběhla. Jedná se o určitou nadsázku, která chce ukázat, že církev, sbor nemusí být vázán jen na formální setkání a na předem připravený program. Všimněme si, kolik času a energie někdy vydáme na to, aby sbor/církev přežila jako instituce. A jak málo času oproti tomu zbývá třeba na podobná setkání, která jsem popsal výše. Instituce nám dává pocit, že to situaci zvládáme. Vztahy nám tento pocit nedávají. V instituci se poměrně snadno vymýšlejí programy. Vztahy se naprogramovat nedají. Dobrou instituci lidé rádi navštíví, ale nakonec bez ní přežijí. Vztahy lidé nezbytně potřebují. Složité životní otázky budou lidé řešit především v kontextu hlubokých vztahů. Nejsem si až tak jist, zda je budou řešit v nějaké, byť sebelepší instituci. Začal jsem tuto kapitolu tragikomickou zkušeností ze synodu, která proběhla před téměř sto lety. Možná za dalších sto let budou naši pravnuci číst zápisy z konferencí nebo z členských schůzí našich sborů. Z hodin dějepisu potom budou vědět, kde se nacházela a čím procházela naše společnost a budou si ťukat na čelo nad svými pradědy s komentářem jak mohli být tak slepí, že řešili podobné věci

5 Nebo si ťukat na čelo nebudou a řeknou si je skvělé, jak dokázali reagovat na dobu, v které žili, a muselo to být krásné být v takovém sboru či církvi, která umožnila se takto otevřeně a beze strachu ptát. Co řeknou, do velké míry záleží na nás zda najdeme odvahu hledat odpovědi na otázky, které jsou skutečně otázkami a ne uměle vytvořenými problémy.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje zájmy 4. Moje schopnosti 5. Moje problémy 6. Moje hodnoty 7. Moje víra

1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje zájmy 4. Moje schopnosti 5. Moje problémy 6. Moje hodnoty 7. Moje víra IDENTITA, nebo-li moje jedinečnost (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) 1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

IDENTITA, nebo-li moje jedinečnost (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit )

IDENTITA, nebo-li moje jedinečnost (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) 1 IDENTITA, nebo-li moje jedinečnost (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) 1. Úvod 2. Moje jedinečnost 3. Moje zájmy 4. Moje schopnosti

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Kristus a kultura. Thomas K. Johnson

Kristus a kultura. Thomas K. Johnson Kristus a kultura Thomas K. Johnson Ježíšova modlitba za tělo Kristovo Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte.

Běda... Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník XII., číslo 14 19. 7. 2015 / neprodejné Z OBSAHU Radost žít v rodině. Homilie papeže Františka 04 Benedikt XVI.: Západní hudba je pro mne důkazem

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Dá se ten vztah zachránit?

Dá se ten vztah zachránit? Kapitola 1 Dá se ten vztah zachránit? O co přicházíme, když s církví jen tak chodíme Jacka a Grace seznámil jejich společný kamarád. Od první chvíle je všichni považovali za dokonalý pár. Grace měla všechno,

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. KVĚTEN 2002 číslo: 23 ročník: V. - ZDARMA -

PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI. KVĚTEN 2002 číslo: 23 ročník: V. - ZDARMA - OBČASNÍK LANŠKROUNSKÉ FARNOSTI KVĚTEN 2002 číslo: 23 ročník: V. - ZDARMA - SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 19.května si připomínáme seslání Ducha svatého a den je označován jako Boží hod svatodušní. Každý člověk

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum TÉMA: DUCH SPOLEČENSTVÍ VÝZNAM MÍSTNÍHO SBORU PRO MISII (diskuse farářů a teologů - L.

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Muchová Modlitba v rodině Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více